3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker."

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Av Jan Olof Ruden

2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29, 2001 nr.3-4 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Utkommer med 4 nummer per år. Issn Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org. Nr Postgiro Redaktör & ansvarig utgivare: Keld Dalsgaard larsen Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg Danmark. Telefon Telefax (fratrc:eder som redakt0r med udgangen af 2001, artikler henvises ordf0rende, indtil ny redakt0r er udpeget). Medlemsärenden handläggs av kassören Paul Solvin, Pilos väg 1, S Bromma, Sverige Ordf"rende: Göran Wohlfahrt, Mälarblick 34, Bromma, Sverige. Tel. & fax Föreningen Nordiska Pappershistoriker är en ideel förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i hela Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar till forskning och dokumentation av lumpen och dess beredning, tilverkningsprocessen, redskapen som valskistor, kypar, formar och guskredskap, bruksmiljöns historia och människorna i pappersbruken, papperets användning och distribution i äldre tider. Vattenmärken och datering med hjälp av pappersegenskaper liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper, är exempel på föreningens interesseområden. Medlemskap tecknas genom att betala in medlemsavgiften til NPHs svenska postgirokonto , i lokal valuta, Enskild medlem 150 kronor Institutioner 300 kronor (fra 2002: 400 kronor) Aktiebolag 750 kronor (fra 2002: 900 kronor) Finska och svenska medlemmar betalar i 8EK, danska i DDK och norska i NOK. Dead line til1/2002 er

3 Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8: Av Jan Olof Ruden (Sverige) med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge), Keld Dalsgaard Larsen (Danmark). Samma urvalsprinciper som ligger till grund för nordisk pappershistorisk bibliografi t.o.m i NPH Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement. Dessa är Supplement I: (bilaga till NPH-Nytt 1979), Supplement 2: (NPH-Nytt 2/1981), Supplement 3: (NPH-Nytt 2/1983), Supplement 4: (NPH-Nytt 2/1985), Supplement 5: (NPH-Nytt 4/1987), Supplement 6: (NPH-Nytt 2/89), Supplement 7: (NPHr 4/91). Samma klassifikationssystem har använts i föreliggande supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande har använts följande modell: Volym/årgång år häfte sidor 23 (1991)5,4-5 SYSTEMA TISK A VDELNING. ÖVERSIKT Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. 3 Nordisk pappershistoria. 4.0 Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4.2 Finland. Särkilda företag Norges pappershistoria. 4.3 Norge. Särskilda företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särskilda företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 Vattenmärken. 6.1 Särskilda vattenmärken. Motivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutingar. 6.4 Föreningen Nordiska pappershistoriker Tillverkningsprocessens historia (Teknologi). 7 Allmänt. 7.0 Råmaterial Arbetskraften Forskning och utveckling Tillverkningsgången. 7.2 Industrihistoria Den färdiga produkten och dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. 8 Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Boktryckeri. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 Papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT KlNTURI, MaIja-Liisa, Ampiaisille kiitos! [= Ett tack till getingen!) (Aikakauslehti magazine : Yhteys päätäjiin (1996):1, 34-35) LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa] (NPHT 21 (1993)2, 13) Från Grycksbo Pappersvisa från Småland [upptecknad av Maja Zedig]. (NPHr 20 (1992):4, 20). Mel Tidigare publ i Silverbladet 1974, s. 40 RUDIN, Bo, Kan man äta rispapper? (NPHr 20 (1992):3, 18-19) III RUDIN, Bo, Thinnest Paper in the World (IAPMA Bulletin October 1996:25-26) l. BIBLIOGRAFI RUDEN, Jan Olof m fl, Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: (NPHT 19 (1994)4, 11-23) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tidskrift, NPHr årg 20 (1991). H Red Urika HåMn; årg 21 (1993) H Red. Ulrika Håden ; årg 22 (1994). H Red Ulrika Håden ; årg 23

4 (1995). H. I Red Gunnel Hedberg & Sanny Holm. H. 2-4 Red Sanny Holm ; årg 24 (1996). H Red Sanny Holm; årg 25 (1997). H Red Sanny Holm. H.3-4 Red Keld Dalsgaard Larsen ; årg 26 (1998). H Red Keld Dalsgaard Larsen. 3. ALLMÄN PAPPERSHISTORIA Amerikas första pappersbruk "Rittenhouse Mill". (NPHT 25 (1997):2, 7) Även pub!. i Arken AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter: uppsving för en hel region. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):5/6, ) Bai Bangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motiga år. Fel avbryta hjälpen trots miljardförluster. Specialen: Bai Bang. (Affärsvärlden (1990):4, 16-19, 22-25) Pappersbruket i Bai Bang, ett av Sveriges största biståndsprojekt BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; l) [Frederikshavn), c s., iii BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. (Skog & Forskning (1996):1, 45-53) BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. (NPHT 20 (1992):2, 9-14). III Handpapperstillverkning i Nepal BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. Oslo: Treforedlingsindustriens yrkesoppla::ring ; 1-2, GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig upl>finning. (Kamratposten (1991): 16, 30-31) GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. (Vi (1991):47/48, 26-31) Om pappersåtgång i framtiden HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation Köbenhavn, 1934 HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevenn!ige materialet. - Föredrag 8/ [Oslo: Kulturredaksjonen NRK P2, 1998], sp JANSSON, Bo & SALONEN, Heikki J W, Finpapperssituationen på kort och lång sikt. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):3, 40-41) KALFJÄLL, Birgitta, Bai Bang. Strul, bråk och glädjeämnen. (Vi (1990):45,48-51, 53) LE QUANG KIEM, Blekt papper - skinande vitt! Bai Bang står på egna ben. (Kommentar (1994): 1,26-32) LINDBERG, Nils J, Pappershistoria med tonvikt på medeltiden. (NPHT 24 (1996):3, 10-15) IIl, Vm, Diagram Om pappersdokument i Tallinns stadsarkiv utställda i Abo LUOMA, Jon R, The magic ofpaper. (National geographic (1997):3, ) McCARTHY, Nan, Vita lögner [vitt papper] (CAP & design (1997):2, 29-32) RlSCHEL, Anna-Grethe: Archaeological Paper (IAPMA Bulletin October 1996: s.7-9) SUNDVE, Anne Siri & BRUNSLETIO, Mette, Papir og papirlagning : prosjektoppgåve natur, samfunn, miljö : prosjektrapport NMS Sogndal, s. WAS BERG, Gunnar Christie, Unionsbrevet i Kalmar (NPHT 26 (1998):1,10) Ett dokument där själva materialet (papper), sigillen och innehållet skapar en oupplöslig enhet VlLSBÖLL, Anne, Bostiansk papirmekka. Resebrev (NPHT 21 (1993):4, 3-7). III Om Ellen Koretsky och Carriage House handmade paperworks 4.0 NORDISK PAPPERSHISTORIA RADEN, Ulrika; Handpappersbruk i Norden. Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminariet i mars (NPHT 21 (1993):2, 2-4). III

5 Nordens första pappershistoria (NPHr 20 (1992):3, 21). Några smultronställen att besöka [: pappershistoriska museer i Norden]. (NPHr 26 (1996): l, 6-7) SJUNNESSON, Helene, Nya handpappersbruk i Norden efter 1830 (Polhem (1995), ) III SJUNNESSON, Helene, Papper i långa banor: de första maskinpappersbruken i Norden. Stockholm: Tekniska museet, s. IIL Summary in English. - (Tekniska museets rapportserie ; 6) WASBERG, Gunnar Christie, Frajernbruk til treforedling : skisse avet nordisk forskningsprogram, ut fra saerlig norske eksempier. (NPHr 26 (1998):3, Il-IS). III. Bearbeidet efter foredrag på NPH-mötet i Falun 22. mai DANSK PAPPERSHISTORIA. DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri (NPHr 25 (1997):4) DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : En oversigt (Nyere Tid : Historisk-etnologisk nyhedsbrev (1994):maj, 11-14). DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik Silkeborg 1994 DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. (NPHr 25 (1997): 3, 9-10) Referat av Dan Ch. Christensen: Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814) Khvn 1996 DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark du ring the past century (lapma Bulletin October 1996: s.20-22) DALSGAARD LARSEN, Keld. Dansk papirfremstilling En oversigt (i Paper Road. Communication today 1996: s.10-14) ArtikJen er udgivet i engelsk oversicttelse i samme publikation. Dansk Papir i 100 år. - Köbenhavn JubiliCumsbog udgivet i anledning af De forenede Papirfabrikers 100 års jubilicum DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland) (Papiergeschichten : Papierhistorische Beiträge Wolfgang Schlieder zum 70. Geburtstag 1996, ) NYROP, C, Til den danske papirfabrikations historie (Skandinavisk Bogtrykkertidende 1873) Godthaab, Silkeborg, Nymölle, Engelsholm, Erichshaab, Flensburg PEDERSEN, Hans Peder, Kilder til nogle Jydsk Fynske Papirfabrikkers historie ca : et katalog. Köpenhamn: Konservatorskolen, s.,ili. Vm. Tab. Recension av Jan Olof Ruden i NPHr 24(1996):4, DANMARK. SÄRSKILDA FÖRETAG Bruunshaab JAKOBSEN, Peter m.fl., NS J Smiths papfabrik Bruunshåb : En registrering og historisk undersögelse af fabrikkens bygninger og maskiner. Arhus: Arkitektskolen, 1978 VELLEV, Jens, Bruunshaab gamle Papfabrik oktober U.o., 1994 Dalum papirfabrik HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedvaegt på finpapirproduktion. (NPHT 26 (1998):3, 2-19). III. Oplaeg på en konference om dansk papirindustris historie på Silkeborg museum i juni 1994 TRAP OLSEN, Ernst, Dalum Papirfabriks arkiv U.o., 1995 De forenede Papirfabriker SCHOU, Poul, DfP i 75 år. (Papir Posten 1964:1)

6 Godthaab J0RGENSEN, Peter, Papinnöllen Godthaab (Lokalhistorisk forening : Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Ellidslwj, Svenstrup og Godthaab 22(1997) I, 1-4) Grenaa CHRlSTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik (Grenaa og omegn : för og nu 1984, s 83-94) Hven NILSSON, Ivar, Ett gammalt pappersbruk på ön Ven. (NPHT21 (1993):1, 17-19). III. Vm Tidigare publ i Söd. Nyheter 23/ Ny Mölle HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland (Böger og Byer. Ringköbing, 1949, s ) Silkeborg DRECHSEL, V, Silkeborg Vo., 1880 Justiarius Adolf Ludvig Drewsens dagbog under hans ophold paa Silkeborg fra 16. juni til 25. juli 1850 I Udg af Otto Bisgaard Silkeborg, 1944 DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg. (NPHT 25 (1997):3, 14-15). III Digt af H C Andersen med titeln Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede. (NPHT 25 (1997) I, 2-5) HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement Silkeborg: Silkeborg bibliotek, 1988 MELCHIORSEN, Mogens, Silkeborg Papirfabrik -- en tidlig storindustri i ödemarken (Fabrik og Bolig 1985:1) Om Silkeborg Set. Clara Mölle AXELSEN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse. (Historisk årbog fra Roskiide amt 1980, s 3-23) Strandmöllen MÖLLER, Jan, Strandmöllen Vo., 1992 Jubilreumsbog for Strandmöllen Industrigas NS TAUBER-JENSEN, H, Om papir og et besög på Strandmöllen (Hver 14. Dag 1896, s 64ff) Vordingborg PEDERSEN, Hans Peder, Noter vedrörende Papierfabrikker på Hulemose Vaerker og Nyraad Grund ved Vordingborg i förste halvdel av tall e!. (NPHT 26 (1998)2, 8-21) 0rholm-Nymolle SKJOT-PEDERSEN, Lise, 0rholm-Nymolle i dansk papirfabrikation (Langs Molleåen : Lyngby-Bogen 1998, ) 4.2 FINLANDS PAPPERSHISTORIA Handpappersbruk i Finland (NPHT 21 (1993):4, II) Notis LINDBERG, Nils J, Suomen paperihistorian tutkimuksen viime havainnoista [photocopy] [= Senaste rön från forskning i Finlands pappershistoria] Suomen paperi-insinöörien syyskokous Helsinki. 28 s. NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) 4.21 FINLAND. SÄRSKILDA FÖRETAG Ingerois träsliper ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum] (NPHT 26 (1998):1, 14-16) Tervakoski SUNDMAN, Gabriel, Från lump sortering till tunntryckspapper. Tervakoski specialpappersbruk. (NPHT 21 (1993): I, 2-8). III Tervakosken paperitehdas 175 vuotta [= Tervakoski pappersbruk 175 år] (Enso Gutzeit Henkilökunnanlehti 63(1993):2, 2-5) Verla Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. Vianta

7 VALTA, Reijo, Viannan paperitehdas [= Vianta pappersbruk ) (Tekniikaa Waiheita 15(1997):3, 27-28) Yhtyneet Yhtyneiden historia pähkinänkuoressa [= Yhtyneets historia i ett nötskal) (Yhtyneet paperitehtaat Oy:n henki1östölehti työn äärestä (1995):3, 56-57) 4.3 NORGES PAPPERSHISTORIA FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie Oslo: Nordke papirfabrikanters felleskontor, s., iii Utgitt i anledning av 75-års jubileet for De norske papirfabrikanters felleskontor FREY, John, Papir : historikk.u.o.o.å. Innehåll: Papirindustrien i Christiania : ett 250 års minne ; Om surrogater for klude til papirfabrikation ; Fabrikation af maskinpapir HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri; 2: Papir : historikk s MÖLLER, Envold, Kongeriget Norges Herligheder, angaaende Bergvaerker, manufacturer, fabriker, glas-pusterier, papir- olie- saebe- og krud-möller, suker-vaerker, salpeter-vaerker, saltvaerker, saug-brug, skoug-brug, fiskerier, jagt, eiver... Trondheim, s., noter Utg. ved Ove Bakken av utgåvan Trondhjem 1758 WAS BERG, Gunnar Christie, Strukturforandringer [i norsk papperstillverkning i framtiden) (NPHT 25 (1997):3, 6-7) WASBERG, Gunnar Christie, Papirindustrien i Norge. Starten i 1695 og den eldre utvikling (NPHT 25 (1995):2,11-14 ; 4, 2-7) NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Moss SIMERS, Birgitte, Papir med särpreg [fra Papirmölla i Moss). (NPHT 25 (1995):2, 6-9). 111 Om handpapperstillverkning och utvecklingshämmade Randsfjord? ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo]. (NPHT 20 (1992):1, 4) Ett recept och ett arbetstidsreglemente 4.4 SVERIGES PAPPERSHISTORIA v ALEUR, Christian, Papper och massa i Medelpad och Jämtland. Stockholm: Skogsindustrierna, s. Recension i NPHT 26 (1998):1, II av Bölje Stenberg. - Denna är tidigare publ i Svensk Papperstidning 1997:1 O SVERIGE. SÄRSKILDA FÖRETAG GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker. (Miljö och framtid (1997):7/8, 5-7, (1998):1,1998:3, 13.) HÅDEN, Ulrika, Utflyktsmål under sommaren [: Ösjöfors, Fröåsa, Grycksbo, GanuneIvala, Lessebo) (NPHT 20 (1992):2, 18-19). 111 Fiskeby Fiskeby och facket 100 år. (NPHT 20 (1992):2, 2-5) Saxat ur Arken 1/91 Forsså pappersbruk GARNERT, Jan, De la grunden till Sveriges välstånd: Ett gulnat fotografi. (Land (1990):41, 20) Forsså pappersbruk vid slutet av 1800-talet Grycksbo Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo". (NPHT 26 (1998):1, I) 111 LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa) (NPHT 21 (1993):2, 13) Från Grycksbo Om Grycksbo (NPHT 26 (1998): l, 2-3) 111. Patroner och produkter [vid Grycksbo pappersbruk) (NPHT 26 (1998):1,8)

8 Gustafsfors, Småland KÄLL, John, Gustafsfors - småindustriort vid Helgeårn i Pjätteryd. (Kronobergsboken 1991, ) Bl.a. kvarn, handpappersbruk, garveri och färgeri Holmens bruk RUDEN, Jan Olof, Pappersbruk [: Holmen) förvandlat till konserthus. (NPHT 24 (1994):4, 10) HornedströrnlNyede SVENSK, Rune, HornedströrnlNyede pappersbruk - Sveriges nordligaste handpappersbruk, (NPHT20 (1 992):4, 6-7). III. Vm Tidigare pub I i NPHT 4/1990, 3-5 Hyltebruk FEUK, Marie, Återvinningsindustri : gamla tidningar måste vara färska. (Ny teknik 1990:8, 30-31) K1emetsmåla LÖFGREN-ÖRTENDAL, Barbro, Klemetsmåla pappersbruk. (NPHT 24 (1996):2, 14-15). III. Lessebo SÖDERBERG, Monica, Handgjort papper med vattenmärke : från Lessebo Handpappersbruk. (Hemslöjden 1996:4, 6-8) Lund [=Sörforsa) LUNDELL, Jan, Lunds [=Sörforsa) pappersbruk. (NPHT 20 (1992):1, s ) Mariefred RUDEN, Jan Olof, Grafikens hus i Mariefred. (NPHT 24 (1996):2, I) Om planerad handpapperstillverkning Matfors SVAAN, Torbjörn, Matfors pappersbruk. Sundsvall, Museet Recension av Kjell-Åke Hermansson, i NPHT 1/95, II. - Tidigare publ i Mitt SCA Graphic. Mölndal MANNERVIK, Margareta, Handpappersbruket Lilla Götafors i Mölndals kvarnby : projektbeskrivning. (NPHT 24 (1996):2,8-13). III. RUDIN, Bo, Handpappersbruk - museum i Mölndals kvarnby. (NPHT 23 (1995):1, 12) Om planerad upprustning Njurunda HÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda) och sockenstämmans ordförande. (NPHT 20 (1992):2, 161-7). III F ingerad intervju Näsum SVENSSON, Torsten, Vad släktforskning kan leda till [: Näsums bruk) (NPHT 22 (1994):4, 2-3) Tidigare publ i Nymöllabladet Silverdalen AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Silverdalen : ett konverteringsbruk i omvandling (Svensk papperstidninginordisk cellulosa 95 (1992):8, 34-36) Strömsholm LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Svenska Cellulosa AB HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, Köping, Recension av Gunnar Christie Wasberg i NPHT 24 (1994):3, 7 ; av IngvarJullander i Svensk PapperstidningINordisk Cellulosa 97(1994)2, 12 Tumba bruk ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper. (Svensk papperstidning / Nordisk cellulosa (1998): 10, ) Östanå HÅDEN, Ulrika, Östanå handpappersbruk. (NPHT 20 (1992): I, 2-3)

9 5. BIOGRAFI Anzelius, Georg Georg Anzelius har lämnat oss : 9/ / (NPHT 25 (1997):1, 1) III. KLOCKLJUNG, Mats, Pappersmakaren Georg Anzelius. (Hemslöjden (1991):1, 12-13) Intervju om handpapperstillverkning LIDBERG, Lena, Georg 92, guide. (NPHT 24 (1994):3, 5-6) III Tidigare publ i Skogsindustrierna 1/94. Boris, Henrik DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, (NPHT 25 (1995):2, 4-5). 111 Om "böttemester" vid Silkeborg Brahe, Tycho MAGNUSSON-BLOMQUIST, Lotta, Tycho Brahe - papperets bäste vän... tacka stjärnorna för det (Skogsindustrierna (1994):3, 18) T AJANI, Angelo, Tycho Brahe - pappersbrukare, boktryckare och bokbindare. (NPHT 26 (1996): I, 8-16) III Conradson, Birgitta Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta LiljedahIs fond. (NPHT 24 (1 994):1, 8) Drewsen, Michael DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen. Silkeborg, 1994 Drewsen, Valdemar DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske laesere: Valdemar Drewsen (NPHT 25 (1997):3, 12) Efterlysning av personuppgifter Ekman, Carl David ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke (NPHT 20 (1992):4, 8) III Tidigare publ i NPH-Nytt 2/ 1972, STEENBERG, Börje, Carl David Ekman - en portalfigur (NPHT 25 (1995):4, 9-16 ; 26 (1996):1, 3-5) ; 2, 2-7. Flock, Agneta KLOCKLJUNG, Mats, Med nagelsax till glädjens källa. (Vi (1994):21, 16-19) NESSLE, Lena, Agneta Flock - papperskonstnärinna. (Hemslöjden (1993):6, 4-6) Silhuettklippning Madsen, Holger DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen, (NPHT 26 (1998):3,16) Papirmager i Silkeborg stiftede Danmarks Papirmagerlaug Mannervilk, Margareta KVANT, Christel, Margareta Mannervilk ger papperet huvudrollen. (Femina (1996):11, ) Intervju RUDIN, Bo, [Margareta Mannervik stipendiat i] Gösta Liljedahls fond (NPHT 26 (1998):2, 4) Muncktell, Johan Johan Muncktell grundar Grycksbo (NPHT 26 (1 998): I, 7) Pedersen, Hans Peder RUDEN, Jan Olof, H P Pedersen mottagare av 1992 års stipendium från Gösta Liljedahls fond. (NPHT 20 (1992): l, 6.) Rischel, Anna-Grethe Tidligere kasserer i NPH tildeles Birte Rottenstens mindelegat (NPHT 19 (1994):4, 3) Ruden, Jan Olof (NORDENSON, Per], Jan Olof Ruden fyllde 60 år den 28 augusti (NPHT 25 (1997):2, 6). III. Sjögren, Gustaf Gabriel LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Skinner, Helen LINDVALL, Vera, Hon räddar konst för miljoner. (Konstvärlden (1996):1, ) Intervju Sundblad, Lars G

10 Lars G Sundblad - ny ordförande i NPH. {NPHT 26 (1998):2, 3-4) TegselI, Hjördis LTJNDELL, Kerstin, Papper tillägnat det sköna. {Nordisk cellulosa (1990):4, 10-11, 14-15) Tsai Lun NILSON, Ulf, Du har kanske aldrig hört hans namn - men var hade vi varit utan honom? Vetenskapens giganter. (Dagens radio (1994):34 bilaga Populär vetenskap, 10-12) WaabenEbba PEDERSEN, Hans Peder, Ebba Louise Waaben, {NPHT 20 (1992):1, 5) Westberg, Claes Erik RÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda] och sockenstämmans ordförande. {NPHT 20 (1992):2, 161-7). III Fingerad intervju Widell, Reinhold ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" (NPHT 26 (1998) l, 9) Om Reinhold Widell, elektriker vid Grycksbo Vi Is böll, Anne Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond (NPHT 2 1 (1993): I, 9). III 6. PAPPERSHISTORISK FORSKNING LINDBERG, Nils J, Aktuell forskning i Norden: Finland. {NPHT 2 1 (1993):2, 9-11) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistorikers betydelse för pappersforskningen i Norden: resultat och önskemål. {NPHT 21 (1993):2, 5-7) RUDEN, Jan Olof, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning. {NPHT 24 (1994):1, 9) WAS BERG, Gunnar Christie, Filosofi og vannmerkeforskning. {NPHT 24 (1996):4, 6.) Med anledning av Eva Ziesches kronologiska ordnande av Hegels efterlämnade manuskript. WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhistorien - en seriös forskningsgren. {NPHT 25 (1997):3, 4) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄRKEN VARPIO, Mirja, Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : a palaeographical and codicological study of a Church Slavonic tetraevangel. Göteborg, 1995 Vm: Vildsvin. - Recension av Jan Olof Ruden i NPHT 24 (1996):2, I 6.3 PAPPERSHISTORISKA SAMLINGAR DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv {NPHT 25 (1997):3, II.) Om Dalum Papirfabriks arkiv : en registratur I udarbejdet af Ernst Trap Olsen. Khvn 1995 FORSELLES, Birgitta af, Paper museum gets a facelift (KCL Link (1998):2, 8) FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. (NPHT 20 (1 990):4,9-11). III. Vm Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:2,3-5 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. {NPHT 24 (1996):4, 2-3) Ill. RUDIN, Bo, Frövifors pappersbruksmuseum invigt. {NPHT 25 (1995):3, 4-7) III T AJ ANI, Angelo, Amalfi pappersmuseum invigt. {NPHT 21 (1993)3, ). III. Vm 6.4 PAPPERSHISTORISKA SAMMANSL UTNINGAR BRUNNER, Marie, [Om IPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. {NPHT 25 (1995):2, 10) HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. {NPHT 25 (1995):1, 5-6)

11 PEDERSEN, Hans Peder, Rapport fra [handpappersdagar i] Silkeborg [1992]. (NPHT 20 (1992):3,7-9) III RUDEN, Jan Olof, Paper publications society läggs ned. (NPHT 24 (1994):4, 8-9) WAS BERG, Gunnar Christie, Intemasjonale Papirhistorisk kongress [Referat.] (NPHT 24 (1994):4, II) 6.41 FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERS HISTORIKER DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 6-10). III. FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]. (NPHT 25 (1997)2, 3-4). III. Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år (NPHT 20 (1992):2, 15) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse (NPHT 25 (1997):2, 2) Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. (NPHT 26 (1998)2, 1-2) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998)3, 4.) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 1-3) HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj (NPHT 26 (1998):3, 5-6). III. HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen (NPHT 25 (1997):2, I). III. HÄDEN, Ulrika, NPHs och IAPMA:s II :e konferens i Schäffergården, Lyngby, Danmark den 4-9 augusti (NPHT 24(1996):3, 1-8) III HÅDEN, Ulrika, Rapport från NPHs 16:e pappershistoriska konferens [Sundsvall 1995]. (NPHT 25 (1995):2, 1-3). III NORDMAN, Lars, Nordiska Pappershistoriker möttes i Finland (NPHT 20 (1992):3, 10-17). III NPH:s arkiv nu i Svenska riksarkivet. (NPHT 21 (1993):2, 14) Rapport från NPH styrelse [20 november 1997] (NPHT 25 (1997):3, 2-3). III Rapport från NPH styrelse [12 januari 1998] (NPHT 26 (1998):1, 12-13). III. Rapport från NPH styrelse [16 oktober 1998] (NPHT 26 (1998):4, I) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistoriker. Historik. (NPHT 20 (1992):4, 2-5). III SKARP, Lars-Åke, Glimt fra [NPH] årsmödet, juni 1991 (NPHT 19 (1994)4, 4-8). III Stadgar för Föreningen Nordiska pappershistoriker. (NPHT 20 (1994):4, 16-19) Y[TTERBORG], E[dgar], NPH-årsmöte 1993 i Norge. [Referat]. (NPHT 21 (1993):3,2-9). III 7.0 TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA. ALLMÄNT KAPPEL, Valdemar, Papir - et naturprodukt Holte, c s., iii KASSBERG, Mats, ERLANDSSON, Magdalena & GAVELIN, Gunnar, Massa och papper: en grundbok.markaryd: Skogsindustrins utbildning, s., pi, iii LARSEN, Truls, Å lage papir. Rommetveit, s. MEINICKE, Ejnar F, Papirbranchens herebog om papir : dets fremstilling og anvendelse. - [2. udg] s., iii.

12 7.2 TILLVERKNINGSGÅNGEN FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp!. Stockholm : Avd för pappersteknik, Tekniska högskolan, s., iii., diagr., tab. HOUEN, Per Johan, Papirteknologi : kompendium. [Trondheim), [1 993) Miljökriterier för papper. 3. upp!. Stockholm: Naturskyddsföreningen, s. (Miljökriterier ; 13) Pappersteknik. Stockholm : Tekniska högskolan. Institutionen för pappersteknik, s., iii., diagr., tab. ; s. PERSSON, Karl-Erik, Papperstillverkning. Ny omarb. upp!. Markaryd : Skogsindustrins utbildning i Markaryd, s., iii., diagr. (Yrkesbok / Skogsindustrins utveckling i Markaryd; PT) 7.21 INDUSTRIHISTORlA MoDo GEZELIUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män. (Månadsjournalen (1991 ):6, 46-51, 53) Intervju med Matts Carlgren STORA HALL VARSSON, Mats & SÖRMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldrniihle är ett jätteklipp. Profilen. (Veckans affarer (1991):47, 71-73) United Paper Milis HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder. (Veckans affarer (1991): 16,21) RÅDEN, Ulrika, Träsliperier, halmmassebruk och maskinpappersbruk i Norden, perioden Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminarium [febr 1994). (NPHT 24 (1994):2, 10-15).111 NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) Ingerois träsliperi ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum) (NPHT 26 (1998):1,14-16) REGESTAD, Sixten Olof, Svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningen : från exklusiv elitklubb till kamratförening för alla: SPCI 90 år. (Svensk papperstidning Nordisk cellulosa 1998: 11,32-33,37) RUDIN, Bo, Pappersmaskinens pionjärer. (NPHT 20 (1992):1, 7-13) III. Enso-Gutzeit OY SVENSSON, Gunnar, Pappersindustrin. Norsk etablering i Kotka 1872 blev träkoncern av storformat. (Grafiskt forum (1991 ):6/7, 42-43) Verla Verlan pahvitehdas kyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon [= Verlas kartongbruk godkändes till Unescos förteckning över världsarv) (Kaukas henkilöstölehti (1996):12, 11) Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? (NPHT 20 (1992):3, 21) Efterlysning BARNHOLDT, Christian, Revolution på papperet. (Fakta (1990): 12,91) Standardisering. Pappersformat BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. (Nordisk cellulosa 1990:6, ) GAVELIN, Gunnar, Finpapper upp!. Markaryd : Sveriges skogsindustriförbund, s., iii.

13 (Yrkesbok / Sveriges skogindustriförbund ; Y- 304) KROGERUS, Björn, Åldringsbeständighet hos papper. (NPHT 25 (1997):2, 5-6) Tab SECHER, V A, Vort Papir. u.o., 1887 TROPP, Björn, Unica: en historia om ett material och dess konsekvenser. Stockholm : Carlsson, s., iii., diagr., kartor, tab. VASSHUS, Inger Johanne, Marmorering på papir. Rommetveit, s. 7.4 BEARBETNING A V PRODUKTEN BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, bl., iii ERLANDSEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddeikunst og seddeltrykking, svindlere of samlere [Oslo], c s., iii LIDMAN, Tomas, Vad ett gammalt bokmagasin kan dölja. (NPHT 25 (1997):2, 9-11) III. Om marmorerat papper som pärmar och försättsblad LINDBERG, Sten G, Turkiskt och marmorerat papper i Sverige. Förekomster, framställning och samlingar. (Biblis 1990, ) Nirunaru : kiehtovien mallien ja ideoiden paperilanka = Snoddar & snören : allt möjligt med papperssnöre. Helsinki : Edita, s., iii. NYSTRÖM, Jan-Olov, Marmoreringsboken. 3. uppl. Stockholm: Ordfront, s., iii. P ALM, Madeleine, Pappersparaplyer. (Hemslöjden 1996:4, 18-19) Paraplytillverkning i Thailand RYDENFELT, Sven, Sagan om Tetra pak : till hundraårsminnet av Ruben Rausings födelse Stockholm : Fischer, s., iii. SEGER, Göran, Kuvertindustrin i Oskarshamn : en redogöresie för kuvert- och påsindustrierna utveckling i Oskarshamn åren 1880 till [Oskarshamn: G Seger), s., iii. SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hemslöjden (1991): I, 8-9.) Intervju med Enrico Giannini 8. PAPPER SOM HANDELSVARA ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? (Råd & Rön (1991)3,5-7) BRANDT, Johann R., Papirhåndboken Oslo: Norske papirhandleres landsforbund, x, 371 s., ill BRYNTSE, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. Stockholm :. Miljövårdsberedningen, s. '.. ' (Miljövårdsberedningens rapport ; 1992:2) JENSEN, J S, Vareleksikon for papirhandel og papirindustri samt hermed besrelgtede erhverv Köbenhavn, 1911 LINDBERG, Nils J, Paper comes to the North: trade routs of paper in the Baltic sea region : a study based on watermark research. - Helsinki, IPH, , 203 s., III (IPH Monograph ; 2) WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhandel i Norge för (NPHT 21 (1993):2, 8) WIWET, Freiderich Wilhelm, Forsög til en Afhandling om det stemplede Papiir, hvorledes dets Indkomster kunde foröges, Kongen ti1 Fordeel og Undersaatterne til Gavn Köpenhamn, PAPPER OCH AVNÄMARNA. ALLMÄNT ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-ornamenterade sänggavlar på Skokloster. Göteborg: Göteborgs universitets Institution för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård ; 1992: 13)

14 ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] ICA-kuriren (1993): 14, 10-11) BECKMAN, Klas, Å velge riktig papir Oslo: Carl Emil, c 199 I s., iii B1eikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Utg av Norges naturvemforbund. Oslo, Il s., iii (Miljöfakta : papir ; 1:88) BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. Oslo : Kolibri forl., s., iii. Originaltit. : F un with paper DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före 1800-talets mitt. (Kronobergs boken 1994, 68-77) DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. Köbenhavn : Genvindingsbrancherådet, s. (Arbejdsrapport fra Miljöstyreisen ; nr. 31, 1995) EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. (Greenpeace (1993):1, 12-15) FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. Stockholm: IVL, s., iii., diagr., tab. Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljöverndepartementet 5. mai Oslo: Statens forurensningstilsyn, 1994? - 8 s GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. (DI K-forum (1990):4, 6-7.) Åldringsstabilt, miljövänligt papper GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. (Byggnadskultur (1 997):4, 14-17) HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. (Hus & hem (1 997): 1/2, 29-35) HOLT, Gunnar, Papir i hverdag og kunst: om papirets historie og utvikling pluss Aktivitetsoppgaver for store og små. Trondheim: Vitenskpsmuseet, publikumsvirksomheten, s., iii JAHNS EN, Linda & ULRICHSEN, Cathrine, Papirbaereposer i daglivarehandelen : et relevant alternativ. [Oslo], , 52 bl. Diplomoppgave - Norges Markedshöyskole KAPPEL, Valdemar, En bog om genbrug af papir, glas og metal Holte, c s., iii LARVALA, Raija, A short introduction to the history of board and packaging (Finnboard News (\992):2, 14-19) LINDBERG,Nils J, Paper comes to the North : sources and trade routes of paper in the Baltic Sea region : a study based on watermark research. Helsinki: IPH, I, 203 s., iii (IPH Monograph series ; 2) Lära med papper : idematerial med laborationer för grundskolan. Umeå : Skogen i skolan, s. Materialflöden i samhället : redovisning till regeringen del 2 : kontorspapper. Stockholm : Naturvårdsverket, s. (Rapport / Naturvårdsverket ; 4678) NILSSON, Karin, Papper. Lund, s., iii. (Lokal skolutveckling i Lund ; 410) OLSEN, Odd PareIi, Papir : assosiasjonsskapning, bildeforming. Notodden: Telemark laerarhögskole, Formingslaerarskolen, bl., iii OLSSON, Ingemar "Pinge", Pappertyper för olika ändamål. Bearb av Peter Sjöstedt, red av Nils Hult, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, 1983 OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. - 4 rev upp I. Bearb Peter Sjöstedt, red Nils Hult, Kim Löndal, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s., iii

15 OTERDAHL, Lina, Historia på tapeten [från gobelänger till papperstapeter]. (Vår bostad (1997):9, 18-21) RYLE, Torben, Papir, papir. Köbenhavn: Miljöministeriet. Miljöstyreisen, s., iii STORA FINE PAPER om papper och miljö: helhetssynen viktigare än miljömärken : tema: papper, papper, papper. (Grafiskt forum (1997): 12, 22-23,25) SVELI, Magne & KL YVE, Lars, Resirkulering av papir: fra kilde til bruker. [Blekestua), 1976 Diplomoppgave, Bedriftsökonomisk institutt VOSS, Knud, Konst på papper : [en introduktion till grafiken) / övers Öjevind och Helmer Lång. Stockholm : Fören. Norden, s., iii. WRlEDT, Susen, Arkivbeständigt papper viktigt för kulturarvet. (Grafiskt forum (1995):9, 25-26) Välja papper rätt / Redaktionskommitte Klas Beckman, Gösta Olsson, Olle Juhlin. - Ny rev uppl. Stockhom: Pappersgruppen, , 140, 26 s., iii, diagr. 9.1 BOKTRYCKERI BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. (Ljud & bild (1998):6, 34-40) CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen. Köbenhavn, 1958 GUSTAFSSON, Bernhard & MATISSON, Nils Bertil, Välja papper rätt. Göteborg: Pappersgruppen, s. HALLING SÖRENSEN, Poul, Papir og klima. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil HASSING, Oluf, Papir. Köbenhavn, 1947 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13) III NILSSON, Staffan, Allt du bör tänka på när du gör trycksaker. Solna : Profil, s., iii., tab. Papir : kompendium Köbenhavn: Den Grafiska Höjskole, s., iii Papir : kompendium Köbenhavn: Den grafiske höjskole, bl., iii Papperslära : yrkeshäfte utg. Tumba : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. SANDBERG, Dan, Råd om skrivarpapper: rätt papper till rätt skrivare. (Mikrodatorn (1990): 10, 68-69) SILFVERBERG, Erik, Papir og farve og andre materialer til grafisk produktion Köbenhavn: Grafisk litteratur, s., iii SILFVERBERG, Erik, Praktisk papirprövning. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil Wellpapp: grundkurs : yrkeshäfte utg. Stockholm : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. WOLFERS, Jeroen, Pappersvalet - spänning eller skräck? : grafisk produktion: papper och efterbehandling. (CAP & design (1998):6, 31-34, 36) 9.2 KONSERVERING, RESTAURERING 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. Köbenhavn: Det Kongelige danske kunstakademi, Konservatorskolen, s., iii ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! (Nordisk papperstidninginordisk cellulosa (1993):3,42) Vittrande papper på bibliotek och i arkiv Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983]. Lyngby: Lyngby Taarbrek Kommune, s., iii

16 BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. Stockholm : Riksarkivet, bl., iii. (Rapport / Riksarkivet, Tekniska byrån ; 1993:3) BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s. FELLERS, Christer, Ageing/degradation of paper : a literature survey. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; l E) FELLERS, Christer, Åldring/nedbrytning av papper : en litteraturöversikt. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; I) FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. Stockholm : Riksarkivet, ,6 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 7) HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. Oslo: Universitetsbiblioteket, s., iii (UBO veiledninger ; (2) IBSEN, Sören & VED!, Sten F., Reparasjon av bokbind, papir- og skinnrestaurering. Trondheim, bl., iii (Rapport / Universitetsbiblioteket avd B, Trondheim ; l 7) IVERS EN, Tommy & KOLAR, Jiri, Kvävedioxids effekter på papper. Stockholm : Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 5) LARSSON, Tomas, Dubblering av konst på papper : med japanska handgjorda papper. Göteborg: Universitetet. Inst. för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet. Inst. för kulturvård; 1993 :6) LÖKEN, Nanina, Innrarnning av kunstverk på papir. {NPHT 24 (1996):4, 7-(1) III. Utdrag ur föredrag vid NPH:s konferens i Sundsvall 1995 NITTERUS, Mattias, Ethanol as fungal sanitizer in paper conservation. Göteborg : Inst of Conservation, , 3 bl., iii. (Göteborgs univ., Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Avd för kulturvård ; 1998:1) NORDENFELT, Eva, Sjukvård för papperskonst. (Antik & auktion 1991:9, 55-57) Intervju med papperskonservatorn Helen Skinner NORDSTRAND, Ove K, Papirkonservering - papirhistorie. Nogle uformelle betragtninger. (NPHT 20 (1992):4, 14-15) Tidigare publ i NPH-Nytt 4/1 976, PALM, Jonas, Preventiv och retroaktiv avsyrning av papper. Stockhorn : Riksarkivet, , 9 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 6) PALM, Jonas & CULLHED, Per, Ett vittrande kulturarv : undersökningar av papper i Kungl. biblioteket, Göteborgs och Uppsala universitetsbibliotek samt Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för pappers-konservering ; 2) ROSEN, Bo & Elsbeth, Museernas bokbestånd i behov av konservering. (Kulturmiljövård (1994):4,36-37.) RUIN, Påhl, Papperskonservator : ett världsyrke. (D!K-forum (1991):5, 4-5) Intervju med Charlotte Ahlgren om papperskonservering SAMUELSSON, Marie Louise & SÖRNER, Karin, Naturligt åldrat papper : svenska papper Stockholm : Riksarkivet, , 67 s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 4)

17 9.3 PAPPERSKONST ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenehe Kvalstad, GRÖNSUND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989]. Löten, [I 8] bl., iii. Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/90. Vangsnes, 1990 Papir uden graenser = Papel sin frontieras = Carta senza frontiere : papirkunstustilling i Arhus Kunst-byggning 10. juni-2. juli Århus : Kunstnergruppen Intaet, s., iii. Perspektiv på papir : utstilling Maihaugen l. juli august 1989 Oslo: Landsforbundet Norsk form og De Sanvigske samlinger, s., iii R-GILMARK, Liliann, En massa papper. [Ett evenemang på många platser i Västernorrlands län 9-30 nov 1996]. (NPHT 24 (1996):2, l. HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13). III RUDIN, Bo, Art-89 i Härnösand. (NPHT 20 (1992):4, 12-13) III Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:4 VILSBÖLL, Anne, Vad er IAPMA? (NPHT 21 (1993):3, Il) VILSBÖLL, Anne, Paper Road. Communieation today (1996) ALFABETISK AVDELNING. Titlarna förkortade. Hänvisning ges till systematisk avdelning med lägst nummer 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. 9.2 ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo] Amerikas första pappersbruk "Rittenbouse Mill".3. AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter : uppsving för en hel region. 3. ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenche Kvalstad, GRÖNS UND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989] 9.3 ANDERSSON, Jöns Lars, Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen, Grycksbo [ANDERSSON, Jöns Lars], Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen vid Grycksbo pappersbruk tiden omkring 1910 och 1920-talet ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-omamenterade sänggavlar på Skokloster. 9. ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] 9. Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond 5. ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! 9.2 ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? 8. AXELS EN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse 4.11

18 AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? 7.3 BAL TSCHEFFSKY, Susanna, En klorfri generation: svensk massaindustri satsar på miljön 7.04 BECKMAN, Klas, A velge riktig papir 9. Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983] 9.2 Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond. 5. BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; I) 7. O BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. 9.2 BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. 3. Bleikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Vtg av Norges naturvernforbund. 9. BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. 3. BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. 9.1 BRANDT, Johann R., Papirhåndboken 8. BRUNNER, Marie, [Om JPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. 6.4 BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. 7.0 BRYNTS E, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. 8. BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. 9. BÖHMER, Einar & ELLEFSEN, Öystein, På letning etter nye muligheter : Papirindustriens forskningsinstitutt gjennom 75 år BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne 9.2 BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor 7.3 BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? 7.4 CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen 9.1 CHRISTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik 4.11 CONRADSON, Birgitta, Pappersrnästama. Om holländarna på l700-talets Tumba bruk DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. 7.3 DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före l800-talets mitt. 9. DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. 9. DALSGAARD LARSEN,Keld, Arbejderliv og faglig organisering i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen,

19 DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede DALSGAARD LARSEN, Keld, Indfaldsvinkler til arbejdslivets historie 7.03 DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen 5. DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Silkeborgs Rödder : foruellinger og bill eder fra Smedebakken og det gamle Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske lresere: Valdemar Drewsen DALSGAARD LARSEN, Keld, Papirarbejdemes historie i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark during the past century. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirfremstilling En oversigt. 4.1 Dansk Papir i 100 år 4.1 DRECHSEL, V, Silkeborg DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland] 4.1 EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. 9. ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" 5. ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke ERLAND SEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddelkunst og seddeltrykking, svindlere of samlere 7. 4 FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp! FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. 9. Fiskeby och facket 100 år FOLKE, Jens & MOGENSEN, Ulla, Produktion og miljöforhold i papirindustrien. En analyse af renere teknologi på otte danske Papirfabriker. (Miljöprojekt ; 257) 7. 2 FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]6.41 FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. 6.3 Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljövemdepartementet 5. mai Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo" FREY, John, Papir : historikk 4.3 Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/ FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. 9.2 Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. 6.41

20 r Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj GA VELIN, Gunnar, Finpapper uppl. 7.3 GAVELIN, Gunnar, Minnen från Sveriges första pappersmaskin 7.02 GA VELIN, Gunnar, Pappersmaskinen : från blandningspumpen till glätten Georg Anzelius har lämnat oss: 9/ / GEZELlUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig uppfinning. 3. GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. 9. GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. 3. GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. 9. GUSTSFSSON, Bernhard & MATTSSON, Nils Bertil, Välja papper rätt 9.1 HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. 9. HALLING SORENSEN, Poul, Papir og klima 9.1 HALLVARSSON, Mats & SORMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldmiihle är ett jätteklipp. Profilen Handpappersbruk i Finland 4.21 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. 6.3 HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri ; 2: Papir : historikk 4.3. HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation 7. O HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland 4.11 HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedva:gt på finpapirproduktion HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement 4.11 HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. 6.4 HAS SING, Oluf, Papir 9.1 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. 9.1 HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj HEDBERG, Karl-Erik, Ånnu en historia från Grycksbo pappersbruk HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevennjige materialet. - Föredrag 8/ HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder HENCKEL, Sune, Fritt fram för genmanipulerad potatis : stärkelse av rätta sorten höjer svensk papperskvalitet HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. 9.2 HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen 6.41

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter:

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Projektarbete i företagshistoria

Projektarbete i företagshistoria Projektarbete i företagshistoria I kursen har vi diskuterat den övergripande ekonomiska utvecklingen i Sverige och de förutsättningar som givits för svensk ekonomisk tillväxt och företagsamhet. En viktig

Läs mer

Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper

Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper FoU-projektet f6rpapperskonservering 0 Aldringsbestandighet hos bockeroch skriv & tryckpapper En projektsammanfattning Jngmar Fröjd Rapport nr7 ISSN 0284-5636 Stockholm,juIi 1993 I foreliggande projektsammanfattning

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 Kallelse till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

Trafik-Nostalgiska Förlaget

Trafik-Nostalgiska Förlaget Trafik-Nostalgiska Förlaget Produktkatalog 2012:1 Våren Sommaren 2012 PUBLICERADE BÖCKER 1 Stockholmska mötesplatser På spårvagnarnas tid / Johan Eriksson Finns i ny utgåva 2 Trådbussen i Sverige del I

Läs mer

DANSHÖGSKOLANS BIBLIOTEK

DANSHÖGSKOLANS BIBLIOTEK Nummer 2-3 2009 STUDIEHELG PÅ INGESUND DANSHÖGSKOLANS BIBLIOTEK KONFERENS I AMSTERDAM TANKAR FRÅN ING-MARIE SÖDERGREN MUSIKFRÅGAN BEHÖVER SKIVUTLÅNINGEN Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o ` Näringsliv nummer 7.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket tar

Läs mer

Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland

Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland SLITE Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD Gurkor i massor RAUKSPANING Slite Gurka producerar 35-40 ton per vecka, mars till oktober. Deras delikatess

Läs mer

nr.2 2014 25:- BIBLIOTEKSNYTT En scen, en mötesplats och en röst LP-hörna i Karlstad Revolten Rörelsen Refused Årsmöte

nr.2 2014 25:- BIBLIOTEKSNYTT En scen, en mötesplats och en röst LP-hörna i Karlstad Revolten Rörelsen Refused Årsmöte musik BIBLIOTEKSNYTT En scen, en mötesplats och en röst LP-hörna i Karlstad Revolten Rörelsen Refused Årsmöte Ett stycke kroatisk musikhistoria Barn och musik på Solna stadsbibliotek En inspiratör och

Läs mer

SWEA -bladet. Wien. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 2/2008

SWEA -bladet. Wien. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 2/2008 årsgång 10, nr 2/2008 SWEA -bladet Swedish Women s Educational Association International Wien WWW.CITY-SAFETY.AT passt auf, wenn sie nicht aufpassen. Der neue Volvo XC60 mit City Safety. 2008 Gewinner

Läs mer

/ f:r#t//p#c?---~ Thore Isaksson Kultur 1743 /12~/ Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom

/ f:r#t//p#c?---~ Thore Isaksson Kultur 1743 /12~/ Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom Stockholm 95 1024 Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998 Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom Sedan vår presentation av Assurs By ute på Stäksön i augusti harföljande hänt. Vi har arbetat vidare på

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen Nummer 3 2008 Ny musikarkivsportal- DISMARC Konferenser på Island och i Neapel kvinna med lyra Mosaik från Pompeji Citroner stora som grapefrukter Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Läs mer