1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April 1987.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, 1986. En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April 1987."

Transkript

1 1 1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April Ahlberg, B. & Lundberg, C. En jämförande utvärderingsstudie av effekter från mjukvarutbildning på Televerket, Västerbotten. C-uppsats 10 p. April Hansén, A. Mobbning på jobbet. C-uppsats 10 p. Augusti Jernström, C. Förnyelsefonder. En beskrivning av sex företag. C-uppsats 10 p. Augusti Nordlund, U. Pedagogisk arbetslivsforskning i Sverige under 1900-talet. C- uppsats 10 p. Oktober Welin, H. PASCAL. En behovsinventering på linjeorganisationsnivå, LKAB, Malmberget. C-uppsats 10 p. Januari Frycklund, I. Lokal skolutveckling inom Norra högskoleregionen. En studie av planeringsprocessen på kommunal nivå. C-uppsats 10 p. Mars Alm, T. & Väräjä, S. Meritvärdering inom vägverket. C-uppsats 10 p. Mars Antti, R. & Gartfeldt, U. Personalens upplevelser inför och genomförandet av bostadsmässan i Umeå C-uppsats 10 p. Mars Nygren, B. Implementering av en organisationsförändring. En explorativ undersökning vid arbetsförmedlingen i Umeå respektive Skellefteå. C- uppsats 10 p. April Siklund. B. & Westman, M. Långtidssjukvaron inom Umeå postregion. C- uppsats 10 p. Maj Lindberg, E. & Sandberg, K. Personaladministrativa arbetets prioriteringsgrad i små företag. C-uppsats 10 p. Januari Löfstrand, B. Skolinformationsverksamheten vid LO-sektionen i Umeå. C- uppsats 10 p. Januari Andersson, U. & Schylström, B. En utbildningsbehovsinventering inom Västerbottens föreningsbank - Vilka är de anställdas utbildningsbehov inför 90-talet? C-uppsats 10 p. April Gideonsson, U. & Hansson, T. Företagshälsovårdens verksamhet med speciell tonvikt på förändring mot en arbetsmiljöinriktad funktion. C- uppsats 10 p. April 1989.

2 2 16. Johansson, K. & Pettersson, M. Förändringsarbete/ny teknik. En studie av förändringsprocesser i samband med datorisering av lönerutiner. C-uppsats 10 p. April Mikaelsson, H. Möjliga orsaker till studieavbrott vid den kommunala vuxenutbildningen i Umeå. C-uppsats 10 p. April Jacobsson, J. Medarbetarsamtal - personalutveckling. Uppfattningar bland tjänstemännen i ett byggföretag. C-uppsats 10 p. April Olofsson, R. & Wikman, H. Planerings- och utvecklingssamtal inom vägverket i Västerbotten. C-uppsats 10 p. April Johansson, H. Utvärdering av en chefskurs inom SCA Nordliner AB, samt en kort historik över chefsskapsproblematiken. C-uppsats 10 p. Maj Widmark, G-B. Undersökning av frånvaro. En explorativ undersökning vid Teli, Skellefteå. C-uppsats 10 p. September Norin, G. Personalutbildning i skolan. En utvärdering av en fortsättningskurs i alternativ pedagogik. C-uppsats 10 p. September Andersson, K. & Kieri, M. Ett utbildningsregister. Revidering och exemplifiering av praktiskt användande vid en gruvindustri. C-uppsats 10 p. December Persson, U. Psykosociala skyddsronder på Televerket Västerbotten. Utvärdering av utbildningsinslag i en försöksverksamhet. C-uppsats 10 p. Februari Sundquist, J. & Wiklander, A-L. Introduktion av nyanställda. En kartläggning av synen på introduktion samt ett förslag på introduktionsprogram. C-uppsats 10 p. Februari Ellingsson, C. & Ingerskog, I. Kompetensutvecklingsanalys med utgångspunkt i criticalincidentmetoden - En fallstudie. C-uppsats 10 p. Mars Forsell, L. Olika sätt att se på planeringssamtal. C-uppsats 10 p. Maj Jonasson, L. Behovsinventering av fortbildning inom Lycksele sjukvårdsdistrikt. C-uppsats 10 p. Maj Fjellström, M. P-linjens pedagogiklärare om pedagogiskt arbetslivsforskning. C-uppsats 10 p. Maj Ögren, M. Forskning om kvinnliga personalchefer. C-uppsats 10 p. Juni 1990.

3 3 31. Pekkari, M. Kompetensinventering bland kvinnliga kontorister och assistenter vid Länsstyrelsen i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Carlsson, C. & Nilsson, R-M. Decentralisering/ Informationsbehov. - En studie av informationsbehovet och dess roll för styrning och ledning i en decentraliserad organisation. C-uppsats 10 p. Juni Stenmark, H. Åldersstrukturens inverkan på arbetsmiljön vid polismyndigheten i Umeå. C-uppsats 10 p. Januari Bjelle, M. Kompetensutveckling vid statliga myndigheter. En fallstudie från Länsstyrelsen i Umeå. C-uppsats 10 p. Februari Dalin, G. & Sandberg, M. Framtidens arbetskraft redan här. En studie av framtidens arbetssituation och den nya generationens krav på arbete. Rapport nr 35. C-uppsats 10 p. Februari Almé, S. & Runeberg, A. Friskvård - lönar det sig? En studie av ett friskvårdsprojekt inom Arvika kommun. C-uppsats 10 p. Februari Tuomi, T. Personalekonomiskt bokslut - ett personaladministrativt hjälpmedel. En studie av dess möjligheter och hinder med exempel från ett industriföretag. C-uppsats 10 p. Februari Carlsson R.E. & Eriksson, J. Psykologiska test som hjälpmedel vid rekrytering. C-uppsats 10 p. Februari Burlin, C. & Sandström, M. Fusionsspöket - finns det? Personalreaktioner vid Nordbankens privatdivision i Umeå i samband med fusionen mellan PKbanken och Nordbanken. C-uppsats 10 p. Februari Bergström, H. & Nylund, K. Faktorer som förhindrar eller försvårar kvinnors möjlighet att avancera. En fallstudie vid ICA region norr. C- uppsats 10 p. Februari Sparv, A-G. (1991). Utvärdering av en fortbildning för institutionssekreterare vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Mars Advin, M. Utvärdering av åtgärdsplan för personalutveckling på företaget Fläkt Veloduct AB. C-uppsats 10 p. April Lindberg, C. Förutsättningar för rekrytering av ungdomar till verkstadsindustrin på 1990-talet och effekterna av Ålderschocken. C- uppsats 10 p. April Karlsson, G. Utvärdering av en utbildning för privatrådgivare inom föreningsbanken i Västerbotten. C-uppsats 10 p

4 4 45. Persson, T. & Rubertson, M. En utvärdering av praktiker-minen på linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Februari Berglund, B. & Lindholm, L. Företagsnedläggning ur ett individperspektiv - en studie av Telis nedläggning i Sundsvall, C-uppsats 10 p. Februari Gustavsson, M. Sparbanksgruppen - Dalarnas investering i kunskapskapital. - En utvärdering av Sparbanksgruppen - Dalarnas trainee-utbildning. C- uppsats 10 p. Februari Hansson, E. & Peterson, E. Personalarbete - något som bidrar till affärsutveckling - En intresseansats som belyser uppfattningar rörande Vägverkets personalarbete. C-uppsats 10 p. Mars Edlund, A. "Att tala i silver, att synas är guld". Kommunikation och attityder inom en organisation. C-uppsats 10 p. Februari Foucard, M. Arbetstillfredsställelse i förändringsarbete. En studie av chefers upplevelser av sitt arbete på ICA Partihandel i Norr. C-uppsats 10 p. Maj Mårtensson, C. Organisationsanalys. Förändringsarbetets villkor i allmänhet och organisationsanalysen i synnerhet. C-uppsats 10 p. Maj Boström, H. Behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser inom företag. En generell metod utarbetad vid Umeå Energi AB:s produktionsavdelning. C- uppsats 10 p. Juni Stålnacke, M. Utvärdering av en arbetsledarutbildning. - Genomförd vid Banverket Norra regionen våren C-uppsats 10 p. Juni Reinholdt, T. Effekter och handlingsutrymme efter en chefsutbildning. En utvärdering. SSAB Tunnplåt AB. C-uppsats 10 p. Juni Malmqvist, B. Kompetens och utbildningsbehov vid FOA ABC-skydd i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Olsson, C. Målstyrning - Ett försök att kartlägga de anställdas kunskaper vid en kommun. C-uppsats 10 p. Juni Sandström, S. Att synliggöra de osynliga kontrakten - Ett led i kompetensutveckling. C-uppsats 10 p. Augusti 1992.

5 5 58. Undén, I. Utbildning med förnyelsefondsmedel - utvärdering av den förstärkta grundutbildningen vid AB VOLVO Umeverken. C-uppsats 10 p. September Granrot, N. & Svenlin, T. Organisationers förutsättningar att tillvarata de anställdas kompetens med hjälp av befintlig intern informationsverksamhet - En jämförelse mellan OY Wisaforest Ab och staden Jakobstad. C-uppsats 10 p. December Andersson, E-C. & Ågren, H. Personalavveckling - Hot eller möjlighet? Anställdas reaktioner vid personalavveckling inom Örebro Stad, och en beskrivning av arbetsgivarens sätt att hantera övertalighetsfrågorna. C- uppsats 10 p. Februari Pääjärvi, U. EN PUFF I RÄTT RIKTNING? - En utvärdering av särskilda kompetensutvecklingsmedel vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Mars Wilhelmsson, M. VAD ÄR UTBILDNING BRA FÖR? - En utvärdering av resultat och effekter från förläggningshandläggarutbildningen vid Statens invandrarverk (Lyftet 1990). C-uppsats 10 p. April Paulin, K. KVINNLIGT LEDARSKAP och organiserade mentorskapsrelationer för att utveckla och stärka kvinnliga chefer. C- uppsats 10 p. Juni Svensson, L. LUNCHKOSTNADER OCH LUNCHÄTANDE. En studie av hur beskattningen av lunchsubventionerna påverket personalens lunchvanor på Norrlands Slakteriförening i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Bachmann, A. PLANERINGSSAMTALETS VÄRDE SOM CHEFS- INSTRUMENT. C-uppsats 10 p. November Enholm, C. FRIHET FÖR KVALITET? - Vad händer med de vuxenstuderande i 1993 års högskolereform? C-uppsats 10 p. December Högberg, A. MENTORRELATIONEN - utveckling eller reproduktion. C- uppsats 10 p. Februari Lundberg, A. UMEÅ - LÄRARNAS STAD? - En studie om orsaker till att lärare stannar kvar i Umeå efter avslutad utbildning. C-uppsats 10 p. Februari Sundström, B. PYRAMIDEN I SKOTTLINJEN. En studie av decentraliseringsgraden och av kompetenseffekter för cheferna vid I 19/P 5 genom decentralisering. C-uppsats 10 p. Mars 1994.

6 6 70. Anderberg, C. ARBETET LÄR? Erfarenheter av Postens Ersbodaprojekt i Umeå. C-uppsats 10 p. April Midunger, A. MENTORSKAP SOM METOD - för utveckling av kvinnliga chefer i Landstinget Västernorrland. C-uppsats 10 p. April Fjellman, A-C. PERSONALUTBILDNING I VERKSAMHETS- PLANERING. En studie i en kommunal förvaltning. C-uppsats 10 p. April Andórn, Å. & Enman, Å. PUFF - EN FÖRÄNDRINGSINTENTION FÖR FRAMTIDEN? En studie av brevbärares upplevelser av ett förändringsprojekt. C-uppsats 10 p. April Persson, H. & Selin, J. FOLKSAM I FÖRÄNDRING. Effekter för anställda och kunder vid förändring av kundtjänst. C-uppsats 10 p. April Alfredsson, J. UTVÄRDERING AV TVÅ SPRÅKUTBILDNINGAR VID SANDÖ U-CENTRUM. C-uppsats 10 p. Maj Nevala, T. FÖRSÄKRINGSKASSAN PÅ HÖGSKOLAN. - en utvärdering av högskoleutbildningen "Socialpolitik med inriktning på socialförsäkring". C-uppsats 10 p. Maj Fogelberg, A. ÖVERTALIG. 57 uppsagda postkassörer om arbetsgivarens övertalighetshantering, nusituationen och framtiden. C-uppsats 10 p. Maj Wolming, S. & Åkerman, T. KRITERIER FÖR YRKESFRAMGÅNG VID POLISEN. En intervjustudie av de krav som ställs vid rekrytering av poliser i Norrland. C-uppsats 10 p. Juni Norlin, A-K. & Träff, H. KVALITET RELATERAT TILL KOMPETENS - en fallstudie av kvaliteten på tjänsterna vid Arbetsförmedlingen City s ungdomsförmedling i Luleå. C-uppsats 10 p. Juni Olsson, M. DON T WORRY, BE HAPPY. Folk Development Colleges in Tanania. A study of obstacles and opportunities. C-uppsats 10 p. Juni Löfgren, A. & Neuman, S. DAGS ATT UTVECKLA ARBETS- LEDAREN! - kompetensinventering på AB Electrolux. C-uppsats 10 p. Juni Adolfsson, A. & Sundbom, C. AKADEMISKA INVANDRARE. Åtta fallstudier. C-uppsats 10 p. September 1994.

7 7 83. Oskarsson, P. ARBETSBRISTENS KONSEKVENSER. En utvärdering av uppsägningar vid Volvo Lastvagnar AB, Umeverken. C-uppsats 10 p. Februari Ehn, P. HÖGSKOLEPROVET - En intervjustudie angående avnämarnas inställning till högskoleprovet. C-uppsats 10 p. April Bellner, P. & Nordlund, R. ERFARENHETER AV DATORANVÄND- NING VID PSYKIATRISKA KLINIKEN I SKELLEFTEÅ UR ETT ANVÄNDARPERSPEKTIV. C-uppsats 10 p. Maj Karlsson, S. ETT KONSULTATIVT ARBETSSÄTT - Kompetenskrav och utvecklingsbehov för personalchefer på Telia, Region Stockholm. C-uppsats 10 p. Maj Wikström, P. & Zolland, A. INTRYCK OCH BETYDELSE AV PREPARANDUTBILDNINGEN I SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA STUDERANDE VID UMEÅ UNIVERSITET - en intervjustudie. C- uppsats 10 p. Maj Larsson, M. & Lundgren, V. SPRING FORTARE TELIANER - några Teliaanställdas upplevelser av den egna arbetsmiljön. C-uppsats 10 p. Juni Tyllström, M. REHABILITERING; ETT GREPP I RÄTTAN TID - en jämförande studie av rehabiliteringshanteringen vid sex olika företag. C- uppsats 10 p. Juni Wiklund, M. UTVÄRDERING AV PERSONALINFORMATIONEN VID CANON SVENSKA AB. C-uppsats 10 p. Januari Kristoffersson, H. & Norrgård, T. POSTEN BREV I UMEÅ - en lärande organisation? C-uppsats 10 p. December Olsson, R. DECENTRALISERINGENS BAKSIDA. Ett studium av decentraliseringens effekter på kontorschefer i Lokal Sparbank Umeå. C- uppsats 10 p. Januari Gustafsson, B. FÖRSTA LINJENS CHEFERS ROLL I EN DECENTRALISERAD ORGANISATION VID CENTRALSJUKHUSET I KARLSTAD. C-uppsats 10 p. April Eliasson, M. & Emme, C. (1996). KOMMUNIKATIONEN I FOKUS. En studie om Göteborgs-Postens arbete med FOKUS - fortlöpande kvalitetsutvecklingssamtal. C-uppsats 10 p

8 8 95. Olofsson, M. FRISKVÅRD I ARBETSLIVET - en teoretisk genomgång av friskvårdens intresseområde, samt en kartläggning av friskvårdsarbetet bland företag i Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni Nilsson, P. LIKA SOM BÄR? En jämförande studie av ledarskapet i två organisationer. D-uppsats 20 p. September Jacobsson, J. & Östlund, A-L. Distansarbete - En studie av individens upplevelser av distansarbete. D-uppsats 20 p. September Åkerlind, L. & Månsson, P-G. (1996). LEDERSHIP IN ERITREA IN A CULTURAL - HISTORICAL PERSPECTIVE. A qualitative study in three different context. D-uppsats 20 p. Oktober Cederlund, U. DECENTRALISERING PÅ HÖG NIVÅ. Fallstudie av en institution med decentraliserat ansvar och beslutsfattande. C-uppsats 10 p. Oktober Larsson, K. KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR MED- ARBETARNAS MOTIVATION. Internkommunikation på ABB Industrial Systems AB. C-uppsats 10 p. December Westbom, A. REAKTIONER VID PERSONALAVVECKLING I SAMBAND MED VARSEL VID AMU-GRUPPEN. C-uppsats 10 p. Februari Forswall, A-C. Strategi för kompetensanalys inom MotorCentrum koncernen. C-uppsats 10 p. Maj Berglund, G. På spaning efter DEN LÄRANDE ORGANISATIONEN. En studie av tänkandet kring utvecklandet av skolan till en lärande orgnisation. D-uppsats 20 p. April Berger, H. ORGANISATIONER LÄR LÄRA - inre kontextuella faktorers påverkan på organisatoriskt lärande. C-uppsats 10 p. Maj Karlsson, T. INFÖR KUNSKAPSLYFTET. Underlag för utbildningsplanering i Skellefteå kommun. C-uppsats 10 p. Juni Tangen, L. MEDARBETARSAMTAL I PRAKATIKEN - En utvärdering av hur medarbetare och chefer på dataföretaget Erisoft AB upplever medarbetarsamtalen. C-uppsats 10 p. Juni Rönnqvist, L. & Stranne, F. En deskriptiv studie av Human Resource - organisationen i SCA Mölnlycke Skandinavien. D-uppsats 20 p. Juni Thuresson, B. Arbetsledare hanterar konflikter. C-uppsats 10 p. Juni 1997.

9 Johansson, A. & Larsson, S. Tid för ledning? En studie av chefers arbetssituation och möjligheter till lärande i ett kunskapsföretag. D-uppsats 20 p. Juni Berglund, C. Den Utvecklande Arbetsplasen. Grupporienterat arbete inom Samhall Safac - ett bra medel för personalutveckling? D-uppsats 20 p. Juni Bucht, C. & Eriksson, S. Vad behöver ekonomen? En behovsinventering angående ekonomers behov av kompetensutveckling på Ericsson Radio Systems AB. D-uppsats 20 p. Juni Lindberg, E. Samverkan skola - barnomsorg. En utvärdering av distriktschefsorganisationen i Skellefteå och dess betydelse för samverkan mellan skola och barnomsorg. D-uppsats 20 p. Augusti Österblom, J. Chefsförsörjning - Hur säkerställer snabbexpanderande företag tillgången på ledarämnen? D-uppsats 20 p. Augusti Sturk, L. Gamla värderingar i ett nytt samhälle? Utgångspunkter för arbetet på Värmlandskollektivet. D-uppsats 20 p. Januari Nilsson, J. &Nilsson, R. Förändrad chefsroll. En undersökning av hur delegeringar och personalpolitiska beslut påverkar chefsrollen. C-uppsats 10 p. Mars Humling, C. Personalhälsovård ur ett arbetsgivarperspektiv. Mönsterås Kommuns attityd till Mönsteråshälsan. C-uppsats 10 p. April Lindgren. L. & Persson. S. Arbete på gott och ont. En studie utförd på ICA- Handlarna Norr AB, om lagerarbetares attityder till sin arbetssituation. D- uppsats 20 p. Maj Bergsten, A-H. & Frank, K. Sökes: Samarbetsvillig person som kan lyssna, har god självinsikt och empatisk förmåga! C-uppsats 10 p. Februari Isberg, A. Kartläggning av förutsättningarna för kompetensuppbyggnad, kompetensutnyttjande och potential för kompetensutveckling på Skellefteå Kraft. Sett ur ett lärandeperspektiv-. C-uppsats 10 p. Februari Åkerlund, C. Vem är du, vad gör du och hur, du goda husfru? En kvalitativ utvärdering av husfrumetoden inom Scandic Hotel AB. C-uppsats 10 p. Februari Lundmark, K. Hinder och understödjande faktorer för lärande i arbetslivet. En kartläggning vid Länsstyrelsen Västerbottens län. D-uppsats 20 p. Maj 1999.

10 Holmberg, J. & Karlsson, B. Generationsväxling en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Utvärdering vid Skellefteå kommun. D-uppsats 20 p. Maj Rönnblom, K. Respons. Umeå Sjukvårds personaladministrativa system ur ett användarperspektiv. D-uppsats 20 p. Maj Holm, D. & Nordvall, D. Sanningens ögonblick. En kvalitativ studie av arbetsmotivation bland trafikassistenter och flygtekniker inom Scandinavian Airlines System. D-uppsats 20 p. Maj Nilsson, C. Kvinnor och män kunskapslyfter i Piteå? Utvärdering av Kunskapslyftet vid Komvux i Piteå. D-uppsats 20 p. Maj Eriksen, S. & Westerlund, C. Resultatstyrt arbetssätt i arbetslag. D-uppsats 20 p. Juni Strandberg, M. Ett förändrat arbetsmiljöarbete inom Lapplands Jägarregemente. D-uppsats 20 p. Juni Norell, H. & Stålhandske, A. The Global Search. A qualitative study of international recruitments at Pharmacia & Upjohn. D-uppsats 20 p. Juni Karlsson, M. Learner-Centred Education in Namibia. The implementation on school level. D-uppsats 20 p. Juni Teppola, K.P. Returmarknaden har verksamhetsmålen uppnåtts? En enkätstudie ur deltagarperspektiv. D-uppsats 20 p. Juli Hamrin, L. & Henrysson, R. Förändringsarbete vid implementering av affärssystem. En fallstudie bland några organisationer i Västerbotten. D- uppsats 20 p. Maj Johansson, K. Alternativa Karriärvägar för civilingenjörer vid Celsius Aerotech. C-uppsats 10 p. Maj Lundvik, T. Assistenten, ett minne blott? En kartläggning av assistenternas arbetsinnehåll samt attityder och tankar kring lönesättning och kompetensutveckling vid Länsstyrelsen Västerbottens län. D-uppsats 20 p. Maj Behrens, C. & Zondler, A. Erfarenheter av IT-projekt spridning och användning? en studie av KK-stödda mindre skolutvecklingsprojekt. D- uppsats 20 p. Maj Wedin, E. Välkommen här har du schemat! Om introduktion av nyanställda lärare i Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni 2000.

11 Blomqvist, M. En studie av kvällsskiftesarbetande montörers arbetstillfredsställelse samt kartläggning/prioritering av förbättringsåtgärder. D-uppsats 20 p. Juni Bäcktorp, A-L. & Holm, S. Namibian Educator s Views on Cross-Cultural Co-Operation. D-uppsats 20 p. Juni Gustafsson, A-C. & Öfjäll, M. Samspel. En undersökning om arbetslag och motivation, samt upplevelser av MUSK D-uppsats 20 p. Juni Magnusson, M. Kunskap är att kunna använda det man vet. En undersökning av människors uppfattningar om kunskap. D-uppsats 20 p. Oktober Laaksonen, L. Arbetslivsinriktad rehabilitering läromedelsanalys vid tre utbildningar läsåret C-uppsats 10 p. September Wågberg, K. Ledstjärnor i LKAB en beskrivning av ledarnas syn på ledarskapet. D-uppsats 20 p. Oktober Edholm, M. Individuell lön. En studie inom Örnsköldsviks kommun över chefers och medarbetares åsikter. D-uppsats 20 p. Januari Häggström, K & Larsson, U. Vilka är Lärande organisationer? Om lärande och ledarskap i Lärande organisationer. D-uppsats 20 p. Juni Asseryd, S. Medarbetaren I Centrum. En utvärdering av Skellefteå Krafts medarbetarsamtal. C-uppsats 10 p. Augusti Norrgård, T. Misstaget som vägvisare dokumentstudie på ett taxiföretag. D-uppsats 10 p. Januari Julin, J. Chefer som möjliggör lärande - ledarskapets upplevda påverkan på lärandet inom SKF Sverige AB. C-uppsats 10 p. Februari Arnlund, H. MedLut Ett verktyg för förändring? C-uppsats 10 p. Mars Hultgren, A. Behovsanalys inför kompetensutveckling. En studie av sju företag inom två olika branscher. C-uppsats 10 p. April Hedman, A. Användbarhetstester en jämförelse av två metoder. C-uppsats 10 p. April Bråndal, T. Inte sämre än bästa tjejen. Kvinnliga elevers erfarenheter av att vara i minoritet vid Militärhögskolan Karlberg. D-uppsats 20 p. Juni 2002.

12 Sturk, T. Hur identifieras behov av kompetensutveckling? En utvärdering av två arbetssätt som används inom LKAB för att inventera medarbetarnas kompetens. C-uppsats 10 p. Juni Nordenstam, J & Johansson, M. Hur och varför kompetensutveckling? En studie av två organisationer i två branscher. D-uppsats 20 p. Juni Alström, L & Skoog, S. Assistenter och utvecklingsmöjligheter? En studie på Utrikesdepartementet. C-uppsats 10 p. Juni Eriksson, K & Nilsson, K. Ledarskap en fråga om förutsättningar. Kontextens betydelse för mellanchefens förutsättningar att leda. D-uppsats 20 p. Oktober Westman, M. Traineeprogram en plantskola för framtida chefer? En utvärdering av Telia Region Nords interna traineeprogram för presumtiva chefer, projektledare och specialister. C-uppsats 10 p. November Tjäderborn, A. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. En undersökning om processen, organisationen och kunskapen kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, i samarbete med Umeå Fabriks- och Hantverksförening. C-uppsats 10 p. Maj Ekman, M. Formell och reell kompetens på ett verkstadsgolv. En studie på Indexator AB i Vindeln. C-uppsats 10 p. Maj Andersson, A-H. Jämställdhetsarbete och dess verkan i praktiken. En studie kring jämställdhetsarbete och anställdas upplevelser kring jämställdheten inom ett svenskt pappersföretag. D-uppsats 20 p. Juni Ekström, M & Eliasson, L. Tiotusenkronorsfrågan. En fallstudie om orsaker till sjukfrånvaro. D-uppsats 20 p. Juli Eliasson, L & Zickerman, P. Fortsätter ringarna efter att vattnet tagit slut? En studie av hur Pharmacia AB implementerar kompetens efter en utbildningsinsats. D-uppsats 20 p. Augusti Källström, M. The career ticket. A life history based minor field study on female manager s career in Namibia. D-uppsats 20 p. Augusti Sjöqvist, C. Kompetensförlust i samband med pensionsavgångar. Kompetensförsörjningsmöjligheter på Stadsbyggnad i Umeå kommun. D- uppsats 20 p. September Gunnarsson, U. Ledare Tur och Retur. Analys av Umeå universitets ledarutvecklingsprogram D-uppsats 20 p. September 2003.

13 Blückert, J. Medarbetarsamtal. En studie av ledares och medarbetares upplevelser av medarbetarsamtal inom Arla Foods. D-uppsats. Oktober Carlsson, I & Lundmark, S. Ledarskap. En undersökning om medarbetarnas och förväntningar på ledarskapet på Fastighetskontoret, Skellefteå kommun. C-uppsats. November Forsberg, J. Vad är kvalitet? En fenomenografisk studie om hur ledare inom polisen uppfattar kvalitet.d-uppsats. December Larsdotter Nilsson, E & Marklund, R. Chef sökes. Analys av diskursen om efterfrågat chefskapital. C-uppsats 10 p. Februari Danielsson, T & Lindmark, J. Pappaledighet, - en självklarhet? En studie av faktorer som påverkar mäns uttag av pappaledighet Konsum Norrbotten och Konsum Malmfälten. C-uppsats 10 p. Februari Alexandersson, M & Holmqvist, K -E. In the Light of Dawn. Conditions for Teachers to Realize the Educational Goals in Namibia A Minor Field Study D-uppsats 20 p.december Eberhardson, Å. Reflektiva samtal. Vad genererar avsatt tid till reflektion för människor i en organisation? C-uppsats 10 p. Mars Gyllengahm, J & Lindkvist, M-B. Ger ett ledarutvecklingsprogram effekter? En utvärdering av ett företags satsning på chefer. C-uppats 10 p. April Fahlgren, H & Pettersson, S. Kompetensförsörjning. En undersökning om kompetensförsörjning inom bilreparationsbranschen. C-uppsats 10 p. April Silén, L. Heltid, men på vissa villkor upplevelser av obestämda arbetstider och arbetsplatsbyten vid Socialtjänsten i Umeå. C-uppsats 10 p. April Östlund, M. Mannen mot strömmen - En studie om manliga sjuksköterskor. D-uppsats 20 p. Juni Hansson, H & Signell, A. Utvecklande ledarskap. En studie om hur ledare i Försvarsmakten logistik upplever och implementerar en ny ledarskapsmodell. D-uppsats 20 p. Juni Bergström, C & Ericsson, M. Tar det alltid stopp? En studie av medbestämmande inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). D-uppsats 20 p. Juni 2004.

14 Olsson, P. Förändring för framtidens krav - En kvalitativ studie av Totalförsvarets Skyddscentrums organisation. D-uppsats 20 p. Juni Berglund, C & Grenvall, L. P-programmets innehåll och kvalité. En kartläggning av tidigare P-studenter vid Umeå Universitet. C- Uppsats.10 p Dec Modig, K & Salminen T. Individ i förändring En studie om upplevelser av organisationsförändring inom Försvarsmaktens logistik/försörjningsdivisionen. D-uppsats 20 p. Januari Bergman, P & Ågevik L. Lärandet inom FK På ytan eller djupet? En studie om utbildningsverksamheten inom Försäkringskassan i Stockholms län. D-uppsats 20 p. Januari Forsberg, K. Debriefing av personal inom kriminalvården. Avlastande samtal på häktet i Gävle. C-uppsats 10 p. Februari Isaksson. L. Kompetenskraven för yrkeslärare. Yrkeslärare från Elprogrammet beskriver yrkets formella och informella kompetenskrav. C-uppsats 10 p. April Bäckman, M. Den goda och effektiva organisationen ur medarbetarperspektiv. C-uppsats 10 p. Maj Lööf, S & Salomonsson, D. En organisation i ständig förändring. Från närpolis till En nationell polis. C-uppsats 10 p. Maj Blidberg, K & Othberg, M. Ekonomstudenters syn på Unilever. En fenomenografisk studie om hur Unilever kan profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. D-uppsats 20 p. Juni Larsson, M. Förändring som normaltillstånd. En studie av chefers och fackliga företrädares upplevelser vid förändringsarbete inom Arbetsförmedlingen i Västerbotten. D-uppsats 20 p. Juni Andersson, J & Nilsson, M. Skvalpar målen bara bredvid? En studie om hur mål kommuniceras i en förvaltning inom Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni Lundmark, I-L & Lundqvist, A. Rekryteringsprocessens inledningsskede - en undersökning om mellanchefers upplevelse av förberedelsearbetet inom Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni 2005.

15 Jonsson, P & Nilsson, M. Ett ledarskap i förändring? Föreställningar om att leda elevarbetslag inom Umeå kommuns gymnasieskolor. D-uppsats 20 p. Juni Kilvéus, C & Magnusson, L. Diskursen om ledarskap på TeliaSonera Sverige AB. D-uppsats 20 p. September Björklund, L. Mentorprogram en möjlighet till individutveckling. C- uppsats 10 p. September Niemi, A & Olsson, R. Arbetsplatskulturen på Sydkraft Vattenkrafts två driftcentraler. En hermeneutisk studie som beskriver och skapar förståelse av arbetsplatskultur. D-uppsats 20 p. Oktober Lycke, C & Noréus, P. Mentorprogram som personalutvecklingsmetod? D-uppsats 20 p. Januari Andrén, K & Wickholm, J. Med målet i sikte Upplevelser av personalfunktionens relation till organisationens mål. C-uppsats 10 p. Februari Lidström, S. Polska läkares upplevelser av att arbeta och bo i Sverige. C-uppsats 10 p. Februari Enbuske, L & Harnerud, T. Chefers och anställdas förväntningar på varandra. C-uppsats 10 p. Februari Lindgren, A & Viberg, J. Läkarrekryteringen från Polen - en undersökning av de polska läkarnas erfarenheter. C-uppsats 10 p. Februari Sandström, S. Personalledarens syn på arbetet - upplevelser från en industriell verksamhet. C-uppsats 10 p. Mars Ekbäck, N & Jonsson, M. I Tsunamins kölvatten. En intervjustudie av sjukvårdspersonalens upplevelser från Svenska nationella ambulansflygets evakuering av skadade svenskar efter flodvågskatastrofen C-uppsats 10 p. Mars Hansson, L-K & Söderberg, S. Säljkulturens många ansikten - En studie om de anställdas upplevelser av säljkulturen inom Segment Företag. D-uppsats 20 p. Februari Lönnefjord, Annika. Attityder till deltidsarbete. En intervjuundersökning bland Medarbetarna på Samhällsbyggnadskontoret. C-uppsats 10 p. Mars 2006.

16 Wikberg, Mikael. Implementeringsprocessen av polisens nya plan för ökad etnisk mångfald. C-uppsats 10 p. Maj Hägglund, K & Kihlberg, S. Strukturerade samtal - en levande process. En studie av strukturerade samtal inom FöreningsSparbankens kontorsrörelse. D-uppsats 10 p. Juni Erlesand, J & Matti, L-M. Arbetares attityder till organisation och arbete. En jämförande studie av två företag inom gruvkoncernen BOLIDEN. D- uppsats 10 p. Juni Artberg, D & Brandt, T. Effekter på sikt? En studie av chefers upplevda effekter av två externa ledarutvecklingsprogram vid Land Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. C- uppsats 10 p. Augusti Jonsson, A & Taflin, A. Är friskvårdsarbete enda vägen till bättre hälsa i arbetslivet? Analys av Länsstyrelsens hälsoarbete. C-uppsats 10 p. Oktober Thunell, H & Vestermark, E. Medarbetarskapet på Poståkeriet Nord. En studie av förtroende, gemenskap, engagemang och ansvarstagande. C- uppsats 10 p. Januari Sihlén, L & Thelberg, L. PSYKIATRIKER SÖKES! - En studie om läkares val av specialiseringsinriktning och reflektioner över specialiteten Psykiatri. C-uppsats 10 p. Februari Jacobsson, L. Arbetssituationen i första linjen - En studie av produktionsledares psykosociala arbetsmiljö på Volvo Lastvagnar AB, Umeå. C-uppsats 10 p. Januari Levin, N & Lundberg, N. Hur används kravspecifikationer i rekryteringsprocesser? - En studie vid För- och grundskoleförvaltningen inom Umeå kommun. C-uppsats 10 p. Januari Eriksson, A. VÄGVERKET PRODUKTION - EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE? C-uppsats 10 p. Februari Andersson, R. Utvecklingssamtalet. Hur påverkar det personalen? C-uppsats 10 p. Februari Nilsson, R & Paulsson, S. Personlighetstest - Överskattad eller nödvändig urvalsmetod vid personbedömning? C-uppsats 10 p. Februari Edling, S & Häggström, M. Arbete med hälsa i arbetslivet - En diskursanalytisk studie -. C-uppsats 10 p. Februari 2007.

17 Johansson, S & Tidlund, S. Arbetssituationen för verkställande chefer inom kommunal äldreomsorg. En studie av tio områdeschefer i Lycksele kommun. C-uppsats 10 p. Maj Andersson, A-M & Jansson, C. Utan människor blir det inga lastbilar. Hur första linjens chefer upplever sina förutsättningar att bedriva personalarbete. SCANIA. D-uppsats 20 p. Juni Andersson, N & Westgren, S. Namibian Teachers View on English as Medium of Instruction. D-uppsats 20 p. Juni Nyberg, E. "Mitt arbete känns meningsfullt". - En studie av den psykosociala arbetsmiljön inom en bankkoncern. C-uppsats 10 p. Juni Klitkou, H. Sändare och mottagare. En narrativ beskrivning av medarbetares uppfattningar om en förändringsprocess inom SANDVIK. D-uppsats 20 p. Juni Forsberg, T & Scherwin, J. Strategisk kunskapsöverföring. Hur organisationer försäkrar sig om att bibehålla kompetensen vid pensions- och personalavgångar. D-uppsats 20 p. Juni Gardfjäll, L & Karlsson, C. När skadan redan är skedd. En kvalitativ studie om chefers upplevelser av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. D-uppsats 20 p. Juni Fridlund, A. Introduktionsutbildning i Folksam. Förutsättningar för lärande, motivation och handlingsutrymme. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Mars Franzén, M & Sundell, E. Attityder till och nyttjande av ett företags friskvårdsarbete utifrån ett medarbetarperspektiv. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Mars Forsberg, T & Rönnqvist, C. Attraktiv arbetsgivare? - Ett medarbetarperspektiv på hur ledarskap kan bidra till en tillfredsställande arbetssituation.. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj Bergquist, J. Grundutbildning inom statlig myndighet. En studie av Kriminalvårdens grundutbildning. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj Westerberg, J. Man känner sig ju behövd om någon är intresserad. En studie av några pensionerade f.d. anställdas upplevelser av sin kompetensöverföring på ett företag. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj 2008.

18 Rantatalo, O. Nyanställdas diskursiva identitetsutveckling. Nyanställningens konstruktioner och vägarna mot etablerad organisationsmedlem. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Köhler, A S & Nygren, P. Intern kommunikation - en framgångsfaktor för organisationen. - En studie av en organisations interna information och kommunikation. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Jurell, C & Olsson, E. Det finns ytterligare en dimension... Påverkansfaktorer, behov och ansvar vid utlandsstationering. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Johansson, O & Söderbäck, B. "Slutar det att bli bättre så slutar det ju att bli bra". En utvärdering av hur ständigt förbättringsarbete upplevs inom Billerud Karlsborg AB. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Jakobsson, Marie. Intern kommunikation - kärnan till en fungerande organisation. Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp. Juni Fristedt, Caroline. Från överflöd av brist på kvinnor till brist på överflöd av kvinnor - ett steg i jämställdhetens riktning. En studie om jämställdhet och könsfördelning inom NCC Region Norrland. Magisteruppsats i pedagogik 30 hp. Augusti Rönnbäck, A & Strömberg, D. Vad får motivationen att flöda? En intervjustudie om anställdas upplevda arbetsmotivation på Pumpex. Kandidatuppsats 15 hp. Januari Forsell, D. Utbildningsinsatser i arbetslivet - strategisk nödvändighet eller trendig kosmetika? Förväntningar på kompetensutvecklingens långsiktiga effekter. Kandidatuppsats 15 hp. Januari Wiklund, J. Anställningsintervjun. - En fallstudie om påverkansfaktorer. Kandidatuppsats 15 hp. Februari Fritzén, V. Ledarutvecklingens betydelse för organisationer. - En studie av ett ledarutvecklingsprogram inom Västerbottens Läns Landsting. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Jonsson, C. Delaktighet och medskapande. - En studie om enhetschefers uppfattningar gällande delaktighet och medskapande. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Nyström, C & Yngström, A. Ledarutveckling. - En studie om produktionschefers formella och informella lärande. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Olsson, S. Medarbetarundersökning - En temperaturmätare? En fallstudie av en genomförd medarbetarundersökning vid SCA TIMBER AB. Kandidatuppsats 15 hp. April 2009.

19 Ivarsson, H & Karlfors, C. "Samtal är ju det bästa verktyg man har". Erfarenheter av att genomföra svåra samtal på arbetsplatsen med intentionen att främja en förändring. Kandidatuppsats 15 hp. April Brodin, C & Åhs, K. Två chefer - förvirrande eller solklart? Medarbetares upplevelse av delat ledarskap. Kandidatuppsats 15 hp. April Jansson, H. I globaliserings spår. Kulturellt lärande hos utlandsfödda. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Sundberg, A. Vad påverkar lönebilden ute på företagen i Sverige? - En studie om vilka faktorer som påverkar vid lönesättning och lönerevision. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Mazouz, M. Medarbetarnas och skolledningens upplevelser. En studie om ledarskapet, den psykosociala arbetsmiljön och skolans/förskolans lärmiljö. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Eriksson, A & Jonsson, E. Dream Team? En studie om ledarskap och ledarskapsutvärdering. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Wincent, H. Bakom enkäten. Medarbetarundersökningen som verktyg. En studie av en organisations strävan mot förbättring. Magisteruppsats 30 hp. Juni Sjödin Olsson, M. ProCompetence inom Umeå kommun. Hur några medarbetare och chefer inom Umeå kommun upplever arbetet i kompetenshanteringssystemet ProCompetence. Kandiatuppsats 15 hp. Juni Risberg, N. Vem vill bli chef? En studie om socialsekreterares uppfattningar om ledarskap. Kandidatuppsats 15 hp. Juni Forsell, L-M. Performance Management i en svensk kontext. Om arbetsplatsers syn på måluppsättning, återkoppling, utvärdering och belöning. Kandiatuppsats 15 hp. Juni 2009

20 20

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN personalpolitiskt program 2002 2012 LUNDS KOMMUN Tack till alla som arbetat med att ta fram vårt nya personalpolitiska program! Det personalpolitiska programmet är baserat på de synpunkter som medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

UPPSATSSEMINARIER PÅ PAO- PROGRAMMET VÅRTERMINEN 2012 Momentanansvarig Lars Häsänen , ) Tisdag 29/5

UPPSATSSEMINARIER PÅ PAO- PROGRAMMET VÅRTERMINEN 2012 Momentanansvarig Lars Häsänen , ) Tisdag 29/5 Momentanansvarig (lhs@psychology.su.se, 08-16 38 23, 0709-20 91 55) FÖRETAGSKULTUR & VISION 8.00 9.30 Frida Lernedal Medarbetarnas upplevelser av tillhörighet och delaktighet i Stockholms stads visionssatsning

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Policy antagen av socialnämnden, 2002-05-15, 118 Utformning och layout Margareta Nilsson och Maria Salomonsson Foto Maria Salomonsson

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Pedagogiska institutionen Bilaga 1 Uppsala universitet

Pedagogiska institutionen Bilaga 1 Uppsala universitet C-uppsatser från 2002-2003 (2 år) PPU= Pedagogik med inriktning mot personalutveckling Ped= Pedagogik Nr 1 2002 1 Kompetensöverföring från äldre till yngre - en fall- PPU C G studie av ett svenskt internationellt

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer