Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004"

Transkript

1 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets företagare? Dags för nominering! sid. 7 Kraftsamlingen För matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag. sid. 7 Kalendarium Vårens evenemang. sid. 8 Önska kostar ingenting, säg vad ni vill ha Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Från högt medlems- och deltagarantal till sjunkande under senaste året. Vad beror det på? Är det p.g.a. rådande lågkonjunktur, medlemsavgiftens storlek, eller finns det en mättnad på nätverkande? sid. 3

2 STYRELSE Johan Pohl, ordförande Johan Pohl Konsult tel/fax: e-post: Sverre B Svahnström, vice ordförande Advokatfirman Svahnström tel: , fax: e-post: Clary Nejdhammar, kassör/sekreterare Information Täby tel: , fax: e-post: Stellan Bennich, ledamot Steben MarknadsKommunikation AB tel: , fax: e-post: Anders Gavlevik, ledamot Fragancia tel: , fax: e-post: Britt Söderström, ledamot FOKUSERA Sverige AB tel: , fax: e-post: Mari Wintjens, ledamot Wintjens Information AB tel: , fax: e-post: Leif Wrenkler, ledamot Karnag AB tel: , fax: e-post: utges av Företagarna Täby, lokalförening till Företagarna. Ansvarig utgivare: Johan Pohl Redaktion/projektledning: Mari Wintjens Redaktion/produktion: Carport web & design Tryckning: Tabrin Tryck Omslagsbild: Creative Collection FÖRETAGARNA TÄBY Adress: Propellervägen 6 a, Täby Telefon/fax: E-post: Hemsida: Postgiro: Ordförande har ordet Äntligen börjar det ljusna! Efter en långbänk på över ett år har även Täby Kommun insett att utvecklingen av kommunens näringsliv främjas av ett gott samarbete med näringslivets organisationer. Ett samarbete som kanaliseras genom ett Företagarforum. Ett samrådsförfarande som fungerar bra i de flesta kommuner oberoende av politisk majoritet. Både Företagarna och Handelskammaren har tryckt på i frågan och vi trodde nog att det skulle gå fortare sedan vi fick positiva signaler från alla partier i kommunen i samband med Handelskammarens 90-års jubileum i början av september Som ett första steg i arbetet att utveckla ett Företagarforum bjuder nu Täby kommun in samtliga företag till ett vårmöte i Grindtorpskyrkan. Det kan bli trångt om alla kommer då vi är några tusen tillsammans Vi kommer i alla fall och jag hoppas att Täbys samtliga småföretagare kommer så vi får se hur det utvecklas. Det positiva är ju att vi kommer igång med arbetet. Kommunen kommer också att inleda Företagarna Stockholms läns regionårsmöte här i Täby i början av april. Företagarna Täby står som värdförening till årsmötet. Regionen har över medlemmar i sina 24 lokalföreningar runt om i länet. Vi är glada att kommunstyrelsens ordförande Stefan Klåvus vill ta på sig detta uppdrag. En liten förövning får han vid vårt föreningsårsmöte den 17 mars då vi bjudit in honom för att tala om hur han ser på samarbetet med Företagarna och vad han förväntar sig av vårmötet för Täbys näringsliv. Vårt engagemang med skolan fortsätter. Förra året hade vi en Företagardag i Tibble och nu planerar vi en motsvarande i Åva. Småföretagare träffar elever och kan se vad skolan idag förmår att göra för våra framtida medarbetare och arbetsgivare. Intresserade företagare kan ta kontakt med mig för vidare diskussion och eventuellt deltagande i vår minimässa. Evenemanget går på en eftermiddag så det är inte speciellt betungande, utan kan ge mycket tillbaka av förståelse för vad gymnasieskolan står för idag och hur vi kan hjälpa till. Väl mött till en händelserik vår som vi hoppas skall visa högre tillväxttakt än det gångna året, samt att vi växer medlemsmässigt och inflytandemässigt i kommunen! Johan Pohl Ordförande Företagarna i Täby Behöver vi småföretagare en lobbyorganisation?

3 säg vad ni vill ha! Från att ha varit den näst största lokalföreningen i länet med högt deltagarantal vid våra evenemang har nu medlemstalet i Företagarna Täby sjunkit och antalet medlemmar på träffarna minskat kraftigt det senaste året. En förklaring till detta är kanske lågkonjunkturen. Företagarnas energi och fokus ligger på att få företagen att gå runt och det finns kanske varken tid, ork, lust eller ekonomi över till annat? Upplevs medlemsavgiften som för hög? Eller finns det inte längre något behov av den typ av evenemang vi hittills anordnat? Är medlemmarna mätta på tematräffar, nätverkande, mingel och seminarier eller önskas någon annan form av verksamhet? I vårt styrelsearbete behöver vi input från medlemmarna. Vi önskar oss respons och en levande dialog för att kunna planera inspirerande och givande aktiviteter. Vad önskar ni? I den medlemsenkät som skickades ut i november ställde vi, förutom frågan om medlemsavgiftens storlek, även några frågor om önskade aktiviteter. Svarsresultaten redovisas här. Till grund för enkäten ligger Lars Hammarbäcks motion om medlemsavgiften som antogs vid årsmötet den 19 mars Enkäten skickades ut den 28 / till våra 464 medlemmar via mail och post. Den 15/1-04 mailade vi ut en påminnelse. Totalt har 92 st svarat: På fråga nr 1 om medlemsavgiftens storlek anser 60 st att den är rimlig och 32 st att den ej är rimlig. Några medlemmar anser att avgiften ej är proportionerlig och att avgiften för soloföretagare är för hög. Kommentar: En svarsfrekvens på ca 20% kan synas vara genant låg trots påminnelse mm. Man kan ju fråga sig vad de andra 80% tycker. Två alternativ gives: antingen tycker dessa att enkäten inte var viktig utan man deltar i de aktiviteter man finner intressanta, eller så är man nöjd och bryr sig inte om att svara (den tysta majoriteten). Framför allt har vi inte fått någon tydlig reaktion på att avgiftsnivån är felaktig, säger Johan Pohl. Enkätens fråga nr 2 om vilka aktiviteter medlemmarna är intresserade av fördelar sig enligt följande: 1. Frukostmöten med föreläsare 39 st 2. Kvällsmöten med föreläsare 44 st 3. Studiebesök 33 st 4. Politikerträffar 31 st 5. Lunchmöten med föreläsare 39 st 6. Mingelkvällar 41 st 7. Julfest 21 st 8. Företagsbesök 33 st 9. Golfturnering 16 st 10. Erfagrupper 15 st 11. Mentorskap 14 st 12. Kvinnligt nätverk 15 st Några har önskat infokvällar om företagande, erfagrupper kring export inom och utanför EU, anställningsfrågor, vidareutbildningsinformation, ledarskapsutbildningar, praktisk skatte- och avdragsinformation inför bokslut och deklaration, finansiering och mer debatt. Val av ny styrelse Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller finns det någon som du skulle vilja föreslå som ny representant? Kontakta valberedningen: Anders Lindewald Atela Teknik i Täby AB Tel: E-post: Marie Wallin TÄBY-mäklaren, ERA Tel: E-post: Pia Winnberg-Lindqvist Habiliteket AB Tel: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarna har ny profil Avsändaren kommunicerar. Företagarna är Sveriges största nätverk för bättre affärer. Alla medlemmar och medarbetare representerar och är en del av nätverket. För att synliggöra Företagarna och för att nyttja kraften av storleken är det effektivt att så ofta som möjligt använda Företagarna som avsändare. För att säkerställa att all kommunikation ser likadan ut så att ingen ska behöva tveka om Företagarna är avsändare, har ett enhetligt varumärke med gemensamt profilmaterial för alla lokalföreningar arbetats fram. Företagarna Täbys tidigare logotype ersätts fr.o.m. nu med denna nya. Det stora sambandet företagande - tillväxt - välstånd Allt som vi vill kunna göra i våra liv; att utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete och kunna ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan dem skulle utvecklingen rulla baklänges. Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna, säger Gunvor Engström, VD Företagarna Läs mer om Det stora sambandet på: Det stora sambandet illustreras genom den randiga färgglada väv som också är en del av Företagarnas nya profil. Kom till vårt Årsmöte på Täby Galopp den 17 mars! Ska vi sluta med lokala medlemsaktiviteter? 3

4 Debatt Debattinlägg från Lars Hammarbäck Förändra FR! Din totala medlemsavgift skall på sikt vara högst kr. Hälften av detta skall stanna kvar i Täby. Riksorganisationen har en viktig uppgift att påverka riksdag och regering för bättre villkor för oss småföretagare. För det behövs ingen centralbyråkrati med 100 anställda som vi har idag. Täbys pengar skall komma medlemarna tillgodo. Satsa på en medlemstidning 4 ggr/år med huvudsyfte att presentera så många medlemmar som möjligt med ord och bild för andra medlemmar. Två gånger per år skall du bli bjuden på fest på Täby Park med proffsartister. Målsättningen är klar: När Replik Visst vill vi alla att Företagarna Täby skall bli en viktig aktör när det gäller att utveckla näringslivet och kommunen. Lars Hammarbäck som tidigare var ordförande i föreningen väljer dock att driva tesen att om vi avlövar den resurspool som finns genom riksorganisationen och Johan Pohl, Ordförande Företagarna Täby FOTO: MAGNUS SVENSSON du går omkring i Täby Centrum skall andra småföretagare nicka igenkännande till dig Av föreningens inkomster på 400 tkr går f.n. 1/3 till styrelse och kansli. Vi skall avskaffa detta och återgå till en ideellt arbetande styrelse. Det är du som skall bestämma. Inte FR s byråkrater. I medlemstidningen skall vi ordna debatt och beslutande medlemsomröstningar över vilka frågor som FR skall driva. Några fakta: Riksorganisationen inkomster 120 mkr medlemmar (sjunkande) av småföretagare. FR region Stockholm inkomster 5 mkr medlemmar (stillastående) eller färre än 5% av länets småföretagare. Lokalföreningen Täby inkomster 400 tkr. Kraftigt sjunkande istället lägger pengarna på lokala aktiviteter så kan vi nå längre. Jag tror inte det. Vi är en del av en riksorganisation som har utredningsresurser och politikerkontakter på riksnivå som vi kan utnyttja och dra fördel av. Hammarbäcks förslag är att avgiften till Riksorganisationen skall halveras och den lokala avgiften ökas i samma mån. Den lokala avgiften har vi alltid haft full bestämmanderätt över oberoende av avgiften till central och regional nivå. Vi kan alltså föreslå årsmötet att höja eller sänka den. Frågan är alltså om vi vill ha en central resurs eller inte. Som jag ser det skulle inte småföretagsamheten tjäna på att vi rycker undan möjligheterna för att påverka beslutsfattare i t.ex. skattefrågor. Dessutom är jag tveksam till att resurserna går till en medlemstidning fyra gånger per år samt till två stora fester med proffsartister. Hammarbäck föreslår att vi skall lägga ned föreningskansliet och låta det arbetet oarvoderat skötas av frivilliga förtroendevalda som på ideell bas skulle driva föreningen, planera och ansvara för tidningen, festerna och ev. medlemsmöten m.m. Jag tror inte på de tankarna. Lars Hammarbäck, Mälardalens Revision & Redovisning FOTO: ULLA ÖBERG medlemsantal från en topp på 650 av småföretagare. Exempel på projekt i riksorganisationen: Dataprojektet FR Com. Kostnad 30 mkr. Nedlagt. Kostnader för friställda anställda 15 mkr. Ny logotype kostnad 5 mkr. Vi som vill förändra FR kallar oss FR Framåt. Rösta på oss vid årsmötet den 17 mars! För FR Framåt Lars Hammabäck, f.d. ordförande Föreningen skulle nog få svårt att utvecklas näringspolitiskt och jag tror att föreningen skulle få svårt att få fram förtroendevalda som på obetald arbetstid eller kvällstid ska ta på sig hela arbetet med att driva en förening på ca 500 medlemmar framåt. Våra samlade resurser skulle ju gå till tidningarna och festerna. När det gäller Hammarbäcks Några fakta så känner jag inte igen siffrorna. Det enda jag vet är att vi på två år steg från ca. 450 till 650 medlemmar efter en mycket kraftig medlemsvärvning av medlemsinformatörerna som är anställda av Riksorganisationen. Denna uppgång har brutits och i vårt fall blivit en nedgång vilket jag beklagar. Vårt arbetsprogram har inte minskats, så jag tror inte att våra aktiviteter har skrämt iväg medlemmar. Jag tror istället att många värvades in alldeles för lättvindigt samt att konkurser, företagsnedläggningar och uppköp har dragit ned antalet småföretag i kommunen och också i Stockholms län. En tendens som för övrigt går genom hela landet. Johan Pohl, ordförande Företagarna Täby En förenings utveckling beror på dess medlemmar. 4

5 Äntligen, nu är det klart We had a dream. Nu ser det ut som vår vision till sist blir verklighet! Täby får ett Företagarforum! Som ett avstamp inför framtiden öppnar kommunen samarbetet genom att bjuda in Täbys samtliga företagare, Företagarna Täby, Handelskammaren, kommunens politiker och berörda tjänstemän till ett Öppet Företagarforum. Företagarna Täby har under flera år arbetat för att få till stånd ett aktivt näringslivsråd/forum för kommunens politiker och det samlade näringslivet. - Det är genom en levande samverkan mellan företagen och kommunen som ett förtroende för gemensamma satsningar kan växa fram. I många andra kommuner har detta på ett framgångsrikt sätt främjat kommunens utveckling oberoende av politisk majoritet, säger Johan Pohl, som ser mycket positivt på att kommunen öppnar för samverkan. - Jag hoppas att alla företagare hörsammar inbjudan till Öppet Företagarforum! Öppet Företagarforum 2004 Kommunen inbjuder Täbys alla företagare till vårmöte onsdag 21/4 kl i Grindtorpskyrkan. Program: Kommunal information och dialog med kommunledningen om tillväxt i Täby, om vad som händer i Täbys näringsliv samt svar på aktuella frågor och frågor som lämnats in i förväg. Förfriskning och mingel. Under kvällen medverkar kommunens politiker och berörda tjänstemän. Tidningen Företagarna Täby september We have a dream. Vi vill tillsammans med Handelskammaren skapa förutsättningar för ett aktivt Näringslivsråd mellan kommunens politiker och det samlade näringslivet. Läs mer på vår hemsida. Lokala medlemsförmåner! 1. Marknadsföring! På vår hemsida har ni medlemmar möjlighet att kostnadsfritt erbjuda era tjänster och varor till medlemsföretagen! 2. Lokalbörs! På vår hemsida kan ni också annonsera kostnadsfritt om lokaler att hyra eller hyra ut! 3. Konferensrum! I anslutning till vårt kansli finns konferensrum för 12 personer att hyra till självkostnadspris. Kontakta Clary Nejdhammar på kansliet för mer information. Tel/fax: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarnas panel 4-6 gånger per år får du några frågor som tar ett par minuter att besvara. När enkäten avslutas får du ett mail med feedback på resultatet samt en länk till eventuell rapport eller utspel. Frågorna som ställs kommer främst ha fokus på näringspolitiska frågor som rör småföretagen. Svaren kommer att användas i kontakter med beslutsförfattare och andra viktiga aktörer. Anmäl ditt intresse på mail till: Läs mer: Heja Sverige! Bli Talangsupporter! Olympialaget och Företagarna tillsammans med Svenskt Näringsliv och Regeringen står bakom uppropet Heja Sverige som har som mål att dels skapa ett brett stöd för och dels generera tillräckliga resurser till Talangprogrammet, så att våra idrottstalanger kan nå målen vid OS i Aten och i framtida stora mästerskap. Du som är medlem i Företagarna Stockholms län kan nu vara med och bli delaktig i svenska medaljer genom att beställa ett Heja Sverigepaket för endast 2.495:- ex. moms. Och notera att ditt bidrag genom Olympialagets Talangprogram matchas krona för krona av Regeringen, vilket gör din insats värd dubbelt upp! Läs mer om Talangprogrammet och Heja Sverige-paketet på: Titta in på vår hemsida Vad kan du bidra med? 5

6 Bli sponsor till stipendiefonden! Det kostar inte mycket för oss företagare att göra en insats för Täbys skolor och elever men är betydelsefullt för ungdomarna som inte är bortskämda med uppmuntran från Näringslivet. För att uppmuntra och inspirera till framåtanda, förmåga till problemlösning, kreativitet och ledartalang har Företagarna Täby instiftat en stipendiefond vars avkastning används till stipendier till gymnasieelever i Täby. Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Det är frågor som den sökande av stipendiet ska kunna svara på i form av en enkel CV. Styrelsen i Företagarna Täby väljer ut elever som på ett trevligt sätt kan ge en samlad bild av sig själva, sina drömmar/ambitioner, kunskaper, färdigheter och egenskaper. Kriteriet för att söka är att eleven är skriven i Täby och går i någon av Täbys gymnasieskolors avgångsklasser. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen. Förra året utdelades två stipendeier på vardera kr till Caroline Lindeberg och Julia Linde på Tibble Gymnasium och ett gratis CV-seminarium erbjöds alla elever som ansökte. Stipendiet finansieras genom sponsorer. Alla Täbyföretag kan ge bidrag. Lägst kr/företag och år som betalas in på vårt postgirokonto: Märk inbetalningen med ditt företagsnamn och Stipendiefonden. Sponsorerna presenteras i nästa tidning och på FR Täbys hemsida På vår hemsida finns mer information och ni är också välkomna att ringa Clary Nejdhammar på kansliet. Stipendiesponsorer 2003 Carport web & design Evema Fokusera AB Habiliteket AB Information Täby MV-Gruppen Tabrin Tryck Täbykopia AB Täby Kommun Wintjens Information AB Morgondagens medarbetare och arbetsgivare Som ett led i utvecklingen av kontakterna mellan skola och näringsliv inbjuds härmed till en eftermiddag på Åva gymnasium 25 mars kl Program Guidad tur i skolan Skollunch i elevrestaurangen Lektionsbesök Utställning / mingel / kaffe i centralhallen Paneldebatt Moderator Dan Löfgren, bitr.regionchef för Företagarna Stockholms län. Avslutning Välkommen! Täby Skola-Näringslivsforum arrangerar: Företagardag Den 25 mars är du välkommen till Åva för att få insyn i skolans verksamhet och ställa ut ditt företag. Se inbjudan nedan. Förra året genomfördes en liknande dag på Tibble gymnasium som blev mycket uppskattad av både företagare, elever och skolans personal. Åva Gymnasium har elever fördelade på följande program: Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Individuella programmet, International Baccalaureate, Kost- och Hälsoprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Företagarna Täby representeras i samarbetet Täby Skola Näringslivsforum av Sverre B Svahnström och Anders Gavlevik. Anmälan senast 18 februari 2004 till Ulla Åstrand, fax: eller e-post: Hade du som ung uppskattat att få besöka olika företag? 6

7 Dags att nominera Årets Företagare! Årets Företagare utses av Företagarna Täby i samråd med Täby Kommun och Handelskammaren i Täby. Utmärkelsen är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun. Priset delas ut på Täby Park Hotel i samband med Täby Företagarträff och består av ett diplom och en statyett. Vem tycker du har gjort sig förtjänt av årets utmärkelse? Kom med förslag till Mari Wintjens tel: e-post: eller ring/faxa/maila kansliet Tidigare mottagare av utmärkelsen: 1993 Lennart Schmidt Täby Lås 1994 Werner Schäfer Big Image 1995 Ulf Kornehed Mr Cap/Beltek Trading AB 1996 Pia Winnberg, Karin Johansen, Caroline Wrangel Habiliteket 1997 Lotta Nyholm, Lasse & Per Bengtsson Bengtssons Smide 1998 Annika von Peltzer, Thomas Björkman, Elisabeth Edin Ostbörsen 2000 Riccardo Mondolfi Matric 2001 Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby C 2002 Eva-Marie Nydahl Evema 2003 Kärstin Hultman Täby Friskola FR GARANTerbjudande Privat sjukvård för 196 kr/månad! Du som företagare drabbas extra hårt om du blir sjuk. Företagets intäkter minskar och ekonomin påverkas snabbt negativt. Långa köer inom den offentliga vården gör också att din privata ekonomi kan påverkas dramatiskt. Därför har Företagarna inom konceptet GARANT Försäkringar förhandlat fram en privat sjukvårdsförsäkring för dig som medlem. Försäkringen ger dig tillgång till snabb och bra vård hos privata läkare och sjukhus och betalar alla vårdkostnader under tre år. Försäkringen har ingen självrisk och inget ersättningstak. Snabb vård till medlemspris. Du får 50% rabatt på första premien. Tecknar du försäkringen nu och fram till 1 mars betalar du bara 392 kr för första perioden. Därefter betalas en total årskostnad på kr. Du kan även medförsäkra en kompanjon, anställda, maka/make eller sambo med samma förmånliga erbjudande. Ingen hälsodeklaration behövs och du kan behålla försäkringen till dess att du fyller 65 år. Därefter blir du automatiskt erbjuden en seniorförsäkring som du kan behålla livet ut. Som medlem i Företagarna kan du också enkelt komplettera din sjukvårdsförsäkring med liv och olycksfallsskydd. För fågor om försäkringen: Företagarnas Försäkringsservice Tel: E-post: Du kan också läsa mer om försäkringen på: På Företagarnas mycket informativa hemsidor: och frs.se (frs för Stockholms län) kan du läsa om övriga medlemsförmåner, A-kassa, Garant Försäkringar, Rådgivning, Bevakningstjänster mm. Kraftsamlingen Företagarna Stockholms län har delfinansierat starten av Kraftsamlingen - ett tillväxtprojekt för små och medelstora företag i Stockholms län. Huvudinriktningen är att motverka lågkonjunkturens negativa inverkan på självförtroendet och ge företagsledare verktyg för att kunna agera med sikte på lönsamhet och framgång. Kraftsamlingen Norrort har utvidgats till att även innefatta matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag Många företagsledare har visat stort intresse för Kraftsamlingsprojektet, men har inte tid eller pengar att genomföra det. Vi stöter också på företag som behöver kompetensförstärkning, men som är försiktiga med att dra på sig personalkostnader och är rädda för felsatsningar. Vissa etablerade företag kan inom en snar framtid läggas ner därför att det saknas någon som vill ta över företaget. En av de viktigaste utmaningarna för dessa företag är att locka till sig och behålla duktiga medarbetare/efterträdare med framtidstro och ledarförmåga, som effektivt kan bidra till lönsamhet, tillväxt och expansionsvilja. Här ser vi kopplingen till LAN och möjligheten att nyttja våra erfarenheter av arbetet med Kraftsamlingen. Det finns många välutbildade arbetslösa idag. Styrkan i att Företagarna som organisation går in i detta åtagande är att vi har en fungerande infrastruktur och ett upparbetat nätverk över kommungränser och bra lokalkännedom. Vårt upplägg gagnar både företag och arbetssökande i och med att de arbetssökande med hjälp av Kraftsamlingen gör en insats i företagen redan från första dagen genom kompetensförstärkning som bidrar till innovationskraft. Är detta intressant för ditt företag? Kontakta: Britt Söderström Tel: Pia Hylander Tel: Utnyttjade förmåner betalar medlemsavgiften. 7

8 B-post KALENDARIUM VÅREN 2004 Ta gärna med en gäst till våra träffar! Januari 15/1 kl Studiebesök på Täby Närsjukhus Anmälan om deltagande till Stellan Bennich: eller fax: Februari 18/2 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. Mars 17/3 kl Årsmöte på Täby Galopp Buffé 225:- inkl.moms. Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller om du vill föreslå någon. Föranmälan till kansliet: tel/fax eller e-post: 25/3 kl Företagardag på Åva Gymnasium Guidad tur i skolan, skollunch, lektionsbesök, utställning, mingel, kaffe, paneldebatt. Anmälan senast 18/2 till Ulla Åstrand: fax: e-post: 31/3 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. April 3/4 kl Regionårsmöte på Täby Park Hotel 15/4 kl Workshop på Täby Park Hotel under temat Öka lönsamheten till rimliga priser. Två affärsstrateger erbjuder en strategi för att identifiera och implementera ett program som leder till ökad lönsamhet. Föranmälan till Stellan Bennich tel: e-post: 21/4 kl Öppet Företagarforum 2004 Täby kommun inbjuder alla Täbyföretag till Grindtorpskyrkan. Ett avstamp inför framtida samarbete mellan företagen och kommunen. Kommunal information om tillväxt i Täby, aktuella frågor samt svar på frågor som lämnats in i förväg, lättare förtäring och mingel. 28/4 kl Dartkväll på Propellern Ät, drick, mingla och kasta! En instruktör kommer att vara på plats och berätta om reglerna. Föranmälan till Leif Wrenkler: tel: fax: e-post: Juni 7/6 starttid kl FR-Golf på Åkersberga GK Alla medlemmar som har officiellt handicap inbjudes till vår traditionella golfturnering. Max 36 startande.pris: 550:-/person inkl. middag. Föranmälan till: Stellan Bennich tel: e-post: Tipsa oss gärna om intressanta aktiviteter! Företagarnas Affärsträffar i stan har premiär på ny adress! Varje helgfri tisdag från den 20 januari t.o.m. 8 juni Vi träffas i lobbybaren på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, bakom Kulturhuset för att umgås, prata företagande och knyta affärskontakter. NYHET! Scandic Sergel Plaza serverar varje tisdag en speciell Företagarmeny för medlemmar i Företagarna till det låga priset av 125:- (ord. pris 190:-) Vi kommer att bjuda på många trevliga överraskningar under våren. Så ta med visitkort, broschyrmaterial och gärna en god vän som ännu inte är medlem i Företagarna. Kom till Scandic Sergel Plaza på tisdagskvällarna! Rådgivare, Medlemsinformatör och Forwardsrepresentant är ofta på plats. DROP-IN mellan kl Välkommen! Frågor angående arrangemangen besvaras av Bo Kassnert, Företagarna. Tel: , E-post: Informationskanaler Vår ambition är att nå ut med information på ett snabbt och effektivt sätt till våra medlemmar och att få igång en dialog via e-postoch hemsida. Hemsida - E-post - Två tidningar produceras per år. Den ena skickas till alla våra medlemmar i månadsskiftet jan/ feb och den andra i september till alla företag i Täby i samband med inbjudan till Täby Företagarträff. Vill du annonsera i tidningen? Kontakta Mari Wintjens Eget kansli Kansliet är bemannat på torsdagar av Clary Nejdhammar. Adress: Propellervägen 6 a Täby Tel/fax: E-post: Hemsida: Postgiro:

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna.

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna. Allt som vi vill göra i våra liv; utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete, ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Idékraft & Inspiration

Idékraft & Inspiration Falkenbergs kommun, Falkenbergs Näringsråd, Falkenbergs Sparbank och Svenskt Näringsliv inbjuder till Idékraft & Inspiration Falkenberg växer för en hållbar framtid! Onsdagen 23 januari Falkenbergs Stadsteater

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsens sammansättning Ordförande Karin Hedgren

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Nu kommer våren! Sandgren Linda

Nu kommer våren! Sandgren Linda Sandgren Linda Från: SOK [svenskaolympier@sok.se] Skickat: den 24 september 2015 10:42 Till: Sandgren Linda Ämne: Nytt från Svenska Olympier april 2015 Om du inte kan läsa detta mail, klicka här. Nu kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Företagsevent PreFast AB

Företagsevent PreFast AB Företagsevent PreFast AB Fredagen 10 november 1 Bakgrund 2017 blev PreFast AB utsedda till årets företagare i Sölvesborg. Detta event är ett samarrangemang mellan Näringslivskontoret, Svensk Näringsliv

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

INBJUDAN Nöjd-kund-index-dagen

INBJUDAN Nöjd-kund-index-dagen INBJUDAN Nöjd-kund-index-dagen närvaro,kontakt & trovärdighet 30 OKTOBER 2007, BERNS, BERZELII PARK, STOCKHOLM Närvaro, kontakt & trovärdighet Närvaro, kontakt och trovärdighet. Det är tre nyckelord för

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer