Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad"

Transkript

1

2

3

4 Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad 2

5 VASA KAMMARKÖR 20 ÅR Vår målsättning Föreningen Vasa Kammarkör har till uppgift att genom upprätthållande av en blandad kör främja musiklivet i Österbotten står det i 1 i körens stadgar. Men redan innan kören hade fått stadgar, hade en målsättning formulerats av körens grundare Lars Ryde. Enligt körens första verksamhetsberättelse tog Lars Ryde hösten 1961 kontakt med ett antal av god körsång intresserade personer i Vasa och föreslog bildandet av en kammarkör. Det fanns intresse och man började öva. I februari 1962 skedde körens första offentliga framträdande. Den första offentliga konserten gavs i Nykarleby den 23 maj I maj stiftades kören officiellt av 18 sångare och dirigenten Lars Ryde. Stadgar antogs och kören inregistrerades. Körens grundare och stiftande medlemmar har formulerat en ambitiös målsättning och gett klart uttryck för en strävan mot kvalitet. Redan namnet kammarkör antyder en vilja att ta itu med svåra uppgifter. Att ta kontakt med av god körsång intresserade innebär, att dirigenten mer eller mindre handplockar sångare, som enligt hans prövning kan bidra till att skapa god körsång. Den tredje målsättningen är att genom denna goda körsång främja musiklivet i Österbotten. Hur har målsättningarna uppfyllts och förhoppningarna infriats under två decennier? Höga ambitioner Ambitionerna är utan tvivel alltjämt höga. Kören har inte tvekat att ta itu med svåra uppgifter. Salmenhaara, Kokkonen, Rautavaara, Bergman, Fordell, Salonen, Hovland, Distler, Kodály, Britten finns alla i kammarkörens repertoar och är kompositörsnamn som nämns med stor respekt bland dirigenter och sångare i de flesta körer. Flere av dessa moderna och svåra stycken har blivit mycket uppskattade bland såväl sångare som publik, t.ex. Salmenhaaras Kuun kasvot, Kodaly s Jesus und die Krämer, Kokkonens Missa a Cappella och Brittens Festival Te Deum. Även andra betydelsefulla verk kan nämnas: Mozarts Missa Brevis i F, Haydn s oratorium Skapelsen, L E Larssons Förklädd Gud. Körens repertoar har byggts upp enligt huvudprincipen vartannat år profant och vartannat år sakralt program. En konsertsäsong ägnades åt ett s.k. populärprogram, som trots allt inte blev särskilt populärt varken bland publik eller sångare. Större framgång har då kören haft med J Strauss odödliga Geschichten aus dem Wienerwald, som även sänts i TV. Om man till detta lägger att kören på de senaste åren, varje 1 maj presenterat en ny show, som fått allt större publik, kan man tveklöst göra gällande att kammarkören haft en verkligt bred och ambitiös repertoar. 3

6 Inte bara repertoaren, utan framförallt ett målmedvetet övningsarbete lägger grunden för goda konserter. Körens medlemmar är till mycket stor del upptaget folk - kvinnor och män i staten - som bara kan satsa en del av sin fritid på sitt körintresse. Eftersom man inte haft möjligheter att normalt samla kören till mer än en övning i veckan, har det inneburit att nya konsertprogram har presenterats förhållandevis sällan. Det har i stället inneburit att programmet ofta hunnit mogna och att slutresultatet därför varit rätt gott. De koncentrerade weekendövningar som man under benämningen körläger anordnat en till två gånger per år har också varit viktiga ingredienser i förberedelsearbetet. Körens sammansättning Principen med handplockade körsångare har stått sig genom de tjugo åren. Dirigentens svåra men viktiga uppgift har varit att efter provsång avgöra om en ny röst passar in i sammanhanget eller ej. Kören är med sina 40 röster i dag dubbelt större än vid starten. Men där har kören själv också dragit gränsen. Utgångspunkten har varit att en kammarkör inte borde vara större än så. Och så förstås den praktiska synpunkten att man bra bör rymmas i en buss då man åker på turné. En annan viktig detalj är naturligtvis stämbalansen. Ar det tenoren eller alten som behöver förstärkning? Det har kunnat innebära att goda röster och musikaliska sångare har fått vänta någon termin på sin tur. Vi har faktiskt stundom haft en viss köbildning utanför dirigentens dörr... Att främja musiklivet Att främja musiklivet i Österbotten är en av målsättningarna, men det är svårt att mäta i vilken utsträckning man har lyckats. I varje fall har det känts angeläget att förlägga konsertresor till olika delar av landskapet. Och i dag finns det nog bara några vita fläckar i svenska Österbotten. Men även många kommuner i finska Österbotten har besökts av kören. Och även om det inte direkt står i körens stadgar, så har turnerandet till fjärran land blivit ett betydelsefullt inslag i verksamheten, Sverige-Danmark-Tyskland turnén 1971, Österrike - Tjeckoslovakien 1976 och England Det att kören 1979 kom ut med en skiva med österbottnisk körmusik, kan väl kanske anses som en av körens viktigaste insatser för österbottniskt musikliv. Och som representanter för landsdelen i olika radio- och TV-program har kammarkören säkert också fyllt sin uppgift i detta avseende. Därmed har kören också blivit ambassadörer inte bara för Vasa och Österbotten utan för hela sitt land. Körkvalitet livskvalitet Att sedan mäta hur väl man lyckats i uppgiften att bjuda på god körmusik är vanskligt. Kritiken vid Vasa Kammarkörs framträdanden har genomgående va- 4

7 rit god. Men som vid allt konstnärligt skapande är det många omständigheter som avgör om en konsert är en 100 procentig fullträff eller ej. Snarast är det väl så att den 100 procentiga konserten, som ju dessutom kan och bör ses både ur den framträdandes och publikens synpunkt, förekommer ytterst sällan. Alltid finns det något som kan göras bättre. Alltid finns det någon liten detalj som gick bättre på övningen. Alltid finns det något ackord som inte var riktigt rent. Men detta är ju också en stimulans för vidare arbete. Och ett av de viktiga motiven för att man är med i ett konstnärligt skapande arbete. Vi kan lyckas ännu bättre. Vi skall klara det här. Vi ska försöka på nytt. Att sjunga i kör är ett fritidsintresse med innehåll. Att känna sitt ansvar som en del i en grupp. Man är med om att försöka förmedla känslor och stämningar till sina medmänniskor. Ofta sådana som stora skapande begåvningar skrivit ned för flera hundra år sedan. Det är spännande och intressant. Och definitivt en del av det som kallas livskvalitet. Därför tror jag att de mål som för 20 år sedan skissades upp för kammarkören var båda viktiga och riktiga. De har uppfyllts så väl som man av en mänsklig verksamhet rimligtvis kan begära. Och de håller nog som mål för Vasa Kammarkör även 20 år framåt. Dirigentens roll Här kommer vi osökt in på dirigentens stora roll i sammanhanget. Vasa Kammarkör har haft förmånen att ha en och samma kunniga och fordrande ledare i tjugo år. Det är tungt jobb och ett stort ansvar som en ambitiös dirigent får lov att bära. De framgångar som Vasa Kammarkör haft beror nog till stor del på Lars Ryde. Han har i sig förenat en god musikuppfattning, ett utomordentligt öra och en stor portion österbottnisk envishet. Han har under övning efter övning orkat korrigera orenheter, förbättra precisionen och slipa fraseringen. Kören har varit hans instrument. Ett eventuellt välljud beror naturligtvis till en del på instrumentet. Men den som trakterar instrumentet, och hela tiden hör hur de olika stämmorna låter och kan styra dem i önskad riktning, betyder ändå mera för slutresultatet. Vasa Kammarkör är sin grundare och ledare sedan starten ett stort tack skyldig. Lasse har lärt oss mycket. Han har inspirerat till fortsatta ansträngningar att utveckla vår sång. Tack vare honom kommer kören att leva vidare när han nu drar sig tillbaka. Kurt-Erik Långbacka 5

8 Konsert i stadshuset i slutet av 60-talet. Modet växlar nytt decennium ny kördräkt (1971) 6

9 STATISTISKA AXPLOCK Utlandsturnéer Att Vasa Kammarkör varit en synnerligen rörlig kör, som ofta befunnit sig på resande fot, framgår kanske bäst av förteckningen över körens utlandsturnéer. Dessa har varit följande: 1) Turné till Sverige 5 6 maj Konsertorter: Lidingö och Västerås. 2) Turné till Sverige, Danmark och Västtyskland 31 maj 6 juni Konsert orter i Sverige: Linköping och Malmö, i Danmark Ringsted och i Västtyskland: Kiel och Soltau. 3) Turné i Sverige maj Konsertorter: Skellefteå, Umeå och Lövånger. 4) Turné i Österrike och Tjeckoslovakien 6 13juni1976. Konsertort i Österrike: Wien (inom ramen för Wiener Festwoche) och i Tjeckoslovakien: Most och Plzen (Pilsen). 5) Turné till Sverige och Norge september Konsertorter i Sverige: Sundsvall och Östersund samt i Norge Trondheim. 6) Turné till England 1-8 juni Konsertorter: Norwich, Nottingham och St. Albans. 7) Turné till Sverige inom ramen för projektet Nordisk Körklang september Konsertorter: Härnösand och Sundsvall. 8) Turné till Sverige inom ramen för Musikveckan i Junsele juli Konserter i Junsele och Öfra kapell. Under planering är för närvarande en långturné till USA möjligen sommaren Konsertorter i hemlandet Kören har varit en flitig resenär också inom det egna landet och kanske framförallt inom det egna landskapet. Trots att kören väl oftast låtit sig höras i hemstaden Vasa har åtminstone följande orter besökts av kören många av orterna dessutom flera gånger: A) I Österbotten: Nykarleby (körens första Solf framträdande) Petalax Jakobstad Oravais Yttermark Jalasjärvi Karleby Ilmajoki Seinäjoki Närpes Korsholm Lappo Malax Terjärv 7

10 Vörå Replot B) I hemlandet i övrigt: Helsingfors Ekenäs Hangö Åbo Mariehamn Lillkyro Kristinestad Kvevlax Borgå Björneborg Orivesi Saltvik (Åland) Tammerfors Lahtis (Förteckningen ställer ej orterna i någon speciell ordningsföljd och upptar endast orter där egentliga konsertframträdanden skett.) 8 Medverkan i TV-program Toner, vyer och köpmansglans från Lebellska gården i Kristinestad Regional premiär för utsändning från Vasastudion Missa brevis in F av WA. Mozart Glittervågor från Björköby Sånger ur populärkonsertprogram Musik från Vasa. Blandat program från Handelsläroverket majkonsert tillsammans med Vasa stadsorkester från Vasa stadshus Missa a cappella av Joonas Kokkonen. Nattvardsgudstjänst från Vasa Trefaldighetskyrka. Radioprogram och övriga framträdanden Vid körens tioårsjubileum kunde konstateras, att kören hade hörts i 22 radioframträdanden. Under körens andra tioårsperiod har man klart kunnat skönja verkningar av att den Österbottniska lokalradion högst markant skurit ned sin egen musikproduktion på grund av knappare ekonomiska resurser. Det oaktat har kören gjort ett antal inspelningar för såväl lokal- som riksradion och på grund av att radion i sitt musikarkiv har såväl körens båda skivor som tidigare inspelade band, har man kunnat höra Vasa kammarkör i radio t.o.m. oftare på senare tid än för tio år sedan. Kören har framträtt vid fester och jubileumstillfällen så ofta tiden medgivit och har kunnat glädja sig åt en mängd anbud att medverka vid olika högtidligheter. Bland dessa framträdanden kan såsom axplock nämnas medborgarfesten för president Kekkonen i Vasa, Vasa hovrätts 200-årsjubileum, Vaasan Kauppakorkeakouluseuran naistoimikuntas musikmatinéer till förmån för högskolan m.m. Något som körmedlemmarna speciellt gärna minns är framträdandena för mentalpatienterna i Roparnäs sjukhus och Törnävalan sairaala i Seinäjoki. Att räkna antalet framträdanden är nästan ogörligt och knappast heller nödvändigt. Vi minns dem ändå alla med välbehag.

11 En förstärkt kammarkör framför Haydn s skapelsen (1978) Vasa Kammarkör av idag 9

12 10 Samarbete med andra körer och musikorganisationer Vasa kammarkör har kunnat glädja sig åt ett givande och fruktbart samarbete med många andra sammanslutningar i fru Musicas tjänst. Den första stora satsningen var den stora Körparad, som på kammarkörens initiativ arrangerades i stadshuset i Vasa den 13 mars Här medverkade, förutom Vasa kammarkör, Wasa Sångargille, Brages Sångkör, Vasa Motettkör, Brändö kyrkokör och Trefaldighetskyrkans kör. Körerna uppförde gemensamt Bengt Johanssons svit Från flydda tider och uppträdde även separat. Körparaden avslutades med en gemensam sångarsits. I februari 1971 hade kammarkören även inlett samarbete med Vasa stadsorkester, vilket resulterade i två framföranden av Lars-Erik Larssons Förklädd Gud i Vasa respektive Karleby. Som solister medverkade då Grethel Beijar och Mårten Lindblom, sång, samt Torbjörn Glad, recitation. Detta undersköna musikverk återupptogs av kören och stadsorkestern till förnyat framförande den 27januari1976, vid vilket tillfälle Stina Zilliacus och Matti Tuloisela sjöng solopartierna. Den 14 december samma år medverkade kören vid stadsorkesterns julkonsert. Torbjörn Glad stod för recitationen. Nytt samarbete med stadsorkestern blev det kring Joseph Haydns oratorium Skapelsen, som uppfördes första gången av en förstärkt Vasa kammarkör den 20januari1978. Reprisuppförandet ägde rum i Vasa den 21 februari 1979 och i Lappo följande dag. Den 25 oktober 1979 samarbetade kammarkören och stadsorkestern vid en familjekonsert i Borgaregatans skola och dessförinnan hade kören och orkestern samverkat vid en TV-utsändning på första maj samma år från Vasa stadshus i en förstamajkonsert. Samarbetet med stadsorkestern och dess kapellmästare har, trots diverse meningsskiljaktigheter mellan kören och stadens musiknämnds majoritet, alltid varit gott och stimulerande. Samarbetet med Radions kammarkör inleddes år 1974 och kulminerade i en gemensam konsert i Vasa stadshus den 23 mars 1974, varvid Richard Strauss Deutsche Motette var huvudattraktion. Körerna uppträdde även separat. Samarbetet utbyggdes till att omfatta även Klemetti-institutets kammarkör, varvid samtliga tre kammarkörer uppträdde i en gemensam konsert i Orivesi den 7 juni 1974 med Deutsche Motette på programmet. Körerna dirigerades av Harald Anderssén och tillfället radiobandades. Med Chorus Sanctae Ceciliae från Helsingfors inleddes samarbete följande år. Körerna höll ett gemensamt körläger i Tammerfors, som avslutades med en gemensam konsert i Tammerfors Domkyrka den 12 april Konsertens huvudnummer var Johannes Brahms Fest- und Gedenkspriiche. Förnyat framförande blev det i Helsingfors Domkyrka den 25 april samma år samt i Vasa på hösten, närmare bestämt den 18 oktober. Internationellt samarbete blev det är 1976 då kammarkören gästade Tjeckoslovakien och stiftade bekantskap med den eminenta tjeckiska kören Cappella Giulia. Efter att ha sjungit oss samman en natt medan det goda Plzen-ölet flödade, hade kammarkören den stora glädjen att välkomna Cappella Giulia i Vasa

13 i augusti Den tjeckiska kören höll en oförglömlig konsert i Vasa stadshus och någon dag senare sjöng körerna tillsammans i den numera nedbrunna ungdomsgården i Oravais. Många vänskapsband knöts som länge skall minnas. År 1977 gjorde Vasa kammarkör första försöket att realisera planerna på. Nordisk Treklang dvs, ett samnordiskt projekt med en deltagande kör frän ettvart av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Detta ledde till kontakter och samarbete med körerna Collegium Cantum i Trondheim, Cantilenakören i Östersund och Sundsvalls Motettkör. Som ett resultat av detta samarbete har körerna från Östersund och Sundsvall besökt Vasa som kammarkörens gäster samt givit uppmärksammade konserter här. Samarbete har även idkats med Wasa Sångargille i form av utbyte av sångare mellan körerna för olika ändamål. Samuppträdanden har därjämte ägt rum mellan Vasa kammarkör och Pohjan Miehet, från Vasa, samt Marit ja Mikot från Kauhajoki i samband med Vasa Sommar åren 1975 och Goda kontakter ha även etablerats till Jubilate-kören. Vasa kammarkör har även fungerat som kontaktlänk och värd vid många såväl inhemska som utländska körers besök i Vasa under årens lopp. Grethel och Kurre delar ut välkommen-blommor åt medlemmarna i Cappella Giulia 11

14 Körtävlingar År 1971 hade Vasa kammarkör av Finlands rundradio utsetts att representera Finland i den internationella körtävlingen Let the peoples sing, som årligen arrangeras av BBC i England. Den 14 november 1971 bandade kören sitt bidrag till tävlingen. Radion hade skickat en inspelningsbil med tekniker till Vasa för detta ändamål. Tävlingssångerna var Kodálys Jesus und die Krämer, Melartin arr. Tule, tule, Fougstedts Tiga blott och Jeppesens Fjorden. I lottningen hade kammarkören otur såtillvida, att första motståndare blev Uppsala Akademiska Kammarkör från Sverige, som under Dan-Olof Stenlunds ledning sedermera tog hem första priset. Eftersom tävlingen fungerar enligt utslagningsprincipen, var därmed Vasa Kammarkörs saga all i den tävlingen, men det var ändå en hedersam förlust. År 1975 deltog Vasa kammarkör i Radions kammarkörtävling, som gick av stapeln i Tammerfors. Tävlingsbidraget bandades den 14 december 1974 i Vasa. Av 16 anmälda körer uttogs 7 till final i Tammerfors och en av dessa var Vasa kammarkör. Finalen ägde rum den 7 juni 1975 och resulterade i en andra plats för Vasa kammarkör. Första pris vanns av Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat. Vi bandar för BBC (1971) 12

15 Vår mesta solist under 70-talet, Oili Ollila Solister Vasa kammarkör har haft förmånen att ha många goda solister inom sina egna led och dessutom har många namnkunniga solister utanför kören bidragit till att göra körens musik extra njutbar. I begynnelseskedet var körens medlemmar Ulla Jern, Rose-Marie Broström, Rakel Käck samt Else-Maj och Bengt Lillhannus anlitade solister. De överlägset flesta solistuppdragen hade sedan under en lång följd av år Grethel Beijar, Ruth Lawast och Per-Erik Häggblom. Dessa sjöng solopartierna vid de flesta konserterna på 1960-talet och en god bit in på 1970-talet och Grethel Beijar stod för solopartierna vid Norden-turnén 1977 och vid konserter Övriga medlemmar som solister har varit Kerstin Lillhannus, 1967, Allan Masar 1972, Ingvald Back 1971, Bengt Forsblom 1971, Roger Broo 1975, Nilsoscar Frantz från 1977 under flera år samt sist men icke minst Oili Ollila, som varit körens flitigast lanserade solist från 1975 ända fram till Beijar, Ollila och Frantz kan alla höras i solouppdrag på körens Österbotten-skiva. Torbjörn Glad har även haft många recitationsuppdrag under årens lopp. Som orgel- och cembalosolist samt ackompanjatör har Siw Ryde-Höckert tjänstgjort under senare år. Bland solisterna utanför kören må här nämnas Astrid Riska, Fride Häggblom, Mårten Lindblom, Rita Bergman-Wallén, Liisa Kivekäs, Erkki Forss, Martti Wallén, Pirkko-Liisa Tikka, Kalevi Koskinen, Ulla Maijala, Matti Tuloisela, Leila Kilpinen, Lars-Erik Björkstrand, Arno Kantola, Stina Zilliacus, Viking Smeds och Anders Kronlund. Som medhjälpare har härutöver fungerat en stor mängd olika instrumentalister. Björn Hagman 13

16 Sagt om Vasa Kammarkör Kören är ännu inte något fullödigt instrument, därtill har dess prövo- eller inspelningstid varit alltför kort... Kören tillönskas förstärkning och välgång i sitt intresse när den skall inta sin plats i vårt musikliv. Vasa Kammarkör har möjligheter att bli rikt givande. Det gav den löfte om igår. K. (Vbl ) Det kan diskuteras om man överhuvud hört något liknande i Vasa av en inhemsk kör, måhända då närmast av Klemetti-institutets kammarkör. Dirigenten Lars Ryde förfogar således över ett sällsynt smidigt, böjligt och lyriskt instrument. Stämbalansen är likväl inte oantastlig i alla lägen... Vasa är att gratulera till födseln av en verklig elitkör. F.N. (Hbl ) Men ytterst sällan får man i Finland lyssna till så strålande körsång, den kom under Lars Rydes ledning så nära det absoluta både i avseende till teknisk och uttrycksmässig fulländning som det väl står i mänsklig makt att nå. m-r (Hangö ) Möjligen spänner kören sig en smula och tar sjungandet allvarligare än nöden kräver, vilket kan inverka på rytmtolkningarna. Dessa var nämligen inte alltid så smidiga som man kunde ha önskat. Paul Jansson (ÅU ) Äänenmuodostuksellisesti olisi toivonut kiinteämpää ytimekkyyttä ja yleensä vapautuneempaa kokonaisotetta. P. Saarilahti (Turun Sanomat ) Man förundrade sig över den relativt lilla körens mäktiga forten, som i sin imponerande styrka ej verkade forcerade utan frambringade av rena, fria och egaliserade röster. B. Börjeson (Östgöta Correspondenten ) Klanglig differentiering, dynamiska nyanseringar, tonal säkerhet även i obekväma lägen fick en att spetsa öronen... B. (Soltau ) Körklangen har måhända genomgått en viss förändring från den något tunna och spetsiga klangen till en mera rund tonbildning, vilket lett till ett vidgat klangregister. En värdesättning av körens egenskaper blir ett uppräknande av adjektiv av för det mesta berömmande slag: god stämbalans, renheten för det mesta perfekt, rytmisk smidighet m.m. Det man ville placera på minuskontot är 14

17 den begränsade spontaniteten. Den tekniska perfektionismen borde vara mera hjälpmedel än ändamål. Gunnar Ahlskog (Vbl ) Vasa Kammarkör on kuitenkin kymmenessä vuodessa käynyt läpi lapsuutensa ja kehittymisensä eri vaiheet eläen nyt toivottavasti iätöntä kultaista ja kypsää keskipäivää... Lars Ryde on kymmenessä vuodessa kuorolaistensa kanssa päässyt kuorolaulullisesti tasolle, jota näillä leveysasteilla on vaikea ylittää puhtaudessa ja tekstin selvyydessä olipa sitten kyseessä mikä kieli tahansa. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) Parhaiden (Radion Kamarikuoro, Klemetti-opiston Kamarikuoro) ja Vaasan kamarikuoron väliin ei monta mahdu. Allekirjoittaneen kuulemista ehkä ainakin Lahden Kamarikuoro. -. Minusta Vaasan kamarikuoron suurin heikkous on sen rytminen velttous ja hienoinen arkuus nyansseissa. Syy saattaa olla jälleen se sama vanha: useimmille laulajille nuotti on kapellimestaria tärkeämpi. Hannu Kiiski (Uusimaa ) Man frågar sig om någon annan inhemsk kör kan mäta sig med vasaborna i klangskönhet inom piano- och mezzoforteområdet, och svårt att överträffa t.ex. vasakörens tenorer har nog nästan alla körer i detta de skrala mansstämmornas land. Erik Wahlström (Hbl ) Vasa kammarkör on huipputasoinen kuoro. Se on saavuttanut hivelevän äänellisen yhtenäisyyden, joka on välttämättömyys, kun pyritään mahdollisimman täydelliseen kuorosointiin... Vasa kammarkör voidaan Lakeuden Ristin konserttitilastossa sijoittaa epäilyksettä sarakkeeseen huippuvierailijat. Tapani Koivusalo (Vaasa ) För att vara en amatörkör var rösterna ovanligt homogena, trots att åldersskillnaden hos koristerna är rätt betydande. Sten Heijer (Norra Västerbotten Körklangen är lätt, luftig och spänstig och klarheten i melodihinjerna är föredömlig. Så skall en kammarkör av god kvalitet låta! Axel V. Sundkvist (Västerbottens-Kuriren ) Koko kuoron kannalta ajatellen laajemmat äänen voimakkuuden vaihtelut olisivat ehkä paikallaan tiellä täydelliseen kuorolauluun. Vesa Rantala (Vaasa ) Vaasalaiskuoron toivoisi käyvän useammin etelän mailla: niin valmista, puhdasta ja ihastuttavaa sen musisointi oh. A. (Kansan Lehti ) 15

18 Eteläpohjalainen kuulija saattoi jo paikan päällä hieman ylpeänä todeta, että Vasa kammarkör kuului kilpailun ehdottomaan eliittiin... Vasa kammarkörin asema suomalaisena huippukuorona vahvistui siis jälleen kiistattomasti. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Det är uppenbart, att Vasa kammarkör nu definitivt har vuxit ur barnskorna. Ungefär i alla avseenden har den genomgått en imponerande utveckling sedan den senast besökte Åbo, det var för några år tillbaka. Om det är så att kören har blivit sin hemstads och hela sitt landskaps stolthet, så må detta anses förklarligt. Här i Åbo har vi ingen motsvarighet till denna ensemble! Paul Jansson (ÅU ) Undertecknad, som dock varit med om det mesta i körsammanhang, sökte med ljus och lykta efter en falsk ton utan att finna den... ~ Henrik Christiernin (Västra Nyland ) Redan i detta verk bevisade kören sin höga konstnärliga nivå och framförallt en idealisk stämbalans med en dynamisk skala och skön klangfärg både i högsta sopran, som aldrig lät skarp, och i djupaste bas. tidn. Pravda, Plzen, Tjeckoslovakien Vaasan kamarikuoro kuuluu suomalaiseen korkeatasoiseen kuoroeliittiin. Lopullinen murtautuminen tähän valiokastiin tapahtui Yleisradion kamarikuorokilpailuissa vajaa pan vuotta sitten. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Vasa kammarkör har blivit ett begrepp i Österbottens kulturliv. Erik Fordell (Vbl ) Kuoro toimii kurinalaisesti ja laulaa musikaalisesti nauttien silmin nähden laulamisesta. Kunpa etupenkeillä olisi ollut kuorolaulajia kuulemassa ja katsomassa, olisivat saaneet hyvän oppitunnin kuinka kuorossa pitää laulaa... Kyllä he ovat maineensa veroisia. Aaro Puputti (Ilkka ) Det är utan vidare klart att Vasa kammarkör är en av landets bästa körer. Svante Österbacka ~T ) Joskus hiipii mieleen hätääntynyt ajatus: onko jälkikasvu turvattu? Tämä vain siitä syystä, että kukaan ei ole ikuinen. Tämän tason kuoro on ymmärtääkseni mitä suurimmassa määrin riippuvainen johtajansa ambitioista ja tinkimättömyydestä. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) 16

19 Äänten homogeenisuus, todellinen laulamisen ilo, hyvä tekstaus ja sävelnotkeus ovat ominaisia Vasa kammarkörille. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Jos kuorosta kirjoittaa tavallisen mittapuun mukaan, niin käyttää vain superlatiiveja. Mutta ainakin minä pidän kuoroa jo ammattilaisena. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Och det var fantastiskt att se hur dirigenten utnyttjade sin förmåga på ett sådant sätt att han fick ord och toner att leva. Vi förstod allt, oberoende av på vilket språk kören sjöng. Alli Könni, insändare i Vbl Speciellt basen, men också alten, hade en rund och varm klang, ett faktum som talar sitt tydliga språk: kören börjar komma upp i en mogen ålder. Erik Söderblom (Hbl ) Vasakörens svåröverträffade tenorer fr. v. Bengt Lillhannus, Per Håkan Jansson, Roger Broo och Ingmar Nyman 17

20 18 Pengar kommer pengar går En körs ekonomi är beroende av körens ambitionsnivå. Här avses då inte konstnärlig ambitionsnivå utan snarare aktivitetsnivå. Om kören sysslar med normalt övningsarbete och uppträdanden i hemtrakten behövs det ingen stor budget. Men om kören önskar företa hänga konsertresor utomlands eller ger sig in i andra krävande konsertprojekt blir förhållandena genast andra. Vasa Kammarkörs två decennier är bra exempel på detta. Under de första tio åren representerade kören den först nämnda typen. Två utlandsturnéer genomfördes visserligen under denna period men hela verksamheten skedde ändå inom rätt blygsamma ekonomiska ramar. Under åren redovisade kören för mk i kostnader. Om vi tar det försämrade penningvärdet i beaktande skulle det i dag bli närmare mk. Det är mindre än vad ett enda år under det andra decenniet i körens historia har kostat. Bokslutet för verksamhetsåret visar nämligen kostnader på mk den största årskostnaden hittills. Totalt har körverksamheten under åren slukat drygt mk. Det är intressant att jämföra inkomststrukturen för de två perioderna. Under de första tio åren svarade egen verksamhet för 76 %. Motsvarande siffra för det andra decenniet är nästan detsamma nämligen 75,2 %. Återstoden 24 % respektive 24,8 % är understöd av olika slag. Mest stöd av Vasa stad Det största ekonomiska stödet har Vasa Kammarkör fått av Vasa stad. Stödet är knappt 10 % av inkomsterna under den senare tidsperioden dvs mk. Under 60-talet, när engagemangen och kostnaderna inte var så stora var stadens andel hela 20 %. Även om de kommunala understöden successivt har stigit, har deras relativa andel ändå sjunkit. Svenska Kulturfonden kommer med mk och 6,3 % på andra plats bland kammarkörens bidragsgivare. Staten genom länskonstkommissionen och nordiska kulturfonder svarar vardera för inemot mk eller 4 %. Svenska Odlingens befrämjare, Svensk-Österbottniska Samfundet, Schaumanska stiftelsen och Vasa Sparbank svarar tillsammans för knappt 1 % under perioden. Den egna verksamheten har gett mest Hur har då de resterande 3/4 skrapats ihop? 1 vartdera fallet genom egen verksamhet. Under 60-talet utgjorde konserter och uppträdanden ca 50 % av inkomsterna. Denna siffra har sjunkit under 70-talet till 27,5 %. Speciellt tycks inkomsterna från radio och TV ha sjunkit betydligt, från 25 % på 60-talet till 3 %. Vad har då kommit i stället för de inkomster, som inte ökat i proportion till kostnaderna? Det är dels körmedlemmarnas egna satsningar som står för ca 24 % och dels skivproduktionen med drygt 15 %. För glädjen att få göra konsert-

21 turnéer i hemlandet och utomlands har körens medlemmar under 70-talet till kören betalt drygt mk. Men så har man ju då också sjungit i och besökt Wien, Plzen, Most, Trondheim, Östersund, Sundsvall, London, Norwich, Nottingham, Helsingfors, Lahtis. Kostnadssidan för turnéverksamheten är dessutom nästan det dubbla, drygt mk. Enbart Englandsturnén 1-8 juni 1980 slukade mk. Jobbiga skivinspelningar Konstnärligt krävande, arbetsfyllda och ekonomiskt något chansartade har körens två skivprojekt varit. Kostnaderna för körens bägge skivor uppgår till ca mk, medan inkomstsidan uppvisar drygt mk. En del understöd direkt för skivutgivningen har också erhållits. Den första skivan, som innehöll Mozarts Missa Brevis i F och Bengt Johanssons Graduale för Påsktid utkom hösten 1973 och har sålts i ca exemplar. Bandningen gjordes i Korsholms kyrka mars. En kostnadshöjande faktor var den instrumentalensemble som ingick i Mozart-mässan. Totalt sett har Mozart-Johansson skivan gått ungefär jämnt ut understöden obeaktade. Österbottnisk körmusik var namnet på skiva nr 2 som inspelades i stadshuset i Vasa maj Tanken med skivan var att presentera musik av i Österbotten födda tonsättare från bägge språkgrupperna. Inspelningen kom ut både i en skiv- och en kassettversion. Tills vidare har skivor och 300 kassetter sålts. Denna skiva har således försäljningsmässigt lyckats bättre och gett ett litet överskott. Men med tanke på det stora arbete som ligger bakom skivinspelningarna och körmedlemmarnas eget energiska säljarbete, kan man inte påstå att skivutgivningen skulle ha varit en lukrativ affär. Men man kan ju också anlägga Österbotten-skivan bandas (1978) 19

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Den stora Byfesten i Ockelbo

Den stora Byfesten i Ockelbo Den stora Byfesten i Ockelbo Det finns anledning att fira Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling vill Ockelbo fira. Ett firande som på ett värdigt sätt bidrar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

DACKE DRÄNGAR BARBERSHOP CHORUS. Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop

DACKE DRÄNGAR BARBERSHOP CHORUS. Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop Välkommen till oss i Dacke Drängar! Information om Dacke Drängar och Barbershop 2016-09-12 Detta är vi Dacke Drängar är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningens ändamål är att

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET 2 EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET Det var en märklig händelse, då ett antal stockholrnsförsamlingar hösten 1924 fick mottaga erbjudande från ett flertal framstående scoutledare att ställa

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012 Lite om körens verksamhet Då och Nu Så började det... 1922 bildades Överkalix sångkör av vik komminister Arvid Nordin. Detta blev början till en 90-årig körtradition

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och Eskilstuna

Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-19 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:495 Kerstin Herbertsson 016-710 18 53 1 (2) Kommunfullmäktige Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning Genomför

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Välkommen till Manifestum!

Välkommen till Manifestum! Välkommen till Manifestum! Manifestum är stadd i utveckling Manifestum grundades sommaren 2010 av ca 35 sångare med gedigen manskörserfarenhet. Körens ledstjärna under de första 4 verksamhetsåren var att

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärlig kandidatexamen Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Mats Nilsson Fredrik Wadman Konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST)

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST) 1 av 3 2010-07-29 09:52 Publicerad 28 juli 2010 STÖDE (ST) Isländsk musik är ett starkt tema i årets kammarmusikvecka i Stöde. Huvudrollen spelas av sopranen Gudrun Ingimars, som sjunger i Stöde för första

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kundutvärdering (Lena Hedlund)

Kundutvärdering (Lena Hedlund) Kundutvärdering (Lena Hedlund) Avresedatum: 2016 07 14 Destination: Norge, Jotunheimen 3 dagars tur Hur många deltagare var ni i gruppen? Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr 1 2011 I detta nummer: Föreningen Barn i Andernas årsmöte Kassarapport Styrelsen Reserapport från Salta av Sara Rogö För att se tidigare nummer, eller en elektronisk version

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms 46 responses View all responses Publish analytics Summary Edit this form Nina Wormbs This version of Safari is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Dismiss Vilken kör gäller svaren?

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Loggbok under vasabesök

Loggbok under vasabesök Loggbok under vasabesök Förberedelser... Jag tror det hade varit bra om vi hade läst om/diskuterat de finlandssvenskas situation mer inför resan, för att inte framstå som helt okunniga (och ointresserade)

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta Linköpings kommun linkoping.se Vi är Linköping Vår stad i själ och hjärta Med nytänkande och engagemang skapar vi miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Vårt Linköping Linköping

Läs mer

Sv e n-be r t i l Ta u b e. Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d. Söndag 12 juli kl. 15.00. Välkommen att fira Evert Taube 125 år!

Sv e n-be r t i l Ta u b e. Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d. Söndag 12 juli kl. 15.00. Välkommen att fira Evert Taube 125 år! Välkommen att fira Evert Taube 125 år! Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d Söndag 12 juli kl. 15.00 Sv e n-be r t i l Ta u b e Lasse Kronér Edda Magnason Marit Bergman Reidun Sæther Hanna Boquist Ta u

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Julmarknadskryssning längs med Donau

Julmarknadskryssning längs med Donau Julmarknadskryssning längs med Donau Följ med och upplev den magiska stämningen på några av Europas vackraste julmarknader. Ombord på vår mysiga älvkryssningsbåt, Der Kleine Prinz, får du julstämning och

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Foto: Tor Eriksson, Örebro, och Christer Nilsson, Karlstad Fredagen den 14 januari Vinter betyder att vi bekantar oss med något

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Kinesisk inspiration. April 2009

Kinesisk inspiration. April 2009 April 2009 Kinesisk inspiration Landskapsarkeologernas Lennart Klang reste till Kina i april 2009 för att vidga vyerna, inspireras av andra kulturformer än de gängse på hemmaplan i Sverige och studera

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer