NX-5 Bruks och installations anvisning Rev /jt Svensk Innehållsförteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:"

Transkript

1 NX-5 Bruks och installations anvisning Rev /jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna 3 Säkerhetslarm (nattläge): 3 Begränsat säkerhetslarm 3 Begränsat säkerhetslarm gas och rök 3 Uppvärmningstid gasdetektorer. 4 Inbrottslarm. 4 S-O-S funktion 4 Indikatorlampor 5 Alarmindikering vid larm: 5 Justering av rörelsesensorer 5 För vilka gaser varnar NX-5? 6 Falsk larm. 6 Test 7 Extra utrustning 7 Montering. 8 Placering NX-5 8 Montering NX-5 8 Strömförsörjning 9 Sabotage säkring 9 Två propansensorer. 9 Inbrottslarm 9 Kupé belysning Fiat chassi. 9 Special-funktioner 9 Utvändigt larm för gas 9-10 Extra indikator i vindrutan 10 Strömvakt 10 Startspärr 10 Vidarekoppling. 10 Ytterbelysning med skymningsrelä 10 Kopplingsplintar Kopplingsschema 12 Standard koppling 12 Inbrottslarm, tillbehör 13 Fler funktioner. 14 Tekniska data 15 Felsökning 15 Snabb instruktion 16 1

2 Introduktion Gratulerar till ditt nya NX-5 larm! Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom manualen. NX-5 är enkel att använda men givetvis underlättar det om du läst anvisningen noggrant. Manualen informerar både om montering och ger användar instruktioner Viktigt! Efter installationen är det viktigt att du utför en funktionstest med gas, mer information finner du längre fram i manualen. Vad gör NX-5? NX-5 kan användas antingen som ett personligt säkerhetslarm eller som ett kombinerat säkerhets och inbrottslarm. NX-5 är i huvudsak framställt för husbilar, husvagnar och lastbilar. Larmet har många anslutningsmöjligheter och utgångar som gör att du kan ansluta och utrusta larmet efter dina specifika behov och önskemål. På natten varnar NX-5 med hela 4 olika sensorer för gasläckage, brand, sövande gaser och om någon bryter upp ett fönster eller en dörr. Med utvändiga sensorer får man automatiskt larm om någon person uppehåller sig utanför fordonet. När man själv inte är på plats vaktar NX-5 din husbil eller husvagn. NX-5 larmar om någon öppnar dörr, fönster eller luckor eller om någon rör sig i fordonet. Med en SOS knapp kan man själv aktivera en utvändig siren eller lampa som ljuder eller blinkar morse signalen S-O-S för att dra uppmärksamhet till fordonet. Denna funktion kan även användas vid akut sjukdom. NX-5 kan kompletteras med extra lampor, sirener, stöldsäkring för tex. cyklar utanför fordonet och för vidaresändning av larmet till en mobiltelefon. Var uppmärksam på att många av de funktioner som beskrivs kräver att du kompletterar NX-5 med tillbehör som inte ingår i standard larmet. Fråga din återförsäljare om tillbehör för trådlös alarmsignal till din mobiltelefon! Daglig användning Dagligdags är NX-5 mycket enkelt att använda. Man kan välja mellan säkerhetslarm för natten eller inbrottslarm när man är borta. På larmets framsida finner man en knapp och en nyckelkontakt, detta är det enda du behöver för att kontrollera NX-5. Säkerhetslarm Man aktiverar säkerhetslarmet genom att trycka en gång på knappen märkt Function, för att av aktivera trycker man ytterliggare en gång på samma knapp. Trycker man flera gånger på knappen kan man välja flera olika funktioner. Indikatorlampor visar vilken funktion man valt. Är ingen lampa tänd så är larmet avstängt. Har du väntat mer än 10 sekunder efter att du har tryckt på knappen kommer NX-5 att stängas av nästa gång du trycker. Trycker du flera gånger efter 2

3 varandra kan du välja mellan de funktioner du önskar eller välja samtliga funktioner. De gröna lamporna indikerar vad du valt. Har du anslutit en automatisk gasventil till gasolflaskan så stänger den gastillförseln vid gaslarm, ventilen är stängd tills larmet stängs av. Funktionen finns bara då larmet indikerat gasläckage. Inbrottslarm För att aktivera inbrottslarmet sätter man den elektroniska nyckeln i larmet, låt den vara i 2 sekunder tills två gröna och en röd indikator lampa tänds (den röda blinkar). Man har nu en minut på sig att ta sig ut ur fordonet och låsa det, larmet är då aktiverat. För att stänga av inbrottslarmet sätter man i den elektroniska nyckeln och låter den vara i tills lamporna släcks. Du har 20 sekunder på dig att avaktivera larmet från det att du öppnar dörren. När man väljer funktionen inbrottslarm med nyckeln slås automatiskt säkerhetsfunktionen av. För att starta säkerhetslarmet måste först inbrottslarmet avaktiveras med nyckeln. Så fungerar de olika funktionerna Säkerhetslarm (nattläge): Man trycker en gång på knappen och de gröna lamporna lyser. Detta är normalläge då man sover i fordonet. Följande funktioner är aktiverade: Alla gas och rök detektorer Automatisk utebelysning Alarm från utvändigt monterad rörelsedetektor Alarm från dörrar, luckor och fönster (som har sensorer) Har man monterat en invändig rörelsedetektor till inbrottslarmet är denna inte aktiverad i detta läge. Nattläget är tänkt att vara aktiverat då du befinner dig vaken eller sovande i fordonet. Alla dörrar, luckor och fönster med sensorer är larmade. Man har ingen fördröjning på dörren som när inbrottslarmet är aktiverat. Vid inbrott får man både invändigt och utvändigt larm dessutom tänds den anslutna utelampan. Larmet larmar så länge dörrar, fönster eller luckor är öppna dock minst 5 sekunder och max 30 sekunder. Vid gas eller indikation från utvändigt monterad sensor får man endast invändig larmsignal. Vill man i samband med detta larm ge utvändig larm signal kan man trycka på SOS knappen. Vill man ha utvändig larmsignal vid gaslarm så är även detta möjligt, se avsnittet special funktioner. Vid gas eller röklarm ges signal så länge som gas/rök nivån är över larmnivån. När gas/rök nivån sjunker stängs larmsignalen av och larmet är i standby läge. Begränsat säkerhetslarm Säkerhetslarm utan utvändig rörelsedetektor. Man trycker två gånger på knappen och den gröna lampan lyser. Samma funktion som i nattläge men utvändig rörelsedetektor och automatiskt ytterbelysning är avstängt. Denna inställning är tänkt då man har parkerat fordonet i tex. en stad eller på en plats där människor passerar fordonet och man inte vill ha en larmsignal för detta. Begränsat säkerhetslarm med bara gas och rök Säkerhetslarm med larm för gas och rök. Man trycker tre gånger på knappen och en grön lampa lyser. Vid denna inställning är det endast gas och rök detektorn som är aktiverad. Utvändig rörelsedetektor och inbrottslarm är avaktiverat. Denna inställning är till för de tillfällen då inte alla i familjen är i vagnen samtidigt utan man kan gå in och ut ur fordonet utan att larmet larmar. 3

4 Uppvärmningstid för gasdetektorerna När man startar larmet kommer Gas/Smoke detectors lampa att blinka tills detektorerna är aktiva. Detta har betydelse om man vill testa detektorerna då måste lampan lysa konstant. Lampan blinkar i 3 minuter tills alla detektorer är aktiverade förutom CO². Därefter blinkar lampan med kortare intervall i 30 minuter, CO²detektorn är aktiverad då lampan lyser konstant. Inbrottslarm När inbrottslarmet är aktiverat, blinkar den röda lampan och två gröna lampor lyser. Gas och rök larmet är avstängt. Nu är NX-5 enbart ett inbrottslarm. Denna inställning är till för då man inte själv är på plats. När man aktiverar inbrottslarmet har man en minut på sig att ta sig ur fordonet och låsa dörren. Under denna minut ljuder larmet med ett pipande ljud i intervaller. Är inte alla dörrar och fönster stängda hörs ett dubbel pip till dess att man har åtgärdat detta. Efter åtgärden dröjer det en minut tills larmet är aktiverat. Man får en bekräftelse då ljudet försvinner och en röd lampa blinkar i korta och långa intervaller. Vid inbrottslarm ljuder utvändiga sirener och belysningen blinkar. Man får inget larm om någon passerar förbi fordonet förutom att ytterbelysningen tänds om funktionen är vald. Önskar man inte att ytterbelysningen skall tändas då man kommer hem eller om någon passerar när man är borta kan man stänga av denna funktion genom att trycka på Function-knappen efter att ha aktiverat inbrottslarmet med nyckeln. Detta val gör du när du är på väg från fordonet. Denna funktion finns kvar även nästa gång du aktiverar inbrottslarmet. Önskar man bara en automatisk ytterbelysning om natten kan man ansluta en ljussensor (tillbehör NX-ls). Då kommer utelampan att tändas vid skymning och släckas när det blir ljust igen. Man stänger av inbrottslarmet med nyckel och väljer sedan önskad säkerhetsfunktion. Man öppnar dörren, går direkt till larmenheten och sätter i nyckeln och tar ut den igen då lamporna slocknar. I denna 20 sekunder långa avaktiveringstid hörs ett kort pipande ljud och den röda lampan blinkar snabbt. Ta i beaktande att det inte är fördröjning på alla dörrar och fönster. Vid utlöst inbrottslarm ljuder sirenen i 30 sekunder eller till dess man stänger av larmet. Stängs inte larmet av utav behörig person ger det larmsignal i 3 minuter därefter 3 minuters paus osv. efter totalt 15 minuter stängs larmet av automatiskt. Detta sker om tex. en dörr eller ett fönster lämnas öppet. Man får ingen invändig signal vid inbrott. Det är skillnad på inbrottslarmet om NX-5 är i läge Inbrottslarm eller i läge Säkerhetslarm. I läge Säkerhetslarm larmar inte utvändig siren vid inbrott. Denna inställning är till för då du själv befinner dig i fordonet. Om du önskar få utvändig larm signal trycker du på SOS-knappen för att dra till uppmärksamhet. I detta läge är det inte heller någon fördröjning utan larmet ljuder omedelbart om man tex. öppnar dörren. Efter inbrott och 15 minuters larmsignal tystnar larmet men en indikator lampa blinkar i snabb takt tills larmet stängs av. Detta för att visa att larmet varit utlöst. S-O-S funktion NX-5 har en S-O-S funktion som är till för om man känner dig hotad, blir akut sjuk och önskar dra uppmärksamhet till sig. Sirenen ljuder och ljuset blinkar S-O-S som morse. Detta ger en större uppmärksamhet än ett vanligt billarm. S-O-S strömbrytaren placeras där du själv önskar tex. vid sängen. Man startar och stänger av signalen med samma knapp. När funktionen är startad ljuder och blinkar den i en timma eller till dess att den stängs av manuellt. 1 4

5 Indikatorlampa Lamporna på fronten visar vilken/vilka funktioner som är aktiverade: Indikatorlampa: Funktion: Beskrivning: Grön (gas/smoke) Gas/rök Alla fyra gasdetektorerna är aktiverade Grön (door,window,hatch) Dörr/fönster/ luckor Larm på dörr/fönster/luckor och invändig rörelsevakt är aktiverade Grön (outside motion) Rörelse detektor Utvändig rörelsevakt är aktiverad Röd (burglar alarm) Inbrott Inbrottslarm är aktiverat När NX-5 utlöses kommer indikator lampan att blinka så att man kan se att något har hänt. Detta är tänkt som en hjälpfunktion för att informera användaren om vad som har hänt eller om någon funktion har falsklarmat. Vid gaslarm kommer den översta gröna lampan att blinka på ett speciellt vis så att man kan tyda vilken gassensor som har utlöst larmet, tex. gas/smoke lampan blinkar fem gånger i snabb takt, kort uppehåll där efter fem snabba blink osv. visar att CO2 sensorn har utlöst. Om den utvändigt monterade rörelsevakten larmar kommer den gröna lampan outside motion att blinka. Vid inbrott kommer, om larmet är i inbrottsläge, den röda lampan att blinka i snabb takt. Alarmindikering när larmet går: Propan alarm 1 Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Propan alarm 2 (Extra sensor) Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Narkosgas alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Rök alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt CO2 alarm Grön Gas/smoke detectors lampan blinkar: Pulserande pipeton invändigt Utvändig rörelse Grön Outside motion detectors lampan blinkar: Konstant pipton invändigt Inbrott vid säkerhetslarm funktion Grön Door, window and hatch alarm lampan blinkar: Pulserande pipton invändigt Inbrottslarm Röd lamp Burglar alarm blinkar snabbt: Utvändig siren är aktiv Strömavbrott Ingen indikatorlampa lyser. Långsam pulserande pipton invändigt (om externt 9V batteri är anslutet) S-O-S signal Utvändig siren, invändigt alarm och uteljus blinkar morse: Alla fyra lamporna blinkar Justering av sensorer Gas och rök sensorerna har automatisk justering, RÖRELSE SENSOR men i vissa områden och situationer kan det vara GAS nödvändigt att justera sensorerna. I små utrymmen med flera personer kan det vara nödvändigt att reducera känsligheten för att undvika falsklarm, i stora utrymmen med få personer bör man höja känsligheten. I de flesta fall är medelinställningen den som fungerar säkrast. Under locket på NX-5 finner man två gula justerrattar med en pil på som visar läget på ratten. Den vänstra ratten är märkt Gas och är till för samtliga gassensorer. Alla gas/rök sensorer ändras då man justerar ratten. Om man justera ner känsligheten i botten är detektorernas känslighet låg. 5

6 Reducera känsligheten vid dessa tillfällen: I små rum som lastbilhytter I små husvagnar/husbilar Där det är många personer som sover i samma utrymme Larmet är placerat nära sovutrymmet Om du byter klimat under resan Om du får falsk larm Höj känsligheten vid dessa tillfällen: I stora fordon I fordon med bara en person Om vädret är stabilt Känsligheten för den utvändigt monterad rörelsedetektorn justeras med den högra ratten märkt Motion. Inställningen påverkas av hur många sensorer du har monterat. Man skall kunna passera utmed fordonet utan att larmet går, dock skall utelampan tändas. Har man sensorer monterade på båda sidor av fordonet och någon går runt fordonet larmar NX-5. För hög känslighet har man då larmet larmar omedelbart någon befinner sig in det detekterade området. Är justeringsratten i mittläget brukar inställningen vara bra. (Det som justeringen egentligen gör är att ändra storleken på det detekterade området och hur länge någon kan befinna sig i zonen innan larmet utlöses, inte sensorns känslighet). Reducera känsligheten vid dessa tillfällen: Om man har flera sensorer Om man har ett långt fordon Om du får falsklarm Höj känsligheten vid dessa tillfällen: Om du bara har en sensor Om man vill att larmet skall larma tidigare För vilka gaser varnar NX-5? NX-5 centralenhet Narcosis gas sensor Gas/smoke sensor Toluene Hydrogen Etanol (Sprit ) Etanol (Sprit) Hydrogen sulfid Propan/butan Amoniak CO (Rökgas) Hydrogen Metan (Naturgas) Externt golvmonterad Propan/CO2 sensor (NX-pco5 modul) Propan sensor: CO2 sensor: Propan/butan CO2 (kolsyra) Hydrogen Etanol Centralenheten har två olika inbyggda gassensorer. Den lilla golvmonterade enheten har också två sensorer. Varje sensor har sin speciella gas som den är känslig för, men indikerar ändå för flera gaser då de ofta överlappar varandra. Resultatet blir att NX-5 detekterar de flesta gaser som är antingen giftiga, bedövande, explosiva eller kvävande. Tabellen visar vilka gaser sensorerna är känsliga för. Gaserna överst i tabellen är de som känns av först. OBS! CO2 och CO(rökgas) är helt olika gaser som kräver olika sensorer. CO(rökgas) är en lätt gas och indikeras av sensorn i enheten. CO2 (koldioxid) detekteras av en av sensorerna i den golvmonterade enheten. Falsk larm NX-5 kan ge falsk larm av tex. drivgaser i sprayflaskor, parfymer, utandningsluften efter alkoholintag, dålig luft, cigarettrök och många andra gaser. Detta är normalt och skall bara ses som en bekräftelse på att larmet fungerar. NX-5 är också känsligt för bilavgaser och kan larma när du kör i tex. biltunnlar eller i tät trafik. Detta innebär dock inte att du inte kan använda NX-5 under färd men rörelsedetektorn kommer att larma kontinuerligt och tända ytterbelysningen. Man kan justera känsligheten på rörelse- och gasdetektorerna som beskrivs i texten under Justering av sensorer. Den utvändiga rörelsedetektorn känner av sådant som är varmare än bakgrunden. Människor, djur, varma vindar, passerande bilar är exempel på sådant som detektorn indikerar. Detta medför att utelampan tänds men larmet går inte igång. För att larmet skall ljuda och lampan tändas måste 6

7 detektorn indikera flera rörelser under en tid i den detekterade zonen. Detta medför att risken för falsklarm är liten. Om du trots detta får falsklarm kan du justera känsligheten på NX-5 som beskrivs i tidigare text. Om du har flera detektorer krävs det som regel att du måste sänka känsligheten. En källa för falsk larm kan vara att rörelsedetektorn är monterad ovanför tex. ett ventilations galler till ett kylskåp. Den varma luftströmmen från kylskåpet kan ge falsklarm. Test Test av NX-5 skall göras regelbundet och var gång man skall använda fordonet efter en längre tids uppehåll. Låt NX-5 vara i gång 30 minuter innan test så att alla sensorerna är uppvärmda. Narkosgas och rökdetektorerna testas enklast genom att man tar lite sprit på en sked som man håller framför NX-5 enheten som man blåser mot. Narcosis och Smoke detektorerna kommer att utlösa larm. Propan detektorn monterad vid golvet testas med en cigarettändare. Rikta tändaren mot sensorn och släpp ut lite gas mot den (OBS! Ingen låga!) CO2 sensorn är monterad i samma enhet som propan sensorn och testas enklast genom att du blåser ut inandningsluften i ett långsamt andetag mot sensorn. För att underlätta testet använd ett böjligt sugrör. Innehållet av CO2 i andningsluften är tillräckligt för att utlösa larmet. Vid test av propan sensorn kommer fjärravstängningsventilen på gasflaskan (om sådan är monterad) att stängas av och tillförseln av gasol till kylskåp och värmare bryts. För att öppna gastillförseln igen stänger man av NX-5 larmet och startar sedan upp det igen. Utvändiga rörelsedetektorer testas genom att man uppehåller sig i den detekterade zonen. Utelampan tänds genast (om den är ansluten) och larmet ljuder om du är kvar i zonen minst 30 sekunder. Inbrottslarmet kan testas utan att utlösa utvändig siren. Stäng alla dörrar, fönster och luckor som är anslutna till larmet. Starta larmet med den elektroniska nyckeln. Du skall nu höra Pipp pipp.pipp osv. ( Enkelpip ). Slå av larmet, öppna en av de larmade dörrarna stäng av larmet. Du skall nu höra: Pipp pipp Pipp Pipp.pipp pipp osv ( Dubbel pip ). Detta indikerar att någon dörr/fönster inte är stängd. Slå av larmet. Stäng den öppna dörren/fönstret och öppna en annan dörr eller fönster för att även testa detta. Fortsätt tills du har testat samtliga larmade dörrar/fönster/luckor. Om du öppnar tex. en dörr och fortfarande har ett enkel pip är brytaren defekt. För att testa sirenen är det bara att starta inbrottslarmet vänta en minut sedan öppna en dörr eller ett fönster och sirenen skall ljuda. Larmet stängs av med nyckeln eller ljuder 30 sekunder efter det att du har stängt dörren. Extra utrustning Flera av de funktioner som beskrivs i manualen kräver att du har extra utrustning: Funktion: Nödvändigt tillbehör: Art.nr. KAMA Art.nr Extra propan sensorer för fordon med tex. Propan sensor med kabel NX-p T30-44 dubbelt golv (en sensor) Alarm för utsidan Utvändig rörelsedetektor (En på var sida krävs) NXm3w(vit) NX-m3b(svart T30-45A T30-45B Inbrottslarm bara på bilens framdörrar Kräver endast en ledning till kupéns innerbelysning Inbrottslarm på dörrar, fönster och luckor Magnetbrytae typ NC NX-ms T30-46 (Normally Closed). Utvändigt larm vid inbrott 12V Siren NX-s12 T30-47 Inbrottslarm med invändig rörelsedetektor Invändig rörelsedetektor NX-im T

8 Alarm om strömmen bryts 9V batteri med hållare och kabel NX-bv T30-49 Automatisk avstängning av gasoltillförseln Fjärravstängningsventil NX-pv T30-51 Blinkande lysdiod i fordonsfönstret Röd lysdiod med hållare och ledning NX-led T30-52 Larm för utvändigt lösöre Magnetbrytare med ledning och NX-eb T30-53 kontakt. Deaktivering av automatisk ytterbelysning Skymningsrelä NX-ls T30-54 om dagen. (Sensor med kabel och kontakt) S-O-S alarm Tryck-knapp och kabel NX-sos T30-55 Extra invändig siren 12V siren med kabel NX-bz T30-56 Utvändigt monterad kontakt för elektronisk Kontakt med kabel NX-rk T30-57 nyckel Startspärr Kodat special relä NX-imo T30-58 Montering Placering NX-5 NX-5 centralenhet skall monteras i huvudhöjd på en öppen plats i bodelen där den är lättåtkomlig NX-5 skall inte monteras inne i ett skåp. NX-5 larmar om det står öppna spritflaskor eller alkoholhaltiga drycker i dess närhet. Om du har möjlighet är det bra om du kan placera larmet en bit ifrån ett eventuellt barskåp. NX-5 larmar även för använd luft, alkoholhaltig utandningsluft, parfymer och tarmgaser. Är ventilationen dålig kan man få falsklarm. Montera därför NX-5 på en öppen plats där ventilationen är god och naturliga gaser tunnas ut. Det rekommenderas inte att montering sker vid sängen och absolut inte i en sovavdelning avdelad med tex. ett draperi. Om fordonet är stort och du riskerar att inte höra larm signalen rekommenderas du att montera en extra siren. En bra plats för montering av larmet är tex. över dörren i husbilar och ovanför garderobsdörren i husvagnar och gärna bredvid elpanelen där du har lätt att ansluta strömmen. Om du monterar NX-5 på utsidan av ett skåp kan du enkelt dra elkablarna inne i skåpet och på så sätt få en snyggare installation. Ta även i beaktande att den externa Propan/CO2 sensorn skall monteras i närheten av centralenheten. Generellt sett är inte problemet att NX-5 inte indikerar gas utan att en felaktig placering ger falsklarm. Montering av NX-5 Skruva av framsidan på enheten och fäst larmet i de två fästhålen med lämpliga skruvar. Borra hål i väggen genom de ovala hålen i larmets bakstycke om du skall ansluta kablarna bakifrån. Den externa Propan/CO2 sensorn skall monteras 10-20cm ovanför golvet. Placeringen i rummet är kritisk. Montera sensorn med öppningen nedåt och kabeln uppåt. Fäst den genom att använda den förmonterade tejpen. Anslut kabeln till enheten (dra den gärna dolt inne i tex. ett skåp). När kablarna är anslutna montera tillbaka framstycket på larmet. Var försiktig med komponenterna inne i larmet. Larm indikatorlamporna (lysdioderna) är lätt att böja om man inte träffar rätt med framstycket. FÄSTHÅL 8

9 Strömförsörjningen Om du skall ansluta ytterbelysningen till NX-5 är det viktigt att strömtillförseln är dimensionerad för att tåla den existerande belastningen, NX-5 larmet och ytterbelysningen. NX-5 larmet kräver endast 2W, så skall ytterbelysningen inte anslutas krävs inte några särskilda krav på strömförsörjningen. I husbilar rekommenderas att man ansluter larmet över bodelens huvudströmbrytare. Sabotage säkring För att hindra obehöriga att stänga av NX-5 från utsidan genom att tex. kortsluta ledningar till sensorer och utelampan är NX-5 försett med en sabotage säkring. Om tex. ytterbelysningen kortsluts går endast säkringen för lampan, inte för hela larmet. Se till att tillräcklig strömtillförsel finns och att den tål en större belastning än vad som normalt krävs. Normal belastning + säkringen till ytterbelysningen i NX-5 är 6,3A. Strömtillförseln till den utvändigt monterade rörelsedetektorn (+7V) är säkrad med en strömbegränsare som tål kortslutning utan att bli förstörd (ingen säkring behöver bytas).om utvändigt monterad siren kortsluts går en säkring inne i NX-5, detta påverkar dock inte andra larmfunktioner. Två propansensorer I husbilar med dubbla golv kan det vara en extra säkerhet att montera propan sensorer både i bodelen och i lastutrymmet. NX-5 har en ingång för extra propan sensor (NX-p T30-44) som kan köpas som ett extra tillbehör. Se kopplingsschema längre bak i anvisningen. Inbrottslarm För att utnyttja inbrottslarm funktionen i NX-5 måste man komplettera med diverse magnet kontakter och detektorer. Se i översikten med extra tillbehör vad som kan användas. Vi rekommenderar att man monterar den invändiga rörelsevakten NX-im (T30-48) som är avsedd för detta larm. En utvändig siren kopplas direkt till NX-5 och monteras tex. i husbilens motorrum eller i husvagnens gasolkoffert så att den inte är åtkomlig för obehöriga samtidigt som den ger signal utan hinder. Till dörrar, fönster och luckor krävs magnetkontakt NC (normal close) (NX-ms T30-46). Det finns ingångar för både NC (normal close) och NO (normal open), med och utan fördröjning. Det finns även en anslutning för tillkoppling av original-kupébelysning (husbilar, lastbilar) så att man inte behöver montera magnetkontakter på dörrarna i hytten. Det rekommenderas att man endast har entrédörren ansluten med fördröjning så att man kan öppna den och ha 20 sekunder på sig att stänga av larmet. Övriga dörrar skall larma omedelbart då de öppnas. Man kan också montera utvändig stöldsäkring för lösöre tex. cyklar. Med en utvändigt monterad magnet kontakt NX-eb (T30-53) kan du larma tex. cyklarna bak på cykelhållaren. Om någon tar cykeln larmar NX-5. Kupébelysning på Fiat Man kan ansluta NX-5 till kupé-belysningen på Fiat så att man får larm om dörrarna öppnas. På vissa modeller kan man få larm då innerbelysningen (kupelampan) tänds manuellt. På de flesta Fiat chassin kan man enkelt undgå detta. Till kupelampan kommer det tre kablar, en lila, en röd/svart och en blå. Koppla den blå kabeln till NX-5 plint C plats 6. 9

10 Specialfunktioner Utvändigsignal vid gaslarm Det finns möjlighet att få utvändig siren att ljuda även vid ett gaslarm. Denna funktion är inte standard och bör endast användas om man finner detta nödvändigt. Detta för att minska risken för oönskade larmsignaler. För att aktivera denna funktion, sätt i nyckeln och tryck in den samtidigt som du trycker och håller Function-knappen intryckt. Dra ut nyckeln men håll knappen intryckt tills du hör ett kort pip. Denna funktion finns kvar var gång du startar larmet eller tills du stänger av den på samma sätt som du aktiverade funktionen. Om man önskar kan man montera en röd lysdiod (MX-led, T30-52) i fordonets fönster för att visa att fordonet är larmat. Se kopplingsschema. Strömvakt Om någon bryter strömmen för att avaktivera larmet kan man ändå försäkra sig om att det fungerar. Man monterar ett set med ett 9V batteri monterat i en hållare (NX-bv. T30-49). Vid strömavbrott med NX-bv monterat slås alla utvändiga funktioner ut, men det invändiga larmet ljuder med ett sakta pulserande ljud i ca. 3 minuter. Samtidigt aktiveras en egen utgång på larmet som tex. kan vara kopplad för vidaresändning av larmet till en GSM telefon. Startspärr NX-5 kan utrustas med startspärrsrelä (NX-imo, T30-58) så att bilen inte kan startas om larmet har utlöst eller blivit saboterat. Om så önskas kan detta relä även användas till en siren eller andra tillbehör. Startspärr reläet har en växelkontakt som antingen kan bryta eller öppna en strömkrets. Denna signal från NX-5 är kodad. När signalen blir bruten aktiveras reläet. Demontera reläet om larmet skadas eller kopplas ifrån. Vidarekoppling NX-5 har flera utgångar som kan kopplas till extra sirener, ljus och vidare sändning av trådlösa signaler eller till GSM-telefoner. Se tabellen för tillgängliga in och utgångar i kopplingsschemat. Ytterbelysning med skymningsrelä Det kan anslutas ett skymningsrelä (NX-ls, T30-54) så att ytterbelysningen inte tänds om dagen. Detta är en fördel om man parkerar fordonet på en plats där det passerar mycket folk som indikeras av larmets rörelsevakt. Detta tillbehör gör att ström förbrukningen inte blir så stor. På natten är det inte så troligt att folk passerar fordonet utan anledning och man har då större användning för automatisk ytterbelysning. Kopplingsplint Det finns tre 10-poliga kopplingsplintar inne i NX-5. dessa heter Plint A, B och C. Var anslutning är numrerad med Plint D kräver ett speciellt kontaktstycke för extra utrustning. Se nästa sida med en översikt över vad de olika terminalerna är avsedda för. 10

11 Kopplingsplintar: Plint A 1 +12/24V V DC strömförsörjning. 0,1-0,2 A i normal drift. Lägg till eventuell förbrukning för ytterbelysning som drivs från larmet. 2 GND/Jord 3 Ytterbelysning Positiv strömförsörjning för ytterlampa ca. 5A (säkring 6,3A) Max 8A last vid byte av säkring 4 +5V ut Strömförsörjning för externa gassensorer som NX-pco5, NX-p. Max last 0,3A 5 GND / Jord 6 Propansensor, signal in Från NX-pco5 eller NX-p. (Analog signal) 7 CO2-sensor, signal in Från NX-pco5 (Analog signal) 8 +7V ut Ca. 7V strömförsörjning till utvändig rörelsedetektor. Automatisk strömbegränsning till ca 50mA. 9 GND / Jord 10 Utvändig rörelsedetektor in NX-M2/3 signalingång Aktiv låg Plint B 1 +12V ut Sström till invändig rörelsedetektor. Max 50mA last i 24 V anläggnning. Kortvarigt 0,1A. Max last i 12V anläggning 200mA. 2 Siren Utvändig siren. Aktiv låg. Max 2A last 3 Alla gas sensorer utgång Alla gas sensorer samlade. Aktiv låg. Max 0,3A last 4 Propan fjärravstängnings-ventil Normalt aktivt låg. Passiv öppen (flytande) vid alarm. Max 0,3A last. utgång 5 Strömavbrott utgång Aktiv låg vid strömavbrott (När backup batteri är monterat). Max 0,3A last. 6 Utv.rörelsedetektor med Aktiv låg utgång. Max 0,3A last fördröjning 7 Inbrottslarm indikatorlampa Negativ utgång for lysdiod (LED), 20mA strömbegränsning. (Possitiv kopplas till B1). 8 Extra propansensor sign.in Signal leder från extra propan modul (Analog signal) 9 Invändig rörelsedetektor Aktiv hög. Internt trukket høy.???????????????????? 10 Spänningsvakt 9-12V batteri + in. (- batteri kopplas til jord. Tex. C1 eller C10) Plint C 1 GND / Jord NC sløyfe felles (Signaljord) 2 Inbrottslarm ingång NC sløyfe + momentan 3 Inbrottslarm ingång NC sløyfe + forsinket. (Aktiv i sikkerhetsalarm) 4 Inbrottslarm ingång Aktiv høy (3-30V) momentan 5 Inbrottslarm ingång Aktiv høy (3-30V) forsinket. (Aktiv i sikkerhetsalarm) 6 Inbrottslarm ingång Aktiv lav (Pull up 2k2) momentan 7 Inbrottslarm ingång Inv. rörelsedetektor Aktiv høy (Pull up 2k2) forsinket. Ikke aktiv i sikkerhetsalarm. Bare til innvendig bevegelsesdetektor. 8 Panik knapp ingång Aktiv lav (Pull up 2k2) 9 Extra invändig siren + för extra invändig siren. Max. 100mA last. 10 GND / Jord Signaljord Plint D 1 Skymningsrelä till utvändig rörelsedetektor Skymningsrelä, signalingång 2 GND / Jord Signaljord 3 GND / Jord Signaljord 4 Startspärr Signal till externt startspärrsrelä (Digital signal) 11

12 Kopplingsschema Grundinstallation UTVÄNDIG RÖRELSEVAKT YTterbelysning kan även vara fordonets parkeringsljus. den standard monterade utelampan med strömbrytare kan utan problem kopplas till NX-5. Det gör inget om man kopplar ström in på utelampans utgång. Önskar man montera flera utvändiga rörelsedetektorer, skall dessa parallell kopplas. Sammankopplingen kan antingen göras i plinten eller på ledningen till den. OBS! Om inte alla eller några av funktionerna på innbrottslarmet är innkopplade skall dessa ingångar kopplas til jord som visas på kopplingsschemat. I annat fall kommer larmet att larma så fort det startas. 12

13 Inbrottslarm Tillbehör Utvändig siren Invändig rörelsedetektor Magnetlås(Entre) Magnet brytare till fönster och luckor flera kan serie kopplas Detta larm visar hur man kopplar till tillbehör för att få ett väl fungerande inbrottslarm. Man är inte tvungen att använda alla delar som visas! Invändig rörelsevaktdetektor med 12volts driftspänning in, plus och minus. Samt NC (normal closed) brytarkontakt. OBS! använd den lilla kabeln mellan minus och brytarkontakten (se schema). Magnetbrytare på dörrar, fönster och luckor. Man kan seriekoppla så många man önskar. Magnetbrytare speciell för entre dörr bör endast användas då den kopplas med fördröjning när NX-5 är som inbrottslarm men utan fördröjning då NX-5 är som säkerhetslarm. Om inte invändig rörelsedetektor används måste denna ingång kopplas till jord. (Plint B9 kopplas till C10) Om inte magnetbrytare används på dörrar, fönster eller luckor måste denna ingång kopplas till jord. (Plint C2 kopplas till C1) Om inte magnetbrytare används på entredörren måste denna ingång kopplas till jord. (Plint C3 kopplas C1) På fordon med brytare för kupebelysningen originalmonterad kan oftast dessa användas som larmbrytare. Man kopplar in NX-5 på ledningen till kupebelysningen. Är brytaren sådan att den jordar när dörren öppnas kopplas den till NX-5 plint C6 den av modellen som ger ström när dörren öppnas kopplas den till C4. 13

14 Fler funktioner Extra propansensor Extra propansensor 9V batteribackup Fjärravstängningsventil Extra siren Relä till startspärr Fjärravstängningsventilen får ström så länge allt är i ordning. När propansensorn utlöser bryts strömmen till fjärravstängningsventil och stängs på så vis av. (stäng av och starta om NX-5 för återställning) Extra propansensor kan installeras och monteras tex. i ett annat utrymme. Ytterlampan kan kompletteras med ett skymningsrelä, så att den bara tänds då det är mörkt ute. Batteribackup ger larm om strömmen bryts eller blir från kopplad i ett försök att deaktivera larmet. Startspärr aktiveras vid sabotage eller inbrott (kodat specialrelä). Extra invändigt monterad siren, NX-bz (T30-56). 14

15 Tekniska data Strömförbrukning: (med NX-pco5 inkopplat) Ca. 2W i säkerhetslarmläge. Ca. 1W i inbrottslarmsläge. Ca. 0,2W i avstängt läge. Lägg til strömförbrukningen från eventuellt anslutna tillbehör. Drivspänning: 11-30V DC Mått centralenhet: 142x80x30mm (BxHxD) Vikt centralenhet: ca. 180g CE Godkännande: Immunitet: EN Emisjon: EN Tillverkare: Nor-Tronix Huitfeldtsgate 24 N-3263 Larvik Agentur Sverige: KAMA Fritid AB Box Tenhult Garanti: NX-5 följer de krav som ställs i resp. land larmet säljs. Minst 1år. Service: Om ditt NX-5 larm kräver service skall det lämnas hos din NX-5 återförsäljare eller skickas direkt till Nor- Tronix Bifoga alltid garantibevis, kvitton och en utförlig beskrivning av felet. Felsökning NX-5 har inbyggda säkringar som går vid fel eller felkopplingar. Kontrollera säkringarna om något av följande fel har uppstått: Ytterbelysning fungerar inte, kontrollera säkring FU1 Utvändig siren fungerar inte, kontrollera säkring FU2 En av följande utgångar fungerar inte: FU3 o Gas out (Plint B, plats 3) o Propane out (Plint B, plats 4) o Power failure (Plint B, plats 5) o Motion delayed out (Plint B, plats 6) Säkringsmodell: 5 x 20mm glas, trög. Säkringen demonteras genom att den dras rakt ut ur sockeln. Ny säkring pressas rakt ner i sockeln. 15

16 Snabb instruktion NX-5 har tre huvud funktioner: Säkerhetslarm som har tre larmnivåer. För att använda då du sover i fordonet. Inbrottslarm. Till för då du lämnat fordonet. S-O-S alarm.utlöses med S-O-S knappen för att uppmärksamma omgivningen på att något har hänt. När man slår på NX-5 visar indikatorlamporna vilken alarminställning och vilka funktioner som är valda. Alarminställning: Beskrivning av inställningen Hur gör man Indikatorlampor Säkerhetslarm (Nattläge) Tryck en gång på Function. Begränsat natt larm Begränsat natt larm med endast Gas/röklarm Jag skall gå och lägga mig och önskar att gas/rök larmet är igång samt utvändig rörelsedetektor och larmade dörrar. Inget larm för invändig rörelse så att jag kan röra mig fritt i fordonet. Sammea som ovan, men utan attt utvändig rörelse detektor är inkopplad. Samma som ovan, men utan utvändig rörelsevakt och larm på dörrarna. Tryck två gånger på Function Tryc tre gånger på Function Grön (Gas/smoke) Grön (Door/window) Grön (Outside motion) Grön (Gas/smoke) Grön (Door/window) Grön (Gas/smoke) Stänga av säkerhetslarmet Inbrottslarm Jag skall lämna fordonet och önskar inbrottslarm och automatisk ytterbelysning. (Gaslarmet är inte på). Tryck en gång på Function. Beakta: Är det mindre än 10 sekunder sedan man tryckt på Function måste man trycka flera gånger tills man kommer till Av. Sätt i nyckeln och dra ut den igen när en röd lampa tänds efter ca.2sek. Efter en minut är larmet aktiverat. Alla lampor släckta Röd (blinkar kort) Grön (Door/window) Grön (Outside motion) Inbrottslarm utan ytterbelysning Stänga av inbrottslarmet S-O-S Jag har parkerat på ett trafikerat ställe och önskar inte att ytterbelysningen skall tändas var gång någon passerar Ger S-O-S morsesignal på ansluten lampa och siren Tryck en gång på Function knappen direkt efter att inbrottslarmet startats med nyckeln Sätt i nyckeln ock dra ut den när den röda lampan slocknar efter ca.2 sek. Beakta: Du måste stänga av larmet med nyckeln för att kunna starta säkerhetslarmsfynktionen med Function knappen. Tryck på S-O-S knappen Röd (blinka kort) Grön(Door/window) Alla lampor släckta Alla lampor blinkar Beakta: Flera av funktionerna kräver att du har kompletterat med extra tillbehör! Larmindikering vid larm: När larmet går kan man se vad som utlöst larmet genom att se vilken indikatorlampa som blinkar och i vilket mönster. Propan alarm 1 Grön lampa blinkar: Propan alarm 2 Grön lampa blinkar r: Narkosgas larm Grön lampa blinkar: Rök larm Grön lampa blinkar: CO2 larm Grön lampa blinkar: Inbrottslarm Röd lampa blinkar snabbt: S-O-S larm Alla tre gröna lampor blinkar: Känsligheten kan justeras på gassensorer och rörelsevakt med justerrattarna inne i larmet. Se instruktioner tidigare i manualen. 16

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Nor- Tronix NX-4. Bruks- och installationsanvisning

Nor- Tronix NX-4. Bruks- och installationsanvisning Nor- Tronix NX-4 Bruks- och installationsanvisning Ditt personliga säkerhetssystem Larmar för gas, rök och rörelser * * Rörelsedetektor är extrautrustning Nor-Tronix NX-4, bruks- och installationsanvisning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Parametrar Stöldskydd. Inledning

Parametrar Stöldskydd. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294

Installationsmanual Parkmaster 294 Installationsmanual Parkmaster 294 Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA billarm! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT Bruksanvisning RÖRELSEVAKT 2016-09-19 Rev 2.0 1 Innehåll Rörelsevaktens funktion... 3 Koppla bort treminutersfördröjningen... 3 Komma igång (batteribyte)... 4 Placering av rörelsevakten.... 6 Placeringstips...

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer