Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad"

Transkript

1

2

3

4 Historikkommitté: Björn Hagman Kurt-Erik Långbacka Rose-Marie Broström Torbjörn Glad 2

5 VASA KAMMARKÖR 20 ÅR Vår målsättning Föreningen Vasa Kammarkör har till uppgift att genom upprätthållande av en blandad kör främja musiklivet i Österbotten står det i 1 i körens stadgar. Men redan innan kören hade fått stadgar, hade en målsättning formulerats av körens grundare Lars Ryde. Enligt körens första verksamhetsberättelse tog Lars Ryde hösten 1961 kontakt med ett antal av god körsång intresserade personer i Vasa och föreslog bildandet av en kammarkör. Det fanns intresse och man började öva. I februari 1962 skedde körens första offentliga framträdande. Den första offentliga konserten gavs i Nykarleby den 23 maj I maj stiftades kören officiellt av 18 sångare och dirigenten Lars Ryde. Stadgar antogs och kören inregistrerades. Körens grundare och stiftande medlemmar har formulerat en ambitiös målsättning och gett klart uttryck för en strävan mot kvalitet. Redan namnet kammarkör antyder en vilja att ta itu med svåra uppgifter. Att ta kontakt med av god körsång intresserade innebär, att dirigenten mer eller mindre handplockar sångare, som enligt hans prövning kan bidra till att skapa god körsång. Den tredje målsättningen är att genom denna goda körsång främja musiklivet i Österbotten. Hur har målsättningarna uppfyllts och förhoppningarna infriats under två decennier? Höga ambitioner Ambitionerna är utan tvivel alltjämt höga. Kören har inte tvekat att ta itu med svåra uppgifter. Salmenhaara, Kokkonen, Rautavaara, Bergman, Fordell, Salonen, Hovland, Distler, Kodály, Britten finns alla i kammarkörens repertoar och är kompositörsnamn som nämns med stor respekt bland dirigenter och sångare i de flesta körer. Flere av dessa moderna och svåra stycken har blivit mycket uppskattade bland såväl sångare som publik, t.ex. Salmenhaaras Kuun kasvot, Kodaly s Jesus und die Krämer, Kokkonens Missa a Cappella och Brittens Festival Te Deum. Även andra betydelsefulla verk kan nämnas: Mozarts Missa Brevis i F, Haydn s oratorium Skapelsen, L E Larssons Förklädd Gud. Körens repertoar har byggts upp enligt huvudprincipen vartannat år profant och vartannat år sakralt program. En konsertsäsong ägnades åt ett s.k. populärprogram, som trots allt inte blev särskilt populärt varken bland publik eller sångare. Större framgång har då kören haft med J Strauss odödliga Geschichten aus dem Wienerwald, som även sänts i TV. Om man till detta lägger att kören på de senaste åren, varje 1 maj presenterat en ny show, som fått allt större publik, kan man tveklöst göra gällande att kammarkören haft en verkligt bred och ambitiös repertoar. 3

6 Inte bara repertoaren, utan framförallt ett målmedvetet övningsarbete lägger grunden för goda konserter. Körens medlemmar är till mycket stor del upptaget folk - kvinnor och män i staten - som bara kan satsa en del av sin fritid på sitt körintresse. Eftersom man inte haft möjligheter att normalt samla kören till mer än en övning i veckan, har det inneburit att nya konsertprogram har presenterats förhållandevis sällan. Det har i stället inneburit att programmet ofta hunnit mogna och att slutresultatet därför varit rätt gott. De koncentrerade weekendövningar som man under benämningen körläger anordnat en till två gånger per år har också varit viktiga ingredienser i förberedelsearbetet. Körens sammansättning Principen med handplockade körsångare har stått sig genom de tjugo åren. Dirigentens svåra men viktiga uppgift har varit att efter provsång avgöra om en ny röst passar in i sammanhanget eller ej. Kören är med sina 40 röster i dag dubbelt större än vid starten. Men där har kören själv också dragit gränsen. Utgångspunkten har varit att en kammarkör inte borde vara större än så. Och så förstås den praktiska synpunkten att man bra bör rymmas i en buss då man åker på turné. En annan viktig detalj är naturligtvis stämbalansen. Ar det tenoren eller alten som behöver förstärkning? Det har kunnat innebära att goda röster och musikaliska sångare har fått vänta någon termin på sin tur. Vi har faktiskt stundom haft en viss köbildning utanför dirigentens dörr... Att främja musiklivet Att främja musiklivet i Österbotten är en av målsättningarna, men det är svårt att mäta i vilken utsträckning man har lyckats. I varje fall har det känts angeläget att förlägga konsertresor till olika delar av landskapet. Och i dag finns det nog bara några vita fläckar i svenska Österbotten. Men även många kommuner i finska Österbotten har besökts av kören. Och även om det inte direkt står i körens stadgar, så har turnerandet till fjärran land blivit ett betydelsefullt inslag i verksamheten, Sverige-Danmark-Tyskland turnén 1971, Österrike - Tjeckoslovakien 1976 och England Det att kören 1979 kom ut med en skiva med österbottnisk körmusik, kan väl kanske anses som en av körens viktigaste insatser för österbottniskt musikliv. Och som representanter för landsdelen i olika radio- och TV-program har kammarkören säkert också fyllt sin uppgift i detta avseende. Därmed har kören också blivit ambassadörer inte bara för Vasa och Österbotten utan för hela sitt land. Körkvalitet livskvalitet Att sedan mäta hur väl man lyckats i uppgiften att bjuda på god körmusik är vanskligt. Kritiken vid Vasa Kammarkörs framträdanden har genomgående va- 4

7 rit god. Men som vid allt konstnärligt skapande är det många omständigheter som avgör om en konsert är en 100 procentig fullträff eller ej. Snarast är det väl så att den 100 procentiga konserten, som ju dessutom kan och bör ses både ur den framträdandes och publikens synpunkt, förekommer ytterst sällan. Alltid finns det något som kan göras bättre. Alltid finns det någon liten detalj som gick bättre på övningen. Alltid finns det något ackord som inte var riktigt rent. Men detta är ju också en stimulans för vidare arbete. Och ett av de viktiga motiven för att man är med i ett konstnärligt skapande arbete. Vi kan lyckas ännu bättre. Vi skall klara det här. Vi ska försöka på nytt. Att sjunga i kör är ett fritidsintresse med innehåll. Att känna sitt ansvar som en del i en grupp. Man är med om att försöka förmedla känslor och stämningar till sina medmänniskor. Ofta sådana som stora skapande begåvningar skrivit ned för flera hundra år sedan. Det är spännande och intressant. Och definitivt en del av det som kallas livskvalitet. Därför tror jag att de mål som för 20 år sedan skissades upp för kammarkören var båda viktiga och riktiga. De har uppfyllts så väl som man av en mänsklig verksamhet rimligtvis kan begära. Och de håller nog som mål för Vasa Kammarkör även 20 år framåt. Dirigentens roll Här kommer vi osökt in på dirigentens stora roll i sammanhanget. Vasa Kammarkör har haft förmånen att ha en och samma kunniga och fordrande ledare i tjugo år. Det är tungt jobb och ett stort ansvar som en ambitiös dirigent får lov att bära. De framgångar som Vasa Kammarkör haft beror nog till stor del på Lars Ryde. Han har i sig förenat en god musikuppfattning, ett utomordentligt öra och en stor portion österbottnisk envishet. Han har under övning efter övning orkat korrigera orenheter, förbättra precisionen och slipa fraseringen. Kören har varit hans instrument. Ett eventuellt välljud beror naturligtvis till en del på instrumentet. Men den som trakterar instrumentet, och hela tiden hör hur de olika stämmorna låter och kan styra dem i önskad riktning, betyder ändå mera för slutresultatet. Vasa Kammarkör är sin grundare och ledare sedan starten ett stort tack skyldig. Lasse har lärt oss mycket. Han har inspirerat till fortsatta ansträngningar att utveckla vår sång. Tack vare honom kommer kören att leva vidare när han nu drar sig tillbaka. Kurt-Erik Långbacka 5

8 Konsert i stadshuset i slutet av 60-talet. Modet växlar nytt decennium ny kördräkt (1971) 6

9 STATISTISKA AXPLOCK Utlandsturnéer Att Vasa Kammarkör varit en synnerligen rörlig kör, som ofta befunnit sig på resande fot, framgår kanske bäst av förteckningen över körens utlandsturnéer. Dessa har varit följande: 1) Turné till Sverige 5 6 maj Konsertorter: Lidingö och Västerås. 2) Turné till Sverige, Danmark och Västtyskland 31 maj 6 juni Konsert orter i Sverige: Linköping och Malmö, i Danmark Ringsted och i Västtyskland: Kiel och Soltau. 3) Turné i Sverige maj Konsertorter: Skellefteå, Umeå och Lövånger. 4) Turné i Österrike och Tjeckoslovakien 6 13juni1976. Konsertort i Österrike: Wien (inom ramen för Wiener Festwoche) och i Tjeckoslovakien: Most och Plzen (Pilsen). 5) Turné till Sverige och Norge september Konsertorter i Sverige: Sundsvall och Östersund samt i Norge Trondheim. 6) Turné till England 1-8 juni Konsertorter: Norwich, Nottingham och St. Albans. 7) Turné till Sverige inom ramen för projektet Nordisk Körklang september Konsertorter: Härnösand och Sundsvall. 8) Turné till Sverige inom ramen för Musikveckan i Junsele juli Konserter i Junsele och Öfra kapell. Under planering är för närvarande en långturné till USA möjligen sommaren Konsertorter i hemlandet Kören har varit en flitig resenär också inom det egna landet och kanske framförallt inom det egna landskapet. Trots att kören väl oftast låtit sig höras i hemstaden Vasa har åtminstone följande orter besökts av kören många av orterna dessutom flera gånger: A) I Österbotten: Nykarleby (körens första Solf framträdande) Petalax Jakobstad Oravais Yttermark Jalasjärvi Karleby Ilmajoki Seinäjoki Närpes Korsholm Lappo Malax Terjärv 7

10 Vörå Replot B) I hemlandet i övrigt: Helsingfors Ekenäs Hangö Åbo Mariehamn Lillkyro Kristinestad Kvevlax Borgå Björneborg Orivesi Saltvik (Åland) Tammerfors Lahtis (Förteckningen ställer ej orterna i någon speciell ordningsföljd och upptar endast orter där egentliga konsertframträdanden skett.) 8 Medverkan i TV-program Toner, vyer och köpmansglans från Lebellska gården i Kristinestad Regional premiär för utsändning från Vasastudion Missa brevis in F av WA. Mozart Glittervågor från Björköby Sånger ur populärkonsertprogram Musik från Vasa. Blandat program från Handelsläroverket majkonsert tillsammans med Vasa stadsorkester från Vasa stadshus Missa a cappella av Joonas Kokkonen. Nattvardsgudstjänst från Vasa Trefaldighetskyrka. Radioprogram och övriga framträdanden Vid körens tioårsjubileum kunde konstateras, att kören hade hörts i 22 radioframträdanden. Under körens andra tioårsperiod har man klart kunnat skönja verkningar av att den Österbottniska lokalradion högst markant skurit ned sin egen musikproduktion på grund av knappare ekonomiska resurser. Det oaktat har kören gjort ett antal inspelningar för såväl lokal- som riksradion och på grund av att radion i sitt musikarkiv har såväl körens båda skivor som tidigare inspelade band, har man kunnat höra Vasa kammarkör i radio t.o.m. oftare på senare tid än för tio år sedan. Kören har framträtt vid fester och jubileumstillfällen så ofta tiden medgivit och har kunnat glädja sig åt en mängd anbud att medverka vid olika högtidligheter. Bland dessa framträdanden kan såsom axplock nämnas medborgarfesten för president Kekkonen i Vasa, Vasa hovrätts 200-årsjubileum, Vaasan Kauppakorkeakouluseuran naistoimikuntas musikmatinéer till förmån för högskolan m.m. Något som körmedlemmarna speciellt gärna minns är framträdandena för mentalpatienterna i Roparnäs sjukhus och Törnävalan sairaala i Seinäjoki. Att räkna antalet framträdanden är nästan ogörligt och knappast heller nödvändigt. Vi minns dem ändå alla med välbehag.

11 En förstärkt kammarkör framför Haydn s skapelsen (1978) Vasa Kammarkör av idag 9

12 10 Samarbete med andra körer och musikorganisationer Vasa kammarkör har kunnat glädja sig åt ett givande och fruktbart samarbete med många andra sammanslutningar i fru Musicas tjänst. Den första stora satsningen var den stora Körparad, som på kammarkörens initiativ arrangerades i stadshuset i Vasa den 13 mars Här medverkade, förutom Vasa kammarkör, Wasa Sångargille, Brages Sångkör, Vasa Motettkör, Brändö kyrkokör och Trefaldighetskyrkans kör. Körerna uppförde gemensamt Bengt Johanssons svit Från flydda tider och uppträdde även separat. Körparaden avslutades med en gemensam sångarsits. I februari 1971 hade kammarkören även inlett samarbete med Vasa stadsorkester, vilket resulterade i två framföranden av Lars-Erik Larssons Förklädd Gud i Vasa respektive Karleby. Som solister medverkade då Grethel Beijar och Mårten Lindblom, sång, samt Torbjörn Glad, recitation. Detta undersköna musikverk återupptogs av kören och stadsorkestern till förnyat framförande den 27januari1976, vid vilket tillfälle Stina Zilliacus och Matti Tuloisela sjöng solopartierna. Den 14 december samma år medverkade kören vid stadsorkesterns julkonsert. Torbjörn Glad stod för recitationen. Nytt samarbete med stadsorkestern blev det kring Joseph Haydns oratorium Skapelsen, som uppfördes första gången av en förstärkt Vasa kammarkör den 20januari1978. Reprisuppförandet ägde rum i Vasa den 21 februari 1979 och i Lappo följande dag. Den 25 oktober 1979 samarbetade kammarkören och stadsorkestern vid en familjekonsert i Borgaregatans skola och dessförinnan hade kören och orkestern samverkat vid en TV-utsändning på första maj samma år från Vasa stadshus i en förstamajkonsert. Samarbetet med stadsorkestern och dess kapellmästare har, trots diverse meningsskiljaktigheter mellan kören och stadens musiknämnds majoritet, alltid varit gott och stimulerande. Samarbetet med Radions kammarkör inleddes år 1974 och kulminerade i en gemensam konsert i Vasa stadshus den 23 mars 1974, varvid Richard Strauss Deutsche Motette var huvudattraktion. Körerna uppträdde även separat. Samarbetet utbyggdes till att omfatta även Klemetti-institutets kammarkör, varvid samtliga tre kammarkörer uppträdde i en gemensam konsert i Orivesi den 7 juni 1974 med Deutsche Motette på programmet. Körerna dirigerades av Harald Anderssén och tillfället radiobandades. Med Chorus Sanctae Ceciliae från Helsingfors inleddes samarbete följande år. Körerna höll ett gemensamt körläger i Tammerfors, som avslutades med en gemensam konsert i Tammerfors Domkyrka den 12 april Konsertens huvudnummer var Johannes Brahms Fest- und Gedenkspriiche. Förnyat framförande blev det i Helsingfors Domkyrka den 25 april samma år samt i Vasa på hösten, närmare bestämt den 18 oktober. Internationellt samarbete blev det är 1976 då kammarkören gästade Tjeckoslovakien och stiftade bekantskap med den eminenta tjeckiska kören Cappella Giulia. Efter att ha sjungit oss samman en natt medan det goda Plzen-ölet flödade, hade kammarkören den stora glädjen att välkomna Cappella Giulia i Vasa

13 i augusti Den tjeckiska kören höll en oförglömlig konsert i Vasa stadshus och någon dag senare sjöng körerna tillsammans i den numera nedbrunna ungdomsgården i Oravais. Många vänskapsband knöts som länge skall minnas. År 1977 gjorde Vasa kammarkör första försöket att realisera planerna på. Nordisk Treklang dvs, ett samnordiskt projekt med en deltagande kör frän ettvart av de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland. Detta ledde till kontakter och samarbete med körerna Collegium Cantum i Trondheim, Cantilenakören i Östersund och Sundsvalls Motettkör. Som ett resultat av detta samarbete har körerna från Östersund och Sundsvall besökt Vasa som kammarkörens gäster samt givit uppmärksammade konserter här. Samarbete har även idkats med Wasa Sångargille i form av utbyte av sångare mellan körerna för olika ändamål. Samuppträdanden har därjämte ägt rum mellan Vasa kammarkör och Pohjan Miehet, från Vasa, samt Marit ja Mikot från Kauhajoki i samband med Vasa Sommar åren 1975 och Goda kontakter ha även etablerats till Jubilate-kören. Vasa kammarkör har även fungerat som kontaktlänk och värd vid många såväl inhemska som utländska körers besök i Vasa under årens lopp. Grethel och Kurre delar ut välkommen-blommor åt medlemmarna i Cappella Giulia 11

14 Körtävlingar År 1971 hade Vasa kammarkör av Finlands rundradio utsetts att representera Finland i den internationella körtävlingen Let the peoples sing, som årligen arrangeras av BBC i England. Den 14 november 1971 bandade kören sitt bidrag till tävlingen. Radion hade skickat en inspelningsbil med tekniker till Vasa för detta ändamål. Tävlingssångerna var Kodálys Jesus und die Krämer, Melartin arr. Tule, tule, Fougstedts Tiga blott och Jeppesens Fjorden. I lottningen hade kammarkören otur såtillvida, att första motståndare blev Uppsala Akademiska Kammarkör från Sverige, som under Dan-Olof Stenlunds ledning sedermera tog hem första priset. Eftersom tävlingen fungerar enligt utslagningsprincipen, var därmed Vasa Kammarkörs saga all i den tävlingen, men det var ändå en hedersam förlust. År 1975 deltog Vasa kammarkör i Radions kammarkörtävling, som gick av stapeln i Tammerfors. Tävlingsbidraget bandades den 14 december 1974 i Vasa. Av 16 anmälda körer uttogs 7 till final i Tammerfors och en av dessa var Vasa kammarkör. Finalen ägde rum den 7 juni 1975 och resulterade i en andra plats för Vasa kammarkör. Första pris vanns av Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat. Vi bandar för BBC (1971) 12

15 Vår mesta solist under 70-talet, Oili Ollila Solister Vasa kammarkör har haft förmånen att ha många goda solister inom sina egna led och dessutom har många namnkunniga solister utanför kören bidragit till att göra körens musik extra njutbar. I begynnelseskedet var körens medlemmar Ulla Jern, Rose-Marie Broström, Rakel Käck samt Else-Maj och Bengt Lillhannus anlitade solister. De överlägset flesta solistuppdragen hade sedan under en lång följd av år Grethel Beijar, Ruth Lawast och Per-Erik Häggblom. Dessa sjöng solopartierna vid de flesta konserterna på 1960-talet och en god bit in på 1970-talet och Grethel Beijar stod för solopartierna vid Norden-turnén 1977 och vid konserter Övriga medlemmar som solister har varit Kerstin Lillhannus, 1967, Allan Masar 1972, Ingvald Back 1971, Bengt Forsblom 1971, Roger Broo 1975, Nilsoscar Frantz från 1977 under flera år samt sist men icke minst Oili Ollila, som varit körens flitigast lanserade solist från 1975 ända fram till Beijar, Ollila och Frantz kan alla höras i solouppdrag på körens Österbotten-skiva. Torbjörn Glad har även haft många recitationsuppdrag under årens lopp. Som orgel- och cembalosolist samt ackompanjatör har Siw Ryde-Höckert tjänstgjort under senare år. Bland solisterna utanför kören må här nämnas Astrid Riska, Fride Häggblom, Mårten Lindblom, Rita Bergman-Wallén, Liisa Kivekäs, Erkki Forss, Martti Wallén, Pirkko-Liisa Tikka, Kalevi Koskinen, Ulla Maijala, Matti Tuloisela, Leila Kilpinen, Lars-Erik Björkstrand, Arno Kantola, Stina Zilliacus, Viking Smeds och Anders Kronlund. Som medhjälpare har härutöver fungerat en stor mängd olika instrumentalister. Björn Hagman 13

16 Sagt om Vasa Kammarkör Kören är ännu inte något fullödigt instrument, därtill har dess prövo- eller inspelningstid varit alltför kort... Kören tillönskas förstärkning och välgång i sitt intresse när den skall inta sin plats i vårt musikliv. Vasa Kammarkör har möjligheter att bli rikt givande. Det gav den löfte om igår. K. (Vbl ) Det kan diskuteras om man överhuvud hört något liknande i Vasa av en inhemsk kör, måhända då närmast av Klemetti-institutets kammarkör. Dirigenten Lars Ryde förfogar således över ett sällsynt smidigt, böjligt och lyriskt instrument. Stämbalansen är likväl inte oantastlig i alla lägen... Vasa är att gratulera till födseln av en verklig elitkör. F.N. (Hbl ) Men ytterst sällan får man i Finland lyssna till så strålande körsång, den kom under Lars Rydes ledning så nära det absoluta både i avseende till teknisk och uttrycksmässig fulländning som det väl står i mänsklig makt att nå. m-r (Hangö ) Möjligen spänner kören sig en smula och tar sjungandet allvarligare än nöden kräver, vilket kan inverka på rytmtolkningarna. Dessa var nämligen inte alltid så smidiga som man kunde ha önskat. Paul Jansson (ÅU ) Äänenmuodostuksellisesti olisi toivonut kiinteämpää ytimekkyyttä ja yleensä vapautuneempaa kokonaisotetta. P. Saarilahti (Turun Sanomat ) Man förundrade sig över den relativt lilla körens mäktiga forten, som i sin imponerande styrka ej verkade forcerade utan frambringade av rena, fria och egaliserade röster. B. Börjeson (Östgöta Correspondenten ) Klanglig differentiering, dynamiska nyanseringar, tonal säkerhet även i obekväma lägen fick en att spetsa öronen... B. (Soltau ) Körklangen har måhända genomgått en viss förändring från den något tunna och spetsiga klangen till en mera rund tonbildning, vilket lett till ett vidgat klangregister. En värdesättning av körens egenskaper blir ett uppräknande av adjektiv av för det mesta berömmande slag: god stämbalans, renheten för det mesta perfekt, rytmisk smidighet m.m. Det man ville placera på minuskontot är 14

17 den begränsade spontaniteten. Den tekniska perfektionismen borde vara mera hjälpmedel än ändamål. Gunnar Ahlskog (Vbl ) Vasa Kammarkör on kuitenkin kymmenessä vuodessa käynyt läpi lapsuutensa ja kehittymisensä eri vaiheet eläen nyt toivottavasti iätöntä kultaista ja kypsää keskipäivää... Lars Ryde on kymmenessä vuodessa kuorolaistensa kanssa päässyt kuorolaulullisesti tasolle, jota näillä leveysasteilla on vaikea ylittää puhtaudessa ja tekstin selvyydessä olipa sitten kyseessä mikä kieli tahansa. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) Parhaiden (Radion Kamarikuoro, Klemetti-opiston Kamarikuoro) ja Vaasan kamarikuoron väliin ei monta mahdu. Allekirjoittaneen kuulemista ehkä ainakin Lahden Kamarikuoro. -. Minusta Vaasan kamarikuoron suurin heikkous on sen rytminen velttous ja hienoinen arkuus nyansseissa. Syy saattaa olla jälleen se sama vanha: useimmille laulajille nuotti on kapellimestaria tärkeämpi. Hannu Kiiski (Uusimaa ) Man frågar sig om någon annan inhemsk kör kan mäta sig med vasaborna i klangskönhet inom piano- och mezzoforteområdet, och svårt att överträffa t.ex. vasakörens tenorer har nog nästan alla körer i detta de skrala mansstämmornas land. Erik Wahlström (Hbl ) Vasa kammarkör on huipputasoinen kuoro. Se on saavuttanut hivelevän äänellisen yhtenäisyyden, joka on välttämättömyys, kun pyritään mahdollisimman täydelliseen kuorosointiin... Vasa kammarkör voidaan Lakeuden Ristin konserttitilastossa sijoittaa epäilyksettä sarakkeeseen huippuvierailijat. Tapani Koivusalo (Vaasa ) För att vara en amatörkör var rösterna ovanligt homogena, trots att åldersskillnaden hos koristerna är rätt betydande. Sten Heijer (Norra Västerbotten Körklangen är lätt, luftig och spänstig och klarheten i melodihinjerna är föredömlig. Så skall en kammarkör av god kvalitet låta! Axel V. Sundkvist (Västerbottens-Kuriren ) Koko kuoron kannalta ajatellen laajemmat äänen voimakkuuden vaihtelut olisivat ehkä paikallaan tiellä täydelliseen kuorolauluun. Vesa Rantala (Vaasa ) Vaasalaiskuoron toivoisi käyvän useammin etelän mailla: niin valmista, puhdasta ja ihastuttavaa sen musisointi oh. A. (Kansan Lehti ) 15

18 Eteläpohjalainen kuulija saattoi jo paikan päällä hieman ylpeänä todeta, että Vasa kammarkör kuului kilpailun ehdottomaan eliittiin... Vasa kammarkörin asema suomalaisena huippukuorona vahvistui siis jälleen kiistattomasti. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Det är uppenbart, att Vasa kammarkör nu definitivt har vuxit ur barnskorna. Ungefär i alla avseenden har den genomgått en imponerande utveckling sedan den senast besökte Åbo, det var för några år tillbaka. Om det är så att kören har blivit sin hemstads och hela sitt landskaps stolthet, så må detta anses förklarligt. Här i Åbo har vi ingen motsvarighet till denna ensemble! Paul Jansson (ÅU ) Undertecknad, som dock varit med om det mesta i körsammanhang, sökte med ljus och lykta efter en falsk ton utan att finna den... ~ Henrik Christiernin (Västra Nyland ) Redan i detta verk bevisade kören sin höga konstnärliga nivå och framförallt en idealisk stämbalans med en dynamisk skala och skön klangfärg både i högsta sopran, som aldrig lät skarp, och i djupaste bas. tidn. Pravda, Plzen, Tjeckoslovakien Vaasan kamarikuoro kuuluu suomalaiseen korkeatasoiseen kuoroeliittiin. Lopullinen murtautuminen tähän valiokastiin tapahtui Yleisradion kamarikuorokilpailuissa vajaa pan vuotta sitten. Tapani Koivusalo (Vaasa ) Vasa kammarkör har blivit ett begrepp i Österbottens kulturliv. Erik Fordell (Vbl ) Kuoro toimii kurinalaisesti ja laulaa musikaalisesti nauttien silmin nähden laulamisesta. Kunpa etupenkeillä olisi ollut kuorolaulajia kuulemassa ja katsomassa, olisivat saaneet hyvän oppitunnin kuinka kuorossa pitää laulaa... Kyllä he ovat maineensa veroisia. Aaro Puputti (Ilkka ) Det är utan vidare klart att Vasa kammarkör är en av landets bästa körer. Svante Österbacka ~T ) Joskus hiipii mieleen hätääntynyt ajatus: onko jälkikasvu turvattu? Tämä vain siitä syystä, että kukaan ei ole ikuinen. Tämän tason kuoro on ymmärtääkseni mitä suurimmassa määrin riippuvainen johtajansa ambitioista ja tinkimättömyydestä. Raimo Rytöhonka (Vaasa ) 16

19 Äänten homogeenisuus, todellinen laulamisen ilo, hyvä tekstaus ja sävelnotkeus ovat ominaisia Vasa kammarkörille. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Jos kuorosta kirjoittaa tavallisen mittapuun mukaan, niin käyttää vain superlatiiveja. Mutta ainakin minä pidän kuoroa jo ammattilaisena. Erkki Malmivaara (Vaasa ) Och det var fantastiskt att se hur dirigenten utnyttjade sin förmåga på ett sådant sätt att han fick ord och toner att leva. Vi förstod allt, oberoende av på vilket språk kören sjöng. Alli Könni, insändare i Vbl Speciellt basen, men också alten, hade en rund och varm klang, ett faktum som talar sitt tydliga språk: kören börjar komma upp i en mogen ålder. Erik Söderblom (Hbl ) Vasakörens svåröverträffade tenorer fr. v. Bengt Lillhannus, Per Håkan Jansson, Roger Broo och Ingmar Nyman 17

20 18 Pengar kommer pengar går En körs ekonomi är beroende av körens ambitionsnivå. Här avses då inte konstnärlig ambitionsnivå utan snarare aktivitetsnivå. Om kören sysslar med normalt övningsarbete och uppträdanden i hemtrakten behövs det ingen stor budget. Men om kören önskar företa hänga konsertresor utomlands eller ger sig in i andra krävande konsertprojekt blir förhållandena genast andra. Vasa Kammarkörs två decennier är bra exempel på detta. Under de första tio åren representerade kören den först nämnda typen. Två utlandsturnéer genomfördes visserligen under denna period men hela verksamheten skedde ändå inom rätt blygsamma ekonomiska ramar. Under åren redovisade kören för mk i kostnader. Om vi tar det försämrade penningvärdet i beaktande skulle det i dag bli närmare mk. Det är mindre än vad ett enda år under det andra decenniet i körens historia har kostat. Bokslutet för verksamhetsåret visar nämligen kostnader på mk den största årskostnaden hittills. Totalt har körverksamheten under åren slukat drygt mk. Det är intressant att jämföra inkomststrukturen för de två perioderna. Under de första tio åren svarade egen verksamhet för 76 %. Motsvarande siffra för det andra decenniet är nästan detsamma nämligen 75,2 %. Återstoden 24 % respektive 24,8 % är understöd av olika slag. Mest stöd av Vasa stad Det största ekonomiska stödet har Vasa Kammarkör fått av Vasa stad. Stödet är knappt 10 % av inkomsterna under den senare tidsperioden dvs mk. Under 60-talet, när engagemangen och kostnaderna inte var så stora var stadens andel hela 20 %. Även om de kommunala understöden successivt har stigit, har deras relativa andel ändå sjunkit. Svenska Kulturfonden kommer med mk och 6,3 % på andra plats bland kammarkörens bidragsgivare. Staten genom länskonstkommissionen och nordiska kulturfonder svarar vardera för inemot mk eller 4 %. Svenska Odlingens befrämjare, Svensk-Österbottniska Samfundet, Schaumanska stiftelsen och Vasa Sparbank svarar tillsammans för knappt 1 % under perioden. Den egna verksamheten har gett mest Hur har då de resterande 3/4 skrapats ihop? 1 vartdera fallet genom egen verksamhet. Under 60-talet utgjorde konserter och uppträdanden ca 50 % av inkomsterna. Denna siffra har sjunkit under 70-talet till 27,5 %. Speciellt tycks inkomsterna från radio och TV ha sjunkit betydligt, från 25 % på 60-talet till 3 %. Vad har då kommit i stället för de inkomster, som inte ökat i proportion till kostnaderna? Det är dels körmedlemmarnas egna satsningar som står för ca 24 % och dels skivproduktionen med drygt 15 %. För glädjen att få göra konsert-

21 turnéer i hemlandet och utomlands har körens medlemmar under 70-talet till kören betalt drygt mk. Men så har man ju då också sjungit i och besökt Wien, Plzen, Most, Trondheim, Östersund, Sundsvall, London, Norwich, Nottingham, Helsingfors, Lahtis. Kostnadssidan för turnéverksamheten är dessutom nästan det dubbla, drygt mk. Enbart Englandsturnén 1-8 juni 1980 slukade mk. Jobbiga skivinspelningar Konstnärligt krävande, arbetsfyllda och ekonomiskt något chansartade har körens två skivprojekt varit. Kostnaderna för körens bägge skivor uppgår till ca mk, medan inkomstsidan uppvisar drygt mk. En del understöd direkt för skivutgivningen har också erhållits. Den första skivan, som innehöll Mozarts Missa Brevis i F och Bengt Johanssons Graduale för Påsktid utkom hösten 1973 och har sålts i ca exemplar. Bandningen gjordes i Korsholms kyrka mars. En kostnadshöjande faktor var den instrumentalensemble som ingick i Mozart-mässan. Totalt sett har Mozart-Johansson skivan gått ungefär jämnt ut understöden obeaktade. Österbottnisk körmusik var namnet på skiva nr 2 som inspelades i stadshuset i Vasa maj Tanken med skivan var att presentera musik av i Österbotten födda tonsättare från bägge språkgrupperna. Inspelningen kom ut både i en skiv- och en kassettversion. Tills vidare har skivor och 300 kassetter sålts. Denna skiva har således försäljningsmässigt lyckats bättre och gett ett litet överskott. Men med tanke på det stora arbete som ligger bakom skivinspelningarna och körmedlemmarnas eget energiska säljarbete, kan man inte påstå att skivutgivningen skulle ha varit en lukrativ affär. Men man kan ju också anlägga Österbotten-skivan bandas (1978) 19

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS

KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS En utvärdering av projektet Atalantelab November 2005 Av Uncas Rydén Redovisning AtalanteLAB sid 2 Rio-Vasagatan t/r. Texter och grafisk form: Uncas Rydén Bilder: videofilmade

Läs mer

Emma Swanström TURNERA. så funkar det! 1 Turnera så funkar det!

Emma Swanström TURNERA. så funkar det! 1 Turnera så funkar det! Emma Swanström TURNERA så funkar det! 1 Turnera så funkar det! Innehåll Turnera så funkar det! 3 Bilda Live 3 Vem får turnera? 3 DIY Fördelar och nackdelar 4 Planera 5 Studiecirkel 5 Turnéns längd 5 Rutt

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Lyckad repris på Boteåfestivalen. Lyckad premiär för Bygdens Dag. Boteåkvinnor gjorde lyckad resa. blik, tävlande, sponsorer och arrangörer.

Lyckad repris på Boteåfestivalen. Lyckad premiär för Bygdens Dag. Boteåkvinnor gjorde lyckad resa. blik, tävlande, sponsorer och arrangörer. SDAN 20 SDAN 24 SDAN 16 FOTO: ULLA BODN Lyckad repris på Boteåfestivalen Boteå kubbmästerskap avgjordes under festivalen. SDAN 7 FOTO: ÅSA FREDRKSSON Boteåkvinnor gjorde lyckad resa Reste drygt 300 mil

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 2 MAJ 2015. Kalendarium maj sept

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 2 MAJ 2015. Kalendarium maj sept MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING BERWALDBLADET Kalendarium maj sept En schubertiad! Concerto Grotto nr 27 Välbesökt eftersits med valthornstämman Radiokörens Italienturné

Läs mer

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm.

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm. Reserapport från en studieresa till Montréal med fokus på cirkus och kulturpolitik 2008 Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Gustav Fridlund, Botkyrka kommun, och Susanne Reuszner,

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan FALKENPOSTEN Medlemstidning december 2009 Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt Foto: Rune Härtull En timme motion, 38 999 euro till kassan 141

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich

Sverigekontakt. Det svenska minnesmärket Bronx. Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich En tidning för all världens svensktalande Nr 2 Juni 2011 Det svenska minnesmärket Bronx Lev din dröm Nätverkskonferens i Seattle Möta våren i Zürich 1 Från Dicksonsgatan Ifall inte nån sätter fart Från

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Ge folkinstrumentet en chans. Om 1960 års dragspelsdebatt

Ge folkinstrumentet en chans. Om 1960 års dragspelsdebatt Ge folkinstrumentet en chans Om 1960 års dragspelsdebatt Wictor Johansson Stockholm: Svenskt visarkiv 2014 Innehåll 1. Instrument och symbol... 3 Material, tidigare forskning och teoretisk inspiration...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

RUBUS ARCTICUS 15 reportage om kulturens åkerbär

RUBUS ARCTICUS 15 reportage om kulturens åkerbär RUBUS ARCTICUS 15 reportage om kulturens åkerbär Text: Kjell Öberg # Foto: Anders Alm NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, KULTUR OCH UTBILDNING Rubus Arcticus Femton reportage om kulturens åkerbär Kjell Öberg

Läs mer

Elva framgångsrika år

Elva framgångsrika år tidskrift för svenska frimurare orden no 1 2012 Elva framgångsrika år STIFTELSEN FRIMURARE BARNHUSET I STOCKHOLM Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och

Läs mer

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till!

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till! Onsdagen den 7 januari 2009 Wiborgs Nyheter Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9 14.

Läs mer