Funktion. Klimat & Miljö. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad."

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

2 >Ledaren När alla blir vinnare Innehåll 2 3 Ledaren Vår funktion Hagaporten III Varje fastighetsägare inser att det gamla uttrycket se om sitt hus har fått en ny och högst påtaglig innebörd: Vård och förädling, inte minst energieffektivisering, av byggnader är rena sparbössan, både för driftnettot och för fastigheternas värdetillväxt, men också för jordens klimat. Och de som bygger nytt har blivit medvetna om det långsiktiga värdet av att bygga rätt från början. Både hyresgäster och fastighetsägare gynnas i dessa fall av hyresavtal som innehåller incitament för energibesparing. Miljö och klimatpåverkan har helt enkelt blivit ekonomiska styrbegrepp för fastighetsägare. Men också för hyresgäster som ställer krav på värdarna. Vi på ÅF är själva ett utmärkt exempel på det inför flytten av vårt huvudkontor till Hagaporten III som Skanska döpt den nya byggnaden till. Om denna GreenBuilding kan du läsa i det här numret av Funktion. Det som är bra för oss är också bra för Skanska. En sådan ömsesidig syn gäller även de många butikskedjor som runt om i landet är hyresgäster hos köpcentrumförvaltare och -utvecklare som EFM och Steen & Ström som har ambitiösa klimatmål. Både hyresgäster och fastighetsägare gynnas i dessa fall av hyresavtal som innehåller incitament för energibesparing. Allmännyttan i Stockholms stad utreder hur hyresrätter skulle kunna få individuell värmedebitering och därmed stimulera till energibesparing, och Kulturhuset i Stockholm har redan kunnat minska sin energinota till förmån för fler och bättre kultursatsningar. Även om insikten finns att det går att göra stora besparingar både ekonomiskt och miljömässigt är det ibland trögt att komma till skott. Det behövs teknisk kunskap som man inte kan begära att fastighetsägare eller hyresgäster ska ha. Därför behövs ÅF, men också som påtryckare för en bättre värld, vilket klimatstrategen Pär Holmgren på SVT påpekar i detta nummer Profilen Klimatneutrala köpcentra Insikten Den som hyr en lokal... Insikten Boende i hyresrätt kan få... I fokus Sverige vinner på många... Affärsnytta Steen & Ström bygger... Nytänkande Förbättrat musikklimat... Nytänkande Från aggressiva elräkningar... Landet runt Hoppbacke i Lugnet... Vår funktion ÅF hjälper till att införa... Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef >Medverkande Design & Produktion: EASYPEASY och falkmarken.se Bilder: Fotograf Anette, Medströms bokförlag, Wingårdhs Arkitektkontor AB Ansvarig utgivare: Anders Persson, Omslagsbild: ÅFs nya huvudkontor

3 >Vår funktion Hagaporten III snyggt, funktionellt och energisnålt Efter många år i Stockholms innerstad flyttar ÅFs huvudkontor till ett nybyggt GreenBuilding-hus vid Stockholms norra E4-infart. Hans Wallström Skanska-projektet Hagaporten III vid Haga Norra i Solna är ett av Stockholms största kontorsbyggen, där ÅF kommer att bli en av de första hyresgästerna. Trots sina kvadratmeter har Hagaporten III kunnat anpassas mycket bra till omgivningarna. Den ljusa fasaden med stora fönster släpper in maximalt med ljus och ger fastigheten ett välkomnande intryck. Även om fasaden har stora glasytor är Hagaporten III ett av Skanskas mest energisnåla hus tack vare den avancerade byggtekniken. Läckert hus med miljöprofil Hagaporten III är en kontorsfastighet som blir en av våra mest moderna när det gäller byggteknik, arkitektur, flexibilitet och funktionalitet, berättar Hans Wallström, miljö- och arbetsmiljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Hagaporten III har en uttalad miljöprofil, precis som alla våra nybyggen. Skanska satsar på att minska energianvändning och klimatpåverkan i alla fastigheter som utvecklas i egen regi. Och Hagaporten III ger verkligen syn för sägen. Inte nog med att energiförbrukningen är betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler kräver, fortsätter Hans. Energin som sådan gör också sitt till. Värmen kommer från Norrenergis biobränslen och värmepumpar. Fjärrkylan hämtar Norrenergi dels från värmepumparnas spillkyla, dels från sjövatten. I januari 2008 blev vi GreenBuilding Partner i och med att Hagaporten III blev en godkänd GreenBuilding, fortsätter Hans. ett enda stort steg brukar sällan lyckas. Vårt mål för 2010 är att snittet för alla våra nyutvecklade fastigheter ska ligga minst 25 procent under gällande regler för energianvändning, säger Hans Wallström. Det kan vi nå genom energisimuleringar och klimatsmarta teknikval, som ger bra resultat och stora miljövinster. Man ska leva som man lär Ett ambitiöst arbete med miljö- och klimatfrågorna har gjort Hagaporten III till en bra och trivsam arbetsplats, som kommer att få både medarbetare och miljö att må bättre. En som ser fram mot inflyttningen i oktober är Cecilia Öhman, projektledare på ÅF, som har arbetat mycket med kommunikationen kring Hagaporten III. Det är naturligtvis roligt att vi får en fräsch och modern arbetsplats, men framför allt är det viktigt att vi lever som vi lär. Att vi tar vårt ansvar som företag genom att verka i ett energieffektivt hus. Därför är vi numera stödjande företag för GreenBuilding. Ett i alla avseenden behagligt arbetsklimat Att ta miljö- och klimathänsyn vid nyproduktion är ingenting som ska EU uppmuntrar sänkt energiförbrukning The GreenBuilding Program är ett EU-projekt, som ska ge fastighetsägare incitament att effektivisera energianvändningen i sina byggnader. För att kunna godkännas som en GreenBuilding krävs att nybyggnationen förbrukar minst 25 procent mindre energi än gällande krav i BBR. Ett av GreenBuildings främsta huvudsyften är att minska CO 2 - utsläppen, säger Hans. Det stämmer väl överens med den långsiktiga strategi för energieffektivitet som Skanska följer. Där är just låg miljöpåverkan en av fyra hörnstenar. De tre andra är låga livscykelkostnader, flexibilitet och enkelhet. Många små steg Hagaporten III är på intet sätt det stora språnget ur miljösynpunkt. Det är snarare resultatet av flera års målmedvetet arbete. Med många små steg närmar man sig gradvis olika miljömål och kan därmed genomföra förbättringarna med bibehållen ekonomi. Att ta

4 >Profilen Med LED minskar behovet av ventilation och kyla ses som en extra kostnad. Det är tvärtom en investering som höjer fastighetens värde, menar Cecilia: Hagaporten III är ett talande exempel på det. Ta bara ventilationen. Luften omsätts med hjälp av stora låghastighetsaggregat. Trots stora luftmängder blir energiförbrukningen lägre genom värmeåtervinning och små förluster. På köpet får man ett behagligt inomhusklimat. LED-tekniken kastar nytt ljus över belysningsproblemen Ett annat område med stor besparingspotential är belysningen. Enligt FN:s klimatpanel svarar belysningen för 20 % av den globala energiförbrukningen. I de utvecklade västländerna är den siffran naturligtvis ännu högre. I vårt nya huvudkontor var ursprungligen 330 halogenspotar projekterade, berättar Hans Arvidsson, belysningsexpert på ÅF. Genom att ersätta dem med den modernaste LED-tekniken kommer vi att spara över kwh per år! På god väg mot klimatneutrala köpcentra EFM Sverige och ÅF samarbetar sedan några år för att sänka energikostnaderna i de shoppingcentra och andra fastigheter som EFM förvaltar. Samarbetet har hittills resulterat i rejäla energibesparingar. Nu går man vidare genom att ta ett bredare klimatgrepp på verksamheten. Ett miljövänligt alternativ med bra egenskaper LED, Light Emitting Diode, innebär inte bara rejäla energibesparingar. Det går också åt mindre material och energi vid tillverkningen. Dessutom behövs inga tungmetaller, som till exempel kvicksilver i lysrör och kompaktlysrör. LED-belysningen har gånger så lång livslängd som halogenbelysningen, något som påverkar underhållskostnaderna positivt. Ännu en fördel är att LED alstrar betydligt mindre värme än halogensljuset. Därmed minskar behovet av ventilation och kyla. LED fick i början dåligt rykte som en teknik med dålig kvalitet och obehagligt ljus, men det stämmer inte längre. Som alla nya tekniker hade även LED sina barnsjukdomar, men det stadiet är passerat nu. LED är numera ett bra alternativ med hög kvalitet. Det kan idag ersätta både lågvoltshalogen och kompaktlysrör, och inom tre år även de linjära lysrören, avslutar Hans Arvidsson.

5 Idag förvaltar EFM Sverige 64 fastigheter i Sverige, vilket motsvarar en yta på kvadratmeter. 29 av dessa fastigheter är köpcentra. Företaget arbetar med flera olika uppdragsgivare, varav de största är Boultbee och Protego. Miljögranskning gav minskad energiförbrukning EFM, som står för European Fund Management, har idag cirka 100 anställda i Sverige. Vi börjar med att sopa rent framför egen dörr Den svenska verksamheten leds från huvudkontoret i Stockholm, men EFM Sverige finns även på sju andra ställen från Löddeköpinge i söder till Örnsköldsvik i norr. Nyligen miljögranskade vi en del av beståndet i Sverige tillsammans med ÅF, berättar Jonas Herrmann, Health & Safety Manager på EFM Sverige. Det ledde till att vi kunde minska energianvändningen med i genomsnitt 17 procent per fastighet. Eftersom Stockholm inte ingick är besparingspotentialen fortfarande mycket stor. Ambitiöst klimatmål Att 17 procent handlar om stora besparingar i kronor och ören kan var och en föreställa sig som någon gång har gått in i Fältöversten i Stockholm, Skrapan i Västerås eller Dominogallerian i Norrköping. I ett stort köpcentrum går det åt stora mängder energi för värme, kyla, belysning och ventilation! Det är naturligtvis viktigt att få ner energiförbrukningen så mycket det bara går ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt, fortsätter Jonas. Men det räcker inte. Våra stora uppdragsgivare Boultbee och Protego, som äger många av Sveriges största köpcentra, har en betydligt ambitiösare målsättning på lång sikt alla fastigheter ska bli klimatneutrala. Det är alltså dit vi strävar i vårt arbete. Breddat uppdrag Efter några års framgångsrikt samarbete har EFM nyligen breddat ÅFs uppdrag till att bli ett klimatprojekt. Vi börjar med att sopa rent framför egen dörr, berättar Jonas. Själva måste vi bli duktiga på det här innan vi kan gå ut till hyresgästerna och uppmana dem att börja tänka i klimattermer. Vi slutför nu ett arbete med ledningen inom EFM Sverige, därefter är det dags för övriga medarbetare. Från projekt till vardag Cecilia Öhman är en av ÅFs projektledare för klimatarbetet inom EFM Sverige: Vårt jobb går egentligen ut på att avskaffa oss själva, säger hon. Vi ska dra igång verksamheten och sedan få allt att rulla för egen maskin när vi har slutfört arbetet. ÅF har hittills varit drivande i projektet, men snart ska Jonas involvera alla i fastigheterna: Vi diskuterar som bäst hur detta ska genomföras och hoppas kunna komma igång till sommaren, säger han. Till att börja med utbildar vi vår egen personal ute i fastigheterna, men sedan ska klimatarbetet sprida sig som ringar på vattnet även till hyresgästerna. Många bäckar små Ambitionen är att klimattänkandet ska bli lika naturligt hos hyresgästerna i våra köpcentra som ekonomin, marknadsföringen, säkerheten och verksamhetsutvecklingen, fortsätter Jonas. Många små åtgärder i vardagen kommer så småningom att leda till märkbara resultat. Det finns mycket man kan göra. Själva går vi till exempel successivt över till biogasdrift på våra servicebilar. Ett annat område är belysning, som skapar värme. Värme kräver kyla och kyla kostar pengar. Att byta till svalare LED-ljusarmaturer skulle betyda en hel del i energibesparing. Alla måste tjäna på affären Jonas understryker att det måste finnas incitament för båda parter om klimatarbetet ska komma någon vart. Om en butik i ett köpcentrum vill hålla öppet längre måste ventilationen vara igång i hela anläggningen. Det kan inte vara vettigt. Då kanske man kunde komma överens om att tillsammans investera i sektionerad ventilation och sedan dela på den förtjänst som besparingen innebär. Svanenmärkt ICA-butik Cecilia Öhman på ÅF berättar att mycket av klimatambitionerna redan börjar förverkligas. ICA Supermarket i EFM-förvaltade Västermalmsgallerian i Stockholm är till exempel Svanenmärkt. Det handlar alltså inte enbart om att butiken säljer Svanenmärkta produkter, förtydligar hon. ICA Supermarket har fått hela verksamheten Svanenmärkt. Detta tycker jag manar till efterföljd. För att en butik ska bli Svanenmärkt krävs ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Det innebär såväl långsiktigt miljötänkande som minskad miljöpåverkan vid den dagliga driften. Klimatmat i tankarna? Jonas Herrmann menar att det egentligen bara är fantasin som sätter gränser för vad man skulle kunna åstadkomma i stort och smått: Ta bara alla dessa livsmedelsbutiker och restauranger i våra köpcentra. De producerar en hel del matavfall varje dag. Tänk om man kunde använda det till att producera lokal biogas, som sedan kunde driva våra servicefordon! Nåja, till den verkligheten är det fortfarande långt kvar, men EFM och ÅF har i alla fall tagit de första stegen mot en bättre framtid för oss alla. Jonas Herrman

6 >Insikten Lise-Lott Larsson och Mikael Ahlström Den som hyr en lokal kan tjäna på att spara energi Det är alldeles för vanligt att hyresavtal är utformade så att det saknas incitament för både fastighetsägare och hyresgäst att effektivisera energianvändningen. Och vem är det då som skrattar hela vägen till banken? Energileverantören! Idag är energi en av de största kostnadsposterna vid lokalförvaltning. Ändå har intresset varit tämligen ljumt för energieffektiviserande åtgärder. Ett samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäst ger inte bara energibesparingar. Nästan alltid uppstår också synergieffekter i form av till exempel bättre inomhusklimat. Befintliga installationer har mer att ge Att spara energi är ett av de absolut lönsammaste sätten att förbättra verksamhetens driftnetto och resultat, samtidigt som man höjer fastighetens värde. Blygsamma tio procents besparing räcker för att få tydliga effekter i fastighetsbolagets resultaträkning. Ändå är besparingspotentialen betydligt större. Men krävs det inte tunga investeringar i form av exempelvis avancerade styr- och reglersystem? Inte nödvändigtvis. I de allra flesta fastigheter utnyttjar man inte befintliga installationer fullt ut. Redan där finns pengar att hämta. Högre fastighetsvärde och bättre kostnadskontroll Lise-Lott Larsson på ÅF har intresserat sig mycket för de här frågorna. Hon och Mikael Ahlström ansvarar för sektionen Effektiv Energianvändning och de arbetar sedan länge med strategisk rådgivning kring effektivisering av energianvändning i främst kommersiella komplexa fastigheter. Ett av skälen till att det hittills har gått lite trögt med energieffektiviseringen kan vara att en del kan känna sig förnärmade och ta Kulturhuset, Stockholm det som kritik när sådana som vi kommer och påtalar vad man skulle kunna göra, säger Lise-Lott. Det är synd så här är ju förhållandena på de flesta ställen. Istället borde de se vilka möjligheter som öppnar sig, eftersom energieffektivisering både ökar fastighetens värde och skapar bättre kostnadskontroll. Det borde också kännas bättre för driftpersonalen att sköta en vältrimmad anläggning. Men i takt med att energipriserna ökar kommer också intresset för energibesparing att öka. BELOK stimulerar snabbare marknadslanseringar BELOK betyder Beställargruppen för lokaler och är sedan 2001 ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Gruppens målsättning är att tidigt få ut energieffektiva system och produkter på marknaden, berättar Lise-Lott. Utvecklingsprojekten ska effektivisera energianvändningen, samtidigt som funktion och komfort förbättras. ÅF har på uppdrag av BELOK genomfört utvecklingsprojektet Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning. Målet har varit att ta fram avtals- och samarbetsformer som gör att både fastighetsägare och lokalhyresgäster blir motiverade att samarbeta kring energieffektivisering. Enkelt avtal med stor effekt Utvecklingsprojektet har resulterat i ett incitamentsavtal, Energi- och Miljöavtal, som kan användas som tillägg till varm- eller kallhyresavtal. Det är enkelt att förstå, enkelt att använda och klarlägger tydligt incitamenten. Avtalet är på en sida och kan enkelt anpassas efter de särskilda förhållanden som gäller för ett specifikt hyresförhållande. Det är inte speciellt krävande för hyresgästen och underlättar försäljningsarbetet för den som hyr ut. Här finns ju fler argument att framhålla i form av miljöaspekter och hyresgästens möjlighet att påverka hyran genom sitt eget energibeteende. Avtalet har olika bilagor som stöd i både försäljningsprocessen och tillämpningen. Energi- och Miljöavtalet ska nu testas och finslipas med hjälp av ett antal hyresgäster och hyresvärdar.

7 Kulturhus med besparingspotential Ett bra exempel på vad man kan åstadkomma med både stora och små åtgärder är Kulturhuset i Stockholm. Det är en imponerande byggnad på nästan kvadratmeter med läsesalong, utställningsverksamhet, butiker, caféer, kontor och flera teatersalonger. Dessutom har huset en glasfasad, som innebär att det blir kallras under den kyliga årstiden. Nu utreds möjligheten att sätta solfilm på glasfasaden alternativt bygga en inre glasfasad med luftspalt på minst en meter för att minska kallraset. Energislukande byggnad När Kulturhuset planerades i slutet av 1960-talet var det ingen som tänkte på att spara energi, säger Lise-Lott. På den tiden var inte heller miljöfrågan prioriterad. För tio år sedan öppnade man dessutom upp mellan Kulturhusets olika plan och installerade rulltrappor. Det gjorde varken inneklimatet eller energisituationen bättre. I kombination med de automatiska dörrarna på gatuplanet blev det ett luftdrag i hela huset. Strömmen av besökare gör att dörrarna nästan aldrig är stängda. Det ljusnar för energibesparingen I en byggnad av Kulturhusets storlek och komplexitet får man de största besparingarna genom att behovsstyra ventilationen, det vill säga anpassa drifttider och luftflöden efter behov. Det finns även en hel del att hämta bara genom att stänga av apparater som inte används och släcka ljuset i tomma rum. Just belysningen står för en mycket stor del av Kulturhusets energiförbrukning. Inte minst drar scenljuset i teatersalongerna mycket energi, men även i övriga utrymmen krävs mycket ljus. Nu byter man ut de gamla elslukande halogen- och glödljuslamporna mot lysdioder och armaturer med ny, energisnål LED-teknik. I september 2007 monterades dessutom 288 kvadratmeter solceller på Kulturhusets tak. Detta för att stärka husets miljöprofil och visa att det redan idag finns miljövänlig teknik att tillgå. Solcellerna levererar kilowattimmar per år, vilket täcker behovet för ett helt kontorsvåningsplan, säger Lise-Lott. Boende i hyresrätt kan få individuell värmedebitering Om alla allmännyttans närmare hyresrätter i Stockholm gick över till individuell debitering av uppvärmning och varmvatten, uppskattas energianvändningen minska med cirka 65 GWh och utsläppen av koldioxid med cirka ton. Att införa individuell debitering i samtliga allmännyttans hyresbostäder är inte gjort över en natt. Men även en lång resa börjar som bekant med ett litet steg. ÅF har nyligen slutfört en undersökning om hur man ytterligare skulle kunna reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad. I uppdraget från Miljöförvaltningen ingick att tillsammans med bostadsbolagen undersöka formen för hur incitament kan skapas för den enskilde hyresgästen att minska sin energianvändning. Trögt i portgången Värme- och varmvattendebitering för enskilda hyresgäster är allmänt tillämpad i Europa och det har länge funnits ett EU-direktiv som kräver en sådan debitering. Energimyndigheten lät utreda frågan för några år sedan, men en stötesten är fortfarande kostnadseffektiviteten och rättviseaspekten. Den tekniska utvecklingen, inte minst på kommunikationsområdet, skapar dock hela tiden nya möjligheter. Den svenske hyresgästens ekonomiska incitament att minska energianvändningen för värme och varmvatten är idag begränsad. Här och var har man visserligen prövat individuell debitering, men det finns nästan lika många sätt att ta betalt som det finns genomförda projekt. Ömsesidigt samarbete ger resultat Både hyresgäster och deras personal på Kulturhuset har visat att det finns en stor potential och vilja att spara pengar, energi och miljö. Samarbetet mellan hyresgästerna och fastighetsägaren Stockholms Stads fastighetskontor har resulterat i att mer pengar kan gå till kulturaktiviteter istället för till energibolagen, något som borde glädja både kulturutövarna och stockholmarna, avslutar Lise-Lott Larsson. Johan Svahn

8 >I fokus En stor svårighet är rättviseaspekten Centrala överenskommelser en förutsättning ÅF har i sin undersökning studerat förutsättningarna för ett storskaligt införande i Stockholm. Johan Svahn på ÅF Effektiv Energianvändning har lett arbetet: Ett någorlunda lätthanterligt system kräver en branschstandard. För att parterna inte ska behöva förhandla om varje enskild byggnad, måste fastighetsbolagen kunna träffa en central överenskommelse med Hyresgästföreningen. Sverige vinner på många fler klimatstrateger Börjar med varmvattnet Det vi snabbast kan komma igång med är individuell debitering av varmvatten, fortsätter Johan. Där är det förhållandevis enkelt att hitta en fungerande debiteringsmetod. Däremot är det inte lika lätt att hitta ett motsvarande system för uppvärmning. Det finns i huvudsak tre modeller för debitering av värme, som var och en har sina fördelar och nackdelar. Men en stor svårighet är rättviseaspekten, som inte är helt lätt att hantera när det gäller till exempel värmeläckage mellan lägenheter. Första målet 2015 När man tar fram avtalsmodeller för individuell debitering är det viktigt att inte alla incitament läggs över på hyresgästen, understryker Johan. Fastighetsägaren måste ha incitament att genomföra energieffektiviseringar om det här ska fungera fullt ut. Den totala besparingspotentialen beräknas uppgå till 65 GWh värme och ton CO 2 för allmännyttans bestånd i Stockholm. Ett av de tre allmännyttiga bostadsbolagen vill införa både värme och vattendebitering, medan de andra två bostadsbolagen vill prova att införa enbart vattendebitering. Om allt går enligt planerna ska det år 2015 motsvara en besparing på 21 GWh värme och ton CO 2, avslutar Johan Svahn. Företag och offentliga verksamheter kan göra ofantligt mycket för jordens klimat om de optimerar energiförbrukningen i sina fastigheter och låter medarbetarna lära sig energivett. Det menar Pär Holmgren som inte bara är TV-meteorolog utan också klimatstrateg på Sveriges Television. Dessvärre tillhör han en liten exklusiv skara som han dock hoppas ska växa. Jag kan förstå inställningen hos somliga vetande eller saknar kunskap och resurser. fastighetsägare och verksamhetschefer Men det betyder inte att jag accepterar att det vi gör i Sverige för bättre energiutnyttjande och konvertering till miljöriktig Pär Holmgren, välbekant meteorolog i resonemanget vi kan göra mycket, säger energi i våra hus äts upp många gånger om rutan och sedan 1 januari i år också klimatstrateg på av länder som inte har samma klimatmed- SVT.

9 Att ett medieföretag som Sveriges Television utser en klimatstrateg kan kanske verka lite förvånande. Men har man som public serviceföretag till uppgift med folkets pengar att bland annat granska och rapportera om åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan bör man själv vara ett gott föredöme, menar Pär, och tillägger att initiativet kom från VD Eva Hamilton. Ledarskap förutsättning för trovärdighet I varje organisation är klimatpåverkan faktiskt en ledarskapsfråga som måste högprioriteras. Det handlar om trovärdighet och det sociala ansvaret. Ingen ledare kan negligera klimatfrågan eller ducka med förklaringen att åtgärder kostar pengar och det lilla vi kan förändra bara är en droppe i havet. Trycket från medarbetare och omgivning kräver att ledningen tar ansvar och agerar proaktivt. Även om SVT inte kan jämföras med en tillverkningsindustri har vi mängder med teknisk apparatur som förbrukar mycket energi, inte minst för att kyla studior och inspelningslokaler. Det gäller alla fastigheter för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Fastigheterna om totalt m 2 i Stockholm och ett tiotal andra större städer förvaltas av Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Vi arbetar nu på en långsiktig klimatplan med tydliga mål. Energivett på individnivå I den planen ingår till exempel att byta till energisnålare belysning där det är lämpligt och optimera tidstyrningen av fläktar och kylaggregat, fortsätter Pär. Men det handlar även om så enkla saker som att vi som arbetar i lokalerna ska lära oss släcka lampor och stänga av datorer, skrivare och kopiatorer när vi går hem det jag kallar energivett. Planen ska också innehålla en miljöpolicy för fordon och resor. Här menar Pär att mycket av den offentliga miljödebatten på gott och ont kommit att handla om transportsektorn trots att fastigheterna i Sverige gör av med 50 % mer energi och därmed orsakar mer utsläpp än transportsektorn. Att fokus ändå hamnat på bilarna tror han beror på två saker, dels att var och en av oss faktiskt kan påverka klimatet genom mindre eget bilåkande eller byte till miljöbil, dels att media valt den enkla vägens logik fastighetsteknik är komplext och svårt att sätta sig in i som lekman medan bilar är något vi som individer har ett begripligt förhållande till. Ekonomin kan få bort oljan Pär fortsätter: När vi nu ser att oljepriset dragit iväg en bra bit över 100 dollar per fat tvingar det till allvarlig eftertanke. Om inte miljöincitamentet är tillräckligt starkt för att få fastighetsägarna och energiproducenterna att överge oljan borde ekonomin vara det. Det är ju fråga om ansenliga kostnader som kan sparas och miljön vinner på det direkt. Nu finns det ju ny teknik och miljöriktiga bränslen för såväl elproduktion som uppvärmning. Både el och fjärrvärme bör vara miljömärkt. Fortfarande använder tyvärr en del fjärrvärmeverk olja när produktionen behöver toppas. En teknikkonsult som ÅF kan gott agera som påtryckare där. I Uppsala, där jag själv bor, produceras fjärrvärmen däremot med sopor, vilket är bra. Kom igen företagare! Sverige har egentligen ett kalasläge för framtiden, tycker Pär. Vi har redan idag en relativt bra mix för produktion av el och vi Ingen ledare kan negligera klimatfrågan kan enkelt utveckla den till att bli ännu mer miljövänlig. Företagen kan accelerera den processen genom att till exempel köpa andelar i vindkraft. Fram till 2020 ska vindkraftverk byggas för 150 miljarder kronor. Tänk att kunna använda det i den egna marknadsföringen! Sverige har till och med goda möjligheter att bli en riktigt stor elexportör till kontinenten. Om så bara ett enda kolkraftverk kan stängas i Tyskland eller Polen har vi gjort något rejält för klimatet. Därför borde varje större företag utse en klimatstrateg och ge vederbörande tydligt mandat och en rimlig ekonomisk budget. Men sätt samtidigt fart på den egna energieffektiviseringen, uppmanar Pär Holmgren. Inget samband mellan energieffektivisering och dålig innemiljö ÅF har hjälpt Energimyndigheten och Boverket att undersöka energianvändningen och innemiljön i skolor och förskolor. Rapportens resultat är unikt, säger Egil Öfverholm, projektledare på Energimyndigheten. Undersökningen visar inget samband mellan energieffektivisering och dålig innemiljö i svenska skolor och förskolor. En skola med låg energianvändning kan ha en bra innemiljö, medan en skola med hög energianvändning kan ha en sämre innemiljö. Skolorna och förskolorna skulle kunna minska den totala energianvändningen med 20 procent om alla lokaler fick en modern effektiv standard för belysning och ventilation. På köpet skulle man få en flimmerfri belysning och sannolikt en bättre inomhusmiljö. Undersökningen visar också att svenska skolor generellt inte har problem med radon eller höga magnetfält i sina byggnader. De flesta är inte heller utsatta för störande ljud utifrån. Däremot har många skolor och förskolor någon form av fuktproblem, oftast i grunden. Totalt har 129 skolor och förskolor energibesiktats och 131 skolor och förskolor har innemiljöinventerats. 128 av dessa har både energiinventerats och innemiljöinventerats.

10 >Affärsnytta Steen Ström bygger energieffektiv köptrivsel Mölndal centrum Mölndal centrum Bjarne Fjellanger Martin Åvall 10

11 Med nio köpcentrumanläggningar i Sverige fortsätter norskägda Steen & Ström med nya etableringar och uppgradering av befintliga. I strategin ingår att få med butikerna på ett tydligt miljö- och energitänkande. Fastigheter för detaljhandel är heta investeringsobjekt i Sverige. Förra året investerades totalt ca 20 miljarder kronor, varav nära 90 % av utländska investerare. Oftast handlar det om stora köpcentrumanläggningar som byter ägare för att vidareutvecklas, men också om många nya etableringar. En av de mest aktiva aktörerna är Steen & Ström Sverige AB, dotterbolag till den norska koncernen Steen & Ström ASA som är Skandinaviens ledande ägare, utvecklare och förvaltare av köpcentrum. Just nu arbetar vi med fyra nya etableringar, i Borås, Mölndal, Malmö och Växjö, berättar Bjarne Fjellanger, ansvarig hos Steen & Ström för Mölndalsprojektet, från idé till färdigställande. I Norrköping, Örebro, Sollentuna och Uddevalla pågår utveckling av tidigare etableringar. Där och i de andra etableringarna genomför vi bland annat en komplett energiinventering. Dessutom har vi några intressanta nyetableringar på idéstadiet. Överallt är ÅF med. Miljö och energi högt i kurs Mölndal Centrum, med ca m 2 byggyta exklusive parkering, kommer att bli klart nydanande när det gäller utformningen av såväl den yttre som den inre miljön. Hit tror jag många av våra konkurrenter kommer på studiebesök när vi öppnar. En annan spektakulär anläggning blir Emporia i Malmö med ca m 2 som öppnar Gemensamt för alla våra köpcentrum är att vi har en långt driven ambition att bygga in en hög grad av miljö- och energimedvetenhet i vårt koncept. Inte bara för oss som fastighetsägare. Vi tycker också att det är vårt ansvar att vara pådrivande mot hyresgästerna för att få en samsyn. I början undrade vi hur mottagandet skulle bli, men till vår glädje har det gått över förväntan, konstaterar Bjarne som själv har tjugo års erfarenhet som byggentreprenör. Krävande uppdragsgivare Samarbetet med oss på ÅF sköt fart i slutet av 90-talet när Steen & Ström köpte in sig i Torp vid Uddevalla och Mariebergs köpcentrum i Örebro. Vårt kontor i Uddevalla hade gjort ett par projekt åt norrmännen tidigare, säger Martin Åvall, gruppchef på ÅF i Göteborg och ansvarig för alla Steen & Ströms projekt i Sverige. Idag har vi ca 15 personer engagerade hos Steen & Ström. Vi arbetar med VVS, el, energi och brandfrågor. Det är en krävande uppdragsgivare med högt ställda mål. Vi kom först in som sakkunniga för att upprätta specifika ramhandlingar och svara för slutbesiktning, men uppdragen har ökat i såväl antal som omfattning så nu är vi med och projekterar också, vilket bland annat kräver mer detaljerade handlingar. Bjarne Fjellanger hakar på: Tidigare köpte vi allt på totalentreprenad, men nu när vi har växt rejält i Sverige har vi en viss egen Vårt ansvar är att vara pådrivande mot hyresgästerna för att få en samsyn projektering, men behöver fortfarande externa resurser. Jag märker också att installationsandelen i våra objekt växer, och tyvärr i takt med en allt större brist på kompetenta krafter. Rent tekniskt har det också hänt mycket på tio år. Det gäller att hänga med i den utvecklingen. I det läget är samarbetet med ÅF en tung förstärkning, både vad gäller kapacitet och kompetens. Martin och hans gäng är pålästa och uppdaterade och ser till att vi väljer rätt system som matchar våra krav. Nu sätts också deras förmåga på prov i entreprenadansvar i vårt största projekt någonsin. Viktiga prestigeprojekt Martin Åvall känner ingen oro. Han vet vad ÅF förmår, och samarbetet med Bjarne fungerar utmärkt. Gemensamt är de extra stolta över centrumanläggningen Allum i Partille strax utanför Göteborg som blev klar Enligt Steen & Ströms kravspecifikation för miljö- och energihänsyn har Allum blivit bolagets främsta prestigeprojekt. Dessutom har Allum nyligen rankats som Sveriges tredje trevligaste köpcentrum i en riksomfattande kundundersökning. Med tanke på uppdragsvolymen kan man tro att vi inom min grupp enbart arbetar med köpcentrum, avrundar Martin. Men vi varvar med tunga uppdrag för till exempel SKF, Swedish Match, Ringhals och FMV också. Det är intressant att vara med i alla skeden av byggprocessen, från tidiga skeden som förstudier och energiutredningar via projektering, till kontroll och besiktning. Vi har riktigt bra kompetens inom områdena beräkning, utredning, akustik, besiktning och kontroll. Personligen tycker jag att besiktning och kontroll är viktiga uppdrag för att säkerställa funktion och kvalitet. Det är absolut lika mycket prestige i dem som i projektering. 11

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion Sandra Rödin Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 sandra.rodin@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-04-17 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A 400 2 800 kvm, Västra Hamnen Östra Varvsgatan 13 A Västra Hamnen Ledig yta: 400 2 800 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 200 Miljömärkning: BREEAM Excellent

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

Energi i idrottsanläggningar

Energi i idrottsanläggningar Energi i idrottsanläggningar Förord Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större

Läs mer

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 Sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-10-20 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer