Nya BENEMILK - erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya BENEMILK - erfarenheter"

Transkript

1 Raisioagros kundtidning MAGASINET Foder, spannmål, insatsvaror och förnödenheter 1 14 Nya BENEMILK - erfarenheter TIPS INFÖR NY KONTRAKT- ODLINGSSÄSONG BLIR DU SUPERFARMARE ÅR 2014? DET BÄSTA FRÅN RAISIOAGROS KRYSSNING MED MÅLET EN GOD VALLSKÖRD

2 MAGASINET Aktuelt Raisioagro satsar på framtiden... Finländsk fiskfoderuppfinning... Den nya öppna nätbutiken... En glad kryssning... Växtodling Toppskördar med miljöhänsyn... 8 Tam spanmålsmarknad piggnar till Effektiv sjukdomsbekämpning Mot årets kontraktsperiod Blandgödsling ger bättre skörd Tips för havreodlare Raisioagros växtskyddsmedel Ny säsong, nya utsädessorter Nöt Mjölkproduktionen ökar Benemilk-uppföljningen Sorvo och Kiurumäki - två gårdar olika varanda Korna köar till roboten Ungboskapens år Kvigor fick god miljö Ändrad mineralutfodring på ekogårdar Varför slutade produktionen stiga? Lyckad ensilageproduktion Hundratonnare Fjäderfä Goda erfarenheter av hönskoncentrat Moderbroileruppfödning i Belgien Svin Nytt digivningsfoder i två faser Paavos spalt Närmat när den är som bäst Haltar svinet? Noggrann provtagning av svin På nätet Nyheter på nätet... Mellanmål Potatis är mångsidig basföda Nyheter Raisioagro gratulerar

3 LEDARE UTGIVARE Raisioagro Ab PB 101, Reso Tfn E-post: ANSVARIG CHEFREDAKTÖR Timo Huhtamäki försäljnings- och marknadsföringsdirektör Tfn REDAKTIONSSEKRETERARE Anna Peuravaara sakkunnig i marknadskommunikation Tfn REDAKTIONSRÅD Heikki Alastalo, utvecklingschef Juha Anttila, produktionschef Ilmo Aronen, F&U direktör Thomas Fagreholm, försäljningsdirektör Merja Holma, utvecklingschef Marja Hongisto, utvecklingschef Jaakko Laurinen, utvecklingschef Minna Oravuo, kundansvarig Päivi Volanto, utvecklings-/produktchef ADRESSÄNDRINGAR OCH BESTÄLLNINGAR Anne Aura Tfn REDIGERING OCH OMBRYTNING Team Keskikastari PÄRMFOTO Fiinikuva ÖVERSÄTTNING Hanna Luomala TRYCKNING ForssaPrint ISSN e årgången Våra köpvanor förändras Det förs ständigt diskussioner om handels roll och framtid. Med undantag av livsmedelshandeln har försäljningskurvorna för den traditionella handeln huvudsakligen gått neråt under det senaste året. Den elektroniska handeln blir allmännare i så snabb takt att varuhusens avdelningar för bruksvaror snart blir tennishallar, menade Kari Neilimo för en tid sedan. Försäljningen flyttas till nätbutikerna, både till inhemska och utländska, och detta gäller också för lanthandeln men varför? Inom handeln talar man gärna om mervärde. En person reparerar sin bil själv, en annan köper reparationsservice av en verkstad. Men om bilen stannar mitt på vägen är de flesta redo att betala ett tilläggspris för en snabb lösning på problemet. Men servicen får inte enbart vara skjorttvätt. I synnerhet då det gäller insatsvaror har kunden rätt att få sådan valuta för sina pengar att den ger mervärde i produktionsprocessen. För att kunna dra full ekonomisk nytta av foder och växtskyddsmedel krävs kunskaper om optimalt användningsätt. Det är min fasta övertygelse att en kompetent kundansvarig kan hjälpa gårdarna att göra bättre resultat genom att rekommendera korrekta produkter och utarbeta rekommendationer optimerade för gårdens mål och utgångsläge. Å andra sidan skapas mervärde i till exempel bränsleköpen med kostnadseffektiv verksamhet och pålitliga transporter. Men det är inte alltid som personlig service ger mervärde. Att göra en detaljerad foderbeställning eller att kolla bränslepriset är en enkel åtgärd via nätservicen oberoende av veckodag eller tid på dygnet. För kontraktskunder är beställning via nätet också alltid den förmånligaste beställningskanalen, eftersom den berättigar till extra rabatt på priset. Varför skulle dessa inte kunna digitaliseras helt och hållet? I början av året utökades vårt sortiment i nätbutiken till att omfatta också en öppen nätbutik. I öppna butiken kan man köpa varor med hjälp av bankkort, och samma sortiment som i kontraktkundernas nätbutik finns att köpa med undantag av ett par varor. Som Raisioagros nya försäljnings- och marknadsföringsdirektör kan jag lova att i denna djupa och omfattande ändringsprocess har vi den rätta filosofin och de rätta metoderna inom räckhåll. Följande AgroMagasinet utkommer i april Timo Huhtamäki 3

4 AKTUELLT AGRO magasinet 1/14 Raisioagro satsar PÅ FRAMTIDEN Raisioagro är en modern aktör inom lantbrukshandeln och satsar på framtiden. Långa traditioner och finländskt ägande ger perspektiv och garanterar att vi har omfattande förståelse för våra kunders behov. TEXT: Jarmo Puputti, VD, Raisioagro Ab FOTO: Janita Virtanen Strukturutvecklingen och teknologin ändrar producentens vardag i en accelererande takt. När kunskapen och skickligheten ökar, ställs också målen högre. I en värld där det blir allt flere munnar att mätta i en rasande takt och där odlingsmarken krymper måste produktiviteten öka. Innovationerna har stor betydelse för att produktiviteten ska förbättras. Med hjälp av förädling av odlingsväxter och djurmaterial har produktionspotentialen ökats och kan fortfarande ökas. Högklassiga produktionsinsatser, gediget kunnande och innovationer behövs dock för att potentialen ska kunna utnyttjas. Uppfinningar gör produktionen effektiv På fodersidan har Raisio under årens lopp kommit ut på marknaden med banbrytande lösningar. Bland dessa är de senaste Benemilk-innovationen, som fått internationell uppmärksamhet, och foderkonceptet Hercules LP Opti, som förbättrar regnbågslaxens näringsmässiga kvalitet. Vid sidan av allt bättre foder utarbetar vi också rekommendationer och koncept för utfodring för att bästa möjliga nyttoförhållande ska nås. Denna professionalitet har vi uppnått genom målmedvetet forskningsarbete och genom att mångfaldiga den bästa praxisen i samarbete med våra kunder. Inom åkerbruket arbetar vi för större skördar och bättre produktivitet oberoende av om det gäller vall, spannmål eller oljeväxter. Också här består vårt framgångsrecept av högklassiga insatsvaror, som är lämpliga för våra förhållanden, och Genom att satsa på utveckling av vår egen verksamhet säkerställer vi också att våra kunder har framgång i framtiden. Detta var Jarmo Puputtis viktigaste budskap på Raisioagros kryssning av vårt gedigna lantbrukskunnande. Också miljön mår bra I de branscher som våra kunder hör till är det typiskt att det ekonomiska resultatet förbättras av produktionseffektivitet och det är också till miljöns fördel när värdefulla produktionsinsatser utnyttjas så väl som möjligt. Tävlingen Vi söker en superfarmare, som vi ordnade förra odlingssäsongen, visade att en stor skörd förbättrar både det ekonomiska resultatet och miljöeffektiviteten. Den kunskap vi fick tack vare tävlingen omarbetas till praktisk rådgivande kunskap, som vi vill hjälpa våra kunder att använda för att nå bättre resultat. Ivriga av den fina erfarenheten ordnar vi en likadan tävling också i år. Välkommen med! En ny tids lanthandel Raisioagro har ett servicekoncept som avviker från den traditionella lanthandelns. Våra kundansvariga ger alla gårdar personlig service, utan någon fast adress för handelsplatsen. Denna service kompletteras med en kraftig satsning på handel över nätet. När jag började som VD på Raisioagro i början av november, tog jag emot ett ledande företag och dess professionella anställda. I samtalen med kunderna har jag förstått, att man litar på Raisioagro och sätter värde på dess professionalitet och produkter. Jag vill också för egen del se till att Raisioagro förblir sina kunders främsta kompanjon i framtiden. 4

5 Finländsk fiskfoderuppfinning TEXT: Ilmo Aronen FOTO: Tomi Kantola Raisios och Intellectual Ventures (IV) samföretag Benemilk Ab har lämnat in en pantentansökan på en finländsk fiskfoderuppfinning och inleder marknadsföring av denna i USA. Patentansökan gäller ett fiskfoder framtaget av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, där fiskoljan har ersatts med den mera ekologiska och förmånliga rapsoljan i högre utsträckning än förr utan att laxens kvalitets- och hälsoaspekter blir lidande. Raisioagro har varit en viktig samarbetspartner för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i framtagningen av det nya fodret och Raisio har redan tagit metoden i bruk. Med Hercules LP OPTI utfodringsprogrammet kan man göra utfodringen av fisk mera vegetabilisk utan att fiskens goda näringsvärde försämras. I och med uppfinningen förbättras lönsamheten och den ekologiska hållbarheten i fiskuppfödningen, när fiskolja som härstammar från naturfisk behövs i märkbart mindre utsträckning. I forskningen som koordinerades av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet ersattes den dyra, svåråtkomliga fiskoljan med rypsolja, som till största delen var finländsk, i startuppfödningen av lax. Först i slutskedet av uppfödningen höjdes fodrets fiskoljeinnehåll. När fiskoljan ersattes med rypsolja i startuppfödningen, minskade fiskoljebehovet med omkring hälften, utan att laxen skulle ha lidit i fråga om hälsosamhet, tillväxt, förädlingsbarhet, hållbarhet och smak. Också fiskprodukternas halter av främmande ämnen sjönk. Enligt forskningen hade de laxar som fått Fiskoljan ersätts med finländsk rypsolja rypsoljefoder fler hälsosamma fettsyror än inhemsk naturfisk eller importfisk med vitt kött. Att ersätta den dyra fiskoljan med rypsolja i laxfodret förbättrar fiskuppfödningens produktionskedja och lönsamhet i märkbar grad. I ett börsmeddelande som gällde nyheten konstaterade Raisios VD Matti Rihko: Det är uppmuntrande att ny finländsk toppkompetens än en gång kan saluföras i världen och att uppfinningen kommit till som ett samarbete mellan vetenskap och företagande. Värdet på uppfinningen kan växa de närmaste åren i och med en ökad efterfrågan på lax, och också för att de naturfiskstammar som utgör råvaror för fiskoljan krymper. Uppfinningen fungerar och är en hållbar lösning för att förbättra nyttoförhållandet i matkedjan, vilket är en central utmaning och en möjlighet då man skapar matkedjor i framtiden. IV:s grundare och tekniska chef Edward Jung konstaterade: Den nya fiskfoderuppfinningen visar på livsmedels- och agrokulturella sektorns stora potential för att lösa globala problem och förbättra lönsamheten. Denna patentansökan är en praktisk fingervisning om att Raisios och IV:s samföretag kan fungera som en plattform också för ett mera omfattande samarbete. Diplom från Karelska republiken Karelska republikens jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksministerium har beviljat ett diplom till försäljningschef Erik Norrgård på Raisioagro för hans tio år långa och intensiva arbete med att få den karelska fiskuppfödningsnäringen att gå över till mera miljövänliga, moderna och effektiva fiskfoder och också för hans anvisningar om hur man kan dra optimal nytta av fodren. Raisio- agro är områdets marknadsledare då det gäller fiskfoder med huvudprodukten Hercules LP, ett fiskfoder med lågt fosforinnehåll. Karelska republikens jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksministeriums direktör minister Grigori Manuilov (till vänster) och Raisioagros största återförsäljare och föreningen Karelens fiskuppfödare OF- K:s direktör Valeriy Artamonov (till höger) överräckade diplomet till Norrgård. 5

6 AKTUELLT > AGRO magasinet 1/14 Den nya öppna nätbutiken Raisioagros elektroniska kundtjänster utvidgas. Vid sidan av nätbutiken för kontokunder har vi nu en nätbutik som är öppen för alla. TEXT: Vesa Pursiainen Via den nya serviceformen kan alla som vill bekanta sig med Raisioagros sortiment och göra inköp. Butiken är strukturerad så att den ska vara lätt att använda för kunden. För att komma in i butiken krävs bara en snabb registrering. Nätbutiken är en direkt åtkomst till samma beställningssystem som används av våra kundansvariga. På nätbutikens ingångssida hittar du en länk till Raisioagros andra serviceformer, till priset på odlingsväxter, väderlekstjänsten eller varför inte till den här tidningens färskaste nummer. Klicka till sortimentet I butiken hittar du Raisioagros hela sortiment: insatsvaror, förnödenheter och foder. Du får snabbt tilläggsuppgifter om varorna genom att läsa produktkorten och brukssäkerhetsinformationen i nätbutiken. Bakom nätbutikens flik Eget konto kan du följa med din beställningshistoria och du hittar snabbt allt vad du beställt förut. Du kan gå in i butiken på finska och på svenska. Det som du beställer i butiken kan du betala med bankkoder eller kreditkort. Beställningarna levereras till kunderna med Raisioagros leveransservice. Leveranstiden för beställningarna är 3 7 vardagar. Merparten av beställningarna levereras inom tre dagar efter beställningen. Som kund i nätbutiken får du samma förmånliga frakt som våra kontokunder. Produkter för kontokunder För att kunna beställa bulkfoder och brännolja måste du vara kontokund. Eftersom man vet de exakta mängderna av dessa varor först när de lossats, kan man inte betala för dem på förhand. Men du kan beställa dem i nätbutiken för kontokunder. Kontokundbutiken som kräver inloggning kommer huvudsakligen att vara en elektronisk beställningskanal för våra egna kontokunder. Det är endast genom att logga in i nätbutiken för kontokunder som du får egna avtalsvillkor. Om du är vår kontokund, kan du beställa koder med ditt kundnummer och med din e-postadress genom att klicka på länken på nätbutikens ingångssida. Kampanjer för alla I framtiden kommer vi att på ett aktivt sätt skapa erbjudanden och kampanjer, som blir till nytta för dem som besöker vår nätbutik. T.ex. Raisioagros agrodagar som ordnas varje vår kommer i år att lanseras också i nätbutiken, för att alla våra kunder ska ha möjlighet delta i evenemanget antingen på orten eller hemma vid datorn. Du får hjälp med att använda Raisioagros elektroniska tjänster antingen av din kundansvariga eller genom att be om anvisningar via e-post på adressen: Du behöver inte vara kund hos Raisioagro sedan tidigare för att kunna göra inköp i vår nya nätbutik. Bekanta dig med butiken på adressen: kauppa.raisioagro.com > Raisioagros nya öppna nätbutik och också dess större utbud var ett ämne för samtal på sammanträdesdäck under kryssningen. Bl.a. regnkläder kan beställas i butiken. Juhani Tami Tamminen gjorde det klart på sin föreläsning att en vinnare aldrig ger upp och att den som ger upp aldrig blir en vinnare. 6

7 > En glad kryssning TEXT OCH FOTON: Janita Virtanen Raisiogros kundkryssning samlade ett rekordantal deltagare i år. Så många som 1700 kom med och underhållningen var uppskattad. Äran för det går till Lauri Tähkä, Aku Hirviniemi och Tami Tamminen som fick kryssningsgästerna på gott humör och väckte danslusten. Rungande skratt fyllde restaurangens huvudsal, när Aku Hirviniemi bröt isen med sitt välkomstframträdande. Hirviniemis, alias Harjakainens, offer blev både vår färska VD Jarmo Puputti och de intet ont anande kryssningsgästerna, och knappast har väl någon bongat en så uppmärksam och tagen publik tidigare i huvudsalen ombord på Silja Symphony. Den första kryssningsdagen gick i underhållningens tecken, när karismatiska Saija Tuupanen charmade både unga och gamla kryssningsgäster. Men kryssningens främsta dragplåster var ändå landets permanenta favorit Lauri Tähkä, som inte lämnade någon oberörd med sin energiska scenshow. Den andra kryssningsdagen började med Elovena-bingo och en danskurs. Vid samma tid åkte 16 bussar med ett rekordantal kryssningsgäster mot exkursionsmålen i Stockholm. Eftermiddagen var reserverad för branschföreläsningar och mot kvällen fortsatte diskussionerna i utställningshallen i underhållningens och smakprovens tecken. Dansorkestern Neljän Suora underhöll ända in på småtimmarna, och med tanke på hur många det var som dansade var det knappast någon som led av dansbrist. Abba och Tami charmade Abbafansens förväntningar infriades, när Abba-museet öppnades i maj 2013 och ett överflöd av bildoch videomaterial blev tillgängligt. Det nya exkursionsmålet hade en stor mängd fans som länge hade väntat på möjligheten att sjunga och dansa till Abba-takter genast på morgonen. Ingen led av rampfeber och Mamma Mia och Dancing Queen fick ny koreografi följd av rungande applåder. För många var det en höjdpunkt under andra kryssningsdagen då de > > Aku Hirviniemi, alias Harjakainen, satte Raisioagros nya VD Jarmo Puputti på ett eldprov vid sitt välkomstframträdande. Lauri Tähkä tog publiken.. Abba-museet var med som exkursionsmål för första gången. Tiina Kyrkkö och Riitta Kilkkilä från Vuolenkoski var ett par som märktes i mängden och de hängav sig entusiastiskt åt museets möjligheter. fick lyssna till Juhani Tami Tamminens träningsföreläsning Lär dig klara av förändringar, där han inte sparade på speltermer och inte gav något utrymme för medelmåttighet. Nyckelorden i Tamminens föreläsning var förbinda sig till ett utmärkt arbete, styrkan i attityderna och förberedelse för förändringar. Han sporrade till aktivitet, till övertygelse, till hjälpsamhet och till att väcka förtroende på vägen mot framgång och till att minnas livets viktigaste tumregel. Sträva framåt mot din vision. Alla stora prestationer har börjat med visioner. Visionerna är engagemangets och kreativitetens bränsle och får energin att flöda varje morgon. 7

8 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Saldot från Vi söker en Superfarmare 2013: TOPPSKÖRDAR med miljöhänsyn Den första Superfarmare-tävlingen går till historien för höga skördar och utmärkt näringsbalans. Det gick bra att förena miljöhänsyn och resultaträkning. Anmälningar till årets tävling har redan börjat komma in. TEXT OCH FOTO: Jaakko Laurinen Mari Ketola (till vänster), Petri Holma, Tuomas och Satu Levomäki, Tuula och Kalle Eskola, Seppo, Ilmari och Marja Hunsa samt Kalle och Päivi Vanha-Perttula firade Superfarmare-tävlingens resultat på badinrättningen i Ikalis i slutet av januari. Tävlingen Vi söker en superfarmare var den första där vi också poängsatte miljöhänsynen. Beräkningen gjordes med Raisios eget koncept Closed Circuit Cultivation med index för EkoPlus (kärnskördens energihalt i förhållande till energin i insatsvarorna), för HiiliPlus (kolavtrycket) och för VesiPlus (kväve- och fosforbalansen). Bakgrunden till HiiliPlus-indexet Vilka är då de viktigaste faktorerna när HiiliPlus-indexet för kolavtryck bildas och vilka faktorer ledde till skillnader i de tävlandes resultat? Raisio-koncernens expert på hållbar utveckling, Aki Finér, anser att göd- 8

9 Blid du Superfarmare 2014? Bra tävlingar brukar fortsätta. De växter som man kan tävla med i år är liksom i fjol vårvete, korn, havre, vårraps och vårryps. Dessutom kan också vallproducenter delta i tävlingen. De tre tävlande som placerar sig bäst belönas med insatsvaror från Raisioagro till ett värde av euro. Om du är intresserad av att delta, ta kontakt med din kundansvariga. seln är den främsta orsaken till att växthusgaser bildas. Följande stora utsläpp av växthusgaser uppstår vid kalkning och torkning av skörden. Det är ytterst viktigt att använda jordförbättrande kalk, då man eftersträvar goda skördar, fastän det leder till utsläpp. Det utsläpp som uppstår då kalken framställs kan minskas med biprodukter från industrin. Den kalkfiber från skogsindustrin som till exempel Petri Kuokka använde är kolneutral i tillverkningen. Biotit som användes av Ilkka Matinolli alstrar också anmärkningsvärt litet utsläpp. Kalkningseffekten per ton från nämnda produkter är dock låg. De utsläpp som uppstår av torkningen kan minskas genom en övergång till förnybara bränslen. Denna möjlighet utnyttjades endast av Tuomas Levomäki, som till 75 % torkade sin spannmål med flis. Petri Holma drog fördel av en ytterst låg tröskningsfuktighet, som ledde till en mycket låg förbrukning av olja och el vid torkningen. Kolavtrycket från Holmas odling blev rekordlågt. Gödselns stora inverkan på utsläppen av växthusgaser beror huvudsakligen på kvävet, eftersom kväveoxidul är en kraftig växthusgas. Den kväveoxidul som uppkommer vid framställningen av kväve finns med i skördens kolavtryck. På Yaras fabriker används en katalytteknik som enligt Raisios beräkningar har minskat kolavtrycket från spannmålen med omkring 10 %. Denna minskning finns också medtagen i Superfarmarens kolavtryck, säger Aki Finér. Analyserna visar behoven För planeringen av gödslingen och själva gödslandet finns det nuförtiden allt fler alternativ. Det är viktigt att känna till det faktiska näringstillståndet. Alla borde kryssa för spårämnesanalyser då prov för markkartering sänds in. Vid sidan av spårämnespaketet lönar det sig också att analysera borhalterna. Megalab-analysen visade borbrist på många skiften som var med i Superfarmare-tävlingen. Om bristen är konstaterad, kan man använda bladgödsel med spårämnen. När man väljer lämplig bladgödsel, lönar det sig att jämföra hur många gram per liter olika produkter innehåller av de näringsämnen som marken har brist på. På det sättet hittar man en produkt som har avsedd verkan. Delad gödselgiva I Superfarmarnas gödslingsprogram kom kreativiteten till uttryck. Delad gödsling med granulat användes av alla som odlade vårvete, dvs. Petri Kuokka, Kalle Eskola och Tuomas Levomäki. Levomäki optimerade också ytgödselmängden med Yara N Sensor-tekniken. Kuokka delade gödselgivan för att minska riskerna. Eskolas taktik var att trygga en tillräcklig näringstillgång i alla situationer. Eskola och Kuokka försökte dessutom höja proteinet med kvävelösning vid axgången. Bladgödsling med spårämneslösning De flesta tävlande använde bladgödsel med spårämneslösning. Den intressantaste produkten var Solatrel som Eskola och Vanha-Perttula använde. Dess främsta näringsínnehåll är fosfor, men den innehåller också kalium och flera spårämnen. Produkten ger överraskande god avkastning hos spannmålen. Kalle Eskola fick en fingervisning om dess verkan, när han spred överbliven blandning från tävlingsskiftet på ett par kornsträngar på ett annat skifte. Besprutningen var så sen att kornet gått i ax. Endast tusenkornsvikten kunde påverkas i det skedet. Axen på de besprutade strängarna hängde på ett avvikande sätt vid tröskningen, och det var intressant. Han tröskade strängarna i säckar som vägdes. Resultatet visade på 400 kilo mera spannmål per hektar från de strängar som fått baldgödseln jämfört med dem som blivit utan, berättar Eskola. 9

10 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Tam spannmålsmarknad piggnar till Den milda och fuktiga vintern har varit skonsam mot höstspannmåls- och höstrapsodlingarna. De goda utsikterna för den nya skörden påverkar också aktuella prisnoteringar. TEXT: Minna Oravuo Den gångna säsongens stora skörd har hållit prisen lägre än under föregående säsong. Också på världsmarknaden har prisen snarare sjunkit än stigit under hösten och vintern. I Europa och Ryssland har vintern varit mild ända till början av januari. Nederbörden har också varit tillräcklig för det mesta, ställvis har den varit en aning riklig. Höstspannmålen och höstrapsen har alltså stått sig väl och tillsvidare förebådar de en god skörd. Inte heller från Nordamerika har det rapporterats om problem, utan grödorna har övervintrat väl hittills. Vädret under tiden januari-mars i Centraleuropa bestämmer slutgiltigt hur övervintringen lyckas. Om det blir sträng kyla efter den långa milda perioden utan något skyddande snötäcke har vi en besvärlig situation. Eftersom säsongen har fått en god start i Europa då det gäller höstspannmålen, och arealerna är ungefär lika stora som året innan, ligger förväntningarna på den totala veteskörden nära den som tröskades i höstas. Detta märks också i marknadsförväntningarna och prisnoteringen på den nya skörden, som är på en lägre nivå än den nuvarande. Denna situation är rätt vanlig. I söder har produktionsförhållandena förblivit goda I Australien startar tröskningen vid årsskiftet. I Australien lider grödorna ofta av torka, men den säsong som just nu avslutas har varit gynnsam och man kan få en god skörd i jämförelse med året innan. I Argentina och Brasilien växer grödorna i detta nu. Fastän vi ibland har fått läsa om problem under höstens lopp, är förhållandena på det hela taget goda, och vi väntar på en stor totalskörd. I synnerhet för sojans del är utsikterna goda då det gäller mängder och förhållanden. Finland har stor areal med höstspannmål Den vackra varma hösten gynnade höstsådden. Höstvetets såningsareal steg ända till hektar, vilket är en ovanligt stor areal. Enligt Tike är såningsarealen för höstråg ca ha, vilket ligger nära medeltalet för slaget i fråga. Det mycket milda och regniga vädret under senhösten och årsskiftet stoppades av en period med sträng kyla. Eftersom broddbestånden skyddas av endast ett tunt snölager, ökar en lång, kall period risken för vinterskador. Tamt utbud på inhemsk spannmål Det inhemska priset på spannmål har fortsatt sjunka sedan hösten. Prissänkningen på korn och havre planade ut under hösten. Men i synnerhet priset på foderhavre har sjunkit mycket lågt. Priset på vete steg en aning vid slutet av året liksom i det övriga Europa, men efter årsskiftet har det börjat sjunka igen. Eftersom prisen i vårt land följer med prisen i Euroropa, fanns det inga tecken på någon kraftig vändning uppåt i slutet av januari. Den sjunkande pristrenden har hållit utbudet relativt lugnt. På Raisioagros fabriker och Raisios kvarnar har spannmålslagren räckt till trots det knappa utbudet. Ett tydligt tecken på att marknaden piggnar till kunde märkas efter nyår, om man jämför situationen med november-december. När våren närmar sig brukar utbudet öka ända fram till vårsådden. 10

11 EFFEKTIV sjukdomsbekämpning Raisioagros sortiment av sjukdomspreparat domineras av två effektiva produkter, som ger ett mycket brett och långvarigt skydd mot spannmålens sjukdomar, om de används tillsammans Mirador och Proline. TEXT: Jaakko Laurinen Mirador är en strobilurin som ger skydd och dess verkande substans är bekant från Amistar. Proline är marknadens effektivaste triatsol, som renar grödorna från och skyddar dem mot sjukdomar. Proline är en internationellt erkänd produkt. I flera länder är den en väsentlig del av besprutningsprogram, vars mål är att bekämpa svåra växtsjukdomar. En specialegenskap är t.ex. verkan mot rödmögel, om behandlingen sker först vid blomningen. Med Proline har man ofta sökt och också funnit lösningar på fall, där en sjukdom utvecklat resistens mot många gamla preparat. Eftersom man känner till effekten i alla länder, är priset högre än för vissa andra gamla preparat. Också tillgången kan vara begränsad i avlägsna nordliga trakter, eftersom det finns köpare på närmare håll. Den verkande substansen i Proline, protiokonatsol, finns också i färdiga blandningar, men i lägre halter än i själva Proline. Ökad bredd och verkan Proline är ett bra preparat om det används ensamt, men om det förenas med ett preparat av strobilurintyp får det en ännu bredare verkan. Då behöver inte bruksmängderna heller alltid vara i övre kanten av mängdintervallet. Mirador har visat sig vara förenligt med Proline. Med bruksmängderna 0,25 liter + 0,25 liter per hektar har man fått bestånden att hållas friska medan skörden bildats. När man använder effektiva medel är det bra att tänka på att om bruksmängderna är måttliga, blir också säden mogen i tid. Både Proline och Mirador har en förmåga att hålla bestånden gröna. Detta upplevs vara enbart en fördel i många länder, eftersom en grön växt assimilerar och ger större skörd, men med den korta vegetationsperioden i vårt land kan det vara till förfång. Detta minns de som använde de höga mängder som rekommenderades, när strobilurinpreparaten först kom ut på marknaden. Om det ser ut som om sjukdomar hotar då man inleder växtskyddet, är det skäl att höja mängden Proline som har skyddande verkan. Så har man gjort i rutförsök hos Boreal och resultatet kan ses i schemat på sidan. Blandningen Proline 0,4 l + Amistar 0,3 l gav bäst resultat i försöket. Erfarenheter i praktiken ger samma information om att preparaten fungerar bra. Sjukdomsförsök på sena vetesorter (Marble och Trappe) Skördeökning kg/ha Proline 0,4 Kontroll 1: Kontroll 2: + Amistar 0,3 l Strobi 0,4 + Triatsoli 0,4 l Färdig blandning 1,25 kg Källa: Boreal

12 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Mot årets KONTRAKTSPERIOD Marknadspriset och odlingsväxternas prisförhållanden är viktiga faktorer, då man planerar den kommande odlingssäsongen. Åtminstone lika viktigt är det att odla grödor som har en säker marknad. Att säkerställa en köpare med ett odlingskontrakt ger odlingen ett gott utgångsläge. TEXT: Minna Oravuo Raisioagros kontraktsmodeller 2014 Kontrakt till marknadspris Kontrakt till fast pris Kontrakt till medelpris Raisioagros kontraktsgödor 2014 Kvarnvete (höst- och vårvete) Råg Grynhavre (Barke, Tipple, Fairytale, Marthe, Charmay, Cha Cha) Foderkorn Fodervete Foderhavre (leverans till Reso) Bondböna Foderärter Ryps och raps 12 Foderkornets och kvarnvetets prisutveckling 2013 /ton Marknadspris Medelpris Medelpris + kontraktsarvode Foderkorn Ylivieska Kvarnvete Reso

13 I nnevarande marknadssäsong skiljer sig från de två föregående, balanserade spannmålsmarknadsåren. Flera aktörer inklusive Raisioagro har sporadiskt begränsat spannmålsinköpen av andra än kontraktsodlare. Det har alltså funnits en konkret nytta med kontrakt. Det lönar sig alltid att trygga kompanjonskapet, eftersom det är omöjligt att förutse framtiden. Också husdjursgårdarna gör väl i att trygga en köpare av avsalugrödor med kontrakt. Mångsidiga kontrakt På sedvanligt sätt har tecknandet av kontrakt inletts i början av året. Kontrakt tecknas på alla spannmålsslag kvarnvete, råg, grynhavre, maltkorn, fodervete, foderkorn och foderhavre och bland proteingrödorna på foderärt och bondböna. I Ylivieska och Kouvola tillverkas Benemilk-foder. Fodrens huvudsakliga råvaror är foderkorn och fodervete av god kvalitet. Vi behöver fler kontraktsodlare i synnerhet av fodervete och foderkorn på Ylivieska och Kouvola foderfabrikers anskaffningsområde. Fortsatt svårt för oljeväxter Utmaningarna med odlingen av oljeväxter verkar inte minska. Ända till slutet av januari levde vi i spänning, om vi får använda betat utsäde inkommande vår eller inte. Men det får vi. Raisioagro tecknar alltså ryps- och rapskontrakt för kommande säsong och säljer betat utsäde till sina kontraktsodlare. Behovet av inhemskt protein är lika stort som förr och det söks hela tiden lösningar för att öka graden av inhemskhet. I och med att det odlas allt mindre oljeväxter är det ett bra alternativ att odla bondböna, eftersom det går mycket bra att använda denna i både nöt- och fiskfo- der. Det finns alltså efterfrågan på bondböna. Grynhavre till kvarnen i Nokia Det finns en stabil efterfrågan på grynhavre av god kvalitet på vår kvarn. Välj en havresort som producerar en bra skörd med stora kärnor på dina åkrar. Använd endast betat, iståndsatt utsäde för att minimera bildningen av mögeltoxiner, och försök hålla en mångsidig odlingsföljd. Undvik havre efter havre. Fastän havremarknaden har varit tam i vinter, behöver vi odlare av grynhavre. Vid sidan av kontrakt på vanlig grynhavre behöver vi också fler kontrakt på ekogrynhavre. Vi tecknar kontrakt också på andra ekospannmål, ekobondböna och ekofoderärt. Kontrakt till medelpris ger högt arvode Ofta hoppas spannmålssäljaren få marknadens bästa pris. Men det är sällan som detta lyckas, eftersom prisvariationerna är stora och det är omöjligt att förutse framtiden. Förläggningen av spannmålshandeln påverkas också av andra faktorer än av marknadsläget, som t.ex. lagerutrymmeskapaciteten, menföre, höst- och vårarbeten och semestrar. Det har varit möjligt att teckna kontrakt till medelpris ett par år redan. Men det är dock inte många odlare som har valt kontraktsmodellen i fråga för att minska prisriskerna, och därför har vi ändrat kontraktsvillkoren i betydande grad. Med ett kontrakt till medelpris kan leveransen ske när som helst under prisperioden och då minskar prisrisken, eftersom priset baseras på hela periodens medelpris. Medelpris kan först låta som ett dåligt alternativ bara medelmåttigt och mediokert. Men fastän prisen har varierat mycket, har de största variationerna oftast inträffat från en säsong till en annan, när man övergår till att ta emot en ny skörd eller när en ny växtperiod börjat. Under en pågående säsong har variationerna varit märkbart mindre. Några priskurvor från i höstas visar hur medelpriset placerade sig i jämförelse med det grundpris som Raisioagro dagligen noterar. När man till medelpriset fogar arvodet för kontrakt, skulle ett kontrakt till medelpris oftast ha gett höstens bästa pris för de flesta grödorna. Medelpriskontraktet har tre prisperioder I kontrakt till medelpris kan man välja mellan tre prisperioder: period I , period II och period III När kontraktet tecknas bestäms också prisperioden. Medelpriset räknas ut som medelpriset för perioden i fråga från Raisioagros dagligen noterade pris. Eftersom det slutliga medelpriset kan fastställas först efter periodens slut, görs avräkning i två omgångar. Den första avräkningen görs normalt 30 dagar efter leveransen och den andra avräkningen görs när prisperioden gått ut. Spannmålen levereras under avtalad prisperiod. Arvodet för kontrakt till medelpris har höjts. Kontraktsarvodet är fem euro/ton under första och andra perioden och sju euro/ton under den tredje perioden. Arvodet som du får för kontrakt till medelpris säkerställer att du alltid får ett pris som är bättre än leveransperiodens medelpris. Om du vill säkerställa denna betydande fördel i kontraktet, ska du skynda dig, eftersom vi tecknar endast en begränsad mängd kontrakt till medelpris. 13

14 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 BLADGÖDSLING ger bättre skörd Kompletterande gödsling via bladen är en viktig del av näringsunderhållet, om man vill ha en stor och högklassig skörd. TEXT: Heikki Alastalo Bladgödslingen tillför beståndet näring i små doser och därför är den lämplig som komplement till vårens NPKS-gödsel. Bladgödsling är ett snabbt och effektivt sätt att åtgärda näringsbrist. Med bladgödslingen kan du hjälpa till under växtens kritiska tillväxtskeden, t.ex. under protein- och oljebildningen och under blomningen. YaraVita för många slags behov I YaraVita-serien finns gödsel för korrigering av vissa näringsbrister och näringsblandningar, som är skräddarsydda för att öka skörden hos olika växter. Rätt användning av näringsämnena vid rätt tidpunkt och i korrekta mängder tryggar en god skörd med låg hektarkostnad. YaraVita Gramitrel är en spårämneslösning med flera näringsämnen som motverkar spårämnesbrist, men den kan också användas för bättre vallväxt. Lösningen innehåller alla de viktigaste spårämnena och ger snabb verkan. Gramitrel är förenligt med de flesta växtskyddsmedlen som Raisioagro saluför, t.ex. Classic, Ariane S, Swipe och Proline. Produkten har också god regntålighet. MantracPro är marknadens kraftigaste mangangödselmedel. Det upptas mycket snabbt av växten och verkningstiden är lång. MantracPro passar i olika växtskyddsprogram. Detta minskar antalet besprutningsgånger och man sparar både tid och pengar. YaraVita-bladgödselmedlens förenlighet med växtskyddsmedel finns på adressen Med YaraVita-bladgödsel korrigerar du enstaka näringsbrister under växtperioden. Med YaraVita-seriens mångsidiga produkter kan du behandla odlingsväxterna exakt och vid rätt tid. Yara Megalab växtanalys Med hjälp av Yara Megalab-växtanalysen kan du precisera gödslingen enligt skördepotentialen och få reda på latent näringsbrist i beståndet. Nyttan med växtanalyser: preciserar behovet av tilläggsgödsel upptäcker latent näringsbrist övergödning undviks planering av följande års gödsling val av rätt produkt skörden maximeras kostnadsinbesparing förberedelse inför näringsbrist Du får Yara Megalabs växtanalyspaket och tilläggsuppgifter om det av Raisioagro. Du kan också beställa ett parti om 10 växtanalyspaket på webbplatsen 14

15 Tips för HAVREODLARE Det för oss så vanliga livsmedlet havre är hälsosammare än många moderna superfood-produkter. TEXT OCH FOTO: Jaakko Laurinen Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderade med en sträng måttstock vilka påståenden om hälsosamhet hos livsmedlen man kan lägga fram. Endast få produkter eller råvaror får överhuvudtaget klassas som hälsosamma, men havren har hela tre hälsosamma egenskaper. Av denna och också av många fler orsaker råder det en stor och växande efterfrågan på havre. Men priset på spannmål ligger lågt just nu och i jämförelse med föregående års pris verkar det vara mycket dåligt. Också priset på havre har upplevts som lågt. Kvarnhavre har dock klarat sig rätt bra i pristabellerna. Priset på grynhavre överstiger i största delen av Finland priset på foderkorn. Odlingskostnaderna för havre är i många avseenden lägre än för korn, för att inte tala om vete. Jämfört med andra sädesslag är utsädesmängden och kostnaderna för havre 20 % lägre, det behövs mindre sjukdomsbekämpning och oftast klarar man sig med kortare torkningstid. Och i fråga om avkastningsförmåga ligger havren inte efter de andra spannmålen. I växtföljden kan havren avbryta kedjor av sjukdomar på spannmål. När man odlar havre för livsmedelsbruk, är förbudet mot CCC det enda som skiljer livsmedelshavren från foderhavren. Du kan läsa mer om odling av havre t.ex. på Spannmålsbranschens samarbetsgrupps webbplats Grynhavren har efterfrågan! Växtskyddsplanen TEXT: Jaakko Laurinen En hel skara odlare nappade på ett växtskyddsmedelserbjudande med tillhörande växtskyddsplan, som kallas AgroVisu. När man har grundläggande uppgifter om grödornas odlingsarealer och eventuella särproblem, kan kundansvariga göra tankblandningar och en växtskyddsplan med hektaråtgången per gröda. Odlaren Matti Valkama från Valkeakoski var en av de första som hann bekanta sig med AgroVisu. Planen kommer att underlätta arbetet när besprutningen börjar om med i traktorn AgroVisu underlättar besprutningsarbetet några månader. Jag kommer att skriva ut den och ha med den i traktorn, säger Valkama. I AgroVisu hittar odlarna stöd för besprutningen och hjälp att uppfylla IPM-kraven enligt Valkama. Man måste också ha kvar den skiftesvisa bokföringen, men AgroVisu har sin egen funktion. Planen är tillräckligt enkel som arbetsbeskrivning, därför att den inte innehåller alltför mycket information. Men Valkama har också förslag till förbättringar. Kontraktsodlarna skulle kunna ha sin egen Agro- Visu-version. Det kanske blir så i framtiden, men först behöver vi mera erfarenhet av programmet. Basgödsling och utsäde kommer också att tas med utöver bladgödslingen. Utskriften duger alltså bra som en anskaffningsplan för produktionsinsatser. 15

16 VÄXTODLING AGRO magasinet 1/14 Raisioagros växtskyddsmedel ger rena och friska grödor Raisioagro har ett brett utbud av växtskyddsmedel, som möjliggör en högklassig och riklig skörd. Hos oss hittar du säkert lämpliga produkter både för spannmål, oljeväxter och för vall. TEXT: Heikki Alastalo Bekanta dig med utbudet via nätbutiken kauppa.raisioagro.com CantorMegaPack en effektiv lösning för vårspannmålen och klöverfria skyddsvallar CantorMegapack har bred effekt och är ett drygt växtskyddspaket, som förhindrar resistens mot lågdosmedlen och kuvar alla de främsta fröogräsen också vid sval väderlek. Produkten har inga begränsningar på grundvattenområden, halm eller upprepad behandling, och har speciellt lång brukstid: från 2-bladsstadiet till stråskjutningen. Med ett paket kan du bespruta 12,5 15 hektar. Det här paketet passar för alla gårdar och saluförs endast av Raisioagro. Paketet innehåller: Classic Premium SX 150 g och Cantor 2 x 3 l ARIANE S PARTIPAKET SWIPE BEKÄMPAR FLYGHAVRE SONIS TRYGGAR KVALITETEN PÅ SKÖRDEN Det populära ogräsmedlet finns nu till ett ännu förmånligare partiförpackningspris! En partiförpackning (4 x 5 l) räcker till ogräsbekämpning på 10 hektar med den vanligaste bruksmängden (2 l/ha). Ariane S är en blandning av tre verkande substanser som kompletterar varandra, är långtidsverkande på de vanliga ogräsen och har dessutom verkan på svårutrotade arter, t.ex. mjölkoch åkertistel. Swipe har utmärkt verkan på flyghavre, dessutom är medlet skonsamt mot odlingsväxterna och har en flexibel användningstid. Swipe kan användas på korn, vete, råg och rågvete. Swipes verkande substans pinoxaden är bekant från marknaden genom Axial. Swipe verkar också på besvärliga ogräs, t.ex. åkerven, rajgräs och renkavle. Behandling med tillväxtregulator kan ha en avgörande betydelse för beståndets slutresultat. Tillväxtregulatorn Sonis motsvarar Moddus M:s egenskaper och kan användas på utsädesodlingar av spannmål, timotej och ängssvingel. Sonis stärker strået, begränsar dess tillväxt på längden och förbättrar rottillväxten allt i ett paket. Produkten är tillåten på grundvattenområden! 16

17 Nu är utsädessortimentet som bäst fråga din kundansvariga om produkterna eller klicka in i nätbutiken! Ny säsong NYA UTSÄDESSORTER TEXT: Mikko Koski Det börjar vara dags med såningsplaner. Att använda eget utsäde är säkert förmånligare än att köpa nytt på kort sikt. Men eget utsäde försämras med tiden och ger mindre skördar, sjukdomar som finns i utsädet förökas, vilket leder till höga kostnader för sjukdomsbekämpning och till skördeförluster. Trots fjolårets torra sommar och de gynnsamma tröskningsförhållandena uppvisade havren groningsproblem. Rödmögel och virussjukdomar försämrar grobarheten och avkastningsförmågan hos utsädet. Gör därför groningsförsök med utsädespartierna i god tid. Nya sorter kommer ut på marknaden i snabb takt. Hos kornet har flerradiga sorter gått förbi tvåradiga i avkastningsförmåga. Också kärnans storlek har närmat sig den hos de tvåradiga sorterna. Vi på Raisioagro väljer de sorter vi saluför med omsorg. Bekanta dig med sortegenskaperna hos vårt utsädesutbud på nätet: Inför årets sådd rekommenderar vi:: Wolmari BOR - En supernyhet bland flerradiga sorter! En tidig sort, där avkastningsförmåga och stråstyvhet förenas på ett ovanligt sätt. Den är mycket sjukdomshärdig, i synnerhet mot bladfläcksjuka. Är lämplig på kornets hela odlingsområde, men är den överlägsna ettan särskilt i norr. Fairytale - Ger rekordskördar och är marknadens sjukdomshärdigaste maltkornsort. Medelsen växttid. Låg proteinhalt. Kraftig bestockning. Tack vare den höga avkastningen är Fairytale mycket lämplig som foderkorn vid sidan av användningen som malt- och stärkelsekorn. Ett gott val för svingårdar i södra Finland och i Österbotten. Flocke BOR - En grynhavrenyhet som har utmärkt kvarnkvalitet. Högsta hektolitervikten i sin växttidsgrupp, stora kärnor och tunt skal är sortens trumfkort. I täten bland havresorterna då det gäller avkastningsförmåga. Kan odlas i zonerna I III. Endast från Raisioagro! Mirella BOR - En utmärkt ny sort för grynhavreproduktion: tunt skal, relativt låg fetthalt och höga halter av betaglukan. Uppnår Belindas avkastningsnivå med två dagar kortare växttid. Som en stråstyv sort med hög avkastningsförmåga är sorten ett utmärkt alternativ för produktion av sen havre i zonerna I III både på mullhaltiga och mineraljordar. Anniina BOR - När du vill ha en tidig och odlingssäker veteodling. Mycket hög proteinhalt, men också god avkastningsförmåga i förhållande till sin växttid. Odlas främst som fodervete, men kan också odlas som brödvete. På vetets hela odlingsområde. Marble BOR - Ett utmärkt kvalitetsvete för södra Finland. Har en av växttidsklassens rikaste avkastningsförmåga, lyckas bra på olika jordarter. Den har hög hektolitervikt och stor kärna. Det finns ett stort utbud av vallutsäde för skyddsremsor eller grönträda. Ställ fler frågor om utsädet till dina kundansvariga. 17

18 NÖT MJÖLKPRODUKTIO AGRO magasinet 1/14 FOTO: Eila Mehtonen Mejeriernas mottagna mjölkmängd steg med 1,5 procent i fjol. Mjölkproduktionen började stiga på våren när betesgången inleddes, och ökningen fortsatte mot slutet av året tack vare en relativt högklassig ensilageskörd. I december ökade produktionen med mer än fyra procent, och därför förväntas den fortsätta öka åtminstone under början av året. Den totala produktionstillväxten berodde huvudsakligen på ökningen av medelproduktionen. Produktionen ökade med nästan en och en halv procent. Under de två föregående åren ökade den inte nämnvärt. Mot slutet av året började dessutom antalet mjölkkor stiga. Resultaten talar för sig I december 2013 hade vi omkring fler mjölkkor än ett år tidigare. Förra gången vi hade en så kraftig ökning i antalet kor var i mitten av 1990-talet. Mjölkgårdarna hade i medeltal 32 kor. Medeltalet för antalet kor steg med två under året. I fjol var det knappt 500 gårdar som avslutade sin mjölkproduktion. Detta är en femtedel mindre än år I december 2013 fanns det ungefär mjölkproducerande gårdar. Priset för normmjölk av E-klass steg i november 2013 till 45,09 cent per liter i medeltal, dvs. nio procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Förädlingsstrukturen i form av andelslag i Finland och den stora mängden mervärdesprodukter har av tradition hållit producentpriset på en rimlig nivå. Men situationen på EU-marknaden och världsmarknaden avspeglas naturligtvis också hos oss visserligen med en liten fördröjning och lite måttligare. Konsumtionen av mjölkprodukter fortsätter stiga. Från januari till november 2013 ökade konsumtionen med mer än en procent jämfört med året innan. Det var främst kvarg, grynost och annan färskost som fick konsumtionen att öka. Prognoserna visar att det goda marknadsläget kommer att fortsätta åtminstone ända till i sommar. Ändringar i stödpolitiken år 2015 År 2014 kommer odlarstöden att i stora drag fortsätta oförändrade. De slutliga besluten i CAP2020-reformen finslipas i år och ändringarna träder i kraft Också de ändringar som gäller mjölkkvoterna och det nationella mjölkstödet träder i kraft nästa år. Systemet med mjölkkvoter avslutas inom hela EU-området Systemet i sig begränsar inte i nuvarande form vår produktion, eftersom denna inte hotar överskrida kvoten. 18

19 NEN ökar Fjolåret var ett gott år för mjölkproduktionens del. Mjölkprodukternas starka ställning på marknaden höll avräkningspriset högt. Mjölkproduktionen började stiga och det var färre gårdar i fjol som avslutade sin produktion än året innan. Hos oss har kvoterna behållit sitt värde, eftersom det nationella produktionsstödet är bundet till dem, vilket också investeringsstödet var tidigare. Under trettio år har mjölkkvoterna blivit en egendom som haft inverkan på mjölkgårdarnas nettoförmögenhet och säkerheter. Det nationella produktionsstödet till södra Finland blir ett mjölkkobidrag i CAP-stödet. AB-områdets slutliga stödnivå är ännu inte utredd, och därför är det svårt att uppskatta den slutliga effekten i euro. Ändringar i betalningsgrunderna för stödet från nationellt stöd till CAPstöd kan vara av större betydelse för de enskilda gårdarna. Stödet som hittills betalats varje månad börjar betalas ut två gånger om året, och därför kommer det säkert att ha inverkan på gårdarnas betalningsberedskap. Dessutom sträcker sig den CAP-stödsenliga övervakningen nu också till stöd för mjölken. Nya utmaningar på C-stödområden I december fattade ministeriet ett ensidigt beslut enligt vilket det nationella produktionsstödet till norra Finland betalas som ett literstöd till varje producerat liter, när systemet med kvoter upphör. Just nu betalas stödet fullt ut för producera- de litrar inom kvoten och till en viss procentandel som det fattas beslut om varje år för litrar som överskrider kvoten. I det nya systemet finns inget element som kan övervaka hur begränsningarna i stödet till norra Finland följs, vilket ger huvudbry. I och med det stöd som ska betalas ut till varje producerat liter kan produktionen öka på stödområde C i så hög grad, att gränsen för nordligt stöd överskrids kontinuerligt. Detta kommer att leda till nedskärningar i stödet. I värsta fall kan det leda till att kommissionens tjänstemän kommer att ifrågasätta nödvändigheten med stödet. Det finns alltså utmaningar i stödpolitiken och mjölkproduktionens andra delområden, men utmaningar finns för att klaras av. År 2013 lämnades närapå det dubbla antalet stödansökningar in för investeringar på mjölkgårdar jämfört med året innan. Det finns alltså en stark tro på ett uppsving för produktionen. Finländska mjölkgårdar producerar högklassig, ren mjölk och den finländska producenten sätter värde på inhemska produkter. Grundförutsättningarna finns alltså. Leena Lamminen Mjölkombud Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf 19

20 NÖT AGRO magasinet 1/14 Benemilk-uppföljningen visade på två kilo mera EKM-mjölk Mängden mjölk som förs till mejeriet visar ofta stora, månadsvisa variationer. På gårdsnivå påverkas mjölkmängden speciellt av laktationsskedet, antalet sinlagda eller kalvade kor. Andelen förstakalvare, ensilagets kvalitet och ändringar i förhållandena syns också i mjölkmängden i gårdstanken, fastän antalet djur och kraftfoderutfodringen är oförändrade. I produktionsobservationerna på Benemilk-gårdar steg den energikorrigerade mjölkmängden med i medeltal två kilo. TEXT: Merja Holma När antalet kor ökar och kalvningarna sprids jämnt över året minskar variationerna i den månatliga mjölkmängden På gårdsnivå finns det dock ofta varierande faktorer, som märks i mängden mjölk i gårdstanken också på Benemilk-gårdar. En ökande mängd förstakalvare sänker medelproduktionen Finländska kor kalvar i medeltal mindre än 2,3 gånger. Det finns alltså ett mycket ungt komaterial i våra ladugårdar och fler än var tredje ko är en förstakalvare. Om våra kor stannade i besättningen längre än så, skulle mjölkproduktionen stiga snabbt. Enligt ProAgrias produktionsobservationer producerar de kor som kalvat andra gången över 1000 kilo mera mjölk än förstakalvarna. Kor som kalvat fem gånger producerar mer än 2000 kilo mera än förstakalvarna. När en gammal bra ko måste utmönstras ur besättningen och hon ersätts med en förstakalvare, märks detta också i mjölkmängden. Det väsentliga är därför att få förstakalvarna dräktiga, för att de ska kunna stanna längre i besättningen. Det lönar sig att satsa på förstakalvarnas energitillgång. I synnerhet i lösdrift får förstakalvarna lätt en ställning som utmanare. I början av laktationen är kon effektiv Efter kalvningen när produktionen stiger har kon sin effektivaste period. Laktationen kan öka ända upp till 2,5 kilo per konsumerat torrsubstanskilo. En så här hög effektivitetskoefficient visar att kon magrar för mycket. Det lönar sig inte att pruta på kvaliteten i utfodringen, eftersom kon betalar tillbaka också de dyraste fodren inom 4 6 månader efter kalvningen. En utmärkt ener- 20

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013. BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013. BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com 2013 ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013 BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com VI HAR UPPDATERADE KVALITETS- OCH PRISUPPGIFTER PÅ ADRESSEN WWW.RAISIOAGRO.COM BÄSTA

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

DET NYA PATENTFODRET MAITURI 12 000 E

DET NYA PATENTFODRET MAITURI 12 000 E Raisioagros kundtidning MAGASINET Foder, spannmål, produktionstillbehör och insatser 1 12 DET NYA PATENTFODRET MAITURI 12 000 E Grisen modell för människan i fetmaundersökning Nu är tiden inne att beställa

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Nytt i Finland: BENEMILK -FODREN HAR BELÅTENHETSGARANTI

Nytt i Finland: BENEMILK -FODREN HAR BELÅTENHETSGARANTI Raisioagros kundtidning MAGASINET Foder, spannmål, insatsvaror och förnödenheter 1 13 EN NY KONTRAKT- ODLINGSPERIOD STÅR FÖR DÖRREN RÅD om växtskydd Nytt i Finland: BENEMILK -FODREN HAR BELÅTENHETSGARANTI

Läs mer

MARKNADSNYTT 2015-11-01

MARKNADSNYTT 2015-11-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2015-11-01 Den gångna veckans förändringar på Paris- Chicago- och Winnipegs spannmåls-och oljeväxtnoteringar har varit små, förutom på vete Chicago. En förklaring

Läs mer

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5)

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiv substans: Preparattyp: SC atsoksistrobiini 250 g/l Miljöfarlig Användningsändamål För bekämpning av mjöldagg och

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO PRODUKTINFORMATION 2015 Brett sortiment av vårutsäde och fånggrödor Läs mer om sorterna och deras odlingsegenskaper DANISH INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 Val av

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Innehåll Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Yara i korthet Yara är världens största leverantör av mineralgödsel. Det enda gödselbolaget,

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

2012-01-24. Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara

2012-01-24. Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara Fusarium - ett rådgivarperspektiv Brunnby den 18 januari 2012 Lars Johansson Jordbruksverkets växtskyddscentral Skara Mer än 100 olika arter Även variation inom arter Konidierna, hjälp vid identifiering

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

MAGASINET. GOD KVALITET på nya skörden BENEMILK - serien kompletteras. Det finns energi I MAJSEN. Raisioagros kundtidning

MAGASINET. GOD KVALITET på nya skörden BENEMILK - serien kompletteras. Det finns energi I MAJSEN. Raisioagros kundtidning Raisioagros kundtidning MAGASINET Foder, spannmål, insatsvaror och förnödenheter 3 13 GOD KVALITET på nya skörden BENEMILK - serien kompletteras SUPERFARMAREtävlingen på slutrakan Det finns energi I MAJSEN

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING En gårds miljöplan Anvisning för rådgivare 1. Inledning I de här anvisningarna för en miljöplan i systemet för jordbruksrådgivning presenteras i koncentrerad form anvisningar

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Vårkorn. Odla rätt gröda. Minskad odling på grund av låga priser = lägre produktion, men hur pass lägre? Odla för egen användning.

Vårkorn. Odla rätt gröda. Minskad odling på grund av låga priser = lägre produktion, men hur pass lägre? Odla för egen användning. Vårkorn Ett gigantiskt lager av 2009 års skörd och nattsvarta priser. Men en ekonomisk återhämtning innebär fler restaurangbesök och ökat resande med ökad ölkonsumtion som följd. Nu kan vi börja se ljuset

Läs mer

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.2011 Hyvinge, 24.11.2011

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket 040-41 52 82 thorsten.pedersen@sjv.se Seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 25.1. 2012 Resultatet av en prissäkring i februari

Läs mer

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer.

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer. FÖR UTSÄDE 1 (14) Ankomstdatum Dnr IFYLLS AV SÖKANDEN Är det fråga om ett nytt packeri som inleder verksamheten Tidigare packerinummer fortsättning på en tidigare påbörjad packeriverksamhet 1. KONTAKTUPPGIFTER/ANSVARSPERSONER

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Bra att veta Målsättningen är att eleverna ska: - förstå hur marken som

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan Vad kan SLU göra? Sammanfatta - syntetisera - befintlig kunskap Kommunicera dvs. det vi gör idag Ny kunskap behövs också.. Biologiskt fokuserar på aminosyror Kvaliten på produkterna? Ekonomiskt- marginalutbytet

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 28.10. 2010 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Marknadsutvecklingen sedan kursstarten i juni -10 Efter

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 SILMUSALAATTI STORY INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 GRUNDAREN FÄRSK. GOD. EKO. JAG VILLE GÖRA VÄRLDENS BÄSTA SALLAD - EN SMAKRIK SALLAD. Som 7-årig pojke intervjuades

Läs mer

SKÖRD 2015. Kvalitet - Kundnära - Kompetens

SKÖRD 2015. Kvalitet - Kundnära - Kompetens SKÖRD 2015 Kvalitet - Kundnära - Kompetens V A L L B E R G A L A N T M Ä N Vallberga Lantmän - er kompletta partnern i lantbrukets tjänst Vi är bygdens eget företag ett litet företag med stora resurser,

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Ta tillväxten i egna händer

Ta tillväxten i egna händer Ta tillväxten i egna händer Under odlingssäsongen finns det mycket viktigt att göra på åkern. Tillväxtprogrammets olika prognosmodeller och verktyg hjälper dig fatta de rätta besluten. Tillväxtprogrammet

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Odling och användning av proteingrödor

Odling och användning av proteingrödor Odling och användning av proteingrödor AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik tel.010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor pratar vi om? Åkerböna (Vicia faba)

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ I april 2015 börjar man använda nya typer av förnödenheter

Läs mer