STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE"

Transkript

1 STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

2

3 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

4 KOMPETENSGUIDEN Stockholms stift hösten 2005 Redaktion: Marianne Langby, Maria Holmerin Nord, Ann Svahn Grafisk form: Eva Widegren Omslagsfoto: Photononstop Tryck: Edita Ljunglöfs Upplaga: ex Ansvarig utgivare: Anders Bergkvist Stockholms stift, Box 2016, Stockholm Tel KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

5 Innehåll 4 Tema mötesplatser 5 Biskopen: Enkla mötesplatser kan få djup betydelse 6 Mötesplatser oberoende av tid och rum 7 De kyrkliga utbildningar 8 Centrum för själavård och handledning 8 Praktikhandledning 9 Mötesplats för vuxet växande 10 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet 11 Mentorskap 11 S:ta Katharinastiftelsen 12 Mötesplats dygnet runt 14 Mötesplats mellan himmel och hav 15 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? 16 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling 22 Andra kompetensutvecklare 26 Kurser hösten Kurser målgruppsvis 43 Kalendarium 44 Anvisningar KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

6 Tema mötesplatser Det finns egentligen ingenting som får mig att känna mig så hel och som om jag betyder någonting som ett samtal med en ung människa. Särskilt samtalen med de små människorna är viktiga. Man får raka frågor och är tvungen att svara rakt annars är samtalet avslutat man blir ganska fort avslöjad om man försöker kringgå frågan. Lika betydelsefullt kan ett samtal med en annan vuxen vara om det sker med en vilja att mötas. Temat för Kompetensguiden hösten 2005 är Mötesplatser och du kan läsa några reflektioner i de intervjuer och texter som finns i början av guiden. Du kommer också att märka att flera av kurserna knyter an till temat. Till exempel ordnar stiftet den 8 november en kursdag som erbjuder ett smakprov på några församlingars mötesplatser. Läs om Stockholms stifts nystartade projekt om barns och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan på sidorna Du kommer att se att flera kursdagar berör temat Ungdomar och Internet. Internet är nog en av de största mötesplatser som, framförallt, ungdomar har idag. Vill man träffa människor på riktigt så har vi i Stockholms stift en väldigt fin mötesplats Graninge stiftsgård. Själva miljön där inbjuder till härliga samtal och kreativitet. Läs om vår fina stiftsgård på sidorna Höstens kursutbud hittar du i slutet av Kompetensguiden samt på Internet i vår stiftstidning Horisont (vår webbplats finns på Här finns även annan aktuell information om vad som händer i stiftet. Du vet väl att du kan prenumerera på Horisont? Marianne Langby, stiftspedagog tfn , , fax KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

7 Enkla mötesplatser kan få djup betydelse För några år sedan fick jag på ärkebiskopens uppdrag visitera två utlandsförsamlingar. Det var två gamla sjömanskyrkor i England där sjömännen för länge sedan slutat att gå i land. Visserligen besökte prästen båtarna men den huvudsakliga verksamheten var att skapa mötesplatser för aupairflickor, studenter, inflyttade svenskar, turister och företagsledare. Doften av de hembakade kanelbullarna var en viktig del av verksamheten. Jag är glad över att vi här hemma i vissa församlingar skapar mötesplatser för aupairflickor. Senast vid en visitation i Lidingö berättade några flickor om hur de träffat varandra på kyrkans aupaircafé och hur den ensamma tiden i den främmande staden blivit helt annorlunda. Häromdagen träffade jag en kvinna med ett mycket utåtriktat yrke i vilket hon träffade massor av människor. Hon fick nästan tårar i ögonen då hon berättade om hur mycket babycafeet i Bromma församling betydde för henne. Där fick hon träffa andra mammor och känna sig omhändertagen av ledarna. Dessa kvinnor kommer framför mig just nu, men de hade lika gärna kunnat vara andra, kanske från någon av alla sorgegrupper eller från de olika nätverk stiftet organiserar. Enkla mötesplatser kan få djup betydelse. Kristus kan sannerligen vara i centrum även om inte ett ord sägs om honom. Egentligen lämnande han inte efter sig något annat än just mötesplatsen. Det var som om du skymtade förbi ett kort ögonblick, Herre. Jag såg spåren efter dina dammiga sandaler, några tistlar och stjälkar var avbrutna där du och de andra hade suttit en stund. Det var som om rösterna fortfarande dallrade i luften och fåglarna letade efter några smulor sedan ni delat en bit bröd. Men nej, Herre, jag glömde ju det var för 2000 år sedan. Du har gått. Du gav oss några mötesplatser, det var allt. När ni bryter brödet, sa du, när ni delar det i mitt namn, sa du, så är jag där. +Caroline Krook FOTO: IKON KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

8 Mötesplatser oberoende av tid och rum Kanske är det sant, kanske inte: Det berättas att universitetsområdet Frescati byggdes med studentrevolten och kårhusockupationen 1968 i färskt minne. För att stävja risken för liknande händelser ska man, allt enligt sägnen, ha ritat och byggt de Södra Husen så att det skulle vara omöjligt för studenterna att finna platser där de kunde komma samman, diskutera och planera nya uppror. Husen saknade därför alla andra mötesplatser än seminarierum, föreläsningssalar, korridorer och trappavsatser. De caféer och öppna torg som nu finns har alla tillkommit senare. Huruvida detta är sant vet jag inte, men jag tycker tanken är intressant. För hur tänker man sig egentligen ett centrum för kunskapsförmedling där människor inte får en spontan möjlighet att mötas? Och vad är det man är rädd ska hända om människor möts? Att de förändras? Att de försöker förändra sin omvärld? I början av 1970-talet stod Stockholms nya universitetscampus klart ute i Frescati. De sex blå höghusen, Södra Husen, är ett uttryck för den moderna tiden, för det storskaliga idealet. Hit, strax norr om staden, skulle man söka sig för att få ta emot kunskap. Men för några år sedan inrättade Universitetet Andrum. Det sista rökrummet vädrades ut, målades om och gjordes till ett rum för stillhet, bön och meditation. Rummet är öppet hela dagarna och har blivit en verklig mötesplats mellan människa och människa, mellan människa och den Gud hon söker och/eller tillber. Några gånger i veckan leder vi studentpräster tysta meditationer under lunchtid i Andrum. Samtidigt kommer de muslimska studenterna och förrättar sin bön, mitt bland oss, i samma rum. Efter bön och meditation händer det att några dröjer sig kvar för ett samtal kring likheter och skillnader i tro och rit. Men oftast är det bara i respektfull tystnad vi finns sida vid sida under några minuter. Ett möte inför Guds ansikte i samma rum under samma himmel. Att vara kyrka på Stockholms universitet är ingen självklar uppgift. Här finns ingen klockstapel eller kyrktorn som visar vägen. Här saknas det traditionella kyrkorummet och dess symboler och utsmyckning som inramning av mötet mellan människa och Gud. Det som finns är två människor och den mötesplats som uppstår dem emellan när de delar sin erfarenhet av livet. För mig är varje sådant möte en plats där förändring kan ske, där nya möjligheter kan öppnas, där växt och mognad kan ges och där Gud kan anas. Därför säger min erfarenhet mig att man aldrig kan hindra människor att mötas. Finns inte rummen skapas de. En trappavsats, ett hörn, en dörröppning alla är de platser där man möts, där samtal kan börja. Sådana möten sker, varje dag, ute på Frescati. Helena Hagert Stiftsadjunkt för student- och högskolearbete 6 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

9 De kyrkliga utbildningarna För att bli diakon, kyrkomusiker, pedagog eller präst krävs utbildningar både i samhällets och i kyrkans regi. Några avsnitt är gemensamma och det är Svenska kyrkans grundkurs, parallell kursverksamhet och praktik i samverkan. I alla dessa delar har Stockholms stift ett ansvar på olika plan. Stiftet har också ansvar för att förse kandidaterna med bra praktikplatser. Alla ska ha fullgjort tre månaders kyrklig förpraktik för att få påbörja sin profilutbildning (för musikerna gäller särskild ordning). Stiftet ansvarar för att utbilda handledare, mer information om detta finner du under rubriken Handleda praktikanter, sidan 8. Stiftet ansvarar också för handledning för de fyra profilerna under det första yrkesverksamma året. För varje yrkeskategori finns en ansvarig handläggare, som gärna svarar på frågor och hjälper till att finna lösningar som passar för var och en: DIAKON Ann-Kristina Hagsjö Thunarf, stiftsdiakon tfn FÖRSAMLINGSPEDAGOG Monica Johansson, stiftspedagog tfn KYRKOMUSIKER Anders Gustafsson Forslin, stiftsmusiker tfn PRÄST David Kindbom, stiftsadjunkt tfn Mera information på KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

10 Centrum för själavård och handledning Stockholms stifts Centrum för själavård och handledning erbjuder själavård, stödsamtal och handledning till församlingsanställda i Stockholms stift. Handledning erbjuds individuellt och i grupp. Handledning är avgiftsbelagd, övriga samtal kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt med någon av medarbetarna för att beställa tid eller för att samråda kring vilken hjälp du behöver. Vi sitter i Grillska huset i Gamla stan. Besöksadressen är Stortorget 3, 2,5 tr ög Magnus Lidbeck, präst och handledare Tfn Gunilla Löf Edberg, präst och handledare Tfn Gunilla Malmsten-Olsson, diakon och handledare Tfn Madeleine Möller, psykoterapeut och handledare Tfn Johan Wisén, personalkonsulent och handledare Tfn Praktikhandledning En viktig del av stiftets utbildningsansvar är att utbilda praktikhandledare. Stiftet erbjuder dels en grundläggande praktikhandledarutbildning, dels kontinuerliga fördjupningsdagar. Stiftet utbildar praktikhandledare för samtliga fyra profiler inom kyrkan det vill säga diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, och präster. Kontaktperson David Kindbom, stiftsadjunkt, tfn , eller någon av profilhandläggarna (se under rubriken De kyrkliga utbildningarna på sidan 7) 8 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

11 Mötesplatser för vuxet växande CECILIA MELDER Präst Vällingby församling VVV har snabbt blivit ett begrepp i Vällingby. Förkortningen står för Vuxet Växande i Vällingby. Församlingen har skapat flera olika sorters mötesplatser för människor i yrkesverksam ålder. Cecilia Melder är präst i Vällingby församling och projektanställd för att utveckla det vuxenpedagogiska arbetet. De enda ramar jag hade var att vi skulle utarbeta ett eget lokalt vuxenpedagogiskt system och inte använda något befintligt, som alpha, vuxendialog eller vuxenkatekumenat. Jag gjorde en behovsinventering och fann tre stora livsfrågor att börja arbeta med nära FOTO: CHARLOTTE TÖRNBLOM relationer, hälsa och stress samt arbetsliv. Den första VVV-terminen satte i gång hösten Vi arbetar med en livsfråga under en hel termin. Vi har valt breda, inkluderande ämnen som vänder sig till människor i yrkesverksam ålder. Varje tema startar med en föreläsning. Sedan finns det en stor flexibilitet i tid och form för dem som vill delta. Vuxen vila är en retreat eller tyst dag. Vuxenverkstad, där man använder kreativa metoder för att nå kunskap om terminens livstema är en annan. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet vetande, där man undersöker livstemat utifrån Bibeln och dess omgivande kulturer. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet velande, där man mer utgår från de erfarenheter och klokskap som finns i gruppen när man tittar på livstemat. VVV har hunnit in på sin fjärde termin och Cecilia har direkt kunnat konstatera att grundkonceptet fungerar. Målsättningen är personlig växt. Det ska vara vardagsrelaterat och handla om hur religionen är relevant för mina dagliga beslut. Genom VVV når vi människor som inte upplevt att kyrkan har haft något att erbjuda. Det har direkt blivit en fin gemenskap i grupperna. Här och där har det uppstått små vängrupper som träffas utanför VVV. Jag märker hur människor börja prata om sina liv i andliga termer och gör väldigt spännande resor inom det här systemet. KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

12 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet CHRISTER SCHWARTZ OCH INGA-LILL ALM Diakoner Lidingö församling Ett mål för den diakonala verksamheten i Lidingö församling är att vara ett personligt stöd och en samtalspartner för människor. De enskilda samtalen är viktiga mötesplatser, menar Inga-Lill Alm och Christer Schwartz, två av Lidingö församlings fyra diakoner. Varje äkta och autentiskt möte förändrar bägge parter i en dialog. Att vara diakon innebär emellertid att arbetet inte får stanna vid den akuta hjälpen till enskilda människor. I vårt uppdrag ingår att jobba förebyggande. Samverkan med andra aktörer i samhället är en fördel. FOTO: MARIA HOLMERIN NORD Under de senaste åren har diakoniarbetslaget därför jobbat på att bygga upp en god samverkan med bland annat olika kommunala instanser. Samverkan sker också inom vård och omsorg, till exempel mellan kyrkan och olika gruppboenden inom kommunen. Inga-Lill Alm och Christer Schwartz sitter i kommunens POSOM-grupp, som arbetar med psykologiskt och socialt omhändertagande i en krissituation. Christer ansvarar också för församlingens samverkan kring flyktingar och missbrukare. Jag deltar bland annat i kommunens öppenvårdsprogram för före detta missbrukare. En förmiddag i veckan är jag där och leder existentiella samtal. Då går socialsekreterarna ut ur rummet och jag är ensam med gruppen. Vi respekterar varandras roller. Inga-Lill berättar om samverkansgruppen vid kvinnomisshandel som hon är med i tillsammans med representanter från polisen och socialtjänsten med flera. Syftet är att vi ska känna till varandra så att vi kan ge stöd till kvinnorna genom att hänvisa till olika instanser på bästa sätt. Diakonerna är inte sällan brobyggare mellan konfidenter och olika myndighetspersoner. Då är det värdefullt att man har träffats och har ett ansikte på varandra. Kontakterna blir smidigare. Vi arbetar nära, men det får inte bli för nära. Vi är inte myndigheten. Det är viktigt. En av diakonins uppgifter är att förmedla hopp i en hopplös situation. 10 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

13 Mentorskap Mentorskapet är en gammal företeelse. Det kan beskrivas som en relation mellan två människor med olika erfarenheter, som båda växer när de träffas för att utbyta erfarenhet och kunskap. För medarbetaren är mentorskapet ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats. Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö. Att vara mentor är att själv utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska. Mentorn är en mogen och klok samtalspartner, som varsamt vägleder. Det är viktigt, att adepten, alltså mottagaren, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen. Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att rimlig avstämning görs. Mentorskap förekommer för olika kategorier av församlingsmedarbetare. I Stockholms stift erbjuds mentorskap till nyblivna kyrkoherdar. Mentorer tas ur gruppen kontraktsprostar och erfarna kyrkoherdar i stiftet. Detta är det enda organiserade mentorskapsprogrammet från stiftets sida. Göran Fridblom, kyrkojurist Tfn Anne-Charlotte Hökenhammar, personalkonsulent Tfn S:ta Katharinastiftelsen är ett kyrkligt centrum med uppgift att samla olika livsåskådningar och erfarenheter till tankeutbyte och samverkan i kultur- och samhällsfrågor. Terminsvisa program kan beställas på tfn eller Adressen är Sturegatan 54 Madeleine Åhlstedt, direktor och stiftsadjunkt Tfn/fax Medarbetare: Ingela Agardh, mobil , Annika Sjöqvist Platzer, mobil KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

14 Mötesplats dygnet runt MATTIAS WIHLGAARD Församlingspedagog Svenska Kyrkans Unga FOTO: MIA ÅKERMARK Diskutera stort och smått, hålla kontakt med kompisarna och ta reda på vad som händer framöver. Det och mycket mer kan man göra när som helst på dygnet på Compis, som är en mötesplats på Internet skapad av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS). I en församling träffas kanske en ungdomsgrupp på ungdomar en kväll i veckan. På Compis träffas ungdomar varje dygn. Det berättar Mattias Wihlgaard som är församlingspedagog och webbadministratör för Compis. En gemensam mötesplats för en grupp människor på Internet kallas på webbspråk community. Det engelska ordet står både för själva mötesplatsen och för den gemenskapskänsla som finns där. Målgruppen för Compis är unga som varit med på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang här i stiftet och vill fortsätta hålla kontakt. Det finns en stark koppling mellan Compis och SKUSS övriga verksamhet. Compis kom i gång på allvar i oktober 2003 och innehåller flera olika delar: Vi har samtalsrum och diskussionsgrupper, där våra medlemmar diskuterar vitt skilda ämnen som det senaste lägret, gudsbilder, politik eller musik. Våra medlemmar kan lägga upp egna fotoalbum och gästböcker. I våra tipsbanker finns andaktstips, boktips, metodtips med mera för våra ledare. Vi har också delar som är ren avkoppling, till exempel olika spel. Det är intressant att till exempel se hur diskussionerna djupnar på ett annat sätt på nätet. Jag är också övertygad om att Compis kan vara med och fördjupa stiftskänslan. Här skapas en närhet och samhörighet över församlingsgränserna. Den bästa feedbacken är när ett läger strax ska ta slut och man står i kramringen på söndagseftermiddagen. Då säger någon: Vi syns ju på Compis! 12 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

15 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

16 Mötesplats mellan himmel och hav Platser är viktiga. Möten är viktiga. Graninge stiftsgård är en mötesplats mellan himmel och hav, mellan Gud och människor och mellan kyrka och samhälle. Vi som arbetar här vill påminna alla er i stiftets församlingar om den skatt som ni har tillgång till. Stiftsgården är en stor gård för stora evenemang och en intim mötesplats för små arrangemang. Vi har en egen verksamhet, som ni alltid är inbjudna till. Vi finns också till för er när ni och era grupper vill komma till oss för egna arrangemang. Ungdomar har en speciell plats på Graninge. Tala med våra volontärer så får ni veta allt som händer! Med stolthet presenterar vi vår huvudbyggnad med sin vackra matsal och vår köksmästare Jonas Albertsson. Det är en utmaning för mig som föreståndare att få förtroendet att förvalta denna skatt under några år. Fromhet och fred ligger mig varmt om hjärtat. Internationella frågor, det andliga samtalet, forskning och fördjupning är andra ämnen som jag vill bidra med. Jag kommer gärna på besök till er församling eller ert kontrakt för att berätta mer om Graninge och lyssna på era önskemål. På återseende och återhörande! Ann-Cathrin Jarl Stiftsgårdsföreståndare Tfn Läs mer i Kompetensguiden om följande arrangemang på Graninge stiftsgård 8-9 september Efter katastrofen samtalsdagar september Följ mig! Retreat för församlingsanställda 1-2 oktober Juniorläger 6-7 oktober Efter katastrofen samtalsdagar november Förvandling. Stilla dagar november Skuld, skam och förlåtelse i gudstjänsten. Gudstjänstkonferens november Social ekonomi 8-9 december Efter katastrofen samtalsdagar december Julfirande 3-8 januari 2006 Guds hus är bön. Sexdagarsretreat 14 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

17 Våra egna arrangemang Retreater och stilla dagar Dagliga gudstjänster Apostlaverksamhet för konfirmerade ungdomar Konfirmandhelger och sommarläger Kurser och seminarier Plats för församlingsarrangemang Kurser Konferenser Läger Retreater Medarbetardagar Rekreationsdagar KONTAKT Sara Jacobsson, kaplan Tfn Monica Johansson, stiftspedagog Tfn Graninges volontärer Tfn / Bokningen (öppen vardagar ) Tfn Våra programpunkter till er Prova-på-meditation Bibliodrama Samarbetsövningar utifrån MOD-material (mångfald och dialog) Tillitsbana (under sommarhalvåret) Upplevelsevandring för konfirmand- och ungdomsgrupper Inspiration kring lärandefrågor, andlig vägledning, ungas roll i kyrkan, miljöfrågor och global ekonomi KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

18 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? Medarbetarna inom stiftsorganisationen har en bred kompetens som stämmer väl överens med församlingarnas verksamhetsområden. Till våra arbetsuppgifter hör att också arbeta konsultativt i projekt eller enstaka frågor tillsammans med församlingarnas medarbetare. Vi står gärna till tjänst inom våra respektive kompetensområden. Vilka vi är och våra arbetsområden syns i personalkatalogen. Den finns på nätet under adressen 16 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

19 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling Syftet med ett nätverk är att dela erfarenheter, sprida och generera nya idéer, erbjuda nya kontakter samt att göra studiebesök eller erbjuda fördjupning i något ämne. Nätverket träffas oftast en till två gånger per termin. Välkommen att höra av dig om du vill delta. BARN/UNGDOM Nätverk för ansvariga för förskoleverksamheten I detta nätverk inbjuds alla som är ansvariga för förskoleverksamhet. Nätverket träffas cirka en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för förskolechefer i heltidsförskolan Till detta nätverk inbjuds alla förskolechefer som arbetar i församlingarnas heltidsförskola. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för personalen i Kyrkans Öppna förskoleverksamhet Nätverket vänder sig till personalen som arbetar i grupper med vuxna och barn tillsammans. Nätverket träffas en till två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Sveriges kyrkliga barnomsorgsförening Nätverket vill ge hjälp och stöd till dem som vill främja och bedriva barnomsorg på Svenska kyrkans grund. Kontaktperson Margareta Lindberg, stiftskonsulent för barn och förskola i Linköpings stift Tfn Nätverk för dem som arbetar inom skolkyrkan Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för samordnare av konfirmandarbetet I detta nätverk finns en representant för varje församling eller distrikt som valts i församling/distrikt. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, projektledare Tfn Nätverk för 70-stegen Nätverk för de församlingar som arbetar enligt 70-stegenmodellen eller liknande i konfirmandarbetet. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, stiftsadjunkt Tfn BEREDSKAP Nätverk för beredskapsansvariga i församlingen Ett nätverk för dig som ansvarar för beredskapen i din församling. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

20 DIAKONI Nätverk för assistenter/diakoner i sjukhuskyrkan Nätverket är öppet för alla som arbetar med sjukhusvård på hel- eller deltid. Vi träffas cirka en gång i månaden under terminerna. Kontaktperson Hans-Peter Rasmussen, socionom/ assistent sjukhuskyrkan KS Tfn Nätverk för kontraktsdiakoner Nätverket är en länk mellan kontrakten och stiftet och arbetar för att främja diakoniverksamhet i kontraktens församlingar. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för diakoner som är arbetsledare Ett nätverk som syftar till att stärka diakoner i deras roll som arbetsledare och uppmuntra andra att gå in i liknande uppgifter. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Forum för kunskapsutveckling i diakonalt arbete Ett nätverk där vi vill initiera och intressera för forskning i och om diakonalt arbete. Kontaktpersoner Mats J Hansson, prefekt för institutionen för diakoni och teologi vid Ersta Sköndal högskola Tfn Stig Linde, diakon och fil mag i socialt arbete Mobil Se även Nätverk för pensionerade diakoner Ett nätverk för diakoner som har gått eller står i begrepp att gå i pension. Syftet är att vara en mötesplats för gemenskap och studier samt en kanal för förmedling av olika uppdrag. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för samhällsdiakoner Nätverket samlar diakoner som ej arbetar i församling. Syftet är att synliggöra deras speciella roll och vara ett forum för samtal. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för församlingar som organiserar självhjälpsgrupper Nätverket samlar församlingar som organiserar självhjälpsgrupper för inspiration och kunskapsutbyte. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn FREDSARBETE Nätverk för fredsarbete Det finns många fredsvänner i våra församlingar och tillsammans sprider vi information och mod till varandra. Församlingar för fred, fredsgrupper och andra intresserade låt oss hålla kontakt! Kontaktperson Ann-Cathrin Jarl, stiftsgårdsföreståndare Tfn FRISKVÅRD FÖR PAR Nätverk för arbete med friskvård för par Ett nätverk för utbyte av idéer, modeller och metoder när det gäller friskvård av relationer. Öppet för alla församlingsmedarbetare som vill utveckla dessa frågor i församlingen. Kontaktperson Johan Wisén, Stockholms stifts centrum för själavård och handledning Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

21 GUDSTJÄNST Nätverk för gudstjänst och delaktighet Flera små nätverk för församlingar som är intresserade av att starta gudstjänstgrupper och arbeta med delaktighetsfrågorna i gudstjänsten. Representanter för församlingarna träffas efter överenskommelse cirka två gånger per termin och stöttar varandra i arbetet med att bygga upp och utveckla gudstjänstgrupper. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , Nätverk för gudstjänst och kropp Ett närverk för samtal och erfarenhetsutbyte om frågor som har med gudstjänst och kroppslighet att göra. Öppet för alla medarbetare. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , INFORMATION/KOMMUNIKATION Nätverk för informatörer i församlingarna I detta nätverk möts de som har informatörstjänster eller personer som delvis jobbar med information i församlingarna. Man träffas två gånger per termin samt gör ett eller ett par studiebesök per år. Kontaktperson Anita Burdén, stiftsinformatör Tfn Nätverk för inskrivare i stiftets gudstjänstdatabas Nätverket består av de personer i varje församling, som ansvarar för att uppgifter om församlingens verksamhet skrivs in i stiftets gudstjänstdatabas. Nätverket träffas en till två gånger per år. Däremellan har vi ganska tät telefonkontakt. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn Nätverk för IT-tekniker och webbredaktörer Mötesplats för IT-tekniker och webbredaktörer i församlingarna. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn KYRKA-ARBETSLIV Nätverk för kyrka-arbetsliv I Stockholmsregionen finns ett ekumeniskt nätverk för frågor som rör kyrka-arbetsliv. Nätverket omfattar kyrkor, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Nätverket träffas cirka tre gånger per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn LEDARSKAP/PEDAGOGIK Ledarutbildningsnätverk Nätverk i samverkan mellan Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund. Nätverket vänder sig till personal som arbetar med ledarutbildningar i församlingarna. En träff per termin. Kontaktpersoner Lena Bergqvist Säfsten, församlingspedagog Tfn Carina Norlén, studiekonsulent Tfn Nätverk för utbildare I detta nätverk möts representanter för olika utbildningsinstitutioner i Stockholm med omnejd. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

22 Nätverk för vuxenpedagogiskt arbete I detta nätverk träffas vi som arbetar med vuxenpedagogiskt arbete och delar erfarenheter och tankar. Kontaktperson Marianne Langby, stiftspedagog Tfn MEDLEMSVÅRD Nätverk för medlemsvård och tillhörighetsfrågor Hur möter vi dem som vill träda in eller ut ur kyrkan? Hur kommunicerar församlingen med sina tillhöriga? Är hela arbetslaget delaktigt i samtalet om hur församlingen möter församlingsborna? Omkring dessa och andra frågeställningar möts vi för att utbyta erfarenheter en till två gånger per termin. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn MILJÖ Svenska kyrkans miljövärn i Stockholms stift Tillsammans med Sensus ordnar stiftet viss studieverksamhet och samordnar miljöarbete för miljödiplomering enligt Svenska kyrkans diplomeringsinstrument. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn MULTIKULTURELLT Nätverk för multikulturella församlingar I detta nätverk möts de som arbetar för och med människor från olika kulturer i församlingarna och/eller i invandrartäta församlingar. Nätverket träffas ca två gånger per år på nationell nivå. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar-och flyktingfrågor Tfn Nätverk för församlingarnas flykting- och integrationsombud Hur ska vi möta det mångkulturella samhället där församlingarna har en viktig uppgift? Nätverket träffas ett par gånger per år och samarbetar även med andra ombud i internationella kommittéer. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar- och flyktingfrågor Tfn PERSONALVETARE Nätverk för personalare Här träffas personalvetare i Svenska kyrkan eller de som arbetar med personalfrågor. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Helmut Hiller, personalsekreterare Tfn SJUKHUS- OCH JOURPRÄSTER Nätverk för sjukhuspräster Detta nätverk är öppet för alla som arbetar heltid som sjukhuspräster. Nätverket träffas ett par gånger per termin. Kontaktperson Hans Gentzel, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn Nätverk för jourpräster Nätverket är till för alla som arbetar som jourhavande präst. Informationsträffar ordnas någon gång per termin. Handledning erbjuds individuellt eller i grupp. Kontaktperson Lars Blomgren, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn , KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT VÅREN 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2006 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande Tema Nystart För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Retreater 2009. Mangsgårde, Töcksfors 24 29 maj Retreat med personlig vägledning

Retreater 2009. Mangsgårde, Töcksfors 24 29 maj Retreat med personlig vägledning Ingress RETREAT OCH ANDLIG VÄGLEDNING De é mycke nu! Många känner det så alltför ofta. Det blir till slut nödvändigt att trycka ner pausknappen. Vägen till inre ro och glädje måste inte vara lång eller

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

hösten 2012 & våren 2013

hösten 2012 & våren 2013 1 hösten 2012 & våren 2013 Välkommen till Lilleskog Stiftsgården Lilleskog har under mer än 20 år varit platsen för Skara stifts själavårdsinstitut. Avsikten har hela tiden varit att den vackra herrgårdslika

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Motion 2014:101 av Sofija Pedersen Videke, Översyn av utbildning inom själavård

Motion 2014:101 av Sofija Pedersen Videke, Översyn av utbildning inom själavård Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2014:20 Översyn av utbildning inom själavård Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2014:101 om översyn av utbildning inom själavård. Utskottet

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Maria Olander diakon 80% Margareta Birging diakon 30% Lena Kjerrström personal och utbildningssekreterare,kontaktperson

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Pastoralteologisk dag

Pastoralteologisk dag Pastoralteologisk dag ERSTA 2 OKTOBER 2013 MALMÖ MYCKET ÖVERBYGGNAD LITE FÖRANKRING FRÅGOR Vilken betydelse kan sammanslagningen få ur ett diakonalt perspektiv? Finns det nya möjligheter för de samlade

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar Ny i Sverige I våra dagliga möten med de som är nya i Sverige formas Ny i Sveriges verksamheter. Utifrån

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Killingens förskola

Välkommen till Killingens förskola Välkommen till Killingens förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Att bli diakon i Lunds stift

Att bli diakon i Lunds stift Att bli diakon i Lunds stift Funderar du på att bli diakon? Vill du följa människor från livets början till dess slut? Finnas med i livets alla situationer? Hjälpa människor att gestalta Guds kärlek, försvara

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Trädgårdsdiakoni -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Bakgrund På initiativ från kyrkogårdsföreståndare Magnus Näsström och diakon Margareta Thomasson har Allerums pastorat sedan flera år tillbaka

Läs mer

Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund

Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2012:6 Lokalisering av kyrkliga utbildningar Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2012:37 Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Motionärerna

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Framtidens kyrka. 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT

Framtidens kyrka. 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT Stiftstecken nr 1 2005.qxp 05-02-23 11.14 Sida 1 T Stifts ecken TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT NR 1 MARS 2005 Framtidens kyrka 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 Stiftstecken

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer