Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!"

Transkript

1 Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd Minimal administration Snabbt Enkelt Personligt

2 Hem-pc-finansiering Det är lätt att förstå varför så många företag valt att genomföra en Hem-pcinvestering. Arbetsgivaren kan kostnadsfritt (1) och med minimal affärsrisk (2) erbjuda personalen hem-pc. De anställda sparar mellan % (3) i jämförelse med kontant köp i butik. Framtida värdet av att höja personalens it-kompetens tillfaller givetvis arbetsgivaren. (1) Kostnadsfritt, bortsett från den tid och administration samordnaren lägger ner på genomförandet. (2) Affärsrisk beroende på arbetsgivarens val av finansiär och försäkringsskydd. (3) Den anställdes besparing beror på marginalskatten och utköpspriset. Ju högre marginalskatt desto lägre nettokostnad för den anställde. Hem-pc i stora drag När arbetsgivaren tagit internt beslut om investeringen utses en person / grupp som samordnar upphandlingen. Därefter väljer arbetsgivaren lämplig datorleverantör. Innan leveranser påbörjas tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive lämpligt försäkringsskydd. Avtalet kan tecknas trots att man i nuläget inte vet den exakta slutsumman. Arbetsgivaren lånar sedan ut datorerna till de anställda utan förmånsbeskattning. Baserat på den fasta leasingavgift som Wasa Kredit fakturerar arbetsgivaren månadsvis gör arbetsgivaren i sin tur bruttolöneavdrag på de anställdas löner. På så sätt blir investeringen kostnadsneutral (ett nollsummespel ) för arbetsgivaren. (se exempel på kalkyl sid 5). Vad händer under avtalstiden om någon slutar? Normalt tecknar arbetsgivaren ett hem-pc-avtal med de anställda i vilket det står vad som händer med datorn när anställd exempelvis slutar. Wasa Kredit har förslag på hur ett sådant avtal kan se ut. Arbetsgivaren kan ge anställd möjlighet att köpa loss sin hem-pc. Om den anställde inte köper datorn kan arbetsgivaren ta tillbaka den och låna ut den till annan anställd. Övertagaren tar vid där föregångaren slutar och fortsätter som vanligt med bruttolöneavdrag. Givetvis kan arbetsgivaren även använda datorn i sin egen verksamhet. Annars finns våra allrisk- och avbrottsförsäkringar som ger arbetsgivaren ett skydd i de fall där anställd som har hem-pc slutar / säger upp sig (se rubr. Försäkringar sid 4). Vad händer efter 36 månader? När avtalet löper ut löser arbetsgivaren / leasetagaren normalt avtalet till ett förutbestämt pris (restvärde). Därefter är det brukligt att de anställda erbjuds att köpa datorutrustningen till då gällande marknadsvärde. Därför läggs restvärdet i avtalet på den nivå man bedömer att marknadsvärdet är om 3 år. Ofta planerar företag att genomföra ny investering i samband med att senaste hem-pc-avtalet löper ut. Rätt från början! Gör man inte rätt från början kan arbetsgivaren få en onödig och kostsam administration. Låt oss hjälpa er att säkerställa att ni som arbetsgivare har behandlat de kritiska punkterna. Sida 2

3 Ett verkligt nollsummespel Genom lång erfarenhet av hem-pc-finansiering har Wasa Kredit förstått hur viktigt det är för arbetsgivaren att minimera administration och affärsrisk och därmed också kostnader. Wasa Kredit har därför tagit fram ett koncept där hem-pc-investeringen blir ett verkligt nollsummespel för arbetsgivaren. Att bruttolöneavdraget ska jämna ut leasingavgiften är en självklar del i nollsummespelet men hur är det med andra kostnader som uppkommer i samband med avtalet? När ni lägger förtroendet hos Wasa Kredit innebär det att ni får administrativ service under avtalstiden och vi ser till att lösa era problem på ett smidigt sätt. Nackdelar att tänka på En nackdel är att bruttolönen ligger till grund för sjukpenning, semesterersättning och andra försäkringsersättningar. Med ett bruttolöneavdrag för lånet av hem-pc försämras denna ersättning något. I övrigt är rabatten med hem-pc så stor att den vida överstiger förlorad ersättning vid normal sjukdom, ledighet med mera. Vi rekommenderar anställda som vet att de snart ska vara exempelvis föräldralediga att se över vilka effekter ett bruttolöneavdrag har på deras ekonomi. Wasa Kredit erbjuder försäkringar som skyddar både arbetsgivare och anställd mot olika typer av avbrott som kan uppkomma under avtalstiden (se rubr. Försäkringar sid 4). 1-1 = 0 Steg för steg Beslut. Ta internt beslut på investeringen och bestäm hur upphandlingen ska gå till: affärsrisk / försäkringsskydd, tidsplan, etc. Samordnare. Utse en hem-pc-samordnare som är ansvarig för kontakten internt samt håller kontakten med datorleverantören och Wasa Kredit. Dessa tre personer håller kontakten i alla frågor. Datorleverantör. Välj en av Wasa Kredit certifierad datorleverantör. Då lägger ni grunden som ger er minimal administration samt bra datorer med god service. Låt datorleverantören hjälpa er med beställningsunderlag och kalkyler för er personal. Leasingavtal. Normalt tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive försäkring och med ett restvärde (f.n. 3 %) som motsvarar ett av branschen uppskattat marknadsvärde på datorutrustningen efter 3 år. Leasingavgiften är fast och ändras inte med tiden. Wasa Kredit bekräftar er beställning hos datorleverantören efter det att leasingavtalet är tecknat. Det är en förutsättning att finansieringen är klar innan beställningen av datorerna sker. Ramavtal. Om beloppet för hem-pc-investeringen överstiger kr exkl. moms men ni är osäkra på den totala slutsumman, kan ni med fördel teckna ett ramavtal. Ett ramavtal har en övre beloppsgräns och en förlängd upphandlingsperiod vilket ger er utrymme för fler anställda att hoppa på hem-pc-erbjudandet. Kreditutrymme som ej nyttjas kostar ingenting. När avtalet startas samlingsfakturerar Wasa Kredit all utrustning vilket förenklar er administration. Kontakta er datorleverantör för mer information. Försäkring. Välj lämpligt försäkringsskydd som ger ett gott skydd för er och den anställde. Samtliga försäkringar är utan självrisk och gäller från leverans till avtalets slutdatum. Försäkringen ingår i leasingavgiften. Kontakta er datorleverantör eller Wasa Kredit för mer information om villkor och prisuppgifter. (se även rubr. Försäkringar sid 4) Bruttolönekalkyl. När ni bestämt er för försäkringsupplägg är det dags att be datorleverantören om en hem-pc-kalkyl. I den kan ni göra beräkningar av bruttolöneavdrag (för att täcka leasingavgiften) och anställdas nettokostnad per månad - beroende på marginalskatten etc (se exempel på kalkyl sid 5). Sida 3

4 Försäkringar En viktig del i finansieringen Försäkring i hem-pc-finansieringen tillhör de allra väsentligaste sakerna för arbetsgivaren att tänka på. Rätt val av försäkring innebär trygghet för både arbetsgivare och anställd samtidigt som det besparar er mycket problem och administration i framtiden. Wasa Kredit erbjuder ett brett utbud av anpassade försäkringslösningar för hem-pc med allt ifrån en mycket omfattande allriskförsäkring till kombinerade allriskoch avbrottsförsäkringar. Detta gör det enkelt för er att anpassa skyddet efter just era behov. Försäkringspremien läggs in i finansieringen och ingår som en del av bruttolöneavdraget. Vi har valt att samarbeta med Aon Sweden AB dels för att de erbjuder marknadens mest kompletta villkor för hem-pc, dels för att de har en väl fungerande kundtjänst med snabb hantering. Aons försäkringar har få begränsningar / undantag - något som är mycket viktigt att väga in när man jämför olika finansbolags försäkringsskydd. Samtliga försäkringar är helt utan självrisk och karenstid och gäller från och med leveransdagen. Förlängd garanti Många leverantörer ger ett års garanti på datorutrustningen. Med allriskförsäkringen lease IT easy förlängs garantin på all hårdvara från månad 13 till 36. Detta ger ett garantiskydd för hela låneperioden. Olika behov - olika försäkringar I grunden finns alltid en allriskförsäkring, lease IT easy eller basic. Skillnaden mellan dessa två är att basic saknar förlängd garanti månad Dessa två allriskförsäkringar har sedan olika omfattningar, som fått namnen BAS, SILVER, GULD och MAX. De senare tre är avbrottsförsäkringar och ger skydd för olika typer av avbrott som kan uppkomma under leasingtiden. Avbrottsförsäkringarna skyddar arbetsgivaren om den anställde exempelvis säger upp sig. Då löser försäkringsbolaget ut datorutrustningen hos Wasa Kredit och arbetsgivaren slipper betala leasingavgift för en hem-pc som en anställd lämnat tillbaka. Försäkringarna i korthet BAS: En skräddarsydd försäkring för hem-pc-investeringar. Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring och inkluderar även skydd för dödsfall och sjukdom. Vid en eventuell skada finns inga självrisk- eller åldersavskrivningar. Vid totalskada får kunden en ny, likvärdig datorutrustning under hela försäkringstiden. Restskulden löses hos Wasa Kredit vid övriga händelser. SILVER: Samma omfattning som BAS men dessutom skydd i de fall en anställd frivilligt säger upp sin anställning. GULD: Samma omfattning som SILVER men dessutom skydd i de fall de anställda blir föräldralediga eller begär tjänstledighet för studier. MAX: Samma omfattning som GULD men dessutom ett begränsat skydd i de fall arbetsgivaren tvingas säga upp sina anställda. Ersättning utgår för upp till 10% av antalet datorpaket vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Krav: MAX-försäkringen kan endast tecknas för avtal med minst 10 st datorpaket och efter godkännande av Aon Sweden AB. Maximalt skydd, minimal administration! Sida 4

5 Exempel hem-pc-kalkyl Exempel på leasing inkl försäkring lease IT easy BAS. Kalkyl för arbetsgivaren Datorutrustningens pris inkl. moms kr 1 Restvärdet i % av utrustningens pris inkl. moms (3%) 750 kr 2 Fast leasingavgift per månad för arb.givaren med 36 mån leasing inkl. moms & försäkring 818 kr 3 Sociala avgifter m m på lön för anställd (min 32,46 % fr.o.m ) 32,46 % 4 Bruttolöneavdrag per månad för anställd för att täcka arbetsgivarens leasingkostnad 618 kr 5 Kalkyl för den anställde Datorutrustningens pris inkl. moms kr Marginalskatt (2 exempel) 30 % 50 % 6 Nettokostnad för anställd per månad 433 kr 309 kr 7 Total kostnad för anställd kr kr 8 Nedan följer förklaringar till kalkylen (se nummer i högerkanten ovan) 1. Priset beräknas inklusive moms då företag inte får göra avdrag för moms vid hem-pc. 2. Restvärdet i leasingavtalet motsvarar ungefärligt marknadsvärde efter 36 månader. 3. Fast leasingavgift per månad för arbetsgivaren vid 36 månader leasing (samma belopp varje månad). 4. Arbetsgivarens sociala avgifter i procent. 5. Bruttolöneavdrag per månad på den anställdes lön för att täcka den fasta leasingavgiften. 6. Här kan arbetsgivaren lägga in den korrekta skattesatsen så att respektive anställd kan se sin verkliga kostnad. 7. Den faktiska kostnaden för den anställde per månad. 8. Datorutrustningens kostnad efter 36 bruttolöneavdrag (ev. utköpspris ej medräknat). Därför kostar inte hem-pc något för arbetsgivaren Bruttolöneavdraget sänker den totala lönen och därmed även de sociala avgifterna. Med denna besparing betalar arbetsgivaren leasingavgift samt moms. Utan hem-pc Med hem-pc Sociala avgifter Sociala avgifter Minskade soc.avg Bruttolöneavdrag = Leasingavgift inkl. moms LÖN LÖN Grundläggande formel Leaseavgift inkl. moms = Bruttolöneavdrag (1 + soc.avgifter i %) Exempel från kalkylen ovan 818 kr inkl. moms = 618 kr (1 + 0,3246) Sida 5

6 Skatteregler Skattefria lånedatorer till anställda Arbetsgivare kan under vissa förutsättningar låna ut datorer till sina anställda utan beskattning. Reglerna gäller i princip alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare kan dock inte skattefritt låna någon dator av sitt eget företag, eftersom de inte har tjänsteinkomster. Skattefriheten förutsätter att det är arbetsgivaren som äger eller hyr datorn under låneperioden. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar för datorn, kontant eller via bruttolöneavdrag, men inte om den anställde köper loss datorn till ett subventionerat pris. Vilken utrustning får ingå? Arbetsgivaren avgör vilken utrustning som ska ingå i erbjudandet och om olika datorpaket ska erbjudas. Om en anställd vill ha en speciell dator eller ett speciellt tillbehör måste detta erbjudas alla för att vara skattefritt. Följande tillbehör kan ingå i ett skattefritt paket: Bildskärm och tangentbord Annan utrustning som inte fungerar annat än i direkt anslutning till datorn, t.ex. skrivare, scanner, CD- och DVD-brännare, högtalare, webbkamera och modem. Valfria program, t.ex. skriv-, rit- och spelprogram. Följande tillbehör kan inte ingå i ett skattefritt paket: Utrustning som primärt har andra användnings områden, t.ex. digitala kameror, videokameror och mp3-spelare. Kostnader för abonnemang på uppkopplingar mot t.ex. internet eller andra kostnader för Internetanvändning. Utdrag från skatteverkets hemsida Allmänna villkor. Genom lagändringen som trädde i kraft januari 1998 blir en förmån av att använda datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk skattefri under vissa förutsättningar. Ett villkor för skattefrihet är att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. I det krävs också att det är arbetsgivaren som direkt betalar kostnaden för datorutrustningen, antingen genom att köpa eller hyra / leasa den. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar ersättning för datorn, så länge inte detta görs på ett sådant sätt att det bedöms som ett köp. Vid anställningens upphörande ska utgångspunkten vara att datorutrustningen återlämnats till arbetsgivaren. Inget hindrar dock att den anställde då köper utrustningen. Om detta sker till det marknadsvärde den då kan ha uppstår inte någon skattepliktig förmån. Utdrag från Prop. 1996/97:173 s.53 f och 60 Om momsavdrag. Enligt Riksskatteverkets (RSVs) uppfattning bör anskaffandet av datorer för de anställdas privata bruk inte anses utgöra ett förvärv för verksamheten även om syftet är att höja datormognaden i företaget. Detta innebär att arbetsgivaren inte har avdragsrätt eller rätt till återbetalning av mervä[r]desskatten vid anskaffning av datorerna till de anställda. Om den anställde för det privata nyttjandet får betala ett vederlag, exempelvis genom bruttolöneavdrag, ska mervärdesskatt inte utgå härpå. En arbetsgivare som tillhandahåller hemdatorer åt anställda mot vederlag, får anses omsätta en tjänst i mervärdesskattelagens mening under förutsättning att han erhållit rätt till avdrag eller återbetalning av mervärdesskatten vid förvärvet av datorerna. Detta innebär exempelvis vid bruttolöneavdrag att mervä[r]desskatt skall utgå på avdraget. RSV Kontrollavdelningen. Enheten för indirekta skatter Dnr /900 Skattefriheten för hem-pc begränsas from De nya reglerna innebär att den som har en hem-pc via sin arbetsgivare inte får byta ut denna förmån mot kontant ersättning med mer än kr/år. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett s.k. bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning med upp till kronor under ett år (833 kr / månad) utan skattekonsekvenser. Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. Syftet med reglerna är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbara datorutrustningar som skattefria hem-pc. Undantag. Dessa nya bestämmelser ska dock inte tillämpas i de fall datorutrustningen levererats till den anställde före utgången av juni månad 2004 och i de fall införskaffandet av hem-pc har sin grund i ett avtal som träffats mellan den anställde och arbetsgivaren före den 1 januari För mer information kontakta: Skatteverkets Servicejour Telefon E-post skatteverket.se Sida 6

7 Vad står Wasa Kredit för Wasa Kredits finansieringslösningar ger er: Trygghet för arbetsgivare och anställd. Minimal administration. Kompletta försäkringslösningar för era behov. Nollsummespel för arbetsgivaren. Foto: Rickard Häggbom/bildarkivet.se Sida 7

8 Telefon : E-post : Gå in på vår hemsida för mer information!

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2

24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2 24 september 2002 NR. 25/2002 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2 Många församlingar och samfälligheter har utnyttjat möjligheten att låta de anställda låna

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE.

MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE. När du älskar att köra MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE. VI DELAR DIN PASSION. BMW Financial Services är en del av BMW Group och det bästa sättet att finansiera din BMW. Vi delar din passion för körglädje

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

HemPC Information till företaget och den anställde

HemPC Information till företaget och den anställde Information till företaget och den anställde www.network.se Bakgrund I oktober 1997 beslutade riksdagen om att undanta PC för utbildningsändamål från förmånssbeskattning. Beslutet gjorde- och gör det möjligt

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF2 Finansiella leasingvillkor FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

HemPC ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt. HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007

HemPC ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt. HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007 HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007 Vi på Siemcenter hjälper till med ett förmånligt HemPC erbjudande för era anställda - med fortsatt kostnadsneutralitet för er. HemPC ska vara enkelt, tryggt

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag FF5 Konsumentleasing / Privatleasing FINANSBOLAGENS FÖRENING Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling av den marknad på vilken

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-03-15 Kommunstyrelsens personalutskott Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Dnr KS 2016/1222 Bakgrund Liberalerna föreslår i motionen

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Företagstandvård. Ny löneförmån som ger fler råd till friskare tänder

Företagstandvård. Ny löneförmån som ger fler råd till friskare tänder Företagstandvård Ny löneförmån som ger fler råd till friskare tänder Tandvård mot avdrag på bruttolönen Regeringsrätten har på initiativ från Praktikertjänst tagit ställning i frågan om företagstandvård

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag

Läs mer

Gammal sanning utmanad av nya spelregler!

Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Gammal sanning utmanad av nya spelregler! www.bilekonomi.com Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Tidigare kunde man säga att en dyrare bil var mer kostsam att äga än en billigare. Men genom politiska

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Januari 2016 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Förmåner och representation i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Innehållsförteckning 1. Nyheter 2016 2. Ställningstaganden och praxis 3. Förslag 4. Aktuellt och tips Belöningar/förmåner - utgångspunkter

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 37

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 37 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 37 Målnummer: 5499-98 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1999-07-13 Rubrik: Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffning av datorer avsedda

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag ej

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef Riktlinjer Gåvor FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt förhållningssätt kring begreppet personalförmåner. Dessa riktlinjer anger de gåvor som Luleå kommun ger till sina

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning...

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

Service, Tjänster & Finansiering

Service, Tjänster & Finansiering Service, Tjänster & Finansiering Välkommen till Etac Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Vi

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda.

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Att driva företag innebär stor frihet men också mycket att tänka på. Du ansvarar inte bara för verksamheten, utan även för det ekonomiska skyddet

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer