Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00"

Transkript

1 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl Examinator Anders Ljungman, tfn Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn Det här är en instruktion som du får ha framme under hela provet. Skriv din kodhögst upp till höger på samtliga provsidor. Provet ska ligga till vänster om dig, upp och ned (med texten nedåt) under hela provtiden. När du får tillstånd att börja skriva river du av det översta bladet och vänder det rätt. Läs informationen överst på bladet noggrant! Besvara frågorna på bladet. Behöver du mer plats, skriv på baksidan av bladet (OBS! Notera då tydligt på första sidan att fortsättning följer på baksidan). Behöver du extra papper att skriva på, säg till tentamensvakten. Du får inte lämna in svar på de gula kladdpappren. Lärarna tackar på förhand för att du skriver tydligt och läsvänligt. När du är nöjd med ditt svar, lägg det upp och ner i kuvertet till höger om dig. Först nu får du riva av nästa ark i provet till vänster om dig och vända det rätt, skriva din kod, svara på frågorna och lägg upp och ner i kuvertet. Var noga med att bara riva av ett blad åt gången! Ofullständiga uppgifter i ett svar medför att maximal poäng inte ges. Motstridiga uppgifter i ett svar kan medföra att noll poäng ges. Du får gula kladdpapper som får ligga framme hela tiden. De fem sista frågesidorna i provet är blå. Sista (tomma) sidan är röd. Tentamen består av 100 poäng. För att underlätta Er tidsplanering följer nedan en översikt över hur poängen är fördelade på fallen. Artikeln till Fall 3 får ligga framme under hela provtiden. Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fråga nr Poäng Fråga nr Poäng Fråga nr Poäng Q1 3p Q1 3p Q1 2p Q2 3p Q2 1p Q2 3p Q3 2p Q3 2p Q3 2p Q4 3p Q4 1p Q4 3p Q5 3p Q5 4p Q5 3p Q6a 3p Q6 3p Q6 6p Q6b 3p Q7 2p Q7 2p Q7 3p Q8 2p Q8 3p Q8 1p Q9 3p Q9 2p Q9 2p Q10 1p Q10 1p Q10a 1p Q11 1p Q11 3p Q10b 2p Q12 2p Q12 1p Q11a 1p Q13 1p Q13 2p Q11b 2p Q14 4p Q11c 2p Q12 2p Q13 1p Totalt: 37p 26p 37p Lycka till!

2 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 1 av 24 FALL 1 (37p) Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. Ester har varit rökare i större delen av sitt liv. Hon har sökt på sin vårdcentral och bedömts ha urinvägsinfektion och fått antibiotika. Urinodlingen var dock negativ. Vid besöket på VC togs ett urinsticka prov. Q1) Vi antar att Ester har en uttalad proteinuri på urinstickan. I vilket/vilka organ respektive organstrukturer sker fr.a. proteinläckaget och varför? Vilket samlingsnamn har sjukdomar som drabbar denna struktur? (3p) Svar: Proteinläckage sker i njurarna, i glomeruli där filtreringen sker. Barriären för filtreringen består av 4 delar, någon av dessa delar är skadad vid proteinuri. Sjukdomarna är glomerulonefriter (T3C14,T3C17).

3 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 2 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. Ester har varit rökare i större delen av sitt liv. Hon har sökt på sin vårdcentral och bedömts ha urinvägsinfektion och fått antibiotika. Urinodlingen var dock negativ. Proteinläckage sker i njurarna, i glomeruli där filtreringen sker. Barriären för filtreringen består av 4 delar, någon av dessa delar är skadad vid proteinuri. Sjukdomarna är glomerulonefriter (T3C14,T3C17). Nu hade Ester inte proteinuri utan hematuri. Distriktsläkaren startar då en hematuriutredning. Q2) Vilka sjukdomar och tillstånd kan tänkas ge hematuri? (3p) Svar: Hematuri kan förekomma vid tumörer i urinvägarna, sten i urinvägarna, inflammatoriska sjukdomarna i njurarna (T3C2,T3C17).

4 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 3 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. Ester har varit rökare i större delen av sitt liv. Hon har sökt på sin vårdcentral och bedömts ha urinvägsinfektion och fått antibiotika. Urinodlingen var dock negativ. Distriktsläkaren startar då en hematuriutredning. Hematuri kan förekomma vid tumörer i urinvägarna, sten i urinvägarna, inflammatoriska sjukdomarna i njurarna (T3C2,T3C17). Q3) Vilka undersökningar beställer distriktsläkaren för att spåra blödningskällan? (2p) Svar: I hematuriutredningen ingår exempelvis cystoskopi, ultraljud njurar eller datortomografi (CT) av övre urinvägar (T3C17).

5 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 4 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. Ester har varit rökare i större delen av sitt liv. Hon har sökt på sin vårdcentral och bedömts ha urinvägsinfektion och fått antibiotika. Urinodlingen var dock negativ. Distriktsläkaren startar då en hematuriutredning. I hematuriutredningen ingår exempelvis cystoskopi, ultraljud njurar eller datortomografi (CT) av övre urinvägar (T3C17). Cystoskopin var normal. CT-undersökningen visade däremot att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Den högra njuren kan opereras bort utan tekniska problem och man kan på vänster sida ta bort nedre halvan av njuren, dvs göra en njurresektion. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Det är då tveksamt om hon efter operationen har tillräcklig kvarvarande njurfunktion. Q4) Hur mäts njurfunktion och hur går det till? (3p) Svar: Njurfunktionen kan mätas på flera sätt med olika metoder som ger ett mer eller mindre exakt värde. Man talar om clearance eller GFR = glomerulär filtrationshastighet. P-kreatinin är ett grovt mått på njurfunktionen, man måste ta hänsyn till kön, ålder och muskelmassa. Man kan använda p-kreatininvärdet i olika formler och få fram ett skattat GFR, t ex. MDRD. Ett annat sätt att värdera njurfunktionen är Cystatin C. Genom att tillföra en substans som fritt filtreras och endast utsöndras i njuren får man det säkraste måttet på njurfunktionen, Iohexolclearance. Man kan även samla urin ett dygn, och mäta kreatinin-clearance (T3C4).

6 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 5 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Den högra njuren kan opereras bort utan tekniska problem och man kan på vänster sida ta bort nedre halvan av njuren, dvs göra en njurresektion. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Det är då tveksamt om hon efter operationen har tillräcklig kvarvarande njurfunktion. Njurfunktionen kan mätas på flera sätt med olika metoder som ger ett mer eller mindre exakt värde. Man talar om clearance eller GFR = glomerulär filtrationshastighet. P-kreatinin är ett grovt mått på njurfunktionen, man måste ta hänsyn till kön, ålder och muskelmassa. Man kan använda p-kreatininvärdet i olika formler och få fram ett skattat GFR, t ex. MDRD. Ett annat sätt att värdera njurfunktionen är Cystatin C. Genom att tillföra en substans som fritt filtreras och endast utsöndras i njuren får man det säkraste måttet på njurfunktionen, Iohexolclearance. Man kan även samla urin ett dygn, och mäta kreatinin-clearance (T3C4). Q5) Rökning är en välstuderad och välkänd riskfaktor för flera olika cancerformer. När det gäller njurcancer uppskattas i dag 30% av alla njurcancrar bero på rökning. Vilka observationer (sätt att mäta, studietyper etc.) stödjer att exponering för miljöfaktorer är en viktig orsak till uppkomst av cancer? (3p) Svar: Att miljöfaktor/rökning kan orsaka cancer stöds av att: Cancerincidens varierar kraftigt mellan olika geografiska områden. Migrationsstudier, cancermönstret i en population anpassas till den plats där man lever. Epidemiologiska associationsstudier och tidstrender för olika cancerformer. Tvillingstudier, där tvillingar (helst enäggs) lever i olika miljöer och har olika exponering. Experimentella studier där exponering för ett misstänkt cancerframkallande agens ger upphov till cancer på försöksdjur, är mutagent i testsystem etc.

7 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 6 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Den högra njuren kan opereras bort utan tekniska problem och man kan på vänster sida ta bort nedre halvan av njuren, dvs göra en njurresektion. Rökning är en välstuderad och välkänd riskfaktor för flera olika cancerformer. När det gäller njurcancer uppskattas i dag 30% av alla njurcancrar bero på rökning. Att rökning kan orsaka cancer stöds av att: Cancerincidens varierar kraftigt mellan olika geografiska områden Migrationsstudier, cancermönstret i en population anpassas till den plats där man lever. Epidemiologiska associationsstudier och tidstrender för olika cancerformer. Tvillingstudier, där tvillingar (helst enäggs) lever i olika miljöer och har olika exponering. Experimentella studier där exponering för ett misstänkt cancerframkallande agens ger upphov till cancer på försöksdjur, är mutagent i testsystem etc. Njurcancer finns i både sporadiska och i åtminstone två familjära former; papillär och klarcellig njurcancer. Vid papillär njurcancer återfinner man ofta en mutation i den s k Met-genen som är en membranreceptor för hepatocyte growth factor och vid klarcellig njurcancer (liksom vid många sporadiska klarcelliga njurcancer) återfinns mutationer i den s k von Hippel-Lindau genen som kodar för ett protein som fungerar som ett ubiquitin E3ligas för degradation av transkriptionsfaktorn hypoxifaktor-1alfa. Q6a) Ge en tänkbar mekanistisk förklaring till hur mutation i Met-genen kan ge uppkomst och progression av papillär njurcancer (3 p) Svar: Mutation i met-genen gör receptorproteinet konstitutivt aktiv (behöver ingen tillväxtfaktorsignal som HGF) för att stimulera proliferation (Met fungerar som en onkogen). Q6b) Ge en tänkbar mekanistisk förklaring till att en mutation i von Hippel-Lindau genen bidrar till uppkomst och progression av klarcellig njurcancer 3 p) Svar: VHL är ett E3 ligas och en s k tumörsuppressor, som när den muteras inte kan ubiquitinera hypoxifaktorn- 1alfa (HIF) och därmed kan inte HIF degraderas, utan stabiliseras i cellen, mängden HIF ökar, och stimulerar bl a transkription av gener som är viktiga för kärlnybildning (t ex VEGF vascular endothelial growth factor) och därmed syre och näringsförsörjning av tumörcellerna, för ytterligare tillväxt. (T3C2)

8 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 7 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Njurcancer finns i både sporadiska och i åtminstone två familjära former; papillär och klarcellig njurcancer. Vid papillär njurcancer återfinner man ofta en mutation i den s k Met-genen som är en membranreceptor för hepatocyte growth factor och vid klarcellig njurcancer (liksom vid många sporadiska klarcelliga njurcancer) återfinns mutationer i den s k von Hippel-Lindau genen som kodar för ett protein som fungerar som ett ubiquitin E3ligas för degradation av transkriptionsfaktorn hypoxifaktor-1alfa. a. Mutation i met-genen gör receptorproteinet konstitutivt aktiv (behöver ingen tillväxtfaktorsignal som HGF) för att stimulera proliferation (Met fungerar som en onkogen). b. VHL är ett E3 ligas och en s k tumörsuppressor, som när den muteras inte kan ubiquitinera hypoxifaktorn-1alfa (HIF) och därmed kan inte HIF degraderas, utan stabiliseras i cellen, mängden HIF ökar, och stimulerar bl a transkription av gener som är viktiga för kärlnybildning (t ex VEGF vascular endothelial growth factor) och därmed syre och näringsförsörjning av tumörcellerna, för ytterligare tillväxt. (T3C2) Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Q7) Beskriv kortfattat de huvudsakliga cellulära stegen vid metastasering. (3p) Svar: 1. Primärtumören stimulerar sin egen blodförsörjning genom att stimulera angiogenes (HIF-alfa är viktig här) 2. Tumörcellerna lossnar från primärtumören genom att förändra adhesionsproteiner på cellytan och uppreglera olika proteaser (intravasering) 3. Tumörcellerna skall överleva i cirkulationen 4. Tumörcellerna skall ta sig ut ur blodbanan och etablera sig och växa fast på den nya lokalisationen (extravasering; både ytproteiner, proteaser och angiogenetiska faktorer är viktiga här). (T3C39)

9 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 8 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Ester bedömdes klara en operation och opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Viktigt för metastasering är: 1. Primärtumören stimulerar sin egen blodförsörjning genom att stimulera angiogenes (HIF-alfa är viktig här) 2. Tumörcellerna lossnar från primärtumören genom att förändra adhesionsproteiner på cellytan och uppreglera olika proteaser (intravasering) 3. Tumörcellerna skall överleva i cirkulationen 4. Tumörcellerna skall ta sig ut ur blodbanan och etablera sig och växa fast på den nya lokalisationen (extravasering; både ytproteiner, proteaser och angiogenetiska faktorer är viktiga här). (T3C39) Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Q8) Vilken orsak till dessa symptom skall man misstänka i första hand? (1p) Svar: Misstanken på trombos i höger ben (T3C18) bekräftades med ultraljud. Trombotisering påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis.

10 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 9 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Misstanken på trombos i höger ben (T3C18) bekräftades med ultraljud. Trombotisering påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis. Q9) Om en del av denna tromb skulle embolisera till lungorna, genom vilka kärl och hjärtrum har tromben färdats för att komma dit? (2p) Svar: I händelse av embolisering till lungan, har tromben gått via v femoralis communis, v iliaca externa, v cava inf., hö förmak, hö kammare, a pulmonalis. (T3C1)

11 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 10 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Misstanken på trombos i höger ben bekräftades med ultraljud. Trombotisering påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis. I händelse av embolisering till lungan, har tromben gått via v femoralis communis, v iliaca externa, v cava inf., hö förmak, hö kammare, a pulmonalis. (T3C1) Vid trombosdiagnostik med ultraljud och Doppler, ingår att undersöka om flödet andningsvarierar normalt i v femoralis communis. Q10a) Varför gör man det? (1p) Svar: Man testar andningvariation i v femoralis communis för att bedöma om det finns venöst avflödeshinder proximalt om ljumsken. De respiratoriskt betingade variationerna i intraabdominellt tryck påverkar i så fall inte venflödet från benet. Q10b) På vilket sätt andningsvarierar normalt det venösa återflödet från benen med andningen, och varför? (2p) Svar: Flödet minskar vid inandning eftersom buktrycket då ökar, och vice versa vid utandning. (frågan testar fysiologiförståelse, inte expertkunskap om själva undersökningen!) (T3C3)

12 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 11 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Trombos påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis. Man testar andningvariation i v femoralis communis för att bedöma om det finns venöst avflödeshinder proximalt om ljumsken. De respiratoriskt betingade variationerna i intraabdominellt tryck påverkar i så fall inte venflödet från benet. Flödet minskar vid inandning eftersom buktrycket då ökar, och vice versa vid utandning. (frågan testar fysiologiförståelse, inte expertkunskap om själva undersökningen!) (T3C3) Q11) I dag behandlas patienter med venös trombos med warfarin för att hindra tromben att växa till. När man startar behandlingen med warfarin ger man alltid lågmolekylärt heparin i några dagar. Behandlingsintensiteten med warfarin kollas med analysen PK-INR. a) Varför ska man ge lågmolekylärt heparin? (1p) Svar: Lågmolekylärt heparin ges för att det tar flera dagar att få skydd mot trombos med warfarin eftersom det är syntesen av koagulationsfaktorer som hämmas. Om man inte ger LMheparin är risken för warfarinutlöst mikrotrombotisering med hudnekros större eftersom hämmaren protein C har kort halveringstid. b) Vad är verkningsmekanismen för warfarin? (2p) Svar: Warfarin hämmar VKORC-1 som regenererar vitamin K som behövs för gammakarboxyleringen av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna. Denna karboxylering gör att faktorerna kan binda kalcium och anta rätt tredimensionell konfiguration. Det uppstår en K- vitamnbrist. c) Vilka koagulationsfaktorer påverkar INR? (2p) Svar: Protrombin(II), faktor VII och faktor X påvekar INR. (T3C4,T3C12)

13 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 12 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Trombos påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis. a. Lågmolekylärt heparin ges för att det tar flera dagar att få skydd mot trombos med warfarin eftersom det är syntesen av koagulationsfaktorer som hämmas. Om man inte ger LM-heparin är risken för warfarinutlöst mikrotrombotisering med hudnekros större eftersom hämmaren protein C har kort halveringstid. b. Warfarin hämmar VKORC-1 som regenererar vitamin K som behövs för gammakarboxyleringen av de K- vitaminberoende koagulationsfaktorerna. Denna karboxylering gör att faktorerna kan binda kalcium och anta rätt tredimensionell konfiguration. Det uppstår en K-vitamnbrist. c. Protrombin(II), faktor VII och faktor X påvekar INR. (T3C4,T3C12) Ester får antikoagulantia och återhämtar sig. När hon skrivs ut efter 5 dagar är hennes p-kreatinin 293 mmol/l. Q12) Vid återbesök 4 månader senare har p-kreatininet sjunkit till 210 mmol/l. Förklaringar? (2p) Svar: Minskningen i p-kreatinin beror på minskad muskelmassa eller ökad glomerulär filtration (T3C17 )

14 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 13 av 24 Ester Håkansson som är 47 år gammal har i flera månader haft makroskopisk hematuri men inga andra symptom. CT-undersökning visade att Ester hade en stor cancer i höger njure och en liten cancer i nedre delen av vänster njure. Esters p-kreatinin var 130 mmol/l (övre normalvärde 100). Renogram visar liksidig fördelning av njurfunktionen. Man bedömde att patientens kvarvarande njurfunktion var tillräcklig för att hon skulle undvika dialys och hon opererades. Vid operationen fann man 3 lymfkörtlar som innehöll njurcancermetastaser. Tre dagar efter operationen fick Ester ont i höger ben som dessutom svullnade ända till ljumsken. Trombos påvisades i v. poplitea och v. femoralis superficialis. Ester får antikoagulantia och återhämtar sig. När hon skrivs ut efter 5 dagar är hennes p-kreatinin 293 mmol/l. Minskningen i p-kreatinin beror på minskad muskelmassa eller ökad glomerulär filtration (T3C17) Esters muskelmassa är utifrån kroppsvikten oförändrad så kreatininsänkningen bör bero på att den kvarvarande njurrestens filtration ökat. Q13) Beror denna ökning på en ökad filtration i kvarvarande glomeruli eller har antalet glomeruli i njurresten ökat kompensatoriskt? (1p) Svar:?

15 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 14 av 24 FALL 2 (26p) Anna är 21 år gammal, studerar på läkarprogrammet och söker dig på vårdcentralen pga rikliga menstruationer som gör att hon ofta behöver äta järntabletter för att inte få blodbrist, i övrigt är hon frisk. Hon berättar att hon blöder i 8-10 dagar varje gång och behöver byta mensskydd varannan timme, även nattetid, under flera dagar av perioden. Hennes syster har det precis likadant med sin menstruation. På frågor från dig berättar hon också att hon alltid får byta plåster ett par gånger de gånger hon råkar ut för små sårskador, att hon ofta blöder i tandköttet när hon borstar tänderna, trots mjuk tandborste och att hon har dragit ut tänder två gånger och båda gångerna blött i ett dygn efteråt. Hon har lätt att få blåmärken som hon beskriver som svarta och knöliga ibland. Du tycker att det låter som att Anna har ovanligt lätt för att blöda. Du vill ta några inledande labprover för att starta en utredning av detta. Q1) Vilka tre billiga analyser skulle Du börja med att beställa? Vilka delar av hemostasen värderas med dem? (3p) Svar: Blodstatus (trombocyter) - den primära hemostasen, PK-INR koagulationsfaktorena II (=protrombin), VII och X, APTT - alla faktorer utom VII och XIII.

16 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 15 av 24 Anna är 21 år gammal, studerar på läkarprogrammet och söker dig på vårdcentralen pga rikliga menstruationer som gör att hon ofta behöver äta järntabletter för att inte få blodbrist, i övrigt är hon frisk. Hon berättar att hon blöder i 8-10 dagar varje gång och behöver byta mensskydd varannan timme, även nattetid, under flera dagar av perioden. Hennes syster har det precis likadant med sin menstruation. På frågor från dig berättar hon också att hon alltid får byta plåster ett par gånger de gånger hon råkar ut för små sårskador, att hon ofta blöder i tandköttet när hon borstar tänderna, trots mjuk tandborste och att hon har dragit ut tänder två gånger och båda gångerna blött i ett dygn efteråt. Hon har lätt att få blåmärken som hon beskriver som svarta och knöliga ibland. Du tycker att det låter som att Anna har ovanligt lätt för att blöda. Du vill ta några inledande labprover för att starta en utredning av detta. Du beställer labprov för Blodstatus (trombocyter) - den primära hemostasen, PK-INR koagulationsfaktorena II (=protrombin), VII och X, APTT - alla faktorer utom VII och XIII. När provsvaren anländer får du veta att i blodstatus är Hb 102 (referens intervall g/l), trombocyter 300 ( x10 9 /L), njur- och leverstatus ua, PK-INR 1,0 (ref.intervall 0,8-1,2), APTT 45 (24-34 sek). Q2) Vilken typ av läkemedel av typen antikoagulantia kan man monitorera (följa) med APTT? (1p) Svar: APTT används för att följa Heparineffekt. Q3) Förklara, med en enkel skiss eller med två meningar, mekanismen för hur detta läkemedel utövar sin antikoagulanta effekt. (2p) Svar: Antitrombin hämmar ffa faktorerna IIa (trombin), men även t ex IXa, och XIa. Komplexbildning mellan enzymerna och antitrombin ökar med en hastighet av 1000x i närvaro av heparin. Q4) Vad heter det kroppsegna ämne på endotelytan som fungerar på motsvarande sätt? (1p) Svar: Det kroppsegna ämnet heter heparansulfat. Q5) Vad är den stora skillnaden mellan analyserna PK-INR och APTT när det gäller kalibrering, referensvärden, kvalitetssäkring och skillnaden mellan de olika laboratorierna som utför dessa? (4p) Svar: PK-INR är en metod som är standardiserat och som de flesta laboratorier har ett gemensamt nationellt program för extern kvalitetssäkring (EQUALIS). För APTT så finns ingen liknande kalibrering som för PK-INR, och APTT-resultatet är starkt beroende på val av APTTreagenser och instrument.

17 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 16 av 24 Anna är 21 år gammal, studerar på läkarprogrammet och söker dig på vårdcentralen pga rikliga menstruationer som gör att hon ofta behöver äta järntabletter för att inte få blodbrist, i övrigt är hon frisk. Hon berättar att hon blöder i 8-10 dagar varje gång och behöver byta mensskydd varannan timme, även nattetid, under flera dagar av perioden. Du tycker att det låter som att Anna har ovanligt lätt för att blöda. Du vill ta några inledande labprover för att starta en utredning av detta. Du beställer labprov för Blodstatus (trombocyter) - den primära hemostasen, PK-INR koagulatuionsfaktorena II (=protrombin), VII och X, APTT - alla faktorer utom VII och XIII. När provsvaren anländer får du veta att i blodstatus är Hb 102 (referens intervall g/l), trombocyter 300 ( x10 9 /L), njur- och leverstatus ua, PK-INR 1,0 (ref.intervall 0,8-1,2), APTT 45 (24-34 sek). APTT används för att följa Heparineffekt. Antitrombin hämmar ffa faktorerna IIa (trombin), men även t ex IXa, och XIa. Komplexbildning mellan enzymerna och antitrombin ökar med en hastighet av 1000x i närvaro av heparin. Det kroppsegna ämnet heter heparansulfat. PK-INR är en metod som är standardiserat och som de flesta laboratorier har ett gemensamt nationellt program för extern kvalitetssäkring (EQUALIS). För APTT så finns ingen liknande kalibrering som för PK-INR, och APTTresultatet är starkt beroende på val av APTT-reagenser och instrument. Du ringer upp Anna och berättar om provsvaren. Anna har börjat läsa på om blödningsrubbningar och undrar om hon kan ha hemofili? Q6) Vilka koagulationsfaktorer är påverkade vid Hemofili A resp Hemofili B? Skulle provsvaren du fått principiellt kunna vara förenliga med hemofili? Varför eller varför inte? (3p) Svar: Provsvaren skulle kunna vara förenliga med hemofili där patienten har sänkt nivå av FVIII (Hemofili A) eller FIX (Hemofili B), där FVIII och FIX ingår i den del av koagulationssystemet som värderas av APTT. Svår och moderat hemofili ger i regel upphov till förlängd APTT. En patient med mild hemofili kan ha normalt APTT! Q7) Hur ärvs hemofili? Förklara. (2p) Svar: Hemofili ärvs könsbundet recessivt. Genen för faktor VIII och faktor IX sitter på X- kromosomen. Q8) Kan kvinnor ha hemofili? Motivera ditt svar! (2p) Svar: För att Anna ska kunna ärvt sjukdomen krävs något av 1) att far har hemofili och modern är bärare eller 2) att hon själv är bärare och den friska X-kromosomen är undertryckt. Dessutom kan kvinnor liksom män bilda autoantikroppar mot någon av koagulationsfaktorerna och då drabbas av en förvärvad hemofili

18 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 17 av 24 Anna är 21 år gammal, studerar på läkarprogrammet och söker dig på vårdcentralen pga rikliga menstruationer som gör att hon ofta behöver äta järntabletter för att inte få blodbrist, i övrigt är hon frisk. Hon berättar att hon blöder i 8-10 dagar varje gång och behöver byta mensskydd varannan timme, även nattetid, under flera dagar av perioden. Du tycker att det låter som att Anna har ovanligt lätt för att blöda. Du vill ta några inledande labprover för att starta en utredning av detta. När provsvaren anländer får du veta att i blodstatus är Hb 102 (referens intervall g/l), trombocyter 300 ( x10 9 /L), njur- och leverstatus ua, PK-INR 1,0 (ref.intervall 0,8-1,2), APTT 45 (24-34 sek). Du ringer upp Anna och berättar om provsvaren. Anna har börjat läsa på om blödningsrubbningar och undrar om hon kan ha hemofili? Provsvaren skulle kunna vara förenliga med hemofili där patienten har sänkt nivå av FVIII (Hemofili A) eller FIX (Hemofili B), där FVIII och FIX ingår i den del av koagulationssystemet som värderas av APTT. Svår och moderat hemofili ger i regel upphov till förlängd APTT. En patient med mild hemofili kan ha normalt APTT! Hemofili ärvs könsbundet recessivt. Genen för faktor VIII och faktor IX sitter på X-kromosomen. För att Anna ska kunna ärvt sjukdomen krävs något av 1) att far har hemofili och modern är bärare eller 2) att hon själv är bärare och den friska X-kromosomen är undertryckt. Dessutom kan kvinnor liksom män bilda autoantikroppar mot någon av koagulationsfaktorerna och då drabbas av en förvärvad hemofili. Du vill att Anna ska utredas vidare, och remitterar henne till Koagulationsmottagningen. Där kompletteras provtagningen och svaren visar en sänkt nivå av von Willebrandsfaktor både antigennivå, 0,16 kie/l (referensintervall 0,50-1,50 kie/l) och aktivitetsnivå 0,14 kie/l (0,50-1,50 kie/l) liksom FVIII 0,35 kie/l (0,50-1,80 kie/l), FIX är normal. Anna får veta att hon har von Willebrands sjukdom typ 1 i moderat form. Q9) Sänkt nivå av von Willebrandsfaktor ger en störd primär hemostas. Varför? (3p) Svar: Von Willebrandfaktorn är mycket viktig för trombocyternas adhesion till skadad kärlvägg, faktorn binder till receptorn GPIb/V/IX på trombocyterna. Störst betydelse har vwf vid höga skjuvningskrafter ( high shear stress, som i kapillärer och stenoserade kranskärl). Q10) Förklara varför FVIII-nivån är sänkt. (1p) Svar: FVIII cirkulerar bunden till vwf (som finns i ett relativt överskott) och skyddar FVIII mot att degraderas. Om vwf koncentrationen är för låg bryts FVIII ned för fort och nivån blir låg.

19 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 18 av 24 Anna är 21 år gammal, studerar på läkarprogrammet och söker dig på vårdcentralen pga rikliga menstruationer som gör att hon ofta behöver äta järntabletter för att inte få blodbrist, i övrigt är hon frisk. Hon berättar att hon blöder i 8-10 dagar varje gång och behöver byta mensskydd varannan timme, även nattetid, under flera dagar av perioden. Du tycker att det låter som att Anna har ovanligt lätt för att blöda. Du vill ta några inledande labprover för att starta en utredning av detta. Utredningen tyder på att Anna har hemofili hon utreds vidare. Von Willebrandfaktorn är mycket viktig för trombocyternas adhesion till skadad kärlvägg, faktorn binder till receptorn GPIb/V/IX på trombocyterna. Störst betydelse har vwf vid höga skjuvningskrafter ( high shear stress, som i kapillärer och stenoserade kranskärl). FVIII cirkulerar bunden till vwf (som finns i ett relativt överskott) och skyddar FVIII mot att degraderas. Om vwf koncentrationen är för låg bryts FVIII ned för fort och nivån blir låg. Anna får veta att hon har von Willebrands sjukdom typ 1 i moderat form. Hon får information om sin sjukdom, får rekommendation att använda tranexamsyratabletter vid menstruation samt att undvika vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra (ASA). Q11) Varför avråder man från ASA? (1p) Svar: ASA försämrar den primära hemostasen (genom att hämma cykloogenas-1 som behövs för bildning av trombocytaktivatorn tromboxan) och då Anna redan har en påverkan på sin primära hemostas genom sin sjukdom är det olämpligt att hämma den ytterligare. Q12) Vilken är den principiella skillnaden i verkningsmekanism mellan ASA och NSAID som t ex ibuprofen? Bör Anna undvika även NSAID? Motivera! (2p) Svar: Anna bör undvika även NSAID som t ex ibuprofen då detta också hämmar cykloxogenas-1, men effekten är inte lika långvarig som för ASA och reversibel. Q13) Vilken del av hemostasen påverkar tranexamsyra (Cyklokapron)? (1p) Svar: Tranexamsyra hämmar fibrinolysen (genom att hämma bindningen av tpa och plasminogen till lysinsyrarester i fibrin).

20 Tentamen Läkarprogrammet T3, ht10 Aid nr 19 av 24 FALL 3 (37p) Efter att ha inlett dina studier av hjärtat och dess patofysiologi förundras du över hur man i dag med hjälp av olika mättekniker kan studera olika aspekter av hjärtats funktion. I ditt sökande efter information hittar du den bifoga artikeln av Jones et. al. (Jones B et al: Cardiac Magnetic Resonance Imaging Prior to Bidirectional Cavopulmonary Connection in Hypoplastic Left Heart Syndrome. Heart, Lung and Circulation 2010;19: ) som du får ha tillgänglig under alla frågorna. Artikeln handlar om spädbarn med en svår medfödd hjärtmissbildning, hypoplastic left heart syndrome, HLHS, vilket i praktiken innebär att de bara har en fungerande hjärtkammare. De genomgår en operation som syftar till att skapa en fungerande cirkulation som drivs av den enda kammaren, genom att v cava superior och inferior kopplas direkt till lungartären (bidirectional cavopulmonary connection, BCPC). Artikeln handlar visserligen om ett medfött hjärtproblem som du inte har studerat under din utbildning men du finner artikeln intressant ur fysiologisk och mätteknisk synvinkel och tar dig därför an artikeln med tillförsikt. Dessutom, eftersom du nu läst litet medicinsk statistik är du intresserad av att titta på hur författarna i praktiken använder de statistiska metoder du läst om. Q1) Värdera hur författarna har formulerat målet för sin studie och hur den sedan genomförts. (2 p) Svar: Man anger att man vill utnyttja sitt material för att retrospektivt utvärdera skillnader mellan de båda metoderna fr preoperativ utredning, MRI och kateterisering. Detta stämmer väl överens med vad de har gjort i studien. Q2) I Tabell 2 har två av raderna förklaringarna Time from pre-operative investigation to BCPC (days) median {IQR} resp Age at BCPC (days) mean (SD). Förklara varför de båda variablerna presenteras med olika statistiska metoder, och värdera valet av metoder. (3 p) Svar: Under rubriken Statistical analysis framgår att man använt medelvärde och standardavvikelse för normalfördelade variabler och median och kvartiler i övriga fall. Vi får alltså förutsätta att tiden mellan undersökning och operation inte var normalfördelad, medan åldern var det. Då är de båda presentationsmetoderna väl valda.

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335 Nyhetsbrev 335 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Dokumentation nr 433 Charcot-Marie-Tooths sjukdom (Hereditär motorisk och sensorisk

Dokumentation nr 433 Charcot-Marie-Tooths sjukdom (Hereditär motorisk och sensorisk Dokumentation nr 433 Charcot-Marie-Tooths sjukdom (Hereditär motorisk och sensorisk neuropati) ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2013 www.agrenska.se

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer