Livet efter branden föredrag av Stefan Danielsson, etnologiska institutionen i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livet efter branden föredrag av Stefan Danielsson, etnologiska institutionen i Lund"

Transkript

1 Livet efter branden föredrag av Stefan Danielsson, etnologiska institutionen i Lund Ett mildrande snötäcke hade lagt sig över marken när vi följde med till Per-Anders Erikssons skifte i Västbo. Det var det svårt förstå vidden av katastrofen. De flesta träd stod kvar som tunna spjut och ljusspelet mellan stammarna kändes levande. Men nästa dag töade sorgen fram och skogsmarken låg sotsvart på Jens Enbergs mark. Det tog elden ett dygn att ödelägga Jens och hans morfars livsverk. När vi träffade kyrkoherden i Harads, Lennart Åström, talade han om att den lilla kaffe-elden som ger värme och gemenskap under vårvinterns skoterfärder. Plötsligt förvandlades skogselden till något fasansfullt. Lennart säger att skogen här uppe alltid har varit fattigmans väst. Den är en katedral av trygghet, som föll sönder till ruiner. Han kallade till en förbön när röken låg tung över bygden. Efter en tid började människorna söka upp honom för att tala om branden. En dörr öppnades till andra frågor, än att just 1900 hektar hade brunnit. Vad utmärker bygden som drabbades? Människorna i Harads och Bodträskfors känner varandra väl. Det skapar en känsla av samhörighet att vara med i jaktlaget eller deltidsbrandkåren. Men många har flyttat. Antalet invånare har minskat från närmare 6000 när skogsbolagen och Vattenvalls behövde arbetskraft till dagens 1600 invånare. Under en kort parentes bygdens historia var jobben tryggade. Sedan mekaniserades skogsbruket och Vattenfall drog vidare. Men trots att jobben i skogen är få så har flertalet av Harads och Bodträskfors arbeten anknytning till skogsbruket och omvårdnaden i kommunen. Det finns nästan ingen alternativ tillverkningsindustri. 1

2 Det blir en ond cirkel när invånarantalet sjunker för djupt. Bodträskfors har redan förlorat all service. Nu följer Harads. Skolan och vårdcentralen balanserar på gränsen till nedläggning. Posten och banken har redan lämnat orten. Det finns inte ens en bankomat. Bussen till Boden går allt för sällan. Det är främst pensionärer, som flyttar till området. PRO är samhällets största förening med närmare 300 medlemmar. Skolan har en del problem med socialt utsatta familjer, som bosätter sig i Harads för att husen är billiga. Det går inte att förändra sitt liv genom ett lån eftersom banken vägrar att ta ett lågvärderat hus som säkerhet. Den som äger mark och ett fint hus kan känna sig fastlåst till bygden eftersom man inte får tillbaka sina investeringar om man säljer och flyttar. Men femton kilometer närmare Boden, i Svartlå och ännu ett snäpp mot stan, i Bredåker, är situationen annorlunda. Där är det just nu ett inflyttningsöverskott och en annan framtidstro. Det är viktigt att betrakta platsens universum när man funderar över markens betydelse. Lokala strukturer ger både begränsningar och möjligheter. Eftersom det finns få nya jobb i Harads och ingen direkt entreprenörstradition får marken en ännu större betydelse för trivsel och försörjning. Området omnämns i skrifter efter Jorden har använts som ängar och fäbodvallar av Haradsbönderna. Skogsägarna har ärvt sina skiften, som togs i anspråk av släkterna under 1900-talet. Familjerna kombinerade små jordbruk med säsongsarbete i skogen. Marken hade framförallt ett värde som betesmark till djuren och ingick i naturahushållningen. Den kollektiva gemenskapen var stor i Västbo och Klusån fram till 50-talets brytningstid. Byborna hjälptes åt vid slåttern och gick på tur hos varandra vid större helger för att dricka kaffe. I dag bor fem av skogsägarna i byarna Västbo och Klusån permanent på sin mark. De övriga använder främst släktgårdarna som fritidshus. Familjen Nilsson i Klusån äger några får. Men 2

3 det sista lantbruket lades ned Ingen av markägarna kan livnära sig på sina skiften. Men samtliga har brukat marken och ser den som en livsnödvändighet. De flesta skogsägare verkar ha samma känsla som Jan-Erik Långström: - Det var som om en nära anhörig gått bort. När skogen brunnit är markens frukter inte längre en självklarhet och det blir så tydligt vad som går förlorat. En nära anhörig, säger Jan-Erik, och ser alltså landskapet som en individ du kan lära känna. Forskare brukar använda begreppet uppgiftslandskap för att beskriva relationen mellan konkret arbete och mentala tankeprocesser. Människan tillägnar sig landskapet genom att vara ute och jobba. Hon gör det till sitt på en både materiell och en symbolisk nivå. När markägare Sten-Åke Elming gick på sitt skifte brann det i hans fotspår. På en del platser har elden bränt bort själva jorden så att fornlämningar kommit i dagern; grustag, stensättningar och tjärdalar, som visar hur förfäderna använt marken. Han kände en stor gemenskap med dem. Nu är både hans pappas och hans egen skog borta och samtidigt även hans sons skördar. Därmed rubbas även ett sätt att tänka och förhålla sig till landskapet. Sten-Åke Elming bjuder på te i sin jaktstuga, som innehåller många exempel på hur han materialiserat tingen till identitet och livsstil. Plankor och stockar är hämtade från den egna skogen. Han vet var bräderna växte och känner precis till var de fulaste knastarna och finaste bitarna sitter. På så sätt har han tagit med själva landskapet in i stugan, som får en materiell och symbolisk mening, liksom älgkronan som hänger på väggen under taket. Var och en av skogsägarna har utvecklat sin personliga stil i skogen. Den relation som skapas till marken kan vara både traditionell och modernt framåtriktad eller helt individuell. 3

4 Bertil Eriksson i Västbo har den gamla förindustriella relationen. Landskapet skulle återställas och stökas upp eller stökas undan. Bertil förser sina söner med ved genom att vårda skogen en stund varje dag. Det innebär att han röjer bort träd som inte vill växa. Han vet var träden kan stå tätt eftersom marken just där är näringsrik och var den måste ha mer ljus och rymd. Och så har han en relation med en gammal björn som han aldrig ser mer än spåren av. Men björnen ser honom, säger Bertil För sonen Per-Anders är skogen en hobby, när han kör timmer med sin nordsvenska brukshäst. Och hans fru Marie erbjöd turridning genom de vackra delarna av skogen mot Klusåberget. Nu prövas deras relation med landskapet. Jens Enberg och Sten-Åke Elming ser både träd och älgar när de går i sina skiften. Men det är inte så lätt att känna sig som jägare när älgens gamla älsklingsplatser har brunnit bort. Nu blev det ändå fest med älgsoppa i år eftersom grannbyn upplåtit jaktmark till de drabbade. Men det är inte samma sak. Det har varit en tjuv i jägarnas vardagsrum. Elden. Denna närhet till landskapet gör att skogsägarna i Bodträskfors känner sina skiften som sitt eget vardagsrum. De började öva skogsbruk i samma veva som de lärde sig att gå och tala och ser inte bara skogen som ett ekonomiskt fält. Den egna marken lystrar inte till ord som produktion. Jens Enberg har en helt annan syn på de träd han fäller för SCA med sin högteknologiska skördare. För honom är äganderätten, själva brukandet och rekreationen via skoterkörning och älgjakten viktigast. Han ser inte sin mark som en möjlig industritomt eller föryngringsyta för sotsvart praktbagge. Nu förloras detta förhållande mellan mark och människa och hon måste tillägna sig landskapet på nytt. Men hur tillägnar man sig ett landskap som är så totalt förändrat? Identiteten skogsägare förlorar sin giltighet när träden är kolade. 4

5 När elden rövat bort både materia och identitet öppnas dörrar mot något annat? Kanske till nya sätt att betrakta marken. Naturreservat hade varit en ny väg. Men den ville ingen markägare vandra. Då hade marken blivit mer neutral eller negativt laddad. De hade tvingats förhålla sig till det framväxande landskapet på ett nytt sätt. Till ett forskningsfält eller kanske till turism. Alla verkar istället vilja återskapa det som varit. - När de kommer från länsstyrelsen och talar om sina skalbaggar som måste räddas så blir man förbannad. Tappar vi äganderätten blir det revolution, sa en markägare innan beslutet var taget. Jens Enberg ser det som en självklarhet att plantera ny skog och bruka marken trots att varken han eller barnen får uppleva slutavverkningen. - Det är ju själva meningen med att bo här uppe, säger han. Foto: Marianne Danielsson 5

6 Detta är en nyckelmening att fundera över. Vad är meningen med livet här uppe? För markägarna är det kanske att få vara kvar i sin miljö. Genom att köpa till lite skog kan de behålla sin livsstil. Efter branden reagerade markägarna snabbt tack vare sitt täta nätverk i jaktlaget och tvingade fram ett snabbt beslut för att avvärja hotet om expropriering. De har även agerat gemensamt mot virkesinköpare för att inte någon ska kunna splittra deras gemenskap, allt i akt och mening att bevara äganderätten. De har använt sitt kollektiv för att få fortsätta sin individuella livsstil. Det är en överlevnadsstrategi som inriktar sig mot familjen, hemmet och fritiden i landskapet. Och det verkar vara en lyckad strategi för markägarna i Västbo och Klusån. De bor ju kvar. Krävs kanske en stark relation till marken för att överleva? De flesta invånare i Västbo och Klusån kan berätta om sina föräldrar och tidigare släktingars liv i byarna. Men många av de andra byborna, som fick jobb i skogen var arbetare utan mark. De försvann när bron byggdes över Bodträskån. Det finns många frågor att ställa: Vilken betydelse har olika överlevnadsstrategier för hela samhällets fortlevnad? Vilken betydelse har minnen och känslan för släktgården för viljan att förändra eller bevara ett livsmönster? Man brukar säga att fångstekonomi har en kort planeringshorisont. Skogen finns som ett ständigt tillgängligt skafferi. När marken, där allt detta hämtas in, inte längre finns, blir perspektivet förändrat. Andra värden har utkristalliserats genom branden. Den starka viljan att bevara marken till barnen. Ett slags ägande av själva framtiden - på en plats, som en strid ström av människor lämnar. Vad vore markägarna här utan skogen? De upplever att deras frihet hade blivit hårt beskuren om staten blivit huvudman. Landskapets symboliska nivå hade monterats ner till något helt väsensfrämmandet. Men markägarnas reaktion hänger förstås även ihop med vilka alternativ 6

7 som står till buds när det gäller jobb, infrastruktur och egna målsättningar i livet. Alternativet till naturreservat var inte något nytt utan återgång till det gamla. Stefan Danielsson 7

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

Natur över gränserna

Natur över gränserna Natur över gränserna När tyskar, danskar och sydsvenskar delar skog med varandra Markus Idvall Vid kanten av skogen ligger vårt fritidshus. Varje sommar kör vi de cirka tjugo milen från det lilla samhället

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Vägar genom sorg CeFAM Kris- & katastrofpsykologi De dödas kläder som du får ta hand om på sjukhuset och lägga bakom dig i bilen och köra hemåt med, de dödas kläder är mycket tysta. Tystare än någon skog

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer