ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough"

Transkript

1 ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894 Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug Den tredje publicerades i Släktboken över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar Sammanställd av Sigvard Areskoug 1996

2 Innehållsförteckning Förord Stamfaderns familj 1 Oligerus Första grenen 5 Andra grenen 64 Araskoga by 78 Tredje grenen 79 Areskogs väg 111 Fjärde grenen 112 Femte grenen 113 Kiviks Äsperöd 141 Yngsta huvudstammen 142 Inga-Greta 144 Index över personer i släktboken 145 Simrishamn Index över orter i släktboken 183 Nils-Holger och Johan 188 Historik över släktföreningen 189 Stadgar för släktföreningen 192 Hedersmedlemmar 195 Släktkrönika 196 Inför årsmötet Änkan med de många barnen 204 Simrishamns kyrka 209 I Are skog Arreskows släktsaga 210 Vapensköldar 211 Efterforskning av Arreskoware 212 Arreskow slott 218

3 Förord En ny utgåva av släktboken är nu klar. Som tur är/tyvärr blir den aldrig komplett! Som tur är, att det ständigt kommer nya Arreskoware som ser dagens ljus eller gifter sig och släkten därmed fortlever. Tyvärr, därför att vissa med åldern rätt får ett nytt årtal tillagt i vår släktbok. Det arbete som Heribert och Sigvard genomfört har under 2005 kompletterats av styrelsen. Alla medlemmar, men även de som ej varit medlemmar men där vi hittat en adress, har haft möjlighet att komplettera släktboken. Vid släktmötet på Öland förelåg den första reviderade versionen där deltagarna kunde komplettera uppgifterna i boken. Därefter har bokens innehåll kompletterats med den information vi hittat i Sveriges Dödbok, samt Sveriges befolkning Fortfarande finns det personer som vi inte lyckats spåra till rätt gren eller familj, och här tar vi gärna emot hjälp från Dig som vet något om dessa personer. I ett sista steg har alla medlemmar med adress erhållit sin gren för kontroll. De som ej har dator har haft möjlighet att begära utdrag ur släktboken från styrelsen. Förhoppningsvis har dessa kontroller säkerställt att all information är korrekt i boken. Att det har blivit lite mer historia bakom namnen vet vi och vi i styrelsen hoppas att Du skall ha stor glädje av Arreskows släktbok utgåva 2005

4 Tabell 1 Arreskow, Oligerus Magni (1:1). 2. Född 1633 eller Kyrkoherde. Genomgick katedralskolan i Lund 1645, inskriven vid universitet i Köpenhamn Promoverad i Lund till Dansk kyrkoherde i Simrishamn och Järrestad Hans porträtt daterat 30.aug 1664 (till 30-årsdagen?) hänger i den medeltida kyrkan. Genom donation av Martha och Hugo Pihl restaurerades detta Ett senare porträtt målat 1683 (inför 50-årsdagen?) går i arv till släktens huvudman inom äldsta eller första grenen. Ett samtidigt målat porträtt ägdes 1970 av Erik Falck i Göteborg. Han vigdes till kyrkoherde i Simrishamns och Järrestad den 6 maj 1657 vid en ceremoni i Lunds domkyrka. Utdrag ur "Svensk Historia II" av Alf Henriksson sid 600, "Språkbyte i Skåne." Under 1680-talet förekom en rätt stark invandring norrifrån till prästgäll och klockarebefattningar i Skåne, men flertalet andans män var förstås ändå kvar i den danska tiden, och dessa fick vänja sig vid varjehanda nymodigheter. De måste till exempel lägga av den danska prästdräkten med pipkrage, vilket de ogärna gjorde. Svårare var ändå för dem att byta språk, ty principiellt krävde överheten, att de skulle liturgera och predika på svenska. Att läsa upp de liturgiska styckena ur den svenska kyrkohandboken föll sig väl ej så svårt, man kunde alltid läsa innantill och härma det svenska uttalet någorlunda. Men att själv författa och hålla en predikan på svenska var ju något helt annat för personer med danska som modersmål, i synnerhet om de var födda väster om Öresund. Det fanns de som sökte göra svenska av danskan genom att ändra alla e-na till a-n i ordsluten, men flertalet predikade säkert på danska som de var vana vid, och på denna punkt tycks myndigheterna varit tämligen toleranta. Däremot tilläts inga avsteg på den påbjudna liturgien, helst som det var ganska stor skillnad på svensk och dansk ritual. Åtskilliga präster och klockare suspenderades för tredska på denna punkt, och den gamle prosten Arreskov i Simrishamn, som kunde den danska handboken utantill och sade sig vara ur stånd att läsa innantill i den svenska för sina dåliga ögons skull, fick befallning att hålla kaplan.---" Oligerus begravdes vid sin död i slutet av 1687 under golvet i Simrishamns kyrka. Vid restaurering av kyrkan flyttades Oligerus kista några cm och befanns då vara intakt. Oblatasken förevisades då. Bodde som ung i 2:a kvarteret 39 A. ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 1 Gift 1657 med Mörke, Susanna Maria (1:112). Död 1702 i Simrishamn. Gravvård invid koret och dopfunten i kyrkan i Simrishamn. Familjen Mörke bekostade ett krucifix och ett Epitaphium till Simrishamns kyrka Areschoug, Måns (1:4). Född 1660 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Se tabell 2. Areschoug, Eric (1:5). Född 1662 i Simrishamn. Död 1675 i Järrestad (L). Areschoug, Matts (1:6). Född 1664 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Se tabell 5. Areschoug, Jöns (1:7). Född 1666 i Simrishamn. Död 17??. Köpman. Student i Lund Köpman i Simrishamn Bostad 1:a roten nr 19. Omkom under en sjöresa till Karlshamn eller Köpenhamn. Areschoug, Welum (1:8). Född 1668 i Simrishamn. Stamfar för den YNGSTA HUVUDSTAMMEN. Död 1719 i Simrishamn. Kunde enligt protokoll 27/ varken läsa eller skriva Areschoug, Dorothea (1:9). Född 1670 i Simrishamn. Död Begravd i Järrestad.

5 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 2 Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Måns (1:4) Född 1660 i Simrishamn. Handlande. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Avlade borgared den 25/ Verkade som handlande och medlem av kemnersrätten under rådstuvurätten. Gravsten i långhuset i Simrishamns kyrka. Inskriptionen på gravvården är: "4:o Si haerlighetens krona af Herrans hand den får, som kiaempat har i trona, naer han af Jord upstår. Så för Thronen prydd med Kronan får förklarad kropp Sjaehl parad. Fordom aehreborne och waehlförnaeme Handelsman, salige Måns Hålgerson Areschough, som dödde, 1728 d.24 Jan. Udi sit 69 alders år, tillika med sin kiaera Hustru, aehreborna och Gudfrucktige, Carna Castens dotter Rickard, som dödde 1735 d. 1 Jan i sit ålders 75 år". Duvan över dopfunten är skänkt av dottern Barbro Bodde 1706 i Kocken nr 23. Måns Holgersson Arreskow var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. STAMFAR för ÄLDSTA HUVUDSTAMMEN (som lever vidare i 5 grenar). Gift med Richardt, Carina (karna) Castensdotter (1:10). Född 1660 i Ystad (M). Död i Simrishamn (L). Far: Hermansson, Casten (1:874). Handlande. Död Månsdotter, Barbro (1:11). Född Död i Simrishamn. Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:12). Född 1690 i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Se tabell 4. Areschoug, Hans (1:13). Handlande. Född 1691 i Simrishamn. Stamfar för ANDRA GRENEN. Död 1737 i Simrishamn. Areschoug, Casten (1:14). Född 1693 i Simrishamn. Handlande i Ystad. Död 1753 i Ystad. Stamfar för den TREDJE GRENEN. Måns Holgersson Arreskow, Castens far, var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. Casten Arreskow flyttade tidigt till Ystad där han var snörmakare och handelsman. Han gifte sig den 4/5 (14/6 enligt andra källor) år 1721 med Ystaddottern Sine Gülich. Deras son Eric Areskog var handlande i Ystad. Han gifte sig med prästdottern Eleonora Östman år Deras son Magnus verkade även han i Ystad som rådman och handelsman. Hans söner, Anders Jacob och Jonas Ludvig, båda bagare, lämnade dock Ystad för Kalmar under 1800-talets början. Areschoug, Severin (1:15). Född 1695 i Simrishamn. Handlande i Simishamn. Stamfar för den FJÄRDE GRENEN. Död i Simrishamn. Areschoug, Lars (1:16). Född 1697 i Simrishamn. Köpman i Simrishamn. Levde ogift. Död 1756 i Simrishamn. Areschoug, Carl (1:17). Född 1698 i Simrishamn. Guldsmed och handlande i Simrishamn. Stamfar för den FEMTE GRENEN. Död 1771 i Simrishamn. Övertog faderns gård i Simrishamn. Månsdotter, Maja (1:18). Född 1700 i Simrishamn. Ogift. Död 1777 i Simrishamn. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Månsdotter, Barbro (1:11). 4a1. Född Gravvården över Barbro och hennes make Lorentz Mains är en mycket vacker målad kalkstensrelief. Denna bär inga namn eller data, men man får godta Arvid Holmströms uppgift härom i en magisteravhandling av 1759, betitlad "Dissertatio historica de Cimbrishmniana", anser Gotthard Gustafsson, författare till en skrift om S:t Nicolai kyrka i Simrishamn. Denna relief utgör en vacker fond till dopfunten med den konstnärligt utformade baldakin herrskapet Mainz skänkte kyrkan 1729, enligt en fullt läslig inskription på

6 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 3 densamma. Man kan därför tänka sig att reliefen, som ju är helt utan personliga data eller plats för sådana, inte alls är deras egen gravvård, utan att den ingick i deras tempelskänk tillsammans med baldakinen och - antagligen - det skulpterade funtlocket. Harmonien i det hela talar för denna teori. Död i Simrishamn. Gift med Mains, Lorentz (1:19). Handlande och rådman i Simrishamn. Handlande och ilitterat rådman i Simrishamn Bodde 1750 i 2:a kvarteret nr 43 Tabell 4 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Gift med sin syssling Wilhelm (5f1). Död 1792 i Ystad. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Gästgivare i Stiby. Död 1815 i Kristianstad. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 5 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Matts (1:6) Född 1664 i Simrishamn. Handlande och bryggare. Död i Simrishamn. Matts avlade borgared i Simrishamn Han var sedan handlande och maltgörare i Simrishamn.

7 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 4 Ur Byahornet nr 1/1972 "En annan sevärdhet från svunnen tid är den Kochska gården uppe vid g:a tullbommen. En handelsträdgård av de äldre stammande från början av 1700-talet.- - -Förutom handelsman Koch, som själv givit den sitt namn, har den ägts och brukats av många andra bemärkta personligheter. Namnkunnigast torde prosten Areschoug vara, han som givit sitt svårstavade namn åt en vitt utgrenad släkt. Ett vackert epitafium i kyrkans mittskepp minner om den vördige 1700-tals-prästen och hans stora familj." Gården gränsar till Bergengrenska gården (med berömd trädgård). I mantalslängd 1698 börjar andra roteln med Mats Holger Areschoug, nu ungefär Kocken nr 3. Dess boningshus beläget vid "Bommen" där landsvägen spärrades av en tullbom i stadens `stadgeret är täckt av ett säreget uppsvenskt präglat säteritak. Det är stadens äldsta profana hus, uppfört under 1700-talets första hälft. Vid seklets mitt var det stadens borgmästargård och senare hemvist för tre generationer Areskoug. Gården med dess väldiga vårdträd och stora trädgård är tillgänglig för allmänheten. Gift med Bagge, Maria Larsdotter (1:678). Som änka gifte hon sig med rådman Gustav Hammar i Simrishamn. Areschoug, Holger (1:680). Född Areschoug, Lars (1:681). Tullnär. Född 1697 i Simrishamn. Död 1756 i Simrishamn. Inneboende hos rådman Hammar, rote 2: och hos Gunnar Beckman 1738, rote 2:16. Dödsdag obekant men han levde liksom syskonen Holger och Marna vid bouppteckningen Areschoug, Marna (1:682). Född Detta porträtt av Oligerus är målat 1683, sannolikt inför hans femtioårsdag. Porträttet går i arv och förvaras av släktens huvudman

8 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 5 Tabell 1 Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Död 1798 i Simrishamn. Se tabell 2. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Död 1792 i Ystad. Se tabell 215. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Död 1815 i Kristianstad. Se tabell 216. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). 5a2. Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Gift 1:o 1756 med Sjöbohm, Ludowica (Lovisa) (1:33). Född i Simrishamn. Död i Simrishamn. Far: Sjöblom, David (1:377). Handlande i Simrishamn. Född Död Utöver Lovisa fanns ytterligare 8 barn i familjen. Mor: Ludvigsdotter Praetorius, Engela (1:379). Född Död Areschoug, Engela (1:34). Född 1757 i Simrishamn (L). Död Areschoug, Engela (1:35). Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:36). Född i Simrishamn (L). Död i

9 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 6 Simrishamn (L). Areschoug, Holger (1:37). Född i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Areschoug, Greta Stina (1:38). Född Död Areskoug, Holger (1:39). Född i Simrishamn (L). Död i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 5. Gift 2:o med Pletz, Ulrica Eleonora (1:380). Född :a kvarteret nr:2. Död 1797 i Simrishamn. Far: Pletz, Christian (1:871). Mor: Holm, Johanna (1:872). Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Engela (1:35). 6a2. Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Gift 1775 med Ovenius, Niclas Petter (1:382). Köpman i Simrishamn. Född Död Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Död 1850 i Simrishamn (L). Se tabell 4. Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Gift med sin mors tremänning Carl Areschoug se (6h2). Död 1850 i Simrishamn (L). Gift 1797 med Areschoug, Carl (1:385). Handlande i Simrishamn. Född Död Tabell 5 (generation 2) (Från Tabell 2) Areskoug, Holger (1:39). Köpman. 6a6. Född i Simrishamn (L). Efter skolgång i Simrishamn inskrevs han 1785 som student vid Skånska Nationen vid Lunds Universitet, men torde utan ha avlagt examen avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Förste innehavare av fideikommisset vid faderns död Satsade sin förmögenhet på ett handelsfartyg som emellertid blev kapat av engelsmännen omkring Bodde i kvarteret Kocken nr 6. Familjen ägde en stor handelsgård vid Stora Östergatan i Ystad. Den låg på norra sidan av gatan i hörnet vid Österportstorg. Gården revs År 1805 stod Holger Areschoug också som ägare till sin fars gård, "Samuelsonska gården", vid nuvarande Storgatan i Simrishamn. För 200 år sedan låg handelsgårdarna tätt vid Övre Storgatan och de flesta ägdes av Areskogar. På södra sidan, väster om Holgers Gård låg "Sjögrenska Gården" ägd av Carl Areschoug (6h2). Sedan följde "Aspelinska Gården" ägd av C Kemner, "Malmgrenska Gården" ägd av Henric Areschoug (6g1) och "Kocksa Gården" ägd av Johan Arndt Areschoug (6h1). På norra sidan, mitt emot Kockska Gården, låg "Thulinska Gården" ägd av Måns Carlsson Areschoug (5e1). År 1816 flyttade familjen till Karlaby Gård i Östra Vemmerlöv. Död i Östra Vemmerlöv (L).

10 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 7 Gift 1790 med Krumlinde, Gertrud Catharina (1:40). Född i Ystad. Bodde på Karlaby Gård. Begravd på Ö.Wemmerlöf. Död 1831 i Östra Vemmerlöv (L). Far: Krumlinde, Johannes (Johan, Jean) (1:403). Handlande i Ystad. Född Bodde i kvarteret Ester på södra sidan av Stortorget. Huset revs när nuvarande Sparbankshuset byggdes Som gäster i huset har bland annat prinsessan Sofia Albertina 1794 och 1797 konung Gustav IV Adolf övernattat. Familjen hade sex barn utöver Gertrud. Mor: Friis, Christina Maria (1:405). Född Areskoug, Magnus Ulric (1:41). Född i Ystad (M). Död 1859 i Ystad (M). Se tabell 6. Areskoug, Anna Christina (1:42). Född i Ystad (M). Död 1876 i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 82. Areskoug, Johan Ludvig Holgersson (1:43). Född Död Se tabell 85. Areskoug, Christian (1:44). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Ulrica Eleonora (1:45). Född Död i Stockholm. Se tabell 94. Areskoug, Hans Christian Holgersson (1:46). Född i Ystad (M). Död Se tabell 95. Areskoug, Lovisa (1:47). Skolmamsell. Född 1803 i Ystad (M). Död 1867 i Östra Vemmerlöv (L). Enligt husförhörslängden svagsint. Moder till Frans Oscar, se systern Anna Christina. Areskoug, Carolina Fredrica (1:48). Född Död Se tabell 109. Areskoug, Gustav Theodor (1:49). Född i Ystad (M). Handlande i Ystad, arrenderade Tommarps gård. Död i Ystad (M). Areskoug, Carl Mattias (1:50). Född i Ystad. Död Se tabell 110. Areskoug, Jacob Lorentz (1:51). Född Köpman i Ystad. Död Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 5) Areskoug, Magnus Ulric (1:41). 7a1. Född i Ystad (M). V.kronofogde, kronolänsman i Ljunits härad, handlande i Ystad. Lämnade hemmet efter faderns konkurs Han tog sig till Göteborg och ägnade sig först åt affärsverksamhet och sedan vidare till kontinenten, där han tog värvning i det Engelska "Braunschweiger Jägerregiment" troligen de s k Svarta Husarerna. Efter 3 år och 4 mån i Napoleonkriget fick han i Spanien avsked från krigstjänsten i april 1816 efter väl vitsordad tjänst. Han tog sig nu på egen hand genom Europa fram till Östersjön och med båt till Karlshamn och vidare till Ystad. Fick efter hemkomsten en förtroendetjänst vid Krageholms gods hos greve Piper. Han lämnade Krageholm efter några år och flyttade i början av 1820-talet till Ystad för att ägna sig åt handelsverksamhet. Han utnämndes till kronolänsman i Ljunits härad och fick senare hederstiteln v.kronofogde. Han hade framgång i sina affärer och efterlämnade vid sin död en avsevärd förmögenhet. Efter hans död donerade hans efterlevande medel för ett fattighus i Södra Wallösa. (Se biografin efter hustrun Anna Helena). Tillträdde fideikommisset vid faderns död Han var medlem av kyrkorådet och det finns en lustig episod om den försvunna dopfunten, som återbördades av brodern Gustaf Teodor. Styrelseledamot i Ystads ångfartygs AB. Han ägde en egen skonert "Fredrika." Död 1859 i Ystad (M). Gift 1823 med Ekberg, Anna Helena (1:52). Född i Skårby Hos kyrkvärden Per Svensson i S.Wallösa, Rydsgård har Gunvor Areskoug funnit nedanstående donationsbrev;

11 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 8 Jag Anna Helena Areskoug, född Ekberg, har i samråd med mina barn beslutat följande: Wäl vetande att i S. Wallösa, där jag och min man, nu avlidne vice kronofogden Magnus Ulrik Areskoug, tillbringat många lyckliga år och där vi under ömsesidigt arbete och sparsamhet erhöllo största delen av den icke obetydliga förmögenhet, som vi lämnat till våra barn, ännu icke finnas fattiga till det antal, att ett fattighus därstädes är av nöden, har likväl jag och mina barn, förutseende att till följd av den allt mer och mer tilltagande hemmansklyfningen snart nog skall inträffa den tid, då i S. Wallösa skola räknas flera ålderstigna och icke arbetsföra i behov ej mindre av daglig föda än även husvarelse, beslutat att till nämnda by skänka medel för uppbyggande av ett fattighus, och till den ändan överlämna vi härmedelst till Pastor i Sjörup dels Tre Hundra Riksdaler Riksmynt, insatta uti härvarande sparbank enligt hosgående motbok under rubrik Areskougska fonden för uppförande av ett fattighus inom Södra Wallösa by av Sjörups socken, dels ock ett av Herr Carl August Hemberg härstädees den 21 maj innevarande år till innehavaren utgifit och först den 1 Oktober 1863 till betalning förfallet skuldebrev å Ettusen Rikjsdaler Riksmynt till säkerhet varför inteckning är meddelat i gården nr: 473 och 474 här i staden, föreskrivande vi följande villkor: 1. De kontante penningarne bliver uti Sparbanken innestående. Även skall därstädes årliga räntan å detta kapital detsamma tilläggas och även den årliga räntan å de R.R., varå förenämnda skuldebrev lyder, på Sparbanken insättas, och får icke något av kapitalet eller räntan lyftas och för vad det vara må användas förr än hösten 1863, då vederbörande böra göra anstalt om läggningen av grunden till ifrågavarande fattighus. 2. Fattighuset, vilket skall byggas inom Södra Wallösa bys ägor och såvitt möjligt är å så kallade kalvhagen till kronolänsmansbostället, varom ansökning bör avgå till vederbörande, skall påföljande år uppbyggas och iordningställas samt på framsidan anbringas en flat sten med inskription. Fattighus för Södra Wallösa, skänkt av stärbhusdelägarna efter vice Befallningsman Magnus Ulric Areskoug, uppbygdt Pastor i församlingen, två av Södra Wallösa byamän, valda å allmän sockenstämma, samt de av oss, som sådant önska, skola antaga den ritning, varefter fattighuset skall byggas ävensom efter detsammas uppbyggande och inredning revidera räkenskaperna. 4. Skulle, sedan byggnaden blivit färdig, penningar till något belopp vara över, så skola dessa genast insättas i Ystads Sparbank och kvarstå till de tillsammans med räntan uppgå till 1000 R.Rmt, då årliga räntan mellan fattighjonen skall fördelas för uppköp av födoämnen. 5. För inträde i fattighuset skall sökandens behof vitsordas å allmän sockenstämma och skall härvid iakttagas att företrädesrätt lämnas först åt dem som är födda i byn och sedermera åt dem vilka kunde hafva dit inflyttat. Finnes ej sådana, kunna i fattighuset jämväl intagas fattiga från övriga byar i Sjörups socken. Flera villkor anse vi oss icke kunna eller böra föreskriva, men slutligen uppmanas tjänsteförrättande Pastor och fattigvårdsstyrelse att tillse, att fattighuset varje år ordentligt underhålles och att däri icke inrymmes andra än sådana, som äro behöfvande och hvilkas vård icke tillkommer personer i stånd att denna vård lämna. Ystad den 14 november 1859 Anna Helena Areskoug Magn. Holg. Areskoug, Joh. Areskoug, C. Gust. Areskoug J. Eksteen, gift med Gertrud Charlotta Areskough. Joh. Borg gift med Johanna Sofia Emilia Areskoug. G. Schönbeck gift med Carolina Fredrika Areskoug. Egenhändiga namnteckningar bevittnas av G.W. Leopold Carl Grav Jor Död 1867 i Ystad. Far: Ekberg, Anders (1:878). Kantor i Skårby. Mor: Hanström, Johanna (1:879). Areskoug, Gertrud Charlotta (1:53). Född Död 1824.

12 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 9 Areskoug, Magnus Holger (1:54). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Se tabell 7. Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Se tabell 13. Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). Född Död Se tabell 14. Areskoug, Carolina Fredrica (1:57). Född Död Areskoug, Johan Anders (1:58). Född i Södra Wallösa. Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården. Se tabell 15. Areskoug, Carl Gustav (1:59). Född Död i Ystad (M). Se tabell 79. Areskoug, Carolina Fredrica (1:60). Född 1832 i Sjörup (M). Död 1910 i Ystad (M). Se tabell 80. Areskoug, Hans Christian (1:61). Född Död Areskoug, Anna Christina (1:62). Född Död Tabell 7 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Magnus Holger (1:54). Handlande och fabrikör i Ystad. 8a2. Född i Ystad (M). RVO. Fideikommissarie efter faderns död Syskonen tvistade om vilka gårdar som skulle ingå i fideikommisset. De som inköpts under stiftarens första hustrus (Lovisa Sjöblom) levnad skulle vara arvegods som inte var del i fideikommisset. Magnus Holger löste tvisten. Han var en driftig ledare av ett såpsjuderi. Han var ledamot i Ystads första Stadsfullmäktigeförsamling. Det är Magnus Holger som fått ge namn till de två kvarteren "Areskoug norra" och "Areskoug södra" i Östra förstaden i Ystad. Gårdskomplexet "Klintehus" vid Västerportstorg kallades på Magnus Holgers tid för "Areskougska gården". Död i Ystad (M). Gift 1855 med Schwabe, Sophie Maria (1:63). Född Död Far: Schwabe, Adolf Magnus (1:881). Mor: Lindström, Augusta Carolina (1:882). Areskoug, Holger Magnus (1:64). Underlöjtnant. Född i Ystad (M). Antogs till kadett vid Krigsskolan å Karlberg med nummer 167. Han var då volontär vid Kungl.Wendes art.reg. Utexaminerades från Karlberg och utnämndes till underlöjtnant vid Wendes Artilleriregemente. Vid ridolycka under övningar på Näsby fält i Kristianstad skadades han så svårt att han inte kunde återgå i tjänst och fick 1883 avsked. Han tillbringade sina sista 40 år som sjukling. Efter faderns död tillträdde han fideikommisset Enligt uppgift skall han ha medgivit att en av hans underlydande fick antaga namnet Areskoug.(Se utdrag ur Österlen.) Död Areskoug, Adolph Magnus (1:65). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Augusta Helena Sophia (1:66). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). Född i Ystad. Död i Kristianstad. Se tabell 8. Areskoug, Herman Adolf Magnus (1:68). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). Född i Ystad. Död 194?. Se tabell 9. Areskoug, Augusta Sophia (1:70). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 10.

13 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 10 Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 11. Tabell 8 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). 9a4. Född i Ystad. Död i Kristianstad. Gift med Lundström, Gustaf Adolph (1:406). Överste. Född Död i Kristianstad. Tabell 9 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). 9a6. Född i Ystad. Död 194?. Gift med Scherstén, (1:1138). Läkare. Scherstén, Bertil (1:1140). Musikdirektör. Scherstén, (1:1139). Stadsläkare i Karlskrona. Tabell 10 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Augusta Sophia (1:70). 9a7. Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Begravd på Södra Mellby kyrkogård liksom brodern Ulrik (9a8) o h.h. Flyttade hösten 1924 från Kanarieöarna in på övervåningen på Kiviks Äsperöd. Efter makens död uppfördes Skogshyddan på Äsperöds utmarker. Gift 1906 med Berg, Edvard (1:1142). Godsägare på Bergdala. Död Tabell 11 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Agronom, överkontrollör. 9a8. Född i Ystad (M). Agronom och examen som tysk diplomingenjör i kemi. Brännvinskontrollant vid Tockarps bränneri i Ballingslöv. Tillträdde fideikommisset efter sin äldre broders död Det var helt utarrenderat. Mycket botaniskt intresserad. Planterade exotiska växter i av en tät granhäck omgärdad stor villatomt i Skogsdala (lilla Äsperöd, senare benämnt Ulriksdal) utanför Kivik. Han fotograferade blommor i färg på specialplåtar redan på 1920-talet. Han var mycket musikalisk och hade ett stort urval av musikinstrument som han trakterade med stor skicklighet. I hemmet fanns det piano, orgel, fiol, cello, fagott, oboe, klarinett, dragbasun, valthorn m m. Med sin systerson Bertil? Schersten som studerade till musikdirektör hade han ofta samspel med varierande instrument. Var en av huvudmännen i Södra mellby, Vitaby och Sankt Olofs sparbank. Död i Södra Mellby (L). Gift med Berg, Ida Hedvig Charlotta (1:263). Född i Malmö Sankt Pauli

14 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 11 (M). Död i Södra Mellby (L). Areskoug, Greta (1:264). Född i Danderyd (AB). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 12. Tabell 12 (generation 6) (Från Tabell 11) Areskoug, Greta (1:264). sjuksköterska. Född i Danderyd (AB). Adopterad. Bosatte sig efter pensioneringen 1975 på Ullriksdal (tidigare benämnt lilla Äsperöd och Skogsdala). Såldes Död i Södra Mellby (L). Gift med Rosberg, Malte (1:701). Röntgenöverläkare. Född i Älmhult (G). Död i Södra Mellby (L). Rosberg, Bengt (1:1162). Rosberg, Bo (1:1163). Rosberg, Guje (1:1164). Rosberg, Per (1:1165). Rosberg, Lars (1:1166). Tabell 13 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Köpmansenka. 8a3. Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Begravd i gamla kyrkogården. Gift med Borg, Johan (1:683). Köpman i Ystad. Född Död Borg, Emil Anton (1:1120). Grosshandlare. Född 1857 i Ystad. Tabell 14 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). 8a4. Född Död Gift med Eksteen, Claes Johan (1:685). Godsägare Vollsjö. Född Död Eksteen, Anna Magna Kerstin (1:687). Född Tabell 15 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johan Anders (1:58). 8a6. Född i Södra Wallösa. Jur kand. Hovrättsnotarie 1865, häradshövding i V. Göinge härad Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården.

15 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 12 Gift 1867 med Olsson, Henriette Elisabeth Maria (1:72). Född i Kristianstad. Död i Jönköping. Far: Olson, Carl Arcadius (1:325). Född 1818 i Halmstad. Landssekreterare 1850 i Kristianstad län. Död 1889 i Kristianstad. Mor: Tengmark, Henriette (1:326). Född 1816 i Landskrona. Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Se tabell 16. Areskoug, Carl Holger (1:74). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Se tabell 24. Areskoug, Maria Sophia Thomasine (1:75). Född i Kristianstad. Död 1962 i Göteborg. Se tabell 55. Areskoug, Johan Gustav (1:76). Född 1872 i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, John Magnus (1:77). Född i Stoby (L). Död i Göteborgs Vasa (O). Se tabell 60. Areskoug, Bror Knut (1:78). Född i Kristianstad. Död i Biskopsgården (O). Tabell 16 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). 9b1. Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Gift med Stålhös, Eric Gustaf Bernhard (1:459). Överstelöjtnant vid Göta art.reg Göteborg. Född Död i Göteborg. Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Se tabell 17. Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Född i Stockholm. Se tabell 18. Stålhös, Hilding (1:796). Född Död Se tabell 19. Stålhös, Folke (1:797). Född i Kristianstad. Se tabell 22. Tabell 17 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Gift med Åstrand, Helge (1:793). Bankdirektör. Född i Visselfjärda. Åstrand, Sven Gustav (1:854). Tabell 18 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Försäljningschef Göteborg. Född i Stockholm. Gift 1:o omkring 191? med Christiansen, Ingrid (Ester) Halvarda (1:826). Född i Norge. Skild omkring 1934.

16 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 13 Stålhös, Carl Christian Gustav (1:827). Född Stålhös, Gunvor Elisabeth (1:828). Född i Göteborg. Stålhös, Ingalill Sofia (1:829). Född i Göteborg. Gift 2:o 1935 med Bengtson, Karin (1:836). Tabell 19 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Hilding (1:796). Affärsman i Göteborg. Född Död Gift med Rathke, Tora (1:830). Född i Vislanda. Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Se tabell 20. Stålhös, Göran (1:801). Född i Göteborg. Se tabell 21. Tabell 20 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Gift med Osterman, Gösta (1:832). Tabell 21 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Göran (1:801). Docent. Född i Göteborg. Gift med Carlsson, Marianne (1:802). Fil mag. Född i Örnsköldsvik. Stålhös, Ulf (1:833). Född i Uppsala. Stålhös, Jan Valter Hilding (1:834). Född i Sollentuna. Tabell 22 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Folke (1:797). Bankkamrer Stockholm. Född i Kristianstad. Gift med Reuterswärd, Eva Maria (1:838). Född i Jönköping. Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född Se tabell 23. Tabell 23 (generation 7) (Från Tabell 22) Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född

17 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 14 Gift med Bellander, Jan Olof (1:841). Tabell 24 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Carl Holger (1:74). 9b2. Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Landsfogde i Kristianstads län. Student i Kristianstad Jur.kand i Lund. Tingsmeritering i Västra Göinge domsaga Hässleholm (fadern Häradshövding) länsnotarie vid länsstyrelsen i Kristianstad. Kronofogde 1912 i Västra Göinge Härad, Hässleholm , Ordf i Hässleholms stadsstyrelse Landsfogde Han var auditör och sedermera Krigsdomare vid A 3, I 24 K? m.fl. Vid den stora skogs- och mossbranden i Loshult 1931 var han släckningsledare. Tillfrågad vid samma tidpunkt om kommendering till Ådalen som polischef. Han hade då förhinder och slapp på så vis vara med om kravallerna. Egen advokatbyrå i Kristianstad RVO. Begravd i Kristianstads nya kyrkogård. Gift i Träne (L) med Laveson, Thyra Gunilla (1:79). Född Död i Kristianstad. Sorg i Lavessons familj efter morfaderns, Lave Olssons, Skepparslöv, död Bröllopet hölls i våningen Ö.Storgatan 6 i Kristianstad hos Holgers mormor Henriette, änka efter landssekreterare Carl Arcadius Olson, enligt den då 7-åriga tärnan Gurli Warmark, (Holgers systerdotter). Far: Laveson, Per (1:821). spannmålshandlare och arrendator. Född 1849 i Skepparslöf. Död 1902-??-?? i Kristianstad. Mor: Nilsson, Hanna (1:822). Född 1848 i Skepparslöf. Död 1921 i Broby. Areskoug, Johan Holger (1:80). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). Född i Kristianstad. Se tabell 25. Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). Född i Kristianstad. Död i Västerled (AB). Se tabell 33. Areskoug, Thyra Gunvor Elisabeth (1:83). Född i Kristianstad. Se tabell 37. Areskoug, Sigvard Carl Holger (1:84). Född i Kristianstad. Se tabell 39. Areskoug, Karin Hillevi Sofie (1:85). Född i Kristianstad. Död i Malmö. Begravd i Malmö,Östra kyrkogården. Se tabell 46. Areskoug, Ruth Gertrud (1:86). Född i Hässleholm (L). Sekreterare. Död i Julita (D). Begravd i Kristianstad. Omkom i en bilolycka. Areskoug, Carl Arcadius (1:87). Född i Kristianstad. Se tabell 49. Areskoug, Ingrid Louise (1:88). Född i Kristianstad. Se tabell 50. Tabell 25 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). 10a2. Född i Kristianstad. Gift 1:o 1924 med Hammarhjelm, Bengt (1:369). Major. Född Död Hammarhjelm, Bengt (1:371). Född i Kristianstad. Se tabell 26. Gift 2:o med Stevenberg, Ingmar (1:372). Överstelöjtnant inf.bef Göteborg. Född Död i Åhus (L). Begravd i Kristianstad.

18 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 15 Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). Född Se tabell 30. Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). Född Se tabell 31. Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). Född Se tabell 32. Tabell 26 (generation 7) (Från Tabell 25) Hammarhjelm, Bengt (1:371). 11aa1. Överstelöjtnant och f.ch P 7 Visby, Gotland. Född i Kristianstad. Gift med Flach, Ulla (1:426). Född Hammarhjelm, Carin (1:428). Född Se tabell 27. Hammarhjelm, Anna (1:433). Född Se tabell 28. Hammarhjelm, Carl (1:669). Född Se tabell 29. Tabell 27 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carin (1:428). 12d1. undersköterska. Född Gift med Engström, Tomas (1:429). Född Engström, Frida (1:431). Född Engström, Jessica (1:432). Född Tabell 28 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Anna (1:433). 12d2. Född Gift med Ahlberg, Åke (1:434). Född Ahlberg, Wendela (1:436). Född Ahlberg, Martin (1:437). Född Ahlberg, Lina (1:438). Född Tabell 29 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carl (1:669). Civilingenjör. Född Gift med Eriksson, Anna (1:764). Född Hammarhjelm, Gustav (1:766). Född

19 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 16 Hammarhjelm, Fredrik (1:767). Född Tabell 30 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). 11aa2. Admin.chef. Född Gift Skild med Orrung, Oddvar (1:439). Ingenjör. Född Orrung, Thomas (1:441). Banktjänsteman i Stockholm. Född Orrung, Christer (1:442). Barchef i Stockholm. Född Orrung, Anneli (1:443). Född i Korea. Adopterad. Tabell 31 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). 11aa3. Major P6 och Fo 14. Född Gift med Björner, Anna (1:444). Sjukgymnast. Född Stevenberg, Therese (1:446). Född Stevenberg, Helene (1:447). Född Stevenberg, Johan (1:448). Född Tabell 32 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). 11aa4. Pol mag, Adm.Ch.Elektrolux Stockholm. Född Gift med Berglund, Lena (1:449). Tandläkare. Född Stevenberg, Sandra (1:451). Född i Columbia. Adopterad. Stevenberg, Maria (1:452). Född i Columbia. Adopterad. Tabell 33 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). 10a3. Född i Kristianstad. Överste. Begravd i Stockholm på Skogskykogårdens minneslund. Minnestavla i Kristianstad. Student i Kristianstad 1927, fänrik vid Norra skånska infanteriregementet (I 6) Genomgick Strömsholms Ridskola, Krigshögskolan Kapten i generalstabskåren 1943 med placering vid VI militärbefälsstaben i Boden och på Försvarsstabens arméavdelning. Major vid Svea Livgarde 1950, där han tjänstgjorde som regementsstabschef. Under senare delen av sin aktiva tid var han stabschef vid Fo 44 och kommendantstaben i Stockholm var han chef för den svenska övervakningskontinggenten i Korea. Han utnämndes till överstelöjtnant 1969 och till överste i östra militärområdets reserv i februari 1975.

20 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 17 Han blev den 6:e och siste fideikommissarien efter faderns kusin Ulrik. Lagen om avveckling av fideikommissen hade trätt i kraft vid Gunnars död Död i Västerled (AB). Gift 1:o 1939 i Göteborg med Risberg, Inga-Kajsa (1:89). Född Död Areskoug, Gunilla (1:90). Född Se tabell 34. Areskoug, Eva (1:91). Född i Luleå. Död i Lidingö (AB). Se tabell 35. Gift 2:o med Nordin, Birgit (1:92). Född Gymnastikdirektör konstnär. Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). Född i Bromma kbfd (AB). Se tabell 36. Tabell 34 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Gunilla (1:90). 11a1. Född Jur Kand. I FN-tjänst WHO i Geneve. Administrativ chef för FN:s Aidsdelegation i Geneve. Gift med Ernberg, Johan (1:342). Född Civilingenjör. Verksam inom Internationella Teleunionen, ITU, i Geneve. Ernberg, Patrik Olof (1:343). Född Civilingenjör. Ernberg, Jens Jakob (1:344). Född Civilingenjör. Ernberg, Erik Tobias (1:345). Universitetsstuderande Född Tabell 35 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Eva (1:91). 11a2. Född i Luleå. Bankkamrer i SE-Banken. Död i Lidingö (AB). Gift med Skagerling, Bo (1:768). Född Konsult. Tabell 36 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). 11a3. Född i Bromma kbfd (AB). Skådespelare, dansare, koreograf. Sambo med Ahrreman, Staffan (1:663). Mimdansör, skådespelare. Född Ahrreman, Daniel (1:665). Född Ahrreman, Einar (1:666). Född 1991.

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015 Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 1 2015 Nya Fristadstorget Eskilstuna, med den omtalade pinnen. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation... 2 Ordförandespalten...

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2012 Oe Folki 1 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid

Läs mer

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Holmeshultasjön HERRGÅRDSTUREN Loftsryd Allgunnen Ramkvilla Stora Värmen Hacksjön Kalvhult Hisshultasjön Hökasjön Grissjön Hångeryd Bråtasjön

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SÄVSJÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSSKRIFT 2011 Innehållsförteckning 1. Mötesplatser i och runt Sävsjö av Inger Högberg 2. Bandyn och fotbollen i Sävsjö förr i tiden av Tage Almqvist 3. John Ringius Britta Holmström

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20

SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 SYSSLINGEN Medlemsblad 2, 2013 Årgång 20 Kallelse till ordinarie vårmöte med Södra Roslagens släktforskarförening tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 i Vita huset, Centralvägen 55, Åkersberga (Hembygdsgården

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige

Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige över landskapsgränsen och bosätter sig som brukare av gården Idekulla i Virestad socken, en gård på 3/8 hemman. 3 Hans lagvigda kvinna blir

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem SEPTEMBER 2007 Karlstad för 50 år sedan Den 1 oktober 1957 åkte 1.150 4:e-6:e klasselever från Karlstad på en dags skolresa

Läs mer