Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8."

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5

2 Hitta ditt eget smultronställe Dåtid möter nutid, smaker och tradition, natur och kultur... Med hjälp av kunniga Tjörnbor och föreningar har en rad smultronställen samlats i Tjörns Natur- och kulturguide. Natur- och kulturguiden finns att köpa i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. På över 100 sidor beskrivs en rad utflyktsmål, naturreservat, cykel- och vandringsleder, museer och kyrkor, badplatser och utsiktspunkter. Läs om Tjörns historia, kulturliv och unika miljöer. Guiden är rikt illustrerad och försedd med kartor. Varmt välkommen att upptäcka, eller återupptäcka, Tjörn möjligheternas ö! Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Helene Evensen, Karin Niiholm och Ewa- Lena Svensson. Omslag: Konstnären Lars Lerin på bryggan vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Sommar med kvalitet Vi vill ge våra kunder en bra och tillförlitlig service. Därför har vi skapat ett antal kvalitetsdeklarationer där du som medborgare får svart på vitt vad du har rätt att förvänta dig och vilka krav du kan ställa på oss. Kvalitetsdeklarationen är ett led i arbetet med att förbättra vårt bemötande och tillgänglighet. En kvalitetsdeklaration från Tjörns kommun ska innehålla: en beskrivning av tjänsten vad kunden kan förvänta sig vad som händer om vi inte håller det vi lovar vad vi som kommun förväntar oss av kunden för att kvalitetsdeklarationen ska gälla var kunden kan vända sig om kvalitetsdeklarationen inte uppfylls. I höst ska det finnas 29 olika kvalitetsdeklarationer inom bland annat följande områden: ansökan om hemtjänst barn- och ungdomsstöd gruppverksamhet bostad med särskild service enligt LSS Familjecentrum egen patientansvarig sjuksköterska äldreboende felanmälan Tjörns Bostads AB bygglov renhållningsdispens Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka. sommaren är här! Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka; Nordiska akvarellmuseets utställning med Lars Lerin, Sundsby säteri som i år firar att det är 350 år sedan Margareta Huitfeldt gjorde sin donation, ungdomsfestivalen Frivolt, Tjörn Runt och Tjörns triathlon för att nämna några. Information om fler evenemang och kvalitetsdeklarationer hittar du på Du är också varmt välkommen att besöka Turistbyrån i Tjörns kundcenter för mer information. Du hittar Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Jag önskar alla Tjörnbor och besökare en riktigt skön sommar! Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Vision 2035 Tjörn om 20 år Arbetet med att ta fram en vision för hur Tjörn ska se ut, upplevas och vara år 2035 pågår för fullt. Arbetet ska landa i ett beslut i kommunfullmäktige i höst. Visionsarbetet handlar just nu mycket om att hitta det som är allra viktigast för visionen och att få en samsyn kring dessa utgångspunkter och viktiga begrepp. I mars hölls ett seminarium där politikerna i kommunfullmäktige i grupper arbetade med ord och uttryck som man tycker är så viktiga att de bör finnas med i en vision för Tjörn. Sammanställningen av de ord som togs fram visar ett tydligt mönster som kan sammanfattas i närhet, naturen och att Tjörn ska vara levande året om. lämna dina synpunkter! Utifrån kommunfullmäktiges tankar, flera intervjuer och möten med företagare, inspel via hemsidan med mera jobbar vi nu med att ta fram en första version av Vision Denna ska sedan knådas, förankras och justeras tills den känns angelägen och riktig för de som ska besluta om den i höst. Hur ser ditt Tjörn 2035 ut? Vilka kärnvärden och viktiga ord vill du se i en vision för Tjörn? Lämna gärna dina synpunkter via 150 ungdomar har erbjudits praktik i sommar Efterfrågan på kommunens feriepraktikplatser har varit extra stor i år. Även de ungdomar som tidigare haft en plats har signalerat att de önskar få praktik genom kommunen. Därför har kommunstyrelsens presidieutskott* enigt beslutat att skjuta till extra pengar så att alla som söker har erbjudits praktikplats. Socialförvaltningen har därför fått fram fler platser vilket gör att man kunnat erbjuda 150 platser till de 150 ungdomar som sökt feriepraktik. Kommunens feriepraktikplatser är viktiga för alla parter. Ungdomarna får en chans att komma in i arbetslivet och kommunen, som är den största arbetsgivaren på Tjörn och som dessutom står inför kommande rekryteringsbehov, får möjlighet att visa sin bredd av verksamheter, säger Martin Johansen (FP), kommunstyrelsens ordförande. Alla ungdomar som lämnar nian eller ettan i gymnasiet i vår har haft möjlighet att få feriepraktikplats i Tjörns kommun. Socialförvaltningen har budgeterat cirka kronor. Kommunstyrelsen satsar lika mycket. * Kommunstyrelsens presidieutskott består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. KF på TV Följ kommunfullmäktiges sammanträden i webbtv. Johanna Sandberg, feriejobbade på Valåsens äldreboende sommaren Webbradiosändningarna av kommunfullmäktige ersätts av webbtv-sändningar. Lyssna och titta på KF i din dator samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Du kan också följa sammanträden i efterhand och då välja att snabbspola och pausa i sändningen. Du hittar länk till webbradiosändningarna på 4 VI PÅ TJÖRN nr

5 Stort intresse för Almöstrand Flerbostadshus, enfamiljshus, radhus och parhus. Totalt omfattar planförslaget för Almöstrand omkring 350 bostäder. Och att intresset för området är stort vittnar tre välbesökta öppet hus om. F örutom de 350 bostäderna ger den nya planen också utrymme för verksamhetsetableringar, en utbyggnad av hamnen och en utveckling av Almöns camping och Myggenäs korsväg; det som också brukar kallas för Tjörns entré. Planförslaget har legat ute på samråd under hela maj och funnits tillgängligt i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. öppet hus Vid tre tillfällen har det även bjudits in till öppet huskvällar i Myggenäs där varje kväll haft sitt eget tema; verksamheter, bostäder och natur och rekreation. Vid samtliga tillfällen har politiker, tjänstemän och exploatörer funnits på plats för att svara på medborgarnas frågor och diskutera olika lösningar. Alla tre kvällar har varit välbesökta. Totalt har cirka 150 personer deltagit vid öppet hus-kvällarna, berättar Frida Forsman, planarkitekt i Tjörns kommun. i princip orörd. Det är också viktigt att vi i planen säkrar allmänhetens tillgång till hela strandlinjen, säger hon bestämt. viktigt område för tätortsutveckling Planen föreslår också att strandskyddet ska upphävas för delar av planområdet. Detta eftersom en exploatering av bad bastu omklädningsrum kiosk tre nya bryggor nya campingstugor En modell över planområdet finns uppställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Modellen är på plats hela sommaren. förråd nya campingstugor skötselområde service närvärmecentral lek ny bro naturinfo brygga västkustros Frida poängterar att det finns mycket att ta hänsyn till i Almöstrands-området: Här finns stora naturvärden som måste hanteras. Bland annat den rödlistade Västkustrosen som upptäcktes i området redan för ett år sedan. Planen har anpassats efter denna redan på ett tidigt stadium, bland annat lämnas hela den norra delen av Almön Almöstrand bedöms som extra viktig för tätortsutvecklingen på Tjörn. Samrådstiden löpte ut den 2 juni och just nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Därefter ställs detaljplanen ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare, det vill säga de som är direkt berörda av planen. n brygga brygga samlingslokal lek brygga förråd brygga skötselområde Verksamheter Udden Brattöfärjan småbåtshamn Lägenheter Villor/parhus/radhus Campingstugor Befintligt hus bastu VI PÅ TJÖRN nr

6 Foto: MS Clipart Nytt avtal med Migrationsverket Ett nytt avtal med Migrationsverket gör att Tjörn från och med september kan ta emot yngre och fler ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen anpassas också efter det verkliga antalet barn. Tjörns kommun har idag avtal med Migrationsverket om tio platser för ensamkommande flyktingpojkar; tre ständigt på asyl och sju för permanent uppehållstillstånd. I verkligheten är siffrorna fyra respektive tretton i dagsläget. Alltså totalt sjutton platser, konstaterar Birgitta Harberg, avdelningschef på Individ- och familjeavdelningen. Synkroneras med verkligheten Full ersättning betalas dock enbart ut för de avtalade tio platserna. Detta blir det nu ändring på och Tjörn får statlig ersättning för samtliga barn man ansvarar för. Det nya avtalet, som börjar gälla den 1 september, omfattar fyra asylplatser varav tre är vikta för pojkar år och en för pojke eller flicka 0 12 år. Dagens tretton platser för permanent uppehållstillstånd skrivs också in i det nya avtalet. Det här är en verksamhet som fungerar bra på Tjörn. Vi har god kontakt med både skola och boende, säger Birgitta Harberg. Snabba intervjuer gav jobb på plats Jobbet säkrat vid första mötet eller kanske ett nej direkt? Att rekrytera personal via speedintervjuer ger klara besked och en unik möjlighet för den sökande att göra ett första intryck på riktigt istället för brevledes. Socialförvaltningen har testat med gott resultat. Ett tjugotal personer, både kvinnor och män i alla åldrar, kom när Socialförvaltningen en kväll i april bjöd in till speedintervjuer; en form av öppet hus i kombination med korta anställningsintervjuer. Vi är just nu i stort behov av timvikarier inom hela området vård och omsorg. Det här är ett bra sätt att nå många på kort tid, säger Annika Rehnström, personalchef i Tjörns kommun. En tid efter de genomförda speedintervjuerna konstaterar Anna Larsson, enhetschef på socialförvaltningen, att det nya greppet har varit lyckat: Några av de som kom har vi träffat igen och anställt som timvikarier. En del har i efterhand sökt andra tjänster som vi haft ute och då är det positivt att vi redan träffat dem en gång. kan bli aktuellt för fler tjänster Det goda resultatet gör att speedintervjuer kan bli aktuellt vid fler tillfällen; då även för de mer komplexa jobben där de snabba korta intervjuerna isåfall blir inledningen till ett djupare rekryteringsarbete. I Tjörns kommun tillämpas traditionell kompetensbaserad rekrytering. Stor vikt läggs också på tidigare erfarenheter, referenser och personliga egenskaper. Undersökningar visar att offentligt anställda trivs bättre än i privata näringslivet. Det bekräftas bland annat av vårens medarbetarenkät där trivselbetyget från medarbetarna ligger rejält högre än genomsnittet i landet. Fotnot: Tjörns kommun har cirka anställda. 6 VI PÅ TJÖRN nr

7 David, Annika, Sofie och Frida glada pristagare på årets näringslivsgala David Ahlborg och Annika Gundersvik, Bergabo Hotell & konferens blev Årets Företagare på Tjörn. Ur nomineringen: Med en hög servicenivå och ett leende på läpparna har de har skapat en fantastisk hotell- och konferensanläggning som serverar otroligt god mat i underbar miljö. Årets Unga Företagare på Tjörn blev Sofie Persson och Frida Persson, Städsystrar HB. Ur nomineringen: De har gett sig in i en bransch med flera stora företag som konkurrenter men har genom personlig service och noggrannhet på ett par år byggt upp ett företag de kan leva på. Med ett leende på läpparna hjälper de både företag och privatpersoner med städningen. Sofie och Frida Årets Unga Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund David och Annika Årets Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund gala för näringslivet Prisutdelningen skedde i samband med årets Näringslivsgala i början av maj; ett event som i år lockade ett par hundra företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. Efter en gemensam lunch stod två intressanta föredragshållare på agendan. Lena Apler, koncernchef och VD för Collector och utsedd till Årets VD 2013 bjöd publiken på personliga reflektioner runt företagande och ledarskap. Därefter tog Peter Lööf, analyschef på Länsförsäkringars enhet för Forskning och Framtid, över scenen. Med humor pratade han om innovationer, förnyelse och om olika trender. Kvällen avslutades med festlig galamiddag och underhållning samt prisutdelningar. Näringslivsgalan arrangeras av Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med de tre kommunerna i samarbete med Stenungsbaden och flertalet partners. För dig mellan 8 och 12 år Läs böcker i sommar Fyll en väska med böcker, låna och läs hela sommaren. När du lämnar tillbaka böckerna väljer du en ny bok som du får behålla. Sommarboken är här! På stranden, i sängen, i hängmattan, i bilen, på bryggan, i båten, på balkongen, på en klippa, i soffan Läs hur mycket eller lite du vill, när du vill och på platser som du själv väljer. Vid ett par tillfällen under sommaren, den 27 juni och den 4 juli, bjuder Sommarboken in till bokfika för den som vill träffa andra som gillar att läsa. Kom och prata böcker om du vill. Sommarboken finns på Skärhamns bibliotek, startar i mitten av juni och pågår till den 17 augusti. Välkommen! Årets Turismföretagare Årets Turismföretagare på Tjörn heter Åstols Rökeri. Utmärkelsen delas ut av Södra Bohuslän Turism AB och togs emot av rökeriets ägare Pia och Leif Edlund i samband med Stora Värdskapsdagen i början av maj. VI PÅ TJÖRN nr

8 Fast styrka hos Räddningstjänsten Redo för larm Bristen på deltidsbrandmän är akut i hela Sverige; Tjörn är inget undantag. Och i samband med att en stor arbetsgivare i Skärhamn lade ner sin verksamhet försvann flera deltidsbrandmän på ett bräde. En ny organisation med fast styrka och heltidsanställd personal blev lösningen. Fyra brandmän och två styrkeledare, personer som tidigare jobbat deltid hos oss, har fastanställts. Tillsammans bildar de två styrkor med två brandmän och en styrkeledare i varje, berättar Kalle Persson, ställföreträdande räddningschef med 32 år i brandmannayrket. hur lång tid tar det? Heltidsanställd personal i tjänst har 90 sekunder på sig från larm till utryckning. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att inställa sig på stationen och vara redo för avfärd. Vid larm under kontorstid åker först den fasta styrkan ut. Vid behov larmas även deltidsstyrkan ut som då ansluter några minuter senare. Nyanställningarna inleddes i omgångar under april och den nya organisationen arbetar i skarpt läge sedan början av maj. Som heltidare arbetar man från klockan till 17.30, måndag till fredag. Och eftersom det fortfarande råder viss brist på deltidsbrandmän får man även räkna med en del jourtjänstgöring utöver detta. redo på 5 minuter En deltidsbrandman har i de allra flesta fall en annan fast anställning och ska under sin jourvecka stå redo att rycka ut när helst personsökaren piper, oavsett tidpunkt på dygnet. Inställelsetiden vid larm är fem minuter från första pip till ombytt och klar, sittandes i utryckningsbilen på stationen. Det ställer krav på inte bara en förstående familj och arbetsgivare utan även på bostadsort; du måste bo nära stationen. Du ska också göra en hälsoundersökning och klara ett antal fysiska tester. Ett av dem är det så kalllade mattestet. Då ska man med 25 kilos utrustning och i full mundering gå på ett gåband i viss lutning i en viss hastighet i åtta minuter. De är ofta här som man brister. Att vara stark är ingen nackdel i vårt yrke men uthållighet är nästan ännu viktigare, säger styrkeledare Nicklas Appelteg. Och det gäller att hålla sig i form. Alla tester görs om en gång om året. Den som inte får godkänt blir tillfälligt avstängd och får göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle. 8 VI PÅ TJÖRN nr

9 Nicklas har arbetat som brandman i 15 år, de senaste åtta på heltid. Jag lever med mitt arbete dygnet runt men jag trivs gott. Det är lite som ett kall även om det ibland också kan vara jobbigt. När det är barn inblandade blir det tungt. Och ofta känner man de drabbade på något vis; det är en liten kommun. ingen dag är den andra lik Tjörn har två brandstationer. En i Kållekärr och en i Skärhamn. De nya styrkorna är stationerade i Skärhamn och det är också här vi hittar Andreas Kjelldahl. Han har varit deltidsbrandman i åtta år och arbetar numera som styrkeledare på heltid. Är han myten om brandmannen, i betydelsen hjälten, personifierad? Han skrattar men blir snabbt allvarlig: Grabbarna som brinner för sitt jobb. Från vänster: Nicklas Appelteg, David Lundström, Andreas Kjelldahl, Detlef Sennewald, Dennis Åslund och Per Arvidsson. Visst är det ett spännande jobb men det är känslan av att kunna hjälpa folk som är det bästa. De andra håller med och Kalle fyller i: Och att det aldrig blir monotont. Ena dagen är aldrig den andra lik. 260 utryckningar Förra året gjorde Räddningstjänsten på Tjörn omkring 260 utryckningar, de flesta på så kallade automatlarm. Vad gör brandmännen när de inte är på larm? Vår uppgift är att producera beredskap, att vara redo för larm helt enkelt, berättar Kalle. På måndagar övar vi, ofta på övningsfältet på Heås där vi simulerar allt från bilolyckor till husbränder. En gång i veckan är det material- och fordonsgenomgång, vi planerar och håller utbildningar, både för varandra internt och för de som ingår i räddningsvärnen ute på öarna* och förbereder för deltidsbrandmännen och deras övningar. Vi arbetar också mycket förebyggande. Bland annat är vi ute på skolor och arbetsplatser och pratar säkerhet och trygghet. När den nya organisationen har satt sig ordentligt ska det finnas ännu mer tid till det. * Förutom brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn finns fyra räddningsvärn (Klädesholmen, Herrön, Åstol och Dyrön). Ett räddningsvärn är en brandorganisation utan beredskap men med viss utrustning. Här ingår upp till 12 civilpersoner på varje plats. De har två större övningar per år som organiseras från Räddningstjänsten. Ofta har de även egna övningar. Bli brandman! Vi söker dig som bor och arbetar inom Kållekärrsområdet eller Skärhamnsområdet och är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman. Läs mer: VI PÅ TJÖRN nr

10 I sommar på Nordiska Akvarellmuseet Med akvarellens mästare Lars Lerin i huvudrollen, bjuder Nordiska Akvarellmuseet in till en fullspäckad sommar. Utställningar, målarverkstäder, föreläsningar, kurser och konserter. Nytt för i år är familjevisningar för alla med barnasinnet i behåll och kvällsöppet på torsdagar i juli. För komplett program, se 18 maj 14 september lars lerin kulisser Lars Lerin kan allt om akvarellens temperament och rörelser, dess styrka och svaghet. I sommarens stora utställning ryms både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. berättelser ur museets samling Museets samling består av skilda uttryck. Sommarens urval utgörs av det personliga och det charmigt spretiga, det mörka allvaret möter det lätta och lekfulla. Utställningen Kulisser med verk av Lars Lerin pågår ända fram till 14 september. Jag känner mig hemma i Bohuslän Nordens främsta akvarellist, Lars Lerin, gästar Tjörn i sommar. Vi mötte honom i samband med ett annorlunda Amensamtal men också givetvis bland hans målningar. Var ska sleven vara om inte i grytan? kommenterade Lars Lerin, på sjungande värmländska, när museichef Bera Nordahl uttryckte hur viktigt det är att Nordens främsta akvarellist åter ställer ut i Nordiska Akvarellmuseet. lars lerin trivs i bohuslän Jag känner mig hemma i Bohuslän. Min bästa tid är barndomen här. Då slapp jag tråkningar i skolan och mamma var mindre stressad. På Nordiska Akvarellmuseet trivs han så bra att de får fria händer; något andra museer inte får. Bera är speciell. Hon, Roine och de andra får göra som de vill. De hänger upp mina målningar på ett annat vis så jag får se dem på ett nytt sätt. Lars Lerin var också avslutande gäst i vårens Amensamtal där Johan Ernstson, som leder samtalen, ville göra kopplingar till utställningen. Enligt programmet rymmer den både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. Det var dock inga ämnen som Lars Lerin ville utveckla närmare denna kväll. Istället bjöd han på avväpnande kommentarer som lockade publiken till skratt. Om vemod Ja, vad är det? Tycker att det är bättre att försöka ta itu med livet istället för att gå omkring och vara vemodig. Om hoppet Nä, jag tycker inte att jag har något ansvar att måla in hopp i målningarna. Ansvaret är mot mig själv för att jag ska tycka att livet ska vara roligt när 10 VI PÅ TJÖRN nr

11 jag sitter och målar. Jag litar på att om det jag målar angår mig kan det också angå andra. Det ska märkas att jag tar det på allvar. Om att måla människor Jag kan väl sätta in någon människa ibland, fast sätter man in en människa i ett kalhygge så blir det konstigt. Ibland blir det konstigt att till och med sätta in en fågel. Folk är ju överallt nuförtiden. Det är inte så roligt. Det är som med elstolpar, ibland är dom bara där. Om att lämna ut sig själv Tycker det är värre att ha hemligheter än att våga lämna ut sig, visa sig naken. Istället för att t ex ha skam över att ha cancer kan man dela det med andra. Och att tala om att jag kände mig ensam och behövde någon att älska var väl inte så farligt att berätta? Om att vara andra till lags Jag gör så gott jag kan, så får det bli som det blir och så får de tycka det de tycker. Biblioteket på hjul i Skärhamn Foto: Charlotte Fredin Rullande bokvagn, elcykel och en konstfärdigt utsmyckad trampvariant med släp ger oanade möjligheter. I sommar möter du Biblioteket på hjul där du minst anar det. Förra årets succé är tillbaka. För andra sommaren i rad beger sig biblioteket ut i Skärhamns samhälle med rullande bokvagnar. Nytt för i år är en elcykel med fullastat boksläp och en ArtBike, utsmyckad av lokala konstnärer, med cykelkärra som rymmer mängder med böcker av alla de slag. låna en bok när du badar Med Biblioteket på hjul vill vi skapa möten och dialog med semesterfirande människor utanför bibliotekets väggar och ge dem möjlighet till lustfylld läsning. Det här är också ett sätt att nå personer som vanligtvis inte besöker biblioteket, säger bibliotekschef Ann Marberg. Du kan stöta på Biblioteket på hjul där du minst anar det; i hamnen, i centrum eller på badstranden. Det går att skaffa lånekort och att låna böcker, få boktips och inte minst få inspiration till att besöka riktiga biblioteket. Biblioteket på hjul kommer också att synas i samband med större evenemang i Skärhamn, säger Ann och räknar upp aktiviteter som dramatisering av böcker, högläsning och serie- och skrivarworkshops för barn och unga. VI PÅ TJÖRN nr

12 Vid pizzakonventet fick ungdomar tycka till om framtidens bostäder. Det är viktigt att föra dialog med våra kunder Dialog med medborgare förs hela tiden. Ofta är dialogen ostrukturerad och spontan, vilket naturligtvis är viktigt. Men ibland behöver den vara strukturerad för att ge invånarna en konkret möjlighet att påverka besluten. Enkäter, samrådsmöten, forum, workshops Formerna för medborgardialog är flera. Det handlar om meningsfulla möten mellan politiker och Tjörnbor där diskussionen utgår från medborgarens behov. Hur ska exempelvis kommunen planera för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill? För att få ett bra underlag i arbetet med att ta fram ett strategiskt bostadsprogram gjordes det under året en enkät bland Tjörnborna. viktig roll Medborgardialogen har även haft en viktig roll i frågan om var ett nytt färjeläge på södra Tjörn ska placeras. Vid tre samrådsmöten i januari 2013 presenterades de tre möjliga placeringarna och dess för- och nackdelar. Mötena var välbesökta och både förtroendevalda och tjänstemän deltog. Många har också engagerat sig under förarbetet till tätortsstudien över Kållekärr, bland annat i samband med flera workshops med skola, för- 12 VI PÅ TJÖRN nr

13 skola och medborgare liksom vid den lokala julmarknaden i november. klotterplank, drömmar och workshops Enligt ett politiskt beslut, taget redan år 2009, sker all samhällsutveckling i Tjörns kommun enligt metoden cultural planning*. Metoden omfattar stora delar medborgardialog. Ett exempel på detta är arbetet med framtagningen av en kulturstrategi för kommunen. Under förra året arrangerades ett flertal workshops där enskilda medborgare och representanter för både förenings- och näringsliv bjöds in för att bland annat diskutera sina önskemål inför framtiden. I samma anda har både ett verkligt klotterplank och ett virtuellt sådant satts upp. Ett hundratal personer klottrade ner sina synpunkter och drömmar. Kulturstrategin gick i december på remiss till nämnderna och de politiska partierna. Kommufullmäktige väntas ta beslut om strategin innan sommaren. öp och webbtv Medborgardialogen har också varit intensiv vid arbetet med den nya översiktsplanen som efter en lång process omfattande allt från enkäter och workshops till samråd och utställning antogs av kommunfullmäktige i maj. I maj förra året kunde man också för första gången följa kommunfullmäktiges sammanträde i webbradio i direktsändning. Ljudsändningarna sparas på fil och finns att lyssna på även i efterhand via kommunens hemsida. Från och med mars 2014 har radiosändningarna övergått till sändning via webbtv istället. Det innebär att det nu finns möjlighet att både lyssna till och titta på kommunfullmäktiges sammanträden, sittande hemma vid datorn. turismföretag möts Vid två tillfällen varje år arrangerar kommunen en träff för kommunens turismföretagare. På plats finns då även både politiker och tjänstemän. Ett av flera syften med träffarna är förutom att skapa förutsättningar för samarbeten och ta vara på varandras aktiviteter att lyssna av branschen och föra en dialog med dess lokala aktörer. Av samma anledning arrangerar kommunen företagarfrukostar varje månad liksom regelbundna företagarforum där bland annat utvecklingsfrågor och infrastruktur diskuteras. På Klädesholmen har även en inledande workshop för företagare genomförts under året. Tanken med träffarna är att man ska kunna sitta ner och prata företagande. Inte bara med oss från kommunen utan även med varandra, berättar näringslivsstrateg Helene Evensen. * Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Det betyder att de som beslutar om hur det ser ut och vad som händer i vårt samhälle mer ingående och på ett tidigare stadium än innan, tar reda på vad medborgaren tycker och vill, innan ett förslag läggs. Detta ger beslutande instanser bättre beslutsunderlag och ger en bra förankring för utvecklingsarbetet. Tjörn på plats 89 i boranking nyhetsmagasinet Fokus I årliga boranking Här är det bäst att bo hamnar Törn på en 89:e plats jämfört med plats 32 tidigare år. I år har ett helt nytt Bo-index använts vilket förklarar den stora skillnaden. I år återfinns Tjörn bland storstadskommunerna och jämförs till exempel med Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland storstadskommunerna (47 st) placerar sig Tjörn på plats 40. Och det är Stockholm som vinner årets boranking, både totalt och i gruppen storstadskommun. nytt sätt att mäta Det nya Boindex förvånar, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande på Tjörn. Variabler som hur befolkningen mår, hur de äldre betygssätter äldreomsorg och hemtjänst är borttagna. Elevernas resultat i skolan och jämställdhetsfaktorer som pappaindex och löneskillnader mellan kvinnor och män finns inte längre med. Alla trygghetsvariabler är borttagna. Det har blivit ett rent storstadsindex. Det är nionde året som tidningen jämför Sveriges 290 kommuner utifrån 45 variabler och fem kategorier. I årets ranking får Tjörn bäst betyg i kategorin Att ha familj (plats 33) och Att arbeta (plats 83). VI PÅ TJÖRN nr

14 Sundsby ett säteri med anor I år firar Sundsby säteri dubbelt! Det är 10 år sedan Tjörns kommun köpte säteriet. Det är även 350 år sedan Margareta Huitfeldt överlämnade donationen som blivit den Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. Sundsby har anor från 1300-talet men är starkt förknippat med den legendariska Margareta Huitfeldt ( ) som ärvde säteriet av sin mormor, Gurun Green. Margareta bosatte sig på säteriet år 1635 med sin danske make men blev tidigt änka och överlevde alla sina tre barn. Den älskade sonen Ivar dog i Frankrike endast 19 år gammal. Ivars önskan på dödsbädden, att hans mor skulle donera pengar till fattiga men studieintresserade skolbarn i Bohuslän, infriades senare av Margareta. stor donation År 1664 gör hon sin stora donation som än idag, 350 år senare, är den största privata donationen i Sverige till Göteborgs gymnasium. Officiellt görs den till Ivars minne men Lars-Eric Olsson, intendent på Sundsby säteri, har andra teorier: Margareta Huitfeldt, oljemålning (Göteborgs stadsmuseum). Målningen hänger sedan 1971 på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Vi ska komma ihåg att det vid den här tiden råder stor oro i världen. Margareta befinner sig i en utsatt sits och är förmodligen livrädd för vad som ska ske med hennes älskade Sundsby. Genom att göra den här donationen slår hon en järnring runt sina egendomar och Sundsby är räddat för framtiden. mycket har hänt sedan dess Sundsby säteri ägs sedan tio år av Tjörns Kommun som då köpte det av Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. I samband med köpet öppnades säteriet för allmänheten och i dag är Sundsby säteri ett stort turistmål med mer än besökare per år. Under de tio år som säteriet har varit i kommunens ägo har mycket hänt. Inte minst har en systematisk renovering av nästan alla byggnader gjorts, både interiört och exteriört. På tur står magasinsbyggnaden vid entrén till parken som ska få ny fasad och nya fönster. Vi har mer än fördubblat antalet parkeringsplatser och vi ser över möjligheterna att skapa ännu fler, berättar Lars-Eric. något för alla Parken och säteriet har stor tillgänglighet och erbjuder något för alla. Bland annat har en naturlekplats iordningsställts med hjälp av Sundsby vänförening, en utomhusscen har byggts, ett unikt köksträdgårdsprojekt har genomförts och en trädgårdsmästare har anställts. 14 VI PÅ TJÖRN nr

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 15 april 2015 Tinna Harling och Marie Bergdahl Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 28 augusti 2015 Tinna Harling Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid 40 000

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar Fler medborgare och mer demokrati Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar 2012-09-26 På Tjörn skrev Pär Lagerkvist några av sina vackraste dikter och här målade

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Skjortan 12-21 Invigningsvecka

Skjortan 12-21 Invigningsvecka Aktivitetshuset Skjortan 12-21 Invigningsvecka februari Aktivitetshuset Skjortan är en social och global mötesplats samt en arena för kultur- och föreningsverksamhet. Nu invigs huset med en rad olika aktiviteter

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn

Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn En berättelse om ungt inflytandearbetet på KoFc september 2011 juni 2012 Container, kamera och små lappar Det började

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer