3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker."

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Av Jan Olof Ruden

2 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29, 2001 nr.3-4 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Utkommer med 4 nummer per år. Issn Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org. Nr Postgiro Redaktör & ansvarig utgivare: Keld Dalsgaard larsen Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg Danmark. Telefon Telefax (fratrc:eder som redakt0r med udgangen af 2001, artikler henvises ordf0rende, indtil ny redakt0r er udpeget). Medlemsärenden handläggs av kassören Paul Solvin, Pilos väg 1, S Bromma, Sverige Ordf"rende: Göran Wohlfahrt, Mälarblick 34, Bromma, Sverige. Tel. & fax Föreningen Nordiska Pappershistoriker är en ideel förening med uppgift att främja intresset för pappershistoria i hela Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar till forskning och dokumentation av lumpen och dess beredning, tilverkningsprocessen, redskapen som valskistor, kypar, formar och guskredskap, bruksmiljöns historia och människorna i pappersbruken, papperets användning och distribution i äldre tider. Vattenmärken och datering med hjälp av pappersegenskaper liksom papperskonservering och konstnärligt bruk av papper, är exempel på föreningens interesseområden. Medlemskap tecknas genom att betala in medlemsavgiften til NPHs svenska postgirokonto , i lokal valuta, Enskild medlem 150 kronor Institutioner 300 kronor (fra 2002: 400 kronor) Aktiebolag 750 kronor (fra 2002: 900 kronor) Finska och svenska medlemmar betalar i 8EK, danska i DDK och norska i NOK. Dead line til1/2002 er

3 Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 8: Av Jan Olof Ruden (Sverige) med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge), Keld Dalsgaard Larsen (Danmark). Samma urvalsprinciper som ligger till grund för nordisk pappershistorisk bibliografi t.o.m i NPH Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement. Dessa är Supplement I: (bilaga till NPH-Nytt 1979), Supplement 2: (NPH-Nytt 2/1981), Supplement 3: (NPH-Nytt 2/1983), Supplement 4: (NPH-Nytt 2/1985), Supplement 5: (NPH-Nytt 4/1987), Supplement 6: (NPH-Nytt 2/89), Supplement 7: (NPHr 4/91). Samma klassifikationssystem har använts i föreliggande supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande har använts följande modell: Volym/årgång år häfte sidor 23 (1991)5,4-5 SYSTEMA TISK A VDELNING. ÖVERSIKT Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. 3 Nordisk pappershistoria. 4.0 Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4.2 Finland. Särkilda företag Norges pappershistoria. 4.3 Norge. Särskilda företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särskilda företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 Vattenmärken. 6.1 Särskilda vattenmärken. Motivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutingar. 6.4 Föreningen Nordiska pappershistoriker Tillverkningsprocessens historia (Teknologi). 7 Allmänt. 7.0 Råmaterial Arbetskraften Forskning och utveckling Tillverkningsgången. 7.2 Industrihistoria Den färdiga produkten och dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. 8 Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Boktryckeri. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 Papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT KlNTURI, MaIja-Liisa, Ampiaisille kiitos! [= Ett tack till getingen!) (Aikakauslehti magazine : Yhteys päätäjiin (1996):1, 34-35) LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa] (NPHT 21 (1993)2, 13) Från Grycksbo Pappersvisa från Småland [upptecknad av Maja Zedig]. (NPHr 20 (1992):4, 20). Mel Tidigare publ i Silverbladet 1974, s. 40 RUDIN, Bo, Kan man äta rispapper? (NPHr 20 (1992):3, 18-19) III RUDIN, Bo, Thinnest Paper in the World (IAPMA Bulletin October 1996:25-26) l. BIBLIOGRAFI RUDEN, Jan Olof m fl, Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: (NPHT 19 (1994)4, 11-23) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tidskrift, NPHr årg 20 (1991). H Red Urika HåMn; årg 21 (1993) H Red. Ulrika Håden ; årg 22 (1994). H Red Ulrika Håden ; årg 23

4 (1995). H. I Red Gunnel Hedberg & Sanny Holm. H. 2-4 Red Sanny Holm ; årg 24 (1996). H Red Sanny Holm; årg 25 (1997). H Red Sanny Holm. H.3-4 Red Keld Dalsgaard Larsen ; årg 26 (1998). H Red Keld Dalsgaard Larsen. 3. ALLMÄN PAPPERSHISTORIA Amerikas första pappersbruk "Rittenhouse Mill". (NPHT 25 (1997):2, 7) Även pub!. i Arken AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter: uppsving för en hel region. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):5/6, ) Bai Bangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motiga år. Fel avbryta hjälpen trots miljardförluster. Specialen: Bai Bang. (Affärsvärlden (1990):4, 16-19, 22-25) Pappersbruket i Bai Bang, ett av Sveriges största biståndsprojekt BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; l) [Frederikshavn), c s., iii BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. (Skog & Forskning (1996):1, 45-53) BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. (NPHT 20 (1992):2, 9-14). III Handpapperstillverkning i Nepal BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. Oslo: Treforedlingsindustriens yrkesoppla::ring ; 1-2, GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig upl>finning. (Kamratposten (1991): 16, 30-31) GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. (Vi (1991):47/48, 26-31) Om pappersåtgång i framtiden HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation Köbenhavn, 1934 HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevenn!ige materialet. - Föredrag 8/ [Oslo: Kulturredaksjonen NRK P2, 1998], sp JANSSON, Bo & SALONEN, Heikki J W, Finpapperssituationen på kort och lång sikt. (Svensk papperstidning/nordisk cellulosa (1996):3, 40-41) KALFJÄLL, Birgitta, Bai Bang. Strul, bråk och glädjeämnen. (Vi (1990):45,48-51, 53) LE QUANG KIEM, Blekt papper - skinande vitt! Bai Bang står på egna ben. (Kommentar (1994): 1,26-32) LINDBERG, Nils J, Pappershistoria med tonvikt på medeltiden. (NPHT 24 (1996):3, 10-15) IIl, Vm, Diagram Om pappersdokument i Tallinns stadsarkiv utställda i Abo LUOMA, Jon R, The magic ofpaper. (National geographic (1997):3, ) McCARTHY, Nan, Vita lögner [vitt papper] (CAP & design (1997):2, 29-32) RlSCHEL, Anna-Grethe: Archaeological Paper (IAPMA Bulletin October 1996: s.7-9) SUNDVE, Anne Siri & BRUNSLETIO, Mette, Papir og papirlagning : prosjektoppgåve natur, samfunn, miljö : prosjektrapport NMS Sogndal, s. WAS BERG, Gunnar Christie, Unionsbrevet i Kalmar (NPHT 26 (1998):1,10) Ett dokument där själva materialet (papper), sigillen och innehållet skapar en oupplöslig enhet VlLSBÖLL, Anne, Bostiansk papirmekka. Resebrev (NPHT 21 (1993):4, 3-7). III Om Ellen Koretsky och Carriage House handmade paperworks 4.0 NORDISK PAPPERSHISTORIA RADEN, Ulrika; Handpappersbruk i Norden. Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminariet i mars (NPHT 21 (1993):2, 2-4). III

5 Nordens första pappershistoria (NPHr 20 (1992):3, 21). Några smultronställen att besöka [: pappershistoriska museer i Norden]. (NPHr 26 (1996): l, 6-7) SJUNNESSON, Helene, Nya handpappersbruk i Norden efter 1830 (Polhem (1995), ) III SJUNNESSON, Helene, Papper i långa banor: de första maskinpappersbruken i Norden. Stockholm: Tekniska museet, s. IIL Summary in English. - (Tekniska museets rapportserie ; 6) WASBERG, Gunnar Christie, Frajernbruk til treforedling : skisse avet nordisk forskningsprogram, ut fra saerlig norske eksempier. (NPHr 26 (1998):3, Il-IS). III. Bearbeidet efter foredrag på NPH-mötet i Falun 22. mai DANSK PAPPERSHISTORIA. DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri (NPHr 25 (1997):4) DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : En oversigt (Nyere Tid : Historisk-etnologisk nyhedsbrev (1994):maj, 11-14). DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik Silkeborg 1994 DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. (NPHr 25 (1997): 3, 9-10) Referat av Dan Ch. Christensen: Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814) Khvn 1996 DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark du ring the past century (lapma Bulletin October 1996: s.20-22) DALSGAARD LARSEN, Keld. Dansk papirfremstilling En oversigt (i Paper Road. Communication today 1996: s.10-14) ArtikJen er udgivet i engelsk oversicttelse i samme publikation. Dansk Papir i 100 år. - Köbenhavn JubiliCumsbog udgivet i anledning af De forenede Papirfabrikers 100 års jubilicum DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland) (Papiergeschichten : Papierhistorische Beiträge Wolfgang Schlieder zum 70. Geburtstag 1996, ) NYROP, C, Til den danske papirfabrikations historie (Skandinavisk Bogtrykkertidende 1873) Godthaab, Silkeborg, Nymölle, Engelsholm, Erichshaab, Flensburg PEDERSEN, Hans Peder, Kilder til nogle Jydsk Fynske Papirfabrikkers historie ca : et katalog. Köpenhamn: Konservatorskolen, s.,ili. Vm. Tab. Recension av Jan Olof Ruden i NPHr 24(1996):4, DANMARK. SÄRSKILDA FÖRETAG Bruunshaab JAKOBSEN, Peter m.fl., NS J Smiths papfabrik Bruunshåb : En registrering og historisk undersögelse af fabrikkens bygninger og maskiner. Arhus: Arkitektskolen, 1978 VELLEV, Jens, Bruunshaab gamle Papfabrik oktober U.o., 1994 Dalum papirfabrik HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedvaegt på finpapirproduktion. (NPHT 26 (1998):3, 2-19). III. Oplaeg på en konference om dansk papirindustris historie på Silkeborg museum i juni 1994 TRAP OLSEN, Ernst, Dalum Papirfabriks arkiv U.o., 1995 De forenede Papirfabriker SCHOU, Poul, DfP i 75 år. (Papir Posten 1964:1)

6 Godthaab J0RGENSEN, Peter, Papinnöllen Godthaab (Lokalhistorisk forening : Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Ellidslwj, Svenstrup og Godthaab 22(1997) I, 1-4) Grenaa CHRlSTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik (Grenaa og omegn : för og nu 1984, s 83-94) Hven NILSSON, Ivar, Ett gammalt pappersbruk på ön Ven. (NPHT21 (1993):1, 17-19). III. Vm Tidigare publ i Söd. Nyheter 23/ Ny Mölle HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland (Böger og Byer. Ringköbing, 1949, s ) Silkeborg DRECHSEL, V, Silkeborg Vo., 1880 Justiarius Adolf Ludvig Drewsens dagbog under hans ophold paa Silkeborg fra 16. juni til 25. juli 1850 I Udg af Otto Bisgaard Silkeborg, 1944 DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg. (NPHT 25 (1997):3, 14-15). III Digt af H C Andersen med titeln Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede. (NPHT 25 (1997) I, 2-5) HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement Silkeborg: Silkeborg bibliotek, 1988 MELCHIORSEN, Mogens, Silkeborg Papirfabrik -- en tidlig storindustri i ödemarken (Fabrik og Bolig 1985:1) Om Silkeborg Set. Clara Mölle AXELSEN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse. (Historisk årbog fra Roskiide amt 1980, s 3-23) Strandmöllen MÖLLER, Jan, Strandmöllen Vo., 1992 Jubilreumsbog for Strandmöllen Industrigas NS TAUBER-JENSEN, H, Om papir og et besög på Strandmöllen (Hver 14. Dag 1896, s 64ff) Vordingborg PEDERSEN, Hans Peder, Noter vedrörende Papierfabrikker på Hulemose Vaerker og Nyraad Grund ved Vordingborg i förste halvdel av tall e!. (NPHT 26 (1998)2, 8-21) 0rholm-Nymolle SKJOT-PEDERSEN, Lise, 0rholm-Nymolle i dansk papirfabrikation (Langs Molleåen : Lyngby-Bogen 1998, ) 4.2 FINLANDS PAPPERSHISTORIA Handpappersbruk i Finland (NPHT 21 (1993):4, II) Notis LINDBERG, Nils J, Suomen paperihistorian tutkimuksen viime havainnoista [photocopy] [= Senaste rön från forskning i Finlands pappershistoria] Suomen paperi-insinöörien syyskokous Helsinki. 28 s. NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) 4.21 FINLAND. SÄRSKILDA FÖRETAG Ingerois träsliper ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum] (NPHT 26 (1998):1, 14-16) Tervakoski SUNDMAN, Gabriel, Från lump sortering till tunntryckspapper. Tervakoski specialpappersbruk. (NPHT 21 (1993): I, 2-8). III Tervakosken paperitehdas 175 vuotta [= Tervakoski pappersbruk 175 år] (Enso Gutzeit Henkilökunnanlehti 63(1993):2, 2-5) Verla Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. Vianta

7 VALTA, Reijo, Viannan paperitehdas [= Vianta pappersbruk ) (Tekniikaa Waiheita 15(1997):3, 27-28) Yhtyneet Yhtyneiden historia pähkinänkuoressa [= Yhtyneets historia i ett nötskal) (Yhtyneet paperitehtaat Oy:n henki1östölehti työn äärestä (1995):3, 56-57) 4.3 NORGES PAPPERSHISTORIA FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie Oslo: Nordke papirfabrikanters felleskontor, s., iii Utgitt i anledning av 75-års jubileet for De norske papirfabrikanters felleskontor FREY, John, Papir : historikk.u.o.o.å. Innehåll: Papirindustrien i Christiania : ett 250 års minne ; Om surrogater for klude til papirfabrikation ; Fabrikation af maskinpapir HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri; 2: Papir : historikk s MÖLLER, Envold, Kongeriget Norges Herligheder, angaaende Bergvaerker, manufacturer, fabriker, glas-pusterier, papir- olie- saebe- og krud-möller, suker-vaerker, salpeter-vaerker, saltvaerker, saug-brug, skoug-brug, fiskerier, jagt, eiver... Trondheim, s., noter Utg. ved Ove Bakken av utgåvan Trondhjem 1758 WAS BERG, Gunnar Christie, Strukturforandringer [i norsk papperstillverkning i framtiden) (NPHT 25 (1997):3, 6-7) WASBERG, Gunnar Christie, Papirindustrien i Norge. Starten i 1695 og den eldre utvikling (NPHT 25 (1995):2,11-14 ; 4, 2-7) NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Moss SIMERS, Birgitte, Papir med särpreg [fra Papirmölla i Moss). (NPHT 25 (1995):2, 6-9). 111 Om handpapperstillverkning och utvecklingshämmade Randsfjord? ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo]. (NPHT 20 (1992):1, 4) Ett recept och ett arbetstidsreglemente 4.4 SVERIGES PAPPERSHISTORIA v ALEUR, Christian, Papper och massa i Medelpad och Jämtland. Stockholm: Skogsindustrierna, s. Recension i NPHT 26 (1998):1, II av Bölje Stenberg. - Denna är tidigare publ i Svensk Papperstidning 1997:1 O SVERIGE. SÄRSKILDA FÖRETAG GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker. (Miljö och framtid (1997):7/8, 5-7, (1998):1,1998:3, 13.) HÅDEN, Ulrika, Utflyktsmål under sommaren [: Ösjöfors, Fröåsa, Grycksbo, GanuneIvala, Lessebo) (NPHT 20 (1992):2, 18-19). 111 Fiskeby Fiskeby och facket 100 år. (NPHT 20 (1992):2, 2-5) Saxat ur Arken 1/91 Forsså pappersbruk GARNERT, Jan, De la grunden till Sveriges välstånd: Ett gulnat fotografi. (Land (1990):41, 20) Forsså pappersbruk vid slutet av 1800-talet Grycksbo Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo". (NPHT 26 (1998):1, I) 111 LARSSON, Agneta, Handpappersmakarlärlingens klagan. [Visa) (NPHT 21 (1993):2, 13) Från Grycksbo Om Grycksbo (NPHT 26 (1998): l, 2-3) 111. Patroner och produkter [vid Grycksbo pappersbruk) (NPHT 26 (1998):1,8)

8 Gustafsfors, Småland KÄLL, John, Gustafsfors - småindustriort vid Helgeårn i Pjätteryd. (Kronobergsboken 1991, ) Bl.a. kvarn, handpappersbruk, garveri och färgeri Holmens bruk RUDEN, Jan Olof, Pappersbruk [: Holmen) förvandlat till konserthus. (NPHT 24 (1994):4, 10) HornedströrnlNyede SVENSK, Rune, HornedströrnlNyede pappersbruk - Sveriges nordligaste handpappersbruk, (NPHT20 (1 992):4, 6-7). III. Vm Tidigare pub I i NPHT 4/1990, 3-5 Hyltebruk FEUK, Marie, Återvinningsindustri : gamla tidningar måste vara färska. (Ny teknik 1990:8, 30-31) K1emetsmåla LÖFGREN-ÖRTENDAL, Barbro, Klemetsmåla pappersbruk. (NPHT 24 (1996):2, 14-15). III. Lessebo SÖDERBERG, Monica, Handgjort papper med vattenmärke : från Lessebo Handpappersbruk. (Hemslöjden 1996:4, 6-8) Lund [=Sörforsa) LUNDELL, Jan, Lunds [=Sörforsa) pappersbruk. (NPHT 20 (1992):1, s ) Mariefred RUDEN, Jan Olof, Grafikens hus i Mariefred. (NPHT 24 (1996):2, I) Om planerad handpapperstillverkning Matfors SVAAN, Torbjörn, Matfors pappersbruk. Sundsvall, Museet Recension av Kjell-Åke Hermansson, i NPHT 1/95, II. - Tidigare publ i Mitt SCA Graphic. Mölndal MANNERVIK, Margareta, Handpappersbruket Lilla Götafors i Mölndals kvarnby : projektbeskrivning. (NPHT 24 (1996):2,8-13). III. RUDIN, Bo, Handpappersbruk - museum i Mölndals kvarnby. (NPHT 23 (1995):1, 12) Om planerad upprustning Njurunda HÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda) och sockenstämmans ordförande. (NPHT 20 (1992):2, 161-7). III F ingerad intervju Näsum SVENSSON, Torsten, Vad släktforskning kan leda till [: Näsums bruk) (NPHT 22 (1994):4, 2-3) Tidigare publ i Nymöllabladet Silverdalen AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Silverdalen : ett konverteringsbruk i omvandling (Svensk papperstidninginordisk cellulosa 95 (1992):8, 34-36) Strömsholm LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Svenska Cellulosa AB HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, Köping, Recension av Gunnar Christie Wasberg i NPHT 24 (1994):3, 7 ; av IngvarJullander i Svensk PapperstidningINordisk Cellulosa 97(1994)2, 12 Tumba bruk ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper. (Svensk papperstidning / Nordisk cellulosa (1998): 10, ) Östanå HÅDEN, Ulrika, Östanå handpappersbruk. (NPHT 20 (1992): I, 2-3)

9 5. BIOGRAFI Anzelius, Georg Georg Anzelius har lämnat oss : 9/ / (NPHT 25 (1997):1, 1) III. KLOCKLJUNG, Mats, Pappersmakaren Georg Anzelius. (Hemslöjden (1991):1, 12-13) Intervju om handpapperstillverkning LIDBERG, Lena, Georg 92, guide. (NPHT 24 (1994):3, 5-6) III Tidigare publ i Skogsindustrierna 1/94. Boris, Henrik DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, (NPHT 25 (1995):2, 4-5). 111 Om "böttemester" vid Silkeborg Brahe, Tycho MAGNUSSON-BLOMQUIST, Lotta, Tycho Brahe - papperets bäste vän... tacka stjärnorna för det (Skogsindustrierna (1994):3, 18) T AJANI, Angelo, Tycho Brahe - pappersbrukare, boktryckare och bokbindare. (NPHT 26 (1996): I, 8-16) III Conradson, Birgitta Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta LiljedahIs fond. (NPHT 24 (1 994):1, 8) Drewsen, Michael DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen. Silkeborg, 1994 Drewsen, Valdemar DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske laesere: Valdemar Drewsen (NPHT 25 (1997):3, 12) Efterlysning av personuppgifter Ekman, Carl David ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke (NPHT 20 (1992):4, 8) III Tidigare publ i NPH-Nytt 2/ 1972, STEENBERG, Börje, Carl David Ekman - en portalfigur (NPHT 25 (1995):4, 9-16 ; 26 (1996):1, 3-5) ; 2, 2-7. Flock, Agneta KLOCKLJUNG, Mats, Med nagelsax till glädjens källa. (Vi (1994):21, 16-19) NESSLE, Lena, Agneta Flock - papperskonstnärinna. (Hemslöjden (1993):6, 4-6) Silhuettklippning Madsen, Holger DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen, (NPHT 26 (1998):3,16) Papirmager i Silkeborg stiftede Danmarks Papirmagerlaug Mannervilk, Margareta KVANT, Christel, Margareta Mannervilk ger papperet huvudrollen. (Femina (1996):11, ) Intervju RUDIN, Bo, [Margareta Mannervik stipendiat i] Gösta Liljedahls fond (NPHT 26 (1998):2, 4) Muncktell, Johan Johan Muncktell grundar Grycksbo (NPHT 26 (1 998): I, 7) Pedersen, Hans Peder RUDEN, Jan Olof, H P Pedersen mottagare av 1992 års stipendium från Gösta Liljedahls fond. (NPHT 20 (1992): l, 6.) Rischel, Anna-Grethe Tidligere kasserer i NPH tildeles Birte Rottenstens mindelegat (NPHT 19 (1994):4, 3) Ruden, Jan Olof (NORDENSON, Per], Jan Olof Ruden fyllde 60 år den 28 augusti (NPHT 25 (1997):2, 6). III. Sjögren, Gustaf Gabriel LINDSTRÖM, Gösta, Snushandlaren Gustaf Gabriel Sjögren som blev brukspatron på Strömsholmen. (NPHT 20 (1992):2, 6-8). III. Skinner, Helen LINDVALL, Vera, Hon räddar konst för miljoner. (Konstvärlden (1996):1, ) Intervju Sundblad, Lars G

10 Lars G Sundblad - ny ordförande i NPH. {NPHT 26 (1998):2, 3-4) TegselI, Hjördis LTJNDELL, Kerstin, Papper tillägnat det sköna. {Nordisk cellulosa (1990):4, 10-11, 14-15) Tsai Lun NILSON, Ulf, Du har kanske aldrig hört hans namn - men var hade vi varit utan honom? Vetenskapens giganter. (Dagens radio (1994):34 bilaga Populär vetenskap, 10-12) WaabenEbba PEDERSEN, Hans Peder, Ebba Louise Waaben, {NPHT 20 (1992):1, 5) Westberg, Claes Erik RÅDEN, Ulrika, Intervju med Claes Erik Westberg, bruksägare [i Njurunda] och sockenstämmans ordförande. {NPHT 20 (1992):2, 161-7). III Fingerad intervju Widell, Reinhold ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" (NPHT 26 (1998) l, 9) Om Reinhold Widell, elektriker vid Grycksbo Vi Is böll, Anne Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond (NPHT 2 1 (1993): I, 9). III 6. PAPPERSHISTORISK FORSKNING LINDBERG, Nils J, Aktuell forskning i Norden: Finland. {NPHT 2 1 (1993):2, 9-11) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistorikers betydelse för pappersforskningen i Norden: resultat och önskemål. {NPHT 21 (1993):2, 5-7) RUDEN, Jan Olof, Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning. {NPHT 24 (1994):1, 9) WAS BERG, Gunnar Christie, Filosofi og vannmerkeforskning. {NPHT 24 (1996):4, 6.) Med anledning av Eva Ziesches kronologiska ordnande av Hegels efterlämnade manuskript. WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhistorien - en seriös forskningsgren. {NPHT 25 (1997):3, 4) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄRKEN VARPIO, Mirja, Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : a palaeographical and codicological study of a Church Slavonic tetraevangel. Göteborg, 1995 Vm: Vildsvin. - Recension av Jan Olof Ruden i NPHT 24 (1996):2, I 6.3 PAPPERSHISTORISKA SAMLINGAR DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv {NPHT 25 (1997):3, II.) Om Dalum Papirfabriks arkiv : en registratur I udarbejdet af Ernst Trap Olsen. Khvn 1995 FORSELLES, Birgitta af, Paper museum gets a facelift (KCL Link (1998):2, 8) FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. (NPHT 20 (1 990):4,9-11). III. Vm Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:2,3-5 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. {NPHT 24 (1996):4, 2-3) Ill. RUDIN, Bo, Frövifors pappersbruksmuseum invigt. {NPHT 25 (1995):3, 4-7) III T AJ ANI, Angelo, Amalfi pappersmuseum invigt. {NPHT 21 (1993)3, ). III. Vm 6.4 PAPPERSHISTORISKA SAMMANSL UTNINGAR BRUNNER, Marie, [Om IPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. {NPHT 25 (1995):2, 10) HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. {NPHT 25 (1995):1, 5-6)

11 PEDERSEN, Hans Peder, Rapport fra [handpappersdagar i] Silkeborg [1992]. (NPHT 20 (1992):3,7-9) III RUDEN, Jan Olof, Paper publications society läggs ned. (NPHT 24 (1994):4, 8-9) WAS BERG, Gunnar Christie, Intemasjonale Papirhistorisk kongress [Referat.] (NPHT 24 (1994):4, II) 6.41 FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERS HISTORIKER DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 6-10). III. FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]. (NPHT 25 (1997)2, 3-4). III. Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år (NPHT 20 (1992):2, 15) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse (NPHT 25 (1997):2, 2) Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. (NPHT 26 (1998)2, 1-2) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998)3, 4.) Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj 1998 (NPHT 26 (1998):3, 1-3) HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj (NPHT 26 (1998):3, 5-6). III. HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen (NPHT 25 (1997):2, I). III. HÄDEN, Ulrika, NPHs och IAPMA:s II :e konferens i Schäffergården, Lyngby, Danmark den 4-9 augusti (NPHT 24(1996):3, 1-8) III HÅDEN, Ulrika, Rapport från NPHs 16:e pappershistoriska konferens [Sundsvall 1995]. (NPHT 25 (1995):2, 1-3). III NORDMAN, Lars, Nordiska Pappershistoriker möttes i Finland (NPHT 20 (1992):3, 10-17). III NPH:s arkiv nu i Svenska riksarkivet. (NPHT 21 (1993):2, 14) Rapport från NPH styrelse [20 november 1997] (NPHT 25 (1997):3, 2-3). III Rapport från NPH styrelse [12 januari 1998] (NPHT 26 (1998):1, 12-13). III. Rapport från NPH styrelse [16 oktober 1998] (NPHT 26 (1998):4, I) RUDEN, Jan Olof, Föreningen Nordiska pappershistoriker. Historik. (NPHT 20 (1992):4, 2-5). III SKARP, Lars-Åke, Glimt fra [NPH] årsmödet, juni 1991 (NPHT 19 (1994)4, 4-8). III Stadgar för Föreningen Nordiska pappershistoriker. (NPHT 20 (1994):4, 16-19) Y[TTERBORG], E[dgar], NPH-årsmöte 1993 i Norge. [Referat]. (NPHT 21 (1993):3,2-9). III 7.0 TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA. ALLMÄNT KAPPEL, Valdemar, Papir - et naturprodukt Holte, c s., iii KASSBERG, Mats, ERLANDSSON, Magdalena & GAVELIN, Gunnar, Massa och papper: en grundbok.markaryd: Skogsindustrins utbildning, s., pi, iii LARSEN, Truls, Å lage papir. Rommetveit, s. MEINICKE, Ejnar F, Papirbranchens herebog om papir : dets fremstilling og anvendelse. - [2. udg] s., iii.

12 7.2 TILLVERKNINGSGÅNGEN FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp!. Stockholm : Avd för pappersteknik, Tekniska högskolan, s., iii., diagr., tab. HOUEN, Per Johan, Papirteknologi : kompendium. [Trondheim), [1 993) Miljökriterier för papper. 3. upp!. Stockholm: Naturskyddsföreningen, s. (Miljökriterier ; 13) Pappersteknik. Stockholm : Tekniska högskolan. Institutionen för pappersteknik, s., iii., diagr., tab. ; s. PERSSON, Karl-Erik, Papperstillverkning. Ny omarb. upp!. Markaryd : Skogsindustrins utbildning i Markaryd, s., iii., diagr. (Yrkesbok / Skogsindustrins utveckling i Markaryd; PT) 7.21 INDUSTRIHISTORlA MoDo GEZELIUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män. (Månadsjournalen (1991 ):6, 46-51, 53) Intervju med Matts Carlgren STORA HALL VARSSON, Mats & SÖRMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldrniihle är ett jätteklipp. Profilen. (Veckans affarer (1991):47, 71-73) United Paper Milis HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder. (Veckans affarer (1991): 16,21) RÅDEN, Ulrika, Träsliperier, halmmassebruk och maskinpappersbruk i Norden, perioden Lokalisering, teknikspridning och social förändring. Rapport från seminarium [febr 1994). (NPHT 24 (1994):2, 10-15).111 NORDMAN, Lars, De första träsliperierna i Finland. (NPHT 24 (1994):2, 16-17) Ingerois träsliperi ROSENDAHL, Raija, Ett nytt industrimuseum i mellersta Kymmenedalen [: Ankkapurha = Ankdammens industrimuseum) (NPHT 26 (1998):1,14-16) REGESTAD, Sixten Olof, Svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningen : från exklusiv elitklubb till kamratförening för alla: SPCI 90 år. (Svensk papperstidning Nordisk cellulosa 1998: 11,32-33,37) RUDIN, Bo, Pappersmaskinens pionjärer. (NPHT 20 (1992):1, 7-13) III. Enso-Gutzeit OY SVENSSON, Gunnar, Pappersindustrin. Norsk etablering i Kotka 1872 blev träkoncern av storformat. (Grafiskt forum (1991 ):6/7, 42-43) Verla Verlan pahvitehdas kyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon [= Verlas kartongbruk godkändes till Unescos förteckning över världsarv) (Kaukas henkilöstölehti (1996):12, 11) Verla pappfabrik har upptagits i UNESCOS:s världsarvslista. (NPHT 26 (1998):2, 5-7) III. 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? (NPHT 20 (1992):3, 21) Efterlysning BARNHOLDT, Christian, Revolution på papperet. (Fakta (1990): 12,91) Standardisering. Pappersformat BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. (Nordisk cellulosa 1990:6, ) GAVELIN, Gunnar, Finpapper upp!. Markaryd : Sveriges skogsindustriförbund, s., iii.

13 (Yrkesbok / Sveriges skogindustriförbund ; Y- 304) KROGERUS, Björn, Åldringsbeständighet hos papper. (NPHT 25 (1997):2, 5-6) Tab SECHER, V A, Vort Papir. u.o., 1887 TROPP, Björn, Unica: en historia om ett material och dess konsekvenser. Stockholm : Carlsson, s., iii., diagr., kartor, tab. VASSHUS, Inger Johanne, Marmorering på papir. Rommetveit, s. 7.4 BEARBETNING A V PRODUKTEN BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, bl., iii ERLANDSEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddeikunst og seddeltrykking, svindlere of samlere [Oslo], c s., iii LIDMAN, Tomas, Vad ett gammalt bokmagasin kan dölja. (NPHT 25 (1997):2, 9-11) III. Om marmorerat papper som pärmar och försättsblad LINDBERG, Sten G, Turkiskt och marmorerat papper i Sverige. Förekomster, framställning och samlingar. (Biblis 1990, ) Nirunaru : kiehtovien mallien ja ideoiden paperilanka = Snoddar & snören : allt möjligt med papperssnöre. Helsinki : Edita, s., iii. NYSTRÖM, Jan-Olov, Marmoreringsboken. 3. uppl. Stockholm: Ordfront, s., iii. P ALM, Madeleine, Pappersparaplyer. (Hemslöjden 1996:4, 18-19) Paraplytillverkning i Thailand RYDENFELT, Sven, Sagan om Tetra pak : till hundraårsminnet av Ruben Rausings födelse Stockholm : Fischer, s., iii. SEGER, Göran, Kuvertindustrin i Oskarshamn : en redogöresie för kuvert- och påsindustrierna utveckling i Oskarshamn åren 1880 till [Oskarshamn: G Seger), s., iii. SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hemslöjden (1991): I, 8-9.) Intervju med Enrico Giannini 8. PAPPER SOM HANDELSVARA ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? (Råd & Rön (1991)3,5-7) BRANDT, Johann R., Papirhåndboken Oslo: Norske papirhandleres landsforbund, x, 371 s., ill BRYNTSE, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. Stockholm :. Miljövårdsberedningen, s. '.. ' (Miljövårdsberedningens rapport ; 1992:2) JENSEN, J S, Vareleksikon for papirhandel og papirindustri samt hermed besrelgtede erhverv Köbenhavn, 1911 LINDBERG, Nils J, Paper comes to the North: trade routs of paper in the Baltic sea region : a study based on watermark research. - Helsinki, IPH, , 203 s., III (IPH Monograph ; 2) WAS BERG, Gunnar Christie, Papirhandel i Norge för (NPHT 21 (1993):2, 8) WIWET, Freiderich Wilhelm, Forsög til en Afhandling om det stemplede Papiir, hvorledes dets Indkomster kunde foröges, Kongen ti1 Fordeel og Undersaatterne til Gavn Köpenhamn, PAPPER OCH AVNÄMARNA. ALLMÄNT ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-ornamenterade sänggavlar på Skokloster. Göteborg: Göteborgs universitets Institution för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård ; 1992: 13)

14 ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] ICA-kuriren (1993): 14, 10-11) BECKMAN, Klas, Å velge riktig papir Oslo: Carl Emil, c 199 I s., iii B1eikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Utg av Norges naturvemforbund. Oslo, Il s., iii (Miljöfakta : papir ; 1:88) BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. Oslo : Kolibri forl., s., iii. Originaltit. : F un with paper DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före 1800-talets mitt. (Kronobergs boken 1994, 68-77) DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. Köbenhavn : Genvindingsbrancherådet, s. (Arbejdsrapport fra Miljöstyreisen ; nr. 31, 1995) EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. (Greenpeace (1993):1, 12-15) FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. Stockholm: IVL, s., iii., diagr., tab. Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljöverndepartementet 5. mai Oslo: Statens forurensningstilsyn, 1994? - 8 s GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. (DI K-forum (1990):4, 6-7.) Åldringsstabilt, miljövänligt papper GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. (Byggnadskultur (1 997):4, 14-17) HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. (Hus & hem (1 997): 1/2, 29-35) HOLT, Gunnar, Papir i hverdag og kunst: om papirets historie og utvikling pluss Aktivitetsoppgaver for store og små. Trondheim: Vitenskpsmuseet, publikumsvirksomheten, s., iii JAHNS EN, Linda & ULRICHSEN, Cathrine, Papirbaereposer i daglivarehandelen : et relevant alternativ. [Oslo], , 52 bl. Diplomoppgave - Norges Markedshöyskole KAPPEL, Valdemar, En bog om genbrug af papir, glas og metal Holte, c s., iii LARVALA, Raija, A short introduction to the history of board and packaging (Finnboard News (\992):2, 14-19) LINDBERG,Nils J, Paper comes to the North : sources and trade routes of paper in the Baltic Sea region : a study based on watermark research. Helsinki: IPH, I, 203 s., iii (IPH Monograph series ; 2) Lära med papper : idematerial med laborationer för grundskolan. Umeå : Skogen i skolan, s. Materialflöden i samhället : redovisning till regeringen del 2 : kontorspapper. Stockholm : Naturvårdsverket, s. (Rapport / Naturvårdsverket ; 4678) NILSSON, Karin, Papper. Lund, s., iii. (Lokal skolutveckling i Lund ; 410) OLSEN, Odd PareIi, Papir : assosiasjonsskapning, bildeforming. Notodden: Telemark laerarhögskole, Formingslaerarskolen, bl., iii OLSSON, Ingemar "Pinge", Pappertyper för olika ändamål. Bearb av Peter Sjöstedt, red av Nils Hult, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, 1983 OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. - 4 rev upp I. Bearb Peter Sjöstedt, red Nils Hult, Kim Löndal, Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s., iii

15 OTERDAHL, Lina, Historia på tapeten [från gobelänger till papperstapeter]. (Vår bostad (1997):9, 18-21) RYLE, Torben, Papir, papir. Köbenhavn: Miljöministeriet. Miljöstyreisen, s., iii STORA FINE PAPER om papper och miljö: helhetssynen viktigare än miljömärken : tema: papper, papper, papper. (Grafiskt forum (1997): 12, 22-23,25) SVELI, Magne & KL YVE, Lars, Resirkulering av papir: fra kilde til bruker. [Blekestua), 1976 Diplomoppgave, Bedriftsökonomisk institutt VOSS, Knud, Konst på papper : [en introduktion till grafiken) / övers Öjevind och Helmer Lång. Stockholm : Fören. Norden, s., iii. WRlEDT, Susen, Arkivbeständigt papper viktigt för kulturarvet. (Grafiskt forum (1995):9, 25-26) Välja papper rätt / Redaktionskommitte Klas Beckman, Gösta Olsson, Olle Juhlin. - Ny rev uppl. Stockhom: Pappersgruppen, , 140, 26 s., iii, diagr. 9.1 BOKTRYCKERI BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. (Ljud & bild (1998):6, 34-40) CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen. Köbenhavn, 1958 GUSTAFSSON, Bernhard & MATISSON, Nils Bertil, Välja papper rätt. Göteborg: Pappersgruppen, s. HALLING SÖRENSEN, Poul, Papir og klima. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil HASSING, Oluf, Papir. Köbenhavn, 1947 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13) III NILSSON, Staffan, Allt du bör tänka på när du gör trycksaker. Solna : Profil, s., iii., tab. Papir : kompendium Köbenhavn: Den Grafiska Höjskole, s., iii Papir : kompendium Köbenhavn: Den grafiske höjskole, bl., iii Papperslära : yrkeshäfte utg. Tumba : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. SANDBERG, Dan, Råd om skrivarpapper: rätt papper till rätt skrivare. (Mikrodatorn (1990): 10, 68-69) SILFVERBERG, Erik, Papir og farve og andre materialer til grafisk produktion Köbenhavn: Grafisk litteratur, s., iii SILFVERBERG, Erik, Praktisk papirprövning. Köbenhavn: Den Grafiske Höjskole, bl., iii Stencil Wellpapp: grundkurs : yrkeshäfte utg. Stockholm : Grafiska yrkesnämnden, s., iii. WOLFERS, Jeroen, Pappersvalet - spänning eller skräck? : grafisk produktion: papper och efterbehandling. (CAP & design (1998):6, 31-34, 36) 9.2 KONSERVERING, RESTAURERING 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. Köbenhavn: Det Kongelige danske kunstakademi, Konservatorskolen, s., iii ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! (Nordisk papperstidninginordisk cellulosa (1993):3,42) Vittrande papper på bibliotek och i arkiv Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983]. Lyngby: Lyngby Taarbrek Kommune, s., iii

16 BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. Stockholm : Riksarkivet, bl., iii. (Rapport / Riksarkivet, Tekniska byrån ; 1993:3) BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne Oslo: Papirindustriens forskningsinstitutt, s. FELLERS, Christer, Ageing/degradation of paper : a literature survey. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; l E) FELLERS, Christer, Åldring/nedbrytning av papper : en litteraturöversikt. Stockholm : Riksarkivet, s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; I) FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. Stockholm : Riksarkivet, ,6 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 7) HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. Oslo: Universitetsbiblioteket, s., iii (UBO veiledninger ; (2) IBSEN, Sören & VED!, Sten F., Reparasjon av bokbind, papir- og skinnrestaurering. Trondheim, bl., iii (Rapport / Universitetsbiblioteket avd B, Trondheim ; l 7) IVERS EN, Tommy & KOLAR, Jiri, Kvävedioxids effekter på papper. Stockholm : Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 5) LARSSON, Tomas, Dubblering av konst på papper : med japanska handgjorda papper. Göteborg: Universitetet. Inst. för kulturvård, s., iii. (Papers / Göteborgs universitet. Inst. för kulturvård; 1993 :6) LÖKEN, Nanina, Innrarnning av kunstverk på papir. {NPHT 24 (1996):4, 7-(1) III. Utdrag ur föredrag vid NPH:s konferens i Sundsvall 1995 NITTERUS, Mattias, Ethanol as fungal sanitizer in paper conservation. Göteborg : Inst of Conservation, , 3 bl., iii. (Göteborgs univ., Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Avd för kulturvård ; 1998:1) NORDENFELT, Eva, Sjukvård för papperskonst. (Antik & auktion 1991:9, 55-57) Intervju med papperskonservatorn Helen Skinner NORDSTRAND, Ove K, Papirkonservering - papirhistorie. Nogle uformelle betragtninger. (NPHT 20 (1992):4, 14-15) Tidigare publ i NPH-Nytt 4/1 976, PALM, Jonas, Preventiv och retroaktiv avsyrning av papper. Stockhorn : Riksarkivet, , 9 bl. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 6) PALM, Jonas & CULLHED, Per, Ett vittrande kulturarv : undersökningar av papper i Kungl. biblioteket, Göteborgs och Uppsala universitetsbibliotek samt Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet, bl. (Rapport / FoU-projektet för pappers-konservering ; 2) ROSEN, Bo & Elsbeth, Museernas bokbestånd i behov av konservering. (Kulturmiljövård (1994):4,36-37.) RUIN, Påhl, Papperskonservator : ett världsyrke. (D!K-forum (1991):5, 4-5) Intervju med Charlotte Ahlgren om papperskonservering SAMUELSSON, Marie Louise & SÖRNER, Karin, Naturligt åldrat papper : svenska papper Stockholm : Riksarkivet, , 67 s. (Rapport / FoU-projektet för papperskonservering ; 4)

17 9.3 PAPPERSKONST ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenehe Kvalstad, GRÖNSUND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989]. Löten, [I 8] bl., iii. Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/90. Vangsnes, 1990 Papir uden graenser = Papel sin frontieras = Carta senza frontiere : papirkunstustilling i Arhus Kunst-byggning 10. juni-2. juli Århus : Kunstnergruppen Intaet, s., iii. Perspektiv på papir : utstilling Maihaugen l. juli august 1989 Oslo: Landsforbundet Norsk form og De Sanvigske samlinger, s., iii R-GILMARK, Liliann, En massa papper. [Ett evenemang på många platser i Västernorrlands län 9-30 nov 1996]. (NPHT 24 (1996):2, l. HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. (NPHT 25 (1995): I, 13). III RUDIN, Bo, Art-89 i Härnösand. (NPHT 20 (1992):4, 12-13) III Tidigare publ i NPH-Nytt 1989:4 VILSBÖLL, Anne, Vad er IAPMA? (NPHT 21 (1993):3, Il) VILSBÖLL, Anne, Paper Road. Communieation today (1996) ALFABETISK AVDELNING. Titlarna förkortade. Hänvisning ges till systematisk avdelning med lägst nummer 25 years School of conservation : the jubilee symposium May 1998 : preprints / ed by Karen Borchersen. 9.2 ABADIE-MAUMERT, F A, Fra et bokmagasin [dvs Papirindustrins forskningsinstitutt i Oslo] Amerikas första pappersbruk "Rittenbouse Mill".3. AMINOFF SANDSTRÖM, Diana, Bai Bang - ett svenskt biståndsprojekt på egna fötter : uppsving för en hel region. 3. ANDERSEN, Finn Aage, ECKHOFF, Wenche Kvalstad, GRÖNS UND, Laila Hilsen & KAMPMANN, Anne, Pap art : [kunstutstilling over temaet papir på Klevfos Industrimuseum 1989] 9.3 ANDERSSON, Jöns Lars, Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen, Grycksbo [ANDERSSON, Jöns Lars], Minnesanteckningar från handpapperstillverkningen vid Grycksbo pappersbruk tiden omkring 1910 och 1920-talet ANDERSSON, Inger, Papier-mache : en historisk material översikt samt en undersökning av ett par papier mache-omamenterade sänggavlar på Skokloster. 9. ANDREASSON, Gullvi, 40-talets fattigmanskonst - 90-talets samlardröm [:påskpappersbonader] 9. Anne Vilsböll mottagare av 1993 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond 5. ANTONSSON, Birgit, Rädda vårt kulturarv! 9.2 ARvEN, Gunilla, Vad kostar toapappret? 8. AXELS EN, Per, Set. Clara mölle : en bygningsog industrihistorisk undersögelse 4.11

18 AXELSSON, Håkan, Vem gjorde papperet till kopieböckerna? 7.3 BAL TSCHEFFSKY, Susanna, En klorfri generation: svensk massaindustri satsar på miljön 7.04 BECKMAN, Klas, A velge riktig papir 9. Bevar for fremtiden : [udstilling i Sophieholm 29. april--28. august 1983] 9.2 Birgitta Conradson mottagare av 1994 års stipendium ur Gösta Liljedahls fond. 5. BJERRE, Lisbeth Vedskov, Papir (Når natur bliver teknik ; I) 7. O BJÖRDAL, Lars, Papperskonservering : vårda, bevara och hantera. 9.2 BJÖRKMAN, Per, Bai Bang/Vinh Phu - den totala landsbygdssatsningen. 3. Bleikt! : ett hefte om papir og klorbleking. Vtg av Norges naturvernforbund. 9. BOLLING, Christina, Glömt hantverk i i-land - industri i u-land. 3. BORRFORS, Peter, ALBINS ON, Anders & LILJEDAHL, Tord, 30 öre eller 3 kronor : ser du skillnaden? : vi testar 31 olika papper till bläckstråleskrivare. 9.1 BRANDT, Johann R., Papirhåndboken 8. BRUNNER, Marie, [Om JPH idag. Referat vid] NPH:s konferens i Sundsvall. 6.4 BRYDE, Öyvind, Papirfabrikasjon. - Rev og omarb utg. 7.0 BRYNTS E, Göran, Returpappersmarknaden i Sverige: en översikt och lägesbeskrivning över den svenska returpappersmarknaden. 8. BUTLER, Pauline, Göy med papir ; overs. Else R Wiborg. 9. BÖHMER, Einar & ELLEFSEN, Öystein, På letning etter nye muligheter : Papirindustriens forskningsinstitutt gjennom 75 år BÖHMER, Einar, Kulturarv i fare?. om papirets lagringsbestandihet og forhold som påvirker denne 9.2 BÖHMER, Einar, Miljövennlig papir - hva og hvorfor 7.3 BÖHMER, Einar, Papirtekstiler : utopi eller realisme? 7.4 CHRISTENSEN, Sigurd, Papirbogen 9.1 CHRISTOPHERSEN, Erik, Fra hör til pap - historien om Grenaa papfabrik 4.11 CONRADSON, Birgitta, Pappersrnästama. Om holländarna på l700-talets Tumba bruk DAHLBERG, Kjell & MALMSTRÖM, Olof, Förbättrade pappersegenskaper med flexibel process. Papperskemikalier. 7.3 DAL, Björn, Om bokbindarnas bruk av papper: försätts, pärmpapper, omslag och pappband i Landsbiblioteket [i Växjö] före l800-talets mitt. 9. DALAGER, Sören & al., Miljöökonomi for papir- og papkredslöp ; Delrapport 4: Blandet papir. 9. DALSGAARD LARSEN,Keld, Arbejderliv og faglig organisering i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirindustri : overblik og indblik 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, En Iykkelig historie : Dalum papirfabriks arkiv DALSGAARD LARSEN, Keld, H C Andersen og Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Henrik Boris, DALSGAARD LARSEN, Keld, Holger Madsen,

19 DALSGAARD LARSEN, Keld, Håndgjort papir i Danmark i vort århundrede DALSGAARD LARSEN, Keld, Indfaldsvinkler til arbejdslivets historie 7.03 DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Michael Drewsen 5. DALSGAARD LARSEN, Keld & BALLE JENSEN, Kurt, Silkeborgs Rödder : foruellinger og bill eder fra Smedebakken og det gamle Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, Konferencen i Falun maj DALSGAARD LARSEN, Keld, Ny forskning om den tidlige papirindustri i Danmark. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Opfordring til de norske lresere: Valdemar Drewsen DALSGAARD LARSEN, Keld, Papirarbejdemes historie i Silkeborg DALSGAARD LARSEN, Keld, The production ofhandmade paper in Denmark during the past century. 4.1 DALSGAARD LARSEN, Keld, Dansk papirfremstilling En oversigt. 4.1 Dansk Papir i 100 år 4.1 DRECHSEL, V, Silkeborg DREWSEN, Edgar, [om familjens pappersbruk i Danmark och Tyskland] 4.1 EKSTRÖM, Tommie, Papperet som ingen ville tillverka blev... tidningen som alla vill ha. 9. ELGESJÖ, Gunnar, 50 år i "Bruket" 5. ENGELMARK CEDERBORG, Siv, Vid Tumba bruk har man gjort svårkopierat papper i 230 år : ny svensk metod ger ännu säkrare papper ERICSON, Harry, Postverkets jubileumsfrimärke ERLAND SEN, Hans Christian, Penger av papir: seddiens saga og sosiologi, seddelkunst og seddeltrykking, svindlere of samlere 7. 4 FASTING, Kåre, Den norske papirindustris historie FELLERS, Christer & NORMAN, Bo, Pappersteknik. 3. upp! FINNVEDEN, Göran, STEEN, Bengt & SUNDQVIST, Jan-Olov, Kretslopp av pappersförpackningar : materialåtervinning eller energiåtervinning? : en mijöstudie baserad på fem verkliga fall. 9. Fiskeby och facket 100 år FOLKE, Jens & MOGENSEN, Ulla, Produktion og miljöforhold i papirindustrien. En analyse af renere teknologi på otte danske Papirfabriker. (Miljöprojekt ; 257) 7. 2 FORSELLES, Birgitta af, Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) höll föreningsstämma i Finland [ ]6.41 FORSELLES, Birgitta af, Pappersmuseet vid Centrallaboratorium AB, Helsingfors. 6.3 Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvenning av brunt papir fastsatt av Miljövemdepartementet 5. mai Fotografier fra "Handpappersbruket Grycksbo" FREY, John, Papir : historikk 4.3 Frå natur til kultur, papir og papirkunst : rapport frå prosjekt for 6-åringane i Vangsnes barnehage vinteren 89/ FRÖJD, Ingmar, Aldringsbeständighet hos böcker och skriv- & tryckpapper : en projektsammanfattning. 9.2 Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse för år Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1997 [för NPH]. 6.41

20 r Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22 maj Föreningen Nordiska Pappershistoriker : Protokoll vid föreningsstämma 22 maj GA VELIN, Gunnar, Finpapper uppl. 7.3 GAVELIN, Gunnar, Minnen från Sveriges första pappersmaskin 7.02 GA VELIN, Gunnar, Pappersmaskinen : från blandningspumpen till glätten Georg Anzelius har lämnat oss: 9/ / GEZELlUS, Mats, Familjen Kempe, MoDo och morske män GILLBERG, Björn O, Mo och Domsjö vill inte minska kväveoxidutsläppet i Husum : Miljöcentrum överklagar till regeringen - Naturvårdsverket tillstyrker GRANVIK, Margot, Papper - en odödlig uppfinning. 3. GRANVIK, Margot, Välj rätt arkivpapper. 9. GUDMUNDSSON, Ulf, Pappersfloden kommer aldrig att sina. 3. GUSTAFSON, Birgitta, Gamla tapeter på nytt. 9. GUSTSFSSON, Bernhard & MATTSSON, Nils Bertil, Välja papper rätt 9.1 HALLEN SCHUTT, Sigrid, Nya tapeter i finstämda färger. 9. HALLING SORENSEN, Poul, Papir og klima 9.1 HALLVARSSON, Mats & SORMAN, Pia, Bo Berggren, VD i Stora. Feldmiihle är ett jätteklipp. Profilen Handpappersbruk i Finland 4.21 Handpapperstillverkning och Holmen-minnen på nytt museum i Norrköping. 6.3 HANEN, Sverre, Norsk skogsindustri ; 2: Papir : historikk 4.3. HANNOVER, H I & SMITH, Sigurd, Papirfabrikation 7. O HANSEN, H P, Papirfabriker i Vestjylland 4.11 HANSEN, Paul, Teknologiudvikling i dansk papirindustri : Med hovedva:gt på finpapirproduktion HARBOE, Bjarne, Silkeborg Papirfabriks arkiv Supplement 4.11 HASLUM, Bertil, Från Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia, HASLUM, Bertil, Skogsindustriernas historiska utskott. 6.4 HAS SING, Oluf, Papir 9.1 HEDBERG, Gunnel, Grafiska museet i Helsingborg i nya lokaler. 9.1 HEDBERG, Karl-Erik, Rapport från Nordiska Pappershistorikers konferens nr 19 i Grycksbo, Falun maj HEDBERG, Karl-Erik, Ånnu en historia från Grycksbo pappersbruk HELLE, Torbjörn, Papir - det menneskevennjige materialet. - Föredrag 8/ HELLEN, Tomas, United Paper Milis : undantaget som klarar skogskrisen med heder HENCKEL, Sune, Fritt fram för genmanipulerad potatis : stärkelse av rätta sorten höjer svensk papperskvalitet HESSELBERG-VANG, Nina, Oppbevaring og håndtering av böker utg. 9.2 HOLM, Sanny, Ny redaktör: Keld Dalsgaard Larsen 6.41

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

3/92 Papp rshistorisk Tidskrift

3/92 Papp rshistorisk Tidskrift N rdisk 3/92 Papp rshistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska pappershistoriker Människan i appers- och massaindustrin Kan man äta rispapper? Rapport från Silkeborg NPH - konferens j Finland Nordis

Läs mer

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor.

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor. Papper Det vi kallar papper kännetecknas av att fibrerna i ett material, till exempel bomull, först skiljs från varandra och sedan filtas ihop igen. Enligt den definitionen har papper tillverkats i ungefär

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Nordisk. 4/94 Pappershistorisk Tidskrift. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker

Nordisk. 4/94 Pappershistorisk Tidskrift. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Nordisk 4/94 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Rapport från IPH:s kongress 1994 Paper Publications society läggs ned Protokoll från NPH:s årsstämma 1994 Inbjudan

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

inbjudan till Berlingdagen

inbjudan till Berlingdagen inbjudan till Berlingdagen Måndagen den 17 maj på Kungl. biblioteket i Humlegården i Stockholm. Välkommen! Q, ur typsnittet PARAD, AV KARL-ERIK FORSBERG 1938. Och Berlingpriset 2010 går till... Årets vinnare

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30.

Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, verksamhetsår 2012-07-01 2013-06-30. Styrelse: Malte Sahlgren Malmö ordförande Arne Elg Sandviken vice ordförande Mats Larsson Stockholm sekreterare

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum Handledning Papperstillverkning Jönköpings läns museum Svensken förbrukar ca 235 kilo papper per person och år. 40 % av papperet återvinns. För att tillverka ett ton papper går det åt ca 20 träd. Papperets

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Lessebo Handpappersbruk och respektive konstnär Utställningsansvarig: Lina Willman Text: Christian Kindblad, Beryl Sten och Lina Willman Foto: Magnus Palmér,

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG

Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG Textil- och papperskonstnär INGER DROUGGE-CARLBERG Långgatan 17 824 52 Hudiksvall tel: 0650-143 06 mobil: 070-565 19 36 drougge-carlberg@telia.com www.drougge-carlberg.se RÖDA RAKA SPÅR, detalj 2008 Medlem

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

4/92 Pappershistorisk Tidskrift

4/92 Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 4/92 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska pappershistoriker Rek/amnummer.; " Pappcrsvisa frid Smil.Dd Poslverketa jabileumsfri I rke Pa pirkodjcrverid~ - Papirhistoric Pappersmuseel

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

Pappershistorisk Tidskrift

Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 2/96 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker HANDPAPPERSBRUKET LILLA GÖTAFORS I MÖLNDALS KV ARNBY Nordisk Pappershistorisk Tidskrift Årgång 24, 1996 nr 2 Utgiven

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer