alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn # kr ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. # kr ISSN Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

2 Innehåll Sociala forum en politisk världssuccé 3 Sara mobiliserar inför ESF 6 Jag drömde om ESF i natt 10 Operation rädda Stockholm Vatten 12 Bland scouter och riksdagsledamöter 14 Vilja till förändring! Det finns stunder när allt arbete känns bortkastat. Ändlösa studiecirklar, pladdriga worksshops och åhörarlösa föreläsningar. Alla ansträngningar poänglösa, resultaten svåra att skönja och målen oändligt långt från att realiseras. En känsla av att ständigt kämpa i motvind. Ändå lever viljan att kämpa vidare, viljan till förändring. Redaktion: Mikael Gewers, Johan Rootzén, Karin Råghall, Veronika Skärlund och Yonna Waltersson Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Anton Andreasson, Yonna Waltersson Omslagsbild: Kerstin Björk Material: Arbetet med att utveckla tidningen fortsätter. Vi tar tacksamt emot bidrag i form av exempelvis texter, bilder eller illustrationer. Skicka artikelförslag till så svarar vi så fort vi kan! Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera texter. Som medlem av Attac Sverige får du fyra nummer av Alt per år. För dig som inte är medlem är det möjligt att beställa lösnummer. Pris: 30 kr. Kontakta oss på Attac Sverige: Attac Sverige, Tegelviksgatan Stockholm, Drivkraften är förmodligen olika för oss alla men ofta är det inte mycket som behövs för att alla tvivel ska försvinna. Ofta handlar det om korta ögonblick, en känsla, ett möte eller en rad som får vägen att verka mödan värd. Vår förhoppning är att på de 16 sidor som utgör Alt samla några sådana känslor, möten och rader för att på så sätt inspirera till fortsatt aktivitet. Visa att alla ansträngningar är värdefulla, att vårt arbete faktiskt ger resultat och att, kanske viktigast av allt, du inte står ensam. Vi är många i Sverige, Europa och i Världen som delar samma vilja till förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad! Alt är en ny tidning från Attac-rörelsen och ersätter det tidigare medlemsbrevet. Syftet är att bredda och fördjupa debatten om globala rättvisefrågor i Sverige, i Europa. Huvuddelen av detta första nummer ägnas åt den sociala forum-processen i allmänhet och European Social Forum i Malmö i synnerhet. ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières a l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa 2 /Redaktionen

3 Sociala forum en politisk världssuccé Adrienne Sörbom, SCORE, Stockholms Universitet. Illustration: Linnéa Mindemo Demonstration med bland andra Attac Japan, på World Social Forum i Nairobi, Kenya, Foto: Anton Andreasson Ijanuari 2001 presenterades en politisk världsnyhet. Samtidigt som en ekonomisk och politisk elit skulle träffas i Davos i Schweiz, hade världens sociala rörelser bjudits in till möte i Porto Algre, södra Brasilien. Man kallade det World Social Forum (WSF). Succén var omedelbar. Med ca deltagare spred sig nyheten, och snart började lokala, regionala och tematiska fora skapas. Alla med samma grundläggande intresse; att hindra en fortsatt nyliberal politisk utveckling. Sammantaget har de många sociala forumen kommit att benämnas forumprocesserna. Det finns många sätt att beskriva dessa processer. Forumen innebär många saker samtidigt, för många olika människor, grupper och organisationer. Ett sätt att förstå forumen är att se dem som en politisk mötesplats. Där träffas människor, organisationer och idéer för att tillsammans kunna formulera politiska förståelser bortom de som redan är etablerade och tagna för givna. På den mötesplatsen träffas man också för att finna 3

4 politiska handlingsformer som svarar emot dessa nyfunna förståelser. Ett annat, men kompletterande, sätt är att se forumen som en del av en politisk förändringsprocess. I denna är WSF en del av många, många, möten vilka tagna tillsammans skapar förändring. Man träffas i Palestina, Lund, Genua, Caracas och i Amazonas. Överallt utgår man från samma föreställning: en annan värld är möjlig. Nyckelordet för bägge dessa perspektiv är att det handlar om politik. Inte partipolitik eller valdeltagande, utan politik som formuleras bortom den parlamentariska arenan. Syftet är att skapa förändring på ett globalt plan, men med utgångspunkt för allas lokala erfarenheter. På så sätt är WSF och de relaterade forumprocesserna ett uttryck för ett sökande efter, och kanske ett svar på, ett politiskt handlande i en globaliserad samtid. Min uppfattning är att också att forumen svarar mot många av våra föreställningar om hur politik kan och ska bedrivas idag. Det är inte längre lika viktigt att politik förs inom ramen för organisationer eller att vi väljer representanter som så att säga bedriver politiken åt oss. Istället menar många att var och en av oss kan och bör vara den aktiva länken i det samhälleliga kretsloppet. Det finns ingen annan än vi själva som kan förändra samhället. Även om forumen är i hög grad formeras av organisationer är det myller av viljor och aktivism som karaktäriserar dem just ett uttryck för den här uppfattningen. Ingen kan tala för forumen och de som är aktiva där är det inte i första hand som representanter för en organisation utan som enskilda människor med politisk vilja. Forumprocesserna utgör inte ett färdigformulerat politiskt svar på en ekonomisk globalisering. Många som är aktiva inom denna arena diskuterar också hur forumen ska kunna utvecklas. Man är långt ifrån alltid ense, och det finns stridigheter. En återkommande fråga rör vad man egentligen ska ha forumet till. Räcker det med att bara vara mötesplats? Det är inte längre lika viktigt att politik förs inom ramen för organisationer eller att vi väljer representanter som så att säga bedriver politiken åt oss. För många deltagare och debattörer är det fullt tillräckligt och för vissa till och med en poäng. Det är som de ser det viktigt att forumet inte försöker att fatta beslut och fungera som en organisation vilken andra organisationer (som FN, WTO, EU med flera) kan vilja tala med. De menar att om forumet skulle ta ett sådant steg skulle det med nödvändighet börja falla sönder i inre stridigheter. Att ena alla dessa deltagande människor, organisationer, grupper, nätverk, världsuppfattningar och idéer vore mycket svårt, ja kanske till och med omöjligt. För andra debattörer och deltagare är det mer problematiskt att forumet inte kan fungera som ett mer tydligt redskap för förändring. För dem räcker det inte bara med att träffas att prata. Man vill skapa politik också. En del tänker sig att man kunde bygga en organisation som faktiskt kunde göra uttalanden och vara en mer konkret partner i en politisk globaliseringsprocess. En organisation bestående av världens sociala rörelse som kunde ställa krav och skapa en större samtidighet i det politiska handlandet. Ur detta perspektiv menar man också att det vore en vinst om politiker världen över kunde tala med de sociala rörelserna. Det skulle ge rörelserna mer makt. Oavsett dessa olika sätt att se på forumen har framväxten av forumen av många mottagits som en ett viktigt politiskt steg. I en tid som präglas av ekonomisk globalisering där de nationellt förankrade politiska handlingsformerna kommit att kännas mindre effektiva ses forumen av många som en möjlighet att formulera ett globalt socialt och politiskt svar. Ingen vet naturligtvis hur livaktiga forumprocesserna kommer att vara i framtiden eller vilken politisk innebörd de kommer att ha. Troligen kommer de kombineras med eller avlösas av ytterligare nya former av globalt politiskt handlande. Vad som är tydligt redan nu är emellertid att de spelar en roll. Förutom de initiativ som tagits av forumdeltagare till olika aktiviteter inger forumen hopp för många om att en annan värld faktiskt är möjlig. 4

5

6 Sara mobiliserar inför ESF Intervju med Sara Andersson från Attac Sverige. Text och bild: Johan Rootzén Långsamt har nyheten om att något stort är i görningen i Malmö börjat sippra ut. I juni beslutades att nästa European Social Forum kommer att arrangeras i Malmö den september Alt stämde träff med Sara Andersson, ledamot av Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp, och sedan flera år involverad i processen kring de sociala forumen för att ta reda på mer. Hur gick det till när du blev involverad i Attac och de sociala forumen? Jag har varit med i Attac sedan 2003 men mitt intresse för sociala forum startade redan innan jag gick med i Attac. Jag blev involverad i processen kring sociala forum när jag praktiserade på en organisation i Holland där man bland annat arbetade med förberedelserna inför det första European Social Forum (ESF) i Florence, Jag har genom Attac varit med och organiserat lokala sociala forum i Göteborg. Jag har rest på de så kallade EPA-mötena, European Preporatory Assembly, under tre års tid nu, och följt den europeiska förberedelseprocessen för Attacs räkning. Nu är du involverad i förberelserna för ESF Skandinavien. Vad har hänt så här långt och vad händer framöver? Egentligen inleddes den här processen för ganska länge sedan när jag, Sofia Kjellén från Attac Sverige och Lars Bohrn från Attac Danmark lekte med tanken att arrangera ett förberedelsemöte i Skandinavien. Vi hade alla en känsla av att rent demokratiskt lämnade förberedelsemötena ganska mycket i övrigt att önska. Vi ville se om vi med hjälp av den nordiska folkrörelsetraditionen kunde förbättra detta. Vi hade ganska långtgående planer på det men efter det senaste ESF i Aten 2006 så gled vi över i tanken om att arrangera ett ESF i Skandinavien. Till en början var vi tveksamma eftersom vi såg ett antal hinder: forumprocessen inte är så känd i Skandinavien, vi saknade ekonomiska resurser och skulle behöva ett större nätverk av kontakter. Men efter tag började människor höra av sig till oss om att det här var en god idé. Vi insåg att idén hade bärkraft åtminstone politiskt och började spinna vidare. Efter en tids arbete med att ta fram konkreta förslag om hur ett ESF Skandinavien skulle kunna se ut, och efter diskussioner under förberedelsemöten ute i Europa, beslutades att Malmö skulle bli huvudarena för nästa ESF. Hur ser tidsplanen ut framöver? Mycket av fokus den närmsta tiden kommer att ligga på att få till en bred mobilisering. Vi vill få med alla typer av organisationer från kyrkan till de autonoma i processen. En annan viktig del är att hitta finansiering för att vi ska kunna komma igång ordentligt och anställa folk. En tredje del är att bilda en arrangörsförening så att Det finns hyfsat mycket att göra! säger Sara Andersson om förberedelserna inför European Social Forum i Malmö hösten

7 vi har en juridisk bas att stå på. Vi kommer också att arrangera ett europeiskt förberedelsemöte i Stockholm i höst. Där kommer vi att presentera en plan för hur vi tänker oss att arbetet ska läggas upp under det år vi har på oss fram till forumet. Man kommer förhoppningsvis att kunna börja anmäla programpunkter redan i oktober. Vi hoppas att programmet kommer att vara klart någon gång innan sommaren nästa år. Ett av problemen vid tidigare forum har varit att man fått programmet i handen först när man anlänt till platsen för forumet, vilket gör det svårt att förbereda sig ordentligt. Av egen erfarenhet, från Göteborgs social forum, ser jag att programmet fungerar väldigt bra som mobiliseringsmaterial. Det finns naturligtvis tusentals olika arbetsuppgifter att ta tag i, det kommer att behövas många volontärer både inför och under själva forumet. Det finns massor av praktiska och logistiska frågor att ta tag i lokalt i Malmö. Det kommer att behövas tolkar. Exempel på frågor som också behöver diskuteras och tas tag i är: Hur kan vi göra forumet synligt för Malmöborna? Ska vi ha en demonstration och vad ska den handla om i så fall? Det finns hyfsat mycket att göra! Varför ett Europeiskt Socialt Forum i Skandinavien? En viktig anledning är att rörelserna i Skandinavien får en mötesplats och kan börja samarbeta mer. Jag tror att vi har en ganska stark nordisk gemenskap som finns bland människor och regeringar men bland nordiska organisationer saknas ofta dessa kopplingar. Vi samarbetar inte särskilt mycket över gränserna och det känns lite dumt. Inte heller samarbetar man särskilt mycket med europeiska organisationer i de nordiska länderna. När vi har åkt på EPA-mötena har vi känt att folk undrar var skandinaverna är. Vi tror att både de skandinaviska organisationerna och de europeiska har väldigt mycket att vinna på en tätare kontakt. Ett ESF i Skandinavien vore också bra för att få upp Europafrågorna på dagordningen med tanke på att de är i princip döda i Sverige. Frågorna går nästan inte att lyfta, vilket känns lite obegripligt eftersom de påverkar oss i allra högsta grad. Det går inte att diskutera EU och det går inte att diskutera Europas framtid på ett konstruktivt sätt i Sverige. Vi har också en förhoppning om att kunna bidra med den folkrörelsetradition och den demokratiska tradition som finns här i Skandinavien, för att demokratisera och utveckla forumprocessen. Det återstår att se hur bra vi lyckas med det. Vad är poängen med de sociala forumen? Jag tror att de social forumen är vänsterns enda hopp. Det ligger något väldigt befriande i ett socialt forums sätt att fungera och verka som står diametralt i motsats till vänstern i övrigt, som är alldeles för splittrad. Inom vänstern finns en tendens att alltid fokusera på skillnader för att vinna politiska poäng mot varandra, därför är vi svaga i 7

8 Folkets Hus i Malmö, en av flera platser som kommer att invaderas av deltagarna på European Social Forum nästa år. Foto: Sara Andersson. jämförelse med andra politiska krafter. Dessutom tror jag att de internationella kopplingarna på gräsrotsnivå har saknats i många fall. Det är mot den här bakgrunden jag ser de sociala forumen som en sammanlänkare som möjliggör möten mellan människor. När jag ser tillbaka på alla de sociala forum som jag varit på så är det kanske inte alla föredrag jag har haft mest behållning av utan snarare alla människor jag träffat. Mötena och samtalen med nya människor har hjälpt mig att lära mig mer om de frågor jag arbetar med och gett nya infallsvinklar, samt skapat viktiga kontakter. På ett socialt forum kan ingen tala om för dig att såhär ska du tycka eller det här är bättre att tycka, såhär ska du göra osv. Ingen kan heller påstå att forumet tycker eller har en åsikt om något, eller ens tala i forumets namn. Ett socialt forum har ingen åsikt. Det finns en principförklaring som ligger till grund för arbetet och där fastställs ett antal grundläggande principer. Bland annat att vi är emot den nyliberala globaliseringen som den ser ut idag. Vi vill att männsikan ska gå före vinstänkande en grundläggande princip som väldigt många kan skriva under på. Men samtidigt finns det ingen som kan säga att just såhär ska vi göra för att gå vidare, för det tycker vi så olika om. Vi måste lära känna varandra och lära av varandra innan vi eventuellt kan gå vidare och formulera en gemensam strategi. Detta att forumet inte har någon åsikt har utsatts för mycket kritik, vissa menar att det finns en risk att forumen bara blir en snackklubb där man sitter och pratar och sedan händer det ingenting. Men det tror jag bara man kan säga om man inte har varit på ett forum, för det händer en väldig massa saker just på grund av alla möten som sker. Man sitter tillsammans i grupperingar som jobbar med liknande frågor eller som har gemensamma skärningspunkter, skapar nya samarbeten och lägger grund för nya strategier som man realiserar efter forumet i något annat namn. Utifrån kan det vara svårt att se att många gemensamma initiativ grundläggs på forumen. De stora Irakdemonstrationerna 2003 var ett direkt resultat av ESF i Florens samma år. Det har bildats ett europeiskt public service-nätverk som jobbar mot nedskärningar i den offentliga sektorn och mot privatiseringar. Efter WSF i Nairobi finns det ett internationellt nätverk som samarbetar kring arbetsrättsliga frågor. Det finns ett antal sådana här initiativ som man kan se har lämnat ett ganska stort avtryck i debatten efter forumen. De sociala fourumen erbjuder en kontinuitet som har saknats tidigare och har hjälpt till att skapa en gemensam identitet för den globala rättviserörelsen. Inte en enighet, men en sammanhållning och en känsla av gemenskap. Detta tror jag bara är möjligt genom att hylla mångfalden. Att vi tycker olika är ingen svaghet, mångfalden är vår styrka. Vad kommer att skilja ESF Skandinavien från tidigare ESF? Mycket har hänt sedan forumprocessen drog igång. Vid ESF i Aten 2006 kunde man tydligt se att forumet utvecklats i en positiv, mer deltagarvänlig inriktning. Jag hoppas att vi kan fortsätta 8

9 på det spåret så att en person inte känner sig i första hand som publik utan mer som en deltagare. Jag hoppas också på att vi kan bredda rörelsen, framför allt genom att vi har forumet i Skandinavien och på så sätt får med fler skandinaviska rörelser som tidigare varit ganska marginaliserade i det här sammanhanget. Vi hoppas också på många deltagare från de baltiska länderna och från Polen till exempel. Hittills har Östeuropa varit ganska marginaliserat. Jag hoppas på att forumet får lite mer av en Florenskaraktär, där det var en tydlig och stark lokal förankring. Forumet tog nästan över staden. De senaste forumen har ofta varit lokaliserade till utkanten av en större stad och för de flesta i dessa städer har forumen gått omärkt förbi. Hur kan människor som tycker att det här verkar vara ett spännande projekt bidra? Det finns hur mycket som helst att göra. Man kan säga att det finns tre olika nivåer att engagera sig på. Från den plats i landet man befinner sig på kan man kan mobilsera inför forumet genom att upplysa folk där man bor vad som är på gång, arrangera resor till Malmö, hjälpa till att väcka intresse, kanske starta en studiecirkel lokalt. En annan deltagarnivå är att gå in och arrangera saker under forumet, till exempel ordna en programpunkt. Det tredje sättet är att arbeta aktivt med de organisatoriska förberedelserna för forumet antingen på svensk nivå eller på Europanivå. Alla tre nivåer är viktiga. Om man är intresserad av att hjälpa till så kan man kontakta oss på och meddela att man är intresserad av att ställa upp som volontär. Det är också bra att ange var man bor så att vi sammanföra personer från samma ort. Vilken roll kan Attac spela i den här processen? Vi har ju haft en väldigt tydlig roll från början. Vi har varit involverade och drivande i de flesta lokala sociala forum som har varit i Sverige hittills. Attac har ofta varit den enda organisation som varit på förberedelsemötena och som har mobiliserat inför forumen, både vad gäller ESF och WSF. Det är mycket tack vare det arbete som har lagts ner av olika personer i Attac under åren som den här situationen vi ser idag gjorts möjlig, där vi kan ha ett forum i Skandinavien. Det finns en stor kunskap om forumprocessen inom Attac. Ibland känner jag att Attac och forumprocessen är lite synonyma i sättet att verka. Den platta strukturen och just att det är högt till tak för olika åsikter och frågor är exempel på likheter. Man försöker närma sig olika politiska frågor på ett öppet sätt. Jag skulle vilja att Attac verkligen tog chansen att lyfta fram sina frågor i Sverige under forumet i Malmö. Personligen skulle jag vilja att vi fortsatte våra projekt med röster från Syd och försöker göra ESF till ett WSF i miniatyr. Att vi försöker skapa tillfälle för folk från Syd att göra sina röster hörda och föra fram sin syn på de frågor som diskuteras. Inom Attac Europa har vi pratat om att lyfta frågan om hur ett annat Europa skulle kunna se ut, vilket är en fråga som borde diskuteras kontinuerligt inte bara under forumet. Det är viktigt att inte se ESF som en slutstation utan som ett led i en större kampanj, bland annat genom att använda ESF som ett forum inför EU-valet Om du sluter ögonen och tänker dig lite drygt ett år framåt i tiden, vad ser du då? Jag ser ett Malmö i sol! september 2008 är soligt i Malmö, har jag bestämt. Jag ser ett myller av människor med sina ESF-tags runt halsen som går omkring och pratar och som går in på workshops och seminarier, jag ser folk som sitter och äter i gräset i Folkets park och diskuterar olika programpunkter de varit på eller olika aktuella samarbeten. Jag ser också att det är en stor del Malmöbor där som är nyfikna på vad som händer och kanske tittar in och köper ett dagskort och kommer ut med ny entusiasm! 9

10 Jag drömde om ESF i natt Malin Arvidsson, aktiv i Attac Malmö och engagerad i European Social Forum Jag drömde om ESF i natt. Det är inte första gången det händer! De senaste månadernas förberedelsearbete har varit intensivt, och tankarna på forumet vill liksom inte slockna när lampan släcks. Varför? För att det är så spännande att NU ÄR DET BESTÄMT: Europas rörelser ska samlas i här i Malmö om drygt ett år. Folkets park, som jag passerar nästan varje dag, blir då centrum för European Social Forum. Organiseringen av detta forum kommer att bli en enorm utmaning. Då tänker jag inte bara på praktiska ting som lokaler, boende, översättning. Jag tänker också på att folk från alla möjliga organisationer som brinner för forumtanken ska träffas, lära känna varandra och klara av att samarbeta. Men lyckas vi med det kan nästa ESF bli det bästa någonsin. Forumet i Malmö kommer att bli det femte i ordningen. Från många håll kommer önskemål om något nytt. Vi vill inte höra samma gamla debatter, säger folk till mig. Okej, men innehållet på forumet kan vi som organisatörer i Sverige inte göra särskilt mycket åt. Det bestäms av alla organisationer som deltar, via en interaktiv hemsida och stormöten. Fast visst hoppas jag att Attac och andra nordiska organisationer kommer att bidra med nya tankar till programmet nu när forumet äntligen kommer till vårt hörn av världen. Den största anledningen att jag engagerar mig i detta är ändå att jag vill jobba med formen. Jag är trött på stora paneldebatter och envägskommunikation jag vill få människor att mötas på riktigt. För att det ska hända behöver man skapa de rätta förutsättningarna. Till exempel ska det vara gott om utrymme för workshops och nätverksmöten, och så vill jag satsa på solidaritetsboende hemma hos malmöbor. Det är de personliga kontakterna mellan länder och organisationer som stärker oss själva och vårt arbete. Till slut: forumet händer inte bara den september Det händer hela tiden. Genom förberedelsearbetet har jag träffat personer jag aldrig hade träffat annars. Vi håller med varandra om en del, men inte om allt. Vi försöker att jobba tillsammans ändå. Det tar tid, men ger mycket tillbaka. Och det är nödvändigt om forumet ska bli ett steg framåt för den alternativa globaliseringsrörelsen i Sverige, Norden och Europa. Jag drömmer om ett fantastiskt europeiskt forum i Malmö. Jag hoppas att du vill drömma och jobba med oss! Hjälp till! Det finns minst en miljon sätt att engagera sig i ESF. Vill du hjälpa till med praktiska saker som översättning, hemsida, visumansökningar, ekonomi, boende? Har du idéer kring kulturprogrammet? Vill du ordna infomöten om detta i din hemstad? Kan du simultantolka? Eller vill du vara med och ordna Attacs aktiviteter på forumet? Kontakta oss som jobbat med ESF hittills: Malin Arvidsson (Malmö), Sara Andersson (Göteborg), Sofia Kjellén (Göteborg), Lisa Larnesjö (Stockholm), Nästa möte: Europeiskt förberedelsemöte (EPA), september, Stockholm Några röster om ESF: På forumen blir det tydligt att vi jobbar med samma frågor i de olika länderna. Den våg av privatiseringar som vi ser i Sverige har många motsvarigheter. På Aten-forumet bildades ett europeiskt nätverk som arbetar just för att bevara och utveckla vår gemensamma välfärd. Gunilla Andersson, Attac Malmö För fackets del är forumet en jättechans att mobilisera och inspirera unga medlemmar till internationellt fackligt engagemang. Det är viktigt i en tid där social dumping hotar att bli ett accepterat konkurrensmedel internationellt. Anna Hellström, Transport Vi vill lyfta fram miljöfrågorna ännu tydligare än vad som skett på tidigare sociala forum. Jag vill också se en satsning på folkbildning inför och efter forumet. Detta är inte bara en händelse, utan en process. Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner. 10

11 DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ATTAC SVERIGE Var investeras pengarna? Direktinvesteringar: Industriländer: 70% Totalsumma: 3,46 mdr USD (1997) Kina: 6% Brasilien: 4% Mexiko: 3% Singapore: 2% Indonesien: 2% Malaysia: 1% Saudiarabien: 1% Argentina: 1% Övriga utvecklingsländer: 10% Källa: Unctad, World investment report, 1998 Den september håller Attac en utbildningshelg för skolpresentatörer i Göteborg. Genom denna helg, som riktar sig till såväl vana skolpresentatörer som personer som aldrig varit ute i skolorna, hoppas vi kunna entusiasmera fler till att ge sig ut i skolor för att diskutera globala och lokala rättvisefrågor. Under helgen kommer vi bland annat utbyta erfarenheter, diskutera skolmaterial, lägga upp en skolpresentation och lägga upp strategier för att ta kontakt med och komma ut i skolor, samt lära oss hur man kan använda sig av värderingsövningar och andra verktyg av en duktig och erfaren dramapedagog. Efter kursen så kommer det sättas ihop ett material-kit med overheadbilder och annat nyttigt som varje deltagare sedan får ett exemplar av. Attac betalar resekostnaderna för medlemmar (dock max två personer per lokalgrupp/ort), men helgen är öppen även för allmänheten. Tid: Lördagen den 22 sept, kl och söndagen den 23 sept, kl Plats: Göteborg, Färnebo Folkhögskolas filial, Linnégatan 21A Anmälan: Kontakta Martin Persson eller ) Välkomna! Vad är det som kostar? Fördelning av kostnaden för en sportsko: Vinst: 40 kr PR: 25 kr Forskning: 33 kr Vinst: 2,10 kr Material: 8,65 kr Lön: 4,30 kr Frakt & skatter: 45 kr 0 kr Butiken: 450 kr 300 Källa: Clean clothes, Newsletter 11, Aug 1999 Företaget: 297 kr 600 Fabriken: 108 kr 900

12 Operation rädda Stockholm Vatten Lasse Karlsson, Attac Stockholm Ett e-postmeddelande från Kanada blev startskottet för några intensiva sommarveckors arbete. I samband med Stockholm World Water Week samlades aktivister från tre kontinenter för att sätta fokus på problematiken med vattenprivatiseringar. Nu fortsätter kampen för att rädda Stockholm Vatten. Mitt i sommaren kom ett mejl från Kanada. Det var Anil Naidoo i Blue Planet Project som skrev: Snart börjar Stockholms World Water Week. Vi är en del vattenaktivister som kommer från Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Vi vill göra något ihop med er svenskar. Kan vi ha en Skype-konferens? Skype kan jag knappt stava till, men det finns det andra som kan. Och efter en trevande inledning började det arta sig. Ett par veckor senare, dagen innan Fredrik Reinfeldt skulle öppna Vattenveckan, satt vi ett gäng från tre kontinenter, runt ett bord i en kinarestaurang mitt i Stockholm. Då var våra pressmeddelanden redan klara, affischerna till ett offentligt alternativmöte i ABF-huset kopierade och på Aftonbladets debattredaktion låg en artikel som tidningen skulle publicera några dagar senare. Innan vi bröt upp var vi överens om att inne i Folkets hus göra en aktion mot Nestlé, som Vattenveckans arrangörer helt obegripligt accepterat som en av sina huvudsponsorer. Vi är här för att rädda Vattenveckan, sa Anil vid något tillfälle. Vad han menar är att dess legitimitet som forum för världens vattenkris håller på att gå förlorad. Från början var den ett forum för ett huvudsakligen tekniskt utbyte mellan experter och forskare. Men nu, efter 17 år, är den alltmer en elitens politiska arena med en nyliberal agenda under en yta av tjusig retorik. Och det kostar skjortan att delta kronor för att vara en dag i Folkets hus. Det här har blivit en exklusiv klubb, och de som plågas mest av de problem som ventileras under Vattenveckan kan inte vara här och göra sin röst hörd. Och när man väl kommer in i Folkets hus ser man att nästan lika många sammankomster är Closed som Open. På Vattenveckans tredje dag, när det var dags för förmiddagens kaffepaus och den stora hallen i Folkets hus snabbt fylldes med folk, hördes plötsligt: Water for life, not for profit, water is a human right. Det skramlades med vattenflaskor fyllda med pengar. Stora skyltar ställdes raskt upp och förutom Anil Naidoo talade också David Boys från ISKA/PSI, den fackliga internationalen för offentliganställda, och Kommunals Conny Nilsson, som sitter i styrelsen för Stockholm Vatten AB. Och dagen efter ledde America Vera-Zavala från Attac vårt offentliga alternativmöte - fri entré! - i ABF-huset. Här knöts trådarna samman och viktiga mönster framträdde med skärpa. Luis Padron berättade hur han varit med om att driva ut Enron och andra vattenprofitörer ur Buenos Aires och nu arbetade för att skapa ett demokratiskt alternativ. Han var i Stockholm 12

13 för att berätta om ett mycket viktigt exempel på samarbete mellan offentliga VA-verk i Argentina och Peru. Jan-Erik Gustafsson, vattenforskare på KTH, visade hur den borgerliga alliansen i Stockholm, efter det politiska maktövertagandet 2006, raskt gått till verket - utan att vara intresserad av en diskussion i sak - och inlett en smygprivatisering av Stockholm Vatten AB. Tommy Kane från Glasgow berättade att det som sker i Stockholm också sker i Skottland. Inte heller där kan politikerna gå emot opinionen och genomföra en regelrätt privatisering. I stället tar man till subtila medel, steg för steg. Diskussionen visade att motståndet mot de borgerligas attack mot Stockholm vatten ingalunda bara är en fråga om kommunalpolitik. Stockholm Vatten är en ikon internationellt, underströk de utländska gästerna. Det är ett strålande exempel på hur ett stort och mycket välskött VA-verk kan drivas av det allmänna och dessutom ha en viktig roll när det gäller utveckling och internationellt samarbete. Ni ska veta att ni har vänner över hela världen när ni försöker rädda företaget från att utarmas! Mycket viktigt är också fackföreningarnas engagemang. Conny Nilsson från Sektion 46 i Kommunal Stockholm redogjorde för den fackliga kritiken och Inga-Lena Wallin, internationell sekreterare på Kommunalarbetareförbundet, konstaterade att vi nu, efter de borgerligas attack på Stockholm Vatten, befinner oss i en ny situation. En mobilisering krävs och vi måste hitta nya vägar att bjuda motstånd när den politiska majoriteten är helt ointresserad av en diskussion i sak. Kontakter, kunskap och ny energi - det blev alltså resultatet av Anils sommar-mejl till oss i Sverige. Nu har vi en massa att göra. Vill du veta vad som pågår och kanske dra ett strå till stacken så skriv en rad till Vatten håller på att förvandlas till en handelsvar. Världen över höjs nu röster för att försvara allas rätt till vatten. I samband med Stockholms Vattenvecka samlades aktivister från tre kontinenter för att diskutera vattenfrågor. Foto: Jan-Erik Gustafsson. 13

14 Bland scouter och riksdagsledamöter Malin Arvidsson, Attac Sverige När åskan dundrade, när det regnade in i tälten, när maten var slut, eller väldigt ovegetarisk då undrade jag vad i h e jag gjorde på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Varför skulle jag bo i tält i en vecka under den sämsta sommaren i mannaminne för att berätta för ovilliga scouter om Attac och vad vi står för? Historien började i våras. Då blev jag uppringd av en av tjejerna som organiserade Världsförbättrarbyn, en del av det scouternas stora läger Jiingijamborii. Hon ville gärna att vi från Attac skulle komma och arrangera några punkter på deras program. Sagt och gjort: efter mycket planering åkte Johan Sanne och jag dit med två aktiviteter och en snabbt ihopkommen utställning om Attac i bagaget. I utställningstältet, som vi delade med IM och Riksdagens scoutnätverk, travade vi upp foldrar och rekvisita till fördelningsexperimentet och rollspelet vi hade förberett. En femtedel av de scouterna som deltog i lägret skulle varje dag komma till oss och de andra 40 organisationerna i Världsförbättrarbyn. Första dagen startade i kaos. Trots noggranna förberedelser gick saker och ting fel. Vissa grupper anlände mitt i övningen, och ibland var deltagarna mycket yngre eller äldre än planerat. Dessutom var det en ständig fajt om luftrummet: vi var omgivna av alltifrån högljudd dans till talarträning och elbilsprovkörning. Och så visade det sig ganska svårt att prata om världspolitiken på ett språk som 10-åringar förstår Som tur var tog det sig. Åskan drog förbi, och jag blev kompis med tvestjärtarna. Efter hand så Jag upptäckte att de flesta faktiskt lyssnade på vad jag sa, och engagerade sig. Unga scouter utanför ett av tälten i Världsförbättrarbyn. Foto: Johan Sanne. gick det bättre med rollspelet jag höll på en gräsplätt utanför tältet. De gånger spelet inte fungerade som det skulle berodde det på att jag förklarade för snabbt, eller att barnen var trötta och hungriga inte att de var ointresserade. Jag upptäckte att de flesta faktiskt lyssnade på vad jag sa, och engagerade sig. Vilken kick att höra den blyga tjejen i bakgrunden lossna och formulera skarpa argument! Det var värt den vakna åsknatten. Inne i tältet hade Johan hand om de allra yngsta, med handfasta experiment som start till en diskussion om rättvisa och demokrati. Frågan var: Hur mycket av världens resurser går till den rikaste femtedelen av jordens befolkning, hur mycket till den fattigaste delen och hur ser det ut däremellan? Barnen fick i uppgift var att fördela linser eller bönor i fem olika plastmuggar. Den stora sensationen för de flesta blev att den rikaste femtedelen ensam hade mer än dubbelt så mycket som alla de andra tillsammans. Nästa fråga: Var hör Sverige hemma? Ingen gissade att svenskarna fanns bland den rikaste femtedelen. Det trodde däremot de riksdagsledamöter vi hade som grannar, som också genomgick testet. Med dem pratade vi annars mest om Attacs frågor och att våld inte är vår grej. Några enstaka individer av alla de hundratals människor jag träffade på lägret reagerade negativt på att vi var där. Attac för dem var extremister, våldsverkare. De allra flesta andra var däremot nyfikna och öppna för diskussion. Under veckan gav jag många olika svar på frågan om vad vi egentligen sysslar med. Längden varierade mellan en minut och två timmar. Förhoppningsvis lyckades jag ge de jag mötte en mer nyanserad och bättre bild av Attac. På köpet lärde jag mig att slå en råbandsknop (praktiskt när man skulle hänga upp Attac-flaggan på tältet), och fick några av mina egna fördomar spräckta trots att scout inte fanns med bland kategorierna i Världsförbättrarbyns låna en fördom -tält. 14

15 Insändare Mycket annat är möjligt, mycket möjligt! Här och nu. Jag fick en plastpåse med en manetliknande organism i häromdan. Den låg i en plastburk, i ett brev från en obekant kvinna i Halland. Dvs, jag hade ju bett henne skicka en, och hon lovade göra det när den som hon själv just kommit igång. Jag blev väldigt glad. För 25 år sen eller så hade vi nämligen en Volgasvamp eller Kvass-svamp, den har många namn. En kväll för några månader sen letade jag på nätet efter någon som kunde tala om var man kan hitta en sån svamp, för jag kände abstinensbesvär. Svampen tillverkar nämligen en god, lätt porlande, ytterst svagt alkoholhaltig, B-vitamnrik dryck, av råvaran gammalt te och lite socker. Så nu hoppas jag att produktionen ska kunna komma igång igen hemma hos oss. Fjärran från den kommersiella världens larm och stånk. Det finns ju så mycket här och nu också när man tänker efter. Vännerna som var här häromkvällen berättade om sticklingar dom satt, till oss. På nätet kan jag ladda hem gratisprogram varenda dag, om jag har lust. Vi är med i Servas sen många år: folk som är med i Servas i andra länder får vår adress och kan höra av sig och fråga om dom kan bo några nätter hos oss. Det finns flera organisationer av liknande slag. Och på lunchen frågade Björn mig om jag visste vad dom här byta hus/lägenhet på semestern -organisationerna heter. För visst finns det såna. Och det finns Vart vill jag komma med detta i attacs tidning? Nån slags uppmaning att vi inte ska glömma att dela med oss tips om den andra världen som finns här redan, styckevis och helt. Tipsa mig gärna om fler exempel, så kan vi byta fler frön till den andra världen det finns förresten organisationer där man byter frö-frön med varandra också, tror jag. Johan Sanne, Rättvisa skatter på ESF! Förutom allt det praktisk förberedelsearbetet är det viktigt att redan nu börja fundera kring hur vi i Attac Sverige kan bidra med att fylla forumet med innehåll. Ett tema som det redan nu finns planer kring är rättvisa skatter. Tanken är att bjuda in aktivister och specialister från olika delar av världen för att delta i föreläsningar och workshops med fokus på rättvisa skatter. För att ro det här i land så krävs det att vi är några stycken som är beredda att arbeta med projektet. Är du intresserad? Kontakta Johan Sanne, Saknar du något? Du har just nu första numret av Alt framför dig. Alt ges ut av Attac Sverige och kommer i fortsättningen att ersätta medlemsbrevet. Till dig som är medlem i Attac Sverige kommer Alt hem i brevlådan fyra gånger per år. Som ni ser så har dett skett en del förändringar både vad det gäller utseende och innehåll. Tanken är att framöver ge lite mer utrymme åt fördjupande artiklar om ämnen som rör Attacs frågor. Varje nummer kommer att ägnas åt ett särskilt tema. För utförligare kalendarium och övrig information om Attac Sveriges verksamhet hänvisar vi till vår hemsida www. attac.se. På hemsidan kan du även anmäla dig om du är intresserad av få Attacs elektroniska nyhetsbrev som kommer att komplettera denna tidskrift. Vi hoppas du kommer att uppskatta Alt! 15

16 Begränsad eftersändning Attac Sverige, Tegelviksgatan 40, Stockholm, Vill du påverka? Diskutera globalisering? Skriva debattinlägg? Lyssna, veta, kunna? Gå med i Attac. Just nu: Bara 75 kronor per år för dig upp till 20 år! Förvärvsarbetande: 300 kr/år Studenter, arbetslösa, pensionärer: 150 kr/år Sätt in pengarna på PG Där tas även gåvor tacksamt emot. Nästa nummer: Temat för nästa nummer av Alt är gemensam välfärd...

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan Ett litet steg Ett spel om klimatfrågan Introduktion Detta utbildningsmaterial syftar till att belysa klimatfrågan individorienterat och hur olika delar av världen kan påverka/påverkar klimatet. Tid 60

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer