3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker."

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Av Jan Olof Ruden

2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29, 2001 nr.3-4 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Utkommer med 4 nummer per år. Issn Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org. Nr Postgiro Redaktör & ansvarig utgivare: Keld Dalsgaard larsen Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg Danmark. Telefon Telefax (fratrc:eder som redakt0r med udgangen af 2001, artikler henvises ordf0rende, indtil ny redakt0r er udpeget). Medlemsärenden handläggs av kassören Paul Solvin, Pilos väg 1, S Bromma, Sverige Ordf"rende: Göran Wohlfahrt, Mälarblick 34, Bromma, Sverige. Tel. & fax Föreningen Nordiska Pappershistoriker är en ideel förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i hela Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar till forskning och dokumentation av lumpen och dess beredning, tilverkningsprocessen, redskapen som valskistor, kypar, formar och guskredskap, bruksmiljöns historia och människorna i pappersbruken, papperets användning och distribution i äldre tider. Vattenmärken och datering med hjälp av pappersegenskaper liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper, är exempel på föreningens interesseområden. Medlemskap tecknas genom att betala in medlemsavgiften til NPHs svenska postgirokonto , i lokal valuta, Enskild medlem 150 kronor Institutioner 300 kronor (fra 2002: 400 kronor) Aktiebolag 750 kronor (fra 2002: 900 kronor) Finska och svenska medlemmar betalar i 8EK, danska i DDK och norska i NOK. Dead line til1/2002 er

3 Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8: Av Jan Olof Ruden (Sverige) med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge), Keld Dalsgaard Larsen (Danmark). Samma urvalsprinciper som ligger till grund för nordisk pappershistorisk bibliografi t.o.m i NPH Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement. Dessa är Supplement I: (bilaga till NPH-Nytt 1979), Supplement 2: (NPH-Nytt 2/1981), Supplement 3: (NPH-Nytt 2/1983), Supplement 4: (NPH-Nytt 2/1985), Supplement 5: (NPH-Nytt 4/1987), Supplement 6: (NPH-Nytt 2/89), Supplement 7: (NPHr 4/91). Samma klassifikationssystem har använts i föreliggande supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande har använts följande modell: Volym/årgång år häfte sidor 23 (1991)5,4-5 SYSTEMA TISK A VDELNING. ÖVERSIKT Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. 3 Nordisk pappershistoria. 4.0 Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4.2 Finland. Särkilda företag Norges pappershistoria. 4.3 Norge. Särskilda företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särskilda företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 Vattenmärken. 6.1 Särskilda vattenmärken. Motivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutingar. 6.4 Föreningen Nordiska pappershistoriker Tillverkningsprocessens historia (Teknologi). 7 Allmänt. 7.0 Råmaterial Arbetskraften Forskning och utveckling Tillverkningsgången. 7.2 Industrihistoria Den färdiga produkten och dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. 8 Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Boktryckeri. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 Papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT KlNTURI, MaIja-Liisa, Ampiaisille kiitos! [= Ett tack till getingen!) (Aikakauslehti magazine : Yhteys päätäjiin (1996):1, 34-35) LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa] (NPHT 21 (1993)2, 13) Från Grycksbo Pappersvisa från Småland [upptecknad av Maja Zedig]. (NPHr 20 (1992):4, 20). Mel Tidigare publ i Silverbladet 1974, s. 40 RUDIN, Bo, Kan man äta rispapper? (NPHr 20 (1992):3, 18-19) III RUDIN, Bo, Thinnest Paper in the World (IAPMA Bulletin October 1996:25-26) l. BIBLIOGRAFI RUDEN, Jan Olof m fl, Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: (NPHT 19 (1994)4, 11-23) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tidskrift, NPHr årg 20 (1991). H Red Urika HåMn; årg 21 (1993) H Red. Ulrika Håden ; årg 22 (1994). H Red Ulrika Håden ; årg 23

4 (1995). H. I Red Gunnel Hedberg & Sanny Holm. H. 2-4 Red Sanny Holm ; årg 24 (1996). H Red Sanny Holm; årg 25 (1997). H Red Sanny Holm. H.3-4 Red Keld Dalsgaard Larsen ; årg 26 (1998). H Red Keld Dalsgaard Larsen. 3. ALLMÄN PAPPERSHISTORIA Amerikas första pappersbruk "Rittenhouse Mill". (NPHT 25 (1997):2, 7) Även pub!. i Arken AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter: uppsving för en hel region. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):5/6, ) Bai Bangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motiga år. Fel avbryta hjälpen trots miljardförluster. Specialen: Bai Bang. (Affärsvärlden (1990):4, 16-19, 22-25) Pappersbruket i Bai Bang, ett av Sveriges största biståndsprojekt BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; l) [Frederikshavn), c s., iii BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. (Skog & Forskning (1996):1, 45-53) BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. (NPHT 20 (1992):2, 9-14). III Handpapperstillverkning i Nepal BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. Oslo: Treforedlingsindustriens yrkesoppla::ring ; 1-2, GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig upl>finning. (Kamratposten (1991): 16, 30-31) GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. (Vi (1991):47/48, 26-31) Om pappersåtgång i framtiden HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation Köbenhavn, 1934 HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevenn!ige materialet. - Föredrag 8/ [Oslo: Kulturredaksjonen NRK P2, 1998], sp JANSSON, Bo & SALONEN, Heikki J W, Finpapperssituationen på kort och lång sikt. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):3, 40-41) KALFJÄLL, Birgitta, Bai Bang. Strul, bråk och glädjeämnen. (Vi (1990):45,48-51, 53) LE QUANG KIEM, Blekt papper - skinande vitt! Bai Bang står på egna ben. (Kommentar (1994): 1,26-32) LINDBERG, Nils J, Pappershistoria med tonvikt på medeltiden. (NPHT 24 (1996):3, 10-15) IIl, Vm, Diagram Om pappersdokument i Tallinns stadsarkiv utställda i Abo LUOMA, Jon R, The magic ofpaper. (National geographic (1997):3, ) McCARTHY, Nan, Vita lögner [vitt papper] (CAP & design (1997):2, 29-32) RlSCHEL, Anna-Grethe: Archaeological Paper (IAPMA Bulletin October 1996: s.7-9) SUNDVE, Anne Siri & BRUNSLETIO, Mette, Papir og papirlagning : prosjektoppgåve natur, samfunn, miljö : prosjektrapport NMS Sogndal, s. WAS BERG, Gunnar Christie, Unionsbrevet i Kalmar (NPHT 26 (1998):1,10) Ett dokument där själva materialet (papper), sigillen och innehållet skapar en oupplöslig enhet VlLSBÖLL, Anne, Bostiansk papirmekka. Resebrev (NPHT 21 (1993):4, 3-7). III Om Ellen Koretsky och Carriage House handmade paperworks 4.0 NORDISK PAPPERSHISTORIA RADEN, Ulrika; Handpappersbruk i Norden. Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminariet i mars (NPHT 21 (1993):2, 2-4). III

5 Nordens första pappershistoria (NPHr 20 (1992):3, 21). Några smultronställen att besöka [: pappershistoriska museer i Norden]. (NPHr 26 (1996): l, 6-7) SJUNNESSON, Helene, Nya handpappersbruk i Norden efter 1830 (Polhem (1995), ) III SJUNNESSON, Helene, Papper i långa banor: de första maskinpappersbruken i Norden. Stockholm: Tekniska museet, s. IIL Summary in English. - (Tekniska museets rapportserie ; 6) WASBERG, Gunnar Christie, Frajernbruk til treforedling : skisse avet nordisk forskningsprogram, ut fra saerlig norske eksempier. (NPHr 26 (1998):3, Il-IS). III. Bearbeidet efter foredrag på NPH-mötet i Falun 22. mai DANSK PAPPERSHISTORIA. DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri (NPHr 25 (1997):4) DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : En oversigt (Nyere Tid : Historisk-etnologisk nyhedsbrev (1994):maj, 11-14). DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik Silkeborg 1994 DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. (NPHr 25 (1997): 3, 9-10) Referat av Dan Ch. Christensen: Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814) Khvn 1996 DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark du ring the past century (lapma Bulletin October 1996: s.20-22) DALSGAARD LARSEN, Keld. Dansk papirfremstilling En oversigt (i Paper Road. Communication today 1996: s.10-14) ArtikJen er udgivet i engelsk oversicttelse i samme publikation. Dansk Papir i 100 år. - Köbenhavn JubiliCumsbog udgivet i anledning af De forenede Papirfabrikers 100 års jubilicum DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland) (Papiergeschichten : Papierhistorische Beiträge Wolfgang Schlieder zum 70. Geburtstag 1996, ) NYROP, C, Til den danske papirfabrikations historie (Skandinavisk Bogtrykkertidende 1873) Godthaab, Silkeborg, Nymölle, Engelsholm, Erichshaab, Flensburg PEDERSEN, Hans Peder, Kilder til nogle Jydsk Fynske Papirfabrikkers historie ca : et katalog. Köpenhamn: Konservatorskolen, s.,ili. Vm. Tab. Recension av Jan Olof Ruden i NPHr 24(1996):4, DANMARK. SÄRSKILDA FÖRETAG Bruunshaab JAKOBSEN, Peter m.fl., NS J Smiths papfabrik Bruunshåb : En registrering og historisk undersögelse af fabrikkens bygninger og maskiner. Arhus: Arkitektskolen, 1978 VELLEV, Jens, Bruunshaab gamle Papfabrik oktober U.o., 1994 Dalum papirfabrik HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedvaegt på finpapirproduktion. (NPHT 26 (1998):3, 2-19). III. Oplaeg på en konference om dansk papirindustris historie på Silkeborg museum i juni 1994 TRAP OLSEN, Ernst, Dalum Papirfabriks arkiv U.o., 1995 De forenede Papirfabriker SCHOU, Poul, DfP i 75 år. (Papir Posten 1964:1)

6 Godthaab J0RGENSEN, Peter, Papinnöllen Godthaab (Lokalhistorisk forening : Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Ellidslwj, Svenstrup og Godthaab 22(1997) I, 1-4) Grenaa CHRlSTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik (Grenaa og omegn : för og nu 1984, s 83-94) Hven NILSSON, Ivar, Ett gammalt pappersbruk på ön Ven. (NPHT21 (1993):1, 17-19). III. Vm Tidigare publ i Söd. Nyheter 23/ Ny Mölle HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland (Böger og Byer. Ringköbing, 1949, s ) Silkeborg DRECHSEL, V, Silkeborg Vo., 1880 Justiarius Adolf Ludvig Drewsens dagbog under hans ophold paa Silkeborg fra 16. juni til 25. juli 1850 I Udg af Otto Bisgaard Silkeborg, 1944 DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg. (NPHT 25 (1997):3, 14-15). III Digt af H C Andersen med titeln Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede. (NPHT 25 (1997) I, 2-5) HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement Silkeborg: Silkeborg bibliotek, 1988 MELCHIORSEN, Mogens, Silkeborg Papirfabrik -- en tidlig storindustri i ödemarken (Fabrik og Bolig 1985:1) Om Silkeborg Set. Clara Mölle AXELSEN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse. (Historisk årbog fra Roskiide amt 1980, s 3-23) Strandmöllen MÖLLER, Jan, Strandmöllen Vo., 1992 Jubilreumsbog for Strandmöllen Industrigas NS TAUBER-JENSEN, H, Om papir og et besög på Strandmöllen (Hver 14. Dag 1896, s 64ff) Vordingborg PEDERSEN, Hans Peder, Noter vedrörende Papierfabrikker på Hulemose Vaerker og Nyraad Grund ved Vordingborg i förste halvdel av tall e!. (NPHT 26 (1998)2, 8-21) 0rholm-Nymolle SKJOT-PEDERSEN, Lise, 0rholm-Nymolle i dansk papirfabrikation (Langs Molleåen : Lyngby-Bogen 1998, ) 4.2 FINLANDS PAPPERSHISTORIA Handpappersbruk i Finland (NPHT 21 (1993):4, II) Notis LINDBERG, Nils J, Suomen paperihistorian tutkimuksen viime havainnoista [photocopy] [= Senaste rön från forskning i Finlands pappershistoria] Suomen paperi-insinöörien syyskokous Helsinki. 28 s. NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) 4.21 FINLAND. SÄRSKILDA FÖRETAG Ingerois träsliper ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum] (NPHT 26 (1998):1, 14-16) Tervakoski SUNDMAN, Gabriel, Från lump sortering till tunntryckspapper. Tervakoski specialpappersbruk. (NPHT 21 (1993): I, 2-8). III Tervakosken paperitehdas 175 vuotta [= Tervakoski pappersbruk 175 år] (Enso Gutzeit Henkilökunnanlehti 63(1993):2, 2-5) Verla Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. Vianta

7 VALTA, Reijo, Viannan paperitehdas [= Vianta pappersbruk ) (Tekniikaa Waiheita 15(1997):3, 27-28) Yhtyneet Yhtyneiden historia pähkinänkuoressa [= Yhtyneets historia i ett nötskal) (Yhtyneet paperitehtaat Oy:n henki1östölehti työn äärestä (1995):3, 56-57) 4.3 NORGES PAPPERSHISTORIA FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie Oslo: Nordke papirfabrikanters felleskontor, s., iii Utgitt i anledning av 75-års jubileet for De norske papirfabrikanters felleskontor FREY, John, Papir : historikk.u.o.o.å. Innehåll: Papirindustrien i Christiania : ett 250 års minne ; Om surrogater for klude til papirfabrikation ; Fabrikation af maskinpapir HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri; 2: Papir : historikk s MÖLLER, Envold, Kongeriget Norges Herligheder, angaaende Bergvaerker, manufacturer, fabriker, glas-pusterier, papir- olie- saebe- og krud-möller, suker-vaerker, salpeter-vaerker, saltvaerker, saug-brug, skoug-brug, fiskerier, jagt, eiver... Trondheim, s., noter Utg. ved Ove Bakken av utgåvan Trondhjem 1758 WAS BERG, Gunnar Christie, Strukturforandringer [i norsk papperstillverkning i framtiden) (NPHT 25 (1997):3, 6-7) WASBERG, Gunnar Christie, Papirindustrien i Norge. Starten i 1695 og den eldre utvikling (NPHT 25 (1995):2,11-14 ; 4, 2-7) NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Moss SIMERS, Birgitte, Papir med särpreg [fra Papirmölla i Moss). (NPHT 25 (1995):2, 6-9). 111 Om handpapperstillverkning och utvecklingshämmade Randsfjord? ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo]. (NPHT 20 (1992):1, 4) Ett recept och ett arbetstidsreglemente 4.4 SVERIGES PAPPERSHISTORIA v ALEUR, Christian, Papper och massa i Medelpad och Jämtland. Stockholm: Skogsindustrierna, s. Recension i NPHT 26 (1998):1, II av Bölje Stenberg. - Denna är tidigare publ i Svensk Papperstidning 1997:1 O SVERIGE. SÄRSKILDA FÖRETAG GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker. (Miljö och framtid (1997):7/8, 5-7, (1998):1,1998:3, 13.) HÅDEN, Ulrika, Utflyktsmål under sommaren [: Ösjöfors, Fröåsa, Grycksbo, GanuneIvala, Lessebo) (NPHT 20 (1992):2, 18-19). 111 Fiskeby Fiskeby och facket 100 år. (NPHT 20 (1992):2, 2-5) Saxat ur Arken 1/91 Forsså pappersbruk GARNERT, Jan, De la grunden till Sveriges välstånd: Ett gulnat fotografi. (Land (1990):41, 20) Forsså pappersbruk vid slutet av 1800-talet Grycksbo Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo". (NPHT 26 (1998):1, I) 111 LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa) (NPHT 21 (1993):2, 13) Från Grycksbo Om Grycksbo (NPHT 26 (1998): l, 2-3) 111. Patroner och produkter [vid Grycksbo pappersbruk) (NPHT 26 (1998):1,8)

8 Gustafsfors, Småland KÄLL, John, Gustafsfors - småindustriort vid Helgeårn i Pjätteryd. (Kronobergsboken 1991, ) Bl.a. kvarn, handpappersbruk, garveri och färgeri Holmens bruk RUDEN, Jan Olof, Pappersbruk [: Holmen) förvandlat till konserthus. (NPHT 24 (1994):4, 10) HornedströrnlNyede SVENSK, Rune, HornedströrnlNyede pappersbruk - Sveriges nordligaste handpappersbruk, (NPHT20 (1 992):4, 6-7). III. Vm Tidigare pub I i NPHT 4/1990, 3-5 Hyltebruk FEUK, Marie, Återvinningsindustri : gamla tidningar måste vara färska. (Ny teknik 1990:8, 30-31) K1emetsmåla LÖFGREN-ÖRTENDAL, Barbro, Klemetsmåla pappersbruk. (NPHT 24 (1996):2, 14-15). III. Lessebo SÖDERBERG, Monica, Handgjort papper med vattenmärke : från Lessebo Handpappersbruk. (Hemslöjden 1996:4, 6-8) Lund [=Sörforsa) LUNDELL, Jan, Lunds [=Sörforsa) pappersbruk. (NPHT 20 (1992):1, s ) Mariefred RUDEN, Jan Olof, Grafikens hus i Mariefred. (NPHT 24 (1996):2, I) Om planerad handpapperstillverkning Matfors SVAAN, Torbjörn, Matfors pappersbruk. Sundsvall, Museet Recension av Kjell-Åke Hermansson, i NPHT 1/95, II. - Tidigare publ i Mitt SCA Graphic. Mölndal MANNERVIK, Margareta, Handpappersbruket Lilla Götafors i Mölndals kvarnby : projektbeskrivning. (NPHT 24 (1996):2,8-13). III. RUDIN, Bo, Handpappersbruk - museum i Mölndals kvarnby. (NPHT 23 (1995):1, 12) Om planerad upprustning Njurunda HÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda) och sockenstämmans ordförande. (NPHT 20 (1992):2, 161-7). III F ingerad intervju Näsum SVENSSON, Torsten, Vad släktforskning kan leda till [: Näsums bruk) (NPHT 22 (1994):4, 2-3) Tidigare publ i Nymöllabladet Silverdalen AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Silverdalen : ett konverteringsbruk i omvandling (Svensk papperstidninginordisk cellulosa 95 (1992):8, 34-36) Strömsholm LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Svenska Cellulosa AB HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, Köping, Recension av Gunnar Christie Wasberg i NPHT 24 (1994):3, 7 ; av IngvarJullander i Svensk PapperstidningINordisk Cellulosa 97(1994)2, 12 Tumba bruk ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper. (Svensk papperstidning / Nordisk cellulosa (1998): 10, ) Östanå HÅDEN, Ulrika, Östanå handpappersbruk. (NPHT 20 (1992): I, 2-3)

9 5. BIOGRAFI Anzelius, Georg Georg Anzelius har lämnat oss : 9/ / (NPHT 25 (1997):1, 1) III. KLOCKLJUNG, Mats, Pappersmakaren Georg Anzelius. (Hemslöjden (1991):1, 12-13) Intervju om handpapperstillverkning LIDBERG, Lena, Georg 92, guide. (NPHT 24 (1994):3, 5-6) III Tidigare publ i Skogsindustrierna 1/94. Boris, Henrik DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, (NPHT 25 (1995):2, 4-5). 111 Om "böttemester" vid Silkeborg Brahe, Tycho MAGNUSSON-BLOMQUIST, Lotta, Tycho Brahe - papperets bäste vän... tacka stjärnorna för det (Skogsindustrierna (1994):3, 18) T AJANI, Angelo, Tycho Brahe - pappersbrukare, boktryckare och bokbindare. (NPHT 26 (1996): I, 8-16) III Conradson, Birgitta Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta LiljedahIs fond. (NPHT 24 (1 994):1, 8) Drewsen, Michael DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen. Silkeborg, 1994 Drewsen, Valdemar DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske laesere: Valdemar Drewsen (NPHT 25 (1997):3, 12) Efterlysning av personuppgifter Ekman, Carl David ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke (NPHT 20 (1992):4, 8) III Tidigare publ i NPH-Nytt 2/ 1972, STEENBERG, Börje, Carl David Ekman - en portalfigur (NPHT 25 (1995):4, 9-16 ; 26 (1996):1, 3-5) ; 2, 2-7. Flock, Agneta KLOCKLJUNG, Mats, Med nagelsax till glädjens källa. (Vi (1994):21, 16-19) NESSLE, Lena, Agneta Flock - papperskonstnärinna. (Hemslöjden (1993):6, 4-6) Silhuettklippning Madsen, Holger DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen, (NPHT 26 (1998):3,16) Papirmager i Silkeborg stiftede Danmarks Papirmagerlaug Mannervilk, Margareta KVANT, Christel, Margareta Mannervilk ger papperet huvudrollen. (Femina (1996):11, ) Intervju RUDIN, Bo, [Margareta Mannervik stipendiat i] Gösta Liljedahls fond (NPHT 26 (1998):2, 4) Muncktell, Johan Johan Muncktell grundar Grycksbo (NPHT 26 (1 998): I, 7) Pedersen, Hans Peder RUDEN, Jan Olof, H P Pedersen mottagare av 1992 års stipendium från Gösta Liljedahls fond. (NPHT 20 (1992): l, 6.) Rischel, Anna-Grethe Tidligere kasserer i NPH tildeles Birte Rottenstens mindelegat (NPHT 19 (1994):4, 3) Ruden, Jan Olof (NORDENSON, Per], Jan Olof Ruden fyllde 60 år den 28 augusti (NPHT 25 (1997):2, 6). III. Sjögren, Gustaf Gabriel LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Skinner, Helen LINDVALL, Vera, Hon räddar konst för miljoner. (Konstvärlden (1996):1, ) Intervju Sundblad, Lars G

10 Lars G Sundblad - ny ordförande i NPH. {NPHT 26 (1998):2, 3-4) TegselI, Hjördis LTJNDELL, Kerstin, Papper tillägnat det sköna. {Nordisk cellulosa (1990):4, 10-11, 14-15) Tsai Lun NILSON, Ulf, Du har kanske aldrig hört hans namn - men var hade vi varit utan honom? Vetenskapens giganter. (Dagens radio (1994):34 bilaga Populär vetenskap, 10-12) WaabenEbba PEDERSEN, Hans Peder, Ebba Louise Waaben, {NPHT 20 (1992):1, 5) Westberg, Claes Erik RÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda] och sockenstämmans ordförande. {NPHT 20 (1992):2, 161-7). III Fingerad intervju Widell, Reinhold ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" (NPHT 26 (1998) l, 9) Om Reinhold Widell, elektriker vid Grycksbo Vi Is böll, Anne Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond (NPHT 2 1 (1993): I, 9). III 6. PAPPERSHISTORISK FORSKNING LINDBERG, Nils J, Aktuell forskning i Norden: Finland. {NPHT 2 1 (1993):2, 9-11) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistorikers betydelse för pappersforskningen i Norden: resultat och önskemål. {NPHT 21 (1993):2, 5-7) RUDEN, Jan Olof, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning. {NPHT 24 (1994):1, 9) WAS BERG, Gunnar Christie, Filosofi og vannmerkeforskning. {NPHT 24 (1996):4, 6.) Med anledning av Eva Ziesches kronologiska ordnande av Hegels efterlämnade manuskript. WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhistorien - en seriös forskningsgren. {NPHT 25 (1997):3, 4) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄRKEN VARPIO, Mirja, Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : a palaeographical and codicological study of a Church Slavonic tetraevangel. Göteborg, 1995 Vm: Vildsvin. - Recension av Jan Olof Ruden i NPHT 24 (1996):2, I 6.3 PAPPERSHISTORISKA SAMLINGAR DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv {NPHT 25 (1997):3, II.) Om Dalum Papirfabriks arkiv : en registratur I udarbejdet af Ernst Trap Olsen. Khvn 1995 FORSELLES, Birgitta af, Paper museum gets a facelift (KCL Link (1998):2, 8) FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. (NPHT 20 (1 990):4,9-11). III. Vm Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:2,3-5 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. {NPHT 24 (1996):4, 2-3) Ill. RUDIN, Bo, Frövifors pappersbruksmuseum invigt. {NPHT 25 (1995):3, 4-7) III T AJ ANI, Angelo, Amalfi pappersmuseum invigt. {NPHT 21 (1993)3, ). III. Vm 6.4 PAPPERSHISTORISKA SAMMANSL UTNINGAR BRUNNER, Marie, [Om IPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. {NPHT 25 (1995):2, 10) HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. {NPHT 25 (1995):1, 5-6)

11 PEDERSEN, Hans Peder, Rapport fra [handpappersdagar i] Silkeborg [1992]. (NPHT 20 (1992):3,7-9) III RUDEN, Jan Olof, Paper publications society läggs ned. (NPHT 24 (1994):4, 8-9) WAS BERG, Gunnar Christie, Intemasjonale Papirhistorisk kongress [Referat.] (NPHT 24 (1994):4, II) 6.41 FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERS HISTORIKER DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 6-10). III. FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]. (NPHT 25 (1997)2, 3-4). III. Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år (NPHT 20 (1992):2, 15) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse (NPHT 25 (1997):2, 2) Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. (NPHT 26 (1998)2, 1-2) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998)3, 4.) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 1-3) HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj (NPHT 26 (1998):3, 5-6). III. HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen (NPHT 25 (1997):2, I). III. HÄDEN, Ulrika, NPHs och IAPMA:s II :e konferens i Schäffergården, Lyngby, Danmark den 4-9 augusti (NPHT 24(1996):3, 1-8) III HÅDEN, Ulrika, Rapport från NPHs 16:e pappershistoriska konferens [Sundsvall 1995]. (NPHT 25 (1995):2, 1-3). III NORDMAN, Lars, Nordiska Pappershistoriker möttes i Finland (NPHT 20 (1992):3, 10-17). III NPH:s arkiv nu i Svenska riksarkivet. (NPHT 21 (1993):2, 14) Rapport från NPH styrelse [20 november 1997] (NPHT 25 (1997):3, 2-3). III Rapport från NPH styrelse [12 januari 1998] (NPHT 26 (1998):1, 12-13). III. Rapport från NPH styrelse [16 oktober 1998] (NPHT 26 (1998):4, I) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistoriker. Historik. (NPHT 20 (1992):4, 2-5). III SKARP, Lars-Åke, Glimt fra [NPH] årsmödet, juni 1991 (NPHT 19 (1994)4, 4-8). III Stadgar för Föreningen Nordiska pappershistoriker. (NPHT 20 (1994):4, 16-19) Y[TTERBORG], E[dgar], NPH-årsmöte 1993 i Norge. [Referat]. (NPHT 21 (1993):3,2-9). III 7.0 TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA. ALLMÄNT KAPPEL, Valdemar, Papir - et naturprodukt Holte, c s., iii KASSBERG, Mats, ERLANDSSON, Magdalena & GAVELIN, Gunnar, Massa och papper: en grundbok.markaryd: Skogsindustrins utbildning, s., pi, iii LARSEN, Truls, Å lage papir. Rommetveit, s. MEINICKE, Ejnar F, Papirbranchens herebog om papir : dets fremstilling og anvendelse. - [2. udg] s., iii.

12 7.2 TILLVERKNINGSGÅNGEN FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp!. Stockholm : Avd för pappersteknik, Tekniska högskolan, s., iii., diagr., tab. HOUEN, Per Johan, Papirteknologi : kompendium. [Trondheim), [1 993) Miljökriterier för papper. 3. upp!. Stockholm: Naturskyddsföreningen, s. (Miljökriterier ; 13) Pappersteknik. Stockholm : Tekniska högskolan. Institutionen för pappersteknik, s., iii., diagr., tab. ; s. PERSSON, Karl-Erik, Papperstillverkning. Ny omarb. upp!. Markaryd : Skogsindustrins utbildning i Markaryd, s., iii., diagr. (Yrkesbok / Skogsindustrins utveckling i Markaryd; PT) 7.21 INDUSTRIHISTORlA MoDo GEZELIUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män. (Månadsjournalen (1991 ):6, 46-51, 53) Intervju med Matts Carlgren STORA HALL VARSSON, Mats & SÖRMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldrniihle är ett jätteklipp. Profilen. (Veckans affarer (1991):47, 71-73) United Paper Milis HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder. (Veckans affarer (1991): 16,21) RÅDEN, Ulrika, Träsliperier, halmmassebruk och maskinpappersbruk i Norden, perioden Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminarium [febr 1994). (NPHT 24 (1994):2, 10-15).111 NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) Ingerois träsliperi ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum) (NPHT 26 (1998):1,14-16) REGESTAD, Sixten Olof, Svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningen : från exklusiv elitklubb till kamratförening för alla: SPCI 90 år. (Svensk papperstidning Nordisk cellulosa 1998: 11,32-33,37) RUDIN, Bo, Pappersmaskinens pionjärer. (NPHT 20 (1992):1, 7-13) III. Enso-Gutzeit OY SVENSSON, Gunnar, Pappersindustrin. Norsk etablering i Kotka 1872 blev träkoncern av storformat. (Grafiskt forum (1991 ):6/7, 42-43) Verla Verlan pahvitehdas kyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon [= Verlas kartongbruk godkändes till Unescos förteckning över världsarv) (Kaukas henkilöstölehti (1996):12, 11) Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? (NPHT 20 (1992):3, 21) Efterlysning BARNHOLDT, Christian, Revolution på papperet. (Fakta (1990): 12,91) Standardisering. Pappersformat BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. (Nordisk cellulosa 1990:6, ) GAVELIN, Gunnar, Finpapper upp!. Markaryd : Sveriges skogsindustriförbund, s., iii.

13 (Yrkesbok / Sveriges skogindustriförbund ; Y- 304) KROGERUS, Björn, Åldringsbeständighet hos papper. (NPHT 25 (1997):2, 5-6) Tab SECHER, V A, Vort Papir. u.o., 1887 TROPP, Björn, Unica: en historia om ett material och dess konsekvenser. Stockholm : Carlsson, s., iii., diagr., kartor, tab. VASSHUS, Inger Johanne, Marmorering på papir. Rommetveit, s. 7.4 BEARBETNING A V PRODUKTEN BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, bl., iii ERLANDSEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddeikunst og seddeltrykking, svindlere of samlere [Oslo], c s., iii LIDMAN, Tomas, Vad ett gammalt bokmagasin kan dölja. (NPHT 25 (1997):2, 9-11) III. Om marmorerat papper som pärmar och försättsblad LINDBERG, Sten G, Turkiskt och marmorerat papper i Sverige. Förekomster, framställning och samlingar. (Biblis 1990, ) Nirunaru : kiehtovien mallien ja ideoiden paperilanka = Snoddar & snören : allt möjligt med papperssnöre. Helsinki : Edita, s., iii. NYSTRÖM, Jan-Olov, Marmoreringsboken. 3. uppl. Stockholm: Ordfront, s., iii. P ALM, Madeleine, Pappersparaplyer. (Hemslöjden 1996:4, 18-19) Paraplytillverkning i Thailand RYDENFELT, Sven, Sagan om Tetra pak : till hundraårsminnet av Ruben Rausings födelse Stockholm : Fischer, s., iii. SEGER, Göran, Kuvertindustrin i Oskarshamn : en redogöresie för kuvert- och påsindustrierna utveckling i Oskarshamn åren 1880 till [Oskarshamn: G Seger), s., iii. SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hemslöjden (1991): I, 8-9.) Intervju med Enrico Giannini 8. PAPPER SOM HANDELSVARA ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? (Råd & Rön (1991)3,5-7) BRANDT, Johann R., Papirhåndboken Oslo: Norske papirhandleres landsforbund, x, 371 s., ill BRYNTSE, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. Stockholm :. Miljövårdsberedningen, s. '.. ' (Miljövårdsberedningens rapport ; 1992:2) JENSEN, J S, Vareleksikon for papirhandel og papirindustri samt hermed besrelgtede erhverv Köbenhavn, 1911 LINDBERG, Nils J, Paper comes to the North: trade routs of paper in the Baltic sea region : a study based on watermark research. - Helsinki, IPH, , 203 s., III (IPH Monograph ; 2) WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhandel i Norge för (NPHT 21 (1993):2, 8) WIWET, Freiderich Wilhelm, Forsög til en Afhandling om det stemplede Papiir, hvorledes dets Indkomster kunde foröges, Kongen ti1 Fordeel og Undersaatterne til Gavn Köpenhamn, PAPPER OCH AVNÄMARNA. ALLMÄNT ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-ornamenterade sänggavlar på Skokloster. Göteborg: Göteborgs universitets Institution för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård ; 1992: 13)

14 ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] ICA-kuriren (1993): 14, 10-11) BECKMAN, Klas, Å velge riktig papir Oslo: Carl Emil, c 199 I s., iii B1eikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Utg av Norges naturvemforbund. Oslo, Il s., iii (Miljöfakta : papir ; 1:88) BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. Oslo : Kolibri forl., s., iii. Originaltit. : F un with paper DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före 1800-talets mitt. (Kronobergs boken 1994, 68-77) DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. Köbenhavn : Genvindingsbrancherådet, s. (Arbejdsrapport fra Miljöstyreisen ; nr. 31, 1995) EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. (Greenpeace (1993):1, 12-15) FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. Stockholm: IVL, s., iii., diagr., tab. Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljöverndepartementet 5. mai Oslo: Statens forurensningstilsyn, 1994? - 8 s GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. (DI K-forum (1990):4, 6-7.) Åldringsstabilt, miljövänligt papper GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. (Byggnadskultur (1 997):4, 14-17) HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. (Hus & hem (1 997): 1/2, 29-35) HOLT, Gunnar, Papir i hverdag og kunst: om papirets historie og utvikling pluss Aktivitetsoppgaver for store og små. Trondheim: Vitenskpsmuseet, publikumsvirksomheten, s., iii JAHNS EN, Linda & ULRICHSEN, Cathrine, Papirbaereposer i daglivarehandelen : et relevant alternativ. [Oslo], , 52 bl. Diplomoppgave - Norges Markedshöyskole KAPPEL, Valdemar, En bog om genbrug af papir, glas og metal Holte, c s., iii LARVALA, Raija, A short introduction to the history of board and packaging (Finnboard News (\992):2, 14-19) LINDBERG,Nils J, Paper comes to the North : sources and trade routes of paper in the Baltic Sea region : a study based on watermark research. Helsinki: IPH, I, 203 s., iii (IPH Monograph series ; 2) Lära med papper : idematerial med laborationer för grundskolan. Umeå : Skogen i skolan, s. Materialflöden i samhället : redovisning till regeringen del 2 : kontorspapper. Stockholm : Naturvårdsverket, s. (Rapport / Naturvårdsverket ; 4678) NILSSON, Karin, Papper. Lund, s., iii. (Lokal skolutveckling i Lund ; 410) OLSEN, Odd PareIi, Papir : assosiasjonsskapning, bildeforming. Notodden: Telemark laerarhögskole, Formingslaerarskolen, bl., iii OLSSON, Ingemar "Pinge", Pappertyper för olika ändamål. Bearb av Peter Sjöstedt, red av Nils Hult, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, 1983 OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. - 4 rev upp I. Bearb Peter Sjöstedt, red Nils Hult, Kim Löndal, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s., iii

15 OTERDAHL, Lina, Historia på tapeten [från gobelänger till papperstapeter]. (Vår bostad (1997):9, 18-21) RYLE, Torben, Papir, papir. Köbenhavn: Miljöministeriet. Miljöstyreisen, s., iii STORA FINE PAPER om papper och miljö: helhetssynen viktigare än miljömärken : tema: papper, papper, papper. (Grafiskt forum (1997): 12, 22-23,25) SVELI, Magne & KL YVE, Lars, Resirkulering av papir: fra kilde til bruker. [Blekestua), 1976 Diplomoppgave, Bedriftsökonomisk institutt VOSS, Knud, Konst på papper : [en introduktion till grafiken) / övers Öjevind och Helmer Lång. Stockholm : Fören. Norden, s., iii. WRlEDT, Susen, Arkivbeständigt papper viktigt för kulturarvet. (Grafiskt forum (1995):9, 25-26) Välja papper rätt / Redaktionskommitte Klas Beckman, Gösta Olsson, Olle Juhlin. - Ny rev uppl. Stockhom: Pappersgruppen, , 140, 26 s., iii, diagr. 9.1 BOKTRYCKERI BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. (Ljud & bild (1998):6, 34-40) CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen. Köbenhavn, 1958 GUSTAFSSON, Bernhard & MATISSON, Nils Bertil, Välja papper rätt. Göteborg: Pappersgruppen, s. HALLING SÖRENSEN, Poul, Papir og klima. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil HASSING, Oluf, Papir. Köbenhavn, 1947 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13) III NILSSON, Staffan, Allt du bör tänka på när du gör trycksaker. Solna : Profil, s., iii., tab. Papir : kompendium Köbenhavn: Den Grafiska Höjskole, s., iii Papir : kompendium Köbenhavn: Den grafiske höjskole, bl., iii Papperslära : yrkeshäfte utg. Tumba : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. SANDBERG, Dan, Råd om skrivarpapper: rätt papper till rätt skrivare. (Mikrodatorn (1990): 10, 68-69) SILFVERBERG, Erik, Papir og farve og andre materialer til grafisk produktion Köbenhavn: Grafisk litteratur, s., iii SILFVERBERG, Erik, Praktisk papirprövning. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil Wellpapp: grundkurs : yrkeshäfte utg. Stockholm : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. WOLFERS, Jeroen, Pappersvalet - spänning eller skräck? : grafisk produktion: papper och efterbehandling. (CAP & design (1998):6, 31-34, 36) 9.2 KONSERVERING, RESTAURERING 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. Köbenhavn: Det Kongelige danske kunstakademi, Konservatorskolen, s., iii ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! (Nordisk papperstidninginordisk cellulosa (1993):3,42) Vittrande papper på bibliotek och i arkiv Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983]. Lyngby: Lyngby Taarbrek Kommune, s., iii

16 BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. Stockholm : Riksarkivet, bl., iii. (Rapport / Riksarkivet, Tekniska byrån ; 1993:3) BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s. FELLERS, Christer, Ageing/degradation of paper : a literature survey. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; l E) FELLERS, Christer, Åldring/nedbrytning av papper : en litteraturöversikt. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; I) FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. Stockholm : Riksarkivet, ,6 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 7) HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. Oslo: Universitetsbiblioteket, s., iii (UBO veiledninger ; (2) IBSEN, Sören & VED!, Sten F., Reparasjon av bokbind, papir- og skinnrestaurering. Trondheim, bl., iii (Rapport / Universitetsbiblioteket avd B, Trondheim ; l 7) IVERS EN, Tommy & KOLAR, Jiri, Kvävedioxids effekter på papper. Stockholm : Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 5) LARSSON, Tomas, Dubblering av konst på papper : med japanska handgjorda papper. Göteborg: Universitetet. Inst. för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet. Inst. för kulturvård; 1993 :6) LÖKEN, Nanina, Innrarnning av kunstverk på papir. {NPHT 24 (1996):4, 7-(1) III. Utdrag ur föredrag vid NPH:s konferens i Sundsvall 1995 NITTERUS, Mattias, Ethanol as fungal sanitizer in paper conservation. Göteborg : Inst of Conservation, , 3 bl., iii. (Göteborgs univ., Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Avd för kulturvård ; 1998:1) NORDENFELT, Eva, Sjukvård för papperskonst. (Antik & auktion 1991:9, 55-57) Intervju med papperskonservatorn Helen Skinner NORDSTRAND, Ove K, Papirkonservering - papirhistorie. Nogle uformelle betragtninger. (NPHT 20 (1992):4, 14-15) Tidigare publ i NPH-Nytt 4/1 976, PALM, Jonas, Preventiv och retroaktiv avsyrning av papper. Stockhorn : Riksarkivet, , 9 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 6) PALM, Jonas & CULLHED, Per, Ett vittrande kulturarv : undersökningar av papper i Kungl. biblioteket, Göteborgs och Uppsala universitetsbibliotek samt Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för pappers-konservering ; 2) ROSEN, Bo & Elsbeth, Museernas bokbestånd i behov av konservering. (Kulturmiljövård (1994):4,36-37.) RUIN, Påhl, Papperskonservator : ett världsyrke. (D!K-forum (1991):5, 4-5) Intervju med Charlotte Ahlgren om papperskonservering SAMUELSSON, Marie Louise & SÖRNER, Karin, Naturligt åldrat papper : svenska papper Stockholm : Riksarkivet, , 67 s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 4)

17 9.3 PAPPERSKONST ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenehe Kvalstad, GRÖNSUND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989]. Löten, [I 8] bl., iii. Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/90. Vangsnes, 1990 Papir uden graenser = Papel sin frontieras = Carta senza frontiere : papirkunstustilling i Arhus Kunst-byggning 10. juni-2. juli Århus : Kunstnergruppen Intaet, s., iii. Perspektiv på papir : utstilling Maihaugen l. juli august 1989 Oslo: Landsforbundet Norsk form og De Sanvigske samlinger, s., iii R-GILMARK, Liliann, En massa papper. [Ett evenemang på många platser i Västernorrlands län 9-30 nov 1996]. (NPHT 24 (1996):2, l. HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13). III RUDIN, Bo, Art-89 i Härnösand. (NPHT 20 (1992):4, 12-13) III Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:4 VILSBÖLL, Anne, Vad er IAPMA? (NPHT 21 (1993):3, Il) VILSBÖLL, Anne, Paper Road. Communieation today (1996) ALFABETISK AVDELNING. Titlarna förkortade. Hänvisning ges till systematisk avdelning med lägst nummer 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. 9.2 ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo] Amerikas första pappersbruk "Rittenbouse Mill".3. AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter : uppsving för en hel region. 3. ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenche Kvalstad, GRÖNS UND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989] 9.3 ANDERSSON, Jöns Lars, Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen, Grycksbo [ANDERSSON, Jöns Lars], Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen vid Grycksbo pappersbruk tiden omkring 1910 och 1920-talet ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-omamenterade sänggavlar på Skokloster. 9. ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] 9. Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond 5. ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! 9.2 ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? 8. AXELS EN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse 4.11

18 AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? 7.3 BAL TSCHEFFSKY, Susanna, En klorfri generation: svensk massaindustri satsar på miljön 7.04 BECKMAN, Klas, A velge riktig papir 9. Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983] 9.2 Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond. 5. BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; I) 7. O BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. 9.2 BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. 3. Bleikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Vtg av Norges naturvernforbund. 9. BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. 3. BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. 9.1 BRANDT, Johann R., Papirhåndboken 8. BRUNNER, Marie, [Om JPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. 6.4 BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. 7.0 BRYNTS E, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. 8. BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. 9. BÖHMER, Einar & ELLEFSEN, Öystein, På letning etter nye muligheter : Papirindustriens forskningsinstitutt gjennom 75 år BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne 9.2 BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor 7.3 BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? 7.4 CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen 9.1 CHRISTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik 4.11 CONRADSON, Birgitta, Pappersrnästama. Om holländarna på l700-talets Tumba bruk DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. 7.3 DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före l800-talets mitt. 9. DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. 9. DALSGAARD LARSEN,Keld, Arbejderliv og faglig organisering i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen,

19 DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede DALSGAARD LARSEN, Keld, Indfaldsvinkler til arbejdslivets historie 7.03 DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen 5. DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Silkeborgs Rödder : foruellinger og bill eder fra Smedebakken og det gamle Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske lresere: Valdemar Drewsen DALSGAARD LARSEN, Keld, Papirarbejdemes historie i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark during the past century. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirfremstilling En oversigt. 4.1 Dansk Papir i 100 år 4.1 DRECHSEL, V, Silkeborg DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland] 4.1 EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. 9. ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" 5. ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke ERLAND SEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddelkunst og seddeltrykking, svindlere of samlere 7. 4 FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp! FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. 9. Fiskeby och facket 100 år FOLKE, Jens & MOGENSEN, Ulla, Produktion og miljöforhold i papirindustrien. En analyse af renere teknologi på otte danske Papirfabriker. (Miljöprojekt ; 257) 7. 2 FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]6.41 FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. 6.3 Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljövemdepartementet 5. mai Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo" FREY, John, Papir : historikk 4.3 Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/ FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. 9.2 Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. 6.41

20 r Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj GA VELIN, Gunnar, Finpapper uppl. 7.3 GAVELIN, Gunnar, Minnen från Sveriges första pappersmaskin 7.02 GA VELIN, Gunnar, Pappersmaskinen : från blandningspumpen till glätten Georg Anzelius har lämnat oss: 9/ / GEZELlUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig uppfinning. 3. GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. 9. GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. 3. GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. 9. GUSTSFSSON, Bernhard & MATTSSON, Nils Bertil, Välja papper rätt 9.1 HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. 9. HALLING SORENSEN, Poul, Papir og klima 9.1 HALLVARSSON, Mats & SORMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldmiihle är ett jätteklipp. Profilen Handpappersbruk i Finland 4.21 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. 6.3 HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri ; 2: Papir : historikk 4.3. HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation 7. O HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland 4.11 HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedva:gt på finpapirproduktion HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement 4.11 HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. 6.4 HAS SING, Oluf, Papir 9.1 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. 9.1 HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj HEDBERG, Karl-Erik, Ånnu en historia från Grycksbo pappersbruk HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevennjige materialet. - Föredrag 8/ HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder HENCKEL, Sune, Fritt fram för genmanipulerad potatis : stärkelse av rätta sorten höjer svensk papperskvalitet HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. 9.2 HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen 6.41

Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8:

Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8: Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8: 1991-1998 med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge), Keld Dalsgaard Larsen (Danmark) sammanställd av Jan Olof

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI

NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI 60 NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Supplement 5: 1985-1987 med bidrag från Central laboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden (Sverige) Samma urvalsprinciper

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

r. SY8TD'TATISK AVDEINrnG. ÖVersikt

r. SY8TD'TATISK AVDEINrnG. ÖVersikt 21 NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Supplement 4: 1983-1985 Med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden (Sverige) Samma urvalsprinciper

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Nordisk pappershistorisk bibliografi

Nordisk pappershistorisk bibliografi Nordisk pappershistorisk bibliografi SUPPLEMENT 6: 1987-1989 med bidrag från Konservatorskolen (Danmark), Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K12529 Handläggare Anna Hansen Sida 1 (5) Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för hans 10 mfl Kommun: Ronneby Län: Blekinge Fastigheter

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

2/93 Pappershistorisk Tidskrift

2/93 Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 2/93 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Rapport och artiklar från seminariet om Handpappersbruk i Norden Nordisk Pappershistorisk Tidskrift Årgång 21, 1993

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

Jerkeman, Per, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning NPHT 4/2012, s. 16.

Jerkeman, Per, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning NPHT 4/2012, s. 16. Pappershistorisk bibliografi 1998-2013. Sverige, Sammanställd av Lennart Stolpe 2014-03-16 0. Allmänt Back, Ernst, Om papperstekniska ord NPHT 4/2010, s. 16. Jerkeman, Per, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Arvika Kedjan Final A-Final

Arvika Kedjan Final A-Final Arvika Kedjan 2012 2012-07-14 Final A-Final 1 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 233 143 376 (30) 2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 234 142 376 (27) 3 Donald Johansson Ale Skf (BD) 229 141 370 4 Jane

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss!

Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss! Illustration Pia Niemi Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss! Människors värv och verk en resa i industri- och teknikhistorien. Härnösand Murberget Murberget visar upp förindustriellt kulturarv.

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K12529 Handläggare Anna Hansen Sida 1 (5) Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för hans 10 mfl Kommun: Ronneby Län: Blekinge Fastigheter

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013 1 sida Lottnr: 355 Bonusvinst 1 Lottnr: 454 Mikael Liljeqvist Lottnr: 495 Katriona SW Persson Lottnr: 524 Tomas Montelius Lottnr: 544 Ingrid Hjärne Lottnr: 686 Anneli Nilsson Lottnr: 705 Kerstin Magnusson

Läs mer

Förtroendevalda

Förtroendevalda GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRTECKNING den 13 november 2009 sidan 1 av 6 Förtroendevalda 1976 2009 1976 stämma den 3 mars Kjell-Åke Möller, ordförande Håkan Cronberg Lars Steen Ulf Åström Torbjörn

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Kungälvs RK Resultatlista Älvrodden 2007 1 (5) RESULTATLISTA GÖTAÄLVRODDEN,

Läs mer

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida 1 D21 3480 meter 10 anmälda 1 Tove Lagerberg OK Södertörn 25:41 0:00 2 Helena Markstedt OK Södertörn 26:33 0:52 3 Louise Markstedt OK Södertörn 29:34 3:53

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Konstlotteriet Dragningslista. Lottpris: 20 Kr. Totalt vinstvärde på konstverken som lottas ut: kronor

Konstlotteriet Dragningslista. Lottpris: 20 Kr. Totalt vinstvärde på konstverken som lottas ut: kronor Konstlotteriet 2017 Dragningslista Lottpris: 20 Kr Totalt vinstvärde på konstverken som lottas ut: 110 000 kronor Vinnande lottnummer i nummerordning. Till höger om vinstnumret ser du vilken konstnärs

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 0 +18 81 80 161 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Petersson / Fritzell 14,5 0 +28 89 82 171 21,5 +0,4 FRITZELL, Jerker Isaberg

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Sakägarförteckning Upprättad den: 2011 06 15 Reviderad den:

Sakägarförteckning Upprättad den: 2011 06 15 Reviderad den: Sida 1 (9) Objekt: Ny GC väg mellan Blentarp Sövde Objektnr: 88 50 735 Kommun: Sjöbo kommun Underlag/planritningar: 001T0501 001T0518 Sakägarförteckning Upprättad den: 2011 06 15 Reviderad den: Direkt

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 13-8 68 67 135 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Lindén / Nielsen 43,4 26 +3 78 68 146 21,5 +0,4 NIELSEN, Pierre Isaberg Golfklubb

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer