Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet"

Transkript

1 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

2 Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV Retrovirus - grupp av virus som omvandlar virus- RNA till DNA via enzymet omvänt transkriptas. CD4 receptor för viruset. HIV muterar ofta, svårt för immunförsvaret. HIV-infektion = succesiv nedbrytning av CD4-pos T-celler (Hjälparceller). I slutstadiet AIDS. HIV-2 mindre virulent, mindre smittsamt, mer svårbehandlat.

3 Hiv epidemiologi Ca 35 miljoner lever med hiv i världen Ca 6000 nya infektioner/dag varav 95% i låg och medelinkomstländer I Sverige ca 500 nya fall per år 1a pat 1982 Minst 2000 har avlidit Nu lever ca 6000 personer med hiv i Sverige (+mörkertal) 60% män, 40% kvinnor 50% heterosexuellt smittade, 30% MSM, 10% PIN

4 Antal HIV fall i Sverige

5 Hiv epidemiologi i Sverige Drygt personer anmälda med HIV Ca personer lever med hiv/aids (+15% mörkertal?) 60% män, 40% kvinnor 50% heterosexuellt smittade, 30% MSM, 10% PIN nya fall/år, varav ca hälften smittade utomlands 91% pågående ART 94% av dessa HIV-RNA <50 kop/ml (källor: Folkhälsomyndigheten och InfCare HIV 2013)

6 Antal PLHIV, nya HIV infektioner och dödsfall i AIDS (UNAIDS Global Report 2013)

7 HIV prevalence among adults (15-49 år) % 2012 WHO Adult HIV prevalence (%)

8 Hiv Sjukdomsförlopp

9

10 Primär HIV-infektion Symptom hos ca 50% Symptomdebut 1-4 v efter smittotillfället Symptomduration 1-2 v (dagar- 1 mån) Mononukleosliknande sjukdomsbild. Feber, faryngit, lymfkörtelförstoring. > 50% hudutslag - makulösa röda efflorescenser övre delen av thorax och rygg. Ibland ansikte, armar och lår. Serös mengit/meningoencephalit. Anemi, leukopeni, trombocytopeni. ALAT, ASAT stegrat. CRP normalt/lätt förhöjt. Hög virus-nivå. Hög smittsamhet.

11 Kronisk Hiv-infektion Bortsett från primärinfektion ofta inga symptom förrän CD4 minskat till < x 10 x 6 /l. Asymptomatiskt från något år - >10-15 år. Viktnedgång (kallas slim disease). Trötthet Nattliga svettningar Återkommande pneumonier Kronisk diarré

12 Kronisk HIV-infektion Tidiga symptom Candida stomatit Varicella zoster Seborroiskt eksem (=mjälleksem) Hårig leukoplaki på tungan,vit randig förändring, går ej att skrapa bort (EBV)

13 Aids acquired immunodeficiency syndrome, (på svenska förvärvat immunbristsyndrom ) Samlingsnamn för opportunistiska infektioner( t ex tuberkulos), maligniteter(tex Kaposis sarkom) och dåligt allmäntillstånd som ses hos HIV pat med låga CD4-celler

14 Diagnostik HIV-serologi: Hiv Ak/Ag test Kombotest. Informera pat att prov tas. Säkerställ återbesök om provet skulle vara positivt. Förhållningsregler Några veckor innan HIV-antikroppar bildas. I dessa tidiga fall kan test vara falskt neg. Antigentest oftast pos om symptomatisk primär HIV-infektion. Vid pos test kontakta hiv mottagning och ordna tid för pat samma dag som pat får besked Hiv mott gör konfirmerande test samt anmälan till Smittskyddsläkaren Snabbsvarstest: 20 minuter

15 Hiv behandling Principen är kombination av flera HIV-läkemedel. Virusreplikationen stryps -> Immunförsvaret (CD4) får chans att återhämta sig. 91% pågående ART 94% av dessa HIV-RNA <50 kopior/ml Med dagens läkemedel inte möjligt att viruset eradikeras men ger en närmast normal livslängd och reducerar smittsamhet

16 Smittvägar Blodsmitta. Infekterade blodprodukter. Iv missbruk med utbyte av kanyler. Stickincidenter. Sexuell smitta. Samlag vaginalt, oralt eller analt. 1/20 1/300 vid oskyddade anala samlag; 1/200 1/2000 vid oskyddade vaginala samlag Organ eller spermadonation. Mor-barn smitta. Vid graviditet, förlossning eller amning. Behandling påverkar smittsamhet

17 Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning (2 kap 2 ) Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. (Förhållningsregler) Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. (Informationsplikt)

18 Förhållningsregler 4 kap 2 Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom. Förhållningsreglerna får endast avse: 1. inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet, 2. förbud mot att donera blod och organ, 3. förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg, 4. skyldighet att informera vårdgivare och sådana som utför icke-medicinska ingrepp om smittbärarskap, 5. skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap, 6. skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning, 7. skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner, eller 8. skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare.

19 Hiv prevention ABC Abstain, Be Faithful, use a Condom Manlig omskärelse PEP- post-exposure prophylaxis PrEP pre-exposure prophylaxis TasP treatment as prevention, 96% minskad risk (HPTN 052, n=1763 par)

20 Tillbaka till Stockholm och lite mer statistik.

21 Rapporterade personer med hiv i Stockholms län , Könsfördelning 300 Kvinnor Män Totalt

22 Rapporterade hiv-fall i SLL Kön och ålder N= Kvinna Man Åldersgrupp

23 Födelseland och smittland 140 Född och smittad i Sverige Född utrikes, smittad i Sverige Född i Sverige, smittad utrikes Född och smittad utrikes

24 Antal fall 200 Rapporterade personer med hiv Smittväg Heterosexuell Intravenöst missbruk Homosexuell Annan 120 Hom; Het; Annan;10 IVM;9 Rapporteringsår

25 Rapporterade personer med hiv bland MSM Smitta i Sverige Född och smittad i Sverige Född utrikes; Smittad i Sverige RapporteringsÅr

26 Barn i SLL (n= 78) Kvinna Man

27 Nydiagnostiserade personer med hiv/aids 2013 (N=15) Utlandssmitta 8 Sverige Heterosexuell Homosexuell Intravenös

28 Late presenters Ca 50% av HIV patienter i Europa är sena testare, late presenters Def: CD4+ T-celler <350 och/eller AIDS definierande tillstånd vid diagnos 18% av PLHIV i USA är omedvetna om sin infektion (CDC) 10-20% mörkertal i Sverige? (Bengtsson L, Blaxhult A, Epiaktuellt 17 Okt 2007, SMI)

29 Testa frikostigt för hiv Alla som ber om ett test Epidemiologisk riskgrupp Högendemiska länder Sex mellan män Person som injicerar droger Klinik Primärinfektion Indikatorsjukdom

30 TIDIG DIAGNOS VÄLINSTÄLLD BEHANDLING

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag A I D S Accountability International Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända Diskussionsunderlag m.in hälsa meningsfull delaktighet integration hälsa Projektet är finansierat av Europeiska Integrationsfonden

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 1 HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 HIV/AIDS är utan tvekan den största utmaningen som läkare har ställt inför under

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Närståendes upplevelser när en familjemedlem eller någon i närkretsen lever med HIV/AIDS

Närståendes upplevelser när en familjemedlem eller någon i närkretsen lever med HIV/AIDS Närståendes upplevelser när en familjemedlem eller någon i närkretsen lever med HIV/AIDS - En litteraturstudie Next of kins experiences when a family member or someone in their proximity is living with

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm. Telefon 08-700 46 00

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Sprututbytesverksamhet i Sverige

Sprututbytesverksamhet i Sverige Kriminologiska institutionen Sprututbytesverksamhet i Sverige - En fråga om narkotikapolitik eller smittskydd? Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2009

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

DET DRABBAR ANDRA, INTE MIG

DET DRABBAR ANDRA, INTE MIG Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp Kurs 2VÅ60E Ht 2012 Examensarbete, 15 hp DET DRABBAR ANDRA, INTE MIG En litteraturstudie om människors upplevelser av att leva med HIV Författare: Mari Johansson

Läs mer