För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007."

Transkript

1 För din professionella utveckling Schenkers kursprogram Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information

2 Innehåll Allmän information... 4 Kursprogram, anmälan, kostnader, traktamenten, uteblivande från kurs, individuell utbildning, deltagare från andra företag samt ytterligare information. Affärs- och marknadsutbildning... 5 Baskurs sälj... 5 Caesar affärssystem grundkurs... 5 Caesar affärssystem fortsättningskurs... 5 CS/AVTLN inrikes offerering*... 6 ComPrice utrikes offerering grundkurs*... 6 ComPrice utrikes offerering grundkurs special*... 6 ComPrice utrikes offerering fördjupning kundspecifikt... 7 Statistik/simulering inrikes grundkurs*... 7 Statistik/simulering utrikes grundkurs*... 7 E-Services... 8 Säljteknik... 8 Schenker Business School Schenker Production School/Terminal Arbetsmiljö Ansvarsfrågor vid truckhantering* Arbetsmiljöutbildning för chefer Första hjälpen* Hjärt- och lungräddning* Krishantering* Praktiskt arbetsmiljöarbete (PAM) Chefsutbildning och ledarutveckling Ansvarsfrågor vid truckhantering* Arbetsrätt och Personalhandboken Arbetsmiljöutbildning för chefer Ekonomutbildning SAP R/ Krishantering* Ledarutveckling grundkurs Ledarutveckling fördjupning - UGL Miljölagstiftning* Personalfrågor se Arbetsrätt och Personalhandboken Presentationsteknik Projektmetodik Projektledning Projektledning Styrgrupper* Projektarbete - Flying start HR-system UGL se Ledarutveckling fördjupning Utbildning första linjens chefer Utvecklingssamtal Verksamhetsutveckling... 27

3 Grund- och vidareutbildning HR-system Agda (reseräkning)* CIEL CIEL CLIO* Ekonomiutbildning SAP/R Farligt gods ADR-kurs förarintyg* Farligt gods grundkurs Farligt gods påbyggnad Grundkurs Schenker AB Gods/terminal Grundkurs speditionskunskap land (STIF) Kvalitetsstandarden* Ledstaplarutbildning* HR-system Löner* NSAB och Combiterms Nytt avräkningssystem (NAV)* OPAL grundkurs Order/Trafik/Kundservice vidareutbildning Paket grundkurs PC-utbildning office-paketet* HR-system Personec HR (Kappa)* Produktkunskap* Projektmetodik Presentationsteknik Reklamation grundkurs* QlikView* REKO grundkurs* Rättelser grundkurs* Skadeförebyggande arbete* HR-system Timecon* Truckförarutbildning* Tullfrågor Export/Transitering Tullfrågor Import/Transitering Utrikestrafik Språkutbildning Övrig säljinriktad utbildning Elektroniska affärer vid logistik Logistik grundkurs (STIF) Logistikutbildning - Silf Competence Miljö och marknad* Övriga interna kurser Övrig information Branschutbildning Farligt gods-instruktörer Policy kompetensutveckling för Schenker AB Året som gått Tidplan English summary Kurser angivna med * ovan är inte inplanerade med datum under 2007 men kan anordnas på begäran efter kontakt med Bertil Ström, HK, Personalutveckling. Detta kursprogram återfinns också i sin helhet inklusive externa länkar på vårt intranät NOVA.

4 Bra att veta innan du anmäler dig. Kursprogrammet Anmälan till kurs Kostnader för kost, logi mm Övriga kostnader Traktamenten Uteblivande från kurs Individuell utbildning Deltagare från andra företag Information Detta kursprogram omfattar beslutad utbildningsverksamhet för år 2007 inom Schenker AB. Nya projekt, kampanjer och andra aktiviteter kan medföra ytterligare utbildningsinsatser. Innehåll, platser och tider för dessa kommer att meddelas i god tid. Anmälan till kurs ska göras snarast möjligt före aviserad kursstart. Vid överteckning kan det bli nödvändigt att omplacera deltagare till annan kursomgång än den som önskats. Kursanmälan insändes till HK Personalutveckling, attesterad av deltagarens chef och med iakttagande av rutiner för utbildningsplanering enligt verksamhetsutvecklingen. (Se personalhandboken.) Anmälan till kurs kan ske via mail. Ange önskad kursomgång och i förekommande fall dag från vilken dag hotellrum önskas. De flesta kurser genomförs på internat. Kostnaden för detta, lärararvoden, kursmaterial, etc betalas genom HK, Personalutveckling. De faktiska kostnaderna fördelas och debiteras därefter respektive enhet enligt en schablonmetod. en finns angiven för respektive kurs och avser deltagare anställda i Schenker AB med dotter- och systerbolag. Kostnader utöver kost och logi, exempelvis telefon, extra förtäring och dylikt ska ovillkorligen betalas av deltagarna till hotellet före avresan. Utlägg för företagets räkning tas ut på respektive enhet enligt fastställd rutin. Resor till och från kursorten företas i enlighet med den allmänna resepolicyn och det resereglemente som gäller för Schenkeranställda i Sverige. Kostnaden för resan betalas av respektive enhet. Utlägg och traktamenten för deltagarna utgår enligt koncernens resereglemente. För detaljerade bestämmelser se resereglementet som återfinns i Personalhandboken (se Nova). Vid uteblivande från kurs utan föregående avanmälan kommer hela kostnaden att debiteras. Vid för sen avanmälan debiteras faktisk kostnad. Utöver de i programmet aviserade kurserna kan annan individuell extern utbildning bekostas av företaget. Förutsättningen för sådan utbildning är att den är nödvändig för eller positivt kan inverka på medarbetarens möjligheter att sköta sin befattning. Beslut om och kostnader för utbildningen tas på lokal nivå. Kurserna i detta program står i regel öppna för deltagare från andra koncernbolag, ombud och åkerier i mån av plats. er debiteras i förekommande fall, annan nivå än den angivna kan komma att tillämpas för sådan deltagare. Ytterligare information om kursprogrammet eller möjligheter till annan utbildning lämnas av Bertil Ström, HK, telefon , 4

5 Affärs- och marknadsutbildning BASKURS SÄLJ (1 dag) Genomgång av affärsprocessen och säljprocessen. Prissättningsintroduktion för inrikes- och utrikes. Övergripande information om: NOVA, vår hemsida och våra e-tjänster Säljare, medarbetare vid Säljcenter, kundservice/telesales, KAM och KAC, m fl som behöver kunskap om Schenkers affärs- och säljprocess, prissättning mot kund, våra e-tjänster, IT-verktyg och vårt intranät NOVA. Att ge en grundläggande kunskap om säljorganisationens arbetsverktyg och dess användningsområden. Denna kurs kan sedan byggas på med en fördjupad kunskap om system och statistik SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Stockholm 16 januari Göteborg 1 februari 2007 AFFÄRSSYSTEM CAESAR GRUNDKURS (1 dag) Allmänt om uppbyggnad och användning av Caesar (CBT). Systemgenomgång. Funktioner. Koppling mot affärsprocess och säljprocess. Övningsexempel. DC, säljare, medarbetare vid Säljcenter och telesalesäljare på divisionerna Land, Air & Sea samt Coldsped. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med Caesar SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Göteborg 8 februari Stockholm 10 maj 2007 AFFÄRSSYSTEM CAESAR FORTSÄTTNINGSKURS (1 dag) Repetition av uppbyggnad och användning av Caesar (CBT). Selektering. Skapa selekteringsmallar. Rapporter mm. Genomgång av egna medtagna frågor. Superusers vid Säljcenter, säljsupport på divisionerna Land, Air & Sea samt Coldsped. Att ge fördjupade kunskaper i Caesar. Användaren ska kunna fungera som stöd till övrig säljcenterpersonal och säljare SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg 29 mars

6 INRIKES OFFERERING CS/AVTLN (2 dagar) Plats och tid Allmänt om uppbyggnad och användning av AVTLN. Kalkyler och NAV översikt. Systemgenomgång. Funktioner. Hur lägga in offerter? Vilka möjligheter finns i avtalsregistret? Hur bygger vi upp ett avtal rent tekniskt för att minimera manuellt extraarbete? Vad är möjligt att lägga in? Ta fram en kundoffert. Övningsexempel generella lösningar. Medarbetare vid Säljcenter och KAC. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med inrikes kundavtal, deras uppbyggnad, möjligheter och tillämpning SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov UTRIKES OFFERERING COMPRICE GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Allmänt om uppbyggnad och användning av ComPrice. Systemgenomgång. Funktioner. Hur lägga in offerter? Marknadszoner. Konverteringsverktyg. Övningsexempel generella lösningar. Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs. Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med ComPrice standard från prisunderlag till offert SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov UTRIKES OFFERERING COMPRICE GRUNDKURS SPECIAL (1 dag) Plats och tid Kort repetition av ComPrice. Funktioner. Extra genomgång av valda delar av ComPrice. Övningsexempel generella lösningar och speciallösningar. Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU. Användare med någon erfarenhet och/eller med viss osäkerhet. Repetition av ComPrice standard samt att ge kursdeltagarna extra stöd i valda delar. Höja kunskapsnivån hos användarna SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov. 6

7 UTRIKES OFFERERING COMPRICE FÖRDJUPNING KUNDSPECIFIKT (2 dagar) Systemgenomgång och funktioner i Pricing/CLIO. Fördjupning av valda delar i Pricing/CLIO. Genomgång av kundspecifika upplägg. Medarbetare vid Säljcenter och KAC. SuperUsers/ComPrice. Ge vana användare extra stöd i valda delar och höja kunskapsnivån SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg maj 2007 STATISTIK/SIMULERING INRIKES GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Grundläggande om STAV/STKU. BinStat, BinSim. Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt kalkyleringsverktyg för paket. Informationshämtning. Funktioner. Statistik från STAV/STKU, BinStat, BinSim, Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt Caesar statistik. Övningsexpempel i ovanstående system. Säljare, KAC, medarbetare vid Säljcenter m fl. med behov av statistik från inrikessystemet i säljsyfte samt att kunna hantera ovanstående statistikverktyg. Ge en grundläggande kunskap om ovanstående system och hur man tar fram statistik med de olika verktygen. Visa simuleringsmöjligheter för inrikes SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov STATISTIK/SIMULERING UTRIKES GRUNDKURS (1 dag) Plats och tid Grundläggande om QlikView. Informationshämtning. Funktioner. Statistik från säljinriktade QlikView-applikationer och Caesar statistik. Simuleringsmöjligheter. Övningsexpempel. Säljare, KAC och medarbetare vid säljcenter m fl med behov av statistik från utrikessystemet i säljsyfte och som behöver kunna hantera ovanstående QlikView applikationer. Ge en grundläggande kunskap om QlikView och hur man tar fram statistik från de olika applikationerna. Visa simuleringsmöjligheter för utrikes SEK inklusive kost och logi. Ges vid behov 7

8 E-SERVICES (1 dag) myschenker med e-tjänster TA-system e-business EDI Kundservice, Säljare, Säljcenter, KAM och KAC m fl. som behöver kunskap om vilka e-tjänster vi kan erbjuda våra kunder. Ge en grundläggande kunskap om våra e-tjänster och vilka användningsområden de har SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Göteborg 14 mars Stockholm 21 mars 2007 SÄLJTEKNIK (2+2 dagar) Kursen genomförs under 2+2 dagar. Inför första delen ska var och en boka in fem kundbesök för genomförande mellan de två kurstillfällena. Av dessa ska två vara sambesök med närmaste chef. Det är bra om besöken avser ny kund eller befintlig kund med ny kontaktperson. Kursens första del ägnas åt att få lägga upp strategier för de bokade besöken. Under kursens del två går vi vidare med att titta på gjorda behovsanalyser och utforma offertpresentationer. Plats och tid Säljande personal som inte genomgått någon säljutbildning under de senaste två åren. Ge en grundläggande träning i säljteknik SEK inklusive kost och logi. Göteborg Del 1: 6-7 mars 2007 Del 2: mars

9 9

10 Schenker Business School Schenker Business School är en kvalificerad, sammanhållen affärsutbildning med målet att utveckla och vidmakthålla en sådan kompetensnivå hos säljande personal inom företaget att vi upplevs som marknadens bästa transport- och logistikpartner. Schenker Business School riktar sig till medarbetare i säljorganisationen inom Schenker AB (ColdSped, Air & Sea och Logistics) och deltagarna tas ut enligt regelverk av DC/RFC/KS-chef eller motsvarande. Business School omfattar differentierade inriktningar för säljare, telesalespersonal, key account managers, säljassistenter och key account coordinators. Programmet omfattar För säljare Personlig utveckling Säljmetodik Personlig säljplanering Supply Chain Management Value Based Selling Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar och mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För säljassistenter Personlig utveckling Telefonteknik Säljande offertarbete Design av presentationer Säljmetodik för icke-säljare Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För key account coordinators Personlig utveckling Avtalsrätt Officepaketet Design av presentationer Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För key account managers Personlig utveckling Avtalsrätt Avancerad affärsförhandling Inköp Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete För telesalespersonal Personlig utveckling Telefonteknik Personlig säljplanering Aktivt telefonförsäljning Säljande offertarbete Säljstödssystem Presentationsteknik Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter. Tentamina på varje delmoment Examensarbete Varje inriktning genomförs under fyra (4) terminer varav den första genomförs gemensamt och det avslutande examensarbetet i grupper med medlemmar från alla inriktningar. För detaljerad beskrivning se NOVA eller kontakta ansvarig för Business School: Pia Lindgren, tel 031/ eller Bertil Ström, tel 031/ Sedan starten hösten 2001 har sammanlagt 60 medarbetare inom säljorganisationen inom division Land inklusive Coldsped och Air & Sea genomgått Business School. Nästa omgång kommer sannolikt att starta hösten 2007, dock inte alla inriktningar. 10

11 Schenker Production School/Terminal I december 2006 avslutades första omgången av Schenker Production School med hittills mycket positivt resultat. Utbildningen är skräddarsydd för chefer eller blivande chefer inom Schenkers terminalproduktion, och en andra omgång startade våren Målsättningen är att stärka kompetensen för att underlätta utvecklingen av terminalproduktionen. Detta för att i än högre grad kunna erbjuda våra kunder rationella logistiklösningar. Programmets innehåll Sammanlagt 22 utbildningsdagar fördelade på 9 block under 16 månader enligt nedan: Introduktion kickstart. Det personliga ledarskapet. Logistikens grunder och introduktion till det egna projektet. Kunden i fokus, kundens krav på Schenker, Schenkers försäljningsprocess, produkter och administrativa flöden. Företagsekonomi, sambandet mellan kvalitet, produktivitet och effektivitet och så mäter Schenker sin kvalitet. Terminal Internlogistik och bemanningsstrategi. Gränssnitten mellan Schenkers processer samt mellan Schenker och transportörerna. Hanteringsrutiner och IT-stöd. Presentation och projekt Hur gör jag mig förstådd på rätt sätt? Projektredovisning. Förändringsarbete, framtida kundkrav och examination. Utöver teorilektionerna bygger utbildningen på att deltagarna arbetar med praktikfall och ett större projekt. Ordinarie arbete kvarstår, vilket kräver en egen insats från deltagarna. Lämpliga förkunskaper Ledarskapsutbildning UGL (Utveckling Grupp Ledare) eller motsvarande. Goda kunskaper i Officepaketet i synnerhet Excel och Powerpoint. Schenkers Grundkurs eller minst två års erfarenhet inom Schenker. Arbetsmiljöutbildning. Arbetsrättslig utbildning. Den som saknar förkunskaper (t ex inte genomgått UGL) men ändå vill söka till utbildningen kan komplettera eventuella brister inom två år efter avslutad utbildning. För detaljerad beskrivning av programmet se NOVA eller kontakta ansvarig för Production School: Johan Lindberg tel 031/ , Bertil Ström tel 031/ eller någon av våra regionala produktionschefer. Utbildning av första linjens chefer Utbildning av första linjens chefer i terminalprocessen I en stor organisation som Schenker, med många hierarkiska nivåer, finns alltid en risk att första linjens chefer får en otydlig roll med utarmade ansvar och befogenheter att leda sina organisationer. Vi har med detta utbildningsprojekt som mål att utveckla och förbättra förmågan hos dessa chefer i terminalprocessen att leda och styra sina ansvarsområden. Schenker Production School och detta projekt fokuserar också på anpassning av den dagliga ledningsstrukturen till vår nya produktionsplattform. Genom utbildning och utveckling vill vi skapa en större ledningskompetens hos första linjens chefer och på så sätt skapa möjlighet till ett mer delegerat arbetssätt. Programmets innehåll Ledarskap, Kommunikation, Arbetsrätt och arbetsmiljö, Kundkrav, Affärsförståelse och kundrelationer, Kvalitet och verksamhetsutveckling, Systemkunskap, Resursoptimering, Våra processer och gränssnitt. Deltagarnas chefer (terminalchef eller motsvarande) kommer att fungera som coacher under utbildningen för att stödja och säkerställa förändringsarbetet. Programmet genomförs med start av de första grupperna i mars 2007 och omfattar totalt 22 utbildningsdagar fördelade på 9 block under 1,5 år. Detaljerad information om innehåll, krav på deltagare, anmälan mm kommer att skickas ut separat. 11

12 Arbetsmiljö ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER (1,5 dagar) Grundläggande arbetsmiljöutbildning, obligatorisk för alla chefer inom Schenker. Utbildningen delas upp i tre delar, varav del 1 och 2 ges vid ett tillfälle och del 3 någon månad senare: Del 1: Vad säger lagen? SAM. Delegering. Samordningsansvar. Skyddskommitté. Skyddsrond. Tillbudsrapportering. Riskbedömning. Konsekvensbedömning. Del 2: Stress/utbrändhet. Hur kan jag upptäcka att någon håller på att bränna ut sig? Vilka är symptomen? Vad är viktiga signaler att vara uppmärksam på? Del 3: Hur gör vi på Schenker? Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöhandbok. Verktyg. Uppföljningar. Central Skyddskommitté. Dina skyldigheter som chef. Alla chefer inom Schenker AB SEK per del inklusive kost För att kunna utöva den dagliga tillsynen av arbetsmiljön som lagen kräver, delegeras arbetsuppgifter skriftligen till de chefer som har möjlighet att utöva tillsynen. Cheferna ska bl a ha de kunskaper som krävs för uppdraget. Varje chef är skyldig att avsätta tid för sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö ska finnas representerat i samtliga verksamheters strategi- och handlingsplaner. Plats och tid Göteborg: Del den 8 maj 2007 och Del 3 den 31 maj För mer information kontakta Erika Mark, tel 031/ PRAKTISKT ARBETSMILJÖARBETE (PAM) (3+3 dagar) PAM är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Kursen genomförs i två steg om vardera tre dagar med ett mellanrum på 3-5 månader. På så sätt får deltagarna möjlighet att sätta sina nyvunna kunskaper på prov i hemmiljön under några månader. Mellanperioden används även till att göra några hemuppgifter. Steg 1 tar upp frågor om arbetsmiljöpåverkande faktorer, tillsammans med tillgängliga regelverk (AML, AMF, AFS etc) Systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter är andra viktiga inslag. I steg 2 fördjupar och breddas innehållet. Det handlar bland annat om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud och olycksfall, rehabilitering och diskriminering. Efter genomgången PAM finns också ett antal kortare vidareutbildningar i TYAs program se Plats och tid Chefer, arbetsledare, skyddsombud för kollektivanställda och skyddskommittéledamöter samt andra med ansvar för arbetsmiljön inom landtransportsektorn. Att deltagarna efter kursen skall ha god insikt om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskildes hälsa och trivsel. De skall vara bekanta med vilka lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen samt vara väl insatt i den egna rollens funktion avseende praktiskt arbete, ansvar och befogenheter. Kursen anordnas av TYA med TYAs generella villkor, dvs avgiftsfritt och med rese- och utbildningsbidrag för TYAs målgrupper. Se eller kontakta kursansvarig på TYA: Katarina Engström, , eller kursadministartör Eva Westöö, , 12

13 Chefsutbildning och ledarutveckling ARBETSRÄTT OCH PERSONALHANDBOKEN (2 dagar) Grundläggande genomgång av arbetsrätten med koppling till personalhandboken och hur vi tillämpar lagar och avtal i praktiken. Grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Personal med behov av överblick över det personaladministrativa området och arbetsrätten. Alla chefer med personalansvar, speciellt nya chefer SEK inkl kost och logi Att ge grundläggande kunskap i arbetsrätten och policies, regler, rutiner och tillämpningar i personalfrågor inom företaget. Plats och tid Jönköping oktober 2007 EKONOMIUTBILDNING SAP R/3 (2 dagar) Introduktion till ekonomisystemet SAP R/3. Kundreskontran. Leverantörsreskontran. Kredithantering. Controlling/redovisning informationssökning och rapportuttag. Kursen bygger till stor del på praktiska övningar vid PC. Handläggare av och ansvariga för ekonomirutiner inom våra regioner, distrikt och staber som inte tidigare deltagit i någon utbildning kring ekonomisystemet SAP R/3. Att utifrån deltagarens roll i förhållande till systemet ge nödvändiga kunskaper och förståelse för att kunna hantera systemet på ett korrekt sätt SEK inklusive logi. Plats och tid 1. Göteborg mars Göteborg september 2007 LEDARUTVECKLING GRUNDKURS ( dagar) Att vara chef och ledare innebär att det ställs stora krav och förväntningar från både medarbetare och företaget. Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om både vad som ska göras samt inte minst hur man ska göra i frågor som rör den egna personalen. Ditt engagemang och aktiva deltagande blir viktigt eftersom det gäller att omsätta kursens innehåll till praktisk handling på hemmaplan. Du som är nytillträdd chef ska deltaga i denna utbildning plus den fristående kursen Arbetsrätt och personalhandboken ovan (anmälan till denna görs separat). Del 1: Introduktion. Vad innebär ledar- och chefsrollen. Befogenheter och ansvar. Ledarskapet inom Schenker. Företagsinterna policies mm. Informations- och presentationsteknik. Del 2: Informations- och presentationsteknik. Effektiva möten. Lär känna dig själv. Stresshantering. Manligt och kvinnligt. Att sätta mål. Del 3: Utvecklingssamtal. Kommunikation. Samtalsmetodik. Arbetsmodell för kompetensutveckling. Hur hantera det svåra samtalet. Del 4: Ledarskap och ledarstil. Samarbete och grupputveckling. Förändringsarbete. Effektiv feedback. Konflikthantering. Mellan de olika etapperna kommer visst hemarbete knutet till kursinnehållet att förekomma. 13

14 Utbildningen vänder sig till alla som nyligen blivit chefer inom produktion eller administration. Även du som har lite erfarenhet som chef men saknar grundläggande kunskap inom området bör deltaga. Att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för vad ledarskap i praktiken innebär. Ökade kunskaper om praktiska metoder i arbetet med den egna personalen. Bättre självkännedom och ökat självförtroende i ledarrollen SEK per deltagare inklusive kost och logi. Plats och tid Omgång 1: Del 1. Göteborg januari 2007 Del 2. Jönköping februari 2007 Del 3. Halmstad april 2007 Stockholm 2-3 maj 2007 Del 4. Helsingborg maj 2007 Omgång 2: Del 1. Göteborg september 2007 Del 2. Helsingborg oktober 2007 Del 3. Stockholm 6-7 november 2007 Halmstad november 2007 Del 4. Jönköping 4-5 december 2007 LEDARUTVECKLING FÖRDJUPNING UGL (5 dagar) UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som ökar insikten om grupputveckling och ledarskapets betydelse för effektivitet. Kursen skiljer sig från traditionell utbildning. Kursledarna fungerar mer som tränare än lärare. Ju högre aktivitet, större inlevelseförmåga och öppenhet deltagarna kan bidra med desto större utbyte. Kursen bedrivs i internatform och med ett program som inte medger andra engagemang under utbildningstiden. UGL är en krävande kurs, och det är bra om du känner dig i form såväl fysiskt som mentalt. Utbildningen bygger på så kallad upplevelsebaserad inlärning som hjälper deltagarna att: Se och hantera konflikter. Kommunicera direkt och klart. Ta och ge effektiv feedback. Urskilja olika faser i en grupps utveckling. Förstå att det finns behov av olika ledarstilar. Uppnå ökat självförtroende och självinsikt. Kursen riktar sig till chefer på alla nivåer som har några års erfarenhet i rollen som ledare och som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt få ökad personlig mognad. Grupperna sätts samman efter mottot så olika människor som möjligt för att få optimal utveckling och erfarenhetsbredd. Det är också viktigt att deltagarna inte står i beroendeförhållande till varandra. Efter intresseanmälan sätter vi ihop grupper (max 12 i varje) utifrån ovanstående kriterier. Att göra deltagarna mer effektiva som chef/ledare och gruppmedlemmar. Genom teori och praktiska övningar få ökad förståelse för hur människor fungerar individuellt och i grupp SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Hyssna 5-9 mars Hyssna 1-5 oktober

15 PRESENTATIONSTEKNIK (2 dagar) I många sammanhang gäller det att inför andra sälja sin idé sitt budskap. I denna kurs får du lära dig en grundläggande metod för hur en bra och engagerande presentation genomförs. Vi går igenom och tränar de olika delar som krävs för en lyckad presentation. Ett viktigt syfte är att öka ditt självförtroende och din tro på att du verkligen kan tala inför andra på ett bra sätt. Teori varvas med mycket praktisk träning kring bl a: Kommunikation i olika former. Hur du planerar och förbereder en presentation. Att arbeta strukturerat. Skriva manus i rubrikform. Att fånga intresset och hålla det vid liv. Hantera rampfeber. Röst och kroppsspråk. Alla som behöver grundläggande kunskap och träning i att tala inför grupp. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet eller andra förkunskaper. Max 10 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning. Att visa hur du med enkla metoder kan utnyttja dina personliga resurser för att genomföra övertygande och intressanta presentationer. Att du upplever dina framsteg och kunskaper på ett sätt som gör att du direkt börjar använda metoden i olika sammanhang SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg oktober 2007 PROJEKTMETODIK (3 dagar) Kursen ger en grundläggande kunskap i projektmetodik och följer de fem faserna i Schenkers projektmodell (SPM). Ur innehållet Vad är projekt och varför projekt? Omgivande faktorer och koppling till affärsutveckling. Olika projekttyper. Beställarens roll syfte. Projektets olika faser. Projektdirektiv. Projektplan. Målformulering och målstyrning. Planering. Projektbudget. Kvalitetsplan. Uppföljning och styrande dokument. Projektorganisation. Informationsplan. Projektadministration. Projektavslut. Produkt- och effektmål. Den praktiska träningen under utbildningen sker utifrån ett eller flera verkliga projekt som deltagarna tar med sig in i utbildningen. Personer som arbetar eller kommer att arbeta med projekt av alla slag inom Schenker. Att ge grundläggande kunskaper i att strukturera, planera och styra projekt inom Schenker mot ett angivet projektmål inom upepsatta kvalitets-, kostnads- och tidsramar. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska förstå och kunna tillämpa projektmodellen (SPM) SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Göteborg 28 februari - 2 mars

16 PROJEKTLEDNING (2+1 dagar) Projektgruppen: Gruppens sammansättning. Att förstå och hantera gruppdynamiska effekter. Gruppens krav på ledarskapet. Situationsanpassat ledarskap: Att leda kreativa olikheter. Att leda genom effektiv kommunikation. Att hantera konflikter. Egen ledarstil: Mina olika roller som projektledare. Min ledarstils styrkor och fallgropar. Min syn på ledarskapet och medarbetarna. Att utveckla medarbetaren och arbetsmetoder: Företagets värderingar och mål. Att motivera och utveckla medarbetare i projektet. Att tillämpa och utveckla arbetsmetoder för ledning och styrning. Dag 3 är deltagarstyrd där deltagarna får reflektera och fördjupa sina kunskaper i projektmetodik genom återkoppling till dag 1 och 2. Personer som leder eller kommer att leda projektarbete inom Schenker. Deltagarna ska genomgått utbildningen i Projektmetodik och ha praktisk erfarenhet av projektarbete. Att genom teori och träning ge deltagarna ökad kunskap om hur man utvecklar ett tydligt ledarskap för att utveckla och leda en tillfälligt sammansatt projektgrupp och samtidigt styra gruppens arbete mot ett gemensamt mål inom uppsatta ramar. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna leda hela eller delar av projekt, beroende på tidigare ledarerfarenhet SEK inklusive kost och logi Plats och tid Göteborg april och 11 maj 2007 PROJEKTARBETE FLYING START När ett nytt projekt ska igång råder det ofta som störst osäkerhet i form av dels oklara roller och relationer inom teamet och dels en otydlig gemensam målbild som beskriver vad projektet ska åstadkomma. De personer som ska ingå i projektet har olika förutsättningar och ofta liten erfarenhet av att arbeta tillsammans. Via vår leverantör av utbildningstjänster inom projektmetodik och projektledning kan vi erbjuda ett stöd i form av en utbildning i arbetsmetod för att effektivt starta upp ett projekt. Metoden har man kallat Flying start. En arbetsmetod som syftar till att hjälpa projekt att snabbt få luft under vingarna som bär ända fram till mål. Förutom den operativa vinsten i väl etablerade projekt får deltagarna samtidigt praktisk träning och tillgång till mentorskap under de dagar insatser varar. Flying start bygger på ett antal effektiva arbetsmoment som utgår från projektets egna förutsättningar. t är att under en begränsad tid skapa ett fungerande team som genom effektiv kommunikation och samverkan bygger upp en gemensam målbild och en struktur för planering, genomförande och styrning som svarar mot projektets syfte, mål och önskat resultat. Insatsen resulterar i: En gemensam målbild En accepterad struktur för planering, ledning och styrning En första version av projektplan En projektgrupp som förstår varandras roller och beteenden En effektivare kommunikation mellan deltagarna Vid intresse för denna form av skräddarsydd utbildning kontakta Bertil Ström, eller vår leverantör Training Lab,

17 UTVECKLINGSSAMTAL (2 dagar) Utvecklingssamtalet är ett av chefens viktigare verktyg för att skapa samförstånd, klargöra mål och fastställa utvecklingsbehov. Företagsledningen har som strategiskt mål i ledarskapspolicyn angett att alla medarbetare ska ha minst ett utvecklingssamtal varje år. Här får du möjlighet att förbättra utbytet av samtalen genom både teori och praktisk träning. Vad ska ett utvecklingssamtal innehålla? Förberedelser och uppföljning. Hur skapa bra kommunikation. Olika förhållningssätt. Aktivt lyssnande. Frågeteknik. Effektiv feedback. Arbetsmodell för kompetensutveckling. Det svåra samtalet. Praktiska övningar. Samtliga chefer som genomför utvecklingssamtal. Max 12 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning. Att ge grundläggande kunskap samt träning i ett sätt att genomföra konstruktiva utvecklingssamtal SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Halmstad april Stockholm 2-3 maj Stockholm 6-7 november Halmstad november

18 Grund- och vidareutbildning CIEL (2 dagar) Grundläggande funktioner i utrikesverksamhetens driftssystem CIEL (Computer Integrated External Logistics). Kursen ges i två versioner: 1. Med huvudinriktning på uppdragsregistrering i första hand för medarbetare på DORO. 2. Med huvudinriktning på RTS, lastplanering, etc. I första hand avsedd för medarbetare på PU. Plats och tid Alla som har behov av grundläggande kunskaper i CIEL. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i utrikestrafik och spedition. Att ge nya användare grundläggande kunskap i CIEL som verktyg SEK inklusive kost och logi. Version 1 för medarbetare på DORO: 1. Göteborg mars Göteborg april Göteborg september 2007 Version 2 för medarbetare på PU kan ges vid behov. FARLIGT GODS ADR-KURS FÖRARINTYG Från årsskiftet införs nya regler för vilka som ska ha förarintyg (ADR-intyg) vid transport av farligt gods. Tidigare bestämmelser har stadgat att förare av fordon med en tillåten totalvikt över 3,5 ton som transporterar farligt gods ska ha förarintyg. Den 1 januari 2007 tas totalviktsgränsen bort och förare av alla typer av fordon, oavsett totalvikten, ska inneha förarintyg (ADR-intyg). Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet eller av organisation som godkänts av myndigheten, och ange att föraren deltagit i en kurs och genomfört examination på de särskilda krav som skall uppfyllas vid transport av farligt gods. Se ADR-S kapitel 8.2. Kravet gäller inte om man transporterar det farliga godset som begränsad mängd eller som värdeberäknad mängd. Vid tillämpning av värdeberäknad mängd är det tillräckligt med en utbildning enligt kraven i kapitel 1.3 i ADR-S, så kallad funktionsanpassad utbildning. Vid transport av ämnen eller föremål av ADR-klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) eller ämnen av ADR-klass 7 (Radioaktiva ämnen ) krävs dessutom ytterligare specialkurser enligt ADR-S kapitel Giltighetstiden för intyg är 5 år. För förlängning av intygens giltighet skall fordonsförare kunna visa att en repetitionsutbildning genomgåtts och motsvarande examination klarats inom en 12- månadersperiod innan ursprunglig giltighetstid gått ut. Även övriga personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning om de bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområde. Se ADR-S kapitel 1.3. Utbildningen ska även innehålla bestämmelser för skydd av farligt gods. De kurser som kan anordnas är således: Grundkurs (18 lektioner) Specialkurs för klass 1 (8 lektioner) Specialkurs för klass 7 (8 lektioner) Specialkurs för tankbilsförare (12 lektioner) Repetitionskurs (2 dagar inklusive individuella praktiska övningar) Övrig utbildning enligt ADR-S kapitel 1.3 Förare enligt ovan (ADR kapitel 8.2 och 1.3 ) och personer delaktiga vid transport av farligt gods (ADR kap 1.3). 18

19 Plats och tid Att ge berörda förare och övriga de kunskaper kring transporter av farligt gods som krävs för att uppfylla lagens krav om säkra farligt godstransporter. Kurser kan anordnas lokalt efter önskemål. Kontakta någon av våra säkerhetsrådgivare eller av SRV utbildade och godkända farligt godsinstruktörer. Se förteckning sidan 29. FARLIGT GODS GRUND (2,5 dagar) Grundläggande genomgång av regelverken kring transport av farligt gods ADR och IMDG och våra rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall Alla inom och utanför företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt godstransporter och tillhörande dokumentation. Denna kurs riktar sig till sådana som tidigare inte genomgått någon kurs i transport av Farligt gods. Ge en grundläggande kunskap om lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra interna regler och rutiner i sammanhanget SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Jönköping (preliminärt) mars 2007 FARLIGT GODS PÅBYGGNAD (2,5 dagar) Fördjupad genomgång av regelverken kring transport av farligt gods, ADR och IMDG, och våra rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall Alla inom företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt godstransporter och har genomgått Farligt gods grundkurs eller motsvarande tidigare än för 6 månader sedan. Ge en uppdatering av och fördjupning i lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra interna regler och rutiner i sammanhanget SEK inklusive kost och logi. Plats och tid Jönköping (preliminärt) april 2007 GRUNDKURS SCHENKER AB (2+2+3 dagar) Historik, organisation och branschöversikt. Omvärld, bransch och logistikutveckling. Trafikuppläggning in- och utrikes, bestämmelser och avtal. Våra gemensamma transportvillkor. Leveransvillkor. Produktsortimentet. Prissättning och priskonstruktion. Marknadsföring och försäljning. Översikt över våra ansvarsbestämmelser och vår försäkringslösning. Inrikes- och utrikes indatahantering. Debitering, avräkning. Översikt över informationssystemen. Verksamhetsutveckling. Schenkers miljöarbete. Grupparbeten och övningar. Studiebesök på terminaler och HK. Företrädesvis nyanställd personal på alla nivåer. Deltagare bör ha arbetat inom koncernen cirka tre månader eller ha tidigare branscherfarenhet. 19

20 Plats och tid Att ge alla en helhetsbild och övergripande kunskap om företaget, dess system, processer, rutiner och samarbetsförhållanden SEK inklusive kost och logi. Kursen är uppdelad i tre delar om vardera 2-3 dagar. Uppläggningen förutsätter deltagande under samtliga 7 dagar. Omgång 1: Del 1: Göteborg 28 februari - 1 mars 2007 Del 2: Göteborg mars 2007 Del 3: Helsingborg maj 2007 Omgång 2: Del 1: Göteborg 5-6 september 2007 Del 2: Göteborg oktober 2007 Del 3: Helsingborg 7-9 november 2007 GODS/TERMINAL (2 dagar) Helheten, organisation och historik Våra produkter och tillval Vilka krav ställer våra kunder? Kvalitet i alla led Indatahantering Godshantering regler och rutiner Grupparbeten Studiebesök på terminal Trafik och transportörer Teknikutveckling Framtiden vad kan vi förvänta oss? I första hand terminalarbetare och arbetsledare som arbetar med gods men även övriga som vill ha en översikt över våra godsprodukter och deras hantering. Att öka kunskapen om godsprodukterna hos alla, öka förståelsen för såväl marknadens som produktionens krav, få alla att arbeta efter likformiga rutiner och ytterligare förstärka den positiva attityden hos alla som arbetar med gods SEK inklusive kost och logi. Plats och tid 1. Värnamo januari Linköping mars Jönköping september Stockhom november 2007 GRUNDKURS SPEDITIONSKUNSKAP LAND (STIF) (2 dagar) Plats och tid Speditören och hans arbetsuppgifter. Leveransvillkor. Ansvar. Trafik och trafikmedel. Fraktberäkningsregler. Farligt gods - översikt. Tullhandlingar. Import- och exportspedition. Alla som har behov av grundläggande kunskaper i spedition. Att ge en allmän genomgång av speditörens arbetsuppgifter och de regelverk som styr dessa SEK exklusive logi. Meddelas senare Kursen ges i Sveriges Transportindustriförbunds regi. Anmälan till Kristina Dahlman, Transportindustriförbundet, tel eller via förbundets hemsida 20

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS U T B I L D N I N G S P L A N F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T S L E D A R U T B I L D N I N G KURSLEDARKURS Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS Övergripande mål Alla ledare skall omfattas

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2014 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA erbjuder både grundutbildningar i arbetsmiljö och utbildning inom specifika ämnen inom arbetsmiljöområdet. BYA/Arbetsmiljö genomför även företagsanpassade

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2016 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA Arbetsmiljös uppdrag är att tillgodose bevakningsbranschens behov av utbildning och projekt inom arbetsmiljö. Utbildningarna ska i första hand ge grundläggande

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag

Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag Nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Inbjudan till kompetensutveckling

Inbjudan till kompetensutveckling Ny ekonomroll Inbjudan till kompetensutveckling Ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Halland, Landstinget Dalarna och Jämtlands läns landsting ESF-projektet

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer