Funktion. Klimat & Miljö. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad."

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

2 >Ledaren När alla blir vinnare Innehåll 2 3 Ledaren Vår funktion Hagaporten III Varje fastighetsägare inser att det gamla uttrycket se om sitt hus har fått en ny och högst påtaglig innebörd: Vård och förädling, inte minst energieffektivisering, av byggnader är rena sparbössan, både för driftnettot och för fastigheternas värdetillväxt, men också för jordens klimat. Och de som bygger nytt har blivit medvetna om det långsiktiga värdet av att bygga rätt från början. Både hyresgäster och fastighetsägare gynnas i dessa fall av hyresavtal som innehåller incitament för energibesparing. Miljö och klimatpåverkan har helt enkelt blivit ekonomiska styrbegrepp för fastighetsägare. Men också för hyresgäster som ställer krav på värdarna. Vi på ÅF är själva ett utmärkt exempel på det inför flytten av vårt huvudkontor till Hagaporten III som Skanska döpt den nya byggnaden till. Om denna GreenBuilding kan du läsa i det här numret av Funktion. Det som är bra för oss är också bra för Skanska. En sådan ömsesidig syn gäller även de många butikskedjor som runt om i landet är hyresgäster hos köpcentrumförvaltare och -utvecklare som EFM och Steen & Ström som har ambitiösa klimatmål. Både hyresgäster och fastighetsägare gynnas i dessa fall av hyresavtal som innehåller incitament för energibesparing. Allmännyttan i Stockholms stad utreder hur hyresrätter skulle kunna få individuell värmedebitering och därmed stimulera till energibesparing, och Kulturhuset i Stockholm har redan kunnat minska sin energinota till förmån för fler och bättre kultursatsningar. Även om insikten finns att det går att göra stora besparingar både ekonomiskt och miljömässigt är det ibland trögt att komma till skott. Det behövs teknisk kunskap som man inte kan begära att fastighetsägare eller hyresgäster ska ha. Därför behövs ÅF, men också som påtryckare för en bättre värld, vilket klimatstrategen Pär Holmgren på SVT påpekar i detta nummer Profilen Klimatneutrala köpcentra Insikten Den som hyr en lokal... Insikten Boende i hyresrätt kan få... I fokus Sverige vinner på många... Affärsnytta Steen & Ström bygger... Nytänkande Förbättrat musikklimat... Nytänkande Från aggressiva elräkningar... Landet runt Hoppbacke i Lugnet... Vår funktion ÅF hjälper till att införa... Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef >Medverkande Design & Produktion: EASYPEASY och falkmarken.se Bilder: Fotograf Anette, Medströms bokförlag, Wingårdhs Arkitektkontor AB Ansvarig utgivare: Anders Persson, Omslagsbild: ÅFs nya huvudkontor

3 >Vår funktion Hagaporten III snyggt, funktionellt och energisnålt Efter många år i Stockholms innerstad flyttar ÅFs huvudkontor till ett nybyggt GreenBuilding-hus vid Stockholms norra E4-infart. Hans Wallström Skanska-projektet Hagaporten III vid Haga Norra i Solna är ett av Stockholms största kontorsbyggen, där ÅF kommer att bli en av de första hyresgästerna. Trots sina kvadratmeter har Hagaporten III kunnat anpassas mycket bra till omgivningarna. Den ljusa fasaden med stora fönster släpper in maximalt med ljus och ger fastigheten ett välkomnande intryck. Även om fasaden har stora glasytor är Hagaporten III ett av Skanskas mest energisnåla hus tack vare den avancerade byggtekniken. Läckert hus med miljöprofil Hagaporten III är en kontorsfastighet som blir en av våra mest moderna när det gäller byggteknik, arkitektur, flexibilitet och funktionalitet, berättar Hans Wallström, miljö- och arbetsmiljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Hagaporten III har en uttalad miljöprofil, precis som alla våra nybyggen. Skanska satsar på att minska energianvändning och klimatpåverkan i alla fastigheter som utvecklas i egen regi. Och Hagaporten III ger verkligen syn för sägen. Inte nog med att energiförbrukningen är betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler kräver, fortsätter Hans. Energin som sådan gör också sitt till. Värmen kommer från Norrenergis biobränslen och värmepumpar. Fjärrkylan hämtar Norrenergi dels från värmepumparnas spillkyla, dels från sjövatten. I januari 2008 blev vi GreenBuilding Partner i och med att Hagaporten III blev en godkänd GreenBuilding, fortsätter Hans. ett enda stort steg brukar sällan lyckas. Vårt mål för 2010 är att snittet för alla våra nyutvecklade fastigheter ska ligga minst 25 procent under gällande regler för energianvändning, säger Hans Wallström. Det kan vi nå genom energisimuleringar och klimatsmarta teknikval, som ger bra resultat och stora miljövinster. Man ska leva som man lär Ett ambitiöst arbete med miljö- och klimatfrågorna har gjort Hagaporten III till en bra och trivsam arbetsplats, som kommer att få både medarbetare och miljö att må bättre. En som ser fram mot inflyttningen i oktober är Cecilia Öhman, projektledare på ÅF, som har arbetat mycket med kommunikationen kring Hagaporten III. Det är naturligtvis roligt att vi får en fräsch och modern arbetsplats, men framför allt är det viktigt att vi lever som vi lär. Att vi tar vårt ansvar som företag genom att verka i ett energieffektivt hus. Därför är vi numera stödjande företag för GreenBuilding. Ett i alla avseenden behagligt arbetsklimat Att ta miljö- och klimathänsyn vid nyproduktion är ingenting som ska EU uppmuntrar sänkt energiförbrukning The GreenBuilding Program är ett EU-projekt, som ska ge fastighetsägare incitament att effektivisera energianvändningen i sina byggnader. För att kunna godkännas som en GreenBuilding krävs att nybyggnationen förbrukar minst 25 procent mindre energi än gällande krav i BBR. Ett av GreenBuildings främsta huvudsyften är att minska CO 2 - utsläppen, säger Hans. Det stämmer väl överens med den långsiktiga strategi för energieffektivitet som Skanska följer. Där är just låg miljöpåverkan en av fyra hörnstenar. De tre andra är låga livscykelkostnader, flexibilitet och enkelhet. Många små steg Hagaporten III är på intet sätt det stora språnget ur miljösynpunkt. Det är snarare resultatet av flera års målmedvetet arbete. Med många små steg närmar man sig gradvis olika miljömål och kan därmed genomföra förbättringarna med bibehållen ekonomi. Att ta

4 >Profilen Med LED minskar behovet av ventilation och kyla ses som en extra kostnad. Det är tvärtom en investering som höjer fastighetens värde, menar Cecilia: Hagaporten III är ett talande exempel på det. Ta bara ventilationen. Luften omsätts med hjälp av stora låghastighetsaggregat. Trots stora luftmängder blir energiförbrukningen lägre genom värmeåtervinning och små förluster. På köpet får man ett behagligt inomhusklimat. LED-tekniken kastar nytt ljus över belysningsproblemen Ett annat område med stor besparingspotential är belysningen. Enligt FN:s klimatpanel svarar belysningen för 20 % av den globala energiförbrukningen. I de utvecklade västländerna är den siffran naturligtvis ännu högre. I vårt nya huvudkontor var ursprungligen 330 halogenspotar projekterade, berättar Hans Arvidsson, belysningsexpert på ÅF. Genom att ersätta dem med den modernaste LED-tekniken kommer vi att spara över kwh per år! På god väg mot klimatneutrala köpcentra EFM Sverige och ÅF samarbetar sedan några år för att sänka energikostnaderna i de shoppingcentra och andra fastigheter som EFM förvaltar. Samarbetet har hittills resulterat i rejäla energibesparingar. Nu går man vidare genom att ta ett bredare klimatgrepp på verksamheten. Ett miljövänligt alternativ med bra egenskaper LED, Light Emitting Diode, innebär inte bara rejäla energibesparingar. Det går också åt mindre material och energi vid tillverkningen. Dessutom behövs inga tungmetaller, som till exempel kvicksilver i lysrör och kompaktlysrör. LED-belysningen har gånger så lång livslängd som halogenbelysningen, något som påverkar underhållskostnaderna positivt. Ännu en fördel är att LED alstrar betydligt mindre värme än halogensljuset. Därmed minskar behovet av ventilation och kyla. LED fick i början dåligt rykte som en teknik med dålig kvalitet och obehagligt ljus, men det stämmer inte längre. Som alla nya tekniker hade även LED sina barnsjukdomar, men det stadiet är passerat nu. LED är numera ett bra alternativ med hög kvalitet. Det kan idag ersätta både lågvoltshalogen och kompaktlysrör, och inom tre år även de linjära lysrören, avslutar Hans Arvidsson.

5 Idag förvaltar EFM Sverige 64 fastigheter i Sverige, vilket motsvarar en yta på kvadratmeter. 29 av dessa fastigheter är köpcentra. Företaget arbetar med flera olika uppdragsgivare, varav de största är Boultbee och Protego. Miljögranskning gav minskad energiförbrukning EFM, som står för European Fund Management, har idag cirka 100 anställda i Sverige. Vi börjar med att sopa rent framför egen dörr Den svenska verksamheten leds från huvudkontoret i Stockholm, men EFM Sverige finns även på sju andra ställen från Löddeköpinge i söder till Örnsköldsvik i norr. Nyligen miljögranskade vi en del av beståndet i Sverige tillsammans med ÅF, berättar Jonas Herrmann, Health & Safety Manager på EFM Sverige. Det ledde till att vi kunde minska energianvändningen med i genomsnitt 17 procent per fastighet. Eftersom Stockholm inte ingick är besparingspotentialen fortfarande mycket stor. Ambitiöst klimatmål Att 17 procent handlar om stora besparingar i kronor och ören kan var och en föreställa sig som någon gång har gått in i Fältöversten i Stockholm, Skrapan i Västerås eller Dominogallerian i Norrköping. I ett stort köpcentrum går det åt stora mängder energi för värme, kyla, belysning och ventilation! Det är naturligtvis viktigt att få ner energiförbrukningen så mycket det bara går ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt, fortsätter Jonas. Men det räcker inte. Våra stora uppdragsgivare Boultbee och Protego, som äger många av Sveriges största köpcentra, har en betydligt ambitiösare målsättning på lång sikt alla fastigheter ska bli klimatneutrala. Det är alltså dit vi strävar i vårt arbete. Breddat uppdrag Efter några års framgångsrikt samarbete har EFM nyligen breddat ÅFs uppdrag till att bli ett klimatprojekt. Vi börjar med att sopa rent framför egen dörr, berättar Jonas. Själva måste vi bli duktiga på det här innan vi kan gå ut till hyresgästerna och uppmana dem att börja tänka i klimattermer. Vi slutför nu ett arbete med ledningen inom EFM Sverige, därefter är det dags för övriga medarbetare. Från projekt till vardag Cecilia Öhman är en av ÅFs projektledare för klimatarbetet inom EFM Sverige: Vårt jobb går egentligen ut på att avskaffa oss själva, säger hon. Vi ska dra igång verksamheten och sedan få allt att rulla för egen maskin när vi har slutfört arbetet. ÅF har hittills varit drivande i projektet, men snart ska Jonas involvera alla i fastigheterna: Vi diskuterar som bäst hur detta ska genomföras och hoppas kunna komma igång till sommaren, säger han. Till att börja med utbildar vi vår egen personal ute i fastigheterna, men sedan ska klimatarbetet sprida sig som ringar på vattnet även till hyresgästerna. Många bäckar små Ambitionen är att klimattänkandet ska bli lika naturligt hos hyresgästerna i våra köpcentra som ekonomin, marknadsföringen, säkerheten och verksamhetsutvecklingen, fortsätter Jonas. Många små åtgärder i vardagen kommer så småningom att leda till märkbara resultat. Det finns mycket man kan göra. Själva går vi till exempel successivt över till biogasdrift på våra servicebilar. Ett annat område är belysning, som skapar värme. Värme kräver kyla och kyla kostar pengar. Att byta till svalare LED-ljusarmaturer skulle betyda en hel del i energibesparing. Alla måste tjäna på affären Jonas understryker att det måste finnas incitament för båda parter om klimatarbetet ska komma någon vart. Om en butik i ett köpcentrum vill hålla öppet längre måste ventilationen vara igång i hela anläggningen. Det kan inte vara vettigt. Då kanske man kunde komma överens om att tillsammans investera i sektionerad ventilation och sedan dela på den förtjänst som besparingen innebär. Svanenmärkt ICA-butik Cecilia Öhman på ÅF berättar att mycket av klimatambitionerna redan börjar förverkligas. ICA Supermarket i EFM-förvaltade Västermalmsgallerian i Stockholm är till exempel Svanenmärkt. Det handlar alltså inte enbart om att butiken säljer Svanenmärkta produkter, förtydligar hon. ICA Supermarket har fått hela verksamheten Svanenmärkt. Detta tycker jag manar till efterföljd. För att en butik ska bli Svanenmärkt krävs ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Det innebär såväl långsiktigt miljötänkande som minskad miljöpåverkan vid den dagliga driften. Klimatmat i tankarna? Jonas Herrmann menar att det egentligen bara är fantasin som sätter gränser för vad man skulle kunna åstadkomma i stort och smått: Ta bara alla dessa livsmedelsbutiker och restauranger i våra köpcentra. De producerar en hel del matavfall varje dag. Tänk om man kunde använda det till att producera lokal biogas, som sedan kunde driva våra servicefordon! Nåja, till den verkligheten är det fortfarande långt kvar, men EFM och ÅF har i alla fall tagit de första stegen mot en bättre framtid för oss alla. Jonas Herrman

6 >Insikten Lise-Lott Larsson och Mikael Ahlström Den som hyr en lokal kan tjäna på att spara energi Det är alldeles för vanligt att hyresavtal är utformade så att det saknas incitament för både fastighetsägare och hyresgäst att effektivisera energianvändningen. Och vem är det då som skrattar hela vägen till banken? Energileverantören! Idag är energi en av de största kostnadsposterna vid lokalförvaltning. Ändå har intresset varit tämligen ljumt för energieffektiviserande åtgärder. Ett samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäst ger inte bara energibesparingar. Nästan alltid uppstår också synergieffekter i form av till exempel bättre inomhusklimat. Befintliga installationer har mer att ge Att spara energi är ett av de absolut lönsammaste sätten att förbättra verksamhetens driftnetto och resultat, samtidigt som man höjer fastighetens värde. Blygsamma tio procents besparing räcker för att få tydliga effekter i fastighetsbolagets resultaträkning. Ändå är besparingspotentialen betydligt större. Men krävs det inte tunga investeringar i form av exempelvis avancerade styr- och reglersystem? Inte nödvändigtvis. I de allra flesta fastigheter utnyttjar man inte befintliga installationer fullt ut. Redan där finns pengar att hämta. Högre fastighetsvärde och bättre kostnadskontroll Lise-Lott Larsson på ÅF har intresserat sig mycket för de här frågorna. Hon och Mikael Ahlström ansvarar för sektionen Effektiv Energianvändning och de arbetar sedan länge med strategisk rådgivning kring effektivisering av energianvändning i främst kommersiella komplexa fastigheter. Ett av skälen till att det hittills har gått lite trögt med energieffektiviseringen kan vara att en del kan känna sig förnärmade och ta Kulturhuset, Stockholm det som kritik när sådana som vi kommer och påtalar vad man skulle kunna göra, säger Lise-Lott. Det är synd så här är ju förhållandena på de flesta ställen. Istället borde de se vilka möjligheter som öppnar sig, eftersom energieffektivisering både ökar fastighetens värde och skapar bättre kostnadskontroll. Det borde också kännas bättre för driftpersonalen att sköta en vältrimmad anläggning. Men i takt med att energipriserna ökar kommer också intresset för energibesparing att öka. BELOK stimulerar snabbare marknadslanseringar BELOK betyder Beställargruppen för lokaler och är sedan 2001 ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Gruppens målsättning är att tidigt få ut energieffektiva system och produkter på marknaden, berättar Lise-Lott. Utvecklingsprojekten ska effektivisera energianvändningen, samtidigt som funktion och komfort förbättras. ÅF har på uppdrag av BELOK genomfört utvecklingsprojektet Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning. Målet har varit att ta fram avtals- och samarbetsformer som gör att både fastighetsägare och lokalhyresgäster blir motiverade att samarbeta kring energieffektivisering. Enkelt avtal med stor effekt Utvecklingsprojektet har resulterat i ett incitamentsavtal, Energi- och Miljöavtal, som kan användas som tillägg till varm- eller kallhyresavtal. Det är enkelt att förstå, enkelt att använda och klarlägger tydligt incitamenten. Avtalet är på en sida och kan enkelt anpassas efter de särskilda förhållanden som gäller för ett specifikt hyresförhållande. Det är inte speciellt krävande för hyresgästen och underlättar försäljningsarbetet för den som hyr ut. Här finns ju fler argument att framhålla i form av miljöaspekter och hyresgästens möjlighet att påverka hyran genom sitt eget energibeteende. Avtalet har olika bilagor som stöd i både försäljningsprocessen och tillämpningen. Energi- och Miljöavtalet ska nu testas och finslipas med hjälp av ett antal hyresgäster och hyresvärdar.

7 Kulturhus med besparingspotential Ett bra exempel på vad man kan åstadkomma med både stora och små åtgärder är Kulturhuset i Stockholm. Det är en imponerande byggnad på nästan kvadratmeter med läsesalong, utställningsverksamhet, butiker, caféer, kontor och flera teatersalonger. Dessutom har huset en glasfasad, som innebär att det blir kallras under den kyliga årstiden. Nu utreds möjligheten att sätta solfilm på glasfasaden alternativt bygga en inre glasfasad med luftspalt på minst en meter för att minska kallraset. Energislukande byggnad När Kulturhuset planerades i slutet av 1960-talet var det ingen som tänkte på att spara energi, säger Lise-Lott. På den tiden var inte heller miljöfrågan prioriterad. För tio år sedan öppnade man dessutom upp mellan Kulturhusets olika plan och installerade rulltrappor. Det gjorde varken inneklimatet eller energisituationen bättre. I kombination med de automatiska dörrarna på gatuplanet blev det ett luftdrag i hela huset. Strömmen av besökare gör att dörrarna nästan aldrig är stängda. Det ljusnar för energibesparingen I en byggnad av Kulturhusets storlek och komplexitet får man de största besparingarna genom att behovsstyra ventilationen, det vill säga anpassa drifttider och luftflöden efter behov. Det finns även en hel del att hämta bara genom att stänga av apparater som inte används och släcka ljuset i tomma rum. Just belysningen står för en mycket stor del av Kulturhusets energiförbrukning. Inte minst drar scenljuset i teatersalongerna mycket energi, men även i övriga utrymmen krävs mycket ljus. Nu byter man ut de gamla elslukande halogen- och glödljuslamporna mot lysdioder och armaturer med ny, energisnål LED-teknik. I september 2007 monterades dessutom 288 kvadratmeter solceller på Kulturhusets tak. Detta för att stärka husets miljöprofil och visa att det redan idag finns miljövänlig teknik att tillgå. Solcellerna levererar kilowattimmar per år, vilket täcker behovet för ett helt kontorsvåningsplan, säger Lise-Lott. Boende i hyresrätt kan få individuell värmedebitering Om alla allmännyttans närmare hyresrätter i Stockholm gick över till individuell debitering av uppvärmning och varmvatten, uppskattas energianvändningen minska med cirka 65 GWh och utsläppen av koldioxid med cirka ton. Att införa individuell debitering i samtliga allmännyttans hyresbostäder är inte gjort över en natt. Men även en lång resa börjar som bekant med ett litet steg. ÅF har nyligen slutfört en undersökning om hur man ytterligare skulle kunna reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad. I uppdraget från Miljöförvaltningen ingick att tillsammans med bostadsbolagen undersöka formen för hur incitament kan skapas för den enskilde hyresgästen att minska sin energianvändning. Trögt i portgången Värme- och varmvattendebitering för enskilda hyresgäster är allmänt tillämpad i Europa och det har länge funnits ett EU-direktiv som kräver en sådan debitering. Energimyndigheten lät utreda frågan för några år sedan, men en stötesten är fortfarande kostnadseffektiviteten och rättviseaspekten. Den tekniska utvecklingen, inte minst på kommunikationsområdet, skapar dock hela tiden nya möjligheter. Den svenske hyresgästens ekonomiska incitament att minska energianvändningen för värme och varmvatten är idag begränsad. Här och var har man visserligen prövat individuell debitering, men det finns nästan lika många sätt att ta betalt som det finns genomförda projekt. Ömsesidigt samarbete ger resultat Både hyresgäster och deras personal på Kulturhuset har visat att det finns en stor potential och vilja att spara pengar, energi och miljö. Samarbetet mellan hyresgästerna och fastighetsägaren Stockholms Stads fastighetskontor har resulterat i att mer pengar kan gå till kulturaktiviteter istället för till energibolagen, något som borde glädja både kulturutövarna och stockholmarna, avslutar Lise-Lott Larsson. Johan Svahn

8 >I fokus En stor svårighet är rättviseaspekten Centrala överenskommelser en förutsättning ÅF har i sin undersökning studerat förutsättningarna för ett storskaligt införande i Stockholm. Johan Svahn på ÅF Effektiv Energianvändning har lett arbetet: Ett någorlunda lätthanterligt system kräver en branschstandard. För att parterna inte ska behöva förhandla om varje enskild byggnad, måste fastighetsbolagen kunna träffa en central överenskommelse med Hyresgästföreningen. Sverige vinner på många fler klimatstrateger Börjar med varmvattnet Det vi snabbast kan komma igång med är individuell debitering av varmvatten, fortsätter Johan. Där är det förhållandevis enkelt att hitta en fungerande debiteringsmetod. Däremot är det inte lika lätt att hitta ett motsvarande system för uppvärmning. Det finns i huvudsak tre modeller för debitering av värme, som var och en har sina fördelar och nackdelar. Men en stor svårighet är rättviseaspekten, som inte är helt lätt att hantera när det gäller till exempel värmeläckage mellan lägenheter. Första målet 2015 När man tar fram avtalsmodeller för individuell debitering är det viktigt att inte alla incitament läggs över på hyresgästen, understryker Johan. Fastighetsägaren måste ha incitament att genomföra energieffektiviseringar om det här ska fungera fullt ut. Den totala besparingspotentialen beräknas uppgå till 65 GWh värme och ton CO 2 för allmännyttans bestånd i Stockholm. Ett av de tre allmännyttiga bostadsbolagen vill införa både värme och vattendebitering, medan de andra två bostadsbolagen vill prova att införa enbart vattendebitering. Om allt går enligt planerna ska det år 2015 motsvara en besparing på 21 GWh värme och ton CO 2, avslutar Johan Svahn. Företag och offentliga verksamheter kan göra ofantligt mycket för jordens klimat om de optimerar energiförbrukningen i sina fastigheter och låter medarbetarna lära sig energivett. Det menar Pär Holmgren som inte bara är TV-meteorolog utan också klimatstrateg på Sveriges Television. Dessvärre tillhör han en liten exklusiv skara som han dock hoppas ska växa. Jag kan förstå inställningen hos somliga vetande eller saknar kunskap och resurser. fastighetsägare och verksamhetschefer Men det betyder inte att jag accepterar att det vi gör i Sverige för bättre energiutnyttjande och konvertering till miljöriktig Pär Holmgren, välbekant meteorolog i resonemanget vi kan göra mycket, säger energi i våra hus äts upp många gånger om rutan och sedan 1 januari i år också klimatstrateg på av länder som inte har samma klimatmed- SVT.

9 Att ett medieföretag som Sveriges Television utser en klimatstrateg kan kanske verka lite förvånande. Men har man som public serviceföretag till uppgift med folkets pengar att bland annat granska och rapportera om åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan bör man själv vara ett gott föredöme, menar Pär, och tillägger att initiativet kom från VD Eva Hamilton. Ledarskap förutsättning för trovärdighet I varje organisation är klimatpåverkan faktiskt en ledarskapsfråga som måste högprioriteras. Det handlar om trovärdighet och det sociala ansvaret. Ingen ledare kan negligera klimatfrågan eller ducka med förklaringen att åtgärder kostar pengar och det lilla vi kan förändra bara är en droppe i havet. Trycket från medarbetare och omgivning kräver att ledningen tar ansvar och agerar proaktivt. Även om SVT inte kan jämföras med en tillverkningsindustri har vi mängder med teknisk apparatur som förbrukar mycket energi, inte minst för att kyla studior och inspelningslokaler. Det gäller alla fastigheter för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Fastigheterna om totalt m 2 i Stockholm och ett tiotal andra större städer förvaltas av Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Vi arbetar nu på en långsiktig klimatplan med tydliga mål. Energivett på individnivå I den planen ingår till exempel att byta till energisnålare belysning där det är lämpligt och optimera tidstyrningen av fläktar och kylaggregat, fortsätter Pär. Men det handlar även om så enkla saker som att vi som arbetar i lokalerna ska lära oss släcka lampor och stänga av datorer, skrivare och kopiatorer när vi går hem det jag kallar energivett. Planen ska också innehålla en miljöpolicy för fordon och resor. Här menar Pär att mycket av den offentliga miljödebatten på gott och ont kommit att handla om transportsektorn trots att fastigheterna i Sverige gör av med 50 % mer energi och därmed orsakar mer utsläpp än transportsektorn. Att fokus ändå hamnat på bilarna tror han beror på två saker, dels att var och en av oss faktiskt kan påverka klimatet genom mindre eget bilåkande eller byte till miljöbil, dels att media valt den enkla vägens logik fastighetsteknik är komplext och svårt att sätta sig in i som lekman medan bilar är något vi som individer har ett begripligt förhållande till. Ekonomin kan få bort oljan Pär fortsätter: När vi nu ser att oljepriset dragit iväg en bra bit över 100 dollar per fat tvingar det till allvarlig eftertanke. Om inte miljöincitamentet är tillräckligt starkt för att få fastighetsägarna och energiproducenterna att överge oljan borde ekonomin vara det. Det är ju fråga om ansenliga kostnader som kan sparas och miljön vinner på det direkt. Nu finns det ju ny teknik och miljöriktiga bränslen för såväl elproduktion som uppvärmning. Både el och fjärrvärme bör vara miljömärkt. Fortfarande använder tyvärr en del fjärrvärmeverk olja när produktionen behöver toppas. En teknikkonsult som ÅF kan gott agera som påtryckare där. I Uppsala, där jag själv bor, produceras fjärrvärmen däremot med sopor, vilket är bra. Kom igen företagare! Sverige har egentligen ett kalasläge för framtiden, tycker Pär. Vi har redan idag en relativt bra mix för produktion av el och vi Ingen ledare kan negligera klimatfrågan kan enkelt utveckla den till att bli ännu mer miljövänlig. Företagen kan accelerera den processen genom att till exempel köpa andelar i vindkraft. Fram till 2020 ska vindkraftverk byggas för 150 miljarder kronor. Tänk att kunna använda det i den egna marknadsföringen! Sverige har till och med goda möjligheter att bli en riktigt stor elexportör till kontinenten. Om så bara ett enda kolkraftverk kan stängas i Tyskland eller Polen har vi gjort något rejält för klimatet. Därför borde varje större företag utse en klimatstrateg och ge vederbörande tydligt mandat och en rimlig ekonomisk budget. Men sätt samtidigt fart på den egna energieffektiviseringen, uppmanar Pär Holmgren. Inget samband mellan energieffektivisering och dålig innemiljö ÅF har hjälpt Energimyndigheten och Boverket att undersöka energianvändningen och innemiljön i skolor och förskolor. Rapportens resultat är unikt, säger Egil Öfverholm, projektledare på Energimyndigheten. Undersökningen visar inget samband mellan energieffektivisering och dålig innemiljö i svenska skolor och förskolor. En skola med låg energianvändning kan ha en bra innemiljö, medan en skola med hög energianvändning kan ha en sämre innemiljö. Skolorna och förskolorna skulle kunna minska den totala energianvändningen med 20 procent om alla lokaler fick en modern effektiv standard för belysning och ventilation. På köpet skulle man få en flimmerfri belysning och sannolikt en bättre inomhusmiljö. Undersökningen visar också att svenska skolor generellt inte har problem med radon eller höga magnetfält i sina byggnader. De flesta är inte heller utsatta för störande ljud utifrån. Däremot har många skolor och förskolor någon form av fuktproblem, oftast i grunden. Totalt har 129 skolor och förskolor energibesiktats och 131 skolor och förskolor har innemiljöinventerats. 128 av dessa har både energiinventerats och innemiljöinventerats.

10 >Affärsnytta Steen Ström bygger energieffektiv köptrivsel Mölndal centrum Mölndal centrum Bjarne Fjellanger Martin Åvall 10

11 Med nio köpcentrumanläggningar i Sverige fortsätter norskägda Steen & Ström med nya etableringar och uppgradering av befintliga. I strategin ingår att få med butikerna på ett tydligt miljö- och energitänkande. Fastigheter för detaljhandel är heta investeringsobjekt i Sverige. Förra året investerades totalt ca 20 miljarder kronor, varav nära 90 % av utländska investerare. Oftast handlar det om stora köpcentrumanläggningar som byter ägare för att vidareutvecklas, men också om många nya etableringar. En av de mest aktiva aktörerna är Steen & Ström Sverige AB, dotterbolag till den norska koncernen Steen & Ström ASA som är Skandinaviens ledande ägare, utvecklare och förvaltare av köpcentrum. Just nu arbetar vi med fyra nya etableringar, i Borås, Mölndal, Malmö och Växjö, berättar Bjarne Fjellanger, ansvarig hos Steen & Ström för Mölndalsprojektet, från idé till färdigställande. I Norrköping, Örebro, Sollentuna och Uddevalla pågår utveckling av tidigare etableringar. Där och i de andra etableringarna genomför vi bland annat en komplett energiinventering. Dessutom har vi några intressanta nyetableringar på idéstadiet. Överallt är ÅF med. Miljö och energi högt i kurs Mölndal Centrum, med ca m 2 byggyta exklusive parkering, kommer att bli klart nydanande när det gäller utformningen av såväl den yttre som den inre miljön. Hit tror jag många av våra konkurrenter kommer på studiebesök när vi öppnar. En annan spektakulär anläggning blir Emporia i Malmö med ca m 2 som öppnar Gemensamt för alla våra köpcentrum är att vi har en långt driven ambition att bygga in en hög grad av miljö- och energimedvetenhet i vårt koncept. Inte bara för oss som fastighetsägare. Vi tycker också att det är vårt ansvar att vara pådrivande mot hyresgästerna för att få en samsyn. I början undrade vi hur mottagandet skulle bli, men till vår glädje har det gått över förväntan, konstaterar Bjarne som själv har tjugo års erfarenhet som byggentreprenör. Krävande uppdragsgivare Samarbetet med oss på ÅF sköt fart i slutet av 90-talet när Steen & Ström köpte in sig i Torp vid Uddevalla och Mariebergs köpcentrum i Örebro. Vårt kontor i Uddevalla hade gjort ett par projekt åt norrmännen tidigare, säger Martin Åvall, gruppchef på ÅF i Göteborg och ansvarig för alla Steen & Ströms projekt i Sverige. Idag har vi ca 15 personer engagerade hos Steen & Ström. Vi arbetar med VVS, el, energi och brandfrågor. Det är en krävande uppdragsgivare med högt ställda mål. Vi kom först in som sakkunniga för att upprätta specifika ramhandlingar och svara för slutbesiktning, men uppdragen har ökat i såväl antal som omfattning så nu är vi med och projekterar också, vilket bland annat kräver mer detaljerade handlingar. Bjarne Fjellanger hakar på: Tidigare köpte vi allt på totalentreprenad, men nu när vi har växt rejält i Sverige har vi en viss egen Vårt ansvar är att vara pådrivande mot hyresgästerna för att få en samsyn projektering, men behöver fortfarande externa resurser. Jag märker också att installationsandelen i våra objekt växer, och tyvärr i takt med en allt större brist på kompetenta krafter. Rent tekniskt har det också hänt mycket på tio år. Det gäller att hänga med i den utvecklingen. I det läget är samarbetet med ÅF en tung förstärkning, både vad gäller kapacitet och kompetens. Martin och hans gäng är pålästa och uppdaterade och ser till att vi väljer rätt system som matchar våra krav. Nu sätts också deras förmåga på prov i entreprenadansvar i vårt största projekt någonsin. Viktiga prestigeprojekt Martin Åvall känner ingen oro. Han vet vad ÅF förmår, och samarbetet med Bjarne fungerar utmärkt. Gemensamt är de extra stolta över centrumanläggningen Allum i Partille strax utanför Göteborg som blev klar Enligt Steen & Ströms kravspecifikation för miljö- och energihänsyn har Allum blivit bolagets främsta prestigeprojekt. Dessutom har Allum nyligen rankats som Sveriges tredje trevligaste köpcentrum i en riksomfattande kundundersökning. Med tanke på uppdragsvolymen kan man tro att vi inom min grupp enbart arbetar med köpcentrum, avrundar Martin. Men vi varvar med tunga uppdrag för till exempel SKF, Swedish Match, Ringhals och FMV också. Det är intressant att vara med i alla skeden av byggprocessen, från tidiga skeden som förstudier och energiutredningar via projektering, till kontroll och besiktning. Vi har riktigt bra kompetens inom områdena beräkning, utredning, akustik, besiktning och kontroll. Personligen tycker jag att besiktning och kontroll är viktiga uppdrag för att säkerställa funktion och kvalitet. Det är absolut lika mycket prestige i dem som i projektering. 11

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer