Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin"

Transkript

1 Nr 3 årgång OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Mer från vårsom Tandvård i Etiopien Internetodontologi Inför HPV-dagen

2 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Styrelsen för Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) Från vänster: Sten Hellström, kassör. Helen Harnesk Nygren, sekreterare. Bengt Hasséus, ledamot. Karin Garming Legert, vice ordf. Inger von Bültzingslöwen, ordf Wivi-Anne Sjöberg-Andersson, ledamot. Fredrik Gränse, ledamot. manus utgivning nr1 v6 v10 nr2 v19 v23 nr3 v36 v40 nr4 v45 v49 texter. Bilder skickas separat i JPEG-format. Bilden ska vara högupplöst i minst 300dpi - publiceras inte material med sådant förbehåll ISSN: Plusgiro: Bankgiro: Org.nummer: Upplaga 600 ex Adress: c/o Agne Nihlson Halmvägen Karlskoga Redaktörer Agne Nihlson Anders Levén Layout Sten Hellström Johan Lundström Ekonomi, fakturering Vetenskaplig rådgivare Tony Axell Ansvarig utgivare Karin Garming Legert 250 kr/år Omslagbild: Tandborstförsäljare i Etiopien. Foto: Christian Hermansson Tryck 2

3 OROFACIAL MEDICIN Innehåll nr3 årgång LEDARE Ordförande i SOM, Inger von Bültzingslöwen har ordet. Sid 5 BENNEKROSER OCH BENRESORBTIONER I det sista referatet från VårSOM på Waxholm skriver Fredrik Tyberg om Cecilia Larsson Wexells föreläsning Sid 7 MHC-appen Mun-H-Center har med hjälp tagit fram en app till alla typer av smartfones med beskrivning av 50 ovanliga diagnoser Sid 10 INTERNET- ODONTOLOGI Mats Jontell beskriver den nya internetsidan Internetodontologi. se som är en kunskapdatabas med faktagranskade artiklar. Sid 11 FÖRENINGSMÖTE I SOM UNDER RIKSSTÄMMAN Kallelse och dagordning Sid 14 HPV-DAG 15 mars är det dax för den första SOM-dagen. Temat är Humana PapillomVirus. Anmälningsblankett direkt i tidningen. Sid15 INTERVJU MED STINA SYRJANEN Inför SOM-dagen har föreningens ordförande Inger von Bültzingslöwen fått en pratstund med Stina Syrjanen som föreläser hela dagen om HPV-virus Sid 17 ETIOPISK TANDVÅRD Tandläkare utan gränser har nu funnits några år och många tandläkare åker utomlands för att under några veckor hjälpa till med tandvården i fattiga länder. Två av dessa, Markus Höglund Christian Hermansson, berättar om sin tid i Etiopien Sid 20 REMISSVAR TILL SOCIAL- STYRELSEN Föreningen har lämnat in ett remissvar på Socialstyrelsens förslag till författningen kring tredje steget Sid 24 SVEMED+ På Karolinska institutet finns en databas med referenser till artiklar i över 100 skandinaviska tidskrifter inom bland annat odontologi och medicin Sid 26 KALENDARIUM /9 IADH, Melbourne 15-17/11 Riksstämma, Göteborg /1 NFH, Varberg 31/1-1/2 Örebrodagarna, tema smärta 15/3 SOM-dag, Stockholm 23-25/5 VårSOM, Söderköpingsbrunn 28-31/8 FDI, Istanbul 14-16/11 Riksstämma, Stockholm 3

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Bästa SOMare! Svensk förening för Orofacial Medicin står på en stabil grund. Vid årets slut har föreningen funnits i två år. Föreningen är ung men bär på stolt historik från två anrika föreningar. Det förpliktigar. Allt det goda skall tas tillvara och leva vidare genom alla medlemmar som funnits med sedan tidigare och nu i den nya föreningen. Ni är föreningens stomme! Samtidigt skall nytt skapas. Vi har många nya unga medlemmar. Ni skall känna er mycket varmt välkomna, ni är ämnesområdets framtid! I och med sammanslagningen förde vi samman två stora vårdområden, som delvis gick omlott, till ett brett men sammanhållet ämnesområde. Det är när patienterna behöver ett specialiserat omhändertagande, eller då kollegor inom odontologin eller medicin behöver en konsultation, som patienten skall behandlas inom Orofacial Medicin. Det innebär samtidigt att vi behöver vara tydliga med att patienter om möjligt skall behandlas i allmäntandvård, när de inte behöver vår kompetens. Den tanken är en viktig hörnsten i uppbyggnaden av ST-utbildningen i Orofacial medicin, som nu bedrivs i sex landsting (Örebro, Värmland, Östergötland, Uppsala, Västmanland och Västernorrland) och en region (Västra Götalandsregionen). Många är engagerade i utbildningen. Och fler landsting har planer på att starta utbildning på ST-nivå, det är glädjande. Visst finns det en del stötestenar när en treårig utbildning skall byggas upp, t.ex. när det gäller tillgången på tillräckligt omfattande handledning lokalt på plats på några håll. Men det visar samtidigt att behovet av nya unga som utbildar sig behövs för att fylla tomrum. I den långsiktiga utvecklingen av vårdområdet intar också certifieringen i oral medicin en viktig plats. Ulf Mattsson och Wivi-Anne Sjöberg utgör certifieringsråd och gör ett mycket fint jobb. Nya certifieringskandidater är på god väg i sin meritering. Gunnar Warfvinge, Palle Holmstrup och Tony Axell utgör examinationsnämnd. Sammanställning av patientgrupper/tillstånd Nu ligger utkastet till dokumentet med uppräkning av olika patientgrupper/tillstånd på hemsidan. Det är öppet för diskussion. Gå gärna in och läs och ge synpunkter, dokumentet är framtaget som en del av den långsiktiga strategin att göra ämnesområdet Orofacial Medicin tydligt och att ange vilka patientgrupper/sjukdomstillstånd som bör behandlas på specialiserad nivå. Tanken är att vi skall kunna besluta om dokumentets utformning vid årsmötet på Riksstämman. Tillfälle att ses i höst Årsmöte och samkväm hålls torsdagen den 15/11 kl på Svenska Mässan i Göteborg. Även de som inte går på Riksstämman skall kunna komma in på årsmötet. Direkt efter mötet fixar styrelsen något att äta och dricka i möteslokalen. Kom och träffa vänner och kollegor! och i vinter inträffar ett par spännande aktiviteter i föreningens regi. Året inleds med en diplomkurs i oral patologi och oralmedicinska tillstånd, ett samarbete mellan SOM och diplomkursgruppen inom Tandläkarförbundet. Många av våra ST i Orofacial Medicin kommer att gå den, men diplomkurser är också öppna för alla tandläkare och innebär en mycket 5

5 fin möjlighet till fördjupning. Läs mer och gör anmälan via Tandläkarförbundets kurskatalog. och på vårvintern i mars får vi besök av professor Stina Syrjanen från Åbo Universitet som föreläser en heldag om humana papillomvirus. Det är en dag jag verkligen varmt rekommenderar. Se vidare information inne i tidningen. Tiderna är lagda så att man skall kunna resa under dagen. Föreläsningarna sker på engelska men det går bra att ställa frågor till Stina på svenska. Anmälningsblankett ligger även på hemsidan. och mellan hägg och syren! Jag läser att tiden mellan hägg och syren är den tid då man förr ansåg att sommaren började. Enligt den gamla bondepraktikan inträffar sommaren den 25 maj. Då är ett väldigt bra tillfälle att befinnas sig i vackra Söderköping nästa år. Där hålls nämligen vårsom 2013, den maj. Temat för kursen under vårmötet är Infektioner. Vårmöteskommittén håller på att planera ett program som kommer att vara mycket attraktivt. Söderköping är lätt att ta sig till med allmänna kommunikationer och boende kommer att finnas på Söderköpings Brunn där också föreläsningarna hålls. Billigare boende kommer också att finnas inom bekvämt gångavstånd från Söderköpings Brunn. Missa inte denna höjdpunkt! Remissvar angående 3:e steget Madeleine Wertsén och Anders Levén skev i våras det som blev föreningens remissvar till TLV om tredje steget. Det finns att läsa på hemsidan. Madde och Anders har också deltagit i referensgruppsmöte den 26/4 på Socialstyrelsen, som föreningens representanter. Socialstyrelsen har nu kommit med ett förslag till beskrivning av kriterier för avgränsning av patientgrupper. Ett remissvar från föreningen publiceras i tidningen och kommer även att ligga på föreningens hemsida. För att travestera Tranströmer som skrev Du blir aldrig färdig och det är som det skall, kan man säga: Det blir aldrig färdigt och det är som det skall. Men föreningen skall fortsätta att arbeta, för en utveckling av vården, omhändertagandet och patientsäkerheten och för fortsatt kunskapsutveckling och mer forskning inom vårt område. Och en stor kollegial gemenskap! Varm hälsning! Inger v Bültzingslöwen Ordförande SOM Ämnesområdet och föreningens ändamål gar som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder. Föreningen skall främja vårdutveckling, utbildning och vetenskap vad avser orofacial medicin, representera föreningens och ämnesområdets intressen vid kontakt med myndigheter och andra organisationer samt att stödja och utveckla professionella och sociala nätverk. 6

6 Benresorbtion och bennekroser Sista föreläsningen på Vårmötets första dag handlade om läkemedel och ONJ. Föreläsare var Cecilia Larsson Wexell, käkkirurg på SÄS i Borås. ONJ är ett växande problem som haft många olika namn/ förkortningar genom åren, det senaste är ARONJ ( AntiResorptive agent induced OsteoNecrosis of the Jaw). De läkemedel som omnämndes var de välkända bisfosfonaterna men också ett nytt biologiskt läkemedel; Denosumab. Inom tandvården har patienter som stått på dessa preparat utvecklat käkbensnekroser, såväl spontant som efter kirurgiska ingrepp. Första preparatet av bisfosfonat godkändes 1995 av FDA (US Food and Drug Administration). Det första kända fallet av ARONJ konstaterades En fallrapport där kopplingen mellan ARONJ och bisfosfonat påvisades presenterades 2003 och man gick 2005 aktivt ut med information om riskerna vid behandling med dessa preparat. Behandlingsindikationer Behandlingsindikationerna för bisfosfonater och Denosumab är förebyggande av skelettrelaterade komplikationer hos vuxna med osteoporos eller skelettmetastaser från solida tumörer. Osteoporos drabbar ca 25 % av män och ca 50% av postmenopausala kvinnor. Av de individer som ådrar sig en höftledsfraktur avlider ca 30% som en följd av frakturen. Genom att medicinera med läkemedel som motverkar benresorption minskas många individers lidande. Man erhåller även ekonomiska och resurssparande effekter då kostnaden av medicinen är betydligt lägre än kostnaden av sjukhusvistelse till följd av frakturer. Verkningsmekanism Verkningsmekanismerna hos bisfosfonater och Denosumab skiljer sig åt men effekten på benvävnaden är densamma - ett kompaktare och hårdare ben. Osteoklasterna tar upp bisfosfonaterna aktivt genom endocytos. Genom att bisfosfonaterna hämmar mevalonatvägen leder detta till osteoklasternas apoptos. Mevalonatvägen är en cellulär metabolisk väg som är viktig för många intracellulära processer, bland annat kolester- Cecilia Larsson Wexell olsyntesen. Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B ligand (RANKL) frisätts bland annat av osteoblaster och behövs för osteoklasters bildning, funktion och överlevnad. Denosumab är en human monoklonal antikropp (IgG2) som binder med hög affinitet och specificitet till RANKL och förhindrar interaktion mellan RANKL och 7

7 Receptor Activator of Nuclear Factor B (RANK). Detta leder i sin tur till en minskning av antalet osteoklaster och en försämrad osteoklastfunktion, varvid benresorption och cancerinducerad skelettdestruktion minskar. Effekten av Denosumab är övergående då antikroppen förbrukas. Bisfosfanaterna binds in i benet och får därigenom en mycket lång elimineringstid. ARONJ definieras som benblotta som kvarstått i över 8 veckor på patienter som har behandlats eller behandlas med läkemedel som förhindrar benresorption utan historik av strålning mot huvudhals området. Förebyggande tandvård Det har gjorts studier som har visat att om man sanerar patienter innan de påbörjar en behandling med nämnda läkemedel så minskas risken för att ARONJ utvecklas. Fokalutredningar är numera en väl inarbetad rutin som ett led i att undvika ingrepp som utgör risk för ARONJ. Om det blir nödvändigt att exempelvis extrahera en tand efter påbörjad behandling är det viktigt att man använder en skonsam extraktionsteknik täcker extraktionssåret med en passiv mjukvävnadslambå samt avlägsnar vassa benkanter med rund diamantborr eller helst Piezokirurgi(kirurgi genom ultraljud). Behandling Omhändertagandet av patienter med ARONJ kan byggas på dessa punkter: Stötta patienten till att ta ansvar för sin egen behandling tillsammans med tandvården. Noga instruera i munhygien. Kontrollera avtagbar protetik (skav och passform). Regelbunden kontroll för sårtvätt, eventuellt avlägsnande av sekvestrar samt utförande av övrig tandvård. Motivera rökstopp. Kontroll av sekundärinfektion som kan behöva behandlas med antibiotika. Ha ett nära samarbete och en bra dialog med käkkirurgen. Ibland ses ingen utläkning. Då är det viktigt att aldrig släppa kontakten med patienten utan att vederbörande kallas regelbundet och behandlas så gott det går. Cecilia pratade även om att det är viktigt att vi anmäler biverkningar till läkemedelsverket. Detta kan man göra via deras hemsida. Det är också viktigt att vi ser till att dokumentera eventuella ARONJ fall noga med rätt diagnoskoder och väsentliga uppgifter. Slutligen pratade hon lite kort om en studie som ligger i startgroparna. Studien bygger på ett skandinaviskt samarbete kring kartläggningen av ARONJ. Det är viktigt att vi i Sverige är med i studien då vi har världens högsta incidens vad det gäller osteoporos. Hon hänvisade till projektets hemsida för ytterligare information (www.onj-study.se). De som är intresserade av att hjälpa till med studien uppmanades att ta kontakt med Cecilia via hennes mail se. Referenser American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the JAW Update. Aust EndodJ 2009; Fredrik Tyberg 8

8 MHC-appen Mun-H-Center har med hjälp av Innovationssluss Västra Götaland, VGR IT och Help IT tagit fram Sveriges första applikation för ovanliga diagnoser. Appen kan laddas ner i alla typer av smartphones. MHC-appen ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt få kunskap om ca 50 ovanliga diagnoser med orofaciala/odontologiska aspekter. En kort allmän information om diagnosen ingår och till vissa diagnoser finns tecknade illustrationer som visar karakteristiska utseenden samt foton på vissa bettavvikelser. Appen finns både på svenska och engelska. Välkommen till NFH symposium januari 2013 i Varberg MHC-appen kommer att presenteras som digital poster på IADH-kongressen i Melbourne, Australien, och även på den svenska odontologiska riksstämman i Göteborg den november. Presentationen på riksstämman sker i samarbete mellan Svensk förening för Orofacial Medicin och Mun-H- Center i ett symposium med titeln: Hjälpmedel vid mun- och tandvård för personer med olika funktionsnedsättningar. Allt från förstorade grepp och 1000-inlärning till MHC-appen. Symposiet är på fredag den 16/11 kl i lokal F2 på Svenska Mässan i Göteborg. LÄKEMEDEL I TANDVÅRDEN - BELASTNING ELLER TERAPI Plats: Varbergs Stadshotell & Asia Spa Start: 23/ med Get Together party kl Pris: 4700:- allt inkluderat förutom resa och hotell Sista anmälningsdag: 30/ foto: Mikael Pilstrand Farmakologiska verkningsmekanismer (farmakodynamik, farmakokinetik, interaktioner och biverkningar) Mats Erkki, apotekare Läkemedel i tandvården, funktion - användning - biverkning Johan Blomgren, övertandläkare Fluor och funktionsnedsättning - profylax för alla åldrar Pia Gabre, docent, övertandläkare Kan antiseptika förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning? Per Ramberg, docent parodontologi För mer information och anmälan se NFH svenska sektion 10

9 Internetodontologi Internetodontologi.se startade hösten Syftet är att skapa en kunskapsdatabas som förenklar den kliniska vardagen för professionen inom tandvården. Internetodontologi.se erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad - koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd. Faktabladen författas av experter inom olika odontologiska specialiteterna och granskas av ett vetenskapligt råd. Förutom faktablad och sökverktyg för diagnoser/åtgärder erbjuder internetodontologi. se ett flertal andra tjänster som redan är på plats eller under utveckling: Broschyrer/material för nedladdning Videoarkiv (utvecklas under 2013) Nyhetsbevakning (odontologinytt.se) Mobilversion (mobil.internetodontologi.se) Jobbsajt (jobblanken.se) En av utgångspunkterna för Internetodontologi.se har varit de nationella riktlinjerna. I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård ger Socialstyrelsen rekommendationer för behandlingar inom odontologiska områden. Med dessa avser myndigheten att främja ett vårdutbud som innebär effektiva behandlingsalternativ. De nationella riktlinjerna ger en prioritering mellan olika behandlingsstrategier men beskriver inte hur dessa ska genomföras. Internetodontologi.se syftar just till att beskriva hur man ska utföra de behandlingar som har fått en hög prioritering i de nationella riktlinjerna. I tillägg till faktablad om behandlingsstrategier finns det också beskrivningar av olika sjukdomstillstånd. För närvarande finns det faktablad som rör bettfysiologi, cariologi, endodonti, käkkirurgi, ortodonti, parodontologi och protetik. Internetodontologi. se har sin förebild i internetmedicin.se som startades 2000 och är idag Sveriges i särklass mest besökta oberoende webbplats för medicinsk kunskapsöverföring till läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Den är också det naturliga valet för oss som arbetar inom det oralmedicinska fältet när det gäller att hämta information om olika medicinska sjukdomstillstånd. Sajten är en unik kunskapsdatabas med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av olika sjukdomstillstånd. Behandlingsöversikterna har skrivits av 400 svenska docenter, professorer och andra experter inom respektive specialitet. Internetmedicin.se har flera besökare varje vecka. Så många har naturligtvis inte internetodontologi.se kommit upp i ännu men siffra ligger dock så pass högt som ca per månad vilket visar på genom- 11

10 slagskraften för den här typen av kunskapsspridning. Förutom tandvårdspersonal så börjar också studenterna att förstå värdet av den information som finns på internetodontologi.se. Internetmedicin i Göteborg AB är det företag som äger internetodontologi.se. Det är ett vinstdrivande företag vars intäkter uteslutande baserar sig på annonsintäkter. Företaget ger en ekonomisk ersättning till både författare och faktagranskare. Informationen på internetodontologi.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär och så långt som möjligt grundad på vedertagna etiska och vetenskapliga värderingar. Förutom de discipliner som nu finns på internetmedicin.se så är tanken att ytterligare ämnesområden ska beredas plats. Det är speciellt tillfredställande att många kollegor inom allmäntandvården efterfrågar bilder och övrig information inom det oralmedicinska området. Jag har därför kontaktat några av de som certifierats i oral medicin och de flesta har ställt sig positiva att skriva ett faktablad om olika sjukdomstillstånd och behandlingsprinciper som rör framför allt orala slemhinneförändringar. I ett senare skede kommer även andra områden inom det orofacialmedicinska området. Mats Jontell FORSKNINGSSTIPENDIUM Svensk förening för Orofacial Medicin(SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen inom ämnesområdet. Stipendiet för 2013 är på kronor. Vid fler sökande kan stipendiet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM. Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet. Ansökningshandlingar finns på föreningens hemsida Skriftlig ansökan skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast på adress Helen Harnesk-Nygren, Ol-Persas väg 9, Norsjö. Ytterligare information fås av Bengt Hasseus på 12

11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ÅR 2, SVENSK FÖRENING FÖR OROFACIAL MEDICIN (SOM) TID: TORSD. 15/ KL PLATS: SVENSKA MÄSSAN, SAL R24-25, GÖTEBORG. DIREKT EFTER ÅRSMÖTET FORTSÄTTER VI MED TRIVSAM SAMVARO FÖR ALLA MEDLEMMAR MED DRYCK OCH FÖRTÄRING I SAMMA LOKAL. KOM OCH TRÄFFA DINA KOLLEGOR. VÄLKOMMEN! Dagordning: 1 Årsmötets öppnande 2 Val av justerare 3 Mötets stadgeenliga utlysande och beslutsmässighet 4 Dagordningens godkännande 5 Verksamhetsberättelse för föregående år 6 Ordförandens redogörelse för innevarande år 7 Kassörens redogörelse 8 Revisionsberättelse, ansvarsfrihet 9 Årsavgiften för år Stadgeenliga val för tillträde 1 januari Intresserade medlemmar uppmanas kontakta valnämnden Förslag till olika poster presenteras på föreningens hemsida senast 1 november. a) Styrelseval 2012 (jämnt valår) Enligt 10 föreningens stadgar skall styrelsen väljas för två år. Jämna valår väljs ordförande, kassör och en övrig ledamot. Ojämna valår väljs vice ordförande, sekreterare och två övriga ledamöter. b) Val av två revisorer. Enligt 7.. två revisorer väljs med en mandattid av 1 år. c) Val av valnämnd. 11 ST-utbildning och certifiering 12 SOMNet 13 Kommittéer 14 SOMdag, fredag 15 mars VårSOM 2013 i Östergötland 16 VårSOM 2014 i Uppsala 17 Riksstämman, nationella och internationella möten 18 Möjlighet att söka föreninges stipendium Tidningen 20 Hemsidan 21 Övriga frågor 22 Mötets avslutande VÄLKOMMEN! / STYRELSEN Inger v. Bültzingslöwen (ordf), Karin Garming Legert (vice ordf), Helén Harnesk Nygren (sekr), Sten Hellström (kassör), Wivi-Anne (övr), Bengt Hasséus (övr), Fredrik Gränse (övr) 14

12 ANMÄLNINGSBLANKETT till SOM-dag 2013 HPV Tema: Humana Papillomvirus (HPV) Föreläsare. Professor Stina Syrjanen, Åbo Moderator Professor Mats Jontell Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6 Tid: Fredagen den 15 mars 2013 kl inkl. lunch Kaffe serveras från Konf. kostnad inkl. lunch och kaffe: kr per deltagare för medlem i SOM kr per deltagare för icke medlem i SOM Sista anmälningsdag (platsantal begränsat): 10/ Anmälan är bindande. Efteranmälan endast i mån av plats. Turordningsregel gäller vid överanmälan. Härmed anmäler jag mig till föreläsningsdag om HPV den 15 mars NAMN (textat).. ADRESS (textat)... E-post Telefon (mobil) Jag är medlem i SOM: Ο Ja Ο Nej Faktura skickas till:.. Ev ref. nr FAKTURERINGSADRESS, om ej samma som adress ovan (textat) Ev. födoämnesallergier:. Klipp ut blanketten och skicka till: Helen Harnesk-Nygren, Skolgtan 2C Umeå Anmälningsblankett finns även på hemsidan 15

13 Plats för frimärke Helén Harnesk-Nygren Skolgatan 2C Umeå Vik här

14 Stina Syrjanen inför SOM-dagen Stina Syrjanen, professor i oral patologi och chef för avdelningen för oral patologi och oral radiologi vid odontologiska institutionen, medicinska fakulteten i Åbo föreläser en heldag i vår förenings regi fredagen den 15 mars 2013 i Stockholm, en så kallad SOM-dag med särskilt tema. Stina Syrjanen är en mycket anlitad föreläsare. Denna, den första SOM-dagen i den nya föreningens regi, har vi lyckats engagera henne. Missa inte detta tillfälle att ta del av hennes djupa kunskaper om humana papillomvirus (HPV). Inför hennes besök i Stockholm fick Inger von Bültzingslöwen en trevlig pratstund med Stina om hennes mångåriga engagemang och forskning kring HPV. - Berätta något om Din tjänst vid odontologiska institutionen vid Åbo Universitet. Som professor och avdelningschef är dagarna fulla av många skilda uppgifter. Vi utför rutindiagnostik av cirka biopsier per år. Vi tar emot mycket biopsier från oralkirurgerna men också från öron- näsa- halsläkare och från allmänpraktiserande tandläkare. Avdelningen har två yngre tandläkare som är färdigspecialiserade i oral patologi, det är mycket bra med tanke på kontinuiteten. Samtidigt bedriver vi både undervisning och forskning. Jag har handlett 23 doktorander genom åren, nu handleder jag fyra nya som är involverade i ett flerårigt projekt som vi fått pengar till. Från att forskning om orala HPV inte ansågs värt att ge anslag till i någon större utsträckning, är vi nu ett av endast två nationella forskningsprojekt inom odontologin som fått pengar från Finlands Academi. Det känns fantastiskt att vår verksamhet har blivit så accepterad. - Vad är bakgrunden till Ditt stora intresse för HPV och hur startade det? Det känns som en väldigt trevlig utveckling. Jag började arbeta som privattandläkare med egen mottagning Som privattandläkare behandlade man ofta hela familjer, såväl barn som vuxna. Jag minns särskilt en familj som kom på sitt regelbundna återbesök. Den 6-åriga flickan i familjen hade en förändring i tandköttet som jag först inte förstod mig på. Jag gick hem och slog i mina läroböcker och kom fram till att hon hade en kondylomliknande förändring i tandköttet. Det gick ju inte att vara säker på hur hon fått den, men mitt intresse väcktes för att ta reda på mer om kondylom i munslemhinnan. Min man hade vid den tiden påbörjat sin specialitet i patologi. Han hade börjat titta på cervixcancer och HPV med hjälp av mycket 17

15 specifika antikroppar riktade mot HPV 6, 11, 16 och 18. Vi beslutade att använda dessa antikroppar också för att studera muncancer. År 1977 hade den tyske forskaren Harald zur Hausen presenterat sin hypotes, att HPV-infektion är relaterad till cervixcancer, något som han senare fick Nobelpriset för, Vi undersökte 40 muncancerfall med de nya antikropparna och fann att 20 procent av fallen var positiva för HPV. Vi började fundera på om inte HPV kunde orsaka muncancer. Vi rapporterade om våra fynd år Vi insåg att det inte räckte med bara immunohistokemiska studier. Vi måste påvisa virus i DNA så jag lärde mig tekniken för in situ hybridisering i USA under två veckor och etablerade metoden i vårt lab. Vid den tiden var det Stina Syrjanen bara ett 100-tal forskare i världen som intresserade sig för HPV, och då huvudsakligen genitala infektioner. Idag är det många fler som är intresserade. - Vad bedömer Du själv vara viktiga forskningsresultat som ni fått fram? Vi har publicerat över 250 publikationer om HPV, vilka berör båda genitalområdet och huvud- och halsområde. Självklart är det så att våra första observationer om samband mellan HPV och mun- och larynxcarcinom är viktigast. Därefter har vi kunnat visa att en mor kan smitta sitt barn med sin HPV och att en infektion i ett barns munhåla kan bli kronisk. Senare har vi kartlagt vilka HPV-typer som kan förekomma i munslemhinnan och vilka riskfaktorer det finns för orala HPV-infektioner hos kvinna, man och barn. Vi identifierade också tidigt en subtyp av HPV 13. Vi följer för närvarande 300 familjer sedan 6 år tillbaka. Vi har funnit att en del barn får antikroppar redan innan 2-årsåldern, förmodligen efter smitta från modern. En del utvecklar således immunitet, medan en liten grupp får en kronisk infektion. Dessa personer kan utgöra en riskgrupp för cancerutveckling senare i livet. Nu forskar vi kring HPV-specifik immunologi hos dessa 300 familjer för att förstå hur man kan bli tolerant mot HPV. Många var i början skeptiska mot det vi fann, ett tag kändes det så tungt att jag var nära att lägga av med forskningen. Omvärlden var helt enkelt inte särskilt intresserad. Numera har International Agency of research of cancer listat HPV 16 as the most potent HPV type to cause oral cavity and oropharyngeal cancer. Vi kan nog säga att om man vid kroniska infektioner och lesioner av typ leukoplaki finner HPV 16 vid upprepade provtagningar bör man följa den patienten med tanke på att det föreligger en viss risk för malignitet även om risken för HPVassocierad cancer i munhålan är mindre än i cervix. - Vad ser Du för spännande frågeställningar för framtiden? En viktig fråga är om olika bakterier och virus kan samverka så att man lättare får en HPVinfektion eller att en kronisk HPV-infektion etableras. Kan HPV-infektion även hjälpa till så att man får en annan virusinfektion som herpesinfektion eller HIV. En annan viktig klinisk fråga är vilka faktorer som kan samverka med HPV och som kan ha betydelse för malignitetsutveckling, t.ex. rökning och kroniska infektioner. 18

16 En stor del av HPV-infektioner bara kommer och sedan försvinner. Av huvud-halscancer tycks dock 5-20 procent ha HPV som en bidragande etiologisk faktor. Det är nog så att virus utgör en av flera orsaker till att cellen genomgår malign omvandling. Mycket annat spelar in. Rökning ökar risken liksom annan virusinfektion. Möjligen är det så att en liten subgrupp av individer kan ha ökad risk om man har en infektion. En fråga som dykt upp på senare tid är om det finns ett samband mellan parodontit och HPV. - Du var sakkunnig i den grupp som arbetade med HPV i samband med World Workshop in Oral Medicine (WWOM) i London Kan Du berätta något om det? Det var en stor grupp som var intresserade. Bra resultat kom ut av arbetet. Epidemiologiska studier har ett stort värd och metaanalyser är viktiga. Resultaten i den studien indikerade ett viktigt samband mellan HPV och oral skivepitelcancer och andra potentiellt maligna tillstånd. - Hur kommer Du att lägga upp föreläsningsdagen den 15 mars 2013? Jag tänker förklara mekanismer kring HPV i allmänhet. Jag vill också gärna beskriva en del lesioner och visa kliniska bilder på det. Och så förstås något om det senaste om HPV och huvud-halscancer. Vaccin, som en spännande framtida möjlighet att förhindra HPV och på sikt malignitet från virusinfektionen, vill jag också gärna ge en bild av. Vi hälsar Stina varmt välkommen till en temadag om HPV i SOM-regi! Inger von Bültzingslöwen KURSTILLFÄLLE Oral patologi och oralmedicinska tillstånd Från biopsi till PAD Kursgivare: Medarbetare vid avd för Oral Patologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Prof Mats Jontell, Odontologiska fakulteten Göteborg och Docent Ulf Matsson, Karlstad Mål: Att öka kunskapen om vanliga och viktiga oralpatologiska tillstånd och deras behandling. Skapa förståelse för det kliniska förloppet av olika lesioner genom att öka kunskapen om vad som sker på vävnadsnivå. Genomgång av lab-rutiner för att ge ökad förståelse för vad som sker med inskickade biopsier, allt för att underlätta samarbetet med oralpatologen i den kliniska vardagen. Ur kursplanen: Remisskrivning, biopsitagning, provhantering, och rutiner för PAD Slemhinnesjukdomar Infektioner Vita och röda Precanceroser och cancer Odontogena tumörer och cystor Tid: januari 2013 i Göteborg, 6-8 februari i Malmö För mer information, se kurskatalogen från Tandläkarförbundet 19

17 Tandvård i Etiopien Under två veckor under juli månad deltog Markus Höglund och Christian Hermansson i volontärarbete I Etiopien för organisationen Tandläkare utan Gränser(TLUG). Det blev två spännande veckor som gav många nya erfarenheter både odontologiskt och kulturellt. För Orofacial Medicins räkning bjuder de här på sina erfarenheter Det var under våren 2012 som vi efter snabbt övervägande och efter upptäckten att semestern inte var helt fullbokad som vi beslöt oss för att anmäla vårt intresse till TLUG. Det saknades folk till deras projekt i Addis Abeba, Etiopien, så blev det vår destination. Vi fick även sällskap av ytterligare en tandläkare från Stockholm. Tillsammans anlände vi till Addis Abebas flygplats i början på juli. Visum löstes på plats och var vår första kontakt med den etiopiska byråkratin. Markus upptäckte också att tjänstemän inom tullväsendet inte uppskattar att bli fotograferade. En del utrustning som vi hade med oss fastnade i tullen och kom att levereras senare i veckan. Detta utgjorde dock inget hinder för oss då det fanns utrustning kvar från tidigare resenärer. Arbetet och patienterna Efter att under helgen och måndagen gjort oss hemmastadda på kliniken och lärt oss hitta i 4-miljonersstaden, så började vi på tisdagen behandla patienter. Kliniken som normalt bedriver tandläkarutbildning tillhör Christian Hermansson visar några studenter medicinska fakulteten vid University of Addis Abeba. De barn som vi behandlade hade i Sverige varit typiska narkosfall, det vill säga barn 20

18 med gravt karierade bett med öppna kaviteter, infekterade rotrester och fistlar. Behandlingen bestod av extraktioner och fyllningsterapi. Medelåldern var ungefär 7 år bland patienterna, dock fanns en del framförallt pojkar i 12-årsåldern som hade spelat fotboll lite för hårt med framtänderna. Vi koncentrerade oss på de tänder som patienten själv besvärades av och en hel del karierade överkäksfronter lämnades till patienten att vicka ut själva. Det fanns tillgång till röntgenutrustning men då analoga filmer var en bristvara så togs det inga. I de fall där vi misstänkte apikala skador på permanenta tänder skrevs remiss och patienten fick själv leta reda på tandläkare ute på stan som kunde ta bilden åt dem. Tyvärr hade patienten inte alltid råd med denna undersökning och ännu mindre ev rotfyllning så då blev extraktion den enda utvägen. Den klassiska anledningen till att man plockar bort infekterade mjölktänder har varit för att man inte vill att infektionen kring rottspetsarna skulle skada det permanenta tandanlaget, detta såg vi inga tecken till på de barn vi undersökte. Det vi såg var att de infekterade primära tänderna som hade rikligt med granulationsvävnad kring sig Inte hade någon rotresorbtion. Detta ledde till att dessa tänder inte exfolierade som förväntat Onormal exfoliation utan stannade kvar onaturligt länge och sakta stöttes ut i sin helhet, i ök fronten oftast genom den buckala benplattan.. Detta störde de permanenta tändernas eruption, så snedställningar var mycket vanligt förekommande. Vi hade blivit sponsrade med en shaker så GJ-ampullerna kunde användas. Vidare kunde vi även erbjuda depuration då vi även fått en ultraljudsapparat. Vanlig revisionstandvård förekommer inte, så vi kunde se konsekvenserna med felställda tänder och persisterande mjölktänder som styrde de permanenta fel som i Sverige skulle tagits om hand. Ortodonti erbjöds inte heller förutom för dem som ingick i LKG-projekt. All behandling som vi utförde var kostnadsfri för patienterna. Mat och husrum Den etiopiska matkulturen vilar på två pelare. Långkok Marcus Höglund 21

19 och surbröd. Långkoket eller grytan som man kan benämna den är baserad på stora mängder rödlök. Till detta har man ärtor eller kött generöst kryddad med paprika och chili och sedan kokt i minst 8 timmar. I vissa av grytorna kunde det även finnas ädlare delar så som tunga, njurar lever eller magsäck. Då traditionen är att äta med högerhanden måste till all mat finnas ett speciellt bröd, injera. Detta pannkaksliknande tunnbröd, är ett surdegsbröd som görs på det lokala kornet teff. Injera har en karakteristiskt sur smak som efter en halv vecka fick oss att längta efter sirapslimpan från Skogaholm. Med en liten bit injera fångar man smidigt upp en liten bolus med gryta och insluter denna i bröd och stoppar sedan hela paketet i munnen, detta gör att man slipper bli kladdig om fingrarna. Detta visade sig var något som var mycket svårt att bemästra för någon som var uppväxt med bestick och det måste ha sett aningen komiskt ut när vuxna män inte kunde äta ordentligt. Som tur var för delar av volontärerna fanns det även västerländsk mat. Till vår förvåning fann vi att Etiopien som är ett av världens fattigaste länder hade överlägset bättre hamburgare än man kan få på de flesta ställen i Sverige. Färskmalen köttfärs på färskt bröd med generösa mängder ost till är något som man faktiskt inte får så ofta här hemma. Priset av att bo i ett industriland är att även maten görs på industriell skala. Vi bodde på ett s.k. guesthouse som drevs av en norsk luthersk kyrka. Spartanskt inredda rum som blev kylslagna på natten då det var regnperiod och Addis ligger på 2000m höjd. Temperaturen låg dagtid runt 15 grader och bilden av det varma Etiopien kom på skam. Området var omgärdat med en hög mur och det var vakter vakna dygnet runt. Kontrasten mellan insidan och utsidan var mycket påtaglig, rent, grönskande och vällmående eller skräpigt, smutsigt och fattigt. Sammanfattningsvis kan man säga att Etiopien är kontrasternas land, såväl vad gäller levnadsstandard som inom odontologin. Tandläkare utan gränser är en ideell organisation som behöver fler medlemmar. Föreningen startades upp av Nikoo Bazsefidpay 2008 och har sedan dess skickat ut folk i tandvårdens tjänst, främst till Zimbabwe. Genom att bli medlem så möjliggör du att fler barn kan få hjälp. Markus Höglund Christian Hermansson Orofacial Medicin/ Sjukhustandvård Östergötland 22

20 Remissvar tredje steget Under hösten har det pågått en febril aktivitet på TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och journaleverantörerna för att ta fram anvisningar och föreskrifter för hur regelverket kring tredje steget i tandvårdsförsäkringen ska se ut och fungera. Förändringarna ska träda i kraft 1/ Socialstyrelsen har bland annat haft till uppgift att ta fram föreskrifter hur de olika patientkategorierna som ska få del av det nya stödet ska definieras och vid behov avgränsas. Ett förslag till föreskrifter har legat på socialstyrelsen hemsida. Föreningen har getts möjlighet att avge ett remissvar. Detta har tagits fram av Anders Levén och Madeleine Wertsén och sedan antagits av styrelsen. Här följer föreningens kompletta svar. Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har givits möjlighet att yttra sig angående Förslag till föreskrifter om allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Dnr:2250/2011 STB och tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är välkomna tillskott till det befintliga tandvårdsstödet. Här nedan ber SOM att få lämna följande synpunkter på förslagen till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Beslutet om ett särskilt tandvårdsbidrag är en bra reform med syfte att öka möjligheten att få förebyggande behandling vid muntorrhet och vissa sjukdomar som medför ökad risk för sjukdomar i munhålan. Det handlar dock inte om så stort bidrag och bör vara enkelt att få tillgång till. För Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling och övriga diagnoser där salivprov krävs bör det därför räcka med tuggstimulerat salivprov, långvarig läkemedelsbehandling eller läkarintyg. Kriterierna för att få STB vid KOL är oroväckande högt satta. En person som ordinerats syrgas eller näringsdrycker är sannolikt tämligen funktionsnedsatt. Detta medför att man redan kan svikta vad gäller ork att genomföra förebyggande vård hos tandhygienist och börjar närma sig rätt till intyg om nödvändig tandvård. Det borde gå att hitta kriterier som gör att förebyggande vård kan subventioneras lite tidigare i sjukdomsförloppet. Det är positivt att läkarintygen för många av tillstånden inte behöver förnyas och att kravet på läkarintyg undantas när det föreligger särskilda skäl. Detta underlättar för patienterna och tandvården, ökar tillgängligheten och möjliggör att stödet snabbt kan erhållas. Föreskrifter och allmänna råd om tandvård till personer med stora behov av tandvård till personer med stora behov av tandvård 24

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER Nr 3 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ORAL MEDICIN I AMSTERDAM VÅRSOM 2013 TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Hur tycker du att patienten ska behandlas?

Hur tycker du att patienten ska behandlas? vetenskap & klinik fallpresentationer Hur tycker du att patienten ska behandlas? Tyck till på riksstämman Ett av symposierna på årets riksstämma har rubriken Hur tycker du att patienten ska behandlas?.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos. 2--2 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Cystisk fibros Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar

Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar Odontologisk ÖNH diagnostik omfattar Odontologisk diagnostik och radiologi Boel Kullendorff Övertandläkare Odontologisk röntgendiagnostik Odontologisk ÖNH-diagnostik omfattar Odontologisk ÖNH diagnostik

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Glöm inte munnen! - vikten av god munhälsa för äldre. Inger Wårdh, ötdl, docent i Gerodonti Institutionen för odontologi, Karolinska institutet

Glöm inte munnen! - vikten av god munhälsa för äldre. Inger Wårdh, ötdl, docent i Gerodonti Institutionen för odontologi, Karolinska institutet Glöm inte munnen! - vikten av god munhälsa för äldre Inger Wårdh, ötdl, docent i Gerodonti Institutionen för odontologi, Karolinska institutet ACT finansieras av Stockholms läns landsting Ett livsperspektiv

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT KURS OCH STUDIERESA TILL KUBA: ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT 2-11 januari 2013 Havanna, Kuba Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer