GPSMAP 400-serien. användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GPSMAP 400-serien. användarhandbok"

Transkript

1 GPSMAP 400-serien användarhandbok

2 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel eller Fax Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. 886/ Fax 886/ Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Garmin är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, BlueChart g2 Vision, TracBack, BlueChart, MapSource och Ultrascroll är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. XM WX Weather och XM Radio är varumärken som tillhör XM Satellite Radio, Inc. April 2007 Artikelnummer Rev. A Tryckt i Taiwan

3 Introduktion Introduktion Den här användarhandboken innehåller information för följande produkter: GPSMAP 420/420s GPSMAP 430/430s/430x/430sx GPSMAP 440/440s/440x/440sx GPSMAP 450/450s Tips och genvägar Tryck på HOME från alla skärmar om du vill återgå till skärmen Hem. Tryck på MENU från någon av huvudskärmarna om du vill öppna avancerade inställningar. Tryck på strömknappen om du vill justera displayinställningarna. Konventioner för handboken I den här handboken visas små pilar (>) i texten när du uppmanas välja ett alternativ. De anger att du ska markera en serie alternativ på skärmen med navigeringsknappen och trycka på knappen SELECT efter varje alternativ. Ett exempel: om du ser välj Sjökort > Sjökort, ska du markera Sjökort och sedan trycka på SELECT. Markera sedan Sjökort och tryck på SELECT igen. Snabbreferenser Slå på och stänga av enheten: sidan 2. Söka efter GPS-satellitsignaler: sidan 4. Sätta i och ta bort SD-kort: sidan 5. Återställa fabriksinställningar: sidan 5. Använda navigationssjökortet: sidan 7. Ändra sjökortsinställningarna: sidan 16. Navigera till en destination: sidan 19. Skapa en waypoint: sidan 21. Konfigurera systeminställningar: sidan 29. Använda ekolod: sidan 35. Installera enheten: sidan 39. Larm och meddelanden: sidan 55. GPSMAP 400-serien användarhandbok i

4 Introduktion ii Innehåll Introduktion...i Tips och genvägar... i Konventioner för handboken... i Snabbreferenser... i Varningar... iv Viktig information... iv Komma igång...1 Enhetsöversikt... 1 Slå på och stänga av enheten... 2 Justera bakgrundsbelysningen... 2 Använda knappsatsen... 3 Söka efter GPS-satellitsignaler... 4 Använda simulatorläget... 4 Återställa fabriksinställningar... 5 Visa systeminformation... 5 Sätta i och ta bort SD-kort... 5 Skärmen Hem... 6 Använda sjökort...7 Använda navigationssjökortet... 7 Använda BlueChart g2 Vision Använda Mariner s Eye 3D Använda Fish Eye 3D Använda fiskekort Aktivera högupplösta satellitbilder Visa flygfoton Visa strömstationsinformation Utförliga väg- och POI-data Använda automatisk vägledning Ändra sjökortsinställningarna Använda skärmen Plotter/Ekolod Vart (Where To)...19 Navigera till en destination Skapa och använda waypoints Skapa och använda rutter Visa information...25 Visa nummer Visa tidvattensstationsinformation Visa ströminformation Visa astronomiinformation Visa egna data Visa andra båtar GPSMAP 400-serien användarhandbok

5 Introduktion Konfigurera enheten...29 Konfigurera systeminställningar Ändra måttenheter Konfigurera kommunikationsinställningar Ställa in larm Konfigurera Min båt Konfigurera andra båtar Använda ekolod...35 Helskärmsbild Realtidsbilden Delad frekvensbild Delad zoombild Skärmen Temperaturlogg Ställa in ekolodet Avancerade ekolodsinställningar Installera enheten...39 Steg 1: Välj en plats Steg 2: Montera enheten Steg 3: Installera givaren Steg 4: Installera kabelstammen Steg 5: Testa installationen Bilaga...53 Specifikationer Produktregistrering Skötsel av enheten Larm och meddelanden GPSMAP 400-serien användarhandbok Väderdatagaranti Avtal för XM-satellitradiotjänst Programlicensavtal Begränsad garanti Uppfyllande av FCC-krav Uppfyllande av krav i Industry Canada Överensstämmelseförklaring (DoC) Tillbehör Index...63 iii

6 Introduktion Varningar Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada. När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera. Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta, inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt. Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs. VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt vad delstaten Kalifornien erfar kan orsaka cancer, missbildningar eller skada fortplantningsegenskaper. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på Hg - lampor på produktens insida innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kastas bort enligt gällande lagar. Mer information finns på: Viktig information KARTDATAINFORMATION: ett av Garmins mål är att tillhandahålla kunderna med den mest fullständiga och korrekta kartografi som finns tillgänglig till ett rimligt pris. Vi använder en kombination av statliga och privata datakällor som vi söker fram i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för kunden. Nästan alla datakällor innehåller en del felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och korrekt kartinformation antingen inte tillgänglig eller så tillhandahålls den till ett oöverkomligt pris. California Electronic Waste Recycling Act of 2003 kräver att vissa elektroniska enheter återvinns. Ytterligare information om återvinning av denna produkt finns på iv GPSMAP 400-serien användarhandbok

7 Komma igång Komma igång Enhetsöversikt MARK SELECT HOME MENU Ström/data Extern GPS-antenn GXM 31-antenn SD-kortplats GPSMAP 440sx visas GPSMAP 400-serien användarhandbok

8 Komma igång Slå på och stänga av enheten Sätt på enheten igenom att hålla strömknappen nedtryckt tills enheten piper och skärmbilden Garmin visas. När varningsskärmen visas öppnar du skärmen Hem genom att trycka på SELECT. Obs! Den första gången du slår på enheten måste du genomföra en konfigurationssekvens. Se sidan 51 för mer information. Justera bakgrundsbelysningen 1. Tryck på strömknappen. 2. Välj Belysning > Manuell belysning. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att justera belysningen manuellt. GPSMAP 400-serien användarhandbok

9 Så här växlar du mellan dag- och nattläge: 1. Tryck på strömknappen. 2. Välj Dag-/nattläge. 3. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan lägena. Använda knappsatsen MARK SELECT HOME MENU Komma igång Ström/belysning Räckvidd (-/+) Navigeringsknapp Markera (Mark) Välj (Select) Meny (Menu) Hem (home) Strömknappen/belysning - Håll den här knappen nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på den om du vill justera ljusstyrkan och dag/nattlägena. Räckvidd (-/+) - Tryck på den här knappen för att justera ekolodets räckvidd eller för att zooma in och ut på ett sjökort. Navigeringsknapp - Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du vill navigera i menyer, markera fält eller mata in data. Markera (Mark) - Tryck på den här knappen för att markera en waypoint. Välj (Select) - Tryck på den här knappen för att välja markerade alternativ och bekräfta meddelanden på skärmen. Hem (Home) - Tryck på den här knappen för att återgå till skärmbilden Hem. Meny (Menu) - Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar och konfigurationsalternativ. Tryck på den för att återgå till föregående skärmbild när det anges. GPSMAP 400-serien användarhandbok 3

10 Komma igång Söka efter GPS-satellitsignaler När du slår på enheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Om enheten inte kan fastställa en position visas skärmen Initiering. Använda simulatorläget I simulatorläget stängs GPS-mottagaren av så att du kan använda enheten inomhus eller träna med den. Enheten spårar inte satelliter i simulatorläget. Varning! Försök inte navigera med simulatorläget då GPS mottagaren är avstängd. De satellitsignalstyrkestaplar som visas är bara simuleringar och betecknar inte styrkan hos riktiga satellitsignaler. Aktivera simulatorläget 1. Välj Konfigurering > System > Simulator på skärmen Hem. 2. Välj Inställning om du vill ställa in fart, kursjustering och position. När enheten söker efter satellitsignaler är signalstyrkestaplarna längst upp på skärmen Hem gröna. När enheten tappar satellitsignaler försvinner de gröna staplarna. Mer information om GPS finns på Garmins webbplats 4 GPSMAP 400-serien användarhandbok

11 Återställa fabriksinställningar Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna. Varning! Den här proceduren raderar all information du har angett. Så här återställer du fabriksinställningar: 1. Välj Konfigurering > System > Systeminformation på skärmen Hem. 2. Välj Fabriksinställning. 3. Välj Ja om du vill återställa alla fabriksinställningar. I annat fall avbryter du med Nej. Visa systeminformation Du kan visa enhetens programvaruversion, baskarteversion och enhetens ID-nummer. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation. Välj Konfigurering > System > Systeminformation på skärmen Hem. Komma igång Sätta i och ta bort SD-kort Enheten stödjer Secure Digital-kort (SD). Sätt in BlueChart g2 Vision SD-kort (tillval) om du vill visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra punkter av intresse. Sätt in tomma SD-kort om du vill överföra data som waypoints, rutter och kurser till en annan kompatibel Garmin-enhet eller en PC. SD kortfacket sitter längst ned till höger på enheten. Om du vill sätta in ett SD-kort trycker du det inåt tills det klickar. Om du vill ta bort ett SD-kort trycker du det inåt. Kortet skjuts ut. GPSMAP 400-serien användarhandbok

12 Komma igång Skärmen Hem Från skärmen Hem kan du nå alla andra skärmar. Obs! Alternativen på den här skärmen varierar beroende på enhetstyp. Sjökort - få tillgång till navigations-, fiske-, Mariner s Eye 3Doch Fish Eye 3D-sjökort (sidan 7). Obs! På enheterna GPSMAP 420/420s och 440/440s/440x/440sx måste du sätta in ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SDkort (tillval) för att få tillgång till fiske- och Fish Eye 3D-sjökorten. Obs! Enheterna GPSMAP 430/430s/430x/430sx behöver inga ytterligare kort för att använda Fish Eye 3D-sjökorten och har inte alternativet för användning av fiskekort (alla konturlinjer och djup finns tillgängliga på navigationssjökortet). Ekolod - få tillgång till ekolodsinformation (sidan 35). Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du har en enhet med inbyggt ekolod eller en Garmin-ekolodsmodul ansluten. Plotter/ekolod - konfigurera skärmen till att visa ett sjökort och ekolodet i en delad skärm (sidan 18). Vart (Where To) - visa navigationsfunktioner (sidan 19). Information - visa information inklusive tidvatten, strömmar, astronomisk information, egna data och information om andra båtar (sidan 25). Konfigurering - visa enhets- och systeminställningar (sidan 29). GPSMAP 400-serien användarhandbok

13 Använda sjökort Enheten har en bildkarta som täcker hela världen, en inbygg detaljerad karta över amerikanska insjöar eller BlueChart g2 kartografi för antingen USA:s kust eller ett visst land. Navigationssjökort - visar alla relevanta navigationsdata tillgängliga på dina förladdade kartor, inklusive bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och tidvattenstationer i en översiktsvy. Mariner s Eye 3D - ett fågelperspektiv över och bakom båten, som ett visuellt navigationshjälpmedel. Obs! Om du använder en GPSMAP 420/420s måste du sätta i ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SD-kort (tillval) för att visa detaljerade navigations- och Mariner s Eye 3D-sjökort. Fiskekort och Fish Eye 3D-vyer är tillgängliga när du använder förprogrammerade Chart g2 Vision SD-kort (tillval). Fiskekort - tar bort navigationsdata från den förladdade kartan, och lämnar bottenkonturer och djup. (Detta är ännu inte tillgängligt på 430/430s/430x/430sx - alla konturlinjer och djup visas på navigationssjökortet.) Fish Eye 3D - en undervattensvy som visuellt återger havs- eller sjöbotten utifrån sjökortets information. (Detta är tillgängligt för vissa sjöar på 430/430s/430x/430sx utan tillvalskort). Använda navigationssjökortet Använd navigationssjökortet till att planera din kurs, visa kartinformation och som ett navigationshjälpmedel. Använda sjökort Obs! Om du använder en GPSMAP 420/420s-enhet måste du sätta i ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SD-kort (tillval) för din region för att kunna visa detaljerade navigationssjökort. Om du vill få tillgång till ett navigationssjökort från skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort. Din båt Synligt vrak Fyrar Synlig sten eller skär Navigationssjökort med g2 Vision Tidvattenstation Stråle Marina tjänster Zoomskala GPSMAP 400-serien användarhandbok

14 Använda sjökort Inställningar för navigationssjökort Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för navigationssjökortet trycker du på MENU. Helskärmsbild (Visa info) - visa navigations- eller fiskekort i helskärmsläge, utan nummer. Välj Visa info om du vill visa nummer igen. NEXRAD - aktivera eller avaktivera NEXRAD-väderleksdata. Obs! Du måste ansluta GXM 31-antennen (tillval) i XM-porten på enhetens baksida och ha en prenumeration på XM Satellite WX Weather för att kunna visa NEXRAD-data. XM är bara tillgängligt på enheterna GPSMAP 430x/430sx/440x/440sx. Mer information om XM Weather finns i användarhandboken för GXM 31. Nummervisning - visa eller dölj navigations-, seglings- och fiskenummer på navigations- och fiskekort. Plotterinställning - anpassa navigationssjökortet. Se sidan 16. Sjökortstext - visa detaljerad sjökortsinformation. Helskärmskarta Visa info GPSMAP 400-serien användarhandbok

15 Sjökortsdata BlueChart g2 Vision och de elektroniska sjökorten över amerikanska insjöar använder grafiska symboler till att utmärka kartfunktioner. En del vanliga symboler som visas kan t.ex. vara*: Farlig klippa Synlig sten eller skär Fast sjömärke Lotsangöringsplats Flygplats/Plats för sjöflygplan Boj Ankringsplats Riskområde Kyrka Ankring förbjuden Synligt vrak Radioanropspunkt Rekomm. ankringsplats Använda sjökort Panorera i navigationssjökortet Använd kartpekaren ( ) till att panorera bort från din aktuella position och rulla till andra områden på navigationssjökortet. När du panorerar förbi kanten på den aktuella kartvisningen rullar skärmen framåt. Positionsikonen ( ) stannar kvar på din aktuella position. När du flyttar kartpekaren kan du visa avståndet och bäring från din aktuella position och kartpekarens positionskoordinater i kartans nedre högra hörn. Om du vill panorera kartan trycker du navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster. Fiskhamn Fiske förbjudet Information Räddningsstation Tidvattenstation Småbåtshamn Kartpekare Strömstation Marin service *Vissa symboler visas kanske på annat sätt på din Garmin-enhet. Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är djupkonturlinjer (med djupt vatten betecknat med vit färg), tidvattenzoner, djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler och undervattensstenar och kabelområden. Positionsikon Om du vill avbryta panoreringen trycker du på MENU och väljer sedan Avbryt panorering. GPSMAP 400-serien användarhandbok

16 Använda sjökort Zooma in och ut på kartan Med Räckviddsknapparna (+/-) styr du zoomnivån som anges av skalan längst ned på navigationssjökortet ( ). Stapeln under numret betecknar det avståndet på kartan. Visa ytterligare objektinformation Använd kartpekaren ( ) för att visa information om kartobjekt och waypoints på kartan. Så här får du tillgång till ytterligare objektinformation: 1. På navigationssjökortet markerar du ett objekt med kartpekaren och trycker sedan på SELECT. 2. Markera objektet. Om det finns flera objekt i området väljer du Titta på och väljer sedan önskat objekt. Valt objekt 10 GPSMAP 400-serien användarhandbok

17 Visa tidvattensstationsinformation Tidvattensstationsinformation visas på sjökortet med en detaljerad ikon som visar den relevanta tidvattennivån. Du kan visa ett utförligt diagram för en tidvattensstation som hjälper dig förutsäga tidvattensnivåerna på olika tider eller olika dagar. Använd kartpekaren ( ) till att markera en tidvattensstationsikon ( ) och tryck sedan på SELECT. Relevant tidvattennivå Mer information om tidvatten finns på sidan 26. GPSMAP 400-serien användarhandbok Använda sjökort Använda BlueChart g2 Vision Förprogrammerade BlueChart g2 Vision SD-kort (tillval) hjälper dig utnyttja din enhet på bästa sätt. Förutom detaljerade marina sjökort har BlueChart g2 Vision följande funktioner: Mariner s Eye 3D - ett fågelperspektiv över och bakom båten, som ett visuellt navigationshjälpmedel. BlueChart g2 Vision Mariner s Eye 3D är mer detaljerat än förladdade data. Fish Eye 3D - en undervattensvy som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information. Fiskekort - visa sjökortet utan navigationsdata med enbart bottenkonturer och djup. Det här sjökortet fungerar bäst för djuphavsfiske. Högupplösta satellitbilder - högupplösta satellitbilder tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på navigationssjökortet. Flygfoton - visa flygfoton på marinor och andra viktiga navigationspunkter som hjälper dig visualisera omgivningen. Detaljerade vägar och POI-data - visa vägar, restauranter och andra sevärdheter (POI) längs kusten. Strömdata - visa strömstationsinformation. Automatisk vägledning - automatisk passageplaneringsprogramvara som hjälper dig fastställa den bästa kursen till din destination.

18 Använda sjökort Använda Mariner s Eye 3D Mariner s Eye 3D ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar eller i kanaler och är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar. Mariner s Eye 3D Navigationssjökort Med räckviddsknappen (+) flyttar du vyn närmare båten och vattnen och med räckviddsknappen (-) flyttar du vyn bort från båten. Detta anges av skalan ( ) längst ned på skärmen. Inställningar för Mariner s Eye 3D Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för skärmen Mariner s Eye 3D trycker du på MENU. Färger - välj mellan Normal (standard), Faror på vattnet (Water Hazard) och Alla faror (All Hazard). Med inställningen Normal framhävs land som det skulle se ut från vattnet. Med inställningarna för Fara anges grunt vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött anger mycket grunt. Inställningen Faror på vattnet anger land med grön färg och inställningen Alla faror land med mörkröd färg. Mariner s Eye 3D Ringar - aktivera/avaktivera (färger på faror i vattnet) [Water Hazard Colors] avståndsringar. Säkert djup - justera det djup där rött ska ange grunt vatten. Bredd på navigeringslinje (Nav Lane Width) - justera bredden på kurslinjen som ritas vid navigering. Nummer (Numbers) - visa eller dölj navigations-, fiske- och seglingsnummer. 12 GPSMAP 400-serien användarhandbok

19 Använda Fish Eye 3D Mer hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin kan Fish Eye 3D visa en undervattensvy av havs- eller sjöbotten. Inställningar för Fish Eye 3D Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för skärmen Fish Eye 3D trycker du på MENU. Ekolodskon - aktivera eller avaktivera en kon som visar det område som täcks av givaren. Ekolodsdata - visa de ekolodsavläsningar som tas emot av givaren för bästa kombination av ekolod och karta. Inställningen kan vara Till eller Från. Spår - aktivera eller avaktivera spårloggning. Nummer (Numbers) - visa eller följ navigations- och fiskenummer på sjökortet. Fish Eye 3D Använda fiskekort Använd fiskekortet för en detaljerad ohindrad vy av bottenkonturerna och djupen på sjökortet. Fiskekortet använder detaljerade batymetriska data på ett BlueChart g2 Vision SD-kort och är bäst lämpat för djuphavsfiske. Om du vill visa fiskekortet öppnar du skärmen Hem och väljer Sjökort > Fiskekort. Använda sjökort Obs! Du måste ha ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SD kort (tillval) för din region för att kunna visa detaljerade fiskekort. Obs! Eftersom den detaljerade batymetriska information som används av fiskekortet har spelats in särskilt för havstillämpningar är fiskekortet inte tillgängligt på GPSMAP 430/430s/430x/430sx (inland). GPSMAP 400-serien användarhandbok 3

20 Använda sjökort Aktivera högupplösta satellitbilder Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på land-, havs- eller båda delarna av navigationssjökortet med ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SD-kort. Obs! Den här funktionen är redan inladdad på GPSMAP 430/430s/430x/430sx. Så här aktiverar du satellitbilder: 1. Öppna Navigationssjökortet och tryck på MENU. 2. Välj Plotterinställning > Utseende > Foton. 3. Välj något av följande alternativ: Från - standardsjökortsinformation visas på kartan. Endast land - standardsjökortsinformation visas på vatten och foton läggs över land. Till - foton läggs över både vatten och land med angiven genomskinlighet. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker satellitfotona land och vatten. Obs! När den här funktionen är aktiveras är de högupplösta satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du inte kan se de högupplösta bilderna i din BlueChart g2 Vision-region kan du zooma in ytterligare med räckviddsknappen (+) eller ställa in en högre detaljnivå (se sidan 17). Fotoöverlägg från Fotoöverlägg med endast land Fotoöverlägg vid 50 % Fotoöverlägg vid 100 % 14 GPSMAP 400-serien användarhandbok

21 Visa flygfoton Förprogrammerade BlueChart g2 Vision SD-kort innehåller flygfoton av många landmärken, marinor och hamnar. Med hjälp av dessa foton kan du orientera dig efter omgivningarna och bekanta dig med en marina eller hamn innan du kommer dit. ➊ Använda sjökort Så här visar du flygfoton från navigationssjökortet: På navigationssjökortet använder du navigeringsknappen till att markera en kamera med pekaren. Perspektiv ➋ Välj Flygfoto. ➌ Välj Visa helskärm. Flygfoto Obs! Med räckviddsknapparna (+/-) kan du zooma och ut medan du visar flygfoton i helskärmsläge. GPSMAP 400-serien användarhandbok

22 Använda sjökort Visa strömstationsinformation Om det finns strömstationer i din g2 Vision-region visas de på navigationssjökortet som en framhävd pil. Denna detaljerade ikon visar strömmens hastighet och riktning. Utförliga väg- och POI-data BlueChart g2 Vision innehåller detaljerade väg- och POI-data, som innehåller mycket detaljerade kustvägar och POI:s, t.ex. restauranter, logi, lokala sevärdheter och mer. Instruktioner för hur du söker efter och navigerar till dessa POI finns i avsnittet Vart (Where To) som börjar på sidan 19. Ikonen för aktuell station Använda automatisk vägledning Automatisk vägledning skapar och föreslår automatiskt en passage baserat på tillgänglig BlueChart g2 Vision-sjökortsinformation. På sidan 32 finns instruktioner för hur du konfigurerar automatisk vägledning för din båt. Avsnittet Vart (Where To) på sidan 19 innehåller mer information om hur du använder Automatisk vägledning. Ändra sjökortsinställningarna Om du vill ändra sjökortsinställningar går du till skärmen Hem och väljer Sjökort > Plotterinställning. Riktning - ändra kartvisningens perspektiv: Nord upp - ställer in kartvisningen i nordlig riktning. Spår upp - ställer in kartvisningen på det aktuella spåret uppåt. Kurs upp - ställer in kartan så att riktningen på navigationen alltid är uppåt och vrider kurslinjen vertikalt på skärmen. Kurslinje Kortgräns Spår 16 GPSMAP 400-serien användarhandbok

23 Kurslinje - ritar en förlängning från båtens bog i färdens riktning. Från - avaktiverar kurslinjen. Distans - ställer in avståndet till kurslinjens slut. Tid - anger tiden det tar tills du når kurslinjens slut. Kortgränser - aktiverar kortgränser om du läser in BlueChart g2 Vision-sjökort och vill visa vilka områden som kartorna täcker. Spår - dölj (från) eller visa (till) spår på sjökortet. Utseende - anpassa hur objekt visas på kartan. Använda sjökort Ändra sjökortets utseende Välj Sjökort > Plotterinställning > Utseende på skärmen Hem. Kartinfo - justera detaljnivån som visas på kartan. Tryck navigationsknappen åt vänster för att sänka detaljnivån på kartan. Tryck navigationsknappen åt höger för att höja detaljnivån på kartan. Foton - ställ in högupplösta satellitbilder på Till, Från eller Endast land. (Mer information finns på sidan 14.) Djupsiffror - aktivera djup och ställ in ett farligt djup. Fyrsektorer - justera ritningen av ljussektorer på kartan. Symboler - välj sjömärkessymboluppsättningen (NOAA eller IALA). Symbolstorlek (Symbol Size) - justera storleken på symbolerna som visas på kartan. GPSMAP 400-serien användarhandbok

24 Använda sjökort Använda skärmen Plotter/Ekolod På den här skärmen kan du visa navigationssjökortet, fiskekortet, Mariner s Eye 3D eller Fish Eye 3D och ekolodet samtidigt. Så här visar du en delad plotter-/ekolodsskärm: 1. På skärmen Hem väljer du Plotter/Ekolod. 2. Välj typ av sjökort på den delade skärmen. Om du vill visa ytterligare inställningar och alternativ för plotter-/ ekolodsskärmen trycker du på MENU. Skärmen Sjökort Skärmen Ekolod Mariner s Eye 3D/ekolod Navigations-/ekolodskombination Obs! Skärmen Plotter/Ekolod, likt skärmen Ekolod, är endast tillgänglig när du använder en enhet med ekolodsfunktioner och en ansluten givare. 18 GPSMAP 400-serien användarhandbok

25 Vart (Where To) Med alternativet Vart (Where To) på skärmen Hem kan du söka efter och navigera till närliggande bränslestationer, verkstäder, marinor, ramper, waypoints och rutter. Obs! Du måste skapa waypoints och rutter innan du kan navigera till dem. Du kan navigera till en destination med någon av följande metoder: Gå till, Rutt till eller Instruktioner till. Gå till - tar dig direkt till destinationen. Rutt till - skapar en rutt från din plats till en destination, så att du kan lägga till girar i den rutten. Instruktioner till - söker efter BlueChart g2 Vision-sjökortsdata för att föreslå den bästa vägen till din destination. Varning! Instruktioner till garanterar inte att rutten är fri från undervattensstenar och eller har tillräckliga djup. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera. Vart (Where To) Navigera till en destination Du kan söka efter och navigera till närliggande destinationer, inklusive bränsle, verkstäder, marinor, waypoints och rutter. Så här börjar du navigera: 1. På skärmen Hem väljer du Vart (Where To) 2. Välj den marina servicekategori som du vill navigera till. Enheten visar listan med de 50 närmaste platserna och avståndet till dem. Vart (Where To) -kategorier Sökresultat för närmaste Bränsle GPSMAP 400-serien användarhandbok

26 Vart (Where To) 3. Välj det marina servicealternativ som du vill navigera till. En skärm med information om den valda marina servicen visas. 4. Välj Navigera till. 5. Välj Gå till eller Rutt till. ELLER Välj Instruktioner till när du använder ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision-kort om du vill använda Automatisk vägledning. 6. Följ den färgade linjen på skärmen till destinationen. Så här avbryter du navigeringen: Tryck på MENU och välj sedan Avbryt navigering. Så här söker du efter en destination genom dess namn: 1. På skärmen Hem väljer du Vart (Where To) > Sök efter namn. 2. Tryck navigationsknappen uppåt eller nedåt för att välja en siffra eller ett tecken och flytta sedan fält genom att trycka den åt vänster eller höger. 3. Tryck på SELECT om du vill visa de 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor. 20 GPSMAP 400-serien användarhandbok

27 Skapa och använda waypoints Du kan lagra upp till alfanumeriska waypoints med ett användardefinierat namn, symbol, djup och vattentemperatur för varje waypoint. När du skapar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB (Man ÖverBord). Detta markerar punkten och ställer in en kurs tillbaka till den markerade platsen. När en MÖB är aktiv skapas en MÖB-waypoint med en internationell MÖB-symbol och enheten ställs in på en aktiv navigation till den punkten. Så här markerar du din plats: 1. Tryck på MARK från vilken skärm som helst. 2. Välj Tillbaka om du vill återgå till sjökortet eller välj MÖB om du vill ange att waypointen ska vara en MÖB-punkt. Obs! När du trycker på knappen MARK skapas bara en waypoint på din aktuella plats. Vart (Where To) Så här skapar du en ny waypoint: 1. Flytta kartpekaren till önskad plats och tryck sedan på SELECT. 2. Välj Lägga ut waypoint. 3. Välj något av följande alternativ: Ändra waypoint - anpassa waypointattributen. Radera - radera waypointen. Navigera till - åk till waypointen. Tillbaka - återgå till navigationssjökortet. GPSMAP 400-serien användarhandbok

28 Vart (Where To) Så här redigerar du en waypoint: 1. Skapa en ny waypoint eller välj en waypoint på navigationssjökortet. 2. Välj Ändra waypoint. 3. Välj det waypointattribut som du vill ändra (Namn, Symbol, Djup, Vattentemp eller Position). Så här flyttar du waypointen på navigationssjökortet: 1. Välj Ändra waypoint > Position > Använd sjökort. 2. Flytta waypointen till en annan plats med navigationsknappen och tryck sedan på SELECT. Så här visar du en lista med alla waypoints: Välj Information > Egna data > Waypoints på skärmen Hem. 22 GPSMAP 400-serien användarhandbok

29 Skapa och använda rutter Du kan skapa och lagra upp till 20 rutter, med upp till 250 waypoints vardera. Så här skapar du en rutt från din aktuella plats: 1. Flytta kartpekaren till en destination och tryck på SELECT. 2. Välj Navigera till > Rutt till. Så här skapar du en rutt på en annan plats: 1. Välj Information > Egna data > Rutter > Ny rutt på skärmen Hem. Vart (Where To) Lägga till en gir i en rutt 3. Använd navigationsknappen för att lägga till en gir och tryck sedan på SELECT. Upprepa det här steget om du vill lägga till fler girar. 4. Tryck på MENU om du vill avbryta eller om du vill börja navigera efter rutten. GPSMAP 400-serien användarhandbok Skapa en ny rutt 2. Välj ruttens startpunkt med navigationsknappen och tryck sedan på SELECT. 3. Lägg till fler girar med navigationsknappen och knappen SELECT. 4. Tryck på MENU om du vill avbryta, redigera eller börja navigera efter rutten. 3

30 Vart (Where To) Så här redigerar du en rutt: 1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem. 2. Välj den rutt du vill redigera. Så här tar du bort en rutt: 1. Välj Information > Egna data > Rutter på skärmen Hem. 2. Välj den rutt du vill ta bort och välj sedan Ändra i rutt. 3. Välj Radera. 3. Välj Ändra i rutt. Du kan redigera ruttnamnet eller girar, eller ta bort rutten. 24 GPSMAP 400-serien användarhandbok

31 Visa information Visa information Från skärmen Information kan du visa information om egna data, tidvatten, strömmar, astronomiska data och andra båtar. Visa nummer Du kan visa och anpassa numeriska data inklusive djup, GPS information och navigationsinformation. Du kan anpassa antalet fält som visas och den typ av information som visas i varje fält. Du kan visa upp till sex fält med numerisk information. Om du vill visa nummerskärmen väljer du Information > Nummer på skärmen Hem. Så här anpassar du nummerskärmen: 1. Välj Information > Nummer på skärmen Hem. 2. Tryck på Meny och välj sedan SELECT. 3. Välj det antal fält som ska visas (3, 4, 5 eller 6). 4. Välj den information som ska visas i varje fält. GPSMAP 400-serien användarhandbok

32 Visa information Visa tidvattensstationsinformation Om du vill visa tidvatteninformation väljer du Tidvatteninformation på skärmen Information och sedan en tidvattenstation i listan. Tidvattenstation Lokal tid Högvattenskurva Aktuell tidvattenhöjd Lågvattenskurva Visa ströminformation På skärmen Aktuell prognos kan du visa information om strömmar. Om du vill visa strömprognosinformation väljer du Strömmar på skärmen Information och sedan en strömstation i listan. Max. nivå Flodström (aktuell riktning mot land) Min. nivå Lokal tid Ebbström (aktuell riktning bort från land) Tidvattenprognosrapport Tidvattenprognosdiagram Om du vill visa tidvattenprognosrapporten väljer du Visa rapport. Om du vill återgå till tidvattenprognosdiagrammet väljer du Visa tidvattentabell. Obs! Du kan välja både tidvatten- och strömstationsinformation direkt från navigationssjökortet. Mer informations finns på sidorna 11 och GPSMAP 400-serien användarhandbok

33 Visa astronomiinformation På skärmen Astronomi kan du visa astronomidata för sol- och mån uppgång/nedgång och ungefärlig himmelsvyplats för solen och månen. Om du vill visa astronomiinformation väljer du Astronomi på skärmen Information Månposition Solposition Himlavalvsfönster Månfas Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att justera tiden. Visa information Visa egna data Om du vill visa egna data väljer du Information > Egna data på skärmen Hem. Waypoints - visa en lista med alla sparade waypoints. Rutter - visa en lista med sparade rutter. Spår - visa en lista med sparade spår. Dataöverföring - överför waypoints, rutter och spår till och från ett SD-kort. Ta bort användardata - radera alla egna waypoints, rutter och spår. Så här överför du data till och från ett SD-kort: 1. Sätt in ett SD-kort i SD-kortfacket på enhetens framsida. 2. Välj Information > Egna data > Dataöverföring på skärmen Hem. 3. Gör på något av följande sätt: Välj Spara till minneskort om du vill spara waypoints, rutter och spår på SD-kortet. Välj Slå ihop från minneskort om du vill överföra data från SD-kortet till enheten och så ihop dem med befintliga GPS-data. Välj Byt ut från minneskort om du vill skriva över information på enheten. GPSMAP 400-serien användarhandbok

34 Visa information Visa andra båtar Om du vill visa information om andra båtar väljer du Information > Andra båtar på skärmen Hem. Obs! Om du vill visa information om andra båtar måste din GPSMAP 400-enhet vara ansluten till en extern AIS- eller DSC enhet. Se sidan 30 för mer information. AIS-lista - visa information om alla båtar som din enhet övervakar. AIS-listan visar MMSI:er eller (om båten sänder ut det) namn på AIS båtarna och är sorterade efter avstånd. Båten närmast din båt visas längst upp i listan. DSC-logg - visar en lista med alla DSC-anrop, sorterad efter senaste, avsändare eller efter typ (nödanrop eller positionsrapporter). Visa senaste - visa de sju senaste mottagna DSC-anropen, sorterade och visade kronologiskt efter tid och datum. Anrop med samma tid- och datuminformation har samma information i listan. Visas efter avsändare - visa en alfanumerisk lista med avsändare. Visa efter typ - visa de sju senaste nödanropen eller positionsrapporterna, sorterade kronologiskt. DSC-anropslista - visa de 100 senaste anropen. DSC-anropslistan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det första anropet i anropslistan. Register - visa en lista med alla DSC-poster. Du kan visa efter namn eller efter MMSI. Du kan också lägga till en post. Inställning - aktivera eller avaktivera AIS och DSC och ställa in en säker zon för båten. 28 GPSMAP 400-serien användarhandbok

35 Konfigurera enheten På skärmen Konfigurering kan du konfigurera enhetens inställningar. Konfigurera systeminställningar Om du vill ändra allmänna systeminställningar väljer du Konfigurering > System på skärmen Hem. Simulator - aktivera eller avaktivera simulatorläge och ställ in alternativ för det. (Om du ställer in enheten på ett demoläge under den första installationen får inställningen namnet Demo.) Språk - välj visningsspråket. Summer/bild - välj Summer om du vill ange enheten ska avge ljudsignaler. De tre inställningarna är Från, Endast larm (standard) och Till (knappar och larm). Välj Bild om du vill växla mellan dagoch nattläge eller öka eller sänka belysningen. GPS - visa GPS-satelliter, aktivera eller avaktivera WAAS/EGNOS och initiera GPS-mottagaren. Systeminformation - visa systeminformation och återställa fabriksinställningar. Händelselogg - visa en lista med systemhändelser. Nummervisning - ange format för vind- och nästa svängnummer. Konfigurera enheten Ändra måttenheter Om du vill ändra måttenheter väljer du Konfigurering > Enheter på skärmen Hem. Systemenhet - detta är en snabb global inställning som samtidigt definierar de flesta enskilda måttenheter som anges nedan. Brittiska (mph, ft, ºF), Metriska (km/h, m, ºC) eller Nautiska (knop, fot, ºF). Djup - ställ in måttenheterna för djup individuellt till Fot (ft), Famnar (fa) eller Meter (m). Temperatur - ställ in måttenheterna för temperatur individuellt till Fahrenheit (ºF) eller Celsius (ºC). Obs! Du måste ta emot NMEA-ekolodsdjupdata eller använda en Garmin-ekolodsmodul för att visa djup- och temperaturinformation. Dist, fart, höh - ställ in måttenheterna individuellt för avläsningar av avstånd, fart och höjd över havet. Kurs - ställ in den referens som används vid beräkning av kursinformation. Position - ändra det koordinatsystem i vilket en given platsavläsning visas. Standardformat är hdddºmm.mmm. Ändra bara positionsformatet om du använder en karta eller ett sjökort som anger ett annat positionsformat. Tid - ställ in tidsformatet (12 timmar, 24 timmar eller UTC tidsformat), tidszon och ange om du vill använda sommartid. GPSMAP 400-serien användarhandbok

36 Konfigurera enheten Konfigurera kommunikationsinställningar Om du vill ändra kommunikationsinställningarna väljer du Konfigurering > Busstation på skärmen Hem. Serieport 1/Serieport 2 - välj det in-/utformat som ska användas när du ansluter enheten till externa NMEA-enheter, en persondator eller andra Garmin-enheter. Garmins komm.format - det egna format som används för överföring, hämtning och utbyte av data med en dator eller en annan Garmin-enhet. Externt Garmin-ekolod - med den här funktionen kan du ansluta en Garmin GSD 21 eller GSD 22 seriellt. NMEA in/nmea ut - stöder indata eller utdata för vanliga NMEA 0183-data, DSC och ekolods-nmea-indata för DPT-, MTW- och VHW-meningar. NMEA, högfart - stöder in- och utdata av vanliga 0183-data för de flesta AIS-mottagare. Ingen - ger inga anslutningsmöjligheter. NMEA-inställning - aktivera eller avaktivera NMEA-utmeningar för ekolod, rutt, system och Garmin NMEA-inställningar. Så här aktiverar eller avaktiverar du NMEA-utmeningar: 1. Välj Konfigurering > Busstation > NMEA-inställning på skärmen Hem. 2. Välj en inställning (Ekolod, Rutt, System eller Garmin). 3. Välj en NMEA-utmening. 4. Välj Från om du vill avaktivera eller välj Till om du vill aktivera NMEA-utmeningen. Positionsnoggrannhet - justera antalet siffror (Två siffror, Tre siffror eller Fyra siffror) till höger om decimalpunkten för överföring av NMEA-utdata. Waypoint - välj hur enheten sänder ut waypoint-id:n (Namn eller Nummer). 30 GPSMAP 400-serien användarhandbok

37 Ställa in larm Du kan ställa in enheten på att avge ett ljudlarm när vissa villkor uppfylls. Som standard är alla larm avstängda. Så här ställer du in ett larm: 1. Välj Konfigurering > Larm på skärmen Hem. 2. Välj en larmkategori (Navigation, System, Ekolod eller Väderleksvarningar). 3. Välj ett larm. 4. Välj Till om du vill aktivera larmen och ange sedan larminformation med hjälp av navigeringsknappen. Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att öka eller minska. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller åt höger för att flytta fält. Konfigurera enheten Ställa in navigationslarm Om du vill ställa in ett navigationslarm väljer du Konfigurering > Larm > Navigation på skärmen Hem. Ankringslarm - ställ in ett larm som ska avges när du överskrider ett angivet driftavstånd. Ankomst - ställ in ett larm som avges när du kommer inom ett visst avstånd eller tid från en destinationswaypoint. Kursavvikelse - ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd. Ställa in systemlarm Om du vill ställa in ett systemlarm väljer du Konfigurering > Larm > System på skärmen Hem. Klocka - ställ in ett larm med systemklockan. Enheten måste vara påslagen för att klocklarmet ska fungera. Batteri - ställ in ett larm som ljuder när batteriet når en förangiven låg spänning. GPS-noggrannh. - ställ in ett larm som avges när GPS noggrannheten faller utanför det inställda värdet. GPSMAP 400-serien användarhandbok 31

38 Konfigurera enheten Ställa in ekolodslarm Om du vill ställa in ett ekolodslarm väljer du Konfigurering > Larm > Ekolod på skärmen Hem. Grunt vatten/djupvattenlarm - ställ in ett larm som ljuder när djupet är större än eller mindre än det angivna värdet. Vattentemperatur - ställ in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 C över eller under den angivna temperaturen. Fisk - ställ in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande föremål motsvarande de angivna symbolerna. Obs! Du måste ha en givare ansluten. Om enheten inte har något inbyggt ekolod måste du ansluta en GSD 21- eller GSD 22- ekolodsmodul till enheten för att få tillgång till ekolodsinformation. Ställa in väderlekslarm Om du vill ställa in ett väderlekslarm väljer du Konfigurering > Larm > Väderlekslarm på skärmen Hem. Obs! Du måste ha ett abonnemang på XM WX Weather och GXM 31-antennen (tillval) ansluten till XM-porten på enhetens baksida för att kunna visa väderinformation. XM Weather är bara tillgängligt på enheterna GPSMAP 430x/430sx/440x/440sx. Mer information finns i användarhandboken för GXM 31. Konfigurera Min båt Om du vill konfigurera inställningar för din båt väljer du Konfigurering > Min båt på skärmen Hem. Automatisk vägledning - ställ in parametrar för automatisk vägledning för din båt: Säkert djup - ställ in det minimidjup (se sjökortets djupdata) som ska tillåtas vid beräkning av en automatisk vägledningsrutt. Säker höjd - ställ in den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för broar som din båt säkert kan åka under. Kölkompensation - kompensera ytavläsningen för djupet på en köl. Detta gör det möjligt att mäta djupet från kölens botten istället för från givarens plats. Ange ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att kompensera för en stor båt som går djupt. Så här justerar du kölkompensationen: 1. Välj Konfigurering > Min båt > Kölkompens. på skärmen Hem. 2. Ange ett värde för kölkompensation med navigeringsknappen. 3. Tryck på knappen SELECT för att acceptera värdet. Obs! Tryck på knappen MENU om du vill avbryta inställningen och återgå till skärmen Min båt. 32 GPSMAP 400-serien användarhandbok

39 Givaren vid ytan Ange ett positivt (+) nummer för att visa djupet från kölens nederdel. Givaren längst ned på kölen Ange ett negativt (-) nummer för att visa djupet från ytan. Kölkompensation Givare - välj givartyp (Två frekvenser eller Två strålar), ställ in temperaturkällan, ljudstrålens vinkel och kalibrera farten genom vattnet. Temp.källa - ställ in temperaturkällan (Givare eller NMEA). Ljudstrålens vinkel - när du använder en annan givare än Garmins standardgivare kan du ställa in vinkeln, i grader, för ekolodskonen så att den avges på rätt sätt på skärmen Fish Eye 3D. Obs! Inställningen påverkar inte en Garmin standardgivare och ska bara användas till att matcha specifikationerna för andra givare. Konfigurera enheten Kalibr fart genom vatten - om du vill använda en hastighetsavkännande givare kan du kalibrera fartgivaren med hjälp av den här menyn. Om du inte har en hastighetsavkännande givare visas inte den här menyn. Så här kalibrerar du fartgivaren: 1. Välj Konfigurering > Min båt > Givare > Kalibr fart genom vatten på skärmen Hem. 2. Ta upp båten till marschfart. Notera toppfarten och stanna sedan båten. 3. Markera OK och tryck på knappen SELECT. Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar en hastighet visas ett meddelande om för låg fart. Markera OK, tryck på knappen SELECT och öka försiktigt båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten och kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat. Om hjulet snurrar fritt kontrollerar du kabelanslutningarna. Om det här problemet kvarstår kontaktar du Garmins produktsupport. GPSMAP 400-serien användarhandbok 33

40 Konfigurera enheten Konfigurera andra båtar Om du vill konfigurera inställningar för andra båtar väljer du Konfigurering > Andra båtar på skärmen Hem. AIS - aktivera eller avaktivera AIS (Automatic Identification System). AIS varnar dig för trafik i området genom att tillhandahålla båtars ID:n, positioner, kurser och hastigheter för båtar utrustade med transponder inom räckhåll. DSC - aktivera eller avaktivera DSC (Digital Selective Calling). Obs! Om du vill konfigurera AIS- eller DSC-information för andra båtar måste din båt vara ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet. Mer information finns på sidan 30. Säker zon - aktivera eller avaktivera en säker zon runt båten. Den här funktionen används för att undvika kollision och kan anpassas: Ring - visa eller dölja en ring på kartan som visar båtens säkra zon. Radie - ändra radien på den säkra zonens ring till ett visst avstånd mellan 0,1 och 2,0 nm (eller 0,02 till 5,0 km eller 0,1 till 2,0 engelska mil). Tid till säker zon - avger ett larm om AIS fastställer att ett mål skär den säkra zonen inom det angivna tidsintervallet (mellan 3 och 24 minuter). 34 GPSMAP 400-serien användarhandbok

41 Använda ekolod När enheten är ansluten till en givare blir den en kraftfull fishfinder/realtidsavbildare. Om enheten inte har något inbyggt ekolod kan du ansluta en Garmin GSD 21- eller GSD 22-ekolodsmodul till enheten och på så sätt få tillgång till ekolodsfunktionerna. Helskärmsbild Välj alternativet Helskärmsbild om du vill visa ett helskärmsdiagram av givarens ekolodsavläsningar. Välj Ekolod > Helskärmsbild på skärmen Hem. Djup Temperatur Fart Använda ekolod Realtidsbilden Den här skärmen (endast givare med två strålar) ger ett närmast direkt eko av vad som finns under båten. Djupskalan är organiserad som en ring som börjar överst, klockan 12, och som sedan fortsätter medsols. Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det djup som anges av den inre ringen. Precis som för det vanliga diagrammet anger färgerna olika styrkor hos ekolodets eko. Om du vill öppna realtidsbilden väljer du Ekolod > Realtidsbild på skärmen Hem. Rund realtidsbild Vattentemperatur Djup Svävande mål Mätområde Givarens frekvens eller strålens bredd Fart genom vattnet GPSMAP 400-serien användarhandbok 35

42 Använda ekolod Delad frekvensbild På den här skärmen (endast givare med dubbla frekvenser) kan du visa 50 khz- och 200 khz-frekvenserna på samma skärmbild. En 50 khz-frekvensgraf visas till vänster och en 200 khz-frekvensgraf till höger. Om du vill öppna skärmen Delad frekvens väljer du Ekolod > Delad frekvens på skärmen Hem. Djup, temperatur och hastighet Delad zoombild Använd den här skärmen om du vill visa all ekolodsinformation från diagrammet såväl som en inzoomad del på samma skärmbild. Välj Ekolod > Delad zoombild på skärmen Hem. Djup, temperatur och hastighet Skala för zoomat djup Zoomfönster Mätområde Mätområde Zoomnivå Givarens frekvens eller strålens bredd Frekvenser 36 GPSMAP 400-serien användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Fishfinder 300C snabbstartshandbok Fishfinder 300C snabbstartshandbok 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020

Läs mer

GPSMAP. 6000/7000-serien Användarhandbok

GPSMAP. 6000/7000-serien Användarhandbok GPSMAP 6000/7000-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

GPSMAP 620 GPSMAP 640. Användarhandbok

GPSMAP 620 GPSMAP 640. Användarhandbok GPSMAP 620 GPSMAP 640 Användarhandbok 2008-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

GPSMAP. 700-serien Användarhandbok

GPSMAP. 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

echomap CHIRP 40/50/70/90 serien Användarhandbok

echomap CHIRP 40/50/70/90 serien Användarhandbok echomap CHIRP 40/50/70/90 serien Användarhandbok Februari 2016 190-01951-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

echomap 40/50/70/90-serien

echomap 40/50/70/90-serien echomap 40/50/70/90-serien Användarhandbok Februari 2015 Tryckt i Taiwan 190-01834-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett

Läs mer

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok April 2013 190-01556-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

echo 200, 300c, 500c och 550c användarhandbok

echo 200, 300c, 500c och 550c användarhandbok echo 200, 300c, 500c och 550c användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR snabbstartshandbok foretrex 301 och 401 PERSONAL NAVIGATOR I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner

Läs mer

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien snabbstartshandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns

Läs mer

etrex 10 snabbstartshandbok

etrex 10 snabbstartshandbok etrex 10 snabbstartshandbok Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Första gången du

Läs mer

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan

Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok. Juli _0A Tryckt i Taiwan Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok Juli 2013 190-01505-59_0A Tryckt i Taiwan Fordonsprenumeration Innan du kan använda fordonshanteringsfunktioner på enheten måste ditt företag ha en aktiv fordonsprenumeration.

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

GHC 20 Användarhandbok

GHC 20 Användarhandbok GHC 20 Användarhandbok Maj 2013 190-01610-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok Januari 2014 190-01556-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 500 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp ZOOM INknapp PAGE-knapp

Läs mer

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag nüvi Snabbstartshandbok 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Mars 2008 Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Din nüvi-enhet GPS-antenn Mini-USB-kontakt Strömknapp Ljussensor

Läs mer

Grunderna i NMEA 2000-nätverk

Grunderna i NMEA 2000-nätverk Grunderna i nätverk Ett nätverk består av anslutna enheter som kommunicerar med enkla plug-and-play-anslutningar. I den här handboken beskrivs kontakter och -kablar från Garmin såväl som grunderna för

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien

GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien GPSMAP 500/700 serien och echomap 50/70 serien Användarhandbok Mars 2015 Tryckt i Taiwan 190-01556-39_0D Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller

Läs mer

GPSMAP. 8000 serien. Användarhandbok. Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01557-39_0F

GPSMAP. 8000 serien. Användarhandbok. Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01557-39_0F GPSMAP 8000 serien Användarhandbok Juni 2015 Tryckt i Taiwan 190-01557-39_0F Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS EDGE 800 snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS snabbstartshandbok 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

GPS 152H Användarhandbok

GPS 152H Användarhandbok GPS 152H Användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913) 397 8282

Läs mer

Snabbstartshandbok nüvi 760 för Volvo -bilar

Snabbstartshandbok nüvi 760 för Volvo -bilar Snabbstartshandbok nüvi 760 för Volvo -bilar personlig reseassistent VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 2.1 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner. Dessa

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics Cuda Produktkatalog 2010 www.eaglenav.se A Navico brand - Leader in Marine Electronics 1 Cuda Eagle 2010 Eagle har producerat ekolod och GPS/Kartplottrar i flera decennier. Detta har gett ett långsiktigt

Läs mer

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok

EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS. snabbstartshandbok EDGE 500 CYKELDATOR MED GPS snabbstartshandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800

Läs mer

CL7 SKÄRM SNABBSTARTSHANDBOK 6YD-F819U-M0

CL7 SKÄRM SNABBSTARTSHANDBOK 6YD-F819U-M0 CL7 SKÄRM SNABBSTARTSHANDBOK 6YD-F819U-M0 Introduktion VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar. Översikt

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok

nülink! 2300-serien snabbstartshandbok nülink! 2300-serien snabbstartshandbok Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. När

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Approach. G6 Användarhandbok. Januari 2012 190-01430-39_0A Tryckt i Taiwan

Approach. G6 Användarhandbok. Januari 2012 190-01430-39_0A Tryckt i Taiwan Approach G6 Användarhandbok Januari 2012 190-01430-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska Hook-3x Installations- och driftinstruktioner Handbok Svenska Upphovsrätten tillhör Navico, 2014 Alla rättigheter förbehålls. Lowrance and Navico är registrerade varumärken tillhöriga Navico. Navico äger

Läs mer

GPSMAP. 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP. 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

GO XSE Snabbstartsguide

GO XSE Snabbstartsguide GO XSE Snabbstartsguide SV Frontpanel 1 Nr Knapp Funktion 1 Ström Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller. Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Dialogrutan Systemkontroller

Läs mer

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN TRACKER 5600 C H A R T P L O T T E R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78 www.navman.com Innehåll 1 Inledning... 43 1-1 Skötsel... 43 1-2 Sjökortskassett... 43 1-3

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

GPSMAP 4000/5000-serien. Användarhandbok

GPSMAP 4000/5000-serien. Användarhandbok GPSMAP 4000/5000-serien Användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.+1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Approach -serien. användarhandbok

Approach -serien. användarhandbok Approach -serien användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B

Installationsinstruktioner för drivenhet klass B Installationsinstruktioner för drivenhet klass B För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera en Garmin klass B-drivenhet i enlighet med följande instruktioner.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

F O R E R U N N E R 6 1 0

F O R E R U N N E R 6 1 0 F O R E R U N N E R 6 1 0 S n a b b s t a r t s h a n d b o k Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer