Blickpunkten nr 5 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blickpunkten nr 5 november 2013"

Transkript

1 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER NR NR NR NR ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG

2 2 Blickpunkten nr 5 november 2013 Ny klubbordförande Studier Hej kära vänner, medlemmar och kolleger. Då var det dags för en liten presentation av mig. Mitt namn är Emelie Lundkvist och jag jobbar på Snabbtåg i Göteborg. Jag började på SJ AB i februari 2007, så snart har jag varit här i sju år. Det är sju år som har gått i en rasande fart. Trots en del försämringar sen då och en mängd omorganisationer så trivs jag fortfarande oerhört bra ombord på tågen. Jobbet är flexibelt och man får ta mycket eget ansvar, det gillar jag. År 2009 började jag jobba fackligt. Två härliga tjejer skulle avsluta sitt förtroendeuppdrag och de frågade mig om jag var intresserad. Kanske sa jag. Vill tänka på det en tid och återkomma med besked. Innan jag hann återkomma hade jag fyra kallelser på mailen och ingen aning om vad jag skulle göra med dem. Så gick det till. Man kastades in i en helt ny värld av paragrafer och avtalsfrågor och sedan dess är jag kvar och kommer förmodligen alltid brinna för fackliga frågor. Ganska omgående fick jag en plats i Seko SJ Västs styrelse som vice ordförande och det är det uppdraget som nu gjort att jag sitter som ställföreträdande ordförande då Niclas Ylander valt att sluta på företaget. Det är minst sagt stora skor att fylla. En av utmaningarna kommer bli att jag nu ska sätta mig in i alla yrkesgrupper och inte enbart fokusera på ombord. Det ska bli oerhört roligt och jag ser fram emot att träffa och prata med er alla. Jag tillsammans med styrelsen har påbörjat ett arbete med att lägga upp en verksam hetsplan för hur vi ska jobba framåt och fortsätta det goda arbete vi haft med Niclas. Han har alltid varit ett stort stöd, med en otrolig facklig kunskap och vi kommer verkligen sakna honom. Men arbetet på SJ AB fortsätter och likaså klubben Seko SJ Väst med alla duktiga förtroendevalda och fina medlemmar. Infogar en bild på mig så ni vet hur jag ser och mina kontaktuppgifter. Vi syns i korridorerna. Med kamratliga hälsningar Emelie Lundkvist Ordförande SEKO SJ Väst Vi i studiekommitén vill börja med att tacka för året som gott och för det härliga engagemang som visats under året. Under året har vi hunnit med nio Studiecirklar med Spåra SJ och två om försäkringar för medlemmar i Göteborg och i Karlstad. Alla medlemmar, oavsett anställningsform och yrkeskategori har varit välkomna på våra studiecirklar. Vi satsar på att ha minst lika många Utbildningstillfällen år 2014 och vi hälsar er varmt välkomna igen. För er som inte har varit på någon kurs så kan vi berätta att: Utbildningen är mellan Du får ett skattefritt stipendium på 808 kr. och att SEKO bjuder på lunch. Du är välkommen vid ett tillfälle om året. Söker du ledigt senast 14 dagar innan så får arbetsgivaren inte neka dig ledigt enligt studieledighetslagen. Här kommer årets frågor Du skulle varit hemma i Göteborg kl , men istället var du tvungen att stanna kvar i Stockholm på grund av att stormen Simone drog fram. Dag två skulle du haft en betald ledig dag på grund av att du fyller 50 år enligt 14 i Spåra SJ. Tåget du får åka hem med är i Göteborg kl dag två. Får du ledigt en annan dag istället? Du är på väg till Norrköping för att ha en överliggning på en måndag. Du slutar kl och börjar på tisdagen kl Nattvilan är på exakt åtta timmar. När du kommer hem till Göteborg så slutar du kl På onsdagen börjar du kl Exakt 11 timmar. Är detta OK enligt kollektivavtalet? Svar på frågor skickas till Om det är någon som har några tips eller idéer på hur vi kan förbättra oss till nästa år så är det bara att höra av sig till oss. Med vänlig hälsning Studiekommitén Christian och Cathina BLICKPUNKTEN Medlemstidning för anställda på SJ AB i SEKO klubb SJ Väst. Göteborg, Skövde, Karlstad och administrationen. Kontakt: Tel: Postadress: Blickpunkten SEKO klubb SJ Väst Box Göteborg Redaktion: Anders Jakobsson Illustrationer: Anders Mennerholm Layout: Redaktionen Eftertryck förbjudet utan redaktionens medgivande Åsikter framförda under signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med klubbens.

3 Blickpunkten nr 5 november Bryter SJ mot yttrandefriheten i Sverige? Frågan i detta debattinlägg är enkel. Bryter SJ mot yttrandefriheten och anställdas rätt att yttra sig genom att dela ut erinran till anställda som kommenterar offentliga inlägg på sociala medier? Med sociala medier avses här Facebook. Dels privata och dels SJs egen facebooksida. Styrelsen i Seko SJ är bekymrad över den allt mer hårdnande synen att företaget vill styra vad anställda skriver på sociala medier. Dels på egna sidor samt nu i ett antal fall där företaget har synpunkter på ett inlägg där anställda kommenterat en händelse på företagets egen sida. I dagsläget kan vi konstatera att det just nu inte är vad som skrivs som företaget reagerar på, utan det är att det över huvud taget skrivs som ger skäl för att dela ut erinran. Vi avstår i detta inlägg att kommentera bristen på ledarskap. Alla som läser kan säkert själva dra sina slutsatser på ledarskapsnivån i en organisation som regelmässigt bemöter sina anställda med skriftlig erinran i tid och otid. Bakgrunden är kundklagomål som framförts via SJs facebooksida som lett fram till att anställda svarat. Några svar har varit spetsiga och kanske mindre välformulerade, men de allra flesta har inte varken skadat företaget eller haft för avsikt att skada eller på annat sätt att förtala. Inom näringslivet och på myndigheter menar man ibland att lojaliteten mot arbetsgivaren ska gå före yttrandefriheten. Yttrandefriheten är skyddad både i svensk lag och i internationella konventioner. Men även i en demokrati finns det begränsningar av yttrandefriheten. Man får till exempel inte kränka en annan individ eller grupp, man får inte uppmana till brott mot lagen och man får inte avslöja statshemligheter som kan skada rikets säkerhet. De positiva opinionsfriheterna syftar till att främja ett fritt meningsutbyte och därmed främja demokratin. Yttrandefrihet i allmänhet Yttrandefriheten i Sverige omfattar en rätt för varje medborgare Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva (censurera) om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden. Även utlänningar som befinner sig i Sverige har yttrandefrihet i samma utsträckning som svenska medborgare. Yttrandefriheten är en del av de positiva opinionsfriheterna, som i sin tur är en del av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Yttrandefrihet i anställning är lite mer komplicerad. Beror på att man skiljer på om man har anställning i privata bolag eller i offentlig verksamhet. Jobbar man i offentlig verksamhet har man i princip samma yttrandefrihet som i samhället i övrigt. Arbetsgivarna får inte heller avtala bort yttrandefrihet för offentligt anställda. SJ AB tillhör inte denna grupp, utan här tillämpas regelverk som man har i privata bolag. Här är det mer strikt vad som gäller. På den privata sidan har du rätt att internt kritisera företaget. Du har även rätt att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är ändå att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket. Du har ingen självklar rätt att gå utanför företaget, till exempel till media, med klagomål och synpunkter. I många branscher på den privata sidan finns lojalitetsklausuler med i anställningsavtalen. Det innebär att de anställda förbinder sig att vara lojala, det vill säga att inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren och att inte öppet kritisera verksamheten eller arbetsgivaren. I Spåra SJ 3 finns följande skrivning om lojalitet: 3 Allmänna åligganden Anställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets angelägenheter. Uppmuntra till dialog SJ bryter sannolikt inte mot yttrandefriheten som det ser ut för oss som lekmän. Däremot borde man kunna hantera och uppmuntra till dialog i stället för att dela ut skriftliga erinran till anställda som lämnat helt oskyldiga kommentarer i sociala medier. Ofta har dessa kommentarer lämnats på grund av att företagets egna kanaler haft rent fel i svar till kunder. Företaget beklagar alltid det inträffade, men lämnar i övrigt inga förklaringar till vad som inträffat. Detta skapar frustration hos anställda som i och med detta söker upprättelse för det jobb man utfört. Många upplever också att man inte får den backning från arbetsgivaren som man anser sig behöva i olika situationer. En viss kritikrätt finns i alla företag och här anser vi från Seko att man överträtt gränsen från ledningens sida. Att klicka på Like är inte en handling som skall bestraffas!! De medlemmar som har drabbats av erinran hoppas vi tar kontakt med sin fackliga organisation. Vi vill gärna ha mer information om orsakerna till att företagets chefer agerar på detta vis. En kontakt med berörda fackklubbar i Seko SJ skulle också ge oss mer information om hur många som drabbats av skriftliga erinran efter att ha skrivit något på sociala medier. Rättelse Erik Johannesson I min insändare i förra numret av Blickpunkten påstod jag att personalen på Götalandståg hade överdagar, detta var fel. Jag beklagar. Däremot har de fler fridagar än vad vi har. Efter två år i tjänst har man ytterligare en fridag/år, efter tre år två dagar, efter fyra år tre dagar och efter fem år i tjänst har man fyra fridagar extra per år. Så även om jag hade fel i en sakfråga så gäller fortfarande min konklusion: att vi har ett sämre kollektivavtal på SJ AB än de har på SJ Götalandståg. Kurt NÆss, Tågmästare i Göteborg Vart är vi på väg? I vecka 47 skulle vi börjat med en mycket detaljerad loggning av alla kundärenden. Men det har skjutits på framtiden pga. urspårningen utanför Stockholm. En del produkter kommer inte att säljas i butiken, exempelvis evenemang. Portföljen med produkter ska minskas. Som resesäljare blir jag lite fundersam, vad har hänt med att paketera hela resan för kunden! Det är bland annat detta som ger lite extra utmaningar i tillvaron. Men snabbtåget mellan GöteborgMalmö kommer som tur är tillbaka. Äntligen! Lönerna från 1 april är klara. Lillemor Olsson

4 4 Blickpunkten nr 5 november 2013 Ombord Ombordutskottet har haft sitt sista möte för i år. Vi kör igång igen i mitten på januari nästa år. På det senaste mötet stod våra turlistor i fokus och bristen på gehör från arbetsgivaren angående våra önskemål. När vi sitter och arbetar lokalt med våra turlistor så är naturligtvis tanken och meningen med det arbetet att SJ AB ska få information från de fackliga turlisteombuden vad medlemmarna vill ha för åkning. I det arbetet ingår också att se över turerna så det följer lagar och avtal. En annan aspekt är vila och återhämtning. Seko anser att de senaste turlistor vi haft inte tagit höjd för en bra vila och återhämtning och det har bl.a. resulterat i en hög sjukskrivningsstatistik. Främst på snabbtåg. Seko anser att det finns ett samband med för tuff och statisk åkning med trött och utsliten personal. SJ AB har systematiskt undvikit att göra det sambandet. Influensatider får man höra att man befinner sig i. Året runt? Det har nog inte undgått någon att vi ska spara pengar. Närmare en miljard på tre år skall sparas in. Så det är klart att få igenom ändringar som kostar pengar för arbetsgivaren kanske är lite för mycket att begära nu när spargrisen återigen är framme. Våra turlisteombud hade flera bra exempel på hur man skulle kunna göra mer luft i listorna genom att ändra om lite och ge utrymme för fler överliggningar. Naturligtvis för en liten större kostnad. Mer utrymme för vila och återhämtning kommer generera friskare personal. Att ha sjuk personal kostar jättemycket pengar. Men då företaget inte ser sambandet som vi gör så faller argumenten platt. Istället väljer SJ AB att dra ner på bemanning. Det började med efterfrågestyrd bemanning och ensamarbete på bl.a. Karlstadbanan och fortsätter med att dra in befattning 5 på frukostavgångar på snabbtåg. All indragning som görs innebär naturligtvis inte att arbetsuppgifterna försvinner utan att färre personer får utföra dem. Så trenden med flera kortidssjukrivna kommer säkerligen fortsätta. För hur ska vi annars kunna ta igen oss om det inte ges utrymme till det i vårt schema och vi dessutom får fler och fler arbetsuppgifter? Säkert kan man spara pengar mer effektivt på andra platser i bolaget. Behövs exempelvis alla konsulter, ingenjörer och projektarbetare? Uppenbarligen eftersom det anställs folk till administrationen hela tiden. Medan vi på golvet som har hand om kunderna blir färre och färre. Märklig ekvation tycker jag. SJ AB har under en längre tid metodiskt utarmat sin personal. Fler och fler förlorar kompetens, går tillbaka i utveckling och förlorar lön. Man har skapat split i sin personal genom att först dela in oss i koncept, sen dela in oss i serviceledare/ säljpersonal och nu delas vi in i tillsvidareanställda/visstidsanställda. Då vi alla förr tydligt kunde känna en stor tillhörighet till vår yrkesgrupp och samhörighet med övriga kollegor har vi idag reducerats till små grupper som på något sätt försöker hitta sin identitet i företaget. Är jag viktig för mina chefer? Betyder mitt arbete någonting? Är min erfarenhet något som värderas högt? Utan att på något sätt sticka ut hakan för mycket tror jag att svaret på de frågorna många gånger blir NEJ. Vilket är oerhört synd. Tänk vad mycket SJ AB kunde vinna på att satsa lite på sin personal. Ett tydligt exempel på det är när olika krissituationer inträffar. På ganska kort tid har vi haft stormen Simone och nu senast urspårningen vid Stockholm södra station då turer ändrats och scheman skrivits om. Personalen får inte sällan betydligt längre arbetsdag än vad som planerats från början. Den uppgivenhet och frustration som många då kan känna är naturligtvis helt befogad. Inte skall man väl vara livegen. Inte ska väl ens arbetsgivare bestämma över ens privata tid, åtminstone inte utan att man får något tillbaka. Förmodligen är det såhär en visstidsanställd har det hela tiden. Behöva kolla på Xpider långt in på natten för att se om man fått en tur eller turändring är vardag. Men för oss andra i gruppen tillsvidareanställda är det inte det och visst kan vi ställa högre krav. Eller? Men självklart måste vi ställa upp tycker arbetsgivaren. Rådande omständigheter kräver ju det. Ja om man ändå hade något val? Hade någon ställt upp då? När ställde arbetsgivaren upp senast på sin personal? Ge och ta brukar man säga. Ge och ta. Här ger arbetstagaren och arbetsgivaren tar. På de senaste APT-erna pratade vi en del om kommande konkurrens då MTR skall börja köra på västra stambanan och hur vi bäst rustar oss för det. Vi måste hålla ihop och stå enade och hjälpas åt tyckte arbetsgivaren. Jaså nu passar det! Efter flera år av splittring skall vi nu stå enade igen. Vem ska se till att det händer? Naturligtvis är det arbetsgivarens skyldighet. Det kan nog komma att bli en uppförsbacke. Inte en enda gång har jag hört SJ AB säga att de är rädda att förlora sin personal till MTR utan man är enbart rädd att förlora sina kunder. Det är anmärkningsvärt. Även om det är tydligt att vi är splittrade i våra yrkesroller så kan jag känna att det då finns en ännu större anledning att hålla ihop vårt fackliga kollektiv. Ju fler vi är desto starkare är vi. Trots alla våra olikheter har vi inom facket en gemensam plattform att verka från. Medlemmarnas röster blir hörda och de förtroendevalda jobbar utifrån dem mot arbetsgivaren. Ordet personalorganisation får en mycket större betydelse då det står klart att arbetsgivaren helt tappat bort sin egen förmåga att organisera personalen. Människan med drömmar, förhoppningar och utvecklingspotential har blivit en produktresurs som endast kostar företaget pengar. Seko värnar om sina medlemmar. Utan er hade vi inte funnits. Vi ser människan och välkomnar dialogen. SJ AB ser en siffra och tycker helst vi ska vara tysta. Personligen har jag alltid haft väldigt svårt för att sitta tyst och tiga om det jag uppfattar fel eller orättvist. Ännu en anledning att gå med i Seko. Alla röster är välkomna och tillsammans kan vi ställa krav på förändring mot det bättre. Tack för ordet Emelie Lundkvist

5 Blickpunkten nr 5 november När tog du senast en paus? Godkänt av skyddet I årets avtalsförhandlingar har Seko drivit frågan om att reglera pauser i kollektivavtalet. SJ har nekat till detta med motiveringen att pausbegreppet redan regleras i Arbetstidslagen. Så vad står det då om pauser i Arbetstidslagen? ATL 17 : Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får istället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetstiden. Jag har arbetat som lokförare på SJ i tre år nu och känner allt att mina arbetsförhållanden kräver att jag får en paus ibland. En förare förväntas vara skärpt varenda sekund hen är i tjänst, ingenting får missas, ett misstag kan få förödande konsekvenser. I fem timmar i streck kan jag i värsta fall förväntas vara helskärpt, koncentrerad och uppmärksam. Är detta verkligen rimligt? Borde inte detta vara just sådana arbetsförhållanden där en liten paus kan vara på sin plats? Jag bläddrar igenom min turlista. Inte på en enda tur hittar jag en paus under tågtjänstgöring. Går klargöringarna prickfritt och jag stövlar på lite extra när jag går mina varv i och runt tågen kanske jag kan pricka in en paus innan det är dags att åka, kanske, om jag har tur. När jag står på Norra Ban finns det möjlighet att ta en sväng på plattformen, gå på toa eller störa ombordarna i sitt arbete en stund och ta lite kaffe, men när tåget sen avgår är det sitt still i stolen tills vi kommer till slutstation som gäller. Sedan SJ lanserade ecodrivingidén uppskattas det heller inte om jag kommer 4 min tidig till en station så jag kan sträcka lite på benen, kanske springa på toa, nej, är jag 4 min tidig har jag inte följt föreskrifterna, inte kört tillräckligt eco. Denna fråga drevs så långt att den nu ligger på central nivå och ska avgöras mellan Seko och Almega, vi har alltså inte lyckats komma överens i företaget. SJ hävdar alltså att begreppen redan finns beskrivna i lagen, en lag de inte följer. Så SJ, när ska jag ta min paus som Arbetstidslagen ger mig rätt till? Den gråtande apan om upphovsrätt Jenny Bergman I förra numret av Blickpunkten lånade jag en bild från SJ-Nytt för att illustrera den text där jag ondgjorde mig över företagets ibland nonchalanta attityd när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Som förtroendevald i Seko får man ett rätt schysst utbildningspaket så man lär sig lite om arbetsrättslagar, arbetsmiljölagen, värva medlemmar osv. Det vi inte får utbildning i, som kanske hör till allmänbildning, är upphovsrättslagen. Jag har väl haft en liten lucka i min allmänbildning där eftersom jag inte reflekterade över att man kanske inte får när jag lånade, eller stal kanske man får skriva, den lilla ledsna apan från SJ-nytt och fick den publicerad i Blickpunkten. Som tur är var illustratören till den lilla apan på tårna och sände mig ett mail så jag kan fylla min kunskapslucka. Man får alltså inte låna bilder ur tidningar, inte utan att fråga i alla fall, då är det inte lån, det är stöld. Men illustratören var vänlig, jag fick ett förklarande mail med en länk så jag kunde läsa på lite till nästa gång och det har jag gjort nu, täppt till åtminstone en lucka i allmänbildningen så nu ska jag fråga först, innan jag lånar bilder som någon annan äger. Vill med detta inlägg tacka SJ-Nytts redaktion som tar sig tid att läsa vår medlemstidning och även kontakta enskilda skribenter när misstag uppdagas. Vill även offentligt be om ursäkt för mitt misstag, det var inte meningen att stjäla. Man lär så länge man lever. Att något är godkänt av eller framtaget tillsammans med Skyddsorganisationen är något företaget allt oftare slänger sig med. Ofta som för att legitimera tveksamma arbetsmoment eller turer Skyddet har godkänt.. Det kan handla om att vi suttit med i arbetsgrupper men kanske inte alls haft samma uppfattning som arbetsgivaren, i vissa fall handlar det t.o.m. om ren lögn. Sammanfattningsvis godkänner vi aldrig saker, vi kan sakna invändningar mot något men vi kan alltid ändra oss om det tillkommer nya fakta (t.ex. rapporter) i ärendet. Nu senast fick vi in en rapport där OPSL beordrat förare att ensam vända mult i Karlberg, något som hävdades vara just godkänt av Skyddsorganisationen. Detta är en fråga som det till och med finns beslut på från Arbetsmiljöverket om att vi INTE ska göra, av en väldigt bra anledning fara för liv och hälsa! Ändå kräver alltså vår operativa arbetsledning att förare ska sätta sitt liv på spel för att företaget inte kan vaska fram en extra förare för att genomföra detta på ett säkert sätt. Detta är bara ett exempel på att skyddet godkänner saker hör man nästan dagligen och ofta handlar det om en sanning med modifikation. Upplever ni något som tveksamt men får till er att det är godkänt av Skyddet nöj er inte med det, ifrågasätt, skriv rapporter, vi är beroende av rapporter från verkligheten. Är det något ni upplever som farligt, kontakta ett Skyddsombud eller en facklig representant på en gång och rådfråga, vi ska aldrig någonsin utsätta oss själva för fara! Det är tydligt att sanningen inte alltid är det som ligger SJ varmast om hjärtat, om det sen beror på missförstånd eller ren bekvämlighet är i den akuta situationen ganska oviktigt. Ovanstående händelse är uppmärksamammad av Skyddet och HSO har lyft frågan med SJ och begärt ett svar. Skyddsorganisationen är beredd att ta en ny omgång med Arbetsmiljöverket om SJ inte är av samma uppfattning som skyddet. Att utsätta människor för livsfara är aldrig någonsin något Skyddet skulle godkänna. Jenny Bergman Jenny Bergman

6 6 Blickpunkten nr 5 november 2013 T14 Ombord T14 Förare Som bekant håller arbetet med nycklar inför T14 på just nu. Här kommer info om hur arbetet med både turnycklar och listor gått så här långt. Trots våra argument som att det skulle ge ökat välmående bland ombordpersonalen, förmodligen minskade korttidssjukskrivningar och bättre nycklar överlag m.m. blev det tvärnej från arbetsgivaren. Detta nej gäller alla förslag som skulle innebära någon form av ökad kostnad för arbetsgivaren. Med sitt kortsiktiga sätt att värdera oss ombordare ser SJ enbart den faktiska kostnaden för ombordbemanning. Man ser aldrig i ett större perspektiv, allt handlar om kostnader. Kostnader för till exempel sjukfrånvaro tas aldrig med i ekvationen när det gäller turlistor/nycklar. Detta har gjort arbetet tungt och tråkigt för oss turlisteombud. Utrymmet för att kunna påverka har blivit mindre och mindre. Arbetsgivaren väljer att kategoriskt gå sin egen väg och inte ta in argument från vare sig arbetstagarorganisationer eller skyddsombud. Nycklar: ett kapitel för sig är ju då hur de turer vi har ska fördelas på nycklar för att göra så bra scheman som möjligt. När det gäller själva turförteckningen hade vi flera bra förslag på hur förbättringar skulle kunna göras. Snabbtåg Tankarna vi hade med turerna var att underlätta de långa vändturer vi har idag. Vi tror att turerna där man har en bortavaro hemifrån på mellan timmar är en av grunderna till de höga sjukskrivningstal vi nu ser på Snabbtåg. Speciellt när dessa turer ligger flera dagar i rad. Detta har vi poängterat gång på gång för arbetsgivaren. I och med att vi under T14 kommer att åka till Malmö igen finns här möjligheter för fler, vad vi skulle kalla för återhämtningsturer. Vår tanke har varit att det efter ett par långa vändturer ska ligga en M-tur eller en överliggning för att undvika flera långa turer på raken. Vi hade även förslag på återhämtningsturer som bland annat innefattade att vi skulle slippa 420. Det gick ut på att Cst skulle åka och vi skulle åka Alltså skulle vi få ytterligare en överliggning = fler turer att blanda upp de långa vändturerna med. På dessa förslag blev svaret från SJ: NEJ. Nytt för T14 är att det kommer bli något färre nycklar för sökning. Anledningen är att de turer som läggs på nycklarna enbart ska vara så kallade säkra tåg. Alltså tåg som inte dras bort vid en eventuell vinterreducering eller tåg som vi bara har under kortare perioder. Detta för att så mycket som möjligt slippa ändringar på de fasta listorna under årets gång. Överlag har vi försökt få den spridning jag skrev om ovan. Sedan är det, som vanligt, nycklar med lite olika inriktningar vi kan söka. IC/Reg Vi har heller inte fått något gehör för det som vi tyckte var viktigast inför T14. 1: att få en tillräckligt vettig bemanning på vissa tunga tåg till och från Karlstad samt Skövde. 2: att bryta dag två efter tåg 111 och överliggningen i Skövde. Svaret på alla önskemål om förändringar vi hade från SJ var: NEJ! Det som därför varit viktigast har blivit att få till nycklarna och att sprida ut de dåliga så bra som möjligt. Vi kommer att ha två 12-mannagrupper och en 6-mannagrupp samt Reservgrupp/er, alla med 58-kompetens. Tänk på OM den tur du jobbar på känns för lång, underbemannad, tröttande eller på något annat sätt påverkar dig och detta beror just på hur turen är utformad. Skriv rapport, kontakta din gruppchef och gör din röst hörd! Det är bara genom att rapportera/ anmäla händelser där man inte orkar med som vi kan trycka på för att få till någon verklig förändring. Mikael, Lennart, Camilla och Ronny Om du inte kan förklara det enkelt, så förstår du det inte tillräckligt bra. Albert Einstein När jag nu skriver detta så hoppas jag att sökningen till T:14 är igång kanske även över. Hur blev det då? Efter lite tankesmedja från alla parter så gjorde vi om lite på vissa turer, allt till det bättre så klart. En tur var att åka pass med 420 upp till Hallsberg och vända ner med 423, den ändrade vi till att åka pass med 164 Skövde - Hallsberg istället efter en överliggning i Skövde och kör ner 423. Vi slapp då en mycket tidig morgon på hemstation. Vi ändrade även den tur som skulle ha gått Göteborg Västerås Göteborg, till att man hoppar av i Skövde på nerresan och kör ner 111 nästa dag. Plus lite annat smått och gott. Det blir nu bara tre 12-manna grupper plus Norge. Och vi skall köra så blandat som möjligt under hela T:14. Det kommer att ligga en hel del turer på vik. lista nu och det är turer som hänger i luften så att säga, det gör det att alla tåg på grupperna skall gå hela året, och inte som det var T.13 vissa tåg gick bara dela av året. Dvs. homogenare fasta grupper. Jag läste på Intranätet efter stormen Simone att SJ tycke det var ett skolexempel på hur ett sådant här inferno skulle skötas. Isåfall är det nog dags att byta rektor för den skolan. Jag hörde många historier från kolleger dagarna efter. Till exempel dagen efter Simone fanns det Göteborgsförare i Stockholm. De anmälde sig till Opsl och fick besked om att det inte fanns arbete för dem. De fick besked om att åka pass hem. De två förarna gjorde som de blev tillsagda ovetandes om att tåget en timme senare saknar förare. Det löste opsl med att en annan förare fick vända på bara några minuter i Stockholm och köra tillbaka till Göteborg. Ingen rast men brott mot arbetstidslagen. Skolexempel..nej. Jag har hört från arbetskamrater klagomål på att SJ hanterat avtalet fel för de som ovädersdagen inte kom hem. Har man påbörjat en tur får turen enligt avtal inte ändras hur som helst. SJ tycks ha ändrat i turer utan hänsyn till avtal, och de som haft en vändtur har påtvingats en överliggningstur. Vid en kraftigare trafikstörning händer det så klart en hel del och allt blir inte som planerat. Men det är ingen ursäkt för att inte följa avtalet. Har man haft en vändtur som slutar på sin hemstation, så är det detta som gäller. Att man av praktiska orsaker tvingats tillbringa natten på annan ort

7 Blickpunkten nr 5 november T14 Förare forts. Varför? hör inte dit, utan den ordinarie vändturen gäller i botten och den ska avslutas på hemstation. Tiden från att ordinarie tur slutar till att man kommer till hemstationen blir rimligen övertid. Detta förutsatt att man inte själv, och då frivilligt, gått med på turändring. Det är klart att det uppstår oförutsedda kostnader och inkomstbortfall vid en större trafikstörning, men personalen borde rimligen få de ersättningar man har rätt till enligt avtal. Personal blev ju strandsatta lite varstans i Sverige, vissa hade Fp dagen efter, veckovila, dygnsvila, och alla svävar i ovisshet. Så här står det i Spåra-SJ. Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får inte ändras, om arbetstagaren redan har påbörjat arbetspasset eller inställt sig på arbetsplatsen. Den ordinarie arbetstiden får inte ändras så att den förläggs in på Fp-dag. Pauser? Jag hittade även denna lilla text här nedan på Arbetsmiljöverket hemsida, en fråga löd: Vilka regler finns för att få ta paus i arbetet för att exempelvis dricka vatten, gå på toaletten och vila benen? Svar: Raster och pauser i arbetet tas upp i Arbetstidslagen. Ingen ska arbete mer än fem timmar i följd utan rast (15 ). Arbetstidslagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara men det är rimligt med en paus efter max två timmars arbete. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Pauser ska räknas in i arbetstiden. Arbetsmiljöverket har gett uttryck för detta i ett ärende som gällde busschaufförers möjlighet till så kallade kisspauser för några år sedan. Ärendet överklagades men vårt krav att arbetsgivaren ska sträva efter att lägga in en paus efter ca två timmars körning eller som allra längst efter 2,5 timmar fastställdes av regeringen. Det roliga är att det är regeringen som har fastslagit detta, regeringen är SJ s ägare! Varför lyder då inte SJs ledning sin chef regeringen? PEO Kullvik SJ följer inte våra avtal. VD efterfrågar tillit men hur ska vi kunna känna tillit när SJ inte ens vill följa avtalet? ta detta med passresa hem utan rast. Du ska köra från A till B och sedan åka pass från B till A. Du börjar tjänsten i A kl och är klar i B kl Då är det mycket hög tid att hålla en rast för att kunna äta, slappna av en stund och kanske göra ett ärende på stan. Du har enligt lag och avtal rätt till rast efter maximalt 5 timmars arbete men arbetsgivaren vill inte det. Du får i stället åka pass kl från B till A där du avslutar din tjänst kl Under hela arbetsdagen har du inte fått någon rast. Tror du att de chefer som bestämmer inte tillåts att få rast på hela deras arbetsdag? Seko tvingas nu driva frågan mot Arbetsdomstolen som kan komma att få lösa ytterligare en fråga på SJ. Jag fattar inte att vi inte kan lösa problemen på arbetsplatsen. VD har sagt att vi ska jobba smartare och effektivare. Föraren kan ha rast på tåget, säger SJ Fel säger SEKO, personalen ska ha rast efter maximalt fem timmar och rast kan man inte ha på tåg. 1. Du behöver inte stanna kvar på din arbetsplats, enl. ATL 15. SJ skall följa lagen! 2. Du har inget kök på tåget, ej heller tillgång till kastruller och stekpannor, om du nu vill steka bacon och ägg till middag, så kan du inte det. Sitta och skära upp bröd och hyvla ost och kaviar funkar inte heller bland resande i en Bistrovagn. Diska går det? Nej. 3. Kan jag sitta ostört i denna vagn och vila upp mig inför kommande timmar, i uniform bland resande. Livsmedelsverket kommer inte att godkänna att personalen lagar mat på tågen med tanke på att hela tåget är att betrakta som serveringsställe. SJ leder och fördelar arbetet, det har jag hört SJs ledning predika många gånger. Då får de ta mig tusan göra det också och tala om för berörd personal att du skall ta din rast när du anländer till stationen där du hade tänkt att ta den. Annars kan vi leda och fördela själva. Det är nog en bra syssla men det kommer nog inte att gå så många tåg då! Nu tycker SJ även att de kan ändra rast till måltidsuppehåll vid tågförseningar som det behagar! Det är den nya parollen visst, jag blir både upprörd och förbannad. Är vi inget säkerhetsföretag som fraktar resande längre? Skall HR få regera som de vill och läsa lagar och förordningar som det behagar, är rättidigheten viktigast eller vad. Var är ledarskapet som efterlystes? Ledarskapet på SJ är som den helige anden, alla har hört talas on honom men ingen har sett honom. Eller är detta det nya ledarskapet? Jag har ställt en massa frågor om detta till chefer både högt och lågt, men inga svar, alla tiger och duckar. Bäva månde personal och resande då. Lokförartips! Vi håller på att uppdatera denna lilla fantastiska handbok, vad är det som gäller egentligen allt om rättigheter och skyldigheter. Där kommer ni att kunna läsa om det mesta som kan hända en lokförare i vardagen så som raster, viloperioder, störda nattvilor etc. Den kommer att komma ut som en liten handbok i A5-format och spridas över hela landet. Hjälp sökes Peo Kullvik Finns det någon hungrig person/er som vill ställa upp och jobba lite fackligt? Vi skulle behöva få in lite nytt friskt blod i våran organisation. Du behöver inte ha några förkunskaper i det fackliga arbetet utan bara vilja få till en bättre arbetsplats för alla som jobbar på SJ. Om så är fallet hör av dig till oss på SEKO i Göteborg E-post:

8 8 Blickpunkten nr 5 november 2013 SOM MEDLEM I SEKO ÄR DU FÖRSÄKRAD Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret eller cykla omkull? Du som är medlem i SEKO har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsolycksfall - Fritid ingår i medlemskapet och du kan också teckna den för din partner. Du måste gå till läkare för att erhålla ersättning och skador tre år tillbaka i tiden kan anmälas. Förutsatt att man är medlem när olyckan sker. Olycksfallsersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till kronor per år i ytterligare fyra år. Akutersättning Medför olycksfallskadan läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du kronor i ersättning. Därefter lämnas kronor vid ytterligare minst sju dagar, kronor till vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 33 kronoir per dag från dag 31 i högst 150 dagar. Sjukhusvistelse Om olycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus eller rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd får du ersättning med 200 kronor per dag i upp till 180 dagar. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Rehabilitering Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med upp till kronor för kostnader Övriga kostnader Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under akut sjuktid för: Hemhjälp och korttidsboende som kommunen godkänt. Fotvård och hårvård. Skadade glasögon och kläder. Specialkläder med högst kronor. Upp till två skadade guldringar med högst kronor. Andra nödvändiga kostnader med högst kronor. Kroppsskadeersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning av samtliga extremiteter. Fullständig information finns under Kroppsskadeersättning i villkoret. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet är ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur stort belopp som lämnas från försäkringen beror på försäkringsbelopp, ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge upp till två miljoner kronor i ersättning. Ersättning för ärr lämnas enligt Folksams fastställda tabeller som finns i försäkringsvillkoren. Du kan också få ersättning för glasögon eller linser vid bestående ögonskada med upp till kronor och för handikappfordon med högst kronor. Medicinsk invaliditet kan man få ersättning upp till kronor. Du kan teckna en extra premie för att erhålla upp till kronor vid medicinsk invaliditet. Kontakta Folksam för mer info. Tfn: Krisförsäkring Om du drabbas av psykisk ohälsa, som en direkt följd av olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan person, kan du få ersättning för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller terapeut. Vid överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld kan också ett engångsbelopp på kronor lämnas. Våld som tillfogas av familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning.

9 Blickpunkten nr 5 november forts. Vad kostar det efter årsskiftet? Som medlem ingår även: Barngrupplivförsäkring, Inkomstförsäkring vid arbetslöshet och komplettering TGL (tjänstegruppliv). För mer info: folksam.se/seko Under dina första sex månader som medlem i SEKO betalar du bara 50 kr. per månad i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie medlemsavgift, se information nedan. OBS! Avgiften till SEKOs a-kassa ingår inte i den reducerade medlemsavgiften. Avgiften till SEKOs a-kassa är 118 kr i månaden. Avgiftstabell Ordinarie medlemsavgift till SEKO Medlemsavgiften till SEKO baseras på din månadslön före skatt (se tabell nedan). Studerande medlem betalar 40 kronor. Tisdagen 15 oktober bjöd MTR in till mingel på Hotel Elite Plaza. Jag gick dit och hörde vad de hade att säga. Det var ganska stor uppslutning både från personal och SJ centralt. MTR har stora planer för Svensk järnvägstrafik. Med en nettovinst på tio miljarder förra året med en omsättning på 30 miljarder, så är det ingen duvunge utan det är ett företag med en massa muskler. De kommer även att lägga in ett anbud på Västtrafik, så knyter de ihop säcken med sina tåg som de då redan kommer att köra på stambanan. Tyvärr hade MTR inte så mycket att säga vid detta tillfälle, men vilka fordon de skall köra presenterades häromdagen, tågen tillverkas i Schweiz av Stadler. MTR kommer att köra nio avgångar; fem i högtrafik och fyra i lågtrafik både från Göteborg och Stockholm med dessa tåg. Det mest intressanta var att de kommer att behöva lite personal med. Lokförare: 20 personer mer varav mer än hälften stationerade i Göteborg. Tågvärdar: personer mer varav mer än hälften stationerade i Göteborg. Administrativ personal: personer i Göteborg och Stockholm, bland annat trafikledare, crew-ledare och yield management-ansvariga. Dvs. betydligt mindre ryggsäck än vad SJ har. Som jag skrev i förra Blickpunkten. Bäva månde SJ. Rekryteringen kommer att ske under senhösten 2013 och operativ personal kommer att anställas med start i mitten av Mer information från MTR finns på lön från lön till Förbundsavgift Klubbavgift A-kassa Totalt Introduktion 50 kr kr 168 kr kr 0 kr 118 kr 168 kr kr 50 kr 118 kr 348 kr kr 60 kr 118 kr 384 kr kr 75 kr 118 kr 430 kr kr 75 kr 118 kr 450 kr kr 75 kr 118 kr 466 kr > 288 kr 75 kr 118 kr 481 kr Finn fem fel! Peo Kullvik Nåja, ett fel då. Bild: Charlie Hansen

10 10 Blickpunkten nr 5 november 2013 Anekdot från en svunnen era Fasan med växling där allt kan hända, och det gjorde det. Denna natt i mitten av 70-talet när jag tjänstgjorde i växlingen på Göteborgs central, så skulle jag och min kollega Thomas skulle växla undan ankommande Posttåget 404 efter att det hade lastats av paket, postsäckar och all annat som då skickades med Posten på den tiden, allt detta skedde då på spår 1 vid dagens Taxificka, det var nära till Postens lokaler i nuvarande Hotell Post. På båda perrongerna vid spår 1 var knôkfullt med truckar och Postisar som lastade av vagnarna ca: 7 st. En febril aktivitet och hög nivå på skrik och avgaser från alla truckar som for ut och in ur vagnarna kvar. Vi använde bara en så kallad Palt dvs. en lampa med vitt/rött/grönt sken och vanliga handsignaler på dagen, det var dåtidens växelsignaler, radio fanns inte. Snacka om hedenhös. Thomas som hade signalen, så kallades det för han var lagboss och jag hade loket dvs. jag var trälen. Thomas hade papperna på vart alla vagnarna skulle ställas upp på våran bangård, för att åter gå tillbaka till Stockholm kommande kväll. När vi nu gick och kollade så att alla vagnarna stämde med det som stod på våran lista, frågade jag Tomas eller jag fattade vad som tagit åt föraren på växelloket, - Bara dra iväg utan signaler eller något. SIGNALER hann jag tänka, vad visade Thomas när han sa inte vet jag Helvete det blir ju för tusan Framåt. Thomas jag får snacka med dig! och jag förklarade hur det kanske gick till och varför föraren drog iväg med hela tåget. Och det märkligaste är att detta var den första gången under denna natt som föraren tittade ut när Thomas sa - Inte vet jag! Som tur var blev det inga personskador, men en och annan truck blev illa medfaren. Detta är signalen Framåt Samma som inte vet jag som ilskna bålgetingar som surrade runt Posttåget. Det var som vanligt bråttom att få ut alla säckar och paket av från tåget, för posten skall ut. För Posten sover aldrig som Gustav Svensson sa i Svensson Svensson. Den lokföraren som vi hade denna natt hade då bara fem dagar kvar till sin efterlängtade pension. Och det han var mest intresserad av danna natt var de fem taggar som var kvar på sin kam, en för varje dag som han skulle tjänstgöra på SJ, efter denna natt bara fyra taggar kvar. Denna förare som jag har tyvärr glömt namnet på, men jag tror Evert. Han tittade nästan aldrig ut, han stirrade mest på det lilla ynka bit av kam som fanns - Vet du vilket spår denna vagnen skall till? - Ingen aning än! svarade Thomas, och kastade ut armarna i den gest som man gör när man inte vet. Fem sekunder senare satte tåget fart, vad hände? Vi skrek, truckar välte, Postisar hoppade av och alla skrek som små blådårar. - Va fan kör han för? É han inte klok? Tåget försvann som en avlöning i fjärrran. Nere på spår 1 var det nu kaos rätt och slätt. Där låg nog fyra/fem truckar på sidan, 40 st Postisar som dök på oss båda i en strid ström, och svor. Så mycket ovett har jag aldrig hört varken förr eller senare. Fan va de skällde, och varken Thomas Epilog Efter denna lilla fadäs så ligger jag inte bra till hos Posten, jag får alltid posten utdelad sist sedan denna dag. Peo kullvik Var inte rädd för skuggor. De innebär helt enkelt att det finns ljus i närheten. Ruth E. Renkel

11 Blickpunkten nr 5 november Blickpunktens medarbetarenkät SEKO hoppar härmed på trenden av medarbetarenkäter. I denna enkät får du möjlighet att svara på några frågor som är viktiga för oss som jobbar på SJ AB. Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med din arbetssituation? Hur ser du på framtiden? Svara 10 om påståendet stämmer helt och 1 om det inte stämmer alls. Det är helt frivilligt att delta. Önskvärt är dock att ni läser och begrundar. Eventuella svar som inkommer till SEKO försvinner, i sedvanlig ordning förmodligen direkt ut i cyberspace, utan tolkning, åtgärd eller handlingsplan. Att skriva rapporter om brister, fel och händelser som inte borde få förekomma känns meningsfullt. Slaget om järnvägen och SJs överlevnad kommer att tilldra sig på SJ-kontoren. SJs arbetsmiljöpolicy stämmer med den verklighet som Du utsätts för. Det är en smidig och enkel process att t.ex. sjukskriva sig. Det känns värdefullt med Precont, som kan verifiera hur väl SJ värdesätter sin personal. Det känns tryggt att leva och arbeta i ständiga omorganisationer. På SJ märks det särskilt väl att beslutsvägarna är snabba och korta. Dialogmötet är ett positivt forum där Du verkligen får chansen att föra fram Din åsikt. Intranätet är en genomtänkt websajt, anpassad för Dina behov av snabb lättillgänglig information. Cheferna i företaget är väl insatta i verksamheten som de styr och ansvarar över. Stenhård konkurrens bör bemötas med nedbemanning och med så ohållbara turlistor som möjligt. SJ anser att utbildad och erfaren personal är en viktig tillgång nu när nya operatörer ligger i startgroparna. Institutet: Måttet-är-rågat!

12 Hej alla! Jag började som Tågvärd på SJ år Ett yrke som jag blev imponerad utav och jag tyckte att företaget tog hand om en på ett otroligt bra sätt. Tillsvidareanställning direkt, lång och gedigen utbildning med en bra handledare. Jag hade inte arbetat länge som Tågvärd, innan jag sökte en tjänst på Trafikjour, som var en form av trafikledning/arbetsledartjänst. Denna tjänst kombinerades med åkningen och var en mycket trevlig tid av mitt liv. Det var nog vid detta tillfälle, jag kom på att hjälpa andra människor är det jag vill syssla med. Kort därefter fick jag frågan om jag ville bli skyddsombud och även ungdomsansvarig i facket. Det var så resan började. Efter många år av att kunna kombinera min tjänst som tågvärd/tågmästare och senare lokförare, så har jag haft ert förtroende att hjälpa er och stötta er som er förtroendevald i SEKO. Det har varit många jobbiga resor, men också väldigt många lyckliga slut som jag fått varit med att bevittna. Sedan en tid tillbaka har jag varit engagerad i politiken i Partille Kommun. Detta tar idag väldigt mycket av min tid, så det är ett smärtande beslut jag tagit. Jag kommer därmed att prioritera min hemmaplan i livet och detta då min familj med mina barn och mina uppdrag i kommunen. Så detta mina vänner är de sista raderna jag skriver som Klubbordförande för er och med detta tackar jag för en otroligt givande tid och ert förtroende för mig. Hälsningar Niclas Ylander blogg.sekosj.se sekovasttag.se

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan Guide i arbetslivet Gunnar Björing Boksidan Förord Denna skrift bygger på erfarenheter jag gjort som arbetstagare på olika arbetsplatser under en kortare eller längre period, någon gång från mitten av

Läs mer

KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen

KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen KARUSELLEN - ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen LISA LUNDGREN KATIA NILSSON SANDRA STENDAHL JOURNALISTPROGRAMMET, JMG GÖTEBORGS UNIVERSITET HT08 Så slipper du lasa in - vi har hela listan!

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13 TEMA-NUMMER STÄDNING Dåliga upphandlingar förstör för seriösa städföretag Dags att sanera och städa upp sidan sidan 6-11 Kommunal varslar om strejk sidan sidan 5 Stressen ökar på BB när fler barn föds

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer