Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem"

Transkript

1 ådlösa rvakade tem rådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

2 PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 SPECIFIKATIONER Funktionell Trådlös Elektrisk Kommunikation Fysiska egenskaper Kringutrustning och tillbehörsenheter INSTALLATION Välja monteringsplats ,2 Montera enheten... 9 Öppna centralapparaten och konsolmontering Stäng manövercentralapparaten ,3 Strömförsörjning av apparaten Isättning av reservbatteri Anslut till telefonlinjen ,5 Systemplanering & Programmering ,6 Utbyggnadsmoduler GSM-installation PGM-5 Installation Årlig systemkontroll PROGRAMMERAD Allmänna riktlinjer Öppna installatörsmenyn Menyn alternativt Installatörsläge Programmerar användarinställningar Navigation Tillstånd och användarkoder Inställning av ny installatörskod Ställa in masterinstallatörskoden Ställa in användarkoder Aktivera användartillstånd för tillgång för installatör Konfigurera tillstånd för återställning av system efter larmhändelse Konfigurera en överfallskod Sektioner/enheter Allmänna riktlinjer Lägga till en trådlös enhet Lägga till fasta sektioner Radera en enhet Modifiera en enhet Utbyte av en enhet Definiera standarder Sirenkonfiguration Konfigurera hur länge sirenen får fungera Aktivera den interna sirenen Konfigurera perioden för aktivering av strobljuset Aktivera sirenaktivering vid linjefel Konfigurera händelserapport Allmänt Ställ in rapport för kommunikatorer Konfigurera händelserapportera till kontrollcentral Konfigurera händelserapport till användare Konfigurera visuell verifiering (rörelsekamera) Konfigurera säkerhetssystem Konfigurera verifiera larm Konfigurera larmblockering Aktivera övervakning av aktivitet hemma Konfigurera tid för annullering av larm Konfigurera gränsperiod för strömbortfall Konfigurera avbryt larm Konfigurera ett bekräftat larm Aktivera larm vid upptäckt av störd eller saknad enhet Konfigurera störningsdetektering Konfigurera oavsett om en saknad enhet orsakar systemet att bli "INTE KLAR" 64 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 1

3 8.11 Konfigurera tidsperioden för vilken en enhet anses saknad På/Avlarmningsalternativ och In/Utpasseringsfördröjning Konfigurera utpasseringslägen Konfigurera tidsintervall för utpasseringsfördröjning Konfigurera tidsintervall för utpasseringsfördröjning Aktivera snabbpålarmning Konfigurera förbikoppling av sektioner Konfigurera aktivering av ett överfallslarm Aktivera pålarmning med närvarokontroll Anpassa användargränssnitt Aktivera feltoner Aktivera summertoner Aktivera bakgrundsbelysningen Konfigurera frånkopplingsalternativet Konfigurera skärmsläckarval Aktivera påminnelse Aktivera uppmärksamma handsändare med svagt batteri DEFINERA ANPASSADE PLATSER KONFIGURERA UTDATAPARAMETRAR Inledande instruktioner Definiera PGM Konfigurera fjärrstyrd programmering av åtkomstbehörighet DIAGNOSTISKA TESTER Testa enheter Testa alla enheter Testa en enhet Visar signalstyrka för alla enheter Visar signalstyrka för RF-enheter GPRS Kommunikationstest SKÖTSEL Hantera systemproblem ,2 Nedmontering av centralapparaten ,3 Ersätta reservbatteriet ,4 Ersätta säkring ,5 Ersätta/Omplacering av detektorer Återställa fabriksstandarder Visa serienummer LÄSA HÄNDELSELOGGEN Läsa händelseloggen Radera och avsluta händelseloggen APPENDIX A. Placering av detektorer och sändare A1. Plan för driftsättning av detektorer A Lista över handsändare A3. Lista över nödlägessändare A Lista över andra typer av sändare APPENDIX B. Händelsekoder B1. Kontakt-ID Händelsekoder B SIA Händelsekoder B3. 4/2 Händelsekoder B Att förstå dataformatet för Scancomrapportering APPENDIX C. ordlista APPENDIX D. FABRIKSINSTÄLLDA OCH PROGRAMMERADE DEFINITIONER AV SEKTIONER RINGA SERVER FÖR UPPLADDNING/NEDLADDNING D PowerMaster-10 Installatörsmanual

4 MEDDELANDE TILL INSTALLATÖREN PowerMaster-10 centralapparat levereras med 2 st manualer: Installatörsmanual (denna manual) används av systeminstallatören under systeminstallation och konfiguration Användarmanual - används av systeminstallatör under systeminstallation och konfiguration, men också för huvudanvändaren av systemet när installationen är avslutad. Lämna över denna manual till systemets huvudanvändare. Dessutom kommer varje enhet med sina egna installationsinstruktioner (både fysisk installation och dess PowerMaster-10 konfigurationsalternativ). Appendix A.1 och A.2 i installatörsmanualn hjälper dig förbereda en installationsplan. Överväg att fylla i formulären - ditt jobb kommer att bli mycket lättare och förvirring kommer att förhindras. Detta hjälper dig också att skapa en ritning över detektorer och sändare som måste sättas upp för det speciella användningsområdet. Vi rekommenderar att du ställer in tid och datum vid programmeringstillfället, även om det normalt är en användaruppgift. Installatören har tillgång till Användarinställningar från installatörsmenyn eller genom användarmenyn (se Användarmanualen avsnitt 2). När programmeringen avslutats, fortsätter du med installationen av systemet enligt Installationsinstruktioner. För PSTN-system bör du kontrollera att larmsystemet kan utnyttja telefonlinjen för att snabbt kunna tillhandahålla rapporter, även i fall där telefonlinjen används när larm inträffar. Var medveten om andra telefontjänster som ADSL. Om ADSL finns måste du installera ett filter. Vi föreslår ADSL-larmfiltret Z- A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies, eller likvärdigt. Detta filter kan enkelt pluggas in i RJ-31Xuttaget och tillåter larmrapportering utan att internetuppkopplingen avbryts. Utlåtande om överensstämmelse Härmed intygar Visonic-gruppen att PowerG seriens centrala enheter och tillbehör är utformade att uppfylla: US-standarder: USA: (FCC) CFR 47 del 15 och del 68 Canada standarder: RSS 210 Europeiska CE-standarder PowerMaster-10 är kompatibel med RTTE krav - direktiv 1999/5/EG av Europaparlamentets och rådet den 9 mars Enligt den europeiska standarden EN , är PowerMaster-10 säkerhetsklassificering 2 - "låg till medelhög risk" och miljöklassning är II - "inomhus allmän" och strömförsörjningen typ A. EN GSM-standarder: Europa: Uppfyller CE-normer 3GPP TS 51,010-1, EN , EN USA: CFR 47 Del 22 (GSM850) och Del 24 (GSM 1900). EMC-standard: CFR 47 Del 15 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 3

5 1. INTRODUKTION Denna handbok avser PowerMaster-10 v och högre. De mest uppdaterade manualerna kan laddas ner från Visonic webbplats PowerMaster-10 är en användar- och installatörvänlig, 30-sektion fullt övervakad trådlös kontrollsystem baserat på Visonic's nya revolutionerande PowerG Två-vägs, Time Division Multiple Access (TDMA) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) trådlös teknik Systemet är utformat att fungera på ett tilltalande sätt för användaren och erbjuder även funktioner som gör installationen enklare än någonsin: Snabb och enkel installation och på-plats diagnostik: Välja den perfekta platsen att installera en trådlös enhet eller testa den i ett senare skede kan vara mycket påfrestande och frustrerande. Med PowerMaster-10 finns det ingen anledning att springa fram och tillbaka till centralapparaten för att läsa link quality då PowerG-enheter har en quality link indikator inbyggd i själva enheten som väljer det idealiska läget snabbt och enkelt utan att använda centralapparaten. Se kapitel 3. Snabb och enkel på plats och fjärrkonfiguration av sensorer och kringutrustning: PowerMaster-10 enheter (sensorer, PIR-kameror, sirener, knappsats mm) kan konfigureras från centralapparaten eller fjärrprogrammeras. Detta sparar tid eftersom det inte är nödvändigt att resa till installationsplatsen, klättra på stegar och öppna enheter. Se kapitel Kostnadsbesparande avancerad fjärrdiagnostik och gångtest: Många av de problem som är förknippade med trådlösa system beror på osynliga RF-fenomen, såsom störningar, förändringar i lokalerna och instabil link quality. Att ha ett professionellt diagnostiskt verktyg i RF-nätverket är avgörande för kostnadsbesparande underhåll av trådlösa larmsystem. PowerMaster-10 genomför kontinuerliga diagnostiska test på RF-miljön och störningar på platsen och ger dig (lokalt och på distans) med relevant information som hjälper dig att förstå och lösa problem. Dessutom har PowerMaster-10 en fjärrkontroll med realtidstest och gångtest av systemsensorer och kringutrustning - du sparar tid och pengar genom att inte behöva besöka platsen. Se kapitel 5. Huvudsakliga fördelar och funktioner: Tvåvägskommunikation garanterar att inga larm går förlorade. Flera kanaler (upp till 50) och Frequency Hopping teknik övervinner störningar till trådlös kommunikation Sändningsräckvidd är vida större än industristandard (2000m, 6000ft) så reläfria installationer även i stora lokaler Meddelandekollisioner elimineras genom att använda samma tekniker som används i WiMAX, GSM och Bluetooth Enheterna startar dynamiskt och slutar använda tillgängliga relästationer efter behov Med smart mekanism kan bredvidliggande system samexistera utan att störa varandra Kort keep-alive-period ger tillförlitlig övervakning vid försök till vandalism eller enhetsfel Kommunikation skyddas av den beprövade AES-128 krypteringsalgoritmen för att skydda mot sofistikerade inkräktare Tvåvägskommunikation eliminerar all onödig återöverföring 5-8 års batterilivslängd för all kringutrustning* Minimal strömförbrukning och "luftförorening" tack vare: - Adaptiv sändningseffekt som bestäms enligt graden av RF-störningar - Enheter ändrar dynamiskt trådlös signal routing för att utnyttja den mest tillförlitliga kommunikationsvägen tillgänglig Alla enheter konfigureras från centralapparaten - ingen hårdvaruströmbrytare och inget behov att återöppna kringutrustning som stängts 7-siffrig kod på varje enhet används för enkel lokal- eller fjärrinlärning Konfigurationsmallar kan konfigurera enheterna kollektivt istället för individuellt Specialknapp på varje enhet förhindrar RF-aktivitet från att störa inlärningsprocesser Trådlös signalkvalitetsbeteckning synlig på alla enheter - gör det möjligt att välja den idealiska platsen för installation utan att behöva se eller höra centralapparaten vid montering av kringutrustning Kraftfullt diagnostiskt verktyg visar RF link quality för att visa plötsliga problem och för att verifiera installation i husinstallation. 4 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

6 Granska och/eller ändra konfiguration och status för all kringutrustning på håll Initiera fjärrstyrt gångtest med hjälp från någon i huset Fjärrdiagnostik av trådlös signalkvalitet för all kringutrustning - mäter alla trådlösa anslutningar och rapporterar tillbaka Systemarkitektur: D PowerMaster-10 Installatörsmanual 5

7 SPECIFIKATIONER 1 Funktionell Sektioner Krav för fast anslutna sektioner 28 trådlösa, 1 fast ansluten. 2 k E.O.L motstånd (max. kabelmotstånd 220 Installatör och användarkoder 1 masterinstallatör (standard 9999)* 1 installatör (standard 8888)* 1 masteranvändare, nr (standard 1111) Användare nr. 2-8 * Koder får inte vara identiska Kontrollfunktioner - Integral knappsats, trådlösa handsändare och knappsatser - SMS-kommandon via valfri GSM/GPRS -modul. - Fjärrtelefon. Obs: För SIA CP-01 komplians, när man använder KF-234 PG2 måste också en extern siren användas. Display En rad, bakgrundsbelyst 16-stora tecken LCD. Alternativ för tillkoppling BORTA, HEMMA, BORTA-OMEDELBART, HEMMA-OMEDELBART, NÄRVAROKONTROLL, FORCERAD, FÖRBIKOPPLING. Larmtyper Tyst larm, personligt nödlägeslarm, inbrotts- och brandlarm. Sirensignaler Kontinuerlig (inbrott/24 timmars/panik); trippel puls paus trippel puls... (brand). Siren (klocka) avbrott Programmerbar (standard 4 min.) Inbyggt sirenljud Minst 85 dba vid 3m) Övervakning Programmerbar tidsram för inaktivitetsalert Specialfunktioner - Sektioner för klockringning - Diagnostiskt test och händelselogg. - Lokal- och fjärrprogrammering via telefon- och GSM/GPRS-uppkoppling. - Tillkalla hjälp genom en nödlägessändare. - Övervakning av äldre personer, fysiskt handikappade och sjuka. Datainsamling Larmminne, problem, händelselogg Realtidsklocka (RTC) Kontrollcentralapparaten håller och visar tid och datum. Denna funktion används också för loggfilen genom att ge datum och tid för varje händelse 2 Trådlös RF Nätverk PowerG - 2-vägs synkroniserad Frequency Hopping (TDMA/FHSS) Frekvensband (Mhz) Frekvenshopp Kodering AES D PowerMaster-10 Installatörsmanual

8 3 Elektrisk Extern AC/AC-adapter Intern AC/DC Strömförbrukning Backup av batteripaket Tid att ladda Valfri backup av batteripaket PGM 4 Kommunikation Kommunikation Inbyggt modem Dataöverföring till lokal dator Rapportdestinationer Alternativ för rapportformat Pulshastighet Meddelande till privata telefoner Ringdetektion Europa: 230VAC 50Hz, 9VAC 700mA. USA: 120VAC 60Hz, 9VAC 1000mA. Växla strömförsörjning: Ineffekt: V AC, 0.12 A Max. Uteffekt: 7.5V DC, 1.2A Max. Cirka. 70 ma standby, ma fullt bruk och vid larm. 8V 1300 mah, laddningsbart NiMH-batteri, P/N GP130AAM4YMX, tillverkat av GP eller likvärdigt Obs: För komplians med UL-standarder av batteribackup ska perioden överstiga 24 timmar och 12 timmar för CE-komplians. Varning! Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kasta bort använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner 80 % ( 13 tim) 8V 2200 mah, laddningsbart NiMH-batteri, p/n GP230AAHC4YMX, tillverkat av GP Aktuell utströmningspunkt till kontrollcentralapparaten GND 100 ma max. Max. extern DC spänning 30 VDC PSTN; GSM; GPRS; IP (för framtida användning) 300 baud, Bell 103-protokoll Via RS232 seriell port 2 Larmstationer, 4 privata telefoner SIA, Puls 4/2 1900/1400 Hz, Puls 4/2 1800/2300 Hz, Kontakt ID, Scancom, SIA IP, Visonic PowerNet. 10, 20, 33 och 40 pps - programmerbart Ton Enheten stöder inte ringdetektion utan DC-spänning på telefonlinjer. 5 Fysiska egenskaper Funktionstemperatur Räckvidd Lagringsstemperatur Räckvidd Fuktighet Storlek Vikt Färg -10,00 till 48,89 (-10 till 49) -20,00 till 60,00 (-20 till 60) 85% relativ 30 C (86 F) 196 x 180 x 55 mm (7-5/8 x 7 x 2 in.) 658g (23 Oz) (med batteri) Vit D PowerMaster-10 Installatörsmanual 7

9 6 Kringutrustning och tillbehörsenheter Moduler Extra trådlösa enheter Trådlösa enheter och kringutrustning (*): (*) Visonic utvecklar för närvarande många fler enheter och kringutrustning som blir tillgängliga under GSM/GPRS, (för framtida användning) 30 detektorer, 8 handsändare, 8 knappsatser, 2 sirener, 4 relästationer Magnetkontakt: MC-302 PG2 Rörelsedetektor: Next PG2; Next K9 PG2 PIR Kameradetektorer: Next CAM PG2; Next CAM-k9 PG2 Rökdetektor: SMD-426 PG2/ SMD-427 PG2 Handsändare: KF-234 PG2 Knappsats: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (med närhetskort) Inomhussiren: SR-720 PG2 Utomhussiren: SR-730 PG2 Relästation: RP-610 PG2 8 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

10 3. INSTALLATION 3.1 Välja monteringsplats För att garantera bästa möjliga monteringsplats av PowerMaster-10 centralapparat bör följande punkter beaktas: Montera systemet ungefär i mitten av installationsplatsen mellan alla sändare I närheten av en AC-källa och en telefonlinjeanslutning (om PSTN används) Långt från störningskällor, såsom: Elektriskt brus och starka elektromagnetiska källor, t.ex. datorer, TV, strömledare, trådlösa telefoner, dimmers etc. Stora metallföremål (som metalldörrar och metallskåp) Obs: Vi rekommenderar ett avstånd på minst 1 meter. Kontrollera att signalmottagningsnivån för varje sändares signal, visas under Diagnostik test för PowerMaster-10, är "stark" eller "god". Larmet kan höras under läget HEMMA. Trådlösa magnetkontakter skall installeras i vertikalt läge och så högt upp dörren eller fönstret som möjligt. Trådlösa detektorer bör installeras på den höjd som anges i deras Installationsinstruktioner Relästationer ska placeras högt på väggen mittemellan sändare och kontrollcentralapparaten. VARNING! För att följa FCC och IC strålningsbestämmelser överensstämmelse bör kontrollcentralapparaten placeras på ett avstånd på minst 20 cm från personer under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte placeras vid eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. 3,2 Montera enheten Nödvändiga verktyg: Philips skruvmejsel # PowerMaster-10 monteringsprocess visas i figur 3,1-3, D PowerMaster-10 Installatörsmanual 9

11 Öppna centralapparaten och konsolmontering A 1 B 3 A A 4 5 A. Monteringsyta B. Bakre del Montera enheten: 1. Lossa skruvarna Ta av frontkåpan 3. Markera 4 borrhål på monteringsytan Borra 4 hål och sätt in pluggen 5. Fäst den bakre delen med 4 skruvar Figur 3.1 Montering av bakdelen VARNING! När du ansluter SIREN & SEKTION-terminaler på plats, se till att anpassa dem noga med stiften på kretskortet. Feljusterade eller omvänd isättning av poler kan skada inre PowerMaster-10 kretsar! 10 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

12 Stäng manövercentralapparaten Slutgiltig stängning av kontrollcentralapparaten visas nedan. 1 Stänga centralapparaten: 1. Stäng frontkåpan Dra åt skruvarna Figur 3,2 - Slutgiltig stängning 3,3 Strömförsörjning av apparaten Kortvarigt ansluta PowerMaster-10 till elnätet (se figur 3,3). Alternativt kan du starta med hjälp av reservbatteriet, enligt figur 3,3. Ignorera meddelanden om eventuella problem, som beror på batteribrist eller fel på telefonanslutningen. För Europa säkerhet komplians: a. Modellen skall installeras enligt den lokala elektriska koden. b. Strömbrytaren ska vara lättåtkomlig. c. Graderingen för den externa strömbrytaren ska vara 16A eller mindre. d. Kablarna för AC-nätanslutning ska ha en total diameter på 13mm och 16mm. Hänvisa till figur 4,3 "Strömkabelanslutning". Isättning av reservbatteri Anslut batteriet så som visas i nästa bild. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 11

13 1 1. Batteriisättning Anslut batteriet Figur 3.3 Anslut strömmen till kontrollcentralapparaten Anslut till telefonlinjen TELEFONLEDNING Anslut telefonkabeln till SET-kontakten och telefonsladden till LINE-anslutning (via önskad kabelingång). Obs: Telefonkabeln inte vara längre än 3 meter. C A. STÄLL IN B. LINJE C. Vägguttag A B 12 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

14 TELEFONLEDNING I NORDAMERIKA A B C E F G H D I RJ-31X F G E J H K A. STÄLL IN G. Grön B. LINJE H. Brun C. RJ-31X-sladd I. RJ-31X-uttag D. 8-position RJ-31X stickpropp J. Linje från gata E. Grå K. Hemtelefoner F. Röd Fig. 3,4 - Telefonledningar Denna utrustning är avsedd att anslutas till telenätet med hjälp av RJ11-kontakt som överensstämmer med part 68 regler och krav som antagits av ACTA och korrekt installerad RJ31X kontakt. Se ritning nedan för detaljer. I fall där RJ31X inte är tillgänglig (kontakta ditt telefonbolag eller en kvalificerad installatör) telefonlinjen bör anslutas till PowerMaster-10- enheten först och sedan bör all annan hemutrustning anslutas till PowerMaster-10 "Telefon" uttag. Kundplacerad utrustning och ledningar A D F H J B E C E I H G E A. Nättjänsters anläggningar F. Larmutrustning B. Telefonlinje G. Telefonsvarare C. Nätverkgränspunkt H. Oanvänt RJ-11-uttag D. RJ-31X-uttag I. Fax E. Telefon J. Dator Obs: REN används för att fastställa antalet enheter som kan anslutas till en telefonlinje. För många REN på en telefonlinje kan medföra att enheterna inte ringer vid ett inkommande samtal. I de flesta men inte alla områden, bör antalet REN inte överstiga fem (5,0). För att vara säker på hur många enheter som kan anslutas till en linje som bestäms av det totala antalet REN, kontakta det lokala telefonbolaget. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 13

15 Anslutning till telefonföretag med myntautomat är förbjudet. Anslutning till festlinjer är föremål för respektive stats taxa. Installatören måste kontrollera att telefonlinjen är intakt. Var medveten om andra telefontjänster som ADSL. Om ADSL finns måste du installera ett filter. Vi föreslår ADSL-larmfiltret Z-A431PJ31X som tillverkas av Excelsus Technologies, eller likvärdigt. Detta filter kan enkelt pluggas in i RJ-31X-uttaget och tillåter larmrapportering utan att internetuppkopplingen avbryts. 3,5 Systemplanering & Programmering Det lönar sig att planera - använd tabellerna i bilagorna A och B i slutet av denna guide för att registrera avsedd placering av varje detektor, hållare och uppgift för varje sändare. Samla ihop samtliga sändare och detektorer som används i systemet och markera var och en i enlighet med din utplaceringsplan. Programmera systemet nu, före montering, enligt anvisningarna i planeringsavsnittet. 3,6 Utbyggnadsmoduler GSM-installation Den interna GSM 350-modulen gör det möjligt för PowerMaster-10 systemet att fungera över ett GSM/GPRS mobilnät (för ytterligare information, se GSM 350 Instruktioner PG2 installation). GSM-modemets automatiska detektionsfunktion möjliggör automatisk registrering av GSM-modemet i PowerMaster-10 centralapparatens minne. GSM-modemets automatiska detektion aktiveras på ett av två sätt: efter sabotageåterställning eller efter omstart (starta om eller efter att du lämnat installatörsmenyn). Detta orsakar PowerMaster-10 att automatiskt skanna GSM COMs portar för att hitta GSM-modemet. Utifall att GSM-modemets automatiska detektionsfunktion misslyckas och modemet tidigare registrerades i PowerMaster-10. G2 centralapparat, meddelandet Cel Rmvd Cnfrm kommer att visas. Detta meddelande kommer att försvinna från skärmen endast efter att användaren trycker på knappen. Modemet anses då inte vara registrerat och inget felmeddelande från GSM kommer att visas. Obs: Ett meddelande visas endast när PowerMaster-10 larmsystem avaktiveras. Koppla in och fäst GSM-modulen som i Firgur 3.5. A. GSM B. Främre del A B Fig 3,5 - Valfri montering av GSM-modul 14 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

16 Sätt in SIM-kortet i GSM-modulen (se Fig 3.6). 1. Skjut bort det över locket. Öppna locket 3. Passa SIM-kortet i locket (obs lockets plats) Skjut SIM-kortet in i locket 5.Rotera locket för att stänga 6.Lås locket för att stänga VIKTIGT! Sätt inte i eller ta bort SIM-kortet när kontrollcentralapparaten drivs av nätström eller batteri Fig. 3,6 Sätt in SIM-kort D PowerMaster-10 Installatörsmanual 15

17 3.7 PGM-5 Installation PGM-5 är en utgångsgränssnittmodul utformad för att ge larm, problem och statussignaler till externa enheter såsom trådlösa övervakningssändare med lång räckvidd, CCTV-system, hem-automationssystem och LED paneler (för ytterligare detaljer se PGM-5 Installation Instruktioner). PGM-5 med 5 solida reläutkontaktgångar och är avsedd att användas som en plug-in intern tilläggsmodul med PowerMaster-10 centralapparat. Obs: PGM-5 kommer att vara aktiv endast om PGM-5 alternativet aktiverats i fabriksinställningen av kontrollcentralapparaten. Varning! Vid montering av PGM-5-modulen rekommenderar vi att dra kabeln som visas i Figur 3.7 för att förhindra störningar som kan uppstå om placerad för nära antennernas centralapparat. A E D B F C A. Främre enhet B. Bakre del C. PGM-5 Modul D. 2 skruvar för fastsättning av PGM-5 Modul E. Flatkabel F. Kabeldragning 3.8 Årlig systemkontroll Figure 3.7 PGM-5 modulmontering Obs: Detta system skall kontrolleras av en kvalificerad tekniker minst en gång var tredje (3) år (helst varje år). Den årliga systemkontrollen är utformad för att garantera korrekt drift av larmet genom att utföra följande kontroller: Periodisk test På- och avlarmningsfunktion Inga problemmeddelanden visas på centralapparat Klockan visar rätt tid Rapporterar: genererar en händelse som skall skickas till centralstationen och till användaren. 16 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

18 PROGRAMMERAD 1 Allmänna riktlinjer Vi rekommenderar att programmera PowerMaster-10 på arbetsbänken innan utrustningen monteras. Driftspänning kan erhållas från reservbatteriet eller från nätaggregatet. 2 Öppna installatörsmenyn Följande procedur beskriver hur du går in i installatörsmenyn. Öppna installatörsmenyn 1. KLAR 00:00 Kontrollera att systemet är avaktiverat och tryck på knappen upprepade gånger tills skärmen PowerMaster-10 visar "INSTALLATÖRSLÄGE". INSTALLATÖRLÄGE ANGE KOD: 3. KOD Ange din installatörskod. 01:INSTALLERA eller Tryck på eller knappen upprepade gånger tills skärmen visar önskat inställningsalternativ, till exempel, "SEKTIONER/ENHETER". 02:SEKTIONER/ENHE Du kan programmera en annan meny eller trycka på eller knapparna för att ta dig till "<OK> ATT AVSLUTA". Menyn alternativt Installatörsläge Klicka på knappen tills skärmen visar önskat inställningsalternativ och tryck därefter på knappen. 01:INSTALLERA Använd för att programmerainstallatörkod och Masterinstallatörkoden. Se avsnitt 1 02:SEKTIONER/ENH 03:KONTROLLPANEL Använd för att Lägga till, Ta bort, Konfigurera, Ersätta och Konfigurera enheter och även för att definiera din personliga uppsättning av Standarder för enhetskonfiguration. se avsnitt 5. Använd för att definiera kontrollcentralapparatens parametrar. Se avsnitt 6, 8, 9 och :KOMMUNIKATION Använd för att definiera kontrollcentralapparatens kommunikationsparametrar. se avsnitt 4,7. 05:UTDATA Använd för att definiera PGM-utgång. se avsnitt 4,1 D PowerMaster-10 Installatörsmanual 17

19 06:ANPASSA Använd för att anpassa sektionnamn. se avsnitt 4, DIAGNOSTIK 08:ANVÄNDARINSTÄ Använda för att testa och identifiera enheter och trådlös kommunikation link quality. Se kapitel 5. Används för att ange menyn ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR för att utföra användarinställningar. se avsnitt 4, 09:FABRIKSINSTÄL Används för att återupprätta centralapparat till fabriksinställningar. se avsnitt 7,6.. 10:SERIENUMMER Används för att läsa serienumret på kontrollcentralapparaten. se avsnitt 7,7. 11:STARTA UL/DL Används för att initiera upp/nedladdningsprocessen. Se kapitel 6. <OK> ATT AVSLUTA Återgår till alternativ ett Använd för att lämna menyn INSTALLATÖRLÄGE tillbaka till huvudmenyn. se avsnitt 4,3. Programmerar användarinställningar Detta läge ger dig en inkörsport till användarfunktionerna genom den normala menyn för användarprogrammering. Öppna Användarinställningar menyn ANVÄNDARINSTÄLLNI Se PowerMaster-10 Användarmanualen för närmare detaljer. Att trycka på knapparna upprepade gånger under proceduren tar dig upp en nivå för varje klick. Att trycka på knappen tar dig till <OK> ATT AVSLUTA. Varning! Om systemet inte känner igen din installatörskod när du redan har programmerat systemets användarkoder, är det troligt att du har programmerat en användarkod som är identisk med installatörskoden. I såna fall går du in i användarmenyn och ändrar koden som är identisk med installatörskoden. På så sätt kommer systemet acceptera din installatörskod igen. 18 D PowerMaster-10 Installatörsmanual

20 3 Navigation Med denna funktion kan du finjustera centralapparaten och anpassa dess egenskaper och uppförande till kraven hos den enskilde användaren. För att se alternativen inom centralapparatens menyer, tryck upprepat på eller knappen, tills önskat alternativ visas, tryck därefter på knappen. Du kommer främst att använda 5 knappar under programplaneringen: - för att gå ett steg framåt i en meny. - för att gå ett steg bakåt i en meny. - för åtkomst av relevant meny eller bekräfta data. - för att gå ett steg bakåt i en meny. - för att gå tillbaka till läget "OK ATT AVSLUTA". De ljud du hör under programmeringen är följande: - Ett pip, hörs när en knapp trycks in. - Dubbla pip, indikerar automatisk återgång till normalt driftläge (med timeout). - Glad melodi (- - - ), visar att en manöver genomförts. - Ledsen melodi ( ), visar ett felaktig drag eller avslag. Om du anger en ogiltig installatörskod 5 gånger i rad kommer centralapparaten automatiskt avaktiveras under 90 sekunder och meddelandet FEL LÖSENORD visas. 4 Tillstånd och användarkoder PowerMaster-10-system består av fyra kodnivåer enligt följande: Installatörskod: Genom att använda installatörskoden tillåter menyn ändring av installatörskoden. Masterinstallatörskod: Genom att använda masterinstallatörskoden tillåter menyn ändring av både masterinstallatörskoden och installatörskoden. Användarkod: Se PowerMaster-10 Användarguide Masteranvändarkod: Se PowerMaster-10 Användarguide Inte varje system innehåller en MASTERINSTALLATÖR-kod. I ett system med bara en INSTALLATÖRKOD, kan installatören använda alla funktioner i systemet. Följande åtgärder kan göras endast med hjälp av masterinstallatörskoden: Ändra masterinstallatörskod. Återställa PowerMaster-10 parametrar till standardparametrarna, Definierar specifika kommunikationsparametrar. Du förväntas använda denna kod endast en gång för uppstart, och ersätta den med en hemlig kod. Obs: För centralapparat med installatörskod och masterkod är följande funktioner tillgängliga bara om du angett koden för MASTERINSTALLATÖR: Programmerar alternativ för rapportering till mottagare eller kontrollcentral Programmerar alternativ för nedladdning och fjärrkommunikation med larmsystemet från PC eller hanteringssystem 1 Inställning av ny installatörskod För att ställa in en installatörskod utför de steg som visas nedan. När du blir ombedd att ange koden, skriver du in en 4-siffrig kod. D PowerMaster-10 Installatörsmanual 19

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer