alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn # kr ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. # kr ISSN Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

2 Innehåll Sociala forum en politisk världssuccé 3 Sara mobiliserar inför ESF 6 Jag drömde om ESF i natt 10 Operation rädda Stockholm Vatten 12 Bland scouter och riksdagsledamöter 14 Vilja till förändring! Det finns stunder när allt arbete känns bortkastat. Ändlösa studiecirklar, pladdriga worksshops och åhörarlösa föreläsningar. Alla ansträngningar poänglösa, resultaten svåra att skönja och målen oändligt långt från att realiseras. En känsla av att ständigt kämpa i motvind. Ändå lever viljan att kämpa vidare, viljan till förändring. Redaktion: Mikael Gewers, Johan Rootzén, Karin Råghall, Veronika Skärlund och Yonna Waltersson Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Anton Andreasson, Yonna Waltersson Omslagsbild: Kerstin Björk Material: Arbetet med att utveckla tidningen fortsätter. Vi tar tacksamt emot bidrag i form av exempelvis texter, bilder eller illustrationer. Skicka artikelförslag till så svarar vi så fort vi kan! Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera texter. Som medlem av Attac Sverige får du fyra nummer av Alt per år. För dig som inte är medlem är det möjligt att beställa lösnummer. Pris: 30 kr. Kontakta oss på Attac Sverige: Attac Sverige, Tegelviksgatan Stockholm, Drivkraften är förmodligen olika för oss alla men ofta är det inte mycket som behövs för att alla tvivel ska försvinna. Ofta handlar det om korta ögonblick, en känsla, ett möte eller en rad som får vägen att verka mödan värd. Vår förhoppning är att på de 16 sidor som utgör Alt samla några sådana känslor, möten och rader för att på så sätt inspirera till fortsatt aktivitet. Visa att alla ansträngningar är värdefulla, att vårt arbete faktiskt ger resultat och att, kanske viktigast av allt, du inte står ensam. Vi är många i Sverige, Europa och i Världen som delar samma vilja till förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad! Alt är en ny tidning från Attac-rörelsen och ersätter det tidigare medlemsbrevet. Syftet är att bredda och fördjupa debatten om globala rättvisefrågor i Sverige, i Europa. Huvuddelen av detta första nummer ägnas åt den sociala forum-processen i allmänhet och European Social Forum i Malmö i synnerhet. ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières a l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa 2 /Redaktionen

3 Sociala forum en politisk världssuccé Adrienne Sörbom, SCORE, Stockholms Universitet. Illustration: Linnéa Mindemo Demonstration med bland andra Attac Japan, på World Social Forum i Nairobi, Kenya, Foto: Anton Andreasson Ijanuari 2001 presenterades en politisk världsnyhet. Samtidigt som en ekonomisk och politisk elit skulle träffas i Davos i Schweiz, hade världens sociala rörelser bjudits in till möte i Porto Algre, södra Brasilien. Man kallade det World Social Forum (WSF). Succén var omedelbar. Med ca deltagare spred sig nyheten, och snart började lokala, regionala och tematiska fora skapas. Alla med samma grundläggande intresse; att hindra en fortsatt nyliberal politisk utveckling. Sammantaget har de många sociala forumen kommit att benämnas forumprocesserna. Det finns många sätt att beskriva dessa processer. Forumen innebär många saker samtidigt, för många olika människor, grupper och organisationer. Ett sätt att förstå forumen är att se dem som en politisk mötesplats. Där träffas människor, organisationer och idéer för att tillsammans kunna formulera politiska förståelser bortom de som redan är etablerade och tagna för givna. På den mötesplatsen träffas man också för att finna 3

4 politiska handlingsformer som svarar emot dessa nyfunna förståelser. Ett annat, men kompletterande, sätt är att se forumen som en del av en politisk förändringsprocess. I denna är WSF en del av många, många, möten vilka tagna tillsammans skapar förändring. Man träffas i Palestina, Lund, Genua, Caracas och i Amazonas. Överallt utgår man från samma föreställning: en annan värld är möjlig. Nyckelordet för bägge dessa perspektiv är att det handlar om politik. Inte partipolitik eller valdeltagande, utan politik som formuleras bortom den parlamentariska arenan. Syftet är att skapa förändring på ett globalt plan, men med utgångspunkt för allas lokala erfarenheter. På så sätt är WSF och de relaterade forumprocesserna ett uttryck för ett sökande efter, och kanske ett svar på, ett politiskt handlande i en globaliserad samtid. Min uppfattning är att också att forumen svarar mot många av våra föreställningar om hur politik kan och ska bedrivas idag. Det är inte längre lika viktigt att politik förs inom ramen för organisationer eller att vi väljer representanter som så att säga bedriver politiken åt oss. Istället menar många att var och en av oss kan och bör vara den aktiva länken i det samhälleliga kretsloppet. Det finns ingen annan än vi själva som kan förändra samhället. Även om forumen är i hög grad formeras av organisationer är det myller av viljor och aktivism som karaktäriserar dem just ett uttryck för den här uppfattningen. Ingen kan tala för forumen och de som är aktiva där är det inte i första hand som representanter för en organisation utan som enskilda människor med politisk vilja. Forumprocesserna utgör inte ett färdigformulerat politiskt svar på en ekonomisk globalisering. Många som är aktiva inom denna arena diskuterar också hur forumen ska kunna utvecklas. Man är långt ifrån alltid ense, och det finns stridigheter. En återkommande fråga rör vad man egentligen ska ha forumet till. Räcker det med att bara vara mötesplats? Det är inte längre lika viktigt att politik förs inom ramen för organisationer eller att vi väljer representanter som så att säga bedriver politiken åt oss. För många deltagare och debattörer är det fullt tillräckligt och för vissa till och med en poäng. Det är som de ser det viktigt att forumet inte försöker att fatta beslut och fungera som en organisation vilken andra organisationer (som FN, WTO, EU med flera) kan vilja tala med. De menar att om forumet skulle ta ett sådant steg skulle det med nödvändighet börja falla sönder i inre stridigheter. Att ena alla dessa deltagande människor, organisationer, grupper, nätverk, världsuppfattningar och idéer vore mycket svårt, ja kanske till och med omöjligt. För andra debattörer och deltagare är det mer problematiskt att forumet inte kan fungera som ett mer tydligt redskap för förändring. För dem räcker det inte bara med att träffas att prata. Man vill skapa politik också. En del tänker sig att man kunde bygga en organisation som faktiskt kunde göra uttalanden och vara en mer konkret partner i en politisk globaliseringsprocess. En organisation bestående av världens sociala rörelse som kunde ställa krav och skapa en större samtidighet i det politiska handlandet. Ur detta perspektiv menar man också att det vore en vinst om politiker världen över kunde tala med de sociala rörelserna. Det skulle ge rörelserna mer makt. Oavsett dessa olika sätt att se på forumen har framväxten av forumen av många mottagits som en ett viktigt politiskt steg. I en tid som präglas av ekonomisk globalisering där de nationellt förankrade politiska handlingsformerna kommit att kännas mindre effektiva ses forumen av många som en möjlighet att formulera ett globalt socialt och politiskt svar. Ingen vet naturligtvis hur livaktiga forumprocesserna kommer att vara i framtiden eller vilken politisk innebörd de kommer att ha. Troligen kommer de kombineras med eller avlösas av ytterligare nya former av globalt politiskt handlande. Vad som är tydligt redan nu är emellertid att de spelar en roll. Förutom de initiativ som tagits av forumdeltagare till olika aktiviteter inger forumen hopp för många om att en annan värld faktiskt är möjlig. 4

5

6 Sara mobiliserar inför ESF Intervju med Sara Andersson från Attac Sverige. Text och bild: Johan Rootzén Långsamt har nyheten om att något stort är i görningen i Malmö börjat sippra ut. I juni beslutades att nästa European Social Forum kommer att arrangeras i Malmö den september Alt stämde träff med Sara Andersson, ledamot av Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp, och sedan flera år involverad i processen kring de sociala forumen för att ta reda på mer. Hur gick det till när du blev involverad i Attac och de sociala forumen? Jag har varit med i Attac sedan 2003 men mitt intresse för sociala forum startade redan innan jag gick med i Attac. Jag blev involverad i processen kring sociala forum när jag praktiserade på en organisation i Holland där man bland annat arbetade med förberedelserna inför det första European Social Forum (ESF) i Florence, Jag har genom Attac varit med och organiserat lokala sociala forum i Göteborg. Jag har rest på de så kallade EPA-mötena, European Preporatory Assembly, under tre års tid nu, och följt den europeiska förberedelseprocessen för Attacs räkning. Nu är du involverad i förberelserna för ESF Skandinavien. Vad har hänt så här långt och vad händer framöver? Egentligen inleddes den här processen för ganska länge sedan när jag, Sofia Kjellén från Attac Sverige och Lars Bohrn från Attac Danmark lekte med tanken att arrangera ett förberedelsemöte i Skandinavien. Vi hade alla en känsla av att rent demokratiskt lämnade förberedelsemötena ganska mycket i övrigt att önska. Vi ville se om vi med hjälp av den nordiska folkrörelsetraditionen kunde förbättra detta. Vi hade ganska långtgående planer på det men efter det senaste ESF i Aten 2006 så gled vi över i tanken om att arrangera ett ESF i Skandinavien. Till en början var vi tveksamma eftersom vi såg ett antal hinder: forumprocessen inte är så känd i Skandinavien, vi saknade ekonomiska resurser och skulle behöva ett större nätverk av kontakter. Men efter tag började människor höra av sig till oss om att det här var en god idé. Vi insåg att idén hade bärkraft åtminstone politiskt och började spinna vidare. Efter en tids arbete med att ta fram konkreta förslag om hur ett ESF Skandinavien skulle kunna se ut, och efter diskussioner under förberedelsemöten ute i Europa, beslutades att Malmö skulle bli huvudarena för nästa ESF. Hur ser tidsplanen ut framöver? Mycket av fokus den närmsta tiden kommer att ligga på att få till en bred mobilisering. Vi vill få med alla typer av organisationer från kyrkan till de autonoma i processen. En annan viktig del är att hitta finansiering för att vi ska kunna komma igång ordentligt och anställa folk. En tredje del är att bilda en arrangörsförening så att Det finns hyfsat mycket att göra! säger Sara Andersson om förberedelserna inför European Social Forum i Malmö hösten

7 vi har en juridisk bas att stå på. Vi kommer också att arrangera ett europeiskt förberedelsemöte i Stockholm i höst. Där kommer vi att presentera en plan för hur vi tänker oss att arbetet ska läggas upp under det år vi har på oss fram till forumet. Man kommer förhoppningsvis att kunna börja anmäla programpunkter redan i oktober. Vi hoppas att programmet kommer att vara klart någon gång innan sommaren nästa år. Ett av problemen vid tidigare forum har varit att man fått programmet i handen först när man anlänt till platsen för forumet, vilket gör det svårt att förbereda sig ordentligt. Av egen erfarenhet, från Göteborgs social forum, ser jag att programmet fungerar väldigt bra som mobiliseringsmaterial. Det finns naturligtvis tusentals olika arbetsuppgifter att ta tag i, det kommer att behövas många volontärer både inför och under själva forumet. Det finns massor av praktiska och logistiska frågor att ta tag i lokalt i Malmö. Det kommer att behövas tolkar. Exempel på frågor som också behöver diskuteras och tas tag i är: Hur kan vi göra forumet synligt för Malmöborna? Ska vi ha en demonstration och vad ska den handla om i så fall? Det finns hyfsat mycket att göra! Varför ett Europeiskt Socialt Forum i Skandinavien? En viktig anledning är att rörelserna i Skandinavien får en mötesplats och kan börja samarbeta mer. Jag tror att vi har en ganska stark nordisk gemenskap som finns bland människor och regeringar men bland nordiska organisationer saknas ofta dessa kopplingar. Vi samarbetar inte särskilt mycket över gränserna och det känns lite dumt. Inte heller samarbetar man särskilt mycket med europeiska organisationer i de nordiska länderna. När vi har åkt på EPA-mötena har vi känt att folk undrar var skandinaverna är. Vi tror att både de skandinaviska organisationerna och de europeiska har väldigt mycket att vinna på en tätare kontakt. Ett ESF i Skandinavien vore också bra för att få upp Europafrågorna på dagordningen med tanke på att de är i princip döda i Sverige. Frågorna går nästan inte att lyfta, vilket känns lite obegripligt eftersom de påverkar oss i allra högsta grad. Det går inte att diskutera EU och det går inte att diskutera Europas framtid på ett konstruktivt sätt i Sverige. Vi har också en förhoppning om att kunna bidra med den folkrörelsetradition och den demokratiska tradition som finns här i Skandinavien, för att demokratisera och utveckla forumprocessen. Det återstår att se hur bra vi lyckas med det. Vad är poängen med de sociala forumen? Jag tror att de social forumen är vänsterns enda hopp. Det ligger något väldigt befriande i ett socialt forums sätt att fungera och verka som står diametralt i motsats till vänstern i övrigt, som är alldeles för splittrad. Inom vänstern finns en tendens att alltid fokusera på skillnader för att vinna politiska poäng mot varandra, därför är vi svaga i 7

8 Folkets Hus i Malmö, en av flera platser som kommer att invaderas av deltagarna på European Social Forum nästa år. Foto: Sara Andersson. jämförelse med andra politiska krafter. Dessutom tror jag att de internationella kopplingarna på gräsrotsnivå har saknats i många fall. Det är mot den här bakgrunden jag ser de sociala forumen som en sammanlänkare som möjliggör möten mellan människor. När jag ser tillbaka på alla de sociala forum som jag varit på så är det kanske inte alla föredrag jag har haft mest behållning av utan snarare alla människor jag träffat. Mötena och samtalen med nya människor har hjälpt mig att lära mig mer om de frågor jag arbetar med och gett nya infallsvinklar, samt skapat viktiga kontakter. På ett socialt forum kan ingen tala om för dig att såhär ska du tycka eller det här är bättre att tycka, såhär ska du göra osv. Ingen kan heller påstå att forumet tycker eller har en åsikt om något, eller ens tala i forumets namn. Ett socialt forum har ingen åsikt. Det finns en principförklaring som ligger till grund för arbetet och där fastställs ett antal grundläggande principer. Bland annat att vi är emot den nyliberala globaliseringen som den ser ut idag. Vi vill att männsikan ska gå före vinstänkande en grundläggande princip som väldigt många kan skriva under på. Men samtidigt finns det ingen som kan säga att just såhär ska vi göra för att gå vidare, för det tycker vi så olika om. Vi måste lära känna varandra och lära av varandra innan vi eventuellt kan gå vidare och formulera en gemensam strategi. Detta att forumet inte har någon åsikt har utsatts för mycket kritik, vissa menar att det finns en risk att forumen bara blir en snackklubb där man sitter och pratar och sedan händer det ingenting. Men det tror jag bara man kan säga om man inte har varit på ett forum, för det händer en väldig massa saker just på grund av alla möten som sker. Man sitter tillsammans i grupperingar som jobbar med liknande frågor eller som har gemensamma skärningspunkter, skapar nya samarbeten och lägger grund för nya strategier som man realiserar efter forumet i något annat namn. Utifrån kan det vara svårt att se att många gemensamma initiativ grundläggs på forumen. De stora Irakdemonstrationerna 2003 var ett direkt resultat av ESF i Florens samma år. Det har bildats ett europeiskt public service-nätverk som jobbar mot nedskärningar i den offentliga sektorn och mot privatiseringar. Efter WSF i Nairobi finns det ett internationellt nätverk som samarbetar kring arbetsrättsliga frågor. Det finns ett antal sådana här initiativ som man kan se har lämnat ett ganska stort avtryck i debatten efter forumen. De sociala fourumen erbjuder en kontinuitet som har saknats tidigare och har hjälpt till att skapa en gemensam identitet för den globala rättviserörelsen. Inte en enighet, men en sammanhållning och en känsla av gemenskap. Detta tror jag bara är möjligt genom att hylla mångfalden. Att vi tycker olika är ingen svaghet, mångfalden är vår styrka. Vad kommer att skilja ESF Skandinavien från tidigare ESF? Mycket har hänt sedan forumprocessen drog igång. Vid ESF i Aten 2006 kunde man tydligt se att forumet utvecklats i en positiv, mer deltagarvänlig inriktning. Jag hoppas att vi kan fortsätta 8

9 på det spåret så att en person inte känner sig i första hand som publik utan mer som en deltagare. Jag hoppas också på att vi kan bredda rörelsen, framför allt genom att vi har forumet i Skandinavien och på så sätt får med fler skandinaviska rörelser som tidigare varit ganska marginaliserade i det här sammanhanget. Vi hoppas också på många deltagare från de baltiska länderna och från Polen till exempel. Hittills har Östeuropa varit ganska marginaliserat. Jag hoppas på att forumet får lite mer av en Florenskaraktär, där det var en tydlig och stark lokal förankring. Forumet tog nästan över staden. De senaste forumen har ofta varit lokaliserade till utkanten av en större stad och för de flesta i dessa städer har forumen gått omärkt förbi. Hur kan människor som tycker att det här verkar vara ett spännande projekt bidra? Det finns hur mycket som helst att göra. Man kan säga att det finns tre olika nivåer att engagera sig på. Från den plats i landet man befinner sig på kan man kan mobilsera inför forumet genom att upplysa folk där man bor vad som är på gång, arrangera resor till Malmö, hjälpa till att väcka intresse, kanske starta en studiecirkel lokalt. En annan deltagarnivå är att gå in och arrangera saker under forumet, till exempel ordna en programpunkt. Det tredje sättet är att arbeta aktivt med de organisatoriska förberedelserna för forumet antingen på svensk nivå eller på Europanivå. Alla tre nivåer är viktiga. Om man är intresserad av att hjälpa till så kan man kontakta oss på och meddela att man är intresserad av att ställa upp som volontär. Det är också bra att ange var man bor så att vi sammanföra personer från samma ort. Vilken roll kan Attac spela i den här processen? Vi har ju haft en väldigt tydlig roll från början. Vi har varit involverade och drivande i de flesta lokala sociala forum som har varit i Sverige hittills. Attac har ofta varit den enda organisation som varit på förberedelsemötena och som har mobiliserat inför forumen, både vad gäller ESF och WSF. Det är mycket tack vare det arbete som har lagts ner av olika personer i Attac under åren som den här situationen vi ser idag gjorts möjlig, där vi kan ha ett forum i Skandinavien. Det finns en stor kunskap om forumprocessen inom Attac. Ibland känner jag att Attac och forumprocessen är lite synonyma i sättet att verka. Den platta strukturen och just att det är högt till tak för olika åsikter och frågor är exempel på likheter. Man försöker närma sig olika politiska frågor på ett öppet sätt. Jag skulle vilja att Attac verkligen tog chansen att lyfta fram sina frågor i Sverige under forumet i Malmö. Personligen skulle jag vilja att vi fortsatte våra projekt med röster från Syd och försöker göra ESF till ett WSF i miniatyr. Att vi försöker skapa tillfälle för folk från Syd att göra sina röster hörda och föra fram sin syn på de frågor som diskuteras. Inom Attac Europa har vi pratat om att lyfta frågan om hur ett annat Europa skulle kunna se ut, vilket är en fråga som borde diskuteras kontinuerligt inte bara under forumet. Det är viktigt att inte se ESF som en slutstation utan som ett led i en större kampanj, bland annat genom att använda ESF som ett forum inför EU-valet Om du sluter ögonen och tänker dig lite drygt ett år framåt i tiden, vad ser du då? Jag ser ett Malmö i sol! september 2008 är soligt i Malmö, har jag bestämt. Jag ser ett myller av människor med sina ESF-tags runt halsen som går omkring och pratar och som går in på workshops och seminarier, jag ser folk som sitter och äter i gräset i Folkets park och diskuterar olika programpunkter de varit på eller olika aktuella samarbeten. Jag ser också att det är en stor del Malmöbor där som är nyfikna på vad som händer och kanske tittar in och köper ett dagskort och kommer ut med ny entusiasm! 9

10 Jag drömde om ESF i natt Malin Arvidsson, aktiv i Attac Malmö och engagerad i European Social Forum Jag drömde om ESF i natt. Det är inte första gången det händer! De senaste månadernas förberedelsearbete har varit intensivt, och tankarna på forumet vill liksom inte slockna när lampan släcks. Varför? För att det är så spännande att NU ÄR DET BESTÄMT: Europas rörelser ska samlas i här i Malmö om drygt ett år. Folkets park, som jag passerar nästan varje dag, blir då centrum för European Social Forum. Organiseringen av detta forum kommer att bli en enorm utmaning. Då tänker jag inte bara på praktiska ting som lokaler, boende, översättning. Jag tänker också på att folk från alla möjliga organisationer som brinner för forumtanken ska träffas, lära känna varandra och klara av att samarbeta. Men lyckas vi med det kan nästa ESF bli det bästa någonsin. Forumet i Malmö kommer att bli det femte i ordningen. Från många håll kommer önskemål om något nytt. Vi vill inte höra samma gamla debatter, säger folk till mig. Okej, men innehållet på forumet kan vi som organisatörer i Sverige inte göra särskilt mycket åt. Det bestäms av alla organisationer som deltar, via en interaktiv hemsida och stormöten. Fast visst hoppas jag att Attac och andra nordiska organisationer kommer att bidra med nya tankar till programmet nu när forumet äntligen kommer till vårt hörn av världen. Den största anledningen att jag engagerar mig i detta är ändå att jag vill jobba med formen. Jag är trött på stora paneldebatter och envägskommunikation jag vill få människor att mötas på riktigt. För att det ska hända behöver man skapa de rätta förutsättningarna. Till exempel ska det vara gott om utrymme för workshops och nätverksmöten, och så vill jag satsa på solidaritetsboende hemma hos malmöbor. Det är de personliga kontakterna mellan länder och organisationer som stärker oss själva och vårt arbete. Till slut: forumet händer inte bara den september Det händer hela tiden. Genom förberedelsearbetet har jag träffat personer jag aldrig hade träffat annars. Vi håller med varandra om en del, men inte om allt. Vi försöker att jobba tillsammans ändå. Det tar tid, men ger mycket tillbaka. Och det är nödvändigt om forumet ska bli ett steg framåt för den alternativa globaliseringsrörelsen i Sverige, Norden och Europa. Jag drömmer om ett fantastiskt europeiskt forum i Malmö. Jag hoppas att du vill drömma och jobba med oss! Hjälp till! Det finns minst en miljon sätt att engagera sig i ESF. Vill du hjälpa till med praktiska saker som översättning, hemsida, visumansökningar, ekonomi, boende? Har du idéer kring kulturprogrammet? Vill du ordna infomöten om detta i din hemstad? Kan du simultantolka? Eller vill du vara med och ordna Attacs aktiviteter på forumet? Kontakta oss som jobbat med ESF hittills: Malin Arvidsson (Malmö), Sara Andersson (Göteborg), Sofia Kjellén (Göteborg), Lisa Larnesjö (Stockholm), Nästa möte: Europeiskt förberedelsemöte (EPA), september, Stockholm Några röster om ESF: På forumen blir det tydligt att vi jobbar med samma frågor i de olika länderna. Den våg av privatiseringar som vi ser i Sverige har många motsvarigheter. På Aten-forumet bildades ett europeiskt nätverk som arbetar just för att bevara och utveckla vår gemensamma välfärd. Gunilla Andersson, Attac Malmö För fackets del är forumet en jättechans att mobilisera och inspirera unga medlemmar till internationellt fackligt engagemang. Det är viktigt i en tid där social dumping hotar att bli ett accepterat konkurrensmedel internationellt. Anna Hellström, Transport Vi vill lyfta fram miljöfrågorna ännu tydligare än vad som skett på tidigare sociala forum. Jag vill också se en satsning på folkbildning inför och efter forumet. Detta är inte bara en händelse, utan en process. Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner. 10

11 DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ATTAC SVERIGE Var investeras pengarna? Direktinvesteringar: Industriländer: 70% Totalsumma: 3,46 mdr USD (1997) Kina: 6% Brasilien: 4% Mexiko: 3% Singapore: 2% Indonesien: 2% Malaysia: 1% Saudiarabien: 1% Argentina: 1% Övriga utvecklingsländer: 10% Källa: Unctad, World investment report, 1998 Den september håller Attac en utbildningshelg för skolpresentatörer i Göteborg. Genom denna helg, som riktar sig till såväl vana skolpresentatörer som personer som aldrig varit ute i skolorna, hoppas vi kunna entusiasmera fler till att ge sig ut i skolor för att diskutera globala och lokala rättvisefrågor. Under helgen kommer vi bland annat utbyta erfarenheter, diskutera skolmaterial, lägga upp en skolpresentation och lägga upp strategier för att ta kontakt med och komma ut i skolor, samt lära oss hur man kan använda sig av värderingsövningar och andra verktyg av en duktig och erfaren dramapedagog. Efter kursen så kommer det sättas ihop ett material-kit med overheadbilder och annat nyttigt som varje deltagare sedan får ett exemplar av. Attac betalar resekostnaderna för medlemmar (dock max två personer per lokalgrupp/ort), men helgen är öppen även för allmänheten. Tid: Lördagen den 22 sept, kl och söndagen den 23 sept, kl Plats: Göteborg, Färnebo Folkhögskolas filial, Linnégatan 21A Anmälan: Kontakta Martin Persson eller ) Välkomna! Vad är det som kostar? Fördelning av kostnaden för en sportsko: Vinst: 40 kr PR: 25 kr Forskning: 33 kr Vinst: 2,10 kr Material: 8,65 kr Lön: 4,30 kr Frakt & skatter: 45 kr 0 kr Butiken: 450 kr 300 Källa: Clean clothes, Newsletter 11, Aug 1999 Företaget: 297 kr 600 Fabriken: 108 kr 900

12 Operation rädda Stockholm Vatten Lasse Karlsson, Attac Stockholm Ett e-postmeddelande från Kanada blev startskottet för några intensiva sommarveckors arbete. I samband med Stockholm World Water Week samlades aktivister från tre kontinenter för att sätta fokus på problematiken med vattenprivatiseringar. Nu fortsätter kampen för att rädda Stockholm Vatten. Mitt i sommaren kom ett mejl från Kanada. Det var Anil Naidoo i Blue Planet Project som skrev: Snart börjar Stockholms World Water Week. Vi är en del vattenaktivister som kommer från Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Vi vill göra något ihop med er svenskar. Kan vi ha en Skype-konferens? Skype kan jag knappt stava till, men det finns det andra som kan. Och efter en trevande inledning började det arta sig. Ett par veckor senare, dagen innan Fredrik Reinfeldt skulle öppna Vattenveckan, satt vi ett gäng från tre kontinenter, runt ett bord i en kinarestaurang mitt i Stockholm. Då var våra pressmeddelanden redan klara, affischerna till ett offentligt alternativmöte i ABF-huset kopierade och på Aftonbladets debattredaktion låg en artikel som tidningen skulle publicera några dagar senare. Innan vi bröt upp var vi överens om att inne i Folkets hus göra en aktion mot Nestlé, som Vattenveckans arrangörer helt obegripligt accepterat som en av sina huvudsponsorer. Vi är här för att rädda Vattenveckan, sa Anil vid något tillfälle. Vad han menar är att dess legitimitet som forum för världens vattenkris håller på att gå förlorad. Från början var den ett forum för ett huvudsakligen tekniskt utbyte mellan experter och forskare. Men nu, efter 17 år, är den alltmer en elitens politiska arena med en nyliberal agenda under en yta av tjusig retorik. Och det kostar skjortan att delta kronor för att vara en dag i Folkets hus. Det här har blivit en exklusiv klubb, och de som plågas mest av de problem som ventileras under Vattenveckan kan inte vara här och göra sin röst hörd. Och när man väl kommer in i Folkets hus ser man att nästan lika många sammankomster är Closed som Open. På Vattenveckans tredje dag, när det var dags för förmiddagens kaffepaus och den stora hallen i Folkets hus snabbt fylldes med folk, hördes plötsligt: Water for life, not for profit, water is a human right. Det skramlades med vattenflaskor fyllda med pengar. Stora skyltar ställdes raskt upp och förutom Anil Naidoo talade också David Boys från ISKA/PSI, den fackliga internationalen för offentliganställda, och Kommunals Conny Nilsson, som sitter i styrelsen för Stockholm Vatten AB. Och dagen efter ledde America Vera-Zavala från Attac vårt offentliga alternativmöte - fri entré! - i ABF-huset. Här knöts trådarna samman och viktiga mönster framträdde med skärpa. Luis Padron berättade hur han varit med om att driva ut Enron och andra vattenprofitörer ur Buenos Aires och nu arbetade för att skapa ett demokratiskt alternativ. Han var i Stockholm 12

13 för att berätta om ett mycket viktigt exempel på samarbete mellan offentliga VA-verk i Argentina och Peru. Jan-Erik Gustafsson, vattenforskare på KTH, visade hur den borgerliga alliansen i Stockholm, efter det politiska maktövertagandet 2006, raskt gått till verket - utan att vara intresserad av en diskussion i sak - och inlett en smygprivatisering av Stockholm Vatten AB. Tommy Kane från Glasgow berättade att det som sker i Stockholm också sker i Skottland. Inte heller där kan politikerna gå emot opinionen och genomföra en regelrätt privatisering. I stället tar man till subtila medel, steg för steg. Diskussionen visade att motståndet mot de borgerligas attack mot Stockholm vatten ingalunda bara är en fråga om kommunalpolitik. Stockholm Vatten är en ikon internationellt, underströk de utländska gästerna. Det är ett strålande exempel på hur ett stort och mycket välskött VA-verk kan drivas av det allmänna och dessutom ha en viktig roll när det gäller utveckling och internationellt samarbete. Ni ska veta att ni har vänner över hela världen när ni försöker rädda företaget från att utarmas! Mycket viktigt är också fackföreningarnas engagemang. Conny Nilsson från Sektion 46 i Kommunal Stockholm redogjorde för den fackliga kritiken och Inga-Lena Wallin, internationell sekreterare på Kommunalarbetareförbundet, konstaterade att vi nu, efter de borgerligas attack på Stockholm Vatten, befinner oss i en ny situation. En mobilisering krävs och vi måste hitta nya vägar att bjuda motstånd när den politiska majoriteten är helt ointresserad av en diskussion i sak. Kontakter, kunskap och ny energi - det blev alltså resultatet av Anils sommar-mejl till oss i Sverige. Nu har vi en massa att göra. Vill du veta vad som pågår och kanske dra ett strå till stacken så skriv en rad till Vatten håller på att förvandlas till en handelsvar. Världen över höjs nu röster för att försvara allas rätt till vatten. I samband med Stockholms Vattenvecka samlades aktivister från tre kontinenter för att diskutera vattenfrågor. Foto: Jan-Erik Gustafsson. 13

14 Bland scouter och riksdagsledamöter Malin Arvidsson, Attac Sverige När åskan dundrade, när det regnade in i tälten, när maten var slut, eller väldigt ovegetarisk då undrade jag vad i h e jag gjorde på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Varför skulle jag bo i tält i en vecka under den sämsta sommaren i mannaminne för att berätta för ovilliga scouter om Attac och vad vi står för? Historien började i våras. Då blev jag uppringd av en av tjejerna som organiserade Världsförbättrarbyn, en del av det scouternas stora läger Jiingijamborii. Hon ville gärna att vi från Attac skulle komma och arrangera några punkter på deras program. Sagt och gjort: efter mycket planering åkte Johan Sanne och jag dit med två aktiviteter och en snabbt ihopkommen utställning om Attac i bagaget. I utställningstältet, som vi delade med IM och Riksdagens scoutnätverk, travade vi upp foldrar och rekvisita till fördelningsexperimentet och rollspelet vi hade förberett. En femtedel av de scouterna som deltog i lägret skulle varje dag komma till oss och de andra 40 organisationerna i Världsförbättrarbyn. Första dagen startade i kaos. Trots noggranna förberedelser gick saker och ting fel. Vissa grupper anlände mitt i övningen, och ibland var deltagarna mycket yngre eller äldre än planerat. Dessutom var det en ständig fajt om luftrummet: vi var omgivna av alltifrån högljudd dans till talarträning och elbilsprovkörning. Och så visade det sig ganska svårt att prata om världspolitiken på ett språk som 10-åringar förstår Som tur var tog det sig. Åskan drog förbi, och jag blev kompis med tvestjärtarna. Efter hand så Jag upptäckte att de flesta faktiskt lyssnade på vad jag sa, och engagerade sig. Unga scouter utanför ett av tälten i Världsförbättrarbyn. Foto: Johan Sanne. gick det bättre med rollspelet jag höll på en gräsplätt utanför tältet. De gånger spelet inte fungerade som det skulle berodde det på att jag förklarade för snabbt, eller att barnen var trötta och hungriga inte att de var ointresserade. Jag upptäckte att de flesta faktiskt lyssnade på vad jag sa, och engagerade sig. Vilken kick att höra den blyga tjejen i bakgrunden lossna och formulera skarpa argument! Det var värt den vakna åsknatten. Inne i tältet hade Johan hand om de allra yngsta, med handfasta experiment som start till en diskussion om rättvisa och demokrati. Frågan var: Hur mycket av världens resurser går till den rikaste femtedelen av jordens befolkning, hur mycket till den fattigaste delen och hur ser det ut däremellan? Barnen fick i uppgift var att fördela linser eller bönor i fem olika plastmuggar. Den stora sensationen för de flesta blev att den rikaste femtedelen ensam hade mer än dubbelt så mycket som alla de andra tillsammans. Nästa fråga: Var hör Sverige hemma? Ingen gissade att svenskarna fanns bland den rikaste femtedelen. Det trodde däremot de riksdagsledamöter vi hade som grannar, som också genomgick testet. Med dem pratade vi annars mest om Attacs frågor och att våld inte är vår grej. Några enstaka individer av alla de hundratals människor jag träffade på lägret reagerade negativt på att vi var där. Attac för dem var extremister, våldsverkare. De allra flesta andra var däremot nyfikna och öppna för diskussion. Under veckan gav jag många olika svar på frågan om vad vi egentligen sysslar med. Längden varierade mellan en minut och två timmar. Förhoppningsvis lyckades jag ge de jag mötte en mer nyanserad och bättre bild av Attac. På köpet lärde jag mig att slå en råbandsknop (praktiskt när man skulle hänga upp Attac-flaggan på tältet), och fick några av mina egna fördomar spräckta trots att scout inte fanns med bland kategorierna i Världsförbättrarbyns låna en fördom -tält. 14

15 Insändare Mycket annat är möjligt, mycket möjligt! Här och nu. Jag fick en plastpåse med en manetliknande organism i häromdan. Den låg i en plastburk, i ett brev från en obekant kvinna i Halland. Dvs, jag hade ju bett henne skicka en, och hon lovade göra det när den som hon själv just kommit igång. Jag blev väldigt glad. För 25 år sen eller så hade vi nämligen en Volgasvamp eller Kvass-svamp, den har många namn. En kväll för några månader sen letade jag på nätet efter någon som kunde tala om var man kan hitta en sån svamp, för jag kände abstinensbesvär. Svampen tillverkar nämligen en god, lätt porlande, ytterst svagt alkoholhaltig, B-vitamnrik dryck, av råvaran gammalt te och lite socker. Så nu hoppas jag att produktionen ska kunna komma igång igen hemma hos oss. Fjärran från den kommersiella världens larm och stånk. Det finns ju så mycket här och nu också när man tänker efter. Vännerna som var här häromkvällen berättade om sticklingar dom satt, till oss. På nätet kan jag ladda hem gratisprogram varenda dag, om jag har lust. Vi är med i Servas sen många år: folk som är med i Servas i andra länder får vår adress och kan höra av sig och fråga om dom kan bo några nätter hos oss. Det finns flera organisationer av liknande slag. Och på lunchen frågade Björn mig om jag visste vad dom här byta hus/lägenhet på semestern -organisationerna heter. För visst finns det såna. Och det finns Vart vill jag komma med detta i attacs tidning? Nån slags uppmaning att vi inte ska glömma att dela med oss tips om den andra världen som finns här redan, styckevis och helt. Tipsa mig gärna om fler exempel, så kan vi byta fler frön till den andra världen det finns förresten organisationer där man byter frö-frön med varandra också, tror jag. Johan Sanne, Rättvisa skatter på ESF! Förutom allt det praktisk förberedelsearbetet är det viktigt att redan nu börja fundera kring hur vi i Attac Sverige kan bidra med att fylla forumet med innehåll. Ett tema som det redan nu finns planer kring är rättvisa skatter. Tanken är att bjuda in aktivister och specialister från olika delar av världen för att delta i föreläsningar och workshops med fokus på rättvisa skatter. För att ro det här i land så krävs det att vi är några stycken som är beredda att arbeta med projektet. Är du intresserad? Kontakta Johan Sanne, Saknar du något? Du har just nu första numret av Alt framför dig. Alt ges ut av Attac Sverige och kommer i fortsättningen att ersätta medlemsbrevet. Till dig som är medlem i Attac Sverige kommer Alt hem i brevlådan fyra gånger per år. Som ni ser så har dett skett en del förändringar både vad det gäller utseende och innehåll. Tanken är att framöver ge lite mer utrymme åt fördjupande artiklar om ämnen som rör Attacs frågor. Varje nummer kommer att ägnas åt ett särskilt tema. För utförligare kalendarium och övrig information om Attac Sveriges verksamhet hänvisar vi till vår hemsida www. attac.se. På hemsidan kan du även anmäla dig om du är intresserad av få Attacs elektroniska nyhetsbrev som kommer att komplettera denna tidskrift. Vi hoppas du kommer att uppskatta Alt! 15

16 Begränsad eftersändning Attac Sverige, Tegelviksgatan 40, Stockholm, Vill du påverka? Diskutera globalisering? Skriva debattinlägg? Lyssna, veta, kunna? Gå med i Attac. Just nu: Bara 75 kronor per år för dig upp till 20 år! Förvärvsarbetande: 300 kr/år Studenter, arbetslösa, pensionärer: 150 kr/år Sätt in pengarna på PG Där tas även gåvor tacksamt emot. Nästa nummer: Temat för nästa nummer av Alt är gemensam välfärd...

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm LilaSvart Handbok några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm 1992 Innehåll Inledning 6 Några utgångspunkter 8 Organisering 10 Formell organisering 12 Informell organisering 15 Bättre organisering 17

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Nordiska serien avgjord. Nationella. spelveckan. förbundet vänder sig utåt. spelstilar * Högt och lågt: Kastaria * jämla * Bildtävlingen

Nordiska serien avgjord. Nationella. spelveckan. förbundet vänder sig utåt. spelstilar * Högt och lågt: Kastaria * jämla * Bildtävlingen verox förbundstidning för sveriges roll- och konfliktspelsförbund Swedish Hype Nordiska serien avgjord Nationella spelveckan förbundet vänder sig utåt spelstilar * Högt och lågt: Kastaria * jämla * Bildtävlingen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer