Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem"

Transkript

1 ådlösa rvakade tem rådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

2 PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 SPECIFIKATIONER Funktionell Trådlös Elektrisk Kommunikation Fysiska egenskaper Kringutrustning och tillbehörsenheter INSTALLATION Välja monteringsplats ,2 Montera enheten... 9 Öppna centralapparaten och konsolmontering Stäng manövercentralapparaten ,3 Strömförsörjning av apparaten Isättning av reservbatteri Anslut till telefonlinjen ,5 Systemplanering & Programmering ,6 Utbyggnadsmoduler GSM-installation PGM-5 Installation Årlig systemkontroll PROGRAMMERAD Allmänna riktlinjer Öppna installatörsmenyn Menyn alternativt Installatörsläge Programmerar användarinställningar Navigation Tillstånd och användarkoder Inställning av ny installatörskod Ställa in masterinstallatörskoden Ställa in användarkoder Aktivera användartillstånd för tillgång för installatör Konfigurera tillstånd för återställning av system efter larmhändelse Konfigurera en överfallskod Sektioner/enheter Allmänna riktlinjer Lägga till en trådlös enhet Lägga till fasta sektioner Radera en enhet Modifiera en enhet Utbyte av en enhet Definiera standarder Sirenkonfiguration Konfigurera hur länge sirenen får fungera Aktivera den interna sirenen Konfigurera perioden för aktivering av strobljuset Aktivera sirenaktivering vid linjefel Konfigurera händelserapport Allmänt Ställ in rapport för kommunikatorer Konfigurera händelserapportera till kontrollcentral Konfigurera händelserapport till användare Konfigurera visuell verifiering (rörelsekamera) Konfigurera säkerhetssystem Konfigurera verifiera larm Konfigurera larmblockering Aktivera övervakning av aktivitet hemma Konfigurera tid för annullering av larm Konfigurera gränsperiod för strömbortfall Konfigurera avbryt larm Konfigurera ett bekräftat larm Aktivera larm vid upptäckt av störd eller saknad enhet Konfigurera störningsdetektering Konfigurera oavsett om en saknad enhet orsakar systemet att bli "INTE KLAR" 64 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 1

3 8.11 Konfigurera tidsperioden för vilken en enhet anses saknad På/Avlarmningsalternativ och In/Utpasseringsfördröjning Konfigurera utpasseringslägen Konfigurera tidsintervall för utpasseringsfördröjning Konfigurera tidsintervall för utpasseringsfördröjning Aktivera snabbpålarmning Konfigurera förbikoppling av sektioner Konfigurera aktivering av ett överfallslarm Aktivera pålarmning med närvarokontroll Anpassa användargränssnitt Aktivera feltoner Aktivera summertoner Aktivera bakgrundsbelysningen Konfigurera frånkopplingsalternativet Konfigurera skärmsläckarval Aktivera påminnelse Aktivera uppmärksamma handsändare med svagt batteri DEFINERA ANPASSADE PLATSER KONFIGURERA UTDATAPARAMETRAR Inledande instruktioner Definiera PGM Konfigurera fjärrstyrd programmering av åtkomstbehörighet DIAGNOSTISKA TESTER Testa enheter Testa alla enheter Testa en enhet Visar signalstyrka för alla enheter Visar signalstyrka för RF-enheter GPRS Kommunikationstest SKÖTSEL Hantera systemproblem ,2 Nedmontering av centralapparaten ,3 Ersätta reservbatteriet ,4 Ersätta säkring ,5 Ersätta/Omplacering av detektorer Återställa fabriksstandarder Visa serienummer LÄSA HÄNDELSELOGGEN Läsa händelseloggen Radera och avsluta händelseloggen APPENDIX A. Placering av detektorer och sändare A1. Plan för driftsättning av detektorer A Lista över handsändare A3. Lista över nödlägessändare A Lista över andra typer av sändare APPENDIX B. Händelsekoder B1. Kontakt-ID Händelsekoder B SIA Händelsekoder B3. 4/2 Händelsekoder B Att förstå dataformatet för Scancomrapportering APPENDIX C. ordlista APPENDIX D. FABRIKSINSTÄLLDA OCH PROGRAMMERADE DEFINITIONER AV SEKTIONER RINGA SERVER FÖR UPPLADDNING/NEDLADDNING D PowerMaster-10 Installatörsmanual

4 MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN PowerMaster-10 centralapparat levereras med 2 st manualer: Installatörsmanual (denna manual) används av systeminstallatören under systeminstallation och konfiguration Användarmanual - används av systeminstallatör under systeminstallation och konfiguration, men också för huvudanvändaren av systemet när installationen är avslutad. Lämna över denna manual till systemets huvudanvändare. Dessutom kommer varje enhet med sina egna installationsinstruktioner (både fysisk installation och dess PowerMaster-10 konfigurationsalternativ). Appendix A.1 och A.2 i installatörsmanualn hjälper dig förbereda en installationsplan. Överväg att fylla i formulären - ditt jobb kommer att bli mycket lättare och förvirring kommer att förhindras. Detta hjälper dig också att skapa en ritning över detektorer och sändare som måste sättas upp för det speciella användningsområdet. Vi rekommenderar att du ställer in tid och datum vid programmeringstillfället, även om det normalt är en användaruppgift. Installatören har tillgång till Användarinställningar från installatörsmenyn eller genom användarmenyn (se Användarmanualen avsnitt 2). När programmeringen avslutats, fortsätter du med installationen av systemet enligt Installationsinstruktioner. För PSTN-system bör du kontrollera att larmsystemet kan utnyttja telefonlinjen för att snabbt kunna tillhandahålla rapporter, även i fall där telefonlinjen används när larm inträffar. Var medveten om andra telefontjänster som ADSL. Om ADSL finns måste du installera ett filter. Vi föreslår ADSL-larmfiltret Z- A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies, eller likvärdigt. Detta filter kan enkelt pluggas in i RJ-31Xuttaget och tillåter larmrapportering utan att internetuppkopplingen avbryts. Utlåtande om överensstämmelse Härmed intygar Visonic-gruppen att PowerG seriens centrala enheter och tillbehör är utformade att uppfylla: US-standarder: USA: (FCC) CFR 47 del 15 och del 68 Canada standarder: RSS 210 Europeiska CE-standarder PowerMaster-10 är kompatibel med RTTE krav - direktiv 1999/5/EG av Europaparlamentets och rådet den 9 mars Enligt den europeiska standarden EN , är PowerMaster-10 säkerhetsklassificering 2 - "låg till medelhög risk" och miljöklassning är II - "inomhus allmän" och strömförsörjningen typ A. EN GSM-standarder: Europa: Uppfyller CE-normer 3GPP TS 51,010-1, EN , EN USA: CFR 47 Del 22 (GSM850) och Del 24 (GSM 1900). EMC-standard: CFR 47 Del 15 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 3

5 1. INTRODUKTION Denna handbok avser PowerMaster-10 v och högre. De mest uppdaterade manualerna kan laddas ner från Visonic webbplats PowerMaster-10 är en användar- och installatörvänlig, 30-sektion fullt övervakad trådlös kontrollsystem baserat på Visonic's nya revolutionerande PowerG Två-vägs, Time Division Multiple Access (TDMA) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) trådlös teknik Systemet är utformat att fungera på ett tilltalande sätt för användaren och erbjuder även funktioner som gör installationen enklare än någonsin: Snabb och enkel installation och på-plats diagnostik: Välja den perfekta platsen att installera en trådlös enhet eller testa den i ett senare skede kan vara mycket påfrestande och frustrerande. Med PowerMaster-10 finns det ingen anledning att springa fram och tillbaka till centralapparaten för att läsa link quality då PowerG-enheter har en quality link indikator inbyggd i själva enheten som väljer det idealiska läget snabbt och enkelt utan att använda centralapparaten. Se kapitel 3. Snabb och enkel på plats och fjärrkonfiguration av sensorer och kringutrustning: PowerMaster-10 enheter (sensorer, PIR-kameror, sirener, knappsats mm) kan konfigureras från centralapparaten eller fjärrprogrammeras. Detta sparar tid eftersom det inte är nödvändigt att resa till installationsplatsen, klättra på stegar och öppna enheter. Se kapitel Kostnadsbesparande avancerad fjärrdiagnostik och gångtest: Många av de problem som är förknippade med trådlösa system beror på osynliga RF-fenomen, såsom störningar, förändringar i lokalerna och instabil link quality. Att ha ett professionellt diagnostiskt verktyg i RF-nätverket är avgörande för kostnadsbesparande underhåll av trådlösa larmsystem. PowerMaster-10 genomför kontinuerliga diagnostiska test på RF-miljön och störningar på platsen och ger dig (lokalt och på distans) med relevant information som hjälper dig att förstå och lösa problem. Dessutom har PowerMaster-10 en fjärrkontroll med realtidstest och gångtest av systemsensorer och kringutrustning - du sparar tid och pengar genom att inte behöva besöka platsen. Se kapitel 5. Huvudsakliga fördelar och funktioner: Tvåvägskommunikation garanterar att inga larm går förlorade. Flera kanaler (upp till 50) och Frequency Hopping teknik övervinner störningar till trådlös kommunikation Sändningsräckvidd är vida större än industristandard (2000m, 6000ft) så reläfria installationer även i stora lokaler Meddelandekollisioner elimineras genom att använda samma tekniker som används i WiMAX, GSM och Bluetooth Enheterna startar dynamiskt och slutar använda tillgängliga relästationer efter behov Med smart mekanism kan bredvidliggande system samexistera utan att störa varandra Kort keep-alive-period ger tillförlitlig övervakning vid försök till vandalism eller enhetsfel Kommunikation skyddas av den beprövade AES-128 krypteringsalgoritmen för att skydda mot sofistikerade inkräktare Tvåvägskommunikation eliminerar all onödig återöverföring 5-8 års batterilivslängd för all kringutrustning* Minimal strömförbrukning och "luftförorening" tack vare: - Adaptiv sändningseffekt som bestäms enligt graden av RF-störningar - Enheter ändrar dynamiskt trådlös signal routing för att utnyttja den mest tillförlitliga kommunikationsvägen tillgänglig Alla enheter konfigureras från centralapparaten - ingen hårdvaruströmbrytare och inget behov att återöppna kringutrustning som stängts 7-siffrig kod på varje enhet används för enkel lokal- eller fjärrinlärning Konfigurationsmallar kan konfigurera enheterna kollektivt istället för individuellt Specialknapp på varje enhet förhindrar RF-aktivitet från att störa inlärningsprocesser Trådlös signalkvalitetsbeteckning synlig på alla enheter - gör det möjligt att välja den idealiska platsen för installation utan att behöva se eller höra centralapparaten vid montering av kringutrustning Kraftfullt diagnostiskt verktyg visar RF link quality för att visa plötsliga problem och för att verifiera installation i husinstallation. 4 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

6 Granska och/eller ändra konfiguration och status för all kringutrustning på håll Initiera fjärrstyrt gångtest med hjälp från någon i huset Fjärrdiagnostik av trådlös signalkvalitet för all kringutrustning - mäter alla trådlösa anslutningar och rapporterar tillbaka Systemarkitektur: D PowerMaster-10 Installatörsmanual 5

7 SPECIFIKATIONER 1 Funktionell Sektioner Krav för fast anslutna sektioner 28 trådlösa, 1 fast ansluten. 2 k E.O.L motstånd (max. kabelmotstånd 220 Installatör och användarkoder 1 masterinstallatör (standard 9999)* 1 installatör (standard 8888)* 1 masteranvändare, nr (standard 1111) Användare nr. 2-8 * Koder får inte vara identiska Kontrollfunktioner - Integral knappsats, trådlösa handsändare och knappsatser - SMS-kommandon via valfri GSM/GPRS -modul. - Fjärrtelefon. Obs: För SIA CP-01 komplians, när man använder KF-234 PG2 måste också en extern siren användas. Display En rad, bakgrundsbelyst 16-stora tecken LCD. Alternativ för tillkoppling BORTA, HEMMA, BORTA-OMEDELBART, HEMMA-OMEDELBART, NÄRVAROKONTROLL, FORCERAD, FÖRBIKOPPLING. Larmtyper Tyst larm, personligt nödlägeslarm, inbrotts- och brandlarm. Sirensignaler Kontinuerlig (inbrott/24 timmars/panik); trippel puls paus trippel puls... (brand). Siren (klocka) avbrott Programmerbar (standard 4 min.) Inbyggt sirenljud Minst 85 dba vid 3m) Övervakning Programmerbar tidsram för inaktivitetsalert Specialfunktioner - Sektioner för klockringning - Diagnostiskt test och händelselogg. - Lokal- och fjärrprogrammering via telefon- och GSM/GPRS-uppkoppling. - Tillkalla hjälp genom en nödlägessändare. - Övervakning av äldre personer, fysiskt handikappade och sjuka. Datainsamling Larmminne, problem, händelselogg Realtidsklocka (RTC) Kontrollcentralapparaten håller och visar tid och datum. Denna funktion används också för loggfilen genom att ge datum och tid för varje händelse 2 Trådlös RF Nätverk PowerG - 2-vägs synkroniserad Frequency Hopping (TDMA/FHSS) Frekvensband (Mhz) Frekvenshopp Kodering AES D PowerMaster-10 Installatörsmanual

8 3 Elektrisk Extern AC/AC-adapter Intern AC/DC Strömförbrukning Backup av batteripaket Tid att ladda Valfri backup av batteripaket PGM 4 Kommunikation Kommunikation Inbyggt modem Dataöverföring till lokal dator Rapportdestinationer Alternativ för rapportformat Pulshastighet Meddelande till privata telefoner Ringdetektion Europa: 230VAC 50Hz, 9VAC 700mA. USA: 120VAC 60Hz, 9VAC 1000mA. Växla strömförsörjning: Ineffekt: V AC, 0.12 A Max. Uteffekt: 7.5V DC, 1.2A Max. Cirka. 70 ma standby, ma fullt bruk och vid larm. 8V 1300 mah, laddningsbart NiMH-batteri, P/N GP130AAM4YMX, tillverkat av GP eller likvärdigt Obs: För komplians med UL-standarder av batteribackup ska perioden överstiga 24 timmar och 12 timmar för CE-komplians. Varning! Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kasta bort använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner 80 % ( 13 tim) 8V 2200 mah, laddningsbart NiMH-batteri, p/n GP230AAHC4YMX, tillverkat av GP Aktuell utströmningspunkt till kontrollcentralapparaten GND 100 ma max. Max. extern DC spänning 30 VDC PSTN; GSM; GPRS; IP (för framtida användning) 300 baud, Bell 103-protokoll Via RS232 seriell port 2 Larmstationer, 4 privata telefoner SIA, Puls 4/2 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300 Hz, Kontakt ID, Scancom, SIA IP, Visonic PowerNet. 10, 20, 33 och 40 pps - programmerbart Ton Enheten stöder inte ringdetektion utan DC-spänning på telefonlinjer. 5 Fysiska egenskaper Funktionstemperatur Räckvidd Lagringsstemperatur Räckvidd Fuktighet Storlek Vikt Färg -10,00 till 48,89 (-10 till 49) -20,00 till 60,00 (-20 till 60) 85% relativ 30 C (86 F) 196 x 180 x 55 mm (7-5/8 x 7 x 2 in.) 658g (23 Oz) (med batteri) Vit D PowerMaster-10 Installatörsmanual 7

9 6 Kringutrustning och tillbehörsenheter Moduler Extra trådlösa enheter Trådlösa enheter och kringutrustning (*): (*) Visonic utvecklar för närvarande många fler enheter och kringutrustning som blir tillgängliga under GSM/GPRS, (för framtida användning) 30 detektorer, 8 handsändare, 8 knappsatser, 2 sirener, 4 relästationer Magnetkontakt: MC-302 PG2 Rörelsedetektor: Next PG2; Next K9 PG2 PIR Kameradetektorer: Next CAM PG2; Next CAM-k9 PG2 Rökdetektor: SMD-426 PG2/ SMD-427 PG2 Handsändare: KF-234 PG2 Knappsats: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (med närhetskort) Inomhussiren: SR-720 PG2 Utomhussiren: SR-730 PG2 Relästation: RP-610 PG2 8 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

10 3. INSTALLATION 3.1 Välja monteringsplats För att garantera bästa möjliga monteringsplats av PowerMaster-10 centralapparat bör följande punkter beaktas: Montera systemet ungefär i mitten av installationsplatsen mellan alla sändare I närheten av en AC-källa och en telefonlinjeanslutning (om PSTN används) Långt från störningskällor, såsom: Elektriskt brus och starka elektromagnetiska källor, t.ex. datorer, TV, strömledare, trådlösa telefoner, dimmers etc. Stora metallföremål (som metalldörrar och metallskåp) Obs: Vi rekommenderar ett avstånd på minst 1 meter. Kontrollera att signalmottagningsnivån för varje sändares signal, visas under Diagnostik test för PowerMaster-10, är "stark" eller "god". Larmet kan höras under läget HEMMA. Trådlösa magnetkontakter skall installeras i vertikalt läge och så högt upp dörren eller fönstret som möjligt. Trådlösa detektorer bör installeras på den höjd som anges i deras Installationsinstruktioner Relästationer ska placeras högt på väggen mittemellan sändare och kontrollcentralapparaten. VARNING! För att följa FCC och IC strålningsbestämmelser överensstämmelse bör kontrollcentralapparaten placeras på ett avstånd på minst 20 cm från personer under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte placeras vid eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. 3,2 Montera enheten Nödvändiga verktyg: Philips skruvmejsel # PowerMaster-10 monteringsprocess visas i figur 3,1-3, D PowerMaster-10 Installatörsmanual 9

11 Öppna centralapparaten och konsolmontering A 1 B 3 A A 4 5 A. Monteringsyta B. Bakre del Montera enheten: 1. Lossa skruvarna Ta av frontkåpan 3. Markera 4 borrhål på monteringsytan Borra 4 hål och sätt in pluggen 5. Fäst den bakre delen med 4 skruvar Figur 3.1 Montering av bakdelen VARNING! När du ansluter SIREN & SEKTION-terminaler på plats, se till att anpassa dem noga med stiften på kretskortet. Feljusterade eller omvänd isättning av poler kan skada inre PowerMaster-10 kretsar! 10 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

12 Stäng manövercentralapparaten Slutgiltig stängning av kontrollcentralapparaten visas nedan. 1 Stänga centralapparaten: 1. Stäng frontkåpan Dra åt skruvarna Figur 3,2 - Slutgiltig stängning 3,3 Strömförsörjning av apparaten Kortvarigt ansluta PowerMaster-10 till elnätet (se figur 3,3). Alternativt kan du starta med hjälp av reservbatteriet, enligt figur 3,3. Ignorera meddelanden om eventuella problem, som beror på batteribrist eller fel på telefonanslutningen. För Europa säkerhet komplians: a. Modellen skall installeras enligt den lokala elektriska koden. b. Strömbrytaren ska vara lättåtkomlig. c. Graderingen för den externa strömbrytaren ska vara 16A eller mindre. d. Kablarna för AC-nätanslutning ska ha en total diameter på 13mm och 16mm. Hänvisa till figur 4,3 "Strömkabelanslutning". Isättning av reservbatteri Anslut batteriet så som visas i nästa bild. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 11

13 1 1. Batteriisättning Anslut batteriet Figur 3.3 Anslut strömmen till kontrollcentralapparaten Anslut till telefonlinjen TELEFONLEDNING Anslut telefonkabeln till SET-kontakten och telefonsladden till LINE-anslutning (via önskad kabelingång). Obs: Telefonkabeln inte vara längre än 3 meter. C A. STÄLL IN B. LINJE C. Vägguttag A B 12 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

14 TELEFONLEDNING I NORDAMERIKA A B C E F G H D I RJ-31X F G E J H K A. STÄLL IN G. Grön B. LINJE H. Brun C. RJ-31X-sladd I. RJ-31X-uttag D. 8-position RJ-31X stickpropp J. Linje från gata E. Grå K. Hemtelefoner F. Röd Fig. 3,4 - Telefonledningar Denna utrustning är avsedd att anslutas till telenätet med hjälp av RJ11-kontakt som överensstämmer med part 68 regler och krav som antagits av ACTA och korrekt installerad RJ31X kontakt. Se ritning nedan för detaljer. I fall där RJ31X inte är tillgänglig (kontakta ditt telefonbolag eller en kvalificerad installatör) telefonlinjen bör anslutas till PowerMaster-10- enheten först och sedan bör all annan hemutrustning anslutas till PowerMaster-10 "Telefon" uttag. Kundplacerad utrustning och ledningar A D F H J B E C E I H G E A. Nättjänsters anläggningar F. Larmutrustning B. Telefonlinje G. Telefonsvarare C. Nätverkgränspunkt H. Oanvänt RJ-11-uttag D. RJ-31X-uttag I. Fax E. Telefon J. Dator Obs: REN används för att fastställa antalet enheter som kan anslutas till en telefonlinje. För många REN på en telefonlinje kan medföra att enheterna inte ringer vid ett inkommande samtal. I de flesta men inte alla områden, bör antalet REN inte överstiga fem (5,0). För att vara säker på hur många enheter som kan anslutas till en linje som bestäms av det totala antalet REN, kontakta det lokala telefonbolaget. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 13

15 Anslutning till telefonföretag med myntautomat är förbjudet. Anslutning till festlinjer är föremål för respektive stats taxa. Installatören måste kontrollera att telefonlinjen är intakt. Var medveten om andra telefontjänster som ADSL. Om ADSL finns måste du installera ett filter. Vi föreslår ADSL-larmfiltret Z-A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies, eller likvärdigt. Detta filter kan enkelt pluggas in i RJ-31X-uttaget och tillåter larmrapportering utan att internetuppkopplingen avbryts. 3,5 Systemplanering & Programmering Det lönar sig att planera - använd tabellerna i bilagorna A och B i slutet av denna guide för att registrera avsedd placering av varje detektor, hållare och uppgift för varje sändare. Samla ihop samtliga sändare och detektorer som används i systemet och markera var och en i enlighet med din utplaceringsplan. Programmera systemet nu, före montering, enligt anvisningarna i planeringsavsnittet. 3,6 Utbyggnadsmoduler GSM-installation Den interna GSM 350-modulen gör det möjligt för PowerMaster-10 systemet att fungera över ett GSM/GPRS mobilnät (för ytterligare information, se GSM 350 Instruktioner PG2 installation). GSM-modemets automatiska detektionsfunktion möjliggör automatisk registrering av GSM-modemet i PowerMaster-10 centralapparatens minne. GSM-modemets automatiska detektion aktiveras på ett av två sätt: efter sabotageåterställning eller efter omstart (starta om eller efter att du lämnat installatörsmenyn). Detta orsakar PowerMaster-10 att automatiskt skanna GSM COMs portar för att hitta GSM-modemet. Utifall att GSM-modemets automatiska detektionsfunktion misslyckas och modemet tidigare registrerades i PowerMaster-10. G2 centralapparat, meddelandet Cel Rmvd Cnfrm kommer att visas. Detta meddelande kommer att försvinna från skärmen endast efter att användaren trycker på knappen. Modemet anses då inte vara registrerat och inget felmeddelande från GSM kommer att visas. Obs: Ett meddelande visas endast när PowerMaster-10 larmsystem avaktiveras. Koppla in och fäst GSM-modulen som i Firgur 3.5. A. GSM B. Främre del A B Fig 3,5 - Valfri montering av GSM-modul 14 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

16 Sätt in SIM-kortet i GSM-modulen (se Fig 3.6). 1. Skjut bort det över locket. Öppna locket 3. Passa SIM-kortet i locket (obs lockets plats) Skjut SIM-kortet in i locket 5.Rotera locket för att stänga 6.Lås locket för att stänga VIKTIGT! Sätt inte i eller ta bort SIM-kortet när kontrollcentralapparaten drivs av nätström eller batteri Fig. 3,6 Sätt in SIM-kort D PowerMaster-10 Installatörsmanual 15

17 3.7 PGM-5 Installation PGM-5 är en utgångsgränssnittmodul utformad för att ge larm, problem och statussignaler till externa enheter såsom trådlösa övervakningssändare med lång räckvidd, CCTV-system, hem-automationssystem och LED paneler (för ytterligare detaljer se PGM-5 Installation Instruktioner). PGM-5 med 5 solida reläutkontaktgångar och är avsedd att användas som en plug-in intern tilläggsmodul med PowerMaster-10 centralapparat. Obs: PGM-5 kommer att vara aktiv endast om PGM-5 alternativet aktiverats i fabriksinställningen av kontrollcentralapparaten. Varning! Vid montering av PGM-5-modulen rekommenderar vi att dra kabeln som visas i Figur 3.7 för att förhindra störningar som kan uppstå om placerad för nära antennernas centralapparat. A E D B F C A. Främre enhet B. Bakre del C. PGM-5 Modul D. 2 skruvar för fastsättning av PGM-5 Modul E. Flatkabel F. Kabeldragning 3.8 Årlig systemkontroll Figure 3.7 PGM-5 modulmontering Obs: Detta system skall kontrolleras av en kvalificerad tekniker minst en gång var tredje (3) år (helst varje år). Den årliga systemkontrollen är utformad för att garantera korrekt drift av larmet genom att utföra följande kontroller: Periodisk test På- och avlarmningsfunktion Inga problemmeddelanden visas på centralapparat Klockan visar rätt tid Rapporterar: genererar en händelse som skall skickas till centralstationen och till användaren. 16 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

18 PROGRAMMERAD 1 Allmänna riktlinjer Vi rekommenderar att programmera PowerMaster-10 på arbetsbänken innan utrustningen monteras. Driftspänning kan erhållas från reservbatteriet eller från nätaggregatet. 2 Öppna installatörsmenyn Följande procedur beskriver hur du går in i installatörsmenyn. Öppna installatörsmenyn 1. KLAR 00:00 Kontrollera att systemet är avaktiverat och tryck på knappen upprepade gånger tills skärmen PowerMaster-10 visar "INSTALLATÖRSLÄGE". INSTALLATÖRLÄGE ANGE KOD: 3. KOD Ange din installatörskod. 01:INSTALLERA eller Tryck på eller knappen upprepade gånger tills skärmen visar önskat inställningsalternativ, till exempel, "SEKTIONER/ENHETER". 02:SEKTIONER/ENHE Du kan programmera en annan meny eller trycka på eller knapparna för att ta dig till "<OK> ATT AVSLUTA". Menyn alternativt Installatörsläge Klicka på knappen tills skärmen visar önskat inställningsalternativ och tryck därefter på knappen. 01:INSTALLERA Använd för att programmerainstallatörkod och Masterinstallatörkoden. Se avsnitt 1 02:SEKTIONER/ENH 03:KONTROLLPANEL Använd för att Lägga till, Ta bort, Konfigurera, Ersätta och Konfigurera enheter och även för att definiera din personliga uppsättning av Standarder för enhetskonfiguration. se avsnitt 5. Använd för att definiera kontrollcentralapparatens parametrar. Se avsnitt 6, 8, 9 och :KOMMUNIKATION Använd för att definiera kontrollcentralapparatens kommunikationsparametrar. se avsnitt 4,7. 05:UTDATA Använd för att definiera PGM-utgång. se avsnitt 4,1 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 17

19 06:ANPASSA Använd för att anpassa sektionnamn. se avsnitt 4, DIAGNOSTIK 08:ANVÄNDARINSTÄ Använda för att testa och identifiera enheter och trådlös kommunikation link quality. Se kapitel 5. Används för att ange menyn ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR för att utföra användarinställningar. se avsnitt 4, 09:FABRIKSINSTÄL Används för att återupprätta centralapparat till fabriksinställningar. se avsnitt 7,6.. 10:SERIENUMMER Används för att läsa serienumret på kontrollcentralapparaten. se avsnitt 7,7. 11:STARTA UL/DL Används för att initiera upp/nedladdningsprocessen. Se kapitel 6. <OK> ATT AVSLUTA Återgår till alternativ ett Använd för att lämna menyn INSTALLATÖRLÄGE tillbaka till huvudmenyn. se avsnitt 4,3. Programmerar användarinställningar Detta läge ger dig en inkörsport till användarfunktionerna genom den normala menyn för användarprogrammering. Öppna Användarinställningar menyn ANVÄNDARINSTÄLLNI Se PowerMaster-10 Användarmanualen för närmare detaljer. Att trycka på knapparna upprepade gånger under proceduren tar dig upp en nivå för varje klick. Att trycka på knappen tar dig till <OK> ATT AVSLUTA. Varning! Om systemet inte känner igen din installatörskod när du redan har programmerat systemets användarkoder, är det troligt att du har programmerat en användarkod som är identisk med installatörskoden. I såna fall går du in i användarmenyn och ändrar koden som är identisk med installatörskoden. På så sätt kommer systemet acceptera din installatörskod igen. 18 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

20 3 Navigation Med denna funktion kan du finjustera centralapparaten och anpassa dess egenskaper och uppförande till kraven hos den enskilde användaren. För att se alternativen inom centralapparatens menyer, tryck upprepat på eller knappen, tills önskat alternativ visas, tryck därefter på knappen. Du kommer främst att använda 5 knappar under programplaneringen: - för att gå ett steg framåt i en meny. - för att gå ett steg bakåt i en meny. - för åtkomst av relevant meny eller bekräfta data. - för att gå ett steg bakåt i en meny. - för att gå tillbaka till läget "OK ATT AVSLUTA". De ljud du hör under programmeringen är följande: - Ett pip, hörs när en knapp trycks in. - Dubbla pip, indikerar automatisk återgång till normalt driftläge (med timeout). - Glad melodi (- - - ), visar att en manöver genomförts. - Ledsen melodi ( ), visar ett felaktig drag eller avslag. Om du anger en ogiltig installatörskod 5 gånger i rad kommer centralapparaten automatiskt avaktiveras under 90 sekunder och meddelandet FEL LÖSENORD visas. 4 Tillstånd och användarkoder PowerMaster-10-system består av fyra kodnivåer enligt följande: Installatörskod: Genom att använda installatörskoden tillåter menyn ändring av installatörskoden. Masterinstallatörskod: Genom att använda masterinstallatörskoden tillåter menyn ändring av både masterinstallatörskoden och installatörskoden. Användarkod: Se PowerMaster-10 Användarguide Masteranvändarkod: Se PowerMaster-10 Användarguide Inte varje system innehåller en MASTERINSTALLATÖR-kod. I ett system med bara en INSTALLATÖRKOD, kan installatören använda alla funktioner i systemet. Följande åtgärder kan göras endast med hjälp av masterinstallatörskoden: Ändra masterinstallatörskod. Återställa PowerMaster-10 parametrar till standardparametrarna, Definierar specifika kommunikationsparametrar. Du förväntas använda denna kod endast en gång för uppstart, och ersätta den med en hemlig kod. Obs: För centralapparat med installatörskod och masterkod är följande funktioner tillgängliga bara om du angett koden för MASTERINSTALLATÖR: Programmerar alternativ för rapportering till mottagare eller kontrollcentral Programmerar alternativ för nedladdning och fjärrkommunikation med larmsystemet från PC eller hanteringssystem 1 Inställning av ny installatörskod För att ställa in en installatörskod utför de steg som visas nedan. När du blir ombedd att ange koden, skriver du in en 4-siffrig kod. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 19

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa ervakade stem rådlösa

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 4 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning Installationsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 3 2.3 Elektriska

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm... PowerMaxComplete Trådlöst larmsystem med full övervakning Installationshandbok 1. INLEDNING... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF-avsnittet... 3 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Safehouse Vista Användarmanual

Safehouse Vista Användarmanual Safehouse Vista Användarmanual Kameralarm Safehouse Vista. Manual för detaljerad information om larmets funktioner Säkra Larm i Sverige AB Innehållsförteckning 1 1. Översikt 2 1.1. Identifiering 2 1.2.

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Användarmanual PowerMaster-10

Användarmanual PowerMaster-10 sa kade kade sa kade sa kade sa Användarmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemegenskaper...

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Programmeringsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING 1.1 Grundläggande råd...2 1.2 Tillträde till Installationsmenyn...2 2. PROGRAMMERING NY INSTALLATÖRSKOD...3

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Rörelsesensor utomhus

Rörelsesensor utomhus Rörelsesensor utomhus Installationsmanual Rörelsesensor som känner av rörelser som detekteras utomhus. Rörelsesensor utomhus Art.nr.: 1875061 Rörelsesensor utomhus Rörelsesensorn utomhus är utormad ör

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Systemtest godkänd Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Ett kraftfullt och samtidigt okomplicerat inbrottslarm Ett kraftfullt inbrottslarm behöver

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarmanual för PowerMaxComplete

Användarmanual för PowerMaxComplete Användarmanual för PowerMaxComplete Snabbguide till de vanligaste åtgärderna för larmstyrning... 2 Kontaktlista... 2 Ljusindikeringssignaler... 2 Sirensignaler... 3 Praktiska tips för PowerMaxCompleteanvändare...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer