Fire & Safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "351204.012. Fire & Safety"

Transkript

1 Fire & Safety

2 Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inkluderande fotokopiering etc., för något ändamål utan skriftligt godkännande från Novar AB - Eltek. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2000 NS-ISO 9001 Certifikat Nr.244 och 319 Detta certifikat gäller inte tillverkade produkter. Denna produkt är CE-märkt och uppfyller alla tillämpliga krav i aktuella standarder och direktiv: EMC Immunity Standard EN Product Family Std. Immunity Larm Systems Generic Emission Standard: EN Residential, Commercial och Light Industry EN Industrial Environment Vänligen kontakta huvudkontoret på följande adress: Novar AB - Eltek Box 47023, STOCKHOLM SVERIGE Tel: Fax: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Besök vår hemsida på Internet: Hemsidan: Art. No.: , Utgåva 2 februari 2003 Detta dokument har tagits fram i MS Word 97 mfm_ _ doc DELTA OP centralernas artikelnummer är Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

3 Snabböversikt (klipp ut) Funktionsknappar: UTRYMNING, SKROLLA DISPLAY och TYSTA SUMMER Knappar och indikeringar på DELTA OP FEL 2. TEST 12. SYSTEMFEL 3. DRIFT 13. Dynamiska mjuka knappar Grafisk display 2 5. LARMÖVERFÖRING AKTIVERAD 15. FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING 8. LARM 18. Nyckelbrytare 9. FRÅNKOPPLING 19. Numeriska knappar 10. FÖRVARNING 0 till 9, och M Hur summer och larmdon tystas För att tysta den interna summern och larmdonen efter att en brand eller fellarm har rapporterats tryck på följande knappar: Lås upp centralen med nyckelbrytaren LARMDON TYST tryck på denna knapp igen för att återstarta larmdonen. Hur Manöverpanelen återställs För att återställa systemet till normalt driftläge: Lås upp centralen med nyckelbrytaren ÅTERSTÄLLNING tryck in knappen i minst 2 sekunder (se ytterligare information på sidan 15) M knappen fungerar inte då systemet är i larmläge. Varför? När brandlarmssystemet rapporterar ett larm förvarning, brand eller fellarm måste panel låsas upp INNAN menyerna ska användas. Gör följande: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) Nu kan huvudmenyn användas. (Se ytterligare information i "Manövermenyer" på sidan 22). 1 Se ytterligare information om "Knappar och indikeringar" på sidan Se ytterligare information om "Grafisk display" på sidan Observera att de grafiska symbolerna representerar manövrer symbolerna finns inte på panel. = tryck knapp Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

4 Snabböversikt (klipp ut) Hur larm återställs När manöverpanelen systemet rapporterar ett larm förvarning, fel eller brandlarm måste följande knappar tryckas: Lokalisera och åtgärda orsaken till larmet och när situationen är under kontroll Lås upp centralen med nyckelbrytaren ÅTERSTÄLLNING tryck in knappen i minst 2 sekunder Mer information finns på sidorna 16, 17 och 18. Hur en detektor frånkopplas Om en adresserbar detektor ska frånkopplas t.ex. detektor 0245 måste följande knappar på den numeriska knappsatsen tryckas: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 2 (FRÅNKOPPLING) 1 (TILLSVIDARE) 2 (DETEKTOR) 0245 (tryck in detektorns adress) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Kom ihåg att tillkoppla detektorn senare. Ytterligare information kan ses i kapitlet Manövermenyer, sidan 22 och "Manövermenyer", sidan 22. Hur en detektor tillkopplas När en detektor senare ska tillkopplas t.ex. detektor 0245 måste följande knappar tryckas på det numeriska knappsatsen: Lås upp centralen med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 1 (TILLKOPPLING) 2 (DETEKTOR) 0245 (tryck in detektorns adress) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Kontrollera aktuella frånkopplingar Om kontroll ska ske av vilka enheter detektorer, slingor eller larmutgångar som är frånkopplade måste följande knappar tryckas på det numeriska knappsatsen: Lås upp panel med nyckelbrytaren M (huvudmeny) 2 (TILL- / FRÅNKOPPLING) 3 (VISA FRÅNKOPPLINGAR) displayen visar nu en frånkopplad enhet (visar nästa frånkopplade enhet) (visar nästa frånkopplade enhet) När alla frånkopplade enheter visats, M (Huvudmeny) Lås centralen igen med nyckelbrytaren Ytterligare information kan ses på sida 23, "Manövermenyer". 4 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

5 Innehållsförteckning 1. Välkommen 7 Om denna manual... 7 Ordlista och förkortningar Kort beskrivning av DELTA OP 8 Huvudfunktioner... 8 Blockschema... 9 Kommunikationsportar COM1 och COM Kommunikationsport DELTA Net ebus Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort Vanliga konfigurationer Manövrering av DELTA OP 12 DELTA OP manöverpanel Beskrivning av knappar och indikeringar Grafisk display Exempel på en display i larmläge Knappar och indikeringar Grundläggande manövrer Öppna tryckknapparna Driftlägen Återställning av larm Normalläge Fellarmsläge Förvarningsläge...18 Brandlarmsläge Testläge Brandlarmstest Testning av analoga detektorer LED-test Testning av larmutgångar Manövermenyer Behörighetsnivå...22 Användarmenyer, översikt Systeminformation Versionsnummer Systemtid och datum Systemloggen Brandlarmsräknaren Justering av detektordata Läsning av analogvärden Dynamiskt stapeldiagram Inställning av larmgränser Visning av slinginformation Visning av detektortexter Andra funktioner Automatiska knapptryckningar, makron Vad är ett makro? Programmering av makro Användning av makro Makron aktiverade från menyn Förprogrammerade makron Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

6 4. Teknisk specifikation Appendix 33 Vad är ett brandlarmssystem? DELTA Teknologin definition Dokumentöversikt för DELTA Teknologin...34 HDFA Nödlarmlinje Larmsändarutgång...35 DELTA Net Intelligent DELTA Logik Individuell justering av larmgränser Verifieringsperiod Automatisk driftskompensering Adresseringsregler för nätverkssystem Nätverk Adressområden...38 Brandsektioner definition...39 Exempel på en brandsektioner: Slingenheter adressområden...40 Knappfunktioner för nummer över Synpunkter till Novar AB - Eltek 42 Era kommentarer om DELTA OP...42 Noteringar Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

7 1 Välkommen 1. Välkommen Gratulerar till ert köp av DELTA OP-modul, en ny och elegant fungerande central utvecklad för både centraliserad och decentraliserad drift av Novar AB - Eltek brandlarmssystem. DELTA OP gör det möjligt att gömma skåpet med DA moduler, batterier, anslutningar, etc. i ett teknikrum. Hela brandlarmssystemet kan hanteras och manövreras från en DELTA OP-central. Om denna manual Denna manual har skrivits med avsikten att ge användaren av DELTA OP nödvändig information som behövs för att kunna hantera den nya manöverpanelen. Manualen innehåller också viktig teknisk information om systemet. User Guide (this manual) Installation Guide Installation av DELTA OP : För information om hur DELTA OP installeras, se Installationsvägledning DELTA OP som följer med produkten. Se också Dokumentöversikt för DELTA Teknolog, sidan 34. Driftinställningar i DELTA OP : Av säkerhetsskäl, ska konfigurationen av DELTA OP vara tillgänglig i behörighetsnivå 3 (i enlighet med EN 54). Endast behörig och kvalificerad personal ska ha tillträde till driftinställningarna. Vänligen kontakta Novar AB - Eltek Serviceavdelning. Ta en titt på innehållsförteckningen och bekanta er med manualen. Vi har också lagt ner arbete på att använda många illustrationer, för att göra denna bok lättförstådd och intressant att läsa. Ordlista och förkortningar Om man undrar vad vissa ord, uttryck eller förkortningar i vår manual betyder (tekniska termer), besök då vår hemsida på Internet och ladda hem den senaste versionen av häftet "Glossary Base, Terminology Brand Larm Systems". Detta häfte förklarar de tekniska termerna i Novar AB - Eltek brandlarmssystem. Besök oss på Gör sedan följande: Klicka på knappen Techzone (en hemsida för teknisk personal) Klicka på "Guest >"-knappen Klicka på kategori "2_Questions & Answers" Ladda hem häftet (följ instruktionerna på skärmen) Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

8 2 Kort beskrivning av DELTA OP 2. Kort beskrivning av DELTA OP DELTA OP är en mikroprocessorbaserad manöverpanel utformad för att ansluta DELTA- och ANX95- familjer av brandlarmssystem. DELTA OP-panelen är gränssnittet mellan dig och systemet och representerar den vitala centralenheten i brandlarmslarmssystemet. Alla systemaktiviteter brand, förvarning, fel, den exakta lokaliseringen av ett larm, etc. visas via den grafiska displayen och med indikeringar. Operatören kommunicerar med systemet med hjälp av funktionstangenter och den numeriska knappsatsen. DELTA OP tillhandahåller ett antal portar för direkt nätverksanslutning mot ANX95 system och för kommunikation med datorer, skrivare och andra kontroll- eller presentationsutrustningar. Hela brandlarmssystemet kan programmeras med FireWin Explorer ett Windowsbaserat program som körs på en uppkopplad PC. Enkla funktioner kan också konfigureras via knappsatsen på en ansluten DELTA OP-panel genom att välja kommandon från en driftinställningsmeny i ett hierarkiskt menysystem. Justering av avancerade funktioner i Discovery detektorer de nya Apollodetektorerna kan också utföras direkt från DELTA OP. Tillämpning Den eleganta DELTA OP kan användas som huvudmanöverpanel i ett stort brandlarmssystem eller som en indikeringstablå eller en brandförsvarstablå. DELTA OP panelen kan också direkt driva diodtablå. Läs mer i kapitel "Vanliga konfigurationer", på sidan 11. Huvudfunktioner Liten, elegant och kostnadseffektiv huvudmanöverpanel möjliggör centrala manövrer i ett helt brandlarmssystem och installationen av de stora skåpen kan göras där det hör hemma, i ett teknikrum. ANX95 kompabilitet möjliggör direkt anslutning mot existerande master/slav- och multi-master brandlarmsnätverk. I enlighet med Europa standard EN 54 Del 2 för kontroll- och larmutrustning Med det senaste inom teknikutvecklingen används mikroprocessorbaserad elektronik som understöder en stor grupp av kommunikationsprotokoll. Genom att Discovery- detektorprogram understöds tillåts justering av detektorerna i fem olika känsligheter, automatisk variation av känsligheten dag och natt, automatiskt servicelarm, etc. Intelligent DELTA Logik+ signalbearbetningsfunktioner. Tillförlitligt och flexibelt kontroll- och övervakningssystem med låg strömförbrukning och sofistikerad övervakning av alla kritiska komponenter. Centraliserad systemkonfiguration som tillåter förändringar av parametrar direkt från DELTA OP på en nätverksansluten centralapparat. 8 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

9 2 Kort beskrivning av DELTA OP Blockschema Systemets konfigurationkod lagras i 32kx8 eller 128kx8 RAM eller FLASH minne DELTA OP behöver 21 till 30V DC som strömförsörjning Ingång för HDFA Nödlarmlinje (brandlarmsövervakning, även då processorn slutat fungera) Användargränssnitt: grafisk display, indikeringar och knappar Diodtablå standard output, max. 64 LEDs I blockschemat nedan Figur 1 visas huvudfunktionerna i DELTA OP. RAM LCD Display Knappsats 64 LED DELTA OP EEPROM ecomm FTT10 COM1 RS232C eller RS485 COM2 RS232C eller RS485 Mikroprocessor Strömförsörjn. Nödlarmlinje Diodtablå Larmsändaranslutningskort (PL9) Mikroprocessorn är hjärtat i systemet och representerar intelligensen i DELTA OP Alla kundspecifika funktioner lagras i 64 kb EEPROM DELTA Net, kommunikations -port för ebus-nätverk, för anslutning mot andra centralapparater (instickskort) Programmerbara seriella kommunikationsportar, för anslutning mot andra centralapparater, PC, skrivare, sökare, etc. Utgång för kit för anslutning av Larmsändare Kitet monteras i DELTA OP skåpet och ansluts till larmsändaren. Figur 1 Blockschema för DELTA OP Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

10 2 Kort beskrivning av DELTA OP Kommunikationsportar DELTA OP-panelen har tre kommunikationsportar för att integrera panelen med andra nätverksutrustningar. Kommunikationsportarna understöder ett antal protokoll som kan väljas vid konfigureringen av centralen eller genom att använda instickskort. COM1 och COM2 Kommunikationsportarna COM1 och COM2 se Figur 2 är 9-pin D-Sub hankontakter som i princip är avsedda för kommunikation med datorer, skrivare, modem och andra externa enheter som använder standard RS232 punkt till punkt seriell överföring. Portarna COM1 och COM2 kan även konfigureras att understöda RS485 master/slav seriell överföring, för kommunikation med andra nätverksutrustningar på RS485-bussen. Kommunikationsport DELTA Net ebus Kommunikationsporten DELTA Net är baserad på användandet av "Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort" ett kretskort som pluggas in på bottenkortet i DELTA OP. Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort Skruvplintar CN1-7.8 on DELTA OP används för Kommunikation via en fri topologi multi-master ebus för anslutning av moduler och brandlarmsystem i DELTA och ANX95 familjerna. DELTA OP måste då använda "Kit för OP, DA: ebus kommunikations- kort". Mer information finns i foldern, Installationsvägledning för Kit för OP, DA: ebus kommunikationskort, som följer med kitet. RS232 RS232 COM1 COM2 eller eller RS232 Seriell buss Kommunikationsportar COM1 och COM2 används som: Punkt-till-Punkt RS232 seriell buss eller Master/slav RS485 seriell buss DELTA OP RS485 master / slav seriell Buss ebus CN1 8,7 ebus Multi-master buss DELTA Net kommunikationsport ebus används som: ebus Multi-master, Fri-topologi buss Figur 2 Kommunikationsportar i DELTA OP panel 10 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

11 2 Kort beskrivning av DELTA OP Vanliga konfigurationer DELTA DA modulen kan användas i både kompakta och distribuerade lösningar. I den kompakta lösningen allt-i-ett skåp bildar DELTA OP och DELTA DA modulerna ett komplett centraliserat brandlarmssystem: DELTA Compact. I distribuerade lösningar, ansluts DELTA OP panelen till ett nätverk med brandlarmscentraler som kan vara av typen: DELTA DA, DELTA Compact och ANX95. Panelen kan då användas som huvudpanel i installationen eller som indikeringstablå eller brandförsvarstablå. DELTA OP kan även driva LED indikeringar i diodtablåer, som ger en ögonblicklig grafisk presentation av vilket område som detekterat ett brandlarm. Figurerna i detta kapitel representerar två vanliga exempel på DELTA OPkonfigurationer. DELTA OP DELTA Compact XP95 Discovery DELTA DA Diodtablå 220 VAC Reception Figur 3 Standardskåp DELTA Compact (skåpet kan innehålla alla de illustrerade modulerna) Reception Huvudpanel DELTA OP RS485 (master/slav) 24VDC DELTA DA XP95 Discovery HDFA Line ebus Line ANX95 brandlarmscentral XP95 DELTA Net DELTA DA XP95 Discovery 220 VAC Huvudbyggnad 220 VAC Teknikrum Figur 4 Distribuerad lösning med DELTA OP och DELTA DA moduler och en ANX95 brandlarmcentral Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

12 3 Manövrering av DELTA OP 3. Manövrering av DELTA OP Detta kapitel har skrivits för att ge användaren av DELTA OP den grundläggande informationen om hur panelen ska manövreras. DELTA OP manöverpanel DELTA OP:s frontpanel har ett standardiserat utförande oberoende av tillverkare för att möta skandinaviska regler och krav angående visning och hantering av alla typer av larm. Panelen har två funktionsområden: presentationsområdet och manöverområdet. Presentationsområdet Nyckelbrytare Frontlock Manöverområdet Figur 5 DELTA OP med stängt frontlock Figur 6 DELTA OP med öppet frontlock Beskrivning av knappar och indikeringar När frontlocket på DELTA OP är stängt se Figur 5 syns en användarvänlig panel bestående av en grafisk LCD display, LED-indikeringar och några membranknappar presentationsområdet. Genom att öppna frontlocket se Figur 6 får man tillgång till knappsatsen och ytterligare funktionsknappar manöverområdet. Oavsett läget på frontlocket används nyckelbrytaren för att avaktivera viktiga knappar och skydda dessa mot obehörigt användande. Se även Öppna tryckknapparna, på sidan 16. För information om behörighetsnivåer, se kapitel Behörighetsnivå, på sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

13 3 Manövrering av DELTA OP Grafisk display Den grafiska displayen är en viktig del av brandlarmssystemets användargränssnitt och den är indelad i följande specifika områden: Grafikområde (rad 1 och 2): De två översta raderna visar den faktiska typen av vilket larm som presenteras. Menyområdet Första larm och Skrollområdet (rad 3 och 4): Normalläge Dessa två rader används av systemet för generell kommunikation med användaren via det hierarkiska menysystemet. Larmläge I larmläge visas det första larmet i centralen. När flera larm har detekterats kan användaren skrolla igenom alla inkomna larm där det senast inkomna är låst till raderna 6 och 7. Rad 3 visar den inprogrammerade displaytexten som tillhör den detektor som är i larm. Rad 4 indikerar adressen på den larmande detektorn, typ, sektionsnummer och tid och datum då larmet detekterats. Menyerna är fortfarande tillgängliga då centralen är i larmläge. Statistikområdet (rad 5). Beroende på centralens driftinställning visar detta område det faktiska antalet detekterade brand- eller fellarm och antalet slingenheter och utgångar som är frånkopplade. Senast inkomna larm området (raderna 6 och 7): Med centralen i larmläge visar dessa två rader det senaste inkomna larmet. Rad 6 visar den inprogrammerade displaytexten som tillhör den detektor som är i larm. Rad 7 indikerar adressen på den larmande detektorn, typ, sektionsnummer och tid och datum då larmet detekterats. Datum och Tid området (rad 8): Aktuell tid & datum visas på denna rad. Den används också till att visa status på frånkopplingar av larmsändare och larmdon. Exempel på en display i larmläge Figuren nedan visar DELTA OP i brandlarmsläge (3 inkomna larm). Raderna 6 och 7 visar platsen på var senaste larmade detektorn är placerad (rum 1435). Detektorns adress är 0102, tillhörande sektion 1 och larmet har detekterats kl den 31 December. Tre minuter senare, fortfarande i larmläge, har användaren tryckt på menyknappen (M), så att huvudmenyn visas på rad 3 och 4. Menyområde för: Huvudmeny Första larm Skrolluppgifter Grafiskt område Statistikområde Senast inkomna larm Brandlarm Huvudmeny: 1: VISA FEL/FRÅNKOPPLINGAR 2: TILL/FRÅNKOPPLING 3: TEST 4: SYSTEM INFO No. of Zoner in Larm: 03, Larm. No.: 03 of 03 RUM 1435, 3 :E VÅNINGEN, VÄSTRA PAVILJONGEN LARM DET.: 0102, ID ZON: 01 23:55 31/12 Larmsändare frånkopplad: 23:58 31/12/ Radnummer på display Dataområde för: Systemets datum och tid Status på frånkopplade enheter Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

14 3 Manövrering av DELTA OP Knappar och indikeringar Med DELTA OP följer en elegant och användarvänlig frontpanel med bra arrangerade knappar och indikeringar. Se nedan Funktionsknappar Sex programmerbara membranknappar tre av dem är förprogrammerade för: UTRYMNING (summalarm; aktiverar larmdon) TYSTA SUMMER (i larmläge, tryck denna knapp för att tysta den interna summern; ytterligare en tryckning återstartar summern), och SKROLLA DISPLAYEN (skrollar på displayen igenom aktiva fel- eller brandlarm) 2. PROV Gul LED PÅ indikerar att systemet är i Provläge. 6. (Används ej) 7. (Används ej) 3. DRIFT När den gröna indikeringen är PÅ indikerar detta att systemet är spänningssatt strömförsörjningen fungerar. 8. BRAND När den röda texten är tänd indikerar detta att systemet är i brandlarmsläge 4. (Används inte) 9. FRÅNKOPPLING När den gula indikeringen är PÅ indikerar detta att en in- eller utgångsutrustning är frånkopplad. 5. LARMSÄNDARE AKTIVERAD Gul LED PÅ indikerar att larmsändarutgången är aktiverad eller, om svar kan tas emot, att larmet har tagits emot. 10. FÖRVARNING Blinkande gul LED indikerar ett förvarning från en ingångsenhet. 14 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

15 3 Manövrering av DELTA OP 11. FEL Blinkande gul LED indikerar ett fellarm. 12. SYSTEMFEL Blinkande gul LED indikerar ett systemfel orsakat av ett programfel eller låg 5 V DC 13. Dynamiska mjuka knappar Tryck på knappen startar ett makro (alla knapptryckningar) som sparats under denna knapp. 14. Grafisk display Viktigt användargränssnitt med upplösning 240x64 punkter i grafikläge eller 8x40 tecken i textläge. Mer information på sidan LARMDON TYST När systemet är i larmläge, tryck denna knapp för att tysta larmdon och den interna summern; ytterligare tryckning återstartar larmdonen. 17. ÅTERSTÄLLNING När systemet är i larmläge, tryck in knappen i 2 sekunder för att återställa systemet till normalläge. 18. Nyckelbrytare Till- och frånkopplar aktiveringen av tryckknappar. 19. Numerisk knappsats Använd knappsatsen för att kommunicera med systemet: Tryck på knapparna 0 till 9 för att välja det numeriska värdet eller menyval Tryck på knappen för att mata in information eller när den efterfrågas av systemet. Tryck på knappen M för att komma in i huvudmenyn. 15. FLERA LARM Den röda texten ovanför knappen är tänd när flera larm är aktiverade; tryck på knappen för att skrolla igenom aktiverade larm Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

16 3 Manövrering av DELTA OP Grundläggande manövrer Hela brandlarmssystemet kan kontrolleras från DELTA OP panelen. De primära manövrerna är baserade på aktivering av huvudfunktionsknapparna, t.ex. LARMDON TYST- knappen, knappen för ÅTERSTÄLLNING, etc. Alla andra funktioner ej tilldelade någon speciell knapp är tillgängliga via ett nätverk av mjukvarumenyer som man kommer åt via centralapparatens knappar, mjukvaruknappar och den grafiska displayen. Öppna tryckknapparna När DELTA OP är låst nyckelbrytaren i låst läge har användaren endast tillgång till den information som presenteras på den grafiska displayen och med LED-indikeringar. Den enda manöver som tillåts är tystning av den interna summern Behörighetsnivå 1. När DELTA OP låses upp med nyckelbrytaren öppnas funktionsknappar och knappsats för manövrering av hela brandlarmssystemet. När centralen är upplåst erhålls direkt tillgång till användarmenyerna Behörighetsnivå 2. När nyckelbrytaren påverkas visas detta för ett kort ögonblick i displayens menyområde. Till exempel då nyckelbrytaren vrids för att låsa upp centralen visar displayen: CENTRALEN ÖPPNAD FÖR BETJÄNING Driftlägen Brandlarmssystemet befinner sig alltid i ett av följande fem möjliga driftlägen: Normalläge Fellarmsläge Förvarningsläge Brandlarmsläge Test Återställning av larm För att återställa brandlarmssystemet till sitt normalläge efter att en brand eller ett fellarm har rapporterats måste knappen för ÅTERSTÄLLNING tryckas: När larmsituationen är under kontroll, lås upp centralen och Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. 16 Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

17 3 Manövrering av DELTA OP Normalläge Ett brandlarmssystem är i normalläge då varken fel- eller brandlarm har detekterats. System ska ej heller vara i testläge och ingen av detektorerna eller några in- eller utgångar får vara frånkopplade. CENTRALAPPARAT I NORMALLÄGE Brandlarmssystemet visar Gör följande 4 Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Fellarmsläge Ett brandlarmssystem är i fellarmsläge när centralapparaten har upptäckt ett fel kortslutning, avbrott, fel, störning, etc. på någon av de övervakade enheterna, typ detektorer, in- eller utgångsutrustningar, internt och externt kablage, etc. HANTERING AV EN FELLARMSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande Blinkande felindikering, fellarminformation visas i displayen. Interna summern ljuder. Larmdon för fellarm och utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade. Lokalisera orsaken till fellarmet och, Lås upp DELTA OP och om så är nödvändigt, tryck på knappen för LARMDON TYST eller TYSTA SUMMER. Den interna summern och larmdonen för fellarm är tystade och LED-indikeringarna lyser med fast sken. Åtgärda orsaken till fellarmet och Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet fortfarande larmar för samma fel, ring för service. Brandlarmssystem är nu i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Lås DELTA OP igen. 4 De grafiska symbolerna finns inte på panelen men kan hjälpa dig att tolka manualen Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

18 3 Manövrering av DELTA OP Förvarningsläge Ett brandlarmssystem är i förvarningsläge när centralapparaten rapporterar ett förvarning från en analog detektor ansluten till någon slinga i systemet (analogvärdet är normalt över 45). HANTERING AV EN FÖRVARNINGSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande a Blinkande förvarningsindikering, förvarning information visas i displayen Interna summern ljuder. Larmdon för förvarning utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade Den interna summern och larmdonen för förvarning är tystade och LEDindikeringarna lyser med fast sken. Lokalisera orsaken till förvarningen och, tryck på knappen för LARMDON TYST eller TYSTA SUMMER. Åtgärda orsaken till förvarningen eller byt detektor och, Tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet inte kan gå tillbaka till normalläge, ring för service. Brandlarmssystem är nu i normalläge endast den gröna driftdioden lyser. Lås DELTA OP igen. För information om andra manövrer typ från- och tillkoppling av enheter, få systeminformation etc. ta en titt i kapitel Manövermenyer, sidan 21, eller Systeminformation, sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

19 3 Manövrering av DELTA OP Brandlarmsläge Ett brandlarmssystem är i brandlarmsläge när centralapparaten indikerar att en brand detekterats av en detektor eller larmknapp som är ansluten till någon slinga i systemet. Normalt orsakas dessa larm av rök, värme, manuell aktivering etc. HANTERING AV EN BRANDLARMSSITUATION Brandlarmssystemet visar Gör följande BRAND a 5 BRAND-indikeringstexten är tänd, information om brandlarmet visas i displayen Den interna summern ljuder. Larmdon och utgångar aktiveras om dessa finns tilldelade Den interna summern och larmdonen är tystade. Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden är tänd. Lokalisera orsaken till larmet följ den upprättade handlingsplanen vid brandlarm och när situationen är under kontroll, Lås upp DELTA OP och om det är nödvändigt, tryck in knappen för att TYSTA LARMDONEN. (Ytterligare tryckning på knappen kommer att återstarta larmdonen larm och ta bort förprogrammerade aktiveringsfördröjningar.) Åtgärda orsaken till brandlarmet och, tryck på knappen för ÅTERSTÄLLNING i minst 2 sekunder. Om systemet inte kan gå tillbaka till normalläge, ring för service. Lås DELTA OP igen. Testläge Ett brandlarmssystem är i testläge när en eller flera detektorer, in- eller utgångsutrustningar testas, medan det övriga systemet fortfarande är helt övervakat. Ett flertal testfunktioner kan utföras från centralens knappsats. Trots det, fel, brand och förvarning från detektorer som inte är i testläge har företräde mot testlägesfunktionerna och kommer därmed att larma helt normalt. Följande typer av test kan utföras: Sektionstest: Tillåter brand -testning av detektorer i en sektion. Test av individuella analoga detektorer: Genomför automatisk testning av analoga detektorers analogvärden individuellt eller alla på en slinga. LED-test Testar frontpanelens LED-indikeringar och den grafiska displayen. Test av styrfunktioner Ett test som kontrollerar att systemets styrutgångar fungerar. 5 De grafiska symbolerna finns inte på panelen men kan hjälpa dig att tolka manualen. Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

20 3 Manövrering av DELTA OP HANTERING AV TESTLÄGET Brandlarmssystemet visar Gör följande Brandlarmssystemet är i normalläge endast då den gröna driftdioden är tänd. Indikeringen för testläget är tänd och testinformation presenteras på den grafiska displayen. Testinformation visas på den grafiska displayen för det test som valts. (LARM) (a) ( ) Beroende på vilket test som ska genomföras kan följande indikeringar vara aktiverade: BRAND indikeringstexten är tänd. Testinformation visas på displayen. Den interna summern ljuder. Trycks knappen för TYSTA LARMDON aktiveras larmdonen en kort stund. Styrutgångar aktiveras inte. Brandlarmssystemet är i normalläge endast den gröna driftdioden är tänd. Lås upp DELTA OP och tryck följande knappar på knappsatsen: M (huvudmeny) 3 (Test) Beroende på vilket test som ska utföras ska en av följande knappar tryckas: 1 (Sektionstest), eller 2 (Detektortest), eller 3 (Frontpaneltest, LED-test), eller 4 (Test av styrfunktioner) Observera att inga menymanövrer är tillåtna då systemet är i testläge. Gå ur testläget först innan några manövrer ska utföras i centralen. Ange på knappsatsen enhetsnumret eller de uppgifter som specificeras på displayen och kontrollera att detektorn eller enheten i test fungerar som den ska. För mer information om varje test, läs testbeskrivningen nedan, eller under kapitel "Manövermenyer", på sidan 22. För att avsluta testläget tryck följande knappar på knappsatsen: M (Huvudmeny) Rätta till utrustning eller funktioner som inte fungerar som de ska och om det är nödvändigt, ring för service. Lås DELTA OP igen. För information om andra manövrer t.ex. till- och frånkoppling av enheter, få systeminformation etc. ta en titt i kapitel "Manövermenyer", sidan 22, eller "Systeminformation", sidan Handhavandeinstruktion DELTA OP Art. No v

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

351209.012. Fire & Safety

351209.012. Fire & Safety 351209.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem Introduktion ID3000 är en moduluppbyggd brandlarmcentral,

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

351214.03x. Fire & Safety

351214.03x. Fire & Safety .0x Fire & Safety . Installation Gratulerar till ert köp av en DELTA DA Esser-modul! en ny och kostnadseffektiv branddetektions- och larmmodul utvecklad med tanke på decentralisering av brandlarmsinstallationen

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS3000

Brandlarmsystem Salwico CS3000 Brandlarmsystem Salwico Användarhandbok Ver. 6 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok FG5000 Brandlarmsystem Användarhandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet i det

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1. Bruksanvisning Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.02 Security Innehållsförteckning Innan du startar 4 Vad är nytt i denna

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm Datablad SDF00254SE Version 1.3 23/08/2016 Brandlarm System FX3Net Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FX3Net Brandlarmsystem ESMI FX3Net brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer

2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer 2X-serien Skandinaviska marknadsplatsmanualer P/N 501-415006-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 2X-serien är ett varumärke som

Läs mer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brandlarm och nödbelysning på samma slinga Nödbelysningen strömförsörjs via detektorslingan Adresserbara nödljusarmaturer 2 Innehållsförteckning Delta Quad

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer