regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer"

Transkript

1 Landräddningen skapar ett varmare samhälle Jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss och hjälper varandra. PLATSEN PÅVERKAR HÄLSAN Forskare samlas i Gävle för att knäcka koderna som visar platsens inverkan på hälsa och välmående Vi ses ofta som en udda fågel PROFESSOR JESPER TEGNÉR 1

2 Det är en spännande resa vi startat JOHAN P BÅNG Managing Director/CEO Ett år har gått av det tioåriga innovationsprogrammet GeoLife Region. Hur går det? Det har varit ett spännande år. Vi har arbetat med byggande och projekterande. Hur vi ska göra saker, vad är viktigast att börja med, och vilka vill lägga ned arbete i processen. Massor av möten, regionalt, nationellt och internationellt har präglat året och intresset är mycket stort, många vill vara med och utveckla Gävleregionen till världens första GeoLife Region. Den plats i världen där man bäst förstår platsens påverkan på vår hälsa och hur vi som människor kan få verktyg och information för att leva hälsosammare och må bättre. Vad gör ni just nu? Vi lägger mycket krut just nu på att forma vårt Geo Life Innovation System, att etablera forsknings- och innovationsstrukturer. Detta är breda processer i samverkan med en lång rad olika aktörer. Mycket arbete sker tillsammans med regionens inkubator Movexum och de olika aktörerna i regionens innovationssystem. Ska vi lyckas med vår målsättning måste vi i början lägga mycket tid på att skapa en plattform och processmodell som blir basen för forskare, innovatörer, företag Med ett starkt varumärke GeoLife Region kan vi profilera oss globalt som en spännande plats att växa upp, bo och verka i. och användare. Det är bara med deras gemensamma krafter vi kommer att nå våra mål i Geo Life Region. Vad har varit mest spännande så här långt? Att vi redan fått igång några forskningsprojekt som ska syna platsens påverkan på vår hälsa och prestation, samt det internationella intresset för att på plats här i Gävleregionen delta i utvecklingsarbetet. Ett av Kinas största företag inom Geografisk informationsteknik har etablerat sitt huvudkontor för Europa här i Gävle. Sedan finns det massor av olika små och större händelser som påvisar engagemang och vilja av att skapa ett nytt innovationssystem här i Gävleregionen inom Geo och Hälsa. Det är ett nytt spännande kunskapsområde som vi tillsammans ska ge ett innehåll som bidrar till utvecklingen av vår regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer och sjuttio nya företag? Med det långsiktiga stödet vi får från Vinnova kan vi tillsammans skapa ett innovationssystem i världsklass. Med ett starkt varumärke GeoLife Region kan vi profilera oss globalt som en spännande plats att växa upp, bo och verka i och med nya forsknings- och innovationsmiljöer gör vi oss attraktiva för kreativa och engagerade människor som lockas hit och att bidra. Vi har ett utmanande och spännande arbete framför oss, att tillsammans skapa dessa förutsättningar. Det är ett arbete som är mycket större än Future Position X, men vi driver på och initsierar processer och huserar olika typer av projekt för att bidra till skapandet av GeoLife Region, och att vi når våra mål. Nummer Ges ut av Future Position X. Text där ej annat anges: Thomas Sandberg. Foto där ej annat anges: Fredrik Fransson, Svart Pist Publishing. Art director: Martin Ekman, Svart Pist Publishing. Produktion: Svart Pist Publishing. Tryck: Gävle offset. Upplaga: ex. Besöksadress: Nobelvägen 2, Gävle. Teknikparken i Gävle, Hus Uppfinnaren. Telefon: E-post: Webb: fpx.se Position 7 Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp, säger Jesper. 23 Forskare och innovatörer har ofta begränsad tillgång till relevanta test- och utvecklingsmiljöer. För att ta sig runt detta problem har företaget Esri ställt sin test- och utvecklingsplattform till Geo Life Regions förfogande. 24 Projektet startade under Future Position X:s flagg 2007, men sedan två år tillbaka drivs det som ett eget företag. Nu vill Criss AB:s vd Peter Lockbacken ta nästa steg i utvecklingen. 25 ITmaskinen är ett av flera medlemsföretag i Future Position X. Vd:n Ita Grossmann tror inte att företagets utveckling gått lika snabbt utan klusterorganisationen. De har verkligen levererat, säger Ita. 26 Arbete pågår Christer Lindström är entreprenören bakom 4Dialog och vd för teknikföretaget. Nu vänder han blickarna mot Gävle. Position 14 Detta hände Bandyspelaren Ville Aaltonen är friskpilot nummer ett. I hans fotspår kommer personer att vandra under en tioårsperiod. 10 Innovatörer, forskare och företagare samlas ännu en gång i Gävle för att diskutera platsens påverkan på människan. 12 Jörgen Edsvik är kommunalråd i Gävle. Vi tog 39-åringen på pulsen när det gäller positionsarbetet. 22 Här är hjälpmedlet som kan höja livskvalitén för miljontals äldre personer. Potentialen är enorm, säger professor Gurvinder Singh Vik. 2 3

3 notiser U-Test i Horizon 2020 Future Position X medverkar i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Det specifika projektet heter U-Test ( U står för uncertainty=osäkerhet). Cyber-Physical Systems (CPSS) används alltmer i verksamhetskritiska områden som tex. hälso- och sjukvård, hanteringssystem för farligt gods mm. Systemen måste vara tillförlitliga, robusta, säkra och osäkerheter ska identifieras. Sammantaget handlar det alltså om systems pålitlighet. I projektet ska forskare, industri och intressebärare arbeta tillsammans för att i hälsooch sjukvårdssektorn öka förmågan att validera CPSS. En väg att uppnå detta är genom systematiska och automatiserade tester såsom Modellbaserad testning (MBT). Vid sidan av Future Position medverkar, ULMA, Spanien, Fraunhofer FOKUS, Tyskland, Smartesting, Frankrike, Nordic Medtest, Sverige samt Oslo Medtech som leder projektet. KARTDAGARNA TILL GÄVLE Vi välkomnar Kartdagarrna tillbaka till Gävle, säger Therese Öhman på Future Position X och ser glad ut. Våren 2016 jubilerar Kartdagarna. Då har 40 år passerat sedan evenemanget genomfördes första gången i Gävle. Kartdagarna har under många år varit utlokaliserade till bla. Jönköping, men är nu alltså tillbaka i Gävle, den internationellt prisbelönta GIS-staden. Kartografiska sällskapet som arrangerar Kartdagarna räknar med 2000 besökare. Vi vill att kongressen ska vara landets ledande, bl. a. inom historisk och modern kartografi, fotogrammetri, geografiska informationssystem och geografisk informationsteknik, säger Peter Wasström i Kartografiska sällskapet. Högskolan i Gävle ökar Antalet ansökningar till Högskolan i Gävle ökade i år med åtta procent jämfört med Nationellt minskade ansökningarna med drygt en procent. Högskolan i Gävle hör alltså till dem som ökar. För universitet och lärosäten med blandat utbildningsutbud hamnar Hög skolan i Gävle på andra plats efter Örebro universitet bland förstahandssökande personer sökte till Gävle och terminsstarten hösten Grupp jobbar för att vässa regionen Gävleregionen är industrität med världsledande exportföretag i spetsen. Företag som effektiviserar, automatiserar och producerar allt mer, men med färre anställda. Samtidigt växer tjänstesektorn och står för de nya arbetstillfällena. För att blomstra och vara konkurrenskraftigt även i framtiden behöver näringslivet breddas med nya branscher samtidigt som nuvarande stärks och stöttas. Mot denna bakgrund jobbar en arbetsgrupp för att synliggöra vad som krävs för att skapa en miljö som breddar och stärker näringslivet och bidrar till en välmående växande Gävleregion. Gruppen 4 består av Tove Elvelid, Gävle kommun, Per-Arne Wikström Högskolan i Gävle, Ulf Borbos, Movexum samt Johan P Bång, Future Position X. Tankarna pekar mot behovet att stimulera utbytet mellan företag och branscher och öka det ömsesidiga flödet av kunskap och idéer mellan näringsliv och forskare vid Högskolan i Gävle. Gränsöverskridanden och utbyten mellan forskare, företag, entreprenörer och kommun som driver fram en lockande grogrund för nationella och internationella kunskapsföretag och som ger globala avtryck. Smittspårning på förskolor i Gävle Future Position X utvecklingsprojekt med smittspårning på förskolan Uppfinnaren i Gävle är avslutat. Samtidigt har idén med smittspårning växlats upp och drivs nu av företaget Temagon AB i samarbete med Region Gävleborg och Gävle kommun. Nu medverkar sju förskolor i Gävle i ett utvidgat utvecklingsprojekt, berättar Lasse Palm på Temagon. Pedagogerna på förskolorna rapporterar dagligen via Internet in status på sjukläget bland barnen utifrån sju tydligt definierade symptom som kan indikera ett annalkande utbrott av en smittsam sjukdom. Efter uppsatta kriterier får 5 smittskyddsläkare Signar Mäkitalo på Gävle sjukhus automatiskt larm och kan innleda eventuella insatser för att stävja eller lindra ett utbrott av tex. influensa eller vinterkräksjukan. Ofta kan det handla om ganska enkla men effektiva insatser som att personalen på förskolorna ska vara extra noga med handhygien eller att vistas ute mer med barnen, men också informera föräldrar om att hålla barnen hemma då första symptom yttrar sig, berättar Lasse Palm, som hoppas kunna kommersialisera systemet inom något år. Stort intresse har visat sig från miljö- och hälsoansvariga i en rad kommuner. Lantmäteriet släpper data Från den första juli är Lantmäteriets Översiktskarta för hela Sverige fri. Med i paketet med Öppna data är också en öppen geodatatjänst och en förenklad höjdmodell. Såväl allmänhet som privata och offentliga aktörer får fri tillgång till många av de kartor som används i samband med friluftsliv, transporter och översiktlig planering. Det är ett viktigt steg mot ett fullständigt öppnande av geografiska data, säger Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson. För att öppna all geografisk data, till exempel flygbilder, högupplösta höjddata och adresser, krävs dock politiska beslut om b.la. finansiering. Den 1 januari 2016 släpps sedan Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande realtidstjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet.

4 Bandyspelaren Ville Aaltonen var startskottet, men målet är satt längre bort än vid kortlinjen. I immunsystemet hoppas Jesper Tegnér hitta varningssignalerna som kan ge en tidig varning och förhindra att vi blir allvarligt sjuka. Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp, säger Jesper. N y- och ombyggnationerna vid Karolinska Institutet verkar aldrig vilja ta slut, men att hitta en parkering vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) går ändå förhållandevis lätt. På femte våningsplanet har Jesper Tegnér sitt kontor och när 52-åringen tar emot oss omkullkastas våra förutfattade meningar om hur en professor ser ut. I hans outfit sticker det svart-lila skärpet som ser ut som en slips, om det inte faktiskt är en sådan, ut mest. Haha, jo då. Jag har fått höra förut att jag inte ser ut som någon typisk professor, säger Jesper när vi tar upp ämnet om att han sticker ut. Hans bakgrund är också väldigt speciell eller vad sägs om hans snabbresumé när det kommer till utbildning. Jag började med att studera till läkare, men det var mest för att kunna forska. Inte för att jobba som läkare, säger Jesper snabbt. Han tog också två andra grundexamina. En med matematik som huvudämne, samt fysik och datalogi och ytterligare en med teoretisk filosofi som huvudämne kombinerat med psykologi och lingvistik. Han doktorerade också i medicin med inriktning mot neurovetenskap i slutet av 1990-talet samtidigt som han läste två års doktorandkurser i ren och tillämpad matematik. Jag var något av en överliggare som pluggade massa saker och det var väldigt konstigt på den tiden. Folk frågade; ska du inte ha något jobb? Men jag gjorde bara det jag var intresserad av och i dag har jag stor nytta av att jag läst tvärvetenskapligt över gränserna. Jesper tillbringade också tre år i Boston där han arbetade med nervsystemet, genetik och genomiska reglerkretsar vid Sloan Center for EN U DDA FÅGEL JU INTERV Jesper Tegnér fotograferad på hans kontor på Centrum för Molekulär Medicin. 6 7

5 så kallade epigenetiska förändringar vilket gjorde att muskelcellerna använde sitt DNA på ett nytt sätt. En slags molekylär spegel till vad som händer under träning. Denna studie uppmärksammades inte minst av New York Times och vi tror att vi kan hitta liknande effekter hos immunceller vilket är viktigt eftersom dessa celler reglerar i många fall balansen mellan hälsa och sjukdom. Vi söker svaret på hur rörelse och träning påverkar Villes celler och speciellt hans immunceller och hur de i sin tur påverkar användningen av DNA:t och därmed kroppens status och funktion, säger Jesper Tegnér. Computational Science och Center for Biosystems. I dag leder han ett forskarteam på 25 personer vid CMM och hans avdelning kunde nyligen kvittera ut högsta betyget i en extern utredning av KI i Stockholm. Vi ses ofta som en liten udda fågel, men vi är internationellt ledande i det vi gör och att få ett kvitto på det känns skönt att ha i ryggen. Vi möts med respekt. HANS FORSKARTEAM BESTÅR till 80 procent av personer som kommer från andra länder än Sverige och de har väldigt olika bakgrund där några är läkare eller medicinare, andra molekylärexperter, fysiker och matematiker. De här personerna tänker väldigt annorlunda, men mitt jobb består i stor utsträckning av att hitta synergieffekterna. I bland går det helt åt skogen, men oftast blir ett plus ett tre och det tror jag till stor del beror på mina intressen och bakgrund. Jesper själv har två olika drivkrafter en abstrakt och en konkret som ska lira tillsammans. Han vill dels förstå fundamentala processer som hur livet och celler fungerar, men arbetar också för att genom komplexa system hitta lösningar på varför vi drabbas av vissa sjukdomar. Det sistnämnda leder oss också in på det projekt som Future Position X startade för ett år sedan tillsammans med KI då bandyspelaren Ville Aaltonen regelbundet började använda kroppssensorer och lämna blodprov. Vi söker svaret på hur rörelse och träning påverkar Villes celler och speciellt hans immunceller och hur de i sin tur påverkar användningen av DNA:t och därmed kroppens status och funktion. De avancerade blodanalyserna är ett fönster in i kroppen och vårt DNA, vilket vi också kompletterar med livsstilsdata. Vår idé är att genom att lyssna på och registrera Villes immunsystem i hög molekylärupplösning över tid så hoppas vi kunna säga vad som håller på att hända i kroppen och det är intressant dels vad gäller olika sjukdomar, men också för att ge molekylära svar på vad hälsa och välmående består av. I ett samarbetsprojekt så gjorde forskarlaget nyligen upptäckten av hur träning omprogrammerade muskelcellerna. Träningen inducerade I FRAMTIDEN HOPPAS Jesper att vi alla kan ta ett enkelt blodprov hemma, identifiera de mest kritiska signalerna med ett microchip kopplat till en databas. Genom att följa dessa förändringar över tid så kan vi på så sätt förebygga eventuella sjukdomar, men också öka välmåendet. Vi ser i dag att det är tekniskt möjligt att samla den här typen av data om immunsystemet och kan vi då få de tidiga signalerna på någon typ av förändring kanske vi kan se tidiga tecken på en cancertumör eller kroniska inflammatoriska sjukdomar. På så sätt kan vi hamna steget före en rad olika sjukdomar och erbjuda preventiv medicinering istället för reaktiv medicinering. Vi kan också lära oss mer om vad som gör att vi mår bra och kanske påverka motsvarande mekanismer i positiv riktning. NÄR VI TRÄFFAR Jesper håller Ville Aaltonens data precis på att köras i en sekvensmaskin och hela forskningsteamet är spända på resultatet. Det har aldrig tidigare gjorts en liknande studie, men min förhoppning är att vi kan förutsäga att vissa typer av immunceller påverkar hur det går för Ville på träning och match och hur han mår. Det skulle vara intressant om vi kan se de signalerna redan en eller två månader innan. Jag har en hypotes om att Villes fysiska status kommer att avspegla sig i immunsystemet. Extremt intressant blir projektet när det är dags att lägga i nästa växel. Det är tacksamt att ha en intresserad atlet som Ville att testa på, men riktigt spännande kommer det att bli först när vi kan anamma metoden på gemene man. Jag skulle själv vilja ha det här som en 50 plus-gubbe för att se om någonting är på gång i min kropp. Jag vill inte komma in till läkaren och få ett cancerbesked, jag vill veta tidigare om någonting är på gång i min kropp. Och är inte vi i Sverige där inom fem år, då kommer någon annan att vara där. För utvecklingen går otroligt fort. Innovationspotentialen i projektet är enorm. n Så här ser klockan ut som mäter värden i din kropp. Bli en friskpilot Bandyspelaren Ville Aaltonen är friskpilot nummer ett. I hans fotspår kommer personer att vandra under en tioårsperiod. Syftet med Friskpilotsprojektet som ingår i Geo-Life Region är att få veta mer om hur miljön och platsen påverkar den enskilde individens hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att antalet friskpiloter ska bli så stort att forskarna ska kunna välja en specifik grupp människor att studera. Bandyspelaren Ville Aaltonen var först ut och han har varje månad under ett års tid lämnat ett blodprov som analyseras av forskare på Karolinska Institutet (KI). I dag är en person inom vården i startgroparna för att göra samma sak och senare planeras ett 30-tal KOL-patienter att bli friskpiloter. Vem som helst kan anmäla sitt intresse för att bli friskpilot och det kostar ingenting. På aktiva friskpiloter idag mäts bland annat hudtemperatur, puls och aktivitetsnivå. Informationen som samlas in genom en klocka på armen synkas sedan i en databas en gång per dygn. Friskpilotens vinst är att det ger en ökad självmedvetenhet, vilket i sig kan vara en motivationshöjare när det gäller exempelvis fysisk aktivitet och välbefinnande. Jörgen Kunnari ser ur Future Position X:s synvinkel flera fördelar med uppdraget. Det är helt klart en win-win-situation och vår målsättning är att det ska ge bättre folkhälsa. Vi hoppas också att det ska komma fram saker via vårt arbete med friskpiloter som ger en ökad innovationskraft, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt, säger Jörgen. n Mätinstrumentet som fästs på kroppen PROGRAM I TIO ÅR Det specifika Friskpilot-projektet med bandyspelaren Ville och analyserna av blod leds av Future Position X tillsammans med Region Gävleborg, Karolinska Institutet och Bollnäs Bandy. Samarbetet är en del av det tioåriga programmet Geo-Life Region och delprojektet Geo Sports Center som finansieras bland annat av Vinnova och Region Gävleborg för att genom forskning och utveckling skapa nya innovationer inom hälsa och geografisk information. 8 9

6 Ka n ad a Engla nd USA Gävle Australi en Kin a Runda bordet är tillbaka Innovatörer, forskare och företagare samlas ännu en gång i Gävle för att diskutera platsens påverkan på människan. Målet är nya kunskaper som genererar nya tjänster och produkter samt förbättrad folkhälsa och ökat välbefinnande för individen. F Roland Norgren är processledare på Future Position X. uture Position X anordnar årligen rundabordssamtal med internationella forskningsledare från Australien, Canada, USA, Kina, Storbritannien och Sverige som representeras av forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle. Forskarna är samlade i tre dagar för föreläsningar, studiebesök samt många och långa intressanta och inspirerande samtal. Idén med att samla toppforskare från olika områden kring ett runt bord (nåja) är att de ska bryta ny mark. När forskare i Geografisk Informationsteknik möter hälsoforskare räknar vi med att helt nya aspekter värker fram, säger Roland Norgren, processledare på Future Position X. Två kunskapsområden möts och ett helt nytt växer fram. GeoHälsa. Det är oerhört spännande. Ledningen för arbetet med Geo Life Region vill på djupet syna platsens och rörelsens påverkan på individens hälsa och välmående. Man vill mäta in människan. Men det är inte enkelt. Eftersom människan är i rörelse kan mätningarna inte göras med statiska standarder, säger Roland Norgren. Ska vi kunna mäta in och förstå människan behövs nya typer av mätinstrument, nya sätt att hantera information samt nya modeller och sätt att tolka samband och orsaker. När vi har dessa kan vi också vinna en djupare kunskap om platsens påverkan på vår hälsa och vårt välmående. Och det här tror vi att våra skarpa forskare runt bordet kommer att knäcka, avslutar Roland och ler förtröstansfullt. Gloria ska följa KOL-patienter P rofessor Malcolm Campbell från Aukland, Nya Zealand har tidigare suttit med vid rundabordssamtal med internationella forskare som Future Position X arrangerar. År 2010 och 2011 drabbades staden Christchurch på NZ av omfattande jordbävningar. I samband med återuppbyggandet av den centrala stadskärnan bildades organisationen Sensing City. Organisationen är bla. drivande för att med nya smarta sensorer i byggnader och stadsmiljö skapa en bättre stad att leva och arbeta i. Paralleller finns till projektet Smart City som Future Position X drivit. Vid ett av rundabordssamtalen introducerade Malcolm Campbell ansatsen att studera platsens betydelse för KOL-patienters hälsotillstånd. Inom ramen för Geo Life Region inleds nu ett forsknings- 10 projekt mellan Nya Zealand och Sverige. En grupp KOL-patienter i båda länderna ska förses med inhalatorer som registerar plats och position. De KOL-drabbade använder sina inhalatorer för lindring när besvären blir mycket påtagliga. Genom att registrera plats, position och tidpunkt när inhalatorerna används så hoppas forskarna få kunskap som leder till mer anpassad medicinering och anpassade beteenden på individ- och gruppnivå. Den svenska delen kommer att ledas av professor Gloria Macassa, HIG. Det ska bli mycket intressant att medverka i det här forskningsprojektet och för mig som folkhälsovetare är det otroligt spännande med en samverkanssmiljö med forskare inom Geografisk Informationsteknik och innovatörer. Och att det sker i Gävleregionen. Gloria Macassa leder arbetet från Högskolan i Gävle. 11

7 FRÅGOR & SVAR En tydlig fråga är Geodata Jörgen Edsvik är kommunalråd i Gävle. Vi tog 39-åringen på pulsen när det gäller positionsarbetet. Gävle har beskrivits som Europas GIS-huvudstad och Future Position X har dessutom fått ta emot ett av världens främsta priser för utvecklingsarbetet inom GIS Geospatial World Leadership Award 2013 Gävle Geospatial Business Hub. Hur ska kommunen förvalta detta på bästa sätt och vilka aktörer är de viktigaste i arbetet? De befintliga ingående huvudaktörerna i Future Position X med exempelvis Esri, Lantmäteriet och Gävle kommun är viktiga. Dessutom alla nya företag som bildas i denna innovativa miljö. Högskolan är också avgörande för att knyta ihop akademi, samhälle och företagande. Vad betyder det för Gävle kommun att man är världsledande inom GIS? Det är en tillväxtmöjlighet med nya företag och arbetstillfällen som också bidrar till en ny identitet kring Gävle som en stad där vi fångar ny teknik och nya möjligheter. Om vi själva sedan fångar möjligheterna i GIS kan GILLAR ATT VARA UTE I SKOGEN Namn: Jörgen Edsvik. Ålder: 39 Familj: Fru, en dotter och en katt Yrke: Tidigare utvecklingsstrateg på Region Gävleborg. Nu kommunalråd i Gävle. Intressen: Samhällsutveckling, idrott, musik. Smultronställe i Gävleborg: Vid en brasa i tysthet vid en tjärn i Hälsingland. 12 vi effektivisera egen verksamhet och förstärka planeringsunderlagen i en växande stad. Hur kan kommunen vara med och bidra till att Gävle ska behålla sin ställning som Europas GIS-huvudstad? Viktigaste frågan är att kommunen själv är bra på att använda och utveckla lösningar inom GIS. Detta ger en god grund att stå på i andra projekt, processer eller kluster. Särskilt bra är det om GIS används flitigt i den kommunala kärnan som omvårdnad och utbildning, men även inom stadsplaneringen. Kommunen har också fler möjligheter. En av dessa är att vi nu startar en utredning kring möjligheterna med fria Geodata. Du sitter själv med i Beredningen för samhällsbyggnad på SKL. Vad kommer du att bidra med där? Frågan om geodata blir viktiga att diskutera. I övrigt möjligheterna att nyttja GIS som stadsplaneringsverktyg. n Chef för din hälsa Katarina Wijk är sedan i mitten av mars 2015 ny forsknings- och utvecklingschef i Region Gävleborg och sedan tidigare är 42-åringen chef för Samhällsmedicin Gävleborg. En röd tråd i båda mina uppdrag är att jag försöker se möjligheterna istället för hindren. Jag lyfter gärna upp de goda exemplen i samhället, säger Katarina. I sitt uppdrag som chef för Samhällsmedicin ligger en stor del av Katarinas fokus på folkhälsan i Gävleborg. Det är en väldigt komplex fråga med många aktörer, varav Region Gävleborg är en, och det är ett stort pussel som ska läggas. Vi kan inte lägga ansvaret på varje enskild individ eftersom folkhälsan präglas av vår barndom då vi själva inte bestämde villkoren. Vi jobbar hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande redan i dag och vill fortsätta med det i framtiden också. Gävleborg har idag en högre arbetslöshet, en större andel människor som lever med osunda levnadsvanor och utbildningsnivå bland invånarna som är lägre jämfört med övriga Sverige. Men jag vill inte måla allting i svart utan väljer att se möjligheterna. Folkhälsa kan mätas på flera olika sätt och även om vi avviker i negativ bemärkelse i vissa delar visar undersökningar där man frågat folk i länet om deras hälsa att vi ligger i nivå med övriga riket. Jag ser det som att vi har en stor utvecklingskraft. KATARINA VÄLJER ALLTSÅ att vara positiv i sin syn på Gävleborgs folkhälsa och återkommer flera gånger under intervjun till att hon vill göra länet mer jämlikt. Det kommer att krävas ett stort mod från olika beslutsfattare eftersom det kommer att krävas satsningar på vissa grupperingar, vilket i sin tur innebär att man kanske måste nedprioritera andra delar. Vi behöver ha mer likvärdiga förutsättningar i samhället. Katarina nämner skolan som ett konkret exempel. Vi är duktiga på många saker idag, bland annat skolan som fungerar väldigt bra och vi fostrar barnen i en god miljö. Vi ser ändå en del variation i länet mellan kommunerna, men även på skolor inom samma kommun, och där har vi en utmaning och möjlighet att göra dessa mer likvärdiga. UTBILDNINGSNIVÅN är också en parameter som påverkar folkhälsan och i sitt nya arbete som forsknings- och utvecklingschef i Region Gävleborg ser Katarina naturligtvis Högskolan i Gävle och Future Position X som en stor resurs. Det är svårt för mig att rangordna olika klusterorganisationer, men Future Position X har visat innovationskraft där nya företag skapats, vilket i sin tur gett nya arbetstillfällen. Forskningen på högskolan är också viktig och kan den fortsätta tvärvetenskapligt där olika kompetenser möts och samarbetar är jag övertygad om att det kommer att ge synergieffekter även i framtiden. n 13 NY PÅ JOBBET GÄVLE TVÅA I LANDET Namn: Katarina Wijk. Ålder: 42. Familj: Man, två barn 9 år respektive 11 år. Yrke: Forskning- och utvecklingschef samt Samhällsmedicinsk chef. Fil doktor och Docent. Smultronställe i Gävleborg: Gävleborgs kustområde.

8 OPERATIVA ARBETET 1/1 Då 2013 kliver över till år 2014 så hamnar vi i det årtal då Future Position X inleder det operativa arbetet avseende forskning och utveckling av nya tjänster och produkter i det tioåriga omfattande programmet Geo Life Region. NY WORKSHOP 3/2 Workshop med Oslo Medtech och Apertus för att identifiera gemensamma projekt inom begreppet Geo Health. LUNCH MED PRINS DANIEL 6/2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besökte Gävle. Under dagen genomfördes seminarier på Polhemsskolan och Högskolan i Gävle med fokus på entreprenörskap. I samband med lunchen var flera gäster inbjudna som tex Future Position X verksamhetschef Johan P Bång och Movexums VD Ulf Borbos. KOMPETENSFÖRSÖRJNING 7/2 Tema kring kompetensförsörjning i Gävleregionen. En del i Future Position X engagemang i projektet Creative Office som drivs av Sandbacka Park. Syftet är att kraftsamla för att tillvarata initiativ och arbetssätt att utveckla regionens näringsliv och kompetensbehov. BANDY 8/2 Geo Sports Center Bollnäs invigs och presenteras publikt under derbymatchen i bandyns elitserie mellan Bollnäs Bandy och Söderhamn Broberg. BESÖK AV UNGA FÖRETAGARE 19/2 Ett 50-tal unga företagare från Spanien, Belgien, Italien, Ungern och Sverige gästar Future Position X för att studera arbetet med innovationer och utveckling av nya produkter och tjänster. Ungdomarna är här i samband med Ung Företagsamhet Gävleborgs årliga Mässa Våga Vara Egen som i år arrangeras i Gävle, Gavlerinken. GEO HEALTH HACKATHON 28/2 Under 24 timmar tävlade 5 lag med att skapa nya hälsoapplikationer under temata Apparna som mäter dig verktyg för förbättrad hälsa och förändrad livsstil. Vann gjorde Lloyd Smith, Izabella Ask och David Steadson i laget Fit Together. SJÄLVMÄTNING FÖR BÄTTRE HÄLSA 11/2 Klusterträff med Ola Cornelius, grundare av nätverket Quantified Self Stockholm, (QS), som är en global gräsrotsrörelse för självmätningar som grundades i San Fransisco Olas kunskap inom hälsa och teknik väckte stort intresse och inspirerade många lyssnare att tänka i nya innovativa banor. MINISTERBESÖK 4/3 Socialdemokraternas Magdalena Andersson (numera finansminister) besöker Future Position X för att uppdatera sig angående regionens resurser inom Geografisk Informationsteknik. ESRI Sveriges vd Lars Backhans medverkade också. STORT KOMMUNALT INTRESSE 5/3 Uppföljande möte med organisationen Landräddningen och Gävle Kommun. Landräddningen är en larm- och stödfunktion som bygger på socialt engagemang och medmänsklighet. Hjälpbehövande och volontärer/landräddare knyts samman via en app i mobilen. Gävle kommun visar stort intresse. FRISKPILOTERNA ÄR IGÅNG 19/3 Förste friskpiloten är igång. Ettusen personer kommer att knytas till GeoLife-programmet som testobjekt för forskare och företag som vill testa tjänster och produkter. Syftet är att syna platsens påverkan på den enskilde individens hälsa. Första friskpilot är Ville Aaltonen, elitspelare i Bollnäs Bandy. Detta är också starten på det forskningsprojekt som drivs av Karolinska Institutet i samarbete med Future Position X, Bollnäs Bandy och Region Gävleborg. Man ska studera platsens och träningens påverkan på DNA och RNA. 14 PALM SPRINGS 12/3 Future Position deltar på evenemanget Esri Developer Conference i Palm Springs, USA. Viktig ingrediens var diskussion med Jack Dangermond CEO, Esri Inc. om bolagets del i de kommande åren inom Geo Life Region-programmet. 15

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina HÖSTEN 2008 MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA Odd Mollys skapare Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram från las vegas till kina 02 ledaren styrelsen 03 Lågkonjunktur behöver nödvändigtvis

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den. Så säkrar Orbion Norges nödlinje Han ger Sverige fiber via bilen Telenors nya framtidsfokus Combining Ett magasin från Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Framtiden är installerad.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer