GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA"

Transkript

1 GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

2 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera systemet 7 9 Medföljande tillbehör Trådlös fjärrkontroll Trådlös PIR-rörelsedetektor Trådlös dörr- och fönstersensor Rekommenderad installation av säkerhetssystem 0 0 Registrera trådlösa tillbehör, radera zoninställningar Ansluta trådlösa tillbehör (registrering av trådlösa tillbehör) Radera alla registrerade tillbehör Återställa systemet till standardinställningar Zoninställningar Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar 6 6 Programmera systemet via SMS-meddelande Använda SMS-meddelande Fjärrstyrning via telefon 6 7 Tekniska data Vanliga frågor 0

3 Lär känna ditt system Centralenheten Centralenheten är larmsystemets hjärna som kommunicerar med alla trådlösa sensorer. När larmet utlöses, låter den inbygga sirenen högt för att avskräcka inkräktaren. Systemet meddelar familjemedlemmarna genom automatisk uppringning via de förinställda telefonnumren. Centralenheten kan ta emot kommandon från fjärrkontrollen, SMS-meddelande eller appar, och svarar till larmhanteringssystemet omedelbart. Medföljande tillbehör Trådlös PIR-rörelsedetektor Den passiva infraröda rörelsedetektorn är utformad för att känna av mänsklig rörelse. Den upptäcker den infraröda strålningen från inkräktare och skickar en signal till centralenheten. Trådlös dörr- och fönstersensor Detta är en magnetisk sensor för alla dörrar och fönster som öppnas. Sensorn sänder en trådlös signal till centralenheten när en dörr eller fönster öppnas. Trådlös fjärrkontroll Med fjärrkontrollen kan du styra ditt larmsystem oavsett om du är borta eller hemma. Vid akut situation, tryck på larmknappen för att skicka en nödsignal till centralenheten. Nätadapter Nätadaptern används för att ge ström till centralenheten. Den har ett inbyggt 7.V/000mA uppladdningsbart batteri som gör det möjligt för systemet att fungera i 6 timmar i händelse av strömavbrott. 0 0

4 Funktioner Installation av centralenhet Mobilkommunikation via SMS-meddelande eller Apps, enkel kontroll Upp till 0 st sensorer och 0 fjärrkontroller kan utökas genom automatisk inlärning trådbundna zoner avsedda för rök/gas/vibration/detektor, IR-strålar, m.m. Anpassade namn på zoner som känner igen platsen Meddelande för att förinställa grupper SMS-nummer och automatisk uppringning av grupper telefonnummer Internt sirenljud och tyst läge Omedelbara SMS-varningar som indikerar detektorernas låga batterinivå, strömförlust och strömåterställning Inbyggt 7.V/000mA batteri som säkerställer att systemet fungerar i 6 timmar efter strömförlust Larmutgång som ger dig möjlighet att utlösa utrustning såsom ljus, TV, m.m. för att avskräcka inkräktaren. Öppna batterifackets lucka försiktigt.. Sätt i och fäst SIM-kortet.. Sätt nätadapterns plug-in till adapteruttaget.. Skjut strömbrytaren till PÅ. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in. När detektorerna utlöses, aktiveras larmet och systemet meddelar familjemedlemmarna genom att ringa eller skicka ut en varning via 06 SMS-meddelande. Även om telefonräkningen är förfallen kommer larmet aktiveras när detektorerna utlöses. 07

5 Centralenhetens arbetsstatus Vit LED: Aktivera/inaktivera larm Röd LED: Centralenhetens status Status för LED-indikation Röd LED normal på: Systemet går in i registreringsstatus Röd LED: centralenhetens status Sabotage Hålfäste Trådbunden port Registreringsknapp Grön LED: AC-ström Röd LED: GSM signalindikator Högtalare SIM-kortsplats Strömbrytare Adapterport Röd LED blinkar snabbt: Inkommet SMS Röd LED blinkar normalt: Pågående larm Vit LED normal på: Systemet är påkopplat Vit LED av: Systemet är avkopplat Vit LED blinkar normalt: System är larmat i skalskyddsläge Status för LED-indikation AC-ström av: Grön LED av AC-ström på: Grön LED normal på GSM-nätverk AC-ström på AC-ström av Sökning av GSM-nätverk Gul LED blinkar snabbt Röd LED blinkar snabbt GSM-nätverk funnet Gul ström LED blinkar normalt Röd ström LED blinkar snabbt 08 09

6 A B C D E F A B C D E F Centralenhetens arbetsstatus Du kan enkelt styra ditt larmsystem genom att aktivera eller inaktivera larm, koppla skalskyddet eller skicka nödsignal via fjärrkontrollen, skicka kommando via SMS, kontrollpanelens knappsats eller appar. Använda appar Ange sökordet Phanyx eller X8 + för att ladda ner appar från App Store eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att gå in i användargränssnittet. Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. Fjärrstyrning via telefon I händelse av larm, ringer larmsystemet det förinställda telefonnumret och användaren kan svara telefonen, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange vissa nummer. Användaren ringer till larmsystemet, systemet går automatiskt in i statusövervakning och användaren anger vissa nummer för att fjärrstyra systemet. Använda fjärrkontrollen Den kompakta fjärrkontrollen är mycket lätt att bära. Flerfunktionsknappen gör det möjligt för dig att aktivera larmsystemet när du är borta och inaktivera det när du kommer hem. Det är ett enkelt och värdefullt verktyg som lätt kan nås vid akut situation hemma. Två sätt att programmera larmsystemet Metod Skicka ett SMS med? till centralenhetens telefonnummer. Systemet svarar med ett instruktionsmeddelande till din telefon. Du kan styra systemet med hjälp av kommandokoder som anges i meddelandet. Se sid 6 för kommandokoder. I J I J 8 8 P S T U V P S T U V Använda kommando via SMS-meddelade Metod Se sidan 6 för mer information om användning av SMS-kommando : 0 Skriv in nyckelordet Phanyx eller X8 + för att hämta apparna från App Store 0 0 : 0 Inaktivera: Lösenord#0 eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att börja Aktivera: Lösenord# G H K L 6 M N O G H K L 6 M N O programmera. Skalskydd: Lösenord# 7 Q R 9W X Y Z 7 Q R 9W X Y Z 0 Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. End Hide End 0 Hide Rekommenderas! Enkel och lätt att använda! 0

7 Medföljande tillbehör Trådlös fjärrkontroll Den kompakta och eleganta fjärrkontrollen är lätt att bära. Den är utformad att passa på en nyckelring, handväska, ficka eller gömmas i bilens solskydd. Denna fjärrkontroll fungerar som universalnyckel för aktivering, inaktivering, skalskydd och nödsamtal. Trådlös fjärrkontroll LED blinkar: Sänder signal till centralenheten. Aktivera larm LED-indikator Svagt LED-ljus: Låg batterinivå. Byt batteri omedelbart. Inaktivera larm Aktivera larm Tr y c k för att aktivera systemets larm innan du lämnar ditt hem. Vänster LED blinkar en gång för aktivering och sirenen piper en gång när den går in i aktiveringsstatus. Alla utlösta detektorer aktiverar systemet för att larma omedelbart. Systemet ringer samtidigt de förinställda telefonnumren. När funktionen för utgångsfördröjning har installerats, kommer systemet att försena aktiveringen av larmet. När du aktiverar systemet och fördröjningstiden är mindre än 0 sekunder, kommer centralenheten pipa en gång per sekund. Om fördröjningen är mer än 0 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i takt de sista 0 sekunderna för skynda aviseringen. Inaktivera larm Tr y c k innan du går in i ditt hem för att inaktivera larmet. Höger LED blinkar en gång. Sedan kan du röra dig fritt i ditt hem utan att utlösa larmet. I händelse av larm kan du trycka på knappen 7för att inaktivera systemet och tysta sirenen Skalskydd (hemmaläge) Nödsamtal Skalskydd (hemmaläge) Tr yc k för att aktivera larmet. Vänster LED blinkar en gång, sirenen piper en gång och systemet är larmat i hemmaläge. Tillbehören inaktiveras i hemmaläge vilket gör att användaren kan röra sig fritt i hemmet, medan resten av systemet är fullt larmat. Tillbehören i normala zoner aktiverar ett omedelbart larm när de utlöses Tyst läge Nödsamtal ( + / ) Vid nödsituation, oavsett larmsystemets status, tryck SOS en gång för Tryck, och tryck sedan på eller för att gå in i aktiverings- eller inaktiveringsstatus att få hjälp. Båda LED-indikatorerna blinkar en gång och systemet går omedelbart in i ett larmtillstånd och meddelar din familj. i tyst läge utan att störa någon.

8 Trådlös PIR-rörelsedetektor Funktioner PIR- är en passiv infraröd sensor i en ny och vacker modell med en perfekt form som monteras enkelt. Den är utformad för att upptäcka mänsklig rörelse inomhus. PIR- är utrustad med ett avancerat fuzzy-logic chip och intelligent analys, och kan skilja på signaler mellan kroppsrörelser och störningar och därmed minimerar falska larm. Den inbyggda summern påminner dig om låg batterinivå och varnar om sabotagelarm vilket garanterar din säkerhet Detektionsfönster. LED-indikator. Inlärningsknapp. Clip. Batterifack 6. Zonjumper 7. Summer 8. Sabotagebrytare 9. Infraröd sensor Infraröd sensor: pptäcker infraröda strålar från mänsklig kroppsrörelse. Rör inte ytan och håll den ren. Sabotagebrytare: När lådan öppnas, utlöses sabotagebrytaren och genererar en larmsignal. Statusindikator Montering och gångtest Testläge: När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern gånger för att komma in i testläge. I detta tillstånd kommer alla rörelser utlösa detektorn och aktivera larmsignal. Detektorn går funktionsläge efter 0 upptäckter. Arbetsläge: I detta tillstånd går detektorn går in i strömsparläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någon rörelse inom minuter, återgår sensorn till arbetsläge. Om upptäckt sker inom minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen. Montering:. Rörelsedetektorn bör monteras vid in- eller utgång där inkräktaren enkelt kan ta sig in.. Detektorn är mer känslig för tvärrörelse än för direkt rörelse. Detektorns prestanda är optimal när detektionsriktningen är tvärs över inkräktarnens gångriktning.. Tryck på clipet, sätt in batterierna och stäng locket.. Använd skruvar för att fästa detektorns väggfäste på väggen och fäst sedan detektorn på fästet.. Rikta LED-indikatorn åt rätt håll. Den fixerade höjden bör vara -. m från marken. 6. Justera monteringshöjden och fästet för att ändra detektorns avstånd och vinkel. LED-indikatorn blinkar en gång: Rörelse är upptäckt. 6 LED-indikatorn blinkar gånger och summern piper gånger: Påslagen, sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg.0~.m batterinivå, byt batterier omedelbart.

9 Gångtest:. När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern piper fem gånger för att gå in i arbetsläge.. Gå över detektionsområdet och titta på LED-indikatorn för att se om den blinkar en gång vid upptäckt av rörelse. Därefter kommer detektorn att detektera en gång per minut. Observera. Undvik montera detektorn nära platser där värmeändringar sker snabbt eller där luft strömmar ofta (t.ex. luftkonditionering, rörljus, ugn, fladdrande ljus, kylskåp, m.m.).. Undvik att hålla den vänd mot fönstret som lätt kan störas av komplicerad miljö (t.ex. solljus, folksamlingar, bilflöde, m.m.).. Produkten minskar risken för olyckor men användaren uppmanas vidta alla nödvändiga åtgärder för sin säkerhet och skydd av egendom. Detektionsområde Toppvy Sidovy 0m m m 6m 8m m 0m m m 6m 8m 0m 0m m m m m 6m 6m 8m 8m m 0m m m 6m 8m m m 0m m 0m 0m 0 Ansluta PIR-rörelsedetektorn till centralenheten 0m 0m Trådlös dörr/fönstersensor Dörr/fönstersensorn kan monteras på dörrar, fönster och andra objekt som öppnar och stänger. Sensorn skickar en signal till centralenheten när magneten som är monterad nära sensorn avlägsnas. Sabotageskyddet säkerställer att sabotage såsom försök att flytta sensorn kommer resultera i att larmet 7 6. Sändare. LED-indikator. Magnet. Batterifack. Zonjumper 6. Summer 7. Sabotagebrytare LED-indikatorn blinkar gånger och summern piper gånger: Den nyköpta PIR-rörelsedetektorn bör registreras i centralenheten innan användning. För mer information, se larmsystemets bruksanvisning. rier omedelbart. Sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg batterinivå, byt batte- 6 7 aktiveras Sabotagelarm: När inkräktaren försöker avlägsna sensorn, kommer den inbyggda summern att pipa. Centralenheten skickar ett meddelande till användaren om sabotagelarm redan vid första försök. Zonjumper: Följ larmsystemets anvisningar för zoninställningar. Dörrsensorn är inställd i Normal Zon som standard. Arbetsstatus LED-indikatorn blinkar en gång: Sensorn utlöses eller sabotagebrytaren larmar och sändaren skickar en singal till centralenheten.

10 Montering Rekommenderad installation av larmsystem. Öppna locket och sätt in batterierna.. Sensorn kan monteras på dörrar och fönster som öppnas och stängs. Se till att monteringsområdet har rengjorts.. Avlägsna pappersremsan från den dubbelhäftande tejpen på baksidan av sändaren och magneten. Montera försiktigt sändaren på dörrkarmen och magneten på dörren.. Rikta LED-indikatorns ljus åt rätt håll. Se till att magneten befinner sig till höger om sändaren.. Placera sändaren på önskad plats och montera magneten högst cm bort från sändaren. 6. Undvik montera sensorerna 7 vid områden där stora mängder metall och elledningar finns. 6 Klädkammare Sovrum Bibliotek Badrum Skåp Skrubb Garage Foajé Badrum Skåp Skåp Skåp Skåp Badrum Kök Observera! Dörrsensorn är inställd i Normal Zon som standard. Den kommer larma omedelbart om magneten avlägsnas från sändaren mer än cm i larmat tillstånd. <cm <cm 8 9 <cm <cm Stora sovrummet Matsal Vardagsrum Terrass

11 Registrering av trådlösa tillbehör, Radering och zoninstallation Registrera trådlösa tillbehör. Tryck på registreringsknappen. Centralenheten går in i registreringsstatus och LED-lampan lyser rött. (Tryck registreringsknappen igen inom 0 sekunder för att avsuta registrering.). Ansluta PIR-detektorn till centralenheten: Tryck på testknappen som finns på baksidan av PIR-detektorn.. Ansluta fjärrkontrollen till centralenheten: Tryck på någon av knapparna på fjärrkontrollen.. Ansluta dörrsensorn till centralenheten: Avlägsna sändaren och magneten.. Systemet piper en gång, LED-ljuset blinkar en gång, registreringen är klar. Om sys- temet piper två gånger och LED-ljuset blinkar en gång, är tillbehören redan registrerade. Om tre pip hörs och LED-ljuset fortfarande blinkar, är lagringsutrymmet fullt. Radera registrerade trådlösa tillbehör Tryck och håll registreringsknappen i 6 sekunder tills en ljudsignal hörs. Alla registrerade trådlösa tillbehör kommer att raderas. Återställa systemet till standardinställningar. Tryck och håll nere registreringsknappen, och skjut på strömbrytaren till AV för att stänga av strömförsörjningen.. Skjut på strömbrytaren till PÅ.. Släpp inte registreringsknappen förrän ett ljudsignal hörs. Alla förinställda nummer kommer att raderas omedelbart och systemet kommer att återställas till standardinställningar. Observera! Den trådlösa sirenen ingår som trådlöst tillbehör. För mer information, se sirenens bruksanvisning. 0 Om zonerna har ändrats, måste du ansluta tillbehören igen till centralenheten. Observera! Återställningen kommer inte radera de registrerade tillbehören.

12 Zoninstallation PCB Diagram-Zonjumper Installation av fördröjning i singelzon Om fördröjningstiden för ingång/utgång är inställd, kommer tillbehören i singelzon fördröja och aktivera larmet. Tillbehör i Normal Zon, Hemmaläge Zon och -timmarszon kommer in att fördröjas. Skalskydd (hemmaläge) zoninstallation Single Delay Zone Skalskyddsläge innebär delvis aktiverat larm. När systemets skalskydd är aktiverat är tillbehören i hemmaläge inaktiverade. Användaren kan röra sig fritt i hemmet medan resten av systemet är fullt larmat, och tillbehören i normala zoner kommer aktivera ett omedelbart larm när det utlöses. PIR-rörelsedetektor Dörr/fönstersensor Normal zoninstallation Tillbehöret är inställt i normalzon (omedelbar larmzon) som standard. När det utlöses i larmat tillstånd får systemet en signal och aktiverar larmet omedelbart. Hemmaläge (Trådlös Zon ) H zoninstallation Hemmaläge (Trådlös Zon 6) Oavsett larmsystemets tillstånd, kommer centralenheten få en signal och larma omedelbart när tillbehören i -timmarszonen utlöses. Observera! Vi rekommenderar att du installerar röksensorn, gassensorn och perimetersensorn i Observera! PIR-rörelsedetektorn är inställd i skalskydd (hemmaläge) Zon som standard. Dörr/fönstersensorn är inställd i Normal Zon som standard. Om zontillbehören ändras måste du återkoppla -timmarszonen. dem till centralenheten. H Zon 7 H Zon 8

13 Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar G r o u n d Strömutgång för t r å d b u n d n a ti l l b e h ö r N o r m a l C l o s e N o r m a l O p e n Common Port Ground Trådbundet gränssnitt Trådbundet gränssnitt GND +V NC NO COM GND IN IN Trådbundna tillbehör: X8+ stödjer två grupper trådbundna tillbehör. Välj trådbundna sensortyper efter anslutning. Anslut trådbunden sensor till trådbunden Zon. Väj sensortyp. Om det är NC-sensortyp, länka +V-blocket och NO-blocket.. Anslut NC-dörrsensortyp till den trådbundna zonen. En kabel för IN-blocket och en annan för GND-blocket. Observera! Huvudpanelen stöder en grupp DC V/A DC utgång för trådbundna sensorer. Om ingen ström behövs för den trådbundna sensorn, koppla inte till +V-blocket.. Skicka textmeddelandet 7 för att välja trådbunden sensortyp NC.. Testa för att se om larmet går igång när den trådbundna sensorn utlöses. Ansluta trådbunden siren: Anslut den negativa polen till GND-blocket och den positiva polen till NO-blocket. Koppla sedan blocken COM och +V. Länka elektriska anordningar: X8 + kan aktivera elektriska anordningar såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm.

14 Programmera systemet med SMS Använda SMS-meddelande Det är enkelt för användaren att hantera funktionerna med mobiltelefonen genom att skicka nedan angivna SMS-kommandon. Skicka ett SMS med? till centralenhetens SIM-kortsnummer. Systemet kommer att svara dig med guidemenyn. Skicka lösenord#kommandokod (ursprungliga lösenordet är ) för inställningar, till exempel lösenord# för att lagra telefonnummer. Inaktivera larm #0 System inaktiverat med alla detektorer inaktiverade. System inaktiverat. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in så att centralenheten kan fjärrstyras för att skicka och tam emot meddelanden när larmet aktiveras. Aktivera larm # System larmat i bortaläge.? Inaktivera larm: 0 Aktivera larm: Skalskydd: Statusförfrågan: Larmhantering: Lagra telefonnummer: Ändra zonnamn: 6 Andra inställningar: 7 Systemspråk: 8 Styra elektriska anordningar: 9 Systemet är fullt larmat med alla detektorer aktiverade Skalskydd # System larmat skalskydd. Skalskyddet aktiverar larmsystemet omedelbart med sensorer aktiverade i normal zon och sensorer i 6 hemmaläge zon inaktiverade. 7

15 Statusförfrågan Larmhantering # Statusförfrågan om system Systemstatus: Aktiverat/inaktiverat larm/skalskydd; AC-ström: På/förlorad/återställd; Larmtyp: Hörbar/tyst; Lokal siren: AV/PÅ; SMS-varning för handsändare: På/Av; Trådbunden sensortyp: NO/NC Förfrågan om IMEI-information (Skicka följande kommandokoder för statusförfrågan) : Centralenhetens status : IMEI-information Systemets status: Aktiverat larm AC-ström: På Larmtyp: Hörbar Lokal siren: Av SMS-varning för användning av nyckelring: Av Trådbunden sensortyp: NC # Aktivera lokal siren Inaktivera lokal siren (Skicka följande kommandokoder för att hantera systemet) : Aktivera lokal siren : Inaktivera lokal siren : Tvåvägssamtal Lokal siren: På Lokal siren: Av IMEI-nr: **** **** **** **** Skicka till SIM-kortsnumret. Centralenheten kommer att ringa tillbaka. Nu kan du IMEI, International Mobile Equipment Identity, är ett nummer som betstår av siffror, ett elektroniskt serienummer som är unikt och identifierar giltiga enheter. Varje larmpanel är monterad med ett unikt IMEI-nummer lyssna och ha tvåvägs diskussion. 8 som verifierar att det är original från tillverkaren. 9

16 Store Phone Numbers Ändra zonnamn (Fyll i telefonnummer och skicka till systemet) (Ändra zonnamn och skicka till systemet) # SMS: #6 : Trådlös Zon : Trådlös Zon : Trådlös Zon : Trådlös Zon : Trådlös Zon 6: Trådlös Zon 6 7: H Zon 7 Larm 8: H Zon 8 Larm Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta textmeddelande till centralenhetens telefonnummer. Lägg till de telefonnummer som du vill styra över. Telefonnummer inkluderar tre SMS-nummer (där du vill att säkerhetsmeddelanden och varningar ska skickas) och fem telefonnummer (för att få larmsamtal). Installera numren enligt prioritering. Notera! Telefonnummer som inte har lagrats kommer att nekas. : : : TEL: : : : : : Lagrade telefonnummer. 6 tecken för svenska. SMS:... TEL:..... Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta textmeddelande till centralenhetens telefonnummer. Lägg till zonnamn och skicka det. Zoninformationen inkluderar sex trådlösa zoner och två H zoner. Två trådbundna zonnamn kan inte ändras. Trådlös Zon är Fördröjning för singelzon Trådlös Zon är Hemmaläge Trådlös Zon 6 är Hemmaläge Teckenbegränsning Telefonnummer lagrade. 6 tecken för svenska. Observera! När zonnamnen har ändrats, kan användaren snabbt identifiera sensortyper och läge i händelse av larm. Zonnamn har ändrats. : Vardagsrum dörr : Vardagsrum PIR : Sovrumsdörr : Bibliotek PIR : Garage dörr 6: Sovrum PIR 7: Kök gas 8: Kök rök 0

17 Övriga inställningar 7 Trådbunden sensortyp: NC #7 7-7: Användaren kan ställa in sirenen på hörbar eller tyst när den larmar : Välj typer av trådbundna sensorer när de har anslutits. 7-76: 77: 78-79: När systemet larmar kan användaren välja att om denne vill få SMS-varningar om någon frånkopplar det genom handsändaren. Ändra lösenord. Ställ in fördröjningstid för utgång/ingång för tillbehör i singelzon. Användaren kan gå ut eller komma hem inom den programmerade tiden utan att aktivera omedelbar larm. Larmtyp: 7: Hörbar (standard) 7: Tyst Trådbunden sensortyp: 7: NO 7: NC (standard) SMS-varning för handsändare 7: På 76: Av (standard) Ändra lösenord: 77: Nytt lösenord Larmfördröjning 78: Utgångsfördröjning 79: Ingångsfördröjning 7 76 Gammalt lösenord#77 #Nytt lösenord# 78#Utgångsfördröjningstid# SMS-varning för användning av handsändaren: På SMS-varning för användning av handsändaren: Av Lösenord har återställts Fördröjningstid för utgång (0~00 sek): «***»S #7 Larmtyp: Hörbar #7 Larmtyp: Tyst 79#Ingångsfördröjningstid# Fördröjningstid för ingång (0~00 sek): «***»S Notera! Fördröjningstiden för utgång/ingång fungerar för tillbehör i singelzon. Larmet aktiveras omedelbart när tillbehören i andra zoner utlöses. När fördröjningstiden för ingång/utgång har ställts in och systemet är #7 Trådbunden sensortyp: NO larmat, kommer centralenheten pipa en gång per sekund om fördröjningstiden är mindre än 0 sekunder. Om fördröjningstiden är mer än 0 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i tempo under de sista 0 sekunderna för att påskynda aviseringen. När en ingång upptäcks kan användaren gå in och inaktivera systemet inom den programmerade tiden.

18 Ändra språk Övriga SMS-varningar lösenord#8 8: Standardspråk 8: Anpassat språk 8: Anpassat språk ****** larm! Detektor sabotagelarm! (Kontrollera källorna.) Detektor låg batterinivå! (Kontrollera källorna.) Ange rätt kommandokod! 8 Språk har ändrats till *** Centralenhetens AC-ström förlorad! Centralenheten AC-ström återhämtat! 8 Språk har ändrats till *** 8 Språk har ändrats till *** Centralenheten har låg batterinivå! Nödsamtal! Styra elektriska anordningar Fjärrstyrning via telefon Användaren kan använda telefonen för att fjärraktivera elektriska anordningar I händelse av larm kommer larmsystemet ringa de förinställda telefonnumren. Användaren såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm. kan svara i telefon, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange nedan angivna siffror. För att inaktivera larmsystem, tryck 0; För att aktivera larmsystem i bortaläge, tryck ; 90 Elektrisk anordning av. För att slå på sirenen på plats, tryck 7; För att stänga av sirenen på plats, tryck 8; 9 Elektrisk anordning på. För att slå på AC-anordning, tryck ; För att stänga av AC-anordning, tryck 6; För att övervaka platsen, tryck * ; Observera! Elektrisk anordning är Av som standard. Tryck escape (#) eller lägg på för att avsluta.

19 Tekniska data Produktnamn: Modellnummer: Centralenhetens strömförsörjning: GSM arbetsfrekvens: Ström i standby-läge: Larm max ström: Intern batteribackup: Intern siren: GSM/SMS Security Alarm System X8+ Input: AC 0~0V/0~60Hz Output: DC V/000mA 80/900/800/900MHz 0mA 00mA Litiumbatteri: 7.V/000mAh 90dB X8+ Vanliga frågor och svar. Jag vill veta vilka rum som larmar. Hur installerar jag? Det finns sex trådlösa zoner, två akuta zoner och två trådbundna zoner. Namn på trådbunden zon kan inte ändras. Steg : Installera de trådlösa sensorerna i samma rum och i samma zon, se instruktionerna om installation av zonjumper i bruksanvisningen sid 0-. Steg : Skicka SMS-kommandot lösenord#6 för att ändra zonnamn för olika rum. När larmet utlöses kommer du att bli meddelad via SMS med larminformation om zonen såsom sovrum larm! Observera! H zonen är för nödsituationer, i synnerhet för brandvarnare och gasdetektor. När larmet utlöses, går larmsystemet igång omedelbart oavsett status.. Kommer mitt X8+ larmsystem fungera i händelse av strömavbrott? Ja. Systemet har laddningsbara backup-batterier som stödjer så att det fungerar i 6 timmer. När strömmen kommer tillbaka, kommer batteriet att laddas. Du kommer få meddelandet Centralenhetens AC återhämtad. Antal tillåtna utökningsbara trådlösa tillbehör: Radiofrekvens: Tillverkningsmaterial: Driftstillstånd: 0 st fjärrkontroller 0 st trådlösa tillbehör MHz / MHz ( ±7KHz ) ABS-plast Temperatur: -0 C~ C Luftfuktighet: 80%(icke-kondenserande). SIM-kortet är installerat i centralenheten men kan inte ansluta till GSM-nätet. a. Larmsystemet X8+ stödjer bara GSM SIM-kort. SIM-kort för CDMA-nät kommer inte att fungera. b. Se till att skjuta strömbrytaren till läget PÅ när SIM-kortet har installerats. c. Titta på LED-indikatorns status. Om LED-indikatorn blinkar kontinuerligt rött, söker systemet fortfarande söker efter GSM-signalen. Om signalen lyser rött eller orange är GSM-signalen dålig. Flytta centralenheten närmare ytterväggen eller fönstret för att få en bättre signalmottagning.. Hur hämtar jag appen för Phanyx larmsystem? Storlek (LxWxH): 8.6.6cm Gå till App Store eller Google Play och skriv nyckelordet Phanyx, Phanyx alarm 6 eller X8+ alarm för att hämta appen. 7

20 . Kommer jag att bli meddelad om någon aktiverar eller inaktiverar larmsystemet? Ja. Om du använder kommandon via SMS eller appar för att styra systemet, kommer du även få ett svar tillbaka. Om du vill ha SMS-varningar för fjärrkotroll, måste du aktivera funktionen SMS-varning i handsändaren. Skicka lösenord#7 för att aktivera den. Trådlös dörr/fönstersensor. Varför utlöses inte larmet när dörrsändaren och magneten avlägsnas? a. Kontrollera om LED-indikatorn lyser rött när dörrsensorn avlägsnas från magneten. Om inte, har dörrsensorn har låg batterinivå och behöver bytas. b. Kontrollera att magneten befinner sig till vänster om sändaren. c. Om dörren är av metallmaterial kommer signalen att störas. d. Se till att avståndet mellan sändaren och magneten är mer än cm.. Varför piper dörrsensorn? Om LED-indikatorn blinkar fem gånger och summern piper fem gånger, kontrollera om sensorn har låg batterinivå eller om sabotagelarmet har aktiverats av det mottagna SMS:et. Om det beror på låg batterinivå, byt batterier. Om det beror på sabotagelarmet, kontrollera om sabotagebrytaren är utlöst eller om någon inkräktare har brutit sig in. Trådlös PIR-rörelsedetektor. Varför piper rörelsedetektorn utan att upptäcka någon inkräktare? Om PIR-rörelsedetektorn piper och LED-indikatorn blinkar kontinuerligt beror det på låg batterinivå. Byt batterier omedelbart.. Varför upptäcker inte PIR-rörelsedetektorn några rörelser? a. Se till att centralenheten är i larmat status, inte i skalskydd (hemmaläge) eller inaktiverat status. b. Kontrollera om LED-indikatorn eller PIR-rörelsedetektorn lyser när du går in i detektionsområdet. c. Rörelser bör korsa detektionen och inom 8 meters räckvidd. d. Detektorn går in i viloläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någon rörelse inom minuter, återgår sensorn till fungerande tillst ånd. Om uppt äck t sker inom minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen.. Är PIR-rörelsedetektorn husdjursimmun? Nej. Rörelsedetektorn levereras som standard i normal PIR. Om du har husdjur hemma kan du justera monteringshöjden så att ditt husdjur kan ströva omkring under enhetens monteringshöjd utan att orsaka larm. Trådlös fjärrkontroll. Det finns ingen förbipasserande i rummet och men ändå utlöser detektorn larmet. a. Kontrollera om det finns något husdjur hemma. Detektorn levereras. Centralenheten svarar inte när larmsystemet aktiveras eller inaktiveras med fjär- som standard i normal PIR och är inte husdjursimmun. rkontrollen. b. Undvik montera PIR-rörelsedetektorn på platser där värmen ändras snabbt, såsom a. Tryck på aktivera/inaktivera i mer än sekunder. (Släpp inte knappen för fort fönster, luftkonditionering, ljus, elektrisk värmare, kylskåp, ugn, spis, m.m. annars kommer inte systemet få någon signal.) c. Undvik starkt solljus. b. När du trycker på knappen lyser LED-indikatorn röd. Om LED-indikatorn inte d. Monteringshöjden och räckvidden bör vara inom detektionsområdet. 8 lyser, byt batterier. 9

21

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två

Läs mer

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två

Läs mer

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA T PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 06 0 08 Lär känna ditt system Medföljande tillbehör Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att kontrollera systemet Installera centralenheten Röstguide

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Rörelsedetektor för smådjur

Rörelsedetektor för smådjur Rörelsedetektor för smådjur Installationsmanual Rörelsesensor som känner av rörelser i ett rum. Förhindrar ett närvarande husdjur från att utlösa larmet. Sensorn tar ej hänsyn till smådjur. Rörelsedetektor

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security Produktblad Emwiros centralenhet spindeln i nätet Emwiros centralenhet är en kontrollenhet som styr övervakningssystemet och står i förbindelse med omvärlden via telenätet eller via GSM / GPRS-nätet. Från

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer