Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013"

Transkript

1 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barns ställning både i hemlandet och globalt. I Finland tillhandahåller vi tjänster inom förebyggande barnskydd i öppenvård och vård utanför hemmet. Vi utövar också utvecklande och påverkande arbete inom barnskyddsverksamhet och när det gäller att främja barnets rättigheter. I vår verksamhet deltar också ett stort antal frivilliga, som genom organisationens aktiviteter vill vara med och stöda barn och barnfamiljer. De närmaste åren kommer vi att satsa på en expandering av det förebyggande barnskyddsarbetet. Rädda Barnen gör ingen vinst på sin verksamhet. Organisationens egen medelanskaffning samt donationsmedlen gör det möjligt att arrangera stödgruppsverksamhet och läger, samt inom kretsen för barnskyddsarbetet rekreationsverksamhet för barn, deras föräldrar och stödpersoner, feriehem, stödfamiljer samt fosteroch adoptivfamiljer. Arbetet med att utveckla och påverka samt frivilligverksamheten stöds av RAY.

2 Adoptionsverksamhet Varje år får cirka 30 i Finland adopterade och cirka 100 internationellt adopterade barn ett nytt hem genom Rädda Barnen. Erfarenheterna av adoptionsrådgivning, placeringen av barn i adoptivfamiljer, samarbetet med adoptivfamiljerna under barnens uppväxt samt arbetet med tjänster efter adoptionen ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens inom adoption. Inom adoptionsverksamheten har man under 2000-talet utvecklat tjänsterna efter adoption, genom projektet Eheämpi elämä, Ett mer harmoniskt liv, samt genom projektet FINADO:s undersökningar om internationellt adopterade barns välmåga. Inom projektet Kohtaaminen, Möte, utvecklar man adoptionsarbetet i Finland ( ). Adoptionslagen (fr.o.m ) förenhetligade den inhemska och den internationella adoptionsrådgivningsprocessen. Lagen förpliktigar till en kartläggning av stödbehovet och till stöd efter adoption för adoptionens olika parter. Rädda Barnen utvecklar och breddar sina arbetssätt. Mera information om adoption finns på Adoptionsrådgivning före adoption Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn ,00 Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn (inkluderar avgift för handlingar 300 ) ,00 Kompletterande utredning (utlåtande) ,00 Omfattande kompletterande utredning (inkluderar möte) ,00 Årligt möte för familjer som väntar på ett barn ,00 Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption/rapport eller handlingar ,00 Adoptionsrådgivning till föräldrar som överväger att lämna sitt barn till adoption/förälder ,00 Rådgivning vid familjeintern adoption/barn (inkluderar avgift för handlingar 300 ) ,00 Tilläggsavgift för syskon vid familjeintern adoption/barn ,00 Avbruten adoptionsrådgivning/möte ,00 Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (höjning 20 %) Adoptionsrådgivning, stöd och eftertjänster efter fastställd adoption Kartläggning av behovet av stöd och hjälp samt utredning däröver (möte och skriftlig utredning) ,00 Stöd och uppföljning efter fastställd adoption/rapport ,00 Stödbesök efter adoption av barn (i det tidiga skedet eller under barnets uppväxt vid behov).. 184,00 Stödbesök hos biologisk förälder ,00 Beredning och upprättande av avtal om kontakt med tidigare föräldrar...97,00 /timme Vuorovaikutuksen tuki adoptiolapselle ja perheelle (6 tapaamisen malli) ,00 Interaktionsstöd för adoptivbarnet och familjen (6 mötes-modell) -Kansliavgift...33, Möte...97,00 /timme -- Möte med myndighet...180,00 /timme Förfrågan utomlands genom internationell adoptionstjänst. De verkliga kostnaderna för förfrågningar och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet. Kamratgrupper med ledare -- Barngrupp för adopterade barn/barn...155,00 En gång i veckan (10 x 1,5 h eller 4 5 dagar som daggrupp (4 5 x 4 h). Inkluderar inledande intervjuer och uppföljningsmöte. -- Gruppmöten för inhemska familjer/person...52,00 Övriga smågrupper och kurser för adoptivfamiljer och andra aktörer inom adoption prissätts utgående från gruppen. Gruppverksamhet för adoptivbarn och -familjer arrangeras delvis med donerade medel. 2 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

3 Familjevård Årligen omfattas cirka 350 barn och 220 fosterfamiljer av Rädda Barnens familjevårdsstöd. Familjevården har under 2000-talet utvecklats genom bland annat projektet Minun Elämäni, Mitt Liv ( ) samt utvecklingsprojektet för kortvarig familjevård ( ). I utvecklingsarbetet har man särskilt satsat på att skapa och stärka arbetsmetoder som främjar hörandet av barn, barns delaktighet och interaktion samt ett mångsidigt stöd för de olika parterna vid familjeplacering. Förnyelsen av familjevårdarlagen och barnskyddslagen åren 2011 och 2012 har stärkt familjevårdens ställning och gjort familjevårdarnas roll klarare samt tryggat stödet till både placerade barn, fosterföräldrar samt biologiska föräldrar. Lagens syften och krav har beaktats i Rädda Barnens familjevård, och familjevården har vidareutvecklats enligt dem. Som bäst driver man tre projekt inom utvecklingen av familjevården: Kokemukset näkyviin Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa, Fram med erfarenheterna Utvecklingen av våldsarbetet i familjehemsvården (i samarbete med Viola ry), projektet PePPi, Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa, Frivilliga som resurs i stödet av fosterfamiljer (i samarbete med familjevårdsförbundet Perhehoitoliitto och Pesäpuu ry) samt Vahvasti tuetun perhehoidon kehittämishanke, utvecklingsprojekt för starkt stödd familjevård (inom Södra Finlands och Mellersta Finlands regionkontors områden). Familjevård, utbildning och placering I utbildningen används en metod vid namn PRIDE, som Rädda Barnen är med och utvecklar. Utbildningen är en process som genomförs familjevis eller i grupp. Kortvarig familjevård, utbildning och placering ,00 Placeringsavgiften omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive förhandlingar och möten. För samtidigt placerade syskon är avgiften % lägre. Familjevård, utbildning och placering ,00 Placeringsavgiften omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive förhandlingar och möten. För samtidigt placerade syskon är avgiften 20 % lägre. Familjer i barnets närkrets eller släkt, utbildning och bedömning ,00 Utbildning av fosterföräldrar för kommunernas behov. Be om en kostnadsberäkning av regionkontoret. Familjevårdsstöd Barn och fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet får stöd av en namngiven socialarbetare med ansvar för familjevård, och blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens barnskyddsarbete. Familjevårdsstödet omfattar också behövligt arbete med de biologiska föräldrarna, som stöd för familjevården. Familjevårdsstödet utnyttjar också både regionkontorets och organisationens landsomfattande expertis. Organisationens socialarbetare som arbetar med placeringar i familj har bland annat utbildats till PRIDE-utbildare. De har också fått utbildning i hur man stöder placerade barns relationer och interaktion. I regionkontoren finns också kunnande i bl.a. Theraplay-, DDP- och familjeterapi. Regionkontoren arrangerar också regelbundet konsultationer med barnläkare och barnpsykiater, och personalen får arbetshandledning. Familjevårdsstödet omfattar möten mellan Rädda Barnens familjevårds socialarbetare, barnet och fosterfamiljen. Syftet är att stöda interaktionen mellan barn och fosterförälder samt att bygga upp barnets levnadshistoria. Förutom personliga möten och samtal använder man också barnfokuserade arbetsmetoder. Familjevårdsstödets månadsavgift omfattar förutom möten också deltagande i överläggningar och andra behövliga möten med anknytning till barnets familjevård. Familjevård, grundstöd ,00 /månad/barn Omfattar stöd av ansvarig socialarbetare vid Rädda Barnens familjevård inklusive möten (minst 4 gånger/år) samt ovan nämnda expertis och arrangemang av behövligt stöd i form av konsultation och grupper. Familjevård, specialstöd ,00 /månad/barn Omfattar stöd av ansvarig socialarbetare vid Rädda Barnens familjevård inklusive möten (minst 7 gånger/år) samt ovan nämnda expertis och arrangemang av behövligt stöd i form av konsultation och grupper. För ett syskon placerat i samma familj -20 %. Stöd och uppföljning av kortvarig familjvård ,00 /månad/barn Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

4 Övriga familjevårdstjänster Regionkontoren tillhandahåller konsultationstjänster, arbetshandledning och bedömningar rörande barns placering. Olika specialtjänster rörande familjevård Föräldrabedömning Bedömning av barnets situation Konsultation och arbetshandledning för fosterföräldrar eller socialarbetare Stöd och handledning för fosterföräldrar Arbete med biologiska föräldrar, t.ex. grupper för kamratstöd och SILTA-arbete Stöd och bedömning rörande släkt- eller närkretsnätverk Socialarbetare från Rädda Barnen eller individuella möten...97,00 /timme Två socialarbetare från Rädda Barnen eller gruppmöten ,00 /timme Tjänsterna skräddarsys enligt beställarens behov, priset utgörs av timavgift och reseersättningar (restid 48,50 /h). Be regionkontoret om en kostnadsberäkning. Stöd rörande interaktion för barn i familjevård och fosterfamilj (6 möten) ,00 Längd ca 8 månader/familj. Omfattar samtal, aktivt arbete, inspelning av interaktiva situationer med barn och förälder samt gemensam observation. Kamratstödsgrupper för placerade barn Barngrupp/barn ,00 Gruppmöte en gång/vecka (10 x 1,5 h) eller daggrupp (5 x 4 h). Omfattar inledande intervju, uppföljningsmöte och i grupper med barnhemsbarn möte med barnets personliga vårdare. Grupp för fosterföräldrar, samtidig med barngrupp/familj ,00 4 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

5 Barnskyddets arbete med öppenvård Genom Rädda Barnen får årligen över tusen barn ett feriehem eller en stödfamilj. Över 500 frivilliga feriehem och stödfamiljer deltar i verksamheten. Feriehems- och stödfamiljsverksamheten kan effektivt svara på många barnfamiljers behov, både preventivt och som stöd för barnskyddets öppenvård. Rädda Barnen har utvecklat utbildning i stödfamiljsverksamhet för familjer samt smågrupps- och lägerverksamhet genom projektet Pelakuu för ett effektivare stödfamiljsarbete ( ). Stödfamiljerna får utbildning, stöd av socialarbetare och fortbildning. Med hjälp av donerade medel arrangerar man olika rekreationsevenemang för barn och familjer. Målet är att stöda den frivilliga stödfamiljen i sin uppgift samt stimulera barns och familjers gemensamma aktiviteter. Stödfamiljsverksamhet inom barnskyddets öppenvård Stödfamiljsarbete, utbildning och placering ,00 Omfattar utbildning av familj 12 h, rådslag och träffar i placeringens inledande skede samt stöd av socialarbetare. För syskon ges avdrag 30 %, vilket gör 455,00 /syskon. Stöd till stödfamiljerelationen Månadsavgift för stöd och uppföljning (omfattar även försäkringsavgift)/månad/barn... 72,00 Kostnadsersättningar till stödfamiljen Kl. 1 (inget behov av specialvård)/dag... 22,20 Kl. 2 (barn med litet behov av specialvård)/dag... 23,80 Kl. 3 (barn med specialbehov)/dag... 25,00 Kl. 4 (barn med behov av krävande specialvård)/dag... 29,30 Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljens hem...0,35 Avgifter för gamla stödfamiljsförbindelser (inledda före 2013) Verksamhetsavgift (omfattar försäkringsavgift)/dag... 19,00 Uppföljnings- och stödavgift för stödfamilj/barn/år ,00 Familjeläger för stödfamiljer, barn samt barnets föräldrar Veckoslut/barn... 95,00 Veckoslut/vuxen ,00 Regionkontoret utbildar stödfamiljer också för kommunala behov. Utbildning av stödfamilj för kommun (12 h) i grupp eller familj/familj ,00 Läger-, smågrupps- och rekreationsverksamhet för barn och familjer arrangeras delvis med donerade medel. Verksamhet för specialstödsfamiljer Föräldrar i stödfamiljer som har fått utbildning i verksamhet för specialstödsfamiljer innehar en yrkesutbildning inom social- och hälsovården. Verksamheten är en stark stödform inom öppenvården, och den genomförs i mån av möjlighet. Den är avsedd för barn med flera diagnoser, trauman eller symtom som kräver speciellt stöd även under veckoslutet hos stödfamiljen. Specialstödsfamiljer, utbildning och placering...800,00 Stöd för familjerelationen i specialstödsfamiljer Månadsavgift för stöd och uppföljning (omfattar konsultationsstöd)...110,00 Kostnadsersättningar till specialstödsfamiljen Arvode/dag... 95,00 Kostnadsersättning/dag... 30,00 Feriehemsverksamhet Feriehemsplacering, placerings- och stödavgift ,00 Placeringsavgift för syskon/barn... 26,00 Kostnadsersättningar till feriehemmet Kl. 1 (inget behov av specialvård)/dag... 22,20 Kl. 2 (barn med behov av specialvård)/dag... 23,80 Kl. 3 (barn med behov av krävande specialvård)/dag... 25,00 Verksamhetsavgift (omfattar försäkringsavgift)/dag... 10,10 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

6 Förebyggande barnskyddsarbete Rädda Barnen bedriver med stöd av RAY förebyggande arbete inom stödpersons-, stödfamiljs- och feriehemsverksam- het för barn, som inte är klienter hos barnskyddet.ytterligare information ges av regionkontoren och centralbyrån. Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet Med stöd av RAY genomför och utvecklar Rädda Barnen förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet i alla regionkontor. Syftet med denna verksamhet är att motverka uppkomsten av problem i familjerna samt att främja barnens välmåga. Kommunens grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård och skola kan hänvisa en familj till den förebyggande verksamheten, men familjen kan också själv söka sig till den. För kommunerna är verksamheten avgiftsfri med undantag av familjernas kostnadsersättningar. Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer Syftet med stödpersonsverksamheten för barnfamiljer är att med hjälp av stödpersoner stöda familjer med små barn. Stödpersonerna verkar i familjerna på många olika sätt; de lyssnar och diskuterar, de hjälper till med vården och fostran 6 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 av barnen, de utövar en hobby med en eller flera i familjen, de handleder, råder, hjälper o.s.v. Stödet är avgiftsfritt för familjer och kommuner.

7 Barnskydd; konsultation, arbetshandledning, föräldrastöd och handledning samt specialuppgifter Rädda Barnens sakkunniga i centralbyrån och på regionkontoren tillhandahåller personlig konsultation bland annat i ärenden som gäller barn, barnfamiljer, föräldraskap och barnskydd. Barnskyddets konsultationstjänster och arbetshandledning ges i ärenden som rör stödfamiljsverksamhet, familjevård samt adoptioner. Barnskyddets konsultationstjänst och bedömningsmodeller för placeringssituationer har utvecklats inom ramen för projektet SiTi-kollega ( ). Intressebevakningsprojektet inom barnskydd ( ) administrerades av Rädda Barnen och inom det utvecklade man utbildningen av intressebevakare insatta i barnskyddsprocessen och barnmötet. Inom ramen för projektet producerade man också information om intressebevakningen, samlade in information om faktiska intressebevakningsfall och utvecklade praktiska arbetssätt inom barnskyddets intressebevakning. Barnskydd; konsultation, arbetshandledning samt föräldrastöd och handledning Personlig konsultation, arbetshandledning eller dito föräldrastöd och handledning/45 min...72,00 Personlig konsultation, arbetshandledning eller dito föräldrastöd och handledning/60 min...97,00 Gruppkonsultation, arbetshandledning eller dito föräldrastöd och handledning (max. 6 personer)/60 min.180,00 Konsultation per e-post eller telefon/fall eller ämne...72,00 Distanskonsultation, arbetshandledning eller dito föräldrastöd och handledning/videokonferens/60 min...97,00 (reseersättningar enligt skatteförvaltningens kilometerersättning) Barnskydd; konsultationstjänster vid placeringar (SiTi-kollega) Vid en SiTi-kollega-konsultation för socialsektorn tillhandahåller Rädda Barnens socialarbetare kollegialt stöd och konsultationsstöd till myndigheter i olika fall av placering, bedömning av sådana fall samt svåra barnskyddssituationer. Enskilda konsultationer faktureras enligt konsultationspriserna ovan. Man kan också göra ett tjänsteavtal för konsultation. Priset är då 180 /månad. Situationsbedömningar inom barnskyddet samt arbete i par Rädda Barnens socialarbetare kan verka som konsulterande arbetspar för kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet. Kommunerna kan också beställa kundspecifika bedömningar av regionkontoren och få antingen en skriftlig sammanfattning, en rekommendation eller ett utlåtande av dessa eller göra bedömningar i par med Rädda Barnens socialarbetare. Bedömningsalternativen är; bedömning av barnets livssituation, bedömning av uppväxtförhållanden, bedömning av föräldraskap, bedömning av situation rörande omhändertagande eller placering, bedömning av placering hos släkting och bedömning av släkting som fosterförälder. Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar/60 min...97,00 Bedömningsarbete av två av Rädda Barnens socialarbetare/60 min...180,00 Rädda Barnens socialarbetare och specialskötare inom barnpsykiatri (Uleåborg)/60 min...180,00 (reseersättningar enligt skatteförvaltningens kilometerersättning) Rädda Barnens socialarbetare har möjlighet att i samband med olika konsultationsuppdrag vända sig till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Konsultationsstödgruppen består av Rädda Barnens experter, som representerar mångsidigt kunnande inom bland annat barnpsykiatri, barnskyddets olika områden samt juridiska frågor. Konsultationsstödgruppen arbetar i socialarbetarnas bakgrund och det finns möjlighet till bland annat konsultation per video (mera information på vår webbsida). Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

8 Intressebevakningsverksamhet inom barnskyddet Intressebevakningsverksamheten inom barnskyddet koordineras landsomfattande och utvecklas av centralbyrån Där arrangeras också utbildning i intressebevakning inom barnskyddet. Regionkontoren har personal som har genomgått utbildningen för intressebevakare inom barnskyddet. De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens 22. De är insatta i barnskyddets arbetsprocess, hörande av barn samt utredning av barns åsikter. En intressebevakare ska utses åt ett barn om vårdnadshavaren inte objektivt kan bevaka barnets intressen. Det är nödvändigt att utse en intressebevakare också för att utreda detta ärende eller för att trygga barnets intressen. I ärenden som omfattas av intressebevakningens uppdrag ska intressebevakare inom barnskyddet föra barnets talan i vårdnadshavarens ställe. Intressebevakaren påvisar vad som ligger i barnets intresse och framför barnets åsikter i det aktuella ärendet. Rädda Barnens intressebevakare inom barnskyddet har vid behov tillgång till juridiskt konsultationsstöd samt till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Intressebevakare inom barnskyddet 60 min...81,00 (reseersättningar enligt skatteförvaltningens kilometerersättning) Övriga specialuppdrag inom barnskyddet Specialuppdrag inom barnskyddet arrangeras i mån av möjlighet i regionkontoren. Sammankallare för anhörigmöten 60 min...70,00 8 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

9 Juridiska tjänster inom barnskyddet Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller för kommunernas socialbyråer och andra myndigheter i Finland som behandlar och besluter i ärenden rörande barn juridiska konsultationstjänster i barn- och familjerättsliga ärenden, och framför allt i frågar rörande barnskydd och barntillsyn. Juristen kan verka som kommunens representant vid exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga behandlingar samt vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet, antingen som ständig medlem eller vid behov som tillkallad expert. Den juridiska tjänsten arrangerar också utbildning för olika klientgrupper. Den juridiska tjänsten verkar över hela landet och är belägen i centralbyrån. Avgiftsbelagt telefonnummer (pris 2,20 /min + moms) Telefonen är vanligen bemannad vardagar kl Konsultationer per e-post och mer omfattande uppdrag Pris 140,00 /h + moms (+ resekostnader och eventuella inkvarteringskostnader), restid debiteras inte som arbetstid. Ytterligare information on tjänsten: Fortbildning Fortbildning i ämnen som barnets rättigheter, delaktighet, hörande, barnskyddsjuridik, adoption eller barnskyddsarbete arrangeras på beställning för yrkesmän och familjer. Förfrågningar riktas till centralbyrån och regionkontoren. Barnhemsverksamhet Rädda Barnens barnhem är hemlika miljöer med 7 platser. Barnhemmens uppgift är att verkställa vård utom hemmet enligt barnskyddslagen, i samarbete med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, barnens föräldrar samt olika samarbetsparter. Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i sådana fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt yrkesmässigt verkande vuxna personer som stöd för sin uppväxt. Rädda Barnens barnhem är belägna i Vanda, Grankulla, Vääksy, Åbo och Jyväskylä. I barnhemmen har man genomfört kvalitetsgranskning samt ett kvalitetsutvecklingsprojekt baserat på SHQS kvalitetskontrollsystem. Barnhemmes avgifter är konkurrensutsatta och bestäms huvudsakligen enligt konkurrensutsättningen. Information om platser och priser Silta-verksamhet Med hjälp av projektet Silta, Bron, som genomfördes i Rädda Barnens barnhem , har man utvecklat barnhemmens familjearbete samt gett stöd åt harmoniseringen av barnets livshistoria, i samverkan med barnet, barnets förälder eller annan anhörig samt barnets personliga vårdare. Verksamheten fortsätter i barnhemmen och utökas också till att omfatta familjevården. Utbildningar i Silta-verksamhet arrangeras årligen också för utomstående, och man kan också köpa handledning i Silta-verksamhet av Rädda Barnen. Ytterligare information: Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

10 Kontakta oss! Centralbyrån Forsbyvägen Helsingfors tfn Södra Finlands regionkontor Forsbyvägen Helsingfors tfn Västra Finlands regionkontor Hämeenkatu 14 C Tammerfors tfn Norra Finlands regionkontor Storgatan Uleåborg tfn Mellersta Finlands regionkontor Väinönkatu 11 A Jyväskylä tfn Åboavdelningen Familjehuset Heideken Smedsgatan Åbo Tfn Östra Finlands regionkontor Suvantokatu 2, 2 tr Joensuu tfn Insamlingskonton Telefoninsamling Insamling via sms Nordea IBAN FI OP IBAN FI (19,95 + lna) skicka texten LAPSELLE per sms till numret (10 ) Insamlingstillstånd 2020/2011/2460

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2016 Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner en god möjlighet att innehållsmässigt stärka sitt eget barnskyddsarbete med våra mångsidiga tjänster,

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2017 Rädda Barnen är en nationell barnskyddsorganisation. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från barnets bästa, förverkligandet av barnets rättigheter samt

Läs mer

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption 2 Den här handboken är avsedd för dig som överväger att lämna ditt barn för adoption. En adoption är ett stort beslut som påverkar alla berörda parter.

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder Ansökan till förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller omhändertagande av ett barn (43 2 mom. i barnskyddslagen) Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Datum Ärende 2016-11-09 LF 23/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Egentliga Finlands distrikt rf Familjehuset Heideken Smedsgatan 3 20700 Åbo tel. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi 2 Mannerheims Barnskyddsförbund

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

RUOTSI. Kom med i verksamheten!

RUOTSI. Kom med i verksamheten! RUOTSI Kom med i verksamheten! Mannerheims Barnskyddsförbund Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en medborgarorganisation som grundades år 1920 främjar välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer har

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten

Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten Barnet och familjen i centrum Förändringsprogrammet i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) Några centrala

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter. Socialarbetare Eivor Söderström

Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter. Socialarbetare Eivor Söderström Beställningen på bättre samarbete nationella riktlinjer och praktiska erfarenheter Socialarbetare Eivor Söderström 12.5.2014 Hbl, 4.4.14 Rapporter, utredningar Fungerande barnskydd: STM 2013:25 Kvalitetsrekommendation

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ISSN 1236:116XVirhe. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER 1999:4 Adoptionsrådgivning handbok för adoptionsrådgivare Helsingfors 1999 Si- Innehåll davirhe. Kirjanmerkkiä

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Förändringar i barnskyddet 2016

Förändringar i barnskyddet 2016 Förändringar i barnskyddet 2016 36 Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Söknyckel för adopterade

Söknyckel för adopterade Söknyckel för adopterade 1 Söknyckel för dig! Att söka sina rötter är som att lägga ett livspussel. Det är inte alltid lätt och därför är det viktigt att du tar den tid du behöver. Känn efter om du är

Läs mer

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 28.10.2016 7/2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2016 Bakgrund I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster Lämpligt stöd vid rätt tidpunkt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av de 26 spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång

Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång Barn till tals Samtal med föräldern om barnets vardag, för att stödja barnet och dess skolgång Helsingfors Bitta Söderblom Prolog Skyddande faktorer för barn i skolåldern inom och utom hemmet Långvariga

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden?

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden? Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden? 1. Ansökan om omhändertagande 2. Domstolens tillstånd till undersökning av barn Riitta Eskola Förvaltningsrättsdomare, Östra Finlands förvaltningsdomstol

Läs mer

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 25.9.2015 8/2015 Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet 1.1.2016 En del av de bestämmelser i barnskyddslagen som ändrades i samband med

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten.

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad Sektorbaserat servicesystem och människans vardag Sektor A Sektor B Sektor C Enhet A1 Enhet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

RP 66/2010 rd. den, bland dem Finland, Sverige och Island. Konventionen trädde i kraft internationellt

RP 66/2010 rd. den, bland dem Finland, Sverige och Island. Konventionen trädde i kraft internationellt RP 66/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Janissa Miettinen, yngre forskare Kommunmarknaden, seminariet Lastensuojelun tieto ja tutkimus 13.9.2012. Helsingfors. Kompletterad

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BILAGA 1 (10) 5/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.3 Elevvård I grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen

Läs mer

INTRESSEPOLITISKT PROGRAM

INTRESSEPOLITISKT PROGRAM INTRESSEPOLITISKT PROGRAM Antaget av Adoptionscentrums Förbundsmöte 2011-05-15 Innehåll INTRESSEPOLITISKT PROGRAM... 2 Inledning... 2 Våra viktigaste krav:... 2 Detta är Adoptionscentrum... 3 Barnhem är

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor

Studiedag inom barnskyddsfrågor Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller ersättning av kostnader för barnskydd tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Barnskyddslagen

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Socialsektorn behöver lagen om yrkesutövande

Socialsektorn behöver lagen om yrkesutövande Socialsektorn behöver lagen om yrkesutövande Man bör stadga lagen om yrkesutövande för socialsektorn och de som utbildats inom den sociala branschen bör registrera sig. Valviras verskamhetssektor bör utvidgas

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5444/05.09.00/2013 Stadsstyrelsen 157 26.5.2014 87 Motion om att utveckla tjänsterna inom familjearbetet Beredning och upplysningar: Elina Palojärvi, tfn 043 824 5721

Läs mer

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook Barns och elevers rättigheter Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook 1 Barnens och elevens rättigheter Barnens rättigheter och barnens bästa Barnkonventionen grundläggande fri- och rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9 Förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen 2004 2007 Broschyrer 2004:9 Trygghet är en grundläggande rättighet Trygghet är en grundläggande rättighet för envar och en förutsättning för välbefinnande.

Läs mer

Promemoria 20.12.2013

Promemoria 20.12.2013 Promemoria 20.12.2013 Aila Puustinen-Korhonen Placeringar inom barnskyddet hos personer som ingår i ett nätverk av släktingar och närstående och ordnande av boende genom vårdnadsarrangemang som alternativ

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 6128/05.03.00/2011 Social- och hälsovårdsnämnden 133 15.12.2011 Stadsstyrelsen 11 9.1.2012 11 Fråga om fattigdom bland barnfamiljer Beredning och upplysningar:

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer