Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004"

Transkript

1 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets företagare? Dags för nominering! sid. 7 Kraftsamlingen För matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag. sid. 7 Kalendarium Vårens evenemang. sid. 8 Önska kostar ingenting, säg vad ni vill ha Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Från högt medlems- och deltagarantal till sjunkande under senaste året. Vad beror det på? Är det p.g.a. rådande lågkonjunktur, medlemsavgiftens storlek, eller finns det en mättnad på nätverkande? sid. 3

2 STYRELSE Johan Pohl, ordförande Johan Pohl Konsult tel/fax: e-post: Sverre B Svahnström, vice ordförande Advokatfirman Svahnström tel: , fax: e-post: Clary Nejdhammar, kassör/sekreterare Information Täby tel: , fax: e-post: Stellan Bennich, ledamot Steben MarknadsKommunikation AB tel: , fax: e-post: Anders Gavlevik, ledamot Fragancia tel: , fax: e-post: Britt Söderström, ledamot FOKUSERA Sverige AB tel: , fax: e-post: Mari Wintjens, ledamot Wintjens Information AB tel: , fax: e-post: Leif Wrenkler, ledamot Karnag AB tel: , fax: e-post: utges av Företagarna Täby, lokalförening till Företagarna. Ansvarig utgivare: Johan Pohl Redaktion/projektledning: Mari Wintjens Redaktion/produktion: Carport web & design Tryckning: Tabrin Tryck Omslagsbild: Creative Collection FÖRETAGARNA TÄBY Adress: Propellervägen 6 a, Täby Telefon/fax: E-post: Hemsida: Postgiro: Ordförande har ordet Äntligen börjar det ljusna! Efter en långbänk på över ett år har även Täby Kommun insett att utvecklingen av kommunens näringsliv främjas av ett gott samarbete med näringslivets organisationer. Ett samarbete som kanaliseras genom ett Företagarforum. Ett samrådsförfarande som fungerar bra i de flesta kommuner oberoende av politisk majoritet. Både Företagarna och Handelskammaren har tryckt på i frågan och vi trodde nog att det skulle gå fortare sedan vi fick positiva signaler från alla partier i kommunen i samband med Handelskammarens 90-års jubileum i början av september Som ett första steg i arbetet att utveckla ett Företagarforum bjuder nu Täby kommun in samtliga företag till ett vårmöte i Grindtorpskyrkan. Det kan bli trångt om alla kommer då vi är några tusen tillsammans Vi kommer i alla fall och jag hoppas att Täbys samtliga småföretagare kommer så vi får se hur det utvecklas. Det positiva är ju att vi kommer igång med arbetet. Kommunen kommer också att inleda Företagarna Stockholms läns regionårsmöte här i Täby i början av april. Företagarna Täby står som värdförening till årsmötet. Regionen har över medlemmar i sina 24 lokalföreningar runt om i länet. Vi är glada att kommunstyrelsens ordförande Stefan Klåvus vill ta på sig detta uppdrag. En liten förövning får han vid vårt föreningsårsmöte den 17 mars då vi bjudit in honom för att tala om hur han ser på samarbetet med Företagarna och vad han förväntar sig av vårmötet för Täbys näringsliv. Vårt engagemang med skolan fortsätter. Förra året hade vi en Företagardag i Tibble och nu planerar vi en motsvarande i Åva. Småföretagare träffar elever och kan se vad skolan idag förmår att göra för våra framtida medarbetare och arbetsgivare. Intresserade företagare kan ta kontakt med mig för vidare diskussion och eventuellt deltagande i vår minimässa. Evenemanget går på en eftermiddag så det är inte speciellt betungande, utan kan ge mycket tillbaka av förståelse för vad gymnasieskolan står för idag och hur vi kan hjälpa till. Väl mött till en händelserik vår som vi hoppas skall visa högre tillväxttakt än det gångna året, samt att vi växer medlemsmässigt och inflytandemässigt i kommunen! Johan Pohl Ordförande Företagarna i Täby Behöver vi småföretagare en lobbyorganisation?

3 säg vad ni vill ha! Från att ha varit den näst största lokalföreningen i länet med högt deltagarantal vid våra evenemang har nu medlemstalet i Företagarna Täby sjunkit och antalet medlemmar på träffarna minskat kraftigt det senaste året. En förklaring till detta är kanske lågkonjunkturen. Företagarnas energi och fokus ligger på att få företagen att gå runt och det finns kanske varken tid, ork, lust eller ekonomi över till annat? Upplevs medlemsavgiften som för hög? Eller finns det inte längre något behov av den typ av evenemang vi hittills anordnat? Är medlemmarna mätta på tematräffar, nätverkande, mingel och seminarier eller önskas någon annan form av verksamhet? I vårt styrelsearbete behöver vi input från medlemmarna. Vi önskar oss respons och en levande dialog för att kunna planera inspirerande och givande aktiviteter. Vad önskar ni? I den medlemsenkät som skickades ut i november ställde vi, förutom frågan om medlemsavgiftens storlek, även några frågor om önskade aktiviteter. Svarsresultaten redovisas här. Till grund för enkäten ligger Lars Hammarbäcks motion om medlemsavgiften som antogs vid årsmötet den 19 mars Enkäten skickades ut den 28 / till våra 464 medlemmar via mail och post. Den 15/1-04 mailade vi ut en påminnelse. Totalt har 92 st svarat: På fråga nr 1 om medlemsavgiftens storlek anser 60 st att den är rimlig och 32 st att den ej är rimlig. Några medlemmar anser att avgiften ej är proportionerlig och att avgiften för soloföretagare är för hög. Kommentar: En svarsfrekvens på ca 20% kan synas vara genant låg trots påminnelse mm. Man kan ju fråga sig vad de andra 80% tycker. Två alternativ gives: antingen tycker dessa att enkäten inte var viktig utan man deltar i de aktiviteter man finner intressanta, eller så är man nöjd och bryr sig inte om att svara (den tysta majoriteten). Framför allt har vi inte fått någon tydlig reaktion på att avgiftsnivån är felaktig, säger Johan Pohl. Enkätens fråga nr 2 om vilka aktiviteter medlemmarna är intresserade av fördelar sig enligt följande: 1. Frukostmöten med föreläsare 39 st 2. Kvällsmöten med föreläsare 44 st 3. Studiebesök 33 st 4. Politikerträffar 31 st 5. Lunchmöten med föreläsare 39 st 6. Mingelkvällar 41 st 7. Julfest 21 st 8. Företagsbesök 33 st 9. Golfturnering 16 st 10. Erfagrupper 15 st 11. Mentorskap 14 st 12. Kvinnligt nätverk 15 st Några har önskat infokvällar om företagande, erfagrupper kring export inom och utanför EU, anställningsfrågor, vidareutbildningsinformation, ledarskapsutbildningar, praktisk skatte- och avdragsinformation inför bokslut och deklaration, finansiering och mer debatt. Val av ny styrelse Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller finns det någon som du skulle vilja föreslå som ny representant? Kontakta valberedningen: Anders Lindewald Atela Teknik i Täby AB Tel: E-post: Marie Wallin TÄBY-mäklaren, ERA Tel: E-post: Pia Winnberg-Lindqvist Habiliteket AB Tel: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarna har ny profil Avsändaren kommunicerar. Företagarna är Sveriges största nätverk för bättre affärer. Alla medlemmar och medarbetare representerar och är en del av nätverket. För att synliggöra Företagarna och för att nyttja kraften av storleken är det effektivt att så ofta som möjligt använda Företagarna som avsändare. För att säkerställa att all kommunikation ser likadan ut så att ingen ska behöva tveka om Företagarna är avsändare, har ett enhetligt varumärke med gemensamt profilmaterial för alla lokalföreningar arbetats fram. Företagarna Täbys tidigare logotype ersätts fr.o.m. nu med denna nya. Det stora sambandet företagande - tillväxt - välstånd Allt som vi vill kunna göra i våra liv; att utvecklas, utbilda oss, resa, ha ett intressant arbete och kunna ta hand om våra barn och gamla kräver resurser. För att det ska vara möjligt måste företagen få bra villkor. Utan dem skulle utvecklingen rulla baklänges. Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna, säger Gunvor Engström, VD Företagarna Läs mer om Det stora sambandet på: Det stora sambandet illustreras genom den randiga färgglada väv som också är en del av Företagarnas nya profil. Kom till vårt Årsmöte på Täby Galopp den 17 mars! Ska vi sluta med lokala medlemsaktiviteter? 3

4 Debatt Debattinlägg från Lars Hammarbäck Förändra FR! Din totala medlemsavgift skall på sikt vara högst kr. Hälften av detta skall stanna kvar i Täby. Riksorganisationen har en viktig uppgift att påverka riksdag och regering för bättre villkor för oss småföretagare. För det behövs ingen centralbyråkrati med 100 anställda som vi har idag. Täbys pengar skall komma medlemarna tillgodo. Satsa på en medlemstidning 4 ggr/år med huvudsyfte att presentera så många medlemmar som möjligt med ord och bild för andra medlemmar. Två gånger per år skall du bli bjuden på fest på Täby Park med proffsartister. Målsättningen är klar: När Replik Visst vill vi alla att Företagarna Täby skall bli en viktig aktör när det gäller att utveckla näringslivet och kommunen. Lars Hammarbäck som tidigare var ordförande i föreningen väljer dock att driva tesen att om vi avlövar den resurspool som finns genom riksorganisationen och Johan Pohl, Ordförande Företagarna Täby FOTO: MAGNUS SVENSSON du går omkring i Täby Centrum skall andra småföretagare nicka igenkännande till dig Av föreningens inkomster på 400 tkr går f.n. 1/3 till styrelse och kansli. Vi skall avskaffa detta och återgå till en ideellt arbetande styrelse. Det är du som skall bestämma. Inte FR s byråkrater. I medlemstidningen skall vi ordna debatt och beslutande medlemsomröstningar över vilka frågor som FR skall driva. Några fakta: Riksorganisationen inkomster 120 mkr medlemmar (sjunkande) av småföretagare. FR region Stockholm inkomster 5 mkr medlemmar (stillastående) eller färre än 5% av länets småföretagare. Lokalföreningen Täby inkomster 400 tkr. Kraftigt sjunkande istället lägger pengarna på lokala aktiviteter så kan vi nå längre. Jag tror inte det. Vi är en del av en riksorganisation som har utredningsresurser och politikerkontakter på riksnivå som vi kan utnyttja och dra fördel av. Hammarbäcks förslag är att avgiften till Riksorganisationen skall halveras och den lokala avgiften ökas i samma mån. Den lokala avgiften har vi alltid haft full bestämmanderätt över oberoende av avgiften till central och regional nivå. Vi kan alltså föreslå årsmötet att höja eller sänka den. Frågan är alltså om vi vill ha en central resurs eller inte. Som jag ser det skulle inte småföretagsamheten tjäna på att vi rycker undan möjligheterna för att påverka beslutsfattare i t.ex. skattefrågor. Dessutom är jag tveksam till att resurserna går till en medlemstidning fyra gånger per år samt till två stora fester med proffsartister. Hammarbäck föreslår att vi skall lägga ned föreningskansliet och låta det arbetet oarvoderat skötas av frivilliga förtroendevalda som på ideell bas skulle driva föreningen, planera och ansvara för tidningen, festerna och ev. medlemsmöten m.m. Jag tror inte på de tankarna. Lars Hammarbäck, Mälardalens Revision & Redovisning FOTO: ULLA ÖBERG medlemsantal från en topp på 650 av småföretagare. Exempel på projekt i riksorganisationen: Dataprojektet FR Com. Kostnad 30 mkr. Nedlagt. Kostnader för friställda anställda 15 mkr. Ny logotype kostnad 5 mkr. Vi som vill förändra FR kallar oss FR Framåt. Rösta på oss vid årsmötet den 17 mars! För FR Framåt Lars Hammabäck, f.d. ordförande Föreningen skulle nog få svårt att utvecklas näringspolitiskt och jag tror att föreningen skulle få svårt att få fram förtroendevalda som på obetald arbetstid eller kvällstid ska ta på sig hela arbetet med att driva en förening på ca 500 medlemmar framåt. Våra samlade resurser skulle ju gå till tidningarna och festerna. När det gäller Hammarbäcks Några fakta så känner jag inte igen siffrorna. Det enda jag vet är att vi på två år steg från ca. 450 till 650 medlemmar efter en mycket kraftig medlemsvärvning av medlemsinformatörerna som är anställda av Riksorganisationen. Denna uppgång har brutits och i vårt fall blivit en nedgång vilket jag beklagar. Vårt arbetsprogram har inte minskats, så jag tror inte att våra aktiviteter har skrämt iväg medlemmar. Jag tror istället att många värvades in alldeles för lättvindigt samt att konkurser, företagsnedläggningar och uppköp har dragit ned antalet småföretag i kommunen och också i Stockholms län. En tendens som för övrigt går genom hela landet. Johan Pohl, ordförande Företagarna Täby En förenings utveckling beror på dess medlemmar. 4

5 Äntligen, nu är det klart We had a dream. Nu ser det ut som vår vision till sist blir verklighet! Täby får ett Företagarforum! Som ett avstamp inför framtiden öppnar kommunen samarbetet genom att bjuda in Täbys samtliga företagare, Företagarna Täby, Handelskammaren, kommunens politiker och berörda tjänstemän till ett Öppet Företagarforum. Företagarna Täby har under flera år arbetat för att få till stånd ett aktivt näringslivsråd/forum för kommunens politiker och det samlade näringslivet. - Det är genom en levande samverkan mellan företagen och kommunen som ett förtroende för gemensamma satsningar kan växa fram. I många andra kommuner har detta på ett framgångsrikt sätt främjat kommunens utveckling oberoende av politisk majoritet, säger Johan Pohl, som ser mycket positivt på att kommunen öppnar för samverkan. - Jag hoppas att alla företagare hörsammar inbjudan till Öppet Företagarforum! Öppet Företagarforum 2004 Kommunen inbjuder Täbys alla företagare till vårmöte onsdag 21/4 kl i Grindtorpskyrkan. Program: Kommunal information och dialog med kommunledningen om tillväxt i Täby, om vad som händer i Täbys näringsliv samt svar på aktuella frågor och frågor som lämnats in i förväg. Förfriskning och mingel. Under kvällen medverkar kommunens politiker och berörda tjänstemän. Tidningen Företagarna Täby september We have a dream. Vi vill tillsammans med Handelskammaren skapa förutsättningar för ett aktivt Näringslivsråd mellan kommunens politiker och det samlade näringslivet. Läs mer på vår hemsida. Lokala medlemsförmåner! 1. Marknadsföring! På vår hemsida har ni medlemmar möjlighet att kostnadsfritt erbjuda era tjänster och varor till medlemsföretagen! 2. Lokalbörs! På vår hemsida kan ni också annonsera kostnadsfritt om lokaler att hyra eller hyra ut! 3. Konferensrum! I anslutning till vårt kansli finns konferensrum för 12 personer att hyra till självkostnadspris. Kontakta Clary Nejdhammar på kansliet för mer information. Tel/fax: E-post: Nytt & Nyttigheter Företagarnas panel 4-6 gånger per år får du några frågor som tar ett par minuter att besvara. När enkäten avslutas får du ett mail med feedback på resultatet samt en länk till eventuell rapport eller utspel. Frågorna som ställs kommer främst ha fokus på näringspolitiska frågor som rör småföretagen. Svaren kommer att användas i kontakter med beslutsförfattare och andra viktiga aktörer. Anmäl ditt intresse på mail till: Läs mer: Heja Sverige! Bli Talangsupporter! Olympialaget och Företagarna tillsammans med Svenskt Näringsliv och Regeringen står bakom uppropet Heja Sverige som har som mål att dels skapa ett brett stöd för och dels generera tillräckliga resurser till Talangprogrammet, så att våra idrottstalanger kan nå målen vid OS i Aten och i framtida stora mästerskap. Du som är medlem i Företagarna Stockholms län kan nu vara med och bli delaktig i svenska medaljer genom att beställa ett Heja Sverigepaket för endast 2.495:- ex. moms. Och notera att ditt bidrag genom Olympialagets Talangprogram matchas krona för krona av Regeringen, vilket gör din insats värd dubbelt upp! Läs mer om Talangprogrammet och Heja Sverige-paketet på: Titta in på vår hemsida Vad kan du bidra med? 5

6 Bli sponsor till stipendiefonden! Det kostar inte mycket för oss företagare att göra en insats för Täbys skolor och elever men är betydelsefullt för ungdomarna som inte är bortskämda med uppmuntran från Näringslivet. För att uppmuntra och inspirera till framåtanda, förmåga till problemlösning, kreativitet och ledartalang har Företagarna Täby instiftat en stipendiefond vars avkastning används till stipendier till gymnasieelever i Täby. Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Det är frågor som den sökande av stipendiet ska kunna svara på i form av en enkel CV. Styrelsen i Företagarna Täby väljer ut elever som på ett trevligt sätt kan ge en samlad bild av sig själva, sina drömmar/ambitioner, kunskaper, färdigheter och egenskaper. Kriteriet för att söka är att eleven är skriven i Täby och går i någon av Täbys gymnasieskolors avgångsklasser. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen. Förra året utdelades två stipendeier på vardera kr till Caroline Lindeberg och Julia Linde på Tibble Gymnasium och ett gratis CV-seminarium erbjöds alla elever som ansökte. Stipendiet finansieras genom sponsorer. Alla Täbyföretag kan ge bidrag. Lägst kr/företag och år som betalas in på vårt postgirokonto: Märk inbetalningen med ditt företagsnamn och Stipendiefonden. Sponsorerna presenteras i nästa tidning och på FR Täbys hemsida På vår hemsida finns mer information och ni är också välkomna att ringa Clary Nejdhammar på kansliet. Stipendiesponsorer 2003 Carport web & design Evema Fokusera AB Habiliteket AB Information Täby MV-Gruppen Tabrin Tryck Täbykopia AB Täby Kommun Wintjens Information AB Morgondagens medarbetare och arbetsgivare Som ett led i utvecklingen av kontakterna mellan skola och näringsliv inbjuds härmed till en eftermiddag på Åva gymnasium 25 mars kl Program Guidad tur i skolan Skollunch i elevrestaurangen Lektionsbesök Utställning / mingel / kaffe i centralhallen Paneldebatt Moderator Dan Löfgren, bitr.regionchef för Företagarna Stockholms län. Avslutning Välkommen! Täby Skola-Näringslivsforum arrangerar: Företagardag Den 25 mars är du välkommen till Åva för att få insyn i skolans verksamhet och ställa ut ditt företag. Se inbjudan nedan. Förra året genomfördes en liknande dag på Tibble gymnasium som blev mycket uppskattad av både företagare, elever och skolans personal. Åva Gymnasium har elever fördelade på följande program: Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Individuella programmet, International Baccalaureate, Kost- och Hälsoprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Företagarna Täby representeras i samarbetet Täby Skola Näringslivsforum av Sverre B Svahnström och Anders Gavlevik. Anmälan senast 18 februari 2004 till Ulla Åstrand, fax: eller e-post: Hade du som ung uppskattat att få besöka olika företag? 6

7 Dags att nominera Årets Företagare! Årets Företagare utses av Företagarna Täby i samråd med Täby Kommun och Handelskammaren i Täby. Utmärkelsen är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun. Priset delas ut på Täby Park Hotel i samband med Täby Företagarträff och består av ett diplom och en statyett. Vem tycker du har gjort sig förtjänt av årets utmärkelse? Kom med förslag till Mari Wintjens tel: e-post: eller ring/faxa/maila kansliet Tidigare mottagare av utmärkelsen: 1993 Lennart Schmidt Täby Lås 1994 Werner Schäfer Big Image 1995 Ulf Kornehed Mr Cap/Beltek Trading AB 1996 Pia Winnberg, Karin Johansen, Caroline Wrangel Habiliteket 1997 Lotta Nyholm, Lasse & Per Bengtsson Bengtssons Smide 1998 Annika von Peltzer, Thomas Björkman, Elisabeth Edin Ostbörsen 2000 Riccardo Mondolfi Matric 2001 Magnus Söderberg Synvårdsmottagningen i Täby C 2002 Eva-Marie Nydahl Evema 2003 Kärstin Hultman Täby Friskola FR GARANTerbjudande Privat sjukvård för 196 kr/månad! Du som företagare drabbas extra hårt om du blir sjuk. Företagets intäkter minskar och ekonomin påverkas snabbt negativt. Långa köer inom den offentliga vården gör också att din privata ekonomi kan påverkas dramatiskt. Därför har Företagarna inom konceptet GARANT Försäkringar förhandlat fram en privat sjukvårdsförsäkring för dig som medlem. Försäkringen ger dig tillgång till snabb och bra vård hos privata läkare och sjukhus och betalar alla vårdkostnader under tre år. Försäkringen har ingen självrisk och inget ersättningstak. Snabb vård till medlemspris. Du får 50% rabatt på första premien. Tecknar du försäkringen nu och fram till 1 mars betalar du bara 392 kr för första perioden. Därefter betalas en total årskostnad på kr. Du kan även medförsäkra en kompanjon, anställda, maka/make eller sambo med samma förmånliga erbjudande. Ingen hälsodeklaration behövs och du kan behålla försäkringen till dess att du fyller 65 år. Därefter blir du automatiskt erbjuden en seniorförsäkring som du kan behålla livet ut. Som medlem i Företagarna kan du också enkelt komplettera din sjukvårdsförsäkring med liv och olycksfallsskydd. För fågor om försäkringen: Företagarnas Försäkringsservice Tel: E-post: Du kan också läsa mer om försäkringen på: På Företagarnas mycket informativa hemsidor: och frs.se (frs för Stockholms län) kan du läsa om övriga medlemsförmåner, A-kassa, Garant Försäkringar, Rådgivning, Bevakningstjänster mm. Kraftsamlingen Företagarna Stockholms län har delfinansierat starten av Kraftsamlingen - ett tillväxtprojekt för små och medelstora företag i Stockholms län. Huvudinriktningen är att motverka lågkonjunkturens negativa inverkan på självförtroendet och ge företagsledare verktyg för att kunna agera med sikte på lönsamhet och framgång. Kraftsamlingen Norrort har utvidgats till att även innefatta matchmaking mellan långtidsarbetslösa och presumtiva tillväxtföretag Många företagsledare har visat stort intresse för Kraftsamlingsprojektet, men har inte tid eller pengar att genomföra det. Vi stöter också på företag som behöver kompetensförstärkning, men som är försiktiga med att dra på sig personalkostnader och är rädda för felsatsningar. Vissa etablerade företag kan inom en snar framtid läggas ner därför att det saknas någon som vill ta över företaget. En av de viktigaste utmaningarna för dessa företag är att locka till sig och behålla duktiga medarbetare/efterträdare med framtidstro och ledarförmåga, som effektivt kan bidra till lönsamhet, tillväxt och expansionsvilja. Här ser vi kopplingen till LAN och möjligheten att nyttja våra erfarenheter av arbetet med Kraftsamlingen. Det finns många välutbildade arbetslösa idag. Styrkan i att Företagarna som organisation går in i detta åtagande är att vi har en fungerande infrastruktur och ett upparbetat nätverk över kommungränser och bra lokalkännedom. Vårt upplägg gagnar både företag och arbetssökande i och med att de arbetssökande med hjälp av Kraftsamlingen gör en insats i företagen redan från första dagen genom kompetensförstärkning som bidrar till innovationskraft. Är detta intressant för ditt företag? Kontakta: Britt Söderström Tel: Pia Hylander Tel: Utnyttjade förmåner betalar medlemsavgiften. 7

8 B-post KALENDARIUM VÅREN 2004 Ta gärna med en gäst till våra träffar! Januari 15/1 kl Studiebesök på Täby Närsjukhus Anmälan om deltagande till Stellan Bennich: eller fax: Februari 18/2 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. Mars 17/3 kl Årsmöte på Täby Galopp Buffé 225:- inkl.moms. Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller om du vill föreslå någon. Föranmälan till kansliet: tel/fax eller e-post: 25/3 kl Företagardag på Åva Gymnasium Guidad tur i skolan, skollunch, lektionsbesök, utställning, mingel, kaffe, paneldebatt. Anmälan senast 18/2 till Ulla Åstrand: fax: e-post: 31/3 kl After Work Drop In Mingel på restaurang Bordet i Täby Centrum. Ta gärna med visitkort, foldrar/broschyrer och en god vän. Ingen föranmälan. April 3/4 kl Regionårsmöte på Täby Park Hotel 15/4 kl Workshop på Täby Park Hotel under temat Öka lönsamheten till rimliga priser. Två affärsstrateger erbjuder en strategi för att identifiera och implementera ett program som leder till ökad lönsamhet. Föranmälan till Stellan Bennich tel: e-post: 21/4 kl Öppet Företagarforum 2004 Täby kommun inbjuder alla Täbyföretag till Grindtorpskyrkan. Ett avstamp inför framtida samarbete mellan företagen och kommunen. Kommunal information om tillväxt i Täby, aktuella frågor samt svar på frågor som lämnats in i förväg, lättare förtäring och mingel. 28/4 kl Dartkväll på Propellern Ät, drick, mingla och kasta! En instruktör kommer att vara på plats och berätta om reglerna. Föranmälan till Leif Wrenkler: tel: fax: e-post: Juni 7/6 starttid kl FR-Golf på Åkersberga GK Alla medlemmar som har officiellt handicap inbjudes till vår traditionella golfturnering. Max 36 startande.pris: 550:-/person inkl. middag. Föranmälan till: Stellan Bennich tel: e-post: Tipsa oss gärna om intressanta aktiviteter! Företagarnas Affärsträffar i stan har premiär på ny adress! Varje helgfri tisdag från den 20 januari t.o.m. 8 juni Vi träffas i lobbybaren på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, bakom Kulturhuset för att umgås, prata företagande och knyta affärskontakter. NYHET! Scandic Sergel Plaza serverar varje tisdag en speciell Företagarmeny för medlemmar i Företagarna till det låga priset av 125:- (ord. pris 190:-) Vi kommer att bjuda på många trevliga överraskningar under våren. Så ta med visitkort, broschyrmaterial och gärna en god vän som ännu inte är medlem i Företagarna. Kom till Scandic Sergel Plaza på tisdagskvällarna! Rådgivare, Medlemsinformatör och Forwardsrepresentant är ofta på plats. DROP-IN mellan kl Välkommen! Frågor angående arrangemangen besvaras av Bo Kassnert, Företagarna. Tel: , E-post: Informationskanaler Vår ambition är att nå ut med information på ett snabbt och effektivt sätt till våra medlemmar och att få igång en dialog via e-postoch hemsida. Hemsida - E-post - Två tidningar produceras per år. Den ena skickas till alla våra medlemmar i månadsskiftet jan/ feb och den andra i september till alla företag i Täby i samband med inbjudan till Täby Företagarträff. Vill du annonsera i tidningen? Kontakta Mari Wintjens Eget kansli Kansliet är bemannat på torsdagar av Clary Nejdhammar. Adress: Propellervägen 6 a Täby Tel/fax: E-post: Hemsida: Postgiro:

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer