Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8."

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5

2 Hitta ditt eget smultronställe Dåtid möter nutid, smaker och tradition, natur och kultur... Med hjälp av kunniga Tjörnbor och föreningar har en rad smultronställen samlats i Tjörns Natur- och kulturguide. Natur- och kulturguiden finns att köpa i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. På över 100 sidor beskrivs en rad utflyktsmål, naturreservat, cykel- och vandringsleder, museer och kyrkor, badplatser och utsiktspunkter. Läs om Tjörns historia, kulturliv och unika miljöer. Guiden är rikt illustrerad och försedd med kartor. Varmt välkommen att upptäcka, eller återupptäcka, Tjörn möjligheternas ö! Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Helene Evensen, Karin Niiholm och Ewa- Lena Svensson. Omslag: Konstnären Lars Lerin på bryggan vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Sommar med kvalitet Vi vill ge våra kunder en bra och tillförlitlig service. Därför har vi skapat ett antal kvalitetsdeklarationer där du som medborgare får svart på vitt vad du har rätt att förvänta dig och vilka krav du kan ställa på oss. Kvalitetsdeklarationen är ett led i arbetet med att förbättra vårt bemötande och tillgänglighet. En kvalitetsdeklaration från Tjörns kommun ska innehålla: en beskrivning av tjänsten vad kunden kan förvänta sig vad som händer om vi inte håller det vi lovar vad vi som kommun förväntar oss av kunden för att kvalitetsdeklarationen ska gälla var kunden kan vända sig om kvalitetsdeklarationen inte uppfylls. I höst ska det finnas 29 olika kvalitetsdeklarationer inom bland annat följande områden: ansökan om hemtjänst barn- och ungdomsstöd gruppverksamhet bostad med särskild service enligt LSS Familjecentrum egen patientansvarig sjuksköterska äldreboende felanmälan Tjörns Bostads AB bygglov renhållningsdispens Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka. sommaren är här! Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka; Nordiska akvarellmuseets utställning med Lars Lerin, Sundsby säteri som i år firar att det är 350 år sedan Margareta Huitfeldt gjorde sin donation, ungdomsfestivalen Frivolt, Tjörn Runt och Tjörns triathlon för att nämna några. Information om fler evenemang och kvalitetsdeklarationer hittar du på Du är också varmt välkommen att besöka Turistbyrån i Tjörns kundcenter för mer information. Du hittar Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Jag önskar alla Tjörnbor och besökare en riktigt skön sommar! Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Vision 2035 Tjörn om 20 år Arbetet med att ta fram en vision för hur Tjörn ska se ut, upplevas och vara år 2035 pågår för fullt. Arbetet ska landa i ett beslut i kommunfullmäktige i höst. Visionsarbetet handlar just nu mycket om att hitta det som är allra viktigast för visionen och att få en samsyn kring dessa utgångspunkter och viktiga begrepp. I mars hölls ett seminarium där politikerna i kommunfullmäktige i grupper arbetade med ord och uttryck som man tycker är så viktiga att de bör finnas med i en vision för Tjörn. Sammanställningen av de ord som togs fram visar ett tydligt mönster som kan sammanfattas i närhet, naturen och att Tjörn ska vara levande året om. lämna dina synpunkter! Utifrån kommunfullmäktiges tankar, flera intervjuer och möten med företagare, inspel via hemsidan med mera jobbar vi nu med att ta fram en första version av Vision Denna ska sedan knådas, förankras och justeras tills den känns angelägen och riktig för de som ska besluta om den i höst. Hur ser ditt Tjörn 2035 ut? Vilka kärnvärden och viktiga ord vill du se i en vision för Tjörn? Lämna gärna dina synpunkter via 150 ungdomar har erbjudits praktik i sommar Efterfrågan på kommunens feriepraktikplatser har varit extra stor i år. Även de ungdomar som tidigare haft en plats har signalerat att de önskar få praktik genom kommunen. Därför har kommunstyrelsens presidieutskott* enigt beslutat att skjuta till extra pengar så att alla som söker har erbjudits praktikplats. Socialförvaltningen har därför fått fram fler platser vilket gör att man kunnat erbjuda 150 platser till de 150 ungdomar som sökt feriepraktik. Kommunens feriepraktikplatser är viktiga för alla parter. Ungdomarna får en chans att komma in i arbetslivet och kommunen, som är den största arbetsgivaren på Tjörn och som dessutom står inför kommande rekryteringsbehov, får möjlighet att visa sin bredd av verksamheter, säger Martin Johansen (FP), kommunstyrelsens ordförande. Alla ungdomar som lämnar nian eller ettan i gymnasiet i vår har haft möjlighet att få feriepraktikplats i Tjörns kommun. Socialförvaltningen har budgeterat cirka kronor. Kommunstyrelsen satsar lika mycket. * Kommunstyrelsens presidieutskott består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. KF på TV Följ kommunfullmäktiges sammanträden i webbtv. Johanna Sandberg, feriejobbade på Valåsens äldreboende sommaren Webbradiosändningarna av kommunfullmäktige ersätts av webbtv-sändningar. Lyssna och titta på KF i din dator samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Du kan också följa sammanträden i efterhand och då välja att snabbspola och pausa i sändningen. Du hittar länk till webbradiosändningarna på 4 VI PÅ TJÖRN nr

5 Stort intresse för Almöstrand Flerbostadshus, enfamiljshus, radhus och parhus. Totalt omfattar planförslaget för Almöstrand omkring 350 bostäder. Och att intresset för området är stort vittnar tre välbesökta öppet hus om. F örutom de 350 bostäderna ger den nya planen också utrymme för verksamhetsetableringar, en utbyggnad av hamnen och en utveckling av Almöns camping och Myggenäs korsväg; det som också brukar kallas för Tjörns entré. Planförslaget har legat ute på samråd under hela maj och funnits tillgängligt i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. öppet hus Vid tre tillfällen har det även bjudits in till öppet huskvällar i Myggenäs där varje kväll haft sitt eget tema; verksamheter, bostäder och natur och rekreation. Vid samtliga tillfällen har politiker, tjänstemän och exploatörer funnits på plats för att svara på medborgarnas frågor och diskutera olika lösningar. Alla tre kvällar har varit välbesökta. Totalt har cirka 150 personer deltagit vid öppet hus-kvällarna, berättar Frida Forsman, planarkitekt i Tjörns kommun. i princip orörd. Det är också viktigt att vi i planen säkrar allmänhetens tillgång till hela strandlinjen, säger hon bestämt. viktigt område för tätortsutveckling Planen föreslår också att strandskyddet ska upphävas för delar av planområdet. Detta eftersom en exploatering av bad bastu omklädningsrum kiosk tre nya bryggor nya campingstugor En modell över planområdet finns uppställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Modellen är på plats hela sommaren. förråd nya campingstugor skötselområde service närvärmecentral lek ny bro naturinfo brygga västkustros Frida poängterar att det finns mycket att ta hänsyn till i Almöstrands-området: Här finns stora naturvärden som måste hanteras. Bland annat den rödlistade Västkustrosen som upptäcktes i området redan för ett år sedan. Planen har anpassats efter denna redan på ett tidigt stadium, bland annat lämnas hela den norra delen av Almön Almöstrand bedöms som extra viktig för tätortsutvecklingen på Tjörn. Samrådstiden löpte ut den 2 juni och just nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Därefter ställs detaljplanen ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare, det vill säga de som är direkt berörda av planen. n brygga brygga samlingslokal lek brygga förråd brygga skötselområde Verksamheter Udden Brattöfärjan småbåtshamn Lägenheter Villor/parhus/radhus Campingstugor Befintligt hus bastu VI PÅ TJÖRN nr

6 Foto: MS Clipart Nytt avtal med Migrationsverket Ett nytt avtal med Migrationsverket gör att Tjörn från och med september kan ta emot yngre och fler ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen anpassas också efter det verkliga antalet barn. Tjörns kommun har idag avtal med Migrationsverket om tio platser för ensamkommande flyktingpojkar; tre ständigt på asyl och sju för permanent uppehållstillstånd. I verkligheten är siffrorna fyra respektive tretton i dagsläget. Alltså totalt sjutton platser, konstaterar Birgitta Harberg, avdelningschef på Individ- och familjeavdelningen. Synkroneras med verkligheten Full ersättning betalas dock enbart ut för de avtalade tio platserna. Detta blir det nu ändring på och Tjörn får statlig ersättning för samtliga barn man ansvarar för. Det nya avtalet, som börjar gälla den 1 september, omfattar fyra asylplatser varav tre är vikta för pojkar år och en för pojke eller flicka 0 12 år. Dagens tretton platser för permanent uppehållstillstånd skrivs också in i det nya avtalet. Det här är en verksamhet som fungerar bra på Tjörn. Vi har god kontakt med både skola och boende, säger Birgitta Harberg. Snabba intervjuer gav jobb på plats Jobbet säkrat vid första mötet eller kanske ett nej direkt? Att rekrytera personal via speedintervjuer ger klara besked och en unik möjlighet för den sökande att göra ett första intryck på riktigt istället för brevledes. Socialförvaltningen har testat med gott resultat. Ett tjugotal personer, både kvinnor och män i alla åldrar, kom när Socialförvaltningen en kväll i april bjöd in till speedintervjuer; en form av öppet hus i kombination med korta anställningsintervjuer. Vi är just nu i stort behov av timvikarier inom hela området vård och omsorg. Det här är ett bra sätt att nå många på kort tid, säger Annika Rehnström, personalchef i Tjörns kommun. En tid efter de genomförda speedintervjuerna konstaterar Anna Larsson, enhetschef på socialförvaltningen, att det nya greppet har varit lyckat: Några av de som kom har vi träffat igen och anställt som timvikarier. En del har i efterhand sökt andra tjänster som vi haft ute och då är det positivt att vi redan träffat dem en gång. kan bli aktuellt för fler tjänster Det goda resultatet gör att speedintervjuer kan bli aktuellt vid fler tillfällen; då även för de mer komplexa jobben där de snabba korta intervjuerna isåfall blir inledningen till ett djupare rekryteringsarbete. I Tjörns kommun tillämpas traditionell kompetensbaserad rekrytering. Stor vikt läggs också på tidigare erfarenheter, referenser och personliga egenskaper. Undersökningar visar att offentligt anställda trivs bättre än i privata näringslivet. Det bekräftas bland annat av vårens medarbetarenkät där trivselbetyget från medarbetarna ligger rejält högre än genomsnittet i landet. Fotnot: Tjörns kommun har cirka anställda. 6 VI PÅ TJÖRN nr

7 David, Annika, Sofie och Frida glada pristagare på årets näringslivsgala David Ahlborg och Annika Gundersvik, Bergabo Hotell & konferens blev Årets Företagare på Tjörn. Ur nomineringen: Med en hög servicenivå och ett leende på läpparna har de har skapat en fantastisk hotell- och konferensanläggning som serverar otroligt god mat i underbar miljö. Årets Unga Företagare på Tjörn blev Sofie Persson och Frida Persson, Städsystrar HB. Ur nomineringen: De har gett sig in i en bransch med flera stora företag som konkurrenter men har genom personlig service och noggrannhet på ett par år byggt upp ett företag de kan leva på. Med ett leende på läpparna hjälper de både företag och privatpersoner med städningen. Sofie och Frida Årets Unga Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund David och Annika Årets Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund gala för näringslivet Prisutdelningen skedde i samband med årets Näringslivsgala i början av maj; ett event som i år lockade ett par hundra företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. Efter en gemensam lunch stod två intressanta föredragshållare på agendan. Lena Apler, koncernchef och VD för Collector och utsedd till Årets VD 2013 bjöd publiken på personliga reflektioner runt företagande och ledarskap. Därefter tog Peter Lööf, analyschef på Länsförsäkringars enhet för Forskning och Framtid, över scenen. Med humor pratade han om innovationer, förnyelse och om olika trender. Kvällen avslutades med festlig galamiddag och underhållning samt prisutdelningar. Näringslivsgalan arrangeras av Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med de tre kommunerna i samarbete med Stenungsbaden och flertalet partners. För dig mellan 8 och 12 år Läs böcker i sommar Fyll en väska med böcker, låna och läs hela sommaren. När du lämnar tillbaka böckerna väljer du en ny bok som du får behålla. Sommarboken är här! På stranden, i sängen, i hängmattan, i bilen, på bryggan, i båten, på balkongen, på en klippa, i soffan Läs hur mycket eller lite du vill, när du vill och på platser som du själv väljer. Vid ett par tillfällen under sommaren, den 27 juni och den 4 juli, bjuder Sommarboken in till bokfika för den som vill träffa andra som gillar att läsa. Kom och prata böcker om du vill. Sommarboken finns på Skärhamns bibliotek, startar i mitten av juni och pågår till den 17 augusti. Välkommen! Årets Turismföretagare Årets Turismföretagare på Tjörn heter Åstols Rökeri. Utmärkelsen delas ut av Södra Bohuslän Turism AB och togs emot av rökeriets ägare Pia och Leif Edlund i samband med Stora Värdskapsdagen i början av maj. VI PÅ TJÖRN nr

8 Fast styrka hos Räddningstjänsten Redo för larm Bristen på deltidsbrandmän är akut i hela Sverige; Tjörn är inget undantag. Och i samband med att en stor arbetsgivare i Skärhamn lade ner sin verksamhet försvann flera deltidsbrandmän på ett bräde. En ny organisation med fast styrka och heltidsanställd personal blev lösningen. Fyra brandmän och två styrkeledare, personer som tidigare jobbat deltid hos oss, har fastanställts. Tillsammans bildar de två styrkor med två brandmän och en styrkeledare i varje, berättar Kalle Persson, ställföreträdande räddningschef med 32 år i brandmannayrket. hur lång tid tar det? Heltidsanställd personal i tjänst har 90 sekunder på sig från larm till utryckning. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att inställa sig på stationen och vara redo för avfärd. Vid larm under kontorstid åker först den fasta styrkan ut. Vid behov larmas även deltidsstyrkan ut som då ansluter några minuter senare. Nyanställningarna inleddes i omgångar under april och den nya organisationen arbetar i skarpt läge sedan början av maj. Som heltidare arbetar man från klockan till 17.30, måndag till fredag. Och eftersom det fortfarande råder viss brist på deltidsbrandmän får man även räkna med en del jourtjänstgöring utöver detta. redo på 5 minuter En deltidsbrandman har i de allra flesta fall en annan fast anställning och ska under sin jourvecka stå redo att rycka ut när helst personsökaren piper, oavsett tidpunkt på dygnet. Inställelsetiden vid larm är fem minuter från första pip till ombytt och klar, sittandes i utryckningsbilen på stationen. Det ställer krav på inte bara en förstående familj och arbetsgivare utan även på bostadsort; du måste bo nära stationen. Du ska också göra en hälsoundersökning och klara ett antal fysiska tester. Ett av dem är det så kalllade mattestet. Då ska man med 25 kilos utrustning och i full mundering gå på ett gåband i viss lutning i en viss hastighet i åtta minuter. De är ofta här som man brister. Att vara stark är ingen nackdel i vårt yrke men uthållighet är nästan ännu viktigare, säger styrkeledare Nicklas Appelteg. Och det gäller att hålla sig i form. Alla tester görs om en gång om året. Den som inte får godkänt blir tillfälligt avstängd och får göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle. 8 VI PÅ TJÖRN nr

9 Nicklas har arbetat som brandman i 15 år, de senaste åtta på heltid. Jag lever med mitt arbete dygnet runt men jag trivs gott. Det är lite som ett kall även om det ibland också kan vara jobbigt. När det är barn inblandade blir det tungt. Och ofta känner man de drabbade på något vis; det är en liten kommun. ingen dag är den andra lik Tjörn har två brandstationer. En i Kållekärr och en i Skärhamn. De nya styrkorna är stationerade i Skärhamn och det är också här vi hittar Andreas Kjelldahl. Han har varit deltidsbrandman i åtta år och arbetar numera som styrkeledare på heltid. Är han myten om brandmannen, i betydelsen hjälten, personifierad? Han skrattar men blir snabbt allvarlig: Grabbarna som brinner för sitt jobb. Från vänster: Nicklas Appelteg, David Lundström, Andreas Kjelldahl, Detlef Sennewald, Dennis Åslund och Per Arvidsson. Visst är det ett spännande jobb men det är känslan av att kunna hjälpa folk som är det bästa. De andra håller med och Kalle fyller i: Och att det aldrig blir monotont. Ena dagen är aldrig den andra lik. 260 utryckningar Förra året gjorde Räddningstjänsten på Tjörn omkring 260 utryckningar, de flesta på så kallade automatlarm. Vad gör brandmännen när de inte är på larm? Vår uppgift är att producera beredskap, att vara redo för larm helt enkelt, berättar Kalle. På måndagar övar vi, ofta på övningsfältet på Heås där vi simulerar allt från bilolyckor till husbränder. En gång i veckan är det material- och fordonsgenomgång, vi planerar och håller utbildningar, både för varandra internt och för de som ingår i räddningsvärnen ute på öarna* och förbereder för deltidsbrandmännen och deras övningar. Vi arbetar också mycket förebyggande. Bland annat är vi ute på skolor och arbetsplatser och pratar säkerhet och trygghet. När den nya organisationen har satt sig ordentligt ska det finnas ännu mer tid till det. * Förutom brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn finns fyra räddningsvärn (Klädesholmen, Herrön, Åstol och Dyrön). Ett räddningsvärn är en brandorganisation utan beredskap men med viss utrustning. Här ingår upp till 12 civilpersoner på varje plats. De har två större övningar per år som organiseras från Räddningstjänsten. Ofta har de även egna övningar. Bli brandman! Vi söker dig som bor och arbetar inom Kållekärrsområdet eller Skärhamnsområdet och är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman. Läs mer: VI PÅ TJÖRN nr

10 I sommar på Nordiska Akvarellmuseet Med akvarellens mästare Lars Lerin i huvudrollen, bjuder Nordiska Akvarellmuseet in till en fullspäckad sommar. Utställningar, målarverkstäder, föreläsningar, kurser och konserter. Nytt för i år är familjevisningar för alla med barnasinnet i behåll och kvällsöppet på torsdagar i juli. För komplett program, se 18 maj 14 september lars lerin kulisser Lars Lerin kan allt om akvarellens temperament och rörelser, dess styrka och svaghet. I sommarens stora utställning ryms både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. berättelser ur museets samling Museets samling består av skilda uttryck. Sommarens urval utgörs av det personliga och det charmigt spretiga, det mörka allvaret möter det lätta och lekfulla. Utställningen Kulisser med verk av Lars Lerin pågår ända fram till 14 september. Jag känner mig hemma i Bohuslän Nordens främsta akvarellist, Lars Lerin, gästar Tjörn i sommar. Vi mötte honom i samband med ett annorlunda Amensamtal men också givetvis bland hans målningar. Var ska sleven vara om inte i grytan? kommenterade Lars Lerin, på sjungande värmländska, när museichef Bera Nordahl uttryckte hur viktigt det är att Nordens främsta akvarellist åter ställer ut i Nordiska Akvarellmuseet. lars lerin trivs i bohuslän Jag känner mig hemma i Bohuslän. Min bästa tid är barndomen här. Då slapp jag tråkningar i skolan och mamma var mindre stressad. På Nordiska Akvarellmuseet trivs han så bra att de får fria händer; något andra museer inte får. Bera är speciell. Hon, Roine och de andra får göra som de vill. De hänger upp mina målningar på ett annat vis så jag får se dem på ett nytt sätt. Lars Lerin var också avslutande gäst i vårens Amensamtal där Johan Ernstson, som leder samtalen, ville göra kopplingar till utställningen. Enligt programmet rymmer den både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. Det var dock inga ämnen som Lars Lerin ville utveckla närmare denna kväll. Istället bjöd han på avväpnande kommentarer som lockade publiken till skratt. Om vemod Ja, vad är det? Tycker att det är bättre att försöka ta itu med livet istället för att gå omkring och vara vemodig. Om hoppet Nä, jag tycker inte att jag har något ansvar att måla in hopp i målningarna. Ansvaret är mot mig själv för att jag ska tycka att livet ska vara roligt när 10 VI PÅ TJÖRN nr

11 jag sitter och målar. Jag litar på att om det jag målar angår mig kan det också angå andra. Det ska märkas att jag tar det på allvar. Om att måla människor Jag kan väl sätta in någon människa ibland, fast sätter man in en människa i ett kalhygge så blir det konstigt. Ibland blir det konstigt att till och med sätta in en fågel. Folk är ju överallt nuförtiden. Det är inte så roligt. Det är som med elstolpar, ibland är dom bara där. Om att lämna ut sig själv Tycker det är värre att ha hemligheter än att våga lämna ut sig, visa sig naken. Istället för att t ex ha skam över att ha cancer kan man dela det med andra. Och att tala om att jag kände mig ensam och behövde någon att älska var väl inte så farligt att berätta? Om att vara andra till lags Jag gör så gott jag kan, så får det bli som det blir och så får de tycka det de tycker. Biblioteket på hjul i Skärhamn Foto: Charlotte Fredin Rullande bokvagn, elcykel och en konstfärdigt utsmyckad trampvariant med släp ger oanade möjligheter. I sommar möter du Biblioteket på hjul där du minst anar det. Förra årets succé är tillbaka. För andra sommaren i rad beger sig biblioteket ut i Skärhamns samhälle med rullande bokvagnar. Nytt för i år är en elcykel med fullastat boksläp och en ArtBike, utsmyckad av lokala konstnärer, med cykelkärra som rymmer mängder med böcker av alla de slag. låna en bok när du badar Med Biblioteket på hjul vill vi skapa möten och dialog med semesterfirande människor utanför bibliotekets väggar och ge dem möjlighet till lustfylld läsning. Det här är också ett sätt att nå personer som vanligtvis inte besöker biblioteket, säger bibliotekschef Ann Marberg. Du kan stöta på Biblioteket på hjul där du minst anar det; i hamnen, i centrum eller på badstranden. Det går att skaffa lånekort och att låna böcker, få boktips och inte minst få inspiration till att besöka riktiga biblioteket. Biblioteket på hjul kommer också att synas i samband med större evenemang i Skärhamn, säger Ann och räknar upp aktiviteter som dramatisering av böcker, högläsning och serie- och skrivarworkshops för barn och unga. VI PÅ TJÖRN nr

12 Vid pizzakonventet fick ungdomar tycka till om framtidens bostäder. Det är viktigt att föra dialog med våra kunder Dialog med medborgare förs hela tiden. Ofta är dialogen ostrukturerad och spontan, vilket naturligtvis är viktigt. Men ibland behöver den vara strukturerad för att ge invånarna en konkret möjlighet att påverka besluten. Enkäter, samrådsmöten, forum, workshops Formerna för medborgardialog är flera. Det handlar om meningsfulla möten mellan politiker och Tjörnbor där diskussionen utgår från medborgarens behov. Hur ska exempelvis kommunen planera för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill? För att få ett bra underlag i arbetet med att ta fram ett strategiskt bostadsprogram gjordes det under året en enkät bland Tjörnborna. viktig roll Medborgardialogen har även haft en viktig roll i frågan om var ett nytt färjeläge på södra Tjörn ska placeras. Vid tre samrådsmöten i januari 2013 presenterades de tre möjliga placeringarna och dess för- och nackdelar. Mötena var välbesökta och både förtroendevalda och tjänstemän deltog. Många har också engagerat sig under förarbetet till tätortsstudien över Kållekärr, bland annat i samband med flera workshops med skola, för- 12 VI PÅ TJÖRN nr

13 skola och medborgare liksom vid den lokala julmarknaden i november. klotterplank, drömmar och workshops Enligt ett politiskt beslut, taget redan år 2009, sker all samhällsutveckling i Tjörns kommun enligt metoden cultural planning*. Metoden omfattar stora delar medborgardialog. Ett exempel på detta är arbetet med framtagningen av en kulturstrategi för kommunen. Under förra året arrangerades ett flertal workshops där enskilda medborgare och representanter för både förenings- och näringsliv bjöds in för att bland annat diskutera sina önskemål inför framtiden. I samma anda har både ett verkligt klotterplank och ett virtuellt sådant satts upp. Ett hundratal personer klottrade ner sina synpunkter och drömmar. Kulturstrategin gick i december på remiss till nämnderna och de politiska partierna. Kommufullmäktige väntas ta beslut om strategin innan sommaren. öp och webbtv Medborgardialogen har också varit intensiv vid arbetet med den nya översiktsplanen som efter en lång process omfattande allt från enkäter och workshops till samråd och utställning antogs av kommunfullmäktige i maj. I maj förra året kunde man också för första gången följa kommunfullmäktiges sammanträde i webbradio i direktsändning. Ljudsändningarna sparas på fil och finns att lyssna på även i efterhand via kommunens hemsida. Från och med mars 2014 har radiosändningarna övergått till sändning via webbtv istället. Det innebär att det nu finns möjlighet att både lyssna till och titta på kommunfullmäktiges sammanträden, sittande hemma vid datorn. turismföretag möts Vid två tillfällen varje år arrangerar kommunen en träff för kommunens turismföretagare. På plats finns då även både politiker och tjänstemän. Ett av flera syften med träffarna är förutom att skapa förutsättningar för samarbeten och ta vara på varandras aktiviteter att lyssna av branschen och föra en dialog med dess lokala aktörer. Av samma anledning arrangerar kommunen företagarfrukostar varje månad liksom regelbundna företagarforum där bland annat utvecklingsfrågor och infrastruktur diskuteras. På Klädesholmen har även en inledande workshop för företagare genomförts under året. Tanken med träffarna är att man ska kunna sitta ner och prata företagande. Inte bara med oss från kommunen utan även med varandra, berättar näringslivsstrateg Helene Evensen. * Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Det betyder att de som beslutar om hur det ser ut och vad som händer i vårt samhälle mer ingående och på ett tidigare stadium än innan, tar reda på vad medborgaren tycker och vill, innan ett förslag läggs. Detta ger beslutande instanser bättre beslutsunderlag och ger en bra förankring för utvecklingsarbetet. Tjörn på plats 89 i boranking nyhetsmagasinet Fokus I årliga boranking Här är det bäst att bo hamnar Törn på en 89:e plats jämfört med plats 32 tidigare år. I år har ett helt nytt Bo-index använts vilket förklarar den stora skillnaden. I år återfinns Tjörn bland storstadskommunerna och jämförs till exempel med Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland storstadskommunerna (47 st) placerar sig Tjörn på plats 40. Och det är Stockholm som vinner årets boranking, både totalt och i gruppen storstadskommun. nytt sätt att mäta Det nya Boindex förvånar, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande på Tjörn. Variabler som hur befolkningen mår, hur de äldre betygssätter äldreomsorg och hemtjänst är borttagna. Elevernas resultat i skolan och jämställdhetsfaktorer som pappaindex och löneskillnader mellan kvinnor och män finns inte längre med. Alla trygghetsvariabler är borttagna. Det har blivit ett rent storstadsindex. Det är nionde året som tidningen jämför Sveriges 290 kommuner utifrån 45 variabler och fem kategorier. I årets ranking får Tjörn bäst betyg i kategorin Att ha familj (plats 33) och Att arbeta (plats 83). VI PÅ TJÖRN nr

14 Sundsby ett säteri med anor I år firar Sundsby säteri dubbelt! Det är 10 år sedan Tjörns kommun köpte säteriet. Det är även 350 år sedan Margareta Huitfeldt överlämnade donationen som blivit den Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. Sundsby har anor från 1300-talet men är starkt förknippat med den legendariska Margareta Huitfeldt ( ) som ärvde säteriet av sin mormor, Gurun Green. Margareta bosatte sig på säteriet år 1635 med sin danske make men blev tidigt änka och överlevde alla sina tre barn. Den älskade sonen Ivar dog i Frankrike endast 19 år gammal. Ivars önskan på dödsbädden, att hans mor skulle donera pengar till fattiga men studieintresserade skolbarn i Bohuslän, infriades senare av Margareta. stor donation År 1664 gör hon sin stora donation som än idag, 350 år senare, är den största privata donationen i Sverige till Göteborgs gymnasium. Officiellt görs den till Ivars minne men Lars-Eric Olsson, intendent på Sundsby säteri, har andra teorier: Margareta Huitfeldt, oljemålning (Göteborgs stadsmuseum). Målningen hänger sedan 1971 på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Vi ska komma ihåg att det vid den här tiden råder stor oro i världen. Margareta befinner sig i en utsatt sits och är förmodligen livrädd för vad som ska ske med hennes älskade Sundsby. Genom att göra den här donationen slår hon en järnring runt sina egendomar och Sundsby är räddat för framtiden. mycket har hänt sedan dess Sundsby säteri ägs sedan tio år av Tjörns Kommun som då köpte det av Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. I samband med köpet öppnades säteriet för allmänheten och i dag är Sundsby säteri ett stort turistmål med mer än besökare per år. Under de tio år som säteriet har varit i kommunens ägo har mycket hänt. Inte minst har en systematisk renovering av nästan alla byggnader gjorts, både interiört och exteriört. På tur står magasinsbyggnaden vid entrén till parken som ska få ny fasad och nya fönster. Vi har mer än fördubblat antalet parkeringsplatser och vi ser över möjligheterna att skapa ännu fler, berättar Lars-Eric. något för alla Parken och säteriet har stor tillgänglighet och erbjuder något för alla. Bland annat har en naturlekplats iordningsställts med hjälp av Sundsby vänförening, en utomhusscen har byggts, ett unikt köksträdgårdsprojekt har genomförts och en trädgårdsmästare har anställts. 14 VI PÅ TJÖRN nr

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

såklartborås Det är kärlek, rent ut sagt. Politik Vi vill ha en mer medmänsklig Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet

såklartborås Det är kärlek, rent ut sagt. Politik Vi vill ha en mer medmänsklig Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet Politik Vi vill ha en mer medmänsklig stad Omsorg En god man kan bevaka din rätt Samhälle Ny modell för att ta emot barn såklartborås VÅR 2012 Det är kärlek,

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer