Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin"

Transkript

1 Nr 3 årgång OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Mer från vårsom Tandvård i Etiopien Internetodontologi Inför HPV-dagen

2 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Styrelsen för Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) Från vänster: Sten Hellström, kassör. Helen Harnesk Nygren, sekreterare. Bengt Hasséus, ledamot. Karin Garming Legert, vice ordf. Inger von Bültzingslöwen, ordf Wivi-Anne Sjöberg-Andersson, ledamot. Fredrik Gränse, ledamot. manus utgivning nr1 v6 v10 nr2 v19 v23 nr3 v36 v40 nr4 v45 v49 texter. Bilder skickas separat i JPEG-format. Bilden ska vara högupplöst i minst 300dpi - publiceras inte material med sådant förbehåll ISSN: Plusgiro: Bankgiro: Org.nummer: Upplaga 600 ex Adress: c/o Agne Nihlson Halmvägen Karlskoga Redaktörer Agne Nihlson Anders Levén Layout Sten Hellström Johan Lundström Ekonomi, fakturering Vetenskaplig rådgivare Tony Axell Ansvarig utgivare Karin Garming Legert 250 kr/år Omslagbild: Tandborstförsäljare i Etiopien. Foto: Christian Hermansson Tryck 2

3 OROFACIAL MEDICIN Innehåll nr3 årgång LEDARE Ordförande i SOM, Inger von Bültzingslöwen har ordet. Sid 5 BENNEKROSER OCH BENRESORBTIONER I det sista referatet från VårSOM på Waxholm skriver Fredrik Tyberg om Cecilia Larsson Wexells föreläsning Sid 7 MHC-appen Mun-H-Center har med hjälp tagit fram en app till alla typer av smartfones med beskrivning av 50 ovanliga diagnoser Sid 10 INTERNET- ODONTOLOGI Mats Jontell beskriver den nya internetsidan Internetodontologi. se som är en kunskapdatabas med faktagranskade artiklar. Sid 11 FÖRENINGSMÖTE I SOM UNDER RIKSSTÄMMAN Kallelse och dagordning Sid 14 HPV-DAG 15 mars är det dax för den första SOM-dagen. Temat är Humana PapillomVirus. Anmälningsblankett direkt i tidningen. Sid15 INTERVJU MED STINA SYRJANEN Inför SOM-dagen har föreningens ordförande Inger von Bültzingslöwen fått en pratstund med Stina Syrjanen som föreläser hela dagen om HPV-virus Sid 17 ETIOPISK TANDVÅRD Tandläkare utan gränser har nu funnits några år och många tandläkare åker utomlands för att under några veckor hjälpa till med tandvården i fattiga länder. Två av dessa, Markus Höglund Christian Hermansson, berättar om sin tid i Etiopien Sid 20 REMISSVAR TILL SOCIAL- STYRELSEN Föreningen har lämnat in ett remissvar på Socialstyrelsens förslag till författningen kring tredje steget Sid 24 SVEMED+ På Karolinska institutet finns en databas med referenser till artiklar i över 100 skandinaviska tidskrifter inom bland annat odontologi och medicin Sid 26 KALENDARIUM /9 IADH, Melbourne 15-17/11 Riksstämma, Göteborg /1 NFH, Varberg 31/1-1/2 Örebrodagarna, tema smärta 15/3 SOM-dag, Stockholm 23-25/5 VårSOM, Söderköpingsbrunn 28-31/8 FDI, Istanbul 14-16/11 Riksstämma, Stockholm 3

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Bästa SOMare! Svensk förening för Orofacial Medicin står på en stabil grund. Vid årets slut har föreningen funnits i två år. Föreningen är ung men bär på stolt historik från två anrika föreningar. Det förpliktigar. Allt det goda skall tas tillvara och leva vidare genom alla medlemmar som funnits med sedan tidigare och nu i den nya föreningen. Ni är föreningens stomme! Samtidigt skall nytt skapas. Vi har många nya unga medlemmar. Ni skall känna er mycket varmt välkomna, ni är ämnesområdets framtid! I och med sammanslagningen förde vi samman två stora vårdområden, som delvis gick omlott, till ett brett men sammanhållet ämnesområde. Det är när patienterna behöver ett specialiserat omhändertagande, eller då kollegor inom odontologin eller medicin behöver en konsultation, som patienten skall behandlas inom Orofacial Medicin. Det innebär samtidigt att vi behöver vara tydliga med att patienter om möjligt skall behandlas i allmäntandvård, när de inte behöver vår kompetens. Den tanken är en viktig hörnsten i uppbyggnaden av ST-utbildningen i Orofacial medicin, som nu bedrivs i sex landsting (Örebro, Värmland, Östergötland, Uppsala, Västmanland och Västernorrland) och en region (Västra Götalandsregionen). Många är engagerade i utbildningen. Och fler landsting har planer på att starta utbildning på ST-nivå, det är glädjande. Visst finns det en del stötestenar när en treårig utbildning skall byggas upp, t.ex. när det gäller tillgången på tillräckligt omfattande handledning lokalt på plats på några håll. Men det visar samtidigt att behovet av nya unga som utbildar sig behövs för att fylla tomrum. I den långsiktiga utvecklingen av vårdområdet intar också certifieringen i oral medicin en viktig plats. Ulf Mattsson och Wivi-Anne Sjöberg utgör certifieringsråd och gör ett mycket fint jobb. Nya certifieringskandidater är på god väg i sin meritering. Gunnar Warfvinge, Palle Holmstrup och Tony Axell utgör examinationsnämnd. Sammanställning av patientgrupper/tillstånd Nu ligger utkastet till dokumentet med uppräkning av olika patientgrupper/tillstånd på hemsidan. Det är öppet för diskussion. Gå gärna in och läs och ge synpunkter, dokumentet är framtaget som en del av den långsiktiga strategin att göra ämnesområdet Orofacial Medicin tydligt och att ange vilka patientgrupper/sjukdomstillstånd som bör behandlas på specialiserad nivå. Tanken är att vi skall kunna besluta om dokumentets utformning vid årsmötet på Riksstämman. Tillfälle att ses i höst Årsmöte och samkväm hålls torsdagen den 15/11 kl på Svenska Mässan i Göteborg. Även de som inte går på Riksstämman skall kunna komma in på årsmötet. Direkt efter mötet fixar styrelsen något att äta och dricka i möteslokalen. Kom och träffa vänner och kollegor! och i vinter inträffar ett par spännande aktiviteter i föreningens regi. Året inleds med en diplomkurs i oral patologi och oralmedicinska tillstånd, ett samarbete mellan SOM och diplomkursgruppen inom Tandläkarförbundet. Många av våra ST i Orofacial Medicin kommer att gå den, men diplomkurser är också öppna för alla tandläkare och innebär en mycket 5

5 fin möjlighet till fördjupning. Läs mer och gör anmälan via Tandläkarförbundets kurskatalog. och på vårvintern i mars får vi besök av professor Stina Syrjanen från Åbo Universitet som föreläser en heldag om humana papillomvirus. Det är en dag jag verkligen varmt rekommenderar. Se vidare information inne i tidningen. Tiderna är lagda så att man skall kunna resa under dagen. Föreläsningarna sker på engelska men det går bra att ställa frågor till Stina på svenska. Anmälningsblankett ligger även på hemsidan. och mellan hägg och syren! Jag läser att tiden mellan hägg och syren är den tid då man förr ansåg att sommaren började. Enligt den gamla bondepraktikan inträffar sommaren den 25 maj. Då är ett väldigt bra tillfälle att befinnas sig i vackra Söderköping nästa år. Där hålls nämligen vårsom 2013, den maj. Temat för kursen under vårmötet är Infektioner. Vårmöteskommittén håller på att planera ett program som kommer att vara mycket attraktivt. Söderköping är lätt att ta sig till med allmänna kommunikationer och boende kommer att finnas på Söderköpings Brunn där också föreläsningarna hålls. Billigare boende kommer också att finnas inom bekvämt gångavstånd från Söderköpings Brunn. Missa inte denna höjdpunkt! Remissvar angående 3:e steget Madeleine Wertsén och Anders Levén skev i våras det som blev föreningens remissvar till TLV om tredje steget. Det finns att läsa på hemsidan. Madde och Anders har också deltagit i referensgruppsmöte den 26/4 på Socialstyrelsen, som föreningens representanter. Socialstyrelsen har nu kommit med ett förslag till beskrivning av kriterier för avgränsning av patientgrupper. Ett remissvar från föreningen publiceras i tidningen och kommer även att ligga på föreningens hemsida. För att travestera Tranströmer som skrev Du blir aldrig färdig och det är som det skall, kan man säga: Det blir aldrig färdigt och det är som det skall. Men föreningen skall fortsätta att arbeta, för en utveckling av vården, omhändertagandet och patientsäkerheten och för fortsatt kunskapsutveckling och mer forskning inom vårt område. Och en stor kollegial gemenskap! Varm hälsning! Inger v Bültzingslöwen Ordförande SOM Ämnesområdet och föreningens ändamål gar som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder. Föreningen skall främja vårdutveckling, utbildning och vetenskap vad avser orofacial medicin, representera föreningens och ämnesområdets intressen vid kontakt med myndigheter och andra organisationer samt att stödja och utveckla professionella och sociala nätverk. 6

6 Benresorbtion och bennekroser Sista föreläsningen på Vårmötets första dag handlade om läkemedel och ONJ. Föreläsare var Cecilia Larsson Wexell, käkkirurg på SÄS i Borås. ONJ är ett växande problem som haft många olika namn/ förkortningar genom åren, det senaste är ARONJ ( AntiResorptive agent induced OsteoNecrosis of the Jaw). De läkemedel som omnämndes var de välkända bisfosfonaterna men också ett nytt biologiskt läkemedel; Denosumab. Inom tandvården har patienter som stått på dessa preparat utvecklat käkbensnekroser, såväl spontant som efter kirurgiska ingrepp. Första preparatet av bisfosfonat godkändes 1995 av FDA (US Food and Drug Administration). Det första kända fallet av ARONJ konstaterades En fallrapport där kopplingen mellan ARONJ och bisfosfonat påvisades presenterades 2003 och man gick 2005 aktivt ut med information om riskerna vid behandling med dessa preparat. Behandlingsindikationer Behandlingsindikationerna för bisfosfonater och Denosumab är förebyggande av skelettrelaterade komplikationer hos vuxna med osteoporos eller skelettmetastaser från solida tumörer. Osteoporos drabbar ca 25 % av män och ca 50% av postmenopausala kvinnor. Av de individer som ådrar sig en höftledsfraktur avlider ca 30% som en följd av frakturen. Genom att medicinera med läkemedel som motverkar benresorption minskas många individers lidande. Man erhåller även ekonomiska och resurssparande effekter då kostnaden av medicinen är betydligt lägre än kostnaden av sjukhusvistelse till följd av frakturer. Verkningsmekanism Verkningsmekanismerna hos bisfosfonater och Denosumab skiljer sig åt men effekten på benvävnaden är densamma - ett kompaktare och hårdare ben. Osteoklasterna tar upp bisfosfonaterna aktivt genom endocytos. Genom att bisfosfonaterna hämmar mevalonatvägen leder detta till osteoklasternas apoptos. Mevalonatvägen är en cellulär metabolisk väg som är viktig för många intracellulära processer, bland annat kolester- Cecilia Larsson Wexell olsyntesen. Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B ligand (RANKL) frisätts bland annat av osteoblaster och behövs för osteoklasters bildning, funktion och överlevnad. Denosumab är en human monoklonal antikropp (IgG2) som binder med hög affinitet och specificitet till RANKL och förhindrar interaktion mellan RANKL och 7

7 Receptor Activator of Nuclear Factor B (RANK). Detta leder i sin tur till en minskning av antalet osteoklaster och en försämrad osteoklastfunktion, varvid benresorption och cancerinducerad skelettdestruktion minskar. Effekten av Denosumab är övergående då antikroppen förbrukas. Bisfosfanaterna binds in i benet och får därigenom en mycket lång elimineringstid. ARONJ definieras som benblotta som kvarstått i över 8 veckor på patienter som har behandlats eller behandlas med läkemedel som förhindrar benresorption utan historik av strålning mot huvudhals området. Förebyggande tandvård Det har gjorts studier som har visat att om man sanerar patienter innan de påbörjar en behandling med nämnda läkemedel så minskas risken för att ARONJ utvecklas. Fokalutredningar är numera en väl inarbetad rutin som ett led i att undvika ingrepp som utgör risk för ARONJ. Om det blir nödvändigt att exempelvis extrahera en tand efter påbörjad behandling är det viktigt att man använder en skonsam extraktionsteknik täcker extraktionssåret med en passiv mjukvävnadslambå samt avlägsnar vassa benkanter med rund diamantborr eller helst Piezokirurgi(kirurgi genom ultraljud). Behandling Omhändertagandet av patienter med ARONJ kan byggas på dessa punkter: Stötta patienten till att ta ansvar för sin egen behandling tillsammans med tandvården. Noga instruera i munhygien. Kontrollera avtagbar protetik (skav och passform). Regelbunden kontroll för sårtvätt, eventuellt avlägsnande av sekvestrar samt utförande av övrig tandvård. Motivera rökstopp. Kontroll av sekundärinfektion som kan behöva behandlas med antibiotika. Ha ett nära samarbete och en bra dialog med käkkirurgen. Ibland ses ingen utläkning. Då är det viktigt att aldrig släppa kontakten med patienten utan att vederbörande kallas regelbundet och behandlas så gott det går. Cecilia pratade även om att det är viktigt att vi anmäler biverkningar till läkemedelsverket. Detta kan man göra via deras hemsida. Det är också viktigt att vi ser till att dokumentera eventuella ARONJ fall noga med rätt diagnoskoder och väsentliga uppgifter. Slutligen pratade hon lite kort om en studie som ligger i startgroparna. Studien bygger på ett skandinaviskt samarbete kring kartläggningen av ARONJ. Det är viktigt att vi i Sverige är med i studien då vi har världens högsta incidens vad det gäller osteoporos. Hon hänvisade till projektets hemsida för ytterligare information (www.onj-study.se). De som är intresserade av att hjälpa till med studien uppmanades att ta kontakt med Cecilia via hennes mail se. Referenser American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the JAW Update. Aust EndodJ 2009; Fredrik Tyberg 8

8 MHC-appen Mun-H-Center har med hjälp av Innovationssluss Västra Götaland, VGR IT och Help IT tagit fram Sveriges första applikation för ovanliga diagnoser. Appen kan laddas ner i alla typer av smartphones. MHC-appen ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt få kunskap om ca 50 ovanliga diagnoser med orofaciala/odontologiska aspekter. En kort allmän information om diagnosen ingår och till vissa diagnoser finns tecknade illustrationer som visar karakteristiska utseenden samt foton på vissa bettavvikelser. Appen finns både på svenska och engelska. Välkommen till NFH symposium januari 2013 i Varberg MHC-appen kommer att presenteras som digital poster på IADH-kongressen i Melbourne, Australien, och även på den svenska odontologiska riksstämman i Göteborg den november. Presentationen på riksstämman sker i samarbete mellan Svensk förening för Orofacial Medicin och Mun-H- Center i ett symposium med titeln: Hjälpmedel vid mun- och tandvård för personer med olika funktionsnedsättningar. Allt från förstorade grepp och 1000-inlärning till MHC-appen. Symposiet är på fredag den 16/11 kl i lokal F2 på Svenska Mässan i Göteborg. LÄKEMEDEL I TANDVÅRDEN - BELASTNING ELLER TERAPI Plats: Varbergs Stadshotell & Asia Spa Start: 23/ med Get Together party kl Pris: 4700:- allt inkluderat förutom resa och hotell Sista anmälningsdag: 30/ foto: Mikael Pilstrand Farmakologiska verkningsmekanismer (farmakodynamik, farmakokinetik, interaktioner och biverkningar) Mats Erkki, apotekare Läkemedel i tandvården, funktion - användning - biverkning Johan Blomgren, övertandläkare Fluor och funktionsnedsättning - profylax för alla åldrar Pia Gabre, docent, övertandläkare Kan antiseptika förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning? Per Ramberg, docent parodontologi För mer information och anmälan se NFH svenska sektion 10

9 Internetodontologi Internetodontologi.se startade hösten Syftet är att skapa en kunskapsdatabas som förenklar den kliniska vardagen för professionen inom tandvården. Internetodontologi.se erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad - koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd. Faktabladen författas av experter inom olika odontologiska specialiteterna och granskas av ett vetenskapligt råd. Förutom faktablad och sökverktyg för diagnoser/åtgärder erbjuder internetodontologi. se ett flertal andra tjänster som redan är på plats eller under utveckling: Broschyrer/material för nedladdning Videoarkiv (utvecklas under 2013) Nyhetsbevakning (odontologinytt.se) Mobilversion (mobil.internetodontologi.se) Jobbsajt (jobblanken.se) En av utgångspunkterna för Internetodontologi.se har varit de nationella riktlinjerna. I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård ger Socialstyrelsen rekommendationer för behandlingar inom odontologiska områden. Med dessa avser myndigheten att främja ett vårdutbud som innebär effektiva behandlingsalternativ. De nationella riktlinjerna ger en prioritering mellan olika behandlingsstrategier men beskriver inte hur dessa ska genomföras. Internetodontologi.se syftar just till att beskriva hur man ska utföra de behandlingar som har fått en hög prioritering i de nationella riktlinjerna. I tillägg till faktablad om behandlingsstrategier finns det också beskrivningar av olika sjukdomstillstånd. För närvarande finns det faktablad som rör bettfysiologi, cariologi, endodonti, käkkirurgi, ortodonti, parodontologi och protetik. Internetodontologi. se har sin förebild i internetmedicin.se som startades 2000 och är idag Sveriges i särklass mest besökta oberoende webbplats för medicinsk kunskapsöverföring till läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Den är också det naturliga valet för oss som arbetar inom det oralmedicinska fältet när det gäller att hämta information om olika medicinska sjukdomstillstånd. Sajten är en unik kunskapsdatabas med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av olika sjukdomstillstånd. Behandlingsöversikterna har skrivits av 400 svenska docenter, professorer och andra experter inom respektive specialitet. Internetmedicin.se har flera besökare varje vecka. Så många har naturligtvis inte internetodontologi.se kommit upp i ännu men siffra ligger dock så pass högt som ca per månad vilket visar på genom- 11

10 slagskraften för den här typen av kunskapsspridning. Förutom tandvårdspersonal så börjar också studenterna att förstå värdet av den information som finns på internetodontologi.se. Internetmedicin i Göteborg AB är det företag som äger internetodontologi.se. Det är ett vinstdrivande företag vars intäkter uteslutande baserar sig på annonsintäkter. Företaget ger en ekonomisk ersättning till både författare och faktagranskare. Informationen på internetodontologi.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär och så långt som möjligt grundad på vedertagna etiska och vetenskapliga värderingar. Förutom de discipliner som nu finns på internetmedicin.se så är tanken att ytterligare ämnesområden ska beredas plats. Det är speciellt tillfredställande att många kollegor inom allmäntandvården efterfrågar bilder och övrig information inom det oralmedicinska området. Jag har därför kontaktat några av de som certifierats i oral medicin och de flesta har ställt sig positiva att skriva ett faktablad om olika sjukdomstillstånd och behandlingsprinciper som rör framför allt orala slemhinneförändringar. I ett senare skede kommer även andra områden inom det orofacialmedicinska området. Mats Jontell FORSKNINGSSTIPENDIUM Svensk förening för Orofacial Medicin(SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen inom ämnesområdet. Stipendiet för 2013 är på kronor. Vid fler sökande kan stipendiet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM. Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet. Ansökningshandlingar finns på föreningens hemsida Skriftlig ansökan skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast på adress Helen Harnesk-Nygren, Ol-Persas väg 9, Norsjö. Ytterligare information fås av Bengt Hasseus på 12

11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ÅR 2, SVENSK FÖRENING FÖR OROFACIAL MEDICIN (SOM) TID: TORSD. 15/ KL PLATS: SVENSKA MÄSSAN, SAL R24-25, GÖTEBORG. DIREKT EFTER ÅRSMÖTET FORTSÄTTER VI MED TRIVSAM SAMVARO FÖR ALLA MEDLEMMAR MED DRYCK OCH FÖRTÄRING I SAMMA LOKAL. KOM OCH TRÄFFA DINA KOLLEGOR. VÄLKOMMEN! Dagordning: 1 Årsmötets öppnande 2 Val av justerare 3 Mötets stadgeenliga utlysande och beslutsmässighet 4 Dagordningens godkännande 5 Verksamhetsberättelse för föregående år 6 Ordförandens redogörelse för innevarande år 7 Kassörens redogörelse 8 Revisionsberättelse, ansvarsfrihet 9 Årsavgiften för år Stadgeenliga val för tillträde 1 januari Intresserade medlemmar uppmanas kontakta valnämnden Förslag till olika poster presenteras på föreningens hemsida senast 1 november. a) Styrelseval 2012 (jämnt valår) Enligt 10 föreningens stadgar skall styrelsen väljas för två år. Jämna valår väljs ordförande, kassör och en övrig ledamot. Ojämna valår väljs vice ordförande, sekreterare och två övriga ledamöter. b) Val av två revisorer. Enligt 7.. två revisorer väljs med en mandattid av 1 år. c) Val av valnämnd. 11 ST-utbildning och certifiering 12 SOMNet 13 Kommittéer 14 SOMdag, fredag 15 mars VårSOM 2013 i Östergötland 16 VårSOM 2014 i Uppsala 17 Riksstämman, nationella och internationella möten 18 Möjlighet att söka föreninges stipendium Tidningen 20 Hemsidan 21 Övriga frågor 22 Mötets avslutande VÄLKOMMEN! / STYRELSEN Inger v. Bültzingslöwen (ordf), Karin Garming Legert (vice ordf), Helén Harnesk Nygren (sekr), Sten Hellström (kassör), Wivi-Anne (övr), Bengt Hasséus (övr), Fredrik Gränse (övr) 14

12 ANMÄLNINGSBLANKETT till SOM-dag 2013 HPV Tema: Humana Papillomvirus (HPV) Föreläsare. Professor Stina Syrjanen, Åbo Moderator Professor Mats Jontell Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6 Tid: Fredagen den 15 mars 2013 kl inkl. lunch Kaffe serveras från Konf. kostnad inkl. lunch och kaffe: kr per deltagare för medlem i SOM kr per deltagare för icke medlem i SOM Sista anmälningsdag (platsantal begränsat): 10/ Anmälan är bindande. Efteranmälan endast i mån av plats. Turordningsregel gäller vid överanmälan. Härmed anmäler jag mig till föreläsningsdag om HPV den 15 mars NAMN (textat).. ADRESS (textat)... E-post Telefon (mobil) Jag är medlem i SOM: Ο Ja Ο Nej Faktura skickas till:.. Ev ref. nr FAKTURERINGSADRESS, om ej samma som adress ovan (textat) Ev. födoämnesallergier:. Klipp ut blanketten och skicka till: Helen Harnesk-Nygren, Skolgtan 2C Umeå Anmälningsblankett finns även på hemsidan 15

13 Plats för frimärke Helén Harnesk-Nygren Skolgatan 2C Umeå Vik här

14 Stina Syrjanen inför SOM-dagen Stina Syrjanen, professor i oral patologi och chef för avdelningen för oral patologi och oral radiologi vid odontologiska institutionen, medicinska fakulteten i Åbo föreläser en heldag i vår förenings regi fredagen den 15 mars 2013 i Stockholm, en så kallad SOM-dag med särskilt tema. Stina Syrjanen är en mycket anlitad föreläsare. Denna, den första SOM-dagen i den nya föreningens regi, har vi lyckats engagera henne. Missa inte detta tillfälle att ta del av hennes djupa kunskaper om humana papillomvirus (HPV). Inför hennes besök i Stockholm fick Inger von Bültzingslöwen en trevlig pratstund med Stina om hennes mångåriga engagemang och forskning kring HPV. - Berätta något om Din tjänst vid odontologiska institutionen vid Åbo Universitet. Som professor och avdelningschef är dagarna fulla av många skilda uppgifter. Vi utför rutindiagnostik av cirka biopsier per år. Vi tar emot mycket biopsier från oralkirurgerna men också från öron- näsa- halsläkare och från allmänpraktiserande tandläkare. Avdelningen har två yngre tandläkare som är färdigspecialiserade i oral patologi, det är mycket bra med tanke på kontinuiteten. Samtidigt bedriver vi både undervisning och forskning. Jag har handlett 23 doktorander genom åren, nu handleder jag fyra nya som är involverade i ett flerårigt projekt som vi fått pengar till. Från att forskning om orala HPV inte ansågs värt att ge anslag till i någon större utsträckning, är vi nu ett av endast två nationella forskningsprojekt inom odontologin som fått pengar från Finlands Academi. Det känns fantastiskt att vår verksamhet har blivit så accepterad. - Vad är bakgrunden till Ditt stora intresse för HPV och hur startade det? Det känns som en väldigt trevlig utveckling. Jag började arbeta som privattandläkare med egen mottagning Som privattandläkare behandlade man ofta hela familjer, såväl barn som vuxna. Jag minns särskilt en familj som kom på sitt regelbundna återbesök. Den 6-åriga flickan i familjen hade en förändring i tandköttet som jag först inte förstod mig på. Jag gick hem och slog i mina läroböcker och kom fram till att hon hade en kondylomliknande förändring i tandköttet. Det gick ju inte att vara säker på hur hon fått den, men mitt intresse väcktes för att ta reda på mer om kondylom i munslemhinnan. Min man hade vid den tiden påbörjat sin specialitet i patologi. Han hade börjat titta på cervixcancer och HPV med hjälp av mycket 17

15 specifika antikroppar riktade mot HPV 6, 11, 16 och 18. Vi beslutade att använda dessa antikroppar också för att studera muncancer. År 1977 hade den tyske forskaren Harald zur Hausen presenterat sin hypotes, att HPV-infektion är relaterad till cervixcancer, något som han senare fick Nobelpriset för, Vi undersökte 40 muncancerfall med de nya antikropparna och fann att 20 procent av fallen var positiva för HPV. Vi började fundera på om inte HPV kunde orsaka muncancer. Vi rapporterade om våra fynd år Vi insåg att det inte räckte med bara immunohistokemiska studier. Vi måste påvisa virus i DNA så jag lärde mig tekniken för in situ hybridisering i USA under två veckor och etablerade metoden i vårt lab. Vid den tiden var det Stina Syrjanen bara ett 100-tal forskare i världen som intresserade sig för HPV, och då huvudsakligen genitala infektioner. Idag är det många fler som är intresserade. - Vad bedömer Du själv vara viktiga forskningsresultat som ni fått fram? Vi har publicerat över 250 publikationer om HPV, vilka berör båda genitalområdet och huvud- och halsområde. Självklart är det så att våra första observationer om samband mellan HPV och mun- och larynxcarcinom är viktigast. Därefter har vi kunnat visa att en mor kan smitta sitt barn med sin HPV och att en infektion i ett barns munhåla kan bli kronisk. Senare har vi kartlagt vilka HPV-typer som kan förekomma i munslemhinnan och vilka riskfaktorer det finns för orala HPV-infektioner hos kvinna, man och barn. Vi identifierade också tidigt en subtyp av HPV 13. Vi följer för närvarande 300 familjer sedan 6 år tillbaka. Vi har funnit att en del barn får antikroppar redan innan 2-årsåldern, förmodligen efter smitta från modern. En del utvecklar således immunitet, medan en liten grupp får en kronisk infektion. Dessa personer kan utgöra en riskgrupp för cancerutveckling senare i livet. Nu forskar vi kring HPV-specifik immunologi hos dessa 300 familjer för att förstå hur man kan bli tolerant mot HPV. Många var i början skeptiska mot det vi fann, ett tag kändes det så tungt att jag var nära att lägga av med forskningen. Omvärlden var helt enkelt inte särskilt intresserad. Numera har International Agency of research of cancer listat HPV 16 as the most potent HPV type to cause oral cavity and oropharyngeal cancer. Vi kan nog säga att om man vid kroniska infektioner och lesioner av typ leukoplaki finner HPV 16 vid upprepade provtagningar bör man följa den patienten med tanke på att det föreligger en viss risk för malignitet även om risken för HPVassocierad cancer i munhålan är mindre än i cervix. - Vad ser Du för spännande frågeställningar för framtiden? En viktig fråga är om olika bakterier och virus kan samverka så att man lättare får en HPVinfektion eller att en kronisk HPV-infektion etableras. Kan HPV-infektion även hjälpa till så att man får en annan virusinfektion som herpesinfektion eller HIV. En annan viktig klinisk fråga är vilka faktorer som kan samverka med HPV och som kan ha betydelse för malignitetsutveckling, t.ex. rökning och kroniska infektioner. 18

16 En stor del av HPV-infektioner bara kommer och sedan försvinner. Av huvud-halscancer tycks dock 5-20 procent ha HPV som en bidragande etiologisk faktor. Det är nog så att virus utgör en av flera orsaker till att cellen genomgår malign omvandling. Mycket annat spelar in. Rökning ökar risken liksom annan virusinfektion. Möjligen är det så att en liten subgrupp av individer kan ha ökad risk om man har en infektion. En fråga som dykt upp på senare tid är om det finns ett samband mellan parodontit och HPV. - Du var sakkunnig i den grupp som arbetade med HPV i samband med World Workshop in Oral Medicine (WWOM) i London Kan Du berätta något om det? Det var en stor grupp som var intresserade. Bra resultat kom ut av arbetet. Epidemiologiska studier har ett stort värd och metaanalyser är viktiga. Resultaten i den studien indikerade ett viktigt samband mellan HPV och oral skivepitelcancer och andra potentiellt maligna tillstånd. - Hur kommer Du att lägga upp föreläsningsdagen den 15 mars 2013? Jag tänker förklara mekanismer kring HPV i allmänhet. Jag vill också gärna beskriva en del lesioner och visa kliniska bilder på det. Och så förstås något om det senaste om HPV och huvud-halscancer. Vaccin, som en spännande framtida möjlighet att förhindra HPV och på sikt malignitet från virusinfektionen, vill jag också gärna ge en bild av. Vi hälsar Stina varmt välkommen till en temadag om HPV i SOM-regi! Inger von Bültzingslöwen KURSTILLFÄLLE Oral patologi och oralmedicinska tillstånd Från biopsi till PAD Kursgivare: Medarbetare vid avd för Oral Patologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Prof Mats Jontell, Odontologiska fakulteten Göteborg och Docent Ulf Matsson, Karlstad Mål: Att öka kunskapen om vanliga och viktiga oralpatologiska tillstånd och deras behandling. Skapa förståelse för det kliniska förloppet av olika lesioner genom att öka kunskapen om vad som sker på vävnadsnivå. Genomgång av lab-rutiner för att ge ökad förståelse för vad som sker med inskickade biopsier, allt för att underlätta samarbetet med oralpatologen i den kliniska vardagen. Ur kursplanen: Remisskrivning, biopsitagning, provhantering, och rutiner för PAD Slemhinnesjukdomar Infektioner Vita och röda Precanceroser och cancer Odontogena tumörer och cystor Tid: januari 2013 i Göteborg, 6-8 februari i Malmö För mer information, se kurskatalogen från Tandläkarförbundet 19

17 Tandvård i Etiopien Under två veckor under juli månad deltog Markus Höglund och Christian Hermansson i volontärarbete I Etiopien för organisationen Tandläkare utan Gränser(TLUG). Det blev två spännande veckor som gav många nya erfarenheter både odontologiskt och kulturellt. För Orofacial Medicins räkning bjuder de här på sina erfarenheter Det var under våren 2012 som vi efter snabbt övervägande och efter upptäckten att semestern inte var helt fullbokad som vi beslöt oss för att anmäla vårt intresse till TLUG. Det saknades folk till deras projekt i Addis Abeba, Etiopien, så blev det vår destination. Vi fick även sällskap av ytterligare en tandläkare från Stockholm. Tillsammans anlände vi till Addis Abebas flygplats i början på juli. Visum löstes på plats och var vår första kontakt med den etiopiska byråkratin. Markus upptäckte också att tjänstemän inom tullväsendet inte uppskattar att bli fotograferade. En del utrustning som vi hade med oss fastnade i tullen och kom att levereras senare i veckan. Detta utgjorde dock inget hinder för oss då det fanns utrustning kvar från tidigare resenärer. Arbetet och patienterna Efter att under helgen och måndagen gjort oss hemmastadda på kliniken och lärt oss hitta i 4-miljonersstaden, så började vi på tisdagen behandla patienter. Kliniken som normalt bedriver tandläkarutbildning tillhör Christian Hermansson visar några studenter medicinska fakulteten vid University of Addis Abeba. De barn som vi behandlade hade i Sverige varit typiska narkosfall, det vill säga barn 20

18 med gravt karierade bett med öppna kaviteter, infekterade rotrester och fistlar. Behandlingen bestod av extraktioner och fyllningsterapi. Medelåldern var ungefär 7 år bland patienterna, dock fanns en del framförallt pojkar i 12-årsåldern som hade spelat fotboll lite för hårt med framtänderna. Vi koncentrerade oss på de tänder som patienten själv besvärades av och en hel del karierade överkäksfronter lämnades till patienten att vicka ut själva. Det fanns tillgång till röntgenutrustning men då analoga filmer var en bristvara så togs det inga. I de fall där vi misstänkte apikala skador på permanenta tänder skrevs remiss och patienten fick själv leta reda på tandläkare ute på stan som kunde ta bilden åt dem. Tyvärr hade patienten inte alltid råd med denna undersökning och ännu mindre ev rotfyllning så då blev extraktion den enda utvägen. Den klassiska anledningen till att man plockar bort infekterade mjölktänder har varit för att man inte vill att infektionen kring rottspetsarna skulle skada det permanenta tandanlaget, detta såg vi inga tecken till på de barn vi undersökte. Det vi såg var att de infekterade primära tänderna som hade rikligt med granulationsvävnad kring sig Inte hade någon rotresorbtion. Detta ledde till att dessa tänder inte exfolierade som förväntat Onormal exfoliation utan stannade kvar onaturligt länge och sakta stöttes ut i sin helhet, i ök fronten oftast genom den buckala benplattan.. Detta störde de permanenta tändernas eruption, så snedställningar var mycket vanligt förekommande. Vi hade blivit sponsrade med en shaker så GJ-ampullerna kunde användas. Vidare kunde vi även erbjuda depuration då vi även fått en ultraljudsapparat. Vanlig revisionstandvård förekommer inte, så vi kunde se konsekvenserna med felställda tänder och persisterande mjölktänder som styrde de permanenta fel som i Sverige skulle tagits om hand. Ortodonti erbjöds inte heller förutom för dem som ingick i LKG-projekt. All behandling som vi utförde var kostnadsfri för patienterna. Mat och husrum Den etiopiska matkulturen vilar på två pelare. Långkok Marcus Höglund 21

19 och surbröd. Långkoket eller grytan som man kan benämna den är baserad på stora mängder rödlök. Till detta har man ärtor eller kött generöst kryddad med paprika och chili och sedan kokt i minst 8 timmar. I vissa av grytorna kunde det även finnas ädlare delar så som tunga, njurar lever eller magsäck. Då traditionen är att äta med högerhanden måste till all mat finnas ett speciellt bröd, injera. Detta pannkaksliknande tunnbröd, är ett surdegsbröd som görs på det lokala kornet teff. Injera har en karakteristiskt sur smak som efter en halv vecka fick oss att längta efter sirapslimpan från Skogaholm. Med en liten bit injera fångar man smidigt upp en liten bolus med gryta och insluter denna i bröd och stoppar sedan hela paketet i munnen, detta gör att man slipper bli kladdig om fingrarna. Detta visade sig var något som var mycket svårt att bemästra för någon som var uppväxt med bestick och det måste ha sett aningen komiskt ut när vuxna män inte kunde äta ordentligt. Som tur var för delar av volontärerna fanns det även västerländsk mat. Till vår förvåning fann vi att Etiopien som är ett av världens fattigaste länder hade överlägset bättre hamburgare än man kan få på de flesta ställen i Sverige. Färskmalen köttfärs på färskt bröd med generösa mängder ost till är något som man faktiskt inte får så ofta här hemma. Priset av att bo i ett industriland är att även maten görs på industriell skala. Vi bodde på ett s.k. guesthouse som drevs av en norsk luthersk kyrka. Spartanskt inredda rum som blev kylslagna på natten då det var regnperiod och Addis ligger på 2000m höjd. Temperaturen låg dagtid runt 15 grader och bilden av det varma Etiopien kom på skam. Området var omgärdat med en hög mur och det var vakter vakna dygnet runt. Kontrasten mellan insidan och utsidan var mycket påtaglig, rent, grönskande och vällmående eller skräpigt, smutsigt och fattigt. Sammanfattningsvis kan man säga att Etiopien är kontrasternas land, såväl vad gäller levnadsstandard som inom odontologin. Tandläkare utan gränser är en ideell organisation som behöver fler medlemmar. Föreningen startades upp av Nikoo Bazsefidpay 2008 och har sedan dess skickat ut folk i tandvårdens tjänst, främst till Zimbabwe. Genom att bli medlem så möjliggör du att fler barn kan få hjälp. Markus Höglund Christian Hermansson Orofacial Medicin/ Sjukhustandvård Östergötland 22

20 Remissvar tredje steget Under hösten har det pågått en febril aktivitet på TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och journaleverantörerna för att ta fram anvisningar och föreskrifter för hur regelverket kring tredje steget i tandvårdsförsäkringen ska se ut och fungera. Förändringarna ska träda i kraft 1/ Socialstyrelsen har bland annat haft till uppgift att ta fram föreskrifter hur de olika patientkategorierna som ska få del av det nya stödet ska definieras och vid behov avgränsas. Ett förslag till föreskrifter har legat på socialstyrelsen hemsida. Föreningen har getts möjlighet att avge ett remissvar. Detta har tagits fram av Anders Levén och Madeleine Wertsén och sedan antagits av styrelsen. Här följer föreningens kompletta svar. Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har givits möjlighet att yttra sig angående Förslag till föreskrifter om allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Dnr:2250/2011 STB och tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är välkomna tillskott till det befintliga tandvårdsstödet. Här nedan ber SOM att få lämna följande synpunkter på förslagen till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Beslutet om ett särskilt tandvårdsbidrag är en bra reform med syfte att öka möjligheten att få förebyggande behandling vid muntorrhet och vissa sjukdomar som medför ökad risk för sjukdomar i munhålan. Det handlar dock inte om så stort bidrag och bör vara enkelt att få tillgång till. För Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling och övriga diagnoser där salivprov krävs bör det därför räcka med tuggstimulerat salivprov, långvarig läkemedelsbehandling eller läkarintyg. Kriterierna för att få STB vid KOL är oroväckande högt satta. En person som ordinerats syrgas eller näringsdrycker är sannolikt tämligen funktionsnedsatt. Detta medför att man redan kan svikta vad gäller ork att genomföra förebyggande vård hos tandhygienist och börjar närma sig rätt till intyg om nödvändig tandvård. Det borde gå att hitta kriterier som gör att förebyggande vård kan subventioneras lite tidigare i sjukdomsförloppet. Det är positivt att läkarintygen för många av tillstånden inte behöver förnyas och att kravet på läkarintyg undantas när det föreligger särskilda skäl. Detta underlättar för patienterna och tandvården, ökar tillgängligheten och möjliggör att stödet snabbt kan erhållas. Föreskrifter och allmänna råd om tandvård till personer med stora behov av tandvård till personer med stora behov av tandvård 24

FALLPRESEN- TATIONER NFH I LULEÅ TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN EAOM. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

FALLPRESEN- TATIONER NFH I LULEÅ TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN EAOM. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 2 2012 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin NFH I LULEÅ FALLPRESEN- TATIONER EAOM TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN 2012-1 CS4 slut rob.indd 1 2012-03-08 14.25

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844 Fotterapeuten nr 3:2013 tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER Fotvård är vår specialitet Utbildning och livslångt lärande ISSN 2001-5844 1 Sveriges Fotterapeuter Redaktionskommitté fr.v.: Ann Lindström

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483 Innehåll Styrelsen Sektionerna Från redaktionen Kalendarium Nästa nummer Ordföranden har ordet Sektionerna

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu POMS bladet Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald

Läs mer

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern?

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern? Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2010 TEMA: Vad gör psykiatrin

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer