Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref:"

Transkript

1 Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg-Morse) Trotssyndrom och uppförandestörning AD/HD, ADD Autismspektrumtillstånd Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Självskadebeteende Traumarelaterade tillstånd och stress Bipolärt syndrom Beroendetillstånd Neurovetenskap och neurologi Diagnostik Psykofarmakologi Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Allmänt ST- och läkarrollen Etik Vetenskapligt arbete Psykologi och psykoterapi Pedagogik Barnet i samhället Sömn Psykosomatik Vuxenpsykiatri Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen)... 13

2 2 Litteraturförslag BUP ST-läkare Från studierektorsgruppen januari 2011 Gunnel Svedmyr Gunnar Brodd Samt från namngivna referenter Kommentarer i kursiv stil inom parentes 1. Allmän barnpsykiatri Dulcan, M. (2010). Dulcan s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. Washington, DC : American Psychiatric Pub. Gillberg, C., Harrington, R. & Steinhausen, H.-C. Editors. (2006). A Clinicians Handbook of Child and Adolescent Psychiatry. Cambridge : Cambridge University Press. Gillberg, C. & Hellgren, L. (2000). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm : Natur och Kultur. Havnesköld, L., Risholm-Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm : Liber. (Nyare kunskaper i ämnet vävt ihop med det äldre användbar kunskap.) Rutter, M. Ed. (2008). Rutter s Child- and Adolescent Psychiatry. Malden, Mass. : Blackwell Pub. Nu även på Facebook Cochrane library: Cochrane reviews: SBU: utvärderar depression, ångest, ADHD hos flickor, m m. En del om barn och ungdomar och de studier som är genomförda kring medicinering respektive psykoterapi. 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Berg Brodén, M. (1989). Mor och barn i ingenmansland : intervention under spädbarnsåldern. Stockholm : Almqvist & Wiksell. (Gammal men fortfarande aktuell.) Broberg, A. (2006). Anknytningsteori : betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm : Natur och Kultur. (Kompletteringsbok.)

3 3 Hart, S. (2008). Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet. Malmö : Gleerubs utbildning. (Integrerar tidigare teorier.) Moe, V., Slinning, K., Bergum Hansen, M. (2010) Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Norsk Forlag. (Komplett om småbarns utveckling.) Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm : Natur och Kultur. (Bra grundbok.) 0-3 år, zero to three: Bra site att plocka information ifrån. 3. Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Beck-Friis, J. (2005). När Orfeus vände sig om : en bok om depression som förlorad självaktning. Stockholm : Natur och Kultur. Hawton, K., Rodham, K. (2006). By their own young hand : deliberate self-harm and suicidal ideas in adolescents. London : Jessica Kingsley. King, R. A., Apter, A. Ed. (2003). Suicide in children and adolescents. Cambridge : Cambridge University Press. Olsson, G. (2004). Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen. Stockholm : Gothia. Redfield Jamison, K. (2005). Mörkret faller snabbt : till självmordets förståelse. Studentlitteratur AB. Ringskog Wagnhammar, S., Wasserman, D. (2010). Första hjälpen vid självmordsrisk. Lund : Studentlitteratur. Wasserman, D. (2010). Depression en vanlig sjukdom. Natur och Kultur. (Innehåller barnkapitel.) NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Bra information om suicidalitet och depression som även gäller barn och ungdomar. Nationella riktlinjer : Vård av suicidala barn och ungdomar med familjer. (2003). Stockholm : Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Socialstyrelsens riktlinjer 2010 Depression och ångestsyndrom:

4 4 4. Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg- Morse) Bejerot, S. (2002). Tvångssyndrom OCD : nycklar på bordet. Stockholm : Cura. Farm Larsson, M., Wisung, H. (2005). Fri från oro, ångest och fobier : råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Stockholm : Forum. Gillberg, C. (1999). Det hoppar och rycker i kroppen och själen : om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Cura Kåver, A. (1999). Social fobi. Stockholm : Cura. (En välunderbyggd bok i detta ämne, ej specifikt för BUP.) March, J.S., Mulle, K. (1998). OCS in Children and Adolescents : A Cognitive-Behavioral Treatment Manual. New York : Guilford Press. Svirsky, L., Thulin, U., Öst, L-G. (2006). Mer än bara blyg : om social ängslighet hos barn och ungdomar. Stockholm : Cura. Wadström, O. (2007). Sluta älta och grubbla : lättare gjort med kognitiv beteendeterapi (KBT) : hur ältande och grubblande fungerar och hur man ska göra för att komma tillrätta med det. Linköping : Psykologinsats. Wadström, O. (2008). Tvångssyndrom : orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv. Linköping : Psykologinsats. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders : a Practice Manual and Conceptual Guide. Chichester : Wiley, cop. Öst, L-G. Red. (2010). KBT inom barn och ungdomspsykiatrin. Stockholm : Natur och Kultur. E-boken Tourettes syndrom. (http://www.akademiska.se/templates/page aspx) Riksföreningen Ananke, Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige. SBU Ångestrapporten. 5. Trotssyndrom och uppförandestörning Sandström, S. (2004). Ungdomsvåld : orsaker och åtgärder. Stockholm : Liber.

5 5 6. AD/HD, ADD Gillberg, C. (2010). Ett barn i varje klass : om ADHD och DAMP. Stockholm : Cura. (Bra grundbok i ämnet med bra kunskaper och erfarenheter.) Iglum Rønhovde, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig! : barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Lund : Studentlitteratur. Kadesjö, B. (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm : Socialstyrelsen. Nadeau, K.G., Littman, E. B., Quinn, P.O. (2002). Flickor med AD/HD. Lund : Studentlitteratur. (En bra sammanställning av kunskapsläget.) ADHD hos flickor (2005). SBU-rapport. (Bra och uppdaterat för denna grupp.) Amerikansk sida med mycket information om diagnoserna ADD och ADHD, diagnoskriterier, tips till föräldrar och lärare, riktlinjer för behandling m m. RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Samlar barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt deras familjer. Riksförbundet Attention. Förening för neuropsykiatriska funktionshinder, en organisation för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder samt deras anhöriga. 7. Autismspektrumtillstånd Attwood, T. (2008). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom : vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm : Natur och Kultur. Frith, U. Red. (1998). Autism och Aspergersyndrom. Stockholm : Liber. Gerland, G. (2002). Det är bra att fråga : om Asperger syndrom och högfungerande autism. Stockholm : Cura. Gillberg, C. (1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Natur och Kultur. (Vederhäftig och konkret grund och fördjupningsbok, även för föräldrar.) Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom : normala, geniala, nördar? Stockholm : Cura. Wing, L. (1998). Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella. Stockholm : Cura.

6 6 Riksföreningen Autism. Föreningen vänder sig till personer med autism och autimsliknande tillstånd, t ex Asperger syndrom, disintegrativ störning, atypisk autism. Se även 8. Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Clinton, D.N., Norring, C. (2009). Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm : Natur och Kultur. (Fortfarande bra.) Ghaderi, A., Parling, T. (2007). Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg. Stockholm : Natur och kultur. (Överkurs för grundutbildning.) Glant, H. (2002). Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar : handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm : Natur och kultur Hjalmers, N. (2005). Kliniska riktlinjer. Förlag: Gothia. (Utgått från förlaget.) Van der Ster, G. (2009). Mattillåtet : praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Stockholm : Forum. (Ingående beskrivning av hur man kan förstå och behandla ätstörningar, skrivet av en dietist. Bra bok.) SCÄ (Stockholms centrum för Ätstörningar) används vid Metis kurser. 9. Självskadebeteende Åkerman, S. (2009). För att överleva : en bok om självskadebeteende. Johanneshov : TPB. Socialstyrelsens rapport. (2004). Flickor som skadar sig själva, art nr Socialstyrelsens underlag för experter. (2004). Vad vet vi om flickor som skär sig? Art nr Självskadebeteende forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. 2008:1. Self Harm and Eating Disorder Organisation. 10. Traumarelaterade tillstånd och stress Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling / Johan Cullberg samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner / av Tom Lundin. Stockholm : Natur och kultur..

7 7 Levine, P. A., Frederick, A. (1997). Waking the tiger : healing trauma : the innate capacity to transform overwhelming experiences. Berkeley, Calif. : North Atlantic Books, cop. Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). Trauma and the body : a sensorimotor approach to psychotherapy. New York : W.W. Norton. Perski, A. (2006). Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv. Stockholm : Bonnier fakta. (Bra grundbok om stressjukdomars uppkomst och behandling.) Rönnmark L (red). (2001). "Att möta det man möter - Erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg", Rapport 4:2001, FoU i Väst (Om stöd och behandlingsarbetet efter brandkatastrofen där många ungdomar dog och blev allvarligt skadade.) Sapolsky, R. (2003). Varför zebror inte får magsår : om stress, stressrelaterade sjukdomar och konsten att handskas med riskerna. Stockholm : Natur och kultur. Scaer, R. C. (2007). The body bears the burden : trauma, dissociation, and disease. New York : Haworth Medical Press Svedin, C-G., Banck, L. Red. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund : Studentlitteratur. Terr, L. (1990). Too scared to cry : psychic trauma in childhood. New York : The Perseus Book Group, cop. Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C., Weisæth, L. Ed.. (2007). Traumatic stress : the effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York : Guilford Press. Kartläggning av apatiska barn 11. Bipolärt syndrom Pavuluri, M. (2008). What works for Bipolar Kids : Help and Hope for parents Beroendetillstånd Spelberoende. Ett problem som uppmärksammats de senaste åren när det gäller ungdomar. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns det bra information samt på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Mycket och bra information om alkohol, tobak, narkotika

8 8 13. Neurovetenskap och neurologi Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. Lund : Studentlitteratur. (Ny teori om receptorer, läkemedel och den senast CNS-forskningen på området med behandlingsimplikationer.) Carter, C., Lederhendler, I. I., Kirkpatrick, B. Ed. (1999). The integrative neurobiology of affiliation. Cambridge, Mass. ; MIT Press, cop. Damasio, A. R. (2006). Descartes misstag : känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. (Intressanta kopplingar mellan hjärnforskning och 1600-talets filosofi. Skrivet av en professor i neurologi.) Damasio, A. R. (2003). På spaning efter Spinoza : glädje, sorg och den kännande hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. Eliot, L. (2000). What s going on in there? How the Brain and Mind Develop in the First five Years of Life. Amazon.com. Gillberg, C. (1995). Clinical child neuropsychiatry. Cambridge : Cambridge Univ. Press. (Vetenskaplig och djupgående bok, ett standardverk.) LeDoux, J. E. (2003). The synaptic self : how our brains become who we are. London : Macmillan, Luria, A. R. (1977). Mannen vars värld slogs i spillror : berättelsen om en hjärnskada. Stockholm : Wahlström & Widstrand. Ratey, J. J. (2003). A user s guide to the brain : perception, attention, and the four theaters of the brain. London : Abacus. Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation & disorders of the self. New York : Norton, cop. Solms, M., Turnbull, O. (2005). Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder. Stockholm : Natur och kultur. (Nya och spännande kopplingar mellan nyare hjärnforskning och psykoanalysen och dessa kunskapsfält.) 14. Diagnostik DSM-IV American Psychiatric Association: DSM IV Den stora boken. ICD-10 Zero-to-three DSM-V

9 9 15. Psykofarmakologi Björling, G. (2007). Långtidsbehandling med litium : till dig som långtidsbehandlas med litium eller har anhörig som gör det. Södertälje : AstraZeneca. (Ingående och konkret beskrivning av Litiumbehandling även till pat/föräldrar.) Carlberg, I. (2008). Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Stockholm : Norstedt. (Om historien bakom SSRI-preparaten både teori och praktik samt hur diagnossystemet DSM utvecklas tillsammans med kunskapen om psykiatrisk sjuklighet och de vidgade indikationerna för SSRI-medicinerna.) Kutcher, S. P. (Ed.) (1997, 2002). Practical child and adolescent psychopharmacology. Cambridge, UK ; Cambridge University Press. (Den första upplagan mycket konkret och omfattande. Den andra mer översiktlig angående området, mer principer än kokbok.) Lingjaerde, O. (2006). Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar. Lund : Studentlitteratur. (Faktabok i ämnet på svenska fackgranskad av en farmakolog.) Stahl, S. M. (2008). Stahl's essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical applications. Cambridge : Cambridge University Press. Stahl, S. M. (2009). Stahl's essential psychopharmacology : the prescriber's guide. New York : Cambridge University Press. 16. Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Adler, H., Sjölenius, B. (2001). Intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården : praktisk handbok. Lund : Studentlitteratur. (Rekommenderas men den är tyvärr utgången.) Adler, H. et al (2010). Psykiatrins Juridik 2010 : verksamhetsinriktad uppslagsbok. Täby: Juris. (Uppdateras årligen.) Allmänna råd från Socialstyrelsen angående anmälan och anmälningsplikt. (Bra direktiv hur en anmälan till Socialtjänsten går till enligt SoL. 14.) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Här finns mycket information om vilka rättigheter man har enligt LSS och vilka grupper som kan använda sig av lagen.)

10 10 LVU Lagen om vård av unga. Allmänna råd om LVU. Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. (Bra läsning men inte helt tydlig vad gom gäller för barn och ungdomar.) 17. Allmänt ST- och läkarrollen Egidius, C., Egidius, H., Erwander, B. (2008). Vägen till specialist : enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar Lund : Studentlitteratur. (Nyskriven upplaga om upplägg och struktur för ST i alla specialiteter.) Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri hemsida: 18. Etik Bischofberger, E. (2004). Barnet i vården. Stockholm : Liber. Engström, I. (2006). Tvingad till hjälp : om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Lund : Studentlitteratur. Gustavsson, L. H. (2006). En läkares samvete : Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån. Norstedts förlag. (Etisk dagbok. En personlig och allmängiltig skildring av etisk mognad och process, som ger många möjligheter till personliga reflektioner i dessa frågor.) Hallerstedt, G. (2006). Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande. Göteborg : Daidalos. (Om diagnoser pos och neg av Johannisson, Soback, Kärfve. Bra och tankeväckande vad som styr oss och diagnossättning.) Ottosson, J. O. (2005). Psykiatrisk etik. Stockholm : Liber. 19. Vetenskapligt arbete Levi, R. (2009). Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm : Norstedt Ludvigsson, J. (2002). Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund : Studentlitteratur. Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm : Liber.

11 Psykologi och psykoterapi Andersen, T. (2003). Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen. Stockholm : Mareld. (En dåtida nytänkande som genererat mycket nya idéer och möjligheter att hantera svåra problem.) Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm : Natur och kultur. (Klassiker och friskfaktorer, KASAM (känsla av sammanhang), dvs vad som håller oss friska till kropp och själ i st f motsatsen.) Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T. (2003). Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar. Stockholm : Natur och kultur. Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach. London : Routledge. Carter, E.A., McGoldrick, M. (1999). The expanded family life cycle : individual, family, and social perspectives. Boston, Mass. : Allyn and Bacon, cop. (En grundbok i klassiker i ämnet som väl försvarar sin plats.) Furman, B. (2005). Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Stockholm : Natur och kultur. Furman, B., Ahola, T. (1992). Ficktjuven på nudistlägret. Förlags ai-ai Helsingfors. (En lättläst och inspirerande introduktion i ämnet.) Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder : en forskningsbaserad översikt. Stockholm : Gothia. (Vad finns beforskat och vad blir resultaten när vi använder familjeterapin i olika sammanhang.) Juul, J. (2009). Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen. Stockholm : Månpocket. Klein, S. (2005). Lyckoformeln eller Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2009). Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor. Stockholm : Natur & kultur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Stockholm : Natur och kultur. (Läsvärd och lättillgänglig om beh av borderline, även på tidigt stadium.) Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur.

12 12 Nilsonne, Å. (2007). Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro. Stockholm : Natur och kultur. 21. Pedagogik Andersson, L. (2001). Sociala berättelser och seriesamtal : teori och praktik. Stockholm : Riksfören. Autism. Freltofte, S. (1998). Att stödja barn med DAMP : neuropedagogik för lärare och föräldrar. Stockholm : Natur och kultur. Greene, R. W. (2003). Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm : Cura. Greene, R. W. (2009). Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm : Cura. Juul, K. (2005). Barn med uppmärksamhetsstörningar : en handledning för lärare och annan pedagogisk personal. Lund : Studentlitteratur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur. På hemsidorna för Skolverket och Myndigheten för skolutveckling finns det intressanta utredningar om skolans möjligheter att möta barn som har problem. 22. Barnet i samhället Lindblad, F., Lindgren, C. (2010). Välfärdslandets gåta : varför mår barnen inte lika bra som de har det? Stockholm : Carlsson. 23. Sömn Mindell, J. A., Owens, J. A. (2009). A Clinical Guide to Pediatric Sleep. Diagnosis and Management of Sleep Problems. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA. Sheldon, S. H., Ferber, R., Kryger, M. H: (2005). Principles and Practice of Pediatric Sleep Medicine. Elsevier Inc. USA. Stores, G. (2001). A clinical guide to sleep disorders in children and adolescents. Cambridge ; Cambridge University Press. Stores, G., Wiggs, L. (2001). Sleep disturbance in children and adolescents with disorders of development : its significance and management. London : Mac Keith.

13 Psykosomatik Alfvén, G. (2006). Barn & psykosomatik : i teori och klinik. Stockholm : Norstedts akademiska förlag. SOU rapporter. Inte sällan mycket intressanta, t ex Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) som kan laddas ner gratis på 25. Vuxenpsykiatri Algullander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund : Studentlitteratur. (En kortfattad introduktion men grundlig aktuell genomgång av de flesta VUPstörningarna samt mycket bra om psyk-status inkl DVD-skiva.) Beckman, V. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD. Stockholm : Cura. Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm : Natur och kultur, cop. Hare, R. (2005). Psykopatens värld : utan samvete. Lund : Studentlitteratur. (Enkel och instruktiv bok i detta ämne, en del av våra pat hamnar ju tyvärr i denna grupp och viktigt att vara vaksam på dem.) Herlofsson, J., Ekselius, L. (2009). Psykiatri. Lund : Studentlitteratur. Ottosson, J-O. (2010). Akut psykiatri. Stockholm : Liber. (För vuxna men relevant även för barn.) Ottosson, J-O. (2009). Psykiatri. Stockholm : Liber. (Med e-lab. En klassiker som uppdaterats regelbundet och ger mycket fakta om VUP men del är tillämpbart för oss.) 26. Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen) Alakoski, S. (2007). Svinalängorna. Stockholm : Bonnier. Bergström, G. (1994). Ramsor och tramsor om Bill och Bolla. Stockholm : En bok för alla. (Ang utvecklingsstörning.) Brattberg, G. (1999). Enastående : självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism. Stockholm : Värkstaden. Crafoord, C. (2010). Kärleksförsök och svek : en själsläkares berättelser. Stockholm : Natur & Kultur. Crafoord, C. (2005). Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst. Stockholm : Natur och kultur.

14 14 Cullberg, J. (2007). Mitt psykiatriska liv. Stockholm : Natur & kultur. (Personlig beskrivning av barndom och den psykiskt sjuke brodern, hur sedan han väljer medicinstudier och psykiatrin. Han skildrar sin egen och psykiatrins utveckling mot mer humana former och tänkande i sina läroböcker om Kris, Psykodynamisk psykiatri och Psykos.) Espmark, S. (2010). I speglarnas sal : psykiatriska skisser. Stockholm : Carlsson. Gerland, G. (2010). En riktig människa. Studentlitteratur AB. Gravander, Å., Sjögren, K., Widerlöv, M. (1999). Att handskas med livet. V. Frölunda : Gravander & Widerlöv. Gravander, Å., Suominen, S. (1998). En "riktig Emil" : om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD. Sävedalen : Säve förl. Haddon, M. (2004). Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Stockholm : Wahlström & Widstrand. (Ang autism.) Johansson, I. (2007). En annorlunda barndom : en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. Stockholm : Forum. Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen. Stockholm : Atlas. Nordgren, M. (2000). Jag avskyr ordet normal : vuxna med Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Pipping, L. (2007). Kärlek och stålull : att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Stockholm : Gothia. Pålsson, B. (2004). Vingklippt ängel. Stockholm : Forum. Sacks, O. W. (1995). En antropolog på Mars. Stockholm : Bromberg. Sacks, O. W. (1998). Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Stockholm : Bromberg. Sandstrak, P. (2009). Mr Tourette och jag. Malmö : Bra böcker. Schäfer, S. (1996). Stjärnor, linser och äpplen : att leva med autism. Stockholm : Cura. Skårderud, F. (2002). Oro : en resa i det moderna självet. Natur och Kultur. (En filosofisk psykiaters tankar om vår tid och hur den genererar psykiska symtom och hur vi kan påverka dem.) Steel, D. (1999). En stråle av ljus : [berättelsen om Nick Traina]. Stockholm : B. Wahlström. (En beskrivning av en förälders svåra situation med ett barn med bipolär sjukdom.) Tikkanen, M. (1998). Sofias egen bok. Stockholm : Forum.

15 15 Tikkanen, M (1998). Sofia vuxen med sitt MBD. Stockholm : Forum. Åkerman, S. (2007). Zebraflickan. Västerås : Författarhuset. (Om självskadebeteende/ätstörning med behandling i öv och på avd. Bygger på egna upplevelser.)

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa En kunskapsöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av: information, stöd och behandling/terapi relevanta ur ett anhörigperspektiv Ylva Benderix

Läs mer

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL Läs- och länktips Bipolär sjukdom Böcker Addis, Michael Ta makten över depressionen steg för steg : förändra dina vanor - förbättra ditt liv (2007) Om metoden beteendeaktivering som behandling av depression.

Läs mer

BOKTIPS. John Leander & Sandra Af Winklerfelt Hammarberg - Hej Ångest, körskola till livet Blue Publishing (2011)

BOKTIPS. John Leander & Sandra Af Winklerfelt Hammarberg - Hej Ångest, körskola till livet Blue Publishing (2011) BOKTIPS Ångest John Leander & Sandra Af Winklerfelt Hammarberg - Hej Ångest, körskola till livet Blue Publishing (2011) Per Carlbring & Åsa Hanell- Ingen panik, fri från panik- och ångestattacker i 10

Läs mer

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt 2011 9 hp Välkommen till kursen Psykoterapeutisk fördjupning KBT! Vår önskan som kursledare och momentansvariga är att under den här kursen, i samarbete med

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Ht 2010 9 hp Välkommen till kursen Psykoterapeutisk fördjupning KBT! Vår önskan som kursledare och momentansvariga är att under den här kursen, i samarbete med

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course KURSPLAN HT10 FRISTÅENDE KURS TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course Avdelning: 7602 - Centrum

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Ångest. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Ångest. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Ångest Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Vlab Bejerot, Susanne Tvångssyndrom/OCD : nycklar på bordet. 2011, 247 s. I Bejerots bok får man

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

2013-04-02 MÄNSKLIGA RELATIONERS ROLL I DET FÖREBYGGANDE ARBETET MÄNSKLIGA RELATIONER. Ghita Bodman

2013-04-02 MÄNSKLIGA RELATIONERS ROLL I DET FÖREBYGGANDE ARBETET MÄNSKLIGA RELATIONER. Ghita Bodman MÄNSKLIGA RELATIONERS ROLL I DET FÖREBYGGANDE ARBETET 1 MÄNSKLIGA RELATIONER 2 1 MÄNSKLIGA RELATIONERS ROLL I DET FÖREBYGGANDE ARBETET... FÖR ATT JAG..., SKA MÅ BRA... 3 SALUTOGENES Främjande av hälsa

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Jag har ett genuint intresse för människor och dess historia. Som psykolog använder jag mig av flera olika metoder

Läs mer

VECKA 15 Dag Dat Tid Sal Innehåll Lärare Litteratur. åtgärder. Presentation av litteratur, medverkande. ST:kap 1-3

VECKA 15 Dag Dat Tid Sal Innehåll Lärare Litteratur. åtgärder. Presentation av litteratur, medverkande. ST:kap 1-3 Schema 2013-04-08 2013-06-07 (* markerar obligatorium) VECKA 15 Dag Dat Tid Sal Innehåll Lärare Litteratur *MÅN 8/4 9-12 U34 Introduktion till barnkursen: Utredning och LR KC:kap 1 åtgärder. Presentation

Läs mer

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun 2017 12 05 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Christine Mattsson christine.eriksson-mattsson@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet. Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet. Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht hp 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2013 9 hp 1 2 Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2013 VECKA DAG DAT TID S TEMA FÖRELÄSARE 36

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Vad är det och vad kan man göra? Linköping 2012-11-07 Tove Lugnegård, överläkare, med dr, Vuxenhabiliteringen i Värmland Exempel

Läs mer

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal ERICASTIFTELSEN Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15 hp. HT2011 Examinationsuppgift - Sofie Alzén Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal Inledning Barn- och

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

MBT-teamet. Vad är självskada? Vad är självskada? Hur vanligt är det? 2010-11-10. Olika typer av självskadande

MBT-teamet. Vad är självskada? Vad är självskada? Hur vanligt är det? 2010-11-10. Olika typer av självskadande MBT-teamet Peder Björling ledningsansvarig överläkare MBT-teamet Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Psykiatriska kliniken Psykiatri sydväst Mentaliseringsbaserad terapi Speciellt utformad behandling

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

Referenslitteratur senast uppdaterad (Kerstin Neander)

Referenslitteratur senast uppdaterad (Kerstin Neander) Referenslitteratur senast uppdaterad 2017 05 04 (Kerstin Neander) Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., & Risholm Mothander, P. (2006). Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Flygfärdig (en bok om att flytta hemifrån) Aspergers syndrom universum och allt annat. Gerland Gunilla Aspeflo Ulrika Barn som väcker funderingar

Flygfärdig (en bok om att flytta hemifrån) Aspergers syndrom universum och allt annat. Gerland Gunilla Aspeflo Ulrika Barn som väcker funderingar Litteraturlista: Dahl Amanda Amandas bok Deckmar Maud Freds bok Ellnefors Eva Kasperdockan Eriksson Madde Flygfärdig (en bok om att flytta hemifrån) Hall Kenneth Aspergers syndrom universum och allt annat

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Uppdragsutbildning KURSPLAN. Utvecklingspsykologi och socialt arbete med utsatta barn och ungdomar 8 hp avancerad nivå

Uppdragsutbildning KURSPLAN. Utvecklingspsykologi och socialt arbete med utsatta barn och ungdomar 8 hp avancerad nivå 1 (5) Institutionen för socialt arbete Uppdragsutbildning KURSPLAN Utvecklingspsykologi och socialt arbete med utsatta barn och ungdomar 8 hp avancerad nivå Developmental Psychology and Social Work with

Läs mer

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum Välkommen till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark, leg psykolog Farhad Assadi, leg psykolog Christoffer Lord, leg psykolog Serie föreläsningar Vad är

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Kåver. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades

Läs mer

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer.

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. BÖCKER Autismspektrum. Wing, L. (1996). Cura Bokförlag AB THE AUTISMS. Coleman and Gillberg (2012) ADHD och autismspektrum

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAA405 Dnr 54/2004-511 Beslutsdatum 2004-03-25. Autismspektrum. Kursens benämning. Autistic disorder.

Kursplan. Kurskod SAA405 Dnr 54/2004-511 Beslutsdatum 2004-03-25. Autismspektrum. Kursens benämning. Autistic disorder. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAA405 Dnr 54/2004-511 Beslutsdatum 2004-03-25 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Autismspektrum Autistic disorder Socialt arbete

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP. Kompetenskrav. Delmål SOSFS 2015:8. Delmål SOSFS 2008:17

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP. Kompetenskrav. Delmål SOSFS 2015:8. Delmål SOSFS 2008:17 Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Delmål SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Kompetenskrav kunna ta ett ansvar

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng,

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 45 högskolepoäng Cognitive behaviour therapy with children

Läs mer

Kursplan. Socialt arbete med inriktning mot pedagogik. Kursen läses som fristående kurs

Kursplan. Socialt arbete med inriktning mot pedagogik. Kursen läses som fristående kurs Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAA404 Dnr 236/2000-511 249/2001-511 Beslutsdatum 2000-11-14 2001-10-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Autismspektrumstörning

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline" Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba"

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Författare/Föreläsare, Attitydambassadör & Kursledare! Jouanita Törnström Surahammar, 18 April 2012! Några myter om psykisk ohälsa! Myt: En psykiskt

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Läget i länet Antal barn och ungdomar Antal patienter 2013 Andel Luleå-Boden 18964 1004 5,2 Piteå 11045 566 5,1 Gällivare 9420 347 3,7 Kalix 6007 351 5,8 Antal barn

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 Kognitiv beteendeterapi en introduktion, 15

Läs mer

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Välkommen! Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj Humana tre verksamhetsområden Personlig assistans 1900 kunder 4600 årsanställda 250 tjänstemän Individ

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Ansökan Terapikolonier förälder-barn 2017

Ansökan Terapikolonier förälder-barn 2017 Ansökan Terapikolonier förälder-barn 2017 Ansökningsblanketten är ett viktigt underlag i arbetet med att sätta samman bra behandlingsgrupper. Barnen tas ut utifrån ålder, kön och typ av styrkor och svårigheter.

Läs mer

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Håkan Nyman Dr Med, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi Karolinska institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer

Depressioner hos barn

Depressioner hos barn Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR Frågorna handlar om Föräldrarna Barnen/ungdomarna Vad man kan göra Samverkan En del annat Dokumentationen kommer att finnas

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI

Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI WiseMind AB www.wisemind.se Kursplan specialistkurs för psykologer: HÄLSOPSYKOLOGI Kurskod AKO310 1-3 mars, 27-28 april och 19 maj, 2017 Område: klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Inriktning:

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

Selektiv mutism och dess behandling

Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Första ärenden 1996 Barnorienterad familjeterapi (BOF) - den använda behandlingsmetoden utveckling och anpassning av metoden till

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG218, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett inkluderande perspektiv, 15,0 högskolepoäng Neuropsychiatric Disabilities in an Inclusive Perspective, 15.0

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Stöd för barn och familjen

Stöd för barn och familjen Stöd för barn och familjen Kuling.nu Beardslees familjeintervention Gruppverksamhet Barnombud Samverkan Ensamhet Min mamma är psykiskt sjuk, ingen av mina kompisar vet om det de märker väl att min familj

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Dnr HS 2013/164 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut om inrättande:

Läs mer

Långtidsuppföljning av män med Asperger syndrom

Långtidsuppföljning av män med Asperger syndrom Långtidsuppföljning av män med Asperger syndrom Adam Helles, Leg psykolog/medicine doktor Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin Psykiatriska kliniken Linköping, Region Östergötland Asperger syndrom(as)/högfungerande

Läs mer

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Psykologprogrammet, termin 6 7.5 HP, HT- 2017 (ytterligare specifika anvisningar för

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer