Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad"

Transkript

1

2

3

4 Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad 2

5 VASA KAMMARKÖR 20 ÅR Vår målsättning Föreningen Vasa Kammarkör har till uppgift att genom upprätthållande av en blandad kör främja musiklivet i Österbotten står det i 1 i körens stadgar. Men redan innan kören hade fått stadgar, hade en målsättning formulerats av körens grundare Lars Ryde. Enligt körens första verksamhetsberättelse tog Lars Ryde hösten 1961 kontakt med ett antal av god körsång intresserade personer i Vasa och föreslog bildandet av en kammarkör. Det fanns intresse och man började öva. I februari 1962 skedde körens första offentliga framträdande. Den första offentliga konserten gavs i Nykarleby den 23 maj I maj stiftades kören officiellt av 18 sångare och dirigenten Lars Ryde. Stadgar antogs och kören inregistrerades. Körens grundare och stiftande medlemmar har formulerat en ambitiös målsättning och gett klart uttryck för en strävan mot kvalitet. Redan namnet kammarkör antyder en vilja att ta itu med svåra uppgifter. Att ta kontakt med av god körsång intresserade innebär, att dirigenten mer eller mindre handplockar sångare, som enligt hans prövning kan bidra till att skapa god körsång. Den tredje målsättningen är att genom denna goda körsång främja musiklivet i Österbotten. Hur har målsättningarna uppfyllts och förhoppningarna infriats under två decennier? Höga ambitioner Ambitionerna är utan tvivel alltjämt höga. Kören har inte tvekat att ta itu med svåra uppgifter. Salmenhaara, Kokkonen, Rautavaara, Bergman, Fordell, Salonen, Hovland, Distler, Kodály, Britten finns alla i kammarkörens repertoar och är kompositörsnamn som nämns med stor respekt bland dirigenter och sångare i de flesta körer. Flere av dessa moderna och svåra stycken har blivit mycket uppskattade bland såväl sångare som publik, t.ex. Salmenhaaras Kuun kasvot, Kodaly s Jesus und die Krämer, Kokkonens Missa a Cappella och Brittens Festival Te Deum. Även andra betydelsefulla verk kan nämnas: Mozarts Missa Brevis i F, Haydn s oratorium Skapelsen, L E Larssons Förklädd Gud. Körens repertoar har byggts upp enligt huvudprincipen vartannat år profant och vartannat år sakralt program. En konsertsäsong ägnades åt ett s.k. populärprogram, som trots allt inte blev särskilt populärt varken bland publik eller sångare. Större framgång har då kören haft med J Strauss odödliga Geschichten aus dem Wienerwald, som även sänts i TV. Om man till detta lägger att kören på de senaste åren, varje 1 maj presenterat en ny show, som fått allt större publik, kan man tveklöst göra gällande att kammarkören haft en verkligt bred och ambitiös repertoar. 3

6 Inte bara repertoaren, utan framförallt ett målmedvetet övningsarbete lägger grunden för goda konserter. Körens medlemmar är till mycket stor del upptaget folk - kvinnor och män i staten - som bara kan satsa en del av sin fritid på sitt körintresse. Eftersom man inte haft möjligheter att normalt samla kören till mer än en övning i veckan, har det inneburit att nya konsertprogram har presenterats förhållandevis sällan. Det har i stället inneburit att programmet ofta hunnit mogna och att slutresultatet därför varit rätt gott. De koncentrerade weekendövningar som man under benämningen körläger anordnat en till två gånger per år har också varit viktiga ingredienser i förberedelsearbetet. Körens sammansättning Principen med handplockade körsångare har stått sig genom de tjugo åren. Dirigentens svåra men viktiga uppgift har varit att efter provsång avgöra om en ny röst passar in i sammanhanget eller ej. Kören är med sina 40 röster i dag dubbelt större än vid starten. Men där har kören själv också dragit gränsen. Utgångspunkten har varit att en kammarkör inte borde vara större än så. Och så förstås den praktiska synpunkten att man bra bör rymmas i en buss då man åker på turné. En annan viktig detalj är naturligtvis stämbalansen. Ar det tenoren eller alten som behöver förstärkning? Det har kunnat innebära att goda röster och musikaliska sångare har fått vänta någon termin på sin tur. Vi har faktiskt stundom haft en viss köbildning utanför dirigentens dörr... Att främja musiklivet Att främja musiklivet i Österbotten är en av målsättningarna, men det är svårt att mäta i vilken utsträckning man har lyckats. I varje fall har det känts angeläget att förlägga konsertresor till olika delar av landskapet. Och i dag finns det nog bara några vita fläckar i svenska Österbotten. Men även många kommuner i finska Österbotten har besökts av kören. Och även om det inte direkt står i körens stadgar, så har turnerandet till fjärran land blivit ett betydelsefullt inslag i verksamheten, Sverige-Danmark-Tyskland turnén 1971, Österrike - Tjeckoslovakien 1976 och England Det att kören 1979 kom ut med en skiva med österbottnisk körmusik, kan väl kanske anses som en av körens viktigaste insatser för österbottniskt musikliv. Och som representanter för landsdelen i olika radio- och TV-program har kammarkören säkert också fyllt sin uppgift i detta avseende. Därmed har kören också blivit ambassadörer inte bara för Vasa och Österbotten utan för hela sitt land. Körkvalitet livskvalitet Att sedan mäta hur väl man lyckats i uppgiften att bjuda på god körmusik är vanskligt. Kritiken vid Vasa Kammarkörs framträdanden har genomgående va- 4

7 rit god. Men som vid allt konstnärligt skapande är det många omständigheter som avgör om en konsert är en 100 procentig fullträff eller ej. Snarast är det väl så att den 100 procentiga konserten, som ju dessutom kan och bör ses både ur den framträdandes och publikens synpunkt, förekommer ytterst sällan. Alltid finns det något som kan göras bättre. Alltid finns det någon liten detalj som gick bättre på övningen. Alltid finns det något ackord som inte var riktigt rent. Men detta är ju också en stimulans för vidare arbete. Och ett av de viktiga motiven för att man är med i ett konstnärligt skapande arbete. Vi kan lyckas ännu bättre. Vi skall klara det här. Vi ska försöka på nytt. Att sjunga i kör är ett fritidsintresse med innehåll. Att känna sitt ansvar som en del i en grupp. Man är med om att försöka förmedla känslor och stämningar till sina medmänniskor. Ofta sådana som stora skapande begåvningar skrivit ned för flera hundra år sedan. Det är spännande och intressant. Och definitivt en del av det som kallas livskvalitet. Därför tror jag att de mål som för 20 år sedan skissades upp för kammarkören var båda viktiga och riktiga. De har uppfyllts så väl som man av en mänsklig verksamhet rimligtvis kan begära. Och de håller nog som mål för Vasa Kammarkör även 20 år framåt. Dirigentens roll Här kommer vi osökt in på dirigentens stora roll i sammanhanget. Vasa Kammarkör har haft förmånen att ha en och samma kunniga och fordrande ledare i tjugo år. Det är tungt jobb och ett stort ansvar som en ambitiös dirigent får lov att bära. De framgångar som Vasa Kammarkör haft beror nog till stor del på Lars Ryde. Han har i sig förenat en god musikuppfattning, ett utomordentligt öra och en stor portion österbottnisk envishet. Han har under övning efter övning orkat korrigera orenheter, förbättra precisionen och slipa fraseringen. Kören har varit hans instrument. Ett eventuellt välljud beror naturligtvis till en del på instrumentet. Men den som trakterar instrumentet, och hela tiden hör hur de olika stämmorna låter och kan styra dem i önskad riktning, betyder ändå mera för slutresultatet. Vasa Kammarkör är sin grundare och ledare sedan starten ett stort tack skyldig. Lasse har lärt oss mycket. Han har inspirerat till fortsatta ansträngningar att utveckla vår sång. Tack vare honom kommer kören att leva vidare när han nu drar sig tillbaka. Kurt-Erik Långbacka 5

8 Konsert i stadshuset i slutet av 60-talet. Modet växlar nytt decennium ny kördräkt (1971) 6

9 STATISTISKA AXPLOCK Utlandsturnéer Att Vasa Kammarkör varit en synnerligen rörlig kör, som ofta befunnit sig på resande fot, framgår kanske bäst av förteckningen över körens utlandsturnéer. Dessa har varit följande: 1) Turné till Sverige 5 6 maj Konsertorter: Lidingö och Västerås. 2) Turné till Sverige, Danmark och Västtyskland 31 maj 6 juni Konsert orter i Sverige: Linköping och Malmö, i Danmark Ringsted och i Västtyskland: Kiel och Soltau. 3) Turné i Sverige maj Konsertorter: Skellefteå, Umeå och Lövånger. 4) Turné i Österrike och Tjeckoslovakien 6 13juni1976. Konsertort i Österrike: Wien (inom ramen för Wiener Festwoche) och i Tjeckoslovakien: Most och Plzen (Pilsen). 5) Turné till Sverige och Norge september Konsertorter i Sverige: Sundsvall och Östersund samt i Norge Trondheim. 6) Turné till England 1-8 juni Konsertorter: Norwich, Nottingham och St. Albans. 7) Turné till Sverige inom ramen för projektet Nordisk Körklang september Konsertorter: Härnösand och Sundsvall. 8) Turné till Sverige inom ramen för Musikveckan i Junsele juli Konserter i Junsele och Öfra kapell. Under planering är för närvarande en långturné till USA möjligen sommaren Konsertorter i hemlandet Kören har varit en flitig resenär också inom det egna landet och kanske framförallt inom det egna landskapet. Trots att kören väl oftast låtit sig höras i hemstaden Vasa har åtminstone följande orter besökts av kören många av orterna dessutom flera gånger: A) I Österbotten: Nykarleby (körens första Solf framträdande) Petalax Jakobstad Oravais Yttermark Jalasjärvi Karleby Ilmajoki Seinäjoki Närpes Korsholm Lappo Malax Terjärv 7

10 Vörå Replot B) I hemlandet i övrigt: Helsingfors Ekenäs Hangö Åbo Mariehamn Lillkyro Kristinestad Kvevlax Borgå Björneborg Orivesi Saltvik (Åland) Tammerfors Lahtis (Förteckningen ställer ej orterna i någon speciell ordningsföljd och upptar endast orter där egentliga konsertframträdanden skett.) 8 Medverkan i TV-program Toner, vyer och köpmansglans från Lebellska gården i Kristinestad Regional premiär för utsändning från Vasastudion Missa brevis in F av WA. Mozart Glittervågor från Björköby Sånger ur populärkonsertprogram Musik från Vasa. Blandat program från Handelsläroverket majkonsert tillsammans med Vasa stadsorkester från Vasa stadshus Missa a cappella av Joonas Kokkonen. Nattvardsgudstjänst från Vasa Trefaldighetskyrka. Radioprogram och övriga framträdanden Vid körens tioårsjubileum kunde konstateras, att kören hade hörts i 22 radioframträdanden. Under körens andra tioårsperiod har man klart kunnat skönja verkningar av att den Österbottniska lokalradion högst markant skurit ned sin egen musikproduktion på grund av knappare ekonomiska resurser. Det oaktat har kören gjort ett antal inspelningar för såväl lokal- som riksradion och på grund av att radion i sitt musikarkiv har såväl körens båda skivor som tidigare inspelade band, har man kunnat höra Vasa kammarkör i radio t.o.m. oftare på senare tid än för tio år sedan. Kören har framträtt vid fester och jubileumstillfällen så ofta tiden medgivit och har kunnat glädja sig åt en mängd anbud att medverka vid olika högtidligheter. Bland dessa framträdanden kan såsom axplock nämnas medborgarfesten för president Kekkonen i Vasa, Vasa hovrätts 200-årsjubileum, Vaasan Kauppakorkeakouluseuran naistoimikuntas musikmatinéer till förmån för högskolan m.m. Något som körmedlemmarna speciellt gärna minns är framträdandena för mentalpatienterna i Roparnäs sjukhus och Törnävalan sairaala i Seinäjoki. Att räkna antalet framträdanden är nästan ogörligt och knappast heller nödvändigt. Vi minns dem ändå alla med välbehag.

11 En förstärkt kammarkör framför Haydn s skapelsen (1978) Vasa Kammarkör av idag 9

12 10 Samarbete med andra körer och musikorganisationer Vasa kammarkör har kunnat glädja sig åt ett givande och fruktbart samarbete med många andra sammanslutningar i fru Musicas tjänst. Den första stora satsningen var den stora Körparad, som på kammarkörens initiativ arrangerades i stadshuset i Vasa den 13 mars Här medverkade, förutom Vasa kammarkör, Wasa Sångargille, Brages Sångkör, Vasa Motettkör, Brändö kyrkokör och Trefaldighetskyrkans kör. Körerna uppförde gemensamt Bengt Johanssons svit Från flydda tider och uppträdde även separat. Körparaden avslutades med en gemensam sångarsits. I februari 1971 hade kammarkören även inlett samarbete med Vasa stadsorkester, vilket resulterade i två framföranden av Lars-Erik Larssons Förklädd Gud i Vasa respektive Karleby. Som solister medverkade då Grethel Beijar och Mårten Lindblom, sång, samt Torbjörn Glad, recitation. Detta undersköna musikverk återupptogs av kören och stadsorkestern till förnyat framförande den 27januari1976, vid vilket tillfälle Stina Zilliacus och Matti Tuloisela sjöng solopartierna. Den 14 december samma år medverkade kören vid stadsorkesterns julkonsert. Torbjörn Glad stod för recitationen. Nytt samarbete med stadsorkestern blev det kring Joseph Haydns oratorium Skapelsen, som uppfördes första gången av en förstärkt Vasa kammarkör den 20januari1978. Reprisuppförandet ägde rum i Vasa den 21 februari 1979 och i Lappo följande dag. Den 25 oktober 1979 samarbetade kammarkören och stadsorkestern vid en familjekonsert i Borgaregatans skola och dessförinnan hade kören och orkestern samverkat vid en TV-utsändning på första maj samma år från Vasa stadshus i en förstamajkonsert. Samarbetet med stadsorkestern och dess kapellmästare har, trots diverse meningsskiljaktigheter mellan kören och stadens musiknämnds majoritet, alltid varit gott och stimulerande. Samarbetet med Radions kammarkör inleddes år 1974 och kulminerade i en gemensam konsert i Vasa stadshus den 23 mars 1974, varvid Richard Strauss Deutsche Motette var huvudattraktion. Körerna uppträdde även separat. Samarbetet utbyggdes till att omfatta även Klemetti-institutets kammarkör, varvid samtliga tre kammarkörer uppträdde i en gemensam konsert i Orivesi den 7 juni 1974 med Deutsche Motette på programmet. Körerna dirigerades av Harald Anderssén och tillfället radiobandades. Med Chorus Sanctae Ceciliae från Helsingfors inleddes samarbete följande år. Körerna höll ett gemensamt körläger i Tammerfors, som avslutades med en gemensam konsert i Tammerfors Domkyrka den 12 april Konsertens huvudnummer var Johannes Brahms Fest- und Gedenkspriiche. Förnyat framförande blev det i Helsingfors Domkyrka den 25 april samma år samt i Vasa på hösten, närmare bestämt den 18 oktober. Internationellt samarbete blev det är 1976 då kammarkören gästade Tjeckoslovakien och stiftade bekantskap med den eminenta tjeckiska kören Cappella Giulia. Efter att ha sjungit oss samman en natt medan det goda Plzen-ölet flödade, hade kammarkören den stora glädjen att välkomna Cappella Giulia i Vasa

13 i augusti Den tjeckiska kören höll en oförglömlig konsert i Vasa stadshus och någon dag senare sjöng körerna tillsammans i den numera nedbrunna ungdomsgården i Oravais. Många vänskapsband knöts som länge skall minnas. År 1977 gjorde Vasa kammarkör första försöket att realisera planerna på. Nordisk Treklang dvs, ett samnordiskt projekt med en deltagande kör frän ettvart av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Detta ledde till kontakter och samarbete med körerna Collegium Cantum i Trondheim, Cantilenakören i Östersund och Sundsvalls Motettkör. Som ett resultat av detta samarbete har körerna från Östersund och Sundsvall besökt Vasa som kammarkörens gäster samt givit uppmärksammade konserter här. Samarbete har även idkats med Wasa Sångargille i form av utbyte av sångare mellan körerna för olika ändamål. Samuppträdanden har därjämte ägt rum mellan Vasa kammarkör och Pohjan Miehet, från Vasa, samt Marit ja Mikot från Kauhajoki i samband med Vasa Sommar åren 1975 och Goda kontakter ha även etablerats till Jubilate-kören. Vasa kammarkör har även fungerat som kontaktlänk och värd vid många såväl inhemska som utländska körers besök i Vasa under årens lopp. Grethel och Kurre delar ut välkommen-blommor åt medlemmarna i Cappella Giulia 11

14 Körtävlingar År 1971 hade Vasa kammarkör av Finlands rundradio utsetts att representera Finland i den internationella körtävlingen Let the peoples sing, som årligen arrangeras av BBC i England. Den 14 november 1971 bandade kören sitt bidrag till tävlingen. Radion hade skickat en inspelningsbil med tekniker till Vasa för detta ändamål. Tävlingssångerna var Kodálys Jesus und die Krämer, Melartin arr. Tule, tule, Fougstedts Tiga blott och Jeppesens Fjorden. I lottningen hade kammarkören otur såtillvida, att första motståndare blev Uppsala Akademiska Kammarkör från Sverige, som under Dan-Olof Stenlunds ledning sedermera tog hem första priset. Eftersom tävlingen fungerar enligt utslagningsprincipen, var därmed Vasa Kammarkörs saga all i den tävlingen, men det var ändå en hedersam förlust. År 1975 deltog Vasa kammarkör i Radions kammarkörtävling, som gick av stapeln i Tammerfors. Tävlingsbidraget bandades den 14 december 1974 i Vasa. Av 16 anmälda körer uttogs 7 till final i Tammerfors och en av dessa var Vasa kammarkör. Finalen ägde rum den 7 juni 1975 och resulterade i en andra plats för Vasa kammarkör. Första pris vanns av Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat. Vi bandar för BBC (1971) 12

15 Vår mesta solist under 70-talet, Oili Ollila Solister Vasa kammarkör har haft förmånen att ha många goda solister inom sina egna led och dessutom har många namnkunniga solister utanför kören bidragit till att göra körens musik extra njutbar. I begynnelseskedet var körens medlemmar Ulla Jern, Rose-Marie Broström, Rakel Käck samt Else-Maj och Bengt Lillhannus anlitade solister. De överlägset flesta solistuppdragen hade sedan under en lång följd av år Grethel Beijar, Ruth Lawast och Per-Erik Häggblom. Dessa sjöng solopartierna vid de flesta konserterna på 1960-talet och en god bit in på 1970-talet och Grethel Beijar stod för solopartierna vid Norden-turnén 1977 och vid konserter Övriga medlemmar som solister har varit Kerstin Lillhannus, 1967, Allan Masar 1972, Ingvald Back 1971, Bengt Forsblom 1971, Roger Broo 1975, Nilsoscar Frantz från 1977 under flera år samt sist men icke minst Oili Ollila, som varit körens flitigast lanserade solist från 1975 ända fram till Beijar, Ollila och Frantz kan alla höras i solouppdrag på körens Österbotten-skiva. Torbjörn Glad har även haft många recitationsuppdrag under årens lopp. Som orgel- och cembalosolist samt ackompanjatör har Siw Ryde-Höckert tjänstgjort under senare år. Bland solisterna utanför kören må här nämnas Astrid Riska, Fride Häggblom, Mårten Lindblom, Rita Bergman-Wallén, Liisa Kivekäs, Erkki Forss, Martti Wallén, Pirkko-Liisa Tikka, Kalevi Koskinen, Ulla Maijala, Matti Tuloisela, Leila Kilpinen, Lars-Erik Björkstrand, Arno Kantola, Stina Zilliacus, Viking Smeds och Anders Kronlund. Som medhjälpare har härutöver fungerat en stor mängd olika instrumentalister. Björn Hagman 13

16 Sagt om Vasa Kammarkör Kören är ännu inte något fullödigt instrument, därtill har dess prövo- eller inspelningstid varit alltför kort... Kören tillönskas förstärkning och välgång i sitt intresse när den skall inta sin plats i vårt musikliv. Vasa Kammarkör har möjligheter att bli rikt givande. Det gav den löfte om igår. K. (Vbl ) Det kan diskuteras om man överhuvud hört något liknande i Vasa av en inhemsk kör, måhända då närmast av Klemetti-institutets kammarkör. Dirigenten Lars Ryde förfogar således över ett sällsynt smidigt, böjligt och lyriskt instrument. Stämbalansen är likväl inte oantastlig i alla lägen... Vasa är att gratulera till födseln av en verklig elitkör. F.N. (Hbl ) Men ytterst sällan får man i Finland lyssna till så strålande körsång, den kom under Lars Rydes ledning så nära det absoluta både i avseende till teknisk och uttrycksmässig fulländning som det väl står i mänsklig makt att nå. m-r (Hangö ) Möjligen spänner kören sig en smula och tar sjungandet allvarligare än nöden kräver, vilket kan inverka på rytmtolkningarna. Dessa var nämligen inte alltid så smidiga som man kunde ha önskat. Paul Jansson (ÅU ) Äänenmuodostuksellisesti olisi toivonut kiinteämpää ytimekkyyttä ja yleensä vapautuneempaa kokonaisotetta. P. Saarilahti (Turun Sanomat ) Man förundrade sig över den relativt lilla körens mäktiga forten, som i sin imponerande styrka ej verkade forcerade utan frambringade av rena, fria och egaliserade röster. B. Börjeson (Östgöta Correspondenten ) Klanglig differentiering, dynamiska nyanseringar, tonal säkerhet även i obekväma lägen fick en att spetsa öronen... B. (Soltau ) Körklangen har måhända genomgått en viss förändring från den något tunna och spetsiga klangen till en mera rund tonbildning, vilket lett till ett vidgat klangregister. En värdesättning av körens egenskaper blir ett uppräknande av adjektiv av för det mesta berömmande slag: god stämbalans, renheten för det mesta perfekt, rytmisk smidighet m.m. Det man ville placera på minuskontot är 14

17 den begränsade spontaniteten. Den tekniska perfektionismen borde vara mera hjälpmedel än ändamål. Gunnar Ahlskog (Vbl ) Vasa Kammarkör on kuitenkin kymmenessä vuodessa käynyt läpi lapsuutensa ja kehittymisensä eri vaiheet eläen nyt toivottavasti iätöntä kultaista ja kypsää keskipäivää... Lars Ryde on kymmenessä vuodessa kuorolaistensa kanssa päässyt kuorolaulullisesti tasolle, jota näillä leveysasteilla on vaikea ylittää puhtaudessa ja tekstin selvyydessä olipa sitten kyseessä mikä kieli tahansa. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) Parhaiden (Radion Kamarikuoro, Klemetti-opiston Kamarikuoro) ja Vaasan kamarikuoron väliin ei monta mahdu. Allekirjoittaneen kuulemista ehkä ainakin Lahden Kamarikuoro. -. Minusta Vaasan kamarikuoron suurin heikkous on sen rytminen velttous ja hienoinen arkuus nyansseissa. Syy saattaa olla jälleen se sama vanha: useimmille laulajille nuotti on kapellimestaria tärkeämpi. Hannu Kiiski (Uusimaa ) Man frågar sig om någon annan inhemsk kör kan mäta sig med vasaborna i klangskönhet inom piano- och mezzoforteområdet, och svårt att överträffa t.ex. vasakörens tenorer har nog nästan alla körer i detta de skrala mansstämmornas land. Erik Wahlström (Hbl ) Vasa kammarkör on huipputasoinen kuoro. Se on saavuttanut hivelevän äänellisen yhtenäisyyden, joka on välttämättömyys, kun pyritään mahdollisimman täydelliseen kuorosointiin... Vasa kammarkör voidaan Lakeuden Ristin konserttitilastossa sijoittaa epäilyksettä sarakkeeseen huippuvierailijat. Tapani Koivusalo (Vaasa ) För att vara en amatörkör var rösterna ovanligt homogena, trots att åldersskillnaden hos koristerna är rätt betydande. Sten Heijer (Norra Västerbotten Körklangen är lätt, luftig och spänstig och klarheten i melodihinjerna är föredömlig. Så skall en kammarkör av god kvalitet låta! Axel V. Sundkvist (Västerbottens-Kuriren ) Koko kuoron kannalta ajatellen laajemmat äänen voimakkuuden vaihtelut olisivat ehkä paikallaan tiellä täydelliseen kuorolauluun. Vesa Rantala (Vaasa ) Vaasalaiskuoron toivoisi käyvän useammin etelän mailla: niin valmista, puhdasta ja ihastuttavaa sen musisointi oh. A. (Kansan Lehti ) 15

18 Eteläpohjalainen kuulija saattoi jo paikan päällä hieman ylpeänä todeta, että Vasa kammarkör kuului kilpailun ehdottomaan eliittiin... Vasa kammarkörin asema suomalaisena huippukuorona vahvistui siis jälleen kiistattomasti. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Det är uppenbart, att Vasa kammarkör nu definitivt har vuxit ur barnskorna. Ungefär i alla avseenden har den genomgått en imponerande utveckling sedan den senast besökte Åbo, det var för några år tillbaka. Om det är så att kören har blivit sin hemstads och hela sitt landskaps stolthet, så må detta anses förklarligt. Här i Åbo har vi ingen motsvarighet till denna ensemble! Paul Jansson (ÅU ) Undertecknad, som dock varit med om det mesta i körsammanhang, sökte med ljus och lykta efter en falsk ton utan att finna den... ~ Henrik Christiernin (Västra Nyland ) Redan i detta verk bevisade kören sin höga konstnärliga nivå och framförallt en idealisk stämbalans med en dynamisk skala och skön klangfärg både i högsta sopran, som aldrig lät skarp, och i djupaste bas. tidn. Pravda, Plzen, Tjeckoslovakien Vaasan kamarikuoro kuuluu suomalaiseen korkeatasoiseen kuoroeliittiin. Lopullinen murtautuminen tähän valiokastiin tapahtui Yleisradion kamarikuorokilpailuissa vajaa pan vuotta sitten. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Vasa kammarkör har blivit ett begrepp i Österbottens kulturliv. Erik Fordell (Vbl ) Kuoro toimii kurinalaisesti ja laulaa musikaalisesti nauttien silmin nähden laulamisesta. Kunpa etupenkeillä olisi ollut kuorolaulajia kuulemassa ja katsomassa, olisivat saaneet hyvän oppitunnin kuinka kuorossa pitää laulaa... Kyllä he ovat maineensa veroisia. Aaro Puputti (Ilkka ) Det är utan vidare klart att Vasa kammarkör är en av landets bästa körer. Svante Österbacka ~T ) Joskus hiipii mieleen hätääntynyt ajatus: onko jälkikasvu turvattu? Tämä vain siitä syystä, että kukaan ei ole ikuinen. Tämän tason kuoro on ymmärtääkseni mitä suurimmassa määrin riippuvainen johtajansa ambitioista ja tinkimättömyydestä. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) 16

19 Äänten homogeenisuus, todellinen laulamisen ilo, hyvä tekstaus ja sävelnotkeus ovat ominaisia Vasa kammarkörille. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Jos kuorosta kirjoittaa tavallisen mittapuun mukaan, niin käyttää vain superlatiiveja. Mutta ainakin minä pidän kuoroa jo ammattilaisena. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Och det var fantastiskt att se hur dirigenten utnyttjade sin förmåga på ett sådant sätt att han fick ord och toner att leva. Vi förstod allt, oberoende av på vilket språk kören sjöng. Alli Könni, insändare i Vbl Speciellt basen, men också alten, hade en rund och varm klang, ett faktum som talar sitt tydliga språk: kören börjar komma upp i en mogen ålder. Erik Söderblom (Hbl ) Vasakörens svåröverträffade tenorer fr. v. Bengt Lillhannus, Per Håkan Jansson, Roger Broo och Ingmar Nyman 17

20 18 Pengar kommer pengar går En körs ekonomi är beroende av körens ambitionsnivå. Här avses då inte konstnärlig ambitionsnivå utan snarare aktivitetsnivå. Om kören sysslar med normalt övningsarbete och uppträdanden i hemtrakten behövs det ingen stor budget. Men om kören önskar företa hänga konsertresor utomlands eller ger sig in i andra krävande konsertprojekt blir förhållandena genast andra. Vasa Kammarkörs två decennier är bra exempel på detta. Under de första tio åren representerade kören den först nämnda typen. Två utlandsturnéer genomfördes visserligen under denna period men hela verksamheten skedde ändå inom rätt blygsamma ekonomiska ramar. Under åren redovisade kören för mk i kostnader. Om vi tar det försämrade penningvärdet i beaktande skulle det i dag bli närmare mk. Det är mindre än vad ett enda år under det andra decenniet i körens historia har kostat. Bokslutet för verksamhetsåret visar nämligen kostnader på mk den största årskostnaden hittills. Totalt har körverksamheten under åren slukat drygt mk. Det är intressant att jämföra inkomststrukturen för de två perioderna. Under de första tio åren svarade egen verksamhet för 76 %. Motsvarande siffra för det andra decenniet är nästan detsamma nämligen 75,2 %. Återstoden 24 % respektive 24,8 % är understöd av olika slag. Mest stöd av Vasa stad Det största ekonomiska stödet har Vasa Kammarkör fått av Vasa stad. Stödet är knappt 10 % av inkomsterna under den senare tidsperioden dvs mk. Under 60-talet, när engagemangen och kostnaderna inte var så stora var stadens andel hela 20 %. Även om de kommunala understöden successivt har stigit, har deras relativa andel ändå sjunkit. Svenska Kulturfonden kommer med mk och 6,3 % på andra plats bland kammarkörens bidragsgivare. Staten genom länskonstkommissionen och nordiska kulturfonder svarar vardera för inemot mk eller 4 %. Svenska Odlingens befrämjare, Svensk-Österbottniska Samfundet, Schaumanska stiftelsen och Vasa Sparbank svarar tillsammans för knappt 1 % under perioden. Den egna verksamheten har gett mest Hur har då de resterande 3/4 skrapats ihop? 1 vartdera fallet genom egen verksamhet. Under 60-talet utgjorde konserter och uppträdanden ca 50 % av inkomsterna. Denna siffra har sjunkit under 70-talet till 27,5 %. Speciellt tycks inkomsterna från radio och TV ha sjunkit betydligt, från 25 % på 60-talet till 3 %. Vad har då kommit i stället för de inkomster, som inte ökat i proportion till kostnaderna? Det är dels körmedlemmarnas egna satsningar som står för ca 24 % och dels skivproduktionen med drygt 15 %. För glädjen att få göra konsert-

21 turnéer i hemlandet och utomlands har körens medlemmar under 70-talet till kören betalt drygt mk. Men så har man ju då också sjungit i och besökt Wien, Plzen, Most, Trondheim, Östersund, Sundsvall, London, Norwich, Nottingham, Helsingfors, Lahtis. Kostnadssidan för turnéverksamheten är dessutom nästan det dubbla, drygt mk. Enbart Englandsturnén 1-8 juni 1980 slukade mk. Jobbiga skivinspelningar Konstnärligt krävande, arbetsfyllda och ekonomiskt något chansartade har körens två skivprojekt varit. Kostnaderna för körens bägge skivor uppgår till ca mk, medan inkomstsidan uppvisar drygt mk. En del understöd direkt för skivutgivningen har också erhållits. Den första skivan, som innehöll Mozarts Missa Brevis i F och Bengt Johanssons Graduale för Påsktid utkom hösten 1973 och har sålts i ca exemplar. Bandningen gjordes i Korsholms kyrka mars. En kostnadshöjande faktor var den instrumentalensemble som ingick i Mozart-mässan. Totalt sett har Mozart-Johansson skivan gått ungefär jämnt ut understöden obeaktade. Österbottnisk körmusik var namnet på skiva nr 2 som inspelades i stadshuset i Vasa maj Tanken med skivan var att presentera musik av i Österbotten födda tonsättare från bägge språkgrupperna. Inspelningen kom ut både i en skiv- och en kassettversion. Tills vidare har skivor och 300 kassetter sålts. Denna skiva har således försäljningsmässigt lyckats bättre och gett ett litet överskott. Men med tanke på det stora arbete som ligger bakom skivinspelningarna och körmedlemmarnas eget energiska säljarbete, kan man inte påstå att skivutgivningen skulle ha varit en lukrativ affär. Men man kan ju också anlägga Österbotten-skivan bandas (1978) 19

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst!

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst! Pang SÅNG Fest Esbo 7-8.2.2015 Pensionärskörsång som bäst! VÄLKOMMEN TILL ESBO! PANGSÅNGFEST 7-8.2.2015 Esbo kulturcentrum i Hagalund Pensionärskörsångarnas egna PangSÅNGFest ordnas i början av februari

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer