KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3"

Transkript

1 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning och återbäring sid 8 9 Pensionsbeskedet vi förklarar sid Från pensionskapital till utbetald pension sid Mer om föreningen sid

2 En traditionell pensionsförsäkring för dig som är statligt anställd Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta och långsiktigt god avkastning. Kåpan är en försäkringsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksamheten tillsammans. Föreningen förvaltar över 70 miljarder kronor för fler än medlemmar. Vi är ett litet försäkringsföretag med ett stort och viktigt uppdrag. Våra förvaltare gör långsiktiga val för att balansera risk och avkastning på bästa sätt. Samtidigt håller vi våra kostnader så låga som möjligt och lägger begränsade resurser på marknadsföring. Allt för att kunna ge dig en god avkastning på pensionskapitalet till lägsta möjliga kostnad. När det blir överskott går allt tillbaka till dig i form av återbäring. Kåpan bildades 1992 av parterna på det statliga avtalsområdet. Namnet Kåpan är en förkortning av benämningen kompletterande ålderspension. Kåpan är också samlingsnamnet på våra olika pensionsförsäkringar. KÅPAN PENSIONER Vi har valt att använda daggkåpan som illustration och symbol för att ge lite färg och liv till en annars relativt stramt utformad kommunikation. Daggkåpa (Alchemilla vulgaris L) är ett samlingsnamn för en mängd apomiktiska småarter av släktet daggkåpor. Småarterna skiljs åt huvudsakligen baserat på bladens form. Daggkåpan känns lätt igen på sina unikt formade veckade rosettblad. I dess centrum samlas tidiga morgnar vattendroppar till en skimrande pärla. Dropparna bildas genom att bladen nattetid utsöndrar vatten som växten tagit upp genom roten, så kallad guttation, som trots växtens namn inte är dagg. Vi lägger inte pengar på att marknadsföra verksamheten eller bygga upp värde i ett varumärke utan prioriterar att hålla kostnaderna låga. Vi kommer heller inte att skicka ut den här typen av trycksaker i fram tiden, det är därför den är värd att spara. Information om verksamheten presenteras på vår webbplats 2

3 Information om din tjänstepension hos Kåpan Pensioner Den här skriften handlar enbart om din pensionsförsäkring hos Kåpan Pensioner. Försäkringen fick du när du blev statligt anställd genom pensionsavtalet PA 03. Avtalet innebär att du blir medlem i Kåpan Pensioner försäkringsförening. Du har alltså en statlig tjänstepension som din arbets givare betalar in pensionspremier till, utöver din allmänna pension. Pensionsavtalet innehåller olika delar och du kan ha flera olika försäkringar hos oss. Samtliga försäkringar är premiebaserade, vilket innebär att det är den sammanlagda storleken på inbetalningarna och den avkastning vi kan ge dig som bestämmer storleken på din pension från oss. Vilka av våra olika försäkringar du har och hur mycket kapital som finns sparat kan du se på ditt pensionsbesked. De försäkringar du kan ha är följande: Kåpan Tjänste kompletterande tjänstepension Från det att du fyllt 23 år betalar arbetsgivaren in en premie till Kåpan Tjänste. Premien motsvarar 2,0 % av din lön före skatt. Kåpan Tjänste betalas vanligtvis ut under fem år men du kan ändra utbetalningstiden innan du går i pension. Kåpan Extra Kåpan Tjänste Kåpan Ålders Tjänstepension *) Kåpan Ålderspension valbar tjänstepension Pensionsavtalet innebär också att du har en premie som motsvarar 2,5 % av din lön före skatt, där du via Valcentralen hos Statens tjänstepensionsverk själv kan välja försäkringsgivare. Du kan välja att ha den hos Kåpan Pensioner men vi förvaltar den även för alla som inte gör ett aktivt val. Kåpan Ålderspension betalas ut från det att du går i pension och livet ut. Kåpan Extra lokalt avtalad tjänstepension Din arbetsgivare och din fackliga organisation kan teckna ett lokalt avtal om extra avsättningar för pension. Premiens storlek regleras i avtalet. Avtal kan tecknas för en hel myndighet, för delar av personalen eller för en enskild medarbetare. Avtalet kan exempelvis utgå från kompensation för förändrade arbetstider eller växling av övertids- och semesterersättning. Kontakta ditt lokala fackliga ombud eller arbetsgivaren om du vill veta mer om vad som gäller på din arbetsplats. Premiepension Inkomst- pension Allmän pension *) Din statliga tjänstepension omfattar ofta även en förmånsbestämd del. Information om den kan du få från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Information om hela din pension Din pension kommer från olika håll. På kan du få en samlad prognos för hela din pension. Logga in med e-legitimation eller med din personliga kod som du fick i ditt orangea kuvert från Pensionsmyndigheten. På de följande sidorna hittar du enbart information om hur din pensionsförsäkring hos Kåpan Pensioner fungerar, vilka val du kan göra och vad som händer när du så småningom vill gå i pension. 3

4 Ditt sparande hos Kåpan är en traditionell pensionsförsäkring Din pension bestäms på olika sätt Avkastning Premier i relation till din lön varje år Ditt sparande har olika risk Riskkapital terat 1) Ditt riskkapital är den återbäring du fått under åren, utöver garanterad avkastning. 2) I en fondförsäkring riskerar du hela ditt kapital. Utveckling av våra förvaltningskostnader % 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 1) Andel av din lön åren innan pension samt antal tjänsteår Fondförsäkring Premiebaserad Förmånsbaserad Garankapital Traditionellförsäkring Risk- 2) kapital Pensionssparande kan göras på många olika sätt. Hos oss har du en traditionell pensionsförsäkring med särskilda egenskaper. Det innebär att när vi får en in betalning från din arbetsgivare blir den till en försäkring hos oss som ger dig: Skydd av ditt garanterade kapital, det minskar inte i storlek. Skydd mot höga avgifter, tills pensionen är utbetald. Skydd om du lever länge, vilket ger dig en pension livet ut. Du kan även välja att komplettera din försäkring med skydd för efterlevande samt välja om din pension ska betalas ut livslångt eller tidsbegränsat. Syftet med den här skriften är att ge en grundläggande information om vad din försäkring hos oss innehåller, vad du får och vilka val du kan göra. Skydd av ditt kapital Den pension du får från Kåpan kommer att vara beroende av hur mycket premier som betalas in och din andel av överskottet i föreningen. Detta till skillnad från en förmånsbaserad pension, som bestäms med utgångspunkt i din lön åren innan pension. Varje år får du en garanterad ränta på de premier som betalats in. Det inbetalda kapitalet är med andra ord försäkrat mot att minska i storlek. Den garanterade räntenivå som gäller när en inbetalning görs är du garanterad på just den inbetalningen, tills din pension är utbetald. Den garanterade räntan innebär också att vi som förvaltar ditt kapital hela tiden måste väga risken att kapitalet minskar mot målsättningen att skapa en hög avkastning. Jämför du en traditionell pensionsförsäkring med en fondbaserad försäkring måste du tänka på att i en fond riskerar du att förlora hela ditt pensionskapital. Den ökade risken kan ge dig en högre avkastning men även minska storleken på ditt kapital och ge dig en lägre pension. Oavsett vilken av våra pensionsförsäkringar du har, kan ditt garanterade kapital aldrig minska, utan ökar hela tiden med minst den genomsnittliga garanterade räntan. Skydd mot höga avgifter I din pensionsförsäkring ingår ett skydd mot höga avgifter. Det betyder att vi aldrig tar ut en högre kostnad på ditt garanterade kapital än den som anges i föreningens stadgar. Så länge du har kapital kvar hos föreningen kommer du att ha låga avgifter på dina försäkringar och den angivna högsta nivån på kostnaden gäller tills din pension är utbetald. Föreningen är bara öppen för statligt anställda och deltar inte i konkurrensen på några andra avtalsområden eller på privatmarknaden. Det innebär bland annat att vi inte betalar provisioner till försäkringsmäklare eller lägger en del av ditt kapital på marknadsföring. Vi strävar hela tiden efter att hålla kostnaderna på en låg nivå. Det ger dig en högre nivå på din pension År 4

5 Skydd om du lever länge När din pension ska betalas ut kan du bestämma om du vill att den ska betalas ut under en viss tid eller under resten av ditt liv. Vi använder bland annat livslängdsantaganden för att bestämma hur stor din pension blir per månad. Väljer du en livslång utbetalning och du lever längre än förväntat fortsätter dina utbetalningar, vilket är en del av försäkringen. Vi garanterar således att du får pension från oss varje månad även om du lever länge. En annan del av försäkringen är att en livslängdsgaranti är kopplad till varje inbetalning, på samma sätt som den garanterade räntan. Garantin innebär att även om antagandena om förväntad livslängd förändras, kommer de antaganden vi garanterade dig när premien betalades in inte försämras och ge dig en lägre pension. Vi tillämpar könsneutrala livslängdsantaganden när vi beräknar din pension. Det innebär att när vi beräknar din pension med utgångspunkt i ditt pensionskapital, blir nivån på din pension lika stor oavsett om du är man eller kvinna. Livslång utbetalning eller tidsbegränsad Du kan välja mellan tidsbegränsad eller livslång utbetalning för ditt pensionskapital hos oss. När du gör valet är det viktigt att du ser över din pension som helhet, exempelvis via en prognos på Det är många saker som kan vägas in. Den förväntade återstående livslängden för dig som är medlem och som i år fyller 65 år är cirka 22 år. För dig som idag är 30 år förväntas merparten av personerna i din generation att bli över 90 år. Det innebär att en tidsbegränsad utbetalning på fem år ger dig en högre nivå på pensionen under en relativt kort tid av din förväntade tid som pensionär. Du bör även väga in möjligheten att du eventuellt har vissa arbetsinkomster. Det kan innebära höga marginalskatteeffekter på din tidsbegränsade pension som kanske inte uppstår när du väljer en livslång utbetalning. För dig med en låg förväntad pension bör även effekterna på olika stöd och bidrag beaktas när du väljer hur din pension ska betalas ut. Medellivslängdens utveckling Ålder Kvinnor Män *) År *) Influensaepidemi, spanska sjukan. Källa: SCB Pensionsutbetalning per år med ett pensionskapital på kr och en antagen återbäringsränta på 5% kronor årig utbetalningstid Livslång utbetalningstid osv Du kan även förse din försäkring med ett skydd som innebär att ditt pensionskapital betalas ut till dina efterlevande om du går bort i förtid. På nästa uppslag förklarar vi vad ett efterlevandeskydd är och hur det fungerar. 5

6 Försäkring med eller utan återbetalningsskydd Med återbetalningsskydd betalas ditt pensionskapital ut som en efterlevandepension År 1 År 2 Det är möjligt att förse din försäkring hos oss med ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att de efterlevande du utser tar över rätten till ditt pensionskapital om du avlider i förtid. Kapitalet betalas ut under fem år efter din bortgång. Hur stort kapital du har på varje försäkring redovisas på ditt pensionsbesked. De efterlevande du kan utse är din familj eller annan närstående. Med familj avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn eller fosterbarn. Du kan också välja om du vill att kapitalet ska betalas ut till före detta make/maka, registrerad partner, sambo eller barn till någon av dessa. Efterlevandepension Pensionskapital År 3 År 4 År 5 Dina försäkringar kan vara med eller utan återbetalningsskydd Alla våra försäkringar kan förses med återbetalningsskydd. Om du inte gör något aktivt val är din Kåpan Tjänste inte försedd med skydd. Har du en Kåpan Ålderspension är den normalt försedd med ett skydd. Kåpan Extra har de villkor som anges i det lokala pensionsavtalet. För Kåpan Plus är det ett aktivt val när du tecknar försäkringen. Det står angivet på ditt pensionsbesked om du har skydd och på vilken försäkring. Du kan välja till eller välja bort återbetalningsskydd Du kan välja om du vill ha återbetalningsskydd inom tre månader efter att din första premie betalats in till din försäkring, eller inom ett år efter att du gift dig, blivit sambo eller fått barn. Väljer du då att lägga till återbetalningsskydd omfattar det hela ditt pensionskapital på den försäkringen. Vill du lägga till återbetalningsskydd utan ändrade familjeförhållanden kommer skyddet enbart att omfatta framtida inbetalade premier. I praktiken innebär det att du får en ny försäkring med återbetalningsskydd där de framtida premierna bygger upp ett pensionskapital med skydd. Vi kräver till skillnad från många försäkringsbolag inte att du skickar in en hälsodeklaration som villkor för att teckna försäkringen. Du kan ta bort återbetalningsskyddet utan att du ändrat dina familjeförhållanden, ända fram tills att du börjar ta ut din pension. Återbetalningsskyddet innebär att du får en lägre pension Lägre pension med Du är återbetalningsskydd 1) 25 år - 12 % 35 år - 11 % 45 år - 9 % 55 år - 7 % 1) Beräkningen bygger på ditt pensionskapital idag, om du fortsätter att betala in premier i nuvarande omfattning fram till pension kommer siffrorna ovan ungefär att halveras. Återbetalningsskydd innebär att du avstår en del av din framtida pension Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre. Det beror på att du genom att välja skydd avstår från att erhålla en del av den kollektiva arvsvinsten som uppstår löpande i föreningen. Arvsvinsten består av kvarvarande pensionskapital hos försäkringar utan återbetalningsskydd från avlidna personer, som fördelas ut till alla andra i föreningen med samma typ av försäkring. Kostnaden för återbetalningsskyddet är inte exakt, utan beror på den framtida avkastningen och den faktiska livslängden hos de försäkrade i föreningen. I tabellen till vänster illustreras med några exempel vad återbetalningsskyddet förväntas kosta i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension. Arvsvinsten fördelas ut årsvis, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd tillförs extra medel utöver den återbäringsränta som tillförs alla försäkringar. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du på pensionsbeskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring. Har du återbetalningsskydd finns det inget värde i den kolumnen. 6

7 Återbetalningsskydd eller inte När du överväger att förse din försäkring med ett återbetalningsskydd bör du utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan, om du har ett större pensionskapital, ge en viss ekonomisk trygghet för din familj. Om du till exempel har försörjningsansvar för någon kan återbetalningsskyddet vara särskilt viktigt. Samtidigt medför ett återbetalningsskydd att din egen pension blir lägre. Det är viktigt att du ser till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen. Kontrollera därför hur ditt skydd ser ut i form av pensioner och försäkringar från andra än Kåpan Pensioner. Om du avlider när du är statligt anställd har till exempel din familj enligt kollektivavtalet rätt till pengar som betalas ut i sex år efter dödsfallet. Din familj får även ersättning från din tjänstegrupplivförsäkring. Läs mer om ditt försäkringsskydd vid dödsfall som statligt anställd på Ett alternativ till återbetalningsskydd kan vara att teckna en separat livförsäkring hos ett försäkringsbolag. Den försäkringen kostar dig premier i närtid men du får samtidigt tillbaka den kostnaden i form av en högre pension. Beräknat på en normal livslängd och familjesituation kostar i regel ett återbetalningsskydd mer än en separat livförsäkring men du betalar som sagt vid olika tillfällen. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer eller göra ändringar. Du kan även hitta blanketter på vår webbplats som du kan skriva ut, fylla i och skicka in. Din försäkring hos Kåpan har inte flytträtt Flytträtt innebär att kunna flytta kapitalet i en pensionsförsäkring mellan olika försäkringsgivare. Din försäkring hos Kåpan Pensioner kan du inte flytta till ett försäkringsbolag eller bank. Våra försäkringar bygger på långsiktiga antaganden och en kapitalförvaltning som balanserar risk- och värdeutveckling över tid. Ditt åtagande är att varje inbetalad premie kvarstår i förvaltningen. Detta för att föreningen ska kunna kalkylera och placera långsiktigt, för att ge dig bra försäkringsvillkor och en god avkastning. Kåpans verksamhet styrs av pensionsavtalet och de stadgar som beslutas av föreningens överstyrelse. I stadgarna anges de grundläggande villkor och begränsningar som gäller för verksamheten. Stadgarna som anger dina förmåner ger inte utrymme för flytt av försäkring, därför kan du i dagsläget inte flytta ditt sparande. Frågan om föreningen ska införa flytträtt eller inte är ett beslut som fattas av överstyrelsen. Du kan påverka utformningen av stadgarna genom att t.ex. kontakta ditt lokala fackliga ombud, som kan förmedla dina synpunkter till ledamöterna i överstyrelsen. Det du bör tänka på i samband med en eventuell lagstadgad flytträtt är att det enda som flyttas över är ett kapitalbelopp, övriga försäkringsvillkor förfaller vilket innebär att det värde som finns i övriga villkor försvinner. Om du byter arbetsgivare från en statlig till en icke-statlig kommer det inte att betalas in fler premier till din pensionsförsäkring hos Kåpan. Försäkringen ligger kvar och fortsätter att öka med garantiränta och återbäringsränta, ända tills den är utbetald som pension. Tar du en ny statlig anställning återupptas inbetalningen till din försäkring hos oss. 7

8 Traditionell pensionsförsäkring långsiktig kapitalförvaltning Vår kapitalförvaltningsmodell Tillgångsfördelning Övriga Obligationer Aktier Riskfördelning Högre risk Lägre risk Avkastningsfördelning Värdeminskningar Löpande avkastning Värdeökningar Långsiktigt god och stabil avkastning De försäkringspremier som betalas in till föreningen bildar tillsammans de tillgångar som förvaltas av våra kapitalförvaltare. Förvaltarna har lång erfarenhet av strategisk kapitalförvaltning och har som främsta mål att skapa en god långsiktig avkastning på ditt pensionskapital. En traditionell pensionsförsäkring innebär bland annat att kapitalet har en garanti att inte minska i storlek. Den garanterade räntan som föreningen ger dig på varje inbetald premie ligger över tid ungefär två procent under den gällande nivån på statsobligationsräntan, den riskfria räntan. Det är skillnaden mellan dessa två räntor som gör att vi kan placera en del av ditt kapital i tillgångar med högre förväntad avkastning men också med en högre risk. Föreningen bygger upp ett gemensamt riskkapital som baserar sig på inbetalda premier och det överskott som över tid skapas i kapitalförvaltningen. Nivån på hur mycket tillgångarna överstiger värdet på föreningens åtaganden gentemot medlemmarna kallas för solvensgrad. Föreningen har en betryggande nivå på solvensgraden men solvensen varierar i nivå mellan åren i takt med värdeförändringar i tillgångar och skulder. Vill du läsa mera om föreningens placeringsstrategi och solvens kan du hitta föreningens årsredovisning på vår webbplats Balans mellan risk och avkastning Att förvalta kapital inom ramen för en traditionell pensionsförsäkring bygger på att hitta en balans mellan risktagande och förväntad avkastning. Därför görs kapitalplaceringarna med utgångspunkt i föreningens placeringspolicy, som tagits fram av föreningens styrelse. I policyn fastställs att placeringarna ska göras i många olika värdepapper, så att inga enskilda placeringar utgör en alltför stor risk. Risken ska också spridas genom placeringar inom olika branscher och på olika marknader. Policyn reglerar också de etiska ramarna för kapitalför valtningen, vilka utgår från beslut fattade av riksdag och regering samt internationella konventioner. Du kan läsa mer om placeringspolicyn på vår webbplats. Avkastning från olika typer av tillgångar Målsättningen är att uppnå en bra balans mellan risk och avkastning genom att placera i flera olika typer av tillgångar och ge dig en god långsiktig avkastning. Föreningens kapitalförvaltare har därför tre huvudsakliga placeringsområden, som tillsammans skapar en balanserad portfölj. Ungefär hälften av kapitalet placeras i räntebärande värdepapper, eftersom dessa förväntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid. En dryg tredjedel av kapitalet placeras i aktier, som är en mer riskfylld placering men som samtidigt kan ge en högre avkastning. Den resterande delen av föreningens kapital placeras i fastigheter och andra typer av tillgångar, för att komplettera de risker som finns i ränteoch aktieutvecklingen. Sammantaget innebär inriktningen på placeringarna att ungefär hälften av tillgångarna placeras med låg risk och den andra halvan med högre risk. Samtliga tillgångar marknadsvärderas löpande, för att vi alltid ska ha ett aktuellt värde på föreningens tillgångar. Den värdeutvecklingen för vi över till din försäkring i form av en återbäringsränta. Den kan du läsa om på nästa sida. 8

9 Återbäring fördelning av tillgångarna i föreningen Din försäkring hos Kåpan Pensioner är en traditionell pensionsförsäkring vilket innebär att vi garanterar ditt kapital. Utöver garantin har du rätt till din andel av föreningens tillgångar, eftersom vi är en medlemsägd förening. Det får du genom att varje försäkring ges en återbäringsränta, vilken även kan kallas avkastningsränta, på ditt pensionskapital. Återbäringsräntan motsvarar utvecklingen av värdet på föreningens totala till gångar. Det innebär att din försäkring hos oss både har ett garanterat kapital och ett kapital som beräknas med utgångspunkt i återbäringsräntan, vilket är ditt pensionskapital. På ditt pensionsbesked kan du se de olika kapitalbeloppen. Föreningens tillgångar blir ditt pensionskapital Ditt pensionskapital är alltså förenklat din andel av föreningens tillgångar. Den metod föreningen använder för att fördela överskott och kostnader på försäkringarna brukar kallas kontributionsmetoden. Den innebär att över- och underskott samt kostnader ska fördelas på en försäkring i den utsträckning försäkringen bedöms ha bidragit. Hur stor andel av föreningens tillgångar som fördelats ut till medlemmarnas pensionskapital anges med begreppet konsolideringsgrad. Den policy som styrelsen beslutat om innebär att föreningens samtliga tillgångar normalt ska vara fördelade ut på samtliga försäkringar, det vill säga en konsolideringsgrad på 100 %. Återbäringsräntan kan vara både positiv och negativ Den återbäring som ditt pensionskapital räknas om med kan vara positiv eller negativ vid enskilda tillfällen. Normalt är ditt pensionskapital större än ditt garanterade kapital, det är därför storleken på ditt pensionskapital som kommer att avgöra nivån på din pension. Från och med år 2014 tilldelar vi alla försäkringar återbäring månadsvis. Det innebär att ditt pensionskapital ändras löpande i takt med utvecklingen av värdet på föreningens tillgångar. Vi presenterar aktuell åter bäringsränta på vår webbplats. Återbäring efter skatt och kostnader Kostnaderna som ska fördelas ut på din försäkring är dels de kostnader föreningen har för att administrera samtliga försäkringar och dels den skatt som belastar sparande i pensionsförsäkringar, kallad avkastningsskatt. Avkastningsskatten är en schablonskatt som baseras på statslåneräntan och är lika hög i procentenheter för alla pensionssparare oavsett avkastningens storlek. Föreningens administrativa kostnader i relation till förvaltat kapital är låga och har minskat gradvis över åren. Dessa kostnader dras från ditt pensionskapital i form av en fast avgift per försäkring och en rörlig, i relation till storleken på ditt pensionskapital. Utgångspunkten är att föreningen enbart tar ut avgiften för att täcka de faktiska kostnaderna för att bedriva verksamheten. Hur de olika kapitalbeloppen, återbäringen och kostnaderna ser ut och var de finns på ditt pensionsbesked förklarar vi på nästa uppslag. Där går vi igenom utformningen av beskedet och försöker förtydliga och förklara de olika delarna. Kollektiv konsolideringsgrad % År Återbäringsränta % År Återbäringsränta från brutto till netto, exempel från 2014 Återbäringsränta 12,66 % Avkastningsskatt = 15% på statslåneräntan 0,30 % Avdrag för våra kostnader 0,07 % Återbäringsränta, netto 12,29 % 9

10 Detta visar ditt pensionsbesked Din statliga tjänstepension Du omfattas eller har omfattats av ett statligt tjänstepensionsavtal, PA 03 eller PA-91, som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området. Är du född senare än 1942 (1948 för yrkesofficerare och flygledare) och har haft en statlig anställning efter 2002 så tillhör du PA 03, annars tillhör du PA-91. Läs mer om Kåpans olika pensionsförsäkringar på sidorna 4 5 Olika möjligheter att ta ut din ålderspension Din pension hos Kåpan Pensioner betalas automatiskt ut från 65 år, men du kan också välja att ta ut pensionen senare och under vissa förutsättningar även tidigare än 65 år. Kåpan Ålderspension (den individuella ålderspensionen) betalas ut hela livet, övriga pensionsförsäkringar betalas ut under fem år. Det går att välja att ta ut pensionen under en längre tid och i undantagsfall även under en kortare tid. Läs mer om att gå i pension på sidorna Värdeutvecklingen för dina försäkringar I tabellen kan du se dina pensionsförsäkringars värdeutveckling under året. Den kompletterande ålderspensionen presenteras som Kåpan Tjänste och om du har extra avsättningar som Kåpan Extra. Har du Kåpan Pensioner som förvaltare av den individuella ålderspensionen presenteras den som Kåpan Ålderspension. Det ingående värdet 201X summeras med inbetalda premier, värdeförändring och arvsvinst samt minskas med avgifter och avkastningsskatt och bildar det utgående värdet 201X Inbetalda premier visar hur mycket premier som betalats in under året. Värdeförändringen består av återbäringsräntan under året. Återbäringsräntan, fastställs månadsvis i efterskott utifrån hur värdet på föreningens tillgångar har utvecklats. Läs mer om kapitalförvaltning och återbäring på sidorna 8 9 Arvsvinst uppstår om det finns pengar kvar på en försäkring när en försäkrad avlider och det inte finns något återbetalningsskydd. Pengarna fördelas till övriga försäkrade som har samma typ av försäkring. Fördelat belopp kallas arvsvinst. Läs mer om återbetalningsskydd och arvsvinst på sidorna 6 7 Avgifterna för dig som sparar hos Kåpan Pensioner är låga. År 2014 tog vi ut en fast avgift på 12 kr per försäkring och en rörlig avgift på 0,07 procent på ditt pensionskapital. Avkastningsskatten är en schablonskatt som är lika för alla pensionssparare oavsett sparform. Storleken på skatten varierar efter storleken på föreningens tillgångar och nivån på statslåneräntan. Den fördelas på varje försäkring i relation till storleken på ditt pensionskapital. Längst ner till höger i tabellen ser du totalt värde, garanterat värde och totalt inbetalda premier för alla dina pensionsförsäkringar. Om du jämför totalt inbetalda premier med totalt värde ser du hur stor den totala värdeutvecklingen har blivit sedan du började ditt pensionssparande. Mellanskillnaden mellan totalt värde och garanterat värde är storleken på den återbäring som du fått utöver den garanterade räntan. Om avkastningen på tillgångarna blir låg i framtiden kan återbäringen återtas. Ditt garanterade värde stiger varje år med den garanterade räntan. Läs mer om avkastningsskatt och återbäring på sidorna

11 FÖRNAMN EFTERNAMN GATAN STADEN Pensionsbesked från Kåpan Pensioner per Du omfattas eller har omfattats av kollektivavtalad tjänstepension på det statliga avtalsområdet. Avtalet innebär bland annat att din arbetsgivare har betalat in premier till en pensionsförsäkring hos Kåpan Pensioner. I det här beskedet får du en sammanställning över dina försäkringar hos Kåpan Pensioner. betalas ut från 65 år till 70 år betalas ut från 70 år och livet ut Intjänad pension - Månadsbeloppen är beräknade utifrån värdet på försäkringen enligt tabellen nedan och med en antagen framtida avkastning på 5 procent per år. Månadsbeloppen redovisas alltid från 65 år även om du valt att ta ut försäkringen vid en annan ålder. Återbäringsräntan för På webbplatsen kan du logga in och få en samlad prognos över vad din ålderspension blir med allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. I prognosen kan du bland annat se hur framtida inbetalningar påverkar din pension och vad pensionen blir om du tar ut den vid en annan ålder än 65 år. 1 2 Värdeutveckling för dina försäkringar 4 5 Kåpan Tjänste utan återbetalningsskydd Kåpan Ålderspension med återbetalningsskydd Värde Inbetalda premier Värdeförändring Arvsvinst Avgifter Avkastningsskatt Värde Kåpan Extra med återbetalningsskydd Kåpan Plus med återbetalningsskydd 3 Totalt varav garanterat värde totalt inbetalda premier 9 Pensionsbesked För ytterligare upplysningar, se baksidan. Postadress Sundsvall Telefon Fax +46 (0) E-post Webbplats 11

12 När du ska börja ta ut din pension Det finns många olika alternativ när du börjar planera inför att gå i pension. Din pension kommer normalt från flera olika håll och det finns många villkor och möjligheter att ta ställning till. Du bör i god tid innan din pensionering skapa dig en bild av storleken på ditt kapital och ungefär hur mycket det blir i pension varje månad. Lättast gör du det genom att besöka webbplatsen och logga in för att se var du har ditt sparande och hur mycket. Villkoren för olika försäkringar skiljer sig åt. När det gäller din tjänstepension styr det underliggande pensionsavtalet mellan de kollektivavtalsslutande parterna många villkor men även gällande inkomstskatteregler och våra stadgar styr en del villkor. Din försäkring hos oss har olika villkor beroende på vilken försäkring du har men följande gäller för alla: Pensionen börjar betalas ut från 65 år om du inte väljer annan tidpunkt Pensionen kan senast börja betalas ut från 70 års ålder Utbetalningsperioden kan alltid göras livslång innan pensionen börjat betalas ut När en livslång utbetalning inleds upphör återbetalningsskyddet Du kan inte stoppa dina utbetalningar när du har börjat ta ut din pension Kapital mindre än 30 % av ett prisbasbelopp kan betalas ut som ett engångsbelopp Har du sjukpension eller tillfällig sjukpension kan du inte ta ut din tjänstepension före 65 års ålder Det finns en rad olika möjligheter och begränsningar beroende på vilken eller vilka av Kåpans pensionsförsäkringar du har. Men oavsett försäkring rekommenderar vi att du tar kontakt med oss och berättar om dina planer på att gå i pension och hur du vill ha din pension utbetald. Du når vår kundservice på telefon Ha gärna ditt pensionsbesked till hands när du ringer till oss. Från pensionskapital till utbetald pension När du meddelat oss att du vill börja ta ut din pension räknar vi ut ett så kallat prognosbelopp. Prognosbeloppet är storleken på den pension per månad som vi ska betala ut. Det baseras på pensionskapitalets storlek och under hur lång tid utbetalningen ska pågå. Då vi räknar ut prognosbeloppet tar vi hänsyn till antaganden om framtida avkastning, skatt och kostnader samt förväntad livslängd under återstående försäkringstid. Målet är att du ska få en relativt jämn utbetalning av pensionen. Antagandena brukar kallas prognosantaganden. Det viktigaste antagandet är prognosräntan. Vi antar i dagsläget en prognosränta om 2 % som bygger på ett antagande om vår lägsta nivå på förväntad avkastning. Du får fortfarande återbäringsränta på det kapital som återstår i föreningen. Är återbäringsräntan högre än 2 % stiger dina pensionsutbetalningar. 12

13 Vi räknar om utbetalda belopp en gång per år så länge som utbetalningen pågår, med hjälp av det delningstal vi använder när vi räknar ut ditt månadsvisa prognosbelopp. Det innebär att vi dividerar ditt pensionskapital med det framräknade delningstalet. Om du har en femårig utbetalningsperiod är delningstalet när du går i pension för närvarande 56,67. Har du istället en livslång utbetalning är delningstalet 215,35. Efter ett år gör vi en ny beräkning med ett omvärderat pensionskapital och delningstalet för andra året. För att säkerställa att du hela tiden får ut minst den pension som din försäkring garanterar räknar vi också ut ditt garanterade pensionsbelopp per månad med utgångspunkt i ditt garanterade pensionskapital. Vi betalar alltid ut det högsta av dessa två belopp till dig. Bankuppgifter Vi betalar ut din pension via den bank som SPV anlitar. Om du redan har utbetalning från SPV eller lön via denna bank får du pensionen insatt på samma konto. Har du inget anmält kontonummer får du istället ett utbetalningskort. Du får samtidigt möjlighet att anmäla var du i fortsättningen vill ha din pension insatt. Vill du ange konto i annan bank och vill ha pensionen överförd dit från första utbetalningen ska du kontakta din bank så ordnar de med överföringen. Läs mer om bankuppgifter på Från pensionskapital till månadsutbetalning, exempel Tidsbegränsad utbetalning, 5 år Pensionskapital Delningstal 56,67 Pension per månad första året: /56,67 = kr Livslång utbetalning Pensionskapital Delningstal 215,35 Pension per månad första året: /215,35 = 464 kr Inbetalning av källskatt Du får normalt pension från flera utbetalare och eventuellt någon arbetsgivare om du fortsätter arbeta en tid. För att skatteavdraget på dina utbetalningar ska blir rätt är det viktigt att du vet vem som är din huvudutbetalare respektive sidoutbetalare. Det är SPV som betalar ut din pension från Kåpan Pensioner. Som pensionsutbetalare är man antingen huvudutbetalare eller sidoutbetalare. Huvudutbetalare är den som betalar ut din högsta inkomst. Om din utbetalning från oss och SPV överstiger kronor per månad är antagandet att vi är huvudutbetalare. En huvudutbetalare ska dra skatt enligt skattetabell eller enligt ett eventuellt särskilt beslut som kan gälla för dig. Din huvudutbetalare kan dra extra skatt om du begär det. Dina övriga utbetalare är sidoutbetalare som normalt drar skatt med cirka 30 %. På ditt utbetalningsbesked kan du se om SPV dragit skatt som huvudutbetalare eller som sidoutbetalare. Tänk på att om du har många olika inkomstställen finns det en risk för att dina skatteinbetalningar blir för låga och det uppstår en restskatt. Om du vill ha en ändrad beräkning av din skatt måste du ansöka om det hos Skatteverket. Utbetalningsdagar Om du är född dag 1 15 i månaden betalar vi ut pengarna den 18:e varje månad. Är du född dag i månaden betalar vi ut pengarna den 19:e. Om utbetalningsdagen är på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag betalas pensionen ut på närmast följande helgfria vardag. Om utbetalningsdagen är på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton betalas pensionen ut på närmast föregående helgfria vardag. 13

14 Mer om föreningen Styrelse och ledning Överstyrelse 30 ledamöter 30 suppleanter Styrelse 6 ledamöter 6 suppleanter Verkställande direktör Lagen om understödsföreningar 12 anställda Regelverk Tjänstepensionsdirektiv Försäkringsrörelselagen Föreskrifter från Finansinspektionen Lagen om ekonomiska föreningar Strategisk inriktning Föreningen är inte öppen för alla utan medlem blir endast en person som har en anställning som omfattas av de kollektivavtal som tecknats mellan par terna på det statliga avtalsområdet. Det innebär att föreningen inte konkurrerar med andra försäkringsgivare på andra avtalsområden. Vi har därför valt att lägga begränsat med resurser på marknadsföring och fokuserar på att lämna information via årsbeskedet och vår webbplats. Vi betalar inte heller några provisioner till banker eller försäkringsmäklare för att de ska sälja våra produkter. Inriktningen är att skapa en långsiktigt god avkastning på medlemmarnas pensionskapital till en låg kostnad. Vi gör det genom att fokusera på en produkt, traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta, ett balanserat och effektivt sparande. Vi lägger inte resurser på att skapa en mängd olika sparalternativ. Vi försöker enbart uppnå ett bra och effektivt pensionssparande för våra medlemmar. Den strategiska inriktningen beslutas av styrelsen. Parterna på det statliga avtalsområdet har gett föreningen ett särskilt ansvar inom ramen för pensionsavtalet, eftersom vi ansvarar för förvaltningen av de pensionspremier som inte är valbara och premier för de som avstår från att välja. Den sammantagna bedömningen är att föreningens arbetssätt, i kombination med förenings formen, är det bästa sättet att erbjuda ett effektivt och stabilt långsiktigt pensionssparande. Regelverk och styrning Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är överstyrelsen. Överstyrelsen består av trettio ledamöter och lika många personliga suppleanter. Ledamöterna utses av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, varav hälften utses av Arbetsgivarverket och hälften av de fackliga organisationerna. Det betyder att överstyrelsen till lika delar representerar arbetsgivarna och de fackliga organisationernas medlemmar. Medlem i överstyrelsen måste vara medlem i föreningen. Överstyrelsen utser i sin tur Kåpan Pensioners styrelse, som leder den operativa verksamheten. Styrelsen består av sex ledamöter och lika många personliga suppleanter. Även här utses hälften av ledamöterna av arbetstagarsidan och andra hälften av Arbetsgivarverket. Samma person kan inte sitta i både överstyrelsen och styrelsen. Mandattiden för båda styrelserna är ett år med möjlighet till omval. Kåpan Pensioner är en självständig juridisk person i form av en försäkringsförening, vilket är en särskild form av ekonomisk förening. Verksamheten regleras av ett antal lagar beslutade av riksdagen, bland annat Lagen om understödsföreningar och Lagen om ekonomiska föreningar samt en stor mängd föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen. Regleringen tar sin utgångspunkt i det Tjänstepensionsdirektiv som beslutats på EU-nivå. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen av verksamheten. Vill du påverka föreningens verksamhet och inriktning kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud, det centrala fackliga kansliet eller någon av medlemmarna i överstyrelsen och framföra dina synpunkter. Vilka personer som är medlemmar i överstyrelsen redovisas i föreningens årsredovisning som du hittar på vår webbplats 14

15 Försäkringsvillkoren styrs av kollektivavtalet och föreningens stadgar Föreningens verksamhet styrs av stadgarna som beslutas av föreningens överstyrelse. I stadgarna anges de grundläggande villkoren för verksamheten och de begränsningar som gäller. Försäkringsvillkoren för din pensionsförsäkring utgår ifrån villkoren i gällande kollektivavtal och stadgar. Både kollektivavtalet och stadgarna är relativt svårlästa eftersom de måste vara juridiskt korrekta och använda de fackuttryck som används i försäkringsverksamhet. Vi har därför tagit fram försäkringsvillkor för varje försäkring som på ett sammanhållet sätt beskriver villkoren. Inte heller dessa är särskilt lättlästa eftersom de måste vara juridiskt korrekta och kortfattade. Det är bland annat därför vi skickar ut den här informationen för att du på ett enklare sätt ska förstå vad det innebär att ha en försäkring i föreningen. Stadgarna finns på vår webbplats och information om ditt gällande pensions avtal på eller på någon av de fackliga organisationernas webbplatser. Villkoren för din försäkring Gällande lagstiftning Kollektivavtal Föreningens stadgar Försäkringsvillkor Försäkringsaktuariens roll För att säkerställa att vi räknar rätt och att villkoren i alla våra försäkringar följs på ett korrekt sätt har föreningen en aktuarie. Aktuarien har ett självständigt ansvar gentemot styrelsen och Finansinspektionen och ansvarar bland annat för att räkna ut värdet på ditt pensionskapital och den pension du får utbetald från oss. Aktuarien arbetar med utgångspunkt i föreningens försäkringstekniska riktlinjer som beslutas av styrelsen. Revision och intern kontroll Föreningens verksamhet granskas löpande av den interna kontrollfunktionen som gör riskbedömningar och särskilda analyser som presenteras för styrelsen. Därutöver utser överstyrelsen externa revisorer som granskar förvaltningen och säkerställer att vi följer gällande redovisningsregler. Revisorerna presenterar varje år resultatet av sin granskning för överstyrelsen. Sammantaget finns det tre nivåer av kontroll i föreningen, alla inriktade på att säkerställa att vi förvaltar ditt kapital på ett bra sätt och att vi betalar ut rätt pension till dig. Framtida inriktning Parterna på det statliga avtalsområdet har aviserat att de avser inleda förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. Föreningens ambition är att vi ska utgöra ett bra alternativ för parterna om och när de ska utse ett nytt alternativ för de som inte aktivt väljer någon pensionsförvaltare. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett alternativ för framtiden med god förväntad avkastning och låga kostnader. Externa revisorer Kontroll och tillsyn Finansinspektionen Verksamheten Internkontroll oberoende granskning riskkontrollfunktion regelefterlevnadsfunktion Försäkringsaktuarie 15

16 KÅPAN PENSIONER Kundservice Kåpan Pensioner och SPV har en gemensam kundtjänst för att ge dig som statligt anställd en effektiv och heltäckande service. Har du frågor är du välkommen att ringa För att få en samlad överblick över hela vår verksamhet samt aktuell finansiell information, gå in på Kåpan Pensioner samarbetar med SPV Föreningen har ett fördjupat samarbete med SPV rörande bland annat samordnade pensionsbesked, koordinerade webbsidor samt gemensam kundtjänst och administration. Syftet med samarbetet är att ge medlemmarna en bättre information om den statliga tjänstepensionen, samtidigt som det också genererar samordningsvinster och stordriftsfördelar som håller föreningens kostnader på en låg nivå. Kåpan i samarbete med Sparker Communication och Frankfeldt Grafisk Form. Tryck:,

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd sid 6 7 Kapitalförvaltning sid 8

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

STADGAR STADGAR. Beslutade den 30 augusti 2016

STADGAR STADGAR. Beslutade den 30 augusti 2016 1 STADGAR Beslutade den 30 augusti 2016 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Förslag för beslut av överstyrelsen den 30 augusti 2016 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer