BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS 2002-2010"

Transkript

1 BJÖRN OLSSON SELECTED WORKS

2 Ambient Rabbit, 2010 VIDEO/SOUND INSTALLATION 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm WOOD 2010, If we want to project Project commission for the touring exhibition If We Want To warrior night, 2009 Photography Giclée Fine Art prints on paper sidan/page 4 sidan/page 5 sidan/page 6 Neum, 2008 sidan/page 23 video/sound installation 53:min (loop), färg, HDV, förstärkt stereoljud, projektion projiceras genom ett nät med aluminiumram som hänger från taket framför en svart projektionsyta av tyg monterad på väggen; projektionsyta: PVC nät 160 x 90 cm svart duk: 240 x 134 cm/53:min (loop), color, HDV, amplified stereo sound, projection through a net with an aluminum frame suspended from the ceiling, hanging in front of a black cloth backdrop mounted on the wall Projection surface: PVC net 160 x 90 cm Black Cloth: 240 x 134 cm. Black drop, 2007 video installation 20:min, (loop), sv/vit, stum, videoprojektion genom ett okular med plankonvexa linser som hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. projicerad bildyta: varierar-beroende på väggkonstruktionen/ 20:min, (loop), B&W, muted, video projection through an ocular with planoconvex lenses suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Projected image surface: Varied, depending on construction of wall. sidan/page 27 rotonda, 2009 mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble,paper iron, mdf, electric light 235 x 242 x 242 cm sidan/page 12 Eller, om det är vinden/ Or, if it s the wind, 2007 sidan/page 30 video installation 25:s (loop), färg, stum, HDV, synkroniserad diptyk med två fristående lcp skärmar, monterade på väggen/25:s (loop), color, muted, HDV, synchronized diptych on two freestanding lcd, flat screen, panels mounted on the wall. 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Blomster, 2009 sidan/page 16 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US) sidan/page 15 Gudrun, 2007 sidan/page 33 installation I ett stort mörkt rum hänger fem stora ljuslådor i blått sken från taket längst en sida i rummet, på andra sidan hänger sju mindre ljuslådor i gult sken, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar; Fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/in a large darkened room five large lightboxes of light hang from the ceiling in a blue glow along one side of the room. On the opposite side, seven smaller lightboxes hang in a yellow light. Two illuminated tables stand in the middle of the room with a pair of earphones. Two Earphones: Two channel stereo sound Four loudspeakers: Four channel stereo sound Sun observations, 2008 Photography Tre bildserier. Var serie om 8 bilder. Lambda prints monterade på plexiglas. Var serie totalt 216 x 70 cm/three series of pictures. 8 pictures in each series. Lambda prints mounted on plexiglass. Each series in total 216 x 70 cm. sidan/page 19 Sekunderna - The Seconds, sidan/page 36 film/project Projektet Sekunderna består av tre verk; 40:min, stum, färgfilm, 35 mm, HD Mekanisk ritning; bläck på papper, mdf, järn, mässing, 420 x 200 cm. Dagbok; mdf, utskrift på papper. Foto bok; limbunden, 376 sidor, tryckt 2007/The project The Seconds comprises three works; 40:min, muted, color film, 35 mm, HD. Mechanical sketch; ink on paper, mdf, iron, brass, 420 x 200 cm. Diary; mdf, print on paper. Photo book; glue binding, 376 pages, printed 2007.

3 Blomsteruret - The Floral Clock, 2006 installation En vit kub står placerad I ett dunkelt rum, I mitten av kuben roterar en blomma (oxalis) ett varv per dygn. I ett angränsade mörkt rum projiceras en färgfilm om händelseförloppet av rotationen på en duk som hänger från taket. Oxalis, växtlampa, mdf, elektrisk motor färg Video/DVD 1:35 min loop. Skulpturstorlek: 150 x 150 x 80 cm. Projicerad bildyta: varierande/a white cube is standing in a darkened room. On the middle of the cube a flower (oxalis) is placed. The flower rotates one whole turn per day. In a adjacent darkened room a color film, providing information concerning the flowers rotation, is projected on a piece of cloth hanging from the ceiling. Oxalis, Flower Lamp,MDF, electric motor.color Video/DVD 1:35 min loop. Size of sculpture: 150 x 150 x 80 cm. Projected surface: varied sidan/page 40 In search of a visual pain, I found the feeling gone, 2004 sidan/page 43 installation Färgvideo projicerad genom en ram på en avgjuten manstorso som hänger från taket i ett dunkelt rum. Plast, bivax, mdf, tyg, projiserat ultraljud. Storlek: 160 x 120 x 80 cm Projiserad yta: 25 x 20 cm. video/dvd. Färg, stum, 8: min loop - Color video projected through a frame onto a cast torso of a man hanging from the ceiling in a darkened room. Plastic, beewax, MDF, cloth, projected ultrasound. Size: 160 x 120 x 80 cm Projected surface: 25 x 20 cm. Video/DVD, color, muted, 8:min loop The transparent body, 2004, installation En bowlingkägla av glas står placerad på ena ändan av ett utsnitt ur en bowlingbana. Storlek: 600 x 20 x 40 cm - A glass bowling pin is placed in one end of a cut-out segment of a bowling lane. Size: 600 x 20 x 40 cm sidan/page 45 Flugan - The Fly, 2003 Video 2:30 min (loop), sv/vit, videoprojektion, förstärkt stereoljud/single B&W video projection, amplified stereo sound sidan/page 47 The Immigrant, 2003 Video 2:42 min, mono färgvideo på monitor/mono color video on monitor sidan/page 49 Djur - Animals, 2002 photography Serie om 4 bilder, lambdaprint monterade på kapa-line/series of 4 pictures lambda print mounted on kapa-line Ramade/framed 70.6 x 70.6 cm, serie 360 x 70,6 cm. sidan/page 51 kontaktinformation/contact information sidan/page 53

4 Ambient Rabbit, video/sound installation 16 min (loop) färgvideo projicerad på tyvek, förstärkt stereoljud/color video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: 250 x 330 cm tyvek: 210 x 120 x 120 cm Björn Olsson -

5 WOOD 2010 IF we want to PROJECT TRÄ 2010 är den tredje stora utställningen om träbyggnadskonst och arkitektur på Virserums Konsthall. TRÄ 2010 handlar om klimathotet, hållbarhet och skogens och träts roll i hållbar utveckling. I tre akter och tio scener berättar vi om klimathotet, om hur framtiden kan se ut, om vad skogen och trät betyder för klimatet. Hur ska vi bygga och bo i framtiden? Nödvändighetens arkitektur hur ser den ut? 42 utvalda projekt bland över 140 inlämnade visas. Arkitektkontoren AIX, White och Nyréns visar dessutom sina förslag. Virserum Art Museum has been arranging Sweden s biggest exhibitions on wood and wood architecture since This year s exhibition is called WOOD The theme is the climate, sustainability / sustainable cities and the world s best wood architecture. WOOD 2010 If We Want To -project Project commission for the touring exhibition If We Want To Installations images Virserums Art Museum, Virserum (S) 2010 Björn Olsson -

6 Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009 Warrior night, 2009 Photography Warrior Night är en serie helt nyproducerade bilder som skiljer sig en del från Björn Olssons tidigare verk. Verken är rent fotografiska och skiljer sig på så sätt från hans sedvanliga uttryck som ofta blandar video, installation och fotografi. Men här finns ändå en koppling till tidigare verk bland annat i komposition och i det ståtligt tystlåtna uttrycket. Bilderna kan ses som förnimmelser av en annan värld och en annan plats som skapar osäkerhet då man inte vet vad det är för plats eller om det är dåtid, nutid eller framtid.genom bilderna skapas associationer till ett isigt rymdlandskap svävande i ett kallt och mörkt vakuum. Här finns en råare och mer skrämmande känsla än Björn Olsson brukar använda sig av. En känsla av undergång och övergivenhet med organiska former som plötsligt förvandlas till förvridna figurer. Warrior Night is a series of newly produced images that differ somewhat from Björn Olssons earlier work. The pieces are strictly photographical and thereby depart from his usual approach, which often combines video, installation and photography. But there still exists a connection to earlier work, such as in the composition and in the stately silent expression of the image. The images can be seen as semblances of another world. It is a different place, one that creates an insecurity since one does not know what kind of place it is or whether it is in the past, present or future. They create associations to an icy space-landscape floating in a cold and dark vacuum. A raw and more threatening sensation is present here, in contrast to the feelings Björn Olsson usually makes use of. A sense of doom and abandonment with organic forms that suddenly transform into distorted figures. Karin Westeman, Art Historian/Art Critic Björn Olsson -

7 WARRIOR NIGHT, photography Giclée Fine Art prints on paper Installation view, Fotogalleriet format (rummet), Malmö (S) 2009

8 Gathering, photography Giclée fine art print Framed 59 x 59 cm ED 5 + AP

9 In air, Diptych photography Giclée fine art print Two frames each 79 x 79 cm ED 5 + AP

10 Ship, photography Giclée fine art print Framed 148,1 X 79 cm ED 5 + AP

11 Dog with turned head, photography Giclée fine art print Framed 141,7 x 99 cm ED 5 + AP

12 Rotonda, 2009 Mixed media sculpture Kalmar Konstmuseum (Rotundan), Kalmar (S) 2009 Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus Photography print on marble, mdf, paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm Installationen utgörs av åtta pelare som omsluter stenformationen av marmor. Stenarna har ett fotografiskt tryck hämtat från Acheron-floden i Grekland. Flodens botten och marmorns mönster smälter samman i motivet. En stark ljuskälla från ovan reflekterar ljus på kompositionen. I den grekiska mytologin är Acheron floden en gränsflod till Hades och i den doppades Achilles kropp, allt utom hälen som blev oskyddad. The Installation consists of eight pillars which enclose the marble stone formation. The stones have a photographic print on them, taken from the Acheron River in Greece. The riverbed and the surface texture of the marble melt into one another in the motif. A strong light-source above reflects light onto the composition. In ancient Greek mythology the Acheron River is a border river to Hades and in it, Achilles was entirely submerged all but for his heel, which remained unprotected. Björn Olsson -

13 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

14 Rotonda, mixed media sculpture Fotografisk utskrift på marmor, mdf, papper, järn, elektriskt ljus/photography print on marble, mdf paper, iron, electric light 235 x 242 x 242 cm

15 21st century romanticism, 2009 Photography Fotografisk utskrift på trä/photograpy print on wood. 110 x 163 cm including frame. Ett mörkt skogsparti. En studie i månens färd från skymning till gryning. Bortfrätt ljus, blottat trä. Ett måleriskt fotografi. Björn Olsson har arbetat med tydliga paralleller till Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest och färgskalan i Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. I det fotografiska verket 21st Century Romanticism ryms mer än ett ljus. Olsson söker det konstlade och symboliska med rötter i 1800-talets suggestiva och skräckromantiska landskap. Fotografiet är förenat med ytan. En natt har lämnat avtryck. A dark woodland. A study of the moons voyage from dusk to dawn. Light that has corroded, exposed wood. A painterly photography. Björn Olsson has worked with evident parallels to Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest as well as the color scale of Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. In the photographical piece 21st Century Romanticism more than one light is contained. Olsson attempts to reach the artificial and symbolic with its roots in the evocative and horror-romantic landscape of the 19th Century. The photograph is united with the surface. A night has left its imprint. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

16 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame Installation view Abandoned Gallery, Malmö 2009

17 21st Century Romanticism, photography Fotografisk utskrift på trä/photography print on wood 110 x 163 cm including frame

18 Blomster, 2009 installation Platsspecifik installation tillsammans med/location specific installation in collaboration with Jennifer Vanderpool (US). I utställningen Blomster presenterar Björn Olsson en platsspecifik installation i form av en barockträdgård. I trädgården är petunior i färgskalan från rött till blått planterade vilket symboliserar förhistorisk tid till nutid. Under förhistorisk tid var jordens atmosfär fattig på syre och fylld med koldioxid och himlen således rödorange. Men i och med fotosyntesen som berikade atmosfären med syre, en process som påbörjades för mer än 2,7 miljarder år sedan tack vare stromatoliter, övergick himlens färg från rödorange till dagens ljusblå. Stromatoliterna skapade således den luft vi andas men också ozonlagret i stratosfären som skyddar jordens yta från farlig ultraviolett strålning. Barockträdgården avslutas med en labyrint där Los Angeles konstnären Jennifer Vanderpools skulpturer i form av tårtor, bakelser och blomsterarrangemang är utplacerade. David Becks porträtt av Drottning Kristina från 1650 har inspirerat till labyrintens färg och tillsammans med Vanderpools skulpturer i vax presenteras en färgprakt och ett överflöd värdig barocken. Tankarna förs även till 1950-talets bakböcker och tidens amerikanska hemmafruideal. Olssons installation kan beskrivas som tidsaxel baserad på barockträdgårdens strikt symmetriska och långsträckta uppbyggnad. Trädgården inger ro och verkar som en meditativ metafor för ett svindlande tidsperspektiv; abstrakta tidsrymder och tankar har komprimerats till ett vackert blomsterarrangemang som till hösten kommer att vissna för att sedan förmultna och ge näring åt annan växtlighet. Verket kan tolkas som ett sätt att försöka förstå och överblicka processer bortom människans förmåga och kontroll. Trädgården flankeras tillsammans med slingrande humle av ett urval röster från det förflutna som i lyriken använt sig av natur och blomster för att uttrycka tankar och känslor om bland annat kärlek och livets ytterligheter Hedvig Charlotta Nordenflychts dikt Över en hyacint kan tolkas som ett vanitasmotiv, i Giambattista Marinos korta intensiva dikt figurerar en suckande och fuktig blåklint som metafor för smäktande kärlek och erotik emedan Carl Michael Bellman beskriver tiden som ond galla och livet som en sorgeö. Anna Norberg, Art Historian/Curator Björn Olsson -

19 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

20 Blomster, installation Blommor, träd, träkonstruktioner, järn, wire Flowers, threes, wood constructions, iron, wire.

21 Sun observations, 2008 Photography Verkbeskrivning - Work description Sun observations innefattar tre bildserier. Varje serie består av 8 stående bilder monterade med 3 cm mellanrum sida vid sida i en horisontell gestaltning på väggen. Observationerna går från gryning till gryning och baseras på att solen ligger i centrum av varje bildkomposition. Varje bild har en bildvinkel på 45 vilket ger de 8 bilderna en 360 observation utifrån jordens rotation runt sin axel. De tre serierna/observationerna är utförda på tre olika platser på ön Hven i Öresund. Från öns sydligaste spets till dess mitt vid Tycho Brahes Uranienborg. Sun observations comprises three series of images. Each series consists of 8 vertical images mounted side by side, 3 cm apart, in a horizontal arrangement on the wall. The observations have been made from sunrise to sunrise and are based on the sun being positioned in the center of each composition. Every photograph was taken at a 45 degree angle, which enables the combined 8 images in each series to cover a 360 degree observation of the sun, based on the earths rotation round it s own axis. The three series of observations were conducted at three separate locations on the island of Hven in Öresund, from the islands most southern point to its middle at Tycho Brahe s Uranienborg. Björn Olsson -

22 Sun observation (Hven south point), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

23 Sun observation (Hven corn field), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

24 Sun observation (Hven Center), photography Serie om 8 bilder, lambdaprint silikonmonterade på plexiglas/series of 8 pictures, lambda print silicone mounted on plexi each print 24 x 70 cm - in total 216 x 70 cm

25 neum, 2008 video/sound installation Verkbeskrivning - Work description Ett nät med aluminiumram hänger från taket framför en svart projektionsyta monterad på väggen. Långsamt pulserar en ljus gestaltning likt en genomskinlig ståndare fram över nätet och den svarta projektionsytan, i vilken bin färdas i åt vardera riktning. Som i en ständig utsöndring cirkulerar bina i en långsam formation runt öppningen och utöver den projicerade ytan. Genom nätet och den svarta projektionsytan på väggen bakom upplevs bina flyga i en tredimensionell visuell effekt. Ljudet som har översatts till toner likt en komposition gör rummet till en sammanhängande enhet av ljud och bild. A net with an aluminum frame is suspended from the ceiling, hanging in front of a black surface mounted on the wall. Slowly, a projection pulsates, like a transparent stamen, over the net and projected surface all through which bees are moving in every direction. Amid the net and the black projection surface the bees appear to be flying in a three-dimensional visual effect. The sounds of the bees have been translated into tones, composed in such a way that the space becomes a cohesive unit of sight and sound. Björn Olsson -

26 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

27 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

28 NEUM, video/sound installation 53 min (loop) färg video projektion, HDV, förstärkt stereoljud/color HDV video projection, amplified stereo sound/projektions yta/projection surface: PVC net 160 x 90 cm Svart tyg/black Cloth: 240 x 134 cm Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

29 Black drop, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Ett okular bestående av två plankonvexa linser hänger från taket monterad framför en videoprojektor i ett mörkt rum mellan två parallella väggar. Genom okularet projiceras stillbilder från venuspassagen 2004, med långsamma övergångar som visar Venus färd över solen. Effekten som bildas när Venus både möter och släpper solens ellips kan liknas vid en droppe. Linsen bidrar till att projektionen blir dubbel, på motsatt yta ses exakt samma förlopp dock spegelvänt och uppochner. Okularet består av två plankonvexa linser, vilket ger en sfärisk förstoring liksom den uppochnervända spegelbilden. An ocular consisting of two planoconvex lenses is suspended from the ceiling, mounted in front of a video-projector in a dark room, placed between two parallel walls. Still photographs showing the passage of Venus in the year 2004 are projected through the ocular. They display the slow transitions of Venus as its trajectory passes across the sun. The effect of Venus both encountering and going beyond the sun, and relinquishing its ellipse, can be likened to the shape of a raindrop. The lens enables the projection to become double; on the opposite face the exact same course of events is shown although inverted and upside down. The ocular is made up of two planoconvex lenses which create a spherical magnification of the projection as well as the upside down mirror image. Spaning efter tidens flyt - publicerad i sydsvenskan 22 februari 2008 Tiden spelar en avgörande roll för Björn O Olssons konstnärskap. Tålmodigt undersöker han dess gång med närmast naturvetenskapliga metoder. Till sin examensutställning på Malmö konsthögskola 2005 genomförde han ett lika grandiost som envist projekt. Varje kväll klockan prick befann han sig under ett års tid på samma plats i Pålsjö skog för att med sin kamera mäta dagens ljus. Slutartiderna varierade kraftigt, från skira försommarkvällar till vinterns täta mörker. Tillsammans bildade de 365 exponeringarna en förunderlig film om naturens och ljusets skiftningar. När han nu ställer ut på Galleri 21 är det återigen med tiden som utgångspunkt (t o m 2.3). Videoinstallationen Black Drop (Venuspassagen 2004) visar vad som synes vara en svart tuschdroppes färd över projektionsytan, men anspelar även på planeten Venus rörelse förbi solen 2004, för första gången synlig för människan på över hundra år. Verket är märkligt suggestivt i sin glidande långsamhet, en kvalitet som det även delar med utställningens övriga videoverk. Med enkla grepp förskjuter Olsson perspektiven och får min tids- och rumsuppfattning att tveka. Kontrasterat mot vardagens tempo framstår hans arbete i ett välgörande, dröjande ljus. CAROLINA SÖDERHOLM konstvetare och kritiker Björn Olsson -

30 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

31 Black drop, video installation 20 min (loop) stum, video. Projicerad bildyta: varierar, beroende på väggkonstruktion/muted, video. Projected image surface: varied, depending on construction of wall

32 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, 2007 video installation Verkbeskrivning - Work description Eller, om det är vinden är en diptyk komponerad av två lcd plattskärmar monterade sida vid sida i horisontellt läge. Bilden av ett bi förekommer separat på vardera skärm, och visar hur de från två olika tillfällen långsamt söker sig till en och samma punkt, längst en stor husvägg täkt med vildvin. Observationstagningarna är synkroniserade och visar binas nästintill identiska luftburna bana över den blå himmeln in över väggen med dess gröna färgspektra, för att slutligen landa i samma överblivna blomma. Or, if it s the wind is a diptych composed of two lcd flatscreens mounted horizontally side by side. The screens show how two different bees, at two separate points in time, slowly attempt to reach the same spot on a large wall covered in Virginia Creeper vines. The filmed observations are synchronized and demonstrate the bees nearly identical flight path through the blue sky and in over the wall s green spectrum, and finally their descent onto the same abandoned flower. Björn Olsson -

33 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV

34 Eller, om det är vinden - Or, if it s the wind, video installation 25:s loop, stum, färg, HDV diptyk/ Color video diptych, muted, HDV Installation view Galleri 21, Malmö (S) 2008

35 Gudrun, 2007 installation Verkbeskrivning - Work description Gudrun består av tolv bilder monterade i ljuslådor som hänger från taket i ett stort mörkt rum, i mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar. Vid en av sidorna i rummet hänger fem ljuslådor i blått sken bestående av satellitbilder över Norden och delar av Europa, dygnet då stormen Gudrun drog in över Sverige. Bilderna är från Dundee Satellite Receiving station, Dundee. På motsatta vägg hänger sju ljuslådor i gult sken bestående av stormbilder tiden efter stormens framtågande i trakterna runt Virserum, Småland. Bilderna är tagna av fotografer från det drabbade området. Till den blå (natt) respektive gula (gryning) delen ligger två separata ljudspår i bakgrunden. Ljudupptagningar från när ett träd bryts och faller samman har översatts till toner, komponerade av musikern Mattias Jacobsson. I mitten av rummet står två upplysta bord med vardera två par hörlurar, innehållande samtal från drabbade/personer som jobbat med efterarbetet kring stormen. Gudrun consists of 12 images mounted in light-boxes which hang from the ceiling in a large darkened room. In the center of the room there are two illuminated tables each with a pair of earphones. On one side of the room hang five light-boxes in a blue glow, displaying satellite images of Scandinavia and parts of Europe at the time when the storm Gudrun passed over Sweden. The images are taken from Dundee Satellite Receiving Station. On the opposite wall seven light-boxes hang in a yellow glow, displaying photographs of the storms aftermath in the areas around Virserum, Småland. The photographs are taken by photographers local to the area. Two separate soundtracks are played in the background one for each side of the roomblue (night) yellow (dawn). A recording of the sound of a tree breaking and falling have been translated into musical tones, composed by the musician Mattias Jacobsson. In the middle of the room stand two illuminated tables each with a pair of earphones playing recorded conversations with people directly affected by Gudrun and those involved with cleaning up after the storm. photo: Bertil Hertzberg. Björn Olsson -

36 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

37 Gudrun, installation 12 bilder, monterade i ljuslådor, fyra kanals stereo ljud, fyra högtalare; två kanals stereo ljud, två hörlurar/12 images, mounted in light-boxes four loudspeakers: four channel stereo sound two earphones: two channel stereo sound. photo: Bertil Hertzberg.

38 Sekunderna - The Seconds, film/project Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl utfördes den första exponeringen till projektet Sekunderna på en utvald plats i Pålsjöskog, en bokskog belägen i Helsingborg. I projektet har årets 365 dagars ljus mäts med hjälp av en analog stillbildskamera. En och samma plats har alltså fotograferas exakt kl under ett års tid. Projektet Sekunderna innefattas av den vetenskapliga undersökningen liksom den personliga upplevelsen. Utifrån den kroppsliga positionen i naturen söktes en överblick av ljusets skiftningar under ett årsvarv. Arbetet med en analog kamera hade syftet att inte begränsa projektet till enbart digitala filer eller riskera batteribyte under vinterhalvårets långa exponeringstider. Men den viktigaste anledningen till varför valet föll på en analog kamera var möjligheten att arbeta med riktig film. Filmen Sekunderna bygger på den tid som har lagts ned vid varje exponeringstillfälle, bilderna från stillbildskameran är scannade och passade i en hög upplösning just för att kunna överföras till 35 mm film. Tack vare ett stipendium från Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond kunde Nordisk Film Post Production producera de 365 dagarna/bilderna till 35 mm stumfilm med en längd på 40 minuter. Filmen produceras även som HDSR-master för digitalvisning. The film The Seconds consists of 365 still photographs transferred to 40min 35mm, HD muted film. At pm on the 6th July in the year 2004 the first exposure was executed on a selected site in Pålsjö forest situated in Helsingborg. In the project, the light of 365 days of one year has been measured at one specific site in Pålsjö forest by means of an analogue still-photography camera. An exposure has been executed at exactly pm during the period of one whole year. The Seconds contains both objective scientific investigation as well as subjective experience. Using a physical positioning of the body within nature an attempt was made to achieve a comprehensive view of the shifting transience of light as the earth revolves over a year. The mechanical sketch is based on the 365 days exposure values which were structured around the center of a grid containing 365 sections/lines where each second corresponds to 1 mm. The longest day measured 2327 mm/sec and the shortest day 0,03 mm/sec. The sketch describes the shape of our orbit as it is expressed in the exposure values. The diary is based on observations of and reflections upon the site which were retrieved from notes made during the project. The book The Seconds contains the 365 still-photographs along with accompanying notes and a description of the project. The project was completed in 2007 with support from the Swedish Arts Grants Committee. Text: Anna Norberg Björn Olsson -

39 still image, still image, still image, still image, Sekunderna - The Seconds, , film/project 40 min, stum, färg/muted, color, 35 mm, HD To watch film trailer please visit

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

2014-2015 LIX LÄSGLASÖGON

2014-2015 LIX LÄSGLASÖGON 2014-2015 08 07 LIX LÄSGLASÖGON LIX - LÄSGLASÖGON Våra Lix läsglasögon är förpackade med putsduk Med hjälp av vårt test-set kan konsumenten prova ut sin styrka utan att öppna förpackningen. Vi rekommenderar

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS

BORD/PLATSARMATURER/TABLE LAMPS BORD/PLATSARMATURER/ LENS 128 MESH 129 WOOD 130 RGB 131 BOTTLE 132 CAN 133 TRIO 134 BOOKY 135 PXL 136 HIDE 137 135 FOTO 138 BORD/PLATSARMATURER LENS Utförande: Lackerad aluminium och matt akryl. Vit, svart

Läs mer

Exchanges occur when. Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se

Exchanges occur when. Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se Vem är jag? Vem är du? Vad vill du? Ola Feurst: Kundvård i tiden ger relationer för livet? www.bat.se Exchanges occur when an economizing individual A, has a certain quantity of a good at his disposal

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans;

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans; FOG179 Fotografiskt projektarbete SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till Akademin Valand Tacka JA till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Verkstäder och utlåning Utställning Sommar

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg.

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Struktur och form, natur och språk. Utifrån de olika ljuskällorna framträder

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Prisguide Studio www.bjornfotograf.se Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Bröllop Välkommen till Björn Fotograf! Er upplevelse ska vara lättsam, lyxig och fylld av glädje och värme. Det ska vara

Läs mer

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas.

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas. Introduktion Flamestorm är Legends egna turnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas antingen i lag med två spelare i varje lag eller självständigt (en spelare per lag). Syftet med denna typ av arrangemang

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden

7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden Berlin-Maglehem 7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden Emanuel Bernstone, Sven-Ole Frahm Sandra Meisel, Julia Rüther Leonid Sokhranski, Elmar Vestner Michaela Zimmer invited by: Kulturföreningen Maglehem

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild galleri benjamin goss Andas gammalt och nytt Benjamin Goss är fotografen som tjänar sitt uppehälle med digitalkameran, men som älskar det bristfälliga som en trasig storformatskamera

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

INSPIRED LIVING & DESIGN

INSPIRED LIVING & DESIGN TEXTILES POSTCARDS PHOTO PRINTS INSPIRED LIVING & DESIGN HOUSE OF BEATNIKS / PRODUCT CATALOGUE 2015 / 16 PHOTOGRAPHY, PRINTS AND DESIGN BY P. ALGEDE TEXTILES 100% Organic Cotton Machine wash 40 o Cushions

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner sign Design Sanna Lindström 2009 Sanna Lindström kom till Karl Andersson & Söner för att göra sitt examensarbete på Carl Malmstensskolan. Hon gjorde en öppen hylla. Idén var utmärkt men för att göra den

Läs mer

Ljusmålade landskap. Att vandra omkring med kamera och stativ över axeln på upptäcktsresa i ett spännande landskap är för mig höjden av välbefinnande.

Ljusmålade landskap. Att vandra omkring med kamera och stativ över axeln på upptäcktsresa i ett spännande landskap är för mig höjden av välbefinnande. Tylöbäck, Halland. Ljusmålade landskap FOTO OCH TEXT: DAN GÖRANSSON Min fotografiska historia började för 30 år sedan med en systemkamera. Därefter gick jag över till mellanformat och sedan till storformat.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer