Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004"

Transkript

1 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets företagare? Dags för nominering! sid. 7 Kraftsamlingen För matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag. sid. 7 Kalendarium Vårens evenemang. sid. 8 Önska kostar ingenting, säg vad ni vill ha Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Från högt medlems- och deltagarantal till sjunkande under senaste året. Vad beror det på? Är det p.g.a. rådande lågkonjunktur, medlemsavgiftens storlek, eller finns det en mättnad på nätverkande? sid. 3

2 STYRELSE Johan Pohl, ordförande Johan Pohl Konsult tel/fax: e-post: Sverre B Svahnström, vice ordförande Advokatfirman Svahnström tel: , fax: e-post: Clary Nejdhammar, kassör/sekreterare Information Täby tel: , fax: e-post: Stellan Bennich, ledamot Steben MarknadsKommunikation AB tel: , fax: e-post: Anders Gavlevik, ledamot Fragancia tel: , fax: e-post: Britt Söderström, ledamot FOKUSERA Sverige AB tel: , fax: e-post: Mari Wintjens, ledamot Wintjens Information AB tel: , fax: e-post: Leif Wrenkler, ledamot Karnag AB tel: , fax: e-post: utges av Företagarna Täby, lokalförening till Företagarna. Ansvarig utgivare: Johan Pohl Redaktion/projektledning: Mari Wintjens Redaktion/produktion: Carport web & design Tryckning: Tabrin Tryck Omslagsbild: Creative Collection FÖRETAGARNA TÄBY Adress: Propellervägen 6 a, Täby Telefon/fax: E-post: Hemsida: Postgiro: Ordförande har ordet Äntligen börjar det ljusna! Efter en långbänk på över ett år har även Täby Kommun insett att utvecklingen av kommunens näringsliv främjas av ett gott samarbete med näringslivets organisationer. Ett samarbete som kanaliseras genom ett Företagarforum. Ett samrådsförfarande som fungerar bra i de flesta kommuner oberoende av politisk majoritet. Både Företagarna och Handelskammaren har tryckt på i frågan och vi trodde nog att det skulle gå fortare sedan vi fick positiva signaler från alla partier i kommunen i samband med Handelskammarens 90-års jubileum i början av september Som ett första steg i arbetet att utveckla ett Företagarforum bjuder nu Täby kommun in samtliga företag till ett vårmöte i Grindtorpskyrkan. Det kan bli trångt om alla kommer då vi är några tusen tillsammans Vi kommer i alla fall och jag hoppas att Täbys samtliga småföretagare kommer så vi får se hur det utvecklas. Det positiva är ju att vi kommer igång med arbetet. Kommunen kommer också att inleda Företagarna Stockholms läns regionårsmöte här i Täby i början av april. Företagarna Täby står som värdförening till årsmötet. Regionen har över medlemmar i sina 24 lokalföreningar runt om i länet. Vi är glada att kommunstyrelsens ordförande Stefan Klåvus vill ta på sig detta uppdrag. En liten förövning får han vid vårt föreningsårsmöte den 17 mars då vi bjudit in honom för att tala om hur han ser på samarbetet med Företagarna och vad han förväntar sig av vårmötet för Täbys näringsliv. Vårt engagemang med skolan fortsätter. Förra året hade vi en Företagardag i Tibble och nu planerar vi en motsvarande i Åva. Småföretagare träffar elever och kan se vad skolan idag förmår att göra för våra framtida medarbetare och arbetsgivare. Intresserade företagare kan ta kontakt med mig för vidare diskussion och eventuellt deltagande i vår minimässa. Evenemanget går på en eftermiddag så det är inte speciellt betungande, utan kan ge mycket tillbaka av förståelse för vad gymnasieskolan står för idag och hur vi kan hjälpa till. Väl mött till en händelserik vår som vi hoppas skall visa högre tillväxttakt än det gångna året, samt att vi växer medlemsmässigt och inflytandemässigt i kommunen! Johan Pohl Ordförande Företagarna i Täby Behöver vi småföretagare en lobbyorganisation?

3 säg vad ni vill ha! Från att ha varit den näst största lokalföreningen i länet med högt deltagarantal vid våra evenemang har nu medlemstalet i Företagarna Täby sjunkit och antalet medlemmar på träffarna minskat kraftigt det senaste året. En förklaring till detta är kanske lågkonjunkturen. Företagarnas energi och fokus ligger på att få företagen att gå runt och det finns kanske varken tid, ork, lust eller ekonomi över till annat? Upplevs medlemsavgiften som för hög? Eller finns det inte längre något behov av den typ av evenemang vi hittills anordnat? Är medlemmarna mätta på tematräffar, nätverkande, mingel och seminarier eller önskas någon annan form av verksamhet? I vårt styrelsearbete behöver vi input från medlemmarna. Vi önskar oss respons och en levande dialog för att kunna planera inspirerande och givande aktiviteter. Vad önskar ni? I den medlemsenkät som skickades ut i november ställde vi, förutom frågan om medlemsavgiftens storlek, även några frågor om önskade aktiviteter. Svarsresultaten redovisas här. Till grund för enkäten ligger Lars Hammarbäcks motion om medlemsavgiften som antogs vid årsmötet den 19 mars Enkäten skickades ut den 28 / till våra 464 medlemmar via mail och post. Den 15/1-04 mailade vi ut en påminnelse. Totalt har 92 st svarat: På fråga nr 1 om medlemsavgiftens storlek anser 60 st att den är rimlig och 32 st att den ej är rimlig. Några medlemmar anser att avgiften ej är proportionerlig och att avgiften för soloföretagare är för hög. Kommentar: En svarsfrekvens på ca 20% kan synas vara genant låg trots påminnelse mm. Man kan ju fråga sig vad de andra 80% tycker. Två alternativ gives: antingen tycker dessa att enkäten inte var viktig utan man deltar i de aktiviteter man finner intressanta, eller så är man nöjd och bryr sig inte om att svara (den tysta majoriteten). Framför allt har vi inte fått någon tydlig reaktion på att avgiftsnivån är felaktig, säger Johan Pohl. Enkätens fråga nr 2 om vilka aktiviteter medlemmarna är intresserade av fördelar sig enligt följande: 1. Frukostmöten med föreläsare 39 st 2. Kvällsmöten med föreläsare 44 st 3. Studiebesök 33 st 4. Politikerträffar 31 st 5. Lunchmöten med föreläsare 39 st 6. Mingelkvällar 41 st 7. Julfest 21 st 8. Företagsbesök 33 st 9. Golfturnering 16 st 10. Erfagrupper 15 st 11. Mentorskap 14 st 12. Kvinnligt nätverk 15 st Några har önskat infokvällar om företagande, erfagrupper kring export inom och utanför EU, anställningsfrågor, vidareutbildningsinformation, ledarskapsutbildningar, praktisk skatte- och avdragsinformation inför bokslut och deklaration, finansiering och mer debatt. Val av ny styrelse Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller finns det någon som du skulle vilja föreslå som ny representant? Kontakta valberedningen: Anders Lindewald Atela Teknik i Täby AB Tel: E-post: Marie Wallin TÄBY-mäklaren, ERA Tel: E-post: Pia Winnberg-Lindqvist Habiliteket AB Tel: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarna har ny profil Avsändaren kommunicerar. Företagarna är Sveriges största nätverk för bättre affärer. Alla medlemmar och medarbetare representerar och är en del av nätverket. För att synliggöra Företagarna och för att nyttja kraften av storleken är det effektivt att så ofta som möjligt använda Företagarna som avsändare. För att säkerställa att all kommunikation ser likadan ut så att ingen ska behöva tveka om Företagarna är avsändare, har ett enhetligt varumärke med gemensamt profilmaterial för alla lokalföreningar arbetats fram. Företagarna Täbys tidigare logotype ersätts fr.o.m. nu med denna nya. Det stora sambandet företagande - tillväxt - välstånd Allt som vi vill kunna göra i våra liv; att utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete och kunna ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan dem skulle utvecklingen rulla baklänges. Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna, säger Gunvor Engström, VD Företagarna Läs mer om Det stora sambandet på: Det stora sambandet illustreras genom den randiga färgglada väv som också är en del av Företagarnas nya profil. Kom till vårt Årsmöte på Täby Galopp den 17 mars! Ska vi sluta med lokala medlemsaktiviteter? 3

4 Debatt Debattinlägg från Lars Hammarbäck Förändra FR! Din totala medlemsavgift skall på sikt vara högst kr. Hälften av detta skall stanna kvar i Täby. Riksorganisationen har en viktig uppgift att påverka riksdag och regering för bättre villkor för oss småföretagare. För det behövs ingen centralbyråkrati med 100 anställda som vi har idag. Täbys pengar skall komma medlemarna tillgodo. Satsa på en medlemstidning 4 ggr/år med huvudsyfte att presentera så många medlemmar som möjligt med ord och bild för andra medlemmar. Två gånger per år skall du bli bjuden på fest på Täby Park med proffsartister. Målsättningen är klar: När Replik Visst vill vi alla att Företagarna Täby skall bli en viktig aktör när det gäller att utveckla näringslivet och kommunen. Lars Hammarbäck som tidigare var ordförande i föreningen väljer dock att driva tesen att om vi avlövar den resurspool som finns genom riksorganisationen och Johan Pohl, Ordförande Företagarna Täby FOTO: MAGNUS SVENSSON du går omkring i Täby Centrum skall andra småföretagare nicka igenkännande till dig Av föreningens inkomster på 400 tkr går f.n. 1/3 till styrelse och kansli. Vi skall avskaffa detta och återgå till en ideellt arbetande styrelse. Det är du som skall bestämma. Inte FR s byråkrater. I medlemstidningen skall vi ordna debatt och beslutande medlemsomröstningar över vilka frågor som FR skall driva. Några fakta: Riksorganisationen inkomster 120 mkr medlemmar (sjunkande) av småföretagare. FR region Stockholm inkomster 5 mkr medlemmar (stillastående) eller färre än 5% av länets småföretagare. Lokalföreningen Täby inkomster 400 tkr. Kraftigt sjunkande istället lägger pengarna på lokala aktiviteter så kan vi nå längre. Jag tror inte det. Vi är en del av en riksorganisation som har utredningsresurser och politikerkontakter på riksnivå som vi kan utnyttja och dra fördel av. Hammarbäcks förslag är att avgiften till Riksorganisationen skall halveras och den lokala avgiften ökas i samma mån. Den lokala avgiften har vi alltid haft full bestämmanderätt över oberoende av avgiften till central och regional nivå. Vi kan alltså föreslå årsmötet att höja eller sänka den. Frågan är alltså om vi vill ha en central resurs eller inte. Som jag ser det skulle inte småföretagsamheten tjäna på att vi rycker undan möjligheterna för att påverka beslutsfattare i t.ex. skattefrågor. Dessutom är jag tveksam till att resurserna går till en medlemstidning fyra gånger per år samt till två stora fester med proffsartister. Hammarbäck föreslår att vi skall lägga ned föreningskansliet och låta det arbetet oarvoderat skötas av frivilliga förtroendevalda som på ideell bas skulle driva föreningen, planera och ansvara för tidningen, festerna och ev. medlemsmöten m.m. Jag tror inte på de tankarna. Lars Hammarbäck, Mälardalens Revision & Redovisning FOTO: ULLA ÖBERG medlemsantal från en topp på 650 av småföretagare. Exempel på projekt i riksorganisationen: Dataprojektet FR Com. Kostnad 30 mkr. Nedlagt. Kostnader för friställda anställda 15 mkr. Ny logotype kostnad 5 mkr. Vi som vill förändra FR kallar oss FR Framåt. Rösta på oss vid årsmötet den 17 mars! För FR Framåt Lars Hammabäck, f.d. ordförande Föreningen skulle nog få svårt att utvecklas näringspolitiskt och jag tror att föreningen skulle få svårt att få fram förtroendevalda som på obetald arbetstid eller kvällstid ska ta på sig hela arbetet med att driva en förening på ca 500 medlemmar framåt. Våra samlade resurser skulle ju gå till tidningarna och festerna. När det gäller Hammarbäcks Några fakta så känner jag inte igen siffrorna. Det enda jag vet är att vi på två år steg från ca. 450 till 650 medlemmar efter en mycket kraftig medlemsvärvning av medlemsinformatörerna som är anställda av Riksorganisationen. Denna uppgång har brutits och i vårt fall blivit en nedgång vilket jag beklagar. Vårt arbetsprogram har inte minskats, så jag tror inte att våra aktiviteter har skrämt iväg medlemmar. Jag tror istället att många värvades in alldeles för lättvindigt samt att konkurser, företagsnedläggningar och uppköp har dragit ned antalet småföretag i kommunen och också i Stockholms län. En tendens som för övrigt går genom hela landet. Johan Pohl, ordförande Företagarna Täby En förenings utveckling beror på dess medlemmar. 4

5 Äntligen, nu är det klart We had a dream. Nu ser det ut som vår vision till sist blir verklighet! Täby får ett Företagarforum! Som ett avstamp inför framtiden öppnar kommunen samarbetet genom att bjuda in Täbys samtliga företagare, Företagarna Täby, Handelskammaren, kommunens politiker och berörda tjänstemän till ett Öppet Företagarforum. Företagarna Täby har under flera år arbetat för att få till stånd ett aktivt näringslivsråd/forum för kommunens politiker och det samlade näringslivet. - Det är genom en levande samverkan mellan företagen och kommunen som ett förtroende för gemensamma satsningar kan växa fram. I många andra kommuner har detta på ett framgångsrikt sätt främjat kommunens utveckling oberoende av politisk majoritet, säger Johan Pohl, som ser mycket positivt på att kommunen öppnar för samverkan. - Jag hoppas att alla företagare hörsammar inbjudan till Öppet Företagarforum! Öppet Företagarforum 2004 Kommunen inbjuder Täbys alla företagare till vårmöte onsdag 21/4 kl i Grindtorpskyrkan. Program: Kommunal information och dialog med kommunledningen om tillväxt i Täby, om vad som händer i Täbys näringsliv samt svar på aktuella frågor och frågor som lämnats in i förväg. Förfriskning och mingel. Under kvällen medverkar kommunens politiker och berörda tjänstemän. Tidningen Företagarna Täby september We have a dream. Vi vill tillsammans med Handelskammaren skapa förutsättningar för ett aktivt Näringslivsråd mellan kommunens politiker och det samlade näringslivet. Läs mer på vår hemsida. Lokala medlemsförmåner! 1. Marknadsföring! På vår hemsida har ni medlemmar möjlighet att kostnadsfritt erbjuda era tjänster och varor till medlemsföretagen! 2. Lokalbörs! På vår hemsida kan ni också annonsera kostnadsfritt om lokaler att hyra eller hyra ut! 3. Konferensrum! I anslutning till vårt kansli finns konferensrum för 12 personer att hyra till självkostnadspris. Kontakta Clary Nejdhammar på kansliet för mer information. Tel/fax: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarnas panel 4-6 gånger per år får du några frågor som tar ett par minuter att besvara. När enkäten avslutas får du ett mail med feedback på resultatet samt en länk till eventuell rapport eller utspel. Frågorna som ställs kommer främst ha fokus på näringspolitiska frågor som rör småföretagen. Svaren kommer att användas i kontakter med beslutsförfattare och andra viktiga aktörer. Anmäl ditt intresse på mail till: Läs mer: Heja Sverige! Bli Talangsupporter! Olympialaget och Företagarna tillsammans med Svenskt Näringsliv och Regeringen står bakom uppropet Heja Sverige som har som mål att dels skapa ett brett stöd för och dels generera tillräckliga resurser till Talangprogrammet, så att våra idrottstalanger kan nå målen vid OS i Aten och i framtida stora mästerskap. Du som är medlem i Företagarna Stockholms län kan nu vara med och bli delaktig i svenska medaljer genom att beställa ett Heja Sverigepaket för endast 2.495:- ex. moms. Och notera att ditt bidrag genom Olympialagets Talangprogram matchas krona för krona av Regeringen, vilket gör din insats värd dubbelt upp! Läs mer om Talangprogrammet och Heja Sverige-paketet på: Titta in på vår hemsida Vad kan du bidra med? 5

6 Bli sponsor till stipendiefonden! Det kostar inte mycket för oss företagare att göra en insats för Täbys skolor och elever men är betydelsefullt för ungdomarna som inte är bortskämda med uppmuntran från Näringslivet. För att uppmuntra och inspirera till framåtanda, förmåga till problemlösning, kreativitet och ledartalang har Företagarna Täby instiftat en stipendiefond vars avkastning används till stipendier till gymnasieelever i Täby. Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Det är frågor som den sökande av stipendiet ska kunna svara på i form av en enkel CV. Styrelsen i Företagarna Täby väljer ut elever som på ett trevligt sätt kan ge en samlad bild av sig själva, sina drömmar/ambitioner, kunskaper, färdigheter och egenskaper. Kriteriet för att söka är att eleven är skriven i Täby och går i någon av Täbys gymnasieskolors avgångsklasser. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen. Förra året utdelades två stipendeier på vardera kr till Caroline Lindeberg och Julia Linde på Tibble Gymnasium och ett gratis CV-seminarium erbjöds alla elever som ansökte. Stipendiet finansieras genom sponsorer. Alla Täbyföretag kan ge bidrag. Lägst kr/företag och år som betalas in på vårt postgirokonto: Märk inbetalningen med ditt företagsnamn och Stipendiefonden. Sponsorerna presenteras i nästa tidning och på FR Täbys hemsida På vår hemsida finns mer information och ni är också välkomna att ringa Clary Nejdhammar på kansliet. Stipendiesponsorer 2003 Carport web & design Evema Fokusera AB Habiliteket AB Information Täby MV-Gruppen Tabrin Tryck Täbykopia AB Täby Kommun Wintjens Information AB Morgondagens medarbetare och arbetsgivare Som ett led i utvecklingen av kontakterna mellan skola och näringsliv inbjuds härmed till en eftermiddag på Åva gymnasium 25 mars kl Program Guidad tur i skolan Skollunch i elevrestaurangen Lektionsbesök Utställning / mingel / kaffe i centralhallen Paneldebatt Moderator Dan Löfgren, bitr.regionchef för Företagarna Stockholms län. Avslutning Välkommen! Täby Skola-Näringslivsforum arrangerar: Företagardag Den 25 mars är du välkommen till Åva för att få insyn i skolans verksamhet och ställa ut ditt företag. Se inbjudan nedan. Förra året genomfördes en liknande dag på Tibble gymnasium som blev mycket uppskattad av både företagare, elever och skolans personal. Åva Gymnasium har elever fördelade på följande program: Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Individuella programmet, International Baccalaureate, Kost- och Hälsoprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Företagarna Täby representeras i samarbetet Täby Skola Näringslivsforum av Sverre B Svahnström och Anders Gavlevik. Anmälan senast 18 februari 2004 till Ulla Åstrand, fax: eller e-post: Hade du som ung uppskattat att få besöka olika företag? 6

7 Dags att nominera Årets Företagare! Årets Företagare utses av Företagarna Täby i samråd med Täby Kommun och Handelskammaren i Täby. Utmärkelsen är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun. Priset delas ut på Täby Park Hotel i samband med Täby Företagarträff och består av ett diplom och en statyett. Vem tycker du har gjort sig förtjänt av årets utmärkelse? Kom med förslag till Mari Wintjens tel: e-post: eller ring/faxa/maila kansliet Tidigare mottagare av utmärkelsen: 1993 Lennart Schmidt Täby Lås 1994 Werner Schäfer Big Image 1995 Ulf Kornehed Mr Cap/Beltek Trading AB 1996 Pia Winnberg, Karin Johansen, Caroline Wrangel Habiliteket 1997 Lotta Nyholm, Lasse & Per Bengtsson Bengtssons Smide 1998 Annika von Peltzer, Thomas Björkman, Elisabeth Edin Ostbörsen 2000 Riccardo Mondolfi Matric 2001 Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby C 2002 Eva-Marie Nydahl Evema 2003 Kärstin Hultman Täby Friskola FR GARANTerbjudande Privat sjukvård för 196 kr/månad! Du som företagare drabbas extra hårt om du blir sjuk. Företagets intäkter minskar och ekonomin påverkas snabbt negativt. Långa köer inom den offentliga vården gör också att din privata ekonomi kan påverkas dramatiskt. Därför har Företagarna inom konceptet GARANT Försäkringar förhandlat fram en privat sjukvårdsförsäkring för dig som medlem. Försäkringen ger dig tillgång till snabb och bra vård hos privata läkare och sjukhus och betalar alla vårdkostnader under tre år. Försäkringen har ingen självrisk och inget ersättningstak. Snabb vård till medlemspris. Du får 50% rabatt på första premien. Tecknar du försäkringen nu och fram till 1 mars betalar du bara 392 kr för första perioden. Därefter betalas en total årskostnad på kr. Du kan även medförsäkra en kompanjon, anställda, maka/make eller sambo med samma förmånliga erbjudande. Ingen hälsodeklaration behövs och du kan behålla försäkringen till dess att du fyller 65 år. Därefter blir du automatiskt erbjuden en seniorförsäkring som du kan behålla livet ut. Som medlem i Företagarna kan du också enkelt komplettera din sjukvårdsförsäkring med liv och olycksfallsskydd. För fågor om försäkringen: Företagarnas Försäkringsservice Tel: E-post: Du kan också läsa mer om försäkringen på: På Företagarnas mycket informativa hemsidor: och frs.se (frs för Stockholms län) kan du läsa om övriga medlemsförmåner, A-kassa, Garant Försäkringar, Rådgivning, Bevakningstjänster mm. Kraftsamlingen Företagarna Stockholms län har delfinansierat starten av Kraftsamlingen - ett tillväxtprojekt för små och medelstora företag i Stockholms län. Huvudinriktningen är att motverka lågkonjunkturens negativa inverkan på självförtroendet och ge företagsledare verktyg för att kunna agera med sikte på lönsamhet och framgång. Kraftsamlingen Norrort har utvidgats till att även innefatta matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag Många företagsledare har visat stort intresse för Kraftsamlingsprojektet, men har inte tid eller pengar att genomföra det. Vi stöter också på företag som behöver kompetensförstärkning, men som är försiktiga med att dra på sig personalkostnader och är rädda för felsatsningar. Vissa etablerade företag kan inom en snar framtid läggas ner därför att det saknas någon som vill ta över företaget. En av de viktigaste utmaningarna för dessa företag är att locka till sig och behålla duktiga medarbetare/efterträdare med framtidstro och ledarförmåga, som effektivt kan bidra till lönsamhet, tillväxt och expansionsvilja. Här ser vi kopplingen till LAN och möjligheten att nyttja våra erfarenheter av arbetet med Kraftsamlingen. Det finns många välutbildade arbetslösa idag. Styrkan i att Företagarna som organisation går in i detta åtagande är att vi har en fungerande infrastruktur och ett upparbetat nätverk över kommungränser och bra lokalkännedom. Vårt upplägg gagnar både företag och arbetssökande i och med att de arbetssökande med hjälp av Kraftsamlingen gör en insats i företagen redan från första dagen genom kompetensförstärkning som bidrar till innovationskraft. Är detta intressant för ditt företag? Kontakta: Britt Söderström Tel: Pia Hylander Tel: Utnyttjade förmåner betalar medlemsavgiften. 7

8 B-post KALENDARIUM VÅREN 2004 Ta gärna med en gäst till våra träffar! Januari 15/1 kl Studiebesök på Täby Närsjukhus Anmälan om deltagande till Stellan Bennich: eller fax: Februari 18/2 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. Mars 17/3 kl Årsmöte på Täby Galopp Buffé 225:- inkl.moms. Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller om du vill föreslå någon. Föranmälan till kansliet: tel/fax eller e-post: 25/3 kl Företagardag på Åva Gymnasium Guidad tur i skolan, skollunch, lektionsbesök, utställning, mingel, kaffe, paneldebatt. Anmälan senast 18/2 till Ulla Åstrand: fax: e-post: 31/3 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. April 3/4 kl Regionårsmöte på Täby Park Hotel 15/4 kl Workshop på Täby Park Hotel under temat Öka lönsamheten till rimliga priser. Två affärsstrateger erbjuder en strategi för att identifiera och implementera ett program som leder till ökad lönsamhet. Föranmälan till Stellan Bennich tel: e-post: 21/4 kl Öppet Företagarforum 2004 Täby kommun inbjuder alla Täbyföretag till Grindtorpskyrkan. Ett avstamp inför framtida samarbete mellan företagen och kommunen. Kommunal information om tillväxt i Täby, aktuella frågor samt svar på frågor som lämnats in i förväg, lättare förtäring och mingel. 28/4 kl Dartkväll på Propellern Ät, drick, mingla och kasta! En instruktör kommer att vara på plats och berätta om reglerna. Föranmälan till Leif Wrenkler: tel: fax: e-post: Juni 7/6 starttid kl FR-Golf på Åkersberga GK Alla medlemmar som har officiellt handicap inbjudes till vår traditionella golfturnering. Max 36 startande.pris: 550:-/person inkl. middag. Föranmälan till: Stellan Bennich tel: e-post: Tipsa oss gärna om intressanta aktiviteter! Företagarnas Affärsträffar i stan har premiär på ny adress! Varje helgfri tisdag från den 20 januari t.o.m. 8 juni Vi träffas i lobbybaren på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, bakom Kulturhuset för att umgås, prata företagande och knyta affärskontakter. NYHET! Scandic Sergel Plaza serverar varje tisdag en speciell Företagarmeny för medlemmar i Företagarna till det låga priset av 125:- (ord. pris 190:-) Vi kommer att bjuda på många trevliga överraskningar under våren. Så ta med visitkort, broschyrmaterial och gärna en god vän som ännu inte är medlem i Företagarna. Kom till Scandic Sergel Plaza på tisdagskvällarna! Rådgivare, Medlemsinformatör och Forwardsrepresentant är ofta på plats. DROP-IN mellan kl Välkommen! Frågor angående arrangemangen besvaras av Bo Kassnert, Företagarna. Tel: , E-post: Informationskanaler Vår ambition är att nå ut med information på ett snabbt och effektivt sätt till våra medlemmar och att få igång en dialog via e-postoch hemsida. Hemsida - E-post - Två tidningar produceras per år. Den ena skickas till alla våra medlemmar i månadsskiftet jan/ feb och den andra i september till alla företag i Täby i samband med inbjudan till Täby Företagarträff. Vill du annonsera i tidningen? Kontakta Mari Wintjens Eget kansli Kansliet är bemannat på torsdagar av Clary Nejdhammar. Adress: Propellervägen 6 a Täby Tel/fax: E-post: Hemsida: Postgiro:

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna.

www.frtaby.se Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna. Allt som vi vill göra i våra liv; utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete, ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan

Läs mer

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan.

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Våra gränser ändras sid 2. Företagarnas Hus i Täby sid 3. Delas visionen om ett Näringslivscentrum? sid 4 Vi

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping!

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Du har väl anmält dig? Sista datum 23 mars! Föreningen Teknisk Information Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Vi satsar denna gång på ett extra matnyttigt innehåll, erkända föreläsare

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN NÄRINGSLIVET FBG, FALKENBERGS SPARBANK, FALKENBERGS NÄRINGSLIV, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK, HALLANDS NYHETER OCH FALKENBERGS TURIST INBJUDER TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer