Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av avverkningsanmälda skogar"

Transkript

1 Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

2 Avverkningsanmälda skogar av FSC-certifierade skogsbolag Jämtland Lillådalen 3 Öster-Noren 4 Över Renåflyn 5 Israelvattnet 6 Linjeviken 7 Norrbotten Storberget 10 Blåkölen 11 Skärhalsen 12 Kilberget 13 Iso Torrivaara 14 Kaakkurijärvi 15 Kartiberget 16 Kåtamyran 17 Kärkelberget 18 2

3 LILLÅDALEN Krokoms kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: Januari 2008 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 38 ha Kartan visar den avverkningsanmälda skogen vid Lillådalen. Den avverkningsanmälda skogen vid Lillådalen ligger drygt 6 mil nordväst om Krokom. Anmälan berör en granskog på delvis blöt och fuktig mark, som omges av ungskog, planterade skogar och kalhyggen. Förekomsten av död ved är medelgod. Området har tidigare påverkats av avverkningar och kvar finns flera murkna stubbar överväxta med mossor. Totalt gjordes 25 fynd av nio olika rödlistade arter, samt ett flertal fynd av olika signalarter och andra viktiga arter i det avverkningsanmälda skogsområdet. Artnamn Doftskinn Gammelgransskål Gränsticka Harticka Lunglav Skrovellav Stor aspticka Tretåig hackspett Violettgrå tagellav Vetenskapligt namn Cystostereum murraii Pseudographis pinicola Phellinus nigrolimitatus Inonotus leporinus Lobaria pulmonaria Lobaria scrobiculata Phellinus populicola Picoides tridactylus Bryoria nadvornikiana Rödlistekategori Bårdlav (Nephroma parile), stuplav (Nephroma bellum) och ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) Andra viktiga arter Björkeldticka (Phellinus lundellii) och ockraporing (Junghuhnia nitida) Lillådalen. Foto: Olli Manninen 3

4 ÖSTER-NOREN Åre kommun Markägare: Korsnäs AB Avverkningsanmäld: November 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 14,4 ha Avverkad. Körspår. Foto: Olli Manninen Öster-Noren-skogen intill sjön Öster-Noren ligger ca 3 mil nordväst om Åre. Ett flertal lågor har blivit överkörda, och skogsmaskiner har lämnat djupa körspår efter sig. Överkörd låga. Foto: Amanda Tas 4

5 ÖVER RENÅFLYN Strömsunds kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: September 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 20 ha Över Renåflyn utmärks av gammal granskog med inslag av björk. Förekomsten av lågor och död ved i olika nedbrytningsstadier är riklig. Flera mindre fuktiga stråk finns i norra delen av skogen. Skogen har tidigare plockhuggits och på sina ställen finns mosstäckta stubbar kvar. Över Renåflyn. Foto: Amanda Tas Totalt gjordes 17 fynd av åtta olika rödlistade arter i det avverkningsanmälda området. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Doftskinn Cystostereum murraii Gammelgransskål Pseudographis pinicola Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Rosenticka Fomitopsis rosea Rynkskinn Phlebia centrifuga Stjärntagging Asterodon ferruginosus Tretåig hackspett Picoides tridactylus Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum 5

6 ISRAELVATTNET Strömsunds kommun Markägare: Holmen Skog AB Avverkningsanmäld: September, respektive december 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 24,5 ha (fördelat på två avverkningsanmälningar, 8,1 ha respektive 16,4 ha) Karta över de två avverknings- anmälda skogsområdena söder om Israelvattnet. Den avverkningsanmälda skogen precis söder om sjön Israelvattnet utgörs av en blandbarrskog med inslag av björk och sälg. Flera av björkarna är gamla och grova och förekomsten av torrakor av björk är riklig. Den avverkningsanmälda skogen längre söderut om Israelvattnet utgörs av granskog med inslag av lövträd, både sälg och björk. Marken är relativt fuktig och förekomsten av lågor är riklig. Skogen är av blåbärsristyp och omges av myrmarker. Skogen vid Israelvattnet. Foto: Andreas Emanuelsson Totalt gjordes 24 fynd av sex rödlistade arter, samt flera fynd av signalarten stuplav i det avverkningsanmälda skogsområdet. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Lunglav Lobaria pulmonaria Nordlig nållav Chaenotheca laevigata Skrovellav Lobaria scrobiculata Tretåig hackspett Picoides tridactylus Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana Stuplav (Nephroma bellum) 6

7 LINJEVIKEN Strömsunds kommun Linjeviken ligger drygt 5 mil nordväst om Strömsund, söder om Stor-Ringsjön. Ett flertal skogar har redan avverkats i området. De som inte avverkats än, är avverkningsanmälda. Sju avverkningsanmälda skogar (A-G) besöktes av Greenpeace och var av varierande kvalitet. Storberget, Linjeviken (A och B) A C B D G F Markägare: SCA Avverkningsanmälda: September 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 38,8 ha (fördelat på två avverkningsanmälningar, 20,4 ha respektive 18,4 ha) E Kartan visar de avverkningsanmälda skogarna (A, B, C, D, E, F och G) vid Linjeviken. De avverkningsanmälda skogarna (A och B) vid Storberget utgörs av kuperad granskog, varav delar av dem redan påverkats av skogsbruk. Ett flertal gamla och grova granar återfinns i mittenområdet. Storberget. Foto: Andreas Bergström 7

8 Totalt gjordes tio fynd av fem rödlistade arter, samt ett fynd av signalarten gulpudrad spiklav i de två avverkningsanmälda skogsområdena. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Doftskinn Cystostereum murraii Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Lunglav Lobaria pulmonaria Skrovellav Lobaria scrobiculata Stjärntagging Asterodon ferruginosus Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) Linjeviken (C och D) Markägare: SCA Avverkningsanmälda: September 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 27 ha (fördelat på två avverkningsanmälningar, 8,7 ha respektive 18,7 ha) De två avverkningsanmälda skogarna öster om Storbergstjärnen utgörs av naturskogsartad granskog med ett stort inslag av björk och sälg, och riklig förekomst av död ved. Sälg med lunglav. Linjeviken. Foto: Olli Manninen Gammal grov granlåga. Linjeviken. Foto: Olli Manninen Totalt gjordes 56 fynd av sju rödlistade arter, samt flera fynd av fyra signalarter i de två avverkningsanmälda skogsområdena. 8

9 Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Gammelgransskål Pseudographis pinicola Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Harticka Inonotus leporinus Lunglav Lobaria pulmonaria Rosenticka Fomitopsis rosea Skrovellav Lobaria scrobiculata Tretåig hackspett Picoides tridactylus Bårdlav (Nephroma parile), stuplav (Nephroma bellum) och ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) Linjeviken (E, F och G) Markägare: SCA Avverkningsanmälda: Augusti 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 18 ha (fördelat på tre avverkningsanmälningar) Söder om Fisktjärnen finns en granskog med inslag av björk och sälg på delvis fuktig mark. En del av granarna är grova. Förekomsten av garnlav (Alectoria sarmentosa) och skägglav (Usnea filipendula) är riklig. Vid berget sydost om Fisktjärnen finns en fjällpräglad barrskog med stort lövinslag. På bergssluttningen var det genomgående ungefär 20 m mellan sälgarna som alla hade en riklig förekomst av stuplav (Nephroma bellum), bårdlav (Nephroma parile), lunglav (Lobaria pulmonaria) och skrovellav (Lobaria scrobiculata). Nedanför sydsluttningen återfanns spår av mänsklig aktivitet i form av mosstäckta äldre stubbar. Ca 800 m öster om Fisktjärnen finns en tät granskog av högörtstyp med inslag av asp i en brant och kuperad ostlig sluttning. Några av granarna är grova. Totalt gjordes 23 fynd av fem rödlistade arter, samt flera fynd av fyra olika signalarter i de tre avverkningsanmälda skogsområden. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Harticka Inonotus leporinus Lunglav Lobaria pulmonaria Skrovellav Lobaria scrobiculata Tretåig hackspett Picoides tridactylus Bårdlav (Nephroma parile), stor revmossa (Bazzania trilobata), stuplav (Nephroma bellum) och ullticka (Phellinus ferrugineofuscus). 9

10 STORBERGET Bodens kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: December 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 54,5 ha (fördelat på tre avverkningsanmälningar) 11 ha 18 ha 25,5 ha Kartan visar de tre avverkningsanmälda skogarna vid Storberget. Storberget ligger ca en mil norr om Niemisel. Storberget utgörs av en blockrik tallskog med lövinslag. Skogen har tidigare brunnit och lämnat spår efter sig i form av brända stubbar och brandljud på träd. En del klenare lågor observerades liksom några enstaka grövre. I vissa delar av de avverkningsanmälda skogarna förekom död ved rikligare. Skogarna har delvis dimensionsavverkats tidigare. Storberget. Foto: Amanda Tas Storberget. Foto: Olli Manninen Totalt gjordes 76 fynd av sju olika rödlistade arter. Flera fynd gjordes av åtta olika signalarter och andra viktiga arter i de tre avverkningsanmälda skogsområdena. Artnamn Fläckporing Gräddporing Gulporing Lateritticka Lunglav Nordtagging Vaddporing Vetenskapligt namn Antrodia albobrunnea Skeletocutis lenis Junghuhnia luteoalba Oligoporus lateritius Lobaria pulmonaria Odonticium romellii Anomoporia kamtschatica 10 Rödlistekategori

11 Kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila), stuplav (Nephroma bellum) och ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) Andra viktiga arter Oljetagging (Sistotrema raduloides), silkesporing (Oligoporus sericeomollis), valkticka (Phellinus laevigatus), vitmosslav (Icmadophila ericetorum) och skörporing (Oligoporus rennyi) Markägare: Sveaskog BLÅKÖLEN Bodens kommun Avverkningsanmäld: Oktober 2006 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 53,6 ha Den avverkningsanmälda skogen vid Blåkölen utgörs av tallskog med granoch lövinslag. Förekomsten av död ved i olika tjocklekar är medelgod. Skogen har tidigare brunnit och kvar finns brända torrakor. Totalt gjordes 26 fynd av åtta olika rödlistade arter, samt flera fynd av tre olika signalarter och andra viktiga arter. Bland annat hittades vedsvampen urskogsporing, som för övrigt bara är känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Enligt Artdatabanken måste kända lokaler skyddas och undantas från skogsbruk. Blåkölen. Foto: Olli Manninen Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Fläckporing Antrodia albobrunnea Gräddporing Skeletocutis lenis Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Gulporing Junghuhnia luteoalba Lateritticka Oligoporus lateritius Nordtagging Odonticium romellii Urskogsporing Antrodia infirma Starkt hotad (EN) Vaddporing Anomoporia kamtschatica Tallticka (Phellinus pini) och ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) Andra viktiga arter Silkesporing (Oligoporus sericeomollis) 11

12 SKÄRHALSEN Luleå kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: December 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 33,2 ha Vid Skärhalsen växer en tallskog av blåbärsristyp, med löv- och graninslag. Förekomsten av död ved är generellt liten i området. Några värdekärnor förekommer i skogen med äldre och grövre lövträd och mer död ved. Delar av skogen visar även spår av brand. Två, tre mycket grova aspar förekommer på skilda platser i skogen. Den yttersta östra delen av det avverkningsanmälda området utgörs av tät granskog med lövinslag och en medelgod förekomst av död ved. Död ved, Skärhalsen. Foto: Olli Manninen Bränd död ved, Skärhalsen. Foto: Olli Manninen Totalt gjordes 59 fynd av tio rödlistade arter, samt flera fynd av olika 11 signalarter i den avverkningsanmälda skogen. Artnamn Fläckporing Gammelgransskål Gräddporing Gulporing Lateritticka Lunglav Nordtagging Rosenticka Stjärntagging Vaddporing Vetenskapligt namn Antrodia albobrunnea Pseudographis pinicola Skeletocutis lenis Junghuhnia luteoalba Oligoporus lateritius Lobaria pulmonaria Odonticium romellii Fomitopsis rosea Asterodon ferruginosus Anomoporia kamtschatica Rödlistekategori Kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila), Oligoporus leucomallellus, stuplav (Nephroma bellum), tallticka (Phellinus pini), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), vitmosslav (Icmadophila ericetorum) och vitplätt (Chaetodermella luna) 12

13 Andra viktiga arter Hornvaxskinn (Phlebia cornea), silkesporing (Oligoporus sericeomollis) och tallskinn (Sistotremastrum suecicum) KILBERGET Luleå kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: December 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 60 ha Kilberget. Foto: Olli Manninen Kilberget. Foto: Amanda Tas Norra delen av den avverkningsanmälda skogen vid Kilberget utgörs av granskog av blåbärsristyp med ett stort inslag av lövträd och tall. Skogen är brandpräglad och flera färska stubbar finns inom området. Skogsmarken är även dikad. Angränsande till den norra delen av avverkningsanmälan växer en öppen tallskog med stort lövinslag av bland annat asp och björk. Tallskogen är blockrik och gränsar till en myr. Yngre död ved förekommer inom området och brända stubbar och högstubbar vittnar om att skogen en gång brunnit. Skogen har dimensionsavverkats tidigare. Totalt gjordes 35 fynd av nio olika rödlistade arter, samt sex olika signalarter i det avverkningsanmälda skogsområdet. Den starkt hotade vedsvampen skorpticka var en av de rödlistade arterna som hittades i skogen. Artnamn Fläckporing Gräddporing Gränsticka Gulporing Lateritticka Nordtagging Skorpticka Stjärntagging Vaddporing Vetenskapligt namn Antrodia albobrunnea Skeletocutis lenis Phellinus nigrolimitatus Junghuhnia luteoalba Oligoporus lateritius Odonticium romellii Dichomitus squalens Asterodon ferruginosus Anomoporia kamtschatica Rödlistekategori Starkt hotad (EN) 13

14 Kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila), stuplav (Nephroma bellum) och vitmosslav (Icmadophila ericetorum) Andra viktiga arter Silkesporing (Oligoporus sericeomollis), tallskinn (Sistotremastrum suecicum) och vitplätt (Chaetodermella luna) Markägare: Sveaskog AB Avverkningsanmäld: November 2007 ISO TORRIVAARA Gällivare kommun Antal hektar avverkningsanmäld skog: 31,2 ha Iso Torrivaara ligger ca 4 mil öster om Nattavaara. Den avverkningsanmälda skogen utgörs av en 100-årig gran- och tallskog av lågörtstyp. Förekomsten av död ved, i form av bland annat tallågor är riklig. Skogen har tidigare plockhuggits. Totalt gjordes 18 fynd av nio rödlistade arter, samt flera fynd av totalt tre signalarter. Den sällsynta och starkt hotade vedsvampen urskogsporing hittades i skogen. Den påträffas i äldre skogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär. Enligt Artdatabanken måste kända lokaler skyddas och undantas från skogsbruk. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Fläckporing Antrodia albobrunnea Gräddporing Skeletocutis lenis Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Gulporing Junghuhnia luteoalba Nordtagging Odonticium romellii Rosenticka Fomitopsis rosea Tretåig hackspett Picoides tridactylus Urskogsporing Antrodia infirma Starkt hotad (EN) Vaddporing Anomoporia kamtschatica Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) och vitmosslav (Icmadophila ericetorum) Andra viktiga arter Silkesporing (Oligoporus sericeomollis) 14

15 KAAKKURIJÄRVI Gällivare kommun Markägare: SCA Avverkningsanmäld: Oktober 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 15,5 ha Kaakkurijärvi ligger drygt en mil nordväst om Nattavaara. Kaakkurijärvi utgörs av gles barrskog med lövinslag. Där död ved fanns var förekomsten medelgod till riklig. Kaakkurijärvi. Foto: Olli Manninen Totalt gjordes 17 fynd av fem rödlistade arter, samt flera fynd av totalt fem signalarter och andra viktiga arter. Artnamn Fläckporing Gräddporing Gulporing Nordtagging Vaddporing Vetenskapligt namn Antrodia albobrunnea Skeletocutis lenis Junghuhnia luteoalba Odonticium romellii Anomoporia kamtschatica Rödlistekategori Tallticka (Phellinus pini), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) och vitmosslav (Icmadophila ericetorum) Andra viktiga arter Silkesporing (Oligoporus sericeomollis) 15

16 Markägare: SCA KARTIBERGET Jokkmokks kommun Avverkningsanmäld: September 2006 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 34,7 ha Kartiberget ligger drygt 1 mil norr om Vuollerim. Den avverkningsanmälda skogen bekläds av granskog draperad av manlav (Bryoria fuscescens) med inslag av unga björkar. Flera stormfällda träd finns inom området och skogen har tidigare drabbats av brand. Totalt gjordes 56 fynd av sex olika rödlistade arter samt flera fynd av två olika signalarter. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Fläckporing Antrodia albobrunnea Gräddporing Skeletocutis lenis Gränsticka Phellinus nigrolimitatus Gulporing Junghuhnia luteoalba Nordtagging Odonticium romellii Vaddporing Anomoporia kamtschatica Kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila) Andra viktiga arter Silkesporing (Oligoporus sericeomollis) 16

17 Markägare: SCA KÅTAMYRAN Jokkmokks kommun Avverkningsanmäld: September 2007 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 22.3 ha Kåtamyran ligger ca 3 mil söder om Vuollerim. Vid Kåtamyran växer granskog av blåbärsristyp på sumpmark, med inslag av tall, gammal sälg och björk. Sammanlagt gjordes 16 fynd av tre olika rödlistade arter, samt ett flertal fynd av tre olika signalarter i det avverkningsanmälda skogsområdet. Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Gammelgransskål Pseudographis pinicola Lunglav Lobaria pulmonaria Skrovellav Lobaria scrobiculata och andra viktiga arter Bårdlav (Nephroma parile), stuplav (Nephroma bellum) och kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila) 17

18 KÄRKELBERGET Jokkmokks kommun Markägare: Sveaskog Avverkningsanmäld: Juni 2006 Antal hektar avverkningsanmäld skog: 24,2 ha Avverkad Kärkelberget ligger ca 1 mil sydöst om Vuollerim. Skogen vid Kärkelberget var avverkad när Greenpeace besökte skogen i juni Få träd hade lämnats kvar på hygget. 47 överkörda lågor och/eller fällda torrakor observerades på hygget. Ett och annat naturvärdesträd var också avverkade på hygget. Totalt gjordes 19 fynd av fyra rödlistade arter, samt ett flertal fynd av signalarterna kolflarnlav och silkesporing. Hygget vid Kärkelberget. Foto: Olli Manninen Avverkat naturvärdesträd. Foto: Olli Manninen Artnamn Fläckporing Gräddporing Nordtagging Vaddporing Vetenskapligt namn Antrodia albobrunnea Skeletocutis lenis Odonticium romellii Anomoporia kamtschatica Rödlistekategori Kolflarnlav (Hypocenomyce anthracophila) och silkesporing (Oligoporus sericeomollis) 18

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Bureau Veritas Certification Sweden Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Kommun, län Boden, Norrbottens län Markägare Sveaskog AB Certifierare Bureau Veritas Certification Sweden Certifikat

Läs mer

Rapport. Hotade skogar i norr

Rapport. Hotade skogar i norr Rapport Hotade skogar i norr Innehåll Bakgrund 2 Fältbesök och dokumentation 5 Inventerare 6 Arjeplogs kommun Harrurliden 7 Luobbeln 8 Mattaureälven-Båldakatj 9 Njuorokvaratj 10 Skarjak 11 Tjuorre 12 Övre

Läs mer

Rapport Haveri för naturvården i skogen

Rapport Haveri för naturvården i skogen Rapport Haveri för naturvården i skogen Innehåll Innehåll Sid: Förord 1 Inledning Haveri för naturvården i skogen 2 Fältbesök och dokumentation 3 SCA 4 Bergvik Skog 20 Sveaskog 26 Statens Fastighetsverk

Läs mer

I skuggan av FSC. Hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska skogar med höga bevarandevärden. Nordic

I skuggan av FSC. Hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska skogar med höga bevarandevärden. Nordic I skuggan av FSC Hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska skogar med höga bevarandevärden Nordic I skuggan av FSC X Hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska skogar med höga bevarandevärden

Läs mer

Moskogen 2009. Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar. Inventerare Lars-Olof Grund

Moskogen 2009. Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar. Inventerare Lars-Olof Grund Moskogen 2009 Naturvärdesinventering inför projektering av 50 vindkraftverk med tillhörande vägar Gammal tall som fallit på Mobergets topp. Inventerare Lars-Olof Grund Moskogen Inventeringarna Inventeringarna

Läs mer

Rödlistade svampar knutna till död ved vid Effaråsen syd. En undersökning av svampfloran på tallved i gammal tallskog

Rödlistade svampar knutna till död ved vid Effaråsen syd. En undersökning av svampfloran på tallved i gammal tallskog Rödlistade svampar knutna till död ved vid Effaråsen syd En undersökning av svampfloran på tallved i gammal tallskog Sebastian Kirppu Länsstyrelsen i Dalarna September 2012 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Fältbiologernas inventeringsresa 7 16 augusti 2013 1 Innehåll Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar... 7 Stor-Gåstjärnberget...

Läs mer

Rapport 2014-01-28. för. E.ON Elnät Sverige AB

Rapport 2014-01-28. för. E.ON Elnät Sverige AB Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Stor-Fuskberget till Björnlandhöjden, Timrå, Sundsvalls och Härnösands kommuner 2013 Rapport 2014-01-28 för E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN NATURVÄRDESBEDÖMNING AV SKOGAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERADE VINDKRAFTSPROJEKT 1 Miljötjänst Nord AB December 2011 Mattias Åkerstedt INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 LOKALISERING...

Läs mer

Unika tallskogar avverkas

Unika tallskogar avverkas Unika tallskogar avverkas Flera skogsbolag fortsätter att avverka skyddsvärd tallskog och nyckelbiotoper, och både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen saknar resurser för att förhindra detta. De sista spillrorna

Läs mer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer En av de trevligaste skogarna att besöka i Dalarna är utan tvekan Värmderåsen i Orsa (ligger norr om Skattungbyn/Torsmo och några kilometer

Läs mer

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Lunglav Lobaria pulmonaria på en rönn Sorbus aucuparia. Foto: Jenny Olsson Inventerare: Sofia Lundell och Jenny Olsson Datum: 2010-10-02

Läs mer

Naturvärdesinventering av skogsområdet vid Övre Storsätern, underlag till detaljplan för stugby (Floåsen 13:2)

Naturvärdesinventering av skogsområdet vid Övre Storsätern, underlag till detaljplan för stugby (Floåsen 13:2) Naturvärdesinventering av skogsområdet vid Övre Storsätern, underlag till detaljplan för stugby (Floåsen 13:2) TaigaEkologerna Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson 2012 1 TaigaEkologerna i Eurotaigan HB

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Punkten A2 utgör inte hinder för underhåll och reparation av befintlig väg.

Punkten A2 utgör inte hinder för underhåll och reparation av befintlig väg. BESLUT 1 2003-04-14 Dnr 511-968-00 Johan Bohlin BESLUT beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att förklara Skrallarberget som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.

Läs mer

SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN

SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN www.t.lst.se SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN Naturvärdesinventering Publ. nr 2009:30 Information om publikationen Omslagsbild: Karvalaksbäcken söder om Karvalaksmossen, maj 2008 Foto på sidan 3: Karvalaksbäcken

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha 4028 Bastuklumpen Kommun Åsele Totalareal 306 ha Naturgeografisk region 32c Areal land 295 ha Objektskategori U1 Areal vatten 10 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 226 ha Ovanför fjällnära

Läs mer

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ En inventeringsrapport Naturskyddsföreningen i Timrå & Naturskyddsföreningen i Härnösand Text: Sofia Lundell, Artfokus Inventerare: Hans Sundström & Sofia Lundell

Läs mer

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Rapport 2014-01-14 för E.ON Elnät Sverige AB Pelagia Miljökonsult AB Adress:

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund Rapport från Fältbiologernas inventeringsresa augusti 2014 1 Innehåll Inledning... 4 Metod... 6 Begreppsförklaringar... 7 Områdesbeskrivningar samt FSC-klagomål...

Läs mer

Inventering av åtta naturskogar i Västerbottens inland

Inventering av åtta naturskogar i Västerbottens inland Inventering av åtta naturskogar i Västerbottens inland Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2016 Deltagare på inventeringsresan Nils Ericson, Johanna Eriksson, Anton Gustafsson,

Läs mer

Preliminär Ekoparksplan Käringberget

Preliminär Ekoparksplan Käringberget Ekopark Käringberget Preliminär Ekoparksplan Käringberget September 2005 Förord Sveaskogs styrelse antog i april 2002 en miljöpolicy som bland annat innebär att 20 procent av den produktiva skogsmarken

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Mjällådalens kryptogamer

Mjällådalens kryptogamer Mjällådalens kryptogamer Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i norr till Stavreviken vid Indalsälvens utlopp, en sträcka på ca 50 km (efter sammanflödet med Ljustorpsån heter den Ljustorpsån).

Läs mer

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Vindkraft och Naturskydd

Vindkraft och Naturskydd Naturskyddsföreningen i Norrbotten Vindkraft och Naturskydd Vindkraftverk på Uljabuouda i Arjeplog Foto Daniel Rutschman Inventeringar av gammelskogar på berg utpekade för vindkraftsetableringar. Texter

Läs mer

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa

Smultronställen Barkbergsknopparna i Orsa Smultronställen I sommar har Naturskyddsföreningen besökt och inventerat många avverkningsanmälda skogar i Dalarna. Några har varit verkligt fina gammelskogar. Vi hoppas att kunna rädda dem. Här är några

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog 10 november 2016 Mottagare: Skogsstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsenheten Tierps kommun Kopia för kännedom: sandra.hanninen@storaenso.com antti.kujanpaa@storaenso.com hanna.staland@storaenso.com,

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Blåtryffelinventering i Gävleborgs län 2005

Blåtryffelinventering i Gävleborgs län 2005 Blåtryffelinventering i Gävleborgs län 2005 Rapport 2006:22 Inventeringsrapport Blåtryffel Chamonixia caespitosa Område: Gävleborg län Period: 3 oktober 17 oktober 2005 Inventerare: Lokal nr 34 Invid Middagsberget,

Läs mer

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN SÖRGRANINGE HITTA HIT MED GPS: 62.971 17.167 Med naturen som FÖREBILD Se upp för fångstgropar! Bland dofttickor och långskägg Vandra på fina stigar Välkommen till Sörgraninge

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M10 PM Naturinventering Datum: 2013-03-27 Sida 1 (2) Bilaga M10 PM Naturinventering Spjutåsberget har inventerats vid två tillfällen under utredningsarbetet. Dels genomfördes

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim

LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim Edefors Hembygdsförening beskriver kulturmiljön på Laxholmen som bygdens pärla. En kulturpärla med 1700-talsbebyggelse, labyrint och sommarcafé. Här

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Vy över Storflotjärnen, där en svarthakedopping, NT observerades. Naturvärdesinventering inför vindkraftsetablering i Borgvattnet för JP Vind AB 2012 0812-0815 (+0621) Inventerare: Lars-Olof Grund Inventeringen

Läs mer

Kompletterande naturvärdesbedömning Rönnbäcken, Tärna, Storumans kommun 2010

Kompletterande naturvärdesbedömning Rönnbäcken, Tärna, Storumans kommun 2010 NICKEL MOUNTAIN ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION, SUNDSBERGET BILAGA 4 Kompletterande naturvärdesbedömning Rönnbäcken, Tärna, Storumans kommun 2010 2011-02-09 Rapport Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2,

Läs mer

Många hoppas att nationalparken, som

Många hoppas att nationalparken, som Fulufjällets nationalpark ett moss- och lavparadis I mitten av september invigs Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna. Det blir Sveriges femte största nationalpark och den första fjällparken som

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET ÅSENS NATURSKOG I SUNDSVALLS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN. Objektnummer Natura 2000 kod (Sitecod)

BILDANDE AV NATURRESERVATET ÅSENS NATURSKOG I SUNDSVALLS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN. Objektnummer Natura 2000 kod (Sitecod) BESLUT 1998-12-02 231-9557-93 (Delgivningskvitto) Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM BILDANDE AV NATURRESERVATET ÅSENS NATURSKOG I SUNDSVALLS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN. UPPGIFTER OM NATURRESERVATET Reservatets

Läs mer

Naturvärden i Hedners park

Naturvärden i Hedners park Naturvärden i Hedners park Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Resultat... 3 Förslag till hänsyn vid restaurering... 6 Förstasidan visar beståndet med gamla tallar, den norra granbersån

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Inventering och bedömning av naturvärden 2008-12-17 Följande personer har medverkat i projektet: Jan Henriksson inventering, bedömningar

Läs mer

Tomasliden Naturvärdesinventering

Tomasliden Naturvärdesinventering Planerad kraftledning för vindkraftsparken Tomasliden Naturvärdesinventering Ansvarig för naturvärdesinventering @wpd.se wpd Scandinavia AB 11427 Stockholm Ort och datum Stockholm 2016-06-08 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620207 Tjåberget Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte/-mål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014 Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav i Västerbottens län 2014 Text och foto: Gudrun Norstedt, Skogsfruns naturinventeringar Omslagsbild: Dimforsen, Vilhelmina kommun På uppdrag av länsstyrelsen

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Bakgrund I samband med upprättande av detaljplan för verksamheter i markerna

Läs mer

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Skilda världar Detta säger rödlistan om tillståndet i skogen ca 30 000 skogslevande arter i Sverige Inte bedömda ca

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET DUNDERN, TORSBY KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET DUNDERN, TORSBY KOMMUN BESLUT 1(8) 2011-11-25 Dnr 511-136-06 Naturvårdsenheten Johan Bohlin Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET DUNDERN, TORSBY KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Skötsel- och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Lejberget

Skötsel- och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Lejberget Bilaga 5: Skötselplan 1 (20) Skötsel- och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Lejberget Tjärn på Tretjärnsmossen Foto: Fredrik Enoksson BILAGA 5: SKÖTSELPLAN 2(20) Innehåll BESKRIVNING

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan!

Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan! Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan! Då nödropen från skogsnaturen under slutet av 1990-talet fortsatte och myndigheternas

Läs mer

Tiden rinner, skogen försvinner. En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992

Tiden rinner, skogen försvinner. En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992 Tiden rinner, skogen försvinner En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992 Omslagsfoton Hössjöberget avverkat av Holmen 2002 Bjännberget

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder BOSTADSBRIST I SKOGEN - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder Bostadspolitik för skogen I och med den ökade exploateringen av skogen och det intensivare skogsbruk som började utövas under andra

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson

RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson OMSLAGSFOTO Pär Eriksson PRODUKTION OCH LAYOUT Upplandsstiftelsen

Läs mer

Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan!

Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan! Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling. Version September 2004. OBS: Nytillkomna exempel står sist på listan! Då nödropen från skogsnaturen under slutet av 1990-talet fortsatte och myndigheternas

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Alla Sveriges signalarter och rödlistade arter finns registrerade hos ArtDatabanken.

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Alla Sveriges signalarter och rödlistade arter finns registrerade hos ArtDatabanken. Lavar och tickor Lavar består av en svamp och en alg som samarbetar. De växer sakta och kan bli mycket gamla, en del upp mot 1000 år. Förekommer nästan överallt på jorden och de har olika krav på miljön.

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs naturvårdsavsättningar av Patrik Nygren 2004

Granskning av Holmen Skogs naturvårdsavsättningar av Patrik Nygren 2004 Granskning av Holmen Skogs naturvårdsavsättningar av Patrik Nygren 2004 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning av resultaten och författarens kommentar. 2. Bakgrund, underlag, metodik och målsättning.

Läs mer

Hur ska skogens biologiska mångfald i Dalarna räddas? Bengt Oldhammer, Orsa och Pär Johansson, Mora

Hur ska skogens biologiska mångfald i Dalarna räddas? Bengt Oldhammer, Orsa och Pär Johansson, Mora Hur ska skogens biologiska mångfald i Dalarna räddas? Bengt Oldhammer, Orsa och Pär Johansson, Mora Restaurering av skogsekosystem (>5 000 hektar) i boreal skog. En ideskiss med Solleröskogen i Dalarna

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

BILDANDET AV NATURRESERVATET SIFFERBOBERGET -SKALSBERGET I GAGNEF OCH BORLÄNGE KOMMUNER

BILDANDET AV NATURRESERVATET SIFFERBOBERGET -SKALSBERGET I GAGNEF OCH BORLÄNGE KOMMUNER INNEHÅLL: BESLUT "NATURRESERVAT SIFFERBOBERGET-SKALSBERGET": 2004-11-09 SKÖTSELPLAN "NATURRESERVAT SIFFERBOBERGET-SKALSBERGET" BESKRIVNING "NATURRESERVAT SIFFERBOBERGET-SKALSBERGET" REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET KROKOLAKNÖLEN, TORSBY KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET KROKOLAKNÖLEN, TORSBY KOMMUN BESLUT 1(8) Naturvårdsenheten Johan Bohlin Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET KROKOLAKNÖLEN, TORSBY KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del av de

Läs mer

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20.

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20. mångfaldspark i gällivare PELTOVAARA hitta hit med gps 67.085 20.347 En levande 558-åring bark som livsmedel och förpackningsmaterial Abborrträsk pärlan i parken Välkommen till SCAs första mångfaldspark

Läs mer

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion.

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. En inventering av området gjordes under sommaren 2013. Nedan följer en översiktlig beskrivning och indelning

Läs mer

mångfaldspark i vindelns kommun TJÄDERBERGET hitta hit med gps: Här ska alla TRIVAS DE BRÄNDA skogarna Värdefull LÖVTRAKT

mångfaldspark i vindelns kommun TJÄDERBERGET hitta hit med gps: Här ska alla TRIVAS DE BRÄNDA skogarna Värdefull LÖVTRAKT mångfaldspark i vindelns kommun TJÄDERBERGET hitta hit med gps: 64.442 19.054 Här ska alla TRIVAS DE BRÄNDA skogarna Värdefull LÖVTRAKT Välkommen till Tjäderbergets mångfaldspark! Genom att satsa på mångfaldsparker

Läs mer

Arter och död ved utan värde?

Arter och död ved utan värde? Arter och död ved utan värde? En beskrivning av fallen Östra Värmderåsen (inkl. artlista) och Värmderåsen i Orsa, Dalarna Bengt Oldhammer, Orsa Förenta Nationerna, FN, utlyste 2010 till biologiska mångfaldens

Läs mer

NATURRESERVAT I KARLSTADS KOMMUN TORRAKBERGET

NATURRESERVAT I KARLSTADS KOMMUN TORRAKBERGET NATURRESERVAT I KARLSTADS KOMMUN TORRAKBERGET NATURRESERVAT Naturreservatet Torrakberget är det största kända sammanhängande naturskogsområdet i Karlstads kommun. Bergets namn visar att det har funnits

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 21 april 2010 Dnr MN 2010-351 1 (5) Rev 19 maj 2010 (endast paragrafangivelse) Förslag till beslut Biotopskyddsområde på Korpberget i Vårby

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21 VALLENTUNA KOMMUN Naturvärdesinventering Kristineberg UPPDRAGSNUMMER 1181038000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & GRY STRANDELL, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING FRIDA SNELL, KVALITETSGRANSKNING Innehållsförteckning

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Brun gräsfjäril (Coenonympa hero), Värmlands landskapsfjäril. Naturområden områdesbeskrivningar

Brun gräsfjäril (Coenonympa hero), Värmlands landskapsfjäril. Naturområden områdesbeskrivningar Brun gräsfjäril (Coenonympa hero), Värmlands landskapsfjäril Naturområden områdesbeskrivningar Naturområden - områdesbeskrivningar 1. Gullrosas berg...6 2. Järnskogsfjället...8 3. Norra Lian...11 4. Skutan...13

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Från Gråbergets topp, fönsterlav (vitmossa i folkmun) i förgrunden och höströda ripbär -en typisk fjällart. Naturvärdesinventering av Skorvdalen 110924-110925 Inventerare: Lars-Olof Grund Inventeringen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer