För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007."

Transkript

1 För din professionella utveckling Schenkers kursprogram Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information

2 Innehåll Allmän information... 4 Kursprogram, anmälan, kostnader, traktamenten, uteblivande från kurs, individuell utbildning, deltagare från andra företag samt ytterligare information. Affärs- och marknadsutbildning... 5 Baskurs sälj... 5 Caesar affärssystem grundkurs... 5 Caesar affärssystem fortsättningskurs... 5 CS/AVTLN inrikes offerering*... 6 ComPrice utrikes offerering grundkurs*... 6 ComPrice utrikes offerering grundkurs special*... 6 ComPrice utrikes offerering fördjupning kundspecifikt... 7 Statistik/simulering inrikes grundkurs*... 7 Statistik/simulering utrikes grundkurs*... 7 E-Services... 8 Säljteknik... 8 Schenker Business School Schenker Production School/Terminal Arbetsmiljö Ansvarsfrågor vid truckhantering* Arbetsmiljöutbildning för chefer Första hjälpen* Hjärt- och lungräddning* Krishantering* Praktiskt arbetsmiljöarbete (PAM) Chefsutbildning och ledarutveckling Ansvarsfrågor vid truckhantering* Arbetsrätt och Personalhandboken Arbetsmiljöutbildning för chefer Ekonomutbildning SAP R/ Krishantering* Ledarutveckling grundkurs Ledarutveckling fördjupning - UGL Miljölagstiftning* Personalfrågor se Arbetsrätt och Personalhandboken Presentationsteknik Projektmetodik Projektledning Projektledning Styrgrupper* Projektarbete - Flying start HR-system UGL se Ledarutveckling fördjupning Utbildning första linjens chefer Utvecklingssamtal Verksamhetsutveckling... 27

3 Grund- och vidareutbildning HR-system Agda (reseräkning)* CIEL CIEL CLIO* Ekonomiutbildning SAP/R Farligt gods ADR-kurs förarintyg* Farligt gods grundkurs Farligt gods påbyggnad Grundkurs Schenker AB Gods/terminal Grundkurs speditionskunskap land (STIF) Kvalitetsstandarden* Ledstaplarutbildning* HR-system Löner* NSAB och Combiterms Nytt avräkningssystem (NAV)* OPAL grundkurs Order/Trafik/Kundservice vidareutbildning Paket grundkurs PC-utbildning office-paketet* HR-system Personec HR (Kappa)* Produktkunskap* Projektmetodik Presentationsteknik Reklamation grundkurs* QlikView* REKO grundkurs* Rättelser grundkurs* Skadeförebyggande arbete* HR-system Timecon* Truckförarutbildning* Tullfrågor Export/Transitering Tullfrågor Import/Transitering Utrikestrafik Språkutbildning Övrig säljinriktad utbildning Elektroniska affärer vid logistik Logistik grundkurs (STIF) Logistikutbildning - Silf Competence Miljö och marknad* Övriga interna kurser Övrig information Branschutbildning Farligt gods-instruktörer Policy kompetensutveckling för Schenker AB Året som gått Tidplan English summary Kurser angivna med * ovan är inte inplanerade med datum under 2007 men kan anordnas på begäran efter kontakt med Bertil Ström, HK, Personalutveckling. Detta kursprogram återfinns också i sin helhet inklusive externa länkar på vårt intranät NOVA.

4 Bra att veta innan du anmäler dig. Kursprogrammet Anmälan till kurs Kostnader för kost, logi mm Övriga kostnader Traktamenten Uteblivande från kurs Individuell utbildning Deltagare från andra företag Information Detta kursprogram omfattar beslutad utbildningsverksamhet för år 2007 inom Schenker AB. Nya projekt, kampanjer och andra aktiviteter kan medföra ytterligare utbildningsinsatser. Innehåll, platser och tider för dessa kommer att meddelas i god tid. Anmälan till kurs ska göras snarast möjligt före aviserad kursstart. Vid överteckning kan det bli nödvändigt att omplacera deltagare till annan kursomgång än den som önskats. Kursanmälan insändes till HK Personalutveckling, attesterad av deltagarens chef och med iakttagande av rutiner för utbildningsplanering enligt verksamhetsutvecklingen. (Se personalhandboken.) Anmälan till kurs kan ske via mail. Ange önskad kursomgång och i förekommande fall dag från vilken dag hotellrum önskas. De flesta kurser genomförs på internat. Kostnaden för detta, lärararvoden, kursmaterial, etc betalas genom HK, Personalutveckling. De faktiska kostnaderna fördelas och debiteras därefter respektive enhet enligt en schablonmetod. en finns angiven för respektive kurs och avser deltagare anställda i Schenker AB med dotter- och systerbolag. Kostnader utöver kost och logi, exempelvis telefon, extra förtäring och dylikt ska ovillkorligen betalas av deltagarna till hotellet före avresan. Utlägg för företagets räkning tas ut på respektive enhet enligt fastställd rutin. Resor till och från kursorten företas i enlighet med den allmänna resepolicyn och det resereglemente som gäller för Schenkeranställda i Sverige. Kostnaden för resan betalas av respektive enhet. Utlägg och traktamenten för deltagarna utgår enligt koncernens resereglemente. För detaljerade bestämmelser se resereglementet som återfinns i Personalhandboken (se Nova). Vid uteblivande från kurs utan föregående avanmälan kommer hela kostnaden att debiteras. Vid för sen avanmälan debiteras faktisk kostnad. Utöver de i programmet aviserade kurserna kan annan individuell extern utbildning bekostas av företaget. Förutsättningen för sådan utbildning är att den är nödvändig för eller positivt kan inverka på medarbetarens möjligheter att sköta sin befattning. Beslut om och kostnader för utbildningen tas på lokal nivå. Kurserna i detta program står i regel öppna för deltagare från andra koncernbolag, ombud och åkerier i mån av plats. er debiteras i förekommande fall, annan nivå än den angivna kan komma att tillämpas för sådan deltagare. Ytterligare information om kursprogrammet eller möjligheter till annan utbildning lämnas av Bertil Ström, HK, telefon , 4

5 Affärs- och marknadsutbildning BASKURS SÄLJ (1 dag) Genomgång av affärsprocessen och säljprocessen. Prissättningsintroduktion för inrikes- och utrikes. Övergripande information om: NOVA, vår hemsida och våra e-tjänster Säljare, medarbetare vid Säljcenter, kundservice/telesales, KAM och KAC, m fl som behöver kunskap om Schenkers affärs- och säljprocess, prissättning mot kund, våra e-tjänster, IT-verktyg och vårt intranät NOVA. Att ge en grundläggande kunskap om säljorganisationens arbetsverktyg och dess användningsområden. Denna kurs kan sedan byggas på med en fördjupad kunskap om system och statistik SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Stockholm 16 januari Göteborg 1 februari 2007 AFFÄRSSYSTEM CAESAR GRUNDKURS (1 dag) Allmänt om uppbyggnad och användning av Caesar (CBT). Systemgenomgång. Funktioner. Koppling mot affärsprocess och säljprocess. Övningsexempel. DC, säljare, medarbetare vid Säljcenter och telesalesäljare på divisionerna Land, Air & Sea samt Coldsped. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med Caesar SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Göteborg 8 februari Stockholm 10 maj 2007 AFFÄRSSYSTEM CAESAR FORTSÄTTNINGSKURS (1 dag) Repetition av uppbyggnad och användning av Caesar (CBT). Selektering. Skapa selekteringsmallar. Rapporter mm. Genomgång av egna medtagna frågor. Superusers vid Säljcenter, säljsupport på divisionerna Land, Air & Sea samt Coldsped. Att ge fördjupade kunskaper i Caesar. Användaren ska kunna fungera som stöd till övrig säljcenterpersonal och säljare SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg 29 mars

6 INRIKES OFFERERING CS/AVTLN (2 dagar) Plats och tid Allmänt om uppbyggnad och användning av AVTLN. Kalkyler och NAV översikt. Systemgenomgång. Funktioner. Hur lägga in offerter? Vilka möjligheter finns i avtalsregistret? Hur bygger vi upp ett avtal rent tekniskt för att minimera manuellt extraarbete? Vad är möjligt att lägga in? Ta fram en kundoffert. Övningsexempel generella lösningar. Medarbetare vid Säljcenter och KAC. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med inrikes kundavtal, deras uppbyggnad, möjligheter och tillämpning SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov UTRIKES OFFERERING COMPRICE GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Allmänt om uppbyggnad och användning av ComPrice. Systemgenomgång. Funktioner. Hur lägga in offerter? Marknadszoner. Konverteringsverktyg. Övningsexempel generella lösningar. Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med ComPrice standard från prisunderlag till offert SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov UTRIKES OFFERERING COMPRICE GRUNDKURS SPECIAL (1 dag) Plats och tid Kort repetition av ComPrice. Funktioner. Extra genomgång av valda delar av ComPrice. Övningsexempel generella lösningar och speciallösningar. Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU. Användare med någon erfarenhet och/eller med viss osäkerhet. Repetition av ComPrice standard samt att ge kursdeltagarna extra stöd i valda delar. Höja kunskapsnivån hos användarna SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov. 6

7 UTRIKES OFFERERING COMPRICE FÖRDJUPNING KUNDSPECIFIKT (2 dagar) Systemgenomgång och funktioner i Pricing/CLIO. Fördjupning av valda delar i Pricing/CLIO. Genomgång av kundspecifika upplägg. Medarbetare vid Säljcenter och KAC. SuperUsers/ComPrice. Ge vana användare extra stöd i valda delar och höja kunskapsnivån SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg maj 2007 STATISTIK/SIMULERING INRIKES GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Grundläggande om STAV/STKU. BinStat, BinSim. Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt kalkyleringsverktyg för paket. Informationshämtning. Funktioner. Statistik från STAV/STKU, BinStat, BinSim, Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt Caesar statistik. Övningsexpempel i ovanstående system. Säljare, KAC, medarbetare vid Säljcenter m fl. med behov av statistik från inrikessystemet i säljsyfte samt att kunna hantera ovanstående statistikverktyg. Ge en grundläggande kunskap om ovanstående system och hur man tar fram statistik med de olika verktygen. Visa simuleringsmöjligheter för inrikes SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov STATISTIK/SIMULERING UTRIKES GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Grundläggande om QlikView. Informationshämtning. Funktioner. Statistik från säljinriktade QlikView-applikationer och Caesar statistik. Simuleringsmöjligheter. Övningsexpempel. Säljare, KAC och medarbetare vid säljcenter m fl med behov av statistik från utrikessystemet i säljsyfte och som behöver kunna hantera ovanstående QlikView applikationer. Ge en grundläggande kunskap om QlikView och hur man tar fram statistik från de olika applikationerna. Visa simuleringsmöjligheter för utrikes SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov 7

8 E-SERVICES (1 dag) myschenker med e-tjänster TA-system e-business EDI Kundservice, Säljare, Säljcenter, KAM och KAC m fl. som behöver kunskap om vilka e-tjänster vi kan erbjuda våra kunder. Ge en grundläggande kunskap om våra e-tjänster och vilka användningsområden de har SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Göteborg 14 mars Stockholm 21 mars 2007 SÄLJTEKNIK (2+2 dagar) Kursen genomförs under 2+2 dagar. Inför första delen ska var och en boka in fem kundbesök för genomförande mellan de två kurstillfällena. Av dessa ska två vara sambesök med närmaste chef. Det är bra om besöken avser ny kund eller befintlig kund med ny kontaktperson. Kursens första del ägnas åt att få lägga upp strategier för de bokade besöken. Under kursens del två går vi vidare med att titta på gjorda behovsanalyser och utforma offertpresentationer. Plats och tid Säljande personal som inte genomgått någon säljutbildning under de senaste två åren. Ge en grundläggande träning i säljteknik SEK inklusive kost och logi. Göteborg Del 1: 6-7 mars 2007 Del 2: mars

9 9

10 Schenker Business School Schenker Business School är en kvalificerad, sammanhållen affärsutbildning med målet att utveckla och vidmakthålla en sådan kompetensnivå hos säljande personal inom företaget att vi upplevs som marknadens bästa transport- och logistikpartner. Schenker Business School riktar sig till medarbetare i säljorganisationen inom Schenker AB (ColdSped, Air & Sea och Logistics) och deltagarna tas ut enligt regelverk av DC/RFC/KS-chef eller motsvarande. Business School omfattar differentierade inriktningar för säljare, telesalespersonal, key account managers, säljassistenter och key account coordinators. Programmet omfattar För säljare Personlig utveckling Säljmetodik Personlig säljplanering Supply Chain Management Value Based Selling Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar och mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För säljassistenter Personlig utveckling Telefonteknik Säljande offertarbete Design av presentationer Säljmetodik för icke-säljare Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För key account coordinators Personlig utveckling Avtalsrätt Officepaketet Design av presentationer Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För key account managers Personlig utveckling Avtalsrätt Avancerad affärsförhandling Inköp Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För telesalespersonal Personlig utveckling Telefonteknik Personlig säljplanering Aktivt telefonförsäljning Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete Varje inriktning genomförs under fyra (4) terminer varav den första genomförs gemensamt och det avslutande examensarbetet i grupper med medlemmar från alla inriktningar. För detaljerad beskrivning se NOVA eller kontakta ansvarig för Business School: Pia Lindgren, tel 031/ eller Bertil Ström, tel 031/ Sedan starten hösten 2001 har sammanlagt 60 medarbetare inom säljorganisationen inom division Land inklusive Coldsped och Air & Sea genomgått Business School. Nästa omgång kommer sannolikt att starta hösten 2007, dock inte alla inriktningar. 10

11 Schenker Production School/Terminal I december 2006 avslutades första omgången av Schenker Production School med hittills mycket positivt resultat. Utbildningen är skräddarsydd för chefer eller blivande chefer inom Schenkers terminalproduktion, och en andra omgång startade våren Målsättningen är att stärka kompetensen för att underlätta utvecklingen av terminalproduktionen. Detta för att i än högre grad kunna erbjuda våra kunder rationella logistiklösningar. Programmets innehåll Sammanlagt 22 utbildningsdagar fördelade på 9 block under 16 månader enligt nedan: Introduktion kickstart. Det personliga ledarskapet. Logistikens grunder och introduktion till det egna projektet. Kunden i fokus, kundens krav på Schenker, Schenkers försäljningsprocess, produkter och administrativa flöden. Företagsekonomi, sambandet mellan kvalitet, produktivitet och effektivitet och så mäter Schenker sin kvalitet. Terminal Internlogistik och bemanningsstrategi. Gränssnitten mellan Schenkers processer samt mellan Schenker och transportörerna. Hanteringsrutiner och IT-stöd. Presentation och projekt Hur gör jag mig förstådd på rätt sätt? Projektredovisning. Förändringsarbete, framtida kundkrav och examination. Utöver teorilektionerna bygger utbildningen på att deltagarna arbetar med praktikfall och ett större projekt. Ordinarie arbete kvarstår, vilket kräver en egen insats från deltagarna. Lämpliga förkunskaper Ledarskapsutbildning UGL (Utveckling Grupp Ledare) eller motsvarande. Goda kunskaper i Officepaketet i synnerhet Excel och Powerpoint. Schenkers Grundkurs eller minst två års erfarenhet inom Schenker. Arbetsmiljöutbildning. Arbetsrättslig utbildning. Den som saknar förkunskaper (t ex inte genomgått UGL) men ändå vill söka till utbildningen kan komplettera eventuella brister inom två år efter avslutad utbildning. För detaljerad beskrivning av programmet se NOVA eller kontakta ansvarig för Production School: Johan Lindberg tel 031/ , Bertil Ström tel 031/ eller någon av våra regionala produktionschefer. Utbildning av första linjens chefer Utbildning av första linjens chefer i terminalprocessen I en stor organisation som Schenker, med många hierarkiska nivåer, finns alltid en risk att första linjens chefer får en otydlig roll med utarmade ansvar och befogenheter att leda sina organisationer. Vi har med detta utbildningsprojekt som mål att utveckla och förbättra förmågan hos dessa chefer i terminalprocessen att leda och styra sina ansvarsområden. Schenker Production School och detta projekt fokuserar också på anpassning av den dagliga ledningsstrukturen till vår nya produktionsplattform. Genom utbildning och utveckling vill vi skapa en större ledningskompetens hos första linjens chefer och på så sätt skapa möjlighet till ett mer delegerat arbetssätt. Programmets innehåll Ledarskap, Kommunikation, Arbetsrätt och arbetsmiljö, Kundkrav, Affärsförståelse och kundrelationer, Kvalitet och verksamhetsutveckling, Systemkunskap, Resursoptimering, Våra processer och gränssnitt. Deltagarnas chefer (terminalchef eller motsvarande) kommer att fungera som coacher under utbildningen för att stödja och säkerställa förändringsarbetet. Programmet genomförs med start av de första grupperna i mars 2007 och omfattar totalt 22 utbildningsdagar fördelade på 9 block under 1,5 år. Detaljerad information om innehåll, krav på deltagare, anmälan mm kommer att skickas ut separat. 11

12 Arbetsmiljö ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER (1,5 dagar) Grundläggande arbetsmiljöutbildning, obligatorisk för alla chefer inom Schenker. Utbildningen delas upp i tre delar, varav del 1 och 2 ges vid ett tillfälle och del 3 någon månad senare: Del 1: Vad säger lagen? SAM. Delegering. Samordningsansvar. Skyddskommitté. Skyddsrond. Tillbudsrapportering. Riskbedömning. Konsekvensbedömning. Del 2: Stress/utbrändhet. Hur kan jag upptäcka att någon håller på att bränna ut sig? Vilka är symptomen? Vad är viktiga signaler att vara uppmärksam på? Del 3: Hur gör vi på Schenker? Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöhandbok. Verktyg. Uppföljningar. Central Skyddskommitté. Dina skyldigheter som chef. Alla chefer inom Schenker AB SEK per del inklusive kost För att kunna utöva den dagliga tillsynen av arbetsmiljön som lagen kräver, delegeras arbetsuppgifter skriftligen till de chefer som har möjlighet att utöva tillsynen. Cheferna ska bl a ha de kunskaper som krävs för uppdraget. Varje chef är skyldig att avsätta tid för sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö ska finnas representerat i samtliga verksamheters strategi- och handlingsplaner. Plats och tid Göteborg: Del den 8 maj 2007 och Del 3 den 31 maj För mer information kontakta Erika Mark, tel 031/ PRAKTISKT ARBETSMILJÖARBETE (PAM) (3+3 dagar) PAM är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Kursen genomförs i två steg om vardera tre dagar med ett mellanrum på 3-5 månader. På så sätt får deltagarna möjlighet att sätta sina nyvunna kunskaper på prov i hemmiljön under några månader. Mellanperioden används även till att göra några hemuppgifter. Steg 1 tar upp frågor om arbetsmiljöpåverkande faktorer, tillsammans med tillgängliga regelverk (AML, AMF, AFS etc) Systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter är andra viktiga inslag. I steg 2 fördjupar och breddas innehållet. Det handlar bland annat om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud och olycksfall, rehabilitering och diskriminering. Efter genomgången PAM finns också ett antal kortare vidareutbildningar i TYAs program se Plats och tid Chefer, arbetsledare, skyddsombud för kollektivanställda och skyddskommittéledamöter samt andra med ansvar för arbetsmiljön inom landtransportsektorn. Att deltagarna efter kursen skall ha god insikt om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskildes hälsa och trivsel. De skall vara bekanta med vilka lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen samt vara väl insatt i den egna rollens funktion avseende praktiskt arbete, ansvar och befogenheter. Kursen anordnas av TYA med TYAs generella villkor, dvs avgiftsfritt och med rese- och utbildningsbidrag för TYAs målgrupper. Se eller kontakta kursansvarig på TYA: Katarina Engström, , eller kursadministartör Eva Westöö, , 12

13 Chefsutbildning och ledarutveckling ARBETSRÄTT OCH PERSONALHANDBOKEN (2 dagar) Grundläggande genomgång av arbetsrätten med koppling till personalhandboken och hur vi tillämpar lagar och avtal i praktiken. Grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Personal med behov av överblick över det personaladministrativa området och arbetsrätten. Alla chefer med personalansvar, speciellt nya chefer SEK inkl kost och logi Att ge grundläggande kunskap i arbetsrätten och policies, regler, rutiner och tillämpningar i personalfrågor inom företaget. Plats och tid Jönköping oktober 2007 EKONOMIUTBILDNING SAP R/3 (2 dagar) Introduktion till ekonomisystemet SAP R/3. Kundreskontran. Leverantörsreskontran. Kredithantering. Controlling/redovisning informationssökning och rapportuttag. Kursen bygger till stor del på praktiska övningar vid PC. Handläggare av och ansvariga för ekonomirutiner inom våra regioner, distrikt och staber som inte tidigare deltagit i någon utbildning kring ekonomisystemet SAP R/3. Att utifrån deltagarens roll i förhållande till systemet ge nödvändiga kunskaper och förståelse för att kunna hantera systemet på ett korrekt sätt SEK inklusive logi. Plats och tid 1. Göteborg mars Göteborg september 2007 LEDARUTVECKLING GRUNDKURS ( dagar) Att vara chef och ledare innebär att det ställs stora krav och förväntningar från både medarbetare och företaget. Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om både vad som ska göras samt inte minst hur man ska göra i frågor som rör den egna personalen. Ditt engagemang och aktiva deltagande blir viktigt eftersom det gäller att omsätta kursens innehåll till praktisk handling på hemmaplan. Du som är nytillträdd chef ska deltaga i denna utbildning plus den fristående kursen Arbetsrätt och personalhandboken ovan (anmälan till denna görs separat). Del 1: Introduktion. Vad innebär ledar- och chefsrollen. Befogenheter och ansvar. Ledarskapet inom Schenker. Företagsinterna policies mm. Informations- och presentationsteknik. Del 2: Informations- och presentationsteknik. Effektiva möten. Lär känna dig själv. Stresshantering. Manligt och kvinnligt. Att sätta mål. Del 3: Utvecklingssamtal. Kommunikation. Samtalsmetodik. Arbetsmodell för kompetensutveckling. Hur hantera det svåra samtalet. Del 4: Ledarskap och ledarstil. Samarbete och grupputveckling. Förändringsarbete. Effektiv feedback. Konflikthantering. Mellan de olika etapperna kommer visst hemarbete knutet till kursinnehållet att förekomma. 13

14 Utbildningen vänder sig till alla som nyligen blivit chefer inom produktion eller administration. Även du som har lite erfarenhet som chef men saknar grundläggande kunskap inom området bör deltaga. Att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för vad ledarskap i praktiken innebär. Ökade kunskaper om praktiska metoder i arbetet med den egna personalen. Bättre självkännedom och ökat självförtroende i ledarrollen SEK per deltagare inklusive kost och logi. Plats och tid Omgång 1: Del 1. Göteborg januari 2007 Del 2. Jönköping februari 2007 Del 3. Halmstad april 2007 Stockholm 2-3 maj 2007 Del 4. Helsingborg maj 2007 Omgång 2: Del 1. Göteborg september 2007 Del 2. Helsingborg oktober 2007 Del 3. Stockholm 6-7 november 2007 Halmstad november 2007 Del 4. Jönköping 4-5 december 2007 LEDARUTVECKLING FÖRDJUPNING UGL (5 dagar) UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som ökar insikten om grupputveckling och ledarskapets betydelse för effektivitet. Kursen skiljer sig från traditionell utbildning. Kursledarna fungerar mer som tränare än lärare. Ju högre aktivitet, större inlevelseförmåga och öppenhet deltagarna kan bidra med desto större utbyte. Kursen bedrivs i internatform och med ett program som inte medger andra engagemang under utbildningstiden. UGL är en krävande kurs, och det är bra om du känner dig i form såväl fysiskt som mentalt. Utbildningen bygger på så kallad upplevelsebaserad inlärning som hjälper deltagarna att: Se och hantera konflikter. Kommunicera direkt och klart. Ta och ge effektiv feedback. Urskilja olika faser i en grupps utveckling. Förstå att det finns behov av olika ledarstilar. Uppnå ökat självförtroende och självinsikt. Kursen riktar sig till chefer på alla nivåer som har några års erfarenhet i rollen som ledare och som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt få ökad personlig mognad. Grupperna sätts samman efter mottot så olika människor som möjligt för att få optimal utveckling och erfarenhetsbredd. Det är också viktigt att deltagarna inte står i beroendeförhållande till varandra. Efter intresseanmälan sätter vi ihop grupper (max 12 i varje) utifrån ovanstående kriterier. Att göra deltagarna mer effektiva som chef/ledare och gruppmedlemmar. Genom teori och praktiska övningar få ökad förståelse för hur människor fungerar individuellt och i grupp SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Hyssna 5-9 mars Hyssna 1-5 oktober

15 PRESENTATIONSTEKNIK (2 dagar) I många sammanhang gäller det att inför andra sälja sin idé sitt budskap. I denna kurs får du lära dig en grundläggande metod för hur en bra och engagerande presentation genomförs. Vi går igenom och tränar de olika delar som krävs för en lyckad presentation. Ett viktigt syfte är att öka ditt självförtroende och din tro på att du verkligen kan tala inför andra på ett bra sätt. Teori varvas med mycket praktisk träning kring bl a: Kommunikation i olika former. Hur du planerar och förbereder en presentation. Att arbeta strukturerat. Skriva manus i rubrikform. Att fånga intresset och hålla det vid liv. Hantera rampfeber. Röst och kroppsspråk. Alla som behöver grundläggande kunskap och träning i att tala inför grupp. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet eller andra förkunskaper. Max 10 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning. Att visa hur du med enkla metoder kan utnyttja dina personliga resurser för att genomföra övertygande och intressanta presentationer. Att du upplever dina framsteg och kunskaper på ett sätt som gör att du direkt börjar använda metoden i olika sammanhang SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg oktober 2007 PROJEKTMETODIK (3 dagar) Kursen ger en grundläggande kunskap i projektmetodik och följer de fem faserna i Schenkers projektmodell (SPM). Ur innehållet Vad är projekt och varför projekt? Omgivande faktorer och koppling till affärsutveckling. Olika projekttyper. Beställarens roll syfte. Projektets olika faser. Projektdirektiv. Projektplan. Målformulering och målstyrning. Planering. Projektbudget. Kvalitetsplan. Uppföljning och styrande dokument. Projektorganisation. Informationsplan. Projektadministration. Projektavslut. Produkt- och effektmål. Den praktiska träningen under utbildningen sker utifrån ett eller flera verkliga projekt som deltagarna tar med sig in i utbildningen. Personer som arbetar eller kommer att arbeta med projekt av alla slag inom Schenker. Att ge grundläggande kunskaper i att strukturera, planera och styra projekt inom Schenker mot ett angivet projektmål inom upepsatta kvalitets-, kostnads- och tidsramar. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska förstå och kunna tillämpa projektmodellen (SPM) SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg 28 februari - 2 mars

16 PROJEKTLEDNING (2+1 dagar) Projektgruppen: Gruppens sammansättning. Att förstå och hantera gruppdynamiska effekter. Gruppens krav på ledarskapet. Situationsanpassat ledarskap: Att leda kreativa olikheter. Att leda genom effektiv kommunikation. Att hantera konflikter. Egen ledarstil: Mina olika roller som projektledare. Min ledarstils styrkor och fallgropar. Min syn på ledarskapet och medarbetarna. Att utveckla medarbetaren och arbetsmetoder: Företagets värderingar och mål. Att motivera och utveckla medarbetare i projektet. Att tillämpa och utveckla arbetsmetoder för ledning och styrning. Dag 3 är deltagarstyrd där deltagarna får reflektera och fördjupa sina kunskaper i projektmetodik genom återkoppling till dag 1 och 2. Personer som leder eller kommer att leda projektarbete inom Schenker. Deltagarna ska genomgått utbildningen i Projektmetodik och ha praktisk erfarenhet av projektarbete. Att genom teori och träning ge deltagarna ökad kunskap om hur man utvecklar ett tydligt ledarskap för att utveckla och leda en tillfälligt sammansatt projektgrupp och samtidigt styra gruppens arbete mot ett gemensamt mål inom uppsatta ramar. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna leda hela eller delar av projekt, beroende på tidigare ledarerfarenhet SEK inklusive kost och logi Plats och tid Göteborg april och 11 maj 2007 PROJEKTARBETE FLYING START När ett nytt projekt ska igång råder det ofta som störst osäkerhet i form av dels oklara roller och relationer inom teamet och dels en otydlig gemensam målbild som beskriver vad projektet ska åstadkomma. De personer som ska ingå i projektet har olika förutsättningar och ofta liten erfarenhet av att arbeta tillsammans. Via vår leverantör av utbildningstjänster inom projektmetodik och projektledning kan vi erbjuda ett stöd i form av en utbildning i arbetsmetod för att effektivt starta upp ett projekt. Metoden har man kallat Flying start. En arbetsmetod som syftar till att hjälpa projekt att snabbt få luft under vingarna som bär ända fram till mål. Förutom den operativa vinsten i väl etablerade projekt får deltagarna samtidigt praktisk träning och tillgång till mentorskap under de dagar insatser varar. Flying start bygger på ett antal effektiva arbetsmoment som utgår från projektets egna förutsättningar. t är att under en begränsad tid skapa ett fungerande team som genom effektiv kommunikation och samverkan bygger upp en gemensam målbild och en struktur för planering, genomförande och styrning som svarar mot projektets syfte, mål och önskat resultat. Insatsen resulterar i: En gemensam målbild En accepterad struktur för planering, ledning och styrning En första version av projektplan En projektgrupp som förstår varandras roller och beteenden En effektivare kommunikation mellan deltagarna Vid intresse för denna form av skräddarsydd utbildning kontakta Bertil Ström, eller vår leverantör Training Lab,

17 UTVECKLINGSSAMTAL (2 dagar) Utvecklingssamtalet är ett av chefens viktigare verktyg för att skapa samförstånd, klargöra mål och fastställa utvecklingsbehov. Företagsledningen har som strategiskt mål i ledarskapspolicyn angett att alla medarbetare ska ha minst ett utvecklingssamtal varje år. Här får du möjlighet att förbättra utbytet av samtalen genom både teori och praktisk träning. Vad ska ett utvecklingssamtal innehålla? Förberedelser och uppföljning. Hur skapa bra kommunikation. Olika förhållningssätt. Aktivt lyssnande. Frågeteknik. Effektiv feedback. Arbetsmodell för kompetensutveckling. Det svåra samtalet. Praktiska övningar. Samtliga chefer som genomför utvecklingssamtal. Max 12 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning. Att ge grundläggande kunskap samt träning i ett sätt att genomföra konstruktiva utvecklingssamtal SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Halmstad april Stockholm 2-3 maj Stockholm 6-7 november Halmstad november

18 Grund- och vidareutbildning CIEL (2 dagar) Grundläggande funktioner i utrikesverksamhetens driftssystem CIEL (Computer Integrated External Logistics). Kursen ges i två versioner: 1. Med huvudinriktning på uppdragsregistrering i första hand för medarbetare på DORO. 2. Med huvudinriktning på RTS, lastplanering, etc. I första hand avsedd för medarbetare på PU. Plats och tid Alla som har behov av grundläggande kunskaper i CIEL. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i utrikestrafik och spedition. Att ge nya användare grundläggande kunskap i CIEL som verktyg SEK inklusive kost och logi. Version 1 för medarbetare på DORO: 1. Göteborg mars Göteborg april Göteborg september 2007 Version 2 för medarbetare på PU kan ges vid behov. FARLIGT GODS ADR-KURS FÖRARINTYG Från årsskiftet införs nya regler för vilka som ska ha förarintyg (ADR-intyg) vid transport av farligt gods. Tidigare bestämmelser har stadgat att förare av fordon med en tillåten totalvikt över 3,5 ton som transporterar farligt gods ska ha förarintyg. Den 1 januari 2007 tas totalviktsgränsen bort och förare av alla typer av fordon, oavsett totalvikten, ska inneha förarintyg (ADR-intyg). Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet eller av organisation som godkänts av myndigheten, och ange att föraren deltagit i en kurs och genomfört examination på de särskilda krav som skall uppfyllas vid transport av farligt gods. Se ADR-S kapitel 8.2. Kravet gäller inte om man transporterar det farliga godset som begränsad mängd eller som värdeberäknad mängd. Vid tillämpning av värdeberäknad mängd är det tillräckligt med en utbildning enligt kraven i kapitel 1.3 i ADR-S, så kallad funktionsanpassad utbildning. Vid transport av ämnen eller föremål av ADR-klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) eller ämnen av ADR-klass 7 (Radioaktiva ämnen ) krävs dessutom ytterligare specialkurser enligt ADR-S kapitel Giltighetstiden för intyg är 5 år. För förlängning av intygens giltighet skall fordonsförare kunna visa att en repetitionsutbildning genomgåtts och motsvarande examination klarats inom en 12- månadersperiod innan ursprunglig giltighetstid gått ut. Även övriga personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning om de bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområde. Se ADR-S kapitel 1.3. Utbildningen ska även innehålla bestämmelser för skydd av farligt gods. De kurser som kan anordnas är således: Grundkurs (18 lektioner) Specialkurs för klass 1 (8 lektioner) Specialkurs för klass 7 (8 lektioner) Specialkurs för tankbilsförare (12 lektioner) Repetitionskurs (2 dagar inklusive individuella praktiska övningar) Övrig utbildning enligt ADR-S kapitel 1.3 Förare enligt ovan (ADR kapitel 8.2 och 1.3 ) och personer delaktiga vid transport av farligt gods (ADR kap 1.3). 18

19 Plats och tid Att ge berörda förare och övriga de kunskaper kring transporter av farligt gods som krävs för att uppfylla lagens krav om säkra farligt godstransporter. Kurser kan anordnas lokalt efter önskemål. Kontakta någon av våra säkerhetsrådgivare eller av SRV utbildade och godkända farligt godsinstruktörer. Se förteckning sidan 29. FARLIGT GODS GRUND (2,5 dagar) Grundläggande genomgång av regelverken kring transport av farligt gods ADR och IMDG och våra rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall Alla inom och utanför företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt godstransporter och tillhörande dokumentation. Denna kurs riktar sig till sådana som tidigare inte genomgått någon kurs i transport av Farligt gods. Ge en grundläggande kunskap om lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra interna regler och rutiner i sammanhanget SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Jönköping (preliminärt) mars 2007 FARLIGT GODS PÅBYGGNAD (2,5 dagar) Fördjupad genomgång av regelverken kring transport av farligt gods, ADR och IMDG, och våra rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall Alla inom företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt godstransporter och har genomgått Farligt gods grundkurs eller motsvarande tidigare än för 6 månader sedan. Ge en uppdatering av och fördjupning i lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra interna regler och rutiner i sammanhanget SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Jönköping (preliminärt) april 2007 GRUNDKURS SCHENKER AB (2+2+3 dagar) Historik, organisation och branschöversikt. Omvärld, bransch och logistikutveckling. Trafikuppläggning in- och utrikes, bestämmelser och avtal. Våra gemensamma transportvillkor. Leveransvillkor. Produktsortimentet. Prissättning och priskonstruktion. Marknadsföring och försäljning. Översikt över våra ansvarsbestämmelser och vår försäkringslösning. Inrikes- och utrikes indatahantering. Debitering, avräkning. Översikt över informationssystemen. Verksamhetsutveckling. Schenkers miljöarbete. Grupparbeten och övningar. Studiebesök på terminaler och HK. Företrädesvis nyanställd personal på alla nivåer. Deltagare bör ha arbetat inom koncernen cirka tre månader eller ha tidigare branscherfarenhet. 19

20 Plats och tid Att ge alla en helhetsbild och övergripande kunskap om företaget, dess system, processer, rutiner och samarbetsförhållanden SEK inklusive kost och logi. Kursen är uppdelad i tre delar om vardera 2-3 dagar. Uppläggningen förutsätter deltagande under samtliga 7 dagar. Omgång 1: Del 1: Göteborg 28 februari - 1 mars 2007 Del 2: Göteborg mars 2007 Del 3: Helsingborg maj 2007 Omgång 2: Del 1: Göteborg 5-6 september 2007 Del 2: Göteborg oktober 2007 Del 3: Helsingborg 7-9 november 2007 GODS/TERMINAL (2 dagar) Helheten, organisation och historik Våra produkter och tillval Vilka krav ställer våra kunder? Kvalitet i alla led Indatahantering Godshantering regler och rutiner Grupparbeten Studiebesök på terminal Trafik och transportörer Teknikutveckling Framtiden vad kan vi förvänta oss? I första hand terminalarbetare och arbetsledare som arbetar med gods men även övriga som vill ha en översikt över våra godsprodukter och deras hantering. Att öka kunskapen om godsprodukterna hos alla, öka förståelsen för såväl marknadens som produktionens krav, få alla att arbeta efter likformiga rutiner och ytterligare förstärka den positiva attityden hos alla som arbetar med gods SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Värnamo januari Linköping mars Jönköping september Stockhom november 2007 GRUNDKURS SPEDITIONSKUNSKAP LAND (STIF) (2 dagar) Plats och tid Speditören och hans arbetsuppgifter. Leveransvillkor. Ansvar. Trafik och trafikmedel. Fraktberäkningsregler. Farligt gods - översikt. Tullhandlingar. Import- och exportspedition. Alla som har behov av grundläggande kunskaper i spedition. Att ge en allmän genomgång av speditörens arbetsuppgifter och de regelverk som styr dessa SEK exklusive logi. Meddelas senare Kursen ges i Sveriges Transportindustriförbunds regi. Anmälan till Kristina Dahlman, Transportindustriförbundet, tel eller via förbundets hemsida 20

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer