Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref:"

Transkript

1 Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg-Morse) Trotssyndrom och uppförandestörning AD/HD, ADD Autismspektrumtillstånd Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Självskadebeteende Traumarelaterade tillstånd och stress Bipolärt syndrom Beroendetillstånd Neurovetenskap och neurologi Diagnostik Psykofarmakologi Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Allmänt ST- och läkarrollen Etik Vetenskapligt arbete Psykologi och psykoterapi Pedagogik Barnet i samhället Sömn Psykosomatik Vuxenpsykiatri Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen)... 13

2 2 Litteraturförslag BUP ST-läkare Från studierektorsgruppen januari 2011 Gunnel Svedmyr Gunnar Brodd Samt från namngivna referenter Kommentarer i kursiv stil inom parentes 1. Allmän barnpsykiatri Dulcan, M. (2010). Dulcan s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. Washington, DC : American Psychiatric Pub. Gillberg, C., Harrington, R. & Steinhausen, H.-C. Editors. (2006). A Clinicians Handbook of Child and Adolescent Psychiatry. Cambridge : Cambridge University Press. Gillberg, C. & Hellgren, L. (2000). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm : Natur och Kultur. Havnesköld, L., Risholm-Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm : Liber. (Nyare kunskaper i ämnet vävt ihop med det äldre användbar kunskap.) Rutter, M. Ed. (2008). Rutter s Child- and Adolescent Psychiatry. Malden, Mass. : Blackwell Pub. Nu även på Facebook Cochrane library: Cochrane reviews: SBU: utvärderar depression, ångest, ADHD hos flickor, m m. En del om barn och ungdomar och de studier som är genomförda kring medicinering respektive psykoterapi. 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Berg Brodén, M. (1989). Mor och barn i ingenmansland : intervention under spädbarnsåldern. Stockholm : Almqvist & Wiksell. (Gammal men fortfarande aktuell.) Broberg, A. (2006). Anknytningsteori : betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm : Natur och Kultur. (Kompletteringsbok.)

3 3 Hart, S. (2008). Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet. Malmö : Gleerubs utbildning. (Integrerar tidigare teorier.) Moe, V., Slinning, K., Bergum Hansen, M. (2010) Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Norsk Forlag. (Komplett om småbarns utveckling.) Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm : Natur och Kultur. (Bra grundbok.) 0-3 år, zero to three: Bra site att plocka information ifrån. 3. Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Beck-Friis, J. (2005). När Orfeus vände sig om : en bok om depression som förlorad självaktning. Stockholm : Natur och Kultur. Hawton, K., Rodham, K. (2006). By their own young hand : deliberate self-harm and suicidal ideas in adolescents. London : Jessica Kingsley. King, R. A., Apter, A. Ed. (2003). Suicide in children and adolescents. Cambridge : Cambridge University Press. Olsson, G. (2004). Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen. Stockholm : Gothia. Redfield Jamison, K. (2005). Mörkret faller snabbt : till självmordets förståelse. Studentlitteratur AB. Ringskog Wagnhammar, S., Wasserman, D. (2010). Första hjälpen vid självmordsrisk. Lund : Studentlitteratur. Wasserman, D. (2010). Depression en vanlig sjukdom. Natur och Kultur. (Innehåller barnkapitel.) NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Bra information om suicidalitet och depression som även gäller barn och ungdomar. Nationella riktlinjer : Vård av suicidala barn och ungdomar med familjer. (2003). Stockholm : Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Socialstyrelsens riktlinjer 2010 Depression och ångestsyndrom:

4 4 4. Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg- Morse) Bejerot, S. (2002). Tvångssyndrom OCD : nycklar på bordet. Stockholm : Cura. Farm Larsson, M., Wisung, H. (2005). Fri från oro, ångest och fobier : råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Stockholm : Forum. Gillberg, C. (1999). Det hoppar och rycker i kroppen och själen : om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Cura Kåver, A. (1999). Social fobi. Stockholm : Cura. (En välunderbyggd bok i detta ämne, ej specifikt för BUP.) March, J.S., Mulle, K. (1998). OCS in Children and Adolescents : A Cognitive-Behavioral Treatment Manual. New York : Guilford Press. Svirsky, L., Thulin, U., Öst, L-G. (2006). Mer än bara blyg : om social ängslighet hos barn och ungdomar. Stockholm : Cura. Wadström, O. (2007). Sluta älta och grubbla : lättare gjort med kognitiv beteendeterapi (KBT) : hur ältande och grubblande fungerar och hur man ska göra för att komma tillrätta med det. Linköping : Psykologinsats. Wadström, O. (2008). Tvångssyndrom : orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv. Linköping : Psykologinsats. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders : a Practice Manual and Conceptual Guide. Chichester : Wiley, cop. Öst, L-G. Red. (2010). KBT inom barn och ungdomspsykiatrin. Stockholm : Natur och Kultur. E-boken Tourettes syndrom. (http://www.akademiska.se/templates/page aspx) Riksföreningen Ananke, Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige. SBU Ångestrapporten. 5. Trotssyndrom och uppförandestörning Sandström, S. (2004). Ungdomsvåld : orsaker och åtgärder. Stockholm : Liber.

5 5 6. AD/HD, ADD Gillberg, C. (2010). Ett barn i varje klass : om ADHD och DAMP. Stockholm : Cura. (Bra grundbok i ämnet med bra kunskaper och erfarenheter.) Iglum Rønhovde, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig! : barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Lund : Studentlitteratur. Kadesjö, B. (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm : Socialstyrelsen. Nadeau, K.G., Littman, E. B., Quinn, P.O. (2002). Flickor med AD/HD. Lund : Studentlitteratur. (En bra sammanställning av kunskapsläget.) ADHD hos flickor (2005). SBU-rapport. (Bra och uppdaterat för denna grupp.) Amerikansk sida med mycket information om diagnoserna ADD och ADHD, diagnoskriterier, tips till föräldrar och lärare, riktlinjer för behandling m m. RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Samlar barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt deras familjer. Riksförbundet Attention. Förening för neuropsykiatriska funktionshinder, en organisation för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder samt deras anhöriga. 7. Autismspektrumtillstånd Attwood, T. (2008). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom : vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm : Natur och Kultur. Frith, U. Red. (1998). Autism och Aspergersyndrom. Stockholm : Liber. Gerland, G. (2002). Det är bra att fråga : om Asperger syndrom och högfungerande autism. Stockholm : Cura. Gillberg, C. (1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Natur och Kultur. (Vederhäftig och konkret grund och fördjupningsbok, även för föräldrar.) Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom : normala, geniala, nördar? Stockholm : Cura. Wing, L. (1998). Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella. Stockholm : Cura.

6 6 Riksföreningen Autism. Föreningen vänder sig till personer med autism och autimsliknande tillstånd, t ex Asperger syndrom, disintegrativ störning, atypisk autism. Se även 8. Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Clinton, D.N., Norring, C. (2009). Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm : Natur och Kultur. (Fortfarande bra.) Ghaderi, A., Parling, T. (2007). Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg. Stockholm : Natur och kultur. (Överkurs för grundutbildning.) Glant, H. (2002). Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar : handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm : Natur och kultur Hjalmers, N. (2005). Kliniska riktlinjer. Förlag: Gothia. (Utgått från förlaget.) Van der Ster, G. (2009). Mattillåtet : praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Stockholm : Forum. (Ingående beskrivning av hur man kan förstå och behandla ätstörningar, skrivet av en dietist. Bra bok.) SCÄ (Stockholms centrum för Ätstörningar) används vid Metis kurser. 9. Självskadebeteende Åkerman, S. (2009). För att överleva : en bok om självskadebeteende. Johanneshov : TPB. Socialstyrelsens rapport. (2004). Flickor som skadar sig själva, art nr Socialstyrelsens underlag för experter. (2004). Vad vet vi om flickor som skär sig? Art nr Självskadebeteende forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. 2008:1. Self Harm and Eating Disorder Organisation. 10. Traumarelaterade tillstånd och stress Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling / Johan Cullberg samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner / av Tom Lundin. Stockholm : Natur och kultur..

7 7 Levine, P. A., Frederick, A. (1997). Waking the tiger : healing trauma : the innate capacity to transform overwhelming experiences. Berkeley, Calif. : North Atlantic Books, cop. Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). Trauma and the body : a sensorimotor approach to psychotherapy. New York : W.W. Norton. Perski, A. (2006). Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv. Stockholm : Bonnier fakta. (Bra grundbok om stressjukdomars uppkomst och behandling.) Rönnmark L (red). (2001). "Att möta det man möter - Erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg", Rapport 4:2001, FoU i Väst (Om stöd och behandlingsarbetet efter brandkatastrofen där många ungdomar dog och blev allvarligt skadade.) Sapolsky, R. (2003). Varför zebror inte får magsår : om stress, stressrelaterade sjukdomar och konsten att handskas med riskerna. Stockholm : Natur och kultur. Scaer, R. C. (2007). The body bears the burden : trauma, dissociation, and disease. New York : Haworth Medical Press Svedin, C-G., Banck, L. Red. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund : Studentlitteratur. Terr, L. (1990). Too scared to cry : psychic trauma in childhood. New York : The Perseus Book Group, cop. Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C., Weisæth, L. Ed.. (2007). Traumatic stress : the effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York : Guilford Press. Kartläggning av apatiska barn 11. Bipolärt syndrom Pavuluri, M. (2008). What works for Bipolar Kids : Help and Hope for parents Beroendetillstånd Spelberoende. Ett problem som uppmärksammats de senaste åren när det gäller ungdomar. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns det bra information samt på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Mycket och bra information om alkohol, tobak, narkotika

8 8 13. Neurovetenskap och neurologi Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. Lund : Studentlitteratur. (Ny teori om receptorer, läkemedel och den senast CNS-forskningen på området med behandlingsimplikationer.) Carter, C., Lederhendler, I. I., Kirkpatrick, B. Ed. (1999). The integrative neurobiology of affiliation. Cambridge, Mass. ; MIT Press, cop. Damasio, A. R. (2006). Descartes misstag : känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. (Intressanta kopplingar mellan hjärnforskning och 1600-talets filosofi. Skrivet av en professor i neurologi.) Damasio, A. R. (2003). På spaning efter Spinoza : glädje, sorg och den kännande hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. Eliot, L. (2000). What s going on in there? How the Brain and Mind Develop in the First five Years of Life. Amazon.com. Gillberg, C. (1995). Clinical child neuropsychiatry. Cambridge : Cambridge Univ. Press. (Vetenskaplig och djupgående bok, ett standardverk.) LeDoux, J. E. (2003). The synaptic self : how our brains become who we are. London : Macmillan, Luria, A. R. (1977). Mannen vars värld slogs i spillror : berättelsen om en hjärnskada. Stockholm : Wahlström & Widstrand. Ratey, J. J. (2003). A user s guide to the brain : perception, attention, and the four theaters of the brain. London : Abacus. Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation & disorders of the self. New York : Norton, cop. Solms, M., Turnbull, O. (2005). Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder. Stockholm : Natur och kultur. (Nya och spännande kopplingar mellan nyare hjärnforskning och psykoanalysen och dessa kunskapsfält.) 14. Diagnostik DSM-IV American Psychiatric Association: DSM IV Den stora boken. ICD-10 Zero-to-three DSM-V

9 9 15. Psykofarmakologi Björling, G. (2007). Långtidsbehandling med litium : till dig som långtidsbehandlas med litium eller har anhörig som gör det. Södertälje : AstraZeneca. (Ingående och konkret beskrivning av Litiumbehandling även till pat/föräldrar.) Carlberg, I. (2008). Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Stockholm : Norstedt. (Om historien bakom SSRI-preparaten både teori och praktik samt hur diagnossystemet DSM utvecklas tillsammans med kunskapen om psykiatrisk sjuklighet och de vidgade indikationerna för SSRI-medicinerna.) Kutcher, S. P. (Ed.) (1997, 2002). Practical child and adolescent psychopharmacology. Cambridge, UK ; Cambridge University Press. (Den första upplagan mycket konkret och omfattande. Den andra mer översiktlig angående området, mer principer än kokbok.) Lingjaerde, O. (2006). Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar. Lund : Studentlitteratur. (Faktabok i ämnet på svenska fackgranskad av en farmakolog.) Stahl, S. M. (2008). Stahl's essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical applications. Cambridge : Cambridge University Press. Stahl, S. M. (2009). Stahl's essential psychopharmacology : the prescriber's guide. New York : Cambridge University Press. 16. Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Adler, H., Sjölenius, B. (2001). Intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården : praktisk handbok. Lund : Studentlitteratur. (Rekommenderas men den är tyvärr utgången.) Adler, H. et al (2010). Psykiatrins Juridik 2010 : verksamhetsinriktad uppslagsbok. Täby: Juris. (Uppdateras årligen.) Allmänna råd från Socialstyrelsen angående anmälan och anmälningsplikt. (Bra direktiv hur en anmälan till Socialtjänsten går till enligt SoL. 14.) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Här finns mycket information om vilka rättigheter man har enligt LSS och vilka grupper som kan använda sig av lagen.)

10 10 LVU Lagen om vård av unga. Allmänna råd om LVU. Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. (Bra läsning men inte helt tydlig vad gom gäller för barn och ungdomar.) 17. Allmänt ST- och läkarrollen Egidius, C., Egidius, H., Erwander, B. (2008). Vägen till specialist : enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar Lund : Studentlitteratur. (Nyskriven upplaga om upplägg och struktur för ST i alla specialiteter.) Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri hemsida: 18. Etik Bischofberger, E. (2004). Barnet i vården. Stockholm : Liber. Engström, I. (2006). Tvingad till hjälp : om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Lund : Studentlitteratur. Gustavsson, L. H. (2006). En läkares samvete : Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån. Norstedts förlag. (Etisk dagbok. En personlig och allmängiltig skildring av etisk mognad och process, som ger många möjligheter till personliga reflektioner i dessa frågor.) Hallerstedt, G. (2006). Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande. Göteborg : Daidalos. (Om diagnoser pos och neg av Johannisson, Soback, Kärfve. Bra och tankeväckande vad som styr oss och diagnossättning.) Ottosson, J. O. (2005). Psykiatrisk etik. Stockholm : Liber. 19. Vetenskapligt arbete Levi, R. (2009). Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm : Norstedt Ludvigsson, J. (2002). Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund : Studentlitteratur. Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm : Liber.

11 Psykologi och psykoterapi Andersen, T. (2003). Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen. Stockholm : Mareld. (En dåtida nytänkande som genererat mycket nya idéer och möjligheter att hantera svåra problem.) Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm : Natur och kultur. (Klassiker och friskfaktorer, KASAM (känsla av sammanhang), dvs vad som håller oss friska till kropp och själ i st f motsatsen.) Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T. (2003). Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar. Stockholm : Natur och kultur. Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach. London : Routledge. Carter, E.A., McGoldrick, M. (1999). The expanded family life cycle : individual, family, and social perspectives. Boston, Mass. : Allyn and Bacon, cop. (En grundbok i klassiker i ämnet som väl försvarar sin plats.) Furman, B. (2005). Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Stockholm : Natur och kultur. Furman, B., Ahola, T. (1992). Ficktjuven på nudistlägret. Förlags ai-ai Helsingfors. (En lättläst och inspirerande introduktion i ämnet.) Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder : en forskningsbaserad översikt. Stockholm : Gothia. (Vad finns beforskat och vad blir resultaten när vi använder familjeterapin i olika sammanhang.) Juul, J. (2009). Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen. Stockholm : Månpocket. Klein, S. (2005). Lyckoformeln eller Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2009). Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor. Stockholm : Natur & kultur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Stockholm : Natur och kultur. (Läsvärd och lättillgänglig om beh av borderline, även på tidigt stadium.) Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur.

12 12 Nilsonne, Å. (2007). Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro. Stockholm : Natur och kultur. 21. Pedagogik Andersson, L. (2001). Sociala berättelser och seriesamtal : teori och praktik. Stockholm : Riksfören. Autism. Freltofte, S. (1998). Att stödja barn med DAMP : neuropedagogik för lärare och föräldrar. Stockholm : Natur och kultur. Greene, R. W. (2003). Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm : Cura. Greene, R. W. (2009). Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm : Cura. Juul, K. (2005). Barn med uppmärksamhetsstörningar : en handledning för lärare och annan pedagogisk personal. Lund : Studentlitteratur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur. På hemsidorna för Skolverket och Myndigheten för skolutveckling finns det intressanta utredningar om skolans möjligheter att möta barn som har problem. 22. Barnet i samhället Lindblad, F., Lindgren, C. (2010). Välfärdslandets gåta : varför mår barnen inte lika bra som de har det? Stockholm : Carlsson. 23. Sömn Mindell, J. A., Owens, J. A. (2009). A Clinical Guide to Pediatric Sleep. Diagnosis and Management of Sleep Problems. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA. Sheldon, S. H., Ferber, R., Kryger, M. H: (2005). Principles and Practice of Pediatric Sleep Medicine. Elsevier Inc. USA. Stores, G. (2001). A clinical guide to sleep disorders in children and adolescents. Cambridge ; Cambridge University Press. Stores, G., Wiggs, L. (2001). Sleep disturbance in children and adolescents with disorders of development : its significance and management. London : Mac Keith.

13 Psykosomatik Alfvén, G. (2006). Barn & psykosomatik : i teori och klinik. Stockholm : Norstedts akademiska förlag. SOU rapporter. Inte sällan mycket intressanta, t ex Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) som kan laddas ner gratis på 25. Vuxenpsykiatri Algullander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund : Studentlitteratur. (En kortfattad introduktion men grundlig aktuell genomgång av de flesta VUPstörningarna samt mycket bra om psyk-status inkl DVD-skiva.) Beckman, V. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD. Stockholm : Cura. Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm : Natur och kultur, cop. Hare, R. (2005). Psykopatens värld : utan samvete. Lund : Studentlitteratur. (Enkel och instruktiv bok i detta ämne, en del av våra pat hamnar ju tyvärr i denna grupp och viktigt att vara vaksam på dem.) Herlofsson, J., Ekselius, L. (2009). Psykiatri. Lund : Studentlitteratur. Ottosson, J-O. (2010). Akut psykiatri. Stockholm : Liber. (För vuxna men relevant även för barn.) Ottosson, J-O. (2009). Psykiatri. Stockholm : Liber. (Med e-lab. En klassiker som uppdaterats regelbundet och ger mycket fakta om VUP men del är tillämpbart för oss.) 26. Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen) Alakoski, S. (2007). Svinalängorna. Stockholm : Bonnier. Bergström, G. (1994). Ramsor och tramsor om Bill och Bolla. Stockholm : En bok för alla. (Ang utvecklingsstörning.) Brattberg, G. (1999). Enastående : självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism. Stockholm : Värkstaden. Crafoord, C. (2010). Kärleksförsök och svek : en själsläkares berättelser. Stockholm : Natur & Kultur. Crafoord, C. (2005). Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst. Stockholm : Natur och kultur.

14 14 Cullberg, J. (2007). Mitt psykiatriska liv. Stockholm : Natur & kultur. (Personlig beskrivning av barndom och den psykiskt sjuke brodern, hur sedan han väljer medicinstudier och psykiatrin. Han skildrar sin egen och psykiatrins utveckling mot mer humana former och tänkande i sina läroböcker om Kris, Psykodynamisk psykiatri och Psykos.) Espmark, S. (2010). I speglarnas sal : psykiatriska skisser. Stockholm : Carlsson. Gerland, G. (2010). En riktig människa. Studentlitteratur AB. Gravander, Å., Sjögren, K., Widerlöv, M. (1999). Att handskas med livet. V. Frölunda : Gravander & Widerlöv. Gravander, Å., Suominen, S. (1998). En "riktig Emil" : om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD. Sävedalen : Säve förl. Haddon, M. (2004). Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Stockholm : Wahlström & Widstrand. (Ang autism.) Johansson, I. (2007). En annorlunda barndom : en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. Stockholm : Forum. Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen. Stockholm : Atlas. Nordgren, M. (2000). Jag avskyr ordet normal : vuxna med Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Pipping, L. (2007). Kärlek och stålull : att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Stockholm : Gothia. Pålsson, B. (2004). Vingklippt ängel. Stockholm : Forum. Sacks, O. W. (1995). En antropolog på Mars. Stockholm : Bromberg. Sacks, O. W. (1998). Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Stockholm : Bromberg. Sandstrak, P. (2009). Mr Tourette och jag. Malmö : Bra böcker. Schäfer, S. (1996). Stjärnor, linser och äpplen : att leva med autism. Stockholm : Cura. Skårderud, F. (2002). Oro : en resa i det moderna självet. Natur och Kultur. (En filosofisk psykiaters tankar om vår tid och hur den genererar psykiska symtom och hur vi kan påverka dem.) Steel, D. (1999). En stråle av ljus : [berättelsen om Nick Traina]. Stockholm : B. Wahlström. (En beskrivning av en förälders svåra situation med ett barn med bipolär sjukdom.) Tikkanen, M. (1998). Sofias egen bok. Stockholm : Forum.

15 15 Tikkanen, M (1998). Sofia vuxen med sitt MBD. Stockholm : Forum. Åkerman, S. (2007). Zebraflickan. Västerås : Författarhuset. (Om självskadebeteende/ätstörning med behandling i öv och på avd. Bygger på egna upplevelser.)

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter?

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Publicerad i Fokus på Familien nr 3, 2010 Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Lars Westerström Denna artikel har skrivits med inspiration från familjeterapikongressen

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pia Eresund ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2002 Att behandla störande beteende - Metodutveckling i barnpsykoterapi Akademisk

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention RIKSKONGRESS Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention Göteborg 14-15 november 2007 Metoder för suicidprevention Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention När någon tar sitt liv Om självmord och självmordsprevention Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att vara eller inte - : en bok om självmord (2012) Av Bo Andersson Författaren visar hur olika tider och

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50 Författare Titel Förlag Nytt Pris Abrahamsson, Erik Berglund, Gustaf Skapande konversationer Mareld Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 1 Adelswärd, Erika Prat skratt skvaller och gräl Brombergs

Läs mer

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014 Beteende terapeuten Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 - föreläsningar, workshops, åsikter och kommentarer Min syn på Bengt

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer