ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 96 Nr 96 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå Utfärdad i Mariehamn den 14 december 2010 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet beslutat: 1 Tillämpningsområdet samt avgifter för offentligträttsliga prestationer och övriga prestatio För offentligrättsliga prestationer som utförs vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå uppbärs avgifter i enlighet med 4 landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet enligt bilaga 1 4 (moms 0 %). 2 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari Mariehamn den 14 december 2010 VERONICA THÖRNROOS minister I a n B e r g s t r ö m tillfällig bitr. avdelningschef

2 304 År 2010 Nr 96 BILAGA 1 BESIKTNINGSAVGIFTER AVG 01 Besiktning på annan plats (euro/h) 50,00 AVG 02 Resekostnad/km 0,45 BU 01 Årsbesiktning buss 45,00 BU 02 Eftergranskning buss 22,00 BU 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad buss 70,00 BU 04 Registreringsbesiktning av annan buss 155,00 BU 05 Ändringsbesiktning av buss 60,00 BU 08 Kopplingsbesiktning buss 68,00 BU 09 Bromsbesiktning buss 81,30 BU 19 Godkännande av hastighet buss 24,00 BU 26 Avgastest diesel, buss 23,58 FL 01 Årsbesiktning av lastbil för farlig last 58,00 FL 02 Eftergranskning av lastbil för farlig last 22,00 FL 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad lastbil för farlig last 80,00 FL 04 Registreringsbesiktning av lastbil för farlig last 165,00 FL 05 Ändringsbesiktning lastbil farlig last 60,00 FL 09 Bromsbesiktning lastbil farlig last 81,30 FL 08 Kopplingsbesiktning lastbil farlig last 68,00 FL 12 TIR lastbil farlig last 73,00 FL 14 ALB-test lastbil farlig last 23,00 FL 16 Avgastest bensin lastbil farlig last 5,69 FL 26 Avgastest diesel lastbil farlig last 23,58 FPA 1 Årsbesiktning av paketbil för farlig last 35,00 FPA 02 Eftergranskning av paketbil för farlig last 15,00 FPA 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, paketbil för farlig last 80,00 FPA 04 Registreringsbesiktning av paketbil för farlig last 147,00 FPA 05 Ändringsbesiktning paketbil farlig last 60,00 FPA 12 TIR paketbil för farlig last 73,00 FPA 16 Avgastest bensin paketbil för farlig last 5,69 FPA 26 Avgastest diesel paketbil för farlig last 14,63 FSL 01 Årsbesiktning av släpvagn > 3500 kg för farlig last 58,00 FSL 02 Eftergranskning av släpvagn > 3500 kg för farlig last 22,00 FSL 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad > 3500 kg för farlig last 80,00 FSL 04 Registreringsbesiktning av släpv. > 3500 kg för farlig last 165,00 FSL 05 Ändringsbesiktning släpvagn > 3500 kg för farlig last 60,00 FSL 08 Kopplingsbesiktning släpvagn > 3500 kg för farlig last 68,00 FSL 09 Bromsbesiktning släpvagn > 3500 kg för farlig last 81,30 FSL 12 TIR släp för farlig last 73,00 FSL 14 ALB-test > 3500 kg för farlig last 23,00 FSA 01 Årsbesiktning av släpvagn < 3500 kg för farlig last 35,00 FSA 02 Eftergranskning av släpvagn < 3500 kg för farlig last 15,00 FSA 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad < 3500 kg för farlig last 80,00 FSA 04 Registreringsbesiktning av släpv. < 3500 kg för farlig last 147,00 FSA 05 Ändringsbesiktning släpvagn < 3500 kg för farlig last 60,00 FSA 08 Kopplingsbesiktning släpvagn < 3500 kg för farlig last 24,00 FSA 12 TIR < 3500 kg för farlig last 73,00

3 År 2010 Nr L 01 Årsbesiktning lastbil 45,00 L 02 Eftergranskning lastbil 22,00 L 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad lastbil 70,00 L 04 Registreringsbesiktning lastbil 155,00 L 05 Ändringsbesiktning lastbil 60,00 L 06 Bromsbesiktning lastbil 81,30 L 08 Kopplingsbesiktning lastbil 68,00 L 11 Bromsbesiktning av fordonskombination 126,02 L 12 TIR lastbil 73,00 L 14 ALB-test lastbil 23,00 L 16 Avgastest bensin, lastbil 5,69 L 19 Avgastest bensin, lastbil, momsfri 5,69 L 25 Avgastest diesel, lastbil, momsfri 23,58 L 26 Avgstest diesel, lastbil 23,58 MR 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, motorredskap 50,00 MR 04 Registreringsbesiktning motorredskap 80,00 MR 05 Ändringsbesiktning motorredskap 60,00 MOP 04 Registreringsbesiktning, moped 80,00 LMC 04 Registreringsbesiktning lätt motorcykel 80,00 LMC 03 Registreringsbesiktning av tidigare i landet registrerad lätt motorcykel 40,00 LMC 05 Ändringsbesiktning lätt motorcykel 60,00 MC 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, motorcykel 40,00 MC 04 Registreringsbesiktning motorcykel 80,00 MC 05 Ändringsbesiktning motorcykel 60,00 PA 01 Årsbesiktning paketbil 30,00 PA 02 Eftergranskning paketbil 15,00 PA 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad paketbil 50,00 PA 04 Registreringsbesiktning paketbil 80,00 PA 05 Ändringsbesiktning paketbil 60,00 PA 07 Registreringsbesiktning, skadad bil avregistrerad av försäkringsbolag 64,00 PA 08 Kopplingsbesiktning paketbil 24,00 PA 12 TIR paketbil 73,00 PA 15 Granskning av stambil 73,00 PA 16 Avgastest, bensin, paketbil 5,69 PA 17 Godkännande av undervisningsfordon 20,00 PA 19 Avgastest bensin, paketbil, momsfri 5,69 PA 25 Avgastest diesel, paketbil, momsfri 14,63 PA 26 Avgastest diesel, paketbil 14,63 PA 27 Registeringsbesiktning paketbil utan kontrollbesiktningsdel 60,00 PE 01 Årsbesiktning personbil 30,00 PE 02 Eftergranskning personbil 15,00 PE 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad personbil 50,00 PE 04 Registreringsbes personbil 80,00 PE 05 Ändringsbesiktning personbil 60,00 PE 07 Registreringsbesiktning, skadad bil från försäkringsbolag 64,00 PE 08 Kopplingsbesiktning personbil 24,00 PE 10 Taxameterplombering 40,00 PE 15 Granskning av stambil 73,00 PE 16 Avgastest bensin, personbil 5,69 PE 17 Godkännande av undervisningsfordon 20,00 PE 19 Avgastest bensin, personbil, momsfri 5,69

4 306 År 2010 Nr 96 PE 25 Avgastest diesel, personbil, momsfri 14,63 PE 26 Avgastest diesel personbil 14,63 PE 27 Registreringsbesiktning personbil utan kontrollbesiktningsdel 60,00 SMU 01 Årsbesiktning, medelaxelsläpvagn < 3500 kg 30,00 SMU 02 Eftergranskning medelaxelsläpvagn < 3500 kg 15,00 SMU 04 Registreringsbesiktning medelaxelsläpvagn < 3500 kg 80,00 SMU 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, medelaxelsläpvagn < 3500 kg 50,00 SMU 05 Ändringsbesiktning medelaxelsläpvagn < 3500 kg 60,00 SMU 08 Kopplingsbesiktning medelaxelsläpvagn < 3500 kg 24,00 SMU 12 TIR medelaxelsläpvagn 73,00 SMÖ 01 Årsbesiktning, medelaxelsläpvagn > 3500 kg 45,00 SMÖ 02 Eftergranskning medelaxelsläpvagn > 3500 kg 22,00 SMÖ 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, medelaxelsläpvagn > 3500 kg 70,00 SMÖ 04 Registreringsbesiktning medelaxelsläpvagn > 3500 kg 155,00 SMÖ 05 Ändringsbesiktning medelaxelsläpvagn > 3500 kg 60,00 SMÖ 08 Kopplingsbesiktning medelaxelsläpvagn > 3500 kg 68,00 SMÖ 09 Bromsbesiktning medelaxelsläpvagn > 3500 kg 81,30 SMÖ 12 TIR medelaxelsläpvagn 73,00 SMÖ 14 ALB-test medelaxelsläpvagn 23,00 SEL 01 Årsbesiktning egentlig släpvagn 45,00 SEL 02 Eftergranskning egentlig släpvagn 22,00 SEL 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, egentlig släpvagn 70,00 SEL 04 Registreringsbesiktning egentlig släpvagn 155,00 SEL 05 Ändringsbesiktning egentlig släpvagn 60,00 SEL 08 Kopplingsbesiktning egentlig släpvagn 68,00 SEL 09 Bromsbesiktning egentlig släpvagn 81,30 SEL 12 TIR egentlig släpvagn 73,00 SEL 14 ALB-test egentlig släpvagn 23,00 SLA 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad lätt släpvagn 50,00 SLA 04 Registreringsbesiktning lätt släpvagn 80,00 SLA 05 Ändringsbesiktning lätt släpvagn 60,00 SLA 08 Kopplingsbesiktning lätt släpvagn 24,00 SPÅ 01 Årsbesiktning påhängsvagn 45,00 SPÅ 02 Eftergranskning påhängsvagn 22,00 SPÅ 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, påhängsvagn 70,00 SPÅ 04 Registreringsbesiktning påhängsvagn 155,00 SPÅ 05 Ändringsbesiktning påhängsvagn 60,00 SPÅ 08 Kopplingsbesiktning påhängsvagn 68,00 SPÅ 09 Bromsbesiktning, påhängsvagn 81,30 SPÅ 12 TIR påhängsvagn 73,00 SPÅ 14 ALB-test påhängsvagn 23,00 TR 03 Registreringsbes. av tidigare i landet registrerad, traktor 50,00 TR 04 Registreringsbes traktor 80,00 TR 05 Ändringsbesiktning traktor 60,00 VÄG 01 Vägning 10,00 L 27 Registreringsbesiktning lastbil utan kontrolldel 130,00 BU 27 Registreringsbesiktning buss utan kontrolldel 130,00 FL 27 Registreringsbesiktning farlig last lastbil utan kontrolldel 140,00 FSL 15 Registreringsbesiktning farlig last släp utan kontrolldel 140,00 SL 01 Registreringsbesiktning släp utan kontrolldel O1, O2 60,00 SL 02 Registreringsbesiktning släp utan kontrolldel O3, O4 130,00

5 År 2010 Nr BILAGA 2 Registrerings- och försäljningsavgifter B 01 Tillstånd för personlig registerbricka 727,00 B 02 Förnyande av tillstånd för personlig registerbricka 500,00 BL 01 Förarexamensblanketter (bunt) 12,20 BL 02 Förarundervisningsbok 16,26 BL 03 Ansökningsblankett för körkort 1,63 BL 04 Bildprov B 16,26 BL 11 Förarexamensblanketter (momsfritt lst) 12,20 BL 44 Bildprov (momsfritt lst) 16,26 BÅT 01 Registreringsavgift båt 15,00 BÅT 02 Ändring av uppgifter i båtregistret 12,00 BÅT 03 Plastning av registerutdrag 5,00 DAE 01 Data-etiketter 0,10 DAK 01 Datakörningskostnad första fordonsmärke 100,00 DAK 02 Följande märke 50,00 DAL 01 Datalistor 0,10 INT 01 Intyg 15,00 INT 02 Bestyrkt handling 10,00 INT 03 Obestyrkt handling 5,00 INT 05 Fordonsstatistik 10,00 KÖR 01 Utdrag ur körkortsregistret 15,00 KÖR 02 Utdrag ur körkortsregistret, körrätt 10,00 PE 04 Tillstånd för konstruktionsändring (personbil) 150,00 PR 01 Provnummer / år 300,00 PR 04 Provnummer per månad 30,00 PR 04 Provnummer första dag 20,00 PR 05 Provnummer följande dag 5,00 ÅF 01 ÅF förflyttningsskyltar 16,00 SKO 01 Godkännande av bilskolas undervisningsmaterial 68,00 SKO 02 Godkännande av bilskolas undervisningslokal 75,00 AVT 01 Avtalskunder årsavgift 350,00 AVT 02 Avtalskunder pris per inloggning 0,25 AVS 01 Avställning 10,00 PÅS 02 Påställning 10,00 KAF 01 Kaffeautomaten 0,89 ÄND 01 Ändring av uppgifter i fordonsregistret nytt utdrag 12,00 ÅND 02 Ändring av uppgifter i fordonsregistret nytt utdrag flere bilagor 15,00

6 308 År 2010 Nr 96 BILAGA 3 FÖRAREXAMENSAVGIFTER A 01 Förarexamen A 60,00 A 02 Teoriförhör A 15,00 A 03 Körprov A 45,00 A 04 Ej avbeställt körprov A 25,00 A 05 Manöverprov A 25,00 AA 01 Förarexamen A1 60,00 AA 02 Teoriförhör A1 15,00 AA 03 Körprov A1 45,00 AA 04 Ej avbeställt körprov A1 25,00 AA 05 Manöverprov A1 25,00 B 01 Förarexamen B 60,00 B 02 Teoriförhör B 15,00 B 03 Körprov B 45,00 B 04 Ej avbeställt körprov B 25,00 B1 01 Förarexamen B1 60,00 B1 02 Teoriförhör B1 15,00 B1 03 Körprov B1 45,00 B1 04 Ej avbeställt körprov B1 25,00 BE 01 Förarexamen BE 75,00 BE 02 Teoriförhör BE 15,00 BE 03 Körprov BE 60,00 BE 04 Ej avbeställt körprov BE 25,00 BE 05 Manöverprov BE 28,00 C 01 Förarexamen C 60,00 C 02 Teoriförhör C 15,00 C 03 Körprov C 45,00 C 04 Ej avbeställt körprov C 25,00 C1 01 Förarexamen C1 60,00 C1 02 Teoriförhör C1 15,00 C1 03 Körprov C1 45,00 C1 04 Ej avbeställt körprov C1 25,00 CE 01 Förarexamen CE 75,00 CE 02 Teoriförhör CE 15,00 CE 03 Körprov CE 60,00 CE 04 Ej avbeställt körprov CE 25,00 CE 05 Manöverprov CE 28,00 D 01 Förarexamen D 75,00 D 02 Teoriförhör D 15,00 D 03 Körprov D 60,00 D 04 Ej avbeställt körprov D 25,00 D1 01 Förarexamen D1 75,00 D1 02 Teoriförhör D1 15,00 D1 03 Körprov D1 60,00 D1 04 Ej avbeställt körprov D1 25,00 DE 01 Förarexamen DE 75,00

7 År 2010 Nr DE 02 Teoriförhör DE 15,00 DE 03 Körprov DE 60,00 DE 04 Ej avbeställt körprov DE 25,00 DE 05 Manöverprov DE 28,00 LÄR 01 Teoriprov för lärare 15,00 MUN 01 Tilläggsavgift för muntligt 30,00 T 01 Förarexamen T 40,00 T 02 Teoriförhör T 15,00 T 03 Körprov T 25,00 TFÄ 02 ADR - kort 35,00 TFÄ 03 TFÄ / ADR examen 30,00 POL 01 Kostn 1:sta kort 26,00 POL 02 Kostn 2:dra kort 23,00 DIF 01 Dig. färdskrivarkort 110,00 DIF 02 Dig. Färdskrivarkort, ansökningsavg. 10,00 MO 02 Förarexamen M 40,00 MO 03 Teoriförhör M 15,00 MO 04 Körprov M 25,00

8 310 År 2010 Nr 96 BILAGA 4 AVGIFTER FÖR REGISTERBRICKOR B 01 Beställd bricka, ny modell 25,00 BU 01 Bricka, buss 25,00 BU 02 Beställd bricka, buss 35,00 DEK 01 Dekal 20,00 L 01 Bricka, lastbil 25,00 L 02 Beställd bricka, lastbil 35,00 LMC 01 Bricka, lätt MC 35,00 LMC 02 Beställd bricka, lätt MC 40,00 LMC 03 Personlig bricka, lätt MC 70,00 LMC 04 Beställd personlig bricka, lätt MC 80,00 MC 01 Bricka, MC 35,00 MC 02 Beställd, bricka, motorcykel 45,00 MC 03 Personlig bricka, MC 70,00 MC 04 Beställd personlig bricka, MC 80,00 MOP 01 Bricka, moped 25,00 MOP 02 Beställd bricka, moped 35,00 MR 01 Bricka, motorredskap 35,00 MR 02 Beställd bricka, motorredskap 40,00 PA 01 Bricka, paketbil 25,00 PA 02 Beställd bricka, paketbil 35,00 PE 01 Bricka personbil 25,00 PE 02 Beställd bricka, personbil 35,00 PE 03 Personlig bricka + dekal 50,00 PE 04 Beställd personlig bricka + dekal 70,00 SMU 01 Bricka, medelaxelsläpvagn max kg 35,00 SMU 02 Beställd bricka, medelaxelsläpvagn max kg 40,00 SMÖ 01 Bricka, medelaxelsläpvagn > 3500 kg 35,00 SMÖ 02 Beställd bricka, medelaxelsläpvagn > 3500 kg 40,00 SLA 01 Bricka, lätt släpvagn 35,00 SLA 02 Beställd bricka, lätt släpvagn 40,00 SEL 01 Bricka, egentlig släpvagn 35,00 SEL 02 Beställd bricka, egentlig släpvagn 40,00 SPÅ 01 Bricka, påhängsvagn 35,00 SPÅ 02 Beställd bricka, påhängsvagn 40,00 TR 01 Bricka, traktor 35,00 TR 02 Beställd bricka, traktor 40,00 Nr 96, utgiven från tryckeriet den 30 december Mariehamns Tryckeri 2010

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 6 Nr 6 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå Utfärdad i Mariehamn den 10 februari 2009 Landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2013 Nr 70 Nr 70 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå Utfärdat i Mariehamn den 3 september 2013 Landskapsregeringen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån, I1

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån, I1 PROTOKOLL Nummer 51 4.12.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån, I1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Avdelningschef

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 42 10.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2018 Nr 3 Nr 3 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon Föredragen för Republikens President den 12 januari 2018 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

Sivu 2 (7) TARIFF- PREMIE- OMRÅD FORDON KLASS KLASS PERSONBILAR, PRIVAT BRUK

Sivu 2 (7) TARIFF- PREMIE- OMRÅD FORDON KLASS KLASS PERSONBILAR, PRIVAT BRUK Sivu 2 (7) TARIFFKLASSIFICERING SOM TILLÄMPAS VID BERÄKNING AV GENOMSNITTLIGA FÖRSÄKRINGSPREMIER VID FASTSTÄLLANDE AV GOTTGÖRELSE SOM UPPBÄRS AV ÄGARE ELLER INNEHAVARE TILL OFÖRSÄKRAT FORDON ENLIGT 16

Läs mer

~ LANDSK.A.PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

~ LANDSK.A.PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ LANDSK.A.PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Åndrlng av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 1994~95 nr 25 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om besiktning och registrering

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort I enlighet med statsrådets beslut upphävs i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 36 och 37 samt 38 1 mom., ändras 2 1 mom.

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

@) nr 5. ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland ~W LANDSKAPSSTYREl.1SENS FRAMSTÄLI.JNING ~1 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland @) 1994-95 nr 5 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen före,slår att körkortslagen för landskapet Åland anpassas till EG 's

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland W LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland ~ 1992-93 nr 7 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen för landskapet Åland (79/91) ändras som följer..,.

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat 4620 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER Säkerhetscertifikat Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ändrad fordonslagstiftning 1992-93 nr 24 FÖRSLAG I..andskapsstyrelsen föreslår att i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27 /83) skall intas en s.k. fullmaktsbestämmelse

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 63 Nr 63 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av bilagan till Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den

Läs mer

Traktorer och körrätt Kaj Wennman

Traktorer och körrätt Kaj Wennman Traktorer och körrätt 12.10.2016 Kaj Wennman Ansvarsfull trafik. Modigt tillsammans. Förändringar i de tekniska bestämmelserna Tidigare direktiv,lag och nationell stadga, nu EUstadgar, lagen och Trafis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 1 Verksamhetsberättelse 2018 2 Beslutsdatum 01.03.2019 Beslutad av Björn Snis Innehåll Sidan 1. Myndighetschefen har ordet 3 2. Det här är Fordonsmyndigheten 4 3. Året i korthet 5 4. Årets resultat 6 5.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x

Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x PARALLELLTEXTER Datum 2019-03-05 Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x

Läs mer

SFS 2006:227 Bilaga 2

SFS 2006:227 Bilaga 2 SFS 2006:227 Bilaga 2 Fordonsskatt hundratal A Tunga bussar 1. Tunga bussar som inte kan 3 501 984 drivas med dieselolja samt tunga elhybridbussar 2. Tunga bussar som kan drivas med dieselolja utom tunga

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

~ Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

~ Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 1996-97 nr 28 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om besiktning och registrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 73/2015 Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

' ~ a l995g96 nr 23 ~~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING FÖRSLAG. Il ~?1._f!!!t. Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

' ~ a l995g96 nr 23 ~~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING FÖRSLAG. Il ~?1._f!!!t. Ändring av körkortslagen för landskapet Åland ~~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Il ~?1._f!!!t. Ändring av körkortslagen för landskapet Åland ' ~ a l995g96 nr 23 FÖRSLAG körkort. Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen anpassas till EG: s

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 88 Nr 88 KÖRKORTSLAG för Åland Föredragen för Republikens President den 26 juni 2015 Utfärdad i Mariehamn den 15 oktober 2015 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2007:745 Utkom från trycket den 30 oktober 2007 utfärdad den 18 oktober 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2001:652 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

Lag. om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 2, 3, 3 a, 3 b, 7 b 7 h, 11, 12 och 14 16, sådana de lyder, 2 delvis

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 13 31.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

Förordning. Nr 102. om ändring av förordningen om besiktning av fordon

Förordning. Nr 102. om ändring av förordningen om besiktning av fordon 227 Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon Given i Helsingfors den 6 februari 1998 På föredragning av trafikministern upphävs i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 49 29.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Nr 90 Nr 90 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 11 december 2002 Landskapsstyrelsen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik Meddelande till godstrafiktillstånd innehavare 13.6.2018 Innehall Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik 1.7.2018... 1 Obligatoriska tillstånd och anmälningar för yrkesmässig godstransport

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2003:97 Utkom från trycket den 1 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 64 14.9.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2018 Nr 31 Nr 31 LANDSKAPSLAG om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning Föredragen för Republikens President 1 den 27 juni 2018 Utfärdad i Mariehamn den 5 juni 2018 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 24 september 2003 Nr 814 820 INNEHÅLL Nr Sidan 814 Statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 körkortsförordningen... 3099 815 Kommunikationsministeriets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 19 Nr 19 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 30 mars 2012 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 79 Nr 79 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av avgiftstabellen till Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer Föredragen för Republikens

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Utfärdad den 30 augusti 2018 Publicerad den 12 september 2018 Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a och 13 kap. 3 trafikförordningen

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6, bränsleförbrukning och trafikarbete na i denna bilaga bygger på indata för den klimatrapportering som gjordes i juni 2018. na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Vi informerar om certifiering för fordonsbesiktningstekniker

Vi informerar om certifiering för fordonsbesiktningstekniker Sida 1 av 7 Vi informerar om certifiering för fordonsbesiktningstekniker Certifiering Vid godkänd kompetensbekräftelse enligt TSFS 2017:53 utfärdas personligt certifikat av NDT Training Center. NDT Training

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Priser Ystad Rønne 2016

Priser Ystad Rønne 2016 Priser Ystad 2016 STANDARD BILJETT Enkel resa SEK Vuxen 238 238 Barn 12-15 år 118 118 Barn 0-11 år a) 0 0 Längd max 6 m, höjd max 1,95 m 1398 1398 Längd max 6 m, höjd över 1,95 m 1677 1677 Längd max 12

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 100 Nr 100 LANDSKAPSLAG om hembygdsrättsförfaranden Föredragen för Republikens President den 9 oktober 2015 Utfärdad i Mariehamn den 29 oktober 2015 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2012 INNEHÅLLANDE Nr 1 88 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2012 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 1 C 7 D 1 D 30 D 30 E 6 E 7 E 10 E 10 E F 6 F 6 F

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 15 december 2010. TSFS 2010:190 Utkom från trycket den 21 december 2010.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Den 26 juni 2015. Visingsötrafiken Trafikantrådet

Den 26 juni 2015. Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 26 juni 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Agenda 1. Inledning 2. Föregående mötets anteckningar (från 150414) 3. Pågående projekt kort och lång sikt a) Biljettsystem och bokningssystem - För närvarande

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 33 Nr 33 LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet Föredragen fär Republikens President den 28 februari 2014 Utfärdad i Mariehamn den 12 juni 2014 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 6 oktober 2015 Agenda 1. Föregående mötets anteckningar (från 150623) 2. Pågående projekt avstämning/info från trafikhuvudmannen a) Biljettsystem och kontanthantering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2010:1599 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie;

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie; beslutade den 21 december 2017. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211).

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer