Fire & Safety

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "351204.012. Fire & Safety"

Transkript

1 Fire & Safety

2 Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inkluderande fotokopiering etc., för något ändamål utan skriftligt godkännande från Novar AB - Eltek. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2000 NS-ISO 9001 Certifikat Nr.244 och 319 Detta certifikat gäller inte tillverkade produkter. Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla tillämpliga krav i aktuella standarder och direktiv: EMC Immunity Standard EN Product Family Std. Immunity Larm Systems Generic Emission Standard: EN Residential, Commercial och Light Industry EN Industrial Environment Vänligen kontakta huvudkontoret på följande adress: Novar AB - Eltek Box 47023, STOCKHOLM SVERIGE Tel: Fax: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Art. No.: , Utgåva 2 februari 2003 Detta dokument har tagits fram i MS Word 97 mfm_ _ doc DELTA OP centralernas artikelnummer är Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

3 Snabböversikt (klipp ut) Funktionsknappar: UTRYMNING, SKROLLA DISPLAY och TYSTA SUMMER Knappar och indikeringar på DELTA OP FEL 2. TEST 12. SYSTEMFEL 3. DRIFT 13. Dynamiska mjuka knappar Grafisk display 2 5. LARMÖVERFÖRING AKTIVERAD 15. FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING 8. LARM 18. Nyckelbrytare 9. FRÅNKOPPLING 19. Numeriska knappar 10. FÖRVARNING 0 till 9, och M Hur summer och larmdon tystas För att tysta den interna summern och larmdonen efter att en brand eller fellarm har rapporterats tryck på följande knappar: Lås upp centralen med nyckelbrytaren LARMDON TYST tryck på denna knapp igen för att återstarta larmdonen. Hur Manöverpanelen återställs För att återställa systemet till normalt driftläge: Lås upp centralen med nyckelbrytaren ÅTERSTÄLLNING tryck in knappen i minst 2 sekunder (se ytterligare information på sidan 15) M knappen fungerar inte då systemet är i larmläge. Varför? När brandlarmssystemet rapporterar ett larm förvarning, brand eller fellarm måste panel låsas upp INNAN menyerna ska användas. Gör följande: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) Nu kan huvudmenyn användas. (Se ytterligare information i "Manövermenyer" på sidan 22). 1 Se ytterligare information om "Knappar och indikeringar" på sidan Se ytterligare information om "Grafisk display" på sidan Observera att de grafiska symbolerna representerar manövrer symbolerna finns inte på panel. = tryck knapp Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

4 Snabböversikt (klipp ut) Hur larm återställs När manöverpanelen systemet rapporterar ett larm förvarning, fel eller brandlarm måste följande knappar tryckas: Lokalisera och åtgärda orsaken till larmet och när situationen är under kontroll Lås upp centralen med nyckelbrytaren ÅTERSTÄLLNING tryck in knappen i minst 2 sekunder Mer information finns på sidorna 16, 17 och 18. Hur en detektor frånkopplas Om en adresserbar detektor ska frånkopplas t.ex. detektor 0245 måste följande knappar på den numeriska knappsatsen tryckas: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 2 (FRÅNKOPPLING) 1 (TILLSVIDARE) 2 (DETEKTOR) 0245 (tryck in detektorns adress) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Kom ihåg att tillkoppla detektorn senare. Ytterligare information kan ses i kapitlet Manövermenyer, sidan 22 och "Manövermenyer", sidan 22. Hur en detektor tillkopplas När en detektor senare ska tillkopplas t.ex. detektor 0245 måste följande knappar tryckas på det numeriska knappsatsen: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 1 (TILLKOPPLING) 2 (DETEKTOR) 0245 (tryck in detektorns adress) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Kontrollera aktuella frånkopplingar Om kontroll ska ske av vilka enheter detektorer, slingor eller larmutgångar som är frånkopplade måste följande knappar tryckas på det numeriska knappsatsen: Lås upp panel med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 3 (VISA FRÅNKOPPLINGAR) displayen visar nu en frånkopplad enhet (visar nästa frånkopplade enhet) (visar nästa frånkopplade enhet) När alla frånkopplade enheter visats, M (Huvudmeny) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Ytterligare information kan ses på sida 23, "Manövermenyer". 4 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

5 Innehållsförteckning 1. Välkommen 7 Om denna manual... 7 Ordlista och förkortningar Kort beskrivning av DELTA OP 8 Huvudfunktioner... 8 Blockschema... 9 Kommunikationsportar COM1 och COM Kommunikationsport DELTA Net ebus Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort Vanliga konfigurationer Manövrering av DELTA OP 12 DELTA OP manöverpanel Beskrivning av knappar och indikeringar Grafisk display Exempel på en display i larmläge Knappar och indikeringar Grundläggande manövrer Öppna tryckknapparna Driftlägen Återställning av larm Normalläge Fellarmsläge Förvarningsläge...18 Brandlarmsläge Testläge Brandlarmstest Testning av analoga detektorer LED-test Testning av larmutgångar Manövermenyer Behörighetsnivå...22 Användarmenyer, översikt Systeminformation Versionsnummer Systemtid och datum Systemloggen Brandlarmsräknaren Justering av detektordata Läsning av analogvärden Dynamiskt stapeldiagram Inställning av larmgränser Visning av slinginformation Visning av detektortexter Andra funktioner Automatiska knapptryckningar, makron Vad är ett makro? Programmering av makro Användning av makro Makron aktiverade från menyn Förprogrammerade makron Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

6 4. Teknisk specifikation Appendix 33 Vad är ett brandlarmssystem? DELTA Teknologin definition Dokumentöversikt för DELTA Teknologin...34 HDFA Nödlarmlinje Larmsändarutgång...35 DELTA Net Intelligent DELTA Logik Individuell justering av larmgränser Verifieringsperiod Automatisk driftskompensering Adresseringsregler för nätverkssystem Nätverk Adressområden...38 Brandsektioner definition...39 Exempel på en brandsektioner: Slingenheter adressområden...40 Knappfunktioner för nummer över Synpunkter till Novar AB - Eltek 42 Era kommentarer om DELTA OP...42 Noteringar Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

7 1 Välkommen 1. Välkommen Gratulerar till ert köp av DELTA OP-modul, en ny och elegant fungerande central utvecklad för både centraliserad och decentraliserad drift av Novar AB - Eltek brandlarmssystem. DELTA OP gör det möjligt att gömma skåpet med DA moduler, batterier, anslutningar, etc. i ett teknikrum. Hela brandlarmssystemet kan hanteras och manövreras från en DELTA OP-central. Om denna manual Denna manual har skrivits med avsikten att ge användaren av DELTA OP nödvändig information som behövs för att kunna hantera den nya manöverpanelen. Manualen innehåller också viktig teknisk information om systemet. User Guide (this manual) Installation Guide Installation av DELTA OP : För information om hur DELTA OP installeras, se Installationsvägledning DELTA OP som följer med produkten. Se också Dokumentöversikt för DELTA Teknolog, sidan 34. Driftinställningar i DELTA OP : Av säkerhetsskäl, ska konfigurationen av DELTA OP vara tillgänglig i behörighetsnivå 3 (i enlighet med EN 54). Endast behörig och kvalificerad personal ska ha tillträde till driftinställningarna. Vänligen kontakta Novar AB - Eltek Serviceavdelning. Ta en titt på innehållsförteckningen och bekanta er med manualen. Vi har också lagt ner arbete på att använda många illustrationer, för att göra denna bok lättförstådd och intressant att läsa. Ordlista och förkortningar Om man undrar vad vissa ord, uttryck eller förkortningar i vår manual betyder (tekniska termer), besök då vår hemsida på Internet och ladda hem den senaste versionen av häftet "Glossary Base, Terminology Brand Larm Systems". Detta häfte förklarar de tekniska termerna i Novar AB - Eltek brandlarmssystem. Besök oss på Gör sedan följande: Klicka på knappen Techzone (en hemsida för teknisk personal) Klicka på "Guest >"-knappen Klicka på kategori "2_Questions & Answers" Ladda hem häftet (följ instruktionerna på skärmen) Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

8 2 Kort beskrivning av DELTA OP 2. Kort beskrivning av DELTA OP DELTA OP är en mikroprocessorbaserad manöverpanel utformad för att ansluta DELTA- och ANX95- familjer av brandlarmssystem. DELTA OP-panelen är gränssnittet mellan dig och systemet och representerar den vitala centralenheten i brandlarmslarmssystemet. Alla systemaktiviteter brand, förvarning, fel, den exakta lokaliseringen av ett larm, etc. visas via den grafiska displayen och med indikeringar. Operatören kommunicerar med systemet med hjälp av funktionstangenter och den numeriska knappsatsen. DELTA OP tillhandahåller ett antal portar för direkt nätverksanslutning mot ANX95 system och för kommunikation med datorer, skrivare och andra kontroll- eller presentationsutrustningar. Hela brandlarmssystemet kan programmeras med FireWin Explorer ett Windowsbaserat program som körs på en uppkopplad PC. Enkla funktioner kan också konfigureras via knappsatsen på en ansluten DELTA OP-panel genom att välja kommandon från en driftinställningsmeny i ett hierarkiskt menysystem. Justering av avancerade funktioner i Discovery detektorer de nya Apollodetektorerna kan också utföras direkt från DELTA OP. Tillämpning Den eleganta DELTA OP kan användas som huvudmanöverpanel i ett stort brandlarmssystem eller som en indikeringstablå eller en brandförsvarstablå. DELTA OP panelen kan också direkt driva diodtablå. Läs mer i kapitel "Vanliga konfigurationer", på sidan 11. Huvudfunktioner Liten, elegant och kostnadseffektiv huvudmanöverpanel möjliggör centrala manövrer i ett helt brandlarmssystem och installationen av de stora skåpen kan göras där det hör hemma, i ett teknikrum. ANX95 kompabilitet möjliggör direkt anslutning mot existerande master/slav- och multi-master brandlarmsnätverk. I enlighet med Europa standard EN 54 Del 2 för kontroll- och larmutrustning Med det senaste inom teknikutvecklingen används mikroprocessorbaserad elektronik som understöder en stor grupp av kommunikationsprotokoll. Genom att Discovery- detektorprogram understöds tillåts justering av detektorerna i fem olika känsligheter, automatisk variation av känsligheten dag och natt, automatiskt servicelarm, etc. Intelligent DELTA Logik+ signalbearbetningsfunktioner. Tillförlitligt och flexibelt kontroll- och övervakningssystem med låg strömförbrukning och sofistikerad övervakning av alla kritiska komponenter. Centraliserad systemkonfiguration som tillåter förändringar av parametrar direkt från DELTA OP på en nätverksansluten centralapparat. 8 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

9 2 Kort beskrivning av DELTA OP Blockschema Systemets konfigurationkod lagras i 32kx8 eller 128kx8 RAM eller FLASH minne DELTA OP behöver 21 till 30V DC som strömförsörjning Ingång för HDFA Nödlarmlinje (brandlarmsövervakning, även då processorn slutat fungera) Användargränssnitt: grafisk display, indikeringar och knappar Diodtablå standard output, max. 64 LEDs I blockschemat nedan Figur 1 visas huvudfunktionerna i DELTA OP. RAM LCD Display Knappsats 64 LED DELTA OP EEPROM ecomm FTT10 COM1 RS232C eller RS485 COM2 RS232C eller RS485 Mikroprocessor Strömförsörjn. Nödlarmlinje Diodtablå Larmsändaranslutningskort (PL9) Mikroprocessorn är hjärtat i systemet och representerar intelligensen i DELTA OP Alla kundspecifika funktioner lagras i 64 kb EEPROM DELTA Net, kommunikations -port för ebus-nätverk, för anslutning mot andra centralapparater (instickskort) Programmerbara seriella kommunikationsportar, för anslutning mot andra centralapparater, PC, skrivare, sökare, etc. Utgång för kit för anslutning av Larmsändare Kitet monteras i DELTA OP skåpet och ansluts till larmsändaren. Figur 1 Blockschema för DELTA OP Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

10 2 Kort beskrivning av DELTA OP Kommunikationsportar DELTA OP-panelen har tre kommunikationsportar för att integrera panelen med andra nätverksutrustningar. Kommunikationsportarna understöder ett antal protokoll som kan väljas vid konfigureringen av centralen eller genom att använda instickskort. COM1 och COM2 Kommunikationsportarna COM1 och COM2 se Figur 2 är 9-pin D-Sub hankontakter som i princip är avsedda för kommunikation med datorer, skrivare, modem och andra externa enheter som använder standard RS232 punkt till punkt seriell överföring. Portarna COM1 och COM2 kan även konfigureras att understöda RS485 master/slav seriell överföring, för kommunikation med andra nätverksutrustningar på RS485-bussen. Kommunikationsport DELTA Net ebus Kommunikationsporten DELTA Net är baserad på användandet av "Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort" ett kretskort som pluggas in på bottenkortet i DELTA OP. Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort Skruvplintar CN1-7.8 on DELTA OP används för Kommunikation via en fri topologi multi-master ebus för anslutning av moduler och brandlarmsystem i DELTA och ANX95 familjerna. DELTA OP måste då använda "Kit för OP, DA: ebus kommunikations- kort". Mer information finns i foldern, Installationsvägledning för Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort, som följer med kitet. RS232 RS232 COM1 COM2 eller eller RS232 Seriell buss Kommunikationsportar COM1 och COM2 används som: Punkt-till-Punkt RS232 seriell buss eller Master/slav RS485 seriell buss DELTA OP RS485 master / slav seriell Buss ebus CN1 8,7 ebus Multi-master buss DELTA Net kommunikationsport ebus används som: ebus Multi-master, Fri-topologi buss Figur 2 Kommunikationsportar i DELTA OP panel 10 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

11 2 Kort beskrivning av DELTA OP Vanliga konfigurationer DELTA DA modulen kan användas i både kompakta och distribuerade lösningar. I den kompakta lösningen allt-i-ett skåp bildar DELTA OP och DELTA DA modulerna ett komplett centraliserat brandlarmssystem: DELTA Compact. I distribuerade lösningar, ansluts DELTA OP panelen till ett nätverk med brandlarmscentraler som kan vara av typen: DELTA DA, DELTA Compact och ANX95. Panelen kan då användas som huvudpanel i installationen eller som indikeringstablå eller brandförsvarstablå. DELTA OP kan även driva LED indikeringar i diodtablåer, som ger en ögonblicklig grafisk presentation av vilket område som detekterat ett brandlarm. Figurerna i detta kapitel representerar två vanliga exempel på DELTA OPkonfigurationer. DELTA OP DELTA Compact XP95 Discovery DELTA DA Diodtablå 220 VAC Reception Figur 3 Standardskåp DELTA Compact (skåpet kan innehålla alla de illustrerade modulerna) Reception Huvudpanel DELTA OP RS485 (master/slav) 24VDC DELTA DA XP95 Discovery HDFA Line ebus Line ANX95 brandlarmscentral XP95 DELTA Net DELTA DA XP95 Discovery 220 VAC Huvudbyggnad 220 VAC Teknikrum Figur 4 Distribuerad lösning med DELTA OP och DELTA DA moduler och en ANX95 brandlarmcentral Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

12 3 Manövrering av DELTA OP 3. Manövrering av DELTA OP Detta kapitel har skrivits för att ge användaren av DELTA OP den grundläggande informationen om hur panelen ska manövreras. DELTA OP manöverpanel DELTA OP:s frontpanel har ett standardiserat utförande oberoende av tillverkare för att möta skandinaviska regler och krav angående visning och hantering av alla typer av larm. Panelen har två funktionsområden: presentationsområdet och manöverområdet. Presentationsområdet Nyckelbrytare Frontlock Manöverområdet Figur 5 DELTA OP med stängt frontlock Figur 6 DELTA OP med öppet frontlock Beskrivning av knappar och indikeringar När frontlocket på DELTA OP är stängt se Figur 5 syns en användarvänlig panel bestående av en grafisk LCD display, LED-indikeringar och några membranknappar presentationsområdet. Genom att öppna frontlocket se Figur 6 får man tillgång till knappsatsen och ytterligare funktionsknappar manöverområdet. Oavsett läget på frontlocket används nyckelbrytaren för att avaktivera viktiga knappar och skydda dessa mot obehörigt användande. Se även Öppna tryckknapparna, på sidan 16. För information om behörighetsnivåer, se kapitel Behörighetsnivå, på sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

13 3 Manövrering av DELTA OP Grafisk display Den grafiska displayen är en viktig del av brandlarmssystemets användargränssnitt och den är indelad i följande specifika områden: Grafikområde (rad 1 och 2): De två översta raderna visar den faktiska typen av vilket larm som presenteras. Menyområdet Första larm och Skrollområdet (rad 3 och 4): Normalläge Dessa två rader används av systemet för generell kommunikation med användaren via det hierarkiska menysystemet. Larmläge I larmläge visas det första larmet i centralen. När flera larm har detekterats kan användaren skrolla igenom alla inkomna larm där det senast inkomna är låst till raderna 6 och 7. Rad 3 visar den inprogrammerade displaytexten som tillhör den detektor som är i larm. Rad 4 indikerar adressen på den larmande detektorn, typ, sektionsnummer och tid och datum då larmet detekterats. Menyerna är fortfarande tillgängliga då centralen är i larmläge. Statistikområdet (rad 5). Beroende på centralens driftinställning visar detta område det faktiska antalet detekterade brand- eller fellarm och antalet slingenheter och utgångar som är frånkopplade. Senast inkomna larm området (raderna 6 och 7): Med centralen i larmläge visar dessa två rader det senaste inkomna larmet. Rad 6 visar den inprogrammerade displaytexten som tillhör den detektor som är i larm. Rad 7 indikerar adressen på den larmande detektorn, typ, sektionsnummer och tid och datum då larmet detekterats. Datum och Tid området (rad 8): Aktuell tid & datum visas på denna rad. Den används också till att visa status på frånkopplingar av larmsändare och larmdon. Exempel på en display i larmläge Figuren nedan visar DELTA OP i brandlarmsläge (3 inkomna larm). Raderna 6 och 7 visar platsen på var senaste larmade detektorn är placerad (rum 1435). Detektorns adress är 0102, tillhörande sektion 1 och larmet har detekterats kl den 31 December. Tre minuter senare, fortfarande i larmläge, har användaren tryckt på menyknappen (M), så att huvudmenyn visas på rad 3 och 4. Menyområde för: Huvudmeny Första larm Skrolluppgifter Grafiskt område Statistikområde Senast inkomna larm Brandlarm Huvudmeny: 1: VISA FEL/FRÅNKOPPLINGAR 2: TILL/FRÅNKOPPLING 3: TEST 4: SYSTEM INFO No. of Zoner in Larm: 03, Larm. No.: 03 of 03 RUM 1435, 3 :E VÅNINGEN, VÄSTRA PAVILJONGEN LARM DET.: 0102, ID ZON: 01 23:55 31/12 Larmsändare frånkopplad: 23:58 31/12/ Radnummer på display Dataområde för: Systemets datum och tid Status på frånkopplade enheter Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

14 3 Manövrering av DELTA OP Knappar och indikeringar Med DELTA OP följer en elegant och användarvänlig frontpanel med bra arrangerade knappar och indikeringar. Se nedan Funktionsknappar Sex programmerbara membranknappar tre av dem är förprogrammerade för: UTRYMNING (summalarm; aktiverar larmdon) TYSTA SUMMER (i larmläge, tryck denna knapp för att tysta den interna summern; ytterligare en tryckning återstartar summern), och SKROLLA DISPLAYEN (skrollar på displayen igenom aktiva fel- eller brandlarm) 2. PROV Gul LED PÅ indikerar att systemet är i Provläge. 6. (Används ej) 7. (Används ej) 3. DRIFT När den gröna indikeringen är PÅ indikerar detta att systemet är spänningssatt strömförsörjningen fungerar. 8. BRAND När den röda texten är tänd indikerar detta att systemet är i brandlarmsläge 4. (Används inte) 9. FRÅNKOPPLING När den gula indikeringen är PÅ indikerar detta att en in- eller utgångsutrustning är frånkopplad. 5. LARMSÄNDARE AKTIVERAD Gul LED PÅ indikerar att larmsändarutgången är aktiverad eller, om svar kan tas emot, att larmet har tagits emot. 10. FÖRVARNING Blinkande gul LED indikerar ett förvarning från en ingångsenhet. 14 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

15 3 Manövrering av DELTA OP 11. FEL Blinkande gul LED indikerar ett fellarm. 12. SYSTEMFEL Blinkande gul LED indikerar ett systemfel orsakat av ett programfel eller låg 5 V DC 13. Dynamiska mjuka knappar Tryck på knappen startar ett makro (alla knapptryckningar) som sparats under denna knapp. 14. Grafisk display Viktigt användargränssnitt med upplösning 240x64 punkter i grafikläge eller 8x40 tecken i textläge. Mer information på sidan LARMDON TYST När systemet är i larmläge, tryck denna knapp för att tysta larmdon och den interna summern; ytterligare tryckning återstartar larmdonen. 17. ÅTERSTÄLLNING När systemet är i larmläge, tryck in knappen i 2 sekunder för att återställa systemet till normalläge. 18. Nyckelbrytare Till- och frånkopplar aktiveringen av tryckknappar. 19. Numerisk knappsats Använd knappsatsen för att kommunicera med systemet: Tryck på knapparna 0 till 9 för att välja det numeriska värdet eller menyval Tryck på knappen för att mata in information eller när den efterfrågas av systemet. Tryck på knappen M för att komma in i huvudmenyn. 15. FLERA LARM Den röda texten ovanför knappen är tänd när flera larm är aktiverade; tryck på knappen för att skrolla igenom aktiverade larm Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

16 3 Manövrering av DELTA OP Grundläggande manövrer Hela brandlarmssystemet kan kontrolleras från DELTA OP panelen. De primära manövrerna är baserade på aktivering av huvudfunktionsknapparna, t.ex. LARMDON TYST- knappen, knappen för ÅTERSTÄLLNING, etc. Alla andra funktioner ej tilldelade någon speciell knapp är tillgängliga via ett nätverk av mjukvarumenyer som man kommer åt via centralapparatens knappar, mjukvaruknappar och den grafiska displayen. Öppna tryckknapparna När DELTA OP är låst nyckelbrytaren i låst läge har användaren endast tillgång till den information som presenteras på den grafiska displayen och med LED-indikeringar. Den enda manöver som tillåts är tystning av den interna summern Behörighetsnivå 1. När DELTA OP låses upp med nyckelbrytaren öppnas funktionsknappar och knappsats för manövrering av hela brandlarmssystemet. När centralen är upplåst erhålls direkt tillgång till användarmenyerna Behörighetsnivå 2. När nyckelbrytaren påverkas visas detta för ett kort ögonblick i displayens menyområde. Till exempel då nyckelbrytaren vrids för att låsa upp centralen visar displayen: CENTRALEN ÖPPNAD FÖR BETJÄNING Driftlägen Brandlarmssystemet befinner sig alltid i ett av följande fem möjliga driftlägen: Normalläge Fellarmsläge Förvarningsläge Brandlarmsläge Test Återställning av larm För att återställa brandlarmssystemet till sitt normalläge efter att en brand eller ett fellarm har rapporterats måste knappen för ÅTERSTÄLLNING tryckas: När larmsituationen är under kontroll, lås upp centralen och Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. 16 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

17 3 Manövrering av DELTA OP Normalläge Ett brandlarmssystem är i normalläge då varken fel- eller brandlarm har detekterats. System ska ej heller vara i testläge och ingen av detektorerna eller några in- eller utgångar får vara frånkopplade. CENTRALAPPARAT I NORMALLÄGE Brandlarmssystemet visar Gör följande 4 Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Fellarmsläge Ett brandlarmssystem är i fellarmsläge när centralapparaten har upptäckt ett fel kortslutning, avbrott, fel, störning, etc. på någon av de övervakade enheterna, typ detektorer, in- eller utgångsutrustningar, internt och externt kablage, etc. HANTERING AV EN FELLARMSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande Blinkande felindikering, fellarminformation visas i displayen. Interna summern ljuder. Larmdon för fellarm och utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade. Lokalisera orsaken till fellarmet och, Lås upp DELTA OP och om så är nödvändigt, tryck på knappen för LARMDON TYST eller TYSTA SUMMER. Den interna summern och larmdonen för fellarm är tystade och LED-indikeringarna lyser med fast sken. Åtgärda orsaken till fellarmet och Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet fortfarande larmar för samma fel, ring för service. Brandlarmssystem är nu i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Lås DELTA OP igen. 4 De grafiska symbolerna finns inte på panelen men kan hjälpa dig att tolka manualen Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

18 3 Manövrering av DELTA OP Förvarningsläge Ett brandlarmssystem är i förvarningsläge när centralapparaten rapporterar ett förvarning från en analog detektor ansluten till någon slinga i systemet (analogvärdet är normalt över 45). HANTERING AV EN FÖRVARNINGSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande a Blinkande förvarningsindikering, förvarning information visas i displayen Interna summern ljuder. Larmdon för förvarning utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade Den interna summern och larmdonen för förvarning är tystade och LEDindikeringarna lyser med fast sken. Lokalisera orsaken till förvarningen och, tryck på knappen för LARMDON TYST eller TYSTA SUMMER. Åtgärda orsaken till förvarningen eller byt detektor och, Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet inte kan gå tillbaka till normalläge, ring för service. Brandlarmssystem är nu i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Lås DELTA OP igen. För information om andra manövrer typ från- och tillkoppling av enheter, få systeminformation etc. ta en titt i kapitel Manövermenyer, sidan 21, eller Systeminformation, sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

19 3 Manövrering av DELTA OP Brandlarmsläge Ett brandlarmssystem är i brandlarmsläge när centralapparaten indikerar att en brand detekterats av en detektor eller larmknapp som är ansluten till någon slinga i systemet. Normalt orsakas dessa larm av rök, värme, manuell aktivering etc. HANTERING AV EN BRANDLARMSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande BRAND a 5 BRAND-indikeringstexten är tänd, information om brandlarmet visas i displayen Den interna summern ljuder. Larmdon och utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade Den interna summern och larmdonen är tystade. Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden är tänd. Lokalisera orsaken till larmet följ den upprättade handlingsplanen vid brandlarm och när situationen är under kontroll, Lås upp DELTA OP och om det är nödvändigt, tryck in knappen för att TYSTA LARMDONEN. (Ytterligare tryckning på knappen kommer att återstarta larmdonen larm och ta bort förprogrammerade aktiveringsfördröjningar.) Åtgärda orsaken till brandlarmet och, tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet inte kan gå tillbaka till normalläge, ring för service. Lås DELTA OP igen. Testläge Ett brandlarmssystem är i testläge när en eller flera detektorer, in- eller utgångsutrustningar testas, medan det övriga systemet fortfarande är helt övervakat. Ett flertal testfunktioner kan utföras från centralens knappsats. Trots det, fel, brand och förvarning från detektorer som inte är i testläge har företräde mot testlägesfunktionerna och kommer därmed att larma helt normalt. Följande typer av test kan utföras: Sektionstest: Tillåter brand -testning av detektorer i en sektion. Test av individuella analoga detektorer: Genomför automatisk testning av analoga detektorers analogvärden individuellt eller alla på en slinga. LED-test Testar frontpanelens LED-indikeringar och den grafiska displayen. Test av styrfunktioner Ett test som kontrollerar att systemets styrutgångar fungerar. 5 De grafiska symbolerna finns inte på panelen men kan hjälpa dig att tolka manualen. Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

20 3 Manövrering av DELTA OP HANTERING AV TESTLÄGET Brandlarmssystemet visar Gör följande Brandlarmssystemet är i normalläge endast då den gröna driftdioden är tänd. Indikeringen för testläget är tänd och testinformation presenteras på den grafiska displayen. Testinformation visas på den grafiska displayen för det test som valts. (LARM) (a) ( ) Beroende på vilket test som ska genomföras kan följande indikeringar vara aktiverade: BRAND indikeringstexten är tänd. Testinformation visas på displayen. Den interna summern ljuder. Trycks knappen för TYSTA LARMDON aktiveras larmdonen en kort stund. Styrutgångar aktiveras inte. Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden är tänd. Lås upp DELTA OP och tryck följande knappar på knappsatsen: M (huvudmeny) 3 (Test) Beroende på vilket test som ska utföras ska en av följande knappar tryckas: 1 (Sektionstest), eller 2 (Detektortest), eller 3 (Frontpaneltest, LED-test), eller 4 (Test av styrfunktioner) Observera att inga menymanövrer är tillåtna då systemet är i testläge. Gå ur testläget först innan några manövrer ska utföras i centralen. Ange på knappsatsen enhetsnumret eller de uppgifter som specificeras på displayen och kontrollera att detektorn eller enheten i test fungerar som den ska. För mer information om varje test, läs testbeskrivningen nedan, eller under kapitel "Manövermenyer", på sidan 22. För att avsluta testläget tryck följande knappar på knappsatsen: M (Huvudmeny) Rätta till utrustning eller funktioner som inte fungerar som de ska och om det är nödvändigt, ring för service. Lås DELTA OP igen. För information om andra manövrer t.ex. till- och frånkoppling av enheter, få systeminformation etc. ta en titt i kapitel "Manövermenyer", sidan 22, eller "Systeminformation", sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v