KCI Konecranes Årsredovisning Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y"

Transkript

1 KCI Konecranes Årsredovisning Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

2 Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten. UNDERHÅLLSTJÄNSTER För alla kranfabrikat oberoende av originaltillverkare. PROCESSKRANAR Specialkranar för process industrin, kapacitet upp till 1000 ton. INDUSTRIKRANAR Utrustade med CXT telfrar för lyftkapaciteter upp till 100 ton. LÄTTA LYFTUTRUSTNINGAR Effektiv och ergonomisk lasthantering upp till 7500 kg. HAMNKRANAR Specialkranar för hamnar, godsterminaler och shipping. Vänd sidan för information till aktieägarna VARVSKRANAR Ett komplett sortiment av portal- och Goliatkranar för skeppsvarv. TUNGA LYFTTRUCKAR Gaffeltruckar och reachstackers för lyftkapaciteter upp till 60 ton. W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

3 Information till aktieägarna Aktieinformation för 2005 Högsta börskursen 41,95 euro Lägsta börskursen 29,80 euro Börskursens medelvärde 35,77 euro Totala antalet omsatta aktier Marknadsvärde miljoner euro Fördelning av ägandet enligt ägartyp on December 31, 2005 % av aktiekapital och röster Finska bolag 3,22 Finska finansinstitut 7,75 Finska offentliga samfund 7,88 Finska icke vinstbringande samfund 6,13 Finska hushåll och privatpersoner 9,40 Förvaltarregistrerade aktier 64,96 Utländska hushåll och privatägare 0,67 Totalt 100,00 Handelsvolym per månad och börskursens medelvärde på Helsingforsbörsen antal aktier, miljoner Källa: Finnish Central Securities Depository Ltd, December 31, EUR KCI Konecranes aktie Relativt OMX Helsinki Cap Index Relativt OMX Helsinki Industrials Index Marknadsvärde Miljoner euro Vinst och dividend per aktie EUR Vinst Dividend * Styrelsens förslag ** För räkenskapsperioden 2003 utdelades även en extradividend om 1,00 euro per aktie.

4 Information till aktieägarna Kallelse till ordinarie bolagsstämma KCI Konecranes Abp håller ordinarie bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2006 kl (finsk tid) på bolagets huvudkontor (adress: Koneenkatu 8, Hyvinge, Finland. Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman skall vara registrerade i värdepapperscentralens aktiebok över KCI Konecranes senast på avstämningsdagen Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, och som önskar delta och rösta vid bolagsstämman, måste anhålla om tillfällig registrering i aktieboken senast på avstämningsdagen. Aktieägare ombeds anmäla om deltagande vid bolagsstämman senast kl Anmälan kan göras på bolagets hemsida per telefon , per fax: eller per e-post: En modellfullmakt finns tillgänglig på hemsidan. Utdelning av dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,10 euro per aktie utdelas till aktieägarna som dividend för räkenskapsåret Aktieägare som är antecknade i värdepapperscentralens aktiebok vid avstämningsdagen erhåller utdelning. Dividendutbetalningen sker Analytiker Enligt våra uppgifter följer nedan uppräknade analytiker med KCI Konecranes. Analytikerna följer bolaget på eget initiativ. KCI Konecranes frånsäger sig allt ansvar för de åsikter analytikerna framför. ABG Sundal Collier eq Bank Erik Ejerhed Juha Iso-Herttua Alfred Berg ABN AMRO Evli Bank Jan Brännback Matti Riikonen Cazenove & Co. FIM Securities Ltd Kenneth Leiling Lauri Saarela Carnegie Investment Bank Handelsbanken Capital Markets Miikka Kinnunen Tom Skogman Principer för investerarrelationer Den främsta målsättningen för KCI Konecranes investerarrelationer är att informera kapitalmarknaden om ärenden som berör KCI Konecranes verksamhet och finansiella läge. KCI Konecranes eftersträvar en öppen, tillförlitlig och aktuell kommunikation. Vår målsättning är att regelbundet förse felfri och konsekvent information till alla parter samtidigt. KCI Konecranes avdelning för investerarrelationer ansvarar för investerarkommunikationen och dagliga kontakter. Verkställande direktören, finansdirektören och andra medlemmar av koncernledningen finns tillgängliga och deltar regelbundet i möten med representanter från kapitalmarknaden. Tyst period KCI Konecranes iakttar en tyst period på 21 kalenderdagar innan bokslut och delårsrapporter publiceras. Deutsche Bank Timo Pirskanen Öhman Fondkommission Osmo Junkkarinen Enskilda Securities Kaisa Ojainmaa Kaupthing Bank Johan Lindh Mandatum Securities Antti Suttelin Opstock Securities Mikael Doepel Kontaktperson Franciska Janzon, chef för koncernkommunikation och investerarrelationer tel: fax:

5 Innehåll Information till aktieägare KCI Konecranes i korthet 2 Året Styrelseordförandens brev 6 Delårsrapporter för 2006 Delårsrapport, januari mars kl Delårsrapport, januari juni kl Delårsrapport, januari september kl Presentation av delårsrapport för analytiker och pressen Ett lunchmöte med presentation för analytiker och medier hålls samma dag resultatrapporten offentliggörs kl finskt tid i Helsingfors (adress: World Trade Center, Marski-salen, Alexandersgatan 17). Direktsändning av analytikerträffen via webbcast En direktsändning av analytikerträffen som anordnas samma dag delårsrapporten ges offentlighet sänds även via internet kl (finsk tid) på bolagets hemsida Distribution av finansiell information KCI Konecranes publicerar all investerarinformation på bolagets hemsida för investerare KCI Konecranes publicerar även en tryckt årsredovisning på engelska, finska, svenska och tyska. Årsredovisningen distribueras även per post till alla aktieägare. KCI Konecranes börs- och pressmeddelanden på engelska, finska eller svenska kan beställas per e-post efter registrering på bolagets webbplats. Beställning av finansiell information KCI Konecranes Plc Koncernkommunikation och investerarrelationer PB 661 FI Hyvinge Tel: Fax: E-post: >> Ytterligare information om KCI Konecranes finns tillgänglig på bolagets hemsida: Vd:s brev 7 Strategiska hörnstenar 8 Underhållstjänster 10 Standardlyftutrustningar 14 Specialkranar 18 Personal 22 Värderingar och etiska principer 25 Förvaltning 27 Aktier och aktieägare 33 Styrelsens verksamhetsberättelse 37 Koncernens resultaträkning 43 Koncernens balansräkning 44 Ändringar i koncernens eget kapital 46 Koncernens finansieringsanalys 47 Bokslutets noter, koncernen 48 KCI Konecranes-koncernen Definitioner av nyckeltalen 63 Företagsförteckning 64 Moderbolagets resultaträkning 67 Moderbolagets finansieringsanalys 67 Moderbolagets balansräkning 68 Bokslutets noter, moderbolaget 70 Styrelsens dividendförslag 72 Revisionsberättelse 72 Styrelsen 74 Koncernledningen 76 Adresser 78 1

6 KCI Konecranes i korthet KCI Konecranes är en världsledande leverantör av lyftutrustning och underhållstjänster, och vi har en lång erfarenhet av att leda utvecklingen inom kranindustrin. KCI Konecranes kundservice och kranar hjälper till att hålla produktionsprocesser i gång runt hela världen. Vi möter våra kunders krav på tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda, och erbjuder lägsta totalkostnad räknat över kranens brukstid. Vi har den rätta lyftutrustningen för att våra kunder skall kunna ha en effektiv produktion oavsett industrigren - från pappersbruk, verkstäder, gruvdrift, hamnar och skeppsvarv till energi, avfallshantering, plast, biltillverkning och en rad andra tillämpningsområden. Vi leder utvecklingen av förebyggande underhållstjänster, tjänster som vi erbjuder våra kunder genom ett globalt nätverk av kompetenta montörer på mer än 330 servicedepåer världen över. Vår omfattande underhållsverksamhet är en viktig kunskapskälla och vi behöver kunskaperna när vi vidareutvecklar våra färdigheter. Våra tyngdpunktsområden är avancerad automation, förebyggande underhållstjänster, fjärrdiagnostik, design, ergonomi, säkerhet och miljövänliga lösningar. Vår verksamhet är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar och Specialkranar. År 2005 omsatte KCI Konecranes 971 miljoner euro och koncernen har anställda i 38 länder. KCI Konecranes aktier är noterade på Helsingforsbörsen (handelskod: KCI1V) och har en bred internationell ägarbas. Standardlyftutrustningar MEUR % Underhållstjänster MEUR % EU (utan Norden ) MEUR % Amerika MEUR % Omsättning enligt affärsområde* * inklusive intern omsättning Omsättning enligt marknadsområde* * inklusive intern omsättning Specialkranar MEUR % Asien och Stillahavsområdet MEUR % Norden och Östeuropa MEUR % Marknadsposition Världsmarknadsandel: cirka 10 procent En stark ställning i de nordiska länderna samt i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Ryssland, Ukraina, de mindre EU länderna samt i länderna i Mellanöstern och Fjärran östern. I Kina växer koncernens verksamhet snabbt. I Japan är koncernen i en etableringsfas. Konkurrensläge Konkurrensen är främst regional eller lokal med mycket få globala aktörer. Konkurrenterna är bland andra Demag Cranes & Components GmbH (Tyskland), ABUS Kransysteme GmbH (Tyskland), Morris Materials Handling, Inc. (USA), Columbus McKinnon Corporation (USA), ZPMC (Kina), Kalmar (en del av Cargotec-koncernen i Finland), Fantuzzikoncernen (Italien), Svetruck (Sverige), Liebherr (Irland) och Taylor (USA). Byggnadsindustri 2% Andra krantillverkare 3% Återförsäljare 9% Hamnar 14% Bilindustri 4% Allmän tillverkningsindustri 20% Kraftverk 5% Underhållstjänster MEUR % Omsättning enligt kundindustri* * inklusive intern omsättning Rörelseresultat enligt affärsområde Pappersbruk 6% Stål- och övrig grossisthandel 3% Avfallshantering 1% Metallindustri 13% Skeppsvarv 2% Land- och sjötransport 7 % Petrokemisk industri 3% Övriga 7% Standardlyftutrustningar MEUR % Specialkranar MEUR % 2

7 Affärsområdena i korthet Underhållstjänster Standardlyftutrustningar Specialkranar Inom Underhållstjänster fokuserar vi på förebyggande underhåll i syfte att maximera utrustningens tillgänglighet och minimera de totala ägarkostnaderna. Vi underhåller kranar och lyfttruckar oberoende av fabrikat. Inom vissa marknader omfattar vårt sortiment även underhåll av bearbetningsmaskiner. Över 330 servicekontor i 38 länder. Marknadsförs under varumärket Konecranes anställda. Marknadsposition Ledande leverantör av kranunderhåll med världens största globala servicenätverk. Tjänster Tjänsterna omfattar allt från inspektioner, förebyggande serviceprogram, moderniseringar, förebyggande reparationer, reservdelar och jourservice till underhåll av hela fabriker. Vi utnyttjar avancerade serviceverktyg och den senaste underhållstekniken. Avtalsbas Vår bas av underhållsavtal omfattar över kranar. Över 80 procent av kranarna har levererats av andra tillverkare än KCI Konecranes. Standardlyftutrustningar används i kundens tillverkningsprocess närhelst det finns lyftbehov som inte får uppta golvutrymme. Marknadsförs under koncernvarumärket KCI Konecranes samt under de regionala varumärkena Morris (Storbritannien), Stahl CraneSystems (Tyskland), SWF (Tyskland), Verlinde (Frankrike), R&M (USA) och Meiden (Japan). Säljrepresentation i över 40 länder anställda. Marknadsposition En av världens största tillverkare av industrikranar och komponenter. Produkter Industritraverser, elektriska kättingtelfrar och lintelfrar, lättkranssystem, kranelektronik samt ett stort urval komponenter. Branschledande teknologibas och ett globalt produktsortiment. Typisk lyftkapacitet understiger 50 ton. Långt utvecklad modularisering och standardisering. Produktion Årsproduktionen omfattar över industrikranar och lintelfrar. Komponenttillverkning i Finland, Tyskland, Frankrike, USA, Kina och Storbritannien. Affärsområdet Specialkranar fokuserar på krävande lyftbehov inom två huvudsegment: processindustrin samt hamnar och skeppsvarv. Marknadsförs under varumärket Konecranes. Säljrepresentation i över 40 länder. 890 anställda. Marknadsposition Världsledande inom tunga processkranar och inom vissa typer av varvskranar. Global leverantör av lyfttruckar och hamnkranar för hantering av containrar och bulkmaterial; världsledande inom vissa produktgrupper. Produkter Processtraverser, hamnkranar, kranar för containerterminaler, ombordmonterade portalkranar, varvskranar, reachstackers, toplifters, gaffeltruckar, kranautomation, kontrollsystem och komponenter till högkapacitetskranar. Branschledande teknologibas och ett globalt produktsortiment. Typisk lyftkapacitet från 50 till ton. Alla modeller bygger på en gemensam komponentplattform. Årsproduktion 400 högkapacitetskranar och lyftvagnar 300 tunga lyfttruckar Specialkranar tillverkas eller monteras i Finland, Sverige, Kina, Storbritannien och USA. Certifierade tillverkningspartners och ett stort antal underleverantörer. 3

8 Året 2005 Snabb tillväxt och ökad operativ flexibilitet Den snabba volymtillväxten fortsatte inom samtliga affärsområden och regioner. Volymoch marginalutvecklingen inom Underhållstjänster var god under hela året. Inom Standardlyftutrustningar var volymtillväxten snabb och rörelsemarginalen stabil. Den snabba volymtillväxten med en tredjedel inom Specialkranar förorsakade tilläggskostnader som belastade vinstmarginalen under första halvåret. Fjärde kvartalet innebar en klar förbättring. KCI Konecranes gjorde ett flertal strukturförändringar under 2005 med syfte att höja flexibiliteten i produktionskapaciteten inom Specialkranar och minska beroendet av tillverkning i Västeuropa. KCI Konecranes fortsatte sin aktiva förvärvsstrategi och förstärkte koncernens marknadsposition inom specialiserade lyftapplikationer och framför allt i Tyskland, Europas största kranmarknad. Trots den höga tillväxten var koncernen framgångsrik i hanteringen av nettorörelsekapitalet. Det starka kassaflödet gjorde att gearingen låg på 88 % efter förvärvet av R.Stahl Fördertechnik. Nyckeltal Förändring i % Orderingång, MEUR 1 061,2 736,9 44 Orderstock 31.12, MEUR 432,1 298,8 44,6 Omsättning, MEUR 970, ,4 Operativt rörelseresultat (EBIT), MEUR 49,3 31,3 57,5 Nettoresultat, MEUR 24,1 18,4 30,8 Soliditet, % 23,7 29,1-18,6 Skuldsättningsgrad (Gearing), % 88,1 80,2 9,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,2 13,7 25,5 Avkastning på eget kapital, % 16,6 12,5 32,8 Eget kapital per aktie, EUR 10,66 9,76 9,2 Vinst per aktie före utspädning, EUR 1,71 1,31 30,5 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 1,67 1,29 29,5 Affärsverksamhetens kassaflöde per aktie, EUR 3,43 0,54 Dividend* per aktie, EUR 1,10* 1,05 Antal anställda vid årets slut ,3 Medelantal anställda ,4 Ett bra år för våra RTG-kranar År 2005 var ett bra år för våra RTG-kranar. Vi fick en första RTG-beställning från den amerikanska västkusten och Japan. Båda beställningarna kom från APM Terminals. South Carolina State Ports Authority i Charleston gjorde en nybeställning på 16 kranar. Nya kunder var California United Terminals i USA, Malta Freeport Terminals och DP World, som beställde RTG-kranar för terminaler i Rumänien och Dominikanska republiken. Ny RMG-modell I juni månad lanserade vi en ny spårbunden portalkran, även kallad RMG-kran (Rail Mounted Gantry Crane). RMG-kranen lämpar sig för järnvägsterminaler och för automatiserad containerhantering i stora hamnar. Den nya konstruktionen baserar sig på Konecranes framgångsrika designprinciper och ger i praktiken högre prestanda, säkerhet, enklare och bättre styrning, lägre driftskostnader och energikonsumtion och mindre utsläpp. KCI Konecranes fick en första beställning från Roadways Container Logistics, och den följdes av en stororder på 30 enheter från APM Terminals i Portsmouth, Virginia i USA. *styrelsens förslag 4

9 Pekka Lundmark ny verkställande direktör och Stig Gustavson ny styrelseordförande Den 17 juni 2005 firade avgående verkställande direktören Stig Gustavson sin 60-årsdag med att tillträda som koncernens styrelseordförande. Pekka Lundmark tidigare vice verkställande direktör i koncernen utnämndes till ny verkställande direktör för KCI Konecranes. Konecranes ställning i Ukraina och Ryssland samt förse våra kunder runt om i världen med konkurrenskraftig tillverkning. Ökad produktion i Kina Den 30 november invigde vi en ny fabrik i Shanghai. Den nya fabriken är avsedd för montering av tunga lyftvagnar och elektronik för Specialkranar. Komponenttillverkningen på lokal nivå innebär kortare leveranstider i Kina och ett konkurrenskraftigt tillverkningskoncept för kunder globalt. Ombordmonterade portalkranar till Japan I augusti fick vi en stororder på fyra ombordmonterade portalkranar (Konecranes-Munchloaders) från Oshimavarvet i Japan. Kranarna kommer att installeras på fartyg som beställts av rederiet Masterbulk Pte. Ltd. i Singapore. Stor moderniseringsorder från Sverige I augusti vände sig Sveriges största kärnkraftverk Ringhals AB till KCI Konecranes för modernisering av 12 processkranar. Avtal om legotillverkning i Polen Den 20 oktober tecknade KCI Konecranes ett långsiktigt avtal om tillverkning av processkranar med polska Mostostal Chojnice. Avtalet är i linje med KCI Konecranes strategi att öka flexibiliteten i produktionskapaciteten genom ett nätverk av certifierade tillverkningspartners. Förvärv av R. STAHL AG:s materialhanteringsdivision Den 26 oktober ingick KCI Konecranes och R. STAHL AG en principöverenskommelse om förvärv av materialhanteringsdivisionen R. Stahl Fördertechnik. Förvärvet slutfördes den 30 december Stahl är en betydande leverantör inom specialiserade lyftapplikationer. Förvärvet förenar några av marknadens starkaste varumärken och mest innovativa lösningar inom kranteknologi och stärker koncernens strategiska position på den tyska marknaden. Stororder från skeppsvarv i Korea Utvecklingen på den koreanska skeppsbyggnadsmarknaden ledde till ett flertal beställningar, bland annat en nybeställning av en goliatkran från skeppsvarvet Daewoo i Okpo. Stark efterfrågan från stålindustrin Utvecklingen inom råmaterial fortsatte att underblåsa efterfrågan från stålindustrin. I december fick vi två ovanligt stora beställningar av stålverkskranar från Mittal Steel i Polen och SeverCorr LLC i Mississippi, USA. Alla våra börs- och pressmeddelanden från år 2005 finns tillgängliga på bolagets webbplats Ägarandel i ukrainskt kranföretag Den 5 oktober offentliggjorde KCI Konecranes förvärvet av en betydande ägarandel i Zaporozhcrane, den största krantillverkaren i Ukraina. Syftet med investeringen är att förstärka KCI 5

10 Brev från styrelseordföranden Utvecklingen var positiv i alla avseenden under 2005 med fortsatt kraftig tillväxt på alla marknader och inom hela sortimentet. Omsättningen blev 971 miljoner euro, vilket betyder en ökning med 33 procent samtidigt som rörelsevinsten steg med 57,6 procent till 49,3 miljoner euro. Orderingången accelererade genom hela året och blev till slut 44,6 procent bättre än fjolårets. Vi börjar år 2006 med ett gott utgångsläge och vi är mycket entusiastiska inför framtiden. Denna goda utveckling är en följd av flera års hårt arbete och en i grunden stark företagsstrategi. Naturligtvis har förutsättningarna på världsmarknaden förbättrats, framför allt inom hamnsektorn, men tillväxtsiffrorna visar tydligt att vi tar marknadsandelar på alla marknader och inom alla sortiment. Vi anser att vår breda kundkrets är en av våra största tillgångar. Vi är inte beroende av hamnsektorn som för nävarande visar hög tillväxt men potentiellt kan vara konjunkturkänslig även om vi är väldigt nöjda med den kraftiga efterfrågan på våra hamnkranar. Förutom hamnindustrin ökade orderingången inom stålsektorn och inom metallråvaror, samt inom verkstäder och energisektorn. Även andra industriområden såsom papper, magasinering, skeppsvarv, försvar, m.fl. är välrepresenterade inom vår kundkrets, som har en bredd både i avseende å kundernas storlek och geografiska spridning. Koncernen genomförde en strukturförändring under åren 2004 och Tillverkning med lägre mervärde i europeiska högkostnadsländer fasades ut. I stället hittade vi nya tillverkningsmöjligheter i lågkostnadsländer, framför allt i Kina och Ukraina, men även i Estland och Polen. I många fall har detta inneburit att vi knutit underleverantörer närmare koncernen. På så sätt har vi uppnått operativ flexibilitet. Vi har stängt fabriker i Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien som en följd av dessa åtgärder. Den kostnadseffektivitet som vi skapat har varit en förutsättning för dagens framgångar. Vår produktstrategi har också bidragit till framgången. Koncernen har alltid betonat tillförlitlighet, höga prestanda och låga drifttidskostnader medan vi inte på samma sätt betonat låga listpriser. Vårt kvalitetstänkande vinner uppmärksamhet världen över och vi har allt fler kunder som återkommer gång på gång. Strukturförändringsarbetet är över för denna gång och resultaten syns. Det finns emellertid ingen tid för oss att luta oss tillbaka. Strukturarbetet måste fortsätta. Vår snabba tillväxt ställer vår organisaton inför enorma utmaningar. Under 2005 fick skutan en ny kapten, Pekka Lundmark, vår nya verkställande direktör. Med vår kraftiga tillväxt öppnar sig nu nya karriärmöjligheter hela tiden, också i framtiden. Koncernens långsiktiga investeringar i utbildning börjar nu ge utdelning. Pekka Lundmark leder en dynamisk grupp av unga handlingskraftiga personer som tillsammans med mer erfarna kolleger bildar ett fint team. Jag har fullt förtroende för deras förmåga. Stig Gustavson Styrelseordförande 6

11 Vd:s brev År 2005 har givit oss en stabil plattform för att fortsätta utveckla ett av världens ledande företag inom materialhanteringsutrustning och underhållstjänster. Omsättningstillväxten på 33 procent sedan år 2004 stärkte våra marknadsandelar under året ett år av stor efterfrågan på de flesta av våra huvudmarknader. Det faktum att fjärde kvartalet slog nya rekord i orderingång, omsättning, lönsamhet och kassaflöde, ger oss goda skäl att känna optimism inför framtiden. Trots denna positiva utveckling återstår mycket arbete, framför allt då det gäller lönsamheten. Vi rör oss likväl i rätt riktning, tack vare flera åtgärder som redan vidtagits. Dessa har lett till en ökning av vår rörelsemarginal från 4,3 procent år 2004 till 5,1 procent år Vi ökade vår avkastning på sysselsatt kapital till 17,2 procent, en klar förbättring från 13,7 procent år Resultatet ligger fortfarande under de mål på medellång sikt vi satt upp för rörelsemarginalerna inom våra tre affärsområden. När vi uppnår dessa mål kommer vår avkastning på sysselsatt kapital att ligga betydligt över 20 procent. Vår strategi är stabil och vi går i rätt riktning. Vår verksamhet handlar inte enbart om att tillverka kranar och annan lyftutrustning utan även att erbjuda snabb och perfekt service så att våra kunder alltid har den lyftkapacitet de behöver. Det viktigaste är att bygga långsiktiga kundrelationer med fokus på klanderfri service och att förse kunden med den bästa tillgängliga krantekniken. Detta kräver kontinuerliga investeringar i forskning och produktutveckling. Affärsområdet Underhållstjänster har en viktig roll utöver sin centrala funktion att samverka med kranförsäljningen för att hitta nya säljtillfällen och öka den organiska tillväxten. Även företagsförvärv har sin betydelse, och selektiva företagsförvärv ingår i våra planer även i framtiden. Vår betydande orderingång indikerar att efterfrågan på våra produkter och tjänster fortfarande är stor. Vi har också många utvecklingsmöjligheter inom våra befintliga verksamhetsområden som inte står i relation till svängningar i våra kunders investeringscykler. Det finns till exempel flera geografiska områden där vi inte finns eller där vår närvaro endast är marginell. Även på några av våra huvudmarknader är vår andel av våra nyckelkunders totala investering i utrustning, moderniseringar och underhåll relativt liten. Generellt sett utgör underhållsservice en genuin tillväxtmarknad, eftersom trenden att lägga ut verksamheten inom kranunderhåll oavbrutet växer runt om i världen. Mycket arbete kommer att krävas för att vi skall nå de mål vi satt upp för ökade marginaler. Under en mycket kort tid har vi vuxit från att ha varit ett företag med en omsättning på miljoner euro till ett miljardföretag med ambitionen att växa med åtminstone 20 procent år En sådan tillväxt kräver inte enbart tillverknings- och inköpsinvesteringar utan även investeringar i andra delar av vår företagsverksamhet. Vi har utfört ett antal omstruktureringar inom affärsområdet Specialkranar för att möta den minskade lönsamheten och öka marginalerna i framtiden. Vi investerar i tillverkning och inköp i lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa, och utvecklar flexibla samarbetsnätverk för tillverkning av tunga stålkonstruktioner, för att därigenom minska andelen av den kostsamma tillverkningen i Västeuropa. Vi inser emellertid att detta inte är tillräckligt. För att kunna dra full nytta av låga tillverkningskostnader investerar vi även i hantering av leveranskedjan och informationssystem för att ha det underlag som krävs av ett miljardföretag och som vi kommer att behöva i takt med ökad tillväxt. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla kunder, aktieägare och medarbetare för deras engagemang i KCI Konecranes under detta år av betydande tillväxt. Vår målsättning är att leva upp till både era och våra förväntningar. Pekka Lundmark Verkställande direktör 7

12 Strategiska hörnstenar Vision KCI Konecranes är världsledande inom högpresterande, tillförlitliga och säkra lyft som backas upp av underhållsverksamhet på toppnivå. Mål KCI Konecranes tekniska lösningar är centrala element när våra kunder vill öka sin produktivitet. Vi levererar avancerade lyftlösningar och underhållstjänster som maximerar tillgängligheten och minimerar ägarkostnaderna. Strategi KCI Konecranes strategi baserar sig på kombinationen av två världsomfattande aktiviteter: vi levererar kranar och erbjuder underhållstjänster till en global industriell kundkrets. Strategins hörnstenar är tillväxt, tekniskt ledarskap och operativ effektivitet. Tillväxt KCI Konecranes arbetar på en genuin tillväxtmarknad. Våra underhållstjänster är vår organiska tillväxtmotor. Vi räknar med att 70 procent av allt kranunderhåll fortfarande utförs av kranägarens egen underhållspersonal. Genom att lägga ut underhållet till fackmän optimerar företagen kostnadseffektiviteten, säkerheten och utrustningens tillgänglighet. Vi menar att efterfrågan på kranunderhållstjänster kommer att fortsätta att öka och därmed kommer vi att kunna ha en fin tillväxt under flera decennier framöver. Kranindustrin är en fragmenterad industribransch som präglas av ett stort antal lokala och regionala aktörer. Vi ser nu en konsolideringstrend som vi tror kommer att gå i samma riktning som inom övrig industri. KCI Konecranes har goda ekonomiska och administrativa resurser för att aktivt driva konsolideringen. Vi söker välkända lokala, nationella och regionala varumärken med en stor bas av installerad utrustning. Vår marknadsnärvaro med mer än servicefackmän som står i daglig kontakt med kunden innebär i sig en stark tillväxtmotor. Tekniskt ledarskap För att vi skall kunna leda utvecklingen inom kranindustrin måste vi också leda den tekniska utvecklingen. Vi har målmedvetet valt att utveckla innovativ lyftteknologi och moderna förebyggande underhållstjänster. Koncernens FoU-verksamhet kan utnyttja världens största bas av underhållsavtal med information om både våra egna och våra konkurrenters lyftutrustningar. Vi utvecklar prestanda som maximerar krantillgängligheten samtidigt som vi minimerar drifts- och underhållskostnaderna räknat över kranens hela livstid. Från vänster på bilden: Servicetekniker Billy Watson, underhållsinspektör Tony Burns och praktikanten Mark McClannan vid KCI Konecranes i Newcastle, Storbritannien. Operativ effektivitet KCI Konecranes operativa verksamhet fokuserar på marknadsföring, försäljning, produktutveckling, montering och underhållstjänster. Vi tillämpar modern teknik och kostnadseffektiva lösningar med minimal åtgång av råvaror. Vårt sortiment är moduluppbyggt och väl standardiserat. Vi använder identiskt samma produktplattform världen över för att uppnå ett flexibelt kapacitetsutnyttjande och en optimal resursallokering. Våra inköpsvolymer och vår globala verksamhet skapar möjligheter för kostnadseffektiva inköp. Vi är ständigt på jakt efter nya komponentleverantörer och tillverkare. Inom vår säljorganisation uppnår vi en god produktivitet genom vår marknadstäckning och genom att vi är en och samma kanal, för både kranar och underhåll. 8

13 Strategin i praktiken år 2005 Den organiska tillväxten fortsatte under 2005 och uppgick till 20 %. Vi fortsatte vår aktiva förvärvsstrategi för ökad tillväxt. Företaget R. Stahl Fördertechnik som gör materialhanteringsutrustning och som har en över hundraårig företagshistoria blev i slutet av året en del av koncernen. Förvärvet kommer att stärka koncernens position inte bara på den tyska marknaden, utan världen över inom specialtillämpningar såsom explosionssäkra lyftutrustningar. Mycket gjordes för att förbättra den operativa effektiviteten. Inom ramen för koncernens strukturprogram jobbade vi med flexibilitetshöjande åtgärder. Strukturåtgärderna inom Standardlyftutrustningar slutfördes och leveranskedjan rationaliserades ytterligare. Flera ändringar gjordes i leveranskedjan inom Specialkranar. En ny fabrik öppnades i Kina, avtal ingicks med nya certifierade partners för tillverkning av processkranar och en fabrik lades ner i Berlin i Tyskland. Modulariseringen av produkter fortsatte för att möjliggöra effektiv tillverkning både i egna och i våra partners anläggningar. Samtliga åtgärder har som mål att sänka de operativa kostnaderna och bidra till en större flexibilitet vid förändringar i efterfrågan. Affärsområdet Underhållstjänster fortsatte att expandera geografiskt. Tillväxten resulterade även i en klart förbättrad lönsamhet. Inom samtliga affärsområden lanserades nya produkter och produktförbättringar. Värden Tillit till människor Vi vill vara kända för våra goda medarbetare. Total satsning på service Vi vill vara kända för att alltid hålla våra löften. Varaktig lönsamhet Vi vill vara kända som ett finansiellt starkt företag. >> Läs mer om KCI Konecranes värderingar i avsnittet om Värden och etiska principer. >> Läs mer om hur strategierna implementerats i översikterna enligt affärsområde. 9

14 Andel av koncernomsättningen Andel av totala personalen 39% 51% Servicetekniker Tim Weston från Konecranes i Australien vid Newcrests anläggning i Cadiadalen i Orange NSW i Australien. 10

15 UNDERHÅLLSTJÄNSTER Inom affärsområdet Underhållstjänster är vi världsledande som leverantör av förebyggande underhållstjänster för traverskranar, hamnkranar och annan materialhanteringsutrustning i hamnar. Vision KCI Konecranes vision är att leda och forma utvecklingen inom affärsområdet kranunderhåll. Vår vision grundar sig på övertygelsen att det mest effektiva sättet för en kranägare att maximera tillgängligheten samt minimera sina drifts- och underhållskostnader är att låta ett specialistföretag ta hand om kranunderhållet. KCI Konecranes verksamhetsmodell har bidragit till att skapa en verklig tillväxtmarknad. Nyckeltal Förändring Omsättning, MEUR 344,6 406,5 18,0 % Rörelseresultat, MEUR 22,1 29,4 33,0 % Rörelseresultat, % 6,4 % 7,2 % Orderingång, MEUR 308,4 364,5 18,2 % Personal ,7 % Strategi KCI Konecranes målsättning är att ständigt förbättra serviceutbudet i alla avseenden samt att utnyttja sin ledande ställning i en tillväxtmarknad för att upprätthålla och öka koncernens organiska tillväxt. Underhållsverksamheten fungerar som en distributionskanal för kranar och utrustning och bygger långsiktiga kundrelationer. Underhållsverksamheten utgör en värdefull kunskapskälla för vår FoU-avdelning för utveckling av ny underhållsteknik och ny kranteknologi. KCI Konecranes Underhållstjänster når sina kunder genom världens största nätverk för kranunderhåll, med mer än 330 servicedepåer i 38 länder. Dessa genererar mer än 1,2 miljoner service- och försäljningstillfällen årligen. KCI Konecranes underhållsavtalsbas omfattar totalt st. kranar. Avtalsbasen innehåller kranar av alla förekommande typer. Alla betydande krantillverkares kranar finns representerade. Affärsområdet omfattar all verksamhet som syftar till att säkerställa trygg, tillförlitlig och kontinuerlig användning av lyftutrustning. Detta betyder allt från inspektioner, reservdelshållning, jourservice, uppgradering av prestanda och moderniseringar, men också förebyggande underhåll och heltäckande underhållsavtal. Vår kundkrets sträcker sig från små verkstäder med ett fåtal kranar till stora pappersbruk och stålverk, kraftverk, skeppsvarv, hamnar och terminaler med flera hundra kranar. Kranen spelar en central roll i tillverkningsprocessen inom de flesta av dessa industrier. Outsourcing en viktig drivkraft De viktigaste drivkrafterna för ökad efterfrågan på KCI Konecranes underhållstjänster är våra kunders ständiga behov av bättre konkurrensförmåga och därav följande kostnadsjakt. Också en alltmer avancerad och specialiserad materialhanteringsteknik driver utvecklingen åt samma håll. De viktiga säkerhetsaspekterna är ytterligare en faktor som stöder en ökad användning av specialisttjänster. Med en ökande globalisering ökar också företagens benägenhet att spara kostnader genom att lägga ut underhållsverksamheten. Denna väg får företagen tillgång till en högre tekniknivå och större expertis, vilket i sin tur är bra för konkurrenskraften. KCI Konecranes verksamhet handlar inte endast om underhåll av kranar, utan även om att göra de resurser som satsas på underhåll till en investering för framtiden. Våra kunder får en positiv avkastning på investeringarna via en bättre tillgänglighet i tillverkningsprocessen och minskade totala ägandekostnader. Omkring 70 procent av allt kranunderhåll sköts i dag av kranägarens egen personal. Trots att KCI Konecranes är störst inom sitt område, är företagets globala marknadsandel av utlagd underhållsverksamhet endast ca 5 procent. Underhåll utgör därför en viktig tillväxtmarknad för KCI Konecranes. Stor aktivitet på råvarumarknaden Under år 2005 var den globala servicemarknaden fortsatt stark inom alla KCI Konecranes marknadsområden en utveckling som delvis drivs av en ökande globalisering- som gör att företag i allt större utsträckning flyttar verksamhet till länder med billigare arbetskraft. KCI Konecranes servicemodell, som syftar till att minska 11

16 SERVICES ägandekostnader och erbjuda ökad produktivitet, fick fortsatt gehör hos kunder i Europa och Nordamerika. Den starka globala råvarumarknaden (stål, kol, olja, etc.) återspeglades i en ökad efterfrågan på servicetjänster inom gruvsektorn i Australien, Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet samt i nya möjligheter till outsourcing inom oljeraffinering. KCI Konecranes räknar med att den globala råvaruindustrin fortsätter att vara en nyckelmarknad för Underhållstjänster. Kina är en ny och lovande marknad med hänsyn till landets snabba ekonomiska tillväxt. Underhållstjänster vinner ny terräng i Ryssland genom ökade leveranser till stålverk och hamnar. För att möta den ökade efterfrågan har vi grundat nya servicedepåer i Kina, Ryssland och Nordamerika. Under det gångna året ingick vi flera långsiktiga underhållsavtal med globala aktörer, bl.a. Exxon, First Energy och Shell. I underhållsavtalsbasen har antalet kunder inom krävande processindustri ökat, vilket också har inneburit ett växande behov av fortbildning. Ökad efterfrågan på hamnservice Med en rekordhög ordervolym och ett större antal leveranser av hamnkranar och lyfttruckar, ökar möjligheterna för KCI Konecranes hamnservice. Tillväxten i den globala containerhandeln ökade efterfrågan på service och moderniseringar inom hamnar under år Trots att många hamnar fortfarande själva sköter underhållet, anser vi att kranteknikens ökade komplexitet och fördelarna med utlagd service i allt högre grad kommer att forma utvecklingen. Under år 2005 byggde KCI Konecranes ut sitt underhållsnätverk genom att grunda nya hamnserviceenheter. Vi fick även ett antal större hamnserviceavtal, framför allt i Europa, Nordamerika och Australien. Ett typiskt exempel är brittiska Thames Port, som beställde en betydande uppgradering av fem STS-kranar. Vi bygger om kranarna så att hamnen kan betjäna större fartyg. Dessutom vill hamnen förbättra omloppshastigheten. Växande utbud i Sverige Till följd av utvecklingen i Finland där KCI Konecranes inlett underhåll av maskinverktyg (Machine Tool Maintenance, MTM) i verkstadssektorn och i enlighet med den lokala efterfrågan, har Orderingång* MEUR *inklusive intern; exklusive årsavtalsbas Omsättning* MEUR *inklusive intern UNDERHÅLLSTJÄNSTER KCI Konecranes startat en enhet i södra Sverige, specialiserad på MTM-service. KCI Konecranes första stora avtal för underhåll av maskinverktyg i Sverige undertecknades med Metso Paper i Karlstad i november Vår MTM-verksamhet som för närvarande bara arbetar i Finland och Sverige, erbjuder intressanta möjligheter till utveckling inom Underhållstjänster. Ökad tillväxt genom företagsförvärv Morris Material Handling Ltd förvärvades i december 2004 och införlivades i koncernen helt enligt plan. Koncernen fick i ett slag ett tillskott på över 150 kvalificerade underhållstekniker. Resultatet blev en stark utveckling i Storbritannien. I december 2005 förvärvade KCI Konecranes R. Stahl AG:s materialhanteringsdivision, R. Stahl Fördertechnik i Tyskland. Företaget har nu namnändrats till Stahl CraneSystems. Bolaget har byggt kranar i över 100 år. Stahls stora kundbas kommer att ge affärsområdet Underhållstjänster tillträde till många nya kundkategorier i många nya länder, men framför allt i Tyskland. Mer FoU Vår FoU har alltmer arbetat med att utveckla förebyggande underhållsservice och med att ta fram nya bättre verktyg för våra servicetekniker. Under år 2005 lade vi speciell vikt vid att utveckla underhållsteknik med fjärrdiagnostik och vid en förbättrad underhållsrapportering. Vi tog fram ett antal nya styrmedel för effektiv styrning av underhållsarbetet, identifiering av felkällor och uppföljning av reparationskostnader. KCI Konecranes "Control Pro"-teknik byggdes ut med en ny funktion som gör det möjligt för våra servicetekniker att via mobiltelefon hålla reda på hur kranarna fungerar och få information om eventuella problem. Ett nytt verktyg att som mäter kättingkrafter ChainQ utvecklades för att nå ökad precision och effektivitet vid de föreskrivna regelbundna testningarna av kättingtelfrars överlastskydd. Resultatutveckling Omsättningen inom Underhållstjänster uppgick till 406,5 (344,6) miljoner euro, en ökning med 18,0 % jämfört med Den organiska tillväxten var 12 %. Rörelsevinsten var 29,4 (22,1) miljoner Rörelseresultat* MEUR *utan koncernkostnader och konsolideringsposter Personal 12

17 UNDERHÅLLSTJÄNSTER euro och rörelsevinstmarginalen var 7,2 (6,4) %. Tillväxten var starkast inom fältverksamheten (som utgör ca 85 % av affärsområdets omsättning). Omsättningen ökade inom koncernens huvudmarknader och lönsamheten ökade. Den positiva utvecklingen är en följd av växande omsättning, en gynnsam utveckling i avtalsbasen och integreringen av Morris Material Handling Ltd (MMH) i koncernen. Inom moderniseringar och hamnkransservice (som svarar för ca 15 % av affärsområdets omsättning) minskade omsättningen på grund av periodiseringen av omsättningen för vissa större moderniseringsprojekt. Orderstocken för moderniseringar ökade. Lönsamheten inom hamnkransservice och modernisering förbättrades. Rörelsevinsten och vinstmarginalerna accelererade mot årets slut och uppvisade en lägre grad av säsongsvariation jämfört med Det fjärde kvartalets rörelsevinst var 10,8 (10,5) miljoner euro och vinstmarginalen 9,0 (10,0) %. Den lägre rörelsemarginalen under fjärde kvartalet är en följd av periodisering i omsättningen av vissa stora moderniseringsprojekt. Affärsområdets orderingång (frånräknat avtalsbasen) var 364,5 (308,4) miljoner euro, en ökning på 18,2 % från Den organiska tillväxten var 11 %. Orderingången ökade än mer inom fältverksamheten, medan orderingången inom moderniseringar minskade en aning jämfört med förra året. Avtalsbasen ökade under året. Vid årsskiftet omfattade underhållsavtalsbasen ( ) lyftenheter, en ökning på 7,7 % jämfört med årsslutet Avtalsbasens värde ökade i motsvarande grad. Orderstocken för underhållstjänster var 78,0 (65,8) miljoner euro, en ökning på 18,5 % sedan Ökningen är framför allt en följd av stora reparations- och moderniseringsprojekt. Antalet anställda vid årets slut var (2685). Ca hälften av ökningen är organisk medan den andra hälften är en följd av företagsförvärv. Framtidsutsikter Ökningen i omsättning, den gynnsamma utvecklingen av avtalsbasen och orderstocken skapar goda förutsättningar för en fortsatt lönsamhetsförbättring under Bilderna 1-2 från ovan visar: Tim Weston och Darrin Polglase, Konecranes Australia; Sean Murphy, tillsynsman vid Newcrests fabrik i Cadia Valley. 3-4: Tero Ojala, driftschef, UPM Changshu, Kina; Knut Stewen, Jörgen Davidsson, Tony Chen, Xu Hairong och Su Changhe, Konecranes China. 5: Zhu Xiaohong, Yuan Bin Sheng. 6: Konecranes servicechef Björn Strandberg och Anders Vinge, operatör vid Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden, Sverige

18 Andel av koncernomsättningen Andel av totala personalen 30% 32% En CXT-kran i processanvändning vid Tervakoski pappersbruk i Finland. 14

19 STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR Inom vårt affärsområde Standardlyftutrustningar är vi världsledande inom industrikranar och lyftdon med en lyftkapacitet på mellan 100 kg och 100 ton. Vision Vi vill befästa KCI Konecranes ställning som världsledande inom elektriska lintelfrar och industrikranar. KCI Konecranes skall också vara en av de snabbast växande globala leverantörerna av kättingtelfrar och lätta kransystem. Nyckeltal Förändring Omsättning, MEUR 231,2 318,0 37,5 % Rörelseresultat, MEUR 20,7 28,8 39,3 % Rörelseresultat, % 9,0 % 9,1 % Orderingång, MEUR 246,6 322,1 30,6 % Personal ,6 % Strategi Vår strategi grundar sig på en god marknadstäckning genom vårt eget underhållsnätverk, självständiga distributörer och användningen av flera varumärken. Våra satsningar på kontinuerlig produktutveckling, en global produktplattform som ger skalfördelar och operativ flexibilitet, en stark närvaro på tillväxtmarknader samt aktiv förvärvsstrategi ger oss utomordentliga möjligheter till tillväxt i framtiden. Vårt breda produktsortiment omfattar allt från industrikranar, kätting- och lintelfrar till svängkranar och olika lättkranssystem och explosionssäkra utrustningar. KCI Konecranes kan erbjuda en lösning för praktiskt taget alla lyftbehov. Produktsortimentet bygger på en portfölj av självständiga, regionala varumärken alla med sin egen profil vid sidan av varumärket Konecranes. Under varumärket Konecranes säljer vi direkt till slutanvändaren och erbjuder integrerade lösningar och underhållstjänster. KCI Konecranes har en unik konkurrensfördel genom att kunna distribuera produkterna via underhållsnätverkets 330 servicedepåer i 38 länder. De självständiga varumärkena är Morris Material Handling i Storbritannien, Verlinde i Frankrike, SWF i Tyskland och R&M Materials Handling i Amerika samt vårt japanska jointventureföretag Meiden Hoist System. Produktsortimentet bygger på standardiserade komponenter och en enhetlig produktplattform; tillverkningen sker i fabriker i Finland, USA, Kina, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Förvärvet av R. Stahl Fördertechnik GmbH i slutet av år 2005 innebar att ett nytt varumärke kunde läggas till portföljen. Affärsområdets kunder återfinns i praktiskt taget alla industrigrenar. Typiska kunder är mindre verkstäder inom allmän tillverkningsindustri, biltillverkare och logistikföretag. Effektivare leveranskedjor driver efterfrågan De faktorer som driver efterfrågan på standardlyftutrustningar är framför allt den globala industriella utvecklingen samt rationaliseringstrenden inom ett flertal produktionsprocesser. Våra kunder behöver snabbare, säkrare och mer effektiva lyftdon för att höja effektiviteten i sin leveranskedja. Under år 2005 var efterfrågan på affärsområdets huvudprodukter fortsatt stark inom alla marknadsområden, och utvecklingen överträffade den allmänna marknadstillväxten i Europa och Nordamerika. Tillväxten var snabbast i Nordamerika, tack vare en stark efterfrågan på industrikranar och övrig lyftutrustning. Också i Kina var tillväxten god, och vår bedömning är att den kinesiska marknaden fortfarande erbjuder de snabbaste tillväxtmöjligheterna i framtiden. I Östeuropa ökade efterfrågan och den var stark i många västeuropeiska länder, liksom i Sydostasien. I Östeuropa, Asien och Latinamerika överträffar efterfrågan på standardlyftutrustningar den lokala BNP-tillväxten. Innovativa produkter bidrog till tillväxt En av de viktigaste enskilda faktorerna som bidragit till ökad efterfrågan på KCI Konecranes industrikranar, är CXT-lintelferseriens konkurrenskraft. CXT-serien, som lanserades i sin helhet år 2003, bygger på innovativ design, steglös hastighetskontroll, utomordentlig styrbarhet och höga prestanda. 15

20 STANDARD Inom Standardlyftutrustningar har vi arbetat mycket med att förbättra vårt sortiment inom området för lägre lyftkapaciteter. Sortimentet breddades under år 2005, då vi lanserade en ny lintelfer med en lyftkapacitet på ett ton med två block, och två ton med fyra block. Telfern har många innovativa egenskaper som baserar sig på CXT-teknologin och tillämpningsdata från marknader med avancerade lätta kranar, bl.a. i Japan. FoU-personalen vid KCI Konecranes japanska jointventureföretag Meiden Hoist System har därför haft en central roll i projektet. Också efterfrågan på KCI Konecranes elektriska kättingtelfrar ökade. Kättingtelfrar är en konsumtionsprodukt, och ställer helt andra krav på marknadsföringen än industrikranar. Produktsortimentet utökades med en ny telfer försedd med steglös hastighetskontroll. Den nya kättingtelfern har en lyftkapacitet på kg och fungerar ännu snabbare, säkrare och mer exakt än de tidigare. Orderingång* MEUR *inklusive intern Omsättning* MEUR *inklusive intern STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR 16 Rörelseresultat* MEUR R. Stahl Fördertechnik Den 30 december 2005 tog KCI Konecranes ytterligare ett steg mot att stärka sin position inom specialtillämpningar såsom explosionssäker lyftutrustning i och med förvärvet av tyska R. STAHL AG:s materialhanteringsdivision, R. Stahl Fördertechnik. Stahl har en mer än hundraårig historia och är en betydande leverantör av avancerad lyftutrustning, inkluderande ett brett urval komponenter som lintelfrar och kättingtelfrar. Företaget har en stor installerad bas av kranar och telfrar, som för oss skapar möjligheter för att utveckla underhållstjänster. Det stärker också vår marknadsposition, framför allt på den tyska marknaden. Stahl har dessutom utvecklat ett brett utbud av specialiserade produkter till bilindustrin och den petrokemiska industrin, och dessa utgör ett välkommet komplement till KCI Konecranes produktportfölj. Vi uppskattar att förvärvet av Stahl nu verksamt under namnet Stahl CraneSystems kommer att medföra en ökad affärsvolym till ett värde av omkring milj. euro för affärsområdet Standardlyftutrustningar. Medarbetarstaben växer med omkring 750 personer, huvudsakligen sysselsatta vid bolagets fabriker i Künselzau och Ettlingen i Tyskland. Effektiverad produktion Det omstruktureringsprogram för affärsområdet Standardlyftutrustningar som inleddes år 2003 kunde slutföras under det gångna året. Produktionen av ändvagnar i Urjala lades ut till ett nytt bolag grundat av enhetens ledning och personal. Produktion av ändvagnar lades ut på entreprenad även i Estland och Kina. I slutet av år 2005 nådde årsproduktionen av lintelfrar i Shanghai det uppsatta målet stycken. KCI Konecranes har nu identiska telfertillverkningsenheter på sina tre huvudmarknader Europa, Nordamerika och Asien. Detta ger den flexibilitet i produktionen som behövs för att vi snabbt skall kunna reagera på världsekonomiska förändringar och balansera fördelningen av produktionen globalt. I Shanghai inleddes även produktion av lintelfrar med högre lyftkapaciteter framför allt för att möta efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet den snabbast växande marknaden för affärsområdet Standarlyftutrustningar. För att förbättra effektiviteten i leveranskedjan och möjliggöra en snabb, mer flexibel och kostnadseffektiv verksamhet har vi utvecklat nya prognosmodeller, verktyg och processer. Vi har också introducerat nya kvalitetskontroller för att kunna garantera en jämn kvalitet genom hela leverenskedjan. Vid Morris Material Handling i Storbritannien som förvärvades i december 2004 har lintelferplattformen omstrukturerats och är nu en del av koncernens gemensamma produktplattform. Resultatutvecklingen Omsättningen inom Standardlyftutrustningar uppgick till 318,0 (231,2) miljoner euro, vilket är en ökning på 37,5 %. Den organiska tillväxten var 27 %, rörelsevinsten uppgick till 28,8 (20,7) miljoner euro, och rörelsevinstmarginalen var 9,1 (9,0) %, oförändrad från föregående år. Omsättningen ökade inom alla huvudmarknader. *utan koncernkostnader och konsolideringsposter Personal

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING

KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING DELÅRSRAPPORT 1 (11) januari mars 2006 KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING Nytt rekord för orderingång för första kvartalet: 332,7 (tillväxt 53,0%, organiskt 34,9%)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman PRESSMEDDELANDE 1 (2) Koncernkommunikations och investerarrelationer 15.2. 2006 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 SNABB TILLVÄXT PRESSMEDDELANDE 1 (8) Orderingången ökade med 45,0 % och orderstocken 65,5%. Omsättningsökningen accelererar, nu 14,3% Vinsten

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2004 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

Årsredovisning 2004 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY 2004 Årsredovisning 2004 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY ap KCI RUOTSI_2.0.indd 1 23.2.2005 08:38:01 Detta är KCI Konecranes Orderingång* MEUR 800 764 737 700 679 600 599 612 500 400 300 200 100 0 00 01

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer