forskning och utbildning Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "forskning och utbildning Slutrapport 2012-2014"

Transkript

1 , n io at v o n in r fö jö il m s ö sl n ä r g forskning och utbildning Slutrapport

2 Sensible Things that Communicate TRONDHEIM 2

3 Innehållsförteckning Ett projekt utan gränser 3 Joint venture skaper unik masterprogram 4 Arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene 5 Att få vara ingenjör för en dag 6 Elektronik måste bli roligare 7 Invandrade akademiker en ny målgrupp 8 Nya samarbeten inom Europa 10 Enkeleda a guest researcher in photonics 10 Innovation över gränserna 12 The Foggy project 14 Norge - En mycket intressant marknad 14 Projektet i siffror 15 ETT PROJEKT UTAN GRÄNSER Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning. Så heter projektet som startade januari 2012 och har pågått under två och ett halvt år. Satsningen har varit gränsöverskridande mellan Norge och Sverige och syftet har varit att förstärka och utöka det samarbete som funnits sedan tidigare. Mittuniversitetet och Högskolan i Sör Tröndelag, HIST, hade redan innan projektet startat påbörjat ett samarbete inom avancerad masterutbildning. Syftet med projektet har varit att utveckla detta samarbete till att även omfatta innovation, nätverkande och FoU. På båda sidor om gränsen fanns ett etablerat samarbete mellan universitet och näringsliv genom olika klustersamarbeten. Genom att sammanföra dessa miljöer skapas nya markander och möjligheter för nya idéer. En gemensam klusterbildning som är starkare än de två var för sig. Industrin i regionen behöver mer kompetent arbetskraft och en viktig del i projektet har varit att öka ungdomars, och framförallt kvinnors, intresse för teknik. Flera aktiviteter har gjorts under projekttidens gång och några av dem presenteras i denna broschyr. 3

4 Joint venture skaper unik masterprogram Prosjektet har arbeidet med å utvikle et nytt masterprogram i elektronikk og instrumentering ved Sør Trøndelag og utvikle det eksisterende masterstudiet i elektronikk design ved Mittuniversitetet. International Masters i elektronikk design er altså et samarbeid mellom universitetene og de to sterke forskningsmiljøer STC (Sensible Things that Communicate) og NCEI (Norwegian Center of expertise) tilgjengelig ved hver institusjon. Samarbeidet innebærer at institusjonene kan dra nytte av de samme lærere og forskning som vil skape merverdi for studentene. Næringsutvikling og utdanning går hånd i hånd Ved å knytte grunnleggende utdanning, forskning og industri med etterspørselen etter ferdigheter som er der, uavhengig av nasjonale grenser, skaper nye muligheter for utvikling. Studentenes prosjektoppgaver er formulert basert på problemer som har blitt identifisert av selskaper eller forskningsinstitutter som STC og NCEI samarbeider. Alle studentene gjøre også en avhandling, vanligvis i samarbeid med en bedrift. Sterk etterspørsel etter nye kandidater I løpet av den tiden prosjektet har gått har 12 studenter gjort avhandlinger hos forskjellige selskaper, og nå våren 2014 uteksaminerte vi den andra klassen av masterstudenter. Studentene presenterte sine avhandlingar på instrumenteringskonferansen i Trondheim. Der ble delt ut pris til studenten med den beste presentasjonen. En fin innstilling på studentenes eksamen. Uteksaminerte studenter fra Internationalla masterprogrammet, fra venstre: Vidar Berg, Mats Granmo Eliassen, Håkon Strømstad, Torleif Wærstad Utvik og Joachim Flem (Martin Børs-Lind var ikke tilstede). 4

5 arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene Mats Granmo Eliassen er en av studentene som presenterte sine avhandlinger på konferansen i Trondheim. Etter eksamen ble han ansatt i selskapet SensorLink AS. - Jeg arbeider som utviklingsingeniør i et firma som heter Sensorlink AS, og har jobbet her siden starten av September. Vi jobber mye med korrosjonsovervåkning og tilstandskontroll av rørledninger på land og under vann. Mine arbeidsoppgaver inkludrerer utvikling og testing av elektronikk- og datasystemer for disse produktene. Hvor nyttig er din utdanning i arbeidet? - Utdanningen min er veldig relevant for jobben min og mange av de tekniske utfordringene jeg møter i arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjekter og fag jeg har hatt på høgskolen og universitetet. Særlig de praktiske prosjektoppgavene i studiet gjør det enklere å forholde seg til problemstillingene man møter i arbeidslivet. Hvordan var det å studere utdanning? Å studere på denne studielinjen var en bra opplevelse. De aller fleste av fagene var interessante og lærerike, selv om det til tider var mye jobbing og sene kvelder. omdanner energien i vibrasjoner til elektrisitet, og kan i teorien brukes til å drive små trådløse sensorer. Målet var å undersøke mulighetene for å installere trådløse sensorer i maritime/industrielle installasjoner som kunne generere sin egen energi fra vibrasjoner i nærmiljøet og derfor ikke trenger utskiftbare batterier eller kablet strømtilførsel. Prosjektet var veldig interessant og ga gode resultater. Hva synes du om samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST? Samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST var bra, men preget av at studiet enda er nytt. Det var en del misforståelser og manglende informasjon i starten, men de aller fleste problemene ble løst fortløpende av en imøtekommende og hjelpsom administrasjon hos begge institusjonene. Det var veldig moro å få bo et halvt år i Sundsvall og å få treffe studenter og lærere fra hele verden. Den tiden av studiene vi tilbrakte i Trondheim var også bra, og de gode fascilitetene og tilretteleggingen på HiST må trekkes frem som et lyspunkt. Hva gjorde du for prosjektarbeidet? Mitt hovedprosjekt gikk ut på å utvikle, bygge og teste en "Piezoelektrisk Energihøster". Dette er en enhet som Mats Granmo Eliassen presenterer sin avhandling for foretak og forskere på konferansen. 5

6 Att få vara ingenjör för en dag Under projekttidens gång har cirka 200 ungdomar i åldern år fått prova på hur det är att vara ingenjör för en dag. Det är främst gymnasieklasser från naturvetenskapliga och tekniska program i Mittsverige regionen som deltagit men även högstadieklasser och studenter som läser naturvetenskapligt basår på Mittuniversitetet. Dagen har varit uppdelad i fyra pass där eleverna arbetat med praktiska övningar i små grupper på två till fyra personer. På passen har de fått prova på tekniken bakom några av våra vardagliga elektronikprodukter genom att tillexempel jämföra energiförbrukningen på olika sorters lampor och studera skillnaden i ljusflödet. Eleverna har också fått tillverka en antenn till ett microchip, en teknik som ofta används som stöldlarm i detaljhandeln. Framtida karriärer På ett av passen fick deltagarna prata om sina planer för framtiden. Eleverna fick berätta om vad de vill arbeta med i framtiden och diskutera det tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet som berättade om sina erfarenheter från gymnasiet till livet som ingenjörsstudent. Passet var mycket uppskattat hos deltagarna som lärde sig mer om civilingenjörsyrket och hur brett det faktiskt är. Teknikintresset hos ungdomar Ett mål har varit är att ta reda på mer om hur ungdomars teknikintresse ser ut idag och vad som väcker tjejers intresse för teknik. För att få en fingervisning om svaren gjordes en enkätundersökning med alla deltagare under Ingenjör för en dag. Där fick deltagarna värdera hur man uppfattade olika tekniska begrepp på en skala från ett till fem och resultatet visar på att kvinnorna ofta föredrar begrepp där teknik relateras tillexempel sjukvård medan männen tilltalas mer av begrepp så som robotik. Syftet med Ingenjör för en dag är att sudda ut gamla fördomar och väcka ett teknikintresse hos ungdomar men också att lära sig mer om vad inom teknikområdet som triggar ungdomar idag. Det är ett långsiktigt arbete vilket gör det svårt att se några direkta resultat i form av ökade söksiffror till tekniska utbildningar men det har ökat kunskapen om hur utbildningarna kan utformas och presenteras för att intressera fler ungdomar, och framförallt fler kvinnor. 6

7 Elektronik måste bli roligare - Reportage FRÅN SVT Det är alldeles för få som vill bli civilingenjörer i elektronik var det bara fem som börjat på utbildningen i Sundsvall. För att locka fler har Mittuniversitetet bjudit in gymnasieelever som får prova på att vara ingenjör för en dag. Elektronik - låter det tråkigt? Det vill Mittuniversitetet i Sundsvall ändra på. - Just nu verkar det ganska roligt. Jag trodde inte det innan jag kom hit, säger Lovisa Elmerfors. Elever från naturprogrammet på Bromangymnasiet i Hudiksvall är inbjudna för att experimentera och diskutera. - Det är väldigt intressant tycker jag, men det är ingenting jag själv skulle utbilda mig till för jag vill bli någonting helt annat, säger Robin Östlin. - Det är extremt få som vill utbilda sig utav våra svenska studenter till elektronikingenjörer. I förlängningen så är det en krissituation, menar Kent Bertilsson, docent i elektronik på Mittuniversitetet. I samband med ingenjör för en dag bjöds media in och flera reportage gjordes av bland andra: TV4 Sundsvall, Sundsvalls Tidning och Mittnytt. Den som vill ha ett jobb efter studierna kanske ska fundera om. - Våra samarbetsföretag här i regionen ser ju ett enormt behov av att få in elektronikingenjörer för sin överlevnad, avslutar Kent Bertilsson. 7

8 Invandrade akademiker en ny målgrupp För att öka den tekniska kompetensförsörjningen i regionen har ett nytt samarbete med arbetsförmedlingen påbörjats. Det är Mittuniversitetet i Sundsvall och Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Härnösand som börjat samarbeta med syfte att rekrytera arbetslösa invandrade akademiker till det Internationella mastersprogrammet. Från arbetsförmedlingens register bjöds 92 stycken potentiella studenter in till ett informationsmöte på Mittuniversitetet. Det kom 17 personer till träffen varav sex av dem visade sig vara behöriga att söka utbildningen. Studieinformation och rundvandring På informationsmötet informerade CSN (Centrala studiestödsnämnden) om vilka regler som gäller för att få studiestöd. Informationen visade sig vara väldigt nyttig och besökarna hade många frågor. Därefter presenterade Mittuniversitetet den Internationella masterutbildningen i elektronik och mätteknik och universitetets tidigare, mycket goda, erfarenheter av studenter från andra kulturer och länder. Efter en kort rundvandring i labben med presentation av den forskning som bedrivs på Mittuniversitetet. Studentenheten berättade också om regler för terminsavgifter, en annan mycket viktig informationspunkt för denna målgrupp, som ofta är utomeuropeiska medborgare. Komplicerad process Att rekrytera studenter från denna målgrupp är en invecklad process då det är flera olika parametrar som väger in. Ofta saknas formella kunskaper i engelska vilket kan kräva språkutbildning eller språktest. I vissa fall finns behov av att validera reell kompetens vilket ibland kan vara komplicerat. Om utbildningen ska finansieras av svenska staten krävs dessutom ett permanent uppehållstillstånd vilket långt från alla har. Två nya kvinnliga studenter Trots den ganska komplicerade processen, och att endast ett informationsmöte har genomförts, har redan två kvinnor från Sudan antagits och studerar nu på det gemensamma masterprogrammet. Arbetsförmedlingen har visat stort intresse för fortsatt samarbete kring integration och ett informationsmöte för all personal Arbetsförmedlingen har genomförts. Ett arbete för att utvidga upptagningsområdet till att innefatta Östersund har också inletts. 8

9 nytt samarbete ger nya studenter Av 92 inbjudna kom 17 personer till informationsträffen som Mittuniversitetet arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Redan har två kvinnor från Sudan antagits till det internationella masterprogrammet och påbörjat sina studier. 9

10 nya samarbeten inom europa Ett huvudområde i projektet är nätverkande FoU och behovet finns att hitta nya FoU nätverk för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens forskning. Det handlar om att bygga upp en fungerande forskningsmiljö vid HiST och öka graden av internationalisering vid forskningsmiljön på STC. Genom att bygga kontakter med europeiska klusterbildningar som är verksamma inom optisk- och elektrisk mätteknik och som fokuserar på likartade problem som HiST och STC, stärks en gemensam Mittnordisk forskningsmiljö som på sikt främjar både utbildning och näringsliv. Under projektets gång har ett flertal besök genomförts inom Europa som bland annat resulterat i nya samarbeten gällande utbytesstudenter (Erasmus), exempelvis med Universitetet i Ljubljana, Slovenien. Det har även resulterat i nya FoU-samarbeten där forskare från bland annat det tekniska universitetet i Turin, Italien och Aalto universitetet i Helsingfors, Finland kommit och gästforskat vid Mittuniversitetet under längre perioder. Resultaten har än så länge varit mycket framgångsrika och fler nya europeiska samarbeten kommer på sikt att gynna hela Mittnordenregionen. Enkeleda A guest researcher in photonics Fiber Optic Valley interviewed Enkeleda Balliu from Italy, guest researcher in photonics at the Mid Sweden University. She told us about her research, about her background in Albania and why she chose being a guest researcher at the Research Center Sensible Things That Communicate in Sundsvall. - I am a guest researcher for a couple of months in the Photonics group at the Research Center Sensible Things That Communicate at the Mid Sweden University. My work here involves testing and putting together a high power laser demonstrator for materials processing. I really appreciate the opportunity of working in this project that will add a lot to my professionalism. I m learning a lot and I greatly value the opportunity of working in this project with the people at STC who are really cooperative and supportive. It s a pleasure and honor working in Magnus Engholm s team. We are developing the laser demonstrators in collaboration with the companies LaserCut in Hudiksvall, LaserNova in Östersund, Cobolt in Stockholm and Optoskand in Gothenburg. The project is financed by Region Gävleborg, Länsstyrelsen in Västernorrland, Mittuniversitetet, Tillväxtverket and Fiber Optic Valley. An opportunity to get new experiences - I wanted an opportunity to go abroad and share research experiences with different research groups in other countries. I met Dr. Magnus Engholm at a seminar on fiber lasers in Turin, Italy, and asked him about the opportunities to work as a guest researcher in Sweden. I grasped the opportunity as soon as it was offered to me. I will work in this project for the next 3-6 months. Hopefully longer! Till höger finns en intervju med gästforskaren Enkeleda Balliu, från det tekniska universitetet i Turin. 10

11 Joined the army in Italy - I am originally from Albania, where I attended the high school and I moved to Italy in 2005 to join the Italian Army when I was 18 years old and I have lived there since then. It was my chance to study and become an electronic engineer in the Italian Army. I got my master degree in After that I worked as a grant researcher at the technical university in Turin (Polytecnico di Torino), in the Optical Fiber and Components Group (FCO). I strongly believe in what I do and I never give up Women are a minority in the field of photonics It is a matter of fact that women are a minority in the field of photonics and lasers. I think that this is because the image advertised of photonics always presents men and this is not encouraging for women, therefore advertisement should also present an image of women in photonics. I would really recommend women to study photonics because it is really interesting and gratifying. A part of my work here also involves inspiring more young people to study science and technology and also to show the opportunities in photonics in an activity called Engineer for a day. Enkeleda Balliu, guest researcher at Mid Sweden University. Interview with Enkeleda Balliu by Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley 11

12 Innovation över gränserna Huvudområdet innovation har målet varit att arrangera workshops och konferenser med deltagare från både näringsliv och akademi och från båda sidor av gränsen Norge och Sverige. Syftet har varit att öka innovationskraften i regionen. Under projekttidens gång har flertalet workshops och konferenser arrangerats på olika teman. Här presenteras ett urval av dem och ett lyckat exempel på vad aktiviteterna kan mynna ut i. Workshop om vindkraft Östersund 27 februari 2013 En workshop anordnades tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley med syfte att hitta nya samarbeten för att skapa nya innovationer. Södra Norrlands Vindkraftcentrum och Laser Nova AB hade anmält varsin utmaning som de ville diskutera tillsammans med forskare. Vindkraftcentrum vill effektivisera vindkraftparker genom att bland annat bättre prognostisera nedisning. Resultatet av mötet blev att man skulle hjälpas åt att formulera ett konkret projektförslag och hitta lämpliga partners att samarbeta med. Företaget LaserNova från Östersund diskuterade teknikutveckling tillsammans med LaserCut från Hudiksvall. De vill hitta nya tekniker för att bearbeta olika material med laser. Ett fortsatt samarbete planerades in. Smart Living Åre april 2013 Smart Living i Åre var en mötesplats för näringsliv, akademi och offentlighet. Temat för konferensen var hållbar tillväxt/ Baerekraftig utvikling, och bestod av tre spår: Bioförädling (Utveckla råvaror i vår region), Resursintelligens (Hur utveckling av elektronik och IT kan skapa nya affärsmöjligheter för hållbar tillväxt) och slutligen Kreativ 24 som var ett studentspår. Där får studenter 24 timmar på sig att arbeta fram kreativa lösningar på problemställningar och avslutningsvis presentera sina resultat för alla deltagare på konferensen. På spåret resursintelligens hölls en workshop om teknik där diskussionen handlade om avisning och inspektion av rotorblad på vindkraftverk. Patrik Jonsson från företaget CombiTech AB, Benny Thörnberg från Mittuniversitetet och Gert Bagge diskuterade problematik och utvecklingspotential kring utrustning och system för effektiv avisning av vindkraftverkens rotorblad. Idag saknas det möjlighet att mäta isbeläggnings tjocklek och utbredning. Likaså saknas metoder för att avgöra mängden vattendroppar i dimman som påverkar nedisningsförloppet. Workshoppen resulterade i en ansökan om forskningsmedel som lämnades in till Energimyndigheten av Mittuniversitetet tillsammans med Combitech AB och SMHI. Open Innovation Östersund 5 december 2013 Två Open Innovations konferenser med workshops anordnats och på Open Innovation i Östersund den 5 december var ett första steg för att utforska nya potentiella innovationsområden. Företag och forskare träffades för att diskutera två olika utmaningar. Första utmaningen behandlade möjligheten att använda fiberoptiska sensorteknologier inom medicin. Frågan som ställdes va om det är möjligt att korsa kompetenser från de båda forskningsmiljöerna HiST och STC. På den andra utmaningen diskute- 12

13 rades användning av laserteknik för pappersytor. Det finns ett uttalat behov av att hitt nya användningsområden för papper och gruppen diskuterade bland annat om det går det att skapa billiga solceller eller displayer med hjälp av laserteknik och papper. Resultatet av workshoppen blev att deltagarna forsätter att samarbete och en handlingsplan för samarbetet ska tas fram. Innovation Day Hudiksvall 1 april 2014 Innovation Day genomfördes i Hudiksvall tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley. Det var runt 130 personer från Mittsverigeregionen som deltog där syftet var att skapa en mötesplats mellan företagsledare, forskare och experter och på så sätt skapa kreativitet och innovationskraft. Under dagen genomfördes ett flertal presentationer samt workshops. Forskaren Annika Steiber, som på nära håll studerat och följt det snabbväxande IT-företaget Google i Kalifornien, berättade bland annat att innovationer är en nyckel till framgångsrika företag och företag som överlever. Jon Haag från förpackningsföretaget Billerud- Korsnäs berättade om företaget som tar sig an utmaningen att bli ledande inom förpackningar. Under eftermiddagen kunde deltagarna välja olika workshops, bland annat med Åse Angland Lindvall från företaget Idea2Innovaiton som delade med sig av sina kunskaper om kunddriven innovation med hjälp av verktyget Business Model Canvas. dette området. Konferansen hadde rundt deltakere per dag hvorav 15 var fra Sverige. Den første dagen er viet til en presentasjon av den norske olje-og gassindustrien, først og fremst for de svenske deltakerne. Dag to inneholdt presentasjoner fra selskaper som samarbeider med NCEI og workshops på fire forskjellige temaer, drift og vedlikehold av subsea, ROV-teknologi, datainnsamling og dataoverføring og til slutt kompetanse. Dag to endte med studentene fra første avgangsklassen av felles internasjonalt masterprogram presenterte sine prosjekter. NCEI medlemmer var svært fornøyd med dagen som ga dem mer kunnskap om andre selskaper i samme bransje, muligheten til å presentere sin egen selskapets virksomhet og gjorde det lettere å nettverk. For å fortsette nettverk selskaper føler et behov for denne type konferansen arrangeres på årlig basis. På olje og gaskonferensen Trondheim møtte svenske og norske instrumentering og sensor miljøer for første gang. Olje og gasskonferansen Trondheim juni 2014 En konferanse ble avholdt i Trondheim basert på behovet for økt utvinning og reduserte kostnader på norsk sokkel. Konferansen ble arrangert i-prosjektet med NCI og HIST. Det er et stort behov for innovative løsninger for instrumentering og sensor miljøer i Trondheim regionen derfor invitert svenske miljøer for å bidra med sin erfaring på 13

14 THE Foggy PROJECT In order to determine icing conditions and to make icing forecast information it is required to know the air content of liquid water (LWC) and droplet size (MVD). Unfortunately, these parameters are very difficult to measure and therefore they are estimated today. Of course it is desirable to measure these parameters to ensure that the correct information is obtained from ice aggregation calculations and that correct icing forecasts can be done. It is known that water absorbs infrared light and by utilizing the infrared absorbation and the latest sensor technology for infra red imaging it should be possible to find a method that can determine LWC and MVD. The project intends to develop a direct method for determining the LWC and MVD. These parameters are critical for the meteorological conditions that govern the icing process, and tools to directly determine them missing today. By being able to measure the parameters of both the calculations of glaciation and new tools for measuring the ice can be developed. The goal is that the instrument should work in real conditions and be able to be commercialized. The performers are Mid Sweden University and Combitech that produces measuring instruments for wind power. norge - en mycket intressant marknad Foggy är ett nytt forskningsprojekt sprunget ur projektets klusteraktiviteter. En samarbetspartner i projektet är företaget Combitech AB i Östersund där Patrik Jonsson arbetar med att bland annat utveckla sensorer som hjälper till att bedöma väglaget. Samarbetet mellan Mittuniversitetet och Combitech startade sedan lång tid tillbaka. Combitech har tidigare haft studenter som gjort exjobb hos dem men nu har de också en industridoktorand vilket gjort att samarbetet stärkts ytterligare till att omfatta mer spetsteknologiska områden inom sensor- och kamerateknologier samt datamodellering. - För att vara konkurrenskraftig måste Combitech kunna erbjuda marknaden ny och spännande teknologi. Ett samarbete med forskningsvärlden ger Combitech möjlighet att tidigt hitta nya intressanta områden som kan vara intressanta för marknaden, berättar Patrik Jonsson. Målet med all företagsamhet är att tjäna pengar. Men för att tjäna pengar måste man hitta kunder som är villiga att betala för tjänster och systemleveranser. Genom att hitta ny, spännande teknik hoppas Combitech på att attrahera marknaden och skapa möjlighet för en framstående affärsverksamhet. Att Combitech valde att samarbeta med projektets kluster är ingen slump. - Kontaktnät är mycket viktiga för att kunna hitta nya marknader och för Combitech i Östersund är Norge en mycket intressant marknad och de kontaktnät som Mittuniversitetet förmedlar är av stort intresse för Combitech, avslutar Patrik Jonsson. 14 Patrik Jonsson, Combitech AB

15 projektet i siffror Projektet har varit indelat i tre huvudområden; kompetensförsörjning, nätverkande FoU och innovation. Var och ett av dessa huvudområden har flera olika resultatmål som här presenteras på ett kortfattat sätt. För att attrahera fler ungdomar och då särskilt kvinnor, har flera olika aktiviteter har arrangerats, bland annat Ingenjör för en dag där cirka 200 ungdomar deltagit. Totalt sett har projektet genomfört fler aktiviteter än vad som inledningsvis planerats vilket också gjort att antalet deltagare överträffat målen med råge. Fördelar man antalet deltagare efter kön når antalet manliga deltagare nästan upp till målet som var satt till 1150 deltagare. Antalet kvinnliga deltagare överträffar målet på 450 deltagare rejält. Totalt deltog 512 kvinnor på olika aktiviteter. Effekten av de studentrekryterande aktiviteterna är svår att se på kortsikt. Antalet sökande till de tekniska utbildningarna har inte ökat under projektperioden men det är ett långsiktigt arbete som behöver förbättras ytterligare. Ett annat positivt resultat är att flera nya internationella samarbeten har inletts. Totalt har sex helt nya universitet/ forskningsinstitut knutits till forskningsmiljöerna STC och HiST. Det har även tillkommit flera nya företagskontakter tack vare projektet. Målet var satt till 38 och resultatet landade på hela 139. Under perioden har också 26 samarbetsprojekt gjorts. Ett samarbetsprojekt kan vara studenter som gör examensarbete på ett företag eller en projektkurs som ges i samarbete med näringslivet. Samarbetsprojekten länkar samman näringsliv och akademi på ett naturligt sätt vilket är ett av de viktigaste målen i projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Antalet män som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antalet kvinnor som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antal deltagande företag i projektaktiviteter Mål Resultat 15

16 Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Interreg Sverige och Norge

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer