regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer"

Transkript

1 Landräddningen skapar ett varmare samhälle Jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss och hjälper varandra. PLATSEN PÅVERKAR HÄLSAN Forskare samlas i Gävle för att knäcka koderna som visar platsens inverkan på hälsa och välmående Vi ses ofta som en udda fågel PROFESSOR JESPER TEGNÉR 1

2 Det är en spännande resa vi startat JOHAN P BÅNG Managing Director/CEO Ett år har gått av det tioåriga innovationsprogrammet GeoLife Region. Hur går det? Det har varit ett spännande år. Vi har arbetat med byggande och projekterande. Hur vi ska göra saker, vad är viktigast att börja med, och vilka vill lägga ned arbete i processen. Massor av möten, regionalt, nationellt och internationellt har präglat året och intresset är mycket stort, många vill vara med och utveckla Gävleregionen till världens första GeoLife Region. Den plats i världen där man bäst förstår platsens påverkan på vår hälsa och hur vi som människor kan få verktyg och information för att leva hälsosammare och må bättre. Vad gör ni just nu? Vi lägger mycket krut just nu på att forma vårt Geo Life Innovation System, att etablera forsknings- och innovationsstrukturer. Detta är breda processer i samverkan med en lång rad olika aktörer. Mycket arbete sker tillsammans med regionens inkubator Movexum och de olika aktörerna i regionens innovationssystem. Ska vi lyckas med vår målsättning måste vi i början lägga mycket tid på att skapa en plattform och processmodell som blir basen för forskare, innovatörer, företag Med ett starkt varumärke GeoLife Region kan vi profilera oss globalt som en spännande plats att växa upp, bo och verka i. och användare. Det är bara med deras gemensamma krafter vi kommer att nå våra mål i Geo Life Region. Vad har varit mest spännande så här långt? Att vi redan fått igång några forskningsprojekt som ska syna platsens påverkan på vår hälsa och prestation, samt det internationella intresset för att på plats här i Gävleregionen delta i utvecklingsarbetet. Ett av Kinas största företag inom Geografisk informationsteknik har etablerat sitt huvudkontor för Europa här i Gävle. Sedan finns det massor av olika små och större händelser som påvisar engagemang och vilja av att skapa ett nytt innovationssystem här i Gävleregionen inom Geo och Hälsa. Det är ett nytt spännande kunskapsområde som vi tillsammans ska ge ett innehåll som bidrar till utvecklingen av vår regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer och sjuttio nya företag? Med det långsiktiga stödet vi får från Vinnova kan vi tillsammans skapa ett innovationssystem i världsklass. Med ett starkt varumärke GeoLife Region kan vi profilera oss globalt som en spännande plats att växa upp, bo och verka i och med nya forsknings- och innovationsmiljöer gör vi oss attraktiva för kreativa och engagerade människor som lockas hit och att bidra. Vi har ett utmanande och spännande arbete framför oss, att tillsammans skapa dessa förutsättningar. Det är ett arbete som är mycket större än Future Position X, men vi driver på och initsierar processer och huserar olika typer av projekt för att bidra till skapandet av GeoLife Region, och att vi når våra mål. Nummer Ges ut av Future Position X. Text där ej annat anges: Thomas Sandberg. Foto där ej annat anges: Fredrik Fransson, Svart Pist Publishing. Art director: Martin Ekman, Svart Pist Publishing. Produktion: Svart Pist Publishing. Tryck: Gävle offset. Upplaga: ex. Besöksadress: Nobelvägen 2, Gävle. Teknikparken i Gävle, Hus Uppfinnaren. Telefon: E-post: Webb: fpx.se Position 7 Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp, säger Jesper. 23 Forskare och innovatörer har ofta begränsad tillgång till relevanta test- och utvecklingsmiljöer. För att ta sig runt detta problem har företaget Esri ställt sin test- och utvecklingsplattform till Geo Life Regions förfogande. 24 Projektet startade under Future Position X:s flagg 2007, men sedan två år tillbaka drivs det som ett eget företag. Nu vill Criss AB:s vd Peter Lockbacken ta nästa steg i utvecklingen. 25 ITmaskinen är ett av flera medlemsföretag i Future Position X. Vd:n Ita Grossmann tror inte att företagets utveckling gått lika snabbt utan klusterorganisationen. De har verkligen levererat, säger Ita. 26 Arbete pågår Christer Lindström är entreprenören bakom 4Dialog och vd för teknikföretaget. Nu vänder han blickarna mot Gävle. Position 14 Detta hände Bandyspelaren Ville Aaltonen är friskpilot nummer ett. I hans fotspår kommer personer att vandra under en tioårsperiod. 10 Innovatörer, forskare och företagare samlas ännu en gång i Gävle för att diskutera platsens påverkan på människan. 12 Jörgen Edsvik är kommunalråd i Gävle. Vi tog 39-åringen på pulsen när det gäller positionsarbetet. 22 Här är hjälpmedlet som kan höja livskvalitén för miljontals äldre personer. Potentialen är enorm, säger professor Gurvinder Singh Vik. 2 3

3 notiser U-Test i Horizon 2020 Future Position X medverkar i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Det specifika projektet heter U-Test ( U står för uncertainty=osäkerhet). Cyber-Physical Systems (CPSS) används alltmer i verksamhetskritiska områden som tex. hälso- och sjukvård, hanteringssystem för farligt gods mm. Systemen måste vara tillförlitliga, robusta, säkra och osäkerheter ska identifieras. Sammantaget handlar det alltså om systems pålitlighet. I projektet ska forskare, industri och intressebärare arbeta tillsammans för att i hälsooch sjukvårdssektorn öka förmågan att validera CPSS. En väg att uppnå detta är genom systematiska och automatiserade tester såsom Modellbaserad testning (MBT). Vid sidan av Future Position medverkar, ULMA, Spanien, Fraunhofer FOKUS, Tyskland, Smartesting, Frankrike, Nordic Medtest, Sverige samt Oslo Medtech som leder projektet. KARTDAGARNA TILL GÄVLE Vi välkomnar Kartdagarrna tillbaka till Gävle, säger Therese Öhman på Future Position X och ser glad ut. Våren 2016 jubilerar Kartdagarna. Då har 40 år passerat sedan evenemanget genomfördes första gången i Gävle. Kartdagarna har under många år varit utlokaliserade till bla. Jönköping, men är nu alltså tillbaka i Gävle, den internationellt prisbelönta GIS-staden. Kartografiska sällskapet som arrangerar Kartdagarna räknar med 2000 besökare. Vi vill att kongressen ska vara landets ledande, bl. a. inom historisk och modern kartografi, fotogrammetri, geografiska informationssystem och geografisk informationsteknik, säger Peter Wasström i Kartografiska sällskapet. Högskolan i Gävle ökar Antalet ansökningar till Högskolan i Gävle ökade i år med åtta procent jämfört med Nationellt minskade ansökningarna med drygt en procent. Högskolan i Gävle hör alltså till dem som ökar. För universitet och lärosäten med blandat utbildningsutbud hamnar Hög skolan i Gävle på andra plats efter Örebro universitet bland förstahandssökande personer sökte till Gävle och terminsstarten hösten Grupp jobbar för att vässa regionen Gävleregionen är industrität med världsledande exportföretag i spetsen. Företag som effektiviserar, automatiserar och producerar allt mer, men med färre anställda. Samtidigt växer tjänstesektorn och står för de nya arbetstillfällena. För att blomstra och vara konkurrenskraftigt även i framtiden behöver näringslivet breddas med nya branscher samtidigt som nuvarande stärks och stöttas. Mot denna bakgrund jobbar en arbetsgrupp för att synliggöra vad som krävs för att skapa en miljö som breddar och stärker näringslivet och bidrar till en välmående växande Gävleregion. Gruppen 4 består av Tove Elvelid, Gävle kommun, Per-Arne Wikström Högskolan i Gävle, Ulf Borbos, Movexum samt Johan P Bång, Future Position X. Tankarna pekar mot behovet att stimulera utbytet mellan företag och branscher och öka det ömsesidiga flödet av kunskap och idéer mellan näringsliv och forskare vid Högskolan i Gävle. Gränsöverskridanden och utbyten mellan forskare, företag, entreprenörer och kommun som driver fram en lockande grogrund för nationella och internationella kunskapsföretag och som ger globala avtryck. Smittspårning på förskolor i Gävle Future Position X utvecklingsprojekt med smittspårning på förskolan Uppfinnaren i Gävle är avslutat. Samtidigt har idén med smittspårning växlats upp och drivs nu av företaget Temagon AB i samarbete med Region Gävleborg och Gävle kommun. Nu medverkar sju förskolor i Gävle i ett utvidgat utvecklingsprojekt, berättar Lasse Palm på Temagon. Pedagogerna på förskolorna rapporterar dagligen via Internet in status på sjukläget bland barnen utifrån sju tydligt definierade symptom som kan indikera ett annalkande utbrott av en smittsam sjukdom. Efter uppsatta kriterier får 5 smittskyddsläkare Signar Mäkitalo på Gävle sjukhus automatiskt larm och kan innleda eventuella insatser för att stävja eller lindra ett utbrott av tex. influensa eller vinterkräksjukan. Ofta kan det handla om ganska enkla men effektiva insatser som att personalen på förskolorna ska vara extra noga med handhygien eller att vistas ute mer med barnen, men också informera föräldrar om att hålla barnen hemma då första symptom yttrar sig, berättar Lasse Palm, som hoppas kunna kommersialisera systemet inom något år. Stort intresse har visat sig från miljö- och hälsoansvariga i en rad kommuner. Lantmäteriet släpper data Från den första juli är Lantmäteriets Översiktskarta för hela Sverige fri. Med i paketet med Öppna data är också en öppen geodatatjänst och en förenklad höjdmodell. Såväl allmänhet som privata och offentliga aktörer får fri tillgång till många av de kartor som används i samband med friluftsliv, transporter och översiktlig planering. Det är ett viktigt steg mot ett fullständigt öppnande av geografiska data, säger Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson. För att öppna all geografisk data, till exempel flygbilder, högupplösta höjddata och adresser, krävs dock politiska beslut om b.la. finansiering. Den 1 januari 2016 släpps sedan Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande realtidstjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet.

4 Bandyspelaren Ville Aaltonen var startskottet, men målet är satt längre bort än vid kortlinjen. I immunsystemet hoppas Jesper Tegnér hitta varningssignalerna som kan ge en tidig varning och förhindra att vi blir allvarligt sjuka. Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp, säger Jesper. N y- och ombyggnationerna vid Karolinska Institutet verkar aldrig vilja ta slut, men att hitta en parkering vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) går ändå förhållandevis lätt. På femte våningsplanet har Jesper Tegnér sitt kontor och när 52-åringen tar emot oss omkullkastas våra förutfattade meningar om hur en professor ser ut. I hans outfit sticker det svart-lila skärpet som ser ut som en slips, om det inte faktiskt är en sådan, ut mest. Haha, jo då. Jag har fått höra förut att jag inte ser ut som någon typisk professor, säger Jesper när vi tar upp ämnet om att han sticker ut. Hans bakgrund är också väldigt speciell eller vad sägs om hans snabbresumé när det kommer till utbildning. Jag började med att studera till läkare, men det var mest för att kunna forska. Inte för att jobba som läkare, säger Jesper snabbt. Han tog också två andra grundexamina. En med matematik som huvudämne, samt fysik och datalogi och ytterligare en med teoretisk filosofi som huvudämne kombinerat med psykologi och lingvistik. Han doktorerade också i medicin med inriktning mot neurovetenskap i slutet av 1990-talet samtidigt som han läste två års doktorandkurser i ren och tillämpad matematik. Jag var något av en överliggare som pluggade massa saker och det var väldigt konstigt på den tiden. Folk frågade; ska du inte ha något jobb? Men jag gjorde bara det jag var intresserad av och i dag har jag stor nytta av att jag läst tvärvetenskapligt över gränserna. Jesper tillbringade också tre år i Boston där han arbetade med nervsystemet, genetik och genomiska reglerkretsar vid Sloan Center for EN U DDA FÅGEL JU INTERV Jesper Tegnér fotograferad på hans kontor på Centrum för Molekulär Medicin. 6 7

5 så kallade epigenetiska förändringar vilket gjorde att muskelcellerna använde sitt DNA på ett nytt sätt. En slags molekylär spegel till vad som händer under träning. Denna studie uppmärksammades inte minst av New York Times och vi tror att vi kan hitta liknande effekter hos immunceller vilket är viktigt eftersom dessa celler reglerar i många fall balansen mellan hälsa och sjukdom. Vi söker svaret på hur rörelse och träning påverkar Villes celler och speciellt hans immunceller och hur de i sin tur påverkar användningen av DNA:t och därmed kroppens status och funktion, säger Jesper Tegnér. Computational Science och Center for Biosystems. I dag leder han ett forskarteam på 25 personer vid CMM och hans avdelning kunde nyligen kvittera ut högsta betyget i en extern utredning av KI i Stockholm. Vi ses ofta som en liten udda fågel, men vi är internationellt ledande i det vi gör och att få ett kvitto på det känns skönt att ha i ryggen. Vi möts med respekt. HANS FORSKARTEAM BESTÅR till 80 procent av personer som kommer från andra länder än Sverige och de har väldigt olika bakgrund där några är läkare eller medicinare, andra molekylärexperter, fysiker och matematiker. De här personerna tänker väldigt annorlunda, men mitt jobb består i stor utsträckning av att hitta synergieffekterna. I bland går det helt åt skogen, men oftast blir ett plus ett tre och det tror jag till stor del beror på mina intressen och bakgrund. Jesper själv har två olika drivkrafter en abstrakt och en konkret som ska lira tillsammans. Han vill dels förstå fundamentala processer som hur livet och celler fungerar, men arbetar också för att genom komplexa system hitta lösningar på varför vi drabbas av vissa sjukdomar. Det sistnämnda leder oss också in på det projekt som Future Position X startade för ett år sedan tillsammans med KI då bandyspelaren Ville Aaltonen regelbundet började använda kroppssensorer och lämna blodprov. Vi söker svaret på hur rörelse och träning påverkar Villes celler och speciellt hans immunceller och hur de i sin tur påverkar användningen av DNA:t och därmed kroppens status och funktion. De avancerade blodanalyserna är ett fönster in i kroppen och vårt DNA, vilket vi också kompletterar med livsstilsdata. Vår idé är att genom att lyssna på och registrera Villes immunsystem i hög molekylärupplösning över tid så hoppas vi kunna säga vad som håller på att hända i kroppen och det är intressant dels vad gäller olika sjukdomar, men också för att ge molekylära svar på vad hälsa och välmående består av. I ett samarbetsprojekt så gjorde forskarlaget nyligen upptäckten av hur träning omprogrammerade muskelcellerna. Träningen inducerade I FRAMTIDEN HOPPAS Jesper att vi alla kan ta ett enkelt blodprov hemma, identifiera de mest kritiska signalerna med ett microchip kopplat till en databas. Genom att följa dessa förändringar över tid så kan vi på så sätt förebygga eventuella sjukdomar, men också öka välmåendet. Vi ser i dag att det är tekniskt möjligt att samla den här typen av data om immunsystemet och kan vi då få de tidiga signalerna på någon typ av förändring kanske vi kan se tidiga tecken på en cancertumör eller kroniska inflammatoriska sjukdomar. På så sätt kan vi hamna steget före en rad olika sjukdomar och erbjuda preventiv medicinering istället för reaktiv medicinering. Vi kan också lära oss mer om vad som gör att vi mår bra och kanske påverka motsvarande mekanismer i positiv riktning. NÄR VI TRÄFFAR Jesper håller Ville Aaltonens data precis på att köras i en sekvensmaskin och hela forskningsteamet är spända på resultatet. Det har aldrig tidigare gjorts en liknande studie, men min förhoppning är att vi kan förutsäga att vissa typer av immunceller påverkar hur det går för Ville på träning och match och hur han mår. Det skulle vara intressant om vi kan se de signalerna redan en eller två månader innan. Jag har en hypotes om att Villes fysiska status kommer att avspegla sig i immunsystemet. Extremt intressant blir projektet när det är dags att lägga i nästa växel. Det är tacksamt att ha en intresserad atlet som Ville att testa på, men riktigt spännande kommer det att bli först när vi kan anamma metoden på gemene man. Jag skulle själv vilja ha det här som en 50 plus-gubbe för att se om någonting är på gång i min kropp. Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp. Och är inte vi i Sverige där inom fem år, då kommer någon annan att vara där. För utvecklingen går otroligt fort. Innovationspotentialen i projektet är enorm. n Så här ser klockan ut som mäter värden i din kropp. Bli en friskpilot Bandyspelaren Ville Aaltonen är friskpilot nummer ett. I hans fotspår kommer personer att vandra under en tioårsperiod. Syftet med Friskpilotsprojektet som ingår i Geo-Life Region är att få veta mer om hur miljön och platsen påverkar den enskilde individens hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att antalet friskpiloter ska bli så stort att forskarna ska kunna välja en specifik grupp människor att studera. Bandyspelaren Ville Aaltonen var först ut och han har varje månad under ett års tid lämnat ett blodprov som analyseras av forskare på Karolinska Institutet (KI). I dag är en person inom vården i startgroparna för att göra samma sak och senare planeras ett 30-tal KOL-patienter att bli friskpiloter. Vem som helst kan anmäla sitt intresse för att bli friskpilot och det kostar ingenting. På aktiva friskpiloter idag mäts bland annat hudtemperatur, puls och aktivitetsnivå. Informationen som samlas in genom en klocka på armen synkas sedan i en databas en gång per dygn. Friskpilotens vinst är att det ger en ökad självmedvetenhet, vilket i sig kan vara en motivationshöjare när det gäller exempelvis fysisk aktivitet och välbefinnande. Jörgen Kunnari ser ur Future Position X:s synvinkel flera fördelar med uppdraget. Det är helt klart en win-win-situation och vår målsättning är att det ska ge bättre folkhälsa. Vi hoppas också att det ska komma fram saker via vårt arbete med friskpiloter som ger en ökad innovationskraft, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt, säger Jörgen. n Mätinstrumentet som fästs på kroppen PROGRAM I TIO ÅR Det specifika Friskpilot-projektet med bandyspelaren Ville och analyserna av blod leds av Future Position X tillsammans med Region Gävleborg, Karolinska Institutet och Bollnäs Bandy. Samarbetet är en del av det tioåriga programmet Geo-Life Region och delprojektet Geo Sports Center som finansieras bland annat av Vinnova och Region Gävleborg för att genom forskning och utveckling skapa nya innovationer inom hälsa och geografisk information. 8 9

6 Ka n ad a Engla nd USA Gävle Australi en Kin a Runda bordet är tillbaka Innovatörer, forskare och företagare samlas ännu en gång i Gävle för att diskutera platsens påverkan på människan. Målet är nya kunskaper som genererar nya tjänster och produkter samt förbättrad folkhälsa och ökat välbefinnande för individen. F Roland Norgren är processledare på Future Position X. uture Position X anordnar årligen rundabordssamtal med internationella forskningsledare från Australien, Canada, USA, Kina, Storbritannien och Sverige som representeras av forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle. Forskarna är samlade i tre dagar för föreläsningar, studiebesök samt många och långa intressanta och inspirerande samtal. Idén med att samla toppforskare från olika områden kring ett runt bord (nåja) är att de ska bryta ny mark. När forskare i Geografisk Informationsteknik möter hälsoforskare räknar vi med att helt nya aspekter värker fram, säger Roland Norgren, processledare på Future Position X. Två kunskapsområden möts och ett helt nytt växer fram. GeoHälsa. Det är oerhört spännande. Ledningen för arbetet med Geo Life Region vill på djupet syna platsens och rörelsens påverkan på individens hälsa och välmående. Man vill mäta in människan. Men det är inte enkelt. Eftersom människan är i rörelse kan mätningarna inte göras med statiska standarder, säger Roland Norgren. Ska vi kunna mäta in och förstå människan behövs nya typer av mätinstrument, nya sätt att hantera information samt nya modeller och sätt att tolka samband och orsaker. När vi har dessa kan vi också vinna en djupare kunskap om platsens påverkan på vår hälsa och vårt välmående. Och det här tror vi att våra skarpa forskare runt bordet kommer att knäcka, avslutar Roland och ler förtröstansfullt. Gloria ska följa KOL-patienter P rofessor Malcolm Campbell från Aukland, Nya Zealand har tidigare suttit med vid rundabordssamtal med internationella forskare som Future Position X arrangerar. År 2010 och 2011 drabbades staden Christchurch på NZ av omfattande jordbävningar. I samband med återuppbyggandet av den centrala stadskärnan bildades organisationen Sensing City. Organisationen är bla. drivande för att med nya smarta sensorer i byggnader och stadsmiljö skapa en bättre stad att leva och arbeta i. Paralleller finns till projektet Smart City som Future Position X drivit. Vid ett av rundabordssamtalen introducerade Malcolm Campbell ansatsen att studera platsens betydelse för KOL-patienters hälsotillstånd. Inom ramen för Geo Life Region inleds nu ett forsknings- 10 projekt mellan Nya Zealand och Sverige. En grupp KOL-patienter i båda länderna ska förses med inhalatorer som registerar plats och position. De KOL-drabbade använder sina inhalatorer för lindring när besvären blir mycket påtagliga. Genom att registrera plats, position och tidpunkt när inhalatorerna används så hoppas forskarna få kunskap som leder till mer anpassad medicinering och anpassade beteenden på individ- och gruppnivå. Den svenska delen kommer att ledas av professor Gloria Macassa, HIG. Det ska bli mycket intressant att medverka i det här forskningsprojektet och för mig som folkhälsovetare är det otroligt spännande med en samverkanssmiljö med forskare inom Geografisk Informationsteknik och innovatörer. Och att det sker i Gävleregionen. Gloria Macassa leder arbetet från Högskolan i Gävle. 11

7 FRÅGOR & SVAR En tydlig fråga är Geodata Jörgen Edsvik är kommunalråd i Gävle. Vi tog 39-åringen på pulsen när det gäller positionsarbetet. Gävle har beskrivits som Europas GIS-huvudstad och Future Position X har dessutom fått ta emot ett av världens främsta priser för utvecklingsarbetet inom GIS Geospatial World Leadership Award 2013 Gävle Geospatial Business Hub. Hur ska kommunen förvalta detta på bästa sätt och vilka aktörer är de viktigaste i arbetet? De befintliga ingående huvudaktörerna i Future Position X med exempelvis Esri, Lantmäteriet och Gävle kommun är viktiga. Dessutom alla nya företag som bildas i denna innovativa miljö. Högskolan är också avgörande för att knyta ihop akademi, samhälle och företagande. Vad betyder det för Gävle kommun att man är världsledande inom GIS? Det är en tillväxtmöjlighet med nya företag och arbetstillfällen som också bidrar till en ny identitet kring Gävle som en stad där vi fångar ny teknik och nya möjligheter. Om vi själva sedan fångar möjligheterna i GIS kan GILLAR ATT VARA UTE I SKOGEN Namn: Jörgen Edsvik. Ålder: 39 Familj: Fru, en dotter och en katt Yrke: Tidigare utvecklingsstrateg på Region Gävleborg. Nu kommunalråd i Gävle. Intressen: Samhällsutveckling, idrott, musik. Smultronställe i Gävleborg: Vid en brasa i tysthet vid en tjärn i Hälsingland. 12 vi effektivisera egen verksamhet och förstärka planeringsunderlagen i en växande stad. Hur kan kommunen vara med och bidra till att Gävle ska behålla sin ställning som Europas GIS-huvudstad? Viktigaste frågan är att kommunen själv är bra på att använda och utveckla lösningar inom GIS. Detta ger en god grund att stå på i andra projekt, processer eller kluster. Särskilt bra är det om GIS används flitigt i den kommunala kärnan som omvårdnad och utbildning, men även inom stadsplaneringen. Kommunen har också fler möjligheter. En av dessa är att vi nu startar en utredning kring möjligheterna med fria Geodata. Du sitter själv med i Beredningen för samhällsbyggnad på SKL. Vad kommer du att bidra med där? Frågan om geodata blir viktiga att diskutera. I övrigt möjligheterna att nyttja GIS som stadsplaneringsverktyg. n Chef för din hälsa Katarina Wijk är sedan i mitten av mars 2015 ny forsknings- och utvecklingschef i Region Gävleborg och sedan tidigare är 42-åringen chef för Samhällsmedicin Gävleborg. En röd tråd i båda mina uppdrag är att jag försöker se möjligheterna istället för hindren. Jag lyfter gärna upp de goda exemplen i samhället, säger Katarina. I sitt uppdrag som chef för Samhällsmedicin ligger en stor del av Katarinas fokus på folkhälsan i Gävleborg. Det är en väldigt komplex fråga med många aktörer, varav Region Gävleborg är en, och det är ett stort pussel som ska läggas. Vi kan inte lägga ansvaret på varje enskild individ eftersom folkhälsan präglas av vår barndom då vi själva inte bestämde villkoren. Vi jobbar hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande redan i dag och vill fortsätta med det i framtiden också. Gävleborg har idag en högre arbetslöshet, en större andel människor som lever med osunda levnadsvanor och utbildningsnivå bland invånarna som är lägre jämfört med övriga Sverige. Men jag vill inte måla allting i svart utan väljer att se möjligheterna. Folkhälsa kan mätas på flera olika sätt och även om vi avviker i negativ bemärkelse i vissa delar visar undersökningar där man frågat folk i länet om deras hälsa att vi ligger i nivå med övriga riket. Jag ser det som att vi har en stor utvecklingskraft. KATARINA VÄLJER ALLTSÅ att vara positiv i sin syn på Gävleborgs folkhälsa och återkommer flera gånger under intervjun till att hon vill göra länet mer jämlikt. Det kommer att krävas ett stort mod från olika beslutsfattare eftersom det kommer att krävas satsningar på vissa grupperingar, vilket i sin tur innebär att man kanske måste nedprioritera andra delar. Vi behöver ha mer likvärdiga förutsättningar i samhället. Katarina nämner skolan som ett konkret exempel. Vi är duktiga på många saker idag, bland annat skolan som fungerar väldigt bra och vi fostrar barnen i en god miljö. Vi ser ändå en del variation i länet mellan kommunerna, men även på skolor inom samma kommun, och där har vi en utmaning och möjlighet att göra dessa mer likvärdiga. UTBILDNINGSNIVÅN är också en parameter som påverkar folkhälsan och i sitt nya arbete som forsknings- och utvecklingschef i Region Gävleborg ser Katarina naturligtvis Högskolan i Gävle och Future Position X som en stor resurs. Det är svårt för mig att rangordna olika klusterorganisationer, men Future Position X har visat innovationskraft där nya företag skapats, vilket i sin tur gett nya arbetstillfällen. Forskningen på högskolan är också viktig och kan den fortsätta tvärvetenskapligt där olika kompetenser möts och samarbetar är jag övertygad om att det kommer att ge synergieffekter även i framtiden. n 13 NY PÅ JOBBET GÄVLE TVÅA I LANDET Namn: Katarina Wijk. Ålder: 42. Familj: Man, två barn 9 år respektive 11 år. Yrke: Forskning- och utvecklingschef samt Samhällsmedicinsk chef. Fil doktor och Docent. Smultronställe i Gävleborg: Gävleborgs kustområde.

8 OPERATIVA ARBETET 1/1 Då 2013 kliver över till år 2014 så hamnar vi i det årtal då Future Position X inleder det operativa arbetet avseende forskning och utveckling av nya tjänster och produkter i det tioåriga omfattande programmet Geo Life Region. NY WORKSHOP 3/2 Workshop med Oslo Medtech och Apertus för att identifiera gemensamma projekt inom begreppet Geo Health. LUNCH MED PRINS DANIEL 6/2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besökte Gävle. Under dagen genomfördes seminarier på Polhemsskolan och Högskolan i Gävle med fokus på entreprenörskap. I samband med lunchen var flera gäster inbjudna som tex Future Position X verksamhetschef Johan P Bång och Movexums VD Ulf Borbos. KOMPETENSFÖRSÖRJNING 7/2 Tema kring kompetensförsörjning i Gävleregionen. En del i Future Position X engagemang i projektet Creative Office som drivs av Sandbacka Park. Syftet är att kraftsamla för att tillvarata initiativ och arbetssätt att utveckla regionens näringsliv och kompetensbehov. BANDY 8/2 Geo Sports Center Bollnäs invigs och presenteras publikt under derbymatchen i bandyns elitserie mellan Bollnäs Bandy och Söderhamn Broberg. BESÖK AV UNGA FÖRETAGARE 19/2 Ett 50-tal unga företagare från Spanien, Belgien, Italien, Ungern och Sverige gästar Future Position X för att studera arbetet med innovationer och utveckling av nya produkter och tjänster. Ungdomarna är här i samband med Ung Företagsamhet Gävleborgs årliga Mässa Våga Vara Egen som i år arrangeras i Gävle, Gavlerinken. GEO HEALTH HACKATHON 28/2 Under 24 timmar tävlade 5 lag med att skapa nya hälsoapplikationer under temata Apparna som mäter dig verktyg för förbättrad hälsa och förändrad livsstil. Vann gjorde Lloyd Smith, Izabella Ask och David Steadson i laget Fit Together. SJÄLVMÄTNING FÖR BÄTTRE HÄLSA 11/2 Klusterträff med Ola Cornelius, grundare av nätverket Quantified Self Stockholm, (QS), som är en global gräsrotsrörelse för självmätningar som grundades i San Fransisco Olas kunskap inom hälsa och teknik väckte stort intresse och inspirerade många lyssnare att tänka i nya innovativa banor. MINISTERBESÖK 4/3 Socialdemokraternas Magdalena Andersson (numera finansminister) besöker Future Position X för att uppdatera sig angående regionens resurser inom Geografisk Informationsteknik. ESRI Sveriges vd Lars Backhans medverkade också. STORT KOMMUNALT INTRESSE 5/3 Uppföljande möte med organisationen Landräddningen och Gävle Kommun. Landräddningen är en larm- och stödfunktion som bygger på socialt engagemang och medmänsklighet. Hjälpbehövande och volontärer/landräddare knyts samman via en app i mobilen. Gävle kommun visar stort intresse. FRISKPILOTERNA ÄR IGÅNG 19/3 Förste friskpiloten är igång. Ettusen personer kommer att knytas till GeoLife-programmet som testobjekt för forskare och företag som vill testa tjänster och produkter. Syftet är att syna platsens påverkan på den enskilde individens hälsa. Första friskpilot är Ville Aaltonen, elitspelare i Bollnäs Bandy. Detta är också starten på det forskningsprojekt som drivs av Karolinska Institutet i samarbete med Future Position X, Bollnäs Bandy och Region Gävleborg. Man ska studera platsens och träningens påverkan på DNA och RNA. 14 PALM SPRINGS 12/3 Future Position deltar på evenemanget Esri Developer Conference i Palm Springs, USA. Viktig ingrediens var diskussion med Jack Dangermond CEO, Esri Inc. om bolagets del i de kommande åren inom Geo Life Region-programmet. 15

9 ROUND TABLE MEETING 23/3 För andra året genomförs den tre dagar långa internationella forskarkonferensen, Round table meeting. Syftet är att initiera framtida forskningsprojekt inom sport, hälsa och positionering. Forskningsledare från Sverige, Australien, Canada, USA, Kina och Storbritannien deltar. ANVÄNDBARHETSTEST 8/4 Robert Magnusson (Nordic MedTest) och Solgerd Tanzilli (Future Position X) presenterar ett användbarhetstest på Testforum 2014 i Stockholm. Föredraget har rubriken Test av vård-it så kommer användbarhetstest att ge effektivare och säkrare vård. PRISVINNARE 9/5 Regionen har utsetts till vinnare av Geospatial World Leadership Award Geospatial Business Hub, som är ett av världens främsta priser inom GIS. EU-BESÖK 21/5 EU-parlamentarikern Mikael Gustavsson (V) och ordf. i Jämställdhetsutskottet besöker Future Position X för att förkovra sig i ämnet Geografisk Informationsteknik. Han testar också ett flertal hälsosensorer. BESLUT OM GEOSTAR 1/4 Det kinesiska teknikföretaget Wuda Geoinformatics Co, beslutar att dotterföretaget Geostar Europé ska öppna sitt huvudkontor i Gävle. Geoinformatics har besökt Gävle ett flertal gånger och imponerats av den samlade kompetensen, därav beslutet om Gävleetableringen. SMARTA KLÄDER FÖR BLINDA 22/4 Smarta kläder visar vägen för motorcyklister och blinda. Dr. Tracy Hammond är världsledande forskare inom smart teknik som underlättar vår vardag. Hon besöker Gävle, forskare och företag för att finna gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt samt kommersialiseringsmöjligheter. BARNHACK I GÄVLE 29/4 Future Position X och stiftelsen.se arrangerar Barnhack på Teknikparken i Gävle för barn som vill prova på programmering tillsammans med sina föräldrar. Tanken med med barnhacket är att ge en grundläggande förståelse för programmering, språket vi använder för att instruera tekniken i vår omvärld. SEMINARIUM OM KINA 22/5 Halvdagsseminarium under rubriken Hållbara affärer på den kinesiska marknaden, arrangerat av Business Sweden, Invest in Gävleborg och Future PositionX. ÖPPNAR MÄSSA I KINA 24/5 Future Position X deltar i öppnandet av den Fjärde Film & TV-mässan i södra Kina I samband med mässan stadfästes också samarbetet mellan Future Position X och HOTCHN. Bolaget finns nu som stöd när det gäller bla. image och PR åt klustrets medlemsföretag. AMBASSADÖR 27/5 Kenyas ambassadör dr Joe Sang gästar Future Position X. Han vill framförallt diskutera hur geografisk information kan användas inom miljö, hälsa, sjukvård och stadsplanering. PÅ PLATS I VISBY 1/7 Tillsammans med Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg finns Future Position X i Almedalen i Visby. Dagen i evenemangstältet leds av Ulrika Beijer och Täppas Fågelberg som gör intervjuer. Under dagen kunde besökarna också följa Malin Boström som löpte maraton runt Visby. Malin var utrustad med avancerad GPS-teknik och hälsosensorer, data som presenterades i realtid i tältet. HÄSTKLUBBAR I KINA 3/7 Gymnasieskolan Naturlära i Undersvik, Hälsingland inleder utbildningssamarbete i hästskötsel med Kina. Ett resultat av att Future Position X kopplade samman Naturlära med hästklubbar i Kina som frågat efter kunnande och utbildning i hästhållning. KREATIVT SNACK PÅ TORGET 7/8 Gävle is (G IS) arrangeras i två dagar i samband med Getaway Rock Festival i Gävle. På torget finns Future Position X och pratar om kreativitet, innovationskraft och regional tillväxt tillsammans med medlemsorganisationerna Sandvik, Gadder, Lantmäteriet, Högskolan och Gävle Kommun. GEOSTAR PÅ CERMONI 26/8 Vid en ceremoni hälsas Kinas största GIS-företag GeoStar välkommet till Gävle. Bolaget inleder sin Europasatsning genom att placera huvudkontoret i Gävle. Företaget tackar för välkomnandet i en påkostad annons i lokaltidningarna. Etableringen är ett tydligt resultat av långvarigt och pågående kunskapsutbyte med Kina. MINISTER PÅ KONFERENS 27/8 Sino-Swedish GeoSpatial Industrial Cooperation Conference arrangeras i Gävle med ett 70-tal deltagare från Sverige och Kina. Tillställningen är ett i raden av Future Position X-evenemang som stärker regionens internationella position. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall deltar i konferensen. HÖJDARE PÅ BESÖK 3/9 Socialdemokraternas blivande kommunalråd Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång samt Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens blivande ordförande Ahmed Amin besöker Future Position X för att diskutera framtidens kompetens- och rekryteringsbehov i GIS-sektorn i Gävle och regionen. Representanter från Lantmäteriet, Movexum, Högskolan i Gävle och Folkuniversitetet var också inbjudna. KLUSTERTRÄFF 24/9 Nära 70 personer samlades till klusterträff för att diskutera hur kraven på att införa Byggnadsinformationsmodellering (BIM) påverkar alla aktörer i samhällsbyggandet. I landet pågår ett arbete med kravställande på BIM, fem statliga byggherrar samarbetar för att utveckla en enhetlig strategi för gemensamma arbetssätt och krav på användning av BIM i projekt och byggande. LANDRÄDDNINGEN KLUBBAS IGENOM 1/10 Klart nu att Gävle efter Västerås blir den andra staden i landet att bygga upp den nya frivilliga samhällsfunktionen Landräddningen. Gävle kommun hoppas ha upp emot 3000 volontärer anslutna i slutet av ROADROID VINNER FINT PRIS 9/10 Klustermedlemmen Roadroid AB vinner Oscar of Roads 2014 Technology, Equipment & Manufacturing för sin lösning att mäta vägkvalitét med smart phone. TOPPAR TILLVÄXTLIGA 27/11 Gävleföretaget och klustermedlemmen Geomatikk Sverige AB toppar länets Tillväxtliga som presenteras av Almi. För fyra år sedan var Petter Holmberg, vd, ensam på kontoret i Gävle. Nu är man 60 anställda och har sedan 2010 ökat omsättningen med 900% enlig Almi. BANDYLANDSKAMP 5/12 Bandylandskamp mellan Sverige och Finland. Unikt för matchen var att både svenska och finska spelare bar avancerade kroppssensorer som bla. samlade information om spelarnas placering, acceleration hastighet och kroppsansträngning. Senare under veckan presenteras insamlade data på Högskolan i Gävle för spelarna och landslagstränarna. PÅ PLATS I SAN DIEGO 13/7 Future Position X på plats i San Diego för att medverka under ESRIS årliga 5-dagars användarkonferens med deltagare. Under konferensen fortsätter också samtalen med ESRI om deras testplattform och hur den kan användas av företag och forskare. MINISTER PRESENTERAR BUDGET 23/10 Justitieminister Morgan Johansson gästar Future Position X för att inför inbjudna medierepresentanter presentera regeringens höstbudget. Samtidigt informerades ministern om klusterbyggaren Future Position X och den samlade GIS-kompetensen i regionen. FÖRSTA KALENDERÅRET ÄR TILL ÄNDA 31/12 In i 2015 tar vi med oss några av forskningsprojekten från Globes-programmet som avslutades under året. Det handlar bland annat om belastningsskador inom idrotten och hur hjärnan påverkas vid extrem trötthet/utmattning. Nu återstår arbete i nära nio år av det tioåriga programmet Geo Life Region

10 MOBILA TJÄNSTER GÄVLE TVÅA I LANDET Landräddningen är en nationellt heltäckande larmoch stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. u Landräddningen är en kompletterande samhällsfunktion till blåljusfunktionerna där man med mobilen lätt kan förmedla sin position. Användaren kan då larma och få hjälp av någon volontär som är i närheten. u Målsättningen är att alla ska känna sig trygga, inga försvinner och alla får snabb hjälp på plats med hjälp av ideella krafter. u Gävle kommun är efter Västerås stad nummer två att aktivt jobba med den nya samhällsfunktionen. Hjälp med ett knapptryck Gävle kommun vill att alla ska känna sig trygga i ett aktivt liv utanför hemmet. Landräddningen, en app som bygger på GPS-positionering, kan vara lösningen. Det här kan bli hur stort som helst, säger projektledaren Siv Nyberg. Landräddningen vänder sig till alla som vill ha ett varmare samhälle och den ideella larm- och stödfunktionen har sett ett tydligt behov av att öka den medmänskliga hjälpen. Det finns en mängd olika användningsområden, säger Siv Nyberg. Hon nämner äldre med trygghetslarm som inte vågar gå ut till soptunnan, tonårsföräldrar som vill veta var de har sina barn och personer som är ute på joggingtur en sen kväll som konkreta exempel. I det ideella projektet, där en applikation i din smartphone utgör grunden, bestämmer du själv när du vill vara aktiv. Som volontär får du möjlighet att ge en hjälpande hand till behövande vid tillfällen som passar dig själv. När du ställt in att du är tillgänglig tar systemet din ungefärliga position med jämna mellanrum och endast i samband med ett larm kan larmcentralen se vilka volontärer som befinner sig i närheten. Det går alltid ut en förfrågan först och det är viktigt att poängtera att man kan tacka nej. Det handlar heller aldrig om någon akutvård utan då går larmet till 112. Anders Lövgren från Gävle har laddat ner appen och han ser bara fördelar med att vara volontär. Jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss och hjälper varandra så mycket som möjligt. Och det är jättebra när tekniken underlättar för oss att ställa upp för varandra, säger Anders. EN NÄRA ANHÖRIG kan också bli larmmottagare, vilket kan vara ett bra sätt för att öka tryggheten. Jag kan i bland komma på mig själv när jag är ute och reser att det vore bra om någon vet var jag är nu om något skulle hända. Då kan min larmmottagare följa min position i appen, berättar Siv som då själv bestämt för vilka hon vill vara synlig. I hennes jobb som projektledare försöker hon just nu träffa så många som möjligt för att målsättningen om användare i Gävle kommun med omnejd vid årets slut ska nås. Alla jag pratar med tycker att det är en fantastisk idé och min stora utmaning ligger i att få dessa att ladda hem appen. Människor vill hjälpa varandra och nu finns förutsättningarna till det i och med Landräddningen. n Jag kan i bland komma på mig själv när jag är ute och reser att det vore bra om någon vet var jag är nu om något skulle hända. Siv Nyberg är projektledare

11 RENOVERAR I HEMMET Namn: Nader Ahmadi. Ålder: 56. Familj: Frun Elena och sönerna Babak, 32, och Leo, 7. Yrke: Akademichef för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle. Ledamot i Future Position X:s styrelse. Bor: Mattön, Gysinge. Har också lägenhet i Stockholms innerstad. Född: I Iran och kom till Sverige Intressen: Jag är väldigt händigt lagd så när jag har semester kastar jag mig över och renoverar stora projekt hemma. Jag surfar också gärna på olika sajter där de säljer antikviteter. Det är avkoppling för mig. Vi träffar Nader på hans kontor i hus 51 på Högskolan i Gävle. Det var här allting med Geo Life Region började då jag hade ett möte med Johan P Bång, säger Nader när vi slår oss ner i soffan. Vid vårt intervjutillfälle har det gått drygt ett år av det tio år långa projektet där geografisk informationsteknik ska implementera nya lösningar för en ökad folkhälsa. GIS och hälsa är två vitt skilda områden som aldrig tidigare har kombinerats, men det känns väldigt spännande om vi kan vara med och skapa ett nytt kunskapsfält. Framförallt våra utländska samarbetspartners tänder på att det är någonting nytt, vilket är en styrka i sig. Om vi lyckas skapa ett nytt kunskapsfält kommer det leda till nya utbildningar, nya forskningsprojekt, nya produkter Projektet har potential att på allvar sätta Gävle på den internationella kartan. INTERVJU Nader Nader Ahmadi fick lära sig vikten av hur hans positionering påverkar hälsan den hårda vägen under ett uppdrag i Sarajevo. I dag jobbar 56-åringen för att Högskolan i Gävle ska kunna erbjuda unika utbildningar och där ser han Geo Life Region som en viktig pjäs. NADER BERÄTTAR ATT han i dagsläget inte jobbar operativt med projektet, men att han är engagerad genom sitt uppdrag i Future Position X:s styrelse samt genom sin personal som arbetar inom ramarna för Geo Life Region. Och jag försöker att vara en god ambassadör för projektet under mina resor och sådde så sent som under min resa till Kina för två veckor sedan ett frö där hos olika tänkbara samarbetspartners. Vi är i ett väldigt tidigt skede ännu, men jag hoppas att det i framtiden finns en masterutbildning med fokus på hälsa och GIS vid universitet i Zhuhai i samarbete med Högskolan i Gävle. Nader doktorerade i sociolog i Uppsala innan en extremt spännande yrkesresa inleddes i mitten av 1990-talet då han fick ett uppdrag i Bosnien av Unicef. Han har sedan arbetat för arbetsgivare som FN, Världsbanken och Utrikesdepartementet i länder som Kina, Kambodja, Laos, Ryssland, Serbien och Kroatien. Totalt har jag jobbat i ungefär 15 olika länder och det har varit väldigt roliga uppdrag där jag fått vara med om otroligt mycket GICK NADERS flyttlass till Gävle då han anställdes som prefekt för en av högskolans institutioner. Jag tänkte, ja, tre år i Gävle Varför inte? Nu har det gått elva år. Sedan 2010 är han akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv, vilken motsvarar ungefär en tredjedel av högskolans verksamhet. Det är ett väldigt stimulerande och intressant jobb där jag fått vara med och startat många nya utbildningar. Jag brinner för, och vill att det vi gör här i lilla Gävle ska vara unikt och det är också närmast ett krav för att det ska finnas någon sorts existensberättigande. Han är bland annat mannen bakom högskolans samarbete med professor Arne Ljungqvist, världens kanske mest kända profil inom arbetet för antidoping. När jag träffar och pratar med Arne kan han berätta att; Ja, de ringde från Vita huset häromkvällen. Hallå! Vita huset ringer inte hem till vår statsminister Stefan Löfven, men de ringer hem till Arne som också träffat Kinas president. Med Arnes enorma nätverk och goda renommé så är han och hans stiftelse en framstående partner i utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle. n För att återkoppla till geografisk informationsteknik, ingressen och hur viktig en position kan vara minns Nader ett av sina uppdrag i Sarajevo. Det första som hände när jag kom dit var att jag fick en karta över vilka gator och torg som var minerade. Man kan väl säga att min position aldrig varit viktigare än då, säger Nader och skrattar

12 HJÄLPER ANDRA Esri ställer upp med fria tester Forskare och innovatörer har ofta begränsad tillgång till relevanta test- och utvecklingsmiljöer. För att ta sig runt detta problem har företaget Esri ställt sin test- och utvecklingsplattform till Geo Life Regions förfogande. Livskvalité Här är hjälpmedlet som kan höja livskvalitén för miljontals äldre personer. Potentialen är enorm, säger professor Gurvinder Singh Vik. Exo-Legs arbetar med en teknisk lösning för att stödja äldre personers möjlighet och behov att kunna förflytta sig inom- och utomhus. Vid Högskolan i Gävle pågår nu ett arbete för att ta fram en prototyp som enklast kan liknas vid ett underkroppsskelett. Vi är inne i en väldigt spännande fas, säger Gurvinder Singh Vik. Målsättningen är att säkerställa ett tryggt och självständigt liv för äldre personer. Vi tittar bara på personer som har hälsan i behåll, men som börjar få problem med fysiken. Det är ett hjälpmedel som ger 30 procent assistans och den egna fysiken står för 70 procent, säger Gurvinder. Stå, att gå från stående till sittande och vice versa samt gå rakt fram är vad som ligger i fokus för hjälpmedlet just nu. Den första prototypen väntas vara i bruk i början av sommaren och om allt går enligt planerna ska den testas på äldre personer under hösten. Förutom Sverige arbetar personer från ytterligare fyra länder med hjälpmedlet och Gurvinder tänker redan ytterligare några steg in i framtiden. Det blir betydligt mer komplext och kommer att krävas mer teknik, men jag hoppas att vi kan vara med och ta fram en hel dräkt där även armar och händer får samma funktion. Det är också viktiga funktioner för en ökad kvalité i livet. Projektet är nära nog världsunikt enligt Usman Haider, gästforskare vid Högskolan i Gävle. Det finns liknande saker på gång, men ingenting som inriktar sig mot äldre personer på samma sätt som oss, säger Usman. Det finns en enorm marknad om vi lyckas ta fram en kommersiell produkt kommer det att finnas över två billioner människor över 65 år. Och bara i Gävle blir det över så jag förstår att Landstinget är intresserade och lägger mycket pengar i projektet, säger Gurvinder. Han hoppas också att hjälpmedlet i framtiden ska innehålla en GPS-funktion. När de används utomhus hoppas jag att det ska vara ytterligare en funktion i hjälpmedlet. Det kan exempelvis vara demenssjuka som behöver hjälp att hitta vägen hem, säger Gurvinder. n FAKTA: EXO-LEGS Exo-Legs syftar till att hjälpa människor att utföra normala dagliga livsuppgifter. u Rörelserna inkluderar uppgifter såsom att stå upp, sitta ner, rakt promenader på plan mark, kliva över föremål, gå på mjukt och ojämnt underlag etc. u Projekttiden pågår från den 1 oktober 2012 till den 30 september Om det överhuvudtaget finns några relevanta test- och utvecklingsmiljöer är det ofta mycket kostsamt, vilket medför att intressant forskning och spännande innovationer aldrig kommer upp på banan. Forskare och innovatörer ska nu fritt få använda en plattform som i Geo Life Regions tappning heter Eco system platform. Under tre år får forskare, innovatörer och företag som kvalificerar sig tillgång till plattformen för tester och utveckling. Det handlar om programvaror och teknik såsom ArcGIS, ArcGis Server, bildhanteringssystem och 3-D modulering med tillhörande support och utbildning samt fri tillgång till Esris breda konferensutbud. Vårt engagemang i Geo Life Region ger oss en unik möjlighet att bidra med vår moderna tekniska plattform till något som på en och samma gång bidrar till mänsklighetens fromma och till utvecklingen av regionen Gävleborg. Vi tror starkt på geografins betydelse för att förstå varför vi blir sjuka, men också på att geografin kan utgöra en viktig utgångspunkt i många spännande lösningar för hur våra stora folkhälsoproblem kan åtgärdas, säger Lars Backhans, vd Esri Sverige. n SKA OMSÄTTA UNDER EN MILJON DOLLAR PER ÅR När det gäller innovatörer och företag så gäller följande grundkriterier vid ansökan. 1 Företaget ska inte vara äldre än tre år. 2 Ha en årsomsättning under en miljon amerikanska dollar. 3 Använda plattformen för att utveckla kommersiell vara eller tjänst. Future Position X som driver Geo Life Region-programmet ansvarar för urvalsprocessen som ger access till plattformen. För forskare sker urvalet efter särskilda kriterier

13 NÄSTA STEG In i nästa fas Projektet startade under Future Position X:s flagg 2007, men sedan två år tillbaka drivs det som ett eget företag. Nu vill Criss AB:s vd Peter Lockbacken ta nästa steg i utvecklingen. Bakgrunden till projektet ligger i ett behov av att vidareutveckla räddningstjänsternas användning av digitala tjänster för att utveckla verksamheten. Startskottet gick då räddningstjänsterna i Hälsingland och Gästrikland ville konsolidera och samordna sin verksamhet över ett större geografiskt område. En förstudie gav ett förankringsprojekt innan testpiloter fick prova systemet och när arbetet utvärderats togs en plattform fram som användes av brukare, vilka i sin tur sedan blev Criss AB:s första kunder. När vi träffar Peter Lockbacken, projektledaren som blev vd för företaget, i kontorslokalerna på Västra vägen i Gävle tror han inte att resan varit möjlig utan Future Position X. Om vi hade startat som ett kommersiellt företag hade det varit väldigt svårt att komma i gång. Nu fick vi möjlighet att göra en ordentlig förankringsrunda under två år och det var en väldigt viktig tid. Peter ser också fler fördelar när han blickar tillbaka på tiden då Criss ännu var ett projekt under Future Position X:s flagg. Future Position X är fantastiskt duktiga på att skapa gemensamma utvecklingsarenor för samverkan där olika aktörer gemensamt och prestigelöst kan ta fram nya innovativa lösningar. Future Position X roll och kontaktnät har skapat förutsättningar till att skapa grunden för Criss AB som bolag som i sin tur har skapat flera arbetstillfällen. Peter kan visserligen gräma sig en aning över att det nu gått åtta år sedan projektet inleddes och att man borde kommit längre. Det hade varit önskvärt att tajta ihop arbetet under en kortare tid, men affärsutvecklingsarbete tar tid. Det finns två vägar att gå när det gäller att öka takten; antingen tar man in nya friska pengar från riskkapitalister eller också gör man som vi har gjort hittills. Det vill säga växer med egen lönsamhet vilket tar lite längre tid, men förhoppningsvis kommer det att bli väldigt bra. I DAG HAR företaget kunder inom räddningstjänst, kommuner, ambulansen, polisen och vaktbolag. Peter upplever också att Criss, som var tidigt ut på marknaden med sin verksamhets- och lägesbildsplattform har ett litet försprång. Det gäller att vi har ett bra fotarbete den närmaste tiden och med start under våren 2015 kommer vi att synas mer och mer i olika marknadsföringsaktiviteter för att skapa ett intresse för vår plattform. Vår målsättning är att få en bredare installerad bas och fler kunder och ökade intäkter för att återinvestera i vidareutveckling av plattformen. Det är av högsta vikt för att ligga i framkant med funktionalitet, användarvänlighet och mobilitet säger Peter Lockbacken. n Criss i användning. 24 Blivande mobilraketthomas Hallin diskuterar med blivande kunder på en mässa i Las Vegas. ITmaskinen är ett av flera medlemsföretag i Future Position X. Vd:n Ita Grossmann tror inte att företagets utveckling gått lika snabbt utan klusterorganisationen. De har verkligen levererat, säger Ita. UNIKA PÅ MARKNADEN Future Position X hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster samt att expandera till nya marknader. Ett av företagen som fått möjlighet att växa med hjälp av Future Position X är Itmaskinens dotterbolag ITM Mobile som är experter på positionslösningar inomhus. Vi kom i kontakt med dem för första gången 2013 då vi fick ett ramavtal för deras mobilutveckling och till skillnad från liknande aktörer som vi hade varit i kontakt med tidigare var det inte bara tomt prat utan de visade handlingskraft direkt, säger Ita Grossmann. I dag har samarbetet mellan ITM Mobile och Future Position X fördjupats och Ita tror inte att hans företag haft möjlighet att expandera i samma utsträckning annars. Det är otroligt värdefullt för oss att ha dem i ryggen och vi hade definitivt inte tagit oss fram i lika hög fart utan deras hjälp. Den stora fördelen vi sett hittills är deras stora nätu ITM Mobile vill hjälpa sina kunder att öka sina affärs möjligheter genom tillhanda mobila lösningar som samlar in information för att därigenom skapa en analys av genomförda möten och mässor. u Företaget är unika på att koppla samman inomhuspositionering med traditionella event appar och deras kunder finns främst i USA. verk, Future Position X är redan på plats ute i världen, och vi behöver inte bryta nya vägar själva för att ta oss fram. ITM Mobile har i dag fem anställda i Sverige, USA, Bangkok och omsätter än så länge blygsamma siffror men lär öka om Ita Grossmanns vision blir verklighet. I dag levererar vi hundra mötesapplikationer varje år, men inom sju år är vår vision att leverera stycken. Då ska man komma i håg att det finns 1,2 miljoner möten bara i USA så marknaden och potentialen är enorm. I dag har företaget sitt kontor i Stockholm, men på sikt hoppas Ita att de kan etablera sig i Gävle också. En fördel jag ser är att vår kinesiska partner Geostar redan finns på plats. Dessutom ser jag närhet till universitet och högskolor som en stor resurs för oss. Staden är väldigt viktig för oss eftersom den är ledande inom GIS. n 25

14 SAMHÄLLS- PLANERING 1. Platsens påverkan på KOL-patienter, forskningssamarbete Sverige-Nya Zeeland. 2. Stöd med affärsutveckling åt nya företaget Phase X och produkten Exolegs. 3. Etableringsstöd åt Kinas största GIS-företag GeoStar som öppnar Europakontor i Gävle. 4. Etableringssupport åt företaget 4Dialog AB som flyttar från Stockholm till Gävle. 5. Geohälsa på recept, försök på hälsocentral friskpiloter till tjänst som testpersoner för forskning och utveckling av tjänster. 7. Fysisk aktivitet och DNA-forskningssamarbete med Karolinska Institutet och Bollnäs Bandy. 8. Geo Sport Center Bollnäs, projektsatsning för att med positionsoch rörelsesensorer utveckla vintersport och hälsa. 9. Process för etablering av Geo Sport Center Gävle för forskning och studier av sommaridrott och hälsa. 10. GLR eco system platform Esri. 11. Round table meeting, 30 internationella forskare träffas årligen för utbyte inom området Geo-Hälsa. 12. Gästrike Återvinnare och bolaget IncCoax i samarbete för placering av sensorer på sopbilar. 13. Samarbetet med Project US, mätning av exponeringar i vardagsmiljön som hotar hälsan. 14. Cross cultural platform, initiativ för korsbefruktning mellan industri och kreativa näringar. 15. Crisp 1.0, smittspårning i Mexico, avknoppning från utvecklingsprojekt med Karolinska Institutet. 16. Crowdfunding platform process, arbete för att mobilisera många mindre finansiärer till SME-projekt. 26 Future Position X är en fristående icke vinstdrivande ideell förening för forskning, innovation och utveckling inom Geografisk Informationsteknik. Organisationen drivs av ett 40-tal medlemmar, Klustret är internationellt med över trehundra partners i nära 20 länder. Tolv månader in i den 120 månader långa processen Geo Life Region pågår följande aktiviteter som initierats, koordineraras eller drivs av Future Position X: 17. GLR Investment fund, process för uppbyggnad av större investeringsfond med svenska och kinesiska finansinstitut till hållbara affärsidéer i Geo Life Region-programmet. 18. U-test, internationellt utvcklingsprojekt under ledning av Oslo Medtech för att hitta och identifiera osäkerheter i datasystem. 19. Round table meeting Sweden-Sino, seminarier med forskare, företagare och innovatörer från Future Position X kluster och Smart city i Wuhan, Kina. 20. Open Geo Globe foundation. 21. Studie, belastningsskador på idrottare. 22. Länkade geodatadata, förstudie för öppnande av offentliga data för innovationsutveckling. 23. New research sciense center, process för att skapa ny forskningsmiljö runt begreppet GeoHälsa. 24. Gävle Science P koncept, process för att bredda Gävleregionens innovations- och kunskapsbas. 25. Smittspårning på förskolor. Nästa steg blir GÄVLE Christer Lindström är entreprenören bakom 4Dialog och vd för teknikföretaget. Nu vänder han blickarna mot Gävle. Det finns ingen bättre lokalisering om vi vill växa, säger Lindström. I mitten av mars valdes Christer Lindström in som ledamot i utbildningsrådet för Samhällsplanerarprogrammen vid Högskolan i Gävle. Det är ett av de ledande lärosätena när det gäller visualisering och samhällsplanering. Vi är glada och stolta över att erbjudas en plats i Utbildningsrådet, sa Lindström då i en kommentar. Nu planerar företaget som i dag har två-tre anställda att ta nästa steg och komma ännu närmare Gävle. GIS är grunden i vårt arbete och Gävle är Europas GIS-huvudstad, då är det svårt att inte vara aktiv i ett fördjupat samarbete med kommunen, lantmäteriet och högskolan. Det är mycket intressant att titta på Gävle som plats för produktion och utveckling. SAMARBETE MED universitet och högskolor är en central del av 4Dialogs affärsidé. Genom detta utbyts kunskap och idéer mellan företaget och akademien samtidigt som studenter får möjlighet till praktikplatser, sommarjobb med mera. Vi kommer kunna bidra med många perspektiv från utvecklingen av digitala verktyg för att visualisera och samtala om stadens utveckling, säger Lindström. Företagets affärsidé är att bygga 4D-modeller av stadsmiljöer och där simuleras förändringar i form av byggnader, ändrade trafikflöden, olika ljusförhållanden. Inne i verktyget kan människor röra sig fritt i en mycket realistisk miljö, läsa och skriva kommentarer samt integrera med varandra i realtid. Vår teknik är mycket mer levande och interaktiv än till exempel 3D. Vi använde till exempel nyligen vår teknik i en konferens med över tre hundra deltagare. Den kan också användas under mer lättsamma former och du kan till exempel leka kurragömma med folk från hela världen, säger Lindström och skrattar. När en eventuell flytt till Gävle kan bli aktuell för 4Dialog är svår att sia om, men Christer Lindström tror att beslutet kommer i närtid. Jag hoppas att vi kan påbörja processen i sommar och ha någon form av verksamhet i gång redan i höst. Vi vill växa kraftigt och vår målsättning är att den här tekniken ska finnas tillgänglig i alla Sveriges städer. n 27 STARTADE I KALIFORNIEN 4Dialog startade sin verksamhet i Sverige 2013 utifrån en befintlig utvecklingsverksamhet baserad i Kalifornien, USA, och företaget har i dag sitt säte i Täby. De använder sig till stor del av teknik baserad på befintlig spelteknik som sedan anpassats och utvecklats för de behov som framtidens samhällen ställer på bra samtal mellan alla parter i hållbara utvecklingsprojekt.

15 Our mission Based in Gavle region in Sweden we run an internationally recognized cluster within Geographic Information where knowledge and excellence breeds innovation and business development creating an exciting environment that boost innovation and generates internationally competitive companies. Our vision Future Position X is Europe s leading cluster organization and a well-known and attractive Global center for innovation in adaptation of geographic information technologies for the smart city and individual health. AWARDS Vi har av Vinnova utnämnts till en av vinnarna i det tioåriga utvecklingsprogrammet Vinnväxt. Vi har av EU erhållit utmärkelsen European Cluster Manager of the year. Vi har som en del av Gävleregionen utsetts till vinnare av Geospatial World Leadership Award av Geospatial World Forum. Vi har av EU erhållit guldstatus som Cluster Management Excellence. Vi har av Eldklotet utnämnts till Årets Marknadsförare i Gävleborgs län. HAR DU FRÅGOR ELLER EN IDÉ DU VILL FÖRVERKLIGA TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS Besöksadress: Nobelvägen 2, Gävle. Teknikparken i Gävle, Hus Uppfinnaren. Telefon: E-post: Webb: FPX.se 28

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld.

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. Nyköpings gymnasium En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. En gymnasieskola ska ge de bästa möjligheterna för att skapa en bättre framtid för dig som enskild elev, men också för samhället i

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer