NX-5 Bruks och installations anvisning Rev /jt Svensk Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:"

Transkript

1 NX-5 Bruks och installations anvisning Rev /jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna 3 Säkerhetslarm (nattläge): 3 Begränsat säkerhetslarm 3 Begränsat säkerhetslarm gas och rök 3 Uppvärmningstid gasdetektorer. 4 Inbrottslarm. 4 S-O-S funktion 4 Indikatorlampor 5 Alarmindikering vid larm: 5 Justering av rörelsesensorer 5 För vilka gaser varnar NX-5? 6 Falsk larm. 6 Test 7 Extra utrustning 7 Montering. 8 Placering NX-5 8 Montering NX-5 8 Strömförsörjning 9 Sabotage säkring 9 Två propansensorer. 9 Inbrottslarm 9 Kupé belysning Fiat chassi. 9 Special-funktioner 9 Utvändigt larm för gas 9-10 Extra indikator i vindrutan 10 Strömvakt 10 Startspärr 10 Vidarekoppling. 10 Ytterbelysning med skymningsrelä 10 Kopplingsplintar Kopplingsschema 12 Standard koppling 12 Inbrottslarm, tillbehör 13 Fler funktioner. 14 Tekniska data 15 Felsökning 15 Snabb instruktion 16 1

2 Introduktion Gratulerar till ditt nya NX-5 larm! Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom manualen. NX-5 är enkel att använda men givetvis underlättar det om du läst anvisningen noggrant. Manualen informerar både om montering och ger användar instruktioner Viktigt! Efter installationen är det viktigt att du utför en funktionstest med gas, mer information finner du längre fram i manualen. Vad gör NX-5? NX-5 kan användas antingen som ett personligt säkerhetslarm eller som ett kombinerat säkerhets och inbrottslarm. NX-5 är i huvudsak framställt för husbilar, husvagnar och lastbilar. Larmet har många anslutningsmöjligheter och utgångar som gör att du kan ansluta och utrusta larmet efter dina specifika behov och önskemål. På natten varnar NX-5 med hela 4 olika sensorer för gasläckage, brand, sövande gaser och om någon bryter upp ett fönster eller en dörr. Med utvändiga sensorer får man automatiskt larm om någon person uppehåller sig utanför fordonet. När man själv inte är på plats vaktar NX-5 din husbil eller husvagn. NX-5 larmar om någon öppnar dörr, fönster eller luckor eller om någon rör sig i fordonet. Med en SOS knapp kan man själv aktivera en utvändig siren eller lampa som ljuder eller blinkar morse signalen S-O-S för att dra uppmärksamhet till fordonet. Denna funktion kan även användas vid akut sjukdom. NX-5 kan kompletteras med extra lampor, sirener, stöldsäkring för tex. cyklar utanför fordonet och för vidaresändning av larmet till en mobiltelefon. Var uppmärksam på att många av de funktioner som beskrivs kräver att du kompletterar NX-5 med tillbehör som inte ingår i standard larmet. Fråga din återförsäljare om tillbehör för trådlös alarmsignal till din mobiltelefon! Daglig användning Dagligdags är NX-5 mycket enkelt att använda. Man kan välja mellan säkerhetslarm för natten eller inbrottslarm när man är borta. På larmets framsida finner man en knapp och en nyckelkontakt, detta är det enda du behöver för att kontrollera NX-5. Säkerhetslarm Man aktiverar säkerhetslarmet genom att trycka en gång på knappen märkt Function, för att av aktivera trycker man ytterliggare en gång på samma knapp. Trycker man flera gånger på knappen kan man välja flera olika funktioner. Indikatorlampor visar vilken funktion man valt. Är ingen lampa tänd så är larmet avstängt. Har du väntat mer än 10 sekunder efter att du har tryckt på knappen kommer NX-5 att stängas av nästa gång du trycker. Trycker du flera gånger efter 2

3 varandra kan du välja mellan de funktioner du önskar eller välja samtliga funktioner. De gröna lamporna indikerar vad du valt. Har du anslutit en automatisk gasventil till gasolflaskan så stänger den gastillförseln vid gaslarm, ventilen är stängd tills larmet stängs av. Funktionen finns bara då larmet indikerat gasläckage. Inbrottslarm För att aktivera inbrottslarmet sätter man den elektroniska nyckeln i larmet, låt den vara i 2 sekunder tills två gröna och en röd indikator lampa tänds (den röda blinkar). Man har nu en minut på sig att ta sig ut ur fordonet och låsa det, larmet är då aktiverat. För att stänga av inbrottslarmet sätter man i den elektroniska nyckeln och låter den vara i tills lamporna släcks. Du har 20 sekunder på dig att avaktivera larmet från det att du öppnar dörren. När man väljer funktionen inbrottslarm med nyckeln slås automatiskt säkerhetsfunktionen av. För att starta säkerhetslarmet måste först inbrottslarmet avaktiveras med nyckeln. Så fungerar de olika funktionerna Säkerhetslarm (nattläge): Man trycker en gång på knappen och de gröna lamporna lyser. Detta är normalläge då man sover i fordonet. Följande funktioner är aktiverade: Alla gas och rök detektorer Automatisk utebelysning Alarm från utvändigt monterad rörelsedetektor Alarm från dörrar, luckor och fönster (som har sensorer) Har man monterat en invändig rörelsedetektor till inbrottslarmet är denna inte aktiverad i detta läge. Nattläget är tänkt att vara aktiverat då du befinner dig vaken eller sovande i fordonet. Alla dörrar, luckor och fönster med sensorer är larmade. Man har ingen fördröjning på dörren som när inbrottslarmet är aktiverat. Vid inbrott får man både invändigt och utvändigt larm dessutom tänds den anslutna utelampan. Larmet larmar så länge dörrar, fönster eller luckor är öppna dock minst 5 sekunder och max 30 sekunder. Vid gas eller indikation från utvändigt monterad sensor får man endast invändig larmsignal. Vill man i samband med detta larm ge utvändig larm signal kan man trycka på SOS knappen. Vill man ha utvändig larmsignal vid gaslarm så är även detta möjligt, se avsnittet special funktioner. Vid gas eller röklarm ges signal så länge som gas/rök nivån är över larmnivån. När gas/rök nivån sjunker stängs larmsignalen av och larmet är i standby läge. Begränsat säkerhetslarm Säkerhetslarm utan utvändig rörelsedetektor. Man trycker två gånger på knappen och den gröna lampan lyser. Samma funktion som i nattläge men utvändig rörelsedetektor och automatiskt ytterbelysning är avstängt. Denna inställning är tänkt då man har parkerat fordonet i tex. en stad eller på en plats där människor passerar fordonet och man inte vill ha en larmsignal för detta. Begränsat säkerhetslarm med bara gas och rök Säkerhetslarm med larm för gas och rök. Man trycker tre gånger på knappen och en grön lampa lyser. Vid denna inställning är det endast gas och rök detektorn som är aktiverad. Utvändig rörelsedetektor och inbrottslarm är avaktiverat. Denna inställning är till för de tillfällen då inte alla i familjen är i vagnen samtidigt utan man kan gå in och ut ur fordonet utan att larmet larmar. 3

4 Uppvärmningstid för gasdetektorerna När man startar larmet kommer Gas/Smoke detectors lampa att blinka tills detektorerna är aktiva. Detta har betydelse om man vill testa detektorerna då måste lampan lysa konstant. Lampan blinkar i 3 minuter tills alla detektorer är aktiverade förutom CO². Därefter blinkar lampan med kortare intervall i 30 minuter, CO²detektorn är aktiverad då lampan lyser konstant. Inbrottslarm När inbrottslarmet är aktiverat, blinkar den röda lampan och två gröna lampor lyser. Gas och rök larmet är avstängt. Nu är NX-5 enbart ett inbrottslarm. Denna inställning är till för då man inte själv är på plats. När man aktiverar inbrottslarmet har man en minut på sig att ta sig ur fordonet och låsa dörren. Under denna minut ljuder larmet med ett pipande ljud i intervaller. Är inte alla dörrar och fönster stängda hörs ett dubbel pip till dess att man har åtgärdat detta. Efter åtgärden dröjer det en minut tills larmet är aktiverat. Man får en bekräftelse då ljudet försvinner och en röd lampa blinkar i korta och långa intervaller. Vid inbrottslarm ljuder utvändiga sirener och belysningen blinkar. Man får inget larm om någon passerar förbi fordonet förutom att ytterbelysningen tänds om funktionen är vald. Önskar man inte att ytterbelysningen skall tändas då man kommer hem eller om någon passerar när man är borta kan man stänga av denna funktion genom att trycka på Function-knappen efter att ha aktiverat inbrottslarmet med nyckeln. Detta val gör du när du är på väg från fordonet. Denna funktion finns kvar även nästa gång du aktiverar inbrottslarmet. Önskar man bara en automatisk ytterbelysning om natten kan man ansluta en ljussensor (tillbehör NX-ls). Då kommer utelampan att tändas vid skymning och släckas när det blir ljust igen. Man stänger av inbrottslarmet med nyckel och väljer sedan önskad säkerhetsfunktion. Man öppnar dörren, går direkt till larmenheten och sätter i nyckeln och tar ut den igen då lamporna slocknar. I denna 20 sekunder långa avaktiveringstid hörs ett kort pipande ljud och den röda lampan blinkar snabbt. Ta i beaktande att det inte är fördröjning på alla dörrar och fönster. Vid utlöst inbrottslarm ljuder sirenen i 30 sekunder eller till dess man stänger av larmet. Stängs inte larmet av utav behörig person ger det larmsignal i 3 minuter därefter 3 minuters paus osv. efter totalt 15 minuter stängs larmet av automatiskt. Detta sker om tex. en dörr eller ett fönster lämnas öppet. Man får ingen invändig signal vid inbrott. Det är skillnad på inbrottslarmet om NX-5 är i läge Inbrottslarm eller i läge Säkerhetslarm. I läge Säkerhetslarm larmar inte utvändig siren vid inbrott. Denna inställning är till för då du själv befinner dig i fordonet. Om du önskar få utvändig larm signal trycker du på SOS-knappen för att dra till uppmärksamhet. I detta läge är det inte heller någon fördröjning utan larmet ljuder omedelbart om man tex. öppnar dörren. Efter inbrott och 15 minuters larmsignal tystnar larmet men en indikator lampa blinkar i snabb takt tills larmet stängs av. Detta för att visa att larmet varit utlöst. S-O-S funktion NX-5 har en S-O-S funktion som är till för om man känner dig hotad, blir akut sjuk och önskar dra uppmärksamhet till sig. Sirenen ljuder och ljuset blinkar S-O-S som morse. Detta ger en större uppmärksamhet än ett vanligt billarm. S-O-S strömbrytaren placeras där du själv önskar tex. vid sängen. Man startar och stänger av signalen med samma knapp. När funktionen är startad ljuder och blinkar den i en timma eller till dess att den stängs av manuellt. 1 4

5 Indikatorlampa Lamporna på fronten visar vilken/vilka funktioner som är aktiverade: Indikatorlampa: Funktion: Beskrivning: Grön (gas/smoke) Gas/rök Alla fyra gasdetektorerna är aktiverade Grön (door,window,hatch) Dörr/fönster/ luckor Larm på dörr/fönster/luckor och invändig rörelsevakt är aktiverade Grön (outside motion) Rörelse detektor Utvändig rörelsevakt är aktiverad Röd (burglar alarm) Inbrott Inbrottslarm är aktiverat När NX-5 utlöses kommer indikator lampan att blinka så att man kan se att något har hänt. Detta är tänkt som en hjälpfunktion för att informera användaren om vad som har hänt eller om någon funktion har falsklarmat. Vid gaslarm kommer den översta gröna lampan att blinka på ett speciellt vis så att man kan tyda vilken gassensor som har utlöst larmet, tex. gas/smoke lampan blinkar fem gånger i snabb takt, kort uppehåll där efter fem snabba blink osv. visar att CO2 sensorn har utlöst. Om den utvändigt monterade rörelsevakten larmar kommer den gröna lampan outside motion att blinka. Vid inbrott kommer, om larmet är i inbrottsläge, den röda lampan att blinka i snabb takt. Alarmindikering när larmet går: Propan alarm 1 Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Propan alarm 2 (Extra sensor) Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Narkosgas alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Rök alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt CO2 alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipeton invändigt Utvändig rörelse Grön Outside motion detectors lampan blinkar: Konstant pipton invändigt Inbrott vid säkerhetslarm funktion Grön Door, window and hatch alarm lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Inbrottslarm Röd lamp Burglar alarm blinkar snabbt: Utvändig siren är aktiv Strömavbrott Ingen indikatorlampa lyser. Långsam pulserande pipton invändigt (om externt 9V batteri är anslutet) S-O-S signal Utvändig siren, invändigt alarm och uteljus blinkar morse: Alla fyra lamporna blinkar Justering av sensorer Gas och rök sensorerna har automatisk justering, RÖRELSE SENSOR men i vissa områden och situationer kan det vara GAS nödvändigt att justera sensorerna. I små utrymmen med flera personer kan det vara nödvändigt att reducera känsligheten för att undvika falsklarm, i stora utrymmen med få personer bör man höja känsligheten. I de flesta fall är medelinställningen den som fungerar säkrast. Under locket på NX-5 finner man två gula justerrattar med en pil på som visar läget på ratten. Den vänstra ratten är märkt Gas och är till för samtliga gassensorer. Alla gas/rök sensorer ändras då man justerar ratten. Om man justera ner känsligheten i botten är detektorernas känslighet låg. 5

6 Reducera känsligheten vid dessa tillfällen: I små rum som lastbilhytter I små husvagnar/husbilar Där det är många personer som sover i samma utrymme Larmet är placerat nära sovutrymmet Om du byter klimat under resan Om du får falsk larm Höj känsligheten vid dessa tillfällen: I stora fordon I fordon med bara en person Om vädret är stabilt Känsligheten för den utvändigt monterad rörelsedetektorn justeras med den högra ratten märkt Motion. Inställningen påverkas av hur många sensorer du har monterat. Man skall kunna passera utmed fordonet utan att larmet går, dock skall utelampan tändas. Har man sensorer monterade på båda sidor av fordonet och någon går runt fordonet larmar NX-5. För hög känslighet har man då larmet larmar omedelbart någon befinner sig in det detekterade området. Är justeringsratten i mittläget brukar inställningen vara bra. (Det som justeringen egentligen gör är att ändra storleken på det detekterade området och hur länge någon kan befinna sig i zonen innan larmet utlöses, inte sensorns känslighet). Reducera känsligheten vid dessa tillfällen: Om man har flera sensorer Om man har ett långt fordon Om du får falsklarm Höj känsligheten vid dessa tillfällen: Om du bara har en sensor Om man vill att larmet skall larma tidigare För vilka gaser varnar NX-5? NX-5 centralenhet Narcosis gas sensor Gas/smoke sensor Toluene Hydrogen Etanol (Sprit ) Etanol (Sprit) Hydrogen sulfid Propan/butan Amoniak CO (Rökgas) Hydrogen Metan (Naturgas) Externt golvmonterad Propan/CO2 sensor (NX-pco5 modul) Propan sensor: CO2 sensor: Propan/butan CO2 (kolsyra) Hydrogen Etanol Centralenheten har två olika inbyggda gassensorer. Den lilla golvmonterade enheten har också två sensorer. Varje sensor har sin speciella gas som den är känslig för, men indikerar ändå för flera gaser då de ofta överlappar varandra. Resultatet blir att NX-5 detekterar de flesta gaser som är antingen giftiga, bedövande, explosiva eller kvävande. Tabellen visar vilka gaser sensorerna är känsliga för. Gaserna överst i tabellen är de som känns av först. OBS! CO2 och CO(rökgas) är helt olika gaser som kräver olika sensorer. CO(rökgas) är en lätt gas och indikeras av sensorn i enheten. CO2 (koldioxid) detekteras av en av sensorerna i den golvmonterade enheten. Falsk larm NX-5 kan ge falsk larm av tex. drivgaser i sprayflaskor, parfymer, utandningsluften efter alkoholintag, dålig luft, cigarettrök och många andra gaser. Detta är normalt och skall bara ses som en bekräftelse på att larmet fungerar. NX-5 är också känsligt för bilavgaser och kan larma när du kör i tex. biltunnlar eller i tät trafik. Detta innebär dock inte att du inte kan använda NX-5 under färd men rörelsedetektorn kommer att larma kontinuerligt och tända ytterbelysningen. Man kan justera känsligheten på rörelse- och gasdetektorerna som beskrivs i texten under Justering av sensorer. Den utvändiga rörelsedetektorn känner av sådant som är varmare än bakgrunden. Människor, djur, varma vindar, passerande bilar är exempel på sådant som detektorn indikerar. Detta medför att utelampan tänds men larmet går inte igång. För att larmet skall ljuda och lampan tändas måste 6

7 detektorn indikera flera rörelser under en tid i den detekterade zonen. Detta medför att risken för falsklarm är liten. Om du trots detta får falsklarm kan du justera känsligheten på NX-5 som beskrivs i tidigare text. Om du har flera detektorer krävs det som regel att du måste sänka känsligheten. En källa för falsk larm kan vara att rörelsedetektorn är monterad ovanför tex. ett ventilations galler till ett kylskåp. Den varma luftströmmen från kylskåpet kan ge falsklarm. Test Test av NX-5 skall göras regelbundet och var gång man skall använda fordonet efter en längre tids uppehåll. Låt NX-5 vara i gång 30 minuter innan test så att alla sensorerna är uppvärmda. Narkosgas och rökdetektorerna testas enklast genom att man tar lite sprit på en sked som man håller framför NX-5 enheten som man blåser mot. Narcosis och Smoke detektorerna kommer att utlösa larm. Propan detektorn monterad vid golvet testas med en cigarettändare. Rikta tändaren mot sensorn och släpp ut lite gas mot den (OBS! Ingen låga!) CO2 sensorn är monterad i samma enhet som propan sensorn och testas enklast genom att du blåser ut inandningsluften i ett långsamt andetag mot sensorn. För att underlätta testet använd ett böjligt sugrör. Innehållet av CO2 i andningsluften är tillräckligt för att utlösa larmet. Vid test av propan sensorn kommer fjärravstängningsventilen på gasflaskan (om sådan är monterad) att stängas av och tillförseln av gasol till kylskåp och värmare bryts. För att öppna gastillförseln igen stänger man av NX-5 larmet och startar sedan upp det igen. Utvändiga rörelsedetektorer testas genom att man uppehåller sig i den detekterade zonen. Utelampan tänds genast (om den är ansluten) och larmet ljuder om du är kvar i zonen minst 30 sekunder. Inbrottslarmet kan testas utan att utlösa utvändig siren. Stäng alla dörrar, fönster och luckor som är anslutna till larmet. Starta larmet med den elektroniska nyckeln. Du skall nu höra Pipp pipp.pipp osv. ( Enkelpip ). Slå av larmet, öppna en av de larmade dörrarna stäng av larmet. Du skall nu höra: Pipp pipp Pipp Pipp.pipp pipp osv ( Dubbel pip ). Detta indikerar att någon dörr/fönster inte är stängd. Slå av larmet. Stäng den öppna dörren/fönstret och öppna en annan dörr eller fönster för att även testa detta. Fortsätt tills du har testat samtliga larmade dörrar/fönster/luckor. Om du öppnar tex. en dörr och fortfarande har ett enkel pip är brytaren defekt. För att testa sirenen är det bara att starta inbrottslarmet vänta en minut sedan öppna en dörr eller ett fönster och sirenen skall ljuda. Larmet stängs av med nyckeln eller ljuder 30 sekunder efter det att du har stängt dörren. Extra utrustning Flera av de funktioner som beskrivs i manualen kräver att du har extra utrustning: Funktion: Nödvändigt tillbehör: Art.nr. KAMA Art.nr Extra propan sensorer för fordon med tex. Propan sensor med kabel NX-p T30-44 dubbelt golv (en sensor) Alarm för utsidan Utvändig rörelsedetektor (En på var sida krävs) NXm3w(vit) NX-m3b(svart T30-45A T30-45B Inbrottslarm bara på bilens framdörrar Kräver endast en ledning till kupéns innerbelysning Inbrottslarm på dörrar, fönster och luckor Magnetbrytae typ NC NX-ms T30-46 (Normally Closed). Utvändigt larm vid inbrott 12V Siren NX-s12 T30-47 Inbrottslarm med invändig rörelsedetektor Invändig rörelsedetektor NX-im T

8 Alarm om strömmen bryts 9V batteri med hållare och kabel NX-bv T30-49 Automatisk avstängning av gasoltillförseln Fjärravstängningsventil NX-pv T30-51 Blinkande lysdiod i fordonsfönstret Röd lysdiod med hållare och ledning NX-led T30-52 Larm för utvändigt lösöre Magnetbrytare med ledning och NX-eb T30-53 kontakt. Deaktivering av automatisk ytterbelysning Skymningsrelä NX-ls T30-54 om dagen. (Sensor med kabel och kontakt) S-O-S alarm Tryck-knapp och kabel NX-sos T30-55 Extra invändig siren 12V siren med kabel NX-bz T30-56 Utvändigt monterad kontakt för elektronisk Kontakt med kabel NX-rk T30-57 nyckel Startspärr Kodat special relä NX-imo T30-58 Montering Placering NX-5 NX-5 centralenhet skall monteras i huvudhöjd på en öppen plats i bodelen där den är lättåtkomlig NX-5 skall inte monteras inne i ett skåp. NX-5 larmar om det står öppna spritflaskor eller alkoholhaltiga drycker i dess närhet. Om du har möjlighet är det bra om du kan placera larmet en bit ifrån ett eventuellt barskåp. NX-5 larmar även för använd luft, alkoholhaltig utandningsluft, parfymer och tarmgaser. Är ventilationen dålig kan man få falsklarm. Montera därför NX-5 på en öppen plats där ventilationen är god och naturliga gaser tunnas ut. Det rekommenderas inte att montering sker vid sängen och absolut inte i en sovavdelning avdelad med tex. ett draperi. Om fordonet är stort och du riskerar att inte höra larm signalen rekommenderas du att montera en extra siren. En bra plats för montering av larmet är tex. över dörren i husbilar och ovanför garderobsdörren i husvagnar och gärna bredvid elpanelen där du har lätt att ansluta strömmen. Om du monterar NX-5 på utsidan av ett skåp kan du enkelt dra elkablarna inne i skåpet och på så sätt få en snyggare installation. Ta även i beaktande att den externa Propan/CO2 sensorn skall monteras i närheten av centralenheten. Generellt sett är inte problemet att NX-5 inte indikerar gas utan att en felaktig placering ger falsklarm. Montering av NX-5 Skruva av framsidan på enheten och fäst larmet i de två fästhålen med lämpliga skruvar. Borra hål i väggen genom de ovala hålen i larmets bakstycke om du skall ansluta kablarna bakifrån. Den externa Propan/CO2 sensorn skall monteras 10-20cm ovanför golvet. Placeringen i rummet är kritisk. Montera sensorn med öppningen nedåt och kabeln uppåt. Fäst den genom att använda den förmonterade tejpen. Anslut kabeln till enheten (dra den gärna dolt inne i tex. ett skåp). När kablarna är anslutna montera tillbaka framstycket på larmet. Var försiktig med komponenterna inne i larmet. Larm indikatorlamporna (lysdioderna) är lätt att böja om man inte träffar rätt med framstycket. FÄSTHÅL 8

9 Strömförsörjningen Om du skall ansluta ytterbelysningen till NX-5 är det viktigt att strömtillförseln är dimensionerad för att tåla den existerande belastningen, NX-5 larmet och ytterbelysningen. NX-5 larmet kräver endast 2W, så skall ytterbelysningen inte anslutas krävs inte några särskilda krav på strömförsörjningen. I husbilar rekommenderas att man ansluter larmet över bodelens huvudströmbrytare. Sabotage säkring För att hindra obehöriga att stänga av NX-5 från utsidan genom att tex. kortsluta ledningar till sensorer och utelampan är NX-5 försett med en sabotage säkring. Om tex. ytterbelysningen kortsluts går endast säkringen för lampan, inte för hela larmet. Se till att tillräcklig strömtillförsel finns och att den tål en större belastning än vad som normalt krävs. Normal belastning + säkringen till ytterbelysningen i NX-5 är 6,3A. Strömtillförseln till den utvändigt monterade rörelsedetektorn (+7V) är säkrad med en strömbegränsare som tål kortslutning utan att bli förstörd (ingen säkring behöver bytas).om utvändigt monterad siren kortsluts går en säkring inne i NX-5, detta påverkar dock inte andra larmfunktioner. Två propansensorer I husbilar med dubbla golv kan det vara en extra säkerhet att montera propan sensorer både i bodelen och i lastutrymmet. NX-5 har en ingång för extra propan sensor (NX-p T30-44) som kan köpas som ett extra tillbehör. Se kopplingsschema längre bak i anvisningen. Inbrottslarm För att utnyttja inbrottslarm funktionen i NX-5 måste man komplettera med diverse magnet kontakter och detektorer. Se i översikten med extra tillbehör vad som kan användas. Vi rekommenderar att man monterar den invändiga rörelsevakten NX-im (T30-48) som är avsedd för detta larm. En utvändig siren kopplas direkt till NX-5 och monteras tex. i husbilens motorrum eller i husvagnens gasolkoffert så att den inte är åtkomlig för obehöriga samtidigt som den ger signal utan hinder. Till dörrar, fönster och luckor krävs magnetkontakt NC (normal close) (NX-ms T30-46). Det finns ingångar för både NC (normal close) och NO (normal open), med och utan fördröjning. Det finns även en anslutning för tillkoppling av original-kupébelysning (husbilar, lastbilar) så att man inte behöver montera magnetkontakter på dörrarna i hytten. Det rekommenderas att man endast har entrédörren ansluten med fördröjning så att man kan öppna den och ha 20 sekunder på sig att stänga av larmet. Övriga dörrar skall larma omedelbart då de öppnas. Man kan också montera utvändig stöldsäkring för lösöre tex. cyklar. Med en utvändigt monterad magnet kontakt NX-eb (T30-53) kan du larma tex. cyklarna bak på cykelhållaren. Om någon tar cykeln larmar NX-5. Kupébelysning på Fiat Man kan ansluta NX-5 till kupé-belysningen på Fiat så att man får larm om dörrarna öppnas. På vissa modeller kan man få larm då innerbelysningen (kupelampan) tänds manuellt. På de flesta Fiat chassin kan man enkelt undgå detta. Till kupelampan kommer det tre kablar, en lila, en röd/svart och en blå. Koppla den blå kabeln till NX-5 plint C plats 6. 9

10 Specialfunktioner Utvändigsignal vid gaslarm Det finns möjlighet att få utvändig siren att ljuda även vid ett gaslarm. Denna funktion är inte standard och bör endast användas om man finner detta nödvändigt. Detta för att minska risken för oönskade larmsignaler. För att aktivera denna funktion, sätt i nyckeln och tryck in den samtidigt som du trycker och håller Function-knappen intryckt. Dra ut nyckeln men håll knappen intryckt tills du hör ett kort pip. Denna funktion finns kvar var gång du startar larmet eller tills du stänger av den på samma sätt som du aktiverade funktionen. Om man önskar kan man montera en röd lysdiod (MX-led, T30-52) i fordonets fönster för att visa att fordonet är larmat. Se kopplingsschema. Strömvakt Om någon bryter strömmen för att avaktivera larmet kan man ändå försäkra sig om att det fungerar. Man monterar ett set med ett 9V batteri monterat i en hållare (NX-bv. T30-49). Vid strömavbrott med NX-bv monterat slås alla utvändiga funktioner ut, men det invändiga larmet ljuder med ett sakta pulserande ljud i ca. 3 minuter. Samtidigt aktiveras en egen utgång på larmet som tex. kan vara kopplad för vidaresändning av larmet till en GSM telefon. Startspärr NX-5 kan utrustas med startspärrsrelä (NX-imo, T30-58) så att bilen inte kan startas om larmet har utlöst eller blivit saboterat. Om så önskas kan detta relä även användas till en siren eller andra tillbehör. Startspärr reläet har en växelkontakt som antingen kan bryta eller öppna en strömkrets. Denna signal från NX-5 är kodad. När signalen blir bruten aktiveras reläet. Demontera reläet om larmet skadas eller kopplas ifrån. Vidarekoppling NX-5 har flera utgångar som kan kopplas till extra sirener, ljus och vidare sändning av trådlösa signaler eller till GSM-telefoner. Se tabellen för tillgängliga in och utgångar i kopplingsschemat. Ytterbelysning med skymningsrelä Det kan anslutas ett skymningsrelä (NX-ls, T30-54) så att ytterbelysningen inte tänds om dagen. Detta är en fördel om man parkerar fordonet på en plats där det passerar mycket folk som indikeras av larmets rörelsevakt. Detta tillbehör gör att ström förbrukningen inte blir så stor. På natten är det inte så troligt att folk passerar fordonet utan anledning och man har då större användning för automatisk ytterbelysning. Kopplingsplint Det finns tre 10-poliga kopplingsplintar inne i NX-5. dessa heter Plint A, B och C. Var anslutning är numrerad med Plint D kräver ett speciellt kontaktstycke för extra utrustning. Se nästa sida med en översikt över vad de olika terminalerna är avsedda för. 10

11 Kopplingsplintar: Plint A 1 +12/24V V DC strömförsörjning. 0,1-0,2 A i normal drift. Lägg till eventuell förbrukning för ytterbelysning som drivs från larmet. 2 GND/Jord 3 Ytterbelysning Positiv strömförsörjning för ytterlampa ca. 5A (säkring 6,3A) Max 8A last vid byte av säkring 4 +5V ut Strömförsörjning för externa gassensorer som NX-pco5, NX-p. Max last 0,3A 5 GND / Jord 6 Propansensor, signal in Från NX-pco5 eller NX-p. (Analog signal) 7 CO2-sensor, signal in Från NX-pco5 (Analog signal) 8 +7V ut Ca. 7V strömförsörjning till utvändig rörelsedetektor. Automatisk strömbegränsning till ca 50mA. 9 GND / Jord 10 Utvändig rörelsedetektor in NX-M2/3 signalingång Aktiv låg Plint B 1 +12V ut Sström till invändig rörelsedetektor. Max 50mA last i 24 V anläggnning. Kortvarigt 0,1A. Max last i 12V anläggning 200mA. 2 Siren Utvändig siren. Aktiv låg. Max 2A last 3 Alla gas sensorer utgång Alla gas sensorer samlade. Aktiv låg. Max 0,3A last 4 Propan fjärravstängnings-ventil Normalt aktivt låg. Passiv öppen (flytande) vid alarm. Max 0,3A last. utgång 5 Strömavbrott utgång Aktiv låg vid strömavbrott (När backup batteri är monterat). Max 0,3A last. 6 Utv.rörelsedetektor med Aktiv låg utgång. Max 0,3A last fördröjning 7 Inbrottslarm indikatorlampa Negativ utgång for lysdiod (LED), 20mA strömbegränsning. (Possitiv kopplas till B1). 8 Extra propansensor sign.in Signal leder från extra propan modul (Analog signal) 9 Invändig rörelsedetektor Aktiv hög. Internt trukket høy.???????????????????? 10 Spänningsvakt 9-12V batteri + in. (- batteri kopplas til jord. Tex. C1 eller C10) Plint C 1 GND / Jord NC sløyfe felles (Signaljord) 2 Inbrottslarm ingång NC sløyfe + momentan 3 Inbrottslarm ingång NC sløyfe + forsinket. (Aktiv i sikkerhetsalarm) 4 Inbrottslarm ingång Aktiv høy (3-30V) momentan 5 Inbrottslarm ingång Aktiv høy (3-30V) forsinket. (Aktiv i sikkerhetsalarm) 6 Inbrottslarm ingång Aktiv lav (Pull up 2k2) momentan 7 Inbrottslarm ingång Inv. rörelsedetektor Aktiv høy (Pull up 2k2) forsinket. Ikke aktiv i sikkerhetsalarm. Bare til innvendig bevegelsesdetektor. 8 Panik knapp ingång Aktiv lav (Pull up 2k2) 9 Extra invändig siren + för extra invändig siren. Max. 100mA last. 10 GND / Jord Signaljord Plint D 1 Skymningsrelä till utvändig rörelsedetektor Skymningsrelä, signalingång 2 GND / Jord Signaljord 3 GND / Jord Signaljord 4 Startspärr Signal till externt startspärrsrelä (Digital signal) 11

12 Kopplingsschema Grundinstallation UTVÄNDIG RÖRELSEVAKT YTterbelysning kan även vara fordonets parkeringsljus. den standard monterade utelampan med strömbrytare kan utan problem kopplas till NX-5. Det gör inget om man kopplar ström in på utelampans utgång. Önskar man montera flera utvändiga rörelsedetektorer, skall dessa parallell kopplas. Sammankopplingen kan antingen göras i plinten eller på ledningen till den. OBS! Om inte alla eller några av funktionerna på innbrottslarmet är innkopplade skall dessa ingångar kopplas til jord som visas på kopplingsschemat. I annat fall kommer larmet att larma så fort det startas. 12

13 Inbrottslarm Tillbehör Utvändig siren Invändig rörelsedetektor Magnetlås(Entre) Magnet brytare till fönster och luckor flera kan serie kopplas Detta larm visar hur man kopplar till tillbehör för att få ett väl fungerande inbrottslarm. Man är inte tvungen att använda alla delar som visas! Invändig rörelsevaktdetektor med 12volts driftspänning in, plus och minus. Samt NC (normal closed) brytarkontakt. OBS! använd den lilla kabeln mellan minus och brytarkontakten (se schema). Magnetbrytare på dörrar, fönster och luckor. Man kan seriekoppla så många man önskar. Magnetbrytare speciell för entre dörr bör endast användas då den kopplas med fördröjning när NX-5 är som inbrottslarm men utan fördröjning då NX-5 är som säkerhetslarm. Om inte invändig rörelsedetektor används måste denna ingång kopplas till jord. (Plint B9 kopplas till C10) Om inte magnetbrytare används på dörrar, fönster eller luckor måste denna ingång kopplas till jord. (Plint C2 kopplas till C1) Om inte magnetbrytare används på entredörren måste denna ingång kopplas till jord. (Plint C3 kopplas C1) På fordon med brytare för kupebelysningen originalmonterad kan oftast dessa användas som larmbrytare. Man kopplar in NX-5 på ledningen till kupebelysningen. Är brytaren sådan att den jordar när dörren öppnas kopplas den till NX-5 plint C6 den av modellen som ger ström när dörren öppnas kopplas den till C4. 13

14 Fler funktioner Extra propansensor Extra propansensor 9V batteribackup Fjärravstängningsventil Extra siren Relä till startspärr Fjärravstängningsventilen får ström så länge allt är i ordning. När propansensorn utlöser bryts strömmen till fjärravstängningsventil och stängs på så vis av. (stäng av och starta om NX-5 för återställning) Extra propansensor kan installeras och monteras tex. i ett annat utrymme. Ytterlampan kan kompletteras med ett skymningsrelä, så att den bara tänds då det är mörkt ute. Batteribackup ger larm om strömmen bryts eller blir från kopplad i ett försök att deaktivera larmet. Startspärr aktiveras vid sabotage eller inbrott (kodat specialrelä). Extra invändigt monterad siren, NX-bz (T30-56). 14

15 Tekniska data Strömförbrukning: (med NX-pco5 inkopplat) Ca. 2W i säkerhetslarmläge. Ca. 1W i inbrottslarmsläge. Ca. 0,2W i avstängt läge. Lägg til strömförbrukningen från eventuellt anslutna tillbehör. Drivspänning: 11-30V DC Mått centralenhet: 142x80x30mm (BxHxD) Vikt centralenhet: ca. 180g CE Godkännande: Immunitet: EN Emisjon: EN Tillverkare: Nor-Tronix Huitfeldtsgate 24 N-3263 Larvik Agentur Sverige: KAMA Fritid AB Box Tenhult Garanti: NX-5 följer de krav som ställs i resp. land larmet säljs. Minst 1år. Service: Om ditt NX-5 larm kräver service skall det lämnas hos din NX-5 återförsäljare eller skickas direkt till Nor- Tronix Bifoga alltid garantibevis, kvitton och en utförlig beskrivning av felet. Felsökning NX-5 har inbyggda säkringar som går vid fel eller felkopplingar. Kontrollera säkringarna om något av följande fel har uppstått: Ytterbelysning fungerar inte, kontrollera säkring FU1 Utvändig siren fungerar inte, kontrollera säkring FU2 En av följande utgångar fungerar inte: FU3 o Gas out (Plint B, plats 3) o Propane out (Plint B, plats 4) o Power failure (Plint B, plats 5) o Motion delayed out (Plint B, plats 6) Säkringsmodell: 5 x 20mm glas, trög. Säkringen demonteras genom att den dras rakt ut ur sockeln. Ny säkring pressas rakt ner i sockeln. 15

16 Snabb instruktion NX-5 har tre huvud funktioner: Säkerhetslarm som har tre larmnivåer. För att använda då du sover i fordonet. Inbrottslarm. Till för då du lämnat fordonet. S-O-S alarm.utlöses med S-O-S knappen för att uppmärksamma omgivningen på att något har hänt. När man slår på NX-5 visar indikatorlamporna vilken alarminställning och vilka funktioner som är valda. Alarminställning: Beskrivning av inställningen Hur gör man Indikatorlampor Säkerhetslarm (Nattläge) Tryck en gång på Function. Begränsat natt larm Begränsat natt larm med endast Gas/röklarm Jag skall gå och lägga mig och önskar att gas/rök larmet är igång samt utvändig rörelsedetektor och larmade dörrar. Inget larm för invändig rörelse så att jag kan röra mig fritt i fordonet. Sammea som ovan, men utan attt utvändig rörelse detektor är inkopplad. Samma som ovan, men utan utvändig rörelsevakt och larm på dörrarna. Tryck två gånger på Function Tryc tre gånger på Function Grön (Gas/smoke) Grön (Door/window) Grön (Outside motion) Grön (Gas/smoke) Grön (Door/window) Grön (Gas/smoke) Stänga av säkerhetslarmet Inbrottslarm Jag skall lämna fordonet och önskar inbrottslarm och automatisk ytterbelysning. (Gaslarmet är inte på). Tryck en gång på Function. Beakta: Är det mindre än 10 sekunder sedan man tryckt på Function måste man trycka flera gånger tills man kommer till Av. Sätt i nyckeln och dra ut den igen när en röd lampa tänds efter ca.2sek. Efter en minut är larmet aktiverat. Alla lampor släckta Röd (blinkar kort) Grön (Door/window) Grön (Outside motion) Inbrottslarm utan ytterbelysning Stänga av inbrottslarmet S-O-S Jag har parkerat på ett trafikerat ställe och önskar inte att ytterbelysningen skall tändas var gång någon passerar Ger S-O-S morsesignal på ansluten lampa och siren Tryck en gång på Function knappen direkt efter att inbrottslarmet startats med nyckeln Sätt i nyckeln ock dra ut den när den röda lampan slocknar efter ca.2 sek. Beakta: Du måste stänga av larmet med nyckeln för att kunna starta säkerhetslarmsfynktionen med Function knappen. Tryck på S-O-S knappen Röd (blinka kort) Grön(Door/window) Alla lampor släckta Alla lampor blinkar Beakta: Flera av funktionerna kräver att du har kompletterat med extra tillbehör! Larmindikering vid larm: När larmet går kan man se vad som utlöst larmet genom att se vilken indikatorlampa som blinkar och i vilket mönster. Propan alarm 1 Grön lampa blinkar: Propan alarm 2 Grön lampa blinkar r: Narkosgas larm Grön lampa blinkar: Rök larm Grön lampa blinkar: CO2 larm Grön lampa blinkar: Inbrottslarm Röd lampa blinkar snabbt: S-O-S larm Alla tre gröna lampor blinkar: Känsligheten kan justeras på gassensorer och rörelsevakt med justerrattarna inne i larmet. Se instruktioner tidigare i manualen. 16

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

IHC Checklista för planering av IHC-installation.

IHC Checklista för planering av IHC-installation. Checklista för planering av IHC-installation. I nedanstående schema får du en överblick över de flertal funktioner som IHC erbjuder. Schemat är uppdelat i två avsnitt; komfort och säkerhet. Komfortavsnittet

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE Med den fotoelektriska teknologin är Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker branden innan den

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen Trygghet Det viktigaste du kan köpa till bilen Billarm ger Tjuvar väljer bilar utan larm Flera tusen bilar stjäls eller utsätts för inbrott varje år. Många tror de är tillräckligt skyddade när bilen är

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3. Instal lationsvägledning

Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3. Instal lationsvägledning Brandvarningsanlägg för lantbruket IRS-3 Instal lationsvägledning Januari 2010 Inledning Brandvarningsanläggningen är beräknad för driftsbyggnader, trädgårdsmästerier och andra områden där miljön är kompliserad

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer