SÅcalc 2014 Snabbstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅcalc 2014 Snabbstart"

Transkript

1 SÅcalc 2014 Snabbstart Kostnadsberäkning och prissättning i åkeriverksamhet b

2 Innehåll Övergripande beskrivning... 1 StartGuiden... 1 Exempel på totalkalkyl... 1 Organisera... 1 Spara uppgifter om olika delkostnader Sammanställ kostnader för olika verksamheter... 2 Delkostnader fordon... 2 Delkostnader personal... 3 Allt kan finnas i en arbetsbok i SÅcalc... 3 Följande gäller i alla delar av SÅcalc Ex SÅcalc Ex4 är en AddIn till Microsoft Excel Fyll i uppgifter i vita celler... 4 Mallar och skrivskyddade arbetsböcker... 4 Spara... 4 Utskrifter... 4 Räkna ut vad en lastbil kostar... 5 Öppna en tom kalkylmall... 5 Ta hjälp av specifikationer... 5 Växla mellan specifikationer... 5 Ta bort specifikationer... 6 Fasa fordonskostnader, fördelning över ett år... 6 Exempelkalkyler... 6 Utskrift... 7 Vad kostar en förare?... 8 Öppna en tom mall för beräkning av personalkostnader... 8 Kostnad och pris för en transporttjänst Producera transporttjänster med ett eller flera fordon Efterkalkylsmallar Grovt överslag för en bils årsomsättning Pristabell... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1 Övergripande beskrivning SÅcalcs används framförallt för att beräkna kostnader vid lastbilstransporter. Effektivt arbete innebär att kostnader för olika delar bestäms exempelvis en gång om året. Vad är de rörliga milkostnaderna? De kostnader som ökar om körsträckan ökar. Det är exempelvis drivmedel, däck och reparationer. Vad är fordonets fasta kostnader? Den typ av kostnad som i huvudsak är oförändrad även om fordonet kör något fler eller färre mil. Här finns ränta, fordonsskatt och fordonsförsäkringar. Vad kostar föraren? Här finns flera delposter. Den viktigaste är vad en normalarbetstimma kostar. Syftet med den ekonomiska uppföljningen varierar men ofta vill företaget veta lönsamheten för olika verksamheter (enskilda uppdrag) som bedrivs. Metoden är enkel när grundjobbet är gjort, när företaget vet vad olika saker kostar. MEcalc och mobila arbetsmaskiner I SÅcalc ingår möjlighet att beräkna kostnader vid användning av mobila arbetsmaskiner. Denna del är hämtad från maskinentreprenörernas program MEcalc. Det finns en separat översikt som beskriver MEcalc. Om ni har SÅcalc och MEcalc hos samma användare skapas en gemensam meny där lastbilar och maskiner finns uppdelade på olika menyrader. I SÅcalcs basversion ingår endast vissa delar av MEcalc. I de följande styckena beskriver tillvägagångssättet, hur delkostnaderna bestäms och vidare hur sammandrag upprättas där enskilda verksamheters kostnader (och ibland intäkter) beräknas. StartGuiden Om ni redan har installerat SÅcalc kan ni använda de hjälpmedel som finns i programmet för att få en överblick. När ni sedan läser vidare i denna snabbstart tror vi sammanhangen klarnar. I SÅcalc finns en menyrad överst som heter StartGuide. Ni kan klicka på denna menyrad och läsa vad som står och följa anvisningarna för hur ni kan plocka ihop en arbetsbok med olika delar som behövs i en kalkyl. Exempel på totalkalkyl Ett annat sätt att skapa en första överblick är att pröva menyraden Exempelkalkyler och undermenyn Totalkalkyler. Där kan ni se en komplett arbetsbok med en kort inledande anvisning om hur man gått tillväga. Titta på exemplen och återvänd sedan till denna guide för att förstå mer om detaljerna. Organisera Det blir bäst om man organiserar arbetet! Ta reda på vad olika delar kostar och spara dessa uppgifter. För olika verksamheter ni bedriver (eller funderar på att bedriva) kan ni sedan göra en sammanställning av hur mycket ni gör åt av varje sak. Spara uppgifter om olika delkostnader. För att bedriva transporter behövs förare, fordon och olika former av administration. Oftast räcker det om ni en gång om året räknar ut vad en genomsnittlig förare kostar. Samma sak gäller fordon. En gång

4 2 om året beräknas fordonskostnad. En beräkning måste göras för varje fordonstyp. Faktiskt gäller samma sak för alla andra företagsgemensamma kostnader. Det kan vara transportledning, marknadsföring och försäljning, finansiella kostnader mm. En gång om året kan man i företaget bestämma hur dessa kostnader skall bäras (fördelas) på den verksamhet som bedrivs. Sammanställ kostnader för olika verksamheter Lönsamheten i olika verksamheter kan bedömas genom att man gör en sammanställning av vad man gör åt. Ett exempel på en sammanställning visas på bilden nedan. Resurs Mängd Direkta kostnader Pålägg Totalt Fast kostnad per enhet Delsumma fastakostnader Rörlig kostnad per enhet Delsumma rörliga kostnader Summa kostnader kr/enhet Procent Kr/artikel Summa Pålägg Mängd Enhet Frysbil, rörlig kostnad mil 0 51, Frysbil, fasta kostnader 1, Förare, normaltid 6400 tim 0 206, ,0% Förare OB tim 0 35, Förare OB tim 0 71, Övertid Skifttillägg 204 tim 0 262, Övertid helgspecial 4 dgr 204 tim 0 262, Transportledning Övrig administration Pålägg % på totalkostnad N16 3,0 % Delkostnader fordon Även om ett åkeri har flera olika fordon som utför ungefär samma typ av transportuppgift så gör man bara en typisk kalkyl för varje fordonstyp. Vi bortser från fabrikat, årsmodell eller om någon lastbil har lite fler hästkrafter än en annan. Vi eftersträvar en typisk kostnad för varje typ av fordon. Exempel på fordonstyp är att sammanföra alla 3axliga distributionsbilar i en grupp, två axliga distributionsbilar i en annan och små budbilar i en tredje. Så länge fordonen används på ett sätt som är relativt normalt för fordonstypen kan vi också hålla oss till att ta fram en typisk kostnad för en genomsnittsbil. Vilken fordonskostnad är vi då intresserade av? Ett fordon har i huvudsak två faktorer som avgör storleken på kostnader. År och mil. Vissa kostnader ökar per år, ex har man en försäkring, en skatt och en räntekostnad per år. Andra kostnader är främst relativa till körsträcka. Givetvis drivmedelsförbrukning men också reparation och däck. När ett fordons kostnader skall bestämmas ska vi därför hela tiden skilja på fordonskostnader som är relativa till ett år och sådana som är relativa till sträcka. Vi kallar de kostnader som är relativa till år för fasta kostnader och de som hör ihop med sträcka för sträckberoende rörliga kostnader. Fasta Fordonskostnader kr/år Avskrivning, fast del Räntekostnad Fordonskatt Försäkringar, skador Övriga fasta kostnader Leasing Totala fastakostnader Sträckberoende rörliga kostn. kr/mil Avskrivning 11,00 Däck 2,44 Reparation och service 10,23 Drivmedel 27,60 Övriga rörliga kostnader 0,00 Summa rörliga kostnader 51,27

5 3 Delkostnader personal Personal kan kosta olika mycket per timma. Vi måste därför bestämma vad varje enskild typ av personalkostnad blir per timma. Normaltid är en typ. OB tillägg på vardagar, enkelt OB-tillägg, är en annan typ osv. Allt kan finnas i en arbetsbok i SÅcalc Ett vettigt sätt att organisera arbetet är att först komma fram till vad åkeriets typiska personalkostnader är och spara dessa uppgifter. Den som är ansvarig för en viss fordonstyp gör sedan en typisk fordonskalkyl med SÅcalc. I fordonskalkylens arbetsbok kan sedan en kopia av personalkostnadskalkyler infogas och som krona på verket kan sedan en sammanställning för varje enskild verksamhet infogas. Ett åkeri med ett antal 3axliga distributionsbilar kan bedriva ren timförsäljning av distributionsbilar, någon form av slingtrafik och dessutom fasta uppdrag åt olika grossister. För vart och ett av de olika affärsuppläggen kan ett sammandragsblad infogas. Den som svarar för verksamheten inom åkeriet får härigenom i en och samma arbetsbok en god bild av olika verksamheters lönsamhet jämfört med varandra. Bilden till höger visar en fordonskalkyl. I nederkant kan ni se namn på olika bladflikar och här finns blad för personal och sammandrag för olika verksamheter som bedrivs.

6 4 Följande gäller i alla delar av SÅcalc Ex4 SÅcalc Ex4 är en AddIn till Microsoft Excel. För att kunna använda SÅcalc måste ni ha Microsoft Excel för Windows version 2007 eller senare (32bitars). Fyll i uppgifter i vita celler Färger är viktiga. I vita celler skall användaren skriva in uppgifter. Alla gula celler innehåller uträkningar eller uppgifter som hämtas från en annan cell. Andra färger har ingen särskild betydelse mer än att de inte är avsedda att ändras av användaren. Mallar och skrivskyddade arbetsböcker I Excel används ordet ARBETSBOK som benämning på de datafiler som används. En arbetsbok innehåller ett eller flera blad. I SÅcalc utförs beräkningarna i olika arbetsböcker. Tomma kalkyler som öppnas med menyraden Kalkylmallar är så kallade mallar. Exempelkalkyler och blanketter är skrivskyddade arbetsböcker. För användaren spelar det egentligen ingen roll vilket. Spara När du vill spara något du gjort använder du Excels normala tillvägagångssätt, t ex menyn ARKIV och menyraden SPARA SOM. Exempelkalkyler och blanketter är skrivskyddade. Det betyder att du inte kan spara ditt arbete med samma namn som redan är angivet, utan måste ange ett nytt namn. Utskrifter Ni skriver ut med Excels vanliga utskriftskommandon. Enda gången det fungerar annorlunda än vad som är normalt i Excel är när ni vill skriva ut en fordonskalkyl med specifikationer. Detta kan ni läsa mer om i beskrivningen av hur ni gör en fordonskalkyl.

7 5 Räkna ut vad en lastbil kostar Det tar inte många minuter att lära sig det viktigaste. Här kommer en kort lektion i hur du kan gå tillväga för att beräkna kostnader för en lastbil. Öppna en tom kalkylmall Starta Microsoft Excel och klicka på menyn SÅcalc. I de menyrader som visas klickar du på översta alternativet, kalkylmallar. En tom fordonskalkylmall öppnas. Mallen består av tre delar. Till vänster ett avsnitt med GRUNDUPPGIFTER I mitten ett avsnitt med själva KALKYLEN Till höger ett tomt område avsett för de specifikationer (detaljerade uträkningar) som går att infoga i kalkylen. GRUNDUPPGIFTER Exempelkalkyl Kretsdistribution jan 2005 Pröva att skriva in uppgifter i de vita cellerna! I mittavsnittet, Kalkylen, räknas kostnaderna fram. Fasta kostnader för sig och rörliga för sig. OBS! Du måste inte börja med en tom kalkylmall. Tvärtom, vanligen gör man inte så. Det går snabbare om du börjar med en exempelkalkyl. Läs mer på nästa sida. KALKYL Användning per år Spec Fasta Fordonskostnader kr/år Timmar Avskrivning, fast del Mil Räntekostnad Fordonskatt Investeringen Försäkringar, skador Spec Nuanskaffningskostnad Övriga fasta kostnader Livslängd, år 8,00 Leasing Restvärde, kr Andel fast avskrivning % 100% Totala fastakostnader Ränta % 5,00% Fast kostnad per anv tim 129,40 Drivmedel Sträckberoende rörliga kostn. kr/mil Förbrukning liter per mil 3,50 Avskrivning 0,00 Pris per liter 6,75 Däck 3,98 Reparation och service 12,86 Övrig fasta kostnader per år Spec kr/år Drivmedel 23,63 Fordonskatt och vägavg Övriga rörliga kostnader 0,00 Försäkringar, skador Övriga fasta kostnader Summa rörliga kostnader 40,47 Sträckberoende rörliga kostnader Spec kr/mil Tidsberoende rörliga kostn. kr/tim Däck 3,98 0,00 Reparation och service 12,86 Övriga rörliga kostnader Kostnad per år kr Fasta Fordonkostnader Tidsberoende rörliga kostnader Spec kr/tim Rörliga milberoende kost Spec Rörliga tidberoende kost. 0 Total årskostnad Ta hjälp av specifikationer För de flesta uppgifter som erfordras finns möjlighet att infoga en specifikation. Som exempel skall vi gå igenom hur man infogar en specifikation för själva fordonsinvesteringen. På rad 7 kolumn F finns en liten vit fyrkant följd av ordet SPEC. Klicka i fyrkanten så visas en dialogruta. I dialogen visas till vänster en lista med de olika specifikationer som finns för avsnittet om Investeringen. Här finns tre olika specifikationer. Hög nyttjandegrad, Standard och Delar med olika livslängd. Markera någon av specifikationerna och klicka på knappen Infoga. En specifikation dyker nu upp till höger i Excel bladet. I specifikationen kan du fylla i uppgifter om hur investeringen. Uppgifterna från specifikationen dyker upp som summor i avsnittet grunduppgifter. Växla mellan specifikationer Om du har använt specifikationer för flera olika uppgifter behöver du förstå hur du påverkar vilken specifikation som visas. Enkelt. Vilken spec som visas påverkas av vilken rad du markerar. Om du

8 6 exempelvis har gjort en specifikation för Användning och en specifikation för Skatt och vägavgifter så visas specifikationen för Användning om du markerar en cell i grunduppgiftskolumnen som berör Användning (timmar och mil). Vill du sedan att specifikationen för skatt skall visas så markerar du bara en cell på raden för skatt i grunduppgiftsdelen. Du kan också använda en vågräta rullningslist i nederkant för att flytta i sidled tills du ser den spec du vill använda. Ta bort specifikationer För att ta bort en specifikation tar du bort bocken i den vita fyrkanten vid ordet SPEC. Fasta fordonskostnader, fördelning över ett år I kalkylen summeras fordonets fasta kostnader för ett år. Fasta fordonskostnader är ex ränta, fordonskatt och försäkringar. När uppgifterna i senare skeden i kalkylarbetet skall användas för att beräkna kostnader för uppdrag så räcker det inte med att veta kostnaden per år. Vi behöver bryta ner årskostnaden till mindre enheter, ex per vecka. Fordons fasta kostnader per månad/vecka/dag Hur många månader/veckor/dagar har ni verksamhet som ger täckning för bilens fasta kostnader? En lastbils fasta kostnader under ett år Antal per år Kostnad per månad Kostnad per vecka Antal per vecka Kostnad per dag Under fordonskalkylens grundavsnitt finns ett avsnitt där fordonets fasta kostnader proportioneras i relation till hur det används under ett år. En första tanke för nya användare kan vara att ett år är väl 12 månader och 52 veckor. Enkelt att räkna ut. Det är emellertid inte alltid rätt att fördela ett fordons fasta kostnader jämt över alla månader eller veckor under ett år. Det rimliga är att göra en proportionering i relation till den tid under året då det finns verksamhet med rimlig lönsamhet, dvs verksamheten kommer att ge täckning för de fasta kostnaderna. Ett exempel kan vara fasta kostnader för en glasskiosk. Det är uppenbart att den knappast ger någon intäkt på vintern. Snarast får kioskägaren ställa sig frågan hur många varma dagar det finns under ett år. Kostnadsberäkningen blir att kioskens fasta kostnader divideras med antalet varma dagar och då får kioskägaren en riktlinje för hur han skall följa upp sin lönsamhet. I åkeriverksamhet minskas verksamhet i vissa sektorer under semesterperioden och för många är körningen även inställd på helgdagar. Ett år kan därför betyda att det finns exempelvis 45 veckor då verksamheten lämnar ett rimligt bidrag för täckning av de fasta kostnaderna. Exempelkalkyler Snabbaste sättet att göra en fordonskalkyl är att öppna en exempelkalkyl och ändra de uppgifter som redan finns där. Från menyn SÅcalc och menyraden Exempelkalkyler startas exempelkalkyler. Här finns kompletta kalkyler för olika fordonstyper. Genom att titta på dessa kalkyler får ni en god vägledning i hur kalkylerna skall fyllas i.

9 7 Utskrift I SÅcalcs meny finns en särskild menyrad för att skapa en kopia av fordonskalkylen som är lämplig för utskrift. I en dialog som visas kan ni välja vilka delar av kalkylen som skall skrivas ut. En ny arbetsbok skapas där kalkylens olika delar placeras. I den nya arbetsboken saknas bakgrundsfyllning i cellerna, alla formler har ändrats till fasta värden och sidbrytningar har infogats. Utskrifterna blir bäst om ni väljer liggande sidformat.

10 8 Vad kostar en förare? Vad en förare kostar beräknas i SÅcalc med särskilda mallar för personalkostnader. Det som beräknas är dels hur många timmar föraren faktisk arbetar och vad föraren kostar på ett år. Den totala årskostnaden delat med antalet faktiskt arbetade timmar ger den faktiska kostnaden för en arbetad timma. Det finns flera mallar för olika typer av löner, ex månadslön, timlön och utlandslön. Beräkning av personalkostnader Vanligen är det enklast att basera en beräkning på en exempelkalkyl istället för på en tom mall. En exempelkalkyl innehåller aktuella uppgifter för det år när ni köpte programmet. Exempelkalkyler för personalkostnader öppnas från SÅcalc4 menyn och menyraden Exempelkalkyler och Personalkostnader. Liksom för resten av SÅcalc gäller att användaren skall skriva i vita celler. Celler med andra färger skall inte ändras av användaren. Exempelkalkylerna är ifyllda med aktuella värden. Oftast är värdena relaterade till transportavtalet eller lagstiftning för olika skatter och avgifter. Uppgifter om beräknad sjukfrånvaro och annan sjukfrånvaro är inte grundad på någon typ av statistik. I flera av mallarna för personalkostnader finns särskilda avsnitt med fakta om olika poster i kalkylen.

11 9 Kostnad och pris för en transporttjänst. Huvuddelen av all ekonomisk uppföljning och andra beräkningar sker i så kallade sammandrag. Som ordet antyder så finns detaljerade beräkningar på flera olika platser och på sammandraget så sammanförs dessa vid beräkning av olika verksamheter. Den normala arbetsgången är att en arbetsbok med en fordonskalkyl är grunden i vilken ett eller vanligen flera sammandrag infogas. Sammandrag infogas via SÅcalcs meny Infoga Blad och undermenyn Infoga sammandrag. Flera typer av sammandrag Menyn Infoga Sammandrag visar en dialogruta från vilken du som användare kan välja vilket sammandrag du vill infoga. Benämningen är inte helt enkel att förstå så därför finns en bokstav som för samman sammandrag med likartad uppgift. Förklaring till bokstavsbeteckningar: A=Enkla självkostnadssammandrag. B=Sammandrag där kostnader skall proportioneras i relation till exempelvis tid, sträcka och/eller år. C=Årsöverslag, grov bedömning av kostnader för ett år. D=Jämförelse av ett basupplägg med två alternativa upplägg E=Efterkalkylsmallar H=Övriga typer av mallar

12 10 Producera transporttjänster med ett eller flera fordon Åkeriverksamhet innebär inte att man säljer lastbilar. Även om det traditionellt ofta talats om att räkna ut vad en lastbil kostar så vill vi med SÅcalc komma bort från detta synsätt. Vi vill tala om vad det kostar att producera transporttjänster. Ett exempel. Ett åkeri funderar på vad det kan kosta att producera åtta olika linjer med distribution av varor åt en grossist. Vad skall man ta betalt och hur? Med SÅcalc finns möjlighet att förteckna vilka resurser som behövs för att producera en viss mängd transporttjänster. Resurser kan då vara olika typer av fordon som behövs helt eller delvis, förare och annan personal, andra direkta kostnader och delar av åkeriets gemensamma verksamhet för transportledning, administration mm. Nedan finns ett exempel på hur förbrukade resurser kan förtecknas och hur prissättning kan ske. För att få fram ett tomt sammandrag gör ni så här: Klicka på menyn SÅcalc Klicka på menyraden Infoga blad Klicka på alternativet Infoga sammandrag Klicka på alternativet Listor försäljning och förbrukning Ett tomt sammandrag öppnas Fyll i sammandraget och spara det sedan med Excels vanliga kommandon för att Spara. Kostnader Mängd Direkta kostnader Pålägg Totalt Fast kostnad per Delsumma Rörlig kostnad Delsumma rörliga Summa Mängd Enhet enhet fastakostnader per enhet kostnader kostnader kr/enhet Procent Kr/artikel Summa Pålägg Lastbil fast kostnad 4 Veckor ,2% Lastbil milkostnad 432 mil 0 62, ,0% ,0% Förare normalarbetstid 160 tim 0 224, ,0% ,6% Förare övertid 10 tim 0 303, ,6% Traktamenten per vecka 4 veckor ,3% OB enkelt 6 tim 0 41, ,2% Körning till o från Wstad 50 mil 0 62, ,7% Pålägg för samkostnader 160 tim ,5% Pålägg % på totalkostnad N16 % ,0%

13 11 Tillvägagångssättet att förteckna förbrukade resurser kan användas för de flesta verksamheterna i ett åkeri. En lastbilscentral kan lista de transporttjänster som utförs i grupper och för varje grupp sedan bestämma vilka resurser som förbrukas. Försök skapa små grupper för då blir det tydligare vilka tjänster som förbrukar vilka resurser. Vilka tjänster som produceras kan om inte annat avspeglas i ett tidigare års fakturering. Vad har fakturerats? En grupp med distributionsbilar kanske omfattar verksamhet där en del faktureras per timma, annat per mil och dessutom en del per försändelse och vikt vid körning i bestämda slingor. Vad krävs för att producera detta? Efterkalkylsmallar Ekonomisk uppföljning är huvudsyftet för kostnadsberäkning. Till SÅcalc finns ett separat häfte som behandlar efterkalkyler. För mer information hänvisas till detta häfte som ni kan nå via SÅcalcs meny Fakta Filer. Bilden till höger visar en efterkalkylsmall med uppgifter ifyllda. Så här är det ifyllt. Först har efterkalkylssammandraget infogats i en arbetsbok med en fordonskalkyl med hjälp av SÅcalcs menyrad Infoga Blad och Infoga sammandrag. Steg 2 är att ange standardvärden för intäkter och kostnader i celler på nedre halvan som markerats med grönstreckade kantlinjer. Dessa standardvärden används sedan för alla dagar (=kolumner) i efterkalkylen. Steg 3 Varje kolumn i exemplet till höger avser en dag. Debiterbara mängder. I översta avsnittet anges hur många enheter som debiteras. I Vårt exempel tar åkeriet betalt för 34 debiterbara mil och en timmas väntetid. Använda mängder. För att få intäkten krävdes 10 arbetstimmar varav 2 på övertid och en dessutom på Ob-tid. Sträckan anges inklusive framkörning och i exemplet är det 36 mil. I nedre delen sker beräkningar med automatik. De mängder som angetts i övre delen multipliceras med standardvärden för respektive rad (grönstreckade celler). Kom ihåg I vita celler skriver användaren. Färgade celler skall inte ändras av användaren.

14 12 Grovt överslag för en bils årsomsättning Ett sammandrag finns för den som vill göra en grov beräkning av årsomsättning relativt typiska kostnader. Bilden nedan visar ett sådant sammandrag ifyllt KOSTNADSBERÄKNING Relaterad till fordon Mall 1 Enstaka fordon tim och/eller mildebitering Verksamhetens kostnader Totala kostnader Lastbilens fasta kostnader totalt per år kr Lastbilens användning timmar per år tim Lastbilens sträckberoende rörliga kostnader kr per mil 28,30 kr Lastbilens användning mil per år mil Personalkostnad kr per faktiskt arbetad timma 190,00 kr Mängd personaltimmar som procent i relation till fordonets användning (D5) 105% Fördelning av företagsgemensamma kostnader Procent på direkta kostnader för fordon och personal - Kronor per mil kr - Kronor per timma 36,00 kr Debiterbar mängd Timmar timmar Mil mil Anteckningar Förslag pris Debitering enbart per timma Debitering enbart per mil Debitering fasta per tim och rörliga per mil per tim per mil Fasta kostnader 115,86 38,62 115,86 - Rörliga kostnader 90,96 30,32 30,32 Personalkostnader 228,00 76,00 228,00 Totala direkta kostnader 434,82 144,94 343,86 30,32 Pålägg 41,14 13,71 41,14 - Summa 475,96 158,65 385,00 30,32 Debiterbar mängd*prisförslag , , ,00 Så här öppnar ni ett nytt sammandrag: Klicka på menyn SÅcalc Ex4 Klicka på menyraden Infoga blad Klicka på alternativet Infoga sammandrag Välj sammandraget Genomsnittsberäkning Var försiktiga med hur ni använder detta sammandrag! Ett fordon kan användas fler mil och timmar än enbart de som någon transportköpare betalar för. Priset för ett transportuppdrag kanske därför inte skall motsvara den mängd mil och timmar som går åt utan även beakta all tid och sträcka som inte kan debiteras någon kund. Det är inte heller uppenbart att ett fordon skall ha samma pris per timma under alla delar av året. Högsäsong är kostnadsdrivande och skall ta en större del av de anskaffade resursernas kostnad än lågsäsongen.

MEcalc 2009 Snabbstart

MEcalc 2009 Snabbstart MEcalc 2009 Snabbstart Kostnadsberäkning och prissättning i verksamheter med mobila maskiner Innehåll Övergripande beskrivning... 1 Mobila maskiner och lastbilar... 1 StartGuiden... 1 Exempel på totalkalkyl...

Läs mer

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben Översikt SÅ Index 5 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BOX 7248 103 89 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0)8-753 54 0 0 +46 (0)8-755 60 01 email: info@akeri.se www.akeri.se 2(13) Kostnadsförändring

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL, APRIL 2015 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 1 Förord SKL tar

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram Hjälpmedel för att skapa nya lönearter i Visma s löneprogram Innehållsförteckning Sid Starta med att kopiera lönearter 2 Benämning kopierade lönearter 3 Inställning av lönearter för övertid månadsavlönade

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Baserat på ett exempel ur Anderssons bok kapitel 5.4 Som vanligt gäller att kalkylmodellen endast är en förenklad modell av verkligheten. För att du

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: CASE 1.2 Kimberlite Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 Märke/modell MercedesBenz C 180 BlueEfficiency sedan 2009 SKVpris 293.900 Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms Bil 293.900

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE MILJÖBALKEN SAMT PLAN- OCH BYGGLAGEN BETAVERSION, JUNI 2014 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme,

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.2a. Bland nyheterna

Läs mer

Praktisk handledning. Avfallsindex. Reglera priser vid upphandling av avfallstjänster med indexserierna A12:1-3.

Praktisk handledning. Avfallsindex. Reglera priser vid upphandling av avfallstjänster med indexserierna A12:1-3. Praktisk handledning Avfallsindex Reglera priser vid upphandling av avfallstjänster med indexserierna A12:1-3. 2 Innehåll INTRODUKTION... 3 VAD ÄR AVFALLSINDEX OCH HUR TAS DET FRAM?... 4 Avfallsindex...

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2010 (HPfinansräknare eller liknande) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Nyheter i Invest for Excel version 3.7

Nyheter i Invest for Excel version 3.7 Nyheter i Invest for Excel version 3.7 Copyright Datapartner Oy 2014 1 Innehållsförteckning Utseende... 3 Microsoft Excel programversioner som stöds... 3 Digitalt signerad programkod... 3 Eliminering av

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Anställningsavtal med mallar från Kontek

Anställningsavtal med mallar från Kontek Denna beskrivning visar hur du kan använda Konteks rapport i Rapportgeneratorn för att skapa fil med personaluppgifter som sedan infogas i de anställningsavtal (Word dokument) som finns att ladda hem.

Läs mer

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar.

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar. Kontouppställning I DSM kan man använda kontouppställningar till att göra olika redovisningar av företagets nyckeltalsrapporter. Möjligheterna är många. Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: Kimberlite eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 (vanlig räknare) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa Privatmil

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 8/2012 Datum 2012-08-21 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

OneNote Version 1.0 Skolkontoret

OneNote Version 1.0 Skolkontoret OneNote Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är OneNote Online?... 3 Manual steg för steg... 4 En första översikt... 4 Logga in... 5 Skapa ny anteckningsbok... 5 Menyflikarna i OneNote online... 6 Skapa

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer