Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8."

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5

2 Hitta ditt eget smultronställe Dåtid möter nutid, smaker och tradition, natur och kultur... Med hjälp av kunniga Tjörnbor och föreningar har en rad smultronställen samlats i Tjörns Natur- och kulturguide. Natur- och kulturguiden finns att köpa i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. På över 100 sidor beskrivs en rad utflyktsmål, naturreservat, cykel- och vandringsleder, museer och kyrkor, badplatser och utsiktspunkter. Läs om Tjörns historia, kulturliv och unika miljöer. Guiden är rikt illustrerad och försedd med kartor. Varmt välkommen att upptäcka, eller återupptäcka, Tjörn möjligheternas ö! Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Helene Evensen, Karin Niiholm och Ewa- Lena Svensson. Omslag: Konstnären Lars Lerin på bryggan vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Sommar med kvalitet Vi vill ge våra kunder en bra och tillförlitlig service. Därför har vi skapat ett antal kvalitetsdeklarationer där du som medborgare får svart på vitt vad du har rätt att förvänta dig och vilka krav du kan ställa på oss. Kvalitetsdeklarationen är ett led i arbetet med att förbättra vårt bemötande och tillgänglighet. En kvalitetsdeklaration från Tjörns kommun ska innehålla: en beskrivning av tjänsten vad kunden kan förvänta sig vad som händer om vi inte håller det vi lovar vad vi som kommun förväntar oss av kunden för att kvalitetsdeklarationen ska gälla var kunden kan vända sig om kvalitetsdeklarationen inte uppfylls. I höst ska det finnas 29 olika kvalitetsdeklarationer inom bland annat följande områden: ansökan om hemtjänst barn- och ungdomsstöd gruppverksamhet bostad med särskild service enligt LSS Familjecentrum egen patientansvarig sjuksköterska äldreboende felanmälan Tjörns Bostads AB bygglov renhållningsdispens Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka. sommaren är här! Det är sommar och vår kommun fylls även i år av många kvalitativa evenemang som är väl värda att besöka; Nordiska akvarellmuseets utställning med Lars Lerin, Sundsby säteri som i år firar att det är 350 år sedan Margareta Huitfeldt gjorde sin donation, ungdomsfestivalen Frivolt, Tjörn Runt och Tjörns triathlon för att nämna några. Information om fler evenemang och kvalitetsdeklarationer hittar du på Du är också varmt välkommen att besöka Turistbyrån i Tjörns kundcenter för mer information. Du hittar Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Jag önskar alla Tjörnbor och besökare en riktigt skön sommar! Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Vision 2035 Tjörn om 20 år Arbetet med att ta fram en vision för hur Tjörn ska se ut, upplevas och vara år 2035 pågår för fullt. Arbetet ska landa i ett beslut i kommunfullmäktige i höst. Visionsarbetet handlar just nu mycket om att hitta det som är allra viktigast för visionen och att få en samsyn kring dessa utgångspunkter och viktiga begrepp. I mars hölls ett seminarium där politikerna i kommunfullmäktige i grupper arbetade med ord och uttryck som man tycker är så viktiga att de bör finnas med i en vision för Tjörn. Sammanställningen av de ord som togs fram visar ett tydligt mönster som kan sammanfattas i närhet, naturen och att Tjörn ska vara levande året om. lämna dina synpunkter! Utifrån kommunfullmäktiges tankar, flera intervjuer och möten med företagare, inspel via hemsidan med mera jobbar vi nu med att ta fram en första version av Vision Denna ska sedan knådas, förankras och justeras tills den känns angelägen och riktig för de som ska besluta om den i höst. Hur ser ditt Tjörn 2035 ut? Vilka kärnvärden och viktiga ord vill du se i en vision för Tjörn? Lämna gärna dina synpunkter via 150 ungdomar har erbjudits praktik i sommar Efterfrågan på kommunens feriepraktikplatser har varit extra stor i år. Även de ungdomar som tidigare haft en plats har signalerat att de önskar få praktik genom kommunen. Därför har kommunstyrelsens presidieutskott* enigt beslutat att skjuta till extra pengar så att alla som söker har erbjudits praktikplats. Socialförvaltningen har därför fått fram fler platser vilket gör att man kunnat erbjuda 150 platser till de 150 ungdomar som sökt feriepraktik. Kommunens feriepraktikplatser är viktiga för alla parter. Ungdomarna får en chans att komma in i arbetslivet och kommunen, som är den största arbetsgivaren på Tjörn och som dessutom står inför kommande rekryteringsbehov, får möjlighet att visa sin bredd av verksamheter, säger Martin Johansen (FP), kommunstyrelsens ordförande. Alla ungdomar som lämnar nian eller ettan i gymnasiet i vår har haft möjlighet att få feriepraktikplats i Tjörns kommun. Socialförvaltningen har budgeterat cirka kronor. Kommunstyrelsen satsar lika mycket. * Kommunstyrelsens presidieutskott består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. KF på TV Följ kommunfullmäktiges sammanträden i webbtv. Johanna Sandberg, feriejobbade på Valåsens äldreboende sommaren Webbradiosändningarna av kommunfullmäktige ersätts av webbtv-sändningar. Lyssna och titta på KF i din dator samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Du kan också följa sammanträden i efterhand och då välja att snabbspola och pausa i sändningen. Du hittar länk till webbradiosändningarna på 4 VI PÅ TJÖRN nr

5 Stort intresse för Almöstrand Flerbostadshus, enfamiljshus, radhus och parhus. Totalt omfattar planförslaget för Almöstrand omkring 350 bostäder. Och att intresset för området är stort vittnar tre välbesökta öppet hus om. F örutom de 350 bostäderna ger den nya planen också utrymme för verksamhetsetableringar, en utbyggnad av hamnen och en utveckling av Almöns camping och Myggenäs korsväg; det som också brukar kallas för Tjörns entré. Planförslaget har legat ute på samråd under hela maj och funnits tillgängligt i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. öppet hus Vid tre tillfällen har det även bjudits in till öppet huskvällar i Myggenäs där varje kväll haft sitt eget tema; verksamheter, bostäder och natur och rekreation. Vid samtliga tillfällen har politiker, tjänstemän och exploatörer funnits på plats för att svara på medborgarnas frågor och diskutera olika lösningar. Alla tre kvällar har varit välbesökta. Totalt har cirka 150 personer deltagit vid öppet hus-kvällarna, berättar Frida Forsman, planarkitekt i Tjörns kommun. i princip orörd. Det är också viktigt att vi i planen säkrar allmänhetens tillgång till hela strandlinjen, säger hon bestämt. viktigt område för tätortsutveckling Planen föreslår också att strandskyddet ska upphävas för delar av planområdet. Detta eftersom en exploatering av bad bastu omklädningsrum kiosk tre nya bryggor nya campingstugor En modell över planområdet finns uppställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Modellen är på plats hela sommaren. förråd nya campingstugor skötselområde service närvärmecentral lek ny bro naturinfo brygga västkustros Frida poängterar att det finns mycket att ta hänsyn till i Almöstrands-området: Här finns stora naturvärden som måste hanteras. Bland annat den rödlistade Västkustrosen som upptäcktes i området redan för ett år sedan. Planen har anpassats efter denna redan på ett tidigt stadium, bland annat lämnas hela den norra delen av Almön Almöstrand bedöms som extra viktig för tätortsutvecklingen på Tjörn. Samrådstiden löpte ut den 2 juni och just nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Därefter ställs detaljplanen ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare, det vill säga de som är direkt berörda av planen. n brygga brygga samlingslokal lek brygga förråd brygga skötselområde Verksamheter Udden Brattöfärjan småbåtshamn Lägenheter Villor/parhus/radhus Campingstugor Befintligt hus bastu VI PÅ TJÖRN nr

6 Foto: MS Clipart Nytt avtal med Migrationsverket Ett nytt avtal med Migrationsverket gör att Tjörn från och med september kan ta emot yngre och fler ensamkommande flyktingbarn. Ersättningen anpassas också efter det verkliga antalet barn. Tjörns kommun har idag avtal med Migrationsverket om tio platser för ensamkommande flyktingpojkar; tre ständigt på asyl och sju för permanent uppehållstillstånd. I verkligheten är siffrorna fyra respektive tretton i dagsläget. Alltså totalt sjutton platser, konstaterar Birgitta Harberg, avdelningschef på Individ- och familjeavdelningen. Synkroneras med verkligheten Full ersättning betalas dock enbart ut för de avtalade tio platserna. Detta blir det nu ändring på och Tjörn får statlig ersättning för samtliga barn man ansvarar för. Det nya avtalet, som börjar gälla den 1 september, omfattar fyra asylplatser varav tre är vikta för pojkar år och en för pojke eller flicka 0 12 år. Dagens tretton platser för permanent uppehållstillstånd skrivs också in i det nya avtalet. Det här är en verksamhet som fungerar bra på Tjörn. Vi har god kontakt med både skola och boende, säger Birgitta Harberg. Snabba intervjuer gav jobb på plats Jobbet säkrat vid första mötet eller kanske ett nej direkt? Att rekrytera personal via speedintervjuer ger klara besked och en unik möjlighet för den sökande att göra ett första intryck på riktigt istället för brevledes. Socialförvaltningen har testat med gott resultat. Ett tjugotal personer, både kvinnor och män i alla åldrar, kom när Socialförvaltningen en kväll i april bjöd in till speedintervjuer; en form av öppet hus i kombination med korta anställningsintervjuer. Vi är just nu i stort behov av timvikarier inom hela området vård och omsorg. Det här är ett bra sätt att nå många på kort tid, säger Annika Rehnström, personalchef i Tjörns kommun. En tid efter de genomförda speedintervjuerna konstaterar Anna Larsson, enhetschef på socialförvaltningen, att det nya greppet har varit lyckat: Några av de som kom har vi träffat igen och anställt som timvikarier. En del har i efterhand sökt andra tjänster som vi haft ute och då är det positivt att vi redan träffat dem en gång. kan bli aktuellt för fler tjänster Det goda resultatet gör att speedintervjuer kan bli aktuellt vid fler tillfällen; då även för de mer komplexa jobben där de snabba korta intervjuerna isåfall blir inledningen till ett djupare rekryteringsarbete. I Tjörns kommun tillämpas traditionell kompetensbaserad rekrytering. Stor vikt läggs också på tidigare erfarenheter, referenser och personliga egenskaper. Undersökningar visar att offentligt anställda trivs bättre än i privata näringslivet. Det bekräftas bland annat av vårens medarbetarenkät där trivselbetyget från medarbetarna ligger rejält högre än genomsnittet i landet. Fotnot: Tjörns kommun har cirka anställda. 6 VI PÅ TJÖRN nr

7 David, Annika, Sofie och Frida glada pristagare på årets näringslivsgala David Ahlborg och Annika Gundersvik, Bergabo Hotell & konferens blev Årets Företagare på Tjörn. Ur nomineringen: Med en hög servicenivå och ett leende på läpparna har de har skapat en fantastisk hotell- och konferensanläggning som serverar otroligt god mat i underbar miljö. Årets Unga Företagare på Tjörn blev Sofie Persson och Frida Persson, Städsystrar HB. Ur nomineringen: De har gett sig in i en bransch med flera stora företag som konkurrenter men har genom personlig service och noggrannhet på ett par år byggt upp ett företag de kan leva på. Med ett leende på läpparna hjälper de både företag och privatpersoner med städningen. Sofie och Frida Årets Unga Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund David och Annika Årets Företagare på Tjörn. Foto: Ingela Vågsund gala för näringslivet Prisutdelningen skedde i samband med årets Näringslivsgala i början av maj; ett event som i år lockade ett par hundra företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. Efter en gemensam lunch stod två intressanta föredragshållare på agendan. Lena Apler, koncernchef och VD för Collector och utsedd till Årets VD 2013 bjöd publiken på personliga reflektioner runt företagande och ledarskap. Därefter tog Peter Lööf, analyschef på Länsförsäkringars enhet för Forskning och Framtid, över scenen. Med humor pratade han om innovationer, förnyelse och om olika trender. Kvällen avslutades med festlig galamiddag och underhållning samt prisutdelningar. Näringslivsgalan arrangeras av Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med de tre kommunerna i samarbete med Stenungsbaden och flertalet partners. För dig mellan 8 och 12 år Läs böcker i sommar Fyll en väska med böcker, låna och läs hela sommaren. När du lämnar tillbaka böckerna väljer du en ny bok som du får behålla. Sommarboken är här! På stranden, i sängen, i hängmattan, i bilen, på bryggan, i båten, på balkongen, på en klippa, i soffan Läs hur mycket eller lite du vill, när du vill och på platser som du själv väljer. Vid ett par tillfällen under sommaren, den 27 juni och den 4 juli, bjuder Sommarboken in till bokfika för den som vill träffa andra som gillar att läsa. Kom och prata böcker om du vill. Sommarboken finns på Skärhamns bibliotek, startar i mitten av juni och pågår till den 17 augusti. Välkommen! Årets Turismföretagare Årets Turismföretagare på Tjörn heter Åstols Rökeri. Utmärkelsen delas ut av Södra Bohuslän Turism AB och togs emot av rökeriets ägare Pia och Leif Edlund i samband med Stora Värdskapsdagen i början av maj. VI PÅ TJÖRN nr

8 Fast styrka hos Räddningstjänsten Redo för larm Bristen på deltidsbrandmän är akut i hela Sverige; Tjörn är inget undantag. Och i samband med att en stor arbetsgivare i Skärhamn lade ner sin verksamhet försvann flera deltidsbrandmän på ett bräde. En ny organisation med fast styrka och heltidsanställd personal blev lösningen. Fyra brandmän och två styrkeledare, personer som tidigare jobbat deltid hos oss, har fastanställts. Tillsammans bildar de två styrkor med två brandmän och en styrkeledare i varje, berättar Kalle Persson, ställföreträdande räddningschef med 32 år i brandmannayrket. hur lång tid tar det? Heltidsanställd personal i tjänst har 90 sekunder på sig från larm till utryckning. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att inställa sig på stationen och vara redo för avfärd. Vid larm under kontorstid åker först den fasta styrkan ut. Vid behov larmas även deltidsstyrkan ut som då ansluter några minuter senare. Nyanställningarna inleddes i omgångar under april och den nya organisationen arbetar i skarpt läge sedan början av maj. Som heltidare arbetar man från klockan till 17.30, måndag till fredag. Och eftersom det fortfarande råder viss brist på deltidsbrandmän får man även räkna med en del jourtjänstgöring utöver detta. redo på 5 minuter En deltidsbrandman har i de allra flesta fall en annan fast anställning och ska under sin jourvecka stå redo att rycka ut när helst personsökaren piper, oavsett tidpunkt på dygnet. Inställelsetiden vid larm är fem minuter från första pip till ombytt och klar, sittandes i utryckningsbilen på stationen. Det ställer krav på inte bara en förstående familj och arbetsgivare utan även på bostadsort; du måste bo nära stationen. Du ska också göra en hälsoundersökning och klara ett antal fysiska tester. Ett av dem är det så kalllade mattestet. Då ska man med 25 kilos utrustning och i full mundering gå på ett gåband i viss lutning i en viss hastighet i åtta minuter. De är ofta här som man brister. Att vara stark är ingen nackdel i vårt yrke men uthållighet är nästan ännu viktigare, säger styrkeledare Nicklas Appelteg. Och det gäller att hålla sig i form. Alla tester görs om en gång om året. Den som inte får godkänt blir tillfälligt avstängd och får göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle. 8 VI PÅ TJÖRN nr

9 Nicklas har arbetat som brandman i 15 år, de senaste åtta på heltid. Jag lever med mitt arbete dygnet runt men jag trivs gott. Det är lite som ett kall även om det ibland också kan vara jobbigt. När det är barn inblandade blir det tungt. Och ofta känner man de drabbade på något vis; det är en liten kommun. ingen dag är den andra lik Tjörn har två brandstationer. En i Kållekärr och en i Skärhamn. De nya styrkorna är stationerade i Skärhamn och det är också här vi hittar Andreas Kjelldahl. Han har varit deltidsbrandman i åtta år och arbetar numera som styrkeledare på heltid. Är han myten om brandmannen, i betydelsen hjälten, personifierad? Han skrattar men blir snabbt allvarlig: Grabbarna som brinner för sitt jobb. Från vänster: Nicklas Appelteg, David Lundström, Andreas Kjelldahl, Detlef Sennewald, Dennis Åslund och Per Arvidsson. Visst är det ett spännande jobb men det är känslan av att kunna hjälpa folk som är det bästa. De andra håller med och Kalle fyller i: Och att det aldrig blir monotont. Ena dagen är aldrig den andra lik. 260 utryckningar Förra året gjorde Räddningstjänsten på Tjörn omkring 260 utryckningar, de flesta på så kallade automatlarm. Vad gör brandmännen när de inte är på larm? Vår uppgift är att producera beredskap, att vara redo för larm helt enkelt, berättar Kalle. På måndagar övar vi, ofta på övningsfältet på Heås där vi simulerar allt från bilolyckor till husbränder. En gång i veckan är det material- och fordonsgenomgång, vi planerar och håller utbildningar, både för varandra internt och för de som ingår i räddningsvärnen ute på öarna* och förbereder för deltidsbrandmännen och deras övningar. Vi arbetar också mycket förebyggande. Bland annat är vi ute på skolor och arbetsplatser och pratar säkerhet och trygghet. När den nya organisationen har satt sig ordentligt ska det finnas ännu mer tid till det. * Förutom brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn finns fyra räddningsvärn (Klädesholmen, Herrön, Åstol och Dyrön). Ett räddningsvärn är en brandorganisation utan beredskap men med viss utrustning. Här ingår upp till 12 civilpersoner på varje plats. De har två större övningar per år som organiseras från Räddningstjänsten. Ofta har de även egna övningar. Bli brandman! Vi söker dig som bor och arbetar inom Kållekärrsområdet eller Skärhamnsområdet och är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman. Läs mer: VI PÅ TJÖRN nr

10 I sommar på Nordiska Akvarellmuseet Med akvarellens mästare Lars Lerin i huvudrollen, bjuder Nordiska Akvarellmuseet in till en fullspäckad sommar. Utställningar, målarverkstäder, föreläsningar, kurser och konserter. Nytt för i år är familjevisningar för alla med barnasinnet i behåll och kvällsöppet på torsdagar i juli. För komplett program, se 18 maj 14 september lars lerin kulisser Lars Lerin kan allt om akvarellens temperament och rörelser, dess styrka och svaghet. I sommarens stora utställning ryms både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. berättelser ur museets samling Museets samling består av skilda uttryck. Sommarens urval utgörs av det personliga och det charmigt spretiga, det mörka allvaret möter det lätta och lekfulla. Utställningen Kulisser med verk av Lars Lerin pågår ända fram till 14 september. Jag känner mig hemma i Bohuslän Nordens främsta akvarellist, Lars Lerin, gästar Tjörn i sommar. Vi mötte honom i samband med ett annorlunda Amensamtal men också givetvis bland hans målningar. Var ska sleven vara om inte i grytan? kommenterade Lars Lerin, på sjungande värmländska, när museichef Bera Nordahl uttryckte hur viktigt det är att Nordens främsta akvarellist åter ställer ut i Nordiska Akvarellmuseet. lars lerin trivs i bohuslän Jag känner mig hemma i Bohuslän. Min bästa tid är barndomen här. Då slapp jag tråkningar i skolan och mamma var mindre stressad. På Nordiska Akvarellmuseet trivs han så bra att de får fria händer; något andra museer inte får. Bera är speciell. Hon, Roine och de andra får göra som de vill. De hänger upp mina målningar på ett annat vis så jag får se dem på ett nytt sätt. Lars Lerin var också avslutande gäst i vårens Amensamtal där Johan Ernstson, som leder samtalen, ville göra kopplingar till utställningen. Enligt programmet rymmer den både sorgsenhet och värme, melankoli och hopp. Det var dock inga ämnen som Lars Lerin ville utveckla närmare denna kväll. Istället bjöd han på avväpnande kommentarer som lockade publiken till skratt. Om vemod Ja, vad är det? Tycker att det är bättre att försöka ta itu med livet istället för att gå omkring och vara vemodig. Om hoppet Nä, jag tycker inte att jag har något ansvar att måla in hopp i målningarna. Ansvaret är mot mig själv för att jag ska tycka att livet ska vara roligt när 10 VI PÅ TJÖRN nr

11 jag sitter och målar. Jag litar på att om det jag målar angår mig kan det också angå andra. Det ska märkas att jag tar det på allvar. Om att måla människor Jag kan väl sätta in någon människa ibland, fast sätter man in en människa i ett kalhygge så blir det konstigt. Ibland blir det konstigt att till och med sätta in en fågel. Folk är ju överallt nuförtiden. Det är inte så roligt. Det är som med elstolpar, ibland är dom bara där. Om att lämna ut sig själv Tycker det är värre att ha hemligheter än att våga lämna ut sig, visa sig naken. Istället för att t ex ha skam över att ha cancer kan man dela det med andra. Och att tala om att jag kände mig ensam och behövde någon att älska var väl inte så farligt att berätta? Om att vara andra till lags Jag gör så gott jag kan, så får det bli som det blir och så får de tycka det de tycker. Biblioteket på hjul i Skärhamn Foto: Charlotte Fredin Rullande bokvagn, elcykel och en konstfärdigt utsmyckad trampvariant med släp ger oanade möjligheter. I sommar möter du Biblioteket på hjul där du minst anar det. Förra årets succé är tillbaka. För andra sommaren i rad beger sig biblioteket ut i Skärhamns samhälle med rullande bokvagnar. Nytt för i år är en elcykel med fullastat boksläp och en ArtBike, utsmyckad av lokala konstnärer, med cykelkärra som rymmer mängder med böcker av alla de slag. låna en bok när du badar Med Biblioteket på hjul vill vi skapa möten och dialog med semesterfirande människor utanför bibliotekets väggar och ge dem möjlighet till lustfylld läsning. Det här är också ett sätt att nå personer som vanligtvis inte besöker biblioteket, säger bibliotekschef Ann Marberg. Du kan stöta på Biblioteket på hjul där du minst anar det; i hamnen, i centrum eller på badstranden. Det går att skaffa lånekort och att låna böcker, få boktips och inte minst få inspiration till att besöka riktiga biblioteket. Biblioteket på hjul kommer också att synas i samband med större evenemang i Skärhamn, säger Ann och räknar upp aktiviteter som dramatisering av böcker, högläsning och serie- och skrivarworkshops för barn och unga. VI PÅ TJÖRN nr

12 Vid pizzakonventet fick ungdomar tycka till om framtidens bostäder. Det är viktigt att föra dialog med våra kunder Dialog med medborgare förs hela tiden. Ofta är dialogen ostrukturerad och spontan, vilket naturligtvis är viktigt. Men ibland behöver den vara strukturerad för att ge invånarna en konkret möjlighet att påverka besluten. Enkäter, samrådsmöten, forum, workshops Formerna för medborgardialog är flera. Det handlar om meningsfulla möten mellan politiker och Tjörnbor där diskussionen utgår från medborgarens behov. Hur ska exempelvis kommunen planera för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att bo där de själva vill? För att få ett bra underlag i arbetet med att ta fram ett strategiskt bostadsprogram gjordes det under året en enkät bland Tjörnborna. viktig roll Medborgardialogen har även haft en viktig roll i frågan om var ett nytt färjeläge på södra Tjörn ska placeras. Vid tre samrådsmöten i januari 2013 presenterades de tre möjliga placeringarna och dess för- och nackdelar. Mötena var välbesökta och både förtroendevalda och tjänstemän deltog. Många har också engagerat sig under förarbetet till tätortsstudien över Kållekärr, bland annat i samband med flera workshops med skola, för- 12 VI PÅ TJÖRN nr

13 skola och medborgare liksom vid den lokala julmarknaden i november. klotterplank, drömmar och workshops Enligt ett politiskt beslut, taget redan år 2009, sker all samhällsutveckling i Tjörns kommun enligt metoden cultural planning*. Metoden omfattar stora delar medborgardialog. Ett exempel på detta är arbetet med framtagningen av en kulturstrategi för kommunen. Under förra året arrangerades ett flertal workshops där enskilda medborgare och representanter för både förenings- och näringsliv bjöds in för att bland annat diskutera sina önskemål inför framtiden. I samma anda har både ett verkligt klotterplank och ett virtuellt sådant satts upp. Ett hundratal personer klottrade ner sina synpunkter och drömmar. Kulturstrategin gick i december på remiss till nämnderna och de politiska partierna. Kommufullmäktige väntas ta beslut om strategin innan sommaren. öp och webbtv Medborgardialogen har också varit intensiv vid arbetet med den nya översiktsplanen som efter en lång process omfattande allt från enkäter och workshops till samråd och utställning antogs av kommunfullmäktige i maj. I maj förra året kunde man också för första gången följa kommunfullmäktiges sammanträde i webbradio i direktsändning. Ljudsändningarna sparas på fil och finns att lyssna på även i efterhand via kommunens hemsida. Från och med mars 2014 har radiosändningarna övergått till sändning via webbtv istället. Det innebär att det nu finns möjlighet att både lyssna till och titta på kommunfullmäktiges sammanträden, sittande hemma vid datorn. turismföretag möts Vid två tillfällen varje år arrangerar kommunen en träff för kommunens turismföretagare. På plats finns då även både politiker och tjänstemän. Ett av flera syften med träffarna är förutom att skapa förutsättningar för samarbeten och ta vara på varandras aktiviteter att lyssna av branschen och föra en dialog med dess lokala aktörer. Av samma anledning arrangerar kommunen företagarfrukostar varje månad liksom regelbundna företagarforum där bland annat utvecklingsfrågor och infrastruktur diskuteras. På Klädesholmen har även en inledande workshop för företagare genomförts under året. Tanken med träffarna är att man ska kunna sitta ner och prata företagande. Inte bara med oss från kommunen utan även med varandra, berättar näringslivsstrateg Helene Evensen. * Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Det betyder att de som beslutar om hur det ser ut och vad som händer i vårt samhälle mer ingående och på ett tidigare stadium än innan, tar reda på vad medborgaren tycker och vill, innan ett förslag läggs. Detta ger beslutande instanser bättre beslutsunderlag och ger en bra förankring för utvecklingsarbetet. Tjörn på plats 89 i boranking nyhetsmagasinet Fokus I årliga boranking Här är det bäst att bo hamnar Törn på en 89:e plats jämfört med plats 32 tidigare år. I år har ett helt nytt Bo-index använts vilket förklarar den stora skillnaden. I år återfinns Tjörn bland storstadskommunerna och jämförs till exempel med Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland storstadskommunerna (47 st) placerar sig Tjörn på plats 40. Och det är Stockholm som vinner årets boranking, både totalt och i gruppen storstadskommun. nytt sätt att mäta Det nya Boindex förvånar, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande på Tjörn. Variabler som hur befolkningen mår, hur de äldre betygssätter äldreomsorg och hemtjänst är borttagna. Elevernas resultat i skolan och jämställdhetsfaktorer som pappaindex och löneskillnader mellan kvinnor och män finns inte längre med. Alla trygghetsvariabler är borttagna. Det har blivit ett rent storstadsindex. Det är nionde året som tidningen jämför Sveriges 290 kommuner utifrån 45 variabler och fem kategorier. I årets ranking får Tjörn bäst betyg i kategorin Att ha familj (plats 33) och Att arbeta (plats 83). VI PÅ TJÖRN nr

14 Sundsby ett säteri med anor I år firar Sundsby säteri dubbelt! Det är 10 år sedan Tjörns kommun köpte säteriet. Det är även 350 år sedan Margareta Huitfeldt överlämnade donationen som blivit den Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. Sundsby har anor från 1300-talet men är starkt förknippat med den legendariska Margareta Huitfeldt ( ) som ärvde säteriet av sin mormor, Gurun Green. Margareta bosatte sig på säteriet år 1635 med sin danske make men blev tidigt änka och överlevde alla sina tre barn. Den älskade sonen Ivar dog i Frankrike endast 19 år gammal. Ivars önskan på dödsbädden, att hans mor skulle donera pengar till fattiga men studieintresserade skolbarn i Bohuslän, infriades senare av Margareta. stor donation År 1664 gör hon sin stora donation som än idag, 350 år senare, är den största privata donationen i Sverige till Göteborgs gymnasium. Officiellt görs den till Ivars minne men Lars-Eric Olsson, intendent på Sundsby säteri, har andra teorier: Margareta Huitfeldt, oljemålning (Göteborgs stadsmuseum). Målningen hänger sedan 1971 på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Vi ska komma ihåg att det vid den här tiden råder stor oro i världen. Margareta befinner sig i en utsatt sits och är förmodligen livrädd för vad som ska ske med hennes älskade Sundsby. Genom att göra den här donationen slår hon en järnring runt sina egendomar och Sundsby är räddat för framtiden. mycket har hänt sedan dess Sundsby säteri ägs sedan tio år av Tjörns Kommun som då köpte det av Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen. I samband med köpet öppnades säteriet för allmänheten och i dag är Sundsby säteri ett stort turistmål med mer än besökare per år. Under de tio år som säteriet har varit i kommunens ägo har mycket hänt. Inte minst har en systematisk renovering av nästan alla byggnader gjorts, både interiört och exteriört. På tur står magasinsbyggnaden vid entrén till parken som ska få ny fasad och nya fönster. Vi har mer än fördubblat antalet parkeringsplatser och vi ser över möjligheterna att skapa ännu fler, berättar Lars-Eric. något för alla Parken och säteriet har stor tillgänglighet och erbjuder något för alla. Bland annat har en naturlekplats iordningsställts med hjälp av Sundsby vänförening, en utomhusscen har byggts, ett unikt köksträdgårdsprojekt har genomförts och en trädgårdsmästare har anställts. 14 VI PÅ TJÖRN nr

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 vi på Tjörn Nr 3/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 Verksamheten i korthet 2012 sid 5 Allt det här kan du göra i

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Björn

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning 2009 11 30 205 484 Kommunstyrelsen 2010 04 12 80 186 Arbets och personalutskottet 2010 03 29 54 116 Dnr 09.706 008 novkf31 Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer