Nya BENEMILK - erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya BENEMILK - erfarenheter"

Transkript

1 Raisioagros kundtidning MAGASINET Foder, spannmål, insatsvaror och förnödenheter 1 14 Nya BENEMILK - erfarenheter TIPS INFÖR NY KONTRAKT- ODLINGSSÄSONG BLIR DU SUPERFARMARE ÅR 2014? DET BÄSTA FRÅN RAISIOAGROS KRYSSNING MED MÅLET EN GOD VALLSKÖRD

2 MAGASINET Aktuelt Raisioagro satsar på framtiden... Finländsk fiskfoderuppfinning... Den nya öppna nätbutiken... En glad kryssning... Växtodling Toppskördar med miljöhänsyn... 8 Tam spanmålsmarknad piggnar till Effektiv sjukdomsbekämpning Mot årets kontraktsperiod Blandgödsling ger bättre skörd Tips för havreodlare Raisioagros växtskyddsmedel Ny säsong, nya utsädessorter Nöt Mjölkproduktionen ökar Benemilk-uppföljningen Sorvo och Kiurumäki - två gårdar olika varanda Korna köar till roboten Ungboskapens år Kvigor fick god miljö Ändrad mineralutfodring på ekogårdar Varför slutade produktionen stiga? Lyckad ensilageproduktion Hundratonnare Fjäderfä Goda erfarenheter av hönskoncentrat Moderbroileruppfödning i Belgien Svin Nytt digivningsfoder i två faser Paavos spalt Närmat när den är som bäst Haltar svinet? Noggrann provtagning av svin På nätet Nyheter på nätet... Mellanmål Potatis är mångsidig basföda Nyheter Raisioagro gratulerar

3 LEDARE UTGIVARE Raisioagro Ab PB 101, Reso Tfn E-post: ANSVARIG CHEFREDAKTÖR Timo Huhtamäki försäljnings- och marknadsföringsdirektör Tfn REDAKTIONSSEKRETERARE Anna Peuravaara sakkunnig i marknadskommunikation Tfn REDAKTIONSRÅD Heikki Alastalo, utvecklingschef Juha Anttila, produktionschef Ilmo Aronen, F&U direktör Thomas Fagreholm, försäljningsdirektör Merja Holma, utvecklingschef Marja Hongisto, utvecklingschef Jaakko Laurinen, utvecklingschef Minna Oravuo, kundansvarig Päivi Volanto, utvecklings-/produktchef ADRESSÄNDRINGAR OCH BESTÄLLNINGAR Anne Aura Tfn REDIGERING OCH OMBRYTNING Team Keskikastari PÄRMFOTO Fiinikuva ÖVERSÄTTNING Hanna Luomala TRYCKNING ForssaPrint ISSN e årgången Våra köpvanor förändras Det förs ständigt diskussioner om handels roll och framtid. Med undantag av livsmedelshandeln har försäljningskurvorna för den traditionella handeln huvudsakligen gått neråt under det senaste året. Den elektroniska handeln blir allmännare i så snabb takt att varuhusens avdelningar för bruksvaror snart blir tennishallar, menade Kari Neilimo för en tid sedan. Försäljningen flyttas till nätbutikerna, både till inhemska och utländska, och detta gäller också för lanthandeln men varför? Inom handeln talar man gärna om mervärde. En person reparerar sin bil själv, en annan köper reparationsservice av en verkstad. Men om bilen stannar mitt på vägen är de flesta redo att betala ett tilläggspris för en snabb lösning på problemet. Men servicen får inte enbart vara skjorttvätt. I synnerhet då det gäller insatsvaror har kunden rätt att få sådan valuta för sina pengar att den ger mervärde i produktionsprocessen. För att kunna dra full ekonomisk nytta av foder och växtskyddsmedel krävs kunskaper om optimalt användningsätt. Det är min fasta övertygelse att en kompetent kundansvarig kan hjälpa gårdarna att göra bättre resultat genom att rekommendera korrekta produkter och utarbeta rekommendationer optimerade för gårdens mål och utgångsläge. Å andra sidan skapas mervärde i till exempel bränsleköpen med kostnadseffektiv verksamhet och pålitliga transporter. Men det är inte alltid som personlig service ger mervärde. Att göra en detaljerad foderbeställning eller att kolla bränslepriset är en enkel åtgärd via nätservicen oberoende av veckodag eller tid på dygnet. För kontraktskunder är beställning via nätet också alltid den förmånligaste beställningskanalen, eftersom den berättigar till extra rabatt på priset. Varför skulle dessa inte kunna digitaliseras helt och hållet? I början av året utökades vårt sortiment i nätbutiken till att omfatta också en öppen nätbutik. I öppna butiken kan man köpa varor med hjälp av bankkort, och samma sortiment som i kontraktkundernas nätbutik finns att köpa med undantag av ett par varor. Som Raisioagros nya försäljnings- och marknadsföringsdirektör kan jag lova att i denna djupa och omfattande ändringsprocess har vi den rätta filosofin och de rätta metoderna inom räckhåll. Följande AgroMagasinet utkommer i april Timo Huhtamäki 3

4 AKTUELLT AGRO magasinet 1/14 Raisioagro satsar PÅ FRAMTIDEN Raisioagro är en modern aktör inom lantbrukshandeln och satsar på framtiden. Långa traditioner och finländskt ägande ger perspektiv och garanterar att vi har omfattande förståelse för våra kunders behov. TEXT: Jarmo Puputti, VD, Raisioagro Ab FOTO: Janita Virtanen Strukturutvecklingen och teknologin ändrar producentens vardag i en accelererande takt. När kunskapen och skickligheten ökar, ställs också målen högre. I en värld där det blir allt flere munnar att mätta i en rasande takt och där odlingsmarken krymper måste produktiviteten öka. Innovationerna har stor betydelse för att produktiviteten ska förbättras. Med hjälp av förädling av odlingsväxter och djurmaterial har produktionspotentialen ökats och kan fortfarande ökas. Högklassiga produktionsinsatser, gediget kunnande och innovationer behövs dock för att potentialen ska kunna utnyttjas. Uppfinningar gör produktionen effektiv På fodersidan har Raisio under årens lopp kommit ut på marknaden med banbrytande lösningar. Bland dessa är de senaste Benemilk-innovationen, som fått internationell uppmärksamhet, och foderkonceptet Hercules LP Opti, som förbättrar regnbågslaxens näringsmässiga kvalitet. Vid sidan av allt bättre foder utarbetar vi också rekommendationer och koncept för utfodring för att bästa möjliga nyttoförhållande ska nås. Denna professionalitet har vi uppnått genom målmedvetet forskningsarbete och genom att mångfaldiga den bästa praxisen i samarbete med våra kunder. Inom åkerbruket arbetar vi för större skördar och bättre produktivitet oberoende av om det gäller vall, spannmål eller oljeväxter. Också här består vårt framgångsrecept av högklassiga insatsvaror, som är lämpliga för våra förhållanden, och Genom att satsa på utveckling av vår egen verksamhet säkerställer vi också att våra kunder har framgång i framtiden. Detta var Jarmo Puputtis viktigaste budskap på Raisioagros kryssning av vårt gedigna lantbrukskunnande. Också miljön mår bra I de branscher som våra kunder hör till är det typiskt att det ekonomiska resultatet förbättras av produktionseffektivitet och det är också till miljöns fördel när värdefulla produktionsinsatser utnyttjas så väl som möjligt. Tävlingen Vi söker en superfarmare, som vi ordnade förra odlingssäsongen, visade att en stor skörd förbättrar både det ekonomiska resultatet och miljöeffektiviteten. Den kunskap vi fick tack vare tävlingen omarbetas till praktisk rådgivande kunskap, som vi vill hjälpa våra kunder att använda för att nå bättre resultat. Ivriga av den fina erfarenheten ordnar vi en likadan tävling också i år. Välkommen med! En ny tids lanthandel Raisioagro har ett servicekoncept som avviker från den traditionella lanthandelns. Våra kundansvariga ger alla gårdar personlig service, utan någon fast adress för handelsplatsen. Denna service kompletteras med en kraftig satsning på handel över nätet. När jag började som VD på Raisioagro i början av november, tog jag emot ett ledande företag och dess professionella anställda. I samtalen med kunderna har jag förstått, att man litar på Raisioagro och sätter värde på dess professionalitet och produkter. Jag vill också för egen del se till att Raisioagro förblir sina kunders främsta kompanjon i framtiden. 4

5 Finländsk fiskfoderuppfinning TEXT: Ilmo Aronen FOTO: Tomi Kantola Raisios och Intellectual Ventures (IV) samföretag Benemilk Ab har lämnat in en pantentansökan på en finländsk fiskfoderuppfinning och inleder marknadsföring av denna i USA. Patentansökan gäller ett fiskfoder framtaget av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, där fiskoljan har ersatts med den mera ekologiska och förmånliga rapsoljan i högre utsträckning än förr utan att laxens kvalitets- och hälsoaspekter blir lidande. Raisioagro har varit en viktig samarbetspartner för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i framtagningen av det nya fodret och Raisio har redan tagit metoden i bruk. Med Hercules LP OPTI utfodringsprogrammet kan man göra utfodringen av fisk mera vegetabilisk utan att fiskens goda näringsvärde försämras. I och med uppfinningen förbättras lönsamheten och den ekologiska hållbarheten i fiskuppfödningen, när fiskolja som härstammar från naturfisk behövs i märkbart mindre utsträckning. I forskningen som koordinerades av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet ersattes den dyra, svåråtkomliga fiskoljan med rypsolja, som till största delen var finländsk, i startuppfödningen av lax. Först i slutskedet av uppfödningen höjdes fodrets fiskoljeinnehåll. När fiskoljan ersattes med rypsolja i startuppfödningen, minskade fiskoljebehovet med omkring hälften, utan att laxen skulle ha lidit i fråga om hälsosamhet, tillväxt, förädlingsbarhet, hållbarhet och smak. Också fiskprodukternas halter av främmande ämnen sjönk. Enligt forskningen hade de laxar som fått Fiskoljan ersätts med finländsk rypsolja rypsoljefoder fler hälsosamma fettsyror än inhemsk naturfisk eller importfisk med vitt kött. Att ersätta den dyra fiskoljan med rypsolja i laxfodret förbättrar fiskuppfödningens produktionskedja och lönsamhet i märkbar grad. I ett börsmeddelande som gällde nyheten konstaterade Raisios VD Matti Rihko: Det är uppmuntrande att ny finländsk toppkompetens än en gång kan saluföras i världen och att uppfinningen kommit till som ett samarbete mellan vetenskap och företagande. Värdet på uppfinningen kan växa de närmaste åren i och med en ökad efterfrågan på lax, och också för att de naturfiskstammar som utgör råvaror för fiskoljan krymper. Uppfinningen fungerar och är en hållbar lösning för att förbättra nyttoförhållandet i matkedjan, vilket är en central utmaning och en möjlighet då man skapar matkedjor i framtiden. IV:s grundare och tekniska chef Edward Jung konstaterade: Den nya fiskfoderuppfinningen visar på livsmedels- och agrokulturella sektorns stora potential för att lösa globala problem och förbättra lönsamheten. Denna patentansökan är en praktisk fingervisning om att Raisios och IV:s samföretag kan fungera som en plattform också för ett mera omfattande samarbete. Diplom från Karelska republiken Karelska republikens jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksministerium har beviljat ett diplom till försäljningschef Erik Norrgård på Raisioagro för hans tio år långa och intensiva arbete med att få den karelska fiskuppfödningsnäringen att gå över till mera miljövänliga, moderna och effektiva fiskfoder och också för hans anvisningar om hur man kan dra optimal nytta av fodren. Raisio- agro är områdets marknadsledare då det gäller fiskfoder med huvudprodukten Hercules LP, ett fiskfoder med lågt fosforinnehåll. Karelska republikens jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksministeriums direktör minister Grigori Manuilov (till vänster) och Raisioagros största återförsäljare och föreningen Karelens fiskuppfödare OF- K:s direktör Valeriy Artamonov (till höger) överräckade diplomet till Norrgård. 5

6 AKTUELLT > AGRO magasinet 1/14 Den nya öppna nätbutiken Raisioagros elektroniska kundtjänster utvidgas. Vid sidan av nätbutiken för kontokunder har vi nu en nätbutik som är öppen för alla. TEXT: Vesa Pursiainen Via den nya serviceformen kan alla som vill bekanta sig med Raisioagros sortiment och göra inköp. Butiken är strukturerad så att den ska vara lätt att använda för kunden. För att komma in i butiken krävs bara en snabb registrering. Nätbutiken är en direkt åtkomst till samma beställningssystem som används av våra kundansvariga. På nätbutikens ingångssida hittar du en länk till Raisioagros andra serviceformer, till priset på odlingsväxter, väderlekstjänsten eller varför inte till den här tidningens färskaste nummer. Klicka till sortimentet I butiken hittar du Raisioagros hela sortiment: insatsvaror, förnödenheter och foder. Du får snabbt tilläggsuppgifter om varorna genom att läsa produktkorten och brukssäkerhetsinformationen i nätbutiken. Bakom nätbutikens flik Eget konto kan du följa med din beställningshistoria och du hittar snabbt allt vad du beställt förut. Du kan gå in i butiken på finska och på svenska. Det som du beställer i butiken kan du betala med bankkoder eller kreditkort. Beställningarna levereras till kunderna med Raisioagros leveransservice. Leveranstiden för beställningarna är 3 7 vardagar. Merparten av beställningarna levereras inom tre dagar efter beställningen. Som kund i nätbutiken får du samma förmånliga frakt som våra kontokunder. Produkter för kontokunder För att kunna beställa bulkfoder och brännolja måste du vara kontokund. Eftersom man vet de exakta mängderna av dessa varor först när de lossats, kan man inte betala för dem på förhand. Men du kan beställa dem i nätbutiken för kontokunder. Kontokundbutiken som kräver inloggning kommer huvudsakligen att vara en elektronisk beställningskanal för våra egna kontokunder. Det är endast genom att logga in i nätbutiken för kontokunder som du får egna avtalsvillkor. Om du är vår kontokund, kan du beställa koder med ditt kundnummer och med din e-postadress genom att klicka på länken på nätbutikens ingångssida. Kampanjer för alla I framtiden kommer vi att på ett aktivt sätt skapa erbjudanden och kampanjer, som blir till nytta för dem som besöker vår nätbutik. T.ex. Raisioagros agrodagar som ordnas varje vår kommer i år att lanseras också i nätbutiken, för att alla våra kunder ska ha möjlighet delta i evenemanget antingen på orten eller hemma vid datorn. Du får hjälp med att använda Raisioagros elektroniska tjänster antingen av din kundansvariga eller genom att be om anvisningar via e-post på adressen: Du behöver inte vara kund hos Raisioagro sedan tidigare för att kunna göra inköp i vår nya nätbutik. Bekanta dig med butiken på adressen: kauppa.raisioagro.com > Raisioagros nya öppna nätbutik och också dess större utbud var ett ämne för samtal på sammanträdesdäck under kryssningen. Bl.a. regnkläder kan beställas i butiken. Juhani Tami Tamminen gjorde det klart på sin föreläsning att en vinnare aldrig ger upp och att den som ger upp aldrig blir en vinnare. 6

7 > En glad kryssning TEXT OCH FOTON: Janita Virtanen Raisiogros kundkryssning samlade ett rekordantal deltagare i år. Så många som 1700 kom med och underhållningen var uppskattad. Äran för det går till Lauri Tähkä, Aku Hirviniemi och Tami Tamminen som fick kryssningsgästerna på gott humör och väckte danslusten. Rungande skratt fyllde restaurangens huvudsal, när Aku Hirviniemi bröt isen med sitt välkomstframträdande. Hirviniemis, alias Harjakainens, offer blev både vår färska VD Jarmo Puputti och de intet ont anande kryssningsgästerna, och knappast har väl någon bongat en så uppmärksam och tagen publik tidigare i huvudsalen ombord på Silja Symphony. Den första kryssningsdagen gick i underhållningens tecken, när karismatiska Saija Tuupanen charmade både unga och gamla kryssningsgäster. Men kryssningens främsta dragplåster var ändå landets permanenta favorit Lauri Tähkä, som inte lämnade någon oberörd med sin energiska scenshow. Den andra kryssningsdagen började med Elovena-bingo och en danskurs. Vid samma tid åkte 16 bussar med ett rekordantal kryssningsgäster mot exkursionsmålen i Stockholm. Eftermiddagen var reserverad för branschföreläsningar och mot kvällen fortsatte diskussionerna i utställningshallen i underhållningens och smakprovens tecken. Dansorkestern Neljän Suora underhöll ända in på småtimmarna, och med tanke på hur många det var som dansade var det knappast någon som led av dansbrist. Abba och Tami charmade Abbafansens förväntningar infriades, när Abba-museet öppnades i maj 2013 och ett överflöd av bildoch videomaterial blev tillgängligt. Det nya exkursionsmålet hade en stor mängd fans som länge hade väntat på möjligheten att sjunga och dansa till Abba-takter genast på morgonen. Ingen led av rampfeber och Mamma Mia och Dancing Queen fick ny koreografi följd av rungande applåder. För många var det en höjdpunkt under andra kryssningsdagen då de > > Aku Hirviniemi, alias Harjakainen, satte Raisioagros nya VD Jarmo Puputti på ett eldprov vid sitt välkomstframträdande. Lauri Tähkä tog publiken.. Abba-museet var med som exkursionsmål för första gången. Tiina Kyrkkö och Riitta Kilkkilä från Vuolenkoski var ett par som märktes i mängden och de hängav sig entusiastiskt åt museets möjligheter. fick lyssna till Juhani Tami Tamminens träningsföreläsning Lär dig klara av förändringar, där han inte sparade på speltermer och inte gav något utrymme för medelmåttighet. Nyckelorden i Tamminens föreläsning var förbinda sig till ett utmärkt arbete, styrkan i attityderna och förberedelse för förändringar. Han sporrade till aktivitet, till övertygelse, till hjälpsamhet och till att väcka förtroende på vägen mot framgång och till att minnas livets viktigaste tumregel. Sträva framåt mot din vision. Alla stora prestationer har börjat med visioner. Visionerna är engagemangets och kreativitetens bränsle och får energin att flöda varje morgon. 7

8 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Saldot från Vi söker en Superfarmare 2013: TOPPSKÖRDAR med miljöhänsyn Den första Superfarmare-tävlingen går till historien för höga skördar och utmärkt näringsbalans. Det gick bra att förena miljöhänsyn och resultaträkning. Anmälningar till årets tävling har redan börjat komma in. TEXT OCH FOTO: Jaakko Laurinen Mari Ketola (till vänster), Petri Holma, Tuomas och Satu Levomäki, Tuula och Kalle Eskola, Seppo, Ilmari och Marja Hunsa samt Kalle och Päivi Vanha-Perttula firade Superfarmare-tävlingens resultat på badinrättningen i Ikalis i slutet av januari. Tävlingen Vi söker en superfarmare var den första där vi också poängsatte miljöhänsynen. Beräkningen gjordes med Raisios eget koncept Closed Circuit Cultivation med index för EkoPlus (kärnskördens energihalt i förhållande till energin i insatsvarorna), för HiiliPlus (kolavtrycket) och för VesiPlus (kväve- och fosforbalansen). Bakgrunden till HiiliPlus-indexet Vilka är då de viktigaste faktorerna när HiiliPlus-indexet för kolavtryck bildas och vilka faktorer ledde till skillnader i de tävlandes resultat? Raisio-koncernens expert på hållbar utveckling, Aki Finér, anser att göd- 8

9 Blid du Superfarmare 2014? Bra tävlingar brukar fortsätta. De växter som man kan tävla med i år är liksom i fjol vårvete, korn, havre, vårraps och vårryps. Dessutom kan också vallproducenter delta i tävlingen. De tre tävlande som placerar sig bäst belönas med insatsvaror från Raisioagro till ett värde av euro. Om du är intresserad av att delta, ta kontakt med din kundansvariga. seln är den främsta orsaken till att växthusgaser bildas. Följande stora utsläpp av växthusgaser uppstår vid kalkning och torkning av skörden. Det är ytterst viktigt att använda jordförbättrande kalk, då man eftersträvar goda skördar, fastän det leder till utsläpp. Det utsläpp som uppstår då kalken framställs kan minskas med biprodukter från industrin. Den kalkfiber från skogsindustrin som till exempel Petri Kuokka använde är kolneutral i tillverkningen. Biotit som användes av Ilkka Matinolli alstrar också anmärkningsvärt litet utsläpp. Kalkningseffekten per ton från nämnda produkter är dock låg. De utsläpp som uppstår av torkningen kan minskas genom en övergång till förnybara bränslen. Denna möjlighet utnyttjades endast av Tuomas Levomäki, som till 75 % torkade sin spannmål med flis. Petri Holma drog fördel av en ytterst låg tröskningsfuktighet, som ledde till en mycket låg förbrukning av olja och el vid torkningen. Kolavtrycket från Holmas odling blev rekordlågt. Gödselns stora inverkan på utsläppen av växthusgaser beror huvudsakligen på kvävet, eftersom kväveoxidul är en kraftig växthusgas. Den kväveoxidul som uppkommer vid framställningen av kväve finns med i skördens kolavtryck. På Yaras fabriker används en katalytteknik som enligt Raisios beräkningar har minskat kolavtrycket från spannmålen med omkring 10 %. Denna minskning finns också medtagen i Superfarmarens kolavtryck, säger Aki Finér. Analyserna visar behoven För planeringen av gödslingen och själva gödslandet finns det nuförtiden allt fler alternativ. Det är viktigt att känna till det faktiska näringstillståndet. Alla borde kryssa för spårämnesanalyser då prov för markkartering sänds in. Vid sidan av spårämnespaketet lönar det sig också att analysera borhalterna. Megalab-analysen visade borbrist på många skiften som var med i Superfarmare-tävlingen. Om bristen är konstaterad, kan man använda bladgödsel med spårämnen. När man väljer lämplig bladgödsel, lönar det sig att jämföra hur många gram per liter olika produkter innehåller av de näringsämnen som marken har brist på. På det sättet hittar man en produkt som har avsedd verkan. Delad gödselgiva I Superfarmarnas gödslingsprogram kom kreativiteten till uttryck. Delad gödsling med granulat användes av alla som odlade vårvete, dvs. Petri Kuokka, Kalle Eskola och Tuomas Levomäki. Levomäki optimerade också ytgödselmängden med Yara N Sensor-tekniken. Kuokka delade gödselgivan för att minska riskerna. Eskolas taktik var att trygga en tillräcklig näringstillgång i alla situationer. Eskola och Kuokka försökte dessutom höja proteinet med kvävelösning vid axgången. Bladgödsling med spårämneslösning De flesta tävlande använde bladgödsel med spårämneslösning. Den intressantaste produkten var Solatrel som Eskola och Vanha-Perttula använde. Dess främsta näringsínnehåll är fosfor, men den innehåller också kalium och flera spårämnen. Produkten ger överraskande god avkastning hos spannmålen. Kalle Eskola fick en fingervisning om dess verkan, när han spred överbliven blandning från tävlingsskiftet på ett par kornsträngar på ett annat skifte. Besprutningen var så sen att kornet gått i ax. Endast tusenkornsvikten kunde påverkas i det skedet. Axen på de besprutade strängarna hängde på ett avvikande sätt vid tröskningen, och det var intressant. Han tröskade strängarna i säckar som vägdes. Resultatet visade på 400 kilo mera spannmål per hektar från de strängar som fått baldgödseln jämfört med dem som blivit utan, berättar Eskola. 9

10 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Tam spannmålsmarknad piggnar till Den milda och fuktiga vintern har varit skonsam mot höstspannmåls- och höstrapsodlingarna. De goda utsikterna för den nya skörden påverkar också aktuella prisnoteringar. TEXT: Minna Oravuo Den gångna säsongens stora skörd har hållit prisen lägre än under föregående säsong. Också på världsmarknaden har prisen snarare sjunkit än stigit under hösten och vintern. I Europa och Ryssland har vintern varit mild ända till början av januari. Nederbörden har också varit tillräcklig för det mesta, ställvis har den varit en aning riklig. Höstspannmålen och höstrapsen har alltså stått sig väl och tillsvidare förebådar de en god skörd. Inte heller från Nordamerika har det rapporterats om problem, utan grödorna har övervintrat väl hittills. Vädret under tiden januari-mars i Centraleuropa bestämmer slutgiltigt hur övervintringen lyckas. Om det blir sträng kyla efter den långa milda perioden utan något skyddande snötäcke har vi en besvärlig situation. Eftersom säsongen har fått en god start i Europa då det gäller höstspannmålen, och arealerna är ungefär lika stora som året innan, ligger förväntningarna på den totala veteskörden nära den som tröskades i höstas. Detta märks också i marknadsförväntningarna och prisnoteringen på den nya skörden, som är på en lägre nivå än den nuvarande. Denna situation är rätt vanlig. I söder har produktionsförhållandena förblivit goda I Australien startar tröskningen vid årsskiftet. I Australien lider grödorna ofta av torka, men den säsong som just nu avslutas har varit gynnsam och man kan få en god skörd i jämförelse med året innan. I Argentina och Brasilien växer grödorna i detta nu. Fastän vi ibland har fått läsa om problem under höstens lopp, är förhållandena på det hela taget goda, och vi väntar på en stor totalskörd. I synnerhet för sojans del är utsikterna goda då det gäller mängder och förhållanden. Finland har stor areal med höstspannmål Den vackra varma hösten gynnade höstsådden. Höstvetets såningsareal steg ända till hektar, vilket är en ovanligt stor areal. Enligt Tike är såningsarealen för höstråg ca ha, vilket ligger nära medeltalet för slaget i fråga. Det mycket milda och regniga vädret under senhösten och årsskiftet stoppades av en period med sträng kyla. Eftersom broddbestånden skyddas av endast ett tunt snölager, ökar en lång, kall period risken för vinterskador. Tamt utbud på inhemsk spannmål Det inhemska priset på spannmål har fortsatt sjunka sedan hösten. Prissänkningen på korn och havre planade ut under hösten. Men i synnerhet priset på foderhavre har sjunkit mycket lågt. Priset på vete steg en aning vid slutet av året liksom i det övriga Europa, men efter årsskiftet har det börjat sjunka igen. Eftersom prisen i vårt land följer med prisen i Euroropa, fanns det inga tecken på någon kraftig vändning uppåt i slutet av januari. Den sjunkande pristrenden har hållit utbudet relativt lugnt. På Raisioagros fabriker och Raisios kvarnar har spannmålslagren räckt till trots det knappa utbudet. Ett tydligt tecken på att marknaden piggnar till kunde märkas efter nyår, om man jämför situationen med november-december. När våren närmar sig brukar utbudet öka ända fram till vårsådden. 10

11 EFFEKTIV sjukdomsbekämpning Raisioagros sortiment av sjukdomspreparat domineras av två effektiva produkter, som ger ett mycket brett och långvarigt skydd mot spannmålens sjukdomar, om de används tillsammans Mirador och Proline. TEXT: Jaakko Laurinen Mirador är en strobilurin som ger skydd och dess verkande substans är bekant från Amistar. Proline är marknadens effektivaste triatsol, som renar grödorna från och skyddar dem mot sjukdomar. Proline är en internationellt erkänd produkt. I flera länder är den en väsentlig del av besprutningsprogram, vars mål är att bekämpa svåra växtsjukdomar. En specialegenskap är t.ex. verkan mot rödmögel, om behandlingen sker först vid blomningen. Med Proline har man ofta sökt och också funnit lösningar på fall, där en sjukdom utvecklat resistens mot många gamla preparat. Eftersom man känner till effekten i alla länder, är priset högre än för vissa andra gamla preparat. Också tillgången kan vara begränsad i avlägsna nordliga trakter, eftersom det finns köpare på närmare håll. Den verkande substansen i Proline, protiokonatsol, finns också i färdiga blandningar, men i lägre halter än i själva Proline. Ökad bredd och verkan Proline är ett bra preparat om det används ensamt, men om det förenas med ett preparat av strobilurintyp får det en ännu bredare verkan. Då behöver inte bruksmängderna heller alltid vara i övre kanten av mängdintervallet. Mirador har visat sig vara förenligt med Proline. Med bruksmängderna 0,25 liter + 0,25 liter per hektar har man fått bestånden att hållas friska medan skörden bildats. När man använder effektiva medel är det bra att tänka på att om bruksmängderna är måttliga, blir också säden mogen i tid. Både Proline och Mirador har en förmåga att hålla bestånden gröna. Detta upplevs vara enbart en fördel i många länder, eftersom en grön växt assimilerar och ger större skörd, men med den korta vegetationsperioden i vårt land kan det vara till förfång. Detta minns de som använde de höga mängder som rekommenderades, när strobilurinpreparaten först kom ut på marknaden. Om det ser ut som om sjukdomar hotar då man inleder växtskyddet, är det skäl att höja mängden Proline som har skyddande verkan. Så har man gjort i rutförsök hos Boreal och resultatet kan ses i schemat på sidan. Blandningen Proline 0,4 l + Amistar 0,3 l gav bäst resultat i försöket. Erfarenheter i praktiken ger samma information om att preparaten fungerar bra. Sjukdomsförsök på sena vetesorter (Marble och Trappe) Skördeökning kg/ha Proline 0,4 Kontroll 1: Kontroll 2: + Amistar 0,3 l Strobi 0,4 + Triatsoli 0,4 l Färdig blandning 1,25 kg Källa: Boreal

12 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Mot årets KONTRAKTSPERIOD Marknadspriset och odlingsväxternas prisförhållanden är viktiga faktorer, då man planerar den kommande odlingssäsongen. Åtminstone lika viktigt är det att odla grödor som har en säker marknad. Att säkerställa en köpare med ett odlingskontrakt ger odlingen ett gott utgångsläge. TEXT: Minna Oravuo Raisioagros kontraktsmodeller 2014 Kontrakt till marknadspris Kontrakt till fast pris Kontrakt till medelpris Raisioagros kontraktsgödor 2014 Kvarnvete (höst- och vårvete) Råg Grynhavre (Barke, Tipple, Fairytale, Marthe, Charmay, Cha Cha) Foderkorn Fodervete Foderhavre (leverans till Reso) Bondböna Foderärter Ryps och raps 12 Foderkornets och kvarnvetets prisutveckling 2013 /ton Marknadspris Medelpris Medelpris + kontraktsarvode Foderkorn Ylivieska Kvarnvete Reso

13 I nnevarande marknadssäsong skiljer sig från de två föregående, balanserade spannmålsmarknadsåren. Flera aktörer inklusive Raisioagro har sporadiskt begränsat spannmålsinköpen av andra än kontraktsodlare. Det har alltså funnits en konkret nytta med kontrakt. Det lönar sig alltid att trygga kompanjonskapet, eftersom det är omöjligt att förutse framtiden. Också husdjursgårdarna gör väl i att trygga en köpare av avsalugrödor med kontrakt. Mångsidiga kontrakt På sedvanligt sätt har tecknandet av kontrakt inletts i början av året. Kontrakt tecknas på alla spannmålsslag kvarnvete, råg, grynhavre, maltkorn, fodervete, foderkorn och foderhavre och bland proteingrödorna på foderärt och bondböna. I Ylivieska och Kouvola tillverkas Benemilk-foder. Fodrens huvudsakliga råvaror är foderkorn och fodervete av god kvalitet. Vi behöver fler kontraktsodlare i synnerhet av fodervete och foderkorn på Ylivieska och Kouvola foderfabrikers anskaffningsområde. Fortsatt svårt för oljeväxter Utmaningarna med odlingen av oljeväxter verkar inte minska. Ända till slutet av januari levde vi i spänning, om vi får använda betat utsäde inkommande vår eller inte. Men det får vi. Raisioagro tecknar alltså ryps- och rapskontrakt för kommande säsong och säljer betat utsäde till sina kontraktsodlare. Behovet av inhemskt protein är lika stort som förr och det söks hela tiden lösningar för att öka graden av inhemskhet. I och med att det odlas allt mindre oljeväxter är det ett bra alternativ att odla bondböna, eftersom det går mycket bra att använda denna i både nöt- och fiskfo- der. Det finns alltså efterfrågan på bondböna. Grynhavre till kvarnen i Nokia Det finns en stabil efterfrågan på grynhavre av god kvalitet på vår kvarn. Välj en havresort som producerar en bra skörd med stora kärnor på dina åkrar. Använd endast betat, iståndsatt utsäde för att minimera bildningen av mögeltoxiner, och försök hålla en mångsidig odlingsföljd. Undvik havre efter havre. Fastän havremarknaden har varit tam i vinter, behöver vi odlare av grynhavre. Vid sidan av kontrakt på vanlig grynhavre behöver vi också fler kontrakt på ekogrynhavre. Vi tecknar kontrakt också på andra ekospannmål, ekobondböna och ekofoderärt. Kontrakt till medelpris ger högt arvode Ofta hoppas spannmålssäljaren få marknadens bästa pris. Men det är sällan som detta lyckas, eftersom prisvariationerna är stora och det är omöjligt att förutse framtiden. Förläggningen av spannmålshandeln påverkas också av andra faktorer än av marknadsläget, som t.ex. lagerutrymmeskapaciteten, menföre, höst- och vårarbeten och semestrar. Det har varit möjligt att teckna kontrakt till medelpris ett par år redan. Men det är dock inte många odlare som har valt kontraktsmodellen i fråga för att minska prisriskerna, och därför har vi ändrat kontraktsvillkoren i betydande grad. Med ett kontrakt till medelpris kan leveransen ske när som helst under prisperioden och då minskar prisrisken, eftersom priset baseras på hela periodens medelpris. Medelpris kan först låta som ett dåligt alternativ bara medelmåttigt och mediokert. Men fastän prisen har varierat mycket, har de största variationerna oftast inträffat från en säsong till en annan, när man övergår till att ta emot en ny skörd eller när en ny växtperiod börjat. Under en pågående säsong har variationerna varit märkbart mindre. Några priskurvor från i höstas visar hur medelpriset placerade sig i jämförelse med det grundpris som Raisioagro dagligen noterar. När man till medelpriset fogar arvodet för kontrakt, skulle ett kontrakt till medelpris oftast ha gett höstens bästa pris för de flesta grödorna. Medelpriskontraktet har tre prisperioder I kontrakt till medelpris kan man välja mellan tre prisperioder: period I , period II och period III När kontraktet tecknas bestäms också prisperioden. Medelpriset räknas ut som medelpriset för perioden i fråga från Raisioagros dagligen noterade pris. Eftersom det slutliga medelpriset kan fastställas först efter periodens slut, görs avräkning i två omgångar. Den första avräkningen görs normalt 30 dagar efter leveransen och den andra avräkningen görs när prisperioden gått ut. Spannmålen levereras under avtalad prisperiod. Arvodet för kontrakt till medelpris har höjts. Kontraktsarvodet är fem euro/ton under första och andra perioden och sju euro/ton under den tredje perioden. Arvodet som du får för kontrakt till medelpris säkerställer att du alltid får ett pris som är bättre än leveransperiodens medelpris. Om du vill säkerställa denna betydande fördel i kontraktet, ska du skynda dig, eftersom vi tecknar endast en begränsad mängd kontrakt till medelpris. 13

14 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 BLADGÖDSLING ger bättre skörd Kompletterande gödsling via bladen är en viktig del av näringsunderhållet, om man vill ha en stor och högklassig skörd. TEXT: Heikki Alastalo Bladgödslingen tillför beståndet näring i små doser och därför är den lämplig som komplement till vårens NPKS-gödsel. Bladgödsling är ett snabbt och effektivt sätt att åtgärda näringsbrist. Med bladgödslingen kan du hjälpa till under växtens kritiska tillväxtskeden, t.ex. under protein- och oljebildningen och under blomningen. YaraVita för många slags behov I YaraVita-serien finns gödsel för korrigering av vissa näringsbrister och näringsblandningar, som är skräddarsydda för att öka skörden hos olika växter. Rätt användning av näringsämnena vid rätt tidpunkt och i korrekta mängder tryggar en god skörd med låg hektarkostnad. YaraVita Gramitrel är en spårämneslösning med flera näringsämnen som motverkar spårämnesbrist, men den kan också användas för bättre vallväxt. Lösningen innehåller alla de viktigaste spårämnena och ger snabb verkan. Gramitrel är förenligt med de flesta växtskyddsmedlen som Raisioagro saluför, t.ex. Classic, Ariane S, Swipe och Proline. Produkten har också god regntålighet. MantracPro är marknadens kraftigaste mangangödselmedel. Det upptas mycket snabbt av växten och verkningstiden är lång. MantracPro passar i olika växtskyddsprogram. Detta minskar antalet besprutningsgånger och man sparar både tid och pengar. YaraVita-bladgödselmedlens förenlighet med växtskyddsmedel finns på adressen Med YaraVita-bladgödsel korrigerar du enstaka näringsbrister under växtperioden. Med YaraVita-seriens mångsidiga produkter kan du behandla odlingsväxterna exakt och vid rätt tid. Yara Megalab växtanalys Med hjälp av Yara Megalab-växtanalysen kan du precisera gödslingen enligt skördepotentialen och få reda på latent näringsbrist i beståndet. Nyttan med växtanalyser: preciserar behovet av tilläggsgödsel upptäcker latent näringsbrist övergödning undviks planering av följande års gödsling val av rätt produkt skörden maximeras kostnadsinbesparing förberedelse inför näringsbrist Du får Yara Megalabs växtanalyspaket och tilläggsuppgifter om det av Raisioagro. Du kan också beställa ett parti om 10 växtanalyspaket på webbplatsen 14

15 Tips för HAVREODLARE Det för oss så vanliga livsmedlet havre är hälsosammare än många moderna superfood-produkter. TEXT OCH FOTO: Jaakko Laurinen Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderade med en sträng måttstock vilka påståenden om hälsosamhet hos livsmedlen man kan lägga fram. Endast få produkter eller råvaror får överhuvudtaget klassas som hälsosamma, men havren har hela tre hälsosamma egenskaper. Av denna och också av många fler orsaker råder det en stor och växande efterfrågan på havre. Men priset på spannmål ligger lågt just nu och i jämförelse med föregående års pris verkar det vara mycket dåligt. Också priset på havre har upplevts som lågt. Kvarnhavre har dock klarat sig rätt bra i pristabellerna. Priset på grynhavre överstiger i största delen av Finland priset på foderkorn. Odlingskostnaderna för havre är i många avseenden lägre än för korn, för att inte tala om vete. Jämfört med andra sädesslag är utsädesmängden och kostnaderna för havre 20 % lägre, det behövs mindre sjukdomsbekämpning och oftast klarar man sig med kortare torkningstid. Och i fråga om avkastningsförmåga ligger havren inte efter de andra spannmålen. I växtföljden kan havren avbryta kedjor av sjukdomar på spannmål. När man odlar havre för livsmedelsbruk, är förbudet mot CCC det enda som skiljer livsmedelshavren från foderhavren. Du kan läsa mer om odling av havre t.ex. på Spannmålsbranschens samarbetsgrupps webbplats Grynhavren har efterfrågan! Växtskyddsplanen TEXT: Jaakko Laurinen En hel skara odlare nappade på ett växtskyddsmedelserbjudande med tillhörande växtskyddsplan, som kallas AgroVisu. När man har grundläggande uppgifter om grödornas odlingsarealer och eventuella särproblem, kan kundansvariga göra tankblandningar och en växtskyddsplan med hektaråtgången per gröda. Odlaren Matti Valkama från Valkeakoski var en av de första som hann bekanta sig med AgroVisu. Planen kommer att underlätta arbetet när besprutningen börjar om med i traktorn AgroVisu underlättar besprutningsarbetet några månader. Jag kommer att skriva ut den och ha med den i traktorn, säger Valkama. I AgroVisu hittar odlarna stöd för besprutningen och hjälp att uppfylla IPM-kraven enligt Valkama. Man måste också ha kvar den skiftesvisa bokföringen, men AgroVisu har sin egen funktion. Planen är tillräckligt enkel som arbetsbeskrivning, därför att den inte innehåller alltför mycket information. Men Valkama har också förslag till förbättringar. Kontraktsodlarna skulle kunna ha sin egen Agro- Visu-version. Det kanske blir så i framtiden, men först behöver vi mera erfarenhet av programmet. Basgödsling och utsäde kommer också att tas med utöver bladgödslingen. Utskriften duger alltså bra som en anskaffningsplan för produktionsinsatser. 15

16 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Raisioagros växtskyddsmedel ger rena och friska grödor Raisioagro har ett brett utbud av växtskyddsmedel, som möjliggör en högklassig och riklig skörd. Hos oss hittar du säkert lämpliga produkter både för spannmål, oljeväxter och för vall. TEXT: Heikki Alastalo Bekanta dig med utbudet via nätbutiken kauppa.raisioagro.com CantorMegaPack en effektiv lösning för vårspannmålen och klöverfria skyddsvallar CantorMegapack har bred effekt och är ett drygt växtskyddspaket, som förhindrar resistens mot lågdosmedlen och kuvar alla de främsta fröogräsen också vid sval väderlek. Produkten har inga begränsningar på grundvattenområden, halm eller upprepad behandling, och har speciellt lång brukstid: från 2-bladsstadiet till stråskjutningen. Med ett paket kan du bespruta 12,5 15 hektar. Det här paketet passar för alla gårdar och saluförs endast av Raisioagro. Paketet innehåller: Classic Premium SX 150 g och Cantor 2 x 3 l ARIANE S PARTIPAKET SWIPE BEKÄMPAR FLYGHAVRE SONIS TRYGGAR KVALITETEN PÅ SKÖRDEN Det populära ogräsmedlet finns nu till ett ännu förmånligare partiförpackningspris! En partiförpackning (4 x 5 l) räcker till ogräsbekämpning på 10 hektar med den vanligaste bruksmängden (2 l/ha). Ariane S är en blandning av tre verkande substanser som kompletterar varandra, är långtidsverkande på de vanliga ogräsen och har dessutom verkan på svårutrotade arter, t.ex. mjölkoch åkertistel. Swipe har utmärkt verkan på flyghavre, dessutom är medlet skonsamt mot odlingsväxterna och har en flexibel användningstid. Swipe kan användas på korn, vete, råg och rågvete. Swipes verkande substans pinoxaden är bekant från marknaden genom Axial. Swipe verkar också på besvärliga ogräs, t.ex. åkerven, rajgräs och renkavle. Behandling med tillväxtregulator kan ha en avgörande betydelse för beståndets slutresultat. Tillväxtregulatorn Sonis motsvarar Moddus M:s egenskaper och kan användas på utsädesodlingar av spannmål, timotej och ängssvingel. Sonis stärker strået, begränsar dess tillväxt på längden och förbättrar rottillväxten allt i ett paket. Produkten är tillåten på grundvattenområden! 16

17 Nu är utsädessortimentet som bäst fråga din kundansvariga om produkterna eller klicka in i nätbutiken! Ny säsong NYA UTSÄDESSORTER TEXT: Mikko Koski Det börjar vara dags med såningsplaner. Att använda eget utsäde är säkert förmånligare än att köpa nytt på kort sikt. Men eget utsäde försämras med tiden och ger mindre skördar, sjukdomar som finns i utsädet förökas, vilket leder till höga kostnader för sjukdomsbekämpning och till skördeförluster. Trots fjolårets torra sommar och de gynnsamma tröskningsförhållandena uppvisade havren groningsproblem. Rödmögel och virussjukdomar försämrar grobarheten och avkastningsförmågan hos utsädet. Gör därför groningsförsök med utsädespartierna i god tid. Nya sorter kommer ut på marknaden i snabb takt. Hos kornet har flerradiga sorter gått förbi tvåradiga i avkastningsförmåga. Också kärnans storlek har närmat sig den hos de tvåradiga sorterna. Vi på Raisioagro väljer de sorter vi saluför med omsorg. Bekanta dig med sortegenskaperna hos vårt utsädesutbud på nätet: Inför årets sådd rekommenderar vi:: Wolmari BOR - En supernyhet bland flerradiga sorter! En tidig sort, där avkastningsförmåga och stråstyvhet förenas på ett ovanligt sätt. Den är mycket sjukdomshärdig, i synnerhet mot bladfläcksjuka. Är lämplig på kornets hela odlingsområde, men är den överlägsna ettan särskilt i norr. Fairytale - Ger rekordskördar och är marknadens sjukdomshärdigaste maltkornsort. Medelsen växttid. Låg proteinhalt. Kraftig bestockning. Tack vare den höga avkastningen är Fairytale mycket lämplig som foderkorn vid sidan av användningen som malt- och stärkelsekorn. Ett gott val för svingårdar i södra Finland och i Österbotten. Flocke BOR - En grynhavrenyhet som har utmärkt kvarnkvalitet. Högsta hektolitervikten i sin växttidsgrupp, stora kärnor och tunt skal är sortens trumfkort. I täten bland havresorterna då det gäller avkastningsförmåga. Kan odlas i zonerna I III. Endast från Raisioagro! Mirella BOR - En utmärkt ny sort för grynhavreproduktion: tunt skal, relativt låg fetthalt och höga halter av betaglukan. Uppnår Belindas avkastningsnivå med två dagar kortare växttid. Som en stråstyv sort med hög avkastningsförmåga är sorten ett utmärkt alternativ för produktion av sen havre i zonerna I III både på mullhaltiga och mineraljordar. Anniina BOR - När du vill ha en tidig och odlingssäker veteodling. Mycket hög proteinhalt, men också god avkastningsförmåga i förhållande till sin växttid. Odlas främst som fodervete, men kan också odlas som brödvete. På vetets hela odlingsområde. Marble BOR - Ett utmärkt kvalitetsvete för södra Finland. Har en av växttidsklassens rikaste avkastningsförmåga, lyckas bra på olika jordarter. Den har hög hektolitervikt och stor kärna. Det finns ett stort utbud av vallutsäde för skyddsremsor eller grönträda. Ställ fler frågor om utsädet till dina kundansvariga. 17

18 NÖT MJÖLKPRODUKTIO AGRO magasinet 1/14 FOTO: Eila Mehtonen Mejeriernas mottagna mjölkmängd steg med 1,5 procent i fjol. Mjölkproduktionen började stiga på våren när betesgången inleddes, och ökningen fortsatte mot slutet av året tack vare en relativt högklassig ensilageskörd. I december ökade produktionen med mer än fyra procent, och därför förväntas den fortsätta öka åtminstone under början av året. Den totala produktionstillväxten berodde huvudsakligen på ökningen av medelproduktionen. Produktionen ökade med nästan en och en halv procent. Under de två föregående åren ökade den inte nämnvärt. Mot slutet av året började dessutom antalet mjölkkor stiga. Resultaten talar för sig I december 2013 hade vi omkring fler mjölkkor än ett år tidigare. Förra gången vi hade en så kraftig ökning i antalet kor var i mitten av 1990-talet. Mjölkgårdarna hade i medeltal 32 kor. Medeltalet för antalet kor steg med två under året. I fjol var det knappt 500 gårdar som avslutade sin mjölkproduktion. Detta är en femtedel mindre än år I december 2013 fanns det ungefär mjölkproducerande gårdar. Priset för normmjölk av E-klass steg i november 2013 till 45,09 cent per liter i medeltal, dvs. nio procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Förädlingsstrukturen i form av andelslag i Finland och den stora mängden mervärdesprodukter har av tradition hållit producentpriset på en rimlig nivå. Men situationen på EU-marknaden och världsmarknaden avspeglas naturligtvis också hos oss visserligen med en liten fördröjning och lite måttligare. Konsumtionen av mjölkprodukter fortsätter stiga. Från januari till november 2013 ökade konsumtionen med mer än en procent jämfört med året innan. Det var främst kvarg, grynost och annan färskost som fick konsumtionen att öka. Prognoserna visar att det goda marknadsläget kommer att fortsätta åtminstone ända till i sommar. Ändringar i stödpolitiken år 2015 År 2014 kommer odlarstöden att i stora drag fortsätta oförändrade. De slutliga besluten i CAP2020-reformen finslipas i år och ändringarna träder i kraft Också de ändringar som gäller mjölkkvoterna och det nationella mjölkstödet träder i kraft nästa år. Systemet med mjölkkvoter avslutas inom hela EU-området Systemet i sig begränsar inte i nuvarande form vår produktion, eftersom denna inte hotar överskrida kvoten. 18

19 NEN ökar Fjolåret var ett gott år för mjölkproduktionens del. Mjölkprodukternas starka ställning på marknaden höll avräkningspriset högt. Mjölkproduktionen började stiga och det var färre gårdar i fjol som avslutade sin produktion än året innan. Hos oss har kvoterna behållit sitt värde, eftersom det nationella produktionsstödet är bundet till dem, vilket också investeringsstödet var tidigare. Under trettio år har mjölkkvoterna blivit en egendom som haft inverkan på mjölkgårdarnas nettoförmögenhet och säkerheter. Det nationella produktionsstödet till södra Finland blir ett mjölkkobidrag i CAP-stödet. AB-områdets slutliga stödnivå är ännu inte utredd, och därför är det svårt att uppskatta den slutliga effekten i euro. Ändringar i betalningsgrunderna för stödet från nationellt stöd till CAPstöd kan vara av större betydelse för de enskilda gårdarna. Stödet som hittills betalats varje månad börjar betalas ut två gånger om året, och därför kommer det säkert att ha inverkan på gårdarnas betalningsberedskap. Dessutom sträcker sig den CAP-stödsenliga övervakningen nu också till stöd för mjölken. Nya utmaningar på C-stödområden I december fattade ministeriet ett ensidigt beslut enligt vilket det nationella produktionsstödet till norra Finland betalas som ett literstöd till varje producerat liter, när systemet med kvoter upphör. Just nu betalas stödet fullt ut för producera- de litrar inom kvoten och till en viss procentandel som det fattas beslut om varje år för litrar som överskrider kvoten. I det nya systemet finns inget element som kan övervaka hur begränsningarna i stödet till norra Finland följs, vilket ger huvudbry. I och med det stöd som ska betalas ut till varje producerat liter kan produktionen öka på stödområde C i så hög grad, att gränsen för nordligt stöd överskrids kontinuerligt. Detta kommer att leda till nedskärningar i stödet. I värsta fall kan det leda till att kommissionens tjänstemän kommer att ifrågasätta nödvändigheten med stödet. Det finns alltså utmaningar i stödpolitiken och mjölkproduktionens andra delområden, men utmaningar finns för att klaras av. År 2013 lämnades närapå det dubbla antalet stödansökningar in för investeringar på mjölkgårdar jämfört med året innan. Det finns alltså en stark tro på ett uppsving för produktionen. Finländska mjölkgårdar producerar högklassig, ren mjölk och den finländska producenten sätter värde på inhemska produkter. Grundförutsättningarna finns alltså. Leena Lamminen Mjölkombud Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf 19

20 NÖT AGRO magasinet 1/14 Benemilk-uppföljningen visade på två kilo mera EKM-mjölk Mängden mjölk som förs till mejeriet visar ofta stora, månadsvisa variationer. På gårdsnivå påverkas mjölkmängden speciellt av laktationsskedet, antalet sinlagda eller kalvade kor. Andelen förstakalvare, ensilagets kvalitet och ändringar i förhållandena syns också i mjölkmängden i gårdstanken, fastän antalet djur och kraftfoderutfodringen är oförändrade. I produktionsobservationerna på Benemilk-gårdar steg den energikorrigerade mjölkmängden med i medeltal två kilo. TEXT: Merja Holma När antalet kor ökar och kalvningarna sprids jämnt över året minskar variationerna i den månatliga mjölkmängden På gårdsnivå finns det dock ofta varierande faktorer, som märks i mängden mjölk i gårdstanken också på Benemilk-gårdar. En ökande mängd förstakalvare sänker medelproduktionen Finländska kor kalvar i medeltal mindre än 2,3 gånger. Det finns alltså ett mycket ungt komaterial i våra ladugårdar och fler än var tredje ko är en förstakalvare. Om våra kor stannade i besättningen längre än så, skulle mjölkproduktionen stiga snabbt. Enligt ProAgrias produktionsobservationer producerar de kor som kalvat andra gången över 1000 kilo mera mjölk än förstakalvarna. Kor som kalvat fem gånger producerar mer än 2000 kilo mera än förstakalvarna. När en gammal bra ko måste utmönstras ur besättningen och hon ersätts med en förstakalvare, märks detta också i mjölkmängden. Det väsentliga är därför att få förstakalvarna dräktiga, för att de ska kunna stanna längre i besättningen. Det lönar sig att satsa på förstakalvarnas energitillgång. I synnerhet i lösdrift får förstakalvarna lätt en ställning som utmanare. I början av laktationen är kon effektiv Efter kalvningen när produktionen stiger har kon sin effektivaste period. Laktationen kan öka ända upp till 2,5 kilo per konsumerat torrsubstanskilo. En så här hög effektivitetskoefficient visar att kon magrar för mycket. Det lönar sig inte att pruta på kvaliteten i utfodringen, eftersom kon betalar tillbaka också de dyraste fodren inom 4 6 månader efter kalvningen. En utmärkt ener- 20

gödsling med tillskottskväve under

gödsling med tillskottskväve under 1/11 Ett nytt verktyg för precisionsodling: Yara N-Sensor finlands första Yara n-sensor används i sommar såväl för olika tester som inom praktisk odling på både forskningsstationens och aktiva jordbrukares

Läs mer

Sök till naturbruksutbildningar

Sök till naturbruksutbildningar BAS2 - Itella Posten Ab Itella Green Lantbrukssällskapet informerar 1/2013 Februari 2013 Sök till naturbruksutbildningar sidan 5 Sök VIPU-rättigheter! Det är lättare, säkrare och går snabbare att söka

Läs mer

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Iaktta dina djur! Ledare: Hösten 2010 Hösten 2010 blev igen en tid när vi påminns om instabiliteten i vår västerländska

Läs mer

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Växtpressen Nr 1 Mars 29 Årgång 38 När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4 Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Dela kvävegivan till höstvete, sidan 1-11 Yara 1 Ledaren Hoppas våra myndigheter

Läs mer

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Ekologiskt mitt val! FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Eko Nu sista sidan sidan 5 Ogräs kan bekämpas effektivt även i ekologisk odling sidan 6 Konsumenterna skriker efter ekologiska

Läs mer

Nyttan av ägoregleringar

Nyttan av ägoregleringar R-Posten Finland Abp1 Lantbrukssällskapet informerar 2/2005 December 2005 Nyttan av ägoregleringar är stor Att göra ägoregleringar i praktiken kräver mod och samarbetsvilja. Där man lyckas är nyttan stor.

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #6 2008 Nytt utseende! Nomus ökar sitt fokus på de enskilda lantbrukarna Lidgris - Årets grisföretag i Skaraborg 2008 Satsningen

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28 Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2011 Foto: Daniel Eriksson, Ålandstidningen Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???.

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 8 2007. ÅRGÅNG 77 4??????.??????. 6??????. 8??????. 12??? 16??????.???. 22??? 24 28???.??????. PÅ OMSLAGET:???. FOTO:??? 2 Skogsbruket

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010 Skogsbruket 2-2010 Fördelar med kall vinter Energivedsaffär kräver noggrannhet Skogsbruket Obunden specialtidningför skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 2 2010. År g å n g 80 4 Många fördelar med kall

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Vi har tid för dig! www.aktia.fi

Vi har tid för dig! www.aktia.fi www.aktia.fi Vi har tid för dig! Noggrann planering av affärsverksamheten är en grundpelare för framgång rätt bank- och försäkringstjänster ger verksamheten den nödvändiga grundtryggheten. Vi kartlägger

Läs mer

Mycket att tjäna på foderreceptet

Mycket att tjäna på foderreceptet LEDAREN Positivt resultat visar att vägen är rätt SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2011 THOMAS MAGNUSSON, koncernstyrelsen Som förtroendevald måste man ta ansvar

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer