BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS 2002-2010"

Transkript

1 BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

2 Ambient Rabbit, 2010 VIDEO/SOUND INSTALLATION 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm WOOD 2010, If we want to project Project commission for the touring exhibition If We Want To warrior night, 2009 Photography Giclée Fine Art prints on paper sidan/page 4 sidan/page 5 sidan/page 6 Neum, 2008 sidan/page 23 video/sound installation 53:min (loop), färg, HDV, förstärkt stereoljud, projektion projiceras genom ett nät med aluminiumram som hänger från taket framför en svart projektionsyta av tyg monterad på väggen; projektionsyta: PVC nät 160 x 90 cm svart duk: 240 x 134 cm/53:min (loop), color, HDV, amplified stereo sound, projection through a net with an aluminum frame suspended from the ceiling, hanging in front of a black cloth backdrop mounted on the wall Projection surface: PVC net 160 x 90 cm Black Cloth: 240 x 134 cm. Black drop, 2007 video installation 20:min, (loop), sv/vit, stum, videoprojektion genom ett okular med plankonvexa linser som hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. projicerad bildyta: varierar-beroende på väggkonstruktionen/ 20:min, (loop), B&W, muted, video projection through an ocular with planoconvex lenses suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Projected image surface: Varied, depending on construction of wall. sidan/page 27 rotonda, 2009 mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble,paper iron, mdf, electric light 235 x 242 x 242 cm sidan/page 12 Eller, om det är vinden/ Or, if it s the wind, 2007 sidan/page 30 video installation 25:s (loop), färg, stum, HDV, synkroniserad diptyk med två fristående lcp skärmar, monterade på väggen/25:s (loop), color, muted, HDV, synchronized diptych on two freestanding lcd, flat screen, panels mounted on the wall. 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Blomster, 2009 sidan/page 16 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US) sidan/page 15 Gudrun, 2007 sidan/page 33 installation I ett stort mörkt rum hänger fem stora ljuslådor i blått sken från taket längst en sida i rummet, på andra sidan hänger sju mindre ljuslådor i gult sken, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar; Fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/in a large darkened room five large lightboxes of light hang from the ceiling in a blue glow along one side of the room. On the opposite side, seven smaller lightboxes hang in a yellow light. Two illuminated tables stand in the middle of the room with a pair of earphones. Two Earphones: Two channel stereo sound Four loudspeakers: Four channel stereo sound Sun observations, 2008 Photography Tre bildserier. Var serie om 8 bilder. Lambda prints monterade på plexiglas. Var serie totalt 216 x 70 cm/three series of pictures. 8 pictures in each series. Lambda prints mounted on plexiglass. Each series in total 216 x 70 cm. sidan/page 19 Sekunderna - The Seconds, sidan/page 36 film/project Projektet Sekunderna består av tre verk; 40:min, stum, färgfilm, 35 mm, HD Mekanisk ritning; bläck på papper, mdf, järn, mässing, 420 x 200 cm. Dagbok; mdf, utskrift på papper. Foto bok; limbunden, 376 sidor, tryckt 2007/The project The Seconds comprises three works; 40:min, muted, color film, 35 mm, HD. Mechanical sketch; ink on paper, mdf, iron, brass, 420 x 200 cm. Diary; mdf, print on paper. Photo book; glue binding, 376 pages, printed 2007.

3 Blomsteruret - The Floral Clock, 2006 installation En vit kub står placerad I ett dunkelt rum, I mitten av kuben roterar en blomma (oxalis) ett varv per dygn. I ett angränsade mörkt rum projiceras en färgfilm om händelseförloppet av rotationen på en duk som hänger från taket. Oxalis, växtlampa, mdf, elektrisk motor färg Video/DVD 1:35 min loop. Skulpturstorlek: 150 x 150 x 80 cm. Projicerad bildyta: varierande/a white cube is standing in a darkened room. On the middle of the cube a flower (oxalis) is placed. The flower rotates one whole turn per day. In a adjacent darkened room a color film, providing information concerning the flowers rotation, is projected on a piece of cloth hanging from the ceiling. Oxalis, Flower Lamp,MDF, electric motor.color Video/DVD 1:35 min loop. Size of sculpture: 150 x 150 x 80 cm. Projected surface: varied sidan/page 40 In search of a visual pain, I found the feeling gone, 2004 sidan/page 43 installation Färgvideo projicerad genom en ram på en avgjuten manstorso som hänger från taket i ett dunkelt rum. Plast, bivax, mdf, tyg, projiserat ultraljud. Storlek: 160 x 120 x 80 cm Projiserad yta: 25 x 20 cm. video/dvd. Färg, stum, 8: min loop - Color video projected through a frame onto a cast torso of a man hanging from the ceiling in a darkened room. Plastic, beewax, MDF, cloth, projected ultrasound. Size: 160 x 120 x 80 cm Projected surface: 25 x 20 cm. Video/DVD, color, muted, 8:min loop The transparent body, 2004, installation En bowlingkägla av glas står placerad på ena ändan av ett utsnitt ur en bowlingbana. Storlek: 600 x 20 x 40 cm - A glass bowling pin is placed in one end of a cut-out segment of a bowling lane. Size: 600 x 20 x 40 cm sidan/page 45 Flugan - The Fly, 2003 Video 2:30 min (loop), sv/vit, videoprojektion, förstärkt stereoljud/single B&W video projection, amplified stereo sound sidan/page 47 The Immigrant, 2003 Video 2:42 min, mono färgvideo på monitor/mono color video on monitor sidan/page 49 Djur - Animals, 2002 photography Serie om 4 bilder, lambdaprint monterade på kapa-line/series of 4 pictures lambda print mounted on kapa-line Ramade/framed 70.6 x 70.6 cm, serie 360 x 70,6 cm. sidan/page 51 kontaktinformation/contact information sidan/page 53

4 Ambient Rabbit, video/sound installation 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm Björn Olsson -

5 WOOD 2010 IF we want to PROJECT TRÄ 2010 är den tredje stora utställningen om träbyggnadskonst och arkitektur på Virserums Konsthall. TRÄ 2010 handlar om klimathotet, hållbarhet och skogens och träts roll i hållbar utveckling. I tre akter och tio scener berättar vi om klimathotet, om hur framtiden kan se ut, om vad skogen och trät betyder för klimatet. Hur ska vi bygga och bo i framtiden? Nödvändighetens arkitektur hur ser den ut? 42 utvalda projekt bland över 140 inlämnade visas. Arkitektkontoren AIX, White och Nyréns visar dessutom sina förslag. Virserum Art Museum has been arranging Sweden s biggest exhibitions on wood and wood architecture since This year s exhibition is called WOOD The theme is the climate, sustainability / sustainable cities and the world s best wood architecture. WOOD 2010 If We Want To -project Project commission for the touring exhibition If We Want To Installations images Virserums Art Museum, Virserum (S) 2010 Björn Olsson -

6 Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009 Warrior night, 2009 Photography Warrior Night är en serie helt nyproducerade bilder som skiljer sig en del från Björn Olssons tidigare verk. Verken är rent fotografiska och skiljer sig på så sätt från hans sedvanliga uttryck som ofta blandar video, installation och fotografi. Men här finns ändå en koppling till tidigare verk bland annat i komposition och i det ståtligt tystlåtna uttrycket. Bilderna kan ses som förnimmelser av en annan värld och en annan plats som skapar osäkerhet då man inte vet vad det är för plats eller om det är dåtid, nutid eller framtid.genom bilderna skapas associationer till ett isigt rymdlandskap svävande i ett kallt och mörkt vakuum. Här finns en råare och mer skrämmande känsla än Björn Olsson brukar använda sig av. En känsla av undergång och övergivenhet med organiska former som plötsligt förvandlas till förvridna figurer. Warrior Night is a series of newly produced images that differ somewhat from Björn Olssons earlier work. The pieces are strictly photographical and thereby depart from his usual approach, which often combines video, installation and photography. But there still exists a connection to earlier work, such as in the composition and in the stately silent expression of the image. The images can be seen as semblances of another world. It is a different place, one that creates an insecurity since one does not know what kind of place it is or whether it is in the past, present or future. They create associations to an icy space-landscape floating in a cold and dark vacuum. A raw and more threatening sensation is present here, in contrast to the feelings Björn Olsson usually makes use of. A sense of doom and abandonment with organic forms that suddenly transform into distorted figures. Karin Westeman, Art Historian/Art Critic Björn Olsson -

7 WARRIOR NIGHT, photography Giclée Fine Art prints on paper Installation view, Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009

8 Gathering, photography Giclée fine art print Framed 59 x 59 cm ED 5 + AP

9 In air, Diptych photography Giclée fine art print Two frames each 79 x 79 cm ED 5 + AP

10 Ship, photography Giclée fine art print Framed 148,1 X 79 cm ED 5 + AP

11 Dog with turned head, photography Giclée fine art print Framed 141,7 x 99 cm ED 5 + AP

12 Rotonda, 2009 Mixed media sculpture Kalmar Konstmuseum (Rotundan), Kalmar (S) 2009 Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus Photography print on marble, mdf, paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm Installationen utgörs av åtta pelare som omsluter stenformationen av marmor. Stenarna har ett fotografiskt tryck hämtat från Acheron-floden i Grekland. Flodens botten och marmorns mönster smälter samman i motivet. En stark ljuskälla från ovan reflekterar ljus på kompositionen. I den grekiska mytologin är Acheron floden en gränsflod till Hades och i den doppades Achilles kropp, allt utom hälen som blev oskyddad. The Installation consists of eight pillars which enclose the marble stone formation. The stones have a photographic print on them, taken from the Acheron River in Greece. The riverbed and the surface texture of the marble melt into one another in the motif. A strong light-source above reflects light onto the composition. In ancient Greek mythology the Acheron River is a border river to Hades and in it, Achilles was entirely submerged all but for his heel, which remained unprotected. Björn Olsson -

13 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

14 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

15 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photograpy print on wood. 110 x 163 cm including frame. Ett mörkt skogsparti. En studie i månens färd från skymning till gryning. Bortfrätt ljus, blottat trä. Ett måleriskt fotografi. Björn Olsson har arbetat med tydliga paralleller till Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest och färgskalan i Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. I det fotografiska verket 21st Century Romanticism ryms mer än ett ljus. Olsson söker det konstlade och symboliska med rötter i 1800-talets suggestiva och skräckromantiska landskap. Fotografiet är förenat med ytan. En natt har lämnat avtryck. A dark woodland. A study of the moons voyage from dusk to dawn. Light that has corroded, exposed wood. A painterly photography. Björn Olsson has worked with evident parallels to Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest as well as the color scale of Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. In the photographical piece 21st Century Romanticism more than one light is contained. Olsson attempts to reach the artificial and symbolic with its roots in the evocative and horror-romantic landscape of the 19th Century. The photograph is united with the surface. A night has left its imprint. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

16 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Installation view Abandoned Gallery, Malmö 2009

17 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame

18 Blomster, 2009 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US). I utställningen Blomster presenterar Björn Olsson en platsspecifik installation i form av en barockträdgård. I trädgården är petunior i färgskalan från rött till blått planterade vilket symboliserar förhistorisk tid till nutid. Under förhistorisk tid var jordens atmosfär fattig på syre och fylld med koldioxid och himlen således rödorange. Men i och med fotosyntesen som berikade atmosfären med syre, en process som påbörjades för mer än 2,7 miljarder år sedan tack vare stromatoliter, övergick himlens färg från rödorange till dagens ljusblå. Stromatoliterna skapade således den luft vi andas men också ozonlagret i stratosfären som skyddar jordens yta från farlig ultraviolett strålning. Barockträdgården avslutas med en labyrint där Los Angeles konstnären Jennifer Vanderpools skulpturer i form av tårtor, bakelser och blomsterarrangemang är utplacerade. David Becks porträtt av Drottning Kristina från 1650 har inspirerat till labyrintens färg och tillsammans med Vanderpools skulpturer i vax presenteras en färgprakt och ett överflöd värdig barocken. Tankarna förs även till 1950-talets bakböcker och tidens amerikanska hemmafruideal. Olssons installation kan beskrivas som tidsaxel baserad på barockträdgårdens strikt symmetriska och långsträckta uppbyggnad. Trädgården inger ro och verkar som en meditativ metafor för ett svindlande tidsperspektiv; abstrakta tidsrymder och tankar har komprimerats till ett vackert blomsterarrangemang som till hösten kommer att vissna för att sedan förmultna och ge näring åt annan växtlighet. Verket kan tolkas som ett sätt att försöka förstå och överblicka processer bortom människans förmåga och kontroll. Trädgården flankeras tillsammans med slingrande humle av ett urval röster från det förflutna som i lyriken använt sig av natur och blomster för att uttrycka tankar och känslor om bland annat kärlek och livets ytterligheter Hedvig Charlotta Nordenflychts dikt Över en hyacint kan tolkas som ett vanitasmotiv, i Giambattista Marinos korta intensiva dikt figurerar en suckande och fuktig blåklint som metafor för smäktande kärlek och erotik emedan Carl Michael Bellman beskriver tiden som ond galla och livet som en sorgeö. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

19 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

20 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

21 Sun observations, 2008 Photography Verkbeskrivning - Work description Sun observations innefattar tre bildserier. Varje serie består av 8 stående bilder monterade med 3 cm mellanrum sida vid sida i en horisontell gestaltning på väggen. Observationerna går från gryning till gryning och baseras på att solen ligger i centrum av varje bildkomposition. Varje bild har en bildvinkel på 45 vilket ger de 8 bilderna en 360 observation utifrån jordens rotation runt sin axel. De tre serierna/observationerna är utförda på tre olika platser på ön Hven i Öresund. Från öns sydligaste spets till dess mitt vid Tycho Brahes Uranienborg. Sun observations comprises three series of images. Each series consists of 8 vertical images mounted side by side, 3 cm apart, in a horizontal arrangement on the wall. The observations have been made from sunrise to sunrise and are based on the sun being positioned in the center of each composition. Every photograph was taken at a 45 degree angle, which enables the combined 8 images in each series to cover a 360 degree observation of the sun, based on the earths rotation round it s own axis. The three series of observations were conducted at three separate locations on the island of Hven in Öresund, from the islands most southern point to its middle at Tycho Brahe s Uranienborg. Björn Olsson -

22 Sun observation (Hven south point), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

23 Sun observation (Hven corn field), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

24 Sun observation (Hven Center), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

25 neum, 2008 video/sound installation Verkbeskrivning - Work description Ett nät med aluminiumram hänger från taket framför en svart projektionsyta monterad på väggen. Långsamt pulserar en ljus gestaltning likt en genomskinlig ståndare fram över nätet och den svarta projektionsytan, i vilken bin färdas i åt vardera riktning. Som i en ständig utsöndring cirkulerar bina i en långsam formation runt öppningen och utöver den projicerade ytan. Genom nätet och den svarta projektionsytan på väggen bakom upplevs bina flyga i en tredimensionell visuell effekt. Ljudet som har översatts till toner likt en komposition gör rummet till en sammanhängande enhet av ljud och bild. A net with an aluminum frame is suspended from the ceiling, hanging in front of a black surface mounted on the wall. Slowly, a projection pulsates, like a transparent stamen, over the net and projected surface all through which bees are moving in every direction. Amid the net and the black projection surface the bees appear to be flying in a three-dimensional visual effect. The sounds of the bees have been translated into tones, composed in such a way that the space becomes a cohesive unit of sight and sound. Björn Olsson -

26 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

27 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

28 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

29 Black drop, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Ett okular bestående av två plankonvexa linser hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. Genom okularet projiceras stillbilder från venuspassagen 2004, med långsamma övergångar som visar Venus färd över solen. Effekten som bildas när Venus både möter och släpper solens ellips kan liknas vid en droppe. Linsen bidrar till att projektionen blir dubbel, på motsatt yta ses exakt samma förlopp dock spegelvänt och uppochner. Okularet består av två plankonvexa linser, vilket ger en sfärisk förstoring liksom den uppochnervända spegelbilden. An ocular consisting of two planoconvex lenses is suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Still photographs showing the passage of Venus in the year 2004 are projected through the ocular. They display the slow transitions of Venus as its trajectory passes across the sun. The effect of Venus both encountering and going beyond the sun, and relinquishing its ellipse, can be likened to the shape of a raindrop. The lens enables the projection to become double; on the opposite face the exact same course of events is shown although inverted and upside down. The ocular is made up of two planoconvex lenses which create a spherical magnification of the projection as well as the upside down mirror image. Spaning efter tidens flyt - publicerad i sydsvenskan 22 februari 2008 Tiden spelar en avgörande roll för Björn O Olssons konstnärskap. Tålmodigt undersöker han dess gång med närmast naturvetenskapliga metoder. Till sin examensutställning på Malmö konsthögskola 2005 genomförde han ett lika grandiost som envist projekt. Varje kväll klockan prick befann han sig under ett års tid på samma plats i Pålsjö skog för att med sin kamera mäta dagens ljus. Slutartiderna varierade kraftigt, från skira försommarkvällar till vinterns täta mörker. Tillsammans bildade de 365 exponeringarna en förunderlig film om naturens och ljusets skiftningar. När han nu ställer ut på Galleri 21 är det återigen med tiden som utgångspunkt (t o m 2.3). Videoinstallationen Black Drop (Venuspassagen 2004) visar vad som synes vara en svart tuschdroppes färd över projektionsytan, men anspelar även på planeten Venus rörelse förbi solen 2004, för första gången synlig för människan på över hundra år. Verket är märkligt suggestivt i sin glidande långsamhet, en kvalitet som det även delar med utställningens övriga videoverk. Med enkla grepp förskjuter Olsson perspektiven och får min tids- och rumsuppfattning att tveka. Kontrasterat mot vardagens tempo framstår hans arbete i ett välgörande, dröjande ljus. CAROLINA SÖDERHOLM konstvetare och kritiker Björn Olsson -

30 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

31 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

32 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Eller, om det är vinden är en diptyk komponerad av två lcd plattskärmar monterade sida vid sida i horisontellt läge. Bilden av ett bi förekommer separat på vardera skärm, och visar hur de från två olika tillfällen långsamt söker sig till en och samma punkt, längst en stor husvägg täkt med vildvin. Observationstagningarna är synkroniserade och visar binas nästintill identiska luftburna bana över den blå himmeln in över väggen med dess gröna färgspektra, för att slutligen landa i samma överblivna blomma. Or, if it s the wind is a diptych composed of two lcd flatscreens mounted horizontally side by side. The screens show how two different bees, at two separate points in time, slowly attempt to reach the same spot on a large wall covered in Virginia Creeper vines. The filmed observations are synchronized and demonstrate the bees nearly identical flight path through the blue sky and in over the wall s green spectrum, and finally their descent onto the same abandoned flower. Björn Olsson -

33 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV

34 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

35 Gudrun, 2007 installation Verkbeskrivning - Work description Gudrun består av tolv bilder monterade i ljuslådor som hänger från taket i ett stort mörkt rum, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar. Vid en av sidorna i rummet hänger fem ljuslådor i blått sken bestående av satellitbilder över Norden och delar av Europa, dygnet då stormen Gudrun drog in över Sverige. Bilderna är från Dundee Satellite Receiving station, Dundee. På motsatta vägg hänger sju ljuslådor i gult sken bestående av stormbilder tiden efter stormens framtågande i trakterna runt Virserum, Småland. Bilderna är tagna av fotografer från det drabbade området. Till den blå (natt) respektive gula (gryning) delen ligger två separata ljudspår i bakgrunden. Ljudupptagningar från när ett träd bryts och faller samman har översatts till toner, komponerade av musikern Mattias Jacobsson. I mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar, innehållande samtal från drabbade/personer som jobbat med efterarbetet kring stormen. Gudrun consists of 12 images mounted in light-boxes which hang from the ceiling in a large darkened room. In the center of the room there are two illuminated tables each with a pair of earphones. On one side of the room hang five light-boxes in a blue glow, displaying satellite images of Scandinavia and parts of Europe at the time when the storm Gudrun passed over Sweden. The images are taken from Dundee Satellite Receiving Station. On the opposite wall seven light-boxes hang in a yellow glow, displaying photographs of the storms aftermath in the areas around Virserum, Småland. The photographs are taken by photographers local to the area. Two separate soundtracks are played in the background one for each side of the roomblue (night) yellow (dawn). A recording of the sound of a tree breaking and falling have been translated into musical tones, composed by the musician Mattias Jacobsson. In the middle of the room stand two illuminated tables each with a pair of earphones playing recorded conversations with people directly affected by Gudrun and those involved with cleaning up after the storm. photo: Bertil Hertzberg. Björn Olsson -

36 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

37 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

38 Sekunderna - The Seconds, film/project Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl utfördes den första exponeringen till projektet Sekunderna på en utvald plats i Pålsjöskog, en bokskog belägen i Helsingborg. I projektet har årets 365 dagars ljus mäts med hjälp av en analog stillbildskamera. En och samma plats har alltså fotograferas exakt kl under ett års tid. Projektet Sekunderna innefattas av den vetenskapliga undersökningen liksom den personliga upplevelsen. Utifrån den kroppsliga positionen i naturen söktes en överblick av ljusets skiftningar under ett årsvarv. Arbetet med en analog kamera hade syftet att inte begränsa projektet till enbart digitala filer eller riskera batteribyte under vinterhalvårets långa exponeringstider. Men den viktigaste anledningen till varför valet föll på en analog kamera var möjligheten att arbeta med riktig film. Filmen Sekunderna bygger på den tid som har lagts ned vid varje exponeringstillfälle, bilderna från stillbildskameran är scannade och passade i en hög upplösning just för att kunna överföras till 35 mm film. Tack vare ett stipendium från Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond kunde Nordisk Film Post Production producera de 365 dagarna/bilderna till 35 mm stumfilm med en längd på 40 minuter. Filmen produceras även som HDSR-master för digitalvisning. The film The Seconds consists of 365 still photographs transferred to 40min 35mm, HD muted film. At pm on the 6th July in the year 2004 the first exposure was executed on a selected site in Pålsjö forest situated in Helsingborg. In the project, the light of 365 days of one year has been measured at one specific site in Pålsjö forest by means of an analogue still-photography camera. An exposure has been executed at exactly pm during the period of one whole year. The Seconds contains both objective scientific investigation as well as subjective experience. Using a physical positioning of the body within nature an attempt was made to achieve a comprehensive view of the shifting transience of light as the earth revolves over a year. The mechanical sketch is based on the 365 days exposure values which were structured around the center of a grid containing 365 sections/lines where each second corresponds to 1 mm. The longest day measured 2327 mm/sec and the shortest day 0,03 mm/sec. The sketch describes the shape of our orbit as it is expressed in the exposure values. The diary is based on observations of and reflections upon the site which were retrieved from notes made during the project. The book The Seconds contains the 365 still-photographs along with accompanying notes and a description of the project. The project was completed in 2007 with support from the Swedish Arts Grants Committee. Text: Anna Norberg Björn Olsson -

39 still image, still image, still image, still image, Sekunderna - The Seconds, , film/project 40 min, stum, färg/muted, color, 35 mm, HD To watch film trailer please visit

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD ANN CARLSSON KORNEEV SKULPTÖR OM TID Tiden är en ständigt närvarande faktor i såväl den konstnärliga arbetsprocessen som i livet självt. Att skulptera i traditionella material som marmor och granit står

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten Katarina Carlsson Konstfack, Institutionen för bildpedagogik Konst och lärande, fördjupning

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Ett gammeldags tågäventyr Med ånglok genom historien Nytt liv i unik gruvmiljö Kreativiteten

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson Ensam är stark!? Paulina Alstorp Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Bakgrund - 2 Frågeställning

Läs mer

Makalöst välljudande system

Makalöst välljudande system Makalöst välljudande system REPORTAGE HÅRDVARA NHT M60Xd är ny monitorstandard! Ja, denna sensationella nyhet var vad jag fick veta av en entusiastisk medarbetare hos den svenska distributören MI7. Jag

Läs mer

Arkitektur ger akt på mellanrummet. 15.2005 40 SEK /4 Euro / 4 USD. Architecture Minds the Gap. Innehåll Sidan 1

Arkitektur ger akt på mellanrummet. 15.2005 40 SEK /4 Euro / 4 USD. Architecture Minds the Gap. Innehåll Sidan 1 Innehåll Sidan 1 Arkitektur ger akt på mellanrummet Av Francesca Ferguson Sidan 2 Vild Ungdom Av Anders Johansson Att minnas Berlin Sidan 4 Den arkitektoniska kapprustning över Berlinmuren Av Ines Weizman

Läs mer

SWEDISH FASHION TALENTS 2015

SWEDISH FASHION TALENTS 2015 SWEDISH FASHION TALENTS 2015 ARETHÉ STOCKHOLM / EMELIE JANRELL / FREEHISTORIC INEZ-NY / ISABELLA IDBERG / MLTV CLOTHING MÄRTA LARSSON / SIMON EKRELIUS / SOFIA ERIKSSON TEOTOKI / WDEE ARETHÉ STOCKHOLM www.arethe.se

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Nomad. Ahmedabad s Golden Temple of Trash. Koreografisk notation för lakansvikning. Plumberna: översättning och kommentar. 05:35 Den rena illusionen

Nomad. Ahmedabad s Golden Temple of Trash. Koreografisk notation för lakansvikning. Plumberna: översättning och kommentar. 05:35 Den rena illusionen #1: SMUTS TEMA: SMUTS Den direkta associationen är kanske påtaglig och äcklig: skit och restprodukter, skadedjur, sjukdomar och kroppsvätskor. Något överflödigt, farligt, skamligt, ett resultat av liv

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002

RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002 PRELIMINÄRT JURYUTLÅTANDE PRELIMINARY REPORT FROM THE PANEL RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002 TÄVLINGEN I KORTHET Tävlingsuppgiften har varit att utforma

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222 2 3 4 5 6 7 9 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 39 40 41 4222 Colloquial Swedish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer