Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens"

Transkript

1 Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning då vårdnadshavarna var med hela tiden. Vi arbetade vidare med hur vi/ barn och föräldrar ser barnens lärande. Vi använder oss mycket av foton och filmer både med I-Pad och telefonernas kamera. Vi trycker ut bilder som vi sätter upp så barnen kan följa vad de har lärt sig. Vi har köpt en liten digital kamera som de stora barnen kan använda, dels fota hemma hos sig eller dokumentera utflykter. När vi är tillbaka på Droppen har barnen fått göra fotocollage vilket har varit mycket uppskattat. Vi jobbar på att få föräldrarna informerade och delaktiga i vårt arbete. Vi bloggar flitigt och skriver infobrev. På föräldrasamtalet har lärarna gjort en liten presentation på I-Pad där de kan se både foton och filmer från barnets vardag. Nästan alla föräldrar har deltagit i verksamheten en dag, antingen som vikarie eller vid spontana besök, vilket har varit väldigt positivt. Det gör att de får en bättre insyn och vi får möjlighet att visa upp vårt arbete. Vi arbetar också vidare med barns inflytande och vill få barnen att känna sig delaktiga i sin vardag. Vi har haft Onsdagsmöten där vi

2 har samlat de stora barnen till ett slags råd. Där vi diskuterar vad som är bra, dåligt om någon gjort något snällt för en kamrat el dylikt eller om man har något att berätta. Alla får möjlighet att göra sin röst hörd. De stora barnen hjälper även till att ansvara för tomten, och vi diskuterar vad som behövs göras eller lagas. På de stängda dagarna arbetade vi bl.a med uppdatering av vår diskrimineringsplan, gick igenom skolinspektionens lathund ( en powerpoint om vad de tittar efter). Gick igenom frågorna i BRUK (ett självskattningsmaterial från Skolverket) som handlade om normer och värden, ansvar och inflytande. Diskuterade vilket tema vi skulle ha som start på hösten, det blev vänskap. Vi firade Lucia ute i skogen. Barnen sjöng helt fantastiskt, brasan tänd och barnen bjöd på hembakade lussekatter. Det var verkligen en magisk stämning. Vi har arbetat vidare och fördjupat oss inom sopsortering barnen är jätteduktiga på vad som är vad och var det ska ligga. Vi hade en skräpplockardag. Anna sköter komposten tillsammans med barnen och det är mycket populärt. Vi följer den miljöplan som vi I Ur och Skur har gjort tillsammans. Vintern blev kort men vi fick ändå möjlighet att prova på skidåkning och åka stjärtlapp. Som vanligt har de stora barnen åkt skridskor ca 14 gånger. Första helgen i januari åkte vi lärare till Idre på Vinterglöd med ca 300 andra I Ur och Skurare från hela landet. Vi hade flera bra föreläsningar bla. om teambildning och hur samerna lever idag. Många roliga workshops. Roliga möten och trevliga kvällar med dans och god mat. Vi startade upp hösten med tre Laxeomgångar då barnen fick håva i kärret, fiska och leta strandfynd vid Sticklingebadet. Veckans Kock har blivit väldigt populärt. Två barn hjälper Ingela/NIklas med lunchmaten på tisdagar ute vid Ön. Först jobbar de

3 hemma på Droppen med att skära grönsaker sen hjälper de till med elden och matlagning tillslut serverar de sina kamrater. Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen, i närbelägen skog, på strand och ängar. Förskolan hade 23 inskrivna barn på hösten och 24 på våren i åldern 1 6 år. Dessa barn delas in i tre grupper som enligt Friluftsfrämjandets naturskolor kallas för Knoppbarn 1-3 år, Knyttebarn 3 4 år och Mullebarn 4 6 år. Förskolan hyr en villa med trädgård i Sticklinge av Lidingö stad. Förskolan är en tvåvånings villa. Vi delar upp barnen i två grupper/avdelningar och de små håller till på nedervåningen och de äldre på övervåningen. På nedervåningen finns det även ett kök, tvättstuga, toalettrum med skötbord, ett mysigt allrum där det finns möjlighet till lek och vila. Vi har en liten och trång hall men med bra strategier går det förvånansvärt bra att få ut/in barnen. På övervåningen finns ett stort allrum, där barnen äter och arbetar (när de är inomhus, mestadels på vintern). Vi har även kontor, personalrum, förråd och två toaletter (en för kökspersonalen och en för barnen). Förskolan har en trädgård med liten gräsmatta, bandyplan, lekstuga indiankoja, bärbuskar, fruktträd och en stor sandlåda. Vi har ett grönsaksland där vi odlar potatis, rotfrukter, sallad, kryddor m.m. Vi är tre pedagoger som är huvudmän i personalkooperativet I Ur och Skur Vattendroppen, ekonomisk förening. Huvudmän/styrelse Charlotte Dalaryd (Py) Förskolechef och förskollärare 82%

4 Elisabet Jidell förskollärare 100% Ingela Dahlén barnskötare 82% Anställda Anna Gillenius Kull förskollärare 75% Jenny Björklund förskollärare 75% Anneli Göransson barnskötare 100% Niklas Berg kök och alltiallo 100% Under året 2012/2013 har vi haft 25 barn inskrivna på förskolan i åldrarna 1-6 år: Sex stycken Mullar födda 2008, fyra pojkar och två flickor. Sex stycken Storknyttar födda 2009, två pojkar och fyra flickor. Sex stycken Knyttar födda 2010, två pojkar och fyra flickor Sex stycken Knoppar födda 2011, sex pojkar Tillvägagångssätt Vi är ju ett personalkooperativ och vi driver vår förskola själva men självklart vill vi att föräldrarna ska känna sig delaktiga. Vi arbetar självklart utifrån läroplan (Lpfö-98) och med I Ur och Skurs pedagogik. Vi bygger vårt kvalitetsarbete på en bra planering och utvärdering efter mallen med cirklarna. Vi har även arbetat med BRUK på våra personalmöten, ett material från Skolverket. Vi har arbetat med normer och värden. Ett nära samarbete med föräldrarna. Vi diskuterar på våra kvällsmöten vad som är det bästa för det enskilda barnet och för gruppen. Vi filmar, fotograferar och bloggar till föräldrarna. När vi har ett pågående projekt fotograferar vi och sätter upp bilder

5 ute i barnens ögon höjd så de kan se vad vi gjort tillsammans. Vid skridsko och skidåkningen blir utvecklingen så påtaglig från gång till gång och det är ett bra tillfälle att stärka barnet genom att visa en film om dess framsteg. Vi utgår bland annat från de enkäter som föräldrarna har gjort både från Lidingöstad Markör och Friluftsfrämjandet. Vi är lyhörda och uppmuntrar föräldrarna att komma till oss om det är något som inte fungerar eller om de har tankar om verksamheten. Varje onsdag har vi möte med de stora barnen, Onsdagsmöte då får alla möjlighet att ta upp om det är något de vill berätta för oss och de andra barnen. Vi diskuterar om vad som är bra/ dåligt, om det har hänt något speciellt i gruppen. Vad som behövs göras på tomten städas /lagas mm. Vi har ett föräldraråd som ses två gånger om året, vid behov kan det bli fler möten. Där tar vi upp aktuella saker som vi vill att föräldrarna ska ha idéer om eller hjälpa till med. Vi har föräldrajour och föräldrarna hjälper till vid sjukdom och utbildning, då har de ett ypperligt tillfälle att få insyn i verksamheten. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning. Fortsatt att få ett flyt i den pedagogiska dokumentationen så den inte tar för mycket tid från arbetet med barnen. Vi har gått flera kurser och diskuterar fortlöpande hur vi kan bli bättre. Vi tycker nog att vi är på god väg. Vi har arbetat med vår miljöplan och Anna och barnen går till sopsorteringsstationen och komposterar. Vi talar mycket om att man ska vara rädd om saker på Droppen. Arbeta för att få nöjda trygga föräldrar. Mål för den aktuella tidsperioden: Vi har arbetat mycket med att få föräldrarna trygga och nöjda vilket vi har lyckats med då vi fick ett mycket bättre resultat på Markör undersökningen.

6 Vi genomförde en ny metod att inskola barn-föräldrar. Inskolningen pågick i tre hela dagar då föräldrarna deltog i vår vardagliga verksamhet, de fick ta hand om sina barn och vi lärare kunde ägna oss åt att ha olika pass. Resultatet var väldigt lyckat det var sex föräldrar och sju barn som skolades in. Vi hade väldigt trevliga och smått kaotiska dagar med mycket skratt. På fjärde dagen lämnades barnen och det gick bra. Resultat och måluppfyllelse Normer och värden Med vårt arbetsätt I Ur och Skur är det lätt, i och med att barnen hittar växter och små djur hela tiden ger det möjlighet till fina diskussioner om hur man ska vara i naturen och mot varandra. Allas lika värde och att man måste visa respekt både mot vår natur, djur och människor. När barnen hamnar i konflikter med varandra hjälper vi dem att förstå vad som har hänt och hur man löser det med sin kamrat. Vi uppmuntrar barnen att tänka själva och inte bara göra som kamraten säger. Vi har en diskriminering/likabehandlingsplan som vi uppdaterar varje år. Vi delger och diskuterar innehållet med barnen när tillfälle ges, är rosa en tjejfärg? Kan två mammor/pappor gifta sig och ha barn? Allas lika värde. Barnen visar en stor empati för varandra. Vi ser att de tröstar, hjälper och stöttar varandra i de vardagliga situationerna Barnen har även lärt sig att ta hänsyn till varandra och vara rädda om naturen. Vi pedagoger har en stor tillit till att barnen ska våga vilja att visa och tala om hur man känner. Utveckling och lärande

7 I och med att vi har våra ansvarsbarn kan vi följa och dokumentera deras utveckling tillsammans med föräldrarna och barnen själva. Fördelarna med en liten enhet är att vi lärare lättare får en nära relation till varje barn och kan se deras utveckling och behov. Året har varit inspirerande och roligt att få följa gruppernas utveckling. Att få se barnens lärande och tillit till sin egen förmåga och utveckla sin självkänsla. Drama har stärkt gruppen. Barnen har lärt sig att ta plats och även låta andra få stå i centrum. Språket har utvecklats genom att vi har pratat och dramatiserat olika känslouttryck och olika fantasisagor. Genom drama har barnens fantasi tagit fart. Barnen leker rollekar med varandra och med naturens föremål. Barnens intresse för sagoböcker har ökat, vi läser och samtalar kring bilderna. Barnen får dra egna slutsatsen och reflektera över bokens innehåll. Vi har även lånat flera likadana böcker så barnen kan följa med själva när en lärare läser. Vi har alltid med en saga till skogen och det är väldigt uppskattat. Vi startade med Laxeskola direkt efter sommaren, vi var i kärret och letade efter olika insekter som vi håvade upp och sorterade i olika småburkar, vi läste i faktaböcker och använde luppen. Vi var på

8 stranden och letade strandfynd och fick testa vilka saker som flyter eller sjunker. Diskuterade om vad som är skräp och inte skräp. I skogen får man verkligen jobba med sina sinnen. Vi smakar på blåbären och harsyran, luktar på mossor och blommor, lyssnar på regnet och fåglar, tittar på allt spännande och känner på pinnar och kottar. Barnens grovmotorik har stärkts genom att vi är ute i skog och mark. Barnen utmanats att använda sin motoriska förmåga och att övervinna sin osäkerhet att pröva på nya utmaningar. I naturen är det så lätt för barnen att utvecklas. Skogen har lugnet och den inspirerande miljön som gör att varje barn utvecklas efter sin

9 egen förmåga. I och med att vi i I ur och Skur inte tävlar, så får barnen en känsla av att vara bra som man är. Tryggheten och glädjen i barngruppen syns tydligt när barnen rör sig till sång och musik. Ibland har vi disko i skogen. Veckans Kock har varit väldigt lyckat. Två barn blir ansvariga att hjälpa Ingela med att förbereda och packa maten till tisdagslunchen ute på Ön vid vårt vindskydd. De hjälper henne att laga maten över öppen eld, sen får de servera sina kamrater. Barnen har haft Mulleskola och under hösten plockades det svamp, som självklart blev ett spännande samtalsämne. Det diskuterades om mängder och vikt, vilka svampar kan man äta och vilka är farliga. Efter Mulleskolan får barnen dokumentera och rita vad de upplevt och vi skriver ned deras ord. Barnen har tränat en hel del på att lära sig klippa och att rita och skriva sitt namn, på många olika sätt. Tränat att tala inför grupp i olika övningar, vi tar tillfället när det kommer

10 så det blir naturligt för barnet att få berätta ostört. I juni jobbar vi med ull, vi tovar tills alla känt sig klara. Ull är ett fantastiskt material som barnen kan samla sig runt länge även de små barnen. Vi har även tittat på fåren, talat om vad de heter Bagge, Tacka och Lamm. Vi gjorde en utflykt till Elfvik och tittade på fåren. Vi har arbetat med matematik. Barnen har jobbat i grupper och sorterat siffror och parat ihop dem med punkter. Klivit på stubbar med siffror på efter att först ha fått en fråga. Städat på gården och då fått dra en siffra för att sedan hämta så många leksaker som siffran visar. Vi var på Skansen med de större barnen. Vi besökte en Samekåta där en Samekvinna berättade om sitt folk och sin flagga det var jättespännande. Vi har arbetat mycket kring kretsloppet; sopsorterat och gått till återvinningsstationen, komposterat och odlat med egen jord. De stora barnen har gjort varsitt brännbollsträ och spelat brännboll. Vi bygger, sågar och spikar i skogen. (teknik) Den lilla gruppen har arbetat med ett litet penntroll som heter Kotte. När barnen kommer till skogen ropar de efter honom, Kotte har alltid roliga uppdrag som barnen får göra, där har vi fått in matematik, språk, samarbete och turtagning.

11 Barns inflytande Vi har Onsdagsmöte för de äldre barnen, där vi tar upp aktuella ämnen som bl.a. regler kring lekstugan eller vad som behöver göras på fixardagen så tomten blir roligare mm. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att komma till tals så vi skickar oftast runt en sten och när man håller i den så får ingen annan avbryta. När det har varit konflikter mellan barnen eller att saker har gått sönder diskuterar vi om hur vi ska gör tillsammans med barnen för att det ska bli bättre för alla. Vi gör ofta snabbutvärderingar genom att låta barnen visa tumme upp/ned efter en aktivitet eller lunch och det ger också en möjlighet för barnen att berätta om en uppgift har varit kul eller för svår etc. De små har även använt sig av den Magiska trolleristaven tilltrolleridrama. Barnen fick bestämma och göra trolleristaven tillsammans. Barnen tränade olika roller, lärde sig ramsor. Barnen var hela tiden med och förde övningen vidare. Förskola och hem Alla barn och föräldrar ska kännas sig välkomna på Vattendroppen. Vi

12 anser att mötet på morgonen och eftermiddagen är viktigt och tar oss alltid tid att ta emot och tala med både föräldrar och barn. När de nya familjerna ska börja på Vattendroppen så har vi ett faddersystem där varje familj har en gammal familj med ett jämnårigt barn, det har varit väldigt lyckat. Föräldrasamtal två gånger om året då vi får extra tid att samtala om just deras barn. Vi har ett föräldraråd som ses två gånger om året, vid behov kan det bli fler möten. Där tar vi upp aktuella saker som vi vill att föräldrarna ska ha idéer om eller hjälpa till med. Samverkan med skola I samband när barnen ska börja skolan har vi ett samarbete så gott det går, beroende på vilken skola föräldrarna väljer. Det vanligaste är att barnen börjar i Sticklinge skola. Året som kommer Normer och värden Vi startar upp hösten med ett vänskapstema då vi ska arbeta med att få ett bra team barn föräldrar och lärare. Arbeta vidare med diskriminerings och likabehandlingsplanen, så alla känner till den. Vara goda förebilder för barnen. Hjälper dem i konfliktsituationer. Att ha naturen som hjälpmedel var det gäller att visa respekt för allt levande, att förstå att man inte kan trampa på maskarna. Vara rädda om sina kamrater och respektera dem Att hjälpas åt. Utveckling och lärande Ha roligt tillsammans. Föra den pedagogiska dokumentationen vidare till en ny nivå. Hitta den

13 röda tråden. Arbeta med teman/projekt under hela året. Tillsammans med de styrdokument som vi är ålagda. Lägga mer tid till uppföljning på planeringsmöterna. Fortsätta med vår Laxeskola. Barns inflytande Vi fortsätter med våra Onsdagsmöten, och försöker hela tiden få med dem i våra tankar runt verksamheten, låta deras röster bli hörda. Låta dem hjälpa till att lösa knepiga situationer. Lyssna på dem. Förskola och hem Bli ännu tydligare med vad vi gör, tätare mail och vi fortsätter blogga. Ha samtal så tidigt som möjligt höst/vår, gärna med intervjuer, så vi och föräldrarna har ett bra samtalsunderlag hur vi ska jobba med deras barn. Vi vill gärna att båda föräldrarna ska vara med på samtalet och vi försöker vara två pedagoger. Samverkan förskoleklass En Förskollärare kommer ut från skolan och träffar barnen ute i skogen. Barnen har gymnastik vid tre tillfällen. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har personalmöte två timmar varannan vecka då vi diskuterar och dokumenterar utifrån våra handlingsplaner hur arbetet fortgår, stående punkter är att utvärdera arbetet med barnen, arbetsklimatet, pedagogiska diskussioner. Lyfter fram varandras pedagogiska dokumentationer. Jag förbereder dem utifrån vilka behov vi har och utifrån Kvalitetsforum och förskolechefsmötena på I Ur och Skur utveckling, vilka är väldigt bra och tar upp aktuella ämnen. Vi har en timmes avdelningsplanering i veckan och även tid till enskild

14 planering och dokumentation. Vi har två stängda planeringsdagar per termin då vi går in på djupet i alla frågor och utifrån detta kvalitetssäkrar och planerar vi fortsatt arbete. Vi skriver års/arbetsplan och kvalitetsredovisning varje år. Individuella planer för barnen görs med alla barns föräldrar och ligger också till grund för kvalitetsarbetet. Vi lämnar även in en verksamhetsberättelse till Friluftsfrämjandet för att de ska mäta kvalitén. Vi prioriterar utbildning och vårt mål är att ha välutbildad och kompetent personal, i första hand förskollärare. Sen vill vi att alla ska ha friluftsfrämjandets barnutbildningar samt grundkurs I Ur och Skur. Lidingö Stad har många bra kurser och föreläsningar som vi går på. Vi går även på andra kurser som man får betala för. Fortbildning för personalen läsåret Py kvalitetsforum, Psykologiskt forum, Förskolechefs möten I Ur och Skur, Chefskurs med sex olika tillfällen. Eldstål konferens för förskolechefer I Ur och Skur. Ljusprojekt Ingela Bettan pedagogiskt ombud, kulturmöte, Eldstål, Laggekurs. Anders Shepansky- utomhuspedagogik Anna- dans och mattematik, förskollärarens uppdrag. Anneli- Grundkurs I Ur och Skur, Skogsknytte och Laggekurs. Jenny- Grundkurs I Ur och Skur, Skogsknytte. Nätverksträff för alla I Ur och Skur på Lidingö på Utsiktens förskola där vi delade upp oss i grupper och diskuterade hur vi arbetar utifrån de olika strävansmålen matte, teknik och språk hur vi dokumenterar och ser barns lärande. Föreläsning med Ann Lidbrink för alla i vårt I Ur och Skur nätverk om boken Anknytning i förskolan Framåtblick

15 Fortsätta att skola in både barn och föräldrar med tre hela dagar. Fortsätta att arbeta med pedagogisk dokumentation, framför allt att bli bra på att skriva ner processer och inte bara tala om dem. Vi ska arbeta vidare med Friluftsfrämjandets miljöplan. Satsa mycket på att få föräldrarna delaktiga och informerade så de känner sig trygga hos oss. Månadsbrev och sätta upp fler bilder ute. Vi ser fram åt ett nytt roligt år med mycket skratt och lära känna nya barn. I Ur och Skur Vatendroppen Förskolechef Charlotte (Py) Dalaryd

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer