Hemvärnets Stridsskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemvärnets Stridsskola"

Transkript

1 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1

2 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE?... 9 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Nordisk chefskurs Stabschefskurs Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs Kvartermästarkurs Kompanichefskurs Kompanichefskurs NORGE Områdessjefs-/Stabsområdesjefskurs II/Kompanichefskurs DANMARK Chefskursus/Kompanichefskurs Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl Krigsförbandsplaneringskurs Kurs i marin hemvärnstaktik Plutonchefskurs Plutonchefskurs NORGE Troppsjefskurs II Innsatstropp/Plutonchefskurs DANMARK Delningsförerkursus/Plutonchefskurs Plutonchefskurs 3 insatspluton NORGE Troppsjefskurs III Innsatstropp/Plutonchefskurs 3 insatspluton Plutonchefskurs 5 ledningsplutonchef Gruppchefskurs Gruppchefskurs NORGE Lagförerkurs Jeger /Gruppchefskurs Gruppchefskurs 3 understödsgrupp Instruktörskurs Instruktörskurs Utvecklande ledarskap (UL) Utveckling grupp ledare (UGL) Ledarskap och självkännedom (LOS)

3 Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Grundkurs musikkårchef Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör- bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp Efter genomförd kurs skall deltagaren ha:

4 Välkommen till HvSS Gällande politiska beslut och fastställda målsättningsdokument för hemvärnsförbanden bekräftar Hemvärnets ökande betydelse. I målsättningar och de senaste årens politiska beslut har Hemvärnets betydelse blivit än mer tydlig både vad gäller krav på förmågor och ökande krav på chefer och förbanden. Mot bakgrund av detta ställs nu höga krav på utbildning, övning och utveckling av hemvärnets chefer och deras förmåga till ett modernt och utvecklande ledarskap. HvSS utbildning riktar sig i första hand till chefer inom Hemvärnet och syftar till att öka befälens kunskaper och färdigheter samt stödja och utveckla cheferna så att de med ett bra ledarskap kan lösa sina uppgifter. Chefsutbildningen bedrivs med kraftsamling till central utbildning vid skolan på Vällinge, men regional utbildning genomförs också ute vid förbanden. Den regionala utbildningen genomförs både av förbanden och av HvSS. I utbildningarna har individ- och ledarskapsutveckling lyfts fram. Tyngdpunkten ligger fast på befattningsutbildning och personlig utveckling. Ett fokus som ställer större krav på engagemang. Ett viktigt inslag i utbildningen vid skolan är att möta kamrater från olika delar av landet och från våra grannländer. I mötet skapas informella nätverk och ett utbyte av erfarenheter. Utländska elever, främst från Norge och Danmark, kan söka inte bara chefskurser utan även HvSS ledarskapskurser liksom att motsvarande kurser är sökbara för svenska elever vid de norska och danska hemvärnsskolorna. Resultatet av denna benchmarking har visat sig vara en av de mer berikande och uppskattade erfarenheterna vid kurserna. Mötet med andra ger också goda möjligheter att diskutera och utveckla den gemensamma värdegrund som hemvärnet står för. Vällinge erbjuder med sitt läge, nära Stockholm, en stimulerande och vacker miljö med moderna och ändamålsenliga utbildningsresurser goda förutsättningar för ett bra studieresultat. Möjligheterna till kultur- och naturupplevelser samt fysisk träning är mycket goda. HvSS arbetar kontinuerligt med att utvärdera, vidareutveckla och kvalitetssäkra kursverksamheten. Detta medför förändring och förbättringar av kursinnehåll och kursutbud. Kursbeskrivningen utges inte som trycksak utan finns tillgänglig på Emilia och HvSS webbsida (www.hvss.hemvarnet.se). Eventuella förändringar av kursutbudet publiceras efter hand. Vi hälsar Dig varmt välkommen till Hemvärnets stridsskola. Björn Olsson Skolchef 4

5 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation HvSS invigdes 27/ och har till huvuduppgift att utbilda hemvärnets befäl för deras uppgifter såväl under krigsförhållanden och under beredskap som för utbildning och förberedelser i fredstid. Utöver huvuduppgiften utbildar skolan elever från såväl nordiska som baltiska länder. Eleverna från Danmark och Norge deltar i den ordinarie kursverksamheten. För denna uppgift disponerar skolan byggnader och andra anläggningar i Vällinge, en före detta bruksherrgård ca 1 mil nordost Södertälje, som ställs till förfogande av Stiftelsen Hemvärnsfonden. Kursgården, som kallas Petrigården efter den förste Rikshemvärnschefen Gustav Petri, innehåller moderna föreläsnings- och lektionssalar, elevförläggning med 75 enkelrum och gemensamma utrymmen dessutom finns det förläggningsutrymmen och lektionssalar i den nybyggda kungsladugården (Prins Bertils Gård). Skolans restaurang har plats för ca 100 matgäster åt gången. I herrgårdens huvudbyggnad finns en mäss för kursdeltagare samt arbetslokaler för skolans personal. Hemvärnets museum är inrymt i en 1700-talsbyggnad intill Petrigården och matsalen. Marken och byggnaderna i Vällinge ägs av Stockholms stad och förvaltas av Stockholm vatten AB, som år 1900 köpte ett stort område omkring Bornsjön för att säkra sjön som vattentäkt. Därvid stängdes Vällinge ström som alltsedan medeltiden hade avvattnat Bornsjön till Mälaren och utgjort grunden för bruks- och kvarnrörelsen i Vällinge. Sedan 1995 ingår Vällinge och HvSS med sitt övningsområde i Bornsjöns naturvårdsområde. 5

6 Grundläggande bestämmelser Hur väljer jag kurs? Se sidan 9-13 Anmälan till kurs Anmälan insänds digitalt till Din Utbildningsgrupp. Dessförinnan skall din bataljonschef/kompanichef ta ställning till Ditt kursdeltagande. Prioritering av elevansökan görs av respektive utbildningsgrupp enligt digital ansökningsblankett. Utbildningsgruppen skickar din kursansökan digitalt till HvSS. Medlemmar från avtalsslutande organisationer som vill delta i kurser, anmäler sig genom utbildningsgrupp och/eller respektive förbund. Kursansökan skall vara HvSS tillhanda senast enligt anmälningsdatum i HvSS kursutbud. OBS!! Om Utbildningsgruppen avstyrker anmälan skall den EJ sändas till HvSS. Antagning till kurs HvSS gör en slutlig prioritering och antagning av sökande till kurserna. Ca åtta veckor före kursstart erhåller Du besked om antagning och bestämmelser för kursen. Kursdeltagare Kursdeltagare skall vara ordinarie eller extra hemvärnsoldat, reservofficer, OF, OR eller tillhöra någon av frivilligförsvarets organisationer. Generell information vid kurser på HvSS Se PDF Generell information vid kurser på HvSS hemsida där Du även hittar den digitala kursansökan! 6

7 UPPDRAGET som chef Ledning och utveckling av verksamheten vid Hemvärnsförband Leda Befälsföring Kommunikation/empati/ feedback Dynamik Värdegrund Kultur Föredöme Förtroende Inspirera och motivera Personlig omtanke Stress/stimuli/konflikt Fysiskt stridsvärde Chefskap Mål Analysera Styra Organisera Planera Resurser/ekonomi Samordna Fatta beslut Resultat Följa upp Fackkompetens Stridsteknik Taktik Organisation Verksamhetssäkerhet Utrustning Materiel Fordon Stödfunktioner Lärande Val av utbildningsmetoder för att skapa gynnsamma lärsituationer Förståelse för instruktörens påverkan på elevernas lärande/etik, i betydelsen reflektion över moral Handleda ett sätt att skapa förutsättningar för lärande och utveckling Dialog i utvärderingar i ett lärande syfte och personlig utveckling Utveckling av verksamhet/förband Utbildning vid Hemvärnets stridsskola Utbildningen skall följa Försvarsmaktens syn på: Försvarsmaktens värdegrund ÖRA Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet Fysiskt stridsvärde Det är en strävan att ovanstående genomförs som strimmor/röd tråd i all utbildningsverksamhet vid skolan. Förhållningssättet vid utövandet av ledning skall ske i enlighet med det Utvecklande Ledarskapet. 7

8 PRIO och Kursbenämning MAHRK Ledningsträningsövning (LTÖ) MAHGK Bataljonchefskurs 1 MAHGK Bataljonchefskurs 2 MAHFÖ Bataljonchefskurs 3 MAHFÖ Bataljonchefskurs 4 MAHFÖ Seminarium för hemvärnsbataljonchefer MAHFÖ Nordisk chefskurs MAHGK Stabschefskurs MAHGK Kurs för stabsmedlem bat/komp MAHGK Kvartermästarkurs 1 MAHFK Kvartermästarkurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 1 MAHGK Kompanichefskurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 2 i Norge MAHGK Kompanichefskurs 2 i Danmark MAHGK Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl MAHGK Kurs Krigsförbandsplaneringskurs MAHGK Kurs i marin hemvärnstaktik MAHGK Plutonchefskurs 1 MAHGK Plutonchefskurs 2 MAHGK Plutonchefskurs 2 i Norge MAHGK Plutonchefskurs 2 i Danmark MAHGK Plutonchefskurs 3 insatspluton MAHGK Plutonchefskurs 3 Insatspluton i Norge MAHGK Plutonchefskurs 5 ledningspluton MAHGK Gruppchefskurs 1 MAHGK Gruppchefskurs 2 MAHGK Gruppchefskurs 2 i Norge MAHGK Gruppchefskurs 3 understödsgrupp MAHGK Instruktörskurs 1 MAHGK Instruktörskurs 2 ÄMMGK ÄMMGK MAHGK MAHFÖ MAHGK MAHGK MAHGK MAHFÖ MAHAK MAHGK MAHGK MAHGK MAHGK Utvecklande ledarskap (UL), Man E Utveckling grupp ledare (UGL), ManE Ledarskap och självkännedom (LOS) Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör-bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp 8

9 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE? Vägbeskrivning Söderifrån: Ca 6 km NO SÖDERTÄLJE längs E4/E20, avfart 150 SALEM/RÖNNINGE. Åk därefter vänster VÄLLINGE 9, under motorvägen till trevägskäl. Följ skyltning vänster mot VÄLLINGE. Norrifrån: Ca 18 km S STOCKHOLM E4/E20, avfart 146 B ALBY/TUMBA. Åk mot SÖDERTÄLJE förbi Shell och Botkyrka k:a. Efter ca 2 km följ skyltning VÄLLINGE (ca 6 km). Long/Lat: N , E MGRS: 33V XF OBS! Omgivningarna är mycket viltrika. Kör försiktigt. OBS! Adress: Hemvärnets Stridsskola Vällinge NORSBORG Växel , exp , elevförläggning Fax: expedition , Fax: elevförläggning Elektroniska brevlådor till HvSS: Frågor gällande kurser etc. Expeditionen Information om försvarsmakten: Information om hemvärnet: HvSS hemsida på internet: 9

10 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Innehållet i denna skrivelse har omarbetats under 2014 med anledning av nytt befälssystem och utvecklad syn på bland annat vilka meriter som skall utgöra grund för befordran. De formella utbildningskraven bygger på en stegring där individen utvecklas och placeras i befattning som gruppchef mot närmast högre befattning. Den formella utbildningen skall vara genomförd innan hemvärnsbefäl kan söka frivilliga kurser för fortsatt utveckling. En invärdering i chefsnivå efter tidigare värnpliktsutbildning i gruppchefs-, troppchefsplutonchefsnivå, (GB/PB/KB), reservofficersutbildning eller yrkesofficersutbildning görs av chef för organisationsenhet med stöd av HvSS. Befattningar vilka ska bemannas av frivilligorganisationerna regleras enligt HKV FRIV. Endast chef kan befordras i innehavd befattning. För befordran i befattning krävs minst två Förbands- KFÖ i befattning (för gruppchef krävs en Förbands-KFÖ i befattning) samt väl vitsordad tjänstgöring i befattning antal år enligt nedan. Rikshemvärnschefen befordrar hemvärnsbefäl till major och förvaltare, övriga hemvärnsbefäl befordras av chef organisationsenhet enligt nedan. Befattning Stridande befattningar C Hemvärnsgrupp C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Hemvärnsgrupp Stf C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral C Hemvärnspluton C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stf C Hemvärnspluton Stf C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant Krav på formell utbildning GMU KMU gruppchef Alternativt: GMU Gruppchefskurs 1 och 2 Instruktörskurs 1 Gruppchefsutbildad enligt ovan Gruppchefskurs 3 understödsgrupp (befattningskurs) Plutonchefskurs 1 Plutonchefskurs 2 Plutonchefskurs 3 insatspluton Instruktörskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Underrättelsekurs Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 10

11 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Specialenheter: Båtkompani, CBRN-, Pionjär-, Trafikpluton, Flygtropp m.fl. C Grupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Grupp 8, OR-4, Korpral C Hvflyggrupp 7, OR-6, 1.Sergeant C Stabs/Trossto, Ledningstropp 7, OR-6, 1.Sergeant Stf C Stabs/Trossto Lednings-tropp 7, OR-6, 1.Sergeant C Hvflygtropp 6, OF-1, Fänrik C CBRN-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3år/Kapten) C Pi-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C Trafikpluton 6, OF-2 Löjtnant (3 år/kapten) C Båtpluton 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) GMU alt GU-F Gruppchefskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Gruppchefskurs 2 Instruktörskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKVPROD FRIV) Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs 2 Instruktörskurs 1 UGL Instruktörskurs 2 Plutonchefskurs 1 Kvartermästarkurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kurs i marin hemvärnstaktik C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 Kurs i marin hemvärnstaktik 11

12 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Chefsbefattningar och Batstab C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten (4 år/major) Stf C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Bataljonchefskurs 3 UGL UL Bataljonchefskurs 4 (bara chef) + Indirekt ledarskap (IL) Nordisk chefskurs Stabschefskurs Krigsförbandsplaneringskurs Stabschef (SC) 5, OF-2, Kapten C S1/Personalbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S 2/9/UND/Säkbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S3/5 /C Ledningslag/Stribef 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C S4/Kvartermästare bat 5, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S6/ Ledsystbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stabschefskurs Kompanichefskurs 1 Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Personaltjänstförbundet svarar för rekrytering och utbildning. Hänvisning till Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Underrättelsekurs Bataljonchefskurs 1 Kompanichefskurs 1 och 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs 1 Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser ledning/samband enligt HKV PROD FRIV UGL UL IL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 3 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 2 Underrättelsekurs Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kvartermästarkurs 2 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs 12

13 C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik (2 år/löjtnant) Stf C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik Övriga stabsmedlemmar i bataljonsstab OR-2 OR-7 Plutonchefskurs 1 UGL Plutonchefskurs 2 UL Plutonchefskurs 5 ledning Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Kompanistab Kvartermästare kompani 6, OR-6, 1.serg (3 år/fanjunkare) Övriga stabsmedlemmar i kompanistab 6, OR-2 OR-6 Plutonchefskurs 1 (minimum) Kvartermästarkurs 1 Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Kompanichefskurs 1 Kvartermästarkurs 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Utdrag ur HKV skrivelse 16790:900988, daterad Tjänsteställning OF Tjänsteställning OR OF-5 Överste OF-4 Överstelöjtnant OF-3 Major OR-9 Regementsförvaltare (1 krona 2 stjärnknappar) OF-2 Kapten OF-1 Löjtnant OF-1 Fänrik OR-8 Förvaltare OR-7 Fanjunkare OR-6 1:e Sergeant OR-5 Sergeant OR-4 Korpral (3 stjärnknappar) (2 stjärnknappar) (1 stjärnknapp) (3 vinklar) (2 vinklar) 13

14 Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Övergångsbestämmelser Fanjunkare och sergeanter i hemvärnet som befordrats före bibehåller sina grader och placeras i nivåerna OR-7, fanjunkare, respektive OR-6, sergeant 1kl. Furirer och överfurirer i hemvärnet som befordrats före anlägger gradbeteckning för sergeant och placeras i OR-5. Rutin för befordran till tjänstegraderna Major och Förvaltare C organisationsenhet ansvarar för att hemvärnsbefälen följs upp avseende utbildningar och tid i befattning så att de befordringsärenden som är aktuella bereds i rätt tid. Befordran till major respektive förvaltare i hemvärnet beslutas av Rikshemvärnschefen eller den han bestämmer och genomförs vid ett högtidligt tillfälle. Förvaltare: Befäl med gedigen, väl vitsordad och dokumenterad erfarenhet och kompetens samt minst 10 år som fanjunkare och genomförd kurs för stabsmedlem kan efter att bedömts lämplig befordras till Förvaltare. Major: Bataljonchef som genomgått formell utbildning enligt ovan och med minst 4 år i befattning som bataljonchef, kan efter att bedömts lämplig befordras till Major. C organisationsenhet (utbildningsgrupp) bereder ärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga handlingar som stöder ansökan om befordran, till HKV PROD RIKSHV 14

15 Bataljonchefskurs 1 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 1 : Battalion commander course 1 : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars 2010 : 10 dagar. : Grundkurs : Avsedd för dig som är eller skall placeras i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef, stabschef eller C S3/5 i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är chef eller stf chef hvkompani/hvundkompani/båtkompani, C S1, C 2/9, C S4. : Bataljonchef/stf, SC, C S3/5: Kompanichefskurs 1 och 2. Hvund: även underrättelsekurs. C S1: Kompanichefskurs 1, GK personaltjänst, GK personalbefäl C S1. kurs för stabsmedlem bat/komp. C S2/9: Kompanichefskurs 1, underrättelsekurs, kurs för stabsmedlem bat/komp. C S4: Kompanichefskurs 1, kvmkurs hvkomp, kvmkurs hvbat, kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichef/stf: Kompanichefskurs 1-2, Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall kunna krigsplaceras som bataljonschef /stf inom hemvärnet. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Förståelse att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Förståelse för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är hamn huvudobjekt. :. :. Certifikat och behörighet: Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 15

16 Bataljonchefskurs 2 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 2 : Battalion commander course 2 : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef eller stabschef i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är sektionschef i hvbatstab : Bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning - genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i mötet mellan olika kulturer. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är flygbas huvudobjekt. : : : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 16

17 Bataljonchefskurs 3 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 3 : Battalion commander course 3. : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHFÖ : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef/stf i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är SC i hvbatstab. : Bataljonchefskurs 2. Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att under handledning, leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Färdighet för bataljonens olika funktioner. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är marint basområde huvudobjekt. :. :. : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Skriftligt utvecklingsomdöme delges efter kursen. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 17

18 Bataljonchefskurs 4 Kursens benämning: Bataljonschefskurs 4 Battalion commander course 4 Chefsutbildning PRIO-kod: MAHFÖ FHS mars 2010 IL (Indirekt Ledarskap) 3 dagar, tid för enskilt utredningsarbete samt bataljonschefsseminarium 3 dagar Grundnivå Avsedd för dig som är placerad som bataljonchef i en hemvärnsbataljon. Bataljonchefskurs 3 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att genomföra ett enskilt utredningsarbete Kursens delmål: Färdighet att presentera arbetet vid bataljonchefsseminariet Färdighet att utveckla en egen utvecklingsplan som indirekt ledare Förståelse för det Indirekta Ledarskapet Förståelse för metoder vid enskilt utredningsarbete : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, redovisningar, enskilt utredningsarbete samt redovisning vid bataljonschefsseminariet. Examination/betyg Inga betyg utdelas. Redovisning sker inom ramen för bataljonschefsseminariet. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4 18

19 Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Kursens benämning: Seminarium för hemvärnsbataljonchefer : Battalion commander seminar : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : HKV RIKSHV : 3 dagar (fredag em - söndag em). : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad i befattning som hemvärnsbataljonchef. : Urval: Endast bataljonchefer inbjuds. (vid laga förfall kan stf bataljonschefen delta) Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse för hur du som bataljonschef kan bidra till att utveckla verksamheten vid egen bataljon Kursens delmål: Förståelse för hur andra bataljonschefer verkar i befattning. Förståelse för hur det nya utbildningssystemet (SÖB, KFÖ, SÖF, LTÖ, KU) kan utvecklas genom olika faktorer över tiden och hur detta påverkar egen bataljon och dess personal. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner/föredrag, grupparbeten och enskilda redovisningar, Kursens omfattning, mål och syfte Årligt erfarenhetsutbyte Examination/betyg Inga betyg utdelas. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Inga 19

20 Nordisk chefskurs Kursens benämning: Nordisk chefskurs : Nordic commander course : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : SAMSKANDIA 2011 : Kursen omfattar 5 dagar. : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonschef/stf, stabschef, sektionschef i bataljonsstab eller kompanichef/stf. : Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Utbyta erfarenheter av varandra över nationsgränserna och därigenom skapa nätverk mellan våra tre Nordiska länder Kursens slutmål: Förståelse för hur ni som chefer kan hantera olika ledarskapssituationer som kan uppstå i er bataljon/kompani/sektion Kursens delmål: Förståelse att med handledning genomföra ett bedömande fram till färdig stridsplan enligt resp. lands bedömandemodell Förståelse för olika ledarstilar, konflikthantering, motivation, kompetensutveckling och utvecklingssamtal samt mentorskap Förståelse och insyn i respektive lands hemvärn samt hur man stridstekniskt löser olika stridsuppgifter i en Nordisk miljö! : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten och redovisningar i grupp/plenum : inom ramen för SAMSKANDIA. : Hemvärnsskolorna i Vällinge, Dombås och Nymindegab. : Examination/betyg: Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : : 2015 i Norge, 2016 i Sverige och 2017 i Danmark 20

21 Stabschefskurs Kursens benämning: Stabschefskurs Chief of staff course Stabschef på hvbataljon PRIO-kod: MAHGK dagar. Avsedd för dig som är placerad, eller skall placeras i befattning som stabschef i hvbataljonstab. Kursen är en grundläggande kurs i stabsarbetsmetodik för hvbataljonstab med fokus på stabschefens (SC) roll. Öppen för bataljonschef/stf : Kompanichefskurs 1 + om möjligt även bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning som stabschef i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning leda stabens arbete avseende planering, bedömandearbete, genomförande och uppföljning då hvbataljonen fått till uppgift att skydda/bevaka olika objekt.. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, leda stabsarbetet under ett bedömande fram till färdig stridsplan, utifrån högre chefs order. Färdighet att kunna leda och organisera stabsorienteringar, ordergivningar samt leda stabens verksamhet då hvbataljonen får uppgift att skydda/bevaka olika objekt Förståelse för stabschefens roll i bataljonsstab Förståelse för olika ledningsmetoder Förståelse om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Förståelse om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom bataljonsstab Förståelse att arbeta i ett planerings och genomförandelag Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som stabschef Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten, där stabschefens, men också sektionernas roll i bataljonsstaben belyses och tränas. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. Denna kurs ersätter kurs för stabsmedlem bat/komp för stabschefer på hvbataljon 21

22 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kursens benämning: Kurs för stabsmedlem bat/komp Staff member course Stabsmedlem bat/komp PRIO-kod: MAHGK FHS mars dagar. Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonchef/stf, C S1, C S2/9, C S3/5, C S4, C S6, plutonchef/stf ledningspluton och övriga stabsmedlemmar i hemvärnsbataljonsstab. Öppen för kompanichefer/stf, samt stabsmedlemmar i kompanistab. Kompanichefer: Kompanichefskurs 1 och 2 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning delta i stabens arbete avseende planering, genomförande, uppföljning av stridsplan för hemvärnsbataljon. Kursens delmål: Förståelse att arbeta i ett planerings- och genomförandelag Förståelse att, med handledning, utarbeta en stridsplan enligt 5-punktsorder. Förståelse att upprätta stabsplats Förståelse om ledningsmetoder Fakta om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Fakta om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom en stab Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten. Eleverna bildar en bataljonsstab och tar fram en stridsplan som redovisas i form av en ordergivning. Därefter sker spel på stridsplaner i syfte att öva olika befattningar i bataljonsstaben. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. 22

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2016-03-09 Hemvärnets Stridsskola Kurskatalog 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Utbildningskrav

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v4.0 1/9 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kurskod: 1OP194 Gäller från: VT 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS Kadettbataljonen Organisationen på MHS Chef MHS Karlberg Karlberg Försvarshögskolan Stab Stf skolchef Ämnesinstitutioner FM Utbildningsenhet Managementenheten FM Idrott- & Friskvårdsenhet Kadettbataljonen

Läs mer

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar Svenska Brukshundklubben Nya utbildningar VÄLKOMNA VÄLKOMNA KU DRESSYR Ansvarig Patrullhundskurs Kompletterande/tilläggsutbildning VINTER MARIN URBAN * Vapen/amsök Hundförarutbildning Hemvärn Utredningsgrupp

Läs mer

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning ORG 01A Sida 1 (3) Insänd av Anton Hillberg, Kvm 121.Hv-Insatskompaniet, fd Stab och trosstroppchef Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier Förslag:

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

1. Kursens benämning Tekniska system och dess bidrag till de operativa förmågorna

1. Kursens benämning Tekniska system och dess bidrag till de operativa förmågorna 1. Kursens benämning Tekniska system och dess bidrag till de operativa förmågorna 2. Engelsk benämning An introduction to Military-Technology, technical systems (OP Mte) 3. Kurskod 1OP088 4. Beslut Denna

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Datum Kursens benämning: Geografisk information för Försvarsmakter (Nordisk GIS-kurs)

Datum Kursens benämning: Geografisk information för Försvarsmakter (Nordisk GIS-kurs) 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Engelsk benämning: Geographic information used by the Armed Forces Kurskod: 1MT014 Gäller från: VT 2013 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Militärteknik

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Rikshemvärnsrådet Bil 3

Rikshemvärnsrådet Bil 3 Rikshemvärnsrådet Bil 3 Redovisning av motioner från rikshemvärnsting 2013. Rikshemvärnsrådet har under tingsperioden bedrivit ett aktivt arbete med de motioner som tinget 2013 biföll eller där tinget

Läs mer

Motion till rikshemvärnsting 2013

Motion till rikshemvärnsting 2013 Motion till rikshemvärnsting 2013 Insänd av: Korp. Andrew Wallace, 131 insatskompani. U 1 Ärendemening: Deltids GMU Förslag: GMU är indelade i sju projekt under 85 dagar. Rekryterna utbildas inte under

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2016-2017 v2.0 1/10 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 Kryfax: 018 26 22 76 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/9... 8 HV UND BEF

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Datum Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning

Datum Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning Engelsk benämning: Intermediate Course War Studies, Applied Land Tactics Kurskod: 1OP411 Gäller från: HT 2015

Läs mer

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Utvecklande ledarskap Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Utvecklande ledarskap Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande ledarskap tillämpas

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2016-11-01 UTB 01 Sida 1 (3) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Christopher Swanson FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 492.insatskompaniet MOTIONSKATEGORI Utbildning RUBRIK

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Inledning I samband med 2007 års tilldelning av medel från Försvarsmakten uppstod förändringar i principer för tilldelning av medel och dialoger. Det har

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H Sida 1 (12) KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H 1. BAKGRUND... 2 2. TAKTISKA KRAV... 3 2.1. ALLMÄNT... 3 2.2. UPPGIFTER... 3 2.3. KRAV PÅ LEDNINGSFUNKTION... 4 2.4. KRAV PÅ UNDERRÄTTELSEFUNKTION...

Läs mer

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01 HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-11-04 19 170: 66225 Sändlista sida 2 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS INDIVIDUELL UTVECKLING Vart befinner jag mig just nu? När skall jag vara där? Vad vill jag uppnå? Är det realistiskt? Vilka delmål bör jag ha? Vad krävs av mig för att nå målet? Vilka hinder kan jag se?

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 Livgardesgruppen KURSKATALOG 2015 Sida 1 (39) LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Livgardesgruppen ändras.

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp Försvarshögskolan 2010-05-05 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2010-05-05 Utbildningskod: 1SU10 Ikraftträdande:

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP).

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course Military Theory and Tactics; Irregular

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller Hv-Skallet Mats Schiller Hv-skallets mål och syfte är att (förutom utbkontrollen) stimulera till utveckling och öka intresset för att arbeta med hunden i ännu högre grad inom hemvärnet. Vad ingår Flera

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV HANDLEDARE I YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD Reviderad 25 januari 2008

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:2 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen

Läs mer