LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta, 1933 Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dali/BUS

2 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESÖKET ANSVAR FÖR GRUPPEN Läraren ansvarar för klassen under besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper t.o.m. högstadiet går tillsammans med lärare. SKOLMATERIAL Använd gärna det material som finns på vår hemsida Om eleverna behöver teckna eller anteckna får man endast använda blyertspennor i utställningssalarna. Använd inte väggar, montrar eller andra ytor i utställningen som skrivunderlägg. VAR FÖRSIKTIG I SALARNA Eftersom det är lätt att stöta till konstverk i salarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etc. lämnas i förvaringsboxarna. Man får inte dricka eller äta i salarna eller i korridoren utanför. Rör er lugnt i salarna. Visa hänsyn till pågående visningar. Grupper under ledning av Moderna Museet Malmös personal har företräde i utställningssalarna. Använd gärna de hopfällbara svarta pallarna som finns i museet men bär dem försiktigt så konsten omkring inte skadas. Kom ihåg att sätta tillbaka pallen på ställningen. VARFÖR FÅR MAN INTE RÖRA KONSTEN? Det är inte tillåtet att röra vid konstverken. Museets uppdrag är att bevara konstverken för kommande generationer av museibesökare. Att försiktigt ta på något verk innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar märken på alla material. FOTOGRAFERING Det är tillåtet att utan blixt fotografera i utställningssalarna men de bilder man tagit som innehåller konstverk eller delar av konstverk får av upphovsrättsliga skäl bara användas för privat bruk. Ljuset från kamerablixtar kan skada konsten varför blixten alltid måste vara avstängd när man fotograferar i utställningarna. MUSEIVÄRDAR Under ert besök på Moderna Museet Malmö kommer ni att träffa museivärdar i informationsdisken eller i utställningarna. Vänd er gärna till dem om ni har frågor om konstverk, utställningar, program eller vill ge tips och synpunkter. ATT BESÖKA MUSEET PÅ EGEN HAND Kontakta museet och boka att ni kommer även om du kommer på egenhand med din klass. Anmäl er sedan vid kassadisken när ni kommer. SKOLPROGRAM Du kan boka en visning av utställningen på svenska, engelska eller spanska. Du kan också boka visning med workshop eller verkstad. För mer information om vår skolverksamhet se BOKADE VISNINGAR Vill du att en konstpedagog från Moderna Museet Malmö visar utställningen? Kontakta bokningen via mail: En skolvisning kostar 600:- för en grupp på max 30 personer. Visning med verkstad kostar 900:-

3 När du kontaktar oss vänligen invänta en bekräftelse från Moderna Museet Malmö att vi tagit emot den förfrågan. Vid kontakt ange: Namn, e-post, telefon och faktureringsadress Deltagarnas antal ålder/årskurs Datum och tid för besök (gärna några alternativ) Vilken/a utställning/ar ni vill se och om har några speciella önskemål eller vill att visningen skall anknyta till något speciellt tema. OBS! Glöm inte att ta med dig en rekvisition när du kommer till museet ÖPPETTIDER Tisdag söndag Måndag Stängt FRI ENTRÉ För barn och ungdomar till och med 18 år och lärare som kommer i sällskap med sin klass, men kom ihåg att boka även om du kommer på egen hand. HITTA TILL MUSEET Museet ligger i det gamla gasverket på Gasverksgatan 22 i centrala Malmö

4 SUPERSURREALISMEN Utställningen Supersurrealismen utgår ifrån verk ur Moderna Museet fantastiska samling av surrealistisk konst från de avgörande decennierna runt Verken från surrealisttiden visas i det Övre galleriet. I Turbinhallen och Nya galleriet kastas sedan blickar både framåt mot vår samtid och bakåt mot konsthistorien. På det sättet presenteras den ursprungliga surrealiströrelsens konst samtidigt som utställningen visar hur surrealisterna inspirerades av äldre konst och hur influenserna från surrealismen än idag kan spåras i många samtida konstverk. Trots att Surrealismen som rörelse inte längre existerar märks dess inflytande än idag. Mycket av dagens populärkultur har sina rötter i en surrealistisk idétradition och många samtida konstnärer skapar fortfarande viktiga och aktuella konstverk med surrealistiska inslag. Förutom den nya fascinerande bildvärld surrealisterna visade, vidgade de även gränserna för vad som är möjligt för en konstnär att göra. Sex, död och drömmar fascinerar fortfarande men efter hand som Freuds idéer blivit allt mer ifrågasatta är det istället surrealismens befriande effekt på konsten som fått störst betydelse för samtidens konstnärer. EFTER (SURREALISMEN) I turbinhallen visas konst från tiden efter andra världskriget fram till idag. I dessa bilder finns spår av hur surrealisternas, tankar, bildvärld och förhållningssätt lever kvar och fortfarande influerar dagens visuella uttryck. Här finns verk av konstnärer som Nathalie Djurberg, Otmar Thorman, Karsten Höller, Francesco Clemente och många fler vars konst på olika sätt innehåller drag av surrealism. Tillsammans bildar dessa konstverk en ström av existentiella känslodjup, psykedeliska uttryck, sexuell frigörelse och gränsöverskridande identitet. Genom att chockera, överraska och irritera vill konstnärerna fortfarande utmana invanda konventioner, bryta alla begränsande hämningar och röra om i människans inre verklighet. Under 60-talet lanserade Marshall Mc Luhan tanken att man kan se mediesamhället som en Carsten Höller, Giant Triple Mushroom, 2012 Carsten Höller/BUS 2012 utbyggnad av människans centrala nervsystem och att det då alstrar ett hallucinatoriskt drömtillstånd. Surrealismen blev en del av vår vardag. Idag då vi har fått Internet, kan vi som Douglas Coupland skriver i utställningsfoldern, ta dessa tankar mycket längre. Med Internet har vi inte bara en gemensam plattform för information, vi har vidgat vårt inre, våra minnen och känslor, ja hela vår uppfattning om varat och tillhörigheten ut i en gemensam virtuell sfär. Utställningen blir på det sättet även ett avstamp in i det supersurrealistiska bildflöde vi hela tiden möter i vår vardag.

5 UNDER (SURREALISMEN) Surrealismen var ursprungligen en litterär rörelse grundad av psykiatern och poeten André Breton i Paris i början av 20-talet. Surrealisterna strävade efter att på olika sätt uttrycka tanken att dröm och verklighet kan smälta samman i en sorts absolut verklighet, en surreell öververklighet. Dessa idéer hade sitt ursprung i Freuds upptäckter om det mänskliga psyket och hans forskning kring drömmen, psykoanalysen och det undermedvetna. Breton som ledde surrealisterna brydde sig inte om detaljerna i Freuds lära, istället var det idén att det kunde finnas en stor outnyttjad källa av tankar och önskningar djupt inne i ett dolt medvetande som lockade. Genom att använda Freudianska metoder av fri association försökte surrealisterna skapa poesi och prosa som genom att den hämtats från det undermedvetna fick ett överraskande och oväntat innehåll. Meret Oppenheim, Ma gouvernante/my Nurse/Mein Kindermädchen, 1936 Meret Oppenheim/BUS 2012 Från början ansåg de surrealistiska poeterna att bildkonstens långa och arbetskrävande process var ett hinder för spontaniteten i det ohämmade uttrycket och flera av de tidiga surrealisterna tyckte därför inte att bildkonsten borde inkluderas i rörelsen. Trots det beundrade och inspirerades man av flera av tidens konstnärer som Giorgio de Chirico och Pablo Picasso. När sedan Andre Breton själv insisterade på att den psykiska automatismen även kunde utföras med ett ritstift eller en pensel spred sig surrealismens idéer snabbt till bildkonsten. Konstnärer som Joan Miró byggde sin surrealistiska fantasivärld på associationsrikedomen i böljande linjer och organiska former. Medan Max Ernst gnuggade fram mönster från föremål och ytor i sina frottage. Och med hjälp av måleriet utvecklade han ytterligare två liknande tekniker, dekalkomani där man pressar ett pappersark mot en nymålad yta för att sedan dra bort det igen och grattage där man målar en duk med ett lager färg som sedan skrapas bort mot ett mönstrat underlag. När konstnären René Magritte 1927 flyttade från Bryssel till Paris för att ansluta sig till surrealisterna förändrades den surrealistiska konsten. Den visuella automatismen och slumpmålningarna försvann allt mer och ett nytt illusionistiskt måleri lett René Magritte, Den röda modellen, 1935 René Magritte/BUS 2012

6 av Magritte och Salvador Dali tog över. Dali skapade sina första surrealistiska målningar när han kom till Paris1929. I dem kombinerade han de Chiricos öde solbelysta landskap med Magrittes drömbilder för att på det sättet skapa egna erotiskt laddade och oroande framställningar av det undermedvetna. FÖRE (SURREALISMEN) I en intervju i slutet av sitt liv sa surrealistgruppens ledare André Breton att surrealismen existerade före mig och jag är övertygad om att den kommer att överleva mig. Surrealisterna såg själva flera av de tidigare konstnärerna som sina föregångare och hyllade dem ofta både i sina tidskrifter och i sina utställningar. Giuseppe Arcimboldo var en av de konstnärer surrealisterna beundrade. Han målade fantasifulla allegoriska bilder och porträtt av sammanfogade föremål eller av frukter och grönsaker som i Grönsaksmannen från Skokloster som visas i utställningen. Arcimboldos målningar föregick den teknik med dubbla bilder som senare kom att utmärka Salvador Dalis konst. En annan konstnär vars drömmar om antiken ofta överträffade verkligheten var Giovanni Battista Piranesi.1749 påbörjade Piranesi den serie fantasifulla bilder från Rom som han blivit mest uppmärksammad för. Genom att framställa arkitekturen på ett nytt dramatiskt sätt skapade han nya storslagna bilder av staden. På 1700-talet formade dessa bilder Europas uppfattning om den romerska antiken i en sådan utsträckning att Goethe, blev besviken, när han första gången såg de Romerska monumenten i verkligheten. Det finns även likheter mellan surrealiströrelsen och 1800-talets symbolism. De symbolistiska konstnärerna intresserade sig för hur man i bild Giuseppe Arcimboldo,Vertumnus, 1591 Skoklosters slott utryckte existentiella frågeställningar om känslor, andighet och moral. De avbildade ämnen som liv, död, kärlek, hat, hoppfullhet, förtvivlan och andlighet. Ofta uttryckt genom motiv hämtade från den grekiska mytologin och litteraturen. Vid 1900-talets början var det inte ovanligt att man intresserade sig för spiritualism och seanser sågs av många som ett sällskapligt tidsfördriv. En svensk konstnär som intresserade sig för det spirituella var Hilma af Klint. Hon målade sina abstrakta bilder på uppdrag från andevärlden och bilderna i hennes skissblock som finns presenterade i utställningen kan ses som föregångare till surrealisternas automatism. SURREALISMEN OCH FOTOGRAFIET Fotografiet hade en central roll i surrealismen. Fotografer som Man Ray använde tekniker som dubbelexponering, kombinerad kopiering, fotomontage och solarisering för att på det sättet skapa bilder där dräm och verklighet smälter samman.

7 Brassaï, Couple d Amoureux dans un petit Café Parisien Quartier Italie, Paris, ca 1930 Att vrida på bilden eller vända den upp och ner var också ett sätt att skapa osäkerhet hos betraktaren som upplevde bilden som lite kuslig. Med hjälp av linser och speglar kunde man som fotografen André Kertész förvränga motivet. Andra konstnärer skapade sina egna motiv. Hans Bellmer var t ex besatt av att fotografera mekaniska dockor han själv gjort. På det sättet skapade han obehagliga sexualiserade bilder. Målaren René Magritte använde också kameran och skapade fotografier som liknade hans målningar. Men surrealisternas förhållande till fotografiet handlade om mer än mediets sätt att underlätta fabrikationen av kusliga bilder. Lika viktigt var upptäckten att även det mest oskyldiga fotografi kunde få en helt ny innebörd om det togs ur sitt sammanhang och placerades i ett annat. Antropologiska bilder, stillbilder från filmer, privata snapshots, medicinska och kriminaltekniska bilder förekom alla i surrealisternas tidskrifter som La Révolution Surréaliste och Minotaure där de befann sig i ett nytt sammanhang radikalt skilt från deras ursprungliga syfte. SURREALISTISK ORDLISTA AUTOMATISK SKRIFT ELLER AUTOMATISM När man skriver med automatisk skrift gäller det att skriva så fort att de rationella tankarna och idéerna inte har en chans att hinna utöva någon kontroll över medvetandet. Den första texten som skrevs med den här tekniken var André Breton och Philippe Soupaults.text Les Champs Magnétiques från COLLAGE Ett collage är en bild skapad genom att man på en plan yta komponerar ihop och fäster fotografier, bilder ur tidningar och tidskrifter, bitar av tyg, tapeter mm. I många collage har konstnären även gjort tillägg genom att rita eller måla. DEKALKOMANI En teknik som första gången användes av konstnären Oscar Dominguez Man pressar ett vitt papper mot ett målat papper eller en målad yta en eller flera gånger och skapar på det sättet en bild. Mötet med den bild som uppstår ger konstnären fritt spelrum att med fantasin tolka de former som uppstått som han eller hon vill. Max Ernst använde senare tekniken för att skapa oljemålningar. EXQUISITE CORPSE/UTSÖKT LIK Exquisite corpse är den mest kända av surrealisternas lekar. Den började användas 1925 och kan lekas både med ord och bild. På ett papper antingen ritar man en del av en figur eller skriver ett ord, sedan viker man papperet och skickar det vidare till övriga deltagare som ritar eller skriver. När alla skrivit eller ritat vecklar man upp papperet och ser vad man till-

8 sammans skapat. På det sättet skapas fraser eller bilder där oväntade saker ställs bredvid varandra som i meningen som gett leken sitt namn: Det utsökta liket skall dricka det nya vinet FROTTAGE En teknik där man lägger ett papper över en mönstrad yta, med en blyertspenna, ett kolstift eller liknande kan man sedan gnugga fram föremålets textur som en bild på papperet. GRATTAGE En utveckling av frottaget som Max Ernst började arbeta med Man lägger ett tjockt lager oljefärg på en duk och skrapar sedan bort det på olika sätt mot mönstrade underlag eller med redskap som skapar textur i färgen. PARANOIA KRITISK 1929 utvecklade Salvador Dalí sin paranoia kritiska metod. Genom den ville han få betraktaren att nå ett deliriskt stadium av tolkning som inte bara kunde användas i mötet med konsten utan även i mötet med verkligheten. Dess syfte var att tillåta betraktaren att nå bortom de förväntade och därigenom få ett ögonblick av mer koncentrerad verklighet. RAYOGRAM Rayogrammet uppfanns av fotografen Man Ray Ett rayogram är ett fotografi gjort utan kamera. Istället placerade Man Ray föremålen direkt på fotopapperet och belyste det sedan. På det sättet uppstod en vit bild av föremålet på den yta det skuggade medan bakgrunden blev svart. SURREALISTOBJEKT Efter att ha inspirerats av Marcel Duchamps ready-mades föreslog André Breton att man genom att komponera ihop redan färdiga objekt, skulle kunna skapa några av de problematiska och störande objekt som vi annars bara ser i våra drömmar. Surrealisterna förväntade sig, till skillnad från Duchamp, att dessa objekt skulle provocera fram en djup känslomässig reaktion, ibland av sexuell karaktär. SURREALISTCHOCK Genom att placera det tillsynes vardagliga sida vid sida med det absurda och oväntade ville Dalí skaka om betraktaren. Vid en första anblick verkar bilden föreställa något man känner igen men efter hand framträder motivet som allt mer obegripligt och onaturligt. På det sättet ville Dali ge betraktaren en känsla av chock - en surrealistchock. Genom denna skulle fantasin befrias från sitt mentala fängelse av logik och förnuft och vägen till det undermedvetna öppnas. På det sättet skulle betraktaren tvingas ifrågasätta sin egen uppfattningsförmåga och själv skapa en djupare mening ur blandningen av verkligt och overkligt som han eller hon mött i konstverket. Alexander Calder, Lökspindel, 1940-talet Alexander Calder/BUS 2012

9 ATT ARBETA VIDARE SKAPA BILDER: Klipp och klistra med bilder! Vad är en surrealistchock och vad är det som gör att en bild kan kännas kuslig? Låt eleverna ta fram och klippa ut bilder ur tidskrifter och tidningar som föreställer helt skilda saker. Låt dem sedan foga ihop bilderna så att oväntade möten uppstår gärna på ett lite kusligt och udda sätt. Det går också att komplettera collagen genom att rita och måla på dem. TEXT: Klipp och klistra med språket! Hur kan man skapa en berättande text som är surrealistisk? Ett sätt som Surrealisterna använde är att ta en tidningsartikel klippa ut alla ord och sedan utan att titta på dem klistra ihop dem till en text. Vill man kan man sortera orden efter ordklass och sätta ihop dem i grammatiskt riktiga meniningar FOTOGRAFI: Gör egna surrealistiska fotografier. Börja med att hitta på ett tema t ex klassrummet är en plats för lärande. Tänk igenom hur man skulle kunna uttrycka detta i en surrealistisk bild. Utgå ifrån att fotografiet skall innehålla: Ett överraskningsmoment. Ett visuellt element som får betraktaren att stanna upp och haja till på ett oväntat sätt. Sammanställningar av olika föremål. Låt bilden innehålla föremål som är olika men samtidigt idémässigt går att knyta till varandra. Infoga ett eller flera bildelement/föremål som inte följer logiken i den övriga bilden. Tänk på ljussättning och skuggor (surrealisterna använde ofta stark belysning som kastade långa hårda skuggor). Kameravinkeln är också viktig tas bilden uppifrån kan man vrida på den färdiga bilden för att på det sättet öka känslan av att det är något som inte stämmer i bilden. UNDERSÖK SPIRITUALISM OCH TEOSOFI: Hur några esoteriska strömningar tog sig uttryck i det tidiga 1900-talet. Hilma af Klint är bara en av många som vid tiden kring sekelskiftet intresserade sig för det esoteriska. Ta reda på mer om Hilma af Klint vem var hon egentligen? Den teosofiska läran påverkade många författare och konstnärer. Vad betyder esoterisk? Vilka är de viktigaste idéerna inom teosofin? Lever dessa tankar kvar i samhället idag? Om någon har sett DaVinci-koden eller Harry Potter på film eller läst Dan Brown eller J.K Rowling kan dessa upplevelser fungera som ett diskussionsunderlag. RENÄSSANSEN, MYTOLOGIN OCH FREUD: Ta reda på mer om Giuseppe Arcimboldo och renässansens konst. Hur uttryckte man idéer i konsten på den tiden och vad är en personifikation, en allegori och en metafor? Kan man även skriva allegoriska berättelser? Diskutera även betydelsen av grekisk och romersk mytologi i äldre konst. Varför använde man myterna och vad ville man säga med dem? Undersök på vilket sätt Freud använde dessa myterna och ta fram exempel på surrealistiska målningar med mytologiska motiv.

10 DISKUTERA DET NYA BILDSAMHÄLLET: Dagens bildbehandlingsprogram har gett oss nya obegränsade möjligheter att skapa bilder av en mängd olika bilder som klippts ihop till nya overkliga och drömlika fantasibilder. På nätet finns det flera websidor där man kan se och beundra dessa fantastiska fotomontage. I de allra flesta fall ligger de nog närmare reklamfotografiet än konstbilden. Leta upp exempel på denna typ av surrealistiskt inspirerade fotomontage och diskutera dem utifrån relationen konstfotografi reklambild. Vilka är det som skapar dessa bilder och vad vill de säga oss? Är deras bilder bara en vitsig lek med ihopsaxade bildelement och en uppvisning i hur tekniskt skickliga de är på bildredigering i Photoshop eller finns där ett budskap och en djupare mening? Är detta konst och varför är det, eller är det inte, konst? Från början såg man inte fotografi som konst överhuvudtaget, utan bara som ett mekaniskt sätt att avbilda verkligheten, hur tror ni att man kommer at se på dessa bilder om hundra år? MEDIASAMHÄLLET OCH INTERNET: Ta reda på mer om Marchall Mc Luhans idéer om mediesamhället, vem var han egentligen och vad har han blivit känd för? Använd Couplands text som underlag och diskutera vad han menar när han säger att Internet har vidgat vårt inre, vårt undermedvetna ut i en gemensam virtuell sfär. LÄS EDGAR ALLAN POE: Det var inte bara den äldre konsten som insprirerade surrealisterna utan även litteratur av författare som Edgar Allen Poe och Lovecraft. När Stephen King var ung läste han Poes skräcknoveller och lät sig inspireras. Läs en novell av Edgar Allen Poe och diskutera innehållet gärna i jämförelse med Stephan Kings böcker/filmer SE FILM: Surrealieterna arbetade även med film tillsammans med Luis Buñuel gör Dalí gör Den andalusiska hunden. Han gör också en animerad film för Disney, båda filmerna går att se i utställningens filmprogram. Titta på filmerna, diskutera dem och diskutera sedan hur surrealismen gett inspiration till andra filmskapare. Det finns många exempel som t ex Monte Pytons filmer, Stanley Kubriks A Clockwork Orange eller Pirates of the Caribbean.. Diskutera vad i dessa filmer som kommer från surrealismen och försök komma på fler exempel. KONST: Låt eleverna arbeta i mindre grupper. Först väljer de ett verk av någon av konstnärerna i utställningen (verket behöver inte finnas i utställningen). Sedan tar de fram så mycket information de kan om det verk de valt, ser på det tillsammans och berättar sedan för de andra i klassen vad de kommit fram till samtidigt som de visar målningen så att alla kan vara med och upptäcka mer.

11 SURREALISM I MODE OCH POPULÄRKULTUR Det här kollaget visar exempel på hur de surrealistiska konstnärerna Salvador Dalí och René Magritte än idag inspirerar modeskapare och artister. En flitig användare av Dalís bildvärld är sångerskan Lady Gaga som ovan kan ses iklädd hattar inspirerade av Dalís Lobster Phone (1936) och uppträdande live på scenen med scenografi som parafraserar på två av Dalís surrealistiska målningar från 1940-talet. Ett annat exempel är Magrittes Den röda modellen (1935) som 2009 inspirerade modeföretaget Comme des Garçons att lansera ett par skor som påminde om ett par nakna fötter. Den röda modellen finns att se på plan 2 i utställningen SUPERSURREALISMEN. Låt dina elever leta upp fler exempel på surrealism i samtida populärkultur!

12 TIDSLINJE År Verk i utställningen Krig Politiska händelser Teknik och kultur 1914 MÅLNING: Giorgio de 1.a världskriget bryter ut Chirico, Barnets hjärna 1915 Den Ottomanska regeringen (Turkiet) dödar och deporterar över 1 miljon armenier Einstein kommer på relativitetsteorin 1916 Brittiska trupper invaderar Mesopotamien (Irak) 1917 FOTO: Andre Kertész, Underwater Swimmer, Esztergom USA deklarerar krig mot Tyskland Oktoberrevolution bolsjevikerna tar makten i Ryssland Tsar Nicolas II abdikerar efter februarirevolutionen i Petrograd :a världskriget upphör Tysklands kung Wilhelm II abdikerar 1919 André Breton och Philippe Soupault publicerar den första texten skriven med automatisk skrift Les Champs magnétiques Fredsfördraget signeras i Versailles Tyskland får skulten för 1:a världskriget Weimarrepubliken utropas i Tyskland Kvinnor får rösträtt i Tyskland Nationernas Förbund bildas Kvinnor får rösträtt i Sverige James Joyce Porträtt av en konstnär som en ung man Tanks används för första gången i krig i slaget vid Cambrai 1920 MÅLNING: Max Ernst, eislandschaften, eiszapfen und gesteinsarten des Weilichen Körpers SKULPTUR: Man Ray, Lamp-shade Turkiska frihetskriget börjar Mesopotamien blir engelskt protektorat Första presidentvalet i USA där både män och kvinnor får rösta på lika villkor 1921 Extrem inflation i Tyskland Den första kommersiella radiosändningen Agata Christie ger ut sin första deckare Lögndetektorn uppfinns 1922 André Breton bryter med Dadarörelsen Irland utropas till egen stat Mussolini marscherar in i Rom och bildar fascistisk regering Insulinet upptäcks Tutankhamuns grav upptäcks Josef Stalin blir generalsekreterare i centralkommittén James Joyce Odysseus 1923 SKULPTUR: Man Ray, Oförstörbart objekt Turkiska frihetskriget slutar Det moderna Turkiet grundas En plan för att lösa Tysklands problem med krigsskulder upprättas Talfilmen uppfinns 1924 André Breton publicerar sitt Surrealistiska manifest MÅLNING: Joan Miró, Les joujoux 1925 Max Ernst gör sina fösta frottage och surrealisterna börjar leka Exquisite corpse En kamp om makten i Sovjetunionen som Stalin vinner inleds Hitler fängslas efter misslyckad statskupp Lenin dör Olje exploateringen börjar i Oman Hitler publicerar Min Kamp Första olympiska vinterspelen Den Belgiske målaren René Magritte gör sina

13 första surrealistiska verk och blir ledare för den Belgiska surrealistgruppen MÅLNING: Francis Picabia, Première rencontre MÅLNING: Joan Miró, Tête de paysan catalan MÅLNING: Giorgio de Chirico, Häst 1926 André Breton öppnar ett surrealistgalleri i Paris Joan Miró ansluter sig till surrealisterna FOTO: André Kertész, Satiric Dancer, Paris 1927 André Breton går med i kommunistpartiet MÅLNING: Joan Miró, Röd figur MÅLNING: Max Ernst, L été imaginaire 1928 André Breton publicerar Surrealism och måleri Salvador Dalí and Luis Buñuel gör filmen Den andalusiska hunden 1929 Den svenska Surrealistgruppen Halmstadsgruppen bildas MÅLNING: André Breton, Valentine Hugo, Tristian Tzara, Paul Eluard, Cadavre exquis 1930 MÅLNING: 1930-tal Georges Papazoff, Komposition med blå bakgrund FOTO: Brassaï, Kärlekspar på ett litet café i Paris SKULPTUR: Alberto Giacometti, Bur MÅLNING: Max Ernst, Mänsklig figur MÅLNING: Gunnar Löberg, Clown i landskap FOTO: Lotte Jacobi, Peter Tyskland blir medlem i Nationernas Förbund Det ryska jordbruket börjar kollektiviseras Brittiska kvinnor får samma rätt att rösta som män Vatikanstaten grundas A.A.Milne Nalle Puh Charles Lindbergh flyger ensam över Atlanten Första fungerande TV:n presenteras Big Bang teorin om universums tillkomst presenteras BBC grundas Den första ljudfilmen Jazz sångaren visas Tuggummit uppfinns Pencillin uppfinns Färdigskivat bröd uppfinns Walt Disneys figur Musse Pigg syns för första gången i den tecknade stumfilmen Plane Crazy Dow Jones index faller med 20% och den stora aktiekraschen på Wall Street är ett faktum Bilradion uppfinns Ernst Hemingway Farväl till vapnen Första Oskarsgalan Pluto upptäcks Empire State Building står färdig Kristusmonumentet i Rio de Janeiro byggs av

14 Lorre ETSNING: Siri Rathsman, Komposition (två etsningar) 1932 FOTO: Lotte Jacobi, Badare 1933 MÅLNING: Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta FOTO: André Kertész, Distortion No 40, Paris FOTO: Henri Cartier- Bresson, Valencia Irak blir ett självständigt land Franklin E Roosevelt väljs till president i USA I USA lanseras ett program för att komma till rätta med den ekonomiska krisen The New Deal Adolf Hitler blir Tysklands riks kansler Hitler beslutar att Tyskland skall gå ur Nationernas Förbund cement från Limhamn Luftkonditioneringen uppfinns Amelia Erhart blir den första kvinnan att flyga ensam över Atlanten Vetenskapsmän lyckas dela en atom Golden Gate bron i San Fransisco börjar byggas Loch Ness monstret ses för första gången 1934 FOTO: Werner Rohde, Arme-Fabrik für Menschen. Aus dem Portfolio 12 FOTO: Man Ray, Konstnärens studio FOTO: Henri Cartier- Bresson, Nacho, peinre mexican, Santa Clara Mexico 1935 COLLAGE: Manuel Alvarez Bravo: Il sistema nervoioso del gran simpatico MÅLNING: René Magritte, Den röda modellen FOTO: Hans Bellmer, Utan titel, tre fotografier från serien Dockan MÅLNING: Erik Olson, Dagen genom natten 1936 SKULPTUR: Margret Openheim, Min guvernant SKULPTUR: Wilhelm Freddi, Sex-Paralysappeal Italien invaderar Etiopien Tyskland ockuperar Rehnlandet Spanska inbördeskriget bryter ut Tysklands första koncentrationsläger för judar inrättas Hitler blir Tysklands Fürer Kommunisternas långa marsch i Kina Nazisterna presenterar Nuremburgs raslagar som begränsar judars rättigheter Trotsky går i exil i Mexico 1937 MÅLNING: Peter Weiss, Den stora världsteatern MÅLNING: Esias Thoren, Under narkosen MÅLNING: Sven Johnson, Ecce homo 1938 MÅLNING: Paul Klee, Tiermonument MÅLNING: Axel Olson, Bakgården MÅLNING: Esaias Thorén, Hädanfärd 1939 Salvador Dalí utesluts ur surrealistgruppen MÅLNING: Stellan Mörner, Drömland I Arabrevolter i Palestina Japan invaderar Kina Massakern i Nanking Tyskland invaderar och ockuperar Österrike 2:a världskriget startar när Tyskland invaderar Polen Sovjet Unionen invaderar Polen Italien går ur Nationernas Förbund Utrensningarna börjar i Sovjetunionen Kristallnatten judiska synagogor och affärer förstörs över hela tyskland Golden Gatebron i San Fransisco öppnas Picasso målar Guernica Radioteater baserad på boken Världarnas krig leder till panik i USA Sigmund Freud dör John Steinbeck Vredens druvor Första passagerarflyget

15 1940 MÅLNING: David Algaro Siqueiros, Fredsväktaren FOTO: Paul Strand, Calvario, Patzcuaro/Cristo TLacochoaya, Oaxaca/Cristo Oaxaca Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig Rysk finska kriget upphör och Finland tvingas ge Karelen till Sovjet Unionen Tyska trupper invaderar Danmark och Norge Winston Churchill blir premiärminister i Storbritannien Leon Trotsky mördas över Atlanten Helikoptern uppfinns Nylonstrumpor börjar säljas Ernest Hemingway Klockan klämtar för dig Italien deklarerar krig mot Frankrike och Storbritannien Italien invaderar Egypten

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats.

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och dessa blinda,

Läs mer

PEDAGOGISK GUIDEBOK OM RÖRLIG BILD

PEDAGOGISK GUIDEBOK OM RÖRLIG BILD PEDAGOGISK GUIDEBOK OM RÖRLIG BILD PEDAGOGISK GUIDEBOK OM RÖRLIG BILD 5 8 11 16 21 29 32 35 INNEHÅLL INLEDNING OM TEXTERNA OCH DERAS FÖRFATTARE MOBILKONST ANDERS WEBERG DO IT YOURSELF ÖVNINGSUPPGIFT

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Bild av självförtroende

Bild av självförtroende SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bild av självförtroende Om bildundervisningens betydelse i skolan. Författare Ina M Andersson Artikel nummer 7/2010 Skolportens numrerade

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012.

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012. Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012 Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! Swedish Fish namn på dessa godisfiskar i Nordamerika Sverigekontakt 1 Från Dicksonsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ ELINA SUOYRJÖ ELINA: Vi kan börja med din utgångspunkt för utställningen Platser Samlingar Namn. Hur skulle du vilja beskriva den? MALIN: Jag blev inbjuden till utställningen hösten 2011 och fick helt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN Det var en kall, regning augustidag i Aushwitch, Polen. Klass 9A hade precis anlänt till det berömda koncentrationslägret, som på den senaste tiden hade rustats

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer