Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref:"

Transkript

1 Litteraturförslag BUP ST-läkare Allmän barnpsykiatri Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg-Morse) Trotssyndrom och uppförandestörning AD/HD, ADD Autismspektrumtillstånd Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Självskadebeteende Traumarelaterade tillstånd och stress Bipolärt syndrom Beroendetillstånd Neurovetenskap och neurologi Diagnostik Psykofarmakologi Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Allmänt ST- och läkarrollen Etik Vetenskapligt arbete Psykologi och psykoterapi Pedagogik Barnet i samhället Sömn Psykosomatik Vuxenpsykiatri Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen)... 13

2 2 Litteraturförslag BUP ST-läkare Från studierektorsgruppen januari 2011 Gunnel Svedmyr Gunnar Brodd Samt från namngivna referenter Kommentarer i kursiv stil inom parentes 1. Allmän barnpsykiatri Dulcan, M. (2010). Dulcan s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. Washington, DC : American Psychiatric Pub. Gillberg, C., Harrington, R. & Steinhausen, H.-C. Editors. (2006). A Clinicians Handbook of Child and Adolescent Psychiatry. Cambridge : Cambridge University Press. Gillberg, C. & Hellgren, L. (2000). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm : Natur och Kultur. Havnesköld, L., Risholm-Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm : Liber. (Nyare kunskaper i ämnet vävt ihop med det äldre användbar kunskap.) Rutter, M. Ed. (2008). Rutter s Child- and Adolescent Psychiatry. Malden, Mass. : Blackwell Pub. Nu även på Facebook Cochrane library: Cochrane reviews: SBU: utvärderar depression, ångest, ADHD hos flickor, m m. En del om barn och ungdomar och de studier som är genomförda kring medicinering respektive psykoterapi. 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist) Berg Brodén, M. (1989). Mor och barn i ingenmansland : intervention under spädbarnsåldern. Stockholm : Almqvist & Wiksell. (Gammal men fortfarande aktuell.) Broberg, A. (2006). Anknytningsteori : betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm : Natur och Kultur. (Kompletteringsbok.)

3 3 Hart, S. (2008). Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet. Malmö : Gleerubs utbildning. (Integrerar tidigare teorier.) Moe, V., Slinning, K., Bergum Hansen, M. (2010) Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Norsk Forlag. (Komplett om småbarns utveckling.) Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm : Natur och Kultur. (Bra grundbok.) 0-3 år, zero to three: Bra site att plocka information ifrån. 3. Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén) Beck-Friis, J. (2005). När Orfeus vände sig om : en bok om depression som förlorad självaktning. Stockholm : Natur och Kultur. Hawton, K., Rodham, K. (2006). By their own young hand : deliberate self-harm and suicidal ideas in adolescents. London : Jessica Kingsley. King, R. A., Apter, A. Ed. (2003). Suicide in children and adolescents. Cambridge : Cambridge University Press. Olsson, G. (2004). Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen. Stockholm : Gothia. Redfield Jamison, K. (2005). Mörkret faller snabbt : till självmordets förståelse. Studentlitteratur AB. Ringskog Wagnhammar, S., Wasserman, D. (2010). Första hjälpen vid självmordsrisk. Lund : Studentlitteratur. Wasserman, D. (2010). Depression en vanlig sjukdom. Natur och Kultur. (Innehåller barnkapitel.) NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Bra information om suicidalitet och depression som även gäller barn och ungdomar. Nationella riktlinjer : Vård av suicidala barn och ungdomar med familjer. (2003). Stockholm : Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Socialstyrelsens riktlinjer 2010 Depression och ångestsyndrom:

4 4 4. Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar (ref: Maria Silverberg- Morse) Bejerot, S. (2002). Tvångssyndrom OCD : nycklar på bordet. Stockholm : Cura. Farm Larsson, M., Wisung, H. (2005). Fri från oro, ångest och fobier : råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi. Stockholm : Forum. Gillberg, C. (1999). Det hoppar och rycker i kroppen och själen : om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Cura Kåver, A. (1999). Social fobi. Stockholm : Cura. (En välunderbyggd bok i detta ämne, ej specifikt för BUP.) March, J.S., Mulle, K. (1998). OCS in Children and Adolescents : A Cognitive-Behavioral Treatment Manual. New York : Guilford Press. Svirsky, L., Thulin, U., Öst, L-G. (2006). Mer än bara blyg : om social ängslighet hos barn och ungdomar. Stockholm : Cura. Wadström, O. (2007). Sluta älta och grubbla : lättare gjort med kognitiv beteendeterapi (KBT) : hur ältande och grubblande fungerar och hur man ska göra för att komma tillrätta med det. Linköping : Psykologinsats. Wadström, O. (2008). Tvångssyndrom : orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv. Linköping : Psykologinsats. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders : a Practice Manual and Conceptual Guide. Chichester : Wiley, cop. Öst, L-G. Red. (2010). KBT inom barn och ungdomspsykiatrin. Stockholm : Natur och Kultur. E-boken Tourettes syndrom. (http://www.akademiska.se/templates/page aspx) Riksföreningen Ananke, Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige. SBU Ångestrapporten. 5. Trotssyndrom och uppförandestörning Sandström, S. (2004). Ungdomsvåld : orsaker och åtgärder. Stockholm : Liber.

5 5 6. AD/HD, ADD Gillberg, C. (2010). Ett barn i varje klass : om ADHD och DAMP. Stockholm : Cura. (Bra grundbok i ämnet med bra kunskaper och erfarenheter.) Iglum Rønhovde, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig! : barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Lund : Studentlitteratur. Kadesjö, B. (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm : Socialstyrelsen. Nadeau, K.G., Littman, E. B., Quinn, P.O. (2002). Flickor med AD/HD. Lund : Studentlitteratur. (En bra sammanställning av kunskapsläget.) ADHD hos flickor (2005). SBU-rapport. (Bra och uppdaterat för denna grupp.) Amerikansk sida med mycket information om diagnoserna ADD och ADHD, diagnoskriterier, tips till föräldrar och lärare, riktlinjer för behandling m m. RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Samlar barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt deras familjer. Riksförbundet Attention. Förening för neuropsykiatriska funktionshinder, en organisation för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder samt deras anhöriga. 7. Autismspektrumtillstånd Attwood, T. (2008). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom : vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm : Natur och Kultur. Frith, U. Red. (1998). Autism och Aspergersyndrom. Stockholm : Liber. Gerland, G. (2002). Det är bra att fråga : om Asperger syndrom och högfungerande autism. Stockholm : Cura. Gillberg, C. (1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Natur och Kultur. (Vederhäftig och konkret grund och fördjupningsbok, även för föräldrar.) Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom : normala, geniala, nördar? Stockholm : Cura. Wing, L. (1998). Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella. Stockholm : Cura.

6 6 Riksföreningen Autism. Föreningen vänder sig till personer med autism och autimsliknande tillstånd, t ex Asperger syndrom, disintegrativ störning, atypisk autism. Se även 8. Ätstörning (ref: Ninni Hjalmers) Clinton, D.N., Norring, C. (2009). Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm : Natur och Kultur. (Fortfarande bra.) Ghaderi, A., Parling, T. (2007). Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg. Stockholm : Natur och kultur. (Överkurs för grundutbildning.) Glant, H. (2002). Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar : handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm : Natur och kultur Hjalmers, N. (2005). Kliniska riktlinjer. Förlag: Gothia. (Utgått från förlaget.) Van der Ster, G. (2009). Mattillåtet : praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Stockholm : Forum. (Ingående beskrivning av hur man kan förstå och behandla ätstörningar, skrivet av en dietist. Bra bok.) SCÄ (Stockholms centrum för Ätstörningar) används vid Metis kurser. 9. Självskadebeteende Åkerman, S. (2009). För att överleva : en bok om självskadebeteende. Johanneshov : TPB. Socialstyrelsens rapport. (2004). Flickor som skadar sig själva, art nr Socialstyrelsens underlag för experter. (2004). Vad vet vi om flickor som skär sig? Art nr Självskadebeteende forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. 2008:1. Self Harm and Eating Disorder Organisation. 10. Traumarelaterade tillstånd och stress Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling / Johan Cullberg samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner / av Tom Lundin. Stockholm : Natur och kultur..

7 7 Levine, P. A., Frederick, A. (1997). Waking the tiger : healing trauma : the innate capacity to transform overwhelming experiences. Berkeley, Calif. : North Atlantic Books, cop. Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). Trauma and the body : a sensorimotor approach to psychotherapy. New York : W.W. Norton. Perski, A. (2006). Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv. Stockholm : Bonnier fakta. (Bra grundbok om stressjukdomars uppkomst och behandling.) Rönnmark L (red). (2001). "Att möta det man möter - Erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg", Rapport 4:2001, FoU i Väst (Om stöd och behandlingsarbetet efter brandkatastrofen där många ungdomar dog och blev allvarligt skadade.) Sapolsky, R. (2003). Varför zebror inte får magsår : om stress, stressrelaterade sjukdomar och konsten att handskas med riskerna. Stockholm : Natur och kultur. Scaer, R. C. (2007). The body bears the burden : trauma, dissociation, and disease. New York : Haworth Medical Press Svedin, C-G., Banck, L. Red. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund : Studentlitteratur. Terr, L. (1990). Too scared to cry : psychic trauma in childhood. New York : The Perseus Book Group, cop. Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C., Weisæth, L. Ed.. (2007). Traumatic stress : the effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York : Guilford Press. Kartläggning av apatiska barn 11. Bipolärt syndrom Pavuluri, M. (2008). What works for Bipolar Kids : Help and Hope for parents Beroendetillstånd Spelberoende. Ett problem som uppmärksammats de senaste åren när det gäller ungdomar. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns det bra information samt på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Mycket och bra information om alkohol, tobak, narkotika

8 8 13. Neurovetenskap och neurologi Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. Lund : Studentlitteratur. (Ny teori om receptorer, läkemedel och den senast CNS-forskningen på området med behandlingsimplikationer.) Carter, C., Lederhendler, I. I., Kirkpatrick, B. Ed. (1999). The integrative neurobiology of affiliation. Cambridge, Mass. ; MIT Press, cop. Damasio, A. R. (2006). Descartes misstag : känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. (Intressanta kopplingar mellan hjärnforskning och 1600-talets filosofi. Skrivet av en professor i neurologi.) Damasio, A. R. (2003). På spaning efter Spinoza : glädje, sorg och den kännande hjärnan. Stockholm : Natur och kultur. Eliot, L. (2000). What s going on in there? How the Brain and Mind Develop in the First five Years of Life. Amazon.com. Gillberg, C. (1995). Clinical child neuropsychiatry. Cambridge : Cambridge Univ. Press. (Vetenskaplig och djupgående bok, ett standardverk.) LeDoux, J. E. (2003). The synaptic self : how our brains become who we are. London : Macmillan, Luria, A. R. (1977). Mannen vars värld slogs i spillror : berättelsen om en hjärnskada. Stockholm : Wahlström & Widstrand. Ratey, J. J. (2003). A user s guide to the brain : perception, attention, and the four theaters of the brain. London : Abacus. Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation & disorders of the self. New York : Norton, cop. Solms, M., Turnbull, O. (2005). Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder. Stockholm : Natur och kultur. (Nya och spännande kopplingar mellan nyare hjärnforskning och psykoanalysen och dessa kunskapsfält.) 14. Diagnostik DSM-IV American Psychiatric Association: DSM IV Den stora boken. ICD-10 Zero-to-three DSM-V

9 9 15. Psykofarmakologi Björling, G. (2007). Långtidsbehandling med litium : till dig som långtidsbehandlas med litium eller har anhörig som gör det. Södertälje : AstraZeneca. (Ingående och konkret beskrivning av Litiumbehandling även till pat/föräldrar.) Carlberg, I. (2008). Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Stockholm : Norstedt. (Om historien bakom SSRI-preparaten både teori och praktik samt hur diagnossystemet DSM utvecklas tillsammans med kunskapen om psykiatrisk sjuklighet och de vidgade indikationerna för SSRI-medicinerna.) Kutcher, S. P. (Ed.) (1997, 2002). Practical child and adolescent psychopharmacology. Cambridge, UK ; Cambridge University Press. (Den första upplagan mycket konkret och omfattande. Den andra mer översiktlig angående området, mer principer än kokbok.) Lingjaerde, O. (2006). Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar. Lund : Studentlitteratur. (Faktabok i ämnet på svenska fackgranskad av en farmakolog.) Stahl, S. M. (2008). Stahl's essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical applications. Cambridge : Cambridge University Press. Stahl, S. M. (2009). Stahl's essential psychopharmacology : the prescriber's guide. New York : Cambridge University Press. 16. Lagar och samhälle (ref: Eva-Britt Hallquist) Adler, H., Sjölenius, B. (2001). Intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården : praktisk handbok. Lund : Studentlitteratur. (Rekommenderas men den är tyvärr utgången.) Adler, H. et al (2010). Psykiatrins Juridik 2010 : verksamhetsinriktad uppslagsbok. Täby: Juris. (Uppdateras årligen.) Allmänna råd från Socialstyrelsen angående anmälan och anmälningsplikt. (Bra direktiv hur en anmälan till Socialtjänsten går till enligt SoL. 14.) LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Här finns mycket information om vilka rättigheter man har enligt LSS och vilka grupper som kan använda sig av lagen.)

10 10 LVU Lagen om vård av unga. Allmänna råd om LVU. Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. (Bra läsning men inte helt tydlig vad gom gäller för barn och ungdomar.) 17. Allmänt ST- och läkarrollen Egidius, C., Egidius, H., Erwander, B. (2008). Vägen till specialist : enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar Lund : Studentlitteratur. (Nyskriven upplaga om upplägg och struktur för ST i alla specialiteter.) Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri hemsida: 18. Etik Bischofberger, E. (2004). Barnet i vården. Stockholm : Liber. Engström, I. (2006). Tvingad till hjälp : om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Lund : Studentlitteratur. Gustavsson, L. H. (2006). En läkares samvete : Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån. Norstedts förlag. (Etisk dagbok. En personlig och allmängiltig skildring av etisk mognad och process, som ger många möjligheter till personliga reflektioner i dessa frågor.) Hallerstedt, G. (2006). Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande. Göteborg : Daidalos. (Om diagnoser pos och neg av Johannisson, Soback, Kärfve. Bra och tankeväckande vad som styr oss och diagnossättning.) Ottosson, J. O. (2005). Psykiatrisk etik. Stockholm : Liber. 19. Vetenskapligt arbete Levi, R. (2009). Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm : Norstedt Ludvigsson, J. (2002). Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund : Studentlitteratur. Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm : Liber.

11 Psykologi och psykoterapi Andersen, T. (2003). Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen. Stockholm : Mareld. (En dåtida nytänkande som genererat mycket nya idéer och möjligheter att hantera svåra problem.) Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm : Natur och kultur. (Klassiker och friskfaktorer, KASAM (känsla av sammanhang), dvs vad som håller oss friska till kropp och själ i st f motsatsen.) Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T. (2003). Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar. Stockholm : Natur och kultur. Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach. London : Routledge. Carter, E.A., McGoldrick, M. (1999). The expanded family life cycle : individual, family, and social perspectives. Boston, Mass. : Allyn and Bacon, cop. (En grundbok i klassiker i ämnet som väl försvarar sin plats.) Furman, B. (2005). Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Stockholm : Natur och kultur. Furman, B., Ahola, T. (1992). Ficktjuven på nudistlägret. Förlags ai-ai Helsingfors. (En lättläst och inspirerande introduktion i ämnet.) Hansson, K. (2001). Familjebehandling på goda grunder : en forskningsbaserad översikt. Stockholm : Gothia. (Vad finns beforskat och vad blir resultaten när vi använder familjeterapin i olika sammanhang.) Juul, J. (2009). Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen. Stockholm : Månpocket. Klein, S. (2005). Lyckoformeln eller Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans. Stockholm : Natur och kultur. Kåver, A. (2009). Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor. Stockholm : Natur & kultur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Stockholm : Natur och kultur. (Läsvärd och lättillgänglig om beh av borderline, även på tidigt stadium.) Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur.

12 12 Nilsonne, Å. (2007). Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro. Stockholm : Natur och kultur. 21. Pedagogik Andersson, L. (2001). Sociala berättelser och seriesamtal : teori och praktik. Stockholm : Riksfören. Autism. Freltofte, S. (1998). Att stödja barn med DAMP : neuropedagogik för lärare och föräldrar. Stockholm : Natur och kultur. Greene, R. W. (2003). Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm : Cura. Greene, R. W. (2009). Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm : Cura. Juul, K. (2005). Barn med uppmärksamhetsstörningar : en handledning för lärare och annan pedagogisk personal. Lund : Studentlitteratur. Kåver, A., Nilsonne, Å. (2007). Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse. Stockholm : Natur & kultur. På hemsidorna för Skolverket och Myndigheten för skolutveckling finns det intressanta utredningar om skolans möjligheter att möta barn som har problem. 22. Barnet i samhället Lindblad, F., Lindgren, C. (2010). Välfärdslandets gåta : varför mår barnen inte lika bra som de har det? Stockholm : Carlsson. 23. Sömn Mindell, J. A., Owens, J. A. (2009). A Clinical Guide to Pediatric Sleep. Diagnosis and Management of Sleep Problems. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA. Sheldon, S. H., Ferber, R., Kryger, M. H: (2005). Principles and Practice of Pediatric Sleep Medicine. Elsevier Inc. USA. Stores, G. (2001). A clinical guide to sleep disorders in children and adolescents. Cambridge ; Cambridge University Press. Stores, G., Wiggs, L. (2001). Sleep disturbance in children and adolescents with disorders of development : its significance and management. London : Mac Keith.

13 Psykosomatik Alfvén, G. (2006). Barn & psykosomatik : i teori och klinik. Stockholm : Norstedts akademiska förlag. SOU rapporter. Inte sällan mycket intressanta, t ex Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) som kan laddas ner gratis på 25. Vuxenpsykiatri Algullander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Lund : Studentlitteratur. (En kortfattad introduktion men grundlig aktuell genomgång av de flesta VUPstörningarna samt mycket bra om psyk-status inkl DVD-skiva.) Beckman, V. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD. Stockholm : Cura. Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm : Natur och kultur, cop. Hare, R. (2005). Psykopatens värld : utan samvete. Lund : Studentlitteratur. (Enkel och instruktiv bok i detta ämne, en del av våra pat hamnar ju tyvärr i denna grupp och viktigt att vara vaksam på dem.) Herlofsson, J., Ekselius, L. (2009). Psykiatri. Lund : Studentlitteratur. Ottosson, J-O. (2010). Akut psykiatri. Stockholm : Liber. (För vuxna men relevant även för barn.) Ottosson, J-O. (2009). Psykiatri. Stockholm : Liber. (Med e-lab. En klassiker som uppdaterats regelbundet och ger mycket fakta om VUP men del är tillämpbart för oss.) 26. Skönlitteratur (ref: studie rektorsgruppen) Alakoski, S. (2007). Svinalängorna. Stockholm : Bonnier. Bergström, G. (1994). Ramsor och tramsor om Bill och Bolla. Stockholm : En bok för alla. (Ang utvecklingsstörning.) Brattberg, G. (1999). Enastående : självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism. Stockholm : Värkstaden. Crafoord, C. (2010). Kärleksförsök och svek : en själsläkares berättelser. Stockholm : Natur & Kultur. Crafoord, C. (2005). Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst. Stockholm : Natur och kultur.

14 14 Cullberg, J. (2007). Mitt psykiatriska liv. Stockholm : Natur & kultur. (Personlig beskrivning av barndom och den psykiskt sjuke brodern, hur sedan han väljer medicinstudier och psykiatrin. Han skildrar sin egen och psykiatrins utveckling mot mer humana former och tänkande i sina läroböcker om Kris, Psykodynamisk psykiatri och Psykos.) Espmark, S. (2010). I speglarnas sal : psykiatriska skisser. Stockholm : Carlsson. Gerland, G. (2010). En riktig människa. Studentlitteratur AB. Gravander, Å., Sjögren, K., Widerlöv, M. (1999). Att handskas med livet. V. Frölunda : Gravander & Widerlöv. Gravander, Å., Suominen, S. (1998). En "riktig Emil" : om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD. Sävedalen : Säve förl. Haddon, M. (2004). Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Stockholm : Wahlström & Widstrand. (Ang autism.) Johansson, I. (2007). En annorlunda barndom : en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. Stockholm : Forum. Linderborg, Å. (2007). Mig äger ingen. Stockholm : Atlas. Nordgren, M. (2000). Jag avskyr ordet normal : vuxna med Aspergers syndrom. Stockholm : Cura. Pipping, L. (2007). Kärlek och stålull : att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Stockholm : Gothia. Pålsson, B. (2004). Vingklippt ängel. Stockholm : Forum. Sacks, O. W. (1995). En antropolog på Mars. Stockholm : Bromberg. Sacks, O. W. (1998). Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Stockholm : Bromberg. Sandstrak, P. (2009). Mr Tourette och jag. Malmö : Bra böcker. Schäfer, S. (1996). Stjärnor, linser och äpplen : att leva med autism. Stockholm : Cura. Skårderud, F. (2002). Oro : en resa i det moderna självet. Natur och Kultur. (En filosofisk psykiaters tankar om vår tid och hur den genererar psykiska symtom och hur vi kan påverka dem.) Steel, D. (1999). En stråle av ljus : [berättelsen om Nick Traina]. Stockholm : B. Wahlström. (En beskrivning av en förälders svåra situation med ett barn med bipolär sjukdom.) Tikkanen, M. (1998). Sofias egen bok. Stockholm : Forum.

15 15 Tikkanen, M (1998). Sofia vuxen med sitt MBD. Stockholm : Forum. Åkerman, S. (2007). Zebraflickan. Västerås : Författarhuset. (Om självskadebeteende/ätstörning med behandling i öv och på avd. Bygger på egna upplevelser.)

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course KURSPLAN HT10 FRISTÅENDE KURS TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course Avdelning: 7602 - Centrum

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Ångest. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Ångest. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Ångest Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Vlab Bejerot, Susanne Tvångssyndrom/OCD : nycklar på bordet. 2011, 247 s. I Bejerots bok får man

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline" Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba"

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Författare/Föreläsare, Attitydambassadör & Kursledare! Jouanita Törnström Surahammar, 18 April 2012! Några myter om psykisk ohälsa! Myt: En psykiskt

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten

Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Barn och ungdomars hälsa i Norrbotten Läget i länet Antal barn och ungdomar Antal patienter 2013 Andel Luleå-Boden 18964 1004 5,2 Piteå 11045 566 5,1 Gällivare 9420 347 3,7 Kalix 6007 351 5,8 Antal barn

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 Kognitiv beteendeterapi en introduktion, 15

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Vad är det och vad kan man göra? Linköping 2012-11-07 Tove Lugnegård, överläkare, med dr, Vuxenhabiliteringen i Värmland Exempel

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum Välkommen till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark, leg psykolog Farhad Assadi, leg psykolog Christoffer Lord, leg psykolog Serie föreläsningar Vad är

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AST Neuropsykiatriskt tillstånd, där genetiska faktorer och miljöfaktorer under graviditet och

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

Selektiv mutism och dess behandling

Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Första ärenden 1996 Barnorienterad familjeterapi (BOF) - den använda behandlingsmetoden utveckling och anpassning av metoden till

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ kurator, neuropediatriska avdelningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus dianal@ourmail.se Stress Uppstår vid obalans mellan krav och förmåga

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Dnr HS 2013/164 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut om inrättande:

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Innehåll: Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Människan är rationell! Men vi gör ju så dumma

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Välkommen! Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj Humana tre verksamhetsområden Personlig assistans 1900 kunder 4600 årsanställda 250 tjänstemän Individ

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare Christopher Gillberg: Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Anna Norlén Verksamhetschef & Rektor Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut ERICASTIFTELSEN ERICASTIFTELSEN Högskoleutbildning Psykoterapi för barn

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Patientarbetsbok. Let s talk. Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas

Patientarbetsbok. Let s talk. Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Patientarbetsbok Let s talk Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas 2 Innehåll Sida 4 Sida 6 Sida 8 Sida 10 Sida 12 Sida 14 Sida 16 Sida 18 Sida 20 Sida 22 Sida 26 Sida 28 Sida

Läs mer

Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM

Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM SOCIAL TRÄNING OCH SJÄLVKÄNNEDOM FÖR PERSONER MED AUTISM OCH AUTISM LIKNANDE TILLSTÅND Faherty, Catherine Kelly, Alex Autism/Asperger syndrom Vad betyder det RFA

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Vår klinik. Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå

Vår klinik. Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå BUP Västerbotten Vår klinik Mottagning i Lycksele Mottagning i Skellefteå Mottagning i Umeå Vårdavdelning i Umeå I landstinget är vi nu tre specialistkliniker som har ansvar för åldersgruppen 0-17 år.

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas.

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas. LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN A. SOAP06 Grundläggande psykoterapi verktyg i psykiatrikerns vardag (Basic Education in Psychotherapy Tools in the Psychiatrist s Daily Work), 45 högskolepoäng (45 credits, second

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se ASD: Autismerna Autism/autismerna är en grupp tillstånd med många olika orsaker som, om oro uppstår tidigt och diagnos ställs under de första åren ALLTID samexisterar med andra utvecklingsavvikelser eller

Läs mer

Schema för kurs 6: Utredning och åtgärder avseende individen barnkursen ht 2010

Schema för kurs 6: Utredning och åtgärder avseende individen barnkursen ht 2010 Schema för kurs 6: Utredning och åtgärder avseende individen barnkursen ht 2010 Vecka 45 - Måndag 8/11, kl 9-12 U 21 (CK)* Introduktion till barnavsnittet. Att utreda barn Läs: Broberg 1-3 och Smedler

Läs mer

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Adhd-dagen 2014 Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa Ett gemensamt uppdrag om kunskapsstyrning Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket,

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

Depressioner hos barn

Depressioner hos barn Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR Frågorna handlar om Föräldrarna Barnen/ungdomarna Vad man kan göra Samverkan En del annat Dokumentationen kommer att finnas

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan Göteborg 28 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Temadag autism. Agenda. Varför neuropsykiatri? 2012-09-17

Temadag autism. Agenda. Varför neuropsykiatri? 2012-09-17 Temadag autism Attention Saturnus konferens 2015-10-08 Hannah Jakobsson, leg. psykolog; hannah.jakobsson@cereb.se Agenda Neuropsykiatri Diagnoserna inom autism; då och nu Orsaker Lite behandling Hur yttrar

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

NPF-diagnoserna och arbetslivet. 14 Mars 2013, Sollentuna. Cecilia Brusewitz. www.attention-utbildning.se

NPF-diagnoserna och arbetslivet. 14 Mars 2013, Sollentuna. Cecilia Brusewitz. www.attention-utbildning.se NPF-diagnoserna och arbetslivet 14 Mars 2013, Sollentuna Cecilia Brusewitz www.attention-utbildning.se 1 Attention arbetar för: Att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få anpassad

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga.

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009 Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. FoU-Nordväst kommer under våren att ge ut ett antal nyhetsbrev. Nyhetsbreven

Läs mer

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå Att vara professionell i gränslandet mellan livets svårigheter och psykisk sjukdom- vilken kunskap krävs för det? Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org

Läs mer

Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1 Varför fokusera på flickor med ADHD och aumsmspektrumstörning? Vanliga Mllstånd

Läs mer

Kursbeskrivning. Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker. november 2014 mars 2016. BUP Stockholm

Kursbeskrivning. Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker. november 2014 mars 2016. BUP Stockholm Kursbeskrivning Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker november 2014 mars 2016 BUP Stockholm Innehåll Utbildningen är en läkarorienterad psykoterapeutisk utbildning med tre

Läs mer

Psykiatriskt sjukdomsmönster hos flickor och pojkar

Psykiatriskt sjukdomsmönster hos flickor och pojkar Psykiatriskt sjukdomsmönster hos flickor och pojkar Helsingfors Universitet Kaffediskussion 16.1. 2008 Fredrik Almqvist Faktorer som påverkar barnets psykiska utveckling - bör beaktas Predisponerande Genetiska

Läs mer

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT Människan är rationell! Innehåll: analys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Men vi gör ju så dua saker? Det

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta

Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta Information till första linjen Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta ÖVERENSKOMMELSE VID MISSTANKE OM PSYKISKT FUNKTIONSHINDER HOS BARN OCH UNGA

Läs mer