Hemvärnets Stridsskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemvärnets Stridsskola"

Transkript

1 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1

2 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE?... 9 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Bataljonchefskurs Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Nordisk chefskurs Stabschefskurs Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs Kvartermästarkurs Kompanichefskurs Kompanichefskurs NORGE Områdessjefs-/Stabsområdesjefskurs II/Kompanichefskurs DANMARK Chefskursus/Kompanichefskurs Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl Krigsförbandsplaneringskurs Kurs i marin hemvärnstaktik Plutonchefskurs Plutonchefskurs NORGE Troppsjefskurs II Innsatstropp/Plutonchefskurs DANMARK Delningsförerkursus/Plutonchefskurs Plutonchefskurs 3 insatspluton NORGE Troppsjefskurs III Innsatstropp/Plutonchefskurs 3 insatspluton Plutonchefskurs 5 ledningsplutonchef Gruppchefskurs Gruppchefskurs NORGE Lagförerkurs Jeger /Gruppchefskurs Gruppchefskurs 3 understödsgrupp Instruktörskurs Instruktörskurs Utvecklande ledarskap (UL) Utveckling grupp ledare (UGL) Ledarskap och självkännedom (LOS)

3 Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Grundkurs musikkårchef Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör- bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp Efter genomförd kurs skall deltagaren ha:

4 Välkommen till HvSS Gällande politiska beslut och fastställda målsättningsdokument för hemvärnsförbanden bekräftar Hemvärnets ökande betydelse. I målsättningar och de senaste årens politiska beslut har Hemvärnets betydelse blivit än mer tydlig både vad gäller krav på förmågor och ökande krav på chefer och förbanden. Mot bakgrund av detta ställs nu höga krav på utbildning, övning och utveckling av hemvärnets chefer och deras förmåga till ett modernt och utvecklande ledarskap. HvSS utbildning riktar sig i första hand till chefer inom Hemvärnet och syftar till att öka befälens kunskaper och färdigheter samt stödja och utveckla cheferna så att de med ett bra ledarskap kan lösa sina uppgifter. Chefsutbildningen bedrivs med kraftsamling till central utbildning vid skolan på Vällinge, men regional utbildning genomförs också ute vid förbanden. Den regionala utbildningen genomförs både av förbanden och av HvSS. I utbildningarna har individ- och ledarskapsutveckling lyfts fram. Tyngdpunkten ligger fast på befattningsutbildning och personlig utveckling. Ett fokus som ställer större krav på engagemang. Ett viktigt inslag i utbildningen vid skolan är att möta kamrater från olika delar av landet och från våra grannländer. I mötet skapas informella nätverk och ett utbyte av erfarenheter. Utländska elever, främst från Norge och Danmark, kan söka inte bara chefskurser utan även HvSS ledarskapskurser liksom att motsvarande kurser är sökbara för svenska elever vid de norska och danska hemvärnsskolorna. Resultatet av denna benchmarking har visat sig vara en av de mer berikande och uppskattade erfarenheterna vid kurserna. Mötet med andra ger också goda möjligheter att diskutera och utveckla den gemensamma värdegrund som hemvärnet står för. Vällinge erbjuder med sitt läge, nära Stockholm, en stimulerande och vacker miljö med moderna och ändamålsenliga utbildningsresurser goda förutsättningar för ett bra studieresultat. Möjligheterna till kultur- och naturupplevelser samt fysisk träning är mycket goda. HvSS arbetar kontinuerligt med att utvärdera, vidareutveckla och kvalitetssäkra kursverksamheten. Detta medför förändring och förbättringar av kursinnehåll och kursutbud. Kursbeskrivningen utges inte som trycksak utan finns tillgänglig på Emilia och HvSS webbsida (www.hvss.hemvarnet.se). Eventuella förändringar av kursutbudet publiceras efter hand. Vi hälsar Dig varmt välkommen till Hemvärnets stridsskola. Björn Olsson Skolchef 4

5 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation HvSS invigdes 27/ och har till huvuduppgift att utbilda hemvärnets befäl för deras uppgifter såväl under krigsförhållanden och under beredskap som för utbildning och förberedelser i fredstid. Utöver huvuduppgiften utbildar skolan elever från såväl nordiska som baltiska länder. Eleverna från Danmark och Norge deltar i den ordinarie kursverksamheten. För denna uppgift disponerar skolan byggnader och andra anläggningar i Vällinge, en före detta bruksherrgård ca 1 mil nordost Södertälje, som ställs till förfogande av Stiftelsen Hemvärnsfonden. Kursgården, som kallas Petrigården efter den förste Rikshemvärnschefen Gustav Petri, innehåller moderna föreläsnings- och lektionssalar, elevförläggning med 75 enkelrum och gemensamma utrymmen dessutom finns det förläggningsutrymmen och lektionssalar i den nybyggda kungsladugården (Prins Bertils Gård). Skolans restaurang har plats för ca 100 matgäster åt gången. I herrgårdens huvudbyggnad finns en mäss för kursdeltagare samt arbetslokaler för skolans personal. Hemvärnets museum är inrymt i en 1700-talsbyggnad intill Petrigården och matsalen. Marken och byggnaderna i Vällinge ägs av Stockholms stad och förvaltas av Stockholm vatten AB, som år 1900 köpte ett stort område omkring Bornsjön för att säkra sjön som vattentäkt. Därvid stängdes Vällinge ström som alltsedan medeltiden hade avvattnat Bornsjön till Mälaren och utgjort grunden för bruks- och kvarnrörelsen i Vällinge. Sedan 1995 ingår Vällinge och HvSS med sitt övningsområde i Bornsjöns naturvårdsområde. 5

6 Grundläggande bestämmelser Hur väljer jag kurs? Se sidan 9-13 Anmälan till kurs Anmälan insänds digitalt till Din Utbildningsgrupp. Dessförinnan skall din bataljonschef/kompanichef ta ställning till Ditt kursdeltagande. Prioritering av elevansökan görs av respektive utbildningsgrupp enligt digital ansökningsblankett. Utbildningsgruppen skickar din kursansökan digitalt till HvSS. Medlemmar från avtalsslutande organisationer som vill delta i kurser, anmäler sig genom utbildningsgrupp och/eller respektive förbund. Kursansökan skall vara HvSS tillhanda senast enligt anmälningsdatum i HvSS kursutbud. OBS!! Om Utbildningsgruppen avstyrker anmälan skall den EJ sändas till HvSS. Antagning till kurs HvSS gör en slutlig prioritering och antagning av sökande till kurserna. Ca åtta veckor före kursstart erhåller Du besked om antagning och bestämmelser för kursen. Kursdeltagare Kursdeltagare skall vara ordinarie eller extra hemvärnsoldat, reservofficer, OF, OR eller tillhöra någon av frivilligförsvarets organisationer. Generell information vid kurser på HvSS Se PDF Generell information vid kurser på HvSS hemsida där Du även hittar den digitala kursansökan! 6

7 UPPDRAGET som chef Ledning och utveckling av verksamheten vid Hemvärnsförband Leda Befälsföring Kommunikation/empati/ feedback Dynamik Värdegrund Kultur Föredöme Förtroende Inspirera och motivera Personlig omtanke Stress/stimuli/konflikt Fysiskt stridsvärde Chefskap Mål Analysera Styra Organisera Planera Resurser/ekonomi Samordna Fatta beslut Resultat Följa upp Fackkompetens Stridsteknik Taktik Organisation Verksamhetssäkerhet Utrustning Materiel Fordon Stödfunktioner Lärande Val av utbildningsmetoder för att skapa gynnsamma lärsituationer Förståelse för instruktörens påverkan på elevernas lärande/etik, i betydelsen reflektion över moral Handleda ett sätt att skapa förutsättningar för lärande och utveckling Dialog i utvärderingar i ett lärande syfte och personlig utveckling Utveckling av verksamhet/förband Utbildning vid Hemvärnets stridsskola Utbildningen skall följa Försvarsmaktens syn på: Försvarsmaktens värdegrund ÖRA Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet Fysiskt stridsvärde Det är en strävan att ovanstående genomförs som strimmor/röd tråd i all utbildningsverksamhet vid skolan. Förhållningssättet vid utövandet av ledning skall ske i enlighet med det Utvecklande Ledarskapet. 7

8 PRIO och Kursbenämning MAHRK Ledningsträningsövning (LTÖ) MAHGK Bataljonchefskurs 1 MAHGK Bataljonchefskurs 2 MAHFÖ Bataljonchefskurs 3 MAHFÖ Bataljonchefskurs 4 MAHFÖ Seminarium för hemvärnsbataljonchefer MAHFÖ Nordisk chefskurs MAHGK Stabschefskurs MAHGK Kurs för stabsmedlem bat/komp MAHGK Kvartermästarkurs 1 MAHFK Kvartermästarkurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 1 MAHGK Kompanichefskurs 2 MAHGK Kompanichefskurs 2 i Norge MAHGK Kompanichefskurs 2 i Danmark MAHGK Underrättelsekurs Kurs för underrättelsebefäl MAHGK Kurs Krigsförbandsplaneringskurs MAHGK Kurs i marin hemvärnstaktik MAHGK Plutonchefskurs 1 MAHGK Plutonchefskurs 2 MAHGK Plutonchefskurs 2 i Norge MAHGK Plutonchefskurs 2 i Danmark MAHGK Plutonchefskurs 3 insatspluton MAHGK Plutonchefskurs 3 Insatspluton i Norge MAHGK Plutonchefskurs 5 ledningspluton MAHGK Gruppchefskurs 1 MAHGK Gruppchefskurs 2 MAHGK Gruppchefskurs 2 i Norge MAHGK Gruppchefskurs 3 understödsgrupp MAHGK Instruktörskurs 1 MAHGK Instruktörskurs 2 ÄMMGK ÄMMGK MAHGK MAHFÖ MAHGK MAHGK MAHGK MAHFÖ MAHAK MAHGK MAHGK MAHGK MAHGK Utvecklande ledarskap (UL), Man E Utveckling grupp ledare (UGL), ManE Ledarskap och självkännedom (LOS) Indirekt ledarskap (IL) Ungdomsledarkurs Kurs för icke-kombattant Instruktörskurs HALVAR Huvudinstruktörskurs HALVAR Teknisk kurs HALVAR Figurantkurs HALVAR Kurs för instruktör rekrytering Kurs för informatör/webbredaktör-bataljon Kurs för anställda vid utbildningsgrupp 8

9 Hur hitta till HvSS i VÄLLINGE? Vägbeskrivning Söderifrån: Ca 6 km NO SÖDERTÄLJE längs E4/E20, avfart 150 SALEM/RÖNNINGE. Åk därefter vänster VÄLLINGE 9, under motorvägen till trevägskäl. Följ skyltning vänster mot VÄLLINGE. Norrifrån: Ca 18 km S STOCKHOLM E4/E20, avfart 146 B ALBY/TUMBA. Åk mot SÖDERTÄLJE förbi Shell och Botkyrka k:a. Efter ca 2 km följ skyltning VÄLLINGE (ca 6 km). Long/Lat: N , E MGRS: 33V XF OBS! Omgivningarna är mycket viltrika. Kör försiktigt. OBS! Adress: Hemvärnets Stridsskola Vällinge NORSBORG Växel , exp , elevförläggning Fax: expedition , Fax: elevförläggning Elektroniska brevlådor till HvSS: Frågor gällande kurser etc. Expeditionen Information om försvarsmakten: Information om hemvärnet: HvSS hemsida på internet: 9

10 Utbildningskrav för befälsbefattningar i hemvärnsförband samt krav för befordran Innehållet i denna skrivelse har omarbetats under 2014 med anledning av nytt befälssystem och utvecklad syn på bland annat vilka meriter som skall utgöra grund för befordran. De formella utbildningskraven bygger på en stegring där individen utvecklas och placeras i befattning som gruppchef mot närmast högre befattning. Den formella utbildningen skall vara genomförd innan hemvärnsbefäl kan söka frivilliga kurser för fortsatt utveckling. En invärdering i chefsnivå efter tidigare värnpliktsutbildning i gruppchefs-, troppchefsplutonchefsnivå, (GB/PB/KB), reservofficersutbildning eller yrkesofficersutbildning görs av chef för organisationsenhet med stöd av HvSS. Befattningar vilka ska bemannas av frivilligorganisationerna regleras enligt HKV FRIV. Endast chef kan befordras i innehavd befattning. För befordran i befattning krävs minst två Förbands- KFÖ i befattning (för gruppchef krävs en Förbands-KFÖ i befattning) samt väl vitsordad tjänstgöring i befattning antal år enligt nedan. Rikshemvärnschefen befordrar hemvärnsbefäl till major och förvaltare, övriga hemvärnsbefäl befordras av chef organisationsenhet enligt nedan. Befattning Stridande befattningar C Hemvärnsgrupp C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Hemvärnsgrupp Stf C Hv.undgrupp 8, OR-4, Korpral C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Understödsgrupp 8, OR-4, Korpral C Hemvärnspluton C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stf C Hemvärnspluton Stf C Hv.undpluton 7, OF-1, Fänrik C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hemvärnskompani 6, OF-1, Löjtnant C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Hv.undkompani 5, OF-2, Löjtnant Krav på formell utbildning GMU KMU gruppchef Alternativt: GMU Gruppchefskurs 1 och 2 Instruktörskurs 1 Gruppchefsutbildad enligt ovan Gruppchefskurs 3 understödsgrupp (befattningskurs) Plutonchefskurs 1 Plutonchefskurs 2 Plutonchefskurs 3 insatspluton Instruktörskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 Underrättelsekurs Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Plutonchefskurs 1 Instruktörskurs 2 UGL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 10

11 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Specialenheter: Båtkompani, CBRN-, Pionjär-, Trafikpluton, Flygtropp m.fl. C Grupp 8, OR-4, Korpral (1 år/sergeant) Stf C Grupp 8, OR-4, Korpral C Hvflyggrupp 7, OR-6, 1.Sergeant C Stabs/Trossto, Ledningstropp 7, OR-6, 1.Sergeant Stf C Stabs/Trossto Lednings-tropp 7, OR-6, 1.Sergeant C Hvflygtropp 6, OF-1, Fänrik C CBRN-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3år/Kapten) C Pi-pluton 6, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C Trafikpluton 6, OF-2 Löjtnant (3 år/kapten) C Båtpluton 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) GMU alt GU-F Gruppchefskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Gruppchefskurs 2 Instruktörskurs 1 Fackkurser enligt bestämmelse respektive friv.org (HKVPROD FRIV) Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs Plutonchefskurs 1 (minimum) Instruktörskurs 2 Instruktörskurs 1 UGL Instruktörskurs 2 Plutonchefskurs 1 Kvartermästarkurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kompanichefskurs 1 UGL LOS UL Kurs i marin hemvärnstaktik C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant (3 år/kapten) Stf C Båtkompani 6, OF-1, Löjtnant Kompanichefskurs 1 Kompanichefskurs 2 UGL UL IL Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 Kurs i marin hemvärnstaktik 11

12 Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Chefsbefattningar och Batstab C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten (4 år/major) Stf C Hemvärnsbataljon 5, OF-2, Kapten Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Bataljonchefskurs 3 UGL UL Bataljonchefskurs 4 (bara chef) + Indirekt ledarskap (IL) Nordisk chefskurs Stabschefskurs Krigsförbandsplaneringskurs Stabschef (SC) 5, OF-2, Kapten C S1/Personalbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S 2/9/UND/Säkbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S3/5 /C Ledningslag/Stribef 5, OF-2, Löjtnant (3 år/kapten) C S4/Kvartermästare bat 5, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) C S6/ Ledsystbefäl 6, OF-1, Fänrik (3 år/löjtnant) Stabschefskurs Kompanichefskurs 1 Bataljonchefskurs 1 Bataljonchefskurs 2 Personaltjänstförbundet svarar för rekrytering och utbildning. Hänvisning till Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Underrättelsekurs Bataljonchefskurs 1 Kompanichefskurs 1 och 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kvartermästarkurs 1 Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp Fackkurser ledning/samband enligt HKV PROD FRIV UGL UL IL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 3 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 2 Underrättelsekurs Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kvartermästarkurs 2 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kompanichefskurs 1 Nordisk chefskurs Bataljonchefskurs 1 och 2 Krigsförbandsplaneringskurs 12

13 C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik (2 år/löjtnant) Stf C Ledningspluton 6, OF-1, Fänrik Övriga stabsmedlemmar i bataljonsstab OR-2 OR-7 Plutonchefskurs 1 UGL Plutonchefskurs 2 UL Plutonchefskurs 5 ledning Kompanichefskurs 1 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Befattning Krav på formell utbildning Frivilliga kurser för fortsatt utveckling Kompanistab Kvartermästare kompani 6, OR-6, 1.serg (3 år/fanjunkare) Övriga stabsmedlemmar i kompanistab 6, OR-2 OR-6 Plutonchefskurs 1 (minimum) Kvartermästarkurs 1 Fackkurser enligt best. respektive friv.org (HKV PROD FRIV) Kompanichefskurs 1 Kvartermästarkurs 2 Kurs för stabsmedlem bat/komp Krigsförbandsplaneringskurs UGL UL Kurs för stabsmedlem bat/komp UGL Utdrag ur HKV skrivelse 16790:900988, daterad Tjänsteställning OF Tjänsteställning OR OF-5 Överste OF-4 Överstelöjtnant OF-3 Major OR-9 Regementsförvaltare (1 krona 2 stjärnknappar) OF-2 Kapten OF-1 Löjtnant OF-1 Fänrik OR-8 Förvaltare OR-7 Fanjunkare OR-6 1:e Sergeant OR-5 Sergeant OR-4 Korpral (3 stjärnknappar) (2 stjärnknappar) (1 stjärnknapp) (3 vinklar) (2 vinklar) 13

14 Tvåbefälssystemets tillämpning i hemvärnet Övergångsbestämmelser Fanjunkare och sergeanter i hemvärnet som befordrats före bibehåller sina grader och placeras i nivåerna OR-7, fanjunkare, respektive OR-6, sergeant 1kl. Furirer och överfurirer i hemvärnet som befordrats före anlägger gradbeteckning för sergeant och placeras i OR-5. Rutin för befordran till tjänstegraderna Major och Förvaltare C organisationsenhet ansvarar för att hemvärnsbefälen följs upp avseende utbildningar och tid i befattning så att de befordringsärenden som är aktuella bereds i rätt tid. Befordran till major respektive förvaltare i hemvärnet beslutas av Rikshemvärnschefen eller den han bestämmer och genomförs vid ett högtidligt tillfälle. Förvaltare: Befäl med gedigen, väl vitsordad och dokumenterad erfarenhet och kompetens samt minst 10 år som fanjunkare och genomförd kurs för stabsmedlem kan efter att bedömts lämplig befordras till Förvaltare. Major: Bataljonchef som genomgått formell utbildning enligt ovan och med minst 4 år i befattning som bataljonchef, kan efter att bedömts lämplig befordras till Major. C organisationsenhet (utbildningsgrupp) bereder ärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga handlingar som stöder ansökan om befordran, till HKV PROD RIKSHV 14

15 Bataljonchefskurs 1 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 1 : Battalion commander course 1 : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars 2010 : 10 dagar. : Grundkurs : Avsedd för dig som är eller skall placeras i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef, stabschef eller C S3/5 i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är chef eller stf chef hvkompani/hvundkompani/båtkompani, C S1, C 2/9, C S4. : Bataljonchef/stf, SC, C S3/5: Kompanichefskurs 1 och 2. Hvund: även underrättelsekurs. C S1: Kompanichefskurs 1, GK personaltjänst, GK personalbefäl C S1. kurs för stabsmedlem bat/komp. C S2/9: Kompanichefskurs 1, underrättelsekurs, kurs för stabsmedlem bat/komp. C S4: Kompanichefskurs 1, kvmkurs hvkomp, kvmkurs hvbat, kurs för stabsmedlem bat/komp Kompanichef/stf: Kompanichefskurs 1-2, Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall kunna krigsplaceras som bataljonschef /stf inom hemvärnet. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Förståelse att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Förståelse för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är hamn huvudobjekt. :. :. Certifikat och behörighet: Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 15

16 Bataljonchefskurs 2 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 2 : Battalion commander course 2 : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHGK : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef, stf bataljonschef eller stabschef i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är sektionschef i hvbatstab : Bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse att under handledning leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning - genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för bataljonens olika funktioner. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i mötet mellan olika kulturer. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är flygbas huvudobjekt. : : : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 16

17 Bataljonchefskurs 3 Kursens benämning: Bataljonchefskurs 3 : Battalion commander course 3. : Chefsutbildning. : PRIO-kod: MAHFÖ : FHS mars : 10 dagar. : Grundkurs. : Avsedd för dig som är placerad i befattning som bataljonschef/stf i en hemvärnsbataljon. Öppen för dig som är SC i hvbatstab. : Bataljonchefskurs 2. Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att under handledning, leda, organisera och utveckla verksamheten på hvbataljon. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, genomföra ett bedömande och ta fram en stridsplan för hvbataljon och skriva samt delge en bataljonsorder. Färdighet för hemvärnets organisation, uppgifter och stridsteknik. Färdighet för bataljonens olika funktioner. Förståelse för behovet av samordning och samverkan mellan militära och civila aktörer. Förståelse för hur hotbild och motståndaren kan påverka oss. Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som bataljonschef/stf. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, enskilda redovisningar, rekognoscering och spel på stridsplaner i aktuell terräng. Ledarskapsmoment ingår som en naturlig del i utbildningen. Under kursen är marint basområde huvudobjekt. :. :. : Examination/betyg: Kursintyg samt personlig feedback delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Skriftligt utvecklingsomdöme delges efter kursen. : KFS, MSR del , metodhandbok bataljon. : 17

18 Bataljonchefskurs 4 Kursens benämning: Bataljonschefskurs 4 Battalion commander course 4 Chefsutbildning PRIO-kod: MAHFÖ FHS mars 2010 IL (Indirekt Ledarskap) 3 dagar, tid för enskilt utredningsarbete samt bataljonschefsseminarium 3 dagar Grundnivå Avsedd för dig som är placerad som bataljonchef i en hemvärnsbataljon. Bataljonchefskurs 3 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Färdighet att genomföra ett enskilt utredningsarbete Kursens delmål: Färdighet att presentera arbetet vid bataljonchefsseminariet Färdighet att utveckla en egen utvecklingsplan som indirekt ledare Förståelse för det Indirekta Ledarskapet Förståelse för metoder vid enskilt utredningsarbete : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten, redovisningar, enskilt utredningsarbete samt redovisning vid bataljonschefsseminariet. Examination/betyg Inga betyg utdelas. Redovisning sker inom ramen för bataljonschefsseminariet. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4 18

19 Seminarium för hemvärnsbataljonchefer Kursens benämning: Seminarium för hemvärnsbataljonchefer : Battalion commander seminar : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : HKV RIKSHV : 3 dagar (fredag em - söndag em). : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad i befattning som hemvärnsbataljonchef. : Urval: Endast bataljonchefer inbjuds. (vid laga förfall kan stf bataljonschefen delta) Kursens syfte och lärandemål: Att deltagaren skall utveckla sin förmåga att leda en hvbataljon. Kursens slutmål: Förståelse för hur du som bataljonschef kan bidra till att utveckla verksamheten vid egen bataljon Kursens delmål: Förståelse för hur andra bataljonschefer verkar i befattning. Förståelse för hur det nya utbildningssystemet (SÖB, KFÖ, SÖF, LTÖ, KU) kan utvecklas genom olika faktorer över tiden och hur detta påverkar egen bataljon och dess personal. : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner/föredrag, grupparbeten och enskilda redovisningar, Kursens omfattning, mål och syfte Årligt erfarenhetsutbyte Examination/betyg Inga betyg utdelas. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. Inga 19

20 Nordisk chefskurs Kursens benämning: Nordisk chefskurs : Nordic commander course : Chefsutbildning : PRIO-kod: MAHFÖ : SAMSKANDIA 2011 : Kursen omfattar 5 dagar. : Grundnivå : Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonschef/stf, stabschef, sektionschef i bataljonsstab eller kompanichef/stf. : Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering. Kursens syfte och lärandemål: Utbyta erfarenheter av varandra över nationsgränserna och därigenom skapa nätverk mellan våra tre Nordiska länder Kursens slutmål: Förståelse för hur ni som chefer kan hantera olika ledarskapssituationer som kan uppstå i er bataljon/kompani/sektion Kursens delmål: Förståelse att med handledning genomföra ett bedömande fram till färdig stridsplan enligt resp. lands bedömandemodell Förståelse för olika ledarstilar, konflikthantering, motivation, kompetensutveckling och utvecklingssamtal samt mentorskap Förståelse och insyn i respektive lands hemvärn samt hur man stridstekniskt löser olika stridsuppgifter i en Nordisk miljö! : Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten och redovisningar i grupp/plenum : inom ramen för SAMSKANDIA. : Hemvärnsskolorna i Vällinge, Dombås och Nymindegab. : Examination/betyg: Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. : : 2015 i Norge, 2016 i Sverige och 2017 i Danmark 20

21 Stabschefskurs Kursens benämning: Stabschefskurs Chief of staff course Stabschef på hvbataljon PRIO-kod: MAHGK dagar. Avsedd för dig som är placerad, eller skall placeras i befattning som stabschef i hvbataljonstab. Kursen är en grundläggande kurs i stabsarbetsmetodik för hvbataljonstab med fokus på stabschefens (SC) roll. Öppen för bataljonschef/stf : Kompanichefskurs 1 + om möjligt även bataljonchefskurs 1 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning som stabschef i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning leda stabens arbete avseende planering, bedömandearbete, genomförande och uppföljning då hvbataljonen fått till uppgift att skydda/bevaka olika objekt.. Kursens delmål: Färdighet att med handledning, leda stabsarbetet under ett bedömande fram till färdig stridsplan, utifrån högre chefs order. Färdighet att kunna leda och organisera stabsorienteringar, ordergivningar samt leda stabens verksamhet då hvbataljonen får uppgift att skydda/bevaka olika objekt Förståelse för stabschefens roll i bataljonsstab Förståelse för olika ledningsmetoder Förståelse om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Förståelse om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom bataljonsstab Förståelse att arbeta i ett planerings och genomförandelag Förståelse för ledarskapets betydelse i rollen som stabschef Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten, där stabschefens, men också sektionernas roll i bataljonsstaben belyses och tränas. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. Denna kurs ersätter kurs för stabsmedlem bat/komp för stabschefer på hvbataljon 21

22 Kurs för stabsmedlem bat/komp Kursens benämning: Kurs för stabsmedlem bat/komp Staff member course Stabsmedlem bat/komp PRIO-kod: MAHGK FHS mars dagar. Avsedd för dig som är placerad eller skall placeras i befattning som bataljonchef/stf, C S1, C S2/9, C S3/5, C S4, C S6, plutonchef/stf ledningspluton och övriga stabsmedlemmar i hemvärnsbataljonsstab. Öppen för kompanichefer/stf, samt stabsmedlemmar i kompanistab. Kompanichefer: Kompanichefskurs 1 och 2 Urval: Enligt utbildningsgrupps prioritering Kursens syfte och lärandemål Att deltagaren ska kunna krigsplaceras i befattning i hvbataljonstab Kursens slutmål: Förståelse att med handledning delta i stabens arbete avseende planering, genomförande, uppföljning av stridsplan för hemvärnsbataljon. Kursens delmål: Förståelse att arbeta i ett planerings- och genomförandelag Förståelse att, med handledning, utarbeta en stridsplan enligt 5-punktsorder. Förståelse att upprätta stabsplats Förståelse om ledningsmetoder Fakta om hemvärnets organisation och uppgifter (KFS). Fakta om befattningarna och deras arbetsuppgifter inom en stab Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner och grupparbeten. Eleverna bildar en bataljonsstab och tar fram en stridsplan som redovisas i form av en ordergivning. Därefter sker spel på stridsplaner i syfte att öva olika befattningar i bataljonsstaben. Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Hemvärnets Stridsskola (HvSS) Examination Kursintyg delges. Eleven skall delta i all verksamhet under kurstiden. KFS, MSR Del 1.1,1:3,1:4. 22

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/9... 8 HV UND BEF

Läs mer

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Utvecklande ledarskap Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kont Utvecklande ledarskap Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen.

1 Befattningar för militär personal skall hänföras till kompetensnivåer. Dessa skall tillämpas i både krigs- och grundorganisationen. FIB 1997:3 Utkom från trycket 1997-11-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om personaltjänst; beslutade den 19 september 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. 1 kap. Personalförsörjning Kompetensnivåer

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll. Om UGL Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) har från ca 1990 blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten. Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK)

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Kursplan 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Engelsk benämning: War Studies Basic Course in Staff duties and Tactics Kurskod: 1MK031 Gäller från: HT 2013 Fastställd:

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) HKV beteckning Sida 1 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) (ML) Sida 2 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion

Läs mer

Haninge kommuns program

Haninge kommuns program Haninge kommuns program för chefs- och ledarutveckling Som chef i Haninge kommun har du som huvuduppdrag att leda och utveckla verksamheten. Kärnan i chef- och ledarskapet är att skapa bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan. MARSKY CBRN tjänst

Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan. MARSKY CBRN tjänst 1 Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan MARSKY CBRN tjänst Dessa kurser ansöks via ESS portalen i PRIO om inget annat anges. Denna katalog är till del en kopia av innehållet i PRIO

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

1 Anvisningar före kurs

1 Anvisningar före kurs 1 Anvisningar före kurs Du som snart skall gå kurs en Utveckling av Grupp och Ledare, UGL, får här lite bakgrundsinformation om kursen. Denna information handlar om vad kursen in nehåller och de oss mål.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer