Hemvärnets Stridsskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemvärnets Stridsskola"

Transkript

1 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1

2 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE?... 9 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Nordisk chefskurs Stabschefskurs Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs Kvartermästarkurs Kompanichefskurs Kompanichefskurs NORGE Områdessjefs-/Stabsområdesjefskurs II/Kompanichefskurs DANMARK Chefskursus/Kompanichefskurs Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl Krigsförbandsplaneringskurs Kurs i marin hemvärnstaktik Plutonchefskurs Plutonchefskurs NORGE Troppsjefskurs II Innsatstropp/Plutonchefskurs DANMARK Delningsförerkursus/Plutonchefskurs Plutonchefskurs 3 insatspluton NORGE Troppsjefskurs III Innsatstropp/Plutonchefskurs 3 insatspluton Plutonchefskurs 5 ledningsplutonchef Gruppchefskurs Gruppchefskurs NORGE Lagförerkurs Jeger /Gruppchefskurs Gruppchefskurs 3 understödsgrupp Instruktörskurs Instruktörskurs Utvecklande ledarskap (UL) Utveckling grupp ledare (UGL) Ledarskap och självkännedom (LOS)

3 Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Grundkurs musikkårchef Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör- bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp Efter genomförd kurs skall deltagaren ha:

4 Välkommen till HvSS Gällande politiska beslut och fastställda målsättningsdokument för hemvärnsförbanden bekräftar Hemvärnets ökande betydelse. I målsättningar och de senaste årens politiska beslut har Hemvärnets betydelse blivit än mer tydlig både vad gäller krav på förmågor och ökande krav på chefer och förbanden. Mot bakgrund av detta ställs nu höga krav på utbildning, övning och utveckling av hemvärnets chefer och deras förmåga till ett modernt och utvecklande ledarskap. HvSS utbildning riktar sig i första hand till chefer inom Hemvärnet och syftar till att öka befälens kunskaper och färdigheter samt stödja och utveckla cheferna så att de med ett bra ledarskap kan lösa sina uppgifter. Chefsutbildningen bedrivs med kraftsamling till central utbildning vid skolan på Vällinge, men regional utbildning genomförs också ute vid förbanden. Den regionala utbildningen genomförs både av förbanden och av HvSS. I utbildningarna har individ- och ledarskapsutveckling lyfts fram. Tyngdpunkten ligger fast på befattningsutbildning och personlig utveckling. Ett fokus som ställer större krav på engagemang. Ett viktigt inslag i utbildningen vid skolan är att möta kamrater från olika delar av landet och från våra grannländer. I mötet skapas informella nätverk och ett utbyte av erfarenheter. Utländska elever, främst från Norge och Danmark, kan söka inte bara chefskurser utan även HvSS ledarskapskurser liksom att motsvarande kurser är sökbara för svenska elever vid de norska och danska hemvärnsskolorna. Resultatet av denna benchmarking har visat sig vara en av de mer berikande och uppskattade erfarenheterna vid kurserna. Mötet med andra ger också goda möjligheter att diskutera och utveckla den gemensamma värdegrund som hemvärnet står för. Vällinge erbjuder med sitt läge, nära Stockholm, en stimulerande och vacker miljö med moderna och ändamålsenliga utbildningsresurser goda förutsättningar för ett bra studieresultat. Möjligheterna till kultur- och naturupplevelser samt fysisk träning är mycket goda. HvSS arbetar kontinuerligt med att utvärdera, vidareutveckla och kvalitetssäkra kursverksamheten. Detta medför förändring och förbättringar av kursinnehåll och kursutbud. Kursbeskrivningen utges inte som trycksak utan finns tillgänglig på Emilia och HvSS webbsida (www.hvss.hemvarnet.se). Eventuella förändringar av kursutbudet publiceras efter hand. Vi hälsar Dig varmt välkommen till Hemvärnets stridsskola. Björn Olsson Skolchef 4

5 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation HvSS invigdes 27/ och har till huvuduppgift att utbilda hemvärnets befäl för deras uppgifter såväl under krigsförhållanden och under beredskap som för utbildning och förberedelser i fredstid. Utöver huvuduppgiften utbildar skolan elever från såväl nordiska som baltiska länder. Eleverna från Danmark och Norge deltar i den ordinarie kursverksamheten. För denna uppgift disponerar skolan byggnader och andra anläggningar i Vällinge, en före detta bruksherrgård ca 1 mil nordost Södertälje, som ställs till förfogande av Stiftelsen Hemvärnsfonden. Kursgården, som kallas Petrigården efter den förste Rikshemvärnschefen Gustav Petri, innehåller moderna föreläsnings- och lektionssalar, elevförläggning med 75 enkelrum och gemensamma utrymmen dessutom finns det förläggningsutrymmen och lektionssalar i den nybyggda kungsladugården (Prins Bertils Gård). Skolans restaurang har plats för ca 100 matgäster åt gången. I herrgårdens huvudbyggnad finns en mäss för kursdeltagare samt arbetslokaler för skolans personal. Hemvärnets museum är inrymt i en 1700-talsbyggnad intill Petrigården och matsalen. Marken och byggnaderna i Vällinge ägs av Stockholms stad och förvaltas av Stockholm vatten AB, som år 1900 köpte ett stort område omkring Bornsjön för att säkra sjön som vattentäkt. Därvid stängdes Vällinge ström som alltsedan medeltiden hade avvattnat Bornsjön till Mälaren och utgjort grunden för bruks- och kvarnrörelsen i Vällinge. Sedan 1995 ingår Vällinge och HvSS med sitt övningsområde i Bornsjöns naturvårdsområde. 5

6 Grundläggande bestämmelser Hur väljer jag kurs? Se sidan 9-13 Anmälan till kurs Anmälan insänds digitalt till Din Utbildningsgrupp. Dessförinnan skall din bataljonschef/kompanichef ta ställning till Ditt kursdeltagande. Prioritering av elevansökan görs av respektive utbildningsgrupp enligt digital ansökningsblankett. Utbildningsgruppen skickar din kursansökan digitalt till HvSS. Medlemmar från avtalsslutande organisationer som vill delta i kurser, anmäler sig genom utbildningsgrupp och/eller respektive förbund. Kursansökan skall vara HvSS tillhanda senast enligt anmälningsdatum i HvSS kursutbud. OBS!! Om Utbildningsgruppen avstyrker anmälan skall den EJ sändas till HvSS. Antagning till kurs HvSS gör en slutlig prioritering och antagning av sökande till kurserna. Ca åtta veckor före kursstart erhåller Du besked om antagning och bestämmelser för kursen. Kursdeltagare Kursdeltagare skall vara ordinarie eller extra hemvärnsoldat, reservofficer, OF, OR eller tillhöra någon av frivilligförsvarets organisationer. Generell information vid kurser på HvSS Se PDF Generell information vid kurser på HvSS hemsida där Du även hittar den digitala kursansökan! 6

7 UPPDRAGET som chef Ledning och utveckling av verksamheten vid Hemvärnsförband Leda Befälsföring Kommunikation/empati/ feedback Dynamik Värdegrund Kultur Föredöme Förtroende Inspirera och motivera Personlig omtanke Stress/stimuli/konflikt Fysiskt stridsvärde Chefskap Mål Analysera Styra Organisera Planera Resurser/ekonomi Samordna Fatta beslut Resultat Följa upp Fackkompetens Stridsteknik Taktik Organisation Verksamhetssäkerhet Utrustning Materiel Fordon Stödfunktioner Lärande Val av utbildningsmetoder för att skapa gynnsamma lärsituationer Förståelse för instruktörens påverkan på elevernas lärande/etik, i betydelsen reflektion över moral Handleda ett sätt att skapa förutsättningar för lärande och utveckling Dialog i utvärderingar i ett lärande syfte och personlig utveckling Utveckling av verksamhet/förband Utbildning vid Hemvärnets stridsskola Utbildningen skall följa Försvarsmaktens syn på: Försvarsmaktens värdegrund ÖRA Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet Fysiskt stridsvärde Det är en strävan att ovanstående genomförs som strimmor/röd tråd i all utbildningsverksamhet vid skolan. Förhållningssättet vid utövandet av ledning skall ske i enlighet med det Utvecklande Ledarskapet. 7

8 PRIO och Kursbenämning MAHRK Ledningsträningsövning (LTÖ) MAHGK Bataljonchefskurs 1 MAHGK Bataljonchefskurs 2 MAHFÖ Bataljonchefskurs 3 MAHFÖ Bataljonchefskurs 4 MAHFÖ Seminarium för hemvärnsbataljonchefer MAHFÖ Nordisk chefskurs MAHGK Stabschefskurs MAHGK Kurs för stabsmedlem bat/komp MAHGK Kvartermästarkurs 1 MAHFK Kvartermästarkurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 1 MAHGK Kompanichefskurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 2 i Norge MAHGK Kompanichefskurs 2 i Danmark MAHGK Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl MAHGK Kurs Krigsförbandsplaneringskurs MAHGK Kurs i marin hemvärnstaktik MAHGK Plutonchefskurs 1 MAHGK Plutonchefskurs 2 MAHGK Plutonchefskurs 2 i Norge MAHGK Plutonchefskurs 2 i Danmark MAHGK Plutonchefskurs 3 insatspluton MAHGK Plutonchefskurs 3 Insatspluton i Norge MAHGK Plutonchefskurs 5 ledningspluton MAHGK Gruppchefskurs 1 MAHGK Gruppchefskurs 2 MAHGK Gruppchefskurs 2 i Norge MAHGK Gruppchefskurs 3 understödsgrupp MAHGK Instruktörskurs 1 MAHGK Instruktörskurs 2 ÄMMGK ÄMMGK MAHGK MAHFÖ MAHGK MAHGK MAHGK MAHFÖ MAHAK MAHGK MAHGK MAHGK MAHGK Utvecklande ledarskap (UL), Man E Utveckling grupp ledare (UGL), ManE Ledarskap och självkännedom (LOS) Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör-bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp 8

9 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE? Vägbeskrivning Söderifrån: Ca 6 km NO SÖDERTÄLJE längs E4/E20, avfart 150 SALEM/RÖNNINGE. Åk därefter vänster VÄLLINGE 9, under motorvägen till trevägskäl. Följ skyltning vänster mot VÄLLINGE. Norrifrån: Ca 18 km S STOCKHOLM E4/E20, avfart 146 B ALBY/TUMBA. Åk mot SÖDERTÄLJE förbi Shell och Botkyrka k:a. Efter ca 2 km följ skyltning VÄLLINGE (ca 6 km). Long/Lat: N , E MGRS: 33V XF OBS! Omgivningarna är mycket viltrika. Kör försiktigt. OBS! Adress: Hemvärnets Stridsskola Vällinge NORSBORG Växel , exp , elevförläggning Fax: expedition , Fax: elevförläggning Elektroniska brevlådor till HvSS: Frågor gällande kurser etc. Expeditionen Information om försvarsmakten: Information om hemvärnet: HvSS hemsida på internet: 9

10 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Innehållet i denna skrivelse har omarbetats under 2014 med anledning av nytt befälssystem och utvecklad syn på bland annat vilka meriter som skall utgöra grund för befordran. De formella utbildningskraven bygger på en stegring där individen utvecklas och placeras i befattning som gruppchef mot närmast högre befattning. Den formella utbildningen skall vara genomförd innan hemvärnsbefäl kan söka frivilliga kurser för fortsatt utveckling. En invärdering i chefsnivå efter tidigare värnpliktsutbildning i gruppchefs-, troppchefsplutonchefsnivå, (GB/PB/KB), reservofficersutbildning eller yrkesofficersutbildning görs av chef för organisationsenhet med stöd av HvSS. Befattningar vilka ska bemannas av frivilligorganisationerna regleras enligt HKV FRIV. Endast chef kan befordras i innehavd befattning. För befordran i befattning krävs minst två Förbands- KFÖ i befattning (för gruppchef krävs en Förbands-KFÖ i befattning) samt väl vitsordad tjänstgöring i befattning antal år enligt nedan. Rikshemvärnschefen befordrar hemvärnsbefäl till major och förvaltare, övriga hemvärnsbefäl befordras av chef organisationsenhet enligt nedan. Befattning Stridande befattningar C Hemvärnsgrupp C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Hemvärnsgrupp Stf C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral C Hemvärnspluton C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stf C Hemvärnspluton Stf C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant Krav på formell utbildning GMU KMU gruppchef Alternativt: GMU Gruppchefskurs 1 och 2 Instruktörskurs 1 Gruppchefsutbildad enligt ovan Gruppchefskurs 3 understödsgrupp (befattningskurs) Plutonchefskurs 1 Plutonchefskurs 2 Plutonchefskurs 3 insatspluton Instruktörskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Underrättelsekurs Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 10

11 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Specialenheter: Båtkompani, CBRN-, Pionjär-, Trafikpluton, Flygtropp m.fl. C Grupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Grupp 8, OR-4, Korpral C Hvflyggrupp 7, OR-6, 1.Sergeant C Stabs/Trossto, Ledningstropp 7, OR-6, 1.Sergeant Stf C Stabs/Trossto Lednings-tropp 7, OR-6, 1.Sergeant C Hvflygtropp 6, OF-1, Fänrik C CBRN-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3år/Kapten) C Pi-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C Trafikpluton 6, OF-2 Löjtnant (3 år/kapten) C Båtpluton 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) GMU alt GU-F Gruppchefskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Gruppchefskurs 2 Instruktörskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKVPROD FRIV) Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs 2 Instruktörskurs 1 UGL Instruktörskurs 2 Plutonchefskurs 1 Kvartermästarkurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kurs i marin hemvärnstaktik C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 Kurs i marin hemvärnstaktik 11

12 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Chefsbefattningar och Batstab C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten (4 år/major) Stf C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Bataljonchefskurs 3 UGL UL Bataljonchefskurs 4 (bara chef) + Indirekt ledarskap (IL) Nordisk chefskurs Stabschefskurs Krigsförbandsplaneringskurs Stabschef (SC) 5, OF-2, Kapten C S1/Personalbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S 2/9/UND/Säkbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S3/5 /C Ledningslag/Stribef 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C S4/Kvartermästare bat 5, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S6/ Ledsystbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stabschefskurs Kompanichefskurs 1 Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Personaltjänstförbundet svarar för rekrytering och utbildning. Hänvisning till Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Underrättelsekurs Bataljonchefskurs 1 Kompanichefskurs 1 och 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs 1 Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser ledning/samband enligt HKV PROD FRIV UGL UL IL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 3 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 2 Underrättelsekurs Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kvartermästarkurs 2 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs 12

13 C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik (2 år/löjtnant) Stf C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik Övriga stabsmedlemmar i bataljonsstab OR-2 OR-7 Plutonchefskurs 1 UGL Plutonchefskurs 2 UL Plutonchefskurs 5 ledning Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Kompanistab Kvartermästare kompani 6, OR-6, 1.serg (3 år/fanjunkare) Övriga stabsmedlemmar i kompanistab 6, OR-2 OR-6 Plutonchefskurs 1 (minimum) Kvartermästarkurs 1 Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Kompanichefskurs 1 Kvartermästarkurs 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Utdrag ur HKV skrivelse 16790:900988, daterad Tjänsteställning OF Tjänsteställning OR OF-5 Överste OF-4 Överstelöjtnant OF-3 Major OR-9 Regementsförvaltare (1 krona 2 stjärnknappar) OF-2 Kapten OF-1 Löjtnant OF-1 Fänrik OR-8 Förvaltare OR-7 Fanjunkare OR-6 1:e Sergeant OR-5 Sergeant OR-4 Korpral (3 stjärnknappar) (2 stjärnknappar) (1 stjärnknapp) (3 vinklar) (2 vinklar) 13

14 Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Övergångsbestämmelser Fanjunkare och sergeanter i hemvärnet som befordrats före bibehåller sina grader och placeras i nivåerna OR-7, fanjunkare, respektive OR-6, sergeant 1kl. Furirer och överfurirer i hemvärnet som befordrats före anlägger gradbeteckning för sergeant och placeras i OR-5. Rutin för befordran till tjänstegraderna Major och Förvaltare C organisationsenhet ansvarar för att hemvärnsbefälen följs upp avseende utbildningar och tid i befattning så att de befordringsärenden som är aktuella bereds i rätt tid. Befordran till major respektive förvaltare i hemvärnet beslutas av Rikshemvärnschefen eller den han bestämmer och genomförs vid ett högtidligt tillfälle. Förvaltare: Befäl med gedigen, väl vitsordad och dokumenterad erfarenhet och kompetens samt minst 10 år som fanjunkare och genomförd kurs för stabsmedlem kan efter att bedömts lämplig befordras till Förvaltare. Major: Bataljonchef som genomgått formell utbildning enligt ovan och med minst 4 år i befattning som bataljonchef, kan efter att bedömts lämplig befordras till Major. C organisationsenhet (utbildningsgrupp) bereder ärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga handlingar som stöder ansökan om befordran, till HKV PROD RIKSHV 14

15 Bataljonchefskurs 1 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 1 : Battalion commander course 1 : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars 2010 : 10 dagar. : Grundkurs : Avsedd för dig som är eller skall placeras i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef, stabschef eller C S3/5 i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är chef eller stf chef hvkompani/hvundkompani/båtkompani, C S1, C 2/9, C S4. : Bataljonchef/stf, SC, C S3/5: Kompanichefskurs 1 och 2. Hvund: även underrättelsekurs. C S1: Kompanichefskurs 1, GK personaltjänst, GK personalbefäl C S1. kurs för stabsmedlem bat/komp. C S2/9: Kompanichefskurs 1, underrättelsekurs, kurs för stabsmedlem bat/komp. C S4: Kompanichefskurs 1, kvmkurs hvkomp, kvmkurs hvbat, kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichef/stf: Kompanichefskurs 1-2, Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall kunna krigsplaceras som bataljonschef /stf inom hemvärnet. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Förståelse att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Förståelse för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är hamn huvudobjekt. :. :. Certifikat och behörighet: Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 15

16 Bataljonchefskurs 2 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 2 : Battalion commander course 2 : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef eller stabschef i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är sektionschef i hvbatstab : Bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning - genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i mötet mellan olika kulturer. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är flygbas huvudobjekt. : : : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 16

17 Bataljonchefskurs 3 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 3 : Battalion commander course 3. : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHFÖ : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef/stf i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är SC i hvbatstab. : Bataljonchefskurs 2. Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att under handledning, leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Färdighet för bataljonens olika funktioner. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är marint basområde huvudobjekt. :. :. : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Skriftligt utvecklingsomdöme delges efter kursen. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 17

18 Bataljonchefskurs 4 Kursens benämning: Bataljonschefskurs 4 Battalion commander course 4 Chefsutbildning PRIO-kod: MAHFÖ FHS mars 2010 IL (Indirekt Ledarskap) 3 dagar, tid för enskilt utredningsarbete samt bataljonschefsseminarium 3 dagar Grundnivå Avsedd för dig som är placerad som bataljonchef i en hemvärnsbataljon. Bataljonchefskurs 3 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att genomföra ett enskilt utredningsarbete Kursens delmål: Färdighet att presentera arbetet vid bataljonchefsseminariet Färdighet att utveckla en egen utvecklingsplan som indirekt ledare Förståelse för det Indirekta Ledarskapet Förståelse för metoder vid enskilt utredningsarbete : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, redovisningar, enskilt utredningsarbete samt redovisning vid bataljonschefsseminariet. Examination/betyg Inga betyg utdelas. Redovisning sker inom ramen för bataljonschefsseminariet. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4 18

19 Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Kursens benämning: Seminarium för hemvärnsbataljonchefer : Battalion commander seminar : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : HKV RIKSHV : 3 dagar (fredag em - söndag em). : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad i befattning som hemvärnsbataljonchef. : Urval: Endast bataljonchefer inbjuds. (vid laga förfall kan stf bataljonschefen delta) Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse för hur du som bataljonschef kan bidra till att utveckla verksamheten vid egen bataljon Kursens delmål: Förståelse för hur andra bataljonschefer verkar i befattning. Förståelse för hur det nya utbildningssystemet (SÖB, KFÖ, SÖF, LTÖ, KU) kan utvecklas genom olika faktorer över tiden och hur detta påverkar egen bataljon och dess personal. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner/föredrag, grupparbeten och enskilda redovisningar, Kursens omfattning, mål och syfte Årligt erfarenhetsutbyte Examination/betyg Inga betyg utdelas. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Inga 19

20 Nordisk chefskurs Kursens benämning: Nordisk chefskurs : Nordic commander course : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : SAMSKANDIA 2011 : Kursen omfattar 5 dagar. : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonschef/stf, stabschef, sektionschef i bataljonsstab eller kompanichef/stf. : Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Utbyta erfarenheter av varandra över nationsgränserna och därigenom skapa nätverk mellan våra tre Nordiska länder Kursens slutmål: Förståelse för hur ni som chefer kan hantera olika ledarskapssituationer som kan uppstå i er bataljon/kompani/sektion Kursens delmål: Förståelse att med handledning genomföra ett bedömande fram till färdig stridsplan enligt resp. lands bedömandemodell Förståelse för olika ledarstilar, konflikthantering, motivation, kompetensutveckling och utvecklingssamtal samt mentorskap Förståelse och insyn i respektive lands hemvärn samt hur man stridstekniskt löser olika stridsuppgifter i en Nordisk miljö! : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten och redovisningar i grupp/plenum : inom ramen för SAMSKANDIA. : Hemvärnsskolorna i Vällinge, Dombås och Nymindegab. : Examination/betyg: Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : : 2015 i Norge, 2016 i Sverige och 2017 i Danmark 20

21 Stabschefskurs Kursens benämning: Stabschefskurs Chief of staff course Stabschef på hvbataljon PRIO-kod: MAHGK dagar. Avsedd för dig som är placerad, eller skall placeras i befattning som stabschef i hvbataljonstab. Kursen är en grundläggande kurs i stabsarbetsmetodik för hvbataljonstab med fokus på stabschefens (SC) roll. Öppen för bataljonschef/stf : Kompanichefskurs 1 + om möjligt även bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning som stabschef i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning leda stabens arbete avseende planering, bedömandearbete, genomförande och uppföljning då hvbataljonen fått till uppgift att skydda/bevaka olika objekt.. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, leda stabsarbetet under ett bedömande fram till färdig stridsplan, utifrån högre chefs order. Färdighet att kunna leda och organisera stabsorienteringar, ordergivningar samt leda stabens verksamhet då hvbataljonen får uppgift att skydda/bevaka olika objekt Förståelse för stabschefens roll i bataljonsstab Förståelse för olika ledningsmetoder Förståelse om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Förståelse om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom bataljonsstab Förståelse att arbeta i ett planerings och genomförandelag Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som stabschef Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten, där stabschefens, men också sektionernas roll i bataljonsstaben belyses och tränas. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. Denna kurs ersätter kurs för stabsmedlem bat/komp för stabschefer på hvbataljon 21

22 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kursens benämning: Kurs för stabsmedlem bat/komp Staff member course Stabsmedlem bat/komp PRIO-kod: MAHGK FHS mars dagar. Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonchef/stf, C S1, C S2/9, C S3/5, C S4, C S6, plutonchef/stf ledningspluton och övriga stabsmedlemmar i hemvärnsbataljonsstab. Öppen för kompanichefer/stf, samt stabsmedlemmar i kompanistab. Kompanichefer: Kompanichefskurs 1 och 2 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning delta i stabens arbete avseende planering, genomförande, uppföljning av stridsplan för hemvärnsbataljon. Kursens delmål: Förståelse att arbeta i ett planerings- och genomförandelag Förståelse att, med handledning, utarbeta en stridsplan enligt 5-punktsorder. Förståelse att upprätta stabsplats Förståelse om ledningsmetoder Fakta om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Fakta om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom en stab Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten. Eleverna bildar en bataljonsstab och tar fram en stridsplan som redovisas i form av en ordergivning. Därefter sker spel på stridsplaner i syfte att öva olika befattningar i bataljonsstaben. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. 22

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Gruppchefsutbildning Generalen besöker Livgardet Kraftsamling under Emerentia Bildreportage från Örkelljunga Hälsokampen fortsätter Dödlig kemi CBRN-soldater i Umeå Foto

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 97 2014 Götaingenjörer 3 Övningsserien

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer