SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS"

Transkript

1 SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS Förstudie på uppdrag av NjurundaFöretagarna mars 2013 Myre Centrum av Ingeli Gagner, Framtidsporten AB i samarbete med Anders Nyqvist, ANARK

2 Innehåll Visionen 2 Inledning 4 Sammanfattning och slutsatser 6 Sundsvall Eco stop 1 6 Sundsvall Eco stop 2 6 Uppgradering 7 Finansieringsfrågan 7 Förutsättningar 8 Om planläggningen 8 Skrängstasjön 9 Kulturmiljö 9 Trafikmängd 10 Dagens verksamheter i Myre Centrum 11 Preem i Myre 13 Vägkrogen i Myre idag 14 Målgrupper och värdskap 15 Trafikverket om Myre 16 Miljöbilder från Myre 17 Rastplatser 19 Vad är en rastplats? 19 Motormännens bedömningsgrunder för rastplatser 20 Trafikverkets rastplatser 22 Yrkesförare på väg 23 Safepark/Security Park för lastbilar 24 Quick Stop och ställplatser 25 En utblick i Europa 26 Resor och besöksnäringen 27 Vägkrogar 29 Statoil erbjuder mat, även i kasse 30 Om ekologiska måltider efter vägen 31 Tant Anci och Fröken Sara 32 Möjligheter i Myre 33 Green Highway och elbilsladdare 33 Besöks och turistinformation 34 Ett showroom för regionens CleanTechprodukter 35 Trädgårdskoloni 37 Sundsvall Eco Stop, skisser 38 Bilder om inget annat anges: Ingeli Gagner 1

3 Visionen Stiger ur bilen och tar ett djupt andetag av den friska Norrlandsluften. Vi har kommit E4 söderifrån och passerat i utkanten av det ena samhället efter det andra, utan att lockas till ett stopp. Plötsligt öppnas landskapet framför oss med det vackra mjukt formade berget i fjärran, den ståtliga kyrkan och hästarna på ängen vid sjön. En vindsnurra glänser i solen. Bromsa in, där måste vi stanna, sa vi båda samtidigt när vi såg skylten Sundsvall Ecostop, solfångarna och växterna på taken. Dammen med terrasser fångar vårt intresse. Där kan vi sitta. Platsen ser riktigt inbjudande ut - supermodernt och gammaldags på samma gång. Vi är på väg mot Åre och här blir det perfekt med lite fika. Här finns en laddningsstation för elbilar men vår är bensindriven. Vi tankar och parkerar ett stenkast bort. En liten stig leder till sjön en bit bort. Vi bestämmer oss för att följa den och sträcka på benen före fikat. Vad är det där? Är det kolonilotter eller sommarstugor? Det verkar vara full fart där i alla fall. Vi går en sväng runt de rara husen innan vi fortsätter till sjön. Ett svanar och några änder simmar intill bryggan. Här kan man också äta sin matsäck. Det finns både bänkar och bord. Vi går tillbaka. Restaurangen känns inbjudande. Så fräsch och fin med ekologiskt och närproducerat. Både barnfamiljer och några glada kvinnor finns i lokalen. Hungern slår till, vi hoppar över fikat och går direkt på dagens soppa. I väntan på den ser vi oss om i lokalen. Allt verkar så hållbart och genomtänkt på något sätt. Solen ger ljus genom glastaket. I det som verkar vara ett inomhustorg finns bilder av besöksmål - Kebnekaise i strålande sol och Sundsvalls stenstad. Till den staden vill jag åka! Se Sundsvalls stad och sedan dö sjunger vi. Tur att det står text vid bilderna, annars hade man inte vetat. Ingen av oss har varit där förut. Där finns visst en pärla för fiskare - Haverö strömmar, som verkar ligga inåt landet. Soppan är underbart god och skönt mättande, men det finns ändå plats för en liten godsak också... Man vill ju inte vara proppmätt och sedan sitta 3-4 timmar i bilen. Innan vi går till den är det dags för ett toalettbesök. Här verkar varje toa ha en sponsor. Det finns en logga på dörren. Välstädat är det också. Inget företag vill väl förknippas med en smutsig toalett! På vägen ut från restaurangen tar vi några turistbroschyrer att läsa i bilen. Inför nästa sommar ska vi planera för några dagar i Sundsvallsområdet. Inte visste vi att här finns så mycket att se och göra. Det måste vi också tipsa våra vänner om. På en annan del av området finns något som mest påminner om ett stall eller ladugård och smälter väl in i landskapet med sin faluröda träfasad. Blommande rosenbuskar och spaljéer med klätterväxter ger en mjuk inramning. Den verkar rymma allt möjligt spännande. Vem kan motstå det? Hållbarhet är temat. Här finns företag med gröna lösningar för både företag och privatpersoner. Vi hittade också en vintagebutik. Inget passade men det var trevligt ändå. Vi har hittat en ny favorit och redan bestämt oss för att stanna till här igen när vi åker tillbaka hem till Västkusten. 2

4 Flygbild över Njurunda söderifrån mot Sundsvall. Förstudieområdet Myre vid pilen. (Foto Trafikverket) 3

5 Inledning Denna förstudie är genomförd på uppdrag av NjurundaFöretagarna, en ideell förening, som har till syfte att verka för ett bra företagsklimat och för en positiv samhällsutveckling i Njurunda. Under våren 2011 genomfördes en annan förstudie, Affärskraft E4, för att undersöka möjligheter, effekter och konsekvenser för näringslivet av att E4 söder om och förbi Sundsvall får en annan sträckning. I den var stadsdelarna Njurunda och Skönsberg i fokus och resultatet presenterades i en rapport för respektive område. Det var två grupper av företagare i Njurunda, nätverket Kvitter och Njurundaföretagarnas styrelse som i flera workshops arbetade fram underlaget och framtidsplanerna för Njurunda. I den rapporten identifierades ett antal platser ut som särskilt angelägna att satsa på för att ta tillvara de möjligheter som den nya vägen ger, och i vissa fall även för att förhindra att områden blir förlorare i ett eller annat avseende. Myre pekades i Affärskraft E4 ut som porten till Njurunda, Sundsvalls kommun och Västernorrland, ja till hela Norrland! Här finns möjligheten att ta hand om och visa upp det bästa vi har för trafikanter på väg i en ambition om att skapa Sveriges bästa rastplats. Vid Myre börjar den nya sträckningen av E 4:an och det är här regionen har den stora chansen att fånga trafikanter på väg. Det ska vi göra något av! Sundsvalls kommun antog den 13 februari 2012 en Hållbar tillväxtstrategi fram till år 2021 med namnet RIKARE. I Sundsvall lever man (2021) ett klimatsmart och rikt liv med plats för alla. Här värnar vi miljön och ger människor möjlighet att njuta av både natur och kultur. Omvärlden ser Norrlands Huvudstad som en attraktiv och spännande plats med Sundsvall som en ekonomiskt, socialt och ekologiskt framgångsrik tillväxtmotor. Mer eller mindre ovetande om att tillväxtstrategin processades för Sundsvall framfördes liknande tankar om Njurunda i förstudien Affärskraft E4. Termer som ekologiskt, hållbart, för kommande generationer, visa upp det vi har, stolthet, juvelen i Sundsvalls krona etc. var bärande element. Ur det kom också idén om att Myre skulle möta besökarna som Myre Eco Stopp. Här finns också förstudiens frågeställning; Hur gör vi det? Hur gör vi Myre till Sveriges bästa rastplats med hållbarhetsförtecken? Det var många och långa turer för att finna en finansieringslösning av förstudien. Det har funnits en osäkerhet om man från offentlig sida verkligen kan finansiera ett privat initiativ från en förening med begränsat geografiskt upptagningsområde - det kan vara konkurrenssnedvridande. NjurundaFöretagarna, i skrivande stund med närmare 230 medlemmar från olika branscher, har å sin sida hävdat att resultatet av förstudien kan gynna företag både i och utanför sin organisation. Det nybildade Näringslivsbolaget i Sundsvall, Länsstyrelsen i Västernorrland och den privata aktören AB Myre 2000 har medfinansierat förstudien. Ansvarig för förstudiens genomförande har varit Ingeli Gagner, Framtidsporten AB. Anders Nyqvist, ANARKAB har gjort skisser och ritningar. Båda är Njurundaföretagare. 4

6 Flygbild över Myre. Förstudieområdet mitt i bild invid E4 och lokalvägen. (Foto Trafikverket) 5

7 Sammanfattning och slutsatser När förstudiearbetet inleddes i april 2012 var hypotesen att Myre Centrum skulle kunna omvandlas till att bli Sveriges bästa rastplats. Några viktiga förutsättningar fanns redan på plats - ett perfekt läge vid E4, befintlig vägkrog, en automatstation för drivmedel, industri eller handelsbyggnader för kommersiell verksamhet, parkeringsytor för både yrkes- och privattrafik samt ett grönområde intill en sjö. Det första intrycket är viktigt. Därför har idén om ett eko stop, en grön entré till Norrland och dess huvudstad, fått många glada tillrop, bland annat av kommunalråd, Näringslivsbolaget och Njurundaföretagarna. Här ska trafikanterna välkomnas av hållbara verksamheter och en hållbar kommun. Många möten och telefonsamtal senare konstaterar förstudien att det förutom den befintliga infrastrukturen också finns många övriga pusselbitar som kan göra Myre till den bästa rastplatsen. Pengar, den viktigaste pusselbiten, saknas i skrivande stund. Sundsvall Eco stop 1 Omvandla området till en attraktiv rastplats genom att bygga en ny attraktiv restaurang- och besöksinformation i klimatsmart teknik sydost om den befintliga huvudbyggnaden. En konstgjord damm och en uteservering anläggs i anslutning till den nya byggnaden. En vägkrog som serverar måltider av ekologiska och närodlade råvaror finns i restaurangdelen. På området byggs duschar och toaletter för yrkeschaufförer och andra besökare. Ställplatser för husbilar och ett inhägnat safety stop för långtradare anläggs. Det blir en hållbar vägbeläggning på området. Automatstationen kompletteras med fossilfria bränslen och laddningsstolpe för elbilar. En minibutik byggs som kan erbjuda fresh food, kioskvaror och ett basutbud för fordonsservice. En biltvätt placeras intill. Bord och bänkar placeras på lämpliga ställen, en lekplats för barn och grönområdet görs i ordning. Promenadvägen till sjön grusas och ett trädgårdskoloniområde etableras med stugor och odlingslotter. Här ska även finnas möjlighet till hotellövernattning i några av stugorna. Den befintliga huvudbyggnaden omvandlas till ett affärs- och företagscenter med inriktning mot CleanTech och hållbara produkter från olika branscher. Det innebär att några av de befintliga hyresgästerna bör flytta till nya lokaler. En entreprenör tar hand om skötseln av området. En grov kostnadsuppskattning beräknas till 64 miljoner kr, varav den nya restaurangbyggnaden med inredning står för ca 13 milj, butik/showroom med tillhörande toaletter, dusch och service 11 milj, damm och terrass 3 milj, kolonistugeområdet drygt 14 och ombyggnad av befintlig 17 milj kr. Markarbeten för 6 milj. Sundsvall Eco stop 2 Det andra alternativet innebär att man fräschar upp de befintliga byggnaderna både ut- och invändigt och behåller de nuvarande hyresgästerna. Den nuvarande vägkrogen ändrar inriktning till ett utbud och en miljö som lockar yrkeschaufförer, kvinnor och barnfamiljer. En minibutik byggs som kan erbjuda fresh food, kioskvaror och ett grundläggande serviceutbud för fordon. En biltvätt placeras intill. Automatstationen kompletteras med fossilfria bränslen och laddningsstolpe för elbilar. Duschar och toaletter för yrkeschaufförer och andra besökare iordningställs. Ställplatser för husbilar och ett inhägnat safety stop för långtradare anläggs med en hållbar vägbeläggning på området. Bord och bänkar placeras på lämpliga ställen, en lekplats för barn och grönområdet görs i ordning. Promenadvägen till sjön grusas. I en grov kalkyl beräknas kostnaden för detta alternativ till 20 milj kr. 6

8 Uppgradering Myre kan ändå uppgraderas flera steg genom en satsning på befintliga parkerings- och grönytor, en säker och skyddad lekplats, ordning och reda på lastbilsparkeringen samt en total upprustning av restaurangmiljön. Måltidsutbudet bör också förändras så att det passar en bredare målgrupp. Preem kan komplettera med en butikssatsning. Om ägaren av Myre Centrum väljer att göra en upprustning av lokalerna även för andra hyresgäster kommer de sannolikt att engagera sig mer i att bidra till en mer attraktiv helhet. Anläggningen får fler besökare till en lägre investeringskostnad. Men Myre blir inget Sundsvall Eco Stop eller flott kommunentré. Koloniträdgården är en del i konceptet som kan hanteras separat, utanför rastplatsidén. Det finns en viss oro från några befintliga hyresgäster att ljuden från lastbilar, tryckluft och liknande ska störa presumtiva kolonister och att en konfliktsituation då kan uppstå mellan de båda sidorna. En ljudbarriär i form av träd och buskar eller en jordvall skulle kunna lösa det problemet, men det är värt att undersöka lite mer. kommer att locka fler matgäster än idag, men inte så många att det kan bära en stor hyra eller egen bygginvestering på 13 miljoner. Att skapa en attraktiv entré för kommunen och länet är inte en enskild företagares ansvar. Det ligger i det offentliga uppdraget. Men det är inte förbjudet att som företagare hjälpa till eller visa engagemang. I Myre föreligger några komplikationer. Kundunderlaget är sannolikt för lågt för att ägarna ska kunna räkna hem en stor satsning på företagsekonomiskt rimlig tid. Att det är ett privat markområde hindrar kommunen att vara med och satsa medel även om intresset är mycket stort för en rastplats just här. Alternativet är att kommunen köper in fastigheten, men det är kanske inte ekonomiskt försvarbart i dessa besparingstider? En del av fastigheten kan man nog ta över, den del som skulle kunna bli själva rastplatsdelen. Om man trycker på från politikens sida kan den regionala trafikplanen omprioriteras och då blir statliga medel tillgängliga för en rastplats. Frågan om kommunens och Trafikverkets engagemang får lösas efter förstudien. Här finns ett underlag som visar att ett rastplatsområde i linje med Anders Nyqvist skisser kommer att bli en entré värd namnet! Finansieringsfrågan Finansieringsfrågan är den svåraste nöten att knäcka. Med ett trafikunderlag som inte når över ådt och ointresse från Trafikverket att medverka till en säkrare avfart, och att över huvud taget bidra till att göra i ordning rastplatsen, är det svårt att räkna hem stora investeringar. Om inte Trafikverket är inblandat kan det inte heller bli prisat som bästa rastplats, även om den skulle kunna uppfylla alla kriterier. En ekologisk vägkrogsmeny Anders Nyqvist gestaltning av ett komplett Sundsvall Eco Stop. 7

9 Förutsättningar Myre Centrum är porten till Sundsvall. Det ligger invid E4, c:a 19 km söder om Sundsvall och 1 km söder om Njurunda kyrka. Det exakta läget framgår av bifogad karta. Myre Centrum etablerades 1973 för bilförsäljning och bilverkstad i en enplansbyggnad på ca m2. I början av 80-talet blev det ett företagshus med restaurang. Skiftande verksamheter har kommit och gått och nu finns här förutom en vägkrog också bilverkstad, försäljning av lantbruksmaskiner, lager för webbutik, kontor och underhållslokal för ett transportföretag. 60 m söderut finns en obemannad automatstation i Preems regi som nyligen uppgraderats. Två mindre byggnader ligger norr om huvudbyggnaden. En bilrekond finns i den ena, den andra saknar verksamhet. Framför restaurangen, på en asfalterad yta parkerar matgästerna. Lastbilar står uppställda på en grusplan på byggnadens baksida eller vid infarten. Området är vackert beläget i det gamla odlingslandskapet och det finns fortfarande en byggnad kvar från när jordbruk bedrevs här. Vid Skrängstasjön, 200m bort, ligger en äldre upprustad timmerstuga. Det är njurundafamiljen Åberg som äger fastigheten genom sitt bolag Myre Om planläggningen Gällande detaljplan saknas. Myre Centrum är avstyckat som en fastighet för småindustri- och handelsändamål. I gällande översiktsplan (Fördjupad översiktsplan för Njurunda tätortsområde 1997) anges följande riktlinjer och planförslag: T 25. Myre utökning av trafikantservice. Utökning av befintlig anläggning vid E4 nuvarande E4 och även nya E4. Stor miljöhänsyn bör tas då omgivningen i övrigt har stora kulturmiljövärden. Stadsbyggnadskontoret presenterade 2006 ett planprogram som presenterade en förädling av Myre centrum och som föreslog nya verksamheter i befintlig byggnad samt ny småskalig bostadsbebyggelse. Men intressenten gick inte vidare till planläggning. Ett år senare presenterades en justering av programmet och man föreslog övernattningsstugor istället för bostäder samt en inhägnad uppställning av långtradare. Inte heller denna gång gick man vidare till planläggning. I och med att projektet E4 Sundsvall har blivit verklighet blir även markområden intill E4 intressanta för utveckling. Myre centrum är mer intressant än någonsin då den har ett strategiskt läge som port till regionen och ligger där nya E4:an börjar. Teknisk försörjning Kommunalt vatten och avlopp finns inom området. Övriga plandata se bilaga 8

10 Skrängstasjön Drygt 200 m österut ligger Skrängstasjön som är en näringsrik slättsjö. Under våren rastar mängder av flyttfåglar här på sin färd norrut. Här går isen upp tidigt om våren tack vare att Stångån genomströmmar sjön. Hit kommer enligt Sundsvalls naturguide fåglar som sångsvan, trana, stare, tofsvipa, sånglärka och ringduva samt olika slags gäss, änder och vadare, dessutom vråk, hökar och falkar. Under de ljusa försommarnätterna kan man höra fågelsång från kärr- och gräshoppsångare och ibland även någon busk- eller flodsångare. Det är landskapets förnämsta rastsjö för flyttande fåglar Sjön är ett riksintresse för naturvård men Myre Centrum ligger inte inom det området. Strandskydd gäller 100 m runtom sjön. En jorduggla intill Myre Centrum Kulturmiljö Norr om Myre Centrum, väster om Skrängstasjön ligger Medelpads näst största gravfält med 36 registrerade fornlämningar i området men exploateringsförslaget berör inte några kända fasta. Ett program finns för bevarande av odlingslandskap. Planområdet ligger inom den aktuella avgränsningen som omfattar allt öppet landskap (inkl. skogsrand och bebyggelse) i stråket Mingen i öster till Hälgum / Bunsta i väster. Ex. på gravhög och gammal lada på Högens gamla fastighet, norr om Myre Centrum. Njurunda är rikt på fornlämningar. 9

11 Trafikmängd Bilden till vänster visar Trafikverkets trafikmätning vid E4 söder om Sundsvall var årsmedeldygnstrafiken, ådt, 7300 bilar varav 19 % tyngre trafik. År 2030 beräknas ådt till 9700 bilar per dygn. Då kommer den tunga trafiken ha ökat till 24 % av den totala mängden bilar motsvarar 300 per timme eller 5 per minut. Vid rusningstid är det förstås betydligt fler. Ådt är det genomsnittliga trafikflödet per dygn under ett år, mätt som fordon per dygn. Det stora tillflödet av bilar sker vid Njurundabommen och vid begravningsplatsen i Kvissleby. Diskussioner har förts med representanter för drivmedelsleverantörer om trafikmängden räcker till för att de ska investera i en bemannad stationsanläggning. En svarar att man har ett riktvärde på ådt för att finansiera en etablering, men att det beror på det strategiska läget och avståndet till andra bemannade stationer. Från Trafikverkets förstudie om Förbifart E4 Sundsvall. Det kan på sikt uppstå en konkurrenssituation mellan Myre och Bredsand med avseende på vägkrogsmöjligheter. Enligt uppgift förs vissa samtal mellan Sundsvalls kommun, Trafikverket och en drivmedelsleverantör om möjligheten att etablera en bemannad station med måltidsmöjligheter i Bredsandsområdet. 10

12 Dagens verksamheter i Myre Centrum Ericsson & Company. På den norra kortsidan av huvudbyggnaden finns Ericsson & Company, ett företag som är återförsäljare av och reparerar lantbruksmaskiner som traktorer, skördetröskor, vall- och såmaskiner etc. Motorsågar och snöslungor ingår också i utbudet. De har även en reservdelsbutik i sin lokal. Utställningsmaskinerna och traktorerna som betingar stora värden finns i ett område som är inhägnat med taggtråd. Ägaren ser mycket positivt på en utökad service för trafikanter och en upprustning av hela området, men ser problem i den föreslagna lösningen med kolonistugor på området. Han menar att den verksamhet som idag bedrivs på området, och om fler trafikanter hittar, dit så innebär det störande ljud för dem som väljer att satsa på en liten stuga för lugn och ro. Han varnar för en konflikt mellan de olika näringsidkarna å ena sidan och kolonilottsboende å den andra. Sodium Transport AB. Transportföretaget Soduim Transport AB med 20 anställda har en lokal på huvudbyggnadens östra sida. Härifrån sköts administrationen och visst underhåll av företagets 11 bilar. De transporterar kemikalier i bulk over hela Norden och har Akzo Nobel som största kund. Bilarna har en uppställningsplats på Akzos område när de inte när de inte är ute på uppdrag. Dagligen finns två av de anställda i Myrelokalerna. Bilden ovan visar inhägnade lantbruksmaskiner tillhörande Eriksson & Company. Den nedre bilden visar en av Sodium Transports släpvagnar, uppställd på huvudbyggnadens östra sida. Sodiums ägare har i förstudien förmedlat att lastbilschaufförer har en annan syn på måltider och fysisk aktivitet idag än tidigare. Man är mer mån om sin hälsa och måltiderna är därför viktiga. Chaufförerna söker sig till platser som erbjuder bra mat, långa öppettider, god service med dusch, bastu och en plats för social samvaro. Hagsta krog och Tönnebro är sådana platser. 11

13 Cars & Wheels. Under arbetet med förstudien ha har det skett några viktiga förändringar i Myre Centrum. Bland annat har företaget Cars & Wheels i skrivande stund etablerat sig i lokalerna. Det är en bil- och gummiverkstad med butik för förbrukningsmaterial till bilar och skotrar. Det är positivt för fastighetsägaren till Myre Centrum att lokalerna hyrs ut så att hyresintäkterna ökar. Nedan en artikel från den 27 februari 2013 om det nystartade Cars & Wheels Myre Rekond & bilservice. I ett annex till huvudbyggnaden finns mindre företag för service och underhåll av bilar. Här kan man få sin bil manuellt tvättad och vaxad och invändigt rekonditionerad. Allt fler kunder har upptäckt möjligheten att få bilen uppfräschad i samband med lunch på vägkrogen. Verksamheten drivs av en ung företagare. 12

14 Preem i Myre Preem har en automatstation i Myre. Vid diskussioner under hösten har de visat stort intresse för att delta i en utveckling av Myre. Företaget har en stark miljö- och hållbarhetsprofil och har dessutom utvecklat ett freshfoodkoncept som säljs på 100 bemannade stationer. Kvinnor är en prioriterad målgrupp hos Preem. Om de skulle välja att expandera i Myre ser de sig som ett komplement till befintlig restaurang. Våren 2012 när förstudien påbörjades, hade man en policy om att inte investera i bemannade stationer. Den policyn har man övergivit och går nu in med kapital och resurser i nya anläggningar. Preem kan tänka sig att investera för att öppna en bemannad station men vill se ett större engagemang från Trafikverkets sida för att göra Myre till en attraktiv och trafiksäker rastplats med rastplatsservice till trafikanterna. Preem vill se en ny och säkrare av- och påfart till området. Preem ser positivt på en laddningscentral för elbilar och att tillhandahålla andra miljövänliga drivmedel. Det skulle i så fall förlänga Green highway mellan Sundsvall och Trondheim, se sid 33. Det är många trafikanter på väg till Östersund eller Åre som kör via Matfors. För dem som har elbil skulle i så fall Myre bli ett naturligt stopp. Från Preems hemsida. 13

15 Vägkrogen i Myre idag Myrerestaurangen i Njurunda AB, eller Myre Vägkrog som den kallas omsätter drygt 3 miljoner per år och har 3-4 anställda. De har uppskattningsvis mat- och fikagäster årligen. Menyn är husmanskost och enligt restauratören lagas maten från grunden utan halvfabrikat. Här äter många yrkesförare. Det är det perfekta läget intill E4 och Preems drivmedelsstation som ger återkommande matgäster. En del närboende äter också här. Det är betydligt fler män än kvinnor bland gästerna. Det hör till undantagen att man ser barn i restaurangen eller på området. Sommartid stannar en del busschartersällskap för en snabb fika, lunch eller middagsmål med obligatoriskt toalettbesök. Till lunch serveras en buffé med fem-sex olika huvudrätter, både stekt och kokt potatis, ris och pasta. Salladsbordet är väl tilltaget med de vanligaste grönsakerna som tomat, gurka och grön sallad, samt olika konserverade grönsaker som bönor, majs etc. Ofta finns också en tacobuffé. Det framgår inte i presentationen av vägkrogens utbud att rätterna är tillagade från grunden och utan halvfabrikat. Betyget bedöms av förstudiekonsulten ligga kring 3 på en 5-gradig skala för vägkrogar. Det som drar ner intrycket är att buffén är uppställd i tråkiga kantinvagnar utan finess, att känslan som förmedlas är storkök samt att buffén upplevs som fantasilös trots att det finns mycket att välja på. Personalens ibland fläckiga arbetskläder förbättrar inte intrycket. Pluspoäng får man för den varierade, traditionella husmanskosten, tillagad i eget kök, som intrycket till trots, oftast smakar riktigt bra. Lokalerna ger ett allmänt torftigt och trist intryck med otidsenliga möbler och ett obestämbart presentutbud montrar av olika slag. Vägkrogens toaletter upplevs som murriga, mörka och slitna. På en av dem finns ett skötbord. Trots de brister som räknats upp uppfattas ändå vägkrogen i Myre som ett (kanske det enda) alternativ för många yrkesförare tack vare läget vid E4 och avståndet till andra rastplatser med avseende på reglementet om vila. Restaurangen har också en hel del lokala lunchgäster. I samband med E4 bygget har man fått fler. Myre Centrum fotograferad från en höjd i väster. Restaurangen ligger så bra till att den borde ha fler gäster. Vad beror det på att så få kvinnor väljer Myre för sina raster och måltider, och att så få barn syns på vägkrogen? Området är inte tillräckligt inbjudande och restaurangen omtalas inte med superlativer för dem som önskar lättare rätter, mycket god mat eller en trivsam miljö. Den yttre miljön är inte barnfamiljvänlig med lastbilar som parkerar hoven droven mellan håligheterna på marken. Det skrämmer mer än det lockar. 14

16 Målgrupper och värdskap Dagens restauratör har ambitioner om att göra vägkrogen och området mer attraktiv för besökare. Förbättringsområden som nämns är lekpark, tillgängligt grönområde, trivsam uteservering och en bra avfallshantering. Många turister som endast stannar för att tanka, lämnar sina soppåsar både här och där i området i hopp om att någon annan ska ta hand om dem. För trevnadens skull är det något som krogägaren försöker hålla efter, men med tanke på att det inte är restauranggästerna som skräpar ner upplevs den självpåtagna sophanteringen som ett otacksamt och oavlönat arbete som inte gynnar krogens ekonomi. Man är inte heller särskilt förtjust i att få besök av dem som endast kommer till krogen för att använda toaletten, eftersom man endast ser att det medför högre kostnader, mer arbete men inga intäkter. Förstudiekonsulten anser att det är en missbedömning. Rena, tillgängliga toaletter och en välkomnande attityd, dvs. ett gott värdskap, är den billigaste och mest effektiva marknadsföring en vägkrog kan ha! Om det dessutom kombineras med vällagad mat i trevlig miljö sprider sig ryktet och succén bör vara given. Att sitta still i bilen kan vara påfrestande för både stora och små. En bensträckare med lek i ett säkert område ger ny energi på resan. Barnfamiljer och kvinnor på väg är inga prioriterade målgrupper vare sig för vägkrogen eller för de andra verksamheterna. För att få fler kvinnor och barnfamiljer bland gästerna, en förutsättning för att betraktas som Sveriges bästa rastplats, måste det till en radikal förändring av såväl måltidsutbud den yttre miljön. Lekredskap signalerar exempelvis till barnfamiljer att de är välkomna. Det har fram till nu saknats en fruktbar och kreativ dialog mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, inte bara restaurangägaren, om hur man tillsammans kan göra området mer attraktivt och skapa en win-win situation för alla. Diskussionerna har varit av mer vardaglig art exempelvis hyresnivåer, ventilations- och avloppsproblem etc. Båda parter har ambitioner men har kanske på var sitt håll väntat på bättre tider, vilket förstås betyder olika saker för dem. Vid årsskiftet flyttade Cars & Wheels in i huvudbyggnaden och området har fått en markant motor- och fordonsprofil. Det hindrar inte att det byggs en rastplats i grönområdet med bänkar och bord för rastande trafikanter, toaletter och duschmöjligheter för yrkesförare och att vägkrogen slår in på ett ekologiskt tema. Myre kan fräschas upp så att det attraherar olika målgrupper. 15

17 Trafikverket om Myre Sedan långt innan förstudien påbörjades har samtal förts mellan Trafikverket/ Vägverket, Sundsvalls kommun och ägaren av Myre Centrum om förbättringar och bättre service för trafikanter som besöker Myre. Samtalen har förts med anledning av att E4 får en ny sträckning norr om Myre. Utgångspunkten är Trafikverkets ansvar för att öka trafiksäkerheten på vägarna samt deras intresse av att bidra till att minska stöldriskerna för uppställda lastbilar. Det skulle motivera ett engagemang i Myre med resurser för en säkerhetsparkering för lastbilar och en rastplats under Trafikverkets vingar. Enligt ägaren till Myre har en representant för Trafikverket initialt lovat ett driftbidrag för en säkerhetsparkering, men det är något som Trafikverket inte vill kännas vid idag. Kommunen presenterade i oktober ett Program för Detaljplan för Myre som bygger på de idéer som kommit fram i förstudiens tidiga skede. Trafikverket menar i sitt yttrande TRV 2012/75459 att det i dagsläget inte finns något behov av fler rastplatser efter E4. Avståndet på 36 km mellan rastplatsen vid Skönviksberget och Armsjön uppfyller idag de tidskrav som finns för yrkestrafiken på min mellan rastplatserna. Dessutom finns ett större behov av rastplats mellan Mosjön och Hornöberget. Trafikverket har i förstudien fått frågan om det är möjligt att avveckla rastplatsen i Armsjön, flytta den vågplats som finns där och i stället satsa på Myre? Enhetschef Hans-Olov Åström, Region Mitt har i telefon svarat att Myre uppfyller kraven på tidsavstånd mellan rastplatserna och att det skulle kosta ca miljoner att bygga upp en motsvarande plats som i Armsjön. Kostnaden beror på markens beskaffenhet, hur stor yta som ska tas i anspråk och vilken servicenivå anläggningen får. I dagsläget finns det andra behov med högre prioritet inom Trafikverkets ansvarsområde. Behoven styrs av den regionala trafikplanen. Det krävs därför politiska beslut och en påtryckning från Sundsvalls kommun för att ändra den prioriteringsordningen till fördel för Myre. På frågan om det är det möjligt att enbart behålla vågplatsen vid Armsjön och bygga själva rastplatsen i Myre blir svaret detsamma att andra platser har högre prioritet. Plankorsningen vid infarten till Myre är olycksdrabbad. Vintertid får lastbilar ofta problem vid av- och påfart till och från E4 när det är halt och bilarna kommer ur kurs när man svänger. Se ringen på bilden. Här har Trafikverket en angelägen uppgift att förbättra trafiksäkerheten i både plankorsning och avfart, oavsett om Myre ska bli Sveriges bästa rastplats eller ej. Att området är platt försvårar och fördyrar en lösning enligt Hans-Olof Åström. Sundsvalls kommun bör engagera sig mer i både trafiksäkerhetsoch rastplatsfrågan för att få till stånd en annan prioritering. Det är minuspoäng till den kommun som inte välkomnar besökare med en riktig rastplats och information om sitt utbud. 16

18 Miljöbilder från Myre Miljöbilder från området tagna i november. Infarten och uppställningsplats på baksidan. Vattenfyllda gropar i väg och uppställningsplats. 17

19 Skrängstasjön i november. Kort promenadavstånd från vägkrog och automatstation rakt ut i den vackra naturen. Ett område för kolonistugor i försommargrönska Promenadvägen mot sjön. 18

20 Rastplatser Vad är en rastplats? En rastplats är, enligt Wikipedia, en plats placerad vid en större väg, avsedd för vägtrafikanter att stanna och vila på. Rastplatser i Sverige och många andra länder har en viss minimistandard. De ska ha bord och bänkar för att trafikanterna ska kunna äta medhavd färdkost. Rastplatsen ska också ha toaletter avsedda att brukas av de resande, samt möjlighet att slänga sopor från resan. De ska också skötas om, sopor hämtas mm. Anläggningar som inte uppfyller de kraven skyltas som parkeringsplats. Det finns tusentals rastplatser i Sverige, om man endast definierar det som en plats där trafikanter gör ett kortare stopp för att sträcka på benen och äta sin medhavda färdkost. Det kan exempelvis vara en väganslutning för jordbruks- eller skogsfordon vid en åker eller skog, eller en P-märkt parkeringsyta vid en större eller mindre väg. Här kan man i bästa fall hitta något lämpligt att sitta på som en stock eller en sten, kanske också en buske att gömma sig bakom vid behov En rastplats kan för många också vara en bensinmack, en restaurang eller en korvkiosk vid, eller i närheten av vägen. Det finns 350 rastplatser i landet som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket. Det gemensamma för dem är att de ska kunna användas oavsett om man har något funktionshinder eller inte. Förutom toaletter, sittplatser med bord och möjlighet att kasta sopor, finns på dessa också informationstavlor. Sex av dem finns i Västernorrland. Det är bara Gotland, Västmanland och Stockholm som har färre rastplatser. Det finns någon form av servering i anslutning till tre av de sex rastplatserna i länet. Det är vid E 14 i Borgsjö, Ånge kommun och vid E 4 vid Hotel Höga kusten. Båda Rastplatsen Gimån vid E 14 ligger naturskönt och är en uppskattad plats. ligger ca 8 mil väster, respektive norr, om Sundsvall. En mil norr om Timrå ligger Bölesjön, där det finns ett gatukök. Motormännen väljer årligen ut de bästa rastplatserna i Sverige. År 2011 besökte man 270 av Trafikverkets rastplatser för att betygsätta dem efter bestämda utvärderingskriterier som ger poäng års rastplats blev Tegen utmed E6 söder om Tanumshede i Bohuslän, med 885 poäng, av maximalt 890, i granskningen. Näst bäst, med 880 poäng, blev Tallbacken utanför Vännäs i Västerbotten. Vårt läns bästa rastplats, Mosjön norr om Örnsköldsvik, fick drygt 850 poäng och hamnade i mitten av Sverigetabellen. 19

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Välkommen till Balanced View Center i Skåne

Välkommen till Balanced View Center i Skåne Välkommen till Balanced View Center i Skåne Balanced View Center ägs och drivs som en ideell förening, dedikerad till visionen om klarhet till gagn för alla. Ändamålet är att erbjuda en plats för alla

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY Beskrivning Utmätkt lager-/serviceyta med passande kontor. I kontorshuset intill Scandic hotell finns denna ypperliga lokal på 1 tr med bra fördelning på lager/service

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Välkommen Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Omsättning 1 MRD Euro Mjukpapperskapacitet 610 000 ton Antal anställda cirka 2800 11 fabriker varav tre i Sverige, Pauliström, Nyboholm och Mariestad

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

kroppkakor, stekt strömming med potatismos, mannagrynspudding, raggmunk, stekt sill med löksås, ärtsoppa, Janssons Frestelse, rotmos med fläsklägg

kroppkakor, stekt strömming med potatismos, mannagrynspudding, raggmunk, stekt sill med löksås, ärtsoppa, Janssons Frestelse, rotmos med fläsklägg Husmanskost (s. 50) Ringa in de maträtter som innehåller fisk. kroppkakor, stekt strömming med potatismos, mannagrynspudding, raggmunk, stekt sill med löksås, ärtsoppa, Janssons Frestelse, rotmos med fläsklägg

Läs mer

Nyhetsbrev 11. Vitberget

Nyhetsbrev 11. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts elfte nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Vindkraft bör inte byggas inom områden som är särskilt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer