Drömmen om ett annat liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drömmen om ett annat liv"

Transkript

1 Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens själ... 6 Columbia... 7 Dalkulla... 8 Röda längan... 8 Parkområde... 9 Utvecklingsförslag Röda Längan Centrum för turism Utveckling och samordning Lokaler Profilering av det lokala Centrum för Kultur- och fritid Emigrant- och migrationsmuseum Muséets innehåll Övriga användningsområden Förråd Soprum Samlingslokal Utvecklingsförslag Café Columbia Bottenvåning Övervåning Behålla husets själ Utemiljö Utvecklingsförslag Dalkulla Bottenvåning Övre plan Utveckling Parkområde Vråken Lekmiljö för barn Lekmiljö med Emigranttema Lekmiljö med naturmaterial

3 Organisk tillväxt i Vråken Evenemang Torghandel scen kulturstöd Parkmiljö Stadsplanering och parkering Vattnet i vråken Ljussättning Boule Växtlighet Levande djur Lärmiljö Samarbete med skolan och flyktingkontoret Utomhusklassrum Samlingslokal Utställningar Kindabild Kostnadsuppskattningar Investeringskostnader Driftskostnader Extern finansiering Enprocentsregeln Genomförandeplan År ÅR År År År Bilagor Kostnadsberäkning för tillbyggnad och renovering av Röda längan Kostnadsberäkning av uppvärmningssystem Kostnadsberäkning för framtagande och uppbyggnad av nytt museum Kostnadsberäkning av uteplats Café Columbia Kostnadsberäkning lekmiljö med emigranttema Kostnadsberäkning lekmiljö med naturtema

4 INLEDNING Många turister åker genom Kinda för att besöka Astrid Lindgrens värld, och turistströmmen är stor! Astrid Lindgrens värld lockar ca besökare/år, varav 30 % från utlandet. Det finns en stor ekonomisk sprängkraft inom kulturturismen som skulle kunna utvecklas mycket mer i Kisa och Kinda än det gör idag. I utredningsuppdraget kring Vråken och ett nytt Emigrantmuseum har närheten till Astrid Lindgrens värld följt mig i tanken. Av tradition och hävd arbetar vi ofta norrut, med vårt eget län och vår egen region, men besökande turister bryr sig inte om kommun- eller regiongränser. Finns det möjlighet att attrahera samma målgrupp som besöker Astrid Lindgrens värld i ett nytt Kisa Emigrant- och migrationsmuseum skulle det spilla över positivt på handel, restauranger och övernattningar i vår kommun. Den dagen RV 34/23 dras utanför Kisa tätort kommer det behövas goda anledningar för att vika av och stanna till i Kisa. Kisa Emigrantmuseum skulle kunna vara en av anledningarna, men då gäller det att satsa och att göra det bra! Kisa Emigrantmuseum är en unik företeelse. Genom att huset finns kvar där Sveriges första emigrantbyrå fanns inrymd finns en autenticitet och en själ att bygga på. Det var här den första gruppen av emigranter skrev in sina namn i apotekare Carl Gustaf Sundius receptbok, för att börja sin resa till ett helt nytt liv. Ytterligare 6000 människor kom att följa i dessa människors fotspår och lämnade Kinda för Amerika. Tiderna har förändrats och idag är migration och integration högaktuella ämnen i samhällsdebatten. De människor som kommer till Sverige och Kinda idag bär på skilda anledningar till sin resa, och för många är det den mest oönskade av resor. Det går aldrig att jämföra 1800-talets stora emigrationsvåg från Sverige med dagens invandring, men det finns viktiga beröringspunkter. En utveckling av Kisa Emigrantmuseum och kvarteret Vråken har varit uppe till diskussion under många år. Ett fint parkområde har iordningsställts ett vardagsrum i Kisa - men det är ännu inte inrett. Det finns en vilja att fortsätta resan med Vråken men precis som för de första emigranterna krävs det drömmar, vilja, mod och pengar för att lyckas. Jag har låtit utredningen kallas för Drömmen om ett annat liv, i denna rubrik ryms både gårdagens emigranter och nutidens migranter. Alla människor bär på drömmar. För vissa blir de besannade, för andra grusade men likväl drömmar. Så låt Vråken bli just det en mötesplats där historiens drömmar möter dagens och framtidens. UTREDNINGSUPPDRAG Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att resurser avsätts för utredning och vidareutveckling av migrationsmuseum i Columbiahuset och hus i nära anslutning därtill. Kommunfullmäktige beslutade inför budgetåret 2014 att avsätta kr i syfte att vidareutveckla frågan om migrationsmuseum i Vråkenområdet. Uppdraget att genomföras har givits till kultur- och fritidsnämnden under I uppgiften ingår att utreda placering, innehåll, kostnader och drift av ett framtida Kisa Emigrationsmuseum som också skall innehålla aspekter på den immigration som vår bygd haft fram till idag. Utredningen skall utöver detta ge förslag till framtida nyttjande, utveckling och verksamhet i kommunens ägda byggnader och parkområde inom kvarteret. REFERENSGRUPP Referensgruppen för utredning av kvarteret Vråken 2014: Sofia Fälth, projektledare, Tomas Janzén, Företagarna, Kjell Holmström, Växtkraft Kinda, Pär-Magnus Jonsson, Attraktionskraft Kisa, Björn Johansson, Svenska Peter 3

5 Casselsällskapet, Jerker Carlsson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Ann-Louise Södersten, turismansvarig, Erik Zentio, arrendator av Café Columbia, Hans Måhagen, Kultur- och fritidsnämnden och Anders Ljung, Kultur- och fritidsnämnden. STUDIERESOR För att sätta Kisa i ett internationellt och nationellt sammanhang har studieresor genomförts under hösten. Besök har bl a gjorts i Bremerhaven i Tyskland och Svenska Migrationscentret i Karlstad. Jag har också träffat företrädare för Emigrantinstitutet i Växjö. Den stora slutsatsen som kan dras av studiebesöken som gjorts är att intresset för ämnet emigration växer och blir aktuellt när det även berör migration. Alla större muséer jobbar parallellt med båda delar idag. De besökta resmålen har varit beroende av externa bidrag för att bygga upp sin museiverksamhet och gå runt ekonomiskt. Det är svårt att mäta kunskap i pengar, och man får aldrig glömma att ren kunskap också har ett värde. Om Kinda ska satsa på nytt Emigrantmuseum krävs ett samutnyttjande av personal och lokaler för att hålla kostnaderna nere. Det kommer aldrig gå att räkna hem en vinst på ett museum, men på de bieffekter det genererar. KONSULTER Konsulter som anlitats i utredningen: Mats Gilstring Jan Jonsson Per Helldorff Jörgen Karlsson Gunnar Karlsson Roger Erlandsson JoAnna Strömberg Utställningsproducent, Östergötlands museum JJ Fastighetsförädling Konstnär JK-Byggteknik Tidigare projektledare för Vråken Gatuavdelningen i Kinda kommun Planarkitekt i Kinda kommun INTERVJUER Ett 30-tal intervjuer har genomförts med grannar, näringsliv, föreningar och kulturaktörer som på olika vis har intresse av hur området kommer fyllas med innehåll. Alla intervjuade är positivt inställda till ett nytt emigrantmuseum, vilket i sin tur skulle generera mer liv och rörelse i området. Grannarna som påverkas mest av en utökad verksamhet i Vråken ser inga hinder för utveckling bara en dialog förs och information ges kring när större kulturarrangemang är på gång i området. Intervjuer eller kontakter har tagits med: Anna-Stina Holm (granne), Göran Edestedt (granne), Magnus Lidén (fastighetsägare till närliggande bostadsområde), Erik Hultgren (granne), Eddie Näsström (granne), Leif Andersson (Kisa Cykel och sport), Lars Sandström (Skon vid bron), Hazbi Maousod (Wok i Vråken), Erik och Anna Zentio (Café Columbia), Amy Hedlund (Kisa Wärdshus), Hans Måhagen (Kf-nämnden), Anders Ljung (KF-nämnden), Pär-Magnus Jonsson (Attraktionskraft Kisa), Tomas Janzén (Företagarna), Kjell Holmström (Växtkraft Kinda), Ann-Louise Södersten (Kinda turistbyrå), Jerker Carlsson (KF-chef), Björn Johansson (Peter Cassel-sällskapet), Fredrik Jonsson 4

6 (kulturaraktör), Mattias Näsström (kulturaktör), Anita Silfver (kommunchef), Gunnar Karlsson (tidigare projektledare i Vråken), Gunnel Asp (guide på Kisa Emigrantmuseum), Johannes Kullered (rektor på Värgårdsskolan) Anna Svallin (lärare på Värgårdsskolan), Erik Björklund (flyktingkontoret), Maria Lindgren (flyktingkontoret) och Per-Ola Nysten (Kisa Västra Eneby hembygdsförening). Några viktiga nyckelord kom fram i intervjuerna om hur viljan ser ut att vidareutveckla Vråken (se nedan). Turistmagnet Barnen i fokus Attraktion som sticker ut Kulturminnes -märkning Emigrationscentrum Forskningsmöjligheter Utomhusklassrum Evenemang Lekmiljö Liv och rörelse Hitta själen i området Attraktivt område i Kisa Saluhall Kindabild Lokalt hantverk Monument över emigrationen Mötesplats Immigration/ integration Mobil scen Gångstråk längs ån Fontän och vattenlek Växtlighet och planteringar Djur Berättelser Barnens träd 5

7 PLATSENS SJÄL Kommunen äger tomt nr 3 och 5 i kvarteret Vråken, vilket innehåller tre byggnader samt ett parkområde. Utöver detta arrenderar kommunen en del av tomt nr 4 som idag är en integrerad del av parken. På andra sidan ån, vid slutet av Garvaregatan har kommunen iordningställt en parkering/vändplats som skulle kunna fungera som en av entréerna till området. Karta över Vråken, markerat område ägs av Kinda kommun. Platsens själ är avgörande för utvecklingen av Kvarteret Vråken, eftersom det är ett område mitt i Kisa med starka kulturella förtecken. Därför följer en kort historik kring de tre kommunägda byggnaderna och parkområdet för att skapa förståelse för platsens betydelse och samtidigt kopplas till dagens nyttjande. 6

8 COLUMBIA Huset som idag rymmer Kisa Emigrantmuseum på övre våningen och Café Columbia på undre våningen är flyttat till sin nuvarande plats i början av 1700-talet och låg ursprungligen i Fröåsa utanför Kisa. Den plats där det nu ligger, Kullagården utgjorde en av huvudgårdarna ur vilken Kisa gamla by växte fram. Redan på andra halvan av 1700-talet inrymdes här ett apotek och denna verksamhet fortsatte i nästan 100 år öppnades Sveriges första emigrantbyrå som en parallell verksamhet i apotekets lokaler av Carl Gustaf Sundius, och i och med detta har huset inte bara en speciell plats i Kisa, utan även i den svenska historien. Efter apotekrörelsen flyttade Kisas båda banker in och sedan 1921 har det serverats kaffe i huset, i stort sett utan avbrott. På 1970-talet köptes huset av Kinda Kommun. Det var då mycket nedgånget och många förespråkade rivning. Men tack vare många kloka människor fick byggnaden stå kvar och renoverades och restaurerades varsamt. En av de personer som drev frågan att förlägga Kisa Emigrantmuseum på byggnadens övervåning var Curt von Wachenfeldt. Han var vid denna tid bibliotekarie i Kisa och hade ett stort intresse för bygden. Restaureringen av byggnaden avslutades försommaren 1978 och Kisa emigrantmuseum invigdes den 17 juni I början var Kinda Turistbyrå sommartid inrymt i lokalerna på nedre botten, i anslutning till caféet. Från 1984 etablerades turistbyrån i byggnaden med åretruntverksamhet, där det löpande ansvaret låg på arrendatorn/caféinnehavaren. Vid utredningens tidpunkt driver Anna och Erik Zentio Café Columbia, som de arrenderar av Kinda kommun. På bottenvåningen är det servering och en mindre presenthandel. På ovanvåningen finns Kisa Emigrantmuseum samt ett rum som används främst för sammanträden och mindre sällskap. I arrendet ingår även att guida grupper i muséet. Ett snötäckt Café Columbia, foto Ing-Marie Wallin 7

9 DALKULLA Kullagården har anor från medeltiden, och omnämns första gången redan Kullagården tillhörde en av Kisas huvudgårdar och nuvarande byggnad härstammar från 1700-talet. Dalkulla var mycket nära rivning i början av 1980-talet eftersom förfallet var stort. På initiativ av Kinda-Ydre Fabriks- och hantverksförening (nuvarande företagarna) och Kisa Scoutkår drogs ett projekt igång för att rädda och rusta upp Dalkulla. Stöd från länsarbetsnämnden och Kinda kommun samt en stor ideell insats möjliggjorde en invigning av fastigheten I början ansvarade Företagarna och Kisa scoutkår för verksamheten i huset. När scoutboden upphörde övertog Företagarna ensamt detta ansvar och gällande avtal med kommunen. Företagarna betalar ingen hyra för Dalkulla, gentemot att de sköter renovering samt städning av lokalerna. De använder för egen verksamhet ett kontor och sammanträdesrum och hyr ut resten av huset i andra hand till Café Columbia, Securitas och Marie Janzéns zonterapi. Företagarna vill mycket gärna stanna kvar med sin verksamhet i lokalerna, men pga av pågående utredning angående nytt emigrantmuseum och utveckling av kvarteret Vråken har kommunen valt att endast förlänga kontraktet i två år. Nuvarande kontrakt löper ut Företagarna vill kunna planera sin verksamhet långsiktigt och efterfrågar ett längre hyreskontrakt. RÖDA LÄNGAN Dalkulla, foto Ing-Marie Wallin Röda längan har varit förrådsbyggnad för näringslivet i området. Det är en stor byggnad på sammanlagt ca 650 m2 i två plan. Övre våningen innehåller ett stort kallförråd (ca 250 m2) med diverse möbler från kommunal verksamhet, två offentliga toaletter, förråd för LSS och Café Columbia samt ett soprum (se skiss). På nedre botten disponerar Kisa scoutkår de två nedersta förråden för kanotförvaring, och det finns också en samlingslokal (ca 170 m2). Endast LSS-omklädningsrummet och Café Columbias förråd på övre våningen är isolerade ytor i byggnaden. 8

10 Byggnadens status är god, och enbart nuvarande soprum skulle behöva rivas och byggas nytt vid framtida nyttjande. Foto över Röda längan, 2014 Planskiss över Röda längans ovanvåning/entréplan, uppmätt och ritad av JJ Fastighetsförädling, 2014 PARKOMRÅDE Kvarteret Vråken var länge Kisas bakgård. Under talet var området mycket företagstätt med verksamheter såsom traktor- och bilförsäljning, glasmästeri, bokbinderi, bokhandel, urmakeri, bageri, konditori, manufaktur, fruktcentral, skomakeri, damfrisering, apotek, bank, slakteri, fiskeförsäljning, garveri, gästgiveri, charkuteri, speceri och inte minst emigrantbyrå. 9

11 Projektet med att iordningställa Vråken till det vackra parkområde det är idag, startade Gunnar Karlsson hyrdes in som konsult och projektledare. Gula längan och scenen revs, träd fälldes och marken fylldes upp till en plan yta. Södra Vråkenbron, stensättning, boulebana, parkbänkar, planteringar och armatur mm har förskönat området - och nu väntar och önskar man bara att fler människor ska hitta hit. En av entréerna till parken via Södra Vråkenbron, foto Ing-Marie Wallin 10

12 UTVECKLINGSFÖRSLAG RÖDA LÄNGAN CENTRUM FÖR TURISM Det finns en stark vilja av utveckling i kvarteret Vråken, att fylla området med aktivitet, liv och rörelse. Vråken tillhör en av Kisas vackraste platser, och utgör i och med Café Columbias placering centrum för vår bygds kulturarv. Det kommer generera många positiva bieffekter i Kisa och Kinda om ett nav för besöksnäringen blir etablerat i Vråken. Genom att förlägga kultur- och fritidsförvaltningen i gemensamma lokaler kan nya utvecklingsmöjligheter växa fram och med gemensamma resurser kan ett öppethållande av det nya muséet bli realistiskt. Idag finns en heltidstjänst som arbetar med turism i Kinda kommun och extrapersonal tas in för att kunna upprätthålla god service på sommarhalvåret när behoven är som störst. UTVECKLING OCH SAMORDNING Det skulle finnas flera vinster med att förlägga turistbyrån i kvarteret Vråken och helst i samma byggnad som det nya emigrantmuséet: Fler besökare till Vråken Ett sätt att skapa liv och rörelse i Vråken och samtidigt visa upp en av Kisas vackraste platser för fler besökare. En turistbyrå på plats i området skulle också generera i fler museibesök. Centralare placering Ur ett besökarperspektiv skulle turistbyrån få en mycket centralare plats och ett mer strategiskt läge. Även om RV 34/23 på sikt kommer dras utanför Kisa samhälle, så kommer Storgatan genom Kisa fortsätta vara en huvudled. Nysatsning för turismen För att hinna arbeta med strategiska och övergripande utvecklingsfrågor inom turismen, behöver den stärkas upp med utökade personalresurser. Personalkostnader är alltid den största kostnaden i en investering på sikt och därför känns det viktigt att hitta ett samarbete mellan redan befintliga verksamheter. Förslagsvis skulle ett samarbete mellan turistbyrån och Kultur- och fritidsförvaltningen kunna växa fram för att möjliggöra öppethållande av muséet och även samverka kring andra frågor. En utveckling och en satsning på besöksnäring i kommunen berör också den nya utvecklingsavdelningen. För turismen i Kinda skulle det kunna bli en nystart, men det skulle behövas ytterligare medarbetare. Kanske skulle denna tjänst kunna kombineras med en guide/verksamhetsutvecklare i muséet? Samordning med KF-förvaltningen Med kommunal personal på plats kommer det underlätta att skapa aktiviteter i området. I förslaget som läggs fram kommer det även finnas en idé om att Kultur- och fritidsförvaltningens ledning kommer ha sina arbetsplatser i samma byggnad som turistbyrån och emigrantmuséet. Det är mycket viktigt att turistpersonalen inte blir en isolerad ö, utan att kollegor etableras i samma byggnad med gemensamt fikarum. LOKALER Turistbyråns blivande lokal ska inte präglas av emigrationen, utan vara en ljus, modern och välkomnande turistbyrå som marknadsför hela kommunen. För att möjliggöra detta kommer det behöva göras en tillbyggnad/förlängning av röda längan vars funktion blir entré för både turistbyrå, kultur- och fritidsförvaltning och museum. Befintliga lokaler kommer kunna nyttjas, men det finns en idé om att bygga/glasa in nuvarande landgång så den blir en del av byggnaden och entré till muséet. Förslagsvis skulle 2-3 arbetsplatser inredas i ett öppet kontorslandskap för turistbyråns personal. Det skulle också finnas utrymme för en mindre turistshop i lokalerna. En personaltoalett skulle kunna byggas in i de väl tilltagna 11

13 ytorna i redan befintliga våtutrymmen. Ett personalrum med pentry skulle också kunna förläggas i anslutning till redan framdraget vatten och avlopp. Ett större förråd som skulle räcka till för turistbyråns behov kan inrättas i ett redan befintligt förråd på nedre botten av röda längan mot Kisaån. Röda längan där markerat område visar var tillbyggnad/ombyggnad kan ske för att rymma turistbyrå och kontorslokaler för fler arbetsplatser. Planskiss över Röda längans ovanvåning/entréplan, markerat område visar lokalerna tänkta för turistbyrå och kultur-och fritidsförvaltning. 12

14 PROFILERING AV DET LOKALA I tidigare utredningar och även i den pågående har det framkommit idéer om en saluhall av lokala produkter i Vråken, och det finns en efterfrågan av lokala varor och hantverk av framförallt utländska turister. Initialt vore det naivt att starta ett sådant projekt, utan viljan måste i så fall komma från de lokala näringslivsaktörerna. Det skulle dock vara spännande om det gick att göra en profilering och försäljning av lokala varor i turist/museishopen. Det skulle kunna vara en strategisk satsning att marknadsföra och lyfta fram småföretagare och föreningsliv i vår kommun. CENTRUM FÖR KULTUR- OCH FRITID Turistbyrån får inte bli en isolerad verksamhet på en eller två personer. Vill man investera i området är det viktigt att fler arbetsplatser inrättas och att det finns kollegor, annars är det svårt att få en positiv, kreativ utveckling för verksamheten i längden. Ett museum kommer också ha mycket svårt att drivas om man inte hittar ett samarbete mellan kommunala verksamheter som möjliggör öppethållandet av muséet. Med kommunal personal på plats kommer det också underlätta att skapa aktiviteter i området. I förslaget som läggs fram kommer det därför skissas på en idé om att Kultur- och fritidsförvaltningens ledning kommer ha sina arbetsplatser i samma byggnad som turistbyrån och emigrantmuséet. Som ett nav, mitt emellan sina olika verksamheter, kulturskola, fritidsgård och bibliotek. Kultur- och fritid skulle på ett tydligare sätt synliggöras och få en fysisk plattform för sin utåtriktade verksamhet. För tillfället sitter Kultur- och fritidsförvaltningens ledning på Kisa Bibliotek. Biblioteket är dock trångbodda i sina lokaler vilket gör att flera kontor delas av två-tre medarbetare samt att det råder brist på förråd. Det är därför viktigt att se på helheten när förändringar diskuteras. Förslaget i utredningen bygger på att inreda kontorsplatser för kultur- och fritids ledning innanför turistbyråns foajé. Det finns ett stort värde i att kraftsamla personal, för trygghet, service och utveckling. EMIGRANT- OCH MIGRATIONSMUSEUM Röda längan ligger bara några meter från Café Columbia. Kinda kommun äger byggnaden som har en central placering i parkområdet Vråken. Man har redan tidigare tittat på användningsområdet för denna byggnad när det gäller en utveckling av Kisa Emigrantmuseum. I Röda längans övre plan finns en stor öppen yta på ca 250 kvm (se planritning), som idag används som kallförråd för kommunen. På denna yta ser man en möjlighet att inreda ett nytt emigrantmuseum som kan rymma en pedagogisk utställning med både tema emigration och migration. Förslaget är att det byggs upp en permanent basutställning som lyfter Kindas emigranthistoria, medan delen som behandlar migration skall vara rörlig. På så sätt kommer muséet hållas levande i ett ämne som är högst samhällsaktuellt och viktigt att lyfta idag. 13

15 Planskiss över Röda längans ovanvåning/entréplan, markerat område visar de tänkta lokalerna för ett nytt emigrant/migrationsmuseum. MUSÉETS INNEHÅLL När idéerna kring innehållet i det nya muséet och kvarteret Vråken har formats har temat Drömmar växt fram. En vinjett för den nya utställningen skulle kunna vara Drömmen om ett annat liv. Titeln inbegriper både de emigranter som lämnade Sverige för 150 år sedan, och de människor som kommer hit idag. Människor lämnar sina hem, sin trygghet av olika skäl men med ett hopp om att det ska bli bättre. Ett förslag på utställningsrubrik och layout, framtaget av Mats Gilstring, Östergötlands museum

16 Målet är att det nya muséet skall vara lättillgängligt och spännande för alla åldrar. Man ska kunna tillgodogöra sig informationen på en halvtimme om man vill, men för den intresserade skall det finnas möjlighet till fördjupning. Muséet skall också vara tillgängligt på flera språk. Utredningen förespråkar att en mindre entréavgift ska vara kopplad till muséet. FILM När man kliver över tröskeln in i muséet kommer man att hamna i en liten biosalong där alla besökare få ta del av en kort introduktionsfilm ca 5-7 min/alternativt ett bildspel. Filmen ska ge en allmän information om orsakerna till emigrationen som ett mer lättillgängligt alternativ än att tillgodogöra sig textinformation. En film inverkar emotionellt och väcker intresset hos besökaren genom vackra bilder, musik och känslomässig rörelse. Tanken är att filmen efter ett mer övergripande perspektiv skall landa rakt ned i Kisa och Café Columbia, vilket är den första miljö besökarna får möta i museet efter filmvisningen. Utställningen kommer byggas upp i två parallella spår, ett för barn och ett för vuxna. Det är bra om barnen kan få en helt egen upplevelse på egen hand medan de vuxna får tid att gå igenom muséet i lugn och ro. FÖR VUXNA I Kinda Lokalhistoriska Arkiv finns ca 3000 emigrantbrev, som till största delen redan är digitaliserade. Brevsamlingen är unik och genom de skrivna orden kommer man enskilda emigranter mycket nära. I uppbyggandet av vuxenavdelningen i muséet är idén att man ska använda sig av breven och alla fantastiska berättelser som finns att tillgå genom dem. En strävan efter att besökarna ska bli emotionellt berörda genom att få möta olika människoöden i glädje, sorg, oro, hopp och ilska gör att de blir mänskliga och igenkännbara i våra egna liv. Förslagsvis kommer 7-8 olika livsöden väljas ut och det kommer byggas upp miljöer kring människorna. Varje människoöde visas i storformat och presenteras med en kort text. Sedan ska det finnas möjlighet för den som vill att sitta ned en stund och lyssna på inlästa brev, musik, emigrantvisor, se på foton osv kring varje person. Ett förslag på hur en miljö och ett människoöde skulle kunna byggas upp i det nya muséet, modell av Mats Gilstring Östergötlands museum

17 Urvalet av personer ska göras i nära samarbete med Peter Casselsällskapet, som har direkta sakkunskaper och ett intresse i utvecklandet av muséet. Anna Nysten som överlevde Titanic-katastrofen, den starka företagarkvinnan Dorothea Florén som var en återvändande emigrant och startade Café Columbia på 1920-talet och den första pionjären Peter Cassel är förslag på människor med en spännande historia. Men i arkivet väntar många berättelser på att få berättas. Om Peter Cassel-sällskapet är behjälpliga med att ta fram bakgrundsmaterial till utställningen kommer mycket tid och pengar sparas och det kommer bli ett gott resultat. Det sista människoödet kan med fördel utgöra en twist på utställningen, där besökaren får möta en person som invandrat till Kisa istället. Det knyter på ett bra sätt ihop basutställningen med den mobila delen i muséet som behandlar ämnet migration. Utöver de 7-8 människoöden som lyfts fram i storformat kommer det finnas fler livshistorier med emigrant- och migrantöden att ta del av digitalt i muséet. FÖR BARN Röda längan har inte full ståhöjd ända ut till väggen. För att utnyttja byggnaden maximalt kommer därför barnens utställning vara placerad i ett spår innanför vuxenutställningen. Barnen kommer få göra en upplevelsebaserad resa från stugan i Sverige, över havet, möta kaoset i New Yorks hamn, resa med tåg över prärien, möta indianer, klättra över klippiga bergen osv. En pedagogiskt uppbyggd utställning där barnen får lösa uppgifter, leka och lära på egen hand. Små öppningar/fönster görs mellan barn- och vuxen utställningarna så barnen kan hålla kontakten med sina föräldrar. Även barnens utställning skall avslutas med ett migrationsperspektiv. Ett förslag på hur barnmiljöer skulle kunna byggas upp i det nya muséet. Modell av Mats Gilstring Östergötlands museum MIGRATION Basutställningen för både barn och vuxna ska alltså avslutas med en station kring migration för att få en bra övergång till den mobila delen i muséet som skall vara avsatt för att lyfta fram ämnet migration. I den mobila delen kan det bokas vandringsutställningar, som förslagsvis byts ut 1-2 ggr/år. Denna del kan också vara en arena för att lyfta aktuella skeenden i vår egen kommun i samarbete med flyktingkontoret. Det har redan framkommit 16

18 idéer om att bygga en vägg fylld av föremål där en berättelse är kopplad till varje föremål. I tur och ordning skulle en spot belysa föremålen och berättelser förmedlas skrivna av de människor som lever i Kinda med annat ursprung och andra erfarenheter än vi. Att få höra berättelsen och orsaken till att en person hamnat i Sverige kan vara ett sätt att minska distans, öka förståelse och medmänsklighet och bidra positivt till integration i vårt eget samhälle. Det håller på att byggas upp ett nationellt nätverk kring vandringsutställningar som handlar om temat migration, där Kinda har fått en förfrågan att vara med. Andra orter som arbetar med liknande frågor är bl a Karlstad, Göteborg och Växjö. ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖRRÅD Nedre botten av röda längan rymmer två stora förråd som idag disponeras av Kisa Scoutkår och används till förvaring av kanoter. Ett av förråden kan fungera som utrymme både för turistbyråns och kultur- och fritidsförvaltningens behov samt ett kläd- och rekvisitaförråd. År 2014 fick Kinda kommun överta ett stort klädförråd från Linköpings kommun, Linköpings universitet och Östergötlands museum. För tillfället ligger materialet nedpackat i ett vindsförråd på Bergdala, men tanken är att detta material ska användas till förmån för skola och föreningsliv. Det krävs dock skötsel och drift även på detta, som på ett smidigt sätt skulle kunna skötas av kultur- och fritidsförvaltningen om det fanns tillgängligt i området. SOPRUM En yta där nytt förråd och soprum skulle kunna byggas i området. Café Columbia har idag ett förrådsutrymme i röda längan samt ett garage som används för sopsortering för hela området. Soprummet skall enligt förslaget rivas till förmån för turistbyråns lokaler, och även Columbias förråd 17

19 kommer försvinna vid ombyggnationen. Lokaler för Café Columbias behov (soprum och förråd) skulle kunna byggas som en mindre fristående byggnad på nuvarande parkeringsplats nedanför Dalkulla. SAMLINGSLOKAL Den samlingslokal som finns på nedre botten i röda längan (ca 170 m2) sparas i sitt nuvarande skick, för att eventuellt isoleras och iordningsställas vid framtida behov. 18

20 UTVECKLINGSFÖRSLAG CAFÉ COLUMBIA I Café Columbia finns inga räta vinklar. Det är lågt i tak, men charmen är skyhög. Kulturarvsvärdet i byggnaden är både dess tillgång och ok. BOTTENVÅNING Caférörelsen begränsas av trånga lokaler och på så vis är det svårt att få ekonomi i verksamheten för de som är arrendatorer. Det går heller inte att inrätta ett tillredningskök i befintlig byggnad. På sommarhalvåret är trycket på caféet stort, medan vinterhalvåret innebär lågsäsong. Nuvarande arrendatorer har under utredningens gång fått chansen att lägga fram förslag på hur förändringar skulle kunna ske som skulle underlätta verksamheten. De är dock överens om att charmen ligger i småskaligheten och att ha ett tillagningskök i en intilliggande byggnad är de inte intresserade av. Skulle deras kundomsättning fördelas något jämnare under året, eller framförallt öka på vinterhalvåret så vore det dock mycket positivt. Ur handikapps-synpunkt är det endast undervåningen som kan användas för servering, men flyttas emigrantmuséet så är arrendatorerna inte främmande för att fortsätta använda rummet på övre plan för gruppbokningar o d. ÖVERVÅNING På grund av att det är svårt att handikappanpassa övre plan är möjligheterna att utveckla verksamheten där begränsade. Dessutom vet man inte hur stor belastning byggnaden tål idag. Två av tre rum på Columbias ovanvåning bedöms stabila. Det tredje rummet (markerat som forskarrum) är Jan Jonsson från JJ Fastighetsförädling tveksam till att överhuvudtaget vistas i flera personer åt gången. Golvet och bjälklaget svajar betänkligt. För att kunna planera för verksamhet bör en besiktning av bjälklaget genomföras. Idé för övervåningen är att fortsätta använda ett av rummen för gruppserveringar för Café Columbia och som ett alternativt sammanträdesrum för kommunen. I genomgångsrummet, mellan trapphuset och sammanträdesrummet skulle en del av det nuvarande muséet kunna behållas. Eftersom det nya muséet kommer byggas upp på ett helt annat interaktivt vis och mycket material inte kommer flyttas över, vore det fint att göra ett museum av hur ett museum såg ut Det tredje rummet (som behöver besiktigas) skulle kunna inredas till ett forskarrum för de verkligt intresserade, fyllt med litteratur, emigrantdatabaser, brevskrivarregister och släktforskningsmöjligheter. Även här skulle en del av nuvarande museimaterial på väggarna bevaras. Att inreda en forskarmiljö för de som har ett specialintresse för emigrationen i huset där den första emigrantbyrån i Sverige en gång var placerad skulle kännas som en bra lösning. Ett forskarrum i Café Columbia skulle visa att vi värderar kunskapsvärdet i projektet högt. Kunskapen, som i dagens samhälle i många fall bara är värd något om den genererar andra värden som exempelvis marknadsföring eller ekonomiskt mätbara effekter. Det kunskapshöjande värdet ligger till grunden för allt. 19

21 Förslag på framtida användningsområde, Café Columbia nedre botten. Skiss efter Hans Rosenström Förslag på framtida användningsområde, Café Columbia övre våning. Skiss efter Hans Rosenström BEHÅLLA HUSETS SJÄL När emigrantmuséet flyttas från Columbias ovanvåning är det viktigt att på något vis lyfta fram byggnadens unika historia för gästerna. Ett förslag skulle vara att bygga upp en emigrantbyråmiljö där man får möta huvudpersonen och pionjären Cassel när han skriver in sitt namn i apotekare Sundius receptbok. Det finns dock inte något större utrymme att använda någon yta från Caféets verksamhet på bottenplan för detta ändamål och att bygga upp en dylik miljö på ovanvåningen skulle utestänga funktionshindrade Det finns en dockmakare i Stockholm som heter Oscar Nilsson, som arbetar på ett helt unikt sätt, där han efter kranier eller fotografier bygger upp fantastiska verklighetstrogna dockor. Han finna bl a representerad vid Linköpings slotts- och domkyrkomuseum, på Östergötlands museum och Astrid Lindgrens Näs. Oscar är en mycket efterfrågad yrkesman, och har väntetid på sina alster, men han har blivit fångad av vår emigranthistoria och har ett personligt intresse för det här skeendet i den svensk historia. Han skulle kunna tänka sig att skapa en emigrantbyråmiljö i Café Columbia. För att kunna rymma detta på bottenplan skulle de byggas i storlek 1:3 (dvs i stl av en tredjedels människa). Det finns fotografi av Sundius som startade emigrantbyrårörelsen i Kisa och av Peter Cassels son som man skulle kunna utgå ifrån. 20

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Kulturarvsbärare i bagarstugan i Galtström. Ingeli Gagner och Barbro Åsander, för föreningen Tomtarna 2014-04-28 Innehåll Bakgrund 2 Projekt Bagarstugan

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Jönköpings Stadsbibliotek

Jönköpings Stadsbibliotek Jönköpings Stadsbibliotek 1 Foto: Magdalena Angslycke Jönköpings stadsbibliotek invigdes 1969. Arkitekterna Jan Wallinder och Johan Hedborg ritade en vacker och funktionell byggnad, som tar vara på ljuset

Läs mer

Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER!

Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER! Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER! Cirkus på kungliga Djurgården är en klassisk mötesplats. Mängder av människor har träffats på shower, föreställningar, mässor, konserter och konferenser.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning Kallelse till extra föreningsstämma för BRF Viking Karl den 18 oktober kl. 19.00 Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för presentation samt beslut gällande två förslag till köp av del av vind. Det

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Hästholmsvägen 28 121 kvm Kontor Danvikstull, NACKA

Hästholmsvägen 28 121 kvm Kontor Danvikstull, NACKA 121 kvm Kontor Danvikstull, NACKA Snabbfakta Kontorslokal med blandad planlösning i DanvikCenter vid Henriksdal i Nacka Typ: Kontor Storlek: 121 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse Denna trevliga lokal,

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Visionsdokument framtaget av: Björn Ohlén Kjell Karlsson AM Alströmer. Kontakta oss.

Visionsdokument framtaget av: Björn Ohlén Kjell Karlsson AM Alströmer. Kontakta oss. 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 arbetsgrupp Visionsdokument framtaget av: Björn Ohlén Kjell Karlsson AM Alströmer Ett hus för möten mellan människor och

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt. Simonsland Ett fastighetsutvecklingsprojekt. En ny stadsdel. I nästan 100 år har Simonsland pulserat av industriellt liv. Här har företagsamma män och kvinnor utvecklat sina idéer och presenterat en rad

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex Johan Fransson Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Anders Berensson, Lina Broström Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet i samarbete med Föreningen Svartviksdagarna och Svartviks skola Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och målsättning

Läs mer

Välkommen! Råby 3008, Hörby

Välkommen! Råby 3008, Hörby Välkommen! Råby 3008, Hörby Skånelänga - Hörby - Pris: 680 000:- eller högstbjudande Adress: Råby 3008 Byggår: 1909 Boarea: 100 m² Biarea: 45 m² Antal rum: 3 rum och kök, varav 1 sovrum Tomtarea: 550 m²

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314 Havstenssunds Samhällsförening Sida 1 av 6 Havstenssund 2011-02-14 Tanums Kommun Miljö- och byggnadsnämnden 457 81 TANUMSHEDE Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet,

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer