Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens"

Transkript

1 Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning då vårdnadshavarna var med hela tiden. Vi arbetade vidare med hur vi/ barn och föräldrar ser barnens lärande. Vi använder oss mycket av foton och filmer både med I-Pad och telefonernas kamera. Vi trycker ut bilder som vi sätter upp så barnen kan följa vad de har lärt sig. Vi har köpt en liten digital kamera som de stora barnen kan använda, dels fota hemma hos sig eller dokumentera utflykter. När vi är tillbaka på Droppen har barnen fått göra fotocollage vilket har varit mycket uppskattat. Vi jobbar på att få föräldrarna informerade och delaktiga i vårt arbete. Vi bloggar flitigt och skriver infobrev. På föräldrasamtalet har lärarna gjort en liten presentation på I-Pad där de kan se både foton och filmer från barnets vardag. Nästan alla föräldrar har deltagit i verksamheten en dag, antingen som vikarie eller vid spontana besök, vilket har varit väldigt positivt. Det gör att de får en bättre insyn och vi får möjlighet att visa upp vårt arbete. Vi arbetar också vidare med barns inflytande och vill få barnen att känna sig delaktiga i sin vardag. Vi har haft Onsdagsmöten där vi

2 har samlat de stora barnen till ett slags råd. Där vi diskuterar vad som är bra, dåligt om någon gjort något snällt för en kamrat el dylikt eller om man har något att berätta. Alla får möjlighet att göra sin röst hörd. De stora barnen hjälper även till att ansvara för tomten, och vi diskuterar vad som behövs göras eller lagas. På de stängda dagarna arbetade vi bl.a med uppdatering av vår diskrimineringsplan, gick igenom skolinspektionens lathund ( en powerpoint om vad de tittar efter). Gick igenom frågorna i BRUK (ett självskattningsmaterial från Skolverket) som handlade om normer och värden, ansvar och inflytande. Diskuterade vilket tema vi skulle ha som start på hösten, det blev vänskap. Vi firade Lucia ute i skogen. Barnen sjöng helt fantastiskt, brasan tänd och barnen bjöd på hembakade lussekatter. Det var verkligen en magisk stämning. Vi har arbetat vidare och fördjupat oss inom sopsortering barnen är jätteduktiga på vad som är vad och var det ska ligga. Vi hade en skräpplockardag. Anna sköter komposten tillsammans med barnen och det är mycket populärt. Vi följer den miljöplan som vi I Ur och Skur har gjort tillsammans. Vintern blev kort men vi fick ändå möjlighet att prova på skidåkning och åka stjärtlapp. Som vanligt har de stora barnen åkt skridskor ca 14 gånger. Första helgen i januari åkte vi lärare till Idre på Vinterglöd med ca 300 andra I Ur och Skurare från hela landet. Vi hade flera bra föreläsningar bla. om teambildning och hur samerna lever idag. Många roliga workshops. Roliga möten och trevliga kvällar med dans och god mat. Vi startade upp hösten med tre Laxeomgångar då barnen fick håva i kärret, fiska och leta strandfynd vid Sticklingebadet. Veckans Kock har blivit väldigt populärt. Två barn hjälper Ingela/NIklas med lunchmaten på tisdagar ute vid Ön. Först jobbar de

3 hemma på Droppen med att skära grönsaker sen hjälper de till med elden och matlagning tillslut serverar de sina kamrater. Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen, i närbelägen skog, på strand och ängar. Förskolan hade 23 inskrivna barn på hösten och 24 på våren i åldern 1 6 år. Dessa barn delas in i tre grupper som enligt Friluftsfrämjandets naturskolor kallas för Knoppbarn 1-3 år, Knyttebarn 3 4 år och Mullebarn 4 6 år. Förskolan hyr en villa med trädgård i Sticklinge av Lidingö stad. Förskolan är en tvåvånings villa. Vi delar upp barnen i två grupper/avdelningar och de små håller till på nedervåningen och de äldre på övervåningen. På nedervåningen finns det även ett kök, tvättstuga, toalettrum med skötbord, ett mysigt allrum där det finns möjlighet till lek och vila. Vi har en liten och trång hall men med bra strategier går det förvånansvärt bra att få ut/in barnen. På övervåningen finns ett stort allrum, där barnen äter och arbetar (när de är inomhus, mestadels på vintern). Vi har även kontor, personalrum, förråd och två toaletter (en för kökspersonalen och en för barnen). Förskolan har en trädgård med liten gräsmatta, bandyplan, lekstuga indiankoja, bärbuskar, fruktträd och en stor sandlåda. Vi har ett grönsaksland där vi odlar potatis, rotfrukter, sallad, kryddor m.m. Vi är tre pedagoger som är huvudmän i personalkooperativet I Ur och Skur Vattendroppen, ekonomisk förening. Huvudmän/styrelse Charlotte Dalaryd (Py) Förskolechef och förskollärare 82%

4 Elisabet Jidell förskollärare 100% Ingela Dahlén barnskötare 82% Anställda Anna Gillenius Kull förskollärare 75% Jenny Björklund förskollärare 75% Anneli Göransson barnskötare 100% Niklas Berg kök och alltiallo 100% Under året 2012/2013 har vi haft 25 barn inskrivna på förskolan i åldrarna 1-6 år: Sex stycken Mullar födda 2008, fyra pojkar och två flickor. Sex stycken Storknyttar födda 2009, två pojkar och fyra flickor. Sex stycken Knyttar födda 2010, två pojkar och fyra flickor Sex stycken Knoppar födda 2011, sex pojkar Tillvägagångssätt Vi är ju ett personalkooperativ och vi driver vår förskola själva men självklart vill vi att föräldrarna ska känna sig delaktiga. Vi arbetar självklart utifrån läroplan (Lpfö-98) och med I Ur och Skurs pedagogik. Vi bygger vårt kvalitetsarbete på en bra planering och utvärdering efter mallen med cirklarna. Vi har även arbetat med BRUK på våra personalmöten, ett material från Skolverket. Vi har arbetat med normer och värden. Ett nära samarbete med föräldrarna. Vi diskuterar på våra kvällsmöten vad som är det bästa för det enskilda barnet och för gruppen. Vi filmar, fotograferar och bloggar till föräldrarna. När vi har ett pågående projekt fotograferar vi och sätter upp bilder

5 ute i barnens ögon höjd så de kan se vad vi gjort tillsammans. Vid skridsko och skidåkningen blir utvecklingen så påtaglig från gång till gång och det är ett bra tillfälle att stärka barnet genom att visa en film om dess framsteg. Vi utgår bland annat från de enkäter som föräldrarna har gjort både från Lidingöstad Markör och Friluftsfrämjandet. Vi är lyhörda och uppmuntrar föräldrarna att komma till oss om det är något som inte fungerar eller om de har tankar om verksamheten. Varje onsdag har vi möte med de stora barnen, Onsdagsmöte då får alla möjlighet att ta upp om det är något de vill berätta för oss och de andra barnen. Vi diskuterar om vad som är bra/ dåligt, om det har hänt något speciellt i gruppen. Vad som behövs göras på tomten städas /lagas mm. Vi har ett föräldraråd som ses två gånger om året, vid behov kan det bli fler möten. Där tar vi upp aktuella saker som vi vill att föräldrarna ska ha idéer om eller hjälpa till med. Vi har föräldrajour och föräldrarna hjälper till vid sjukdom och utbildning, då har de ett ypperligt tillfälle att få insyn i verksamheten. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning. Fortsatt att få ett flyt i den pedagogiska dokumentationen så den inte tar för mycket tid från arbetet med barnen. Vi har gått flera kurser och diskuterar fortlöpande hur vi kan bli bättre. Vi tycker nog att vi är på god väg. Vi har arbetat med vår miljöplan och Anna och barnen går till sopsorteringsstationen och komposterar. Vi talar mycket om att man ska vara rädd om saker på Droppen. Arbeta för att få nöjda trygga föräldrar. Mål för den aktuella tidsperioden: Vi har arbetat mycket med att få föräldrarna trygga och nöjda vilket vi har lyckats med då vi fick ett mycket bättre resultat på Markör undersökningen.

6 Vi genomförde en ny metod att inskola barn-föräldrar. Inskolningen pågick i tre hela dagar då föräldrarna deltog i vår vardagliga verksamhet, de fick ta hand om sina barn och vi lärare kunde ägna oss åt att ha olika pass. Resultatet var väldigt lyckat det var sex föräldrar och sju barn som skolades in. Vi hade väldigt trevliga och smått kaotiska dagar med mycket skratt. På fjärde dagen lämnades barnen och det gick bra. Resultat och måluppfyllelse Normer och värden Med vårt arbetsätt I Ur och Skur är det lätt, i och med att barnen hittar växter och små djur hela tiden ger det möjlighet till fina diskussioner om hur man ska vara i naturen och mot varandra. Allas lika värde och att man måste visa respekt både mot vår natur, djur och människor. När barnen hamnar i konflikter med varandra hjälper vi dem att förstå vad som har hänt och hur man löser det med sin kamrat. Vi uppmuntrar barnen att tänka själva och inte bara göra som kamraten säger. Vi har en diskriminering/likabehandlingsplan som vi uppdaterar varje år. Vi delger och diskuterar innehållet med barnen när tillfälle ges, är rosa en tjejfärg? Kan två mammor/pappor gifta sig och ha barn? Allas lika värde. Barnen visar en stor empati för varandra. Vi ser att de tröstar, hjälper och stöttar varandra i de vardagliga situationerna Barnen har även lärt sig att ta hänsyn till varandra och vara rädda om naturen. Vi pedagoger har en stor tillit till att barnen ska våga vilja att visa och tala om hur man känner. Utveckling och lärande

7 I och med att vi har våra ansvarsbarn kan vi följa och dokumentera deras utveckling tillsammans med föräldrarna och barnen själva. Fördelarna med en liten enhet är att vi lärare lättare får en nära relation till varje barn och kan se deras utveckling och behov. Året har varit inspirerande och roligt att få följa gruppernas utveckling. Att få se barnens lärande och tillit till sin egen förmåga och utveckla sin självkänsla. Drama har stärkt gruppen. Barnen har lärt sig att ta plats och även låta andra få stå i centrum. Språket har utvecklats genom att vi har pratat och dramatiserat olika känslouttryck och olika fantasisagor. Genom drama har barnens fantasi tagit fart. Barnen leker rollekar med varandra och med naturens föremål. Barnens intresse för sagoböcker har ökat, vi läser och samtalar kring bilderna. Barnen får dra egna slutsatsen och reflektera över bokens innehåll. Vi har även lånat flera likadana böcker så barnen kan följa med själva när en lärare läser. Vi har alltid med en saga till skogen och det är väldigt uppskattat. Vi startade med Laxeskola direkt efter sommaren, vi var i kärret och letade efter olika insekter som vi håvade upp och sorterade i olika småburkar, vi läste i faktaböcker och använde luppen. Vi var på

8 stranden och letade strandfynd och fick testa vilka saker som flyter eller sjunker. Diskuterade om vad som är skräp och inte skräp. I skogen får man verkligen jobba med sina sinnen. Vi smakar på blåbären och harsyran, luktar på mossor och blommor, lyssnar på regnet och fåglar, tittar på allt spännande och känner på pinnar och kottar. Barnens grovmotorik har stärkts genom att vi är ute i skog och mark. Barnen utmanats att använda sin motoriska förmåga och att övervinna sin osäkerhet att pröva på nya utmaningar. I naturen är det så lätt för barnen att utvecklas. Skogen har lugnet och den inspirerande miljön som gör att varje barn utvecklas efter sin

9 egen förmåga. I och med att vi i I ur och Skur inte tävlar, så får barnen en känsla av att vara bra som man är. Tryggheten och glädjen i barngruppen syns tydligt när barnen rör sig till sång och musik. Ibland har vi disko i skogen. Veckans Kock har varit väldigt lyckat. Två barn blir ansvariga att hjälpa Ingela med att förbereda och packa maten till tisdagslunchen ute på Ön vid vårt vindskydd. De hjälper henne att laga maten över öppen eld, sen får de servera sina kamrater. Barnen har haft Mulleskola och under hösten plockades det svamp, som självklart blev ett spännande samtalsämne. Det diskuterades om mängder och vikt, vilka svampar kan man äta och vilka är farliga. Efter Mulleskolan får barnen dokumentera och rita vad de upplevt och vi skriver ned deras ord. Barnen har tränat en hel del på att lära sig klippa och att rita och skriva sitt namn, på många olika sätt. Tränat att tala inför grupp i olika övningar, vi tar tillfället när det kommer

10 så det blir naturligt för barnet att få berätta ostört. I juni jobbar vi med ull, vi tovar tills alla känt sig klara. Ull är ett fantastiskt material som barnen kan samla sig runt länge även de små barnen. Vi har även tittat på fåren, talat om vad de heter Bagge, Tacka och Lamm. Vi gjorde en utflykt till Elfvik och tittade på fåren. Vi har arbetat med matematik. Barnen har jobbat i grupper och sorterat siffror och parat ihop dem med punkter. Klivit på stubbar med siffror på efter att först ha fått en fråga. Städat på gården och då fått dra en siffra för att sedan hämta så många leksaker som siffran visar. Vi var på Skansen med de större barnen. Vi besökte en Samekåta där en Samekvinna berättade om sitt folk och sin flagga det var jättespännande. Vi har arbetat mycket kring kretsloppet; sopsorterat och gått till återvinningsstationen, komposterat och odlat med egen jord. De stora barnen har gjort varsitt brännbollsträ och spelat brännboll. Vi bygger, sågar och spikar i skogen. (teknik) Den lilla gruppen har arbetat med ett litet penntroll som heter Kotte. När barnen kommer till skogen ropar de efter honom, Kotte har alltid roliga uppdrag som barnen får göra, där har vi fått in matematik, språk, samarbete och turtagning.

11 Barns inflytande Vi har Onsdagsmöte för de äldre barnen, där vi tar upp aktuella ämnen som bl.a. regler kring lekstugan eller vad som behöver göras på fixardagen så tomten blir roligare mm. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att komma till tals så vi skickar oftast runt en sten och när man håller i den så får ingen annan avbryta. När det har varit konflikter mellan barnen eller att saker har gått sönder diskuterar vi om hur vi ska gör tillsammans med barnen för att det ska bli bättre för alla. Vi gör ofta snabbutvärderingar genom att låta barnen visa tumme upp/ned efter en aktivitet eller lunch och det ger också en möjlighet för barnen att berätta om en uppgift har varit kul eller för svår etc. De små har även använt sig av den Magiska trolleristaven tilltrolleridrama. Barnen fick bestämma och göra trolleristaven tillsammans. Barnen tränade olika roller, lärde sig ramsor. Barnen var hela tiden med och förde övningen vidare. Förskola och hem Alla barn och föräldrar ska kännas sig välkomna på Vattendroppen. Vi

12 anser att mötet på morgonen och eftermiddagen är viktigt och tar oss alltid tid att ta emot och tala med både föräldrar och barn. När de nya familjerna ska börja på Vattendroppen så har vi ett faddersystem där varje familj har en gammal familj med ett jämnårigt barn, det har varit väldigt lyckat. Föräldrasamtal två gånger om året då vi får extra tid att samtala om just deras barn. Vi har ett föräldraråd som ses två gånger om året, vid behov kan det bli fler möten. Där tar vi upp aktuella saker som vi vill att föräldrarna ska ha idéer om eller hjälpa till med. Samverkan med skola I samband när barnen ska börja skolan har vi ett samarbete så gott det går, beroende på vilken skola föräldrarna väljer. Det vanligaste är att barnen börjar i Sticklinge skola. Året som kommer Normer och värden Vi startar upp hösten med ett vänskapstema då vi ska arbeta med att få ett bra team barn föräldrar och lärare. Arbeta vidare med diskriminerings och likabehandlingsplanen, så alla känner till den. Vara goda förebilder för barnen. Hjälper dem i konfliktsituationer. Att ha naturen som hjälpmedel var det gäller att visa respekt för allt levande, att förstå att man inte kan trampa på maskarna. Vara rädda om sina kamrater och respektera dem Att hjälpas åt. Utveckling och lärande Ha roligt tillsammans. Föra den pedagogiska dokumentationen vidare till en ny nivå. Hitta den

13 röda tråden. Arbeta med teman/projekt under hela året. Tillsammans med de styrdokument som vi är ålagda. Lägga mer tid till uppföljning på planeringsmöterna. Fortsätta med vår Laxeskola. Barns inflytande Vi fortsätter med våra Onsdagsmöten, och försöker hela tiden få med dem i våra tankar runt verksamheten, låta deras röster bli hörda. Låta dem hjälpa till att lösa knepiga situationer. Lyssna på dem. Förskola och hem Bli ännu tydligare med vad vi gör, tätare mail och vi fortsätter blogga. Ha samtal så tidigt som möjligt höst/vår, gärna med intervjuer, så vi och föräldrarna har ett bra samtalsunderlag hur vi ska jobba med deras barn. Vi vill gärna att båda föräldrarna ska vara med på samtalet och vi försöker vara två pedagoger. Samverkan förskoleklass En Förskollärare kommer ut från skolan och träffar barnen ute i skogen. Barnen har gymnastik vid tre tillfällen. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har personalmöte två timmar varannan vecka då vi diskuterar och dokumenterar utifrån våra handlingsplaner hur arbetet fortgår, stående punkter är att utvärdera arbetet med barnen, arbetsklimatet, pedagogiska diskussioner. Lyfter fram varandras pedagogiska dokumentationer. Jag förbereder dem utifrån vilka behov vi har och utifrån Kvalitetsforum och förskolechefsmötena på I Ur och Skur utveckling, vilka är väldigt bra och tar upp aktuella ämnen. Vi har en timmes avdelningsplanering i veckan och även tid till enskild

14 planering och dokumentation. Vi har två stängda planeringsdagar per termin då vi går in på djupet i alla frågor och utifrån detta kvalitetssäkrar och planerar vi fortsatt arbete. Vi skriver års/arbetsplan och kvalitetsredovisning varje år. Individuella planer för barnen görs med alla barns föräldrar och ligger också till grund för kvalitetsarbetet. Vi lämnar även in en verksamhetsberättelse till Friluftsfrämjandet för att de ska mäta kvalitén. Vi prioriterar utbildning och vårt mål är att ha välutbildad och kompetent personal, i första hand förskollärare. Sen vill vi att alla ska ha friluftsfrämjandets barnutbildningar samt grundkurs I Ur och Skur. Lidingö Stad har många bra kurser och föreläsningar som vi går på. Vi går även på andra kurser som man får betala för. Fortbildning för personalen läsåret Py kvalitetsforum, Psykologiskt forum, Förskolechefs möten I Ur och Skur, Chefskurs med sex olika tillfällen. Eldstål konferens för förskolechefer I Ur och Skur. Ljusprojekt Ingela Bettan pedagogiskt ombud, kulturmöte, Eldstål, Laggekurs. Anders Shepansky- utomhuspedagogik Anna- dans och mattematik, förskollärarens uppdrag. Anneli- Grundkurs I Ur och Skur, Skogsknytte och Laggekurs. Jenny- Grundkurs I Ur och Skur, Skogsknytte. Nätverksträff för alla I Ur och Skur på Lidingö på Utsiktens förskola där vi delade upp oss i grupper och diskuterade hur vi arbetar utifrån de olika strävansmålen matte, teknik och språk hur vi dokumenterar och ser barns lärande. Föreläsning med Ann Lidbrink för alla i vårt I Ur och Skur nätverk om boken Anknytning i förskolan Framåtblick

15 Fortsätta att skola in både barn och föräldrar med tre hela dagar. Fortsätta att arbeta med pedagogisk dokumentation, framför allt att bli bra på att skriva ner processer och inte bara tala om dem. Vi ska arbeta vidare med Friluftsfrämjandets miljöplan. Satsa mycket på att få föräldrarna delaktiga och informerade så de känner sig trygga hos oss. Månadsbrev och sätta upp fler bilder ute. Vi ser fram åt ett nytt roligt år med mycket skratt och lära känna nya barn. I Ur och Skur Vatendroppen Förskolechef Charlotte (Py) Dalaryd

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 26 barn inskrivna.

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år.

Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år. Solglimtens Förskola Adress Vetevägen 4 243 95 Höör Hemsida Solglimten.se Telefon Solglimten 0413-33382 Lillglimten 0413-33429 E-post marie@solglimten.se Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer