BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS 2002-2010"

Transkript

1 BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

2 Ambient Rabbit, 2010 VIDEO/SOUND INSTALLATION 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm WOOD 2010, If we want to project Project commission for the touring exhibition If We Want To warrior night, 2009 Photography Giclée Fine Art prints on paper sidan/page 4 sidan/page 5 sidan/page 6 Neum, 2008 sidan/page 23 video/sound installation 53:min (loop), färg, HDV, förstärkt stereoljud, projektion projiceras genom ett nät med aluminiumram som hänger från taket framför en svart projektionsyta av tyg monterad på väggen; projektionsyta: PVC nät 160 x 90 cm svart duk: 240 x 134 cm/53:min (loop), color, HDV, amplified stereo sound, projection through a net with an aluminum frame suspended from the ceiling, hanging in front of a black cloth backdrop mounted on the wall Projection surface: PVC net 160 x 90 cm Black Cloth: 240 x 134 cm. Black drop, 2007 video installation 20:min, (loop), sv/vit, stum, videoprojektion genom ett okular med plankonvexa linser som hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. projicerad bildyta: varierar-beroende på väggkonstruktionen/ 20:min, (loop), B&W, muted, video projection through an ocular with planoconvex lenses suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Projected image surface: Varied, depending on construction of wall. sidan/page 27 rotonda, 2009 mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble,paper iron, mdf, electric light 235 x 242 x 242 cm sidan/page 12 Eller, om det är vinden/ Or, if it s the wind, 2007 sidan/page 30 video installation 25:s (loop), färg, stum, HDV, synkroniserad diptyk med två fristående lcp skärmar, monterade på väggen/25:s (loop), color, muted, HDV, synchronized diptych on two freestanding lcd, flat screen, panels mounted on the wall. 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Blomster, 2009 sidan/page 16 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US) sidan/page 15 Gudrun, 2007 sidan/page 33 installation I ett stort mörkt rum hänger fem stora ljuslådor i blått sken från taket längst en sida i rummet, på andra sidan hänger sju mindre ljuslådor i gult sken, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar; Fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/in a large darkened room five large lightboxes of light hang from the ceiling in a blue glow along one side of the room. On the opposite side, seven smaller lightboxes hang in a yellow light. Two illuminated tables stand in the middle of the room with a pair of earphones. Two Earphones: Two channel stereo sound Four loudspeakers: Four channel stereo sound Sun observations, 2008 Photography Tre bildserier. Var serie om 8 bilder. Lambda prints monterade på plexiglas. Var serie totalt 216 x 70 cm/three series of pictures. 8 pictures in each series. Lambda prints mounted on plexiglass. Each series in total 216 x 70 cm. sidan/page 19 Sekunderna - The Seconds, sidan/page 36 film/project Projektet Sekunderna består av tre verk; 40:min, stum, färgfilm, 35 mm, HD Mekanisk ritning; bläck på papper, mdf, järn, mässing, 420 x 200 cm. Dagbok; mdf, utskrift på papper. Foto bok; limbunden, 376 sidor, tryckt 2007/The project The Seconds comprises three works; 40:min, muted, color film, 35 mm, HD. Mechanical sketch; ink on paper, mdf, iron, brass, 420 x 200 cm. Diary; mdf, print on paper. Photo book; glue binding, 376 pages, printed 2007.

3 Blomsteruret - The Floral Clock, 2006 installation En vit kub står placerad I ett dunkelt rum, I mitten av kuben roterar en blomma (oxalis) ett varv per dygn. I ett angränsade mörkt rum projiceras en färgfilm om händelseförloppet av rotationen på en duk som hänger från taket. Oxalis, växtlampa, mdf, elektrisk motor färg Video/DVD 1:35 min loop. Skulpturstorlek: 150 x 150 x 80 cm. Projicerad bildyta: varierande/a white cube is standing in a darkened room. On the middle of the cube a flower (oxalis) is placed. The flower rotates one whole turn per day. In a adjacent darkened room a color film, providing information concerning the flowers rotation, is projected on a piece of cloth hanging from the ceiling. Oxalis, Flower Lamp,MDF, electric motor.color Video/DVD 1:35 min loop. Size of sculpture: 150 x 150 x 80 cm. Projected surface: varied sidan/page 40 In search of a visual pain, I found the feeling gone, 2004 sidan/page 43 installation Färgvideo projicerad genom en ram på en avgjuten manstorso som hänger från taket i ett dunkelt rum. Plast, bivax, mdf, tyg, projiserat ultraljud. Storlek: 160 x 120 x 80 cm Projiserad yta: 25 x 20 cm. video/dvd. Färg, stum, 8: min loop - Color video projected through a frame onto a cast torso of a man hanging from the ceiling in a darkened room. Plastic, beewax, MDF, cloth, projected ultrasound. Size: 160 x 120 x 80 cm Projected surface: 25 x 20 cm. Video/DVD, color, muted, 8:min loop The transparent body, 2004, installation En bowlingkägla av glas står placerad på ena ändan av ett utsnitt ur en bowlingbana. Storlek: 600 x 20 x 40 cm - A glass bowling pin is placed in one end of a cut-out segment of a bowling lane. Size: 600 x 20 x 40 cm sidan/page 45 Flugan - The Fly, 2003 Video 2:30 min (loop), sv/vit, videoprojektion, förstärkt stereoljud/single B&W video projection, amplified stereo sound sidan/page 47 The Immigrant, 2003 Video 2:42 min, mono färgvideo på monitor/mono color video on monitor sidan/page 49 Djur - Animals, 2002 photography Serie om 4 bilder, lambdaprint monterade på kapa-line/series of 4 pictures lambda print mounted on kapa-line Ramade/framed 70.6 x 70.6 cm, serie 360 x 70,6 cm. sidan/page 51 kontaktinformation/contact information sidan/page 53

4 Ambient Rabbit, video/sound installation 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm Björn Olsson -

5 WOOD 2010 IF we want to PROJECT TRÄ 2010 är den tredje stora utställningen om träbyggnadskonst och arkitektur på Virserums Konsthall. TRÄ 2010 handlar om klimathotet, hållbarhet och skogens och träts roll i hållbar utveckling. I tre akter och tio scener berättar vi om klimathotet, om hur framtiden kan se ut, om vad skogen och trät betyder för klimatet. Hur ska vi bygga och bo i framtiden? Nödvändighetens arkitektur hur ser den ut? 42 utvalda projekt bland över 140 inlämnade visas. Arkitektkontoren AIX, White och Nyréns visar dessutom sina förslag. Virserum Art Museum has been arranging Sweden s biggest exhibitions on wood and wood architecture since This year s exhibition is called WOOD The theme is the climate, sustainability / sustainable cities and the world s best wood architecture. WOOD 2010 If We Want To -project Project commission for the touring exhibition If We Want To Installations images Virserums Art Museum, Virserum (S) 2010 Björn Olsson -

6 Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009 Warrior night, 2009 Photography Warrior Night är en serie helt nyproducerade bilder som skiljer sig en del från Björn Olssons tidigare verk. Verken är rent fotografiska och skiljer sig på så sätt från hans sedvanliga uttryck som ofta blandar video, installation och fotografi. Men här finns ändå en koppling till tidigare verk bland annat i komposition och i det ståtligt tystlåtna uttrycket. Bilderna kan ses som förnimmelser av en annan värld och en annan plats som skapar osäkerhet då man inte vet vad det är för plats eller om det är dåtid, nutid eller framtid.genom bilderna skapas associationer till ett isigt rymdlandskap svävande i ett kallt och mörkt vakuum. Här finns en råare och mer skrämmande känsla än Björn Olsson brukar använda sig av. En känsla av undergång och övergivenhet med organiska former som plötsligt förvandlas till förvridna figurer. Warrior Night is a series of newly produced images that differ somewhat from Björn Olssons earlier work. The pieces are strictly photographical and thereby depart from his usual approach, which often combines video, installation and photography. But there still exists a connection to earlier work, such as in the composition and in the stately silent expression of the image. The images can be seen as semblances of another world. It is a different place, one that creates an insecurity since one does not know what kind of place it is or whether it is in the past, present or future. They create associations to an icy space-landscape floating in a cold and dark vacuum. A raw and more threatening sensation is present here, in contrast to the feelings Björn Olsson usually makes use of. A sense of doom and abandonment with organic forms that suddenly transform into distorted figures. Karin Westeman, Art Historian/Art Critic Björn Olsson -

7 WARRIOR NIGHT, photography Giclée Fine Art prints on paper Installation view, Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009

8 Gathering, photography Giclée fine art print Framed 59 x 59 cm ED 5 + AP

9 In air, Diptych photography Giclée fine art print Two frames each 79 x 79 cm ED 5 + AP

10 Ship, photography Giclée fine art print Framed 148,1 X 79 cm ED 5 + AP

11 Dog with turned head, photography Giclée fine art print Framed 141,7 x 99 cm ED 5 + AP

12 Rotonda, 2009 Mixed media sculpture Kalmar Konstmuseum (Rotundan), Kalmar (S) 2009 Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus Photography print on marble, mdf, paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm Installationen utgörs av åtta pelare som omsluter stenformationen av marmor. Stenarna har ett fotografiskt tryck hämtat från Acheron-floden i Grekland. Flodens botten och marmorns mönster smälter samman i motivet. En stark ljuskälla från ovan reflekterar ljus på kompositionen. I den grekiska mytologin är Acheron floden en gränsflod till Hades och i den doppades Achilles kropp, allt utom hälen som blev oskyddad. The Installation consists of eight pillars which enclose the marble stone formation. The stones have a photographic print on them, taken from the Acheron River in Greece. The riverbed and the surface texture of the marble melt into one another in the motif. A strong light-source above reflects light onto the composition. In ancient Greek mythology the Acheron River is a border river to Hades and in it, Achilles was entirely submerged all but for his heel, which remained unprotected. Björn Olsson -

13 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

14 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

15 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photograpy print on wood. 110 x 163 cm including frame. Ett mörkt skogsparti. En studie i månens färd från skymning till gryning. Bortfrätt ljus, blottat trä. Ett måleriskt fotografi. Björn Olsson har arbetat med tydliga paralleller till Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest och färgskalan i Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. I det fotografiska verket 21st Century Romanticism ryms mer än ett ljus. Olsson söker det konstlade och symboliska med rötter i 1800-talets suggestiva och skräckromantiska landskap. Fotografiet är förenat med ytan. En natt har lämnat avtryck. A dark woodland. A study of the moons voyage from dusk to dawn. Light that has corroded, exposed wood. A painterly photography. Björn Olsson has worked with evident parallels to Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest as well as the color scale of Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. In the photographical piece 21st Century Romanticism more than one light is contained. Olsson attempts to reach the artificial and symbolic with its roots in the evocative and horror-romantic landscape of the 19th Century. The photograph is united with the surface. A night has left its imprint. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

16 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Installation view Abandoned Gallery, Malmö 2009

17 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame

18 Blomster, 2009 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US). I utställningen Blomster presenterar Björn Olsson en platsspecifik installation i form av en barockträdgård. I trädgården är petunior i färgskalan från rött till blått planterade vilket symboliserar förhistorisk tid till nutid. Under förhistorisk tid var jordens atmosfär fattig på syre och fylld med koldioxid och himlen således rödorange. Men i och med fotosyntesen som berikade atmosfären med syre, en process som påbörjades för mer än 2,7 miljarder år sedan tack vare stromatoliter, övergick himlens färg från rödorange till dagens ljusblå. Stromatoliterna skapade således den luft vi andas men också ozonlagret i stratosfären som skyddar jordens yta från farlig ultraviolett strålning. Barockträdgården avslutas med en labyrint där Los Angeles konstnären Jennifer Vanderpools skulpturer i form av tårtor, bakelser och blomsterarrangemang är utplacerade. David Becks porträtt av Drottning Kristina från 1650 har inspirerat till labyrintens färg och tillsammans med Vanderpools skulpturer i vax presenteras en färgprakt och ett överflöd värdig barocken. Tankarna förs även till 1950-talets bakböcker och tidens amerikanska hemmafruideal. Olssons installation kan beskrivas som tidsaxel baserad på barockträdgårdens strikt symmetriska och långsträckta uppbyggnad. Trädgården inger ro och verkar som en meditativ metafor för ett svindlande tidsperspektiv; abstrakta tidsrymder och tankar har komprimerats till ett vackert blomsterarrangemang som till hösten kommer att vissna för att sedan förmultna och ge näring åt annan växtlighet. Verket kan tolkas som ett sätt att försöka förstå och överblicka processer bortom människans förmåga och kontroll. Trädgården flankeras tillsammans med slingrande humle av ett urval röster från det förflutna som i lyriken använt sig av natur och blomster för att uttrycka tankar och känslor om bland annat kärlek och livets ytterligheter Hedvig Charlotta Nordenflychts dikt Över en hyacint kan tolkas som ett vanitasmotiv, i Giambattista Marinos korta intensiva dikt figurerar en suckande och fuktig blåklint som metafor för smäktande kärlek och erotik emedan Carl Michael Bellman beskriver tiden som ond galla och livet som en sorgeö. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

19 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

20 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

21 Sun observations, 2008 Photography Verkbeskrivning - Work description Sun observations innefattar tre bildserier. Varje serie består av 8 stående bilder monterade med 3 cm mellanrum sida vid sida i en horisontell gestaltning på väggen. Observationerna går från gryning till gryning och baseras på att solen ligger i centrum av varje bildkomposition. Varje bild har en bildvinkel på 45 vilket ger de 8 bilderna en 360 observation utifrån jordens rotation runt sin axel. De tre serierna/observationerna är utförda på tre olika platser på ön Hven i Öresund. Från öns sydligaste spets till dess mitt vid Tycho Brahes Uranienborg. Sun observations comprises three series of images. Each series consists of 8 vertical images mounted side by side, 3 cm apart, in a horizontal arrangement on the wall. The observations have been made from sunrise to sunrise and are based on the sun being positioned in the center of each composition. Every photograph was taken at a 45 degree angle, which enables the combined 8 images in each series to cover a 360 degree observation of the sun, based on the earths rotation round it s own axis. The three series of observations were conducted at three separate locations on the island of Hven in Öresund, from the islands most southern point to its middle at Tycho Brahe s Uranienborg. Björn Olsson -

22 Sun observation (Hven south point), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

23 Sun observation (Hven corn field), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

24 Sun observation (Hven Center), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

25 neum, 2008 video/sound installation Verkbeskrivning - Work description Ett nät med aluminiumram hänger från taket framför en svart projektionsyta monterad på väggen. Långsamt pulserar en ljus gestaltning likt en genomskinlig ståndare fram över nätet och den svarta projektionsytan, i vilken bin färdas i åt vardera riktning. Som i en ständig utsöndring cirkulerar bina i en långsam formation runt öppningen och utöver den projicerade ytan. Genom nätet och den svarta projektionsytan på väggen bakom upplevs bina flyga i en tredimensionell visuell effekt. Ljudet som har översatts till toner likt en komposition gör rummet till en sammanhängande enhet av ljud och bild. A net with an aluminum frame is suspended from the ceiling, hanging in front of a black surface mounted on the wall. Slowly, a projection pulsates, like a transparent stamen, over the net and projected surface all through which bees are moving in every direction. Amid the net and the black projection surface the bees appear to be flying in a three-dimensional visual effect. The sounds of the bees have been translated into tones, composed in such a way that the space becomes a cohesive unit of sight and sound. Björn Olsson -

26 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

27 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

28 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

29 Black drop, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Ett okular bestående av två plankonvexa linser hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. Genom okularet projiceras stillbilder från venuspassagen 2004, med långsamma övergångar som visar Venus färd över solen. Effekten som bildas när Venus både möter och släpper solens ellips kan liknas vid en droppe. Linsen bidrar till att projektionen blir dubbel, på motsatt yta ses exakt samma förlopp dock spegelvänt och uppochner. Okularet består av två plankonvexa linser, vilket ger en sfärisk förstoring liksom den uppochnervända spegelbilden. An ocular consisting of two planoconvex lenses is suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Still photographs showing the passage of Venus in the year 2004 are projected through the ocular. They display the slow transitions of Venus as its trajectory passes across the sun. The effect of Venus both encountering and going beyond the sun, and relinquishing its ellipse, can be likened to the shape of a raindrop. The lens enables the projection to become double; on the opposite face the exact same course of events is shown although inverted and upside down. The ocular is made up of two planoconvex lenses which create a spherical magnification of the projection as well as the upside down mirror image. Spaning efter tidens flyt - publicerad i sydsvenskan 22 februari 2008 Tiden spelar en avgörande roll för Björn O Olssons konstnärskap. Tålmodigt undersöker han dess gång med närmast naturvetenskapliga metoder. Till sin examensutställning på Malmö konsthögskola 2005 genomförde han ett lika grandiost som envist projekt. Varje kväll klockan prick befann han sig under ett års tid på samma plats i Pålsjö skog för att med sin kamera mäta dagens ljus. Slutartiderna varierade kraftigt, från skira försommarkvällar till vinterns täta mörker. Tillsammans bildade de 365 exponeringarna en förunderlig film om naturens och ljusets skiftningar. När han nu ställer ut på Galleri 21 är det återigen med tiden som utgångspunkt (t o m 2.3). Videoinstallationen Black Drop (Venuspassagen 2004) visar vad som synes vara en svart tuschdroppes färd över projektionsytan, men anspelar även på planeten Venus rörelse förbi solen 2004, för första gången synlig för människan på över hundra år. Verket är märkligt suggestivt i sin glidande långsamhet, en kvalitet som det även delar med utställningens övriga videoverk. Med enkla grepp förskjuter Olsson perspektiven och får min tids- och rumsuppfattning att tveka. Kontrasterat mot vardagens tempo framstår hans arbete i ett välgörande, dröjande ljus. CAROLINA SÖDERHOLM konstvetare och kritiker Björn Olsson -

30 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

31 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

32 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Eller, om det är vinden är en diptyk komponerad av två lcd plattskärmar monterade sida vid sida i horisontellt läge. Bilden av ett bi förekommer separat på vardera skärm, och visar hur de från två olika tillfällen långsamt söker sig till en och samma punkt, längst en stor husvägg täkt med vildvin. Observationstagningarna är synkroniserade och visar binas nästintill identiska luftburna bana över den blå himmeln in över väggen med dess gröna färgspektra, för att slutligen landa i samma överblivna blomma. Or, if it s the wind is a diptych composed of two lcd flatscreens mounted horizontally side by side. The screens show how two different bees, at two separate points in time, slowly attempt to reach the same spot on a large wall covered in Virginia Creeper vines. The filmed observations are synchronized and demonstrate the bees nearly identical flight path through the blue sky and in over the wall s green spectrum, and finally their descent onto the same abandoned flower. Björn Olsson -

33 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV

34 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

35 Gudrun, 2007 installation Verkbeskrivning - Work description Gudrun består av tolv bilder monterade i ljuslådor som hänger från taket i ett stort mörkt rum, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar. Vid en av sidorna i rummet hänger fem ljuslådor i blått sken bestående av satellitbilder över Norden och delar av Europa, dygnet då stormen Gudrun drog in över Sverige. Bilderna är från Dundee Satellite Receiving station, Dundee. På motsatta vägg hänger sju ljuslådor i gult sken bestående av stormbilder tiden efter stormens framtågande i trakterna runt Virserum, Småland. Bilderna är tagna av fotografer från det drabbade området. Till den blå (natt) respektive gula (gryning) delen ligger två separata ljudspår i bakgrunden. Ljudupptagningar från när ett träd bryts och faller samman har översatts till toner, komponerade av musikern Mattias Jacobsson. I mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar, innehållande samtal från drabbade/personer som jobbat med efterarbetet kring stormen. Gudrun consists of 12 images mounted in light-boxes which hang from the ceiling in a large darkened room. In the center of the room there are two illuminated tables each with a pair of earphones. On one side of the room hang five light-boxes in a blue glow, displaying satellite images of Scandinavia and parts of Europe at the time when the storm Gudrun passed over Sweden. The images are taken from Dundee Satellite Receiving Station. On the opposite wall seven light-boxes hang in a yellow glow, displaying photographs of the storms aftermath in the areas around Virserum, Småland. The photographs are taken by photographers local to the area. Two separate soundtracks are played in the background one for each side of the roomblue (night) yellow (dawn). A recording of the sound of a tree breaking and falling have been translated into musical tones, composed by the musician Mattias Jacobsson. In the middle of the room stand two illuminated tables each with a pair of earphones playing recorded conversations with people directly affected by Gudrun and those involved with cleaning up after the storm. photo: Bertil Hertzberg. Björn Olsson -

36 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

37 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

38 Sekunderna - The Seconds, film/project Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl utfördes den första exponeringen till projektet Sekunderna på en utvald plats i Pålsjöskog, en bokskog belägen i Helsingborg. I projektet har årets 365 dagars ljus mäts med hjälp av en analog stillbildskamera. En och samma plats har alltså fotograferas exakt kl under ett års tid. Projektet Sekunderna innefattas av den vetenskapliga undersökningen liksom den personliga upplevelsen. Utifrån den kroppsliga positionen i naturen söktes en överblick av ljusets skiftningar under ett årsvarv. Arbetet med en analog kamera hade syftet att inte begränsa projektet till enbart digitala filer eller riskera batteribyte under vinterhalvårets långa exponeringstider. Men den viktigaste anledningen till varför valet föll på en analog kamera var möjligheten att arbeta med riktig film. Filmen Sekunderna bygger på den tid som har lagts ned vid varje exponeringstillfälle, bilderna från stillbildskameran är scannade och passade i en hög upplösning just för att kunna överföras till 35 mm film. Tack vare ett stipendium från Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond kunde Nordisk Film Post Production producera de 365 dagarna/bilderna till 35 mm stumfilm med en längd på 40 minuter. Filmen produceras även som HDSR-master för digitalvisning. The film The Seconds consists of 365 still photographs transferred to 40min 35mm, HD muted film. At pm on the 6th July in the year 2004 the first exposure was executed on a selected site in Pålsjö forest situated in Helsingborg. In the project, the light of 365 days of one year has been measured at one specific site in Pålsjö forest by means of an analogue still-photography camera. An exposure has been executed at exactly pm during the period of one whole year. The Seconds contains both objective scientific investigation as well as subjective experience. Using a physical positioning of the body within nature an attempt was made to achieve a comprehensive view of the shifting transience of light as the earth revolves over a year. The mechanical sketch is based on the 365 days exposure values which were structured around the center of a grid containing 365 sections/lines where each second corresponds to 1 mm. The longest day measured 2327 mm/sec and the shortest day 0,03 mm/sec. The sketch describes the shape of our orbit as it is expressed in the exposure values. The diary is based on observations of and reflections upon the site which were retrieved from notes made during the project. The book The Seconds contains the 365 still-photographs along with accompanying notes and a description of the project. The project was completed in 2007 with support from the Swedish Arts Grants Committee. Text: Anna Norberg Björn Olsson -

39 still image, still image, still image, still image, Sekunderna - The Seconds, , film/project 40 min, stum, färg/muted, color, 35 mm, HD To watch film trailer please visit

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll Gustaf Boström Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Carl Wärn Ibb Berglund Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner pastillo Design Ulla Christiansson 2004 Pastillo består av stol, hög-, mellanhög- och låg pall. Den pillimariska, påhittiga, passande stolen finns med klädd sits och rygg. Pallarna finns med sitsar klädda

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner Altavoz Design Carlos Tiscar 2011 Altavoz är den öppna förvaringen med vinklade insidor som ger ett visuellt perspektiv, där föremålen ska framträda. Altavoz finns i tre storlekar. Genom att hänga dem

Läs mer

Förskolan Kastanjen The Chestnut. Freja Palerius. Ersätt bilden med en egen bild. Handledare/ Lisa Deurell & Stefan Inghult Raam Supervisor.

Förskolan Kastanjen The Chestnut. Freja Palerius. Ersätt bilden med en egen bild. Handledare/ Lisa Deurell & Stefan Inghult Raam Supervisor. Förskolan Kastanjen The Chestnut Freja Palerius Handledare/ Lisa Deurell & Stefan Inghult Raam Supervisor Ersätt bilden med en egen bild Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur,

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus.

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. Vår vision är att skapa belysning där en lågmäld skandinavisk känsla är utgångspunkten. En utgångspunkt som låter sig formas och utvecklas av

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FORM & FUNCTIONALITY

FORM & FUNCTIONALITY SCHERLIN 2016 FORM & FUNCTIONALITY It all star ted out with a bench for my own hallway. A sketch on a piece of paper that went into production in Småland. Along the years more benches has been made in

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ecolin - Natural silence!

Ecolin - Natural silence! NATURAL AND RENEWABLE tm Ecolin - Natural silence! To reduce the noise level is one of the biggest challenges as more and more companies choose open floor plans and an activity-based approach. Morgana

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER GUESS DESIGN JIPSON DESIGN 2014 Skåpet Guess är skåpet med ambition att överraska och låta betraktaren uppleva och föreställa sig något mer än bara ett skåp. Mönstret på luckorna kan för vissa upplevas

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3 1 2 Uppgifter Uppgifter Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1 Problem 1 : 2 Problem 1 : 3 Uppgifter 3 Svarsalternativ. Answer alternative 1. a Svarsalternativ. Answer alternative 1. b Svarsalternativ.

Läs mer

portfolio Maria Edenbrandt

portfolio Maria Edenbrandt portfolio Maria Edenbrandt www.mariaedenbrandt.se maria_edenbrandt@hotmail.com 0730-688221 green pervasiveness public spaces accessability smaller green spaces inside the clusters trees along the roads

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER ponoq DESIGN NILS GULIN 2009 2010 I begynnelsen var ponoq en vägghängd klädhängare i kompaktlaminat. Produktutvecklingen ledde till fristående klädhängare med bottenplatta och pelare, med eller utan paraplysställ.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER MAY DESIGN PATRIK HANSSON 2013 Patrik fick i uppdrag av Karl Andersson & Söner att utveckla en praktisk byrå med egen identitet och olika ben alternativ. Resultatet blev byrån May med en lådfront där handtagen

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Bland ben och bestar Among bones and beasts

Bland ben och bestar Among bones and beasts Delprojekt 1V/Subproject 1V: Bland ben och bestar Among bones and beasts Vad kan benmaterialet i båtgrav 36 berätta? What can the bone material from boatgrave 36 tell us? Elinor Täng är projektets osteolog.

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Vi är fyra själar som har funnit varandra i det kreativa skapandet och det enda vi riktigt har gemensamt är att bo på den vackra ön Ingarö utanför

Vi är fyra själar som har funnit varandra i det kreativa skapandet och det enda vi riktigt har gemensamt är att bo på den vackra ön Ingarö utanför Vi är fyra själar som har funnit varandra i det kreativa skapandet och det enda vi riktigt har gemensamt är att bo på den vackra ön Ingarö utanför Stockholm. Att skapa, att fånga ögonblick och kunna visa

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SLOPE DESIGN SKALA DESIGN / LASSE PETTERSSON & LENNART NOTMAN 2013 Slope är en exponeringshylla där olika höjder, bredder och tjocklekar av informationsmaterial och tidningar kan samsas. Slope har bakåtlutande

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER QUARTZ DESIGN JOEL KARLSSON / KROOK & TJÄDER DESIGN 2011 Quartz är en ljudabsorberande formpressad fiberfilt i rektangulär form, med inspiration från det klassiska parkettgolvets oändliga mönstervarianter

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Föreläsning 8. Designmönster

Föreläsning 8. Designmönster Föreläsning 8 Designmönster Designmönster När man designar program kan det vara viktigt att förstå hur man tidigare gått till väga när man konstruerat program. Kännedom om dessa tillvägagångssätt kan snabba

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Aneta Skärmsortiment 2014/2015 2

Aneta Skärmsortiment 2014/2015 2 Aneta Skärmsortiment 2014/2015 id tillverkning av textilskärmar sker flera moment helt för hand. De moment som görs med maskin styrs och övervakas alltid av mänskliga händer och ögon. Den omsorg som läggs

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER YPSILON DESIGN LOVE NEUSCHÜTZ 2009 Ypsilon är bordet med de Y-formade benen, som är i massivt trä. Hel bordsskiva i upp till bredd och diameter 1 400 mm. Bordsskivan är i trälamell och finns med faner

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 Malins inspiration till Lollipop kommer från det klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. Lollipop bildar en yta för det lilla fikat eller används där

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Starla juldekoration / christmas decoration

Starla juldekoration / christmas decoration Copyright 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan Starla juldekoration / christmas decoration Maskor som används i detta mönster: Fm - fastmaska Hö - hoppa över Lm - luftmaska Nä

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 Malins inspiration till Lollipop kommer från det klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. Lollipop bildar en yta för det lilla

Läs mer