Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT"

Transkript

1 Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

2 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

3 Mina sidor - kunskapsbanken 3 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

4 Mina sidor privatperson Jonny 4 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

5 Valfri period o jämförelse möjligheter inkl temperatur 5 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

6 Ta reda på vad som alltid är på ta en sommarnatt o skala upp till ett år 6 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

7 SOLCELLER EL FRÅN SOLEN 7 7 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

8 Varför solceller intressanta? Energikällan är gratis Minimalt underhåll Systemet saknar rörliga delar. Ingenting förbrukas, ingenting behöver tillföras. Tekniken är tyst. Lång livslängd Våra solcellsmoduler har effektgaranti upp till 25 år. Livslängden för en solcellsmodul är kanske år! Demokratiska solen: Solinstrålningen i Sverige är 1000 kwh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt). Diffusljus: I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel. CO 2 : Solceller ger helt koldioxidneutral el Beprövad teknik Solcellstekniken har använts sedan 50-talet. Våra komponenter har används under lång tid ute i Europa övriga världen. Befintliga byggnader Solkraft kan exploateras i bebyggelse utan att det stör. Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år. En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den. 8 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

9 Kumulativ installerad solcellseffekt [MW] Utvecklingen av solel i Sverige Tyskland: 36 GW (ca anläggningar) Danmark: 327 MW (ca anläggningar) nästan allt under 2012 Sverige: 24 MW (ca.1000 anläggningar) brant ökning sedan installerades totalt 8,4 MW solcellseffekt i Sverige (90% nätanslutna) nästan dubbelt så mycket som 2011 (4,4MW) Nätanslutna centraliserade system Nätanslutna lokala system Fristående kommersiella system Fristående privata system Årlig installerad effekt 9 Klimatsmart Trosa 27 november Lokalnäts kundträff november 2014 Källa: Lindahl, J. IEA-PVPS Task 1, 2013

10 Prisutveckling och stöd för solcellssystem Nettodebiteringsutredningen Skatteåterbäring (2015) Investeringsstöd 35% (under ) Elcertifikat litet men ändock icke negligerbar Prisutveckling av solceller ca 67% billigare än 2006 Prisutveckling på solceller i Tyskland ca 67% billigare än 2006 Genomsnittligt pris (exkl. moms) för solcellssystem (takinstallerade) upp till 10kW 10 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

11 Solcellsmoduler 1 kw t = 7 m 2 1,00 m Märkeffekt: 250 W t 20 kg; snölast 550 kg/m 2 1,65 m 11 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

12 Kunderbjudande Hemmagjord solel Komplett anläggning en part Ex Vattenfall Yingli Solcellsmoduler, 275 Wp SMA Växelriktare Montage och installation arbete och material Kontakter med ditt nätbolag (för- & färdiganmälan) Driftsättning och egenkontroll 12 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

13 Växelriktaren 665*690*265 mm Vikt 65kg Tillverkad i Tyskland Monteras på väggen i ett rum. Är testad och godkänd enligt nu gällande EU-standard. Uppdateras kontinuerligt. 13 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

14 Nyckeltal & Tekniska krav Solceller 7 m 2 solcellsyta ger 1 kw 1 kw ger ca kwh/år 1 kw kostar ca kr (nyckelfärdig anläggning, inkl. moms) Huset Fri takyta om minst 10 m 2 Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost Takytan är fri från skuggning Takytan har en lutning på mellan 0-60 grader Panelerna kan även monteras på väggen (undantagsfall) Huset har en säkringsnivå på minst 16A Växelriktaren ska kunna placeras nära solcellspanelerna 14 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

15 Vad krävs för en bra offert? Ritning/skiss med mått på ev. hinder och föremål som kan ge skuggning Foton på takytan där modulerna ska ligga Möjlighet att komma fram med en lastbil för leveransen Ett ställe att placera växelriktarna i närheten av solcellerna (kortare kabeldragning mindre förluster) 15 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

16 Sveriges Sahara! Solceller från Vattenfall Jörgen Eriksson kwh, 1,30 kr/kwh = kr/år 6% avkastning 16 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

17 Mikroproduktion och Nettodebitering 3 17 Klimatsmart Trosa 27 november Utbildning Unbundling för Kundservice Confidentiality - High (C3)

18 Bakgrund till nettodebiteringsfrågan Professor Lennart Söders föreslår i den sk nätanslutningsutredning ( Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion - SOU 2008:13) att småskalig förnybar elproduktion kan kvittas mot kundens elanvändning månadsvis. Regeringens proposition 2010/11:153 - "Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Regeringen föreslår utredning om nettodebitering. Regeringen beslöt den 26 april 2012 att tillsätta en utredning för att gå till botten med skattefrågorna kopplat till nettodebitering uppdraget ges till Finansdepartementet. Finansminister Anders Borg och IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt utrycker sitt stöd kring arbetet. Lagrådsremiss- Kompletterat underlag enl. deminimis reglerna Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Ny lag 1 jan. 2015! Regeringens proposition 2009/10:51 - Mikroproducenter (<63A) ska undgå kostnader för inmatning och för mätning och rapportering. Lagändring för mikroproducenter träder i kraft 1 april 2010 Undantag från mätningskostnaden om kund är nettokonsument under kalenderår Energimarknadsinspektionens rapport EIR2010:23 "Nettodebitering - Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion. Ei konstaterar att det inte är tillåtet att kvitta skatt och moms enligt nuvarande skattelagstiftning. Föreslås att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna, så att nettodebitering också kan omfatta energiskatt och moms. Finansdepartementets uppdrag (Dir 2012:39) och rapport Beskattning av mikroproducerad el m.m. redovisades den 14 juni 2013 EU-kommissionen avvisar det svenska förslaget omarbetning krävs. 18 Klimatsmart Trosa 27 november Lokalnäts kundträff november 2014

19 Kommande skattelagstiftning Regeringens förslag till nettodebitering Grundläggande är att dagens regler för mätning och rapportering av produktionsanläggningar även fortsättningsvis ska gälla. Elhandelsföretag åläggs en mottagningsplikt av mikroproducenter men inget krav ställs på ersättningsnivån. Elnätsföretag får skyldighet att rapportera mätvärden till skatteverket. Gör egen el och få skatteavdrag I övrigt gäller följande för att få skattereduktion: Gäller endast för anläggningar med högst 100 A huvudsäkring samt som har en förnybar elproduktionskälla med maxeffekt om 69 kw Skattereduktion ges med belopp om 60 öre per kwh (motsv. skatt och moms) för inmatad energi på elnätet. Skattereduktionen sker i samband med den årliga inkomstdeklarationen. Skattereduktion ges enbart för motsvarande del som förbrukats på anläggningen under året, dvs. mikroproducenten kan inte få skattereduktion på el som inte har förbrukats. Max 30,000 kwh/år per juridisk eller fysisk person och anläggning, dvs. ett maxbelopp om kr/år. Flera anläggningar kan summeras för en och samma person. Då maxnivån även gäller per anläggning innebär detta en påverkan vid flytt eller överlåtelse av anläggning. 19 Klimatsmart Trosa 27 november Lokalnäts kundträff november 2014

20 EU kommissionen sa NEJ! Vid statsstödsprövningen av EU-kommissionen har det framkommit att en skattereduktion för mikroproducenter kommer i konflikt med EU:s statsstödsregler Regeringen kommer därför anpassa förslaget till EU:s regelverk för stöd av mindre betydelse (de sk. de-minimis reglerna). Skatteverkets tolkning juni 2014 En mikroproducent som både säljer och/eller konsumerar elen för egen del är inte att anses som näringsverksamhet Inkomsterna från produktionskällan ska beskattas som kapitalinkomst som produkt från privatbostad men schablonavdrag finns på kr Mikroproducenter behöver inte betala energiskatt men måste betala mervärdesskatt för all el som säljs Företag får skattereduktion enligt EU-kommissionens regelverk som stöd av mindre betydelse (i Sverige max kr men kan utökas till under 3 beskattningsår). 20 Klimatsmart Trosa 27 november Lokalnäts kundträff november 2014

21 Vad sa regeringen tre veckor senare Ibrahim Baylan (S) Energiminister 23 okt. Budgetprop. Skattereduktion för mikroproduktion bedöms minska skatteintäkterna med 25 miljoner kronor Klimatsmart Trosa 27 november Lokalnäts kundträff november 2014 Möjlig komplettering till Alliansens förslag: Regeringen ska undersöka om det är möjligt att även låta andelsägare av förnybar el att utnyttja skattereduktionen. Ny lag 1 jan 2015

22 Microproduktion - Vattenfall Från och med 1 september 2014 får du bättre betalt för överkottselen. Vi betalar spotpris + 1 krona per kwh, exklusive moms. Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el: 1. Produktionsanläggningen ska ha installerats för eget bruk. dvs du ska köpa minst 50% av ditt överskott 2. Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag. 3. Det handlar om mikroproduktion av förnybar el. 4. Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 100 A (Ampere). 5. Du måste vara fast ansluten till elnätet. 6. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare. 7. Du är momsregistrerad och har ett momsregistreringsnummer. 8. Bli elhandelskund hos Vattenfall Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen gäller tillsvidare 22 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

23 Vill du veta mer? Vattenfalls hemsida uppdateras ständigt med nyttig information - Vattenfall Kundservice Solceller ; vardagar kl Bengts villablogg - Förmodligen den bästa solels bloggen i Sverige Energimyndigheten - Mycket informativ sida Solels programmet - Har sammanställt en rapport om hur du producerar solel Svenska solenergiföreningen - Branschföreningen i Sverige 23 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

24 Projektet One Tonne Life Under 2011 så hade vi ett projekt tillsammans med A-hus, Volvo, ICA, Siemens & Chalmers där vi undersökte om det går att leva på 1 ton CO 2 /person & år med dagens teknik. Vi lät en familj flytta in i ett hus i Hässelby med bl.a. solceller på fasaden. Söderfasaden är täckt med ca 90 m 2 solceller som beräknas producera ca kwh/år Och JA det går nästan att komma ned till det. Familjen kom ned till 1,5 ton CO 2 /person 24 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

25 solceller 25 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

26 EnergyWatch 262 Klimatsmart Trosa 27 november

27 EnergyWatch vad ger det mig? Varför - Följa förbrukningen i bla realtid, jämföra olika tidsperioder - Hjälp att hitta eltjuvarna Utrustningen för att komma åt informationen PC Smarta telefoner Läsplattor 27 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

28 Hur kan jag använda EnergyWatch? Förbrukning: Följ upp och jämför din timförbrukning för att exempelvis Kolla hur mycket du sparar när du eldar med braskaminen Följa upp hur mycket din komfortkyla drar Identifiera om någon större elförbrukare är påslagen av misstag eller inte går som den ska (t.ex. infravärmaren eller vattenpumpen) Analys: För att identifiera enskilda apparater Håll koll på din elpatron som körs tillsammans med värmepump, pelletspanna eller vedpanna Hur mycket drar mitt värmegolv? Hur mycket drar varmvattenberedaren? Använd 12-minutersgrafen för att identifiera effekten på apparater när du slår av och på Använd Ständigt på -funktionen för att söka minska förbrukningen för de apparater som står på jämt 28 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

29 Vad krävs? En dator med Windows eller Mac OS X Fysisk tillgång till sin elmätare Kunden måste ha ett trådlöst nätverk (WiFi) Veta vad WiFi nätet heter (sk ssid) Veta lösenordet till nätet Att WiFi räcker till elmätaren! För att använda mobilappen: En iphone eller ipad (ios 4.0 eller senare) eller en Android (version 2.2 eller senare). 29 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

30 Så här funkar det? 30 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

31 31 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

32 EnergyWatch förbrukningsvyn Funktion: - realtid - förbrukning senaste 12 min - per dag - per månad - per år - jämföra olika tidsperioder - på- och avslag 32 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

33 EnergyWatch analysvyn Funktion Enskilda laster 100W- Gruppera laster Följa förbrukningen och kostnaden över tiden 33 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

34 Värmepump 34 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

35 SPA 35 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

36 Golvvärme 36 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

37 Frånluftsvärmepump 37 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

38 Tre exemple 38 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

39 EnergyWatch Mobil 39 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

40 Begränsningar med EnergyWatch Om det skiljer mellan elmätaren och EnergyWatch så är det elmätaren som visar rätt. EnergyWatch är ett analyskomplement inte en debiteringsmätare Mätvärdesinformation kan försvinna t.ex. om batterierna till insamlingsboxen är slut, mätögat faller av eller kommunikationen med WiFi inte funkar under längre tid (> 14 dagar) Se Analysfunktionen som en potentiell möjlighet att göra analyser men att förutsättningarna för vad man kan få fram kan variera mycket. Direktverkande elvärme med elektroniska termostater ger så många intryck av och påslag att identifikation av enskild apparat blir i det närmaste omöjlig. Jobba med förbrukningsfliken istället. Har du få större elförbrukare kan du dock se en hel del. Apparater utan en stabil effektnivå t.ex. frekvens eller varvtalsstyrda apparater går inte att identifiera. Exempelvis många av marknadens luft-luftvärmepumpar. Apparater under 300 W är rätt meningslöst att identifiera. Sammanblandningarna blir för många. Glöm TV eller PC med kringutrustning, använd SmartPlug istället 40 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer