forskning och utbildning Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "forskning och utbildning Slutrapport 2012-2014"

Transkript

1 , n io at v o n in r fö jö il m s ö sl n ä r g forskning och utbildning Slutrapport

2 Sensible Things that Communicate TRONDHEIM 2

3 Innehållsförteckning Ett projekt utan gränser 3 Joint venture skaper unik masterprogram 4 Arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene 5 Att få vara ingenjör för en dag 6 Elektronik måste bli roligare 7 Invandrade akademiker en ny målgrupp 8 Nya samarbeten inom Europa 10 Enkeleda a guest researcher in photonics 10 Innovation över gränserna 12 The Foggy project 14 Norge - En mycket intressant marknad 14 Projektet i siffror 15 ETT PROJEKT UTAN GRÄNSER Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning. Så heter projektet som startade januari 2012 och har pågått under två och ett halvt år. Satsningen har varit gränsöverskridande mellan Norge och Sverige och syftet har varit att förstärka och utöka det samarbete som funnits sedan tidigare. Mittuniversitetet och Högskolan i Sör Tröndelag, HIST, hade redan innan projektet startat påbörjat ett samarbete inom avancerad masterutbildning. Syftet med projektet har varit att utveckla detta samarbete till att även omfatta innovation, nätverkande och FoU. På båda sidor om gränsen fanns ett etablerat samarbete mellan universitet och näringsliv genom olika klustersamarbeten. Genom att sammanföra dessa miljöer skapas nya markander och möjligheter för nya idéer. En gemensam klusterbildning som är starkare än de två var för sig. Industrin i regionen behöver mer kompetent arbetskraft och en viktig del i projektet har varit att öka ungdomars, och framförallt kvinnors, intresse för teknik. Flera aktiviteter har gjorts under projekttidens gång och några av dem presenteras i denna broschyr. 3

4 Joint venture skaper unik masterprogram Prosjektet har arbeidet med å utvikle et nytt masterprogram i elektronikk og instrumentering ved Sør Trøndelag og utvikle det eksisterende masterstudiet i elektronikk design ved Mittuniversitetet. International Masters i elektronikk design er altså et samarbeid mellom universitetene og de to sterke forskningsmiljøer STC (Sensible Things that Communicate) og NCEI (Norwegian Center of expertise) tilgjengelig ved hver institusjon. Samarbeidet innebærer at institusjonene kan dra nytte av de samme lærere og forskning som vil skape merverdi for studentene. Næringsutvikling og utdanning går hånd i hånd Ved å knytte grunnleggende utdanning, forskning og industri med etterspørselen etter ferdigheter som er der, uavhengig av nasjonale grenser, skaper nye muligheter for utvikling. Studentenes prosjektoppgaver er formulert basert på problemer som har blitt identifisert av selskaper eller forskningsinstitutter som STC og NCEI samarbeider. Alle studentene gjøre også en avhandling, vanligvis i samarbeid med en bedrift. Sterk etterspørsel etter nye kandidater I løpet av den tiden prosjektet har gått har 12 studenter gjort avhandlinger hos forskjellige selskaper, og nå våren 2014 uteksaminerte vi den andra klassen av masterstudenter. Studentene presenterte sine avhandlingar på instrumenteringskonferansen i Trondheim. Der ble delt ut pris til studenten med den beste presentasjonen. En fin innstilling på studentenes eksamen. Uteksaminerte studenter fra Internationalla masterprogrammet, fra venstre: Vidar Berg, Mats Granmo Eliassen, Håkon Strømstad, Torleif Wærstad Utvik og Joachim Flem (Martin Børs-Lind var ikke tilstede). 4

5 arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene Mats Granmo Eliassen er en av studentene som presenterte sine avhandlinger på konferansen i Trondheim. Etter eksamen ble han ansatt i selskapet SensorLink AS. - Jeg arbeider som utviklingsingeniør i et firma som heter Sensorlink AS, og har jobbet her siden starten av September. Vi jobber mye med korrosjonsovervåkning og tilstandskontroll av rørledninger på land og under vann. Mine arbeidsoppgaver inkludrerer utvikling og testing av elektronikk- og datasystemer for disse produktene. Hvor nyttig er din utdanning i arbeidet? - Utdanningen min er veldig relevant for jobben min og mange av de tekniske utfordringene jeg møter i arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjekter og fag jeg har hatt på høgskolen og universitetet. Særlig de praktiske prosjektoppgavene i studiet gjør det enklere å forholde seg til problemstillingene man møter i arbeidslivet. Hvordan var det å studere utdanning? Å studere på denne studielinjen var en bra opplevelse. De aller fleste av fagene var interessante og lærerike, selv om det til tider var mye jobbing og sene kvelder. omdanner energien i vibrasjoner til elektrisitet, og kan i teorien brukes til å drive små trådløse sensorer. Målet var å undersøke mulighetene for å installere trådløse sensorer i maritime/industrielle installasjoner som kunne generere sin egen energi fra vibrasjoner i nærmiljøet og derfor ikke trenger utskiftbare batterier eller kablet strømtilførsel. Prosjektet var veldig interessant og ga gode resultater. Hva synes du om samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST? Samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST var bra, men preget av at studiet enda er nytt. Det var en del misforståelser og manglende informasjon i starten, men de aller fleste problemene ble løst fortløpende av en imøtekommende og hjelpsom administrasjon hos begge institusjonene. Det var veldig moro å få bo et halvt år i Sundsvall og å få treffe studenter og lærere fra hele verden. Den tiden av studiene vi tilbrakte i Trondheim var også bra, og de gode fascilitetene og tilretteleggingen på HiST må trekkes frem som et lyspunkt. Hva gjorde du for prosjektarbeidet? Mitt hovedprosjekt gikk ut på å utvikle, bygge og teste en "Piezoelektrisk Energihøster". Dette er en enhet som Mats Granmo Eliassen presenterer sin avhandling for foretak og forskere på konferansen. 5

6 Att få vara ingenjör för en dag Under projekttidens gång har cirka 200 ungdomar i åldern år fått prova på hur det är att vara ingenjör för en dag. Det är främst gymnasieklasser från naturvetenskapliga och tekniska program i Mittsverige regionen som deltagit men även högstadieklasser och studenter som läser naturvetenskapligt basår på Mittuniversitetet. Dagen har varit uppdelad i fyra pass där eleverna arbetat med praktiska övningar i små grupper på två till fyra personer. På passen har de fått prova på tekniken bakom några av våra vardagliga elektronikprodukter genom att tillexempel jämföra energiförbrukningen på olika sorters lampor och studera skillnaden i ljusflödet. Eleverna har också fått tillverka en antenn till ett microchip, en teknik som ofta används som stöldlarm i detaljhandeln. Framtida karriärer På ett av passen fick deltagarna prata om sina planer för framtiden. Eleverna fick berätta om vad de vill arbeta med i framtiden och diskutera det tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet som berättade om sina erfarenheter från gymnasiet till livet som ingenjörsstudent. Passet var mycket uppskattat hos deltagarna som lärde sig mer om civilingenjörsyrket och hur brett det faktiskt är. Teknikintresset hos ungdomar Ett mål har varit är att ta reda på mer om hur ungdomars teknikintresse ser ut idag och vad som väcker tjejers intresse för teknik. För att få en fingervisning om svaren gjordes en enkätundersökning med alla deltagare under Ingenjör för en dag. Där fick deltagarna värdera hur man uppfattade olika tekniska begrepp på en skala från ett till fem och resultatet visar på att kvinnorna ofta föredrar begrepp där teknik relateras tillexempel sjukvård medan männen tilltalas mer av begrepp så som robotik. Syftet med Ingenjör för en dag är att sudda ut gamla fördomar och väcka ett teknikintresse hos ungdomar men också att lära sig mer om vad inom teknikområdet som triggar ungdomar idag. Det är ett långsiktigt arbete vilket gör det svårt att se några direkta resultat i form av ökade söksiffror till tekniska utbildningar men det har ökat kunskapen om hur utbildningarna kan utformas och presenteras för att intressera fler ungdomar, och framförallt fler kvinnor. 6

7 Elektronik måste bli roligare - Reportage FRÅN SVT Det är alldeles för få som vill bli civilingenjörer i elektronik var det bara fem som börjat på utbildningen i Sundsvall. För att locka fler har Mittuniversitetet bjudit in gymnasieelever som får prova på att vara ingenjör för en dag. Elektronik - låter det tråkigt? Det vill Mittuniversitetet i Sundsvall ändra på. - Just nu verkar det ganska roligt. Jag trodde inte det innan jag kom hit, säger Lovisa Elmerfors. Elever från naturprogrammet på Bromangymnasiet i Hudiksvall är inbjudna för att experimentera och diskutera. - Det är väldigt intressant tycker jag, men det är ingenting jag själv skulle utbilda mig till för jag vill bli någonting helt annat, säger Robin Östlin. - Det är extremt få som vill utbilda sig utav våra svenska studenter till elektronikingenjörer. I förlängningen så är det en krissituation, menar Kent Bertilsson, docent i elektronik på Mittuniversitetet. I samband med ingenjör för en dag bjöds media in och flera reportage gjordes av bland andra: TV4 Sundsvall, Sundsvalls Tidning och Mittnytt. Den som vill ha ett jobb efter studierna kanske ska fundera om. - Våra samarbetsföretag här i regionen ser ju ett enormt behov av att få in elektronikingenjörer för sin överlevnad, avslutar Kent Bertilsson. 7

8 Invandrade akademiker en ny målgrupp För att öka den tekniska kompetensförsörjningen i regionen har ett nytt samarbete med arbetsförmedlingen påbörjats. Det är Mittuniversitetet i Sundsvall och Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Härnösand som börjat samarbeta med syfte att rekrytera arbetslösa invandrade akademiker till det Internationella mastersprogrammet. Från arbetsförmedlingens register bjöds 92 stycken potentiella studenter in till ett informationsmöte på Mittuniversitetet. Det kom 17 personer till träffen varav sex av dem visade sig vara behöriga att söka utbildningen. Studieinformation och rundvandring På informationsmötet informerade CSN (Centrala studiestödsnämnden) om vilka regler som gäller för att få studiestöd. Informationen visade sig vara väldigt nyttig och besökarna hade många frågor. Därefter presenterade Mittuniversitetet den Internationella masterutbildningen i elektronik och mätteknik och universitetets tidigare, mycket goda, erfarenheter av studenter från andra kulturer och länder. Efter en kort rundvandring i labben med presentation av den forskning som bedrivs på Mittuniversitetet. Studentenheten berättade också om regler för terminsavgifter, en annan mycket viktig informationspunkt för denna målgrupp, som ofta är utomeuropeiska medborgare. Komplicerad process Att rekrytera studenter från denna målgrupp är en invecklad process då det är flera olika parametrar som väger in. Ofta saknas formella kunskaper i engelska vilket kan kräva språkutbildning eller språktest. I vissa fall finns behov av att validera reell kompetens vilket ibland kan vara komplicerat. Om utbildningen ska finansieras av svenska staten krävs dessutom ett permanent uppehållstillstånd vilket långt från alla har. Två nya kvinnliga studenter Trots den ganska komplicerade processen, och att endast ett informationsmöte har genomförts, har redan två kvinnor från Sudan antagits och studerar nu på det gemensamma masterprogrammet. Arbetsförmedlingen har visat stort intresse för fortsatt samarbete kring integration och ett informationsmöte för all personal Arbetsförmedlingen har genomförts. Ett arbete för att utvidga upptagningsområdet till att innefatta Östersund har också inletts. 8

9 nytt samarbete ger nya studenter Av 92 inbjudna kom 17 personer till informationsträffen som Mittuniversitetet arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Redan har två kvinnor från Sudan antagits till det internationella masterprogrammet och påbörjat sina studier. 9

10 nya samarbeten inom europa Ett huvudområde i projektet är nätverkande FoU och behovet finns att hitta nya FoU nätverk för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens forskning. Det handlar om att bygga upp en fungerande forskningsmiljö vid HiST och öka graden av internationalisering vid forskningsmiljön på STC. Genom att bygga kontakter med europeiska klusterbildningar som är verksamma inom optisk- och elektrisk mätteknik och som fokuserar på likartade problem som HiST och STC, stärks en gemensam Mittnordisk forskningsmiljö som på sikt främjar både utbildning och näringsliv. Under projektets gång har ett flertal besök genomförts inom Europa som bland annat resulterat i nya samarbeten gällande utbytesstudenter (Erasmus), exempelvis med Universitetet i Ljubljana, Slovenien. Det har även resulterat i nya FoU-samarbeten där forskare från bland annat det tekniska universitetet i Turin, Italien och Aalto universitetet i Helsingfors, Finland kommit och gästforskat vid Mittuniversitetet under längre perioder. Resultaten har än så länge varit mycket framgångsrika och fler nya europeiska samarbeten kommer på sikt att gynna hela Mittnordenregionen. Enkeleda A guest researcher in photonics Fiber Optic Valley interviewed Enkeleda Balliu from Italy, guest researcher in photonics at the Mid Sweden University. She told us about her research, about her background in Albania and why she chose being a guest researcher at the Research Center Sensible Things That Communicate in Sundsvall. - I am a guest researcher for a couple of months in the Photonics group at the Research Center Sensible Things That Communicate at the Mid Sweden University. My work here involves testing and putting together a high power laser demonstrator for materials processing. I really appreciate the opportunity of working in this project that will add a lot to my professionalism. I m learning a lot and I greatly value the opportunity of working in this project with the people at STC who are really cooperative and supportive. It s a pleasure and honor working in Magnus Engholm s team. We are developing the laser demonstrators in collaboration with the companies LaserCut in Hudiksvall, LaserNova in Östersund, Cobolt in Stockholm and Optoskand in Gothenburg. The project is financed by Region Gävleborg, Länsstyrelsen in Västernorrland, Mittuniversitetet, Tillväxtverket and Fiber Optic Valley. An opportunity to get new experiences - I wanted an opportunity to go abroad and share research experiences with different research groups in other countries. I met Dr. Magnus Engholm at a seminar on fiber lasers in Turin, Italy, and asked him about the opportunities to work as a guest researcher in Sweden. I grasped the opportunity as soon as it was offered to me. I will work in this project for the next 3-6 months. Hopefully longer! Till höger finns en intervju med gästforskaren Enkeleda Balliu, från det tekniska universitetet i Turin. 10

11 Joined the army in Italy - I am originally from Albania, where I attended the high school and I moved to Italy in 2005 to join the Italian Army when I was 18 years old and I have lived there since then. It was my chance to study and become an electronic engineer in the Italian Army. I got my master degree in After that I worked as a grant researcher at the technical university in Turin (Polytecnico di Torino), in the Optical Fiber and Components Group (FCO). I strongly believe in what I do and I never give up Women are a minority in the field of photonics It is a matter of fact that women are a minority in the field of photonics and lasers. I think that this is because the image advertised of photonics always presents men and this is not encouraging for women, therefore advertisement should also present an image of women in photonics. I would really recommend women to study photonics because it is really interesting and gratifying. A part of my work here also involves inspiring more young people to study science and technology and also to show the opportunities in photonics in an activity called Engineer for a day. Enkeleda Balliu, guest researcher at Mid Sweden University. Interview with Enkeleda Balliu by Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley 11

12 Innovation över gränserna Huvudområdet innovation har målet varit att arrangera workshops och konferenser med deltagare från både näringsliv och akademi och från båda sidor av gränsen Norge och Sverige. Syftet har varit att öka innovationskraften i regionen. Under projekttidens gång har flertalet workshops och konferenser arrangerats på olika teman. Här presenteras ett urval av dem och ett lyckat exempel på vad aktiviteterna kan mynna ut i. Workshop om vindkraft Östersund 27 februari 2013 En workshop anordnades tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley med syfte att hitta nya samarbeten för att skapa nya innovationer. Södra Norrlands Vindkraftcentrum och Laser Nova AB hade anmält varsin utmaning som de ville diskutera tillsammans med forskare. Vindkraftcentrum vill effektivisera vindkraftparker genom att bland annat bättre prognostisera nedisning. Resultatet av mötet blev att man skulle hjälpas åt att formulera ett konkret projektförslag och hitta lämpliga partners att samarbeta med. Företaget LaserNova från Östersund diskuterade teknikutveckling tillsammans med LaserCut från Hudiksvall. De vill hitta nya tekniker för att bearbeta olika material med laser. Ett fortsatt samarbete planerades in. Smart Living Åre april 2013 Smart Living i Åre var en mötesplats för näringsliv, akademi och offentlighet. Temat för konferensen var hållbar tillväxt/ Baerekraftig utvikling, och bestod av tre spår: Bioförädling (Utveckla råvaror i vår region), Resursintelligens (Hur utveckling av elektronik och IT kan skapa nya affärsmöjligheter för hållbar tillväxt) och slutligen Kreativ 24 som var ett studentspår. Där får studenter 24 timmar på sig att arbeta fram kreativa lösningar på problemställningar och avslutningsvis presentera sina resultat för alla deltagare på konferensen. På spåret resursintelligens hölls en workshop om teknik där diskussionen handlade om avisning och inspektion av rotorblad på vindkraftverk. Patrik Jonsson från företaget CombiTech AB, Benny Thörnberg från Mittuniversitetet och Gert Bagge diskuterade problematik och utvecklingspotential kring utrustning och system för effektiv avisning av vindkraftverkens rotorblad. Idag saknas det möjlighet att mäta isbeläggnings tjocklek och utbredning. Likaså saknas metoder för att avgöra mängden vattendroppar i dimman som påverkar nedisningsförloppet. Workshoppen resulterade i en ansökan om forskningsmedel som lämnades in till Energimyndigheten av Mittuniversitetet tillsammans med Combitech AB och SMHI. Open Innovation Östersund 5 december 2013 Två Open Innovations konferenser med workshops anordnats och på Open Innovation i Östersund den 5 december var ett första steg för att utforska nya potentiella innovationsområden. Företag och forskare träffades för att diskutera två olika utmaningar. Första utmaningen behandlade möjligheten att använda fiberoptiska sensorteknologier inom medicin. Frågan som ställdes va om det är möjligt att korsa kompetenser från de båda forskningsmiljöerna HiST och STC. På den andra utmaningen diskute- 12

13 rades användning av laserteknik för pappersytor. Det finns ett uttalat behov av att hitt nya användningsområden för papper och gruppen diskuterade bland annat om det går det att skapa billiga solceller eller displayer med hjälp av laserteknik och papper. Resultatet av workshoppen blev att deltagarna forsätter att samarbete och en handlingsplan för samarbetet ska tas fram. Innovation Day Hudiksvall 1 april 2014 Innovation Day genomfördes i Hudiksvall tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley. Det var runt 130 personer från Mittsverigeregionen som deltog där syftet var att skapa en mötesplats mellan företagsledare, forskare och experter och på så sätt skapa kreativitet och innovationskraft. Under dagen genomfördes ett flertal presentationer samt workshops. Forskaren Annika Steiber, som på nära håll studerat och följt det snabbväxande IT-företaget Google i Kalifornien, berättade bland annat att innovationer är en nyckel till framgångsrika företag och företag som överlever. Jon Haag från förpackningsföretaget Billerud- Korsnäs berättade om företaget som tar sig an utmaningen att bli ledande inom förpackningar. Under eftermiddagen kunde deltagarna välja olika workshops, bland annat med Åse Angland Lindvall från företaget Idea2Innovaiton som delade med sig av sina kunskaper om kunddriven innovation med hjälp av verktyget Business Model Canvas. dette området. Konferansen hadde rundt deltakere per dag hvorav 15 var fra Sverige. Den første dagen er viet til en presentasjon av den norske olje-og gassindustrien, først og fremst for de svenske deltakerne. Dag to inneholdt presentasjoner fra selskaper som samarbeider med NCEI og workshops på fire forskjellige temaer, drift og vedlikehold av subsea, ROV-teknologi, datainnsamling og dataoverføring og til slutt kompetanse. Dag to endte med studentene fra første avgangsklassen av felles internasjonalt masterprogram presenterte sine prosjekter. NCEI medlemmer var svært fornøyd med dagen som ga dem mer kunnskap om andre selskaper i samme bransje, muligheten til å presentere sin egen selskapets virksomhet og gjorde det lettere å nettverk. For å fortsette nettverk selskaper føler et behov for denne type konferansen arrangeres på årlig basis. På olje og gaskonferensen Trondheim møtte svenske og norske instrumentering og sensor miljøer for første gang. Olje og gasskonferansen Trondheim juni 2014 En konferanse ble avholdt i Trondheim basert på behovet for økt utvinning og reduserte kostnader på norsk sokkel. Konferansen ble arrangert i-prosjektet med NCI og HIST. Det er et stort behov for innovative løsninger for instrumentering og sensor miljøer i Trondheim regionen derfor invitert svenske miljøer for å bidra med sin erfaring på 13

14 THE Foggy PROJECT In order to determine icing conditions and to make icing forecast information it is required to know the air content of liquid water (LWC) and droplet size (MVD). Unfortunately, these parameters are very difficult to measure and therefore they are estimated today. Of course it is desirable to measure these parameters to ensure that the correct information is obtained from ice aggregation calculations and that correct icing forecasts can be done. It is known that water absorbs infrared light and by utilizing the infrared absorbation and the latest sensor technology for infra red imaging it should be possible to find a method that can determine LWC and MVD. The project intends to develop a direct method for determining the LWC and MVD. These parameters are critical for the meteorological conditions that govern the icing process, and tools to directly determine them missing today. By being able to measure the parameters of both the calculations of glaciation and new tools for measuring the ice can be developed. The goal is that the instrument should work in real conditions and be able to be commercialized. The performers are Mid Sweden University and Combitech that produces measuring instruments for wind power. norge - en mycket intressant marknad Foggy är ett nytt forskningsprojekt sprunget ur projektets klusteraktiviteter. En samarbetspartner i projektet är företaget Combitech AB i Östersund där Patrik Jonsson arbetar med att bland annat utveckla sensorer som hjälper till att bedöma väglaget. Samarbetet mellan Mittuniversitetet och Combitech startade sedan lång tid tillbaka. Combitech har tidigare haft studenter som gjort exjobb hos dem men nu har de också en industridoktorand vilket gjort att samarbetet stärkts ytterligare till att omfatta mer spetsteknologiska områden inom sensor- och kamerateknologier samt datamodellering. - För att vara konkurrenskraftig måste Combitech kunna erbjuda marknaden ny och spännande teknologi. Ett samarbete med forskningsvärlden ger Combitech möjlighet att tidigt hitta nya intressanta områden som kan vara intressanta för marknaden, berättar Patrik Jonsson. Målet med all företagsamhet är att tjäna pengar. Men för att tjäna pengar måste man hitta kunder som är villiga att betala för tjänster och systemleveranser. Genom att hitta ny, spännande teknik hoppas Combitech på att attrahera marknaden och skapa möjlighet för en framstående affärsverksamhet. Att Combitech valde att samarbeta med projektets kluster är ingen slump. - Kontaktnät är mycket viktiga för att kunna hitta nya marknader och för Combitech i Östersund är Norge en mycket intressant marknad och de kontaktnät som Mittuniversitetet förmedlar är av stort intresse för Combitech, avslutar Patrik Jonsson. 14 Patrik Jonsson, Combitech AB

15 projektet i siffror Projektet har varit indelat i tre huvudområden; kompetensförsörjning, nätverkande FoU och innovation. Var och ett av dessa huvudområden har flera olika resultatmål som här presenteras på ett kortfattat sätt. För att attrahera fler ungdomar och då särskilt kvinnor, har flera olika aktiviteter har arrangerats, bland annat Ingenjör för en dag där cirka 200 ungdomar deltagit. Totalt sett har projektet genomfört fler aktiviteter än vad som inledningsvis planerats vilket också gjort att antalet deltagare överträffat målen med råge. Fördelar man antalet deltagare efter kön når antalet manliga deltagare nästan upp till målet som var satt till 1150 deltagare. Antalet kvinnliga deltagare överträffar målet på 450 deltagare rejält. Totalt deltog 512 kvinnor på olika aktiviteter. Effekten av de studentrekryterande aktiviteterna är svår att se på kortsikt. Antalet sökande till de tekniska utbildningarna har inte ökat under projektperioden men det är ett långsiktigt arbete som behöver förbättras ytterligare. Ett annat positivt resultat är att flera nya internationella samarbeten har inletts. Totalt har sex helt nya universitet/ forskningsinstitut knutits till forskningsmiljöerna STC och HiST. Det har även tillkommit flera nya företagskontakter tack vare projektet. Målet var satt till 38 och resultatet landade på hela 139. Under perioden har också 26 samarbetsprojekt gjorts. Ett samarbetsprojekt kan vara studenter som gör examensarbete på ett företag eller en projektkurs som ges i samarbete med näringslivet. Samarbetsprojekten länkar samman näringsliv och akademi på ett naturligt sätt vilket är ett av de viktigaste målen i projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Antalet män som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antalet kvinnor som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antal deltagande företag i projektaktiviteter Mål Resultat 15

16 Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Interreg Sverige och Norge

Business Innovation Day

Business Innovation Day Business Innovation Day Låt våra experter ta sig an din utmaning Sundsvall 17 oktober 2016 Välkommen till Business Innovation Day Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Förstudie till Musselbältet

Förstudie till Musselbältet Förstudie till Musselbältet Bakgrund September 2012 Göteborg. Önskemål om ett gränsöverskridande samarbete ÅGP för fjällräv och flodpärlmussla Nytt åtgärdsprogram November 2012. Projektide formulerad Musselbältet

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 Science & Innovation Day Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 1 Dags att hitta nya konkurrensfördelar? Missa inte årets forsknings- och innovationskonferens Science & Innovation

Läs mer

BUSINESS INNOVATION DAY

BUSINESS INNOVATION DAY BUSINESS INNOVATION DAY Låt Sveriges bästa forskare ta sig an ditt företags utmaningar! www.miun.se/businessinnovationday Välkommen till Business Innovation Day Måndag den 12 oktober 2015 Ta chansen och

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Sundsvall 18 oktober 2016 Från nanoteknik och det uppkopplade samhället till sociala medier! 2 Välkommen till Science & Innovation

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

BUSINESS INNOVATION DAY

BUSINESS INNOVATION DAY BUSINESS INNOVATION DAY Låt Sveriges bästa forskare ta sig an ditt företags utmaningar! www.miun.se/businessinnovationday Välkommen till Business Innovation Day Måndag den 12 oktober 2015 Vad roligt att

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker Namn: Gro Brochmann Resa: Lissabon Datum: 25-31 mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: En varm og god velkomst 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?:

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer