LIA 2 Söndrums folktandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIA 2 Söndrums folktandvård"

Transkript

1 LIA 2 Söndrums folktandvård Jennie Bagge TA13 Yh-Helsingborg Handledare: Solveig Dolata, Margareta Andersson och Gunilla Björkman

2 Sammanfattning I denna rapport kommer jag att berätta om min andra praktikperiod under min utbildning till att bli tandsköterska. Praktiken varade i 6 veckors tid, under vårterminen 2014 och min placering var på Söndrums folktandvård i Halmstad. Jag kommer att berätta om kliniken, om vad jag har fått göra och vad jag har lärt mig. Kliniken består av 9 st tandläkare, 5 st tandhygienister, 13 st tandsköterskor, varav 4 st av dessa även arbetar på en annan klinik. Där finns ett sterilbiträde och sen har kliniken 3 st receptionister. Det arbetar endast en manlig personal på kliniken. Det finns nio behandlingsrum varav en av dessa är ett rum med lustgas. Och dessa ligger i en U- formad lokal. I mitten av u: et finns det sen en del små förrådsutrymmen där man förvarar material, man har även OPG-röntgenapparat där. På undervåningen har personalen sina omklädningsrum och där finns det gemensamma personalrummet. Sugrummet ligger även på nedre plan, samt förvaring av extramaterial som handskar och annat som tar mycket plats. Man förvarar dessutom personalens arbetskläder där nere.

3 Innehåll Beskrivning av assistansarbetet...1 Assistansarbetet på kliniken...1 Beskrivning av vad jag har fått göra när jag assisterat...1 Beskrivning av sterilarbetet/smittskyddsarbetet...2 På behandlingsrummen...2 I sterilen...2 Beskrivning av profylaxarbetet...4 Barnpatienter...4 Vuxenpatienter...4 Beskrivning av röntgenbildtagning...5 Utbildning...5 Röntgen på kliniken...5 Vad har jag lärt mig under min LIA Vad jag har fått göra under min LIA...6 Vad har jag lärt mig under min LIA...6 Detta har jag uppnått med min LIA...9

4 Beskrivning av assistansarbetet Assistansarbetet på kliniken På Söndrums folktandvård så har varje tandläkare, en tandsköterska som assisterar. Tandsköterskorna och tandläkarna arbetade inte alltid samtidigt. Så som tandsköterska fick man jobba ihop med olika tandläkare vissa dagar i veckan. Varje förmiddag fanns det en sköterska som var utöver, när hennes tandläkare hade administrativ tid, då skulle hon hjälpa till där behov fanns. Men även packa upp varor och göra lite annat som man behövde få gjort. Man har ibland möjlighet att arbeta på två rum samtidigt så att jobbet kan flyta på även vid förseningar. Då kan till exempel sköterskan ta in en ny patient i andra rummet och påbörja med att ta anamnes och röntgenbilder, under tiden som tandläkaren blir klar med en annan patient på ett annat rum. Men det förutsätter såklart att tandläkaren inte är i behov av assistans med sin patient. Detta fungerade ju utmärkt när jag var med, då jag antingen kunde assistera tandläkaren, eller vara den som tog in en ny patient, eftersom vi var två som assisterade då. Är man tandsköterska på kliniken så får man göra en hel del, som till exempel ta anamnes, ta röntgenbilder, göra alla sorters avtryck, utföra profylaxarbete, hygienrutinerna på behandlingsrummen, ser till att man har de material och instrument på rummet som behövs under dagen, uppdukning vid samtliga behandlingar, kontakt med uteblivande patienter, tidsbokningar och mycket mer. Beskrivning av vad jag har fått göra när jag assisterat Jag fick, redan på min första dag assistera tandläkarna. Jag fick även polera, fluorlacka och ta röntgenbilder på personalen, vilket jag tyckte var en bra start, innan man fick praktisera på patienterna. Under min praktik har jag fått ta in patienter, ta anamnes, ta röntgenbilder i olika former, både apikalbilder, bitewingbilder och OPG-röntgenbilder. Jag har fått polera och fluorlacka både barn och vuxna, samt visa tandborstteknik och berätta vikten av att ha en god munhälsa. Jag fick ta avtryck på patienter. Jag har fått assistera olika tandläkare vid alla möjliga sorters behandlingar. Har gjort registreringar i journaler, har skött avdukning och uppdukning vid olika behandlingar. Jag har fått öppna och stänga behandlingsrum, med allt vad det innebär med hygienrutiner och påfyllning av material och instrument. 1

5 Beskrivning av sterilarbetet/smittskyddsarbetet På behandlingsrummen På morgonen när man öppnar ett behandlingsrum, så börjar man med att spola igenom vattenslangarna på uniten och sprittorkar noggrant alla ytor i behandlingsrummet. Sen såg man efter vilka behandlingar man skulle ha under dagen och plockade in material som man kan tänkas behöva till de olika behandlingarna, det var noga att man inte lagrade för mycket instrument på rummen, utan att man endast tog in det som troligen skulle gå åt under den arbetsdagen. Man hämtade även nya, rena delar till uniten, så som sil till vasken och delar till sugslangarna. På kliniken var man noga med att ha fria arbetsytor i behandlingsrummen, för att lättare kunna hålla rent. Efter en behandling, så dukade man av instrumentbrickan och plockade bort det man använt under behandlingen. Blästerspetsar la man i desinfektionsmedel, likaså borrställen. Man torkade eller sköljde av instrument som var synligt smutsiga. Satte in brickan i ett genomräckningsskåp när att man hade lagt i ordning alla instrumenten ordentligt på brickan, för att förhindra stickskador och för att underlätta rengöring i disken. Därefter sprittorkade man uniten och sugslangar, lampa och ytor i rummet och förberedde för nästa patient. Under patientarbete använde man förkläde, munskydd och handskar. Även skyddsglasögon vid behov och så klart handdesinfektion mellan varje patient och under behandlingarna. Man var noga med att inte lämna rummet med handskar på. Man var även noga med att inte kontaminera ytor med smutsiga handskar i till exempel lådor eller andra ytor på rummet. Efter arbetsdagen, när rummet ska stängas, så skulle sugslangarna sugas igenom med rengöringsmedel, man skulle även diska rent i vasken där patienter sköljer och spottar. Detta moment gjorde tandhygienisterna mellan varje patient, som blädde rikligt vid depuration. Dom hade blandat en bringare med rengöringsmedel som dom använde under dagen att skölja igenom slangarna och att torka ur vasken med. Vid stängning av rummet skulle även hela rummet sprittorkas och man plockade isär delarna till sugslangarna och la dessa i desinfektionsmedel i genomräckningsskåpet. Man stängde av vatten och luft. På rummen har man ett gult uppsamlingskärl för stickande och skärande material. Och även ett kärl för kemiskt material som man inte får slänga i vanliga sopor som till exempel kompositmaterial. I sterilen I sterilen arbetade ett sterilbiträde. Hon hade ansvar för rengöring av allt gods, samt packning av instrument och allt annat som hör till i en steril. Hon samlade flera gånger om dagen uppsmutsigt gods i genomräckningsskåpen in till behandlingsrummen. Hand - och vinkelstycken rengjordes i en DAC. Blästerspetsar, piezonspetsar och borr fick först genomgå ett ultraljudsbad, för att sedan diskas i diskdesinfektor och till sist köras i autoklaven. Hon såg till att inte stapla mer brickor i

6 diskdesinfektorn, än vad som var rekommenderat, alltså max tre brickor i höjd. När man kört instrumenten i diskdesinfektorn, så kontrollerade man alla instrumenten och såg till att dom var rena ifrån smuts som var synligt. Var dom inte det så torkades dom av och diskades en gång till. Det som var rent och klart skickades tillbaka på sina rätta ställen. En del av godset skulle packas och märkas för att sedan gå vidare i autoklaven för sterilisering.

7 Beskrivning av profylaxarbetet Barnpatienter Sköterskorna hade ibland så kallade lackpass på barn. Det innebär att man har en del av dagen då man bara har barnpatienter som ska behandlas med fluorlackning. Man har då cirka 10 minuter per behandling. På en sån behandling så tittar sköterskan på barnets tänder, ser om där finns plack och visar då för barnet och barnets förälder vart man behöver bli bättre på att borsta någonstans, samt visar eventuellt tandborstteknik om det finns behov av det. Man informerar om kostvanor och dess betydelse för munhälsan. Tandsköterskan lägger stor vikt i att informera om att barnen behöver hjälp med tandborstningen upp till års ålder, särskilt innan natten. Man polerar barnets tänder om det behövs och avslutar med att fluorlacka tänderna. Kariesaktiva barn över sex år rekommenderades att skölja med fluor en gång om dagen. Vuxenpatienter Vad gäller vuxna patienter så var informationen om approximal rengöring det som man trycker mest på. Om att man ska använda hjälpmedel för rengöring mellan tänderna, där det är svårt att komma åt med tandborsten. Man visade olika sorters hjälpmedel som till exempel mellanrumsborstar eller tandtråd. Och rekommenderade även fluorsköjning en gång om dagen. Även för vuxna så lägger man stor vikt på att informera om kosten och dess betydelse för en god munhälsa. Hur viktigt det är att inte borsta tänderna efter sura drycker och citrusfrukter till exempel. Men även att det är viktigt att låta tänderna vila mellan målen.

8 Beskrivning av röntgenbildtagning Utbildning Jag fick fördelen att följa med min arbetsplats på en utbildning av ett nytt röntgensystem redan andra veckan. Det var en utbildning i hur man hanterar och lägger in bilder i ett system som heter Romexis. Utbildningen varade en förmiddag och var anlagd på Halmstads sjukhus. Den var väldigt givande för mig som elev, som efter utbildningen klarade hanteringen av programmet precis lika bra som alla andra. Med det nya systemet så upplevde tandläkarna att man fick sämre bilder, det var svårare att kariesregistrera då bilderna blev ljusa och suddiga. Det tog mycket onödig tid att efter varje bildtagning, sitta och ändra skärpa på samtliga bilder. Tandläkarna fick ofta be patienten om att få återkomma på telefon, om det skulle visa sig att det fanns karies, efter det att tandläkaren har tittat på bilderna senare med större noggrannhet. Enligt supporten så hade kliniken äldre apparater som inte passade det nya systemet, så man har beställt nyare framkallningsapparater nu och förhoppningsvis kommer bilderna att bli bättre med dessa. Röntgen på kliniken Man använder bildplattor på kliniken, men det finns även sensorer. Sensorerna använder man främst vid indikatorbilder vid rotbehandlingar. Innan man tog röntgenbilder på patienterna under en vanlig revisionsundersökning, så kollade man alltid hur länge sen det var man tog bilder sist och om det fanns behov av att ta nya bilder vid detta tillfället. På kliniken finns även en röntgenapparat för OPG, den fick jag använda några gånger under assistans av min handledare. Det fanns många olika sorter av hållare till bildplattorna, man använde olika. Och jag provade många olika varianter för att hitta det som kändes bäst för mig att använda.

9 Vad har jag lärt mig under min LIA 2 Vad jag har fått göra under min LIA Jag har fått prova på att polera och att fluorlacka på både barn och vuxna. Jag har tagit röntgenbilder i form av bitewing, apikalbilder och OPG. Jag har fått delta i behandlingar med svårbehandlade patienter, som till exempel tandvårdsrädda patienter, eller de med språksvårigheter. Jag fick även vara med vid en lustgasbehandling och vid en behandling av sedering med midazolam. Vid ett par tillfällen har jag varit med tandhygienist och sett en hel del parodontitpatienter. Jag har deltagit i receptionsarbetet och i sterilen. Jag har fått förbereda inför behandlingar med uppdukning av instrument och material, samt assistera vid behandlingar som extraktioner, endodontibehandlingar, restaureringar, protetik med flera. Jag har ensam fått ta hand om patienter vid profylaxarbete och har då fått informera om exempelvis tandborstteknik och kostinformation. Jag har blandat tandfyllnadsmaterial så som IRM, Harvard cement, Nobetec och Temp bond. Jag har vid ett par tillfällen fått täcka upp vid behov, när det till exempel blivit sjukdomar eller annan frånvaro av tandsköterskor. Jag har fått prova att ta alginatavtryck och sedan fått sköta hela processen med att skicka och paketera avtrycket till tandtekniker. Jag har fått göra registreringar i patienternas journaler samt tagit anamnesuppgifter. Vad har jag lärt mig under min LIA Jag har blivit riktigt bra på att ta röntgenbilder, framförallt bitewing. Jag har blivit bättre på att kunna tyda en röntgenbild och att kunna se om den är rättvänd på bildskärmen. Jag har övat en hel del på apikalbilder som jag fortfarande tycker är ganska svårt, men jag har fått många bra tips och förslag på hur man kan göra. Bland annat på vad man kan använda för hållare men även på hur man ska tala till patienten som tycker att det är obehagligt att ta en bild, eller som får klökningar. Har fått veta att man ska be patienten att fokusera på något annat, som att till exempel lyfta upp ena foten. Även viktigt att be patieten att andas med näsan. Vid klökningar finns cylokainadrenalin som patienten kan gurgla med. Det bedövar lite i svalget och det kan underlätta röntgenbildstagningen. Det fungerar även psykologiskt, om patienten tror att det fungerar, så fungerar det. Jag har förbättrat min teknik när det gäller att polera och fluorlacka och känner mig mer och mer bekväm med att arbeta i munnen på patienterna. Jag har fått en bra genomgång, samt har fått öva på matrisband och matrishållare.

10 Jag har fått lära mig om olika material och vad dom används till. Till exempel snoop på bilden. Det använder man när man är osäker på om man fått bort all karierad substans när man borrar. Man tar lite snoop och lägger på med en quickstick där hålet finns, sen sköljer man av. Och är det sen blåfärgad substans kvar, så finns där mer karies kvar. Sen har jag fått veta att man kan använda Seal & Protect på tandborstskador, när patienten har ilningar på blottade tandhalsar så lägger man på Seal & Protect och härdar med lampa. Det hjälper mot ilningarna ett tag, men inte för evigt. Jag har fått lära mig hur man hanterar och skickar olika sorters avtryck för protetik eller bettskenor. Jag fick vara med och göra en mjuk bettskena som man gjorde direkt på kliniken och var färdig redan samma dag. Här på bilden så häller vi gips i ett avtryck som man håller emot en platta som vibrerar. Detta för att det inte ska bli luftbubblor i gipssmeten. Det var även viktigt att det var torrt. Jag har fått bättre insikt i hur det fungerar i sterilen, har blivit visad alla tester som man genomför dagligen samt rutinerna i sterilen. Har blivit mycket klokare vad gäller hantering av de olika instrumenten och dess rengöring. Jag har ju dessutom lärt mig en hel del instrument och vad dom används till. Klinikens journalsystem OPUS har jag fått bra kunskap om och har lärt mig ganska väl. Jag hittar bra i journalanteckningar och kan en hel del om hur man hanterar det. Jag har fått en inblick i en tandhygienists arbete och fått lära mig lite om depuration med ultraljudsspets och arbetsgången efter det med polering och fluorlack som avslut. Jag har fått bra tips på ergonomiska ställningar för att avlasta handleder, rygg och nacke. Jag tycker att jag har fått lära mig hur man hanterar svårbehandlade patienter för att få dom att känna sig tryggare och lättare kan genomföra behandlingen. Jag har fått insikt i att alla tandläkare arbetar olika och använder sig av olika material och instrument. Jag har fått tips om att alltid ta reda på varför man utför en sak i en behandling, för att jag ska lära mig så mycket som möjligt. Och vikten av att förstå varför man gör något, inte bara

11 att man vet hur man gör. Jag fick veta att man gjorde ett test efter en extraktion som kallas valsalvas prov. Det gör man när man har tagit bort 6:or, 7:or eller 8:or. Man testar så att det inte finns kommunikation med bihålorna. Så efter en extraktion så ber man patienten att hålla för näsan och blåsa ut, som när man tryckutjämnar, fast med öppen mun. Då ska det inte bubbla blod i såret, för då har man en kommunikation som man måste sy igen. Annars kan man få en infektion i bihålorna. Min handledare har lärt mig en del om protetik. Jag har fått lära mig lite om bettskenor och hur man tar avtryck på dessa. Att man tar avtryck i både överkäke och underkäke för att man vill kunna se motbitning, samt att man tar index med vax som man mjukar upp i varmt vatten innan patienten ska bita i det. Detta för att kunna se bettet exakt. Jag har lärt mig att man kan använda impregum, en avtrycksmassa i maskin, till alla avtryck. Min handledare har även lärt mig en del om bryggor och proteser. Jag har lärt mig om fixtur, som är själva skruven. Och om distans, som är den delen ovanpå tandköttet som man skruvar på fixturen. Jag har fått kunskap i hur man upptäcker plack och karies på tandytorna.

12 Detta har jag uppnått med min LIA Jag har absolut fått förbättrade och förstorade kunskaper om yrket. Jag har fått en bra insikt i hur tandsköterskeyrket fungerar och hur samarbetet mellan tandsköterska och tandläkare ser ut. Jag har nu praktiskt fått utföra det som jag endast kunde teoretiskt tidigare. Jag har lärt mig att hantera och bemöta olika sorters patienter. Allt ifrån patienter med tandvårdsrädsla och språksvårigheter till dom med märkligt bemötande eller olika sorters handikapp. Jag har fått en större förståelse när det gäller Sveriges tandvårdssystemet och dess regler gentemot bland annat försäkringskassan. Jag har förstått vikten i att dokumentera allt man gör vid en behandling eller vid en patientkontakt, för att senare kunna se tillbaka på anteckningarna vid behov. Jag känner mig allt tryggare i min kunskap inom yrket, sådant som man har tyckt är svårt har börjat klarnat allt mera. Men man har även förstått att erfarenhet är en viktig bit i detta yrket och att man kommer att lär sig nya saker hela tiden. Man kommer förmodligen aldrig att bli fullärd som tandsköterska. Jag vet efter mina sex veckor att jag kan mer än vad jag trott, men också att jag har en massor kvar att lära mig. Jag har blivit allt lugnare av att veta att man får vara ny i början.

Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem

Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem Fyll i det bifogade formuläret och skicka till oss så lägger vi upp ditt kompletta Kvalitetssystem. Du får din inloggningsfunktion på mail om

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem?

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? 1(6) 1 Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? Hur ser den hygieniska sfären ut? Odling av nerfallsplattor efter 4 timmars arbetspass under en vanlig tandvårdsbehandling ett kvalitetsutvecklingsprojekt

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten 2006-07 Hygieninstruktioner på intranätet Hygieniska sfären stänksfären i behandlingsrummet Checklista för behandlingsrum Basala hygienrutiner - Klädregler Basala

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Patient fall. Terapiplanering

Patient fall. Terapiplanering Patient fall Introduktion Till detta patientfall har jag valt att ta upp en 59 årig kvinnlig patient som har parodontit och tandvårdsrädsla. Anledningen till att jag valde just denna patient är att hon

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Inskolning vid autism

Inskolning vid autism Inskolning vid autism 1000 inlärning Flera delbesök på samma dag Pia Dornérus Koordinator/tandsköterska Individuellt anpassat Upphov Barntandvården Skövde Birgitta Andersson ViviAnn Olsson Anders Nordblom

Läs mer

Handbok för Hälso- och sjukvård

Handbok för Hälso- och sjukvård Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Giltig fr o m 2005-12-01 Ersätter 2002-11-15 Sida 1(10) Revideras 2006-12-01 Framtaget av Metodkommittén Antaget av Hygienrutiner i kliniskt arbete för Folktandvården,

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Bakgrund Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Barn upp till 3 års ålder har många nyframbrutna tänder med omogen emalj. Varje tecken på karies bör därför uppmärksammas och behandlas. Om

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT VITARE TÄNDER FAKTA OM NYA iwhite INSTANT Ett pressmaterial från Actavis. Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis. Tel: 08-13 63 74, mobil: 070-384 10 04 e-post: SHedman@actavis.se Pressbilder

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Tandla karbeso k fo r barn med autism

Tandla karbeso k fo r barn med autism Tandla karbeso k fo r barn med autism Många föräldrar till barn med autism erfar att tandvården idag inte är tillräckligt kunnig om funktionsnedsättningen och därmed inte heller förberedd för att ta emot

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR 20110120/kp Sida 1 av 5 TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR Barn har i enlighet med FN:s Barnkonvention 1989, Artikel 24, rätt till hälso -sjuk och tandvård. Barn med

Läs mer

Patientfall 4. Hur resonerar du kring detta fall?

Patientfall 4. Hur resonerar du kring detta fall? Patientfall 1 Du år nyutexaminerad tandläkare och har fredagsjour.i väntrummet sitter en mamma med två barn en pojke på ca 3 år och en flicka på ca 12 år. Den lilla pojken har tandvärk. Han skriker högt

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Tandvård som bistånd. Sid 2 3. Fixar garanterat rena instrument SID 6. Kalle leder specialisterna SID 5. Jennie kan kronor SID 8

Tandvård som bistånd. Sid 2 3. Fixar garanterat rena instrument SID 6. Kalle leder specialisterna SID 5. Jennie kan kronor SID 8 2 2013 Tandvård som bistånd Sid 2 3 Kalle leder specialisterna SID 5 Fixar garanterat rena instrument SID 6 Jennie kan kronor SID 8 Tandhygienisterna Ines och Christina blev snabbt populära i skolan. 2

Läs mer

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken karin sjögren Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Kampanjpris: 7.290,- Kampanjpris: 6.190,- Kampanjpris: 8.840,-

Kampanjpris: 7.290,- Kampanjpris: 6.190,- Kampanjpris: 8.840,- VÅRERBJUDANDE 2010! WE-56 LED Blått 1:1, lågvarv med det suveräna LED ljuset. Oberoende strömförsörjning vilket ger bästa ljus oavsett motor. Kampanjpris: 6.190,- (ord pris 7.110,-) WE-99 LED Orange 1:4,5,

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Mineraliseringsstörningar

Mineraliseringsstörningar Mineraliseringsstörningar Innehåll Orsak till mineraliseringsstörningar...3 Benämningen MIH (molar-incisiv-hypomineralisation)...3 Klinisk bild...4 Kliniska symtom...4 Behandling...5 Kliniska råd...6 Ortodontiska

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm.

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. Miswak Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. N3G 19940112 Läsår, 2012/13 Hvitfeldtska gymnasiet Handledare, Bodil Ellen-Marie Nyström Sammanfattning Miswak är en tandrengörande

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ

HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ Reviderad 2005 av Ingegärd Lundgren Svensson, hygientandsköterska INNEHÅLL 1.Renrutiner - sterila produkter - höggradigt rena produkter - rena produkters 2. Arbetsrutiner

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Vaxholms Dentalklinik AB

Vaxholms Dentalklinik AB Vaxholms Dentalklinik AB Tandvårdsklinik till Salu 2012-08-16 Vaxholmsklinik, Vaxholms Dentalklinik AB på Hamngatan 6 är till försäljning. 1. Beskrivning av objektet Avsikten med beskrivningen är att ge

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Resultatet vid all typ av tandblekning är individuellt och beror på typen och graden av missfärgningar.

Resultatet vid all typ av tandblekning är individuellt och beror på typen och graden av missfärgningar. Brilliant Smiles re:fresh är en enkel tandblekningsbehandling som utförs på klinik. Man använder en mild blekningsgel (6% väteperoxid) som appliceras i en specialdesignad bettskena och aktiveras med blått

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

Vad, när och hur! Avtagbar protetik Protesrelaterat Bristande passform på gammal helprotes eller partialprotes. - Mjukbasa alt rebasera permanent. - Slipa ur ev underskär - Adhesiv, provil medium, patient

Läs mer

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Sista ansökningsdag 30 april 2014! U T B I L D N I N G 1 Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Cystinos Rapport från frågeformulär

Cystinos Rapport från frågeformulär Cystinos -9-9 Orofacial funktion hos personer med Cystinos Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre kända handikappgrupper,

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Total kontroll av den orala miljön. Bättre isolering = bättre tandvård. Retraktion Vätska Fukt Åtkomst. Kontamination Behandlingstid Patientsäkerhet

Total kontroll av den orala miljön. Bättre isolering = bättre tandvård. Retraktion Vätska Fukt Åtkomst. Kontamination Behandlingstid Patientsäkerhet Total kontroll av den orala miljön. Retraktion Vätska Fukt Åtkomst Sikt Kontamination Behandlingstid Patientsäkerhet Bättre isolering = bättre tandvård KONTROLL Retraktion Vätska Fukt Åtkomst Sikt Kontamination

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem.

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem. Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Disposition är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer