SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, Laholm kl Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg PRO Birgit Hansson, PRO Siv Persson, SPF Erén Andersson, SPF Runa Nilsson, SPF Ingela Ekelund, SPF Mona Persson, SPF Gullan Wennström, SPRF Gunilla Reinhold, SPRF Lorenz Pucher, (C) Övriga deltagande Anette Larsson, kommunsekreterare Mikael Kahlin, socialnämndens ordförande 2 Björn Jingblad, socialchef 2 Bodil Nordstrand, myndighetschef 2 Bodil Pålsson, arbetsterapeut 3 Marie Strömberg, verksamhetsutvecklare 3 Pär-Åke Eriksson, räddningstjänsten 4 Utses att justera Ingela Ekelund (SPF) Paragrafer 1-7 Sekreterare Anette Larsson Ordförande Thomas Jönsson Justerande Ingela Ekelund SÄNDLISTA: Protokollet sänds i sin helhet till följande: KPR:s ledamöter och ersättare PRO i Halland (Pensionärernas riksorganisation) SPF i Halland (Sveriges pensionärsförbund) SPRF i Halland (Sveriges pensionärers riksförbund)

2 Kommunala Pensionärsrådet /12 Val av justeringsman Till att justera dagens protokoll utses Ingela Ekelund. 2/12 Information angående arbetssituationen på socialkontoret Mikael Kahlin socialnämndens ordförande, Björn Jingblad socialchef, Bodil Nordstrand myndighetschef informerar om arbetssituationen på socialkontoret. Hur går biståndshandläggningen till: Nytt ärende kommer in, det aktualiseras registreras i datasystemet, handläggaren gör bedömningen om det finns behov utredning öppnas. Se bifogad information. Mikael Kahlin och Björn Jingblad skall återkomma till hösten för en återkoppling hur arbetet gått. 3/12 Tillgänglighetsinventering genom förebyggande hembesök Bodil Pålsson, arbetsterapeut och Marie Strömberg, verksamhetsutvecklare informerar om projektet Tillgänglighetsinventering genom förebyggande hembesök. Ett projekt där kommunen fått kr i statliga medel. Man gör hembesök hos äldre för att titta på hur tillgängligheten är i det enskilda boendet, gäller hyreslägenheter. Tillgängligheten är viktig för hur länge man kan bo kvar hemma. De flesta vill bo kvar hemma. Våxtorp har valts ut som testområde. Kontaktat 31 personer, 30 intresserade. Detta är en test, som eventuellt skall kunna byggas in det i de förebyggande hembesöken som görs vid 72 års ålder och 79 års ålder. Man håller på att sammanställa resultaten ifrån Våxtorpsundersökningen. En reflektion man gjort är att om man bor på 2 dra våningen så känns det tryggt, man har inga funderingar på att flytta därifrån (till en lägenhet på 1:a våning). En idé vore att bjuda in arkitektfirmor och berätta vad man kommit fram till, bra vid planering för nybyggnation. Finns inga pengar i projektet till åtgärder.

3 Kommunala Pensionärsrådet Nya områden som skall erbjudas hembesök har tagits ut: Det är Carlsminnevägen i Ysby och Tegelbrukshöjden i Laholm. Projektet kommer att hålla på till sista maj. 4/12 Information från räddningstjänsten angående IVPA I väntan på ambulans Pär-Åke Eriksson, Räddningschef, informerar om IVPA I väntan på ambulans. I vissa delar av landet är insatstiden för ambulansen relativt kort medan den i stora delar av landet är ganska lång. För att förkorta denna väntan på hjälp, har många kommuner infört IVPA-larm för sina kommuninvånare. Denna organisation går ut på att räddningstjänsten åker ut på de ambulanslarm som gäller prio-1, d.v.s. de mest brådskande. De IVPA-insatser som räddningstjänsten utför innebär inte att det går att ersätta de ambulanser som redan finns idag. Förutsättningen för att räddningstjänsten skall larmas ut är att räddningsstyrkan kan vara snabbare på plats hos den drabbade än ambulansen. Tryggheten för den enskilde kommer att öka då hjälpen snabbt är på väg. Tryggheten hos medborgarna och för de som bor och vistas i kommunen är en viktig faktor som kan leda till mindre stress och ökad känsla av trygghet i samhället överlag. Laholms kommun började med IVPA Brandmännen får utbildning med 24 timmar/brandman, utbildningen uppdateras varje år med 8 timmar/brandman hade man 72 larm, 2008 var det 71 larm, 2011 var det 103 larm. Man skall göra en analys varför IVP-larm ökat, ambulansen hade också en ökad mängd av larm, utredning pågår varför det var så. Kvarboenderätten i hemmet påverkar till en viss del att IVPA får fler utryckningar. 5/12 Äldredag/Laholmsmässan Det är beslutat att det skall vara Laholmsmässa. Om KPR skall vara med på Laholmsmässan så slopas Äldredagen detta året. Arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare med frågan angående deltagande vid Laholmsmässan.

4 Kommunala Pensionärsrådet /12 Ändring av sammanträdesdagar Följande sammanträdesdagar för kommunala pensionärsrådet flyttas: 23 maj flyttas till den 16 maj kl september flyttas till 3 oktober kl november flyttas till 22 november kl /12 Val av ledamot i arbetsutskottet Birgitta Vikingson/Nilsson PRO har avsagt sig uppdraget i KPR och KPR AU, ny ledamot i arbetsutskottet behöver väljas. Ny ledamot i arbetsutskottet blir Stina Lindberg, PRO.

5 Bilaga till KPR s protokoll 2/12, Ansökan Utredning från kommun- Biståndshandläggare i innevånare möte med den enskilde: 1. Utredningsplanering - Kartlägger behov - Akuta behov? beslut om akut insats - Omedelbara behov? beslut om omedelbar insats, kort beslut under utredningstid. 2. Begär utlåtande Beredning äldre utser lämplig kompetens ( utifrån behov) som: - kontaktar den enskilde - genomför hembesök hos den enskilde. Biståndshandläggare - skriver utlåtande tillsammans med den enskilde insatsen. 3. Beslut om insats med utlåtande som underlag. ( Kan överklagas) 4. Vård och omsorgsplan som beskriver insatsbehov. 5. Beställer insats från utförare, som tillsammans med den enskilde gör en genomförandeplan för Laholms kommun Kvalitets och Utvecklings enhet Postadress: Laholm

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) Ulla Neubüser (SPF Botkyrka) ANSLAG/BEVIS 2014-12-16 2015-01-06. Vård- och omsorgsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset Tumba rum 2:2 Alytus, klockan 16:00-18:00 ande Tuva Lund (S) ordförande Jörgen Andersson (PRO Norra) Anny Mejdahl (S) Karin Recksén (PRO Tullinge)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer