Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning"

Transkript

1 Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsberättelse 2013

2 Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i Roslagen genom att vara en Sparbank en samhällsmotor som väcker debatt, driver fram satsningar och genomför egna projekt för att utveckla vårt samhälle. Därför avsätter Roslagens Sparbank en del av sin vinst till Stiftelserna. De arbetar för vår vision om Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning och Utbildning ska bidra till förbättrade studiemöjligheter, ge möjligheter till högre utbildning samt stimulera intresset för forskning och utbildning. Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur ska arbeta för ett ökat företagande, utveckling av näringslivets förutsättningar samt utveckling av kulturen i samhället. Syftet är att bidra till en positiv samhällsutveckling i Roslagen. Därför stöder Stiftelserna projekt och aktiviteter som är framtidsorienterade och utvecklingsbara och som inte inkräktar på samhällets ansvarsområden. Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den sökandes egenintresse också kan antas bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen. Dessutom till projekt som bidrar till utvecklingen av näringslivet i Roslagen. Roslagens Sparbank Roslagens Sparbank skiljer sig från andra banker. Jämfört med en aktiebolagsbank kännetecknas Sparbanken bland annat av: -avsaknad av enskilt vinstintresse -oberoende av externa ägare -den lokala förankringen -arbetar huvudsakligen inom ett geografiskt område -inriktning och policy avgörs av förtroendevalda En sparbank har flera uppgifter; att främja sparandet och hjälpa sina kunder till större ekonomisk trygghet och frihet; att främja det lokala och regionala näringslivet och företagsamheten och återföra vinstmedlen tillbaka till bygden i projekt som stödjer långsiktig tillväxt. Roslagens Sparbank markerar bland annat genom Stiftelserna de möjligheter till mervärde för kunderna och bygden som är möjliga för en lokal sparbank. Organisation av Stiftelsernas arbete De två fristående Stiftelserna har ett nära samarbete för att säkra bra beslut och en effektiv beslutsprocess. Det innebär bland annat att de båda styrelserna gemensamt hanterar inkomna ansökningar, vilket också skapar delaktighet för den enskilde styrelsemedlemmen. Stiftelserna har också ett aktivt utbyte av information direkt med Roslagens Sparbanks Stiftelse för ungdomsboende, bankens styrelse och ledning samt Sparbankens avdelning för Marknad, Kommunikation och Samhälle. Även övriga funktioner i banken, till exempel ekonomiavdelningen, ger handfast stöd till Stiftelsernas arbete. Därigenom kan samverkan och samordning ske både på strategisk och operativ nivå för Roslagens Sparbank och dess stiftelsers samlade arbete med utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Den gemensamma grunden för detta samhällsansvar är bland annat att det ska gynna människor, företag, föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet. Sedan starten hösten 2001 och fram till och med december månad 2013 har Stiftelserna betalat ut stipendier, projekt- och aktivitetsbidrag på drygt 49 miljoner kronor. Stiftelserna har därutöver arbetat med egna projekt och stipendier. Under åren har utdelats: -16 körstipendier -56 stipendier till skolklasser för studieresor -29 ungdomar har fått stipendium för utlandsstudier -9 stipendier för projektarbeten delades ut forskarstipendier (Erkenlaboratoriet, Max- Lab i Lund och Cern i Schweiz) -16 lärare har fått stipendium för vidareutbildning -En elev i varje avgångsklass i grundskola och gymnasium har fått en bokpremie Totalt 776 elever -Sedan år 1984 har Sparbanken delat ut stipendium till ungdomsledare Totalt 162 stipendiater Antal ansökningar/år: Antal Beviljade Summa: Utbetalda stipendier och bidrag (kr) Forskning och Utbildning Näringsliv och Kultur Summa:

3 Stiftelsernas Verksamhet 2013 Center for Retailing CFR Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett kandidatprogram Bachelor i Retail Management vid Campus Roslagen i Norrtälje. Utbildningen är unik i sitt slag i och med det nära samarbetet med näringslivet och ger en specialistkompetens som efterfrågas av näringslivet idag. Roslagens Sparbanks Stiftelser är en av stiftarna till Stiftelsen Retail Management (SRM) som stödjer kandidatprogrammet hos Handelshögskolan. Företagsgalan. Ann Lewerentz, Marie Eriksson, Per Eriksson och Ingvar Joacobsson. Roslagens Företagsgala Årets Hederspris Glitter, glamour, glädje och en oerhört trevlig kväll blev det när Roslagens Företagsgala arrangerades i början av november månad. Roslagens Sparbanks Stiftelser bidrog inte bara med ett startkapital till arrangörerna utan delade också ut utmärkelsen Årets Hederspris fick Arholma Nord ta emot utmärkelsen. Körstipendium 2013 Den 16 maj arrangerade Stiftelsen för Näringsliv och Kultur Körslaget i Roslagen. Tre körer från Roslagen, Rimbo Gospel, Rådmansö Skärgårdskör och Hallstaviks Kammarkör, bjöds in att delta i Körslaget i Roslagen som ägde rum i Rodenkyrkans lokaler i Norrtälje. En jury med representanter från Roslagens kulturliv fanns med på plats denna kväll och utsåg vinnarkören som blev Hallstaviks Kammarkör. Vinnarkören fick ett stipendium på kr. Rimbo Gospel och Rådmansö Skärgärdskör fick var sitt stipendium på kr. Stipendium till ungdomsledare Stipendiet infördes av Roslagens Sparbank vid Sparbankens 125 årsjubileum år 1984 och sedan starten har det nu delats ut 162 stipendier till ungdomsledare på totalt kronor. Detta år genomfördes valet av stipendiater och utdelningen tillsammans med Norrtelje Tidning års stipendium på kronor vardera delades ut till: Mikael Gardell, Norrtälje Simklubb och Norrtälje Gymnastikförening, Jennifer Hast: Ununge IF, Roger Ytterberg: Ungdomsledare Hemvärnet i Hallstavik/Häverödal. Stöd till kulturen Stiftelsen för Näringsliv och Kultur delade under 2013 ut bidrag och stipendier på totalt kronor till konserter och andra arrangemang i kulturens anda. Stiftelsens stöd är av mycket stor betydelse för att kulturarbetare och kulturarrangörer ska kunna genomföra alla de evenemang som gläder såväl kommuninvånare, fritidsboende och besökare. S/S Norrtelje en symbol för Norrtälje Stiftelsen för Näringsliv och Kultur har under den senaste 10-årsperioden gett bidrag till fartygets underhåll och reparationer och bidrog också till den dvd-film som vänföreningen gav ut i november Från Stiftelsens sida är det viktigt att bevara ett vackert fartyg, ett uppskattat besöks- och turistmål samt en del av Norrtäljes kulturhistoria. För att ge ansvariga för S/S Norrtelje möjlig- Körslaget. Alla körer som deltog. 3 Körstipendium till vinnarkören.

4 Utdelning av Hjärtstartare september het att, med en tryggad finansiering, arbeta med de underhåll som är nödvändiga för att ångfartyget även i fortsättningen ska kunna utgöra det blickfång och siluett som den är idag beslutade Stiftelsen för Näringsliv och Kultur att bidra med 1 miljon kronor fördelat på åren Utdelning av Hjärtstartare Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur har under 2013 delat ut 20 stycken hjärtstartare till förenings - och samlingslokaler i Roslagen. I samband med utdelningarna har mottagarna även fått ta del av en tre timmar lång HLR-utbildning som Räddningstjänsten ansvarat för. Stiftelsen för Forskning och Utbildning ut en bokpremie till en elev i varje avgångsklass i grundskolan och gymnasiet. Bokpremien bestod av Norstedts lexikon (engelsksvensk) på ord och glosor (grundskolan) och ett stort lexikon med ord och glosor (gymnasiet). Dessutom fick eleverna ett diplom. Lexikonet delades ut till elever som haft en positiv utveckling under sin skoltid, varit en god kamrat och uppnått bra studieresultat utifrån sina egna förutsättningar. Totalt delades 59 stycken bokpremier ut. Det var elfte året som Stiftelsen delade ut premierna och totalt har nu 776 stycken elever belönats för sitt skolarbete och sitt kamratskap. Bättre Skola ska bli Bäst Stiftelsen för Forskning och Utbildning har beslutat avsätta kronor till projektet Bättre skola ska bli bäst under läsåret Projektet innebär att alla rektorer och förskolechefer för grundskolorna i kommunens förvaltning ges möjlighet till en fördjupad utveckling av sitt personliga ledarskap. Syftet är att få en gemensam plattform för ett mer effektivt, mer flexibelt samt ett mer kreativt ledarskap. Stiftelsen hoppas att projektet skapar good will och ger en positiv bild av kommunen och dess skolors framtida utveckling. Stipendier för studieresor, skolan Roslagens Sparbanks Stiftelser har sedan år 2003 delat ut stipendier för studieresa till skolklass, projektarbete eller grupp av elever tillhörande skola inom Norrtälje kommun. Studieresan skall vara utvecklande för undervisningen och komplettera den ordinarie skolverksamheten. I december 2013 delades sex stycken stipendier ut på totalt kronor. - Montessoriskolan i Norrtälje fick kronor. Klassen kommer att göra en språkresa och bl.a. besöka Paris, Barcelona och Berlin. - Ekonomiprogrammet Rodengymnasiet fick kronor. I mars 2014 planerar klassen att åka till Genéve i Schweiz för att delta i Human Rights Council-session på FN. - Svanbergaenheten fick kronor. Klassen planerar att besöka en klass i Beauvais, som ligger strax norr om Paris, under våren Lommarskolan fick kronor. Klassen planerar att åka till Rävsten den augusti Norrtälje Teknikgymnasium fick kronor. Eleverna ska göra en studieresa till pilotskolan Wisconsin Aviation. De kommer i sitt gymnasiearbete att skriva om skillnader och likheter mellan en svensk och amerikansk pilotutbildning. - Björkö-Arholma Skola fick kronor. Björkö-Arholma skola kommer att göra en studieresa till Geta skola på Åland. Tillsammans vill man fortsätta att utveckla kunskapen om filmens möjligheter i skolan. Norrtelje Tidning Premier vid skolavslutningen Vid skolavslutningen i juni 2013 delade 4 Norrtelje Tidning Stipendium för skolresa.

5 s/s Norrtelje - en symbol för Norrtälje. Ljus i ån. på ett positivt sätt. Bidraget till studiebesöken från skolan innebär också ett bidrag till besöksmålen/museernas verksamhet. Under år 2013 har Stiftelsen bidragit med kronor till dessa aktiviteter. Stipendium Utlandsstudier Stiftelsen för Forskning och Utbildning vill stimulera till högre utbildning för ungdomar från Norrtälje- regionen. Genom ett stipendium kan Stiftelsen ge ungdomar ökade möjligheter att studera utomlands vid högskola, universitet eller forskningsinstitut. Inför hösten 2013 utdelades tio stycken stipendier, som bidrag till terminsavgifterna, på sammanlagt kronor. Följande fick stipendium år 2013: Björn Eriksson - RMIT University i Melbourne Clara Bergdahl - University of the Arts i London Daniel Hällström - Santa Barbara City Collage i Kalifornien Erica Anerfält - Zhejiang universitetet i Kina Hampus Johansson - Universitetet i Zagreb Khalid Abbasi - Universitetet i Gdansk Natalie Eriksson - Tvåårig masterutbildning i Chicago Sally Lo - University of Kent Tove Svensson Rissanen - Northeastern University i Boston Alice Thorstorp - Haag Communication Max Broström Ett år på High School i USA Stipendium för praktik vid IKEA Edinburgh Skottland Rodengymnasiets Handelsprogram kunde under våren 2013, för fjärde året i rad, ge elever möjlighet att praktisera vid IKEA i Edinburgh Skottland. Eleverna fick ansöka om att få delta och efter intervjuer - gjorde arbetslaget en uttagning av 6 elever som sedan intervjuades på plats hos IKEA i Uppsala. Först därefter blev det klart vilka som skulle få åka till Edinburgh en vistelse som gav eleverna både livserfarenhet, kulturutbyte och inte minst en upplevelse under tre veckor års deltagare: Matilda Wijk, Katarina Rhodin, Matilda Mattsson och Emelie Josefsson. Subventionerade studiebesök skolklasser Stiftelsen för Forskning och Utbildning har sedan ett antal år tillbaka subventionerat skolklassers besök vid några av kommunens besöksmål/museum. Genom detta kan vi bidra till att information om natur- och miljöfrågor samt vårt historiska arv upplevs 5 Ljus i ån Den 30 november 2013 invigdes Ljus i Ån. Projektet Ljus i Ån är en dekorationsljussättning som ska göra Norrtälje till en ännu mer attraktiv stad att vandra, handla och stanna i, även vintertid. Ljus i Ån är ett samarbete mellan Roslagens Sparbanks Stiftelser, MK-Illumination och Norrtälje kommuns Gatu-och parkavdelning. Norrtelje Tidning Stipendier för skolresor.

6 Utdelningar 2013 NoK Stipendium (35 000) Körstipendium Rådmansö Skärgårdskör Körstipendium Nova Gospel Körstipendium Hallstaviks Kammarkör Kulturhederspris Lennart Jansson Näringslivet (40 000) Roslagens Företagsgala Samlingslokaler och Hembygdsgårdar ( ) Bygdegårdsföreningen Refsnes. Bidrag till inköp av diskmaskin Folkets Hus i Norrtälje. Bidrag till inköp av ljud och ljusanläggning Edsbro Hembygdsförening. "Edsbro historia och historier Fasterna Hembygdsförening. Bidrag till luftvärmepump Rimbo SOK. Bidrag till luftvärmepump Hammarby Missionshus. Bidrag till luftvärmepump Riala Hembygdsförening. Bidrag till omläggning av tak Stiftelsen S/S Norrtelje. Upprustning och renovering Länna Hembygdsförening. Bidrag till skyltar Estuna Bygdegårdsförening. Bidrag till luftvärmepump Björkö - Arholma Medborgarhusförening. Bidrag till nytt tak Söderbykarls Fornminnes och Hembygdsförening. Bidrag till infiltrationsanläggning Rö Hembygdsförening. Vandringsslingor Bidragsutdelning i Älmsta april Rådmansö Skärgårdskör Helen Eriksdotter. Bidrag till sommarkonserter Kullehusteatern. Teaterföreställningen "Misantropen" av Molière Kullsta Friluftsteater. Uppsättning av en nyskriven fars Kulturen ( ) Norrtälje Musikkår. Bidrag till offentliga konserter Bidrag till sommarkonserter med Ellinor Videfors Sara Lindström. Presentation av konstverk under musikfestival Bidrag till sommarkonserter med Stephanie Lippert Pythagoras. Bidrag till inköp av ny teknik.

7 Kultursparken. Bidrag till "The K-POP Show" Kultursparken. H`allsångskvällar i parken Kultursparken. Teaterföreställningen "Rika barn leka bäst" Norrtälje Bluessällskap. Rock & Bluesfestival Kulturskolan. Berättarkvällar Kulturskolan. "Arkadien Air" PRO Rimbo. Bidrag till boulebana Folkmusikgruppen Baktakt Melker Stendahl. Bidrag till produktion av cd Väddö Musiksällskap Norrtälje Manskör. Konserter på äldreboenden Torsten Nordströms Stiftelse Roslagens Konstförening. Konstrundan Norrtälje Folkdansförening. Framträdanden på äldreboenden Cantus Vox. Norrtälje Historiska Dagar Roslagens Vokalensemble. Sommarkonserter Skebobruks Kulturförening. Sommarnattens Toner Barnteater för lågstadieelever Roslagens orkester och ensembleförening. Orkesterturné Jazzmusikens vänner Hallstaviks Dragspelsklubb. Ny ljudmixer Idrotten ( ) Föreningspaket Rimbo Idrottshall BKV Norrtälje. Bidrag till Camp Roslagen Edsbro IF Skidor. Ny belysning till elljusspåret Norrtälje Tennisklubb. Ny belysning Ridklubben Norrtälje Ryttare. Ny läktare samt belysning till utomhusbanor Roslagsbro IF. Bidrag till ny belysning Spillersboda IF. Bidrag till bandyskola Norrtälje Roddförening. Bidrag till nya roddbåtar Rimbo HK Hallsta IK BKV Norrtälje. Bidrag till nytt klubbhus Dekal Hallsta IK Norrtälje Idrottsgala OK Roslagen. Nytt stämplingssystem Norrtäljeklassikern Häverödals SK. Bidrag till inköp av nya mål HSK Skidskytte. Riksfinal för ungdomar i mars Kilens SK. Bidrag till inköp av skoter Besök av Ostindiefararen Götheborg augusti

8 Övrigt ( ) Skärgårdsstiftelsen för utvecklingsåtgärder på Lidö Hallstaviks Scoutkår. Bidrag till luftvärmepump Häverö Brukshundklubb Roslagens Sjöfartsminnesförening. Bidrag till luftvärmepump Roslagens Brukshundklubb. Bidrag till ny belysning Roslagens Sjöfågelförening Hjärtstartare. Utdelning av hjärtstartare till samlingslokaler Rimbo Loppis Ostindiefararen Götheborg. Besök i Norrtälje augusti Ljus i Ån. Å-karta för belysning i ån Roslags Blomman. Verksamhet för ungdomar Häverö Brukshundsklubb. Invändig renovering av klubbstuga Utdelningar 2013 FoU Subvention för skolklasser på studiebesök ( ) Erkenlaboratoriet Vattendagsaktiviteter Skolbesök Pythagoras Museum Stipendium ( ) Bokpremier vid avslutning. Grundskola och gymnasium Stipendium för utlandsstudier Alice Thorstorp. Stipendium utlandsstudier Långsjöskolan. Studieresa till Polen Stiftelsens Hederspris. Arholma Nord Stipendium Skolresa. Montessoriskolan i Norrtälje Stipendium Skolresa. Ekonomiprogrammet Rodengymnasiet i Norrtälje Stipendium Skolresa. Svanbergaenheten Stipendium Skolresa. Lommarskolan Stipendium Skolresa. Norrtälje Teknikgymnasium Stipendium Skolresa. Björkö-Arholma skola Arbetspraktik IKEA Edinburgh Skolan ( ) Bättre ska bli bäst. Utbildningsprojekt för skolledare Viby Friskola. Inspirationsföreläsning om integration Nordiska Detaljhandelshögskolan Balders Hus Särskola. Bidrag till ridlektioner Friends. Bidrag till flera skolor i Roslagen Ung Företagsamhet Övrigt ( ) MandH Productions. Dansföreställningen "Danskrysset" Norrtälje Konsthall. Kulturkollo Hallstaviks Scoutkår. Bidrag till scoutläger Campus Roslagen. Vattencentrum Jeanette Lindh. Damkörvecka Rånäs 4H. Sommarläger för barn och ungdomar Studiefrämjandet i Roslagen Susanne Pontvik. "Våga Vara Dig Själv" Natur- och miljödagen, Naturvårdsstiftelsen Rimbo Ryttare Erkenlaboratoriet/Uppsala Universitet. Bidrag till en forskartjänst Ostindiefararen Götheborg. Besök i Norrtälje augusti Pythagoras. Bidrag till ny teknik som används vid skolbesök PRO Frötuna Rådmansö Norrtäljeortens biodlarförening. Bidrag till en "infobigård" Café Chocolate. Bidrag till föreläsningsserie Bidragsutdelning i Norrtälje oktober 2013.

9 Stiftelsen för forskning och utbildning Bidrag skall stimulera intresset för forskning, kunskap och utbildning. Målet är bland annat att bidra till förbättrade studiemöjligheter för boende inom verksamhetsområdet och till en ökad värdesättning av en högre utbildning. Stiftelsen för utveckling av näringsliv och kultur Bidrag skall stimulera intresset för utveckling och arbete med inriktning på företagande och kultur. Stiftelsen skall stödja projekt som förbättrar möjligheterna för näringslivet och kulturen att verka och utvecklas inom kommunen. Styrelsen för Forskning och Utbildning Ingvar Jacobsson, ordförande Stiftelsen Forskning och Utbildning Erik Karlsson Monica Lindroth Jan-Erik Svecke Jan Zetterman Styrelsen för Näringsliv och Kultur Kurt Lodenius, ordförande Stiftelsen Näringsliv och Kultur Åsa Andersson Rolf Holmberg Ann Lewerentz Anette Ländin 9

10 Ansökan om bidrag Kontaktperson är Karolina Losell, tel: e-post: Karolina Losell, Verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser. 10

11

12 Roslagens Sparbanks Stiftelser Box 236, Norrtälje Omslagsbild: Gisela Pacerek.Text & Foto: Karolina Losell. Tryck & Original: Affärstryckeriet, Norrtälje 2014.

Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning. Årsberättelse

Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning. Årsberättelse Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsberättelse 2014 Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i Roslagen genom att vara en Sparbank

Läs mer

Roslagens Sparbanks Stiftelser. Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning. Årsredovisning 2009

Roslagens Sparbanks Stiftelser. Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning. Årsredovisning 2009 Roslagens Sparbanks Stiftelser Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsredovisning 2009 Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i

Läs mer

Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning

Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsredovisning 2011 Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i Roslagen genom att vara en Sparbank

Läs mer

Årsredovisning 2007. Roslagens Sparbanks Stiftelser. Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning

Årsredovisning 2007. Roslagens Sparbanks Stiftelser. Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Årsredovisning 2007 Roslagens Sparbanks Stiftelser Näringsliv och Kultur Forskning och Utbildning Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt! Roslagens Sparbank vill påverka och driva utvecklingen i

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Sökande Ändamål Kategori Sökt Beviljat Andel % Kommun Företagande Hultsfreds Handel Hultsfredsdagen företagande 5 000 5 000 Hultsfred Green Teens Take action contest

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2008-04-30. BILAGA Eva, Britt, Bente, Irena 3. OA-nämndens mål 2009. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2008-04-30. BILAGA Eva, Britt, Bente, Irena 3. OA-nämndens mål 2009. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 21 maj 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Delårsbokslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013

ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013 ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013 FÖRENINGAR 280 000 kr Omräknade bidragsnivåer Lokalbidrag max belopp 11 100 kr BJUVS TK s T-HALL 180 000 kr Anläggningbidrag

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandboken är framtagen av Bodil Ström Holst Annika Terner Irene Jankowiak I Eva Pärt Enander I Förord På Zontas internationella hemsida samt på Zonta

Läs mer

Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing

Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing 1 Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing Ansökningshandlingarna sänds i en samlad försändelse och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast den 15 april 2015 2 2015 års stipendie

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

Arvsfonden i Kalmar län

Arvsfonden i Kalmar län Arvsfonden i Kalmar län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Monica Blomström Handläggare projektstöd Hanne

Läs mer

Yhur vill. där viljan finns går en väg. miljöpartiet utveckla kommunen? öppna och läs! norrtälje kommun

Yhur vill. där viljan finns går en väg. miljöpartiet utveckla kommunen? öppna och läs! norrtälje kommun Yhur vill miljöpartiet utveckla kommunen? öppna och läs! där viljan finns går en väg norrtälje kommun Där viljan finns går en väg Miljöpartiets väg är förnyelse Vi vill se en ny samtalskultur i kommunen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-02-03 kl. 09:00-12:00 1-14 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Produktion och design: NOBEL & RADON AB, foto: Billy Adolfsson och Anders Wahlström, tryckeri: Printgraf AB -2008 ÅRSBERÄTTELSE 2007 SID 2

Produktion och design: NOBEL & RADON AB, foto: Billy Adolfsson och Anders Wahlström, tryckeri: Printgraf AB -2008 ÅRSBERÄTTELSE 2007 SID 2 Årsberättelse 2007 Produktion och design: NOBEL & RADON AB, foto: Billy Adolfsson och Anders Wahlström, tryckeri: Printgraf AB -2008 ÅRSBERÄTTELSE 2007 SID 2 SID 3 En bra historia I det gamla bondesamhället

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Bo, leva och verka i hela Norrtälje kommun. www.centern.nu

Bo, leva och verka i hela Norrtälje kommun. www.centern.nu Bo, leva och verka i hela Norrtälje kommun www.centern.nu Centerpartiets framtidsbild av en bra kommun Hela kommunen ska leva och utvecklas. Boende, näringsliv, vård och skola är mer mångsidigt i hela

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes 9 april 18:00 Administrativa frågor : Statusrapporten: I Norge har man börjat sätta samman rapporten. I Sverige är det deadline nästa vecka.

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ATT SÖKA PÅ SÄRSKILDA MERITER: Varje höst antas minst 5 % till Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Business and Economics

Läs mer

Vi skapar Åternäring!

Vi skapar Åternäring! Vi skapar Åternäring! Som fristående sparbank bestämmer vi själva vad vi vill återinvestera vår vinst i. Läs mer om hur vi ger tillbaka och tillför näring till bygdens företag, ungdomar och föreningar.

Läs mer

Arvsfondens verksamhet

Arvsfondens verksamhet Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projekt- och lokalstöd Våra satsningar Ett arvsfondsprojekt berättar Arvsfondsprojekten.se Mingel, vi bjuder på kaffe

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SeniorNet Roslagen 802430-7160

SeniorNet Roslagen 802430-7160 Årsredovisning 2010 SeniorNet Roslagen 802430-7160 20100101-20101231 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Bilagor Webbplatsstatistik... 1 Medlemsstatistik... 2 Revisionsberättelse...

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer