Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT"

Transkript

1 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT UTBILDAR & INFORMERAR Nr 5/2014 Missbruk och beroende Hormonmissbrukare med vårdbehov Från ringa narkotikabrott till grovt brott Varför kan lagstiftaren inte få stopp på alla designade droger?

2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENS Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Mika Jörnelius CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson (GH) REDAKTIONSKOMMITTÉ: Jonas Hartelius (JH), bitr. redaktör Lennart Karlsson (LK) Emil Lundberg (EL) Ulla-Stina Nilsson (UN) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Webb: SVENSKA NARKOTIKA- POLISFÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: MEDLEMSKAP 200 KR PER ÅR Ansökan om medlemskap inges till styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen; Box 429, Göteborg Ansökan via hemsidan Postgiro SNPF ADRESSÄNDRING: Via eller e-posta till MANUSSTOPP: Manusstopp 2 januari Utgivning vecka 7, Skicka in bidrag och bilder i god tid före manusstopp till OMSLAGSBILD: Fotolia. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon ISSN Årgång 27 Sidan INNEHÅLL Ledaren: Bli medlem det lönar sig... 2 Info från styrelsen... 3 Redaktörens spalt... 3 Detta är Anhöriga Mot Droger, och så här arbetar vi... 6 Den som ropar högst hörs mest Spice-missbruk oroar över hela landet...11 Ett livsfarligt sätt att försöka sätta krydda på tillvaron Kriminaltekniska laboratoriet avslöjar innehållet i spice Fler droger blir förbjudna a never ending story II Risker och symtom vid förgiftning med spice Ice i tyska Förbundsdagen Dopingproblemet som blev ett samhällsproblem Hormonmissbrukare med vårdbehov en svåråtkomlig patientgrupp Läkemedelsberoende ett folkhälsoproblem som tystats ner Från ringa narkotikabrott till grovt brott SNPF:s remissvar på Narkotikastraffutredningen Varför kan lagstiftaren inte få stopp på alla designade droger? Med uppdrag att kontrollera postförsändelser Rättsrutan SNPF utbildar kommuner, myndigheter och företag Notiser: Världen runt Landet runt På besök i ett land som svämmar över av narkotika Svenska medborgare utlämnade från Thailand och Irak Taxi-Tony hade många kunder Inbjudan till SNPF:s utbildningskonferens i Linköping Narkotikapoliskonferens i Trondheim med svenska inslag Initierade stort dopingärende i Skaraborg fick stipendieresa till Trondheim Bok- och filmtips Minnesord över Carl G. Persson Stipendierutan Med uppdrag att kontrollera postförsändelser Med ständigt stigande beslagssiffror i post- och kurirflödet och med tanke på antalet försändelser som varje dygn passerar in i landet från världens alla hörn, är det lätt och förstå att det krävs stora insatser av tullpersonalen att pricka rätt i varuflödet. Petra Larsson med sin hund Doris i arbete bland paketen på Tullverkets två labradorer Doris och Zäta som tillhör postgruppen. Toftanäs. väcks om att det ska ingå i tillverkning av narkotika, därför måste arbetssättet nötas in i hunden. Doris blir, Blandad kompott med Arlanda i topp portföreskrifter efterlevs samt klassificera varor för att till exempel i rökmixen spice, kan varan omhändertas enligt Petra, alltid extra uppspelt när hon lyckats nosa Det är i postflödet de flesta beslagen görs och här ligger rätt avgifter, som till exempel tull, ska kunna debiteras. för analys. I nästa steg finns möjlighet att tillämpa Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga substanser fram någon vapendel. Arlanda i topp. Enligt inhämtad statistik har man fram Gruppens arbetsområde är dels posttullen till den 30 september i år redovisat 2880 beslag i postförsändelser och 327 i kurirflödet. Motsvarande siffror paket, och dels de olika kurirföretag som hanterar förpotential och kommer därför framöver att klassas som Toftanäs i Malmö, där det dagligen passerar med motiveringen att varan misstänks ha en missbruks- Doris och ministern Förra justitieministern Beatrice Ask (M) fick vid ett gällande Malmö hamnar på 310 beslag i postflödet och sändelser från hela världen. narkotika. Ofta kommer denna typ av försändelser besök hos Malmötullen i somras möjlighet att träffa 80 beslag i kurirflödet. Till Toftanäs kommer paket som får väga högst 20 från Kina. Man kan säga att det är en kapplöpning med både Petra och Doris. Det var Ask som för några år Vad är det då för varor som fastnar i tullens kontroller? Enkelt uttryckt kan man säga allt för det det lastbilar som levererar paketen. När försändelserna hela tiden tillkommer nya. kilo. Eftersom Toftanäs inte ligger vid en flygplats är tiden, då substanserna i just spice skiftar och att det sedan fattade beslut om en utökad kontroll av vapen på grund av den alltmer utbredda vapenförekomsten är verkligen en skiftande kompott. När det gäller väl är på plats vidtar ett sorteringsarbete som i min vid olika våldsföreteelser i landet. Nu fick hon chansen narkotika finns alla preparat representerade. En grupp beskrivning är mycket förenklat. I stora drag innebär Gott samarbete att på plats personligen gratulera ekipaget till de fina där beslagen ökar är narkotikaklassade läkemedel, där det att försändelserna delas upp utifrån avsändningsort Som nämndes inledningsvis arbetar man också hos kurirföretagen, vars uppgift är att snabbt vidarebefordra resultaten. beställaren sett en möjlighet att via internet beställa och vilka vidare åtgärder man planerar. Under processen har tullpersonalen möjlighet att fånga upp mediciner och därmed kringgå av läkare föreskrivet recept. Att sitta hemma vid datorn och genom några objekt som av någon anledning är intressanta att gå försändelser från olika länder, främst från EU. Stefan Zäta och framtiden knapptryck kunna beställa allehanda preparat ses vidare med. Antingen sker detta manuellt eller genom beskrev att man finns närvarande vid avlastningen hos Det finns även planer för Stefan Fredriksson och Zäta. säkert som smidigt för många och antagligen finns där röntgenkontroll. Att lyckas pricka rätt bland mängden företagen och om något intressant påträffas tas försändelsen undan och kontrolleras. Han säger att samardresseras för sökning av spicesubstanser. Om det hela Som första hund i Tullverket kommer Zäta att tilläggs- en tanke om att det hela är tämligen riskfritt. Förutom försändelser, kräver både flexibilitet och kunskap hos narkotiska preparat är övriga läkemedel också flitigt den som har uppgiften. Vidare ställer det krav på tjänstemannen att vara påläst om vilken lagstiftning som är bra och att tullen får all hjälp som behövs för att kunna de två taxiförarna till 3 resp. 3 år och 3 månader. Två betet mellan tullen och kurirföretagen fungerar mycket faller väl ut kommer han att bli den första specialutbildade hunden inom området. Med de senaste veckornas förekommande. Varor som omfattas av CITES-listan, som gäller utrotningshotade djur- och växtarter, finns tillämplig från fall till fall. Man rör sig mellan tullagen, befogenhetslagen, lagen om punktskattekontroll, stoppats. nator dömdes till lägre fängelsestraff. utföra det arbete som krävs, efter att en försändelse transportörer av kokain och en inhoppare som koordi- nyhetsrapportering i minnet om förödande konsekvenser i samband med spicerökning, kan man bara önska också representerade. Vi känner alla till den omfattande piratkopieringen smugglingslagen och CITES-reglerna. Det kan Taxi-Tony tyckas hade 180 köpare kunde identifieras varav 173 kommer att fler hundar kan utbildas och certifieras inom en snar av varor som sker runt om i världen. Hur stort det är förvirrande att en och samma vara kan vara både illegal och legal, beroende på avsändningsland. att åtalas eller är åtalade för innehav av narkotika. Medarbetare med nosen i fokus framtid. förstår vi ännu bättre med siffrorna att 70 procent av Det finns faktiskt ytterligare två medarbetare i postgruppen. Det är pigga labradorerna Doris och Zäta Ett stimulerande arbete ingripanden mot piratkopior påträffas i postflödet. Att tjänstgöra på postgruppen innebär inte med Att idag skicka vapen och vapendelar i paketförsändelser är något som också ökar och att hitta dessa För detta krävs att det finns ett bemyndigande många från kunder automatik att man har tillstånd att öppna försändelser. vars känsliga nosar dagligen arbetar med att jobba Både Petra och Stefan trivs utmärkt att tjänstgöra på fram intressanta objekt. Petra Larsson är Doris förare posttullen. De beskriver arbetet som spännande, stimulerande och lärorikt. Det stora inflödet ställer dem i mängden försändelser är något som ska belysas närmare längre fram i artikeln. av tullförsändelser. Alla som arbetar på gruppen har tullverkets generaldirektör att besluta om öppning och Stefan Fredriksson leder Zäta. detta delegationsbeslut. Doris är inte bara en narkotikasökhund utan har inför stora utmaningar, och när ett beslag blir inledningen från till något taxibilar mycket i större känns det naturligtvis Allt kring kontrollen av paket kräver en omfattande För år sedan fick fått tilläggsdressyr polisen det i vapen första och tipset ammunition. på kokainförsäljning Totalt sett Att gallra i flödet dokumentation och det fotograferas flitigt. Ett Stockholms paket innerstad finns under idag varumärket sex utbildade vapenhundar Taxi-Tony. inom Frustrationen tullverket extra har meningsfullt. varit stor Det hos finns flera sådana ärenden som För att få mer information kring ämnet kontaktade jag som öppnats men inte föranleder ytterligare och det är myndigheten själv som anordnat utbildningen. Doris som och jagat hennes de hundkolleger inblandade. börjat med just ett postbeslag och min ambition är tullinspektörerna Petra Larsson och Stefan Fredriksson, som båda tjänstgör på gruppen M 10 i Malmö. I finnas ett meddelande som talar om för mottagaren information att om ett kokainförsäljande titulera sig certifierade nätverk vapensökhundar. som själva Att kallade Doris sig nummer. för Taxi-Tony och generationer åtgärd, av krogpoliser skickas vidare till mottagaren. I försändelsen måste kan numera Under hösten att återkomma 2012 kom och berätta ny om dessa i något framtida vardagstal säger man postgruppen och tillsammans paketet varit föremål för tullkontroll. opererade i Stockholms är läraktig, innerstad vittnar samt hennes nära yrkesskicklighet angränsande om. Under förorter. med sju kolleger försöker man fånga upp försändelser det år hon varit aktiv som vapenhund, har hon lyckats som inte bör komma längre utan en närmare granskning. Det är en blandad grupp, vilket innebär att det Kapplöpning med tiden stycken ammunition. Enligt Petra är miljön i posttul- arbeta fram 10 av 11 vapen, 19 vapendelar samt 20 finns tjänstemän både från brottsbekämpningen och Mycket av det som undersöks går till analys. Om man len ett utmärkt sätt att både arbeta och träna hunden Ulla-Stina Nilsson Ärendet rullar igång Samtal i kod effektiv handel. De sistnämnda ska säkerställa att im- påträffar ett preparat för första gången och misstanke i. Hon förklarar att vapen har en liten doftbild och Tullverket Helsingborg Från januari 2013 till början på maj samma år genomfördes telefonavlyssning på allt fler telefoner tillhöransnurra med snabb leverans och fin service utan en näst- Nätverkets styrka var inte bara en välorganiserad sälj- Varje kokainköpare blev ett ärende för sig. Foto: Polisen 46 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN de det nätverk som marknadsförde sig som Taxi-Tony. intill vattentät, intim kundstock. Detta är med största 47 För att få beställa kokain av Taxi-Tony var man säkerhet anledningen till att de kunnat fortsätta under först tvungen att låta en befintlig kund gå i god för en så lång tid. Flera av kunderna uppgav i förhör att de sig. Den vars telefonnummer och namn skrivits in i haft numret till Taxi-Tony i över 5 år. Sveriges volymmässigt största narkotikautredning? koordinatorns lista kunde ringa upp. Koordinatorn I och med att ärendet hängde på att göra så få och såg den inkommande kontaktens nummer och namn osynliga ingripanden som möjligt och låta organisationen och dess struktur visa upp sin företagsamhet och Krogsektionen fick ansvaret för att se till att alla 180 och klickade bort samtalet. Han skickade telefonnummer och namn vidare till en av de två gatusäljarna, vidd, passade det bra att tillslag mot köpare gjordes köpare av kokain, som visat sig som telefonnummer taxichaufförerna, som ringde upp köparen och bokade av Citypolisens krogsektion. De kunde operera i sin i telefonavlyssningen, identifierades, hittades och lagfördes för sina innehav. Telefonavlyssningsmaterialet möte och tog beställning. vanliga miljö utan att väcka uppmärksamhet eller misstänksamhet i köparleden. kring köparna sammanställdes i en excellista. Sedan platsen och beställningen var bestämd skickade taxiföraren ett sms med en punkt till koordinatorn, 180 separata anmälningar upprättades på innehav som således hade kontroll över försäljningen. Sedan av kokain. Det var allt från ett köp av en enhet kokain Tillslag möttes köpare och säljare. Leveransen skedde oftast (ett fyllemisstag) till 55 köp av blandade mängder Den 3 maj 2013 slog Aktionsgrupp Mitt och Stockholm inne i taxibilen medan den svängde runt ett kvarter. enheter (de riktiga kokainisterna). Vi blev tvungna samt Citypolisens krog- och narkotikasektion till mot Vid andra tillfällen genom leverans till dörren. När att standardisera, göra mallar så att alla förhör höll flertalet adresser samtidigt. Den interimistiska passiviteten hade varit ovanligt lång tidmässigt och omfattande köparen hoppat ur taxin eller när föraren var tillbaka samma standard och alla konfrontationer blev lika. i sin bil skickade han ett klart per sms till koordinatorn, som då visste att försäljning skett och bokfö- och arbetsordning som gjorde det möjligt att köra 180 Utmaningen av köparmålen blev att hitta en form när det gäller mängden begångna brott. Taxichaufförerna hade under fyra månader sålt sammanlagt minst ringen kunde göras. ärenden genom systemet utan att det skapade stockningar någonstans. Att arkivera 180 ärenden tog i ren ett kilo kokain fördelat i enheter strax under engramsportioner. Den ene försäljaren blev misstänkt för grovt papperexercis tre veckor. Ca 400 förhör med köpare narkotikabrott genom att ha överlåtit 604 enheter vid hölls plus att säljarna mothördes för varje köpare. 335 olika tillfällen. Han satt häktad i ett och ett halvt Telefonavlyssningsmaterialet för varje köpare luslästes år men sattes på fri fot av hovrätten under förhandlingen. Den andre föraren misstänktes för grovt nar- köpare. Förundersökningsmaterialet i ärendena har och ljudupptagningarna spelades upp och delgavs varje kotikabrott genom att ha överlåtit 910 enheter kokain endast varit telefonavlyssning och förhör. vid 498 olika tillfällen. Han greps med 39 portionsförpackade greenlinepåsar i kalsongerna. I fyra hela månader hade telefonavlyssningen genererat nästan samtal och sms. Tio personer kom 110 köpare kallades som medmisstänkta/förhörsperso- Oklar bevisbedömning sedan att gripas, nio för grovt narkotikabrott och en ner till huvudrättegången för att berätta om sina köp. för penninghäleri. De vittnade inte under ed/straffansvar och fick betalt Våren 2014, cirka ett år efter tillslaget, startade för förlorade inkomster. De som kom och erkände sina I en röd svarttaxi kommer Taxi-Tony rullande. Foto: Polisen rättegången i huvudärendet i Stockholms tingsrätt köp hade inte några yrkanden för förlorad inkomst. och den varade i 32 dagar. Lagerhållaren och chefen i De som kom in och ljög eller inte kommenterade något nätverket dömdes till 8 år, koordinatorn till 5 år och sade att de hade förlorat arbetsinkomst. Sidan I målen mot köparna provade åklagaren inledningsvis att ta upp ett och ett och resultatet blev att de som erkänt köp dömdes men de som förnekat köp fick sina mål ogillade. Först var fem köpare som erkände. De fick relativt skarpa straff. Tre månaders fängelse för 2 köp. Sedan kom det fem köpare som förnekat köp och de åtalen ogillades. Telefonavlyssning och det modus som vi sett i spaningen räckte inte. Nu räckte inte bevisen när erkännandet uteblev. Effekten blev absurd. Skulle då de som ljuger gå fria och de som erkänner sina gärningar få straff? Vi kände en törn i förtroendet för rättsamhället. De köparmål som ogillats överklagades till hovrätten av åklagaren och i dagsläget är endast en köpares mål ogillat. Resten har blivit dömda och påföljden har oftast blivit böter. Det dyraste inköpet av en påse kokain är hittills kr om man räknar försäljningspriset 1000kr per enhet plus de dryga böter som utdömdes. Ett nytt grepp provades. Åtta grupper om 20 köpare skapades. I dessa grupper har alla 20 köparnas ärenden tagits upp med en gemensam sakframställan, ett vittnesförhör med spaningsledaren och en slutplädering per rättegång. Istället för att göra allting 180 gånger. De åtta grupperna har valts ut i den ordning som ärendena blivit klara men även med tanken att representera den stora gruppen. Den första gruppens slutplädering skedde den 20 november 2014 efter sammanlagt fem rättegångsdagar. Sju personer i nätverket dömdes för kokainförsäljning till fängelsestraff från 8 år och lägre. De 173 köparna blir efterhand lagförda för sina brott. Foto: TT Bild/Montage. Framgångsfaktorer Vad var då framgångsfaktorerna hos nätverket? Taxi- Tonys medvetna sätt att spela på vanebildningen hos köparna med reklam-sms på lönehelger var en genomtänkt och framgångsrik marknadsföring. Kokain är en oerhört potent och beroendeframkallande drog. Detta vet och har man utnyttjat i marknadsföringen till sina kunder. Värdet i deras slutna kundkrets har redan belysts. De har även en framgång i sitt modus som efterföljs enkelt och skapar en stabilitet i organisationen där ersättare kan stoppas in vid problem och där köpare känner sig trygga trots att det är olika försäljare. Koordinatorn håller tydligt på sina regler och uppfostrar nästa sida 64 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

3 Ledaren Bli medlem det lönar sig Julen står snart för dörren så det är dags att fatta pennan och plita ner önskelistan på vad vi vill att tomten har i sin säck. Förmodligen upptäckte den rödklädde att vi inte var så snälla under 2013 då favoritjulklappen - en bättre resurs för narkotikabekämpningen - helt uteblev i polisens omorganisation. I den frågan måste man hoppas att ett logiskt förhållningssätt vid analyserandet av problembilden ändå leder till slutsatser att strategier och aktiviteter för att nå resultat mot dem som distribuerar droger i de lokala missbruksmiljöerna, inte kan genomföras effektivt av andra än de som har det som sin dagliga uppgift. Det verkar annars som att en annan julklapp är möjlig om än långsiktigt. Det skenande ångloket för legalisering i USA som från början spårat ur förnuftsmässigt har börjat få fler tvivlare och störningar i tidtabellen när det gäller nya stater som vill kliva på. I delstater som Colorado, där man legaliserat marijuana, har opinionen börjat vända som en följd av allt elände man ser omkring sig. I huvudstaden Washington D.C. verkar man helt plötsligt heller inte så benägna att ta steget mot en legalisering. De undersökningar som nyligen genomförts nationellt om folks inställning till legalisering visar att de som är positiva till en legalisering inte längre är i majoritet. Det är också så att media, om än försiktigt, börjat släppa fram de vetenskapliga rapporter som efterhand produceras om de negativa konsekvenserna för folkhälsan och den allmänna säkerheten som blivit en följd av legaliseringen, samt om farorna med narkotika i största allmänhet. Det finns dock alla skäl i världen att inte vara alltför optimistisk. En vetenskaplig studie finns rapporterad i vilken man jämför tobaksindustrins, Big Tobacco Company, framfart och hänsynslösa strategier för många år sen med dagens marijuanaindustri, Big Marijuana Company. Studien visar att den senare mer eller mindre klockrent kopierat sin föregångare, och extremt stora penningsummor är i omlopp och enorma vinster delas ut. SNPF styrelse får tacka alla medlemmar för det gångna året och önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Styrelsen är som konsekvens av andra omorganisationer i vår omvärld i verksamhet med att se över föreningens framtida aktiviteter. Ett givet mål är att vi vill nå ut till fler inom rättsväsendet och därmed öka antalet medlemmar. Det finns skäl att påminna om alla fördelar som det innebär att vara medlem. Det är få föreningar som ger så mycket tillbaka till sina medlemmar, såsom en starkt subventionerad årskonferens, semiarier, en av marknadens bästa facktidningar som är ett måste för den som vill vara uppdaterad om narkotika (5 nr/år), möjligheten att söka resestipendier och tillgången att vara med där det händer lokalt och nationellt. Man kan bli medlem var man än jobbar inom rättsväsendet och uppmaningen till nuvarande medlemmar är att berätta för era arbetskamrater, inte minst de som jobbar i uniform, om SNPF och locka med fler så får ett ökat medlemskap bli en julklapp till oss alla från oss alla. Anders Stolpe Vice Ordförande 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

4 Info från styrelsen Inbjudan till utbildningskonferensen i Linköping Missa inte att planera in sista helgen i april nästa år för utbildning och kollegial samvaro. På sidan 69 finner du inbjudan till vårens utbildningskonferens i Linköping. Där finns också kort info om programmet och om anmälan till konferensen. Sök resebidrag från SNPF! Utdrag ur SNPF:s stadgar 2. Organisationens ändamål är. att främja professionell kompetensutveckling. samt att främja internationellt kollegialt utbyte. Enligt stadgarna beviljar SNPF varje år ett antal resebidrag efter ansökan från en eller flera medlemmar i grupp. Beloppet avser att täcka hela eller delar av en studieresa. Många medlemmar har genom åren erhållit resebidrag från SNPF för studiebesök hos kollegor i andra länder och även i Sverige. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar, och om kraven är uppfyllda beviljas regelmässigt kronor för ensam sökande, beroende på resmål m.m. Om ansökan avser en grupp med flera medlemmar, reduceras beloppet per person beroende på totalbelopp och ev. andra omständigheter. Grundkravet för att beviljas resebidrag är minst ett års medlemskap i SNPF. Vidare ska en ansökan innehålla uppgifter om resmål och syftet med resan samt ungefärlig tidpunkt för avresa. Dessutom vilka kontakter som har tagits på resmålet och beräknad kostnad för resa och boende. Vi vill i gengäld att resenären skriver en artikel om gjorda erfarenheter och lärdomar på resmålet. Texten bör vara två tre sidor lång och kompletteras med några bilder som mailas till eller till Skicka in er ansökan nu för resa nästa år! I detta nummer medverkar förutom redaktionen följande skribenter: Lena Larsson, Jakobsberg Kai Knudsen, Göteborg Niklas Lindroth, Alingsås Peter Dahlén, Göteborg Lars Norberg, Stockholm Mia-Maria Magnusson, Stockholm Stort tack för er medverkan. Redaktörens spalt Ingen vill väl egentligen bli knarkare, men ungdomars attityd till droganvändning har blivit mer liberal än tidigare och vi ser idag ett ökat användande av narkotika och narkotikaliknande substanser. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att hjälpa våra unga att fatta rätt beslut och våga avstå från destruktiv droganvändning? Att röka spice idag verkar ju vara rena idiotin. Det finns trots allt en hel del vi kan göra för att minska de riskfaktorer som bidrar till ett ökat missbruk. Dessa skyddsfaktorer består enligt min mening i första hand av att kunskapsnivån om droger och missbruk ökas och att engagemanget bland föräldrar och lärare blir bättre, samtidigt som man ökar samverkan med polisen vid misstankar om drogmissbruk bland unga. Polisens narkotikabekämpande arbete är också en viktig skyddsfaktor. Polisen upptäcker ständigt nya och tidigare okända missbrukare. Att hamna i brottsregistret och få böter för ett litet droginnehav och/ eller för att ha använt cannabis eller annan drog, kan få en del ungdomar att sluta direkt. Det finns gott om sådana fallrapporter. Illegal droghantering och missbruk kan förstöra mycket mer än hälsan i en ung människas framtida liv. Vi försöker med er hjälp att göra en tidning som skall tillhandahålla nyttig information till våra medlemmar och till många andra i samhället. Men det räcker inte med kunskap. Regeringen måste ändra sin ståndpunkt och inte tillåta försäljning av livsfarliga droger som man gör idag. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar vi på redaktionen. Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Missbruk av droger går ofta ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete och skola. Stor risk för fysiska skador, upprepad kriminalitet och ett fortsatt destruktivt leverne är andra kännetecken på missbruk. Såväl missbrukaren som omgivningen påverkas negativt. Beroende är ett resultat av långvarigt missbruk som av olika anledningar är svårt att bryta. Drogberoendet tar över missbrukarens viljekraft. Runt varje missbrukare finns deras anhöriga och närstående och man kanske inte i första hand tänker på att dessa medberoende drabbas hårt av lidande och social isolering. Behovet av stöd i olika former har lett till att ett flertal föreningar för missbrukare och anhöriga har bildats i Sverige under de senaste femtio åren. Detta är Anhöriga Mot Droger och så här arbetar vi Anhöriga Mot Droger, AMD, är en ung organisation. För fem år sedan bestämde sig FMN-föreningarna i Järfälla, Täby, Upplands Väsby och Västerås att lämna Föräldraföreningen Mot Narkotika och starta en egen förening. Vi ville ha en starkare ideologi och arbeta mera konkret mot medberoendet hos de anhöriga som vi ser är den största boven i dramat. Vi vill få de anhöriga att se sitt eget medberoende och arbeta kontinuerligt med detta så att de på det sättet hjälper missbrukaren i stället för att stjälpa honom eller henne med diverse felriktade hjälpinsatser. Pengar, betalda knarkskulder, nya mobiler och annat ekonomiskt bistånd är ganska vanliga felriktade hjälpinsatser som vi ser det. Våra tankar kring startandet av AMD var att genom vägledande samtal ge råd och stöd bl.a. till tonårsföräldrar vars barn påbörjat en drogkarriär genom att börja röka cannabis eller spice. Så har det inte blivit i den omfattning vi tänkte oss, utan i stället kommer föräldrar till unga vuxna i åldern över 20 år upp till 30 år. Då har föräldrarna blundat för problemen som ofta kommit mycket, mycket tidigare, eller också hoppats på att det hela skulle ha gått över av sig själv. När de anhöriga nu kommer till AMD har de äntligen vaknat, förstått att problemen inte går över av sig själv utan att det krävs arbete från de anhöriga eller att de helt enkelt inte orkar med problemen längre. Man måste ha någon att prata med. När mamma och pappa till 25-årig son, som inte längre bor hemma men som både röker hasch och missbrukar kokain, kommer till AMD är det ofta ganska slitna föräldrar vi träffar. De har bokat en samtalstid för att de under många år själva försökt med diverse medel för att få slut på eländet, men nu har de till sist förstått att det inte går utan hjälp utifrån. Anhöriga behöver verktyg Vår uppgift är först och främst att lyssna in vad de anhöriga har att berätta. Vi vill gärna gå tillbaka till skoltiden för att se hur missbrukaren utvecklats därifrån. Många har börjat röka hasch i tonåren utan att någon anhörig märkt eller förstått problemets vidd och därför inte ingripit tillräckligt bestämt. Ingen i skolan har märkt något och ingen heller i det gamla vanliga kamratgänget. Det nya kamratgänget, som tillkommit i den gemensamma sysselsättningen att röka på, bryr sig inte om sina kompisar annat än att de kan hjälpa till att fixa fram mera droger. Vi ger de anhöriga verktyg så att de kan sluta upp med sitt medberoende och i stället börja ställa krav på sitt vuxna barn. Att berätta för den vuxna dottern eller sonen vilka regler som gäller och hur detta med missbruket har påverkat inte bara missbrukaren själv utan även anhöriga, föräldrar och syskon. Som så ofta blir det till slut inte bara haschrökande som kompisarna ägnar sig åt utan möjligheten att pröva på andra, nya spännande droger finns alltid nära till hands. Kokain, s.k. nätdroger och även andra vanliga droger finns alltid för den som har pengar och är villig att våga sig på något nytt. Kanske är det just det att pengarna aldrig räcker till för missbrukaren som gör att de anhöriga vaknar. Kanske är det andra tydliga tecken som svårt att sköta arbetet, betala hyran eller annat väsentligt som gör att de anhöriga börjar misstänka att det är droger med i sammanhanget. Kanske är det när vi frågar efter tecken de sett på sin dotter eller son, som vi kan lägga ett pussel som pekar mot narkotikamissbruk. En del anhöriga kommer en gång till AMD, tackar för sig och lovar att återkomma vilket inte alla gör. En 6 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

6 del anhöriga kommer 5, 6, 7 och 8 gånger eller mer för att sitta ner och prata av sig alla bekymmer och ställa alla frågor som de inte kunnat ställa till någon tidigare. Många säger spontant: - Vad skönt att få prata med några som vet vad de handlar om och som förstår vad jag säger. Och visst är det så. Vi är inga proffs, vi är inga specialister, vi är bara anhöriga själva så vi vet hur det känns, vi vet hur dom mår. Vi är bara vanliga föräldrar med ovanliga erfarenheter och kunskaper. Viktigt med polisens förebyggande arbete En yrkesgrupp förutom lärarna i skolan som också kan poängtera drogernas farlighet är polisen. Varje skola har vid olika tillfällen besök av polisen för att diskutera trafik, våld och annat som hör deras yrke till, så varför då inte lägga till att prata om droger. Ingen kan med bättre erfarenhet tala om vad t.ex. ingripande vid ringa narkotikabrott innebär för den misstänkte. Böter på kronor, men i värsta fall också fängelse, en prick i belastningsregistret, inget lämplighetsintyg för körkort och också om det finns flera följder för den som påträffas narkotikapåverkad. Många ungdomar har en viss respekt för polisen och det är bra. Men det är också bra om polisen som myndighetsperson blir den som berättar om det som vi föräldrar redan gjort, men som inga eller få lyssnat till. Säger polisen det blir det inte bara en tjatig mamma eller pappa som hela tiden upprepar sig, då kommer pratet från en väl insatt person som vet. Polisen är våra vänner, brukar vi inom AMD säga. De är ute på gator och torg och de tar hand om våra barn när vi själva ligger hemma och sover. Så låt polisen tillsammans med alla andra vuxna bilda den mur som vi behöver mot drogerna så vi kan rädda våra barn och ungdomar från det elände dessa kan föra med sig. Ingen som prövar vet vem som blir beroende för tid och evighet. Ingen som prövar vet hur svårt det kan bli att sluta. Därför måste vi hjälpas åt att säga nej till droger. Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN, är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga föräldrar, syskon och kamrater. FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. I dag består FMN av ett nätverk av femtiotalet lokala föreningar och kontaktgrupper i landet. Föreningen består av föräldrar och anhöriga till missbrukare och arbetar främst på ett lokalt plan med att ge råd och stöd till andra föräldrar med barn som använder narkotika. Andra områden som organisationen arbetar med är opinionsbildning för en restriktiv narkotikapolitik. Källa: Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger (AMD Riks) som startade i augusti 2009 består i dagsläget av åtta lokalföreningar i Järfälla, Nyköping, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Västerås och Norrtälje samt på Gotland, och vi har snart 300 medlemmar. Två anhöriggrupper i Köping och Hallstahammar har vi också dit anhöriga och intresserade medmänniskor kan vända sig. Genom utbildning (Anhörigkurs) har vi kunnat ge nytillkomna medlemmar grundkunskap om droger, beroende och medberoende samt också fått ett bra tillskott av nya vägledare (Kurs i vägledande samtal) som kan möta anhöriga till missbrukare i en kaotisk situation. Källa: Lena Larsson, förbundsordförande Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likaberättigande, RFHL, är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. Vi menar att staten inte tar sitt ansvar i beroendefrågorna genom att bl.a. strunta i dem som har ett läkemedelsberoende. RFHL bildades 1965 och antog då namnet Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare. Namnet valdes utifrån att nästan allt man på den tiden kallade narkotika var läkemedel som så småningom kom att narkotikaklassas. Källa: SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Den som ropar högst hörs mest För några månader sedan skrev jag en insändare i Sundsvalls tidning som en del i deras artikelserie #drogkampen. Jag skrev i samförstånd med min närmaste chef och syftet var att vi som narkotikapoliser i Västernorrland ville göra ett inlägg i den allt stridare strömmen av legaliseringspropaganda. Mitt inlägg blev mycket uppskattat och delades flitigt i sociala medier. Anledningen till att jag skriver det här är inte att dunka mig själv i ryggen, utan för att jag vill berätta om det gensvar jag i efterhand fått och om en bortglömd problembild som inte har med själva drogmissbruket att göra. Några dagar efter min insändare skrev signaturen Gribban en insändare. Hon var tacksam för det arbete polisen gjort och menade att det hjälpt hennes son ur missbruk. För mig var nyckelmeningarna i hennes insändare: Jag tror inte att det finns en förälder som vi läst om i artikelserien #drogkampen som skulle vara för en legalisering. Det är ofta lätt att uttala sig om något som man inte berörts av personligen och som man inte sett de negativa konsekvenserna av. Många reagerade på insändaren Under de veckor som följde var det just den här typen av berättelser och liknande kommentarer som fyllde min mailbox och som jag fick berättat för mig. En mamma till en missbrukare berättade med gråt i rösten att det känns som ett hån, som att bli spottad i ansiktet, varje gång en liberal ledare pratar om legalisering eller när någon delar en artikel på Facebook som sjunger marijuanans lovsång. En anhörig till en ung haschrökare beskrev hur oerhört frustrerande han tycker det är att försöka argumentera lugnt och sansat när han bara bemöts av färdigpaketerade svar från någon av lobbyisternas otaliga forum. Jag fick höra hur skönt det är att själv kunna luta sig mot argument från den andra sidan, att själv ha något annat än sin egen oro att förmedla till sitt barn eller anhörig. Varför skriver jag nu det här i SNPF s tidning? Jo det här är en uppmaning från mig till alla Er som på ett eller annat sätt arbetar med narkotikabekämpning, en uppmaning om att vara aktiva i debatten och att hjälpas åt att sprida den typen av inlägg. Jag vet att det är frustrerande och att kommentatorsfälten på tidningarnas hemsidor fylls med legaliseringslobbyisternas hån och motargument. Men jag vill att vi ska bortse från det, jag vill att vi ska tänka på dem som behöver vårt stöd, våra argument och våra infallsvinklar på problemet. Vi kommer aldrig att kunna omvända en legaliseringslobbyist, men vi kan med vår närvaro i debatten vara ett stöd för andra. Vi ska finnas till för dem som vill sluta missbruka och för deras anhöriga, för dem som vacklar i sin tro och för dem som behöver ett enda argument för att ta steget och söka hjälp. Emil Lundberg Bild från insändaren i Sundsvalls Tidning. 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

8 Spice-missbruk oroar över hela landet Det alltmer normaliserade missbruket av cannabis, i synnerhet marijuana, är alarmerande. Samtidigt verkar syntetisk cannabis, det vi kallar spice, tilltala allt fler och framförallt yngre missbrukare. Under hösten har medierna rapporterat om allvarliga överdoser av spice i bl.a. Sundsvall, Örebro, Karlstad, Gävle och Oskarshamn. Rapporter om spicemissbruk som ett starkt ökande problem bland unga kommer från hela landet. Spice säljs via internet och når ut till alla. Den aktiva substansen i spice är syntetiska cannabinoider som förekommer i hundratals varianter. Några av de mest populära cannabinoiderna blir efterhand klassade som narkotika eller hälsofarliga varor. Försäljarna på internet importerar då nya varianter av cannabinoider som ännu inte är förbjudna, och försäljningen till ungdomar är alltså inte olaglig och inte heller användandet av drogerna. Missbrukare aningslösa Syntetiska cannabinoider levereras i pulverform från kemiföretag i Kina. Pulvret löses upp i aceton och duschas över rökbart material som t.ex. tobak eller andra torkade växtdelar. Efter avdunstning av vätskan får man spice, en s.k. rökmix som består av det rökbara växtmaterialet impregnerat med en syntetisk cannabinoid. Faran ligger i att tillverkaren kan blanda in även andra substanser som kan ge en annan och mycket farligare påverkan än den förväntade. Den som köper spice och röker för att få ett cannabisrus har alltså ingen aning om vilken eller vilka kemiska substanser som finns i rökmixen. Styrkan i syntetiska cannabinoider varierar, men är alltid starkare eller betydligt starkare än THC, som är den rusgivande substansen i hasch och marijuana. Styrkan på nya och oklassade spicevarianter är okänd tills missbrukarna skaffat sig egna erfarenheter genom att agera försöksdjur. Förgiftningsfallen ökar Under ett par veckor i slutet av september och början av oktober 2014 rapporterades ett 20-tal förgiftningsfall som kommit in till sjukhus i bland annat Sundsvall, Gävleborg och Oskarshamn. Ångest, förvirring och epileptiska kramper är några vanliga symtom. Men också kramper med medvetslöshet, andningsproblem med risk för att dö har förekommit. En 16-årig pojke fick vårdas i respirator i Gävle efter att ha överdoserat spice. Samtalen från sjukvården till Giftinformationscentralen ökar angående spiceförgiftningar och är nu uppe i några samtal i veckan. Oklassade droger försvårar för polisen Vad kan då polisen göra för att förhindra den pågående utvecklingen? Vi besökte Skövde, en av de orter där Jan-Ove Fröberg har lång erfarenhet av narkotikabekämpning i Skövde-regionen. polisen uppmanat föräldrar att vara uppmärksamma på ungdomarnas ökade användning av nätdroger, framförallt spice. Jan-Ove Fröberg är chef för narkotikaroteln i Skövde, en grupp på sex man som arbetar med grova narkotikabrott och lyder under länsnarkotikaroteln i Göteborg. Fröbergs grupp får sina direktiv från Göteborg och satsningarna görs huvudsakligen på langning av amfetamin och marijuana. Man arbetar inte aktivt mot nätdroger, trots den information som finns om ett ökat missbruk i Skövdeområdet. Däremot har man lokalt i Skövde polisområde efter sommaren inrättat tre fokusgrupper med totalt femton poliser som ska arbeta mot narkotika och annan kriminalitet på gatunivå. Fokusgrupperna inledde under oktober en särskild satsning mot spicemissbruk och langning. Ett stort problem är dock att de preparat som polisen ingriper mot kanske visar sig, efter den kemiska analysen, vara lagliga att inneha och använda, vilket dels påverkar polisens prioritering och dels ger helt fel signaler till ungdomarna. Jan-Ove Fröberg har arbetat på narkotikaroteln i Skövde sedan 1986 och varit chef för gruppen sedan Bemanningen har under åren minskat från tolv till sex poliser. Vid årsskiftet när polisen genomgår en stor omorganisation kommer Fröbergs narkotikarotel troligen att slås ihop med en annan grupp som arbetar mot grova brott. Fröberg hoppas att detta i så fall inte kommer att innebära att narkotikabrott prioriteras lägre än annan brottslighet, vilket ofta blir fallet vid sammanslagningar. Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Ett livsfarligt sätt att försöka sätta krydda på tillvaron I Sundsvall har man under sensommaren och hösten, precis som i Gävle och Oskarshamn och några andra platser, kunnat konstatera en uppseendeväckande ökning av antal överdoser till följd att spicekonsumtion. Problembilden kring spice har nu blivit så stor att såväl det lokala trygghetsrådet och lokala handlare engagerat sig i frågan. Missbrukare i drivor Det var en tisdag i slutet av augusti som fem personer fördes medvetslösa till Sundsvalls sjukhus efter att ha rökt spice. Det rörde sig om kända missbrukare som ramlat ihop i centrala staden och på grund av det stora antalet blev händelsen en nyhet såväl lokalt som i riksmedia. Men även om löpsedlarna nu i svarta versaler ropade DÖDSDROG så var varken poliserna i Sundsvall eller personal på Sundsvalls sjukhus särskilt överraskade. De uniformerade poliser som dagligen vistas bland Sundsvalls narkomaner vittnar om att det under en längre tid och allt oftare påträffats helt utslagna missbrukare som rökt spice. Ordningspolisen Maria berättar att hon under sommaren två dagar i rad omhändertagit samma två missbrukare när de påträffats medvetslösa i en park, hängande över ett staket som lakan på tork, båda hade rökt spice. Även personal på akutmottagningen har sedan snart två år märkt av att antalet överdoser skjutit i höjden, men där vill man inte lika tvärsäkert uttala sig om att det enbart beror på spice. Tecken i skyn Kanske är det inte konstigt att det här händer just nu. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att Västernorrlands län ligger på tredje plats i riket när det gäller narkotikadödlighet. I en lista där Stockholm kommer först på femte plats visar statistiken att 7,85 per Västernorrlänningar dog av drogrelaterade orsaker under För att ge perspektiv till siffran kan nämnas att i Gävleborg, som både geografiska och befolkningsmässigt är jämförbart, var siffran för samma tid 4,33. Per Bergman, enhetschef vid akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus, berättar att antalet överdoser till följd av alkohol och droger ökat med 150 procent från 2012 till Bergman har lika lite som någon annan en förklaring till vad ökningen beror på. Han berättar att det var som att ökningen skedde från en dag till en annan. Under de första elva månaderna 2012 fick man i snitt in 17 personer per månad som överdoserat. I december steg siffran till 41 och sedan dess är siffran kring 50 överdoser i månaden. Bergman menar att narkotikaklassade läkemedel såväl som spice, och båda sakerna i kombination med alkohol, ofta är orsaken bakom överdoserna. Spiceöverdoserna som nu hamnat i fokus är resurskrävande för sjukvården. Bergman säger att de patienterna ofta krampar och kräver såväl övervakning som intensivvård genom att endera sövas eller placeras i respirator. Reaktioner Polisen i Sundsvall har identifierat en person som misstänks vara den som försett den kvintett som överdoserade samma dag med spice. Utredningen pågår i skrivande stund, men klart är att det beslag man gjorde hos den misstänkte var en oklassad spicesort, något som inte är ovanligt. Närpolischef Thomas Åslund säger att den oroväckande utvecklingen gjort att ett kommande möte i det lokala Trygghetsrådet helt och hållet kommer att ägnas åt frågan om spice och den oroande ökningen av överdoser. Tanken är att ta fram en handlingsplan där såväl polis och socialtjänst, som företag och andra instanser i samhället gemensamt skall verka för att vända trenden. En försmak på detta samarbete är att en del handlare beslutat att bara sälja aceton över disk. Efter att ha uppmärksammats på att aceton används för att lösa spicepulvret i tobak, samt då man sett ett ökat svinn av aceton i form av snatterier, så är detta ett sätt för butikscheferna att dra sitt strå till stacken. Opinion Bland poliser på gatan, utredare och förundersökningsledare höjs nu allt högre röster för att få till en så kallad gruppklassificering av spice. Björn Karlsson, som jobbar mot så kallad gatulangning i Sundsvall, känner sig oroad och frustrerad. Drogen sprids bland ungdomar eftersom den är både billig och lättillgänglig. Att den dessutom i många fall inte är olaglig i den meningen att man riskerar någon påföljd gör ju inte saken bättre. Emil Lundberg 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

10 Kriminaltekniska laboratoriet avslöjar innehållet i spice. Polisens beslag av örtblandningar som misstänks vara spice skickas till Kriminaltekniska laboratoriet (SKL) i Linköping för analys och för att fastställa om materialet innehåller syntetiska cannabinoider och eventuellt andra drogsubstanser. Antalet sådana material har ökat kraftigt under de senaste åren, liksom beslag av vitt pulver som innehåller syntetiska cannabinoider i ren form. Under 2012 påvisades syntetiska cannabinoider i totalt 1208 ärenden på SKL. Året därpå hade antalet mer än fördubblats till 2522 ärenden och under de tre första kvartalen 2014 registrerades 2076 analysärenden där syntetiska cannabinoider förekom. Ökningen fortsätter med andra ord. När SKL skickar analyssvaret till polisen med besked om vilken eller vilka syntetiska cannabinoider man anträffat i det beslagtagna materialet, framgår det också om cannabinoiden är klassad som hälsofarlig vara, som narkotika eller om den fortfarande är oklassad. Lagliga spicedroger populärast Av Tabell 1 framgår att oklassade syntetiska cannabinoider är särklassigt vanligast i spicebeslagen, beroende på att de inte är olagliga och att de också är lättare att få tag på via svenska hemsidor på internet. Narkotikaklassade syntetiska cannabinoider har minskat märkbart bland beslagen under 2014, medan de som är klassade som hälsofarlig vara visar en stor ökning mot tidigare år. Den juridiska skillnaden mellan narkotika och hälsofarliga varor är att de senare inte är olagliga att bruka och straffet för innehav och försäljning är mycket lägre än för narkotika. Maxstraffet är bara ett års fängelse och böter är den vanligaste påföljden Tabell tom 30/9 Hälsofarlig vara Narkotika Oklassad De syntetiska cannabinoider som påvisas i SKLanalyserna är många till antalet och varierar över tid. Av statistiken kan man utläsa att under 2012 dominerade substansen AM-2201 som påvisades i 620 fall, vilket var drygt hälften av alla ärenden. Den blev narkotikaklassad den 1 maj 2012 och förekommer endast sparsamt numera. En av efterföljarna MAM-2201 kom redan 2012 och var på väg att bli en storsäljare innan den klassades som narkotika den 1 februari Istället blev 5F-AKB48 den vanligaste cannabinoiden i spicebeslagen och den blev klassad som hälsofarlig vara den 1 december Klassningen har haft en viss hämmande effekt på försäljningen, men 5F-AKB48 förekommer fortfarande i ganska många ärenden. Under slutet av 2013 och början av 2014 introducerades ett flertal nya syntetiska cannabinoider på marknaden. Beslagen ökade och den 19 augusti 2014 klassades 21 syntetiska cannabinoider som hälsofarliga varor. Den vanligaste substansen, som hittats i inte mindre än 1050 beslagsärenden, var AB-FUBINACA, följt av BB-22 som förekommit 270 gånger under detta årets första nio månader. Varierande innehåll och styrka Maria Wallberg arbetar på växtgruppen på SKL:s droganalysenhet. Hon och hennes kollegor utför kemiska analyser av bland annat beslagtagna örtblandningar som misstänks vara spice. De vanligaste örterna/bärarmaterialen för syntetiska cannabinoider är tobak och te men även andra torkade örter som damiana och läkemalva förekommer trots att dessa var ännu mer vanliga i spice för ett par år sedan. Även cannabis kan förekomma som bärarmaterial och då bli effekten att rökaren får i sig både THC och en eller flera syntetiska cannabinoider. Det är inte ovanligt att bärarmaterialet innehåller mer än en syntetisk cannabinoid, säger Maria Wallberg. Dessutom inträffar det, om än inte så ofta, att man hittar andra narkotikaklassade substanser i bärarmaterialet. I normalfallet mäter SKL inte halter av syntetiska cannabinoider i spice. Men det har förekommit i några tillverkningsärenden, berättar Maria Wallberg, då man både haft rensubstans (pulver) och färdigberett spice. Man har då bestämt halten av syntetiska cannabinoider i den färdiga spiceblandningen och på så sätt har man kunnat räkna fram hur stor mängd spice det beslagtagna pulvret kan användas till. Halterna i färdig spice varierar mellan cirka 1 och 5 procent. Gunnar Hermansson 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

11 Fler droger blir förbjudna a never ending story II I förra numret kunde vi berätta att 21 syntetiska cannabinoider klassades som hälsofarliga varor den 19 augusti. Samtidigt blev fem nya substanser uppförda på narkotikalistan och sammanlagt under året hade då elva substanser klassats som narkotika. Inte helt oväntat har därefter nya syntetiska droger snabbt fått spridning på marknaden. Eftersom de ännu inte är förbjudna kan de säljas som vilka andra varor som helst via hemsidor på internet. Flera av substanserna har redan orsakat allvarliga skador på framförallt ungdomar och mediebevakningen har varit intensiv. Folkhälsomyndigheten (FHM) valde därför den 10 november att föreslå klassning av ytterligare 42 substanser. Myndigheten skriver på sin hemsida att ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för myndighetens framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker. Elva av substanserna på FHM-listan föreslås bli klassade som narkotika och om Regeringen beslutar enligt förslaget, vilket hittills alltid har skett, har vi då fått 22 nya narkotikapreparat klassade under 2014 och det är rekordmånga. 24 av de 42 drogsubstanserna är syntetiska cannabinoider som ingår i spice och de föreslås bli klassade som hälsofarliga varor. De resterande sju substanserna på listan är syntetiska katinoner och även de bör enligt FHM förbjudas som hälsofarliga varor. Det dröjde bara någon dag innan säljare på internet började utförsäljning av substanser som snart kan komma att förbjudas och på en hemsida informerades om att handeln upphör 16 dagar innan förbudet träder i kraft. Nya substanser, som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens beslut ovan, har dessutom redan börjat säljas helt lagligt. Vad är hälsofarliga varor? Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor infördes under Hälsofarliga varor innebär substanser som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Hälsofarliga varor är en benämning som inte har någon direkt motsvarighet i andra EU-länder. Syftet ned den nya lagen var att snabbare ställa nya substanser under kontroll, ett komplement till narkotikastrafflagen. De substanser som är klassade som hälsofarliga varor finns i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Listan, som senast uppdaterades den 19 augusti, upptar 65 hälsofarliga substanser. Enligt lagens tredje paragraf är det förbjudet att införa hälsofarliga varor till landet och man riskerar då att straffas för smuggling enligt smugglingslagen. Det är vidare förbjudet att överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning eller inneha hälsofarliga varor utan tillstånd. Straffet för dessa gärningar är böter eller fängelse i högst ett år. Det mesta som gäller hantering av de hälsofarliga varorna är alltså uttryckligen förbjudet enligt lagen, men det är värt att notera att användningen, dvs. det egna bruket av hälsofarliga varor inte är olagligt. I förordningen (1999:58) finns en underrättelseskyldighet inskriven i 3 som säger att när polis och tull upptäcker nya medel som används i missbrukssyfte, eller att missbruksmönster av kända medel ändras, ska detta utan dröjsmål anmälas till Folkhälsomyndigheten. Gunnar Hermansson Kommande klassning av 43 nya drogsubstanser 24 syntetiska cannabinoider föreslås bli förbjudna som hälsofarliga varor. 5F-AMB, 5F-MN18, 5F-PCN, 5F-SDB-005, AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer, ADB- CHMINACA, ADSB-FUB-187, AM-1248, CUMYL- 5F-PICA, SGT-25, CUMYL-BICA, CUMYL-PICA, CUMYL-PINACA, CUMYL-THPINACA, FAB-144, FUB-AKB48, FUB-AMB, I-AMB, MDMB-CHMICA/ MMB-CHMINACA, Mepirapim, NM-2201, PX-1, PX-2 och THJ-018. Sju syntetiska katinoner föreslås bli förbjudna som hälsofarliga varor MDPBP, alfa-pbt, alfa-pvt, MPHP, 4-Cl-alfa-PPP, alfa-php och alfa-pep. Elva centralstimulerande och hallucinogena substanser föreslås bli förbjudna som narkotika. Pentylon (bk-mbdp), alfa-pbp, 4F-alfa PVP, p-meppp, 3,4- diklorometylfenidat och 4,4-dimetylaminorex föreslås tillhöra gruppen centralstimulerande medel. Substanserna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe föreslås tillhöra gruppen hallucinogener. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Risker och symtom vid förgiftning med spice Bruket av spice som berusningsmedel har ökat dramatiskt under senare tid i Sverige. Redan 2013 visade en drogvaneundersökning bland skolelever i Göteborg att nära 10 procent av alla ungdomar i årskurs 2 provat på spice. Normalt intas Spice via rökning i rullcigaretter eller pipa. När man framställer rökmixar används ofta aceton varför patienterna ibland också luktar aceton. De psykoaktiva tillsatserna, som är ett flertal olika i spice, kallas vanligen för cannabinoidreceptoragonister eller cannabinoider. Vid annat intag (peroralt intag eller injektionsbruk) är det vanligen råvaran, dvs. de syntetiska cannabinoiderna som använts i pulverform. Genom att substanserna binder till samma typer av receptorer i hjärnan (CB1 och CB2) liksom tetrahydrocannabinol (THC), ger de primärt ett cannabisliknande rus som upplevs som euforiserande och relaxerande. De flesta cannabinoiderna är svagare än THC men några är starkare och vissa tom mycket starkare och mer potenta på CB1-receptorn än THC och aktiv dos blir relativt liten, oftast under 1 mg. Daglig dos för en missbrukare varierar mellan 1-15 mg aktiv substans. Spice tenderar att vara beroendeframkallande och under senare tid har allt fler allvarliga överdoseringar rapporterats från sjukvården. Dödsfall är sällsynt men flera misstänkta fall är just nu under utredning. Spice är svårt att hitta vid rutinmässig blodprovstagning men kan påvisas i blod och urin genom utvidgad och riktad analys. Rättskemiska laboratoriet i Linköping samt avdelningen för klinisk kemi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kan detektera olika varianter av spice. Snabbtester av urinprov (drogstickor) finns för vissa varianter av spice. Negativa symtom och akuta överdoser Strax efter det behagliga ruset av spice kan negativa symtom uppträda och de karaktäriseras av: Torr mun Panikkänslor Hungerkänslor Ångest Illamående, kräkningar Trötthet Somnolens Stora pupiller, röda blodsprängda ögonvitor. Minnesstörningar Förhöjd puls, oregelbunden puls även långsam puls. Förhöjt blodtryck I en klinisk studie gjord i USA 2012 presenterades hjärtklappning i 37,5 procent, agitation i 21,8 procent, dåsighet i 17,9 procent, kräkningar i 15,4 procent, hallucinationer i 9,9 procent, illamående i 9,8 procent, förvirring i 9 procent och högt blodtryck i 8,5 procent av fallen. Rapporter har kommit under senare år om mer allvarliga biverkningar såsom akut njursvikt, akut hjärtinfarkt och leverpåverkan. Även enstaka dödsfall samt fall med allvarliga neurologiska skador har rapporterats. I fallen med njursvikt så har substansen 5F-UR-144 (XLR-11) varit vanlig. Vid akut överdosering av spice märks bland annat: Stora, vidgade pupiller Röda ögonvitor Hyperaktivitet Excitation Upprymdhet, rastlöshet och agitation Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och vara psykomotoriskt orolig. Hon eller han kan drabbas av hjärtklappning, palpitationer och skakningar, samt högt blodtryck och bröstsmärta. Förvirring och hallucinationer förekommer. Det finns risk för att patienten drabbas av muskelspänningar, muskelryckningar och till slut kollaps. Överdosering innebär även risk för: Akut konfusion akut psykos Vakenhetssänkning Högt blodsocker Högt blodtryck Illamående, kräkningar Muskelkramper Njursvikt Hjärtarytmier Det finns även en liten risk för akut hjärtinfarkt och cirkulationskollaps. Det medicinska omhändertagandet vid akut överdosering med spice är i huvudsak symtomatiskt. Specifika motgifter saknas. Viktigast är en noggrann övervakning av: Vakenhet Andning Cirkulation Temperatur Mentala funktioner Det är viktigt att styra patienten till sjukhus om den omhändertagne är så pass oklar att han eller hon inte kan redogöra för sig eller har svårigheter att stå eller gå så att vitala livsfunktioner kan säkerställas akut. I efterförloppet bör drogmissbruket behandlas; bedömning av psykiatriker och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten blir ofta aktuellt. Anmälan till socialtjänsten skall alltid utföras vid livshotande missbruk. Prognosen vid förgiftning med spice är i regel god om inte allvarliga komplikationer tillstött redan före ankomsten till sjukhus. Överläkare Kai Knudsen 18 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

13 Ice i tyska Förbundsdagen Tidningen Stern hade i somras ett temanummer om ice eller crystal meth (kristalliskt metamfetamin). Rubriken löd: Från skolgård till Förbundsdag: Världens farligaste narkotika erövrar Tyskland. Under senare år har ice fått snabb spridning i Tyskland. År 2013 var antalet förstagångsgripna icemissbrukare Beslagen av metamfetamin har de senaste åtta åren ökat från 7 kg till 77 kg. Ett exempel på den omfattande spridningen visades av att förbundsdagsledamoten Michael Hartmann (SPD) den 2 juli berövades sin parlamentariska immunitet. Orsaken var misstankar om olovligt innehav och olovligt bruk av ice. Hans våning genomsöktes av narkotikapolisen, dock utan att narkotika påträffades. Han avgick samtidigt som partitalesman. I ett uttalande genom sin advokat erkände han att han hösten 2013 under en månads tid hade innehavt mindre mängder ice för eget bruk. Ovanligt nog för ett allmänreportage hade Sternartikeln en viktig pusselbit om ices effekter på nervsystemet. Medan normalt sex ökar halten dopamin (en stimulerande signalsubstans i hjärnan, skapar eufori) från 100 till 200 enheter, ger metamfetamin-påverkan en stegring till enheter. Effekten är således många gånger starkare än sex. Tidningen beskrev det som att få en gigantisk lyckospruta. Den anmärkte att så mycken lycka finner man ingenstans i ett äkta liv. Så mycken lycka får man endast hos langaren eller direkt vid gränsen mot Tjeckien. Ice ökar sexualdriften, och ice-missbrukare kan hålla på dagar i sträck med både drogintag och sexuella aktiviteter. Från den homosexuella subkulturen i San Francisco och Berlin rapporteras ett intensiv ice-missbruk kopplat till sex. Partydrottningen Nina Queer i Berlin beskrev i en intervju med Stern beteendet så att de tar grejen och knullar sig sedan igenom två dagar. Ökad tillgång i Europa Tillgång och missbruk av ice har ökat kraftigt under senare tid i Västeuropa. I Tjeckien, som blivit ett centrum för produktionen i Europa, avslöjas årligen kring 300 laboratorier. På många håll i Tjeckien sker injicerandet helt öppet. I landet, som har 10 miljoner invånare, finns tunga ice-missbrukare. I Tjeckien tillverkas fem till sex ton ice årligen. Från landet har medlet spritts ut i Europa. En stor del av produktionen och distributionen kontrolleras av vietnamesiska grupper. Export sker även illegalt till Japan. Tjeckisk polis har inriktat sig på att stoppa handeln med råvaror, som efedrin, men också sett att tillverkarna växlat till andra råvaror, som klorefedrin. Man varnar för att Sverige kan bli ett viktigt avsättningsland. Jonas Hartelius Källor: Stern 31.07, SvD 10.08, wikipedia (engelska). Kristalliskt metamfetamin ( crystal meth, ice ) kan rökas och därmed användas för att åstadkomma mycket kraftiga grader av eufori. Det har genomgående mer intensiva effekter än vanligt amfetamin. Kroppen försätts i alarmtillstånd. Ice-missbrukaren kan fortsätta sitt intag under flera dagar. Sexualdriften kan stegras kraftigt. Yttre symptom är de samma som för vanligt amfetamin med vidgade pupiller, hastig puls, flaxig motorik, tuggande m.m. Ice är hastigt beroendeframkallande och ger markant toleransutveckling. De kroppsliga skadorna vid ice-missbruk kan omfatta bl.a. hjärtarrytmier, högt blodtryck, ökad kroppstemperatur, yrsel och med tiden avmagring, mun- och tandskador (med tandlossning). Vid överdoser förekommer medvetslöshet och kramper. Utgången kan bli dödlig. Viktiga psykiska skaderisker av ice är bl.a. ångest, sömnproblem och psykosgenombrott med aggressivt våld. Över längre tid kan missbrukare drabbas av depressioner och självmordsbenägenhet. 22 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

14 Dopingproblemet som blev ett samhällsproblem Redan i mitten av 1980-talet identifierades en ny typ av drogmissbruk i Sverige. Missbruk av anabola steroider, som tidigare endast setts som ett dopingproblem inom idrotten och ett naturligt hjälpmedel för kroppsbyggare, hade nu spridit sig till andra grupper i samhället. Anabola androgena steroider (AAS) är syntetiskt framställt testosteron i olika varianter lyckades några europeiska forskare utveckla metoder för att framställa det manliga könshormonet testosteron på syntetisk väg och intresset steg snabbt för detta livselixir. Man såg stora medicinska användningsområden för testosteron som föryngringspiller, som förstärkare av den sexuella förmågan och som prestationshöjare i största allmänhet för män i olika åldrar. Men eftersom testosteron ofta var förknippat med biverkningar, utvecklades en mängd varianter av testosteron där man försökte ta bort eller hålla nere den androgena effekten. Preparaten kallas anabola androgena steroider eftersom de har både anabol (vävnadsuppbyggande) effekt och i varierande grad även androgen (förmanligande) effekt. Merparten av de kända anabola steroiderna är framtagna under ett par årtionden efter andra världskriget. Idag förekommer ett 25-tal olika AAS-substanser på den illegala marknaden. Vissa av dem, t.ex. metandienon, oxandrolon och oxymetolon, intas i tablettform medan andra som nandrolon och trenbolon är injektionspreparat. Anabola steroider tilltalar många Anabola steroider blev redan på 1950-talet kända som prestationshöjande medel inom flera idrotter. Även inom bodybuildingbranschen insåg man tidigt värdet av de muskeluppbyggande preparaten. Idag är anabola steroider klassade som dopingmedel inom idrotten och fusket har minskat. Regelbundna dopingkontroller har haft en förebyggande effekt. Inom bodybuilding är användandet av anabola steroider en förutsättning för att kunna ligga på topp. Alla vet, men man pratar inte öppet om det och regelrätta dopingtester förekommer inte vid tävlingar. När myndigheterna på 1980-talet slog larm om att missbruk av anabola steroider började bli ett problem i samhället, och att AAS-preparat omsattes på en illegal marknad, var det en företeelse utanför idrotten som avsågs. Den största gruppen AAS-missbrukare var då och är fortfarande ungdomar i övre tonåren och vuxna män upp till 35-årsåldern som vill ha en mer muskulös men slimmad kropp. För att uppnå idealbilden så snabbt som möjligt är man beredd att använda anabola steroider. Andra vill ha största möjliga muskelmassa och har då tävlande bodybuilders som förebilder. Inom vissa yrken är det en fördel att vara stor och stark och ju fler på en arbetsplats som använder anabola steroider för att öka styrkan, desto lättare är det för andra att falla för frestelsen. Fördelarna med mycket muskler och aggressiv framtoning är uppenbar i den kriminella världen och därför har AAS-missbruk blivit vanligt eller mycket vanligt i dessa miljöer. Många har dessutom upptäckt att den illegala preparatmarknaden är en lukrativ business, men med mindre risk för hårda straff är i narkotikahandeln. Narkotikaliknande lagstiftning 1992 infördes lag om förbud mot vissa dopningsmedel, Dopningslagen, och Sverige blev då det första landet i Europa som kriminaliserade innehav, köp och försäljning av anabola steroider. Norge och Danmark följde snart efter med liknande lagstiftning och så småningom även Finland. Däremot blev inte missbruk av anabola steroider kriminaliserat i första skedet i de nordiska ländernas dopningslagar. Det dröjde till 1999 innan det ickemedicinska bruket blev olagligt i Sverige och inte förrän sommaren 2013 följde Norge efter. I alla andra länder är fortfarande bruk, och i de flesta fall även innehav för eget bruk, lagligt. Ostörd subkultur Den snabba genvägen till önskade resultat är en av många förklaringar till att det illegala bruket av anabola steroider är mer omfattande än vad ansvariga myndigheter föreställer sig. Inga trovärdiga undersökningar har gjorts för att uppskatta prevalensen, men det faktum att AAS-missbruk är ett injektionsmissbruk, samt att den illegala handeln av underground-tillverkade preparat är omfattande och att AAS-missbruk ger många skadliga bieffekter, borde föranleda större satsningar på förebyggande arbete och ökad kunskap inom vården, rättsväsendet och andra berörda samhällsfunktioner. I en ostörd subkultur av detta slag frodas ohälsa och kriminalitet. Gunnar Hermansson 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

15 Hormonmissbrukare med vårdbehov en svåråtkomlig patientgrupp En AAS-missbrukare som vänder sig till en vårdcentral för att söka hjälp för diverse besvär har i regel små möjligheter att få adekvat vård. Trots att man känner oro för sin hälsa vill man inte berätta den egentliga anledningen till oron, eftersom patientens inställning är att läkaren troligen inte förstår. Läkaren behandlar då bara de symtom man sökt hjälp för. Specialistvård i Örebro och Göteborg De AAS-missbrukare som bor i Närke eller Västsverige kan vända sig till Dopningsmottagningen på Beroendecentrum i Örebro eller Resurscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för att bli undersökta och träffa kunnig personal. I Göteborg finns också sedan april 2014 ett dopningsprojekt på Skyddsvärnets behandlingshem. Det är en försöksverksamhet för omhändertagande och behandling av AAS-missbrukare. Projektet har utvecklats i samarbete med dopningsmottagningarna i Örebro och på Sahlgrenska. Ansvarig för Skyddsvärnets dopningsprojekt är Matilda Arnesdotter som också tjänstgör en dag i veckan på dopningsmottagningen i Örebro och är även sedan några år tillbaka delaktig i läkarmottagningen av patienter på Resurscentrum för hormonmissbrukare i Göteborg. Komplicerat missbruk Matilda Arnesdotter har mött många patienter med pågående eller tidigare AAS-missbruk och anser utan tvekan att AAS är beroendeframkallande framförallt ur ett psykologiskt perspektiv. Efter en längre tids användande är ofta de flesta kriterier för ett psykiskt beroende uppfyllda. Vanligt är förändrad livsstil, nytt umgänge, kontrollförlust av bruket gällande tid mängd och frekvens, fortsatt intag trots negativa konsekvenser samt behov av högre doser för önskad effekt och tecken på abstinens vid avslutat intag. Vad tycker du är utmärkande för en AASmissbrukare? Det finns ingen annan drog där missbrukaren så systematiskt planerar att förebygga och handskas med bieffekter. De laborerar med många olika Matilda Arnesdotter har erfarenhet av vårdsökande AASmissbrukare från både Örebro och Göteborg. preparat och metoder och vaggas in i tankesättet det löser sig alltid. AAS-missbrukaren, som ofta ser sig som en renlevnadsmänniska, ingår ofta i en subkultur med tydliga macho-ideal där traditionella maskulina fysiska och psykiska drag premieras. Kulturen innebär en stark samhörighet, där samhället ses som en motståndare, vi och dom. Många patienter beskriver att psykiska biverkningar är något man sällan talar öppet om. Medvetenheten om riskerna skapar en inre oro, samtidigt som det finns krav på en oberörd fasad utåt. Oron blir en biverkning i sig och flera patienter uttrycker hälsoångestångest. AAS-missbrukare undviker ofta att tala med vårdpersonal om sitt intag av AAS, eftersom kunskapen inom vården är låg och de förväntar sig att inte bli tagna på allvar. AAS-missbrukare ser ofta sig själva som experter och är också ofta mycket pålästa. Det finns dock svårigheter att veta vilken information som är riktig. När de uppsöker behandling på en specialistmottagning är det oftast första gången de får möjlighet prata med någon kunnig person om AAS-användandet och om sin oro för biverkningar. De allra flesta säger att de lämnar läkarbesöket med en bra känsla. Vem blir AAS-missbrukare? Det är oftast en man med otrygg och stressig uppväxtmiljö. Han tränar någon lagsport eller kampsport och övergår så småningom till mer gymträning. Där finns förebilderna som har mycket muskler och som gärna står till tjänst med råd om träning och kost. Då de snabba resultaten uteblir kommer anabola steroider in i bilden. Vissa har tidigt en kroppsfixering, men hos många växer fixeringen fram i miljön på gymmet med de spegelklädda väggarna. Varför söker de vård? Ofta är de oroliga för biverkningar och vill därför undersöka sig grundligt. Vanliga symtom är att de är deprimerade och saknar sexlust eller har utvecklat impotens. De är rädda för att inte kunna få barn, att hjärtat har påverkats och de upplever ofta panikångest. Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Läkemedelsberoende ett folkhälsoproblem som tystats ner Missbruk och beroende av läkemedel som är klassade som narkotika eller i övrigt är beroendeframkallande, är vårt lands näst största drogproblem efter alkohol. Ett folkhälsoproblem av den storleksordningen brukar inte nonchaleras, men läkemedelsfrågan är mycket känslig och därför har varken Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet/ Folkhälsomyndigheten velat beröra problemet på många år. I Köpenhamn delar kommunen ut naloxonkit till heroinmissbrukare. Kitet innehåller en nässprej med ämnet naloxon som häver andningssvårigheterna vid överdos av heroin eller andra opiater. Nu vill den miljöpartist som ansvarar för läkemedels- och missbruksfrågor i region Skåne lyfta frågan om ett försöksprojekt med naloxonsprej i Skåne. Vi är skyldiga att tillhandahålla vård i alla lägen. Finns det en produkt på marknaden ska vi använda den, säger han till TT eftersom hans vision fortfarande är ett narkotikafritt samhälle. Detta lilla exempel är belysande för narkotikapolitiken i vårt land. Man har inga problem med att fördöma och bekämpa illegala droger och satsar gärna stora resurser för att underlätta för en liten grupp missbrukare, heroinisterna. Sprutbytesprogram har funnits länge. Substitutionsbehandling med metadon startade 1966 och kompletterades med Subutexbehandling Kommer naloxonkit att bli nästa satsning? När blir läkemedelsmissbruk ett prioriterat område? Vården skapar missbruk och beroende Narkotikarelaterade dödsfall har alltid förknippats med heroin. Nu visar det sig att antalet heroinister minskar sedan flera år med undantag för Stockholm och antalet döda i heroinöverdoser har också minskat i landet. Numera dör betydligt fler missbrukare i Sverige av överdoser orsakade av läkemedlen metadon och buprenorfin (Subutex). Men trots detta ser vi en ökad substitutionsbehandling, eller läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende, (LARO) som det numera kallas. Vilka är det då som behandlas med ersättningspreparaten? Jo, personer som blivit beroende av metadon eller buprenorfin i LARO-behandling, eller blivit opioidberoende i samband med smärtbehandling inom sjukvården. Läkemedlet tramadol är för närvarande det allra största hotet i sammanhanget. En sådan utveckling borde inte vara möjlig, men faktum är att vi ser en ständig ökning av det läkemedelsberoende som orsakas av samhällets vårdinrättningar. Det morfinliknande läkemedlet OxyContin är ett starkt vanebildande smärtstillande preparat. Vinnare och förlorare Men det är fortfarande bensodiazepiner, dvs. sömnmedel och lugnande medel, som orsakar det största vårdrelaterade beroendet. Bensodiazepiner, som t.ex. Stesolid, Xanor och Flunitrazepam och de analoga preparaten Imovane och Stilnoct, har en centraldepressiv verkan liksom alkohol, och kombination med alkohol ger därför starkare effekt och större risk för beroende. Heroin brukar också kombineras med bensodiazepiner för bättre effekt. Ett beroende av sömnmedel och lugnande medel kan uppstå på mindre tid än en månad vid regelbundet intag. Ändå förskrivs preparaten frikostigt och utan tidsbegränsning. Enligt FASS bör behandling med bensodiazepiner sättas in under kortast möjliga tid. Enligt RFHL, som är en branschorganisation för stöd till läkemedelsmissbrukare, äter fler än svenskar benso-preparat varje dag. Fler än använder smärtstillande opioider och närmare tar amfetaminlika ADHD-mediciner. Dessutom behandlas 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

17 Förlorarna är de som blir beroende av sina narkotikaklassade mediciner. sin kundkrets av missbrukare med hundratusentals tabletter. Polisen i Stockholm utredde två sådana fall för ett par år sedan och läkarna, som var i 70-årsåldern, dömdes till fyraåriga fängelsestraff. Narkotikaklassade läkemedel är stöldbegärliga på sjukhus och andra platser där de förvaras, t.ex. i bostäder. På senare tid har även några apotek rånats där förövarna var ute efter droger. Sedan flera år är det också enkelt, men olagligt, att beställa såväl narkotiska läkemedel som annan narkotika på utländska hemsidor på internet. Bland de nya s.k. internetdrogerna börjar också smyga sig in oklassade läkemedelssubstanser som inte tidigare har funnits på marknaden. Det är opioider, bensodiazepiner och centralstimulerande läkemedel som forskades fram av läkemedelsindustrin för ett tjugotal år sedan eller mer, men som då inte godkändes som läkemedel på grund av alltför stora hälsorisker. Numera tillverkas dessa utdömda läkemedelssubstanser i Kina och säljs som lagliga internetdroger i västvärlden personer med antidepressiva läkemedel. De flesta som behandlas är kvinnor och majoriteten är äldre. Men förskrivningen ökar i yngre befolkningsgrupper, och till och med barn behandlas numera med bensodiazepiner och andra narkotikaklassade läkemedel. Rekyleffekt Läkemedelsberoende karakteriseras av abstinens och ökad tolerans. Den som blivit beroende av läkares alltför frikostiga eller utdragna förskrivning, kan oftast inte sluta med tablettintaget på egen hand, utan drivs av ett kroppsligt begär att ta drogerna varje dag och i allt högre dos för att motverka abstinensbesvären. Beroendeframkallande läkemedel har en rekyleffekt, dvs. de skapar och förstärker de problem som de från början var avsedda att bota. En läkemedelsberoende person blir i regel högkonsument av sjukvård eftersom man måste söka hjälp för nya besvär som leder till nya psykiatriska diagnoser och nya läkemedel sätts in. Läkemedelsberoende är alltså ett resultat av oansvarig behandling som kan resultera i missbruk. Läkemedelsmissbruk är destruktivt och kännetecknas av ett sökande efter rusupplevelser. Det är ett okontrollerat skadligt intag av droger som naturligtvis också leder till beroende och en ständig jakt på preparat för att lindra abstinensen. Legal och illegal marknad Läkemedelsmissbrukaren får tag i sina narkotiska preparat genom att på olika sätt förmå läkare att skriva ut, genom inköp på internet eller från langare på den illegala marknaden. Överförskrivande läkare har alltid funnits. Myndigheterna känner väl till problemet och vad som bör göras för att förebygga och beivra läkarnas agerande. Men av någon anledning uteblir åtgärderna och problemet kvarstår. En enda läkare kan på ett år förse Utbudet på en svensk hemsida av oklassade nätdroger innehåller fyra tidigare okända läkemedelssubstanser. Den stora efterfrågan har skapat en omfattande illegal marknad för narkotikaklassade läkemedel på samma sätt som annan illegal narkotika. Polisen gör fler beslag av narkotiska läkemedel än annan narkotika på den illegala marknaden, med undantag av cannabis som är vanligast. Läkemedelsmissbruk och den illegala handeln med läkemedel prioriteras fortfarande lägre än traditionell narkotika av polis, åklagare, domstolar och andra berörda myndigheter. Läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende är ett dolt problem. Gunnar Hermansson SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Från ringa narkotikabrott till grovt brott Var med nu sa jag till Daniel som jag arbetade med det här passet. Vi ingick båda i en narkotikastörning i enhet Alingsås, en tidsbegränsad insats där flera enheter inom polisen samarbetar i syfte att identifiera, försvåra och lagföra narkotikahantering. Efter ett par år som gatulangningspolis utvecklar man en blick för narkotikahantering. Det är lite som när du ska köpa en ny bil, helt plötsligt ser du just det bilmärket hela tiden. På samma sätt ser vi narkotikapoliser narkotikapåverkade personer och misstänkt beteende hela tiden när vi rör oss ute i samhället. Man kan säga att som polis dyker man ner i undre världen. Det är suddigt och svårtydligt till en början men när du jobbat som spanare ett tag får du ett cyklop som gör att du ser förvånansvärt bra. Ingripandet Jag fortsatte att gå mot paret, som väckt mina varningsklockor, när de kom gående på grusgången bredvid Östra Ringgatan i Alingsås. Gången är en allé och det växer lummiga lövträd på båda sidor. Till höger ligger stadskyrkogården och till vänster var det tvåvånings bostadshus. Jag tar ut stegen lite och ökar takten. Femtio meter kvar och de har fortfarande inte upptäckt mig. Stegen knastrar i gruset. Mannen och kvinnan går i sakta mak och han leder en cykel samtidigt som de småpratar. Han är tjugo år äldre än henne och de är helt klart ett udda par både till ålder och stil. Tjugofem meter kvar och jag får ögonkontakt med mannen som direkt identifierar mig som polis. Avgörandets ögonblick. Det är nu han väljer mellan flykt, slåss eller ge upp. Han ger upp. Axlarna sjunker på honom och han ser trött ut. - Krim säger han till kvinnan bredvid sig. Det har jag aldrig blivit kalllad förut, reflekterar jag snabbt innan jag och Daniel legitimerar oss. Har du narkotika på dig? Hans mun säger nej medan kroppsspråket säger ja. Ta fram det, säger jag och sekunden senare får jag en femgrams påse med cannabis i min hand. Jag visiterar honom och hittar, inte av någon som helst slump, ytterligare 25 gram med cannabis i en ficka i hans fiskeväst som han bär utanpå en t-shirt. Det är vanligt att narkotikamissbrukare ger delar av det som de bär på sig i hopp om att vi ska missa resten vid visitationen. Kvinnan och mannen tas med in till stationen misstänkta för narkotikabrott och vi får beslut om husrannsakan i mannens bostad. I förhör framkommer att de suttit hemma hos kvinnan och använt narkotika så vi får därför även beslut om husrannsakan hemma hos henne. Både mannen och kvinnan bor i centrala Alingsås, ett par hundra meter från polisstationen på I ett vindsförråd hittades den största mängden narkotika. två olika adresser. Två kollegor från spaningsroteln åker hem till mannen och börjar med en husrannsakan där, medan jag och ett par andra poliser från insatsen åker hem till kvinnans bostad för att påbörja husrannsakan där. Husrannsakan Vi kommer in i lägenheten, som ligger cirka hundra meter från polisstationen fågelvägen, och börjar leta. Precis när vi kommer in ringer de två andra spanarna och säger att de hittat ungefär ett hekto amfetamin. Det låter lovande tänker vi när vi vrider om nyckeln i låset. Efter att snabbt ha säkrat lägenheten och förvissat oss om att ingen är hemma börjar vi leta. Vi hittar tämligen omedelbart narkotika i form av amfetamin och marijuana. Narkotikan ligger öppet, men efter ett första svep börjar vi även hitta narkotika väl gömd. Till exempel hittade en kollega marijuana inuti en porslinskatt som stod på ett köksskåp. Devisen tar det fem minuter att gömma så tar det en halvtimme att hitta gäller helt klart fortfarande. Vi fortsätter med husrannsakan i kvinnans lägenhet och vi letar oss mödosamt vidare upp till vinden där vi får beslut om utökad husrannsakan. Där lokaliserar vi efter lite detektivarbete tre förråd som tillhör kvinnan. Huset är ett gammalt trähus (likt stora delar av stadskärnan i Alingsås) och vinden är rymlig och det finns hundratals ställen att gömma narkotika på. Vi inser våra begränsningar och tar dit en narkotikahund från Borås som påbörjar ett sök. Det tar inte ens en minut innan hunden markerar första gången. Gömt under 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

19 Drygt sju kilo amfetamin blev resultatet av ett spontant ingripande på gatan. I flera väskor hittades olika förpackningar med amfetamin. golvplankorna i ett hörn av vinden, nedgrävt i spånet som ligger som isolering, ligger en stor haschkaka med afghanskt hasch. Den hade vi aldrig hittat utan hundens nos. Hunden som nu fått blodad tand av den snabba framgången söker runt på vinden och markerar snart först i ett av kvinnans förråd och därefter även i nästa. Förråden är, som vanligt, fyllda till både bredden och höjden med saker och det krävs en hel del grävande innan vi når ned till de intressanta väskorna. Den första väskan vi hittar innehåller något hekto amfetamin. Därefter hittar vi några väskor till med misstänkt narkotika. Den karakteristiska blomlukten av amfetamin sprider sig över hela vinden när vi öppnar väskorna. Vi vet inte det då, även om vi kan ana att det är mycket, men vi har just snubblat över det största amfetaminbeslaget som man inom lokalpolisen gjort i Alingsås. Det har förvisso de senaste åren skett flera stora kilobeslag i vårt område, men partier i den här storleksklassen har varit förbehållna länskriminalens narkotikarotlar. När vi bärgat all narkotika och fått in allt till stationen kan vi konstatera att vi tagit över kilot med cannabis och strax över sju kilo med amfetamin. Mannen och kvinnan grips, anhålls och häktas på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott. I förhören framkommer en historia om hur två osannolika människoöden hittat varandra. Mannen har tidigare bott i Gävle och flyttade ner till Alingsås för ett par år sedan. Efter ett tag började han röra sig i Frälsningsarméns lokaler i Alingsås där kvinnan arbetade som volontär. De fann varandra och trivdes i varandras sällskap även om båda envetet hävdar att de inte är ett par. Kvinnan är känd av oss sedan tidigare men inte i någon större omfattning. Hon har sedan tidigare haft narkotikaklassade mediciner på recept och har börjat självmedicinera amfetamin och cannabis redan innan hon mötte mannen. Rättsprocessen Mannen räknar högt för sig själv i det första polisförhöret, samtidigt som han tittar mot taket, och säger att det vi hittat borde ge sju år. Därefter tar han på sig alltihop. Kvinnan förnekar däremot all kännedom om de stora partierna som låg i hennes förråd. Hon tar dock efter hand på sig delar av narkotikan som anträffades i hennes bostad. Vi hittar i hennes telefon en besvärande SMS-konversation där hon kontaktas av en person som vill köpa narkotika av henne. SKL hittar fingeravtryck från kvinnan i en av resväskorna på en påse som innehåller narkotika. Resväskorna tillhör dessutom henne. Detta till trots så frikänns kvinnan från ansvar i misstanken om grovt narkotikabrott och hon döms endast till ringa narkotikabrott för det hon har i kroppen samt 21,5 gram cannabis som fanns dolt i porslinskatten som hon erkänner. Tingsrätten fann en mängd besvärande omständigheter för kvinnan men inte i sådan tyngd att man anser sig kunna nå fällande dom. Mannen fälls för grovt narkotikabrott och döms till fem års fängelse. Ett relativt milda straff då vi inte lyckats leda i bevis att mannen haft narkotikan för försäljning. Han döms således endast för innehav vilket enligt 2011 års praxis innebär kraftigt sänkta påföljder. Mannens förklaring är att han förvarade den åt någon annan vilket utan bevis givetvis är svårt att slå hål på. Även om rätten i domen resonerar för att det är osannolikt, så är det inte orimligt. Huvudsaken är ändå att flera kilo droger borta från gatorna och en storspelare är inlåst ett par år framöver. Niklas Lindroth Polisinspektör Alingsås SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 SNPF:s remissvar på Narkotikastraffutredningen Svenska Narkotikapolisföreningen tillstyrker Narkotikastraffutredningens förslag (SOU 2014:43) om att införa det nya steget synnerligen grovt narkotikabrott. Samtidigt framför SNPF kritik mot att utredningen inte tagit itu med andra aktuella juridiska problem, som att täcka in både naturliga och syntetiska varianter i narkotikadefinitionen. Här följer SNPF:s remissvar i dess helhet. Regeringen Justitiedepartementet Stockholm SOU 2014:43 Synnerligen grova narkotikabrott - remissvar Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) önskar framföra synpunkter med anledning av detta betänkande. Föreningen är den enda professionella sammanslutningen i Sverige för poliser, tulltjänstemän, åklagare m.fl. som arbetar med narkotikafrågor. Genom utbildningsverksamhet och tidningsutgivning bevakar föreningen området med fokus på rättsfrågor, operativ narkotikabekämpning och narkotikapanorama. Idag har föreningen omkring medlemmar. Svenska Narkotikaföreningen tillstyrker betänkandets huvudförslag att det skall införas en särskild brottrubricering, synnerligt grovt narkotikabrott, med åtföljande förändringar i straffskalorna. Föreningen önskar dock påpeka att det alltjämt finns en rad andra juridiska spörsmål kring narkotikakontrollen som varit aktuella under senare år och som utredningen kunde ha behandlat inom ramen för sina allmänt hållna direktiv. De viktigaste är följande: 1. Förtydligande av definitionen av narkotika i 8 Narkotikastrafflagen, så att både syntetiska och naturliga former av en substans skall anses vara narkotika. Det skulle undanröja oklarheter av det slag som tidigare funnits kring bl.a. psilocybinhaltig svamp och DMT-haltig rotbark. Idag finns på internetmarknaden ett betydande antal droger, där den psykoaktiva substansen i sig är narkotika men den biologiska beredningen (främst växter och svampar) inte är angiven på svenska narkotika förteckningar. I analogi med HD:s aktuella avgörande (B , ) torde man kunna sluta sig till att många liknande preparat ej är att anse som narkotika i Sverige, även om de har samma verkan som sina enskilda narkotikaklassade beståndsdelar. Ett förtydligande av ovan nämnt slag skulle enklast kunna göras genom ett tillägg i Narkotikastrafflagen 8 1 st 1 meningen, så att denna kommer att lyda egenskaper eller effekter, oavsett om de är naturligt förekommande eller syntetiskt framställda, och. Det skulle i detta avseende göra den svenska narkotikadefinitionen parallell med den som finns i Förenta Nationernas psykotropkonvention (1971, art. 1.e). Förtydligandet skulle öka möjligheterna till polisiär och tullnär narkotikabekämpning av varor som innehåller narkotika utan att själva räknas som narkotika. Utredningen hade kunnat lägga förslag i den riktningen med stöd av sina direktiv (s. 284) om att beakta Sveriges internationella åtaganden. Med hänsyn till att enskilda narkotikapreparat kan vålla fara på många olika sätt bör de viktigaste rekvisiten (kriterierna) fastställas i narkotikastrafflagen. 2. Komplettering av narkotikadefinitionen i Narkotikastrafflagen. Idag finns på den globala marknaden ett stort antal naturliga eller syntetiska droger med tydligt narkotikalika effekter utan att vara narkotika enligt svensk lag. De utgör ett betydande problem för sjukvården (under senare tid bl.a. syntetiska cannabinoider, i medierna kända under benämningen spice ) samt för polisens och tullens operativa narkotikabekämpning. I praktiken betyder deras rikliga förekomst att många narkotikalika droger kan införas och spridas i landet utan myndigheterna kan sätta någon effektiv damm för flödet. Nuvarande system med 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA UTBILDAR & INFORMERAR POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 4/2014 Internet och darknet nutidens drogscener Droghandeln på darknet fortfarande relativt okänd Släpp inte

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr X/2011 Läkemedelsmissbruk Det dolda missbruket Läkemedelsdroger ett omfattande begrepp Överförskrivning av begärliga läkemedel Lagligt drograttfylleri stör trafikutredare

Läs mer

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

Konferens i Luleå med många deltagare

Konferens i Luleå med många deltagare Barbro Sundberg Weitman NYA REGLER OM ADOPTION sidan 9 Brynolf Wendt Nämndemännen och förtroendet för domstolarna sidan 20 3/2009 Nämndemännens Riksförbund NRF Tema: Alkohol&kriminalitet Utgåva nr 131

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Miljömagasinet. Alternativet i svensk press. Ledare: Drogfri behandling sätts på undantag Sid 2. Politiskt, religiöst och fackligt oberoende

Miljömagasinet. Alternativet i svensk press. Ledare: Drogfri behandling sätts på undantag Sid 2. Politiskt, religiöst och fackligt oberoende Begränsad eftersändning Vid definitiv avfl yttning, återsänd med angivande av ny adress: Miljömagasinet, Box 112 03, 100 61 Stockholm Foto: Russell James Smith/CC Europa måste nyktra till Alkoholen inkräktar

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 9 10 2014 / PRIS 40 KR NY SERIE: RUNES PLANERINGS- SKOLA ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SRI LANKA

Läs mer

Reportageserie om KRIS och NBV Droger, kriminalitet och kärlek - går det ihop?

Reportageserie om KRIS och NBV Droger, kriminalitet och kärlek - går det ihop? VU_3_2009_KRIS 01 2009-09-29 12:11 Sida 1 I detta nummer: Studiecirkeln ger en Bättre Framtid Reportageserie om KRIS och NBV Droger, kriminalitet och kärlek - går det ihop? Gränslös kärlek i Barcelona

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Claes Cassel hyllades unisont på stämman VARFÖR. MISSBRUKARE Polisen gör sitt, men vad händer sedan? DEBATT Därför behövs välutbildade poliser!

Claes Cassel hyllades unisont på stämman VARFÖR. MISSBRUKARE Polisen gör sitt, men vad händer sedan? DEBATT Därför behövs välutbildade poliser! POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 2013 MISSBRUKARE Polisen gör sitt, men vad händer sedan? DEBATT Därför behövs välutbildade poliser! Claes Cassel hyllades unisont på stämman

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer