Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning"

Transkript

1 Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsberättelse 2013

2 Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i Roslagen genom att vara en Sparbank en samhällsmotor som väcker debatt, driver fram satsningar och genomför egna projekt för att utveckla vårt samhälle. Därför avsätter Roslagens Sparbank en del av sin vinst till Stiftelserna. De arbetar för vår vision om Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning och Utbildning ska bidra till förbättrade studiemöjligheter, ge möjligheter till högre utbildning samt stimulera intresset för forskning och utbildning. Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur ska arbeta för ett ökat företagande, utveckling av näringslivets förutsättningar samt utveckling av kulturen i samhället. Syftet är att bidra till en positiv samhällsutveckling i Roslagen. Därför stöder Stiftelserna projekt och aktiviteter som är framtidsorienterade och utvecklingsbara och som inte inkräktar på samhällets ansvarsområden. Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den sökandes egenintresse också kan antas bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen. Dessutom till projekt som bidrar till utvecklingen av näringslivet i Roslagen. Roslagens Sparbank Roslagens Sparbank skiljer sig från andra banker. Jämfört med en aktiebolagsbank kännetecknas Sparbanken bland annat av: -avsaknad av enskilt vinstintresse -oberoende av externa ägare -den lokala förankringen -arbetar huvudsakligen inom ett geografiskt område -inriktning och policy avgörs av förtroendevalda En sparbank har flera uppgifter; att främja sparandet och hjälpa sina kunder till större ekonomisk trygghet och frihet; att främja det lokala och regionala näringslivet och företagsamheten och återföra vinstmedlen tillbaka till bygden i projekt som stödjer långsiktig tillväxt. Roslagens Sparbank markerar bland annat genom Stiftelserna de möjligheter till mervärde för kunderna och bygden som är möjliga för en lokal sparbank. Organisation av Stiftelsernas arbete De två fristående Stiftelserna har ett nära samarbete för att säkra bra beslut och en effektiv beslutsprocess. Det innebär bland annat att de båda styrelserna gemensamt hanterar inkomna ansökningar, vilket också skapar delaktighet för den enskilde styrelsemedlemmen. Stiftelserna har också ett aktivt utbyte av information direkt med Roslagens Sparbanks Stiftelse för ungdomsboende, bankens styrelse och ledning samt Sparbankens avdelning för Marknad, Kommunikation och Samhälle. Även övriga funktioner i banken, till exempel ekonomiavdelningen, ger handfast stöd till Stiftelsernas arbete. Därigenom kan samverkan och samordning ske både på strategisk och operativ nivå för Roslagens Sparbank och dess stiftelsers samlade arbete med utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Den gemensamma grunden för detta samhällsansvar är bland annat att det ska gynna människor, företag, föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet. Sedan starten hösten 2001 och fram till och med december månad 2013 har Stiftelserna betalat ut stipendier, projekt- och aktivitetsbidrag på drygt 49 miljoner kronor. Stiftelserna har därutöver arbetat med egna projekt och stipendier. Under åren har utdelats: -16 körstipendier -56 stipendier till skolklasser för studieresor -29 ungdomar har fått stipendium för utlandsstudier -9 stipendier för projektarbeten delades ut forskarstipendier (Erkenlaboratoriet, Max- Lab i Lund och Cern i Schweiz) -16 lärare har fått stipendium för vidareutbildning -En elev i varje avgångsklass i grundskola och gymnasium har fått en bokpremie Totalt 776 elever -Sedan år 1984 har Sparbanken delat ut stipendium till ungdomsledare Totalt 162 stipendiater Antal ansökningar/år: Antal Beviljade Summa: Utbetalda stipendier och bidrag (kr) Forskning och Utbildning Näringsliv och Kultur Summa:

3 Stiftelsernas Verksamhet 2013 Center for Retailing CFR Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett kandidatprogram Bachelor i Retail Management vid Campus Roslagen i Norrtälje. Utbildningen är unik i sitt slag i och med det nära samarbetet med näringslivet och ger en specialistkompetens som efterfrågas av näringslivet idag. Roslagens Sparbanks Stiftelser är en av stiftarna till Stiftelsen Retail Management (SRM) som stödjer kandidatprogrammet hos Handelshögskolan. Företagsgalan. Ann Lewerentz, Marie Eriksson, Per Eriksson och Ingvar Joacobsson. Roslagens Företagsgala Årets Hederspris Glitter, glamour, glädje och en oerhört trevlig kväll blev det när Roslagens Företagsgala arrangerades i början av november månad. Roslagens Sparbanks Stiftelser bidrog inte bara med ett startkapital till arrangörerna utan delade också ut utmärkelsen Årets Hederspris fick Arholma Nord ta emot utmärkelsen. Körstipendium 2013 Den 16 maj arrangerade Stiftelsen för Näringsliv och Kultur Körslaget i Roslagen. Tre körer från Roslagen, Rimbo Gospel, Rådmansö Skärgårdskör och Hallstaviks Kammarkör, bjöds in att delta i Körslaget i Roslagen som ägde rum i Rodenkyrkans lokaler i Norrtälje. En jury med representanter från Roslagens kulturliv fanns med på plats denna kväll och utsåg vinnarkören som blev Hallstaviks Kammarkör. Vinnarkören fick ett stipendium på kr. Rimbo Gospel och Rådmansö Skärgärdskör fick var sitt stipendium på kr. Stipendium till ungdomsledare Stipendiet infördes av Roslagens Sparbank vid Sparbankens 125 årsjubileum år 1984 och sedan starten har det nu delats ut 162 stipendier till ungdomsledare på totalt kronor. Detta år genomfördes valet av stipendiater och utdelningen tillsammans med Norrtelje Tidning års stipendium på kronor vardera delades ut till: Mikael Gardell, Norrtälje Simklubb och Norrtälje Gymnastikförening, Jennifer Hast: Ununge IF, Roger Ytterberg: Ungdomsledare Hemvärnet i Hallstavik/Häverödal. Stöd till kulturen Stiftelsen för Näringsliv och Kultur delade under 2013 ut bidrag och stipendier på totalt kronor till konserter och andra arrangemang i kulturens anda. Stiftelsens stöd är av mycket stor betydelse för att kulturarbetare och kulturarrangörer ska kunna genomföra alla de evenemang som gläder såväl kommuninvånare, fritidsboende och besökare. S/S Norrtelje en symbol för Norrtälje Stiftelsen för Näringsliv och Kultur har under den senaste 10-årsperioden gett bidrag till fartygets underhåll och reparationer och bidrog också till den dvd-film som vänföreningen gav ut i november Från Stiftelsens sida är det viktigt att bevara ett vackert fartyg, ett uppskattat besöks- och turistmål samt en del av Norrtäljes kulturhistoria. För att ge ansvariga för S/S Norrtelje möjlig- Körslaget. Alla körer som deltog. 3 Körstipendium till vinnarkören.

4 Utdelning av Hjärtstartare september het att, med en tryggad finansiering, arbeta med de underhåll som är nödvändiga för att ångfartyget även i fortsättningen ska kunna utgöra det blickfång och siluett som den är idag beslutade Stiftelsen för Näringsliv och Kultur att bidra med 1 miljon kronor fördelat på åren Utdelning av Hjärtstartare Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur har under 2013 delat ut 20 stycken hjärtstartare till förenings - och samlingslokaler i Roslagen. I samband med utdelningarna har mottagarna även fått ta del av en tre timmar lång HLR-utbildning som Räddningstjänsten ansvarat för. Stiftelsen för Forskning och Utbildning ut en bokpremie till en elev i varje avgångsklass i grundskolan och gymnasiet. Bokpremien bestod av Norstedts lexikon (engelsksvensk) på ord och glosor (grundskolan) och ett stort lexikon med ord och glosor (gymnasiet). Dessutom fick eleverna ett diplom. Lexikonet delades ut till elever som haft en positiv utveckling under sin skoltid, varit en god kamrat och uppnått bra studieresultat utifrån sina egna förutsättningar. Totalt delades 59 stycken bokpremier ut. Det var elfte året som Stiftelsen delade ut premierna och totalt har nu 776 stycken elever belönats för sitt skolarbete och sitt kamratskap. Bättre Skola ska bli Bäst Stiftelsen för Forskning och Utbildning har beslutat avsätta kronor till projektet Bättre skola ska bli bäst under läsåret Projektet innebär att alla rektorer och förskolechefer för grundskolorna i kommunens förvaltning ges möjlighet till en fördjupad utveckling av sitt personliga ledarskap. Syftet är att få en gemensam plattform för ett mer effektivt, mer flexibelt samt ett mer kreativt ledarskap. Stiftelsen hoppas att projektet skapar good will och ger en positiv bild av kommunen och dess skolors framtida utveckling. Stipendier för studieresor, skolan Roslagens Sparbanks Stiftelser har sedan år 2003 delat ut stipendier för studieresa till skolklass, projektarbete eller grupp av elever tillhörande skola inom Norrtälje kommun. Studieresan skall vara utvecklande för undervisningen och komplettera den ordinarie skolverksamheten. I december 2013 delades sex stycken stipendier ut på totalt kronor. - Montessoriskolan i Norrtälje fick kronor. Klassen kommer att göra en språkresa och bl.a. besöka Paris, Barcelona och Berlin. - Ekonomiprogrammet Rodengymnasiet fick kronor. I mars 2014 planerar klassen att åka till Genéve i Schweiz för att delta i Human Rights Council-session på FN. - Svanbergaenheten fick kronor. Klassen planerar att besöka en klass i Beauvais, som ligger strax norr om Paris, under våren Lommarskolan fick kronor. Klassen planerar att åka till Rävsten den augusti Norrtälje Teknikgymnasium fick kronor. Eleverna ska göra en studieresa till pilotskolan Wisconsin Aviation. De kommer i sitt gymnasiearbete att skriva om skillnader och likheter mellan en svensk och amerikansk pilotutbildning. - Björkö-Arholma Skola fick kronor. Björkö-Arholma skola kommer att göra en studieresa till Geta skola på Åland. Tillsammans vill man fortsätta att utveckla kunskapen om filmens möjligheter i skolan. Norrtelje Tidning Premier vid skolavslutningen Vid skolavslutningen i juni 2013 delade 4 Norrtelje Tidning Stipendium för skolresa.

5 s/s Norrtelje - en symbol för Norrtälje. Ljus i ån. på ett positivt sätt. Bidraget till studiebesöken från skolan innebär också ett bidrag till besöksmålen/museernas verksamhet. Under år 2013 har Stiftelsen bidragit med kronor till dessa aktiviteter. Stipendium Utlandsstudier Stiftelsen för Forskning och Utbildning vill stimulera till högre utbildning för ungdomar från Norrtälje- regionen. Genom ett stipendium kan Stiftelsen ge ungdomar ökade möjligheter att studera utomlands vid högskola, universitet eller forskningsinstitut. Inför hösten 2013 utdelades tio stycken stipendier, som bidrag till terminsavgifterna, på sammanlagt kronor. Följande fick stipendium år 2013: Björn Eriksson - RMIT University i Melbourne Clara Bergdahl - University of the Arts i London Daniel Hällström - Santa Barbara City Collage i Kalifornien Erica Anerfält - Zhejiang universitetet i Kina Hampus Johansson - Universitetet i Zagreb Khalid Abbasi - Universitetet i Gdansk Natalie Eriksson - Tvåårig masterutbildning i Chicago Sally Lo - University of Kent Tove Svensson Rissanen - Northeastern University i Boston Alice Thorstorp - Haag Communication Max Broström Ett år på High School i USA Stipendium för praktik vid IKEA Edinburgh Skottland Rodengymnasiets Handelsprogram kunde under våren 2013, för fjärde året i rad, ge elever möjlighet att praktisera vid IKEA i Edinburgh Skottland. Eleverna fick ansöka om att få delta och efter intervjuer - gjorde arbetslaget en uttagning av 6 elever som sedan intervjuades på plats hos IKEA i Uppsala. Först därefter blev det klart vilka som skulle få åka till Edinburgh en vistelse som gav eleverna både livserfarenhet, kulturutbyte och inte minst en upplevelse under tre veckor års deltagare: Matilda Wijk, Katarina Rhodin, Matilda Mattsson och Emelie Josefsson. Subventionerade studiebesök skolklasser Stiftelsen för Forskning och Utbildning har sedan ett antal år tillbaka subventionerat skolklassers besök vid några av kommunens besöksmål/museum. Genom detta kan vi bidra till att information om natur- och miljöfrågor samt vårt historiska arv upplevs 5 Ljus i ån Den 30 november 2013 invigdes Ljus i Ån. Projektet Ljus i Ån är en dekorationsljussättning som ska göra Norrtälje till en ännu mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. Ljus i Ån är ett samarbete mellan Roslagens Sparbanks Stiftelser, MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning. Norrtelje Tidning Stipendier för skolresor.

6 Utdelningar 2013 NoK Stipendium (35 000) Körstipendium Rådmansö Skärgårdskör Körstipendium Nova Gospel Körstipendium Hallstaviks Kammarkör Kulturhederspris Lennart Jansson Näringslivet (40 000) Roslagens Företagsgala Samlingslokaler och Hembygdsgårdar ( ) Bygdegårdsföreningen Refsnes. Bidrag till inköp av diskmaskin Folkets Hus i Norrtälje. Bidrag till inköp av ljud och ljusanläggning Edsbro Hembygdsförening. "Edsbro historia och historier Fasterna Hembygdsförening. Bidrag till luftvärmepump Rimbo SOK. Bidrag till luftvärmepump Hammarby Missionshus. Bidrag till luftvärmepump Riala Hembygdsförening. Bidrag till omläggning av tak Stiftelsen S/S Norrtelje. Upprustning och renovering Länna Hembygdsförening. Bidrag till skyltar Estuna Bygdegårdsförening. Bidrag till luftvärmepump Björkö - Arholma Medborgarhusförening. Bidrag till nytt tak Söderbykarls Fornminnes och Hembygdsförening. Bidrag till infiltrationsanläggning Rö Hembygdsförening. Vandringsslingor Bidragsutdelning i Älmsta april Rådmansö Skärgårdskör Helen Eriksdotter. Bidrag till sommarkonserter Kullehusteatern. Teaterföreställningen "Misantropen" av Molière Kullsta Friluftsteater. Uppsättning av en nyskriven fars Kulturen ( ) Norrtälje Musikkår. Bidrag till offentliga konserter Bidrag till sommarkonserter med Ellinor Videfors Sara Lindström. Presentation av konstverk under musikfestival Bidrag till sommarkonserter med Stephanie Lippert Pythagoras. Bidrag till inköp av ny teknik.

7 Kultursparken. Bidrag till "The K-POP Show" Kultursparken. H`allsångskvällar i parken Kultursparken. Teaterföreställningen "Rika barn leka bäst" Norrtälje Bluessällskap. Rock & Bluesfestival Kulturskolan. Berättarkvällar Kulturskolan. "Arkadien Air" PRO Rimbo. Bidrag till boulebana Folkmusikgruppen Baktakt Melker Stendahl. Bidrag till produktion av cd Väddö Musiksällskap Norrtälje Manskör. Konserter på äldreboenden Torsten Nordströms Stiftelse Roslagens Konstförening. Konstrundan Norrtälje Folkdansförening. Framträdanden på äldreboenden Cantus Vox. Norrtälje Historiska Dagar Roslagens Vokalensemble. Sommarkonserter Skebobruks Kulturförening. Sommarnattens Toner Barnteater för lågstadieelever Roslagens orkester och ensembleförening. Orkesterturné Jazzmusikens vänner Hallstaviks Dragspelsklubb. Ny ljudmixer Idrotten ( ) Föreningspaket Rimbo Idrottshall BKV Norrtälje. Bidrag till Camp Roslagen Edsbro IF Skidor. Ny belysning till elljusspåret Norrtälje Tennisklubb. Ny belysning Ridklubben Norrtälje Ryttare. Ny läktare samt belysning till utomhusbanor Roslagsbro IF. Bidrag till ny belysning Spillersboda IF. Bidrag till bandyskola Norrtälje Roddförening. Bidrag till nya roddbåtar Rimbo HK Hallsta IK BKV Norrtälje. Bidrag till nytt klubbhus Dekal Hallsta IK Norrtälje Idrottsgala OK Roslagen. Nytt stämplingssystem Norrtäljeklassikern Häverödals SK. Bidrag till inköp av nya mål HSK Skidskytte. Riksfinal för ungdomar i mars Kilens SK. Bidrag till inköp av skoter Besök av Ostindiefararen Götheborg augusti

8 Övrigt ( ) Skärgårdsstiftelsen för utvecklingsåtgärder på Lidö Hallstaviks Scoutkår. Bidrag till luftvärmepump Häverö Brukshundklubb Roslagens Sjöfartsminnesförening. Bidrag till luftvärmepump Roslagens Brukshundklubb. Bidrag till ny belysning Roslagens Sjöfågelförening Hjärtstartare. Utdelning av hjärtstartare till samlingslokaler Rimbo Loppis Ostindiefararen Götheborg. Besök i Norrtälje augusti Ljus i Ån. Å-karta för belysning i ån Roslags Blomman. Verksamhet för ungdomar Häverö Brukshundsklubb. Invändig renovering av klubbstuga Utdelningar 2013 FoU Subvention för skolklasser på studiebesök ( ) Erkenlaboratoriet Vattendagsaktiviteter Skolbesök Pythagoras Museum Stipendium ( ) Bokpremier vid avslutning. Grundskola och gymnasium Stipendium för utlandsstudier Alice Thorstorp. Stipendium utlandsstudier Långsjöskolan. Studieresa till Polen Stiftelsens Hederspris. Arholma Nord Stipendium Skolresa. Montessoriskolan i Norrtälje Stipendium Skolresa. Ekonomiprogrammet Rodengymnasiet i Norrtälje Stipendium Skolresa. Svanbergaenheten Stipendium Skolresa. Lommarskolan Stipendium Skolresa. Norrtälje Teknikgymnasium Stipendium Skolresa. Björkö-Arholma skola Arbetspraktik IKEA Edinburgh Skolan ( ) Bättre ska bli bäst. Utbildningsprojekt för skolledare Viby Friskola. Inspirationsföreläsning om integration Nordiska Detaljhandelshögskolan Balders Hus Särskola. Bidrag till ridlektioner Friends. Bidrag till flera skolor i Roslagen Ung Företagsamhet Övrigt ( ) MandH Productions. Dansföreställningen "Danskrysset" Norrtälje Konsthall. Kulturkollo Hallstaviks Scoutkår. Bidrag till scoutläger Campus Roslagen. Vattencentrum Jeanette Lindh. Damkörvecka Rånäs 4H. Sommarläger för barn och ungdomar Studiefrämjandet i Roslagen Susanne Pontvik. "Våga Vara Dig Själv" Natur- och miljödagen, Naturvårdsstiftelsen Rimbo Ryttare Erkenlaboratoriet/Uppsala Universitet. Bidrag till en forskartjänst Ostindiefararen Götheborg. Besök i Norrtälje augusti Pythagoras. Bidrag till ny teknik som används vid skolbesök PRO Frötuna Rådmansö Norrtäljeortens biodlarförening. Bidrag till en "infobigård" Café Chocolate. Bidrag till föreläsningsserie Bidragsutdelning i Norrtälje oktober 2013.

9 Stiftelsen för forskning och utbildning Bidrag skall stimulera intresset för forskning, kunskap och utbildning. Målet är bland annat att bidra till förbättrade studiemöjligheter för boende inom verksamhetsområdet och till en ökad värdesättning av en högre utbildning. Stiftelsen för utveckling av näringsliv och kultur Bidrag skall stimulera intresset för utveckling och arbete med inriktning på företagande och kultur. Stiftelsen skall stödja projekt som förbättrar möjligheterna för näringslivet och kulturen att verka och utvecklas inom kommunen. Styrelsen för Forskning och Utbildning Ingvar Jacobsson, ordförande Stiftelsen Forskning och Utbildning Erik Karlsson Monica Lindroth Jan-Erik Svecke Jan Zetterman Styrelsen för Näringsliv och Kultur Kurt Lodenius, ordförande Stiftelsen Näringsliv och Kultur Åsa Andersson Rolf Holmberg Ann Lewerentz Anette Ländin 9

10 Ansökan om bidrag Kontaktperson är Karolina Losell, tel: e-post: Karolina Losell, Verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser. 10

11

12 Roslagens Sparbanks Stiftelser Box 236, Norrtälje Omslagsbild: Gisela Pacerek.Text & Foto: Karolina Losell. Tryck & Original: Affärstryckeriet, Norrtälje 2014.

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009

Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009 Kulturkraft Slaka En förstudie maj 2008 - april 2009 Innehåll 1. Förord. 3 2. Sammanfattning 4 3. Bakgrund: - Inledning.. 5 - Syfte. 6 - Mål. 6 4. Metod.. 7 4.1 Fas 1 Inventering 8 4.2 Fas 2 Utvärdering

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer