Populärmusik från Vittula en interkulturell analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Populärmusik från Vittula en interkulturell analys"

Transkript

1 Populärmusik från Vittula en interkulturell analys I religionernas smältdegel Kim Lindén Innehållsförteckning: 1. Inledning Matti och Niila Niila, laestadianen Niila, den tyste Själva tystnaden Språkets betydelse Negern Mattis självbild och identitet Slutord...12 Litteraturförteckning...13

2 2 1. Inledning Eftersom mitt intresse för tvåspråkiga samhällen, och då främst samhällen där språken är finska och svenska, är stort har jag bestämt mig för att se lite närmare på Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Då Niemi dessutom skriver om sexti- och sjuttiotalet då omställningarna var stora, även i ett samhälle som ligger lite avsides, är boken ännu intressantare. Berättaren i boken, Matti, skriver alltså om sin egna barndom i Pajala, norra Sverige. Berättelsen börjar då Matti är fem år gammal och vägarna asfalteras. Detta är en stor händelse för den lille pojken, men inte enbart för honom. I och med att vägarna asfalteras kommer, enligt min tolkning, världen närmare det lilla samhället som hittills fått leva för sig själv. Nya moderna tider är på kommande. Niemi skriver: Grusvägen var gammalmodig. Den tillhörde den förgångna tiden, den som våra föräldrar fötts i men som slutgiltigt ville lämna bakom sig.(sid. 11) Det är dock inte bara vägbeläggningen som förnyas, utan även musiken. Musiken kommer för övrigt att spela en stor roll i boken, eftersom Matti senare kommer att bilda ett band och många händelser rör sig runt bandets äventyr. Niemi berättar följande om hur Matti reagerar då han Matti hör den nya rockmusiken för första gången: Det var framtiden. Så där lät den. Musik som liknade vägmaskinernas råmande, ett slammer som inte tog slut, ett larm som ledde mot horisontens purpurröda soluppgång. (sid ) Det som därnäst händer i boken är att Matti träffar Niila, den andre huvudpersonen i boken. Niila är laestadian och mycket tyst av sig. De börjar dock lite senare samtalet på ett eget hemligt språk, detta kommer senare att visa sig vara esperanto. Därefter är följande stora händelse i byn att en mörkhyad kommer för att predika i kyrkan. Sedan börjar Matti skolan, detta medför också en stor omvälvning i Mattis liv. Om en liten tid dör Niilas farmor och då kommer det en hel massa främlingar på besök, det speciella med farmoderns död är att hon senare kommer och stör Niila i sömnen. Så bildar Matti och hans kompisar ett rockband och med puberteten kommer också flickorna så småningom in i bilden. Lite senare kommer Mattis farbror att gifta sig och det ordnas bröllop, nu får Matti för första gången smaka på lite starkare varor, dessutom vinner han bastubadandet som anordnas i samband med bröllopet. Kort därpå får Matti träffa på Heinz, en gammal soldat som flyttar till Pajala över sommaren för att skriva sina memoarer. Även en ny musiklärare från Skåne hittar till Pajala och hjälper Matti och Niila i bildandet av ett riktigt band. Så är det dags för

3 3 den första fyllan och i och med att Matti blivit vuxen får han också höra sin släkthistoria av sin far. I tonåren är det ju också viktigt att tillhöra rätt gäng, detta får även Matti och Niila uppleva. Så är det dags för den första spelningen och det första samlaget (samma kväll dessutom). Berättelsen slutar med att musikläraren, Greger, har ordnat en del spelningar för pojkarna, och de börjar naturligtvis genast drömma vidare. I min uppsats kommer jag att fördjupa mig i några saker som jag tycker att från en interkulturell syn. Jag tänker gå igenom de olika synpunkterna i den ordningen de händer i boken. En intressant sak är hur Matti tacklar Niilas tysthet, språket är ju en viktig del i all sorts kommunikation. Niila är annars också en intressant typ, han är ju laestadian, medan Matti är en vanlig kristen. Matti växer upp från ett barn till en tonåring, då kan man ju undra på de klassiska frågorna om Matti har identitetsbekymmer, hur han passar in i vuxenvärlden o.s.v. Detta kommer jag också att fundera över, speciellt om det förkommer mycket vi de tudelningar. Så besöks, som tidigare nämnts, byn av en mörkhyad, hur ser Matti på den saken? 2. Matti och Niila Jag har tänkt börja med att skriva om på vilka sätt Matti uppfattar laestadianerna, eftersom Mattis gode vän Niila är en laestadian. Därefter tänkte jag se på hur han reagerar då han möter dem, främst då Niila. Niila är ju också väldigt tyst av sig, detta har mycket med hans religösa uppväxt att göra, men även med annat. Språket, jag menar i detta fall det muntliga, är en väldigt viktig del av kommunikationen och därför är det intressant att se hur det går för Matti och Niila då den muntliga kommunikationen saknas i början. 2.1 Niila, laestadianen I det samhälle Matti växer upp i finns det, som sagt, gott om laestadianer. Därför möter Matti så gott som dagligen på en annan kultur, och på ett annat tankesätt. Detta eftersom religionen sätter djupa spår i det vardagliga livet, men även i sättet att tänka. Illman (FT 7/2001: 359) menar att kulturmötet sker på ett djupare, existentiellt plan där frågor kring livsåskådning och verklighetens kulturbundenhet aktualiseras. Redan här kan man även nämna begreppet värdeminne. Värdeminne är det perspektiv ur vilket vi alltid betraktar mänskor från andra

4 4 religioner och kulturer (Illman 7/2001: 362) Jag kommer att i ett senare skede gå in mera på begreppet. Jag vill dock redan nu påpeka att Matti berättar detta som vuxen, vilket naturligtvis sätter sin prägel. Dessutom växer Matti, som sagt, upp i ett halvlaestadianskt samhälle, så man vet ej hur mycket som sist och slutligen är fakta och hur mycket som är förutfattade meningar. Det skulle naturligtvis ha varit viktigt att veta, hur mycket som verkligen är fakta, eftersom kunskap är viktig, men inte allt. Illman (FT 7/2001: 363) säger att en djup kännedom om kulturen är viktig, men inte tillräcklig. Vi väljer ju ut den information vi tar till oss utgående från de värderingar och attityder som formar vår världsbild. Ensidiga värderingar leder alltså till en ensidig kunskapsbas och ensidiga tolkningar. Dessutom är det viktigt att veta vad Matti har för bild av Niila medan de växer upp. Detta eftersom, precis som Illman (FT 7/2001) säger, vi möter inte varandra som tomma blad utan som redan på förhand fullklottrade sidor. Matti berättar bl a följande saker om laestadianerna: För en laestadian räcker det inte med att tro. Det handlar inte enbart om att vara döpt eller läpparnas bekännelse eller att betala kyrkoskatt. tron måste vara levande. En gammal laestadianpredikant fick en gång frågan hur han skulle vilja beskriva denna levande tro. han funderade länge, och svarade sedan eftertänksamt att det var som att vandra i en livslång uppförsbacke. En livslång uppförsbacke. Ganska svårt att föreställa sig... (sid. 21) Matti drar även alla laestadianer över en kam, bl a i följande utdrag då han förklarar hurdan Isak, Niilas far är: Som de flesta laestadianer blev Isak en flitig arbetare... Jobbade mycket och krävde lite, skydde sprit, kortspel och kommunism... Men till helgerna renade han sig genom bön och bastu... Under mötena fick han äntligen angripa smutsen och Djävulen, svinga Herrens tveeggade svärd, lag och evangelium, mot världens alla syndare, mot lögnarna, horbockarna, nådetjuvarna, svärjarna, drinkarna, hustruplågarna och kommunisterna som trängdes dom löss i det tornedalska älvlandets jämmerdal. (sid ) En intressant sak med detta stycke i boken är att Matti ställer en vi de indelning, men så att han sätter sig själv i Isaks ställning och försöker därmed förstå honom, något ironiskt, men dock. Matti fortsätter ännu med att förklara Isaks beteende utifrån religionen, samtidigt kommer ännu en generalisering. Det är nämligen så att Isak är mycket sträng med både sin hustru och barnen, och han har även annars börjat synda bl a genom att supa. Men trots sin övergivenhet, sin tomhet, kallade han sig fortfarande troende. han höll på ritualerna och uppfostrade sina barn enligt förskrifterna. Men i Herrens ställe placerade han sig själv. Och det var den värsta formen av laestadianism, den kyligaste, den mest skoningslösa. Laestadianismen utan Gud. (sid. 29)

5 5 2.2 Niila, den tyste Själva tystnaden Att Niila är så tyst är något väldigt svårsmält för Matti, som är van med oljud och småprat hemifrån. Det, att Niila är tyst, reflekteras flera gånger under berättelsens gång. Första gången han är hemma hos Niila får han verkligen en chock Han berättar följande: Båda föräldrarna var alltså strängt kristna. Trots att deras hus var fullt av barn rådde där en ödslig, kyrkolik tystnad. Niila hade två äldre bröder och två småsystrar, och ytterligare en som sparkade i mammas mage. och eftersom varje barn var en gåva från Gud skulle det bli ännu fler med tiden. Det var overkligt att så många ungar kunde vara så tysta... Det var inte bara för att de var religiöst uppfostrade, man kunde se det även i en del andra tornedalska familjer. man hade helt enkelt slutat prata. Kanske av blygsel, kanske av vrede. Kanske för att man upplevde det som onödigt. (sid. 23) Matti försöker alltså förstå och sätta sig in i situationer där familjer är tysta. Jag tycker dock inte att han lyckas med detta. Varför han inte lyckas med detta förklarar Nynäs (2001: 93) på följande sätt: Att föreställa sig och att leva sig in i en främmande kultur kan ibland bli en nödvändighet för att kunna förstå den, men föreställningsförmåga kan inte som metod tillämpas i syfte att uppnå förståelse. Jag vill också visa på ironin, som tyder på en visst nedsättande synsätt hos Matti, i stycket ovan (eftersom varje barn var en gåva av Gud skulle det bli fler med tiden.). Trots att Matti kanske inte förstod varför Niilas familj var så tyst, blev han också tyst då han var på besök: Även jag höll tyst när jag hälsade på hos Niila. Som barn kände man på sig. (sid. 24) Den senare meningen tycker jag är väldigt intressant. Det svåra vid kulturmöten är, tycker jag, sättet hur man skall bete sig. Är det så att barn instinktivt vet hur de skall bete sig. I så fall borde det ju finnas i generna. Det jag började undra över är om äldre redan har så mycket förutfattade meningar att det därför inte går. Att våra blad är för fullklottrade, barnen har ju inga förutfattade meningar och är öppna för det mesta. Är det verkligen så att kunskapen egentligen är till nackdel, eller beror det på dåliga livserfarenheter. Dessa är frågor man kan grubbla på, jag tror för min del att samhället lär med åren hur man skall tänka.

6 6 Även senare i boken funderar Matti över varför Niila är så tyst, nu har han en annan orsak. Matti har just berättat om den stränge Isak och drar paralleller till Niila på följande sätt: På denna frostlänta mark växte Niila upp. Som många barn i en hotfull omgivning lärde han sig överleva genom att inte märkas. Det var det jag upplevde redan vid vårt första möte i lekparken, hans förmåga att röra sig ljudlöst. (sid. 29) Här har Matti bra klarat av att sätta sig in i Niilas situation. Högst antagligen har han själv upplevt Isak som mycket hotfull. Han har alltså uppnått en förståelse Språkets betydelse Språket är, enligt den uppfattning jag fått av Nynäs, mycket viktigt i interkulturell kommunikation. Han säger bl a följande Språket kan vara både en barriär i kommunikation mellan mänskor och ett medel för kommunikation. Möjligheten till ömsesidig förståelse skall inte i första hand härledas till en a priori gemensam värld utan till språkets öppenhet att appliceras och användas på nya och originella sätt. Förståelse mellan mänskor rör sig inte längs gränser vi kan bestämma på förhand (Nynäs 2001: 91) Detta, att förståelse och språket är något överraskande, är något som Matti och Niila verkligen är med om. Matti bestämde sig nämligen en dag för att han skulle få Niila att tala. Han provar först med att säga sitt namn. Ingenting händer dock. Efter tappra försök börjar Niila tala, men inte svenska, som kanske skulle ha varit väntat, utan ett helt nytt språk. Matti reagerar på följande sätt: Något mycket märkligt hade hänt. I sin stumhet, i sin isolerade rädsla hade Niila börjat skapa sig ett eget språk. Utan att samtala, utan konversation hade han hittat på ord, börjat foga dem samman och byggt meningar. Eller kanske det inte bara var han? Kanske låg det djupare, inbäddat i hjärnans innersta torvlager. Ett urspråk. Ett gammalt infruset minne som sakta tinade fram. Och vips var rollerna ombytta. I stället för att lära honom tala var det han som började lära mig... Han smackade ivrigt. Det fanns regler i hans språk, det fanns ordning. Det kunde inte pratas hur som helst. Vi började använda det som vårt hemliga språk, det växte till ett rum som var vårt eget, där vi kunde vara ifred... Men i Niila hade halsproppen äntligen lossnat. Via låtsasspråket övervann han sin rädsla för att tala, och inte långt senare började han prata även svenska och finska... Efterhand gick det någorlunda att förstå honom, men fortfarande höll han sig helst till vårt hemliga språk. Det var där han kände sig hemma. När vi pratade det slappnade han av och fick lättare, luftigare kroppsrörelser (sid ) Dethär utdraget tycker jag är intressant i många avseenden. För det första försöker Matti förklara hur det är möjligt att Niila pratar ett helt underligt språk, han försöker alltså en än gång förstå. Det lyckas dock inget vidare. Vad som sedan händer är också intressant. Rollerna blir ombytta. Detta tyder på en väldig öppenhet från Mattis sida. Han som trodde att han skulle få lära går direkt med på

7 7 att bli elev. Samtidigt blir de ännu bättre vänner. Illman (FT 7/2001: 366) säger: gemensamma värdegrunder skapas inte utan ömsesidig respekt och jämställdhet. Det att Matti säger, halvt förvånad, att det fanns regler i Niilas språk, att det inte kunde pratas hur som helst, tycker jag tyder på en inre förståelse av språket. Vi måste först förstå språket för att kunna avgöra hur språkets rationalitet, inre följdriktighet, är uppbyggd. Språkets logik kommer alltså till oss först efter en initial förståelse. (Nynäs 2001: 94). Det jag tycker att även är viktigt är att pojkarna har kommit fram till ett gemensamt språk där båda kan kommunicera jämställda. Jag förstår Niilas val. Då han hittills har varit tyst kan det vara väldigt svårt att kommunicera då han känner sig så mycket svagare i de andra språken, svenska och finska. Med dethär utdraget vill jag också kritisera Nynäs. Jag tycker att han påpekar språkets betydelse för mycket. Han säger bl a: När den kulturella olikheten snarast skall förstås som ett sätt att genom språket ge aktualitet åt verkligheten, blir språket och det därtill bundna förhållningssätt och attityder en avgörande brytningspunkt för att komma över kulturella gränser (2001: 103). Matti och Niila var ju goda kompisar redan före Niila började prata, Matti hade försökt sätta sig in i Niilas situation, försökt förstå kulturskillnaderna osv. Jag tror också att skulle Niila inte valt att prata esperanto (detta kommer fram senare) utan svenska, som ju är pojkarnas modersmål, skulle inte detta nämnvärt närmat pojkarna. Det som alltså är mycket viktigare i ett kulturmöte är att man har tillit och ömsesidighet, och precis som Illman räknar jag till denna ömsesidighet framförallt viljan och intresset att förstå varandra. 3. Negern En söndag hände det något ovanligt i Pajala. Kyrkan blev nämligen fullsatt... Saken var den att pajalaborna skulle få se sin första, livs levande neger. Intresset var så stort att till och med min mamma och pappa lockats dit, de som sällan iddes pallra sig till annat än julottan... Samtalsämnet var givet. Man undrade om han var riktigt svart, kolsvart, som jazzmusikerna på skivomslaget. Eller var han kanske bara brunaktig?... Högmässans ritualer tog vid. Och alla bara stirrade, man kunde inte se sig mätt. Under psalmerna hörde man för första gången negerns röst. Han kunde melodierna, tydligen hade de liknande psalmer i Afrika... och hela kyrkan sjöng tystare och tystare för att få höra... Han funderade hastigt, och bytte sedan från bantuspråket till swahili... Han bytte språk igen, denna gång till kreolfranska... Kontakten var noll. Ingen förstod ett skvatt. I dessa avlägsna trakter gällde bara svenska och finska. I ren desperation bytte han språk en sista gång... Då reste sig Niila i bänken framför mig och ropade tillbaka. Det blev dödstyst i kyrkan. Hela församlingen vände sig om och stirrade på den oförskämde ungen... Tveksamt krånglade Niila sig ut i gången. Ett ögonblick såg det ut som om han tänkte fly... Niila tog några darrande steg under allas blickar... Niila förstod allt som negern sa. Pajalaborna lyssnade som lamslagna medan pojken översatte den svartes hela predikan. Niilas föräldrar och syskon satt som stenstoder med förfärade miner. De var chockade, de förstod att ett Guds under skett inför deras ögon (sid 33-36)

8 8 I utdraget ovan finns det mycket intressant att påpeka. För det första dras mänskan till det som är annorlunda. Trots alla sina förutfattade meningar är mänskan nyfiken till sin natur. Kyrkan var ju fullsatt och dessutom diskuterades det väldigt ivrigt hur mörkhyad afrikanen skulle vara. Inte nog med att folk kom till kyrkan, man blev dessutom och stirra på mannen som apan i en bur. Dessutom sjöng man psalmerna allt saktare för att få höra denna konstiga man sjunga på ett konstigt språk. Trots att man alltså var villig och ivrig på att få träffa en främmande kultur, gjorde man det hela bara värre genom att betrakta mannen som apan i en bur. Att se mänskan i främlingen betyder också en uppgörelse med den för kulturkontakterna så vanliga exotiseringen. Vi gör ofta det främmande mera attraktivt genom att göra det exotiskt. Men detta är inte ett möte präglat av gemenskap, ömsesidighet och respekt detta bara ökar gapet mellan oss och dem. (Illman 2001: ) Afrikanen försöker dock nå ut till församlingen, men den har helt låst sig. Matti säger att detta beror på att ingen förstod annat än svenska och finska. Om enbart detta är orsaken tycker jag att det är underligt att församlingen reagerar så starkt då Niila svarar på prästens tal. Alla blir de ju förskräckta och stirrar på honom. Jag tror mera på att denna exotisering har gjort det omöjligt för församlingen att tänka sig vara på samma nivå som honom. Även här kommer ett infall av vi de tudelning. Matti säger ju att vi i dessa avlägsna trakter inte förstår annat än svenska och finska. 4. Mattis självbild och identitet Som det nämnts redan i inledningen berättar Matti om sin barndom, från det att han är fem år gammal tills han går i högstadiet. Han är alltså på väg in i vuxenlivet. Som tonåring är det ju väldigt viktigt med sin egenbild, för att kunna förstå andra måste man förstå sig själv. Dessutom kan man som ungdom ha väldigt svårt att placera sig, dvs. identifiera sig, även detta är viktigt för att kunna placera de andra. Jag kommer alltså nu att se på dessa saker och hur de beskrivs. Första gången Matti får märka att det är skillnad på mänskor och mänskor är då han börjar lågstadiet: Först fick alla gå fram till tavlan och skriva sitt namn. Några kunde, andra inte. På grundval av detta vetenskapliga test delade fröken in klassen i två grupper... I grupp ett hamnade de som klarat provet... I grupp två hamnade resten, däribland jag och Niila. Och fastän man bara var sju år satt stämpeln där den skulle (sid )

9 9 Matti känner sig alltså stämplad. Han hör till den sämre gruppen. Matti får även lära sig andra kategoriseringar i skolan: Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från första början. i kartboken kom Skåne först, tryckt i en extra stor skala... Därefter kom de andra landskapen i normal skala, allt längre norrut ju längre man bläddrade. Och allra sist kom Norra Norrland, tryckt i extra liten skala för att för att få plats... Det tog många år innan jag genomskådade skalsystemet och insåg att Skåne, hela vårt sydligaste landskap från kant till kant, skulle få plats mellan Haparanda och Boden... Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette, fyra kolossala floder som avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon. Jag blev tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken... Samma främlingskap kände jag på kulturens område. Har du sett herr Kantarell? På de frågan kunde jag svara ett klart nej. Inte fru kantarell eller någon annan släkting heller för den delen (sid ) Matti fick alltså redan i skolåldern lära sig att Pajala ligger utanför det riktiga Sverige, detta måste naturligtvis ha satt sina spår i hans tankesätt om andra mänskor. Som han själv säger: Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade oss, utan en identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra föräldrar hade betytt noll och intet för den svenska historien. Våra efternamn kunde inte stavas, än mindre uttalas av det fåtal lärarvikarier som sökte sig upp från det riktiga Sverige... Våra hembyar var för små för att visas på kartorna. Vi kunde knappt ens försörja oss själva utan levde på bidrag (sid. 49) Jag har dock även hittat ställen i boken då Matti känner sig utanför materiellt. Musiken och skivorna är naturligtvis en sak, men Greger, den nya musikläraren, kommer även med något annat modernt, en cykel. Jag tycker att det finns en viss underton av avundsjuka i Mattis beskrivning: Greger förde med sig en ovanlig nyhet till Pajala, en tolvväxlad tävlingscykel. Den var bland det mest extrema och onyttiga man sett med stenhård lädersadel och cigarrsmala däck, och den saknade både stänkskärmar och pakethållare. Den såg närmast oanständig ut, rent av naken. (sid. 145) Man håller dock väldigt starkt på sin härkomst, både geografiskt och släktmässigt, och samtidigt som man antar att alla andra tycker att man är en nolla är man väldigt stolt över att vara en Pajalabo. Detta framkommer flere gånger i boken. Man har även en benämning om alla som kommer söderifrån, de kallas ummikko. Det framkommer alltså en tydlig vi de indelning, en dikatomi. Tydligast kommer detta fram i stycket som handlar om uppgörandet av Niilas farmors egendom efter hennes död. En annan gång är då Matti berättar en intressant detalj om Greger som ju även är en utböling, en ummikko. Åtskilliga framhöll då genast att en sydlänning, ummikko och enbart ingift person framför allt skulle hålla sin stora trut medan släktens angelägenheter dryftades... Bisittaren, en pensionerad tullare, bad att få en reservation införd i protokollet. Enligt hans visserligen ringa, men i högsta grad opartiska uppfattning hade föregående talare inte beaktat tillägget på lösbladet, tredje stycket, om södra Sveriges ondska och syndfullhet (sid )

10 10 Greger hade en annan märkvärdig förmåga. Han kunde tornedalsfinska. Som skåning hade alla tagit för givet att han var en ummikko, alltså okunnig i ärans och hjältarnas modersmål, men nu kom bekräftelser från flera oberoende källor. Gubbar och gummor försäkrade att de haft långa givande samtal på meän kieli med denne skorrande utböling. (sid. 148) Det mesta som är dåligt kommer också från södra Sverige. Detta berättar speciellt farfadern då de sitter i bastun under Mattis farbrors bröllop, men även Matti har en egen ståndpunkt i det hela, detta trots att mycket gott (alla nymodigheter, musiken osv.) också kommer söderifrån. Morgonsamlingarnas syfte var högtravande, att under tjugo minuter varje fredagsmorgon fösa ihop högstadiet för att ingjuta moral, höja den andliga nivån och stärka sammanhållningen på skolan. Det var förmodligen en idé från södra Sverige som spritt sig hit via någon rektorskonferens men som med tiden mest kommit att likna ett seura, ett bönemöte. (sid. 197) Det förekommer också att Matti generaliserar alla som inte är från Pajalatrakten vi alla andra. Sedan gick han över till blues och låtsades sjunga som en neger, vilket ju var enkelt eftersom han var skåning. (sid. 151) Även i Mattis släkt får man bevis på hur viktig släkten är. Man skryter alltid då man kommer åt hur bra vi är. Detta händer flere gånger under Mattis farbrors bröllop, då främst för att reta upp dem, dvs. den ingiftas släkt: Raskt lutade jag mig bakåt och sköljde i mig allt, som medicin ungefär... Och farsan såg elak ut men insåg att det var för sent, medan bröderna sa att nog är grabben släkt med oss alltid. Sedan började de skryta över våran släkts oerhörda sprittålighet...därefter kom samtalet in på våran släkts rent otroliga förmåga till fysiskt arbete...sedan sa han att slagsmål var vanskliga och slumpartade som styrkemätare, men att armbrytning alltid gav ett snabbt och pålitligt resultat... Redan från början syntes att det skulle bli en oviss strid... Bröderna trängde sig nära, gapade och skrek. Det gällde släktens ära, hedern, stoltheten, det gällde att en gång för alla sätta sig i respekt hos den ingifta flocken (sid ) I och med att Niilas farmor dör får pojkarna även stifta bekantskap med folk från andra länder. Under festen efter begravningen börjar pojkarna prata med ett tvillingpar från USA. Tvillingarna har även med sig en skiva som gåva åt Niila. Nu kommer det för första gången fram att även Matti har ganska starka förutfattade meningar, som dock inte stör kommunikationen: Han höjde skivan och luktade på plasten, höll sedan upp den mot vårsolen så spåren glittrade. Tvillingarna sneglade på varandra och log. Inom sig höll de redan på att formulera storyn om möten med urbefolkningen som de skulle dra för kompisarna i Missouri när de satt på hamburgerfiket och sörplade cola. (sid. 63)

11 11 Matti hör inte till de som först kommer in i puberteten i tonåren, därför upplever han en liten chock då hans goda kompisar plötsligt är helt annorlunda. Han blir rädd för förändringen, rädd för den nya kulturen: Det var nu på mellanstadiet som en handfull av grabbarna i klassen började snusa... Det började gå berättelser om sådana som knullat. Vi pojkar som var senare utvecklade eller bara rent allmänt blygare såg förfärade på. Förändringen kom så plötsligt. Samma gamla vanliga kompisar var nu påtända av snus och hormoner. Som knarkare ungefär, grälsjuka, oberäkneliga. Instinktivt drog vi oss undan. (sid. 86) Mobbning är något som Matti också får vara med om. Igen är det en tudelning, men denhär gången ser Matti sig som en outsider, han är varken den som mobbar eller den som blir mobbad. Han ställer sig dock mer på de mobbades sida, intressant är också att han på samma gång får in ännu en aspekt: de oberörda betraktarna: Det var på högstadiet som mobbningen brutit ut på allvar. Pajala Centralskola var den här tiden en hemsk plats att hamna på om man stack ut på fel sätt. Man kunde trott annat om man kom utifrån. En glesbygdsskola i en stillsam by... Sanningen var att det fanns farliga elever... Mobbarna gick på vittringen. de kände direkt när någon var annorlunda, de plockade ut enstöringarna, de konstnärliga, de alltför intelligenta. Det som nästan går hand i hand med mobbningen är gängbildningen och dispyterna mellan dem. Även detta är Matti med om, och än en gång har vi en tudelning: vårt gäng de andra: Ju äldre man blev, desto bättre började man fatta hur Pajala fungerade. Hela byn visade sig bestå av olika bydelar... Varje område hade sitt grabbgäng och sina ledare. Mellan gängen rådde alltifrån vänlig samarbetsanda, konkurrens, vapenskrammel eller öppet krig, beroende på tidpunkten. En ömtålig maktbalans om man så säger. Ibland gick två områden ihop mot ett tredje. Ibland var det alla mot alla (sid ) Det tydligaste tecknet, enligt Matti själv, på att han blivit vuxen är då hans far berättar om sin släkt för honom: Det finns två släkter i kommunen som gjort oss mycket illa, och som du i all framtid måste hata. I det ena fallet bottnar det i en menedsrättegång 1929, i det andra gäller det några myrslåtterrättigheter som en granne lurade till sig av din farmors far 1902, och båda dessa oförrätter skall hämnas med alla medel så fort du får en möjlighet...han nämnde släkternas namn, och redogjorde noga för deras olika sidogrenar och ingiften...han övergick nu till information av mer allmän karaktär... vilka som varit strejkbrytare under vägstrejken 1931 och flottningsstrejken... Det blev ett vimmel av släkter att hålla reda på och ytterligare ett antal av mina skolkamrater belv inblandade... Hela Tornedalen tycktes förändras inför mina ögon. Bygden fylldes av små osynliga metrevar som spred ut sig kors och tvärs bland mänskorna. En stark och mäktig spindelväv av hat åtrå, rädslor, minnen... Det var starkt, det var vackert, det skrämde mig. jag hade varit ett barn, och nu lärde farsan mig att se. Rötter, kultur, fan vet vad det kunde kallas, men det var mitt. (sid ) Det jag tycker här är intressant är att Matti påstår att hans ögon öppnas. Han börjar se på sin omgivning med andra ögon. Illman (FT 7/2001) pratar om ett värdeminne, som är det perspektiv ur vilket vi alltid betraktar människor från andra religioner och kulturer. I religionernas heliga texter, i deras traditioner, riter och myter manifesteras grundläggande värderingar och attityder som vuxit fram under seklens gång. Detta gäller alltså även för dem som inte är djupt religiösa. Enligt texten får ju Matti en helt annan syn på sitt samhälle. Han

12 12 får nya värderingar och nya attityder som enligt sin far skall hädanefter vara mycket grundläggande. Är alltså värdeminne något som även senare kan inläras och inte enbart sitter i ryggmärgen? Om fallet ovan kan räknas som ett exempel, tycker jag att detta är helt möjligt. Matti berättar också om en av de viktigaste sakerna i manligt beteende. Detta manliga beteende är ju en sorts tradition, och som Matti säger i citatet nedan, krävs det både lång inlärning och är väldigt svårt för män söderifrån att förstå. Detta tycker jag att är mer typiskt exempel på något som jag vill hålla till samma värdeminne. I början diskuterade jag ofta med Niila om vårt rockspelande kunde anses vara knapsu. Ordet är tornedalsfinskt och betyder kärringaktigt, alltså något som bara kvinnor håller på med. Man kan säga att mansrollen i Tornedalen går ut på en enda sak. Att inte vara knapsu. Det låter enkelt och självklart, men det hela kompliceras av olika spelregler som det ofta tar tiotals år att lära sig, något som särskilt inflyttade män från södra Sverige kan få erfara. (sid. 203) 5. Slutord Matti kommer från ett väldigt multikulturellt samhälle. Vilket till en början kan vara svårt att förstå då det är frågan om en liten by i norra Norrland. Man skulle tycka att kulturen på en sådan plats verkligen skulle vara ensidig. Så är dock inte fallet. För det första spelar religionen en stor roll i samhället, inte bara traditionsmässigt och i sättet att tänka utan i det alldagliga livet. Religionen bidrar till förutfattade meningar och traditionerna sitter djupt i själen, detta kan vara ett hinder för en god kommunikation. Matti visar dock, tack vare en stor öppenhet och tolerans att detta inte är något oöverkomligt. Matti försöker t om förstå den väldigt stränge fadern. För det andra har Matti språkproblemet att behandla; hemma pratas det svenska, men många släktingar är finskspråkiga, dessutom pratar han, åtminstone till en början, esperanto med Niila. Även det att någon inte diskuterar, eller ger svar kan vara minst lika svårt som dåliga språkkunskaper. Språket är naturligtvis av stor betydelse, men jag tycker att Matti och Niila visar på en mycket god kommunikation även utan språk. Matti kan sätta sig in i Niilas situation eftersom där finns en stor öppenhet och framför allt en vilja att förstå. Dessutom kan Matti sätta sig på samma nivå som Niila trots saknaden av ett muntligt språk. Mänskan dras till det som är annorlunda. Hon är av en nyfiken natur, som både kan vara gott och ont. Man kan ibland gå för långt i sin nyfikenhet och vetgirighet och därför låsa sig och inte kunna kommunicera. Detta är vad som hände i kyrkan då den mörkhyade höll predikan.

13 13 Geografin får också en viktig roll. Samtidigt som man är stolt över att vara Pajalabo är man lite orolig över vad de andra tycker om en och dessutom föraktar man det som kommer söderifrån. Just beroende på att samhället är så litet håller alla reda på varandra och alla som på något sätt skiljer sig från mängden blir antingen mobbade eller förkastade. Det är viktigt att man uppfyller sin roll och beter sig som de andra, ett gott exempel är att män inte får vara knapsu. Detta tyder på en stark tudelning. Vi skall alla vara likadana, medan de får vara hur de vill, men vi godkänner dem inte heller. Det var starkt, det var vackert, det skrämde mig. Jag hade varit ett barn, och nu lärde mig farsan att se. Rötter, kultur, fan vet vad det kunde kallas, men det var mitt Litteraturförteckning: Primär källa: Niemi, Mikael: Populärmusik från Vittula, 2000, Norstedts Förlag, Stockholm Sekundära källor: Illman, Ruth: I arbetets tecken, Finsk Tidskrift 7/2001 Nynäs, Peter: Bakom Guds rygg, 2001

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Kulturmöten och kulturkrockar

Kulturmöten och kulturkrockar Kulturmöten och kulturkrockar Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man kommer från olika länder, har skilda religiösa tillhörigheter eller ingår i olika intressegrupperingar.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer