STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE"

Transkript

1 STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

2

3 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

4 KOMPETENSGUIDEN Stockholms stift hösten 2005 Redaktion: Marianne Langby, Maria Holmerin Nord, Ann Svahn Grafisk form: Eva Widegren Omslagsfoto: Photononstop Tryck: Edita Ljunglöfs Upplaga: ex Ansvarig utgivare: Anders Bergkvist Stockholms stift, Box 2016, Stockholm Tel KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

5 Innehåll 4 Tema mötesplatser 5 Biskopen: Enkla mötesplatser kan få djup betydelse 6 Mötesplatser oberoende av tid och rum 7 De kyrkliga utbildningar 8 Centrum för själavård och handledning 8 Praktikhandledning 9 Mötesplats för vuxet växande 10 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet 11 Mentorskap 11 S:ta Katharinastiftelsen 12 Mötesplats dygnet runt 14 Mötesplats mellan himmel och hav 15 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? 16 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling 22 Andra kompetensutvecklare 26 Kurser hösten Kurser målgruppsvis 43 Kalendarium 44 Anvisningar KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

6 Tema mötesplatser Det finns egentligen ingenting som får mig att känna mig så hel och som om jag betyder någonting som ett samtal med en ung människa. Särskilt samtalen med de små människorna är viktiga. Man får raka frågor och är tvungen att svara rakt annars är samtalet avslutat man blir ganska fort avslöjad om man försöker kringgå frågan. Lika betydelsefullt kan ett samtal med en annan vuxen vara om det sker med en vilja att mötas. Temat för Kompetensguiden hösten 2005 är Mötesplatser och du kan läsa några reflektioner i de intervjuer och texter som finns i början av guiden. Du kommer också att märka att flera av kurserna knyter an till temat. Till exempel ordnar stiftet den 8 november en kursdag som erbjuder ett smakprov på några församlingars mötesplatser. Läs om Stockholms stifts nystartade projekt om barns och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan på sidorna Du kommer att se att flera kursdagar berör temat Ungdomar och Internet. Internet är nog en av de största mötesplatser som, framförallt, ungdomar har idag. Vill man träffa människor på riktigt så har vi i Stockholms stift en väldigt fin mötesplats Graninge stiftsgård. Själva miljön där inbjuder till härliga samtal och kreativitet. Läs om vår fina stiftsgård på sidorna Höstens kursutbud hittar du i slutet av Kompetensguiden samt på Internet i vår stiftstidning Horisont (vår webbplats finns på Här finns även annan aktuell information om vad som händer i stiftet. Du vet väl att du kan prenumerera på Horisont? Marianne Langby, stiftspedagog tfn , , fax KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

7 Enkla mötesplatser kan få djup betydelse För några år sedan fick jag på ärkebiskopens uppdrag visitera två utlandsförsamlingar. Det var två gamla sjömanskyrkor i England där sjömännen för länge sedan slutat att gå i land. Visserligen besökte prästen båtarna men den huvudsakliga verksamheten var att skapa mötesplatser för aupairflickor, studenter, inflyttade svenskar, turister och företagsledare. Doften av de hembakade kanelbullarna var en viktig del av verksamheten. Jag är glad över att vi här hemma i vissa församlingar skapar mötesplatser för aupairflickor. Senast vid en visitation i Lidingö berättade några flickor om hur de träffat varandra på kyrkans aupaircafé och hur den ensamma tiden i den främmande staden blivit helt annorlunda. Häromdagen träffade jag en kvinna med ett mycket utåtriktat yrke i vilket hon träffade massor av människor. Hon fick nästan tårar i ögonen då hon berättade om hur mycket babycafeet i Bromma församling betydde för henne. Där fick hon träffa andra mammor och känna sig omhändertagen av ledarna. Dessa kvinnor kommer framför mig just nu, men de hade lika gärna kunnat vara andra, kanske från någon av alla sorgegrupper eller från de olika nätverk stiftet organiserar. Enkla mötesplatser kan få djup betydelse. Kristus kan sannerligen vara i centrum även om inte ett ord sägs om honom. Egentligen lämnande han inte efter sig något annat än just mötesplatsen. Det var som om du skymtade förbi ett kort ögonblick, Herre. Jag såg spåren efter dina dammiga sandaler, några tistlar och stjälkar var avbrutna där du och de andra hade suttit en stund. Det var som om rösterna fortfarande dallrade i luften och fåglarna letade efter några smulor sedan ni delat en bit bröd. Men nej, Herre, jag glömde ju det var för 2000 år sedan. Du har gått. Du gav oss några mötesplatser, det var allt. När ni bryter brödet, sa du, när ni delar det i mitt namn, sa du, så är jag där. +Caroline Krook FOTO: IKON KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

8 Mötesplatser oberoende av tid och rum Kanske är det sant, kanske inte: Det berättas att universitetsområdet Frescati byggdes med studentrevolten och kårhusockupationen 1968 i färskt minne. För att stävja risken för liknande händelser ska man, allt enligt sägnen, ha ritat och byggt de Södra Husen så att det skulle vara omöjligt för studenterna att finna platser där de kunde komma samman, diskutera och planera nya uppror. Husen saknade därför alla andra mötesplatser än seminarierum, föreläsningssalar, korridorer och trappavsatser. De caféer och öppna torg som nu finns har alla tillkommit senare. Huruvida detta är sant vet jag inte, men jag tycker tanken är intressant. För hur tänker man sig egentligen ett centrum för kunskapsförmedling där människor inte får en spontan möjlighet att mötas? Och vad är det man är rädd ska hända om människor möts? Att de förändras? Att de försöker förändra sin omvärld? I början av 1970-talet stod Stockholms nya universitetscampus klart ute i Frescati. De sex blå höghusen, Södra Husen, är ett uttryck för den moderna tiden, för det storskaliga idealet. Hit, strax norr om staden, skulle man söka sig för att få ta emot kunskap. Men för några år sedan inrättade Universitetet Andrum. Det sista rökrummet vädrades ut, målades om och gjordes till ett rum för stillhet, bön och meditation. Rummet är öppet hela dagarna och har blivit en verklig mötesplats mellan människa och människa, mellan människa och den Gud hon söker och/eller tillber. Några gånger i veckan leder vi studentpräster tysta meditationer under lunchtid i Andrum. Samtidigt kommer de muslimska studenterna och förrättar sin bön, mitt bland oss, i samma rum. Efter bön och meditation händer det att några dröjer sig kvar för ett samtal kring likheter och skillnader i tro och rit. Men oftast är det bara i respektfull tystnad vi finns sida vid sida under några minuter. Ett möte inför Guds ansikte i samma rum under samma himmel. Att vara kyrka på Stockholms universitet är ingen självklar uppgift. Här finns ingen klockstapel eller kyrktorn som visar vägen. Här saknas det traditionella kyrkorummet och dess symboler och utsmyckning som inramning av mötet mellan människa och Gud. Det som finns är två människor och den mötesplats som uppstår dem emellan när de delar sin erfarenhet av livet. För mig är varje sådant möte en plats där förändring kan ske, där nya möjligheter kan öppnas, där växt och mognad kan ges och där Gud kan anas. Därför säger min erfarenhet mig att man aldrig kan hindra människor att mötas. Finns inte rummen skapas de. En trappavsats, ett hörn, en dörröppning alla är de platser där man möts, där samtal kan börja. Sådana möten sker, varje dag, ute på Frescati. Helena Hagert Stiftsadjunkt för student- och högskolearbete 6 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

9 De kyrkliga utbildningarna För att bli diakon, kyrkomusiker, pedagog eller präst krävs utbildningar både i samhällets och i kyrkans regi. Några avsnitt är gemensamma och det är Svenska kyrkans grundkurs, parallell kursverksamhet och praktik i samverkan. I alla dessa delar har Stockholms stift ett ansvar på olika plan. Stiftet har också ansvar för att förse kandidaterna med bra praktikplatser. Alla ska ha fullgjort tre månaders kyrklig förpraktik för att få påbörja sin profilutbildning (för musikerna gäller särskild ordning). Stiftet ansvarar för att utbilda handledare, mer information om detta finner du under rubriken Handleda praktikanter, sidan 8. Stiftet ansvarar också för handledning för de fyra profilerna under det första yrkesverksamma året. För varje yrkeskategori finns en ansvarig handläggare, som gärna svarar på frågor och hjälper till att finna lösningar som passar för var och en: DIAKON Ann-Kristina Hagsjö Thunarf, stiftsdiakon tfn FÖRSAMLINGSPEDAGOG Monica Johansson, stiftspedagog tfn KYRKOMUSIKER Anders Gustafsson Forslin, stiftsmusiker tfn PRÄST David Kindbom, stiftsadjunkt tfn Mera information på KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

10 Centrum för själavård och handledning Stockholms stifts Centrum för själavård och handledning erbjuder själavård, stödsamtal och handledning till församlingsanställda i Stockholms stift. Handledning erbjuds individuellt och i grupp. Handledning är avgiftsbelagd, övriga samtal kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt med någon av medarbetarna för att beställa tid eller för att samråda kring vilken hjälp du behöver. Vi sitter i Grillska huset i Gamla stan. Besöksadressen är Stortorget 3, 2,5 tr ög Magnus Lidbeck, präst och handledare Tfn Gunilla Löf Edberg, präst och handledare Tfn Gunilla Malmsten-Olsson, diakon och handledare Tfn Madeleine Möller, psykoterapeut och handledare Tfn Johan Wisén, personalkonsulent och handledare Tfn Praktikhandledning En viktig del av stiftets utbildningsansvar är att utbilda praktikhandledare. Stiftet erbjuder dels en grundläggande praktikhandledarutbildning, dels kontinuerliga fördjupningsdagar. Stiftet utbildar praktikhandledare för samtliga fyra profiler inom kyrkan det vill säga diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, och präster. Kontaktperson David Kindbom, stiftsadjunkt, tfn , eller någon av profilhandläggarna (se under rubriken De kyrkliga utbildningarna på sidan 7) 8 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

11 Mötesplatser för vuxet växande CECILIA MELDER Präst Vällingby församling VVV har snabbt blivit ett begrepp i Vällingby. Förkortningen står för Vuxet Växande i Vällingby. Församlingen har skapat flera olika sorters mötesplatser för människor i yrkesverksam ålder. Cecilia Melder är präst i Vällingby församling och projektanställd för att utveckla det vuxenpedagogiska arbetet. De enda ramar jag hade var att vi skulle utarbeta ett eget lokalt vuxenpedagogiskt system och inte använda något befintligt, som alpha, vuxendialog eller vuxenkatekumenat. Jag gjorde en behovsinventering och fann tre stora livsfrågor att börja arbeta med nära FOTO: CHARLOTTE TÖRNBLOM relationer, hälsa och stress samt arbetsliv. Den första VVV-terminen satte i gång hösten Vi arbetar med en livsfråga under en hel termin. Vi har valt breda, inkluderande ämnen som vänder sig till människor i yrkesverksam ålder. Varje tema startar med en föreläsning. Sedan finns det en stor flexibilitet i tid och form för dem som vill delta. Vuxen vila är en retreat eller tyst dag. Vuxenverkstad, där man använder kreativa metoder för att nå kunskap om terminens livstema är en annan. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet vetande, där man undersöker livstemat utifrån Bibeln och dess omgivande kulturer. Varannan vecka finns samtalsserien Vuxet velande, där man mer utgår från de erfarenheter och klokskap som finns i gruppen när man tittar på livstemat. VVV har hunnit in på sin fjärde termin och Cecilia har direkt kunnat konstatera att grundkonceptet fungerar. Målsättningen är personlig växt. Det ska vara vardagsrelaterat och handla om hur religionen är relevant för mina dagliga beslut. Genom VVV når vi människor som inte upplevt att kyrkan har haft något att erbjuda. Det har direkt blivit en fin gemenskap i grupperna. Här och där har det uppstått små vängrupper som träffas utanför VVV. Jag märker hur människor börja prata om sina liv i andliga termer och gör väldigt spännande resor inom det här systemet. KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

12 Samverkan som mötesplats för det diakonala arbetet CHRISTER SCHWARTZ OCH INGA-LILL ALM Diakoner Lidingö församling Ett mål för den diakonala verksamheten i Lidingö församling är att vara ett personligt stöd och en samtalspartner för människor. De enskilda samtalen är viktiga mötesplatser, menar Inga-Lill Alm och Christer Schwartz, två av Lidingö församlings fyra diakoner. Varje äkta och autentiskt möte förändrar bägge parter i en dialog. Att vara diakon innebär emellertid att arbetet inte får stanna vid den akuta hjälpen till enskilda människor. I vårt uppdrag ingår att jobba förebyggande. Samverkan med andra aktörer i samhället är en fördel. FOTO: MARIA HOLMERIN NORD Under de senaste åren har diakoniarbetslaget därför jobbat på att bygga upp en god samverkan med bland annat olika kommunala instanser. Samverkan sker också inom vård och omsorg, till exempel mellan kyrkan och olika gruppboenden inom kommunen. Inga-Lill Alm och Christer Schwartz sitter i kommunens POSOM-grupp, som arbetar med psykologiskt och socialt omhändertagande i en krissituation. Christer ansvarar också för församlingens samverkan kring flyktingar och missbrukare. Jag deltar bland annat i kommunens öppenvårdsprogram för före detta missbrukare. En förmiddag i veckan är jag där och leder existentiella samtal. Då går socialsekreterarna ut ur rummet och jag är ensam med gruppen. Vi respekterar varandras roller. Inga-Lill berättar om samverkansgruppen vid kvinnomisshandel som hon är med i tillsammans med representanter från polisen och socialtjänsten med flera. Syftet är att vi ska känna till varandra så att vi kan ge stöd till kvinnorna genom att hänvisa till olika instanser på bästa sätt. Diakonerna är inte sällan brobyggare mellan konfidenter och olika myndighetspersoner. Då är det värdefullt att man har träffats och har ett ansikte på varandra. Kontakterna blir smidigare. Vi arbetar nära, men det får inte bli för nära. Vi är inte myndigheten. Det är viktigt. En av diakonins uppgifter är att förmedla hopp i en hopplös situation. 10 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

13 Mentorskap Mentorskapet är en gammal företeelse. Det kan beskrivas som en relation mellan två människor med olika erfarenheter, som båda växer när de träffas för att utbyta erfarenhet och kunskap. För medarbetaren är mentorskapet ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats. Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö. Att vara mentor är att själv utvecklas i sin yrkesroll och som medmänniska. Mentorn är en mogen och klok samtalspartner, som varsamt vägleder. Det är viktigt, att adepten, alltså mottagaren, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen. Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att rimlig avstämning görs. Mentorskap förekommer för olika kategorier av församlingsmedarbetare. I Stockholms stift erbjuds mentorskap till nyblivna kyrkoherdar. Mentorer tas ur gruppen kontraktsprostar och erfarna kyrkoherdar i stiftet. Detta är det enda organiserade mentorskapsprogrammet från stiftets sida. Göran Fridblom, kyrkojurist Tfn Anne-Charlotte Hökenhammar, personalkonsulent Tfn S:ta Katharinastiftelsen är ett kyrkligt centrum med uppgift att samla olika livsåskådningar och erfarenheter till tankeutbyte och samverkan i kultur- och samhällsfrågor. Terminsvisa program kan beställas på tfn eller Adressen är Sturegatan 54 Madeleine Åhlstedt, direktor och stiftsadjunkt Tfn/fax Medarbetare: Ingela Agardh, mobil , Annika Sjöqvist Platzer, mobil KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

14 Mötesplats dygnet runt MATTIAS WIHLGAARD Församlingspedagog Svenska Kyrkans Unga FOTO: MIA ÅKERMARK Diskutera stort och smått, hålla kontakt med kompisarna och ta reda på vad som händer framöver. Det och mycket mer kan man göra när som helst på dygnet på Compis, som är en mötesplats på Internet skapad av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS). I en församling träffas kanske en ungdomsgrupp på ungdomar en kväll i veckan. På Compis träffas ungdomar varje dygn. Det berättar Mattias Wihlgaard som är församlingspedagog och webbadministratör för Compis. En gemensam mötesplats för en grupp människor på Internet kallas på webbspråk community. Det engelska ordet står både för själva mötesplatsen och för den gemenskapskänsla som finns där. Målgruppen för Compis är unga som varit med på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang här i stiftet och vill fortsätta hålla kontakt. Det finns en stark koppling mellan Compis och SKUSS övriga verksamhet. Compis kom i gång på allvar i oktober 2003 och innehåller flera olika delar: Vi har samtalsrum och diskussionsgrupper, där våra medlemmar diskuterar vitt skilda ämnen som det senaste lägret, gudsbilder, politik eller musik. Våra medlemmar kan lägga upp egna fotoalbum och gästböcker. I våra tipsbanker finns andaktstips, boktips, metodtips med mera för våra ledare. Vi har också delar som är ren avkoppling, till exempel olika spel. Det är intressant att till exempel se hur diskussionerna djupnar på ett annat sätt på nätet. Jag är också övertygad om att Compis kan vara med och fördjupa stiftskänslan. Här skapas en närhet och samhörighet över församlingsgränserna. Den bästa feedbacken är när ett läger strax ska ta slut och man står i kramringen på söndagseftermiddagen. Då säger någon: Vi syns ju på Compis! 12 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

15 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

16 Mötesplats mellan himmel och hav Platser är viktiga. Möten är viktiga. Graninge stiftsgård är en mötesplats mellan himmel och hav, mellan Gud och människor och mellan kyrka och samhälle. Vi som arbetar här vill påminna alla er i stiftets församlingar om den skatt som ni har tillgång till. Stiftsgården är en stor gård för stora evenemang och en intim mötesplats för små arrangemang. Vi har en egen verksamhet, som ni alltid är inbjudna till. Vi finns också till för er när ni och era grupper vill komma till oss för egna arrangemang. Ungdomar har en speciell plats på Graninge. Tala med våra volontärer så får ni veta allt som händer! Med stolthet presenterar vi vår huvudbyggnad med sin vackra matsal och vår köksmästare Jonas Albertsson. Det är en utmaning för mig som föreståndare att få förtroendet att förvalta denna skatt under några år. Fromhet och fred ligger mig varmt om hjärtat. Internationella frågor, det andliga samtalet, forskning och fördjupning är andra ämnen som jag vill bidra med. Jag kommer gärna på besök till er församling eller ert kontrakt för att berätta mer om Graninge och lyssna på era önskemål. På återseende och återhörande! Ann-Cathrin Jarl Stiftsgårdsföreståndare Tfn Läs mer i Kompetensguiden om följande arrangemang på Graninge stiftsgård 8-9 september Efter katastrofen samtalsdagar september Följ mig! Retreat för församlingsanställda 1-2 oktober Juniorläger 6-7 oktober Efter katastrofen samtalsdagar november Förvandling. Stilla dagar november Skuld, skam och förlåtelse i gudstjänsten. Gudstjänstkonferens november Social ekonomi 8-9 december Efter katastrofen samtalsdagar december Julfirande 3-8 januari 2006 Guds hus är bön. Sexdagarsretreat 14 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

17 Våra egna arrangemang Retreater och stilla dagar Dagliga gudstjänster Apostlaverksamhet för konfirmerade ungdomar Konfirmandhelger och sommarläger Kurser och seminarier Plats för församlingsarrangemang Kurser Konferenser Läger Retreater Medarbetardagar Rekreationsdagar KONTAKT Sara Jacobsson, kaplan Tfn Monica Johansson, stiftspedagog Tfn Graninges volontärer Tfn / Bokningen (öppen vardagar ) Tfn Våra programpunkter till er Prova-på-meditation Bibliodrama Samarbetsövningar utifrån MOD-material (mångfald och dialog) Tillitsbana (under sommarhalvåret) Upplevelsevandring för konfirmand- och ungdomsgrupper Inspiration kring lärandefrågor, andlig vägledning, ungas roll i kyrkan, miljöfrågor och global ekonomi KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

18 Inspiration? Bollplank? Rådgivning? Medarbetarna inom stiftsorganisationen har en bred kompetens som stämmer väl överens med församlingarnas verksamhetsområden. Till våra arbetsuppgifter hör att också arbeta konsultativt i projekt eller enstaka frågor tillsammans med församlingarnas medarbetare. Vi står gärna till tjänst inom våra respektive kompetensområden. Vilka vi är och våra arbetsområden syns i personalkatalogen. Den finns på nätet under adressen 16 KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

19 Nätverk för din egen och andras kompetensutveckling Syftet med ett nätverk är att dela erfarenheter, sprida och generera nya idéer, erbjuda nya kontakter samt att göra studiebesök eller erbjuda fördjupning i något ämne. Nätverket träffas oftast en till två gånger per termin. Välkommen att höra av dig om du vill delta. BARN/UNGDOM Nätverk för ansvariga för förskoleverksamheten I detta nätverk inbjuds alla som är ansvariga för förskoleverksamhet. Nätverket träffas cirka en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för förskolechefer i heltidsförskolan Till detta nätverk inbjuds alla förskolechefer som arbetar i församlingarnas heltidsförskola. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för personalen i Kyrkans Öppna förskoleverksamhet Nätverket vänder sig till personalen som arbetar i grupper med vuxna och barn tillsammans. Nätverket träffas en till två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Sveriges kyrkliga barnomsorgsförening Nätverket vill ge hjälp och stöd till dem som vill främja och bedriva barnomsorg på Svenska kyrkans grund. Kontaktperson Margareta Lindberg, stiftskonsulent för barn och förskola i Linköpings stift Tfn Nätverk för dem som arbetar inom skolkyrkan Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Margareta Fernholm, stiftspedagog Tfn Nätverk för samordnare av konfirmandarbetet I detta nätverk finns en representant för varje församling eller distrikt som valts i församling/distrikt. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, projektledare Tfn Nätverk för 70-stegen Nätverk för de församlingar som arbetar enligt 70-stegenmodellen eller liknande i konfirmandarbetet. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Jonas Gräslund, stiftsadjunkt Tfn BEREDSKAP Nätverk för beredskapsansvariga i församlingen Ett nätverk för dig som ansvarar för beredskapen i din församling. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

20 DIAKONI Nätverk för assistenter/diakoner i sjukhuskyrkan Nätverket är öppet för alla som arbetar med sjukhusvård på hel- eller deltid. Vi träffas cirka en gång i månaden under terminerna. Kontaktperson Hans-Peter Rasmussen, socionom/ assistent sjukhuskyrkan KS Tfn Nätverk för kontraktsdiakoner Nätverket är en länk mellan kontrakten och stiftet och arbetar för att främja diakoniverksamhet i kontraktens församlingar. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för diakoner som är arbetsledare Ett nätverk som syftar till att stärka diakoner i deras roll som arbetsledare och uppmuntra andra att gå in i liknande uppgifter. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Forum för kunskapsutveckling i diakonalt arbete Ett nätverk där vi vill initiera och intressera för forskning i och om diakonalt arbete. Kontaktpersoner Mats J Hansson, prefekt för institutionen för diakoni och teologi vid Ersta Sköndal högskola Tfn Stig Linde, diakon och fil mag i socialt arbete Mobil Se även Nätverk för pensionerade diakoner Ett nätverk för diakoner som har gått eller står i begrepp att gå i pension. Syftet är att vara en mötesplats för gemenskap och studier samt en kanal för förmedling av olika uppdrag. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för samhällsdiakoner Nätverket samlar diakoner som ej arbetar i församling. Syftet är att synliggöra deras speciella roll och vara ett forum för samtal. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn Nätverk för församlingar som organiserar självhjälpsgrupper Nätverket samlar församlingar som organiserar självhjälpsgrupper för inspiration och kunskapsutbyte. Kontaktperson Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Tfn FREDSARBETE Nätverk för fredsarbete Det finns många fredsvänner i våra församlingar och tillsammans sprider vi information och mod till varandra. Församlingar för fred, fredsgrupper och andra intresserade låt oss hålla kontakt! Kontaktperson Ann-Cathrin Jarl, stiftsgårdsföreståndare Tfn FRISKVÅRD FÖR PAR Nätverk för arbete med friskvård för par Ett nätverk för utbyte av idéer, modeller och metoder när det gäller friskvård av relationer. Öppet för alla församlingsmedarbetare som vill utveckla dessa frågor i församlingen. Kontaktperson Johan Wisén, Stockholms stifts centrum för själavård och handledning Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

21 GUDSTJÄNST Nätverk för gudstjänst och delaktighet Flera små nätverk för församlingar som är intresserade av att starta gudstjänstgrupper och arbeta med delaktighetsfrågorna i gudstjänsten. Representanter för församlingarna träffas efter överenskommelse cirka två gånger per termin och stöttar varandra i arbetet med att bygga upp och utveckla gudstjänstgrupper. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , Nätverk för gudstjänst och kropp Ett närverk för samtal och erfarenhetsutbyte om frågor som har med gudstjänst och kroppslighet att göra. Öppet för alla medarbetare. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Martin Modéus, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Tfn , INFORMATION/KOMMUNIKATION Nätverk för informatörer i församlingarna I detta nätverk möts de som har informatörstjänster eller personer som delvis jobbar med information i församlingarna. Man träffas två gånger per termin samt gör ett eller ett par studiebesök per år. Kontaktperson Anita Burdén, stiftsinformatör Tfn Nätverk för inskrivare i stiftets gudstjänstdatabas Nätverket består av de personer i varje församling, som ansvarar för att uppgifter om församlingens verksamhet skrivs in i stiftets gudstjänstdatabas. Nätverket träffas en till två gånger per år. Däremellan har vi ganska tät telefonkontakt. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn Nätverk för IT-tekniker och webbredaktörer Mötesplats för IT-tekniker och webbredaktörer i församlingarna. Kontaktperson Lasse Söderberg, stiftsinformatör Tfn KYRKA-ARBETSLIV Nätverk för kyrka-arbetsliv I Stockholmsregionen finns ett ekumeniskt nätverk för frågor som rör kyrka-arbetsliv. Nätverket omfattar kyrkor, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Nätverket träffas cirka tre gånger per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn LEDARSKAP/PEDAGOGIK Ledarutbildningsnätverk Nätverk i samverkan mellan Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund. Nätverket vänder sig till personal som arbetar med ledarutbildningar i församlingarna. En träff per termin. Kontaktpersoner Lena Bergqvist Säfsten, församlingspedagog Tfn Carina Norlén, studiekonsulent Tfn Nätverk för utbildare I detta nätverk möts representanter för olika utbildningsinstitutioner i Stockholm med omnejd. Nätverket träffas en gång per termin. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN

22 Nätverk för vuxenpedagogiskt arbete I detta nätverk träffas vi som arbetar med vuxenpedagogiskt arbete och delar erfarenheter och tankar. Kontaktperson Marianne Langby, stiftspedagog Tfn MEDLEMSVÅRD Nätverk för medlemsvård och tillhörighetsfrågor Hur möter vi dem som vill träda in eller ut ur kyrkan? Hur kommunicerar församlingen med sina tillhöriga? Är hela arbetslaget delaktigt i samtalet om hur församlingen möter församlingsborna? Omkring dessa och andra frågeställningar möts vi för att utbyta erfarenheter en till två gånger per termin. Kontaktperson Inga-Lena Arvidsson, stiftsadjunkt för ekumenik och mission Tfn MILJÖ Svenska kyrkans miljövärn i Stockholms stift Tillsammans med Sensus ordnar stiftet viss studieverksamhet och samordnar miljöarbete för miljödiplomering enligt Svenska kyrkans diplomeringsinstrument. Kontaktperson Torbjörn Strand, stiftsadjunkt Tfn MULTIKULTURELLT Nätverk för multikulturella församlingar I detta nätverk möts de som arbetar för och med människor från olika kulturer i församlingarna och/eller i invandrartäta församlingar. Nätverket träffas ca två gånger per år på nationell nivå. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar-och flyktingfrågor Tfn Nätverk för församlingarnas flykting- och integrationsombud Hur ska vi möta det mångkulturella samhället där församlingarna har en viktig uppgift? Nätverket träffas ett par gånger per år och samarbetar även med andra ombud i internationella kommittéer. Kontaktperson Daniel Calero Davyt, stiftsadjunkt för invandrar- och flyktingfrågor Tfn PERSONALVETARE Nätverk för personalare Här träffas personalvetare i Svenska kyrkan eller de som arbetar med personalfrågor. Nätverket träffas cirka två gånger per termin. Kontaktperson Helmut Hiller, personalsekreterare Tfn SJUKHUS- OCH JOURPRÄSTER Nätverk för sjukhuspräster Detta nätverk är öppet för alla som arbetar heltid som sjukhuspräster. Nätverket träffas ett par gånger per termin. Kontaktperson Hans Gentzel, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn Nätverk för jourpräster Nätverket är till för alla som arbetar som jourhavande präst. Informationsträffar ordnas någon gång per termin. Handledning erbjuds individuellt eller i grupp. Kontaktperson Lars Blomgren, stiftsadjunkt inom sjukhuskyrkan Tfn , KOMPETENSGUIDEN HÖSTEN 2005

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande Tema Nystart För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Möjlighet att tänka kring livet

Möjlighet att tänka kring livet Konfirmationsdags Sju olika alternativ att välja mellan 2013-14 Infoträff 15/5 Möjlighet att tänka kring livet Hugo Bildt ångrar inte valet av Marielund när han konfirmerades förra året. Hans mamma Caroline

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare!

Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Välkommen till Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare! Syfte med dagen Vilka krav kan jag ställa på Arvsfonden och vilka krav ställer Arvsfonden på mitt projekt? Nätverket Arvsfonden hur ser

Läs mer

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Välkommen till stiftsfest Vi samlas i Strängnäs till stiftsfest för att inspireras av ledorden tro, hopp och kärlek!

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö Kantorsexamen Kantorsexamen (ej hp) Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp

Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö Kantorsexamen Kantorsexamen (ej hp) Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Skolans namn Utbildning Hp=högskolepoäng Ky= kvalificerad yrkesutbildning Sammanlagd studietid Ersta Sköndal 1 Högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp och kantorsexamen. Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog

Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog HÖSTEN 2015 & VÅREN 2016 Presentation av vår verksamhet Välkommen till Lilleskog Skara stifts själavårdsinstitut finns på stiftsgården Lilleskog, strax utanför

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer