forskning och utbildning Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "forskning och utbildning Slutrapport 2012-2014"

Transkript

1 , n io at v o n in r fö jö il m s ö sl n ä r g forskning och utbildning Slutrapport

2 Sensible Things that Communicate TRONDHEIM 2

3 Innehållsförteckning Ett projekt utan gränser 3 Joint venture skaper unik masterprogram 4 Arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene 5 Att få vara ingenjör för en dag 6 Elektronik måste bli roligare 7 Invandrade akademiker en ny målgrupp 8 Nya samarbeten inom Europa 10 Enkeleda a guest researcher in photonics 10 Innovation över gränserna 12 The Foggy project 14 Norge - En mycket intressant marknad 14 Projektet i siffror 15 ETT PROJEKT UTAN GRÄNSER Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning. Så heter projektet som startade januari 2012 och har pågått under två och ett halvt år. Satsningen har varit gränsöverskridande mellan Norge och Sverige och syftet har varit att förstärka och utöka det samarbete som funnits sedan tidigare. Mittuniversitetet och Högskolan i Sör Tröndelag, HIST, hade redan innan projektet startat påbörjat ett samarbete inom avancerad masterutbildning. Syftet med projektet har varit att utveckla detta samarbete till att även omfatta innovation, nätverkande och FoU. På båda sidor om gränsen fanns ett etablerat samarbete mellan universitet och näringsliv genom olika klustersamarbeten. Genom att sammanföra dessa miljöer skapas nya markander och möjligheter för nya idéer. En gemensam klusterbildning som är starkare än de två var för sig. Industrin i regionen behöver mer kompetent arbetskraft och en viktig del i projektet har varit att öka ungdomars, och framförallt kvinnors, intresse för teknik. Flera aktiviteter har gjorts under projekttidens gång och några av dem presenteras i denna broschyr. 3

4 Joint venture skaper unik masterprogram Prosjektet har arbeidet med å utvikle et nytt masterprogram i elektronikk og instrumentering ved Sør Trøndelag og utvikle det eksisterende masterstudiet i elektronikk design ved Mittuniversitetet. International Masters i elektronikk design er altså et samarbeid mellom universitetene og de to sterke forskningsmiljøer STC (Sensible Things that Communicate) og NCEI (Norwegian Center of expertise) tilgjengelig ved hver institusjon. Samarbeidet innebærer at institusjonene kan dra nytte av de samme lærere og forskning som vil skape merverdi for studentene. Næringsutvikling og utdanning går hånd i hånd Ved å knytte grunnleggende utdanning, forskning og industri med etterspørselen etter ferdigheter som er der, uavhengig av nasjonale grenser, skaper nye muligheter for utvikling. Studentenes prosjektoppgaver er formulert basert på problemer som har blitt identifisert av selskaper eller forskningsinstitutter som STC og NCEI samarbeider. Alle studentene gjøre også en avhandling, vanligvis i samarbeid med en bedrift. Sterk etterspørsel etter nye kandidater I løpet av den tiden prosjektet har gått har 12 studenter gjort avhandlinger hos forskjellige selskaper, og nå våren 2014 uteksaminerte vi den andra klassen av masterstudenter. Studentene presenterte sine avhandlingar på instrumenteringskonferansen i Trondheim. Der ble delt ut pris til studenten med den beste presentasjonen. En fin innstilling på studentenes eksamen. Uteksaminerte studenter fra Internationalla masterprogrammet, fra venstre: Vidar Berg, Mats Granmo Eliassen, Håkon Strømstad, Torleif Wærstad Utvik og Joachim Flem (Martin Børs-Lind var ikke tilstede). 4

5 arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjektoppgavene Mats Granmo Eliassen er en av studentene som presenterte sine avhandlinger på konferansen i Trondheim. Etter eksamen ble han ansatt i selskapet SensorLink AS. - Jeg arbeider som utviklingsingeniør i et firma som heter Sensorlink AS, og har jobbet her siden starten av September. Vi jobber mye med korrosjonsovervåkning og tilstandskontroll av rørledninger på land og under vann. Mine arbeidsoppgaver inkludrerer utvikling og testing av elektronikk- og datasystemer for disse produktene. Hvor nyttig er din utdanning i arbeidet? - Utdanningen min er veldig relevant for jobben min og mange av de tekniske utfordringene jeg møter i arbeidshverdagen kan knyttes opp mot prosjekter og fag jeg har hatt på høgskolen og universitetet. Særlig de praktiske prosjektoppgavene i studiet gjør det enklere å forholde seg til problemstillingene man møter i arbeidslivet. Hvordan var det å studere utdanning? Å studere på denne studielinjen var en bra opplevelse. De aller fleste av fagene var interessante og lærerike, selv om det til tider var mye jobbing og sene kvelder. omdanner energien i vibrasjoner til elektrisitet, og kan i teorien brukes til å drive små trådløse sensorer. Målet var å undersøke mulighetene for å installere trådløse sensorer i maritime/industrielle installasjoner som kunne generere sin egen energi fra vibrasjoner i nærmiljøet og derfor ikke trenger utskiftbare batterier eller kablet strømtilførsel. Prosjektet var veldig interessant og ga gode resultater. Hva synes du om samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST? Samarbeidet mellom Mittuniversitetet og HiST var bra, men preget av at studiet enda er nytt. Det var en del misforståelser og manglende informasjon i starten, men de aller fleste problemene ble løst fortløpende av en imøtekommende og hjelpsom administrasjon hos begge institusjonene. Det var veldig moro å få bo et halvt år i Sundsvall og å få treffe studenter og lærere fra hele verden. Den tiden av studiene vi tilbrakte i Trondheim var også bra, og de gode fascilitetene og tilretteleggingen på HiST må trekkes frem som et lyspunkt. Hva gjorde du for prosjektarbeidet? Mitt hovedprosjekt gikk ut på å utvikle, bygge og teste en "Piezoelektrisk Energihøster". Dette er en enhet som Mats Granmo Eliassen presenterer sin avhandling for foretak og forskere på konferansen. 5

6 Att få vara ingenjör för en dag Under projekttidens gång har cirka 200 ungdomar i åldern år fått prova på hur det är att vara ingenjör för en dag. Det är främst gymnasieklasser från naturvetenskapliga och tekniska program i Mittsverige regionen som deltagit men även högstadieklasser och studenter som läser naturvetenskapligt basår på Mittuniversitetet. Dagen har varit uppdelad i fyra pass där eleverna arbetat med praktiska övningar i små grupper på två till fyra personer. På passen har de fått prova på tekniken bakom några av våra vardagliga elektronikprodukter genom att tillexempel jämföra energiförbrukningen på olika sorters lampor och studera skillnaden i ljusflödet. Eleverna har också fått tillverka en antenn till ett microchip, en teknik som ofta används som stöldlarm i detaljhandeln. Framtida karriärer På ett av passen fick deltagarna prata om sina planer för framtiden. Eleverna fick berätta om vad de vill arbeta med i framtiden och diskutera det tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet som berättade om sina erfarenheter från gymnasiet till livet som ingenjörsstudent. Passet var mycket uppskattat hos deltagarna som lärde sig mer om civilingenjörsyrket och hur brett det faktiskt är. Teknikintresset hos ungdomar Ett mål har varit är att ta reda på mer om hur ungdomars teknikintresse ser ut idag och vad som väcker tjejers intresse för teknik. För att få en fingervisning om svaren gjordes en enkätundersökning med alla deltagare under Ingenjör för en dag. Där fick deltagarna värdera hur man uppfattade olika tekniska begrepp på en skala från ett till fem och resultatet visar på att kvinnorna ofta föredrar begrepp där teknik relateras tillexempel sjukvård medan männen tilltalas mer av begrepp så som robotik. Syftet med Ingenjör för en dag är att sudda ut gamla fördomar och väcka ett teknikintresse hos ungdomar men också att lära sig mer om vad inom teknikområdet som triggar ungdomar idag. Det är ett långsiktigt arbete vilket gör det svårt att se några direkta resultat i form av ökade söksiffror till tekniska utbildningar men det har ökat kunskapen om hur utbildningarna kan utformas och presenteras för att intressera fler ungdomar, och framförallt fler kvinnor. 6

7 Elektronik måste bli roligare - Reportage FRÅN SVT Det är alldeles för få som vill bli civilingenjörer i elektronik var det bara fem som börjat på utbildningen i Sundsvall. För att locka fler har Mittuniversitetet bjudit in gymnasieelever som får prova på att vara ingenjör för en dag. Elektronik - låter det tråkigt? Det vill Mittuniversitetet i Sundsvall ändra på. - Just nu verkar det ganska roligt. Jag trodde inte det innan jag kom hit, säger Lovisa Elmerfors. Elever från naturprogrammet på Bromangymnasiet i Hudiksvall är inbjudna för att experimentera och diskutera. - Det är väldigt intressant tycker jag, men det är ingenting jag själv skulle utbilda mig till för jag vill bli någonting helt annat, säger Robin Östlin. - Det är extremt få som vill utbilda sig utav våra svenska studenter till elektronikingenjörer. I förlängningen så är det en krissituation, menar Kent Bertilsson, docent i elektronik på Mittuniversitetet. I samband med ingenjör för en dag bjöds media in och flera reportage gjordes av bland andra: TV4 Sundsvall, Sundsvalls Tidning och Mittnytt. Den som vill ha ett jobb efter studierna kanske ska fundera om. - Våra samarbetsföretag här i regionen ser ju ett enormt behov av att få in elektronikingenjörer för sin överlevnad, avslutar Kent Bertilsson. 7

8 Invandrade akademiker en ny målgrupp För att öka den tekniska kompetensförsörjningen i regionen har ett nytt samarbete med arbetsförmedlingen påbörjats. Det är Mittuniversitetet i Sundsvall och Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Härnösand som börjat samarbeta med syfte att rekrytera arbetslösa invandrade akademiker till det Internationella mastersprogrammet. Från arbetsförmedlingens register bjöds 92 stycken potentiella studenter in till ett informationsmöte på Mittuniversitetet. Det kom 17 personer till träffen varav sex av dem visade sig vara behöriga att söka utbildningen. Studieinformation och rundvandring På informationsmötet informerade CSN (Centrala studiestödsnämnden) om vilka regler som gäller för att få studiestöd. Informationen visade sig vara väldigt nyttig och besökarna hade många frågor. Därefter presenterade Mittuniversitetet den Internationella masterutbildningen i elektronik och mätteknik och universitetets tidigare, mycket goda, erfarenheter av studenter från andra kulturer och länder. Efter en kort rundvandring i labben med presentation av den forskning som bedrivs på Mittuniversitetet. Studentenheten berättade också om regler för terminsavgifter, en annan mycket viktig informationspunkt för denna målgrupp, som ofta är utomeuropeiska medborgare. Komplicerad process Att rekrytera studenter från denna målgrupp är en invecklad process då det är flera olika parametrar som väger in. Ofta saknas formella kunskaper i engelska vilket kan kräva språkutbildning eller språktest. I vissa fall finns behov av att validera reell kompetens vilket ibland kan vara komplicerat. Om utbildningen ska finansieras av svenska staten krävs dessutom ett permanent uppehållstillstånd vilket långt från alla har. Två nya kvinnliga studenter Trots den ganska komplicerade processen, och att endast ett informationsmöte har genomförts, har redan två kvinnor från Sudan antagits och studerar nu på det gemensamma masterprogrammet. Arbetsförmedlingen har visat stort intresse för fortsatt samarbete kring integration och ett informationsmöte för all personal Arbetsförmedlingen har genomförts. Ett arbete för att utvidga upptagningsområdet till att innefatta Östersund har också inletts. 8

9 nytt samarbete ger nya studenter Av 92 inbjudna kom 17 personer till informationsträffen som Mittuniversitetet arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Redan har två kvinnor från Sudan antagits till det internationella masterprogrammet och påbörjat sina studier. 9

10 nya samarbeten inom europa Ett huvudområde i projektet är nätverkande FoU och behovet finns att hitta nya FoU nätverk för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens forskning. Det handlar om att bygga upp en fungerande forskningsmiljö vid HiST och öka graden av internationalisering vid forskningsmiljön på STC. Genom att bygga kontakter med europeiska klusterbildningar som är verksamma inom optisk- och elektrisk mätteknik och som fokuserar på likartade problem som HiST och STC, stärks en gemensam Mittnordisk forskningsmiljö som på sikt främjar både utbildning och näringsliv. Under projektets gång har ett flertal besök genomförts inom Europa som bland annat resulterat i nya samarbeten gällande utbytesstudenter (Erasmus), exempelvis med Universitetet i Ljubljana, Slovenien. Det har även resulterat i nya FoU-samarbeten där forskare från bland annat det tekniska universitetet i Turin, Italien och Aalto universitetet i Helsingfors, Finland kommit och gästforskat vid Mittuniversitetet under längre perioder. Resultaten har än så länge varit mycket framgångsrika och fler nya europeiska samarbeten kommer på sikt att gynna hela Mittnordenregionen. Enkeleda A guest researcher in photonics Fiber Optic Valley interviewed Enkeleda Balliu from Italy, guest researcher in photonics at the Mid Sweden University. She told us about her research, about her background in Albania and why she chose being a guest researcher at the Research Center Sensible Things That Communicate in Sundsvall. - I am a guest researcher for a couple of months in the Photonics group at the Research Center Sensible Things That Communicate at the Mid Sweden University. My work here involves testing and putting together a high power laser demonstrator for materials processing. I really appreciate the opportunity of working in this project that will add a lot to my professionalism. I m learning a lot and I greatly value the opportunity of working in this project with the people at STC who are really cooperative and supportive. It s a pleasure and honor working in Magnus Engholm s team. We are developing the laser demonstrators in collaboration with the companies LaserCut in Hudiksvall, LaserNova in Östersund, Cobolt in Stockholm and Optoskand in Gothenburg. The project is financed by Region Gävleborg, Länsstyrelsen in Västernorrland, Mittuniversitetet, Tillväxtverket and Fiber Optic Valley. An opportunity to get new experiences - I wanted an opportunity to go abroad and share research experiences with different research groups in other countries. I met Dr. Magnus Engholm at a seminar on fiber lasers in Turin, Italy, and asked him about the opportunities to work as a guest researcher in Sweden. I grasped the opportunity as soon as it was offered to me. I will work in this project for the next 3-6 months. Hopefully longer! Till höger finns en intervju med gästforskaren Enkeleda Balliu, från det tekniska universitetet i Turin. 10

11 Joined the army in Italy - I am originally from Albania, where I attended the high school and I moved to Italy in 2005 to join the Italian Army when I was 18 years old and I have lived there since then. It was my chance to study and become an electronic engineer in the Italian Army. I got my master degree in After that I worked as a grant researcher at the technical university in Turin (Polytecnico di Torino), in the Optical Fiber and Components Group (FCO). I strongly believe in what I do and I never give up Women are a minority in the field of photonics It is a matter of fact that women are a minority in the field of photonics and lasers. I think that this is because the image advertised of photonics always presents men and this is not encouraging for women, therefore advertisement should also present an image of women in photonics. I would really recommend women to study photonics because it is really interesting and gratifying. A part of my work here also involves inspiring more young people to study science and technology and also to show the opportunities in photonics in an activity called Engineer for a day. Enkeleda Balliu, guest researcher at Mid Sweden University. Interview with Enkeleda Balliu by Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley 11

12 Innovation över gränserna Huvudområdet innovation har målet varit att arrangera workshops och konferenser med deltagare från både näringsliv och akademi och från båda sidor av gränsen Norge och Sverige. Syftet har varit att öka innovationskraften i regionen. Under projekttidens gång har flertalet workshops och konferenser arrangerats på olika teman. Här presenteras ett urval av dem och ett lyckat exempel på vad aktiviteterna kan mynna ut i. Workshop om vindkraft Östersund 27 februari 2013 En workshop anordnades tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley med syfte att hitta nya samarbeten för att skapa nya innovationer. Södra Norrlands Vindkraftcentrum och Laser Nova AB hade anmält varsin utmaning som de ville diskutera tillsammans med forskare. Vindkraftcentrum vill effektivisera vindkraftparker genom att bland annat bättre prognostisera nedisning. Resultatet av mötet blev att man skulle hjälpas åt att formulera ett konkret projektförslag och hitta lämpliga partners att samarbeta med. Företaget LaserNova från Östersund diskuterade teknikutveckling tillsammans med LaserCut från Hudiksvall. De vill hitta nya tekniker för att bearbeta olika material med laser. Ett fortsatt samarbete planerades in. Smart Living Åre april 2013 Smart Living i Åre var en mötesplats för näringsliv, akademi och offentlighet. Temat för konferensen var hållbar tillväxt/ Baerekraftig utvikling, och bestod av tre spår: Bioförädling (Utveckla råvaror i vår region), Resursintelligens (Hur utveckling av elektronik och IT kan skapa nya affärsmöjligheter för hållbar tillväxt) och slutligen Kreativ 24 som var ett studentspår. Där får studenter 24 timmar på sig att arbeta fram kreativa lösningar på problemställningar och avslutningsvis presentera sina resultat för alla deltagare på konferensen. På spåret resursintelligens hölls en workshop om teknik där diskussionen handlade om avisning och inspektion av rotorblad på vindkraftverk. Patrik Jonsson från företaget CombiTech AB, Benny Thörnberg från Mittuniversitetet och Gert Bagge diskuterade problematik och utvecklingspotential kring utrustning och system för effektiv avisning av vindkraftverkens rotorblad. Idag saknas det möjlighet att mäta isbeläggnings tjocklek och utbredning. Likaså saknas metoder för att avgöra mängden vattendroppar i dimman som påverkar nedisningsförloppet. Workshoppen resulterade i en ansökan om forskningsmedel som lämnades in till Energimyndigheten av Mittuniversitetet tillsammans med Combitech AB och SMHI. Open Innovation Östersund 5 december 2013 Två Open Innovations konferenser med workshops anordnats och på Open Innovation i Östersund den 5 december var ett första steg för att utforska nya potentiella innovationsområden. Företag och forskare träffades för att diskutera två olika utmaningar. Första utmaningen behandlade möjligheten att använda fiberoptiska sensorteknologier inom medicin. Frågan som ställdes va om det är möjligt att korsa kompetenser från de båda forskningsmiljöerna HiST och STC. På den andra utmaningen diskute- 12

13 rades användning av laserteknik för pappersytor. Det finns ett uttalat behov av att hitt nya användningsområden för papper och gruppen diskuterade bland annat om det går det att skapa billiga solceller eller displayer med hjälp av laserteknik och papper. Resultatet av workshoppen blev att deltagarna forsätter att samarbete och en handlingsplan för samarbetet ska tas fram. Innovation Day Hudiksvall 1 april 2014 Innovation Day genomfördes i Hudiksvall tillsammans med innovationsmiljön Fiber Optic Valley. Det var runt 130 personer från Mittsverigeregionen som deltog där syftet var att skapa en mötesplats mellan företagsledare, forskare och experter och på så sätt skapa kreativitet och innovationskraft. Under dagen genomfördes ett flertal presentationer samt workshops. Forskaren Annika Steiber, som på nära håll studerat och följt det snabbväxande IT-företaget Google i Kalifornien, berättade bland annat att innovationer är en nyckel till framgångsrika företag och företag som överlever. Jon Haag från förpackningsföretaget Billerud- Korsnäs berättade om företaget som tar sig an utmaningen att bli ledande inom förpackningar. Under eftermiddagen kunde deltagarna välja olika workshops, bland annat med Åse Angland Lindvall från företaget Idea2Innovaiton som delade med sig av sina kunskaper om kunddriven innovation med hjälp av verktyget Business Model Canvas. dette området. Konferansen hadde rundt deltakere per dag hvorav 15 var fra Sverige. Den første dagen er viet til en presentasjon av den norske olje-og gassindustrien, først og fremst for de svenske deltakerne. Dag to inneholdt presentasjoner fra selskaper som samarbeider med NCEI og workshops på fire forskjellige temaer, drift og vedlikehold av subsea, ROV-teknologi, datainnsamling og dataoverføring og til slutt kompetanse. Dag to endte med studentene fra første avgangsklassen av felles internasjonalt masterprogram presenterte sine prosjekter. NCEI medlemmer var svært fornøyd med dagen som ga dem mer kunnskap om andre selskaper i samme bransje, muligheten til å presentere sin egen selskapets virksomhet og gjorde det lettere å nettverk. For å fortsette nettverk selskaper føler et behov for denne type konferansen arrangeres på årlig basis. På olje og gaskonferensen Trondheim møtte svenske og norske instrumentering og sensor miljøer for første gang. Olje og gasskonferansen Trondheim juni 2014 En konferanse ble avholdt i Trondheim basert på behovet for økt utvinning og reduserte kostnader på norsk sokkel. Konferansen ble arrangert i-prosjektet med NCI og HIST. Det er et stort behov for innovative løsninger for instrumentering og sensor miljøer i Trondheim regionen derfor invitert svenske miljøer for å bidra med sin erfaring på 13

14 THE Foggy PROJECT In order to determine icing conditions and to make icing forecast information it is required to know the air content of liquid water (LWC) and droplet size (MVD). Unfortunately, these parameters are very difficult to measure and therefore they are estimated today. Of course it is desirable to measure these parameters to ensure that the correct information is obtained from ice aggregation calculations and that correct icing forecasts can be done. It is known that water absorbs infrared light and by utilizing the infrared absorbation and the latest sensor technology for infra red imaging it should be possible to find a method that can determine LWC and MVD. The project intends to develop a direct method for determining the LWC and MVD. These parameters are critical for the meteorological conditions that govern the icing process, and tools to directly determine them missing today. By being able to measure the parameters of both the calculations of glaciation and new tools for measuring the ice can be developed. The goal is that the instrument should work in real conditions and be able to be commercialized. The performers are Mid Sweden University and Combitech that produces measuring instruments for wind power. norge - en mycket intressant marknad Foggy är ett nytt forskningsprojekt sprunget ur projektets klusteraktiviteter. En samarbetspartner i projektet är företaget Combitech AB i Östersund där Patrik Jonsson arbetar med att bland annat utveckla sensorer som hjälper till att bedöma väglaget. Samarbetet mellan Mittuniversitetet och Combitech startade sedan lång tid tillbaka. Combitech har tidigare haft studenter som gjort exjobb hos dem men nu har de också en industridoktorand vilket gjort att samarbetet stärkts ytterligare till att omfatta mer spetsteknologiska områden inom sensor- och kamerateknologier samt datamodellering. - För att vara konkurrenskraftig måste Combitech kunna erbjuda marknaden ny och spännande teknologi. Ett samarbete med forskningsvärlden ger Combitech möjlighet att tidigt hitta nya intressanta områden som kan vara intressanta för marknaden, berättar Patrik Jonsson. Målet med all företagsamhet är att tjäna pengar. Men för att tjäna pengar måste man hitta kunder som är villiga att betala för tjänster och systemleveranser. Genom att hitta ny, spännande teknik hoppas Combitech på att attrahera marknaden och skapa möjlighet för en framstående affärsverksamhet. Att Combitech valde att samarbeta med projektets kluster är ingen slump. - Kontaktnät är mycket viktiga för att kunna hitta nya marknader och för Combitech i Östersund är Norge en mycket intressant marknad och de kontaktnät som Mittuniversitetet förmedlar är av stort intresse för Combitech, avslutar Patrik Jonsson. 14 Patrik Jonsson, Combitech AB

15 projektet i siffror Projektet har varit indelat i tre huvudområden; kompetensförsörjning, nätverkande FoU och innovation. Var och ett av dessa huvudområden har flera olika resultatmål som här presenteras på ett kortfattat sätt. För att attrahera fler ungdomar och då särskilt kvinnor, har flera olika aktiviteter har arrangerats, bland annat Ingenjör för en dag där cirka 200 ungdomar deltagit. Totalt sett har projektet genomfört fler aktiviteter än vad som inledningsvis planerats vilket också gjort att antalet deltagare överträffat målen med råge. Fördelar man antalet deltagare efter kön når antalet manliga deltagare nästan upp till målet som var satt till 1150 deltagare. Antalet kvinnliga deltagare överträffar målet på 450 deltagare rejält. Totalt deltog 512 kvinnor på olika aktiviteter. Effekten av de studentrekryterande aktiviteterna är svår att se på kortsikt. Antalet sökande till de tekniska utbildningarna har inte ökat under projektperioden men det är ett långsiktigt arbete som behöver förbättras ytterligare. Ett annat positivt resultat är att flera nya internationella samarbeten har inletts. Totalt har sex helt nya universitet/ forskningsinstitut knutits till forskningsmiljöerna STC och HiST. Det har även tillkommit flera nya företagskontakter tack vare projektet. Målet var satt till 38 och resultatet landade på hela 139. Under perioden har också 26 samarbetsprojekt gjorts. Ett samarbetsprojekt kan vara studenter som gör examensarbete på ett företag eller en projektkurs som ges i samarbete med näringslivet. Samarbetsprojekten länkar samman näringsliv och akademi på ett naturligt sätt vilket är ett av de viktigaste målen i projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Antalet män som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antalet kvinnor som deltagit i aktiviteter Mål Resultat Antal deltagande företag i projektaktiviteter Mål Resultat 15

16 Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning Interreg Sverige och Norge

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Innovationsprocessen: Från förnyelsebart material till produkt The innovation process: From renewable

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Landsbygd December 2011 Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Små företag i strategiska nätverk

Små företag i strategiska nätverk Linköping Studies in Science and Technology Dissertations, No.1217 International Graduate School of Management and Engineering, IMIE Dissertation No. 118 Små företag i strategiska nätverk hur påverkas

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning Funkis VÄRLDEN # 1 ETT MAGASIN FRÅN FUNKIBATOR - 2014 Ungdomschans! Volontärarbete i Europa Funkisförmedlingen En kommande arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning Att ta ett KÖRKORT med

Läs mer

Mer Nyheter Över Gränsen koll på vad som händer från kust till kust

Mer Nyheter Över Gränsen koll på vad som händer från kust till kust SLUTRAPPORT för Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN Diarienummer: 304-3055-13 Inom: Nordens Gröna Bälte Område: Ekonomisk tilväxt av företag, branscher och entreprenörskap Period: 2013-07-01-2014-08-31 Denne rapporten

Läs mer