LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING MODERNAMUSEET MALMÖ SUPERSURREALISMEN Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta, 1933 Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dali/BUS

2 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESÖKET ANSVAR FÖR GRUPPEN Läraren ansvarar för klassen under besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper t.o.m. högstadiet går tillsammans med lärare. SKOLMATERIAL Använd gärna det material som finns på vår hemsida Om eleverna behöver teckna eller anteckna får man endast använda blyertspennor i utställningssalarna. Använd inte väggar, montrar eller andra ytor i utställningen som skrivunderlägg. VAR FÖRSIKTIG I SALARNA Eftersom det är lätt att stöta till konstverk i salarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etc. lämnas i förvaringsboxarna. Man får inte dricka eller äta i salarna eller i korridoren utanför. Rör er lugnt i salarna. Visa hänsyn till pågående visningar. Grupper under ledning av Moderna Museet Malmös personal har företräde i utställningssalarna. Använd gärna de hopfällbara svarta pallarna som finns i museet men bär dem försiktigt så konsten omkring inte skadas. Kom ihåg att sätta tillbaka pallen på ställningen. VARFÖR FÅR MAN INTE RÖRA KONSTEN? Det är inte tillåtet att röra vid konstverken. Museets uppdrag är att bevara konstverken för kommande generationer av museibesökare. Att försiktigt ta på något verk innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar märken på alla material. FOTOGRAFERING Det är tillåtet att utan blixt fotografera i utställningssalarna men de bilder man tagit som innehåller konstverk eller delar av konstverk får av upphovsrättsliga skäl bara användas för privat bruk. Ljuset från kamerablixtar kan skada konsten varför blixten alltid måste vara avstängd när man fotograferar i utställningarna. MUSEIVÄRDAR Under ert besök på Moderna Museet Malmö kommer ni att träffa museivärdar i informationsdisken eller i utställningarna. Vänd er gärna till dem om ni har frågor om konstverk, utställningar, program eller vill ge tips och synpunkter. ATT BESÖKA MUSEET PÅ EGEN HAND Kontakta museet och boka att ni kommer även om du kommer på egenhand med din klass. Anmäl er sedan vid kassadisken när ni kommer. SKOLPROGRAM Du kan boka en visning av utställningen på svenska, engelska eller spanska. Du kan också boka visning med workshop eller verkstad. För mer information om vår skolverksamhet se BOKADE VISNINGAR Vill du att en konstpedagog från Moderna Museet Malmö visar utställningen? Kontakta bokningen via mail: En skolvisning kostar 600:- för en grupp på max 30 personer. Visning med verkstad kostar 900:-

3 När du kontaktar oss vänligen invänta en bekräftelse från Moderna Museet Malmö att vi tagit emot den förfrågan. Vid kontakt ange: Namn, e-post, telefon och faktureringsadress Deltagarnas antal ålder/årskurs Datum och tid för besök (gärna några alternativ) Vilken/a utställning/ar ni vill se och om har några speciella önskemål eller vill att visningen skall anknyta till något speciellt tema. OBS! Glöm inte att ta med dig en rekvisition när du kommer till museet ÖPPETTIDER Tisdag söndag Måndag Stängt FRI ENTRÉ För barn och ungdomar till och med 18 år och lärare som kommer i sällskap med sin klass, men kom ihåg att boka även om du kommer på egen hand. HITTA TILL MUSEET Museet ligger i det gamla gasverket på Gasverksgatan 22 i centrala Malmö

4 SUPERSURREALISMEN Utställningen Supersurrealismen utgår ifrån verk ur Moderna Museet fantastiska samling av surrealistisk konst från de avgörande decennierna runt Verken från surrealisttiden visas i det Övre galleriet. I Turbinhallen och Nya galleriet kastas sedan blickar både framåt mot vår samtid och bakåt mot konsthistorien. På det sättet presenteras den ursprungliga surrealiströrelsens konst samtidigt som utställningen visar hur surrealisterna inspirerades av äldre konst och hur influenserna från surrealismen än idag kan spåras i många samtida konstverk. Trots att Surrealismen som rörelse inte längre existerar märks dess inflytande än idag. Mycket av dagens populärkultur har sina rötter i en surrealistisk idétradition och många samtida konstnärer skapar fortfarande viktiga och aktuella konstverk med surrealistiska inslag. Förutom den nya fascinerande bildvärld surrealisterna visade, vidgade de även gränserna för vad som är möjligt för en konstnär att göra. Sex, död och drömmar fascinerar fortfarande men efter hand som Freuds idéer blivit allt mer ifrågasatta är det istället surrealismens befriande effekt på konsten som fått störst betydelse för samtidens konstnärer. EFTER (SURREALISMEN) I turbinhallen visas konst från tiden efter andra världskriget fram till idag. I dessa bilder finns spår av hur surrealisternas, tankar, bildvärld och förhållningssätt lever kvar och fortfarande influerar dagens visuella uttryck. Här finns verk av konstnärer som Nathalie Djurberg, Otmar Thorman, Karsten Höller, Francesco Clemente och många fler vars konst på olika sätt innehåller drag av surrealism. Tillsammans bildar dessa konstverk en ström av existentiella känslodjup, psykedeliska uttryck, sexuell frigörelse och gränsöverskridande identitet. Genom att chockera, överraska och irritera vill konstnärerna fortfarande utmana invanda konventioner, bryta alla begränsande hämningar och röra om i människans inre verklighet. Under 60-talet lanserade Marshall Mc Luhan tanken att man kan se mediesamhället som en Carsten Höller, Giant Triple Mushroom, 2012 Carsten Höller/BUS 2012 utbyggnad av människans centrala nervsystem och att det då alstrar ett hallucinatoriskt drömtillstånd. Surrealismen blev en del av vår vardag. Idag då vi har fått Internet, kan vi som Douglas Coupland skriver i utställningsfoldern, ta dessa tankar mycket längre. Med Internet har vi inte bara en gemensam plattform för information, vi har vidgat vårt inre, våra minnen och känslor, ja hela vår uppfattning om varat och tillhörigheten ut i en gemensam virtuell sfär. Utställningen blir på det sättet även ett avstamp in i det supersurrealistiska bildflöde vi hela tiden möter i vår vardag.

5 UNDER (SURREALISMEN) Surrealismen var ursprungligen en litterär rörelse grundad av psykiatern och poeten André Breton i Paris i början av 20-talet. Surrealisterna strävade efter att på olika sätt uttrycka tanken att dröm och verklighet kan smälta samman i en sorts absolut verklighet, en surreell öververklighet. Dessa idéer hade sitt ursprung i Freuds upptäckter om det mänskliga psyket och hans forskning kring drömmen, psykoanalysen och det undermedvetna. Breton som ledde surrealisterna brydde sig inte om detaljerna i Freuds lära, istället var det idén att det kunde finnas en stor outnyttjad källa av tankar och önskningar djupt inne i ett dolt medvetande som lockade. Genom att använda Freudianska metoder av fri association försökte surrealisterna skapa poesi och prosa som genom att den hämtats från det undermedvetna fick ett överraskande och oväntat innehåll. Meret Oppenheim, Ma gouvernante/my Nurse/Mein Kindermädchen, 1936 Meret Oppenheim/BUS 2012 Från början ansåg de surrealistiska poeterna att bildkonstens långa och arbetskrävande process var ett hinder för spontaniteten i det ohämmade uttrycket och flera av de tidiga surrealisterna tyckte därför inte att bildkonsten borde inkluderas i rörelsen. Trots det beundrade och inspirerades man av flera av tidens konstnärer som Giorgio de Chirico och Pablo Picasso. När sedan Andre Breton själv insisterade på att den psykiska automatismen även kunde utföras med ett ritstift eller en pensel spred sig surrealismens idéer snabbt till bildkonsten. Konstnärer som Joan Miró byggde sin surrealistiska fantasivärld på associationsrikedomen i böljande linjer och organiska former. Medan Max Ernst gnuggade fram mönster från föremål och ytor i sina frottage. Och med hjälp av måleriet utvecklade han ytterligare två liknande tekniker, dekalkomani där man pressar ett pappersark mot en nymålad yta för att sedan dra bort det igen och grattage där man målar en duk med ett lager färg som sedan skrapas bort mot ett mönstrat underlag. När konstnären René Magritte 1927 flyttade från Bryssel till Paris för att ansluta sig till surrealisterna förändrades den surrealistiska konsten. Den visuella automatismen och slumpmålningarna försvann allt mer och ett nytt illusionistiskt måleri lett René Magritte, Den röda modellen, 1935 René Magritte/BUS 2012

6 av Magritte och Salvador Dali tog över. Dali skapade sina första surrealistiska målningar när han kom till Paris1929. I dem kombinerade han de Chiricos öde solbelysta landskap med Magrittes drömbilder för att på det sättet skapa egna erotiskt laddade och oroande framställningar av det undermedvetna. FÖRE (SURREALISMEN) I en intervju i slutet av sitt liv sa surrealistgruppens ledare André Breton att surrealismen existerade före mig och jag är övertygad om att den kommer att överleva mig. Surrealisterna såg själva flera av de tidigare konstnärerna som sina föregångare och hyllade dem ofta både i sina tidskrifter och i sina utställningar. Giuseppe Arcimboldo var en av de konstnärer surrealisterna beundrade. Han målade fantasifulla allegoriska bilder och porträtt av sammanfogade föremål eller av frukter och grönsaker som i Grönsaksmannen från Skokloster som visas i utställningen. Arcimboldos målningar föregick den teknik med dubbla bilder som senare kom att utmärka Salvador Dalis konst. En annan konstnär vars drömmar om antiken ofta överträffade verkligheten var Giovanni Battista Piranesi.1749 påbörjade Piranesi den serie fantasifulla bilder från Rom som han blivit mest uppmärksammad för. Genom att framställa arkitekturen på ett nytt dramatiskt sätt skapade han nya storslagna bilder av staden. På 1700-talet formade dessa bilder Europas uppfattning om den romerska antiken i en sådan utsträckning att Goethe, blev besviken, när han första gången såg de Romerska monumenten i verkligheten. Det finns även likheter mellan surrealiströrelsen och 1800-talets symbolism. De symbolistiska konstnärerna intresserade sig för hur man i bild Giuseppe Arcimboldo,Vertumnus, 1591 Skoklosters slott utryckte existentiella frågeställningar om känslor, andighet och moral. De avbildade ämnen som liv, död, kärlek, hat, hoppfullhet, förtvivlan och andlighet. Ofta uttryckt genom motiv hämtade från den grekiska mytologin och litteraturen. Vid 1900-talets början var det inte ovanligt att man intresserade sig för spiritualism och seanser sågs av många som ett sällskapligt tidsfördriv. En svensk konstnär som intresserade sig för det spirituella var Hilma af Klint. Hon målade sina abstrakta bilder på uppdrag från andevärlden och bilderna i hennes skissblock som finns presenterade i utställningen kan ses som föregångare till surrealisternas automatism. SURREALISMEN OCH FOTOGRAFIET Fotografiet hade en central roll i surrealismen. Fotografer som Man Ray använde tekniker som dubbelexponering, kombinerad kopiering, fotomontage och solarisering för att på det sättet skapa bilder där dräm och verklighet smälter samman.

7 Brassaï, Couple d Amoureux dans un petit Café Parisien Quartier Italie, Paris, ca 1930 Att vrida på bilden eller vända den upp och ner var också ett sätt att skapa osäkerhet hos betraktaren som upplevde bilden som lite kuslig. Med hjälp av linser och speglar kunde man som fotografen André Kertész förvränga motivet. Andra konstnärer skapade sina egna motiv. Hans Bellmer var t ex besatt av att fotografera mekaniska dockor han själv gjort. På det sättet skapade han obehagliga sexualiserade bilder. Målaren René Magritte använde också kameran och skapade fotografier som liknade hans målningar. Men surrealisternas förhållande till fotografiet handlade om mer än mediets sätt att underlätta fabrikationen av kusliga bilder. Lika viktigt var upptäckten att även det mest oskyldiga fotografi kunde få en helt ny innebörd om det togs ur sitt sammanhang och placerades i ett annat. Antropologiska bilder, stillbilder från filmer, privata snapshots, medicinska och kriminaltekniska bilder förekom alla i surrealisternas tidskrifter som La Révolution Surréaliste och Minotaure där de befann sig i ett nytt sammanhang radikalt skilt från deras ursprungliga syfte. SURREALISTISK ORDLISTA AUTOMATISK SKRIFT ELLER AUTOMATISM När man skriver med automatisk skrift gäller det att skriva så fort att de rationella tankarna och idéerna inte har en chans att hinna utöva någon kontroll över medvetandet. Den första texten som skrevs med den här tekniken var André Breton och Philippe Soupaults.text Les Champs Magnétiques från COLLAGE Ett collage är en bild skapad genom att man på en plan yta komponerar ihop och fäster fotografier, bilder ur tidningar och tidskrifter, bitar av tyg, tapeter mm. I många collage har konstnären även gjort tillägg genom att rita eller måla. DEKALKOMANI En teknik som första gången användes av konstnären Oscar Dominguez Man pressar ett vitt papper mot ett målat papper eller en målad yta en eller flera gånger och skapar på det sättet en bild. Mötet med den bild som uppstår ger konstnären fritt spelrum att med fantasin tolka de former som uppstått som han eller hon vill. Max Ernst använde senare tekniken för att skapa oljemålningar. EXQUISITE CORPSE/UTSÖKT LIK Exquisite corpse är den mest kända av surrealisternas lekar. Den började användas 1925 och kan lekas både med ord och bild. På ett papper antingen ritar man en del av en figur eller skriver ett ord, sedan viker man papperet och skickar det vidare till övriga deltagare som ritar eller skriver. När alla skrivit eller ritat vecklar man upp papperet och ser vad man till-

8 sammans skapat. På det sättet skapas fraser eller bilder där oväntade saker ställs bredvid varandra som i meningen som gett leken sitt namn: Det utsökta liket skall dricka det nya vinet FROTTAGE En teknik där man lägger ett papper över en mönstrad yta, med en blyertspenna, ett kolstift eller liknande kan man sedan gnugga fram föremålets textur som en bild på papperet. GRATTAGE En utveckling av frottaget som Max Ernst började arbeta med Man lägger ett tjockt lager oljefärg på en duk och skrapar sedan bort det på olika sätt mot mönstrade underlag eller med redskap som skapar textur i färgen. PARANOIA KRITISK 1929 utvecklade Salvador Dalí sin paranoia kritiska metod. Genom den ville han få betraktaren att nå ett deliriskt stadium av tolkning som inte bara kunde användas i mötet med konsten utan även i mötet med verkligheten. Dess syfte var att tillåta betraktaren att nå bortom de förväntade och därigenom få ett ögonblick av mer koncentrerad verklighet. RAYOGRAM Rayogrammet uppfanns av fotografen Man Ray Ett rayogram är ett fotografi gjort utan kamera. Istället placerade Man Ray föremålen direkt på fotopapperet och belyste det sedan. På det sättet uppstod en vit bild av föremålet på den yta det skuggade medan bakgrunden blev svart. SURREALISTOBJEKT Efter att ha inspirerats av Marcel Duchamps ready-mades föreslog André Breton att man genom att komponera ihop redan färdiga objekt, skulle kunna skapa några av de problematiska och störande objekt som vi annars bara ser i våra drömmar. Surrealisterna förväntade sig, till skillnad från Duchamp, att dessa objekt skulle provocera fram en djup känslomässig reaktion, ibland av sexuell karaktär. SURREALISTCHOCK Genom att placera det tillsynes vardagliga sida vid sida med det absurda och oväntade ville Dalí skaka om betraktaren. Vid en första anblick verkar bilden föreställa något man känner igen men efter hand framträder motivet som allt mer obegripligt och onaturligt. På det sättet ville Dali ge betraktaren en känsla av chock - en surrealistchock. Genom denna skulle fantasin befrias från sitt mentala fängelse av logik och förnuft och vägen till det undermedvetna öppnas. På det sättet skulle betraktaren tvingas ifrågasätta sin egen uppfattningsförmåga och själv skapa en djupare mening ur blandningen av verkligt och overkligt som han eller hon mött i konstverket. Alexander Calder, Lökspindel, 1940-talet Alexander Calder/BUS 2012

9 ATT ARBETA VIDARE SKAPA BILDER: Klipp och klistra med bilder! Vad är en surrealistchock och vad är det som gör att en bild kan kännas kuslig? Låt eleverna ta fram och klippa ut bilder ur tidskrifter och tidningar som föreställer helt skilda saker. Låt dem sedan foga ihop bilderna så att oväntade möten uppstår gärna på ett lite kusligt och udda sätt. Det går också att komplettera collagen genom att rita och måla på dem. TEXT: Klipp och klistra med språket! Hur kan man skapa en berättande text som är surrealistisk? Ett sätt som Surrealisterna använde är att ta en tidningsartikel klippa ut alla ord och sedan utan att titta på dem klistra ihop dem till en text. Vill man kan man sortera orden efter ordklass och sätta ihop dem i grammatiskt riktiga meniningar FOTOGRAFI: Gör egna surrealistiska fotografier. Börja med att hitta på ett tema t ex klassrummet är en plats för lärande. Tänk igenom hur man skulle kunna uttrycka detta i en surrealistisk bild. Utgå ifrån att fotografiet skall innehålla: Ett överraskningsmoment. Ett visuellt element som får betraktaren att stanna upp och haja till på ett oväntat sätt. Sammanställningar av olika föremål. Låt bilden innehålla föremål som är olika men samtidigt idémässigt går att knyta till varandra. Infoga ett eller flera bildelement/föremål som inte följer logiken i den övriga bilden. Tänk på ljussättning och skuggor (surrealisterna använde ofta stark belysning som kastade långa hårda skuggor). Kameravinkeln är också viktig tas bilden uppifrån kan man vrida på den färdiga bilden för att på det sättet öka känslan av att det är något som inte stämmer i bilden. UNDERSÖK SPIRITUALISM OCH TEOSOFI: Hur några esoteriska strömningar tog sig uttryck i det tidiga 1900-talet. Hilma af Klint är bara en av många som vid tiden kring sekelskiftet intresserade sig för det esoteriska. Ta reda på mer om Hilma af Klint vem var hon egentligen? Den teosofiska läran påverkade många författare och konstnärer. Vad betyder esoterisk? Vilka är de viktigaste idéerna inom teosofin? Lever dessa tankar kvar i samhället idag? Om någon har sett DaVinci-koden eller Harry Potter på film eller läst Dan Brown eller J.K Rowling kan dessa upplevelser fungera som ett diskussionsunderlag. RENÄSSANSEN, MYTOLOGIN OCH FREUD: Ta reda på mer om Giuseppe Arcimboldo och renässansens konst. Hur uttryckte man idéer i konsten på den tiden och vad är en personifikation, en allegori och en metafor? Kan man även skriva allegoriska berättelser? Diskutera även betydelsen av grekisk och romersk mytologi i äldre konst. Varför använde man myterna och vad ville man säga med dem? Undersök på vilket sätt Freud använde dessa myterna och ta fram exempel på surrealistiska målningar med mytologiska motiv.

10 DISKUTERA DET NYA BILDSAMHÄLLET: Dagens bildbehandlingsprogram har gett oss nya obegränsade möjligheter att skapa bilder av en mängd olika bilder som klippts ihop till nya overkliga och drömlika fantasibilder. På nätet finns det flera websidor där man kan se och beundra dessa fantastiska fotomontage. I de allra flesta fall ligger de nog närmare reklamfotografiet än konstbilden. Leta upp exempel på denna typ av surrealistiskt inspirerade fotomontage och diskutera dem utifrån relationen konstfotografi reklambild. Vilka är det som skapar dessa bilder och vad vill de säga oss? Är deras bilder bara en vitsig lek med ihopsaxade bildelement och en uppvisning i hur tekniskt skickliga de är på bildredigering i Photoshop eller finns där ett budskap och en djupare mening? Är detta konst och varför är det, eller är det inte, konst? Från början såg man inte fotografi som konst överhuvudtaget, utan bara som ett mekaniskt sätt att avbilda verkligheten, hur tror ni att man kommer at se på dessa bilder om hundra år? MEDIASAMHÄLLET OCH INTERNET: Ta reda på mer om Marchall Mc Luhans idéer om mediesamhället, vem var han egentligen och vad har han blivit känd för? Använd Couplands text som underlag och diskutera vad han menar när han säger att Internet har vidgat vårt inre, vårt undermedvetna ut i en gemensam virtuell sfär. LÄS EDGAR ALLAN POE: Det var inte bara den äldre konsten som insprirerade surrealisterna utan även litteratur av författare som Edgar Allen Poe och Lovecraft. När Stephen King var ung läste han Poes skräcknoveller och lät sig inspireras. Läs en novell av Edgar Allen Poe och diskutera innehållet gärna i jämförelse med Stephan Kings böcker/filmer SE FILM: Surrealieterna arbetade även med film tillsammans med Luis Buñuel gör Dalí gör Den andalusiska hunden. Han gör också en animerad film för Disney, båda filmerna går att se i utställningens filmprogram. Titta på filmerna, diskutera dem och diskutera sedan hur surrealismen gett inspiration till andra filmskapare. Det finns många exempel som t ex Monte Pytons filmer, Stanley Kubriks A Clockwork Orange eller Pirates of the Caribbean.. Diskutera vad i dessa filmer som kommer från surrealismen och försök komma på fler exempel. KONST: Låt eleverna arbeta i mindre grupper. Först väljer de ett verk av någon av konstnärerna i utställningen (verket behöver inte finnas i utställningen). Sedan tar de fram så mycket information de kan om det verk de valt, ser på det tillsammans och berättar sedan för de andra i klassen vad de kommit fram till samtidigt som de visar målningen så att alla kan vara med och upptäcka mer.

11 SURREALISM I MODE OCH POPULÄRKULTUR Det här kollaget visar exempel på hur de surrealistiska konstnärerna Salvador Dalí och René Magritte än idag inspirerar modeskapare och artister. En flitig användare av Dalís bildvärld är sångerskan Lady Gaga som ovan kan ses iklädd hattar inspirerade av Dalís Lobster Phone (1936) och uppträdande live på scenen med scenografi som parafraserar på två av Dalís surrealistiska målningar från 1940-talet. Ett annat exempel är Magrittes Den röda modellen (1935) som 2009 inspirerade modeföretaget Comme des Garçons att lansera ett par skor som påminde om ett par nakna fötter. Den röda modellen finns att se på plan 2 i utställningen SUPERSURREALISMEN. Låt dina elever leta upp fler exempel på surrealism i samtida populärkultur!

12 TIDSLINJE År Verk i utställningen Krig Politiska händelser Teknik och kultur 1914 MÅLNING: Giorgio de 1.a världskriget bryter ut Chirico, Barnets hjärna 1915 Den Ottomanska regeringen (Turkiet) dödar och deporterar över 1 miljon armenier Einstein kommer på relativitetsteorin 1916 Brittiska trupper invaderar Mesopotamien (Irak) 1917 FOTO: Andre Kertész, Underwater Swimmer, Esztergom USA deklarerar krig mot Tyskland Oktoberrevolution bolsjevikerna tar makten i Ryssland Tsar Nicolas II abdikerar efter februarirevolutionen i Petrograd :a världskriget upphör Tysklands kung Wilhelm II abdikerar 1919 André Breton och Philippe Soupault publicerar den första texten skriven med automatisk skrift Les Champs magnétiques Fredsfördraget signeras i Versailles Tyskland får skulten för 1:a världskriget Weimarrepubliken utropas i Tyskland Kvinnor får rösträtt i Tyskland Nationernas Förbund bildas Kvinnor får rösträtt i Sverige James Joyce Porträtt av en konstnär som en ung man Tanks används för första gången i krig i slaget vid Cambrai 1920 MÅLNING: Max Ernst, eislandschaften, eiszapfen und gesteinsarten des Weilichen Körpers SKULPTUR: Man Ray, Lamp-shade Turkiska frihetskriget börjar Mesopotamien blir engelskt protektorat Första presidentvalet i USA där både män och kvinnor får rösta på lika villkor 1921 Extrem inflation i Tyskland Den första kommersiella radiosändningen Agata Christie ger ut sin första deckare Lögndetektorn uppfinns 1922 André Breton bryter med Dadarörelsen Irland utropas till egen stat Mussolini marscherar in i Rom och bildar fascistisk regering Insulinet upptäcks Tutankhamuns grav upptäcks Josef Stalin blir generalsekreterare i centralkommittén James Joyce Odysseus 1923 SKULPTUR: Man Ray, Oförstörbart objekt Turkiska frihetskriget slutar Det moderna Turkiet grundas En plan för att lösa Tysklands problem med krigsskulder upprättas Talfilmen uppfinns 1924 André Breton publicerar sitt Surrealistiska manifest MÅLNING: Joan Miró, Les joujoux 1925 Max Ernst gör sina fösta frottage och surrealisterna börjar leka Exquisite corpse En kamp om makten i Sovjetunionen som Stalin vinner inleds Hitler fängslas efter misslyckad statskupp Lenin dör Olje exploateringen börjar i Oman Hitler publicerar Min Kamp Första olympiska vinterspelen Den Belgiske målaren René Magritte gör sina

13 första surrealistiska verk och blir ledare för den Belgiska surrealistgruppen MÅLNING: Francis Picabia, Première rencontre MÅLNING: Joan Miró, Tête de paysan catalan MÅLNING: Giorgio de Chirico, Häst 1926 André Breton öppnar ett surrealistgalleri i Paris Joan Miró ansluter sig till surrealisterna FOTO: André Kertész, Satiric Dancer, Paris 1927 André Breton går med i kommunistpartiet MÅLNING: Joan Miró, Röd figur MÅLNING: Max Ernst, L été imaginaire 1928 André Breton publicerar Surrealism och måleri Salvador Dalí and Luis Buñuel gör filmen Den andalusiska hunden 1929 Den svenska Surrealistgruppen Halmstadsgruppen bildas MÅLNING: André Breton, Valentine Hugo, Tristian Tzara, Paul Eluard, Cadavre exquis 1930 MÅLNING: 1930-tal Georges Papazoff, Komposition med blå bakgrund FOTO: Brassaï, Kärlekspar på ett litet café i Paris SKULPTUR: Alberto Giacometti, Bur MÅLNING: Max Ernst, Mänsklig figur MÅLNING: Gunnar Löberg, Clown i landskap FOTO: Lotte Jacobi, Peter Tyskland blir medlem i Nationernas Förbund Det ryska jordbruket börjar kollektiviseras Brittiska kvinnor får samma rätt att rösta som män Vatikanstaten grundas A.A.Milne Nalle Puh Charles Lindbergh flyger ensam över Atlanten Första fungerande TV:n presenteras Big Bang teorin om universums tillkomst presenteras BBC grundas Den första ljudfilmen Jazz sångaren visas Tuggummit uppfinns Pencillin uppfinns Färdigskivat bröd uppfinns Walt Disneys figur Musse Pigg syns för första gången i den tecknade stumfilmen Plane Crazy Dow Jones index faller med 20% och den stora aktiekraschen på Wall Street är ett faktum Bilradion uppfinns Ernst Hemingway Farväl till vapnen Första Oskarsgalan Pluto upptäcks Empire State Building står färdig Kristusmonumentet i Rio de Janeiro byggs av

14 Lorre ETSNING: Siri Rathsman, Komposition (två etsningar) 1932 FOTO: Lotte Jacobi, Badare 1933 MÅLNING: Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta FOTO: André Kertész, Distortion No 40, Paris FOTO: Henri Cartier- Bresson, Valencia Irak blir ett självständigt land Franklin E Roosevelt väljs till president i USA I USA lanseras ett program för att komma till rätta med den ekonomiska krisen The New Deal Adolf Hitler blir Tysklands riks kansler Hitler beslutar att Tyskland skall gå ur Nationernas Förbund cement från Limhamn Luftkonditioneringen uppfinns Amelia Erhart blir den första kvinnan att flyga ensam över Atlanten Vetenskapsmän lyckas dela en atom Golden Gate bron i San Fransisco börjar byggas Loch Ness monstret ses för första gången 1934 FOTO: Werner Rohde, Arme-Fabrik für Menschen. Aus dem Portfolio 12 FOTO: Man Ray, Konstnärens studio FOTO: Henri Cartier- Bresson, Nacho, peinre mexican, Santa Clara Mexico 1935 COLLAGE: Manuel Alvarez Bravo: Il sistema nervoioso del gran simpatico MÅLNING: René Magritte, Den röda modellen FOTO: Hans Bellmer, Utan titel, tre fotografier från serien Dockan MÅLNING: Erik Olson, Dagen genom natten 1936 SKULPTUR: Margret Openheim, Min guvernant SKULPTUR: Wilhelm Freddi, Sex-Paralysappeal Italien invaderar Etiopien Tyskland ockuperar Rehnlandet Spanska inbördeskriget bryter ut Tysklands första koncentrationsläger för judar inrättas Hitler blir Tysklands Fürer Kommunisternas långa marsch i Kina Nazisterna presenterar Nuremburgs raslagar som begränsar judars rättigheter Trotsky går i exil i Mexico 1937 MÅLNING: Peter Weiss, Den stora världsteatern MÅLNING: Esias Thoren, Under narkosen MÅLNING: Sven Johnson, Ecce homo 1938 MÅLNING: Paul Klee, Tiermonument MÅLNING: Axel Olson, Bakgården MÅLNING: Esaias Thorén, Hädanfärd 1939 Salvador Dalí utesluts ur surrealistgruppen MÅLNING: Stellan Mörner, Drömland I Arabrevolter i Palestina Japan invaderar Kina Massakern i Nanking Tyskland invaderar och ockuperar Österrike 2:a världskriget startar när Tyskland invaderar Polen Sovjet Unionen invaderar Polen Italien går ur Nationernas Förbund Utrensningarna börjar i Sovjetunionen Kristallnatten judiska synagogor och affärer förstörs över hela tyskland Golden Gatebron i San Fransisco öppnas Picasso målar Guernica Radioteater baserad på boken Världarnas krig leder till panik i USA Sigmund Freud dör John Steinbeck Vredens druvor Första passagerarflyget

15 1940 MÅLNING: David Algaro Siqueiros, Fredsväktaren FOTO: Paul Strand, Calvario, Patzcuaro/Cristo TLacochoaya, Oaxaca/Cristo Oaxaca Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig Rysk finska kriget upphör och Finland tvingas ge Karelen till Sovjet Unionen Tyska trupper invaderar Danmark och Norge Winston Churchill blir premiärminister i Storbritannien Leon Trotsky mördas över Atlanten Helikoptern uppfinns Nylonstrumpor börjar säljas Ernest Hemingway Klockan klämtar för dig Italien deklarerar krig mot Frankrike och Storbritannien Italien invaderar Egypten

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso Välkomna till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk av i Moderna Museets samling. Gå tillsammans hela klassen. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar. De berättar gärna om

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Årskurs 4 6

Moderna Museet på egen hand Årskurs 4 6 Moderna Museet på egen hand Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till idag. Gå tillsammans

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj avbildade landskapet utan man målade det synintryck

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Karta Moderna Museet Till Plan 1 och 2 Med stöd av: Välkommen till Moderna Museet! Moderna Museet visar konst från år 1900 till idag. Här kan du se

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang.

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. ESVfoto 50p foto uppgift 1 Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. A) Ta minst fem bilder med kameran som beskriver ett skeende, dvs något

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN!

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! INNEHÅLL Om SKAPA STORT programmen... 3 Till dig som lärare... 4 Förslag till konstprojekt... 5 Förslag till samarbete konstprojekt (svenska)... 6 Till dig

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

VERKTYGSLÅDA. Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får besöka er skola med Din inre röst.

VERKTYGSLÅDA. Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får besöka er skola med Din inre röst. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får besöka er skola med Din inre röst. Din inre röst är ungefär en timme lång och undersöker på ett mjukt och meditativt sätt klassrummets

Läs mer

[Text & porträttfoto Göran Hellström] Skorstenen i Wanås slottspark är 17 meter hög. Den byggdes 2007. Foto Jan Svenungsson. 38 KONSTVÄRLDEN & DISAJN

[Text & porträttfoto Göran Hellström] Skorstenen i Wanås slottspark är 17 meter hög. Den byggdes 2007. Foto Jan Svenungsson. 38 KONSTVÄRLDEN & DISAJN Jan Svenungsson bygger skorstenar på de mest omöjliga platser. Det började med en skorsten på 10 meter utanför Moderna Museet 1992. Och nu har han nyligen fullbordat sin nionde skorsten. Ett bygge på 18

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS 2011. LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober 2011-5 februari 2012

Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS 2011. LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober 2011-5 februari 2012 Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Nils von Dardel/BUS 2011 LÄRARHANDLEDNING SCENBYTE 15 oktober 2011-5 februari 2012 INLEDNING Det du håller i din hand är en kortfattad introduktion till utställningen

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Tina Haldorsson Målningar

Tina Haldorsson Målningar Tina Haldorsson Målningar 2 Olja på duk 115 x 120 cm 4 Blandteknik på papper 25 x 25 cm Blandteknik på papper 24 x 24 cm 5 6 Olja på duk 130 x 130 cm Blandteknik på papper 24 x 24 cm 7 8 Blandteknik på

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014

WORKSHOP Landskapsworkshop med mästerfotograf Hans Strand lördag 9/5 - söndag 10/5, 2014 WORKSHOP Välkommen till en fantastisk workshop i regi av BETTER MOMENTS/National Geographic 125år under ledning av de bästa fotograferna inom sitt fält. Möt Hasselblads mästare, landskapsfotografen Hans

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth Skolprogram FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 januari 2014 Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Säg det med ljuset. Det första du behöver göra om du inte redan gjort. OBS! namn på modellerna i bylines

Säg det med ljuset. Det första du behöver göra om du inte redan gjort. OBS! namn på modellerna i bylines Säg det med ljuset Rätt som det är händer det. Du får en förfrågan om du har lust att hjälpa till med ett fotouppdrag. Det enda som står i vägen för dig och din första avlönade bild är det faktum att du

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT

du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT du vet att du har svaret nära nu ERIKA BENGTSDOTTER SILVIJA BOIJSEN SINKA MATS WALTRÉ PY WERNSTEDT Konstnär som arbetar med måleri och flerdimensionella arbeten och installationer. Konstnär inspirerad

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING CAJSA VON ZEIPEL & JOHAN SVENSSON 2013.03.23-2013.05.19. Messy Minors, Cajsa von Zeipel

LÄRARHANDLEDNING CAJSA VON ZEIPEL & JOHAN SVENSSON 2013.03.23-2013.05.19. Messy Minors, Cajsa von Zeipel LÄRARHANDLEDNING CAJSA VON ZEIPEL & JOHAN SVENSSON 2013.03.23-2013.05.19 Messy Minors, Cajsa von Zeipel Installation av Hello, Goodbye med Cajsa von Zeipel vid skulpturens huvud VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 Jens Fänge/BUS (2011), Jalousie, olja på duk. VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM! Sommaren är här och tre nya

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

SKOLPrOgram vår/sommar 2015

SKOLPrOgram vår/sommar 2015 SKOLProgram vår/sommar 2015 innehållsförteckning skolprogram 2015 Utställningar 1-4 Visningar 5-6 medeltida hantverk & dans 7-8 på egen hand 8-9 allmän information 10 1 utställningar utställningar 2 DET

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING 60 40 8 OKTOBER - 8 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL

LÄRARHANDLEDNING 60 40 8 OKTOBER - 8 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL LÄRARHANDLEDNING 60 40 8 OKTOBER - 8 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL INNEHÅLL 2. Innehåll / Om handledningsmaterialet 3. Gustavsbergs Konsthall / Besöksinfo 4. Om 60 40 5. Fördjupning: Tracwy Rowledge 6.

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

I Salvador Dalis fotspår En passionerad och färgstark resa

I Salvador Dalis fotspår En passionerad och färgstark resa I Salvador Dalis fotspår En passionerad och färgstark resa Dione Divine Travel, Danderydsgatan 28, 114 26 Stockholm Telefon: 08-411 01 53, 678 11 00 Email: info@divinetravel.se www.divinetravel.se I Salvador

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

FRANK BJÖRKLUND. En nutida svensk surrealist. Konstvetenskap B VT13 Rebecca Pihl Eva Lindqvist Sandgren

FRANK BJÖRKLUND. En nutida svensk surrealist. Konstvetenskap B VT13 Rebecca Pihl Eva Lindqvist Sandgren FRANK BJÖRKLUND En nutida svensk surrealist Konstvetenskap B VT13 Rebecca Pihl Eva Lindqvist Sandgren Innehållsförteckning Frank Björklund...s1 Syfte, frågeställning, urval & metod...s2 Vad är surrealism?...s2

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer