Gravida Zandra deltar i forskningsstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gravida Zandra deltar i forskningsstudie"

Transkript

1 Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer FORSKNING: ALLERGIER HOS BARN Gravida Zandra deltar i forskningsstudie + TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Cellprov, mammografi och HPV-vaccination + SÖK VÅRD PÅ RÄTT STÄLLE Vårdcentralen är vägen in i vården

2 HÄLSOTECKEN Nummer INNEHÅLL 3 Patienter utvecklar cancervården 4 5 REDAKTÖREN Jag har fått en fästing på mig Du måste hjälpa mig! Jag har fått en fästing på mig. Hur tar man bort den? När jag för ett par år sedan upptäckte att en fästing hade bitit sig fast på min höft fick jag en lättare panikkänsla. Det var faktiskt första gången i mitt liv jag hade en fästing på mig, och därmed hade jag ingen aning om hur jag skulle ta bort den på rätt sätt. Därför fick svägerskan, som jag visste hade vana att plocka fästingar på både barn och djur, ta emot ett smått hysteriskt telefonsamtal från mig. Hon förklarade pedagogiskt och det var naturligtvis inte alls svårt att få bort den. Numera vet jag mer om fästingar och fästingborttagning och likaså att man kan få mer råd i ämnet på landstingens gemensamma webbplats Vill du också veta mer om hur du tar bort en fästing, hur du kan skydda dig mot den och när du ska söka vård om du har fått ett fästingbett? Då tycker jag att du ska läsa Råd från topp till tå på sidan 20 och 21 i tidningen. Där får du även tips om vad som kan vara bra att ha med sig i ett reseapotek och råd om hur du själv kan behandla små sår på bästa sätt. Cecilia Ottosson E-post: Telefon: Redaktör: Cecilia Ottosson, Landstinget i Östergötland Grafisk form: Ariom Reklambyrå AB Omslagsbild: Zandra och Theodor Lundgren, Foto: Göran Billeson Foto: Göran Billeson och Shutterstock Tryck: Elanders Gummessons AB Upplaga: ex 2 HÄ L SOT EC K E N NR Distribution: Posten Adress: Landstinget i Östergötland, Linköping Telefon: E-post: Webbplats: Notiser 6 Sammanhållen journal föring införs 7 Farliga droger på webben 8 HÄLSOCOACHERNA: Frågor och svar om hälsa och livsstil 9 Hälsotecken på webben TEMA FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR: HPV-vaccination, cellprov och mammografi Sök vård på rätt ställe FORSKNING: ill förebygga allergier V hos barn 18 Må bra med kultur 19 Korsordet RÅD FRÅN TOPP TILL TÅ: Reseapotek, fästingar och sår 22 HALLÅ DÄR: Marie Morell om skattehöjning 23 LÄKEMEDEL: Läkemedel kan ge solskador 24 YRKESPORTRÄTTET: Liselott Oliw, tand hygienist

3 Jerker hjälper till att utveckla cancervården Nu ska patienter hjälpa till att utveckla cancervården. En samarbetsgrupp med patientföreträdare har bildats i regionen. Det är viktigt att skapa trygghet för alla patienter, säger Jerker Pernrud som är med i gruppen. För tolv år sedan fick Jerker Pernrud, Linköping, beskedet att han hade blodsjukdomen polycytemia vera. Den går inte att bota, men det går att leva ett fungerande liv med den. Jag har lärt mig att hantera den. Jag blir trött av den och måste bland annat tänka på vad jag äter för att inte höja mitt järnvärde, förklarar Jerker Pernrud. Sjukdomen kräver att han behandlas på sjukhus med blodtappning var åttonde vecka. I vissa fall behöver även cellgifter ges, men det har Jerker sluppit. Patienter en resurs Sjukdomen och sjukhusvistelserna som har följt med den, har gett honom erfarenheter som han nu kan dela med sig av. Det ska han göra i den samarbetsgrupp som har bildats för att, tillsammans med Regionalt cancercentrum, bidra till att patientens perspektiv genomsyrar allt utvecklingsarbete i cancervården. Mina erfarenheter kan vara till nytta och jag tycker att det är stimulerande att vara tillsammans med människor, säger Jerker Pernrud. Det är på tiden att vi ser patienterna som en resurs och tar till vara på deras perspektiv, säger Hans Starkhammar, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum sydöst. Gruppen består av omkring tio personer i olika patientföreningar i sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län). Utformat enkät Som första uppgift har gruppen varit med och utformat en enkät till cancerpatienter i regionen. Den innehåller frågor om bland annat bemötande, information och väntetider. Tanken är att enkäten, som har gjorts Jag känner att vi har gjort någonting bra Mina erfarenheter kan vara till nytta, säger Jerker Pernrud, som är med i samarbetsgruppen. på Socialstyrelsens uppdrag, sedan ska användas i hela Sverige. Jag känner att vi har gjort någonting bra och att vi har fått gensvar, säger Jerker Pernrud. Själv tycker han att frågor som bemötande, patienternas trygghet och de anhörigas behov är viktiga att föra fram. FAKTA Utvecklingsarbetet i cancervården Antalet personer som lever med cancer förväntas fördubblas fram till För att möta behoven byggs sex regionala cancercentrum upp, ett i varje sjukvårdsregion. Det är kunskaps- och kompetensorganisationer som ska arbeta för att förverkliga målen i den nationella cancerstrategin. Regionalt cancercentrum sydöst stödjer förbättringar i cancervården för invånarna i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Läs mer på Text: Cecilia Ottosson Foto: Göran Billeson HÄLSOTECKEN NR

4 NOTISER Effektivt fråga om alkohol på akuten Den som får testa sina alkoholvanor på akutmottagningen blir ofta motiverad att bryta ett riskbruk. I en forskningsstudie ställdes en livsstilsdator in på akutmottagningen i Motala. Studien ingick i Anna Trinks doktorsavhandling i samhällsmedicin som har presenterats vid Linköpings universitet. Hög alkoholkonsumtion orsakar många besök på sjukhusens akutmottagningar. Bröstmjölksdonatorer söks på Facebook Sprida kunskap och inspirera fler att donera bröstmjölk. Det är syftet med Facebooksidan Ge Bröstmjölk, rädda liv som Landstinget i Östergötland har startat. Varje år vårdas 400 till 500 för tidigt födda barn på neonatalavdelningarna i Östergötland. Barn födda före vecka 32 behöver bröstmjölk från det första levnadsdygnet, då mammorna sällan fått igång sin egen mjölkproduktion, och det finns ingen ersättning som lämpar sig för så små barn. Därför kan andra nyblivna ammande mödrar göra en insats genom att donera bröstmjölk. Det kan bara Patienterna rankar Vårdcentralen Skarptorp högst Patienterna i Östergötland värderar bemötande och förtroende högt, medan information och delaktighet värderas lägre. Det visar resultaten i den tredje nationella patientenkäten i primärvården patienter som hade besökt vårdcentralerna i Östergötland göras fram till att det egna barnet är tre månader och därför behövs hela tiden nya donatorer. Med Facebooksidan hoppas neonatal-iva vid Universitetssjukhuset i Linköping inspirera fler till att bli bröstmjölksdonatorer. Bröstmjölken är livsavgörande och som donator är du med och räddar liv, säger Marie Hassel, vårdenhetschef på neonatal-iva. En månad efter starten hade Facebooksidan drygt 400 fans och ett tiotal nya donatorer hade rekryterats. Besök sidan på Foto: Göran Billeson tillfrågades och cirka 55 procent svarade. Vårdcentralen Skarptorp i Norrköping fick högst betyg av patienterna. Vårdcentralen Valdemarsvik är den vårdcentral som förbättrat sina patientomdömen mest jämfört med året innan. Samtliga resultat finns på landstingets webbplats Att komma till akutmottagningen kan vara en varningsklocka för den som sätter den händelsen samman med sitt drickande. Vi ville se vad som hände med motivationen att minska alkoholkonsumtionen om man tillfrågades i samband med besöket, säger Anna Trinks. Testet på livsstilsdatorn var frivilligt. Datorn gav återkoppling och råd om hur man själv kan förändra ett riskbruk. Patienterna tillfrågades om en uppföljning efter sex månader, då en enkät skickades hem till dem. 48 procent av dem som följdes upp hade då minskat sin alkoholkonsumtion så mycket att de inte längre räknades som riskbrukare. I samtal med läkaren kunde många också koppla andra symtom till alkoholkonsumtionen, exempelvis tryck över bröstet. VISSTE DU ATT... det under en genomsnittlig dag i Landstinget i Östergötland städas kvadratmeter? Det motsvarar villor. 4 HÄLSOTECKEN NR

5 Miniblodbuss ersätter tapp på Vrinnevisjukhuset En blodbuss är det nya mobila tappstället för blodgivarna i östra länsdelen. Miniblodbussen har ersatt Blodtappen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Premiärtappningen skedde i centrala Norrköping den 2 april. Miniblodbussen kommer att ha fasta hållplaster, men kommer också att göra improviserade turer ut i länet. Vi skickar e-post och brev till givarna och berättar att bussen kommer till deras ort, och samma dag som vi är där påminner vi också via sms. Man kan också gå in på nätet på och se hållplatserna för bussen, säger Birgitta Clinchy, verksamhetschef för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utanför Vrinnevisjukhuset Tisdagar och onsdagar kommer bussen att stå på Vrinnevisjukhusets parke- All utprovning av bröstproteser på US Nya rutiner har införts för utprovning av bröstproteser i länet. Sedan den 1 maj sker all utprovning på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Utprovningen görs av bröstsjuksköterskor på kirurgklinikens bröstmottagning. Förändringen berör framför allt bröstcancerpatienter, men även andra kvinnor som opererat bort hela eller delar av bröstet. Utprovningen har tidigare skett på sjukhusapoteken och Vrinnevisjukhuset. ringsplats och på måndagar, torsdagar och fredagar åker den till andra ställen. Genom en mobil enhet får vi fler tappställen. Med ökad tillgänglighet hoppas vi förstås att det ska ge mer blod till sjukvården, säger Susanne Iverlöv Lindkvist, enhetschef för Blodtappen. Ombord på miniblodbussen finns tre blodgivarbritsar, samtalsrum och plats för fika efter blodgivningen. De landsting som har infört blodbussar har sett goda resultat av mobila tappställen. Den gamla blodbussen, som har utgått från Linköping, står för 44 procent av blodgivningen i Östergötland. Foto: Lene Pedersen 36 Så många procent av invånarna i Östergötland känner till att man kan få råd om vård på landstingens gemensamma webbplats 1177.se, enligt Vårdbarometern. Östergötland ligger i topp i landet vad gäller kännedom om webbplatsen. 86 procent av invånarna känner till att det finns en sjukvårdsrådgivning. Fler vänder sig till patientnämnden Under 2011 hanterade patientnämnden i Östergötland ärenden, vilket är en ökning med nio procent mot Sedan 2008 har anmälningarna ökat med 65 procent. Det tyder på att patienterna blivit mer medvetna om att man kan påtala när något gått snett, vilket vi tycker är bra, säger nämndens ordförande Sara Larsson (C). De flesta ärenden handlar om vård och behandling. Bemötande och kommunikation och klagomål som rör organisation, regler och resurser är andra områden. AKUT-testet vid stroke Du kommer väl ihåg att göra AKUT- testet om du misstänker att någon har drabbats av stroke? A Ansikte. Be personen att le och visa tänderna. Om mungipan hänger ring 112! K Kroppsdel. Be personen att lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Om en arm faller ring 112! U Uttal. Be personen säga en enkel mening. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord ring 112! T Tid. Ju fortare behandlingen sätts in, desto mindre blir skadorna. Du kan få mer information om stroke på webbplatsen som är navet i den strokekampanj som pågår. HÄLSOTECKEN NR

6 FAKTA Sammanhållen journalföring Vill du spärra uppgifter eller begära ut en logglista? Skriv till: Personuppgiftsombudet Landstinget i Östergötland Linköping Med sammanhållen journalföring kan hälso- och sjukvårdspersonal se viss information från andra vårdgivare. Här kan du läsa mer: Sammanhallen-journalforing/ Säkrare vård med sammanhållen journalföring Nu införs sammanhållen journalföring successivt i hela Sverige. Det innebär att den som vårdar dig kan se vilken vård du har fått tidigare och ge dig en bättre och säkrare vård. Henrich Wilander, närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland. Med sammanhållen journalföring kan hälso- och sjukvårdspersonal se viss information från andra vårdgivare. Vilken information som är tillgänglig bestämmer varje vårdgivare. Bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig får ta del av uppgifterna och de måste fråga dig först. Är det nödläge och en patient inte kan tillfrågas får personalen lov att söka uppgifter utan samtycke, men bara om patienten inte har spärrat informationen. Tidigare har landstinget och vissa privata vårdgivare haft sammanhållen journalföring. Nu införs en nationell patientöversikt dit alla landsting och kommuner ska anslutas. Vårdpersonalen får då snabbare en heltäckande bild av vårdhistoriken, kan enklare ställa diagnos och därmed ge en bättre och säkrare vård. För patienterna är det en trygghet att den som ansvarar för deras vård snabbt får den information som behövs. Nu kommer patienten inte att behöva bekymra sig om att ge rätt information till sin läkare eller sjuksköterska, säger Henrich Wilander, närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland. Spärra information Landstinget i Östergötland började tillgängliggöra viss information till den nationella patientöversikten i april, och under året kommer kliniker och kommuner efterhand att börja ta del av andra vårdgivares information. Allt kommer inte att finnas i den nationella patientöversikten, till exempel inte information från psykiatriska kliniker. Kontrollen av dem som begär åtkomst till patientöversikten är noggrann, och en teknisk spärr gör att vårdpersonal bara kan se uppgifter om patienter som har en vårdkontakt på den egna enheten. Alla som går in och läser loggas i en logglista som patienten har rätt att begära ut. Den som inte vill vara med, kan välja att stå utanför sammanhållen journalföring. Vill du att vissa delar ska visas men inte allt, har du rätt att spärra information. I dessa fall ansvarar du själv för att vårdpersonalen får veta det som är viktigt för att kunna ge dig en god och säker vård. Spärren kan innebära att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av den vård och behandling du får. 6 HÄLSOTECKEN NR Text: Anchi Alm Foto: Shutterstock och arkiv

7 Livsfarliga droger säljs öppet på webben Lättillgängliga, svårdoserade och starkt beroendeframkallande. Sjukvården i Östergötland ser en oroande ökning av nätdroger, främst av preparatet MDPV. Vi vill varna föräldrar för hur öppet de säljs på nätet, säger Emily Bjerker, sjuksköterska och vårdenhetschef på beroendekliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Nätdrogerna säljs på hemsidor från hela världen. Föräldrar bör vara uppmärksamma på om tonåringens surfande blir hemligt. Hon och sjuksköterskan Inger Jarlberger har vårdat många patienter som har kommit in till beroendekliniken efter att ha tagit nätdroger. MDPV skapar snabbt en väldig obalans i kroppen och ger ofta hög feber, avmagring, gråaktig hy och psykotiska tillstånd, säger Inger Jarlberger. Nätdrogerna säljs öppet på webben, ibland på sidor som ser ut att marknadsföra hälsokost. Köparen betalar med kontokort och får preparatet hemskickat från en okänd avsändare. Det finns inga garantier för vad pillren innehåller. Risken att överdosera är därför stor, speciellt för en ung och ovan droganvändare. Magnus Roberg är verksamhetschef för den medicinska akutsjukvården. Han ser att patienter som kommer till akuten med överdoser eller biverkningar av nätdroger har ökat. Nätdrogerna säljs på hemsidor från hela världen och byter snabbt karaktär, ofta innan de hinner förbjudas. Drogerna är nya för sjukvården och ofta vet vi inte vad patienterna har tagit. I efterhand ser vi att många har den syntetiska drogen MDPV i urinproverna, säger Emily Bjerker. Inger Jarlberger, Emily Bjerker och Magnus Roberg. Okända paket Föräldrar bör vara uppmärksamma på om tonåringens surfande blir hemligt eller om det kommer okända brev eller paket. Andra tecken är att man börjar se sjuk ut eller byter umgänge. Ungdomarna lockas av att substanserna inte är olagliga och använder dem bland annat som partydroger. Men de skapar snabbt sug efter mer och det är lätt att hamna i ett missbruk, säger Inger Jarlberger. Partydrog Ofta är det unga människor i arbetsför ålder som tar drogen som en partydrog och i övrigt är helt ovana vid droger, säger Magnus Roberg. En överdos kan orsaka en akut obalans i kroppen. Då måste vård ges direkt, annars kan patienten i värsta fall dö. FAKTA Vad är MDPV? En syntetisk drog som är framtagen på konstgjord väg. Det är vanligt att man blir upprymd och orkar vara aktiv många timmar. Känslan ersätts sedan av trötthet, oro och sjukdomskänsla. Genom att byta ut enstaka molekyler skapar tillverkarna en ny produkt och undgår förbud i lagen. MDPV finns som pulver och tabletter. Text: Maria Carlqvist Foto: Shutterstock och Landstinget i Östergötland HÄLSOTECKEN NR

8 HÄLSOCOACHERNA Fråga hälsocoacherna! Vill du ställa en fråga till hälsocoacherna? Skicka ett brev till: Hälsocoacherna, Landstinget i Östergötland, Linköping, skicka e-post till: eller ställ frågan via landstingets webbplats HÉLÈNE OTTOSSON MARGARETA SMEDBERG Hälsosamordnare på Vårdcentralen Hageby. Arbetar bland annat med frågor som rör tobaks avvänjning, levnads vanor och förkortning av sjukskrivningstider. Hälsosamordnare på Vårdcentralen Hageby och BVC-sjuksköterska. Jobbar bland annat med frågor som rör levnads vanor och Fysisk aktivitet på recept. Det pratas mycket om kolesterol och att det är inte är bra att ha ett högt kolesterolvärde. Vad är egentligen kolesterol och vad kan jag göra själv för att påverka mitt kolesterolvärde? Kolesterol är ett fettämne som finns i kosten och tillverkas i levern. Du behöver kolesterol för att bygga upp och underhålla kroppens celler samt för att producera hormoner. Höga blodfetter kan vara en riskfaktor som kan medverka till sjukdom. Du kan påverka ditt kolesterolvärde genom att sluta röka, dricka måttligt med alkohol, röra på dig - helst varje dag, och genom att ha en normal vikt. Tänk också på vad du äter. Det är bra att äta grönsaker och fullkorn och använda bra mjuka fetter, som till exempel rapsolja. Det här är livsstilsråd som är bra för oss alla. Jag är ofta stressad och tycker nästan aldrig att jag känner mig avslappnad längre. Jag har svårt att sova och är ofta irriterad och vet att det är tecken på stress, men jag lyckas ändå inte ta mig ur det här läget. Hur ska jag göra? Jag äter väldigt mycket godis och vill försöka sluta med det, men har svårt att stå emot när sockersuget sätter in. Har ni något bra tips till mig? Du behöver äta frukost, lunch, middag och några mellan mål varje dag. Oftast kommer sötsuget när du är hungrig. Det viktigaste är att äta regelbundet och inte hoppa över någon måltid. När sockerhalten i blodet sjunker reagerar hjärnan med att sända ut hungerkänslor. Det gäller alla människor, ingen är unik i det fallet. Då är det lätt att ta till något, som till exempel godis, som snabbt höjer blodsockernivån och gör att man blir piggare igen. Ett tips är att ha en frukt tillhands och ta som mellanmål då suget sätter in. Äter du ordentligt? Varför stressar du? Hur ser din vardag ut? Vill du få en förändring? Man vet i dag att långvarig stress kan vara skadlig om man inte har chans till återhämtning. Se över om det är något du kan förändra i din vardag. Fysisk aktivitet är ett enkelt sätt för att minska stressen. Försök att var ute i friska luften, helst i dagsljus och varje dag. Det kan räcka med en promenad, men inte precis innan du ska gå och lägga dig då du kan bli för pigg. Boka gärna in det i din almanacka och försök att genomföra det till exempel 30 minuter fem dagar i veckan. Man kan även koppla av med en stunds vila, lyssna på lugn musik, genomföra ett yogapass eller något annat som passar och som gör att man mår bra. VISSTE DU ATT kg avfall som är stickande och skärande, exempelvis kanyler och nålar, samlas under en genomsnittlig dag i Landstinget i Östergötland? 8 HÄ L SOT EC K E N NR Foto: Shutterstock

9 Kampanj om tonåringar och alkohol Nu pågår den nationella informationskampanjen Tänk om, som Statens folkhälsoinstitut är initiativtagare till. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Målet är bland annat att få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut och att inte köpa alkohol till ungdomar under 20 år. Kampanjarbetet fokuseras kring risktillfällen som till exempel skolavslutningen. Landstinget i Östergötland stödjer kampanjen genom att sprida information om den på vårdcentralerna. Läs mer om kampanjen och få råd på webbplatsen Fler får rehabilitering Långvarig smärta, stress, depression och ångest ligger bakom hälften av alla sjukskrivningsfall. Genom den statliga rehabiliteringsgarantin har tillgången till rehabiliteringsinsatser som kognitiv beteendeterapi (KBT) och multimodal rehabilitering (MMR) förbättrats stort i Östergötland. Inom MMR arbetar personal från olika professioner, exempelvis sjukgymnast, läkare, psykolog och kurator, i team som kombinerar olika insatser under en längre tid. Råd om egenvård på 1177.se Vad kan du göra själv om ditt barn har feber, din man har fått en metkrok i fingret eller din kompis har stukat foten? På landstingens gemensamma webbplats finns råden nu samlade under ett eget tema: Egenvård. Det finns drygt 100 texter om egenvård för den som själv vill lindra lättare besvär. Tidigare var råden utspridda på webbplatsen, men är nu enklare att hitta. Alla artiklar är tematiskt indelade under områden som Infektioner, Skador och olycksfall och Bett och stick. Särskilt många råd finns under avdelningen Barn, bland annat om vad man kan göra själv när barn lider av till exempel växtvärk eller ont i örat. VISSTE DU ATT... hälso- och sjukvården (inklusive tandvård) i Landstinget i Östergötland kostar i snitt kronor per invånare/år? Hälsotecken på webben Vet du om att Hälsotecken också finns på landstingets webbplats Lättläst på De invånare i Östergötland som har svårt att läsa eller förstå svenska ska lättare kunna ta till sig den information som Hälsotecken innehåller. Därför finns hela Hälsotecken i en lättläst version, som en pdf-fil, på landstingets webbplats Du kan också beställa dessa sidor på telefon eller via e-post Lös korsord på webben Vill du inte lösa korsordet här i den tryckta tidningen kan du nu istället lösa det på webbplatsen. Du hittar korsordet på Halsotecken/. Vinnarna meddelas per post, men namnen presenteras både i den tryckta tidningen och på webbplatsen. Frågor till hälsocoacher Via webben kan du också skicka frågor om hälsa och livsstil till Hälsoteckens hälsocoacher Margareta Smedberg och Hélène Ottosson. Håll sedan utkik i nästa nummer av tidningen så kanske just din fråga besvaras. På webbplatsen hittar du som vanligt också Hälsotecken som pdf-fil och ett arkiv med tidigare nummer av tidningen. HÄLSOTECKEN NR

10 TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor under 45 år. För att minska risken att drabbas av dessa sjukdomar erbjuder Landstinget i Östergötland regelbundna cellprovskontroller och mammografi liksom HPV-vaccination. Vaccinet som skyd Sjuksköterskan Lotta vaccinerar Matilda Blom. I bakgrunden ses Linda Olofsson. Det krävs tre sprutor för ett fullgott skydd. 10 HÄLSOTECKEN NR Text: Maria Carlqvist och Susanne Fridberg Foto: Göran Billeson

11 FAKTA HPV och platser för vaccination Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. En långvarig infektion kan ge cellförändringar som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinationen för flickor födda mellan 1993 och 1998 kommer att pågå under flera år och kan påbörjas när som helst. Vaccinationen är gratis. Det krävs tre sprutor för att få ett fullgott skydd. Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination via skolhälsovården. Läs mer om vaccinationen, HPV och vilka mottagningar som vaccinerar på landstingets webbplats Läs mer om HPV, sexuellt överförda infektioner och livmoderhalscancer på 1177.se och UMO.se. dar mot cancer Det är kö utanför elevhälsan på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping när den andra vaccinationssprutan mot HPV ska tas. Några är rädda för sprutor men har vågat sig hit i alla fall. Ett par killar är med och håller i handen. Det kostar inget att vaccinera sig och om det här är en chans att minska risken att drabbas av livmoderhalscancer vill jag ta den, säger Linda Olofsson, 18 år. Nu pågår HPV-vaccinationerna i Östergötland för flickor mellan 13 och 18 år. I Östergötland är det många som väljer att vaccinera sig. Alla har fått brev hem med erbjudande om gratis vaccination via någon av landstingets vaccinatörer i länet. Vaccinet minskar risken betydligt att drabbas av livmodershalscancer som är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor under 45 år. Det skyddar också mot könsvårtor (kondylom). Elever som är under 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för att vaccinera sig, men beslutet är ofta något man kommit fram till gemensamt. Det här är mitt val men jag har pratat om det med mina föräldrar, säger Matilda Blom, 17 år. Vaccinationen ges till sju, åtta elever i taget. Det är lugnt och finns tillfälle att ställa frågor. Väl inne hos sjuksköterskan Lotta går det ändå snabbt att ta sprutan. Ett stick och lite ömt precis efteråt konstaterar Linda Olofsson och Matilda Blom. Minimala biverkningar Per Benno, verksamhetschef vid Läkarhuset & Vaccinationscentrum i Linköping är med och kontrollerar journaler och föräldramedgivanden. Tre dagar efter vaccinationstillfället får de här flickorna en enkät via e-post där man frågar hur de mår och upplevde vaccinationen. Vi kan se att biverkningarna faktiskt är minimala, bara en av femton visar sig få lite feber under närmaste dygnet, säger Per Benno. Att kunna vaccinera med ett cancervaccin är en fantastisk utveckling och vaccinet ger ett mycket gott skydd mot flera av de virustyper som orsakar sjukdom, framhåller han. Men även om man är vaccinerad är det viktigt att gå på de gynekologiska cellprovtagningar som erbjuds alla kvinnor från 23 års ålder. Dessutom får man inte tro att vaccinet skyddar mot könssjukdomar i allmänhet, varför kondomskyddet inte ska glömmas, säger Per Benno. KOMMENTAR FRÅN FÖRTROENDEVALD LASSE PETTERSSON (VL): Upptäckten av vaccin hör till de medicinska upptäckter som sparat mest människoliv, lidande och sjukdom. Ytterligare ett vaccin finns nu och det är mot HPV-virus. Det finns alltid risker, men de är mycket små jämfört med sjukdomar vaccinerna skyddar mot och det här är ett väl beprövat vaccin. Jag tycker därför att de som erbjuds avgiftsfri vaccination ska utnyttja möjligheten, men samtidigt komma ihåg att delta i cellprovskontroller då vaccinet inte skyddar mot alla typer av HPV-virus. Gör alla det kommer minst 100 kvinnor undgå att dö i livmoderhalscancer varje år i Sverige. Svininfluensavaccinet var inte tillräckligt testat men myndigheter på nationell nivå ansåg att det skulle användas och därför ser vi fler biverkningar än vanligt. Landstinget erbjuder kvinnor ytterligare en hälsokontroll mot cancer; mammografi. Om alla deltar kommer ännu fler att botas och slippa långa behandlingar och sjukdomsperioder. Kvinnor, acceptera våra erbjudanden som kan bidra till att ni får ett längre och friskare liv! HÄLSOTECKEN NR

12 TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR tagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. En del är rädda och tror att prov tagningen gör ont, men den är smärtfri och går snabbt, säger Ingela Adamsson, barnmorska vid barnmorskemottagningen. Provet innebär att en liten mjuk borste snurras mot livmodertappen för att få med celler. Kvinnorna kallas till den Kvinnohälsa eller barnmorskemottagning de hör till i sin kommun. Vårdenhetschefen Åsa Råsbrink, barnmorskan Ingela Adamsson och vårdenhetschefen Anna Lundqvist uppmanar kvinnor att komma på den gynekologiska cellprovskontrollen. De uppmanar till cellprovskontroll Gynekologiska cellprovskontroller minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Trots det är det färre och färre kvinnor som tar cellprovet i Östergötland. För att försöka ändra på det åker en specialinredd buss, där provet kan tas, runt i länet under två perioder i år. Det är viktigt att regelbundet komma på cellprovskontroller. Genom att ta cellprov kan cellförändringar upptäckas tidigt och behandlas i god tid, säger Åsa Råsbrink, vårdenhetschef för Kvinnohälsan i Linköping. Färsk forskning vid Karolinska Institutet visar att de gynekologiska cellprovskontrollerna räddar liv. Detta både genom att cellförändringar i livmoderhalsen upptäcks i tid innan de utvecklas till cancer och genom att de kvinnor som visar sig ha livmoderhalscancer har en bättre chans att botas om En liten mjuk borste snurras mot livmodertappen för att få med celler, när cellprovet tas. de tidigare regelbundet har undersökts med cellprov. Trots detta minskar andelen kvinnor i Östergötland som väljer att göra provet. Förra året var täckningsgraden, det vill säga andelen kvinnor inom åldersintervallen som har tagit provet i rätt tid, 73 procent var siffran 78 procent. Smärtfritt och snabbt Minskningen kan bero på att inte så många dör i livmoderhalscancer längre. Då blir inte rädslan lika stor, men att färre dör beror på att vi kan upptäcka cellförändringar tidigt, säger Anna Lundqvist, vårdenhetschef för barnmorskemot Cellprovsbuss i länet För att försöka öka andelen kvinnor som tar provet i rätt tid pågår nu ett projekt i landstinget. Under april och maj åker en cellprovsbuss runt till olika platser i centrala och östra länsdelarna. Det är en specialinredd buss där gratis cellprovskontroll erbjuds. Kan det inte vara känsligt att gå in i en buss och ta provet? En del kan säkert uppleva det så, men förhoppningsvis väcker vi en tanke om att ta provet och så kommer de till någon av våra mottagningar istället, säger Ingela Adamsson. Bussen kommer även att finnas i länet under september och oktober. FAKTA Livmoderhalscancer och cellprov Cirka 450 kvinnor i Sverige får livmoderhalscancer varje år. Risken att drabbas har minskat med hälften sedan de allmänna cellprovskontrollerna startades på 1960-talet. Kvinnor mellan 23 år och 49 år kallas på cellprovskontroll vart tredje år och kvinnor mellan 50 och 60 år vart femte år. Om man har haft tre normala prov i följd slutar man att kallas vid 60 år. Om man inte kan komma då man blivit kallad finns även drop in-tider och möjlighet att boka en tid. Cellprov ska tas även om man har fått HPV-vaccination (se föregående sida). 12 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Göran Billeson

13 Vid den mammografiska hälsokontrollen görs en röntgen undersökning av brösten med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder. Röntgensjuksköterskorna Margareta Harrysson och Elisabeth Carlsson visar hur det går till. Hälften av alla brösttumörer upptäcks vid mammografi Ia Linde, enhetschef för mammografiverksamheten i Östergötland. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Möjligheterna att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror bland annat på att sjukdomen kan upptäckas tidigt vid en mammografisk hälsokontroll. Alla kvinnor i Östergötland, som är mellan 40 år och 74 år, får vartannat år en kallelse till mammografisk hälsokontroll, screening. Det innebär att cirka kvinnor kallas varje år. Ungefär 82 procent av dem som kallas kommer. Det är en bra siffra även om vi hela tiden önskar att det ska komma fler. Det är viktigt att man kommer för om vi upptäcker sjukdomen tidigt blir prognosen mycket bättre, säger Ia Linde, enhetschef för mammografiverksamheten i Östergötland. Med mammografi kan vi upptäcka en liten tumör innan man kan känna den. Men det är också viktigt att göra självundersökningar av brösten, säger röntgensjuksköterskan Elisabeth Carlsson. Speciell röntgenteknik Drygt hälften av alla brösttumörer hos kvinnor upptäcks vid mammografin. Vid den mammografiska hälsokontrollen görs en röntgenundersökning av brösten med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder. Om vi upptäcker sjukdomen tidigt blir prognosen mycket bättre Vi tar bilder uppifrån och från sidan, berättar Elisabeth Carlsson. Det kan kännas lite obehagligt eftersom bröstet pressas samman när bilden tas, men det tar bara någon minut, förklarar röntgensjuksköterskan Margareta Harrysson. Alla bilder i Östergötland skickas till Universitetssjukhuset i Linköping (US) för granskning. Om allt ser bra ut skickas ett svar hem till kvinnan. Om någon förändring upptäcks kallas kvinnan till en kompletterande radiologisk undersökning på mammografiavdelningen vid US. Många blir oroliga om de blir återkallade, men det är viktigt att komma ihåg att det inte behöver vara cancer. I de flesta fall är det ofarliga förändringar, säger Ia Linde. De mammografiska hälsokontrollerna i Östergötland görs på mottagningarna på Torkelbergsgatan i Linköping, på Hantverkaregatan i Norrköping och vid Lasarettet i Motala. Om man inte kan komma på den tid som man har blivit kallad till går det att boka om tiden, både på webben och via telefon. Det finns också vissa kvällstider och man kan få byta mellan Linköping, Norrköping och Motala utifrån vilken plats som passar bäst för en själv. Text: Cecilia Ottosson Foto: Göran Billeson HÄLSOTECKEN NR

14 Som distriktsläkare är Marsa Berge specialist i allmänmedicin. Här undersöker hon en misstänkt öroninflammation hos en patient. Sök vård på rätt ställe Mona Ahlberg, chef på Vårdcentralen Kungsgatan och Marsa Berge, distriktsläkare. Vården i Östergötland får allt fler patientbesök. Sök på rätt ställe för att få vård snabbt. Vårdcentralen är vägen in i hälso- och sjukvården för alla sjukdomar och skador som inte är akuta. I Östergötland finns 42 vårdcentraler. Vårdcentralen är spindeln i nätet i primärvården. En vanlig dag tar vi emot patienter med allt från svåra kroniska sjukdomar till skärsår. Den första bedömningen sker på vårdcentralen. Om patienten behöver en specialistbehandling på sjukhus remitterar vi vidare dit, säger Mona Ahlberg, chef på Vårdcentralen Kungsgatan i Linköping. Det ska vara lätt att komma till en vårdcentral. Samma dag som man ringer till 1177 eller till den vårdcentral där man är listad ska man få en bedömning. Beroende på vad besöket gäller kan man få tid till samma dag eller om några dagar. Smitta inte andra Distriktsläkarna och distriktssköterskorna har kompetens för de flesta vanliga diagnoser. På Vårdcentralen Kungsgatan finns specialmottagningar bland annat för diabetiker, astma-kol och fotvård. Här arbetar också en psykolog och en kurator. Ibland rekommenderar sjukvården att man behandlar sig hemma med egenvård i stället för att besöka vårdcentralen. Det kan vara influensa och mag sjuka, normala förlopp av virussjuk domar som vi inte ger medicin mot. Det bästa är då att stanna hemma och vila och inte sätta sig i ett väntrum där man kan smitta andra, säger Mona Ahlberg. Om man är orolig ska man ringa till Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer HÄLSOTECKEN NR Text: Maria Carlqvist Foto: Göran Billeson

15 Akut sjuka prioriteras Trycket kan bli hårt på akuten. Akut sjuka patienter går först i prioriteringen. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping sker bedömningen redan vid inskrivningen i receptionen. FAKTA Så kontaktar du vården Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen hjälper till att bedöma tillståndet och var du ska söka vård. Vårdcentralen Patienter som har listat sig på en vårdcentral ska ringa dit. Du måste inte vara listad för att få komma till en vårdcentral för besvär av akut karaktär som inte kan vänta till nästa dag. Jourcentralen På kvällstid och helger finns jourcentralen för fall som inte är akuta men ändå inte bör vänta till nästa dag. Ring 1177 för råd och tidsbokning. Det finns en jourcentral i varje länsdel. Sök akut vård Är tillståndet akut genom en sjukdom eller trauma behöver du snabbt vård. Ring 1177 eller SOS Alarm 112. I ett nytt arbetssätt möter en ledningsläkare patienterna som kommer till akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset. Vi tror att patienterna känner sig tryggare och det blir mer patientsäkert om de får en läkarbedömning direkt. Då kan vi satsa våra resurser på akut sjuka personer medan patienter som passar för vårdcentralen kan hänvisas dit, säger Inger Persson, verksamhetschef på akutmottagningen vid Vrinnevisjukhuset. Akut sjuk eller trauma Hon ser ett ökande antal patienter på akutmottagningen. Inte minst de yngre söker akutvård i allt högre utsträckning. Är man akut sjuk eller har råkat ut för ett trauma ska man förstås komma hit. Men många kommer för andra åkommor, och kan få vänta många timmar för att de prioriterats lågt. Rådet är Patienter som kommer in med ambulans går före på akuten. Här ses ambulanssjuksköterskorna Fredrik Nalle Olofsson och Thomas Lindqvist. i sådana fall att ringa till sin vårdcentral eller Sjukvårdsrådgivningen 1177 för en bedömning innan man åker hit. Hur långa väntetiderna blir på akuten beror på vad som händer i länsdelen samtidigt. Om ambulansen kommer in med blåljus går den patienten först. Då är tillståndet livshotande. Hjärtproblem och andningssvårigheter är den vanligaste orsaken till ambulansutryckning. Ofta ser vi om det är en akut patient redan när vi kommer till platsen och kan börja behandlingen direkt, säger ambulanssjuksköterskorna Fredrik Nalle Olofsson och Thomas Lindqvist. Egenvård vården på webben 1177.se Många sjukdomar kan du behandla hemma med egenvård. På Sjukvårdsrådgivningens webbplats kan du läsa om sjukdomar och symtom, hur du behandlar dem själv och när du ska söka vård. När patienter kommer in med blåljus möts de av vårdteamet vid ambulansen. Josefine Eriksson, undersköterska och Sandra Lundin, sjuksköterska, arbetar i akutrummet. HÄLSOTECKEN NR

16 FORSKNING: Barnallergi Våra studier visar att man kan se skillnader i immunsystemet redan vid födseln mellan de barn som utvecklar allergi och de som inte gör det, säger Maria Jernmalm. Professor Maria Jenmalm, universitetsöverläkare Karel Duchen och forskningssköterskan Kicki Helander ingår i forskningsgruppen som nu har inlett den tredje studien för att försöka förebygga allergier hos barn. De resultat vi hittills har är inte tillräckliga för att vi ska kunna ge några kostrekommendationer, säger Karel Duchen. Forskar för att förebygga allergier hos barn Tillskott av omega 3-fettsyror och mjölksyrebakterier under graviditeten kan minska risken för allergi hos barn. Det visar två tidigare studier som har gjorts av forskare vid Hälsouniversitetet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Nu ska 480 gravida kvinnor rekryteras till en tredje studie i hopp om att få en ännu bättre allergiförebyggande effekt. Under de senaste 50 åren har allergier ökat rejält i Sverige. Tidigare har det ansetts att faktorer i omgivningen som till exempel passiv rökning, pälsdjurskontakter och förändrat inomhusklimat skulle vara orsaken till ökningen. Numera tror forskarna att detta inte kan förklara ökningen. Det är för att man har sett att det inte har hjälpt med förebyggande insatser som att till exempel undvika viss mat och pälsdjur, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Hälsouniversitet i Linköping. Därför har forskningen under de senaste åren istället inriktats på varför människor inte får allergi. Mer mjölksyrebakterier I ett forskningsprojekt i Linköping har läkare från Barn- och ungdomssjukhuset och Allergicentrum på Universitetssjukhuset och forskare vid Hälsouniversitetet studerat två faktorer. En av dem är att våra vanliga bakterier i tarmen kan vara så kallade friskfaktorer, eftersom små barn som inte har allergi har mer mjölksyrebakterier i tarmen än allergiska barn har. Den andra är att man kan se ett samband mellan intaget av omega 3-fetter i kosten och allergiutvecklingen hos barn. 16 HÄLSOTECKEN NR Text: Cecilia Ottosson Foto: Göran Billeson

17 FAKTA Allergier Uppskattningsvis har vart tredje barn haft allergiska besvär före elva års ålder och ungefär var femte vuxen har någon form av allergi. De vanligaste allergierna hos yngre barn är eksem och allergier mot olika sorters mat, som till exempel ägg, fisk, mjölk eller nötter. Allergier mot mat växer ofta bort då barnet blir äldre. Allergier mot pollen och pälsdjur liksom astma brukar uppkomma då barnet är något äldre. Våra studier, som stöds av andra epidemiologiska studier, visar att man kan se skillnader i immunsystemet redan vid födseln mellan de barn som utvecklar allergi och de som inte gör det. Därför kan allergiförebyggande åtgärder behöva starta redan under graviditeten, säger Maria Jenmalm. Bättre effekt För att bekräfta friskfaktorerna har två studier gjorts. I den första gavs mjölksyrebakterier till mamman under slutet av graviditeten och sedan till barnet till ett års ålder. I den andra studien gavs omega 3-fettsyror till mamman från graviditetsvecka 25 och fram till att barnet var tre månader. Båda studierna visade en förebyggande effekt på utveckling av eksem i kombination med överkänslighet mot ägg, mjölk och andra födoämnen. Nu inleder forskargruppen en tredje studie för att försöka få en ännu bättre effekt. Vi vill se om vi kan få en bättre allergiförebyggande effekt om vi kombinerar mjölksyrebakterier och omega 3-fettsyror och startar redan i graviditetsvecka 20, förklarar Karel Duchen, universitetsöverläkare vid Barn- och ungdomssjukhuset, och fortsätter: De resultat vi hittills har är inte tillräckliga för att vi ska kunna ge några kostrekommendationer. Zandra är en del av studien Zandra Lundgren är en av de gravida kvinnor som ska delta i studien där forskare försöker förebygga barnallergier. 480 gravida kvinnor ska rekryteras till studien som inleds i Linköping och Motala, men som ska utökas till bland annat sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping och Östergötland). Med deras deltagande kan vi hitta nya sätt att förebygga allergier, påpekar universitetsöverläkare Karel Duchen. Zandra Lundgren, som väntar sitt andra barn i juni, har bestämt sig för att vara med. Om jag kan bidra till att minska risken för att barn ska få allergi så är det självklart att jag gör det, säger hon. Hennes intresse väcktes då hon läste om studien i en tidning, men då var hon ännu inte gravid. När hon blev det kom hon ihåg studien och kontaktade Allergicentrum. Att Zandra även har erfarenhet av egen allergi i barndomen och att hennes första barn Theodor, som är 17 månader när Hälsotecken träffar dem, har äggallergi påverkade också beslutet. Olika grupper Kvinnorna i studien kommer att delas upp i olika grupper där en grupp får tillskott av både mjölksyrebakterier och omega 3-fettsyror, en får mjölksyrabakterier och kontrollkapslar med verkningslös placebo, en får omega-3-fettsyror och kontrolldroppar med verkningslös placebo och en som får både kontrolldroppar och kontrollkapslar med verkningslös placebo. Zandra Lundgren, här med sonen Theodor som har äggallergi, deltar i studien för att hjälpa till att minska risken för att barn ska få allergi. Både mamman och barnet kommer att följas noga och olika provtagningar göras under projektets gång. Det krävs en del engagemang och tid, men det ser inte Zandra Lundgren som något problem. Samtidigt blir vi ju väl undersökta, konstaterar hon. FAKTA Vill du vara med? Är du gravid och intresserad av att delta i studien? Kontakta forskningssköterskan Kicki Helander på telefonnummer Om du har fiskallergi kan du inte vara med i studien och för att delta krävs att någon i familjen har eller har haft allergi. HÄLSOTECKEN NR

18 Verkstaden Skapande för daglediga på Östergötlands länsmuseum rekommenderas aktivt av vården till patienter. Aktiviteter kan vara att skulptera i täljsten eller testa grafik. Kultur rekommenderas till patienter Att njuta av konst och musik eller vistas ute i naturen är aktiviteter som påverkar hjärnan positivt. Nu finns pilotprojektet Må bra med kultur i Östergötland som rekommenderas till patienter med stressrelaterade besvär. och inte som patient och man får en receptfri rekommendation att delta, säger Maria Linderström och Helle Noorlind Brage, projektledare vid Folkhälsocentrum. Arbetet sker i samverkan med kulturaktörer i Östergötland. Verkstaden Skapande för daglediga på Östergötlands länsmuseum är öppen för alla, men rekommenderas aktivt av vården till patienter. Aktiviteter kan vara att skulptera i täljsten, brodera fritt eller testa grafik. Äntligen finns ett projekt som stimulerar både mentalt och socialt Äntligen finns ett projekt som stimulerar både mentalt och socialt. Vid stress och utbrändhet är det viktigt att koppla av med en aktivitet där hjärnan får vila. Lekfullheten i skapandet eller upplevelsen är läkande, liksom den sociala samvaron i en grupp, säger Lise-Lotte Höckerbo Andersson, kurator vid Vårdcentralen Linghem. Hon har rekommenderat kulturbehandlingen till flera patienter. Snart kommer aktiviteterna att utökas med natur vandringar genom Naturcentrum i Linköping. Det kommer att locka ännu fler, tror Lise-Lotte Höckerbo Andersson. Stresshormoner minskar Allt mer forskning visar att vår hjärna påverkas positivt av att delta i kulturaktiviteter. Kultur kan bidra till en ökad frisättning av dopamin som ökar vällustkänslan. Stresshormonerna minskar, vilket har betydelse för hälsan både fysiskt och psykiskt. Vi tar till oss av kunskapen och provar nu att använda kulturens läkekraft i vården. Till aktiviteten kommer man som person All kultur passar inte alla, man behöver hitta det som man själv tycker är roligt. Tanken är inte att man ska bli bra på det man skapar eller upplever. Aktiviteten ska vara frikopplad från prestation. FAKTA Pilotprojektet och verkstaden Verkstaden Skapande för daglediga arrangeras av länskonsten på Östergötlands länsmuseum i samverkan med Folkuniversitetet, och i Mjölby också av Mjölby kommun. Pilotprojektet Må bra med kultur i Östergötland drivs av Folkhälsocentrum vid Landstinget i Östergötland i samverkan med kulturaktörer. Målgruppen är främst personer med lättare psykisk ohälsa, till exempel stressrelaterade besvär, som har varit i kontakt med primärvården. Aktiviteter finns i dag i Linköping och Mjölby och fler kulturaktörer bjuds in att delta i hela länet. Projektet är en del av landstingets satsning på Kultur för Hälsan. 18 HÄLSOTECKEN NR Text: Maria Carlqvist Foto: Lena Wiklund

19 KORSORDET # Skicka din lösning tillsammans med ditt namn och din adress senast den 7 juni 2012 till: Hälsotecken, Landstinget i Östergötland, Linköping. Namn: Adress: Postadress: Du kan också lösa korsordet på landstingets webbplats GRATTIS VINNARNA I KORSORDET # :a pris: Ståltermos Gunbritt Kvist, Linköping. 2.a pris: Badlakan Helene Nilsson Hjelm, Linköping. 3 4:e pris: Ryggsäck Kristina Rasch, Åtvidaberg. M-L Nilsson, Linköping. 5 8:e pris: Paraply Kerstin Petersson, Norrköping. Marianne Widén, Kimstad. Gudrun Eriksson, Norrköping. Gurli Bergström, Linköping. Korsord: Bulls Press HÄLSOTECKEN NR

20 RÅD fråntopp till TÅ... Ta med eget apotek på resan Ska du resa? Då kan det vara bra att ta med ett reseapotek. Vad du ska ta med dig beror på till vilket land du ska, om du ska till en storstad eller till landsbygd och hur lång tid du ska vara borta. På finns temasidan Reseråd och vaccinationer där du kan läsa vad som gäller för ditt aktuella resmål. Här får du några allmänna råd. Leta efter fästingar på kroppen Det är maj och därmed är fästingarna aktiva, säsongen för fästingar räknas från mars till november. Om man blir biten av en fästing kan huden bli lite röd runt bettstället i ett par dagar. Det kan även klia. Ibland kan fästingar bära på smittämnen som kan föras vidare när fästingar biter sig fast på människor. Risken att bli biten av en fästing som bär på smitta är liten, förutom i vissa riskområden. För sår Sår ska du i första hand göra rent med tvål och vatten. Det kan vara bra att ta med sig plåster, kompresser, skavsårsplåster, elastisk binda och bedövande hudsalva (Xylocian). Till huden Om du ska vara i solen är det bra att ta med sig solskyddsmedel. Barn behöver ett solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor och som är extra vattenresistent. Kylbalsam och hydrokortisonkräm kan lindra vid lättare solsveda eller om du har fått bett av insekter. För skydd mot insektbett är myggmedel och myggnät bra. För magsjuka och andra besvär Om du får problem med magen är det bra att ha vätskeersättning (om du kräks eller har diarré) och medel mot turistdiarré. Om du mår illa när du åker bil, buss, flyg eller båt är åksjuketabletter lämpliga. Smärtstillande och febernedsättande läkemedel kan också vara bra att ta med liksom allergitabletter med antihistamin, som du kan använda mot lindrig klåda och allergi. Egna mediciner Om du använder receptbelagda mediciner är det bra att se till att de räcker för hela resan och att förvara dem i handbagaget. För en del läkemedel krävs det intyg om man ska resa till vissa länder. Du kan få råd på ett apotek, där de också kan skriva ett intyg. Källa: Hur kan jag skydda mig? Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. För att skydda dig kan du bära täckande klädsel; långärmad tröja, långbyxor, strumpor och heltäckande skor, helst stövlar. Leta noggrant efter fästingar på kroppen när du har kommit inomhus eller klär av dig. En av de sjukdomar som kan spridas med fästingar är TBE, ett virus som du kan vaccinera dig mot. Vaccination rekommenderas om du bor eller vistas i ett riskområde. Hur tar jag bort en fästing? Om du hittar en fästing på kroppen ska du ta bort den så fort som möjligt. Då minskar risken för smitta. Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Om en liten del av fästingen blir kvar i huden ska du låta den vara, kroppen stöter själv bort den. Tvätta bettstället med tvål och vatten. När ska jag söka vård? Det uppstår ofta en mindre rodnad runt bettet som snart går över. Om du efter tre dagar har en rodnad, ofta ringformad och som blir större och större, ska du kontakta vårdcentralen. Kontrollera huden runt bettet under minst fyra veckor. Om du en tid efter fästingbettet får feber, huvudvärk, känner dig illamående, är ovanligt trött eller har muskelvärk ska du också kontakta vårdcentralen. Källa: 20 HÄLSOTECKEN NR

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (8) En fråga om kvinnoliv... 3 Cellprovskontroll räddar liv... 4 Sjunkande andel kvinnor testas... 4 Vilka når inte landstinget idag?... 5 Mammografi räddar liv... 5 Stor andel kvinnor testas... 6 Vilka

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

När jag ska på mammografi

När jag ska på mammografi När jag ska på mammografi FÖRE UNDERSÖKNINGEN Kallelse Välkommen till mammografi Vad är mammografi? Mammografi är röntgen av brösten. Röntgen är ett sätt att fotografera brösten. Mammografi görs för att

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 1 (6) TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 2 (6) Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan ge hjärn- eller hjärnhinneinflammation, överförs

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång.

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. Föräldrar till flickor som blivit erbjudna HPV-vaccination Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. 1. Ange dagens

Läs mer

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården och tandvården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. På dina villkor. Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

#bästajulgåvan. Var brukar du ge blod? Blodcentralen på Fridhemsplan.

#bästajulgåvan. Var brukar du ge blod? Blodcentralen på Fridhemsplan. Min faster Sussi har varit en flitig blod- och plasmagivare i många år och har definitivt ett litet finger med i det hela! För henne var det lika självklart att lämna blod som vilken annan vardagssyssla

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården.

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Vad är sammanhållen journalföring? Ju mer du vet om din patient,

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern vård. Vår mission är att ge bättre

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare är det redan verklighet. Du

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård - Nödsituation Jag måste fara till sjukhuset. Be om att bli förd till sjukhuset Jag mår illa. Jag måste fara till sjukhuset. Jag mår illa. Jag måste till en doktor med en gång! Be om omedelbar medicinsk

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1 FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på Ortopedmottagningen Doknr 2845 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren finner du information om hur du

Läs mer