STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE"

Transkript

1 STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

2

3 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

4 KOMPETENSGUIDEN Stockholms stift hösten 2005 Redaktion: Marianne Langby, Maria Holmerin Nord, Ann Svahn Grafisk form: Eva Widegren Omslagsfoto: Photononstop Tryck: Edita Ljunglöfs Upplaga: ex Ansvarig utgivare: Anders Bergkvist Stockholms stift, Box 2016, Stockholm Tel KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

5 Innehåll 4 Tema mötesplatser 5 Biskopen: Enkla mötesplatser kan få djup betydelse 6 Mötesplatser oberoende av tid och rum 7 De kyrkliga utbildningar 8 Centrum för själavård och handledning 8 Praktikhandledning 9 Mötesplats för vuxet växande 10 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet 11 Mentorskap 11 S:ta Katharinastiftelsen 12 Mötesplats dygnet runt 14 Mötesplats mellan himmel och hav 15 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? 16 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling 22 Andra kompetensutvecklare 26 Kurser hösten Kurser målgruppsvis 43 Kalendarium 44 Anvisningar KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

6 Tema mötesplatser Det finns egentligen ingenting som får mig att känna mig så hel och som om jag betyder någonting som ett samtal med en ung människa. Särskilt samtalen med de små människorna är viktiga. Man får raka frågor och är tvungen att svara rakt annars är samtalet avslutat man blir ganska fort avslöjad om man försöker kringgå frågan. Lika betydelsefullt kan ett samtal med en annan vuxen vara om det sker med en vilja att mötas. Temat för Kompetensguiden hösten 2005 är Mötesplatser och du kan läsa några reflektioner i de intervjuer och texter som finns i början av guiden. Du kommer också att märka att flera av kurserna knyter an till temat. Till exempel ordnar stiftet den 8 november en kursdag som erbjuder ett smakprov på några församlingars mötesplatser. Läs om Stockholms stifts nystartade projekt om barns och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan på sidorna Du kommer att se att flera kursdagar berör temat Ungdomar och Internet. Internet är nog en av de största mötesplatser som, framförallt, ungdomar har idag. Vill man träffa människor på riktigt så har vi i Stockholms stift en väldigt fin mötesplats Graninge stiftsgård. Själva miljön där inbjuder till härliga samtal och kreativitet. Läs om vår fina stiftsgård på sidorna Höstens kursutbud hittar du i slutet av Kompetensguiden samt på Internet i vår stiftstidning Horisont (vår webbplats finns på Här finns även annan aktuell information om vad som händer i stiftet. Du vet väl att du kan prenumerera på Horisont? Marianne Langby, stiftspedagog tfn , , fax KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

7 Enkla mötesplatser kan få djup betydelse För några år sedan fick jag på ärkebiskopens uppdrag visitera två utlandsförsamlingar. Det var två gamla sjömanskyrkor i England där sjömännen för länge sedan slutat att gå i land. Visserligen besökte prästen båtarna men den huvudsakliga verksamheten var att skapa mötesplatser för aupairflickor, studenter, inflyttade svenskar, turister och företagsledare. Doften av de hembakade kanelbullarna var en viktig del av verksamheten. Jag är glad över att vi här hemma i vissa församlingar skapar mötesplatser för aupairflickor. Senast vid en visitation i Lidingö berättade några flickor om hur de träffat varandra på kyrkans aupaircafé och hur den ensamma tiden i den främmande staden blivit helt annorlunda. Häromdagen träffade jag en kvinna med ett mycket utåtriktat yrke i vilket hon träffade massor av människor. Hon fick nästan tårar i ögonen då hon berättade om hur mycket babycafeet i Bromma församling betydde för henne. Där fick hon träffa andra mammor och känna sig omhändertagen av ledarna. Dessa kvinnor kommer framför mig just nu, men de hade lika gärna kunnat vara andra, kanske från någon av alla sorgegrupper eller från de olika nätverk stiftet organiserar. Enkla mötesplatser kan få djup betydelse. Kristus kan sannerligen vara i centrum även om inte ett ord sägs om honom. Egentligen lämnande han inte efter sig något annat än just mötesplatsen. Det var som om du skymtade förbi ett kort ögonblick, Herre. Jag såg spåren efter dina dammiga sandaler, några tistlar och stjälkar var avbrutna där du och de andra hade suttit en stund. Det var som om rösterna fortfarande dallrade i luften och fåglarna letade efter några smulor sedan ni delat en bit bröd. Men nej, Herre, jag glömde ju det var för 2000 år sedan. Du har gått. Du gav oss några mötesplatser, det var allt. När ni bryter brödet, sa du, när ni delar det i mitt namn, sa du, så är jag där. +Caroline Krook FOTO: IKON KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

8 Mötesplatser oberoende av tid och rum Kanske är det sant, kanske inte: Det berättas att universitetsområdet Frescati byggdes med studentrevolten och kårhusockupationen 1968 i färskt minne. För att stävja risken för liknande händelser ska man, allt enligt sägnen, ha ritat och byggt de Södra Husen så att det skulle vara omöjligt för studenterna att finna platser där de kunde komma samman, diskutera och planera nya uppror. Husen saknade därför alla andra mötesplatser än seminarierum, föreläsningssalar, korridorer och trappavsatser. De caféer och öppna torg som nu finns har alla tillkommit senare. Huruvida detta är sant vet jag inte, men jag tycker tanken är intressant. För hur tänker man sig egentligen ett centrum för kunskapsförmedling där människor inte får en spontan möjlighet att mötas? Och vad är det man är rädd ska hända om människor möts? Att de förändras? Att de försöker förändra sin omvärld? I början av 1970-talet stod Stockholms nya universitetscampus klart ute i Frescati. De sex blå höghusen, Södra Husen, är ett uttryck för den moderna tiden, för det storskaliga idealet. Hit, strax norr om staden, skulle man söka sig för att få ta emot kunskap. Men för några år sedan inrättade Universitetet Andrum. Det sista rökrummet vädrades ut, målades om och gjordes till ett rum för stillhet, bön och meditation. Rummet är öppet hela dagarna och har blivit en verklig mötesplats mellan människa och människa, mellan människa och den Gud hon söker och/eller tillber. Några gånger i veckan leder vi studentpräster tysta meditationer under lunchtid i Andrum. Samtidigt kommer de muslimska studenterna och förrättar sin bön, mitt bland oss, i samma rum. Efter bön och meditation händer det att några dröjer sig kvar för ett samtal kring likheter och skillnader i tro och rit. Men oftast är det bara i respektfull tystnad vi finns sida vid sida under några minuter. Ett möte inför Guds ansikte i samma rum under samma himmel. Att vara kyrka på Stockholms universitet är ingen självklar uppgift. Här finns ingen klockstapel eller kyrktorn som visar vägen. Här saknas det traditionella kyrkorummet och dess symboler och utsmyckning som inramning av mötet mellan människa och Gud. Det som finns är två människor och den mötesplats som uppstår dem emellan när de delar sin erfarenhet av livet. För mig är varje sådant möte en plats där förändring kan ske, där nya möjligheter kan öppnas, där växt och mognad kan ges och där Gud kan anas. Därför säger min erfarenhet mig att man aldrig kan hindra människor att mötas. Finns inte rummen skapas de. En trappavsats, ett hörn, en dörröppning alla är de platser där man möts, där samtal kan börja. Sådana möten sker, varje dag, ute på Frescati. Helena Hagert Stiftsadjunkt för student- och högskolearbete 6 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

9 De kyrkliga utbildningarna För att bli diakon, kyrkomusiker, pedagog eller präst krävs utbildningar både i samhällets och i kyrkans regi. Några avsnitt är gemensamma och det är Svenska kyrkans grundkurs, parallell kursverksamhet och praktik i samverkan. I alla dessa delar har Stockholms stift ett ansvar på olika plan. Stiftet har också ansvar för att förse kandidaterna med bra praktikplatser. Alla ska ha fullgjort tre månaders kyrklig förpraktik för att få påbörja sin profilutbildning (för musikerna gäller särskild ordning). Stiftet ansvarar för att utbilda handledare, mer information om detta finner du under rubriken Handleda praktikanter, sidan 8. Stiftet ansvarar också för handledning för de fyra profilerna under det första yrkesverksamma året. För varje yrkeskategori finns en ansvarig handläggare, som gärna svarar på frågor och hjälper till att finna lösningar som passar för var och en: DIAKON Ann-Kristina Hagsjö Thunarf, stiftsdiakon tfn FÖRSAMLINGSPEDAGOG Monica Johansson, stiftspedagog tfn KYRKOMUSIKER Anders Gustafsson Forslin, stiftsmusiker tfn PRÄST David Kindbom, stiftsadjunkt tfn Mera information på KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

10 Centrum för själavård och handledning Stockholms stifts Centrum för själavård och handledning erbjuder själavård, stödsamtal och handledning till församlingsanställda i Stockholms stift. Handledning erbjuds individuellt och i grupp. Handledning är avgiftsbelagd, övriga samtal kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt med någon av medarbetarna för att beställa tid eller för att samråda kring vilken hjälp du behöver. Vi sitter i Grillska huset i Gamla stan. Besöksadressen är Stortorget 3, 2,5 tr ög Magnus Lidbeck, präst och handledare Tfn Gunilla Löf Edberg, präst och handledare Tfn Gunilla Malmsten-Olsson, diakon och handledare Tfn Madeleine Möller, psykoterapeut och handledare Tfn Johan Wisén, personalkonsulent och handledare Tfn Praktikhandledning En viktig del av stiftets utbildningsansvar är att utbilda praktikhandledare. Stiftet erbjuder dels en grundläggande praktikhandledarutbildning, dels kontinuerliga fördjupningsdagar. Stiftet utbildar praktikhandledare för samtliga fyra profiler inom kyrkan det vill säga diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, och präster. Kontaktperson David Kindbom, stiftsadjunkt, tfn , eller någon av profilhandläggarna (se under rubriken De kyrkliga utbildningarna på sidan 7) 8 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

11 Mötesplatser för vuxet växande CECILIA MELDER Präst Vällingby församling VVV har snabbt blivit ett begrepp i Vällingby. Förkortningen står för Vuxet Växande i Vällingby. Församlingen har skapat flera olika sorters mötesplatser för människor i yrkesverksam ålder. Cecilia Melder är präst i Vällingby församling och projektanställd för att utveckla det vuxenpedagogiska arbetet. De enda ramar jag hade var att vi skulle utarbeta ett eget lokalt vuxenpedagogiskt system och inte använda något befintligt, som alpha, vuxendialog eller vuxenkatekumenat. Jag gjorde en behovsinventering och fann tre stora livsfrågor att börja arbeta med nära FOTO: CHARLOTTE TÖRNBLOM relationer, hälsa och stress samt arbetsliv. Den första VVV-terminen satte i gång hösten Vi arbetar med en livsfråga under en hel termin. Vi har valt breda, inkluderande ämnen som vänder sig till människor i yrkesverksam ålder. Varje tema startar med en föreläsning. Sedan finns det en stor flexibilitet i tid och form för dem som vill delta. Vuxen vila är en retreat eller tyst dag. Vuxenverkstad, där man använder kreativa metoder för att nå kunskap om terminens livstema är en annan. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet vetande, där man undersöker livstemat utifrån Bibeln och dess omgivande kulturer. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet velande, där man mer utgår från de erfarenheter och klokskap som finns i gruppen när man tittar på livstemat. VVV har hunnit in på sin fjärde termin och Cecilia har direkt kunnat konstatera att grundkonceptet fungerar. Målsättningen är personlig växt. Det ska vara vardagsrelaterat och handla om hur religionen är relevant för mina dagliga beslut. Genom VVV når vi människor som inte upplevt att kyrkan har haft något att erbjuda. Det har direkt blivit en fin gemenskap i grupperna. Här och där har det uppstått små vängrupper som träffas utanför VVV. Jag märker hur människor börja prata om sina liv i andliga termer och gör väldigt spännande resor inom det här systemet. KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

12 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet CHRISTER SCHWARTZ OCH INGA-LILL ALM Diakoner Lidingö församling Ett mål för den diakonala verksamheten i Lidingö församling är att vara ett personligt stöd och en samtalspartner för människor. De enskilda samtalen är viktiga mötesplatser, menar Inga-Lill Alm och Christer Schwartz, två av Lidingö församlings fyra diakoner. Varje äkta och autentiskt möte förändrar bägge parter i en dialog. Att vara diakon innebär emellertid att arbetet inte får stanna vid den akuta hjälpen till enskilda människor. I vårt uppdrag ingår att jobba förebyggande. Samverkan med andra aktörer i samhället är en fördel. FOTO: MARIA HOLMERIN NORD Under de senaste åren har diakoniarbetslaget därför jobbat på att bygga upp en god samverkan med bland annat olika kommunala instanser. Samverkan sker också inom vård och omsorg, till exempel mellan kyrkan och olika gruppboenden inom kommunen. Inga-Lill Alm och Christer Schwartz sitter i kommunens POSOM-grupp, som arbetar med psykologiskt och socialt omhändertagande i en krissituation. Christer ansvarar också för församlingens samverkan kring flyktingar och missbrukare. Jag deltar bland annat i kommunens öppenvårdsprogram för före detta missbrukare. En förmiddag i veckan är jag där och leder existentiella samtal. Då går socialsekreterarna ut ur rummet och jag är ensam med gruppen. Vi respekterar varandras roller. Inga-Lill berättar om samverkansgruppen vid kvinnomisshandel som hon är med i tillsammans med representanter från polisen och socialtjänsten med flera. Syftet är att vi ska känna till varandra så att vi kan ge stöd till kvinnorna genom att hänvisa till olika instanser på bästa sätt. Diakonerna är inte sällan brobyggare mellan konfidenter och olika myndighetspersoner. Då är det värdefullt att man har träffats och har ett ansikte på varandra. Kontakterna blir smidigare. Vi arbetar nära, men det får inte bli för nära. Vi är inte myndigheten. Det är viktigt. En av diakonins uppgifter är att förmedla hopp i en hopplös situation. 10 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

13 Mentorskap Mentorskapet är en gammal företeelse. Det kan beskrivas som en relation mellan två människor med olika erfarenheter, som båda växer när de träffas för att utbyta erfarenhet och kunskap. För medarbetaren är mentorskapet ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats. Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö. Att vara mentor är att själv utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska. Mentorn är en mogen och klok samtalspartner, som varsamt vägleder. Det är viktigt, att adepten, alltså mottagaren, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen. Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att rimlig avstämning görs. Mentorskap förekommer för olika kategorier av församlingsmedarbetare. I Stockholms stift erbjuds mentorskap till nyblivna kyrkoherdar. Mentorer tas ur gruppen kontraktsprostar och erfarna kyrkoherdar i stiftet. Detta är det enda organiserade mentorskapsprogrammet från stiftets sida. Göran Fridblom, kyrkojurist Tfn Anne-Charlotte Hökenhammar, personalkonsulent Tfn S:ta Katharinastiftelsen är ett kyrkligt centrum med uppgift att samla olika livsåskådningar och erfarenheter till tankeutbyte och samverkan i kultur- och samhällsfrågor. Terminsvisa program kan beställas på tfn eller Adressen är Sturegatan 54 Madeleine Åhlstedt, direktor och stiftsadjunkt Tfn/fax Medarbetare: Ingela Agardh, mobil , Annika Sjöqvist Platzer, mobil KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

14 Mötesplats dygnet runt MATTIAS WIHLGAARD Församlingspedagog Svenska Kyrkans Unga FOTO: MIA ÅKERMARK Diskutera stort och smått, hålla kontakt med kompisarna och ta reda på vad som händer framöver. Det och mycket mer kan man göra när som helst på dygnet på Compis, som är en mötesplats på Internet skapad av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS). I en församling träffas kanske en ungdomsgrupp på ungdomar en kväll i veckan. På Compis träffas ungdomar varje dygn. Det berättar Mattias Wihlgaard som är församlingspedagog och webbadministratör för Compis. En gemensam mötesplats för en grupp människor på Internet kallas på webbspråk community. Det engelska ordet står både för själva mötesplatsen och för den gemenskapskänsla som finns där. Målgruppen för Compis är unga som varit med på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang här i stiftet och vill fortsätta hålla kontakt. Det finns en stark koppling mellan Compis och SKUSS övriga verksamhet. Compis kom i gång på allvar i oktober 2003 och innehåller flera olika delar: Vi har samtalsrum och diskussionsgrupper, där våra medlemmar diskuterar vitt skilda ämnen som det senaste lägret, gudsbilder, politik eller musik. Våra medlemmar kan lägga upp egna fotoalbum och gästböcker. I våra tipsbanker finns andaktstips, boktips, metodtips med mera för våra ledare. Vi har också delar som är ren avkoppling, till exempel olika spel. Det är intressant att till exempel se hur diskussionerna djupnar på ett annat sätt på nätet. Jag är också övertygad om att Compis kan vara med och fördjupa stiftskänslan. Här skapas en närhet och samhörighet över församlingsgränserna. Den bästa feedbacken är när ett läger strax ska ta slut och man står i kramringen på söndagseftermiddagen. Då säger någon: Vi syns ju på Compis! 12 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

15 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

16 Mötesplats mellan himmel och hav Platser är viktiga. Möten är viktiga. Graninge stiftsgård är en mötesplats mellan himmel och hav, mellan Gud och människor och mellan kyrka och samhälle. Vi som arbetar här vill påminna alla er i stiftets församlingar om den skatt som ni har tillgång till. Stiftsgården är en stor gård för stora evenemang och en intim mötesplats för små arrangemang. Vi har en egen verksamhet, som ni alltid är inbjudna till. Vi finns också till för er när ni och era grupper vill komma till oss för egna arrangemang. Ungdomar har en speciell plats på Graninge. Tala med våra volontärer så får ni veta allt som händer! Med stolthet presenterar vi vår huvudbyggnad med sin vackra matsal och vår köksmästare Jonas Albertsson. Det är en utmaning för mig som föreståndare att få förtroendet att förvalta denna skatt under några år. Fromhet och fred ligger mig varmt om hjärtat. Internationella frågor, det andliga samtalet, forskning och fördjupning är andra ämnen som jag vill bidra med. Jag kommer gärna på besök till er församling eller ert kontrakt för att berätta mer om Graninge och lyssna på era önskemål. På återseende och återhörande! Ann-Cathrin Jarl Stiftsgårdsföreståndare Tfn Läs mer i Kompetensguiden om följande arrangemang på Graninge stiftsgård 8-9 september Efter katastrofen samtalsdagar september Följ mig! Retreat för församlingsanställda 1-2 oktober Juniorläger 6-7 oktober Efter katastrofen samtalsdagar november Förvandling. Stilla dagar november Skuld, skam och förlåtelse i gudstjänsten. Gudstjänstkonferens november Social ekonomi 8-9 december Efter katastrofen samtalsdagar december Julfirande 3-8 januari 2006 Guds hus är bön. Sexdagarsretreat 14 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

17 Våra egna arrangemang Retreater och stilla dagar Dagliga gudstjänster Apostlaverksamhet för konfirmerade ungdomar Konfirmandhelger och sommarläger Kurser och seminarier Plats för församlingsarrangemang Kurser Konferenser Läger Retreater Medarbetardagar Rekreationsdagar KONTAKT Sara Jacobsson, kaplan Tfn Monica Johansson, stiftspedagog Tfn Graninges volontärer Tfn / Bokningen (öppen vardagar ) Tfn Våra programpunkter till er Prova-på-meditation Bibliodrama Samarbetsövningar utifrån MOD-material (mångfald och dialog) Tillitsbana (under sommarhalvåret) Upplevelsevandring för konfirmand- och ungdomsgrupper Inspiration kring lärandefrågor, andlig vägledning, ungas roll i kyrkan, miljöfrågor och global ekonomi KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

18 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? Medarbetarna inom stiftsorganisationen har en bred kompetens som stämmer väl överens med församlingarnas verksamhetsområden. Till våra arbetsuppgifter hör att också arbeta konsultativt i projekt eller enstaka frågor tillsammans med församlingarnas medarbetare. Vi står gärna till tjänst inom våra respektive kompetensområden. Vilka vi är och våra arbetsområden syns i personalkatalogen. Den finns på nätet under adressen 16 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

19 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling Syftet med ett nätverk är att dela erfarenheter, sprida och generera nya idéer, erbjuda nya kontakter samt att göra studiebesök eller erbjuda fördjupning i något ämne. Nätverket träffas oftast en till två gånger per termin. Välkommen att höra av dig om du vill delta. BARN/UNGDOM Nätverk för ansvariga för förskoleverksamheten I detta nätverk inbjuds alla som är ansvariga för förskoleverksamhet. Nätverket träffas cirka en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för förskolechefer i heltidsförskolan Till detta nätverk inbjuds alla förskolechefer som arbetar i församlingarnas heltidsförskola. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för personalen i Kyrkans Öppna förskoleverksamhet Nätverket vänder sig till personalen som arbetar i grupper med vuxna och barn tillsammans. Nätverket träffas en till två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Sveriges kyrkliga barnomsorgsförening Nätverket vill ge hjälp och stöd till dem som vill främja och bedriva barnomsorg på Svenska kyrkans grund. Kontaktperson Margareta Lindberg, stiftskonsulent för barn och förskola i Linköpings stift Tfn Nätverk för dem som arbetar inom skolkyrkan Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för samordnare av konfirmandarbetet I detta nätverk finns en representant för varje församling eller distrikt som valts i församling/distrikt. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, projektledare Tfn Nätverk för 70-stegen Nätverk för de församlingar som arbetar enligt 70-stegenmodellen eller liknande i konfirmandarbetet. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, stiftsadjunkt Tfn BEREDSKAP Nätverk för beredskapsansvariga i församlingen Ett nätverk för dig som ansvarar för beredskapen i din församling. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

20 DIAKONI Nätverk för assistenter/diakoner i sjukhuskyrkan Nätverket är öppet för alla som arbetar med sjukhusvård på hel- eller deltid. Vi träffas cirka en gång i månaden under terminerna. Kontaktperson Hans-Peter Rasmussen, socionom/ assistent sjukhuskyrkan KS Tfn Nätverk för kontraktsdiakoner Nätverket är en länk mellan kontrakten och stiftet och arbetar för att främja diakoniverksamhet i kontraktens församlingar. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för diakoner som är arbetsledare Ett nätverk som syftar till att stärka diakoner i deras roll som arbetsledare och uppmuntra andra att gå in i liknande uppgifter. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Forum för kunskapsutveckling i diakonalt arbete Ett nätverk där vi vill initiera och intressera för forskning i och om diakonalt arbete. Kontaktpersoner Mats J Hansson, prefekt för institutionen för diakoni och teologi vid Ersta Sköndal högskola Tfn Stig Linde, diakon och fil mag i socialt arbete Mobil Se även Nätverk för pensionerade diakoner Ett nätverk för diakoner som har gått eller står i begrepp att gå i pension. Syftet är att vara en mötesplats för gemenskap och studier samt en kanal för förmedling av olika uppdrag. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för samhällsdiakoner Nätverket samlar diakoner som ej arbetar i församling. Syftet är att synliggöra deras speciella roll och vara ett forum för samtal. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för församlingar som organiserar självhjälpsgrupper Nätverket samlar församlingar som organiserar självhjälpsgrupper för inspiration och kunskapsutbyte. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn FREDSARBETE Nätverk för fredsarbete Det finns många fredsvänner i våra församlingar och tillsammans sprider vi information och mod till varandra. Församlingar för fred, fredsgrupper och andra intresserade låt oss hålla kontakt! Kontaktperson Ann-Cathrin Jarl, stiftsgårdsföreståndare Tfn FRISKVÅRD FÖR PAR Nätverk för arbete med friskvård för par Ett nätverk för utbyte av idéer, modeller och metoder när det gäller friskvård av relationer. Öppet för alla församlingsmedarbetare som vill utveckla dessa frågor i församlingen. Kontaktperson Johan Wisén, Stockholms stifts centrum för själavård och handledning Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

21 GUDSTJÄNST Nätverk för gudstjänst och delaktighet Flera små nätverk för församlingar som är intresserade av att starta gudstjänstgrupper och arbeta med delaktighetsfrågorna i gudstjänsten. Representanter för församlingarna träffas efter överenskommelse cirka två gånger per termin och stöttar varandra i arbetet med att bygga upp och utveckla gudstjänstgrupper. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , Nätverk för gudstjänst och kropp Ett närverk för samtal och erfarenhetsutbyte om frågor som har med gudstjänst och kroppslighet att göra. Öppet för alla medarbetare. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , INFORMATION/KOMMUNIKATION Nätverk för informatörer i församlingarna I detta nätverk möts de som har informatörstjänster eller personer som delvis jobbar med information i församlingarna. Man träffas två gånger per termin samt gör ett eller ett par studiebesök per år. Kontaktperson Anita Burdén, stiftsinformatör Tfn Nätverk för inskrivare i stiftets gudstjänstdatabas Nätverket består av de personer i varje församling, som ansvarar för att uppgifter om församlingens verksamhet skrivs in i stiftets gudstjänstdatabas. Nätverket träffas en till två gånger per år. Däremellan har vi ganska tät telefonkontakt. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn Nätverk för IT-tekniker och webbredaktörer Mötesplats för IT-tekniker och webbredaktörer i församlingarna. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn KYRKA-ARBETSLIV Nätverk för kyrka-arbetsliv I Stockholmsregionen finns ett ekumeniskt nätverk för frågor som rör kyrka-arbetsliv. Nätverket omfattar kyrkor, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Nätverket träffas cirka tre gånger per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn LEDARSKAP/PEDAGOGIK Ledarutbildningsnätverk Nätverk i samverkan mellan Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund. Nätverket vänder sig till personal som arbetar med ledarutbildningar i församlingarna. En träff per termin. Kontaktpersoner Lena Bergqvist Säfsten, församlingspedagog Tfn Carina Norlén, studiekonsulent Tfn Nätverk för utbildare I detta nätverk möts representanter för olika utbildningsinstitutioner i Stockholm med omnejd. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

22 Nätverk för vuxenpedagogiskt arbete I detta nätverk träffas vi som arbetar med vuxenpedagogiskt arbete och delar erfarenheter och tankar. Kontaktperson Marianne Langby, stiftspedagog Tfn MEDLEMSVÅRD Nätverk för medlemsvård och tillhörighetsfrågor Hur möter vi dem som vill träda in eller ut ur kyrkan? Hur kommunicerar församlingen med sina tillhöriga? Är hela arbetslaget delaktigt i samtalet om hur församlingen möter församlingsborna? Omkring dessa och andra frågeställningar möts vi för att utbyta erfarenheter en till två gånger per termin. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn MILJÖ Svenska kyrkans miljövärn i Stockholms stift Tillsammans med Sensus ordnar stiftet viss studieverksamhet och samordnar miljöarbete för miljödiplomering enligt Svenska kyrkans diplomeringsinstrument. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn MULTIKULTURELLT Nätverk för multikulturella församlingar I detta nätverk möts de som arbetar för och med människor från olika kulturer i församlingarna och/eller i invandrartäta församlingar. Nätverket träffas ca två gånger per år på nationell nivå. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar-och flyktingfrågor Tfn Nätverk för församlingarnas flykting- och integrationsombud Hur ska vi möta det mångkulturella samhället där församlingarna har en viktig uppgift? Nätverket träffas ett par gånger per år och samarbetar även med andra ombud i internationella kommittéer. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar- och flyktingfrågor Tfn PERSONALVETARE Nätverk för personalare Här träffas personalvetare i Svenska kyrkan eller de som arbetar med personalfrågor. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Helmut Hiller, personalsekreterare Tfn SJUKHUS- OCH JOURPRÄSTER Nätverk för sjukhuspräster Detta nätverk är öppet för alla som arbetar heltid som sjukhuspräster. Nätverket träffas ett par gånger per termin. Kontaktperson Hans Gentzel, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn Nätverk för jourpräster Nätverket är till för alla som arbetar som jourhavande präst. Informationsträffar ordnas någon gång per termin. Handledning erbjuds individuellt eller i grupp. Kontaktperson Lars Blomgren, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn , KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer