ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough"

Transkript

1 ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894 Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug Den tredje publicerades i Släktboken över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar Sammanställd av Sigvard Areskoug 1996

2 Innehållsförteckning Förord Stamfaderns familj 1 Oligerus Första grenen 5 Andra grenen 64 Araskoga by 78 Tredje grenen 79 Areskogs väg 111 Fjärde grenen 112 Femte grenen 113 Kiviks Äsperöd 141 Yngsta huvudstammen 142 Inga-Greta 144 Index över personer i släktboken 145 Simrishamn Index över orter i släktboken 183 Nils-Holger och Johan 188 Historik över släktföreningen 189 Stadgar för släktföreningen 192 Hedersmedlemmar 195 Släktkrönika 196 Inför årsmötet Änkan med de många barnen 204 Simrishamns kyrka 209 I Are skog Arreskows släktsaga 210 Vapensköldar 211 Efterforskning av Arreskoware 212 Arreskow slott 218

3 Förord En ny utgåva av släktboken är nu klar. Som tur är/tyvärr blir den aldrig komplett! Som tur är, att det ständigt kommer nya Arreskoware som ser dagens ljus eller gifter sig och släkten därmed fortlever. Tyvärr, därför att vissa med åldern rätt får ett nytt årtal tillagt i vår släktbok. Det arbete som Heribert och Sigvard genomfört har under 2005 kompletterats av styrelsen. Alla medlemmar, men även de som ej varit medlemmar men där vi hittat en adress, har haft möjlighet att komplettera släktboken. Vid släktmötet på Öland förelåg den första reviderade versionen där deltagarna kunde komplettera uppgifterna i boken. Därefter har bokens innehåll kompletterats med den information vi hittat i Sveriges Dödbok, samt Sveriges befolkning Fortfarande finns det personer som vi inte lyckats spåra till rätt gren eller familj, och här tar vi gärna emot hjälp från Dig som vet något om dessa personer. I ett sista steg har alla medlemmar med adress erhållit sin gren för kontroll. De som ej har dator har haft möjlighet att begära utdrag ur släktboken från styrelsen. Förhoppningsvis har dessa kontroller säkerställt att all information är korrekt i boken. Att det har blivit lite mer historia bakom namnen vet vi och vi i styrelsen hoppas att Du skall ha stor glädje av Arreskows släktbok utgåva 2005

4 Tabell 1 Arreskow, Oligerus Magni (1:1). 2. Född 1633 eller Kyrkoherde. Genomgick katedralskolan i Lund 1645, inskriven vid universitet i Köpenhamn Promoverad i Lund till Dansk kyrkoherde i Simrishamn och Järrestad Hans porträtt daterat 30.aug 1664 (till 30-årsdagen?) hänger i den medeltida kyrkan. Genom donation av Martha och Hugo Pihl restaurerades detta Ett senare porträtt målat 1683 (inför 50-årsdagen?) går i arv till släktens huvudman inom äldsta eller första grenen. Ett samtidigt målat porträtt ägdes 1970 av Erik Falck i Göteborg. Han vigdes till kyrkoherde i Simrishamns och Järrestad den 6 maj 1657 vid en ceremoni i Lunds domkyrka. Utdrag ur "Svensk Historia II" av Alf Henriksson sid 600, "Språkbyte i Skåne." Under 1680-talet förekom en rätt stark invandring norrifrån till prästgäll och klockarebefattningar i Skåne, men flertalet andans män var förstås ändå kvar i den danska tiden, och dessa fick vänja sig vid varjehanda nymodigheter. De måste till exempel lägga av den danska prästdräkten med pipkrage, vilket de ogärna gjorde. Svårare var ändå för dem att byta språk, ty principiellt krävde överheten, att de skulle liturgera och predika på svenska. Att läsa upp de liturgiska styckena ur den svenska kyrkohandboken föll sig väl ej så svårt, man kunde alltid läsa innantill och härma det svenska uttalet någorlunda. Men att själv författa och hålla en predikan på svenska var ju något helt annat för personer med danska som modersmål, i synnerhet om de var födda väster om Öresund. Det fanns de som sökte göra svenska av danskan genom att ändra alla e-na till a-n i ordsluten, men flertalet predikade säkert på danska som de var vana vid, och på denna punkt tycks myndigheterna varit tämligen toleranta. Däremot tilläts inga avsteg på den påbjudna liturgien, helst som det var ganska stor skillnad på svensk och dansk ritual. Åtskilliga präster och klockare suspenderades för tredska på denna punkt, och den gamle prosten Arreskov i Simrishamn, som kunde den danska handboken utantill och sade sig vara ur stånd att läsa innantill i den svenska för sina dåliga ögons skull, fick befallning att hålla kaplan.---" Oligerus begravdes vid sin död i slutet av 1687 under golvet i Simrishamns kyrka. Vid restaurering av kyrkan flyttades Oligerus kista några cm och befanns då vara intakt. Oblatasken förevisades då. Bodde som ung i 2:a kvarteret 39 A. ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 1 Gift 1657 med Mörke, Susanna Maria (1:112). Död 1702 i Simrishamn. Gravvård invid koret och dopfunten i kyrkan i Simrishamn. Familjen Mörke bekostade ett krucifix och ett Epitaphium till Simrishamns kyrka Areschoug, Måns (1:4). Född 1660 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Se tabell 2. Areschoug, Eric (1:5). Född 1662 i Simrishamn. Död 1675 i Järrestad (L). Areschoug, Matts (1:6). Född 1664 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Se tabell 5. Areschoug, Jöns (1:7). Född 1666 i Simrishamn. Död 17??. Köpman. Student i Lund Köpman i Simrishamn Bostad 1:a roten nr 19. Omkom under en sjöresa till Karlshamn eller Köpenhamn. Areschoug, Welum (1:8). Född 1668 i Simrishamn. Stamfar för den YNGSTA HUVUDSTAMMEN. Död 1719 i Simrishamn. Kunde enligt protokoll 27/ varken läsa eller skriva Areschoug, Dorothea (1:9). Född 1670 i Simrishamn. Död Begravd i Järrestad.

5 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 2 Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Måns (1:4) Född 1660 i Simrishamn. Handlande. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Avlade borgared den 25/ Verkade som handlande och medlem av kemnersrätten under rådstuvurätten. Gravsten i långhuset i Simrishamns kyrka. Inskriptionen på gravvården är: "4:o Si haerlighetens krona af Herrans hand den får, som kiaempat har i trona, naer han af Jord upstår. Så för Thronen prydd med Kronan får förklarad kropp Sjaehl parad. Fordom aehreborne och waehlförnaeme Handelsman, salige Måns Hålgerson Areschough, som dödde, 1728 d.24 Jan. Udi sit 69 alders år, tillika med sin kiaera Hustru, aehreborna och Gudfrucktige, Carna Castens dotter Rickard, som dödde 1735 d. 1 Jan i sit ålders 75 år". Duvan över dopfunten är skänkt av dottern Barbro Bodde 1706 i Kocken nr 23. Måns Holgersson Arreskow var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. STAMFAR för ÄLDSTA HUVUDSTAMMEN (som lever vidare i 5 grenar). Gift med Richardt, Carina (karna) Castensdotter (1:10). Född 1660 i Ystad (M). Död i Simrishamn (L). Far: Hermansson, Casten (1:874). Handlande. Död Månsdotter, Barbro (1:11). Född Död i Simrishamn. Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:12). Född 1690 i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Se tabell 4. Areschoug, Hans (1:13). Handlande. Född 1691 i Simrishamn. Stamfar för ANDRA GRENEN. Död 1737 i Simrishamn. Areschoug, Casten (1:14). Född 1693 i Simrishamn. Handlande i Ystad. Död 1753 i Ystad. Stamfar för den TREDJE GRENEN. Måns Holgersson Arreskow, Castens far, var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. Casten Arreskow flyttade tidigt till Ystad där han var snörmakare och handelsman. Han gifte sig den 4/5 (14/6 enligt andra källor) år 1721 med Ystaddottern Sine Gülich. Deras son Eric Areskog var handlande i Ystad. Han gifte sig med prästdottern Eleonora Östman år Deras son Magnus verkade även han i Ystad som rådman och handelsman. Hans söner, Anders Jacob och Jonas Ludvig, båda bagare, lämnade dock Ystad för Kalmar under 1800-talets början. Areschoug, Severin (1:15). Född 1695 i Simrishamn. Handlande i Simishamn. Stamfar för den FJÄRDE GRENEN. Död i Simrishamn. Areschoug, Lars (1:16). Född 1697 i Simrishamn. Köpman i Simrishamn. Levde ogift. Död 1756 i Simrishamn. Areschoug, Carl (1:17). Född 1698 i Simrishamn. Guldsmed och handlande i Simrishamn. Stamfar för den FEMTE GRENEN. Död 1771 i Simrishamn. Övertog faderns gård i Simrishamn. Månsdotter, Maja (1:18). Född 1700 i Simrishamn. Ogift. Död 1777 i Simrishamn. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Månsdotter, Barbro (1:11). 4a1. Född Gravvården över Barbro och hennes make Lorentz Mains är en mycket vacker målad kalkstensrelief. Denna bär inga namn eller data, men man får godta Arvid Holmströms uppgift härom i en magisteravhandling av 1759, betitlad "Dissertatio historica de Cimbrishmniana", anser Gotthard Gustafsson, författare till en skrift om S:t Nicolai kyrka i Simrishamn. Denna relief utgör en vacker fond till dopfunten med den konstnärligt utformade baldakin herrskapet Mainz skänkte kyrkan 1729, enligt en fullt läslig inskription på

6 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 3 densamma. Man kan därför tänka sig att reliefen, som ju är helt utan personliga data eller plats för sådana, inte alls är deras egen gravvård, utan att den ingick i deras tempelskänk tillsammans med baldakinen och - antagligen - det skulpterade funtlocket. Harmonien i det hela talar för denna teori. Död i Simrishamn. Gift med Mains, Lorentz (1:19). Handlande och rådman i Simrishamn. Handlande och ilitterat rådman i Simrishamn Bodde 1750 i 2:a kvarteret nr 43 Tabell 4 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Gift med sin syssling Wilhelm (5f1). Död 1792 i Ystad. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Gästgivare i Stiby. Död 1815 i Kristianstad. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 5 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Matts (1:6) Född 1664 i Simrishamn. Handlande och bryggare. Död i Simrishamn. Matts avlade borgared i Simrishamn Han var sedan handlande och maltgörare i Simrishamn.

7 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 4 Ur Byahornet nr 1/1972 "En annan sevärdhet från svunnen tid är den Kochska gården uppe vid g:a tullbommen. En handelsträdgård av de äldre stammande från början av 1700-talet.- - -Förutom handelsman Koch, som själv givit den sitt namn, har den ägts och brukats av många andra bemärkta personligheter. Namnkunnigast torde prosten Areschoug vara, han som givit sitt svårstavade namn åt en vitt utgrenad släkt. Ett vackert epitafium i kyrkans mittskepp minner om den vördige 1700-tals-prästen och hans stora familj." Gården gränsar till Bergengrenska gården (med berömd trädgård). I mantalslängd 1698 börjar andra roteln med Mats Holger Areschoug, nu ungefär Kocken nr 3. Dess boningshus beläget vid "Bommen" där landsvägen spärrades av en tullbom i stadens `stadgeret är täckt av ett säreget uppsvenskt präglat säteritak. Det är stadens äldsta profana hus, uppfört under 1700-talets första hälft. Vid seklets mitt var det stadens borgmästargård och senare hemvist för tre generationer Areskoug. Gården med dess väldiga vårdträd och stora trädgård är tillgänglig för allmänheten. Gift med Bagge, Maria Larsdotter (1:678). Som änka gifte hon sig med rådman Gustav Hammar i Simrishamn. Areschoug, Holger (1:680). Född Areschoug, Lars (1:681). Tullnär. Född 1697 i Simrishamn. Död 1756 i Simrishamn. Inneboende hos rådman Hammar, rote 2: och hos Gunnar Beckman 1738, rote 2:16. Dödsdag obekant men han levde liksom syskonen Holger och Marna vid bouppteckningen Areschoug, Marna (1:682). Född Detta porträtt av Oligerus är målat 1683, sannolikt inför hans femtioårsdag. Porträttet går i arv och förvaras av släktens huvudman

8 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 5 Tabell 1 Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Död 1798 i Simrishamn. Se tabell 2. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Död 1792 i Ystad. Se tabell 215. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Död 1815 i Kristianstad. Se tabell 216. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). 5a2. Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Gift 1:o 1756 med Sjöbohm, Ludowica (Lovisa) (1:33). Född i Simrishamn. Död i Simrishamn. Far: Sjöblom, David (1:377). Handlande i Simrishamn. Född Död Utöver Lovisa fanns ytterligare 8 barn i familjen. Mor: Ludvigsdotter Praetorius, Engela (1:379). Född Död Areschoug, Engela (1:34). Född 1757 i Simrishamn (L). Död Areschoug, Engela (1:35). Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:36). Född i Simrishamn (L). Död i

9 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 6 Simrishamn (L). Areschoug, Holger (1:37). Född i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Areschoug, Greta Stina (1:38). Född Död Areskoug, Holger (1:39). Född i Simrishamn (L). Död i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 5. Gift 2:o med Pletz, Ulrica Eleonora (1:380). Född :a kvarteret nr:2. Död 1797 i Simrishamn. Far: Pletz, Christian (1:871). Mor: Holm, Johanna (1:872). Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Engela (1:35). 6a2. Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Gift 1775 med Ovenius, Niclas Petter (1:382). Köpman i Simrishamn. Född Död Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Död 1850 i Simrishamn (L). Se tabell 4. Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Gift med sin mors tremänning Carl Areschoug se (6h2). Död 1850 i Simrishamn (L). Gift 1797 med Areschoug, Carl (1:385). Handlande i Simrishamn. Född Död Tabell 5 (generation 2) (Från Tabell 2) Areskoug, Holger (1:39). Köpman. 6a6. Född i Simrishamn (L). Efter skolgång i Simrishamn inskrevs han 1785 som student vid Skånska Nationen vid Lunds Universitet, men torde utan ha avlagt examen avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Förste innehavare av fideikommisset vid faderns död Satsade sin förmögenhet på ett handelsfartyg som emellertid blev kapat av engelsmännen omkring Bodde i kvarteret Kocken nr 6. Familjen ägde en stor handelsgård vid Stora Östergatan i Ystad. Den låg på norra sidan av gatan i hörnet vid Österportstorg. Gården revs År 1805 stod Holger Areschoug också som ägare till sin fars gård, "Samuelsonska gården", vid nuvarande Storgatan i Simrishamn. För 200 år sedan låg handelsgårdarna tätt vid Övre Storgatan och de flesta ägdes av Areskogar. På södra sidan, väster om Holgers Gård låg "Sjögrenska Gården" ägd av Carl Areschoug (6h2). Sedan följde "Aspelinska Gården" ägd av C Kemner, "Malmgrenska Gården" ägd av Henric Areschoug (6g1) och "Kocksa Gården" ägd av Johan Arndt Areschoug (6h1). På norra sidan, mitt emot Kockska Gården, låg "Thulinska Gården" ägd av Måns Carlsson Areschoug (5e1). År 1816 flyttade familjen till Karlaby Gård i Östra Vemmerlöv. Död i Östra Vemmerlöv (L).

10 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 7 Gift 1790 med Krumlinde, Gertrud Catharina (1:40). Född i Ystad. Bodde på Karlaby Gård. Begravd på Ö.Wemmerlöf. Död 1831 i Östra Vemmerlöv (L). Far: Krumlinde, Johannes (Johan, Jean) (1:403). Handlande i Ystad. Född Bodde i kvarteret Ester på södra sidan av Stortorget. Huset revs när nuvarande Sparbankshuset byggdes Som gäster i huset har bland annat prinsessan Sofia Albertina 1794 och 1797 konung Gustav IV Adolf övernattat. Familjen hade sex barn utöver Gertrud. Mor: Friis, Christina Maria (1:405). Född Areskoug, Magnus Ulric (1:41). Född i Ystad (M). Död 1859 i Ystad (M). Se tabell 6. Areskoug, Anna Christina (1:42). Född i Ystad (M). Död 1876 i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 82. Areskoug, Johan Ludvig Holgersson (1:43). Född Död Se tabell 85. Areskoug, Christian (1:44). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Ulrica Eleonora (1:45). Född Död i Stockholm. Se tabell 94. Areskoug, Hans Christian Holgersson (1:46). Född i Ystad (M). Död Se tabell 95. Areskoug, Lovisa (1:47). Skolmamsell. Född 1803 i Ystad (M). Död 1867 i Östra Vemmerlöv (L). Enligt husförhörslängden svagsint. Moder till Frans Oscar, se systern Anna Christina. Areskoug, Carolina Fredrica (1:48). Född Död Se tabell 109. Areskoug, Gustav Theodor (1:49). Född i Ystad (M). Handlande i Ystad, arrenderade Tommarps gård. Död i Ystad (M). Areskoug, Carl Mattias (1:50). Född i Ystad. Död Se tabell 110. Areskoug, Jacob Lorentz (1:51). Född Köpman i Ystad. Död Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 5) Areskoug, Magnus Ulric (1:41). 7a1. Född i Ystad (M). V.kronofogde, kronolänsman i Ljunits härad, handlande i Ystad. Lämnade hemmet efter faderns konkurs Han tog sig till Göteborg och ägnade sig först åt affärsverksamhet och sedan vidare till kontinenten, där han tog värvning i det Engelska "Braunschweiger Jägerregiment" troligen de s k Svarta Husarerna. Efter 3 år och 4 mån i Napoleonkriget fick han i Spanien avsked från krigstjänsten i april 1816 efter väl vitsordad tjänst. Han tog sig nu på egen hand genom Europa fram till Östersjön och med båt till Karlshamn och vidare till Ystad. Fick efter hemkomsten en förtroendetjänst vid Krageholms gods hos greve Piper. Han lämnade Krageholm efter några år och flyttade i början av 1820-talet till Ystad för att ägna sig åt handelsverksamhet. Han utnämndes till kronolänsman i Ljunits härad och fick senare hederstiteln v.kronofogde. Han hade framgång i sina affärer och efterlämnade vid sin död en avsevärd förmögenhet. Efter hans död donerade hans efterlevande medel för ett fattighus i Södra Wallösa. (Se biografin efter hustrun Anna Helena). Tillträdde fideikommisset vid faderns död Han var medlem av kyrkorådet och det finns en lustig episod om den försvunna dopfunten, som återbördades av brodern Gustaf Teodor. Styrelseledamot i Ystads ångfartygs AB. Han ägde en egen skonert "Fredrika." Död 1859 i Ystad (M). Gift 1823 med Ekberg, Anna Helena (1:52). Född i Skårby Hos kyrkvärden Per Svensson i S.Wallösa, Rydsgård har Gunvor Areskoug funnit nedanstående donationsbrev;

11 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 8 Jag Anna Helena Areskoug, född Ekberg, har i samråd med mina barn beslutat följande: Wäl vetande att i S. Wallösa, där jag och min man, nu avlidne vice kronofogden Magnus Ulrik Areskoug, tillbringat många lyckliga år och där vi under ömsesidigt arbete och sparsamhet erhöllo största delen av den icke obetydliga förmögenhet, som vi lämnat till våra barn, ännu icke finnas fattiga till det antal, att ett fattighus därstädes är av nöden, har likväl jag och mina barn, förutseende att till följd av den allt mer och mer tilltagande hemmansklyfningen snart nog skall inträffa den tid, då i S. Wallösa skola räknas flera ålderstigna och icke arbetsföra i behov ej mindre av daglig föda än även husvarelse, beslutat att till nämnda by skänka medel för uppbyggande av ett fattighus, och till den ändan överlämna vi härmedelst till Pastor i Sjörup dels Tre Hundra Riksdaler Riksmynt, insatta uti härvarande sparbank enligt hosgående motbok under rubrik Areskougska fonden för uppförande av ett fattighus inom Södra Wallösa by av Sjörups socken, dels ock ett av Herr Carl August Hemberg härstädees den 21 maj innevarande år till innehavaren utgifit och först den 1 Oktober 1863 till betalning förfallet skuldebrev å Ettusen Rikjsdaler Riksmynt till säkerhet varför inteckning är meddelat i gården nr: 473 och 474 här i staden, föreskrivande vi följande villkor: 1. De kontante penningarne bliver uti Sparbanken innestående. Även skall därstädes årliga räntan å detta kapital detsamma tilläggas och även den årliga räntan å de R.R., varå förenämnda skuldebrev lyder, på Sparbanken insättas, och får icke något av kapitalet eller räntan lyftas och för vad det vara må användas förr än hösten 1863, då vederbörande böra göra anstalt om läggningen av grunden till ifrågavarande fattighus. 2. Fattighuset, vilket skall byggas inom Södra Wallösa bys ägor och såvitt möjligt är å så kallade kalvhagen till kronolänsmansbostället, varom ansökning bör avgå till vederbörande, skall påföljande år uppbyggas och iordningställas samt på framsidan anbringas en flat sten med inskription. Fattighus för Södra Wallösa, skänkt av stärbhusdelägarna efter vice Befallningsman Magnus Ulric Areskoug, uppbygdt Pastor i församlingen, två av Södra Wallösa byamän, valda å allmän sockenstämma, samt de av oss, som sådant önska, skola antaga den ritning, varefter fattighuset skall byggas ävensom efter detsammas uppbyggande och inredning revidera räkenskaperna. 4. Skulle, sedan byggnaden blivit färdig, penningar till något belopp vara över, så skola dessa genast insättas i Ystads Sparbank och kvarstå till de tillsammans med räntan uppgå till 1000 R.Rmt, då årliga räntan mellan fattighjonen skall fördelas för uppköp av födoämnen. 5. För inträde i fattighuset skall sökandens behof vitsordas å allmän sockenstämma och skall härvid iakttagas att företrädesrätt lämnas först åt dem som är födda i byn och sedermera åt dem vilka kunde hafva dit inflyttat. Finnes ej sådana, kunna i fattighuset jämväl intagas fattiga från övriga byar i Sjörups socken. Flera villkor anse vi oss icke kunna eller böra föreskriva, men slutligen uppmanas tjänsteförrättande Pastor och fattigvårdsstyrelse att tillse, att fattighuset varje år ordentligt underhålles och att däri icke inrymmes andra än sådana, som äro behöfvande och hvilkas vård icke tillkommer personer i stånd att denna vård lämna. Ystad den 14 november 1859 Anna Helena Areskoug Magn. Holg. Areskoug, Joh. Areskoug, C. Gust. Areskoug J. Eksteen, gift med Gertrud Charlotta Areskough. Joh. Borg gift med Johanna Sofia Emilia Areskoug. G. Schönbeck gift med Carolina Fredrika Areskoug. Egenhändiga namnteckningar bevittnas av G.W. Leopold Carl Grav Jor Död 1867 i Ystad. Far: Ekberg, Anders (1:878). Kantor i Skårby. Mor: Hanström, Johanna (1:879). Areskoug, Gertrud Charlotta (1:53). Född Död 1824.

12 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 9 Areskoug, Magnus Holger (1:54). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Se tabell 7. Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Se tabell 13. Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). Född Död Se tabell 14. Areskoug, Carolina Fredrica (1:57). Född Död Areskoug, Johan Anders (1:58). Född i Södra Wallösa. Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården. Se tabell 15. Areskoug, Carl Gustav (1:59). Född Död i Ystad (M). Se tabell 79. Areskoug, Carolina Fredrica (1:60). Född 1832 i Sjörup (M). Död 1910 i Ystad (M). Se tabell 80. Areskoug, Hans Christian (1:61). Född Död Areskoug, Anna Christina (1:62). Född Död Tabell 7 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Magnus Holger (1:54). Handlande och fabrikör i Ystad. 8a2. Född i Ystad (M). RVO. Fideikommissarie efter faderns död Syskonen tvistade om vilka gårdar som skulle ingå i fideikommisset. De som inköpts under stiftarens första hustrus (Lovisa Sjöblom) levnad skulle vara arvegods som inte var del i fideikommisset. Magnus Holger löste tvisten. Han var en driftig ledare av ett såpsjuderi. Han var ledamot i Ystads första Stadsfullmäktigeförsamling. Det är Magnus Holger som fått ge namn till de två kvarteren "Areskoug norra" och "Areskoug södra" i Östra förstaden i Ystad. Gårdskomplexet "Klintehus" vid Västerportstorg kallades på Magnus Holgers tid för "Areskougska gården". Död i Ystad (M). Gift 1855 med Schwabe, Sophie Maria (1:63). Född Död Far: Schwabe, Adolf Magnus (1:881). Mor: Lindström, Augusta Carolina (1:882). Areskoug, Holger Magnus (1:64). Underlöjtnant. Född i Ystad (M). Antogs till kadett vid Krigsskolan å Karlberg med nummer 167. Han var då volontär vid Kungl.Wendes art.reg. Utexaminerades från Karlberg och utnämndes till underlöjtnant vid Wendes Artilleriregemente. Vid ridolycka under övningar på Näsby fält i Kristianstad skadades han så svårt att han inte kunde återgå i tjänst och fick 1883 avsked. Han tillbringade sina sista 40 år som sjukling. Efter faderns död tillträdde han fideikommisset Enligt uppgift skall han ha medgivit att en av hans underlydande fick antaga namnet Areskoug.(Se utdrag ur Österlen.) Död Areskoug, Adolph Magnus (1:65). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Augusta Helena Sophia (1:66). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). Född i Ystad. Död i Kristianstad. Se tabell 8. Areskoug, Herman Adolf Magnus (1:68). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). Född i Ystad. Död 194?. Se tabell 9. Areskoug, Augusta Sophia (1:70). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 10.

13 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 10 Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 11. Tabell 8 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). 9a4. Född i Ystad. Död i Kristianstad. Gift med Lundström, Gustaf Adolph (1:406). Överste. Född Död i Kristianstad. Tabell 9 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). 9a6. Född i Ystad. Död 194?. Gift med Scherstén, (1:1138). Läkare. Scherstén, Bertil (1:1140). Musikdirektör. Scherstén, (1:1139). Stadsläkare i Karlskrona. Tabell 10 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Augusta Sophia (1:70). 9a7. Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Begravd på Södra Mellby kyrkogård liksom brodern Ulrik (9a8) o h.h. Flyttade hösten 1924 från Kanarieöarna in på övervåningen på Kiviks Äsperöd. Efter makens död uppfördes Skogshyddan på Äsperöds utmarker. Gift 1906 med Berg, Edvard (1:1142). Godsägare på Bergdala. Död Tabell 11 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Agronom, överkontrollör. 9a8. Född i Ystad (M). Agronom och examen som tysk diplomingenjör i kemi. Brännvinskontrollant vid Tockarps bränneri i Ballingslöv. Tillträdde fideikommisset efter sin äldre broders död Det var helt utarrenderat. Mycket botaniskt intresserad. Planterade exotiska växter i av en tät granhäck omgärdad stor villatomt i Skogsdala (lilla Äsperöd, senare benämnt Ulriksdal) utanför Kivik. Han fotograferade blommor i färg på specialplåtar redan på 1920-talet. Han var mycket musikalisk och hade ett stort urval av musikinstrument som han trakterade med stor skicklighet. I hemmet fanns det piano, orgel, fiol, cello, fagott, oboe, klarinett, dragbasun, valthorn m m. Med sin systerson Bertil? Schersten som studerade till musikdirektör hade han ofta samspel med varierande instrument. Var en av huvudmännen i Södra mellby, Vitaby och Sankt Olofs sparbank. Död i Södra Mellby (L). Gift med Berg, Ida Hedvig Charlotta (1:263). Född i Malmö Sankt Pauli

14 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 11 (M). Död i Södra Mellby (L). Areskoug, Greta (1:264). Född i Danderyd (AB). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 12. Tabell 12 (generation 6) (Från Tabell 11) Areskoug, Greta (1:264). sjuksköterska. Född i Danderyd (AB). Adopterad. Bosatte sig efter pensioneringen 1975 på Ullriksdal (tidigare benämnt lilla Äsperöd och Skogsdala). Såldes Död i Södra Mellby (L). Gift med Rosberg, Malte (1:701). Röntgenöverläkare. Född i Älmhult (G). Död i Södra Mellby (L). Rosberg, Bengt (1:1162). Rosberg, Bo (1:1163). Rosberg, Guje (1:1164). Rosberg, Per (1:1165). Rosberg, Lars (1:1166). Tabell 13 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Köpmansenka. 8a3. Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Begravd i gamla kyrkogården. Gift med Borg, Johan (1:683). Köpman i Ystad. Född Död Borg, Emil Anton (1:1120). Grosshandlare. Född 1857 i Ystad. Tabell 14 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). 8a4. Född Död Gift med Eksteen, Claes Johan (1:685). Godsägare Vollsjö. Född Död Eksteen, Anna Magna Kerstin (1:687). Född Tabell 15 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johan Anders (1:58). 8a6. Född i Södra Wallösa. Jur kand. Hovrättsnotarie 1865, häradshövding i V. Göinge härad Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården.

15 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 12 Gift 1867 med Olsson, Henriette Elisabeth Maria (1:72). Född i Kristianstad. Död i Jönköping. Far: Olson, Carl Arcadius (1:325). Född 1818 i Halmstad. Landssekreterare 1850 i Kristianstad län. Död 1889 i Kristianstad. Mor: Tengmark, Henriette (1:326). Född 1816 i Landskrona. Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Se tabell 16. Areskoug, Carl Holger (1:74). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Se tabell 24. Areskoug, Maria Sophia Thomasine (1:75). Född i Kristianstad. Död 1962 i Göteborg. Se tabell 55. Areskoug, Johan Gustav (1:76). Född 1872 i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, John Magnus (1:77). Född i Stoby (L). Död i Göteborgs Vasa (O). Se tabell 60. Areskoug, Bror Knut (1:78). Född i Kristianstad. Död i Biskopsgården (O). Tabell 16 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). 9b1. Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Gift med Stålhös, Eric Gustaf Bernhard (1:459). Överstelöjtnant vid Göta art.reg Göteborg. Född Död i Göteborg. Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Se tabell 17. Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Född i Stockholm. Se tabell 18. Stålhös, Hilding (1:796). Född Död Se tabell 19. Stålhös, Folke (1:797). Född i Kristianstad. Se tabell 22. Tabell 17 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Gift med Åstrand, Helge (1:793). Bankdirektör. Född i Visselfjärda. Åstrand, Sven Gustav (1:854). Tabell 18 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Försäljningschef Göteborg. Född i Stockholm. Gift 1:o omkring 191? med Christiansen, Ingrid (Ester) Halvarda (1:826). Född i Norge. Skild omkring 1934.

16 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 13 Stålhös, Carl Christian Gustav (1:827). Född Stålhös, Gunvor Elisabeth (1:828). Född i Göteborg. Stålhös, Ingalill Sofia (1:829). Född i Göteborg. Gift 2:o 1935 med Bengtson, Karin (1:836). Tabell 19 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Hilding (1:796). Affärsman i Göteborg. Född Död Gift med Rathke, Tora (1:830). Född i Vislanda. Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Se tabell 20. Stålhös, Göran (1:801). Född i Göteborg. Se tabell 21. Tabell 20 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Gift med Osterman, Gösta (1:832). Tabell 21 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Göran (1:801). Docent. Född i Göteborg. Gift med Carlsson, Marianne (1:802). Fil mag. Född i Örnsköldsvik. Stålhös, Ulf (1:833). Född i Uppsala. Stålhös, Jan Valter Hilding (1:834). Född i Sollentuna. Tabell 22 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Folke (1:797). Bankkamrer Stockholm. Född i Kristianstad. Gift med Reuterswärd, Eva Maria (1:838). Född i Jönköping. Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född Se tabell 23. Tabell 23 (generation 7) (Från Tabell 22) Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född

17 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 14 Gift med Bellander, Jan Olof (1:841). Tabell 24 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Carl Holger (1:74). 9b2. Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Landsfogde i Kristianstads län. Student i Kristianstad Jur.kand i Lund. Tingsmeritering i Västra Göinge domsaga Hässleholm (fadern Häradshövding) länsnotarie vid länsstyrelsen i Kristianstad. Kronofogde 1912 i Västra Göinge Härad, Hässleholm , Ordf i Hässleholms stadsstyrelse Landsfogde Han var auditör och sedermera Krigsdomare vid A 3, I 24 K? m.fl. Vid den stora skogs- och mossbranden i Loshult 1931 var han släckningsledare. Tillfrågad vid samma tidpunkt om kommendering till Ådalen som polischef. Han hade då förhinder och slapp på så vis vara med om kravallerna. Egen advokatbyrå i Kristianstad RVO. Begravd i Kristianstads nya kyrkogård. Gift i Träne (L) med Laveson, Thyra Gunilla (1:79). Född Död i Kristianstad. Sorg i Lavessons familj efter morfaderns, Lave Olssons, Skepparslöv, död Bröllopet hölls i våningen Ö.Storgatan 6 i Kristianstad hos Holgers mormor Henriette, änka efter landssekreterare Carl Arcadius Olson, enligt den då 7-åriga tärnan Gurli Warmark, (Holgers systerdotter). Far: Laveson, Per (1:821). spannmålshandlare och arrendator. Född 1849 i Skepparslöf. Död 1902-??-?? i Kristianstad. Mor: Nilsson, Hanna (1:822). Född 1848 i Skepparslöf. Död 1921 i Broby. Areskoug, Johan Holger (1:80). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). Född i Kristianstad. Se tabell 25. Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). Född i Kristianstad. Död i Västerled (AB). Se tabell 33. Areskoug, Thyra Gunvor Elisabeth (1:83). Född i Kristianstad. Se tabell 37. Areskoug, Sigvard Carl Holger (1:84). Född i Kristianstad. Se tabell 39. Areskoug, Karin Hillevi Sofie (1:85). Född i Kristianstad. Död i Malmö. Begravd i Malmö,Östra kyrkogården. Se tabell 46. Areskoug, Ruth Gertrud (1:86). Född i Hässleholm (L). Sekreterare. Död i Julita (D). Begravd i Kristianstad. Omkom i en bilolycka. Areskoug, Carl Arcadius (1:87). Född i Kristianstad. Se tabell 49. Areskoug, Ingrid Louise (1:88). Född i Kristianstad. Se tabell 50. Tabell 25 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). 10a2. Född i Kristianstad. Gift 1:o 1924 med Hammarhjelm, Bengt (1:369). Major. Född Död Hammarhjelm, Bengt (1:371). Född i Kristianstad. Se tabell 26. Gift 2:o med Stevenberg, Ingmar (1:372). Överstelöjtnant inf.bef Göteborg. Född Död i Åhus (L). Begravd i Kristianstad.

18 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 15 Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). Född Se tabell 30. Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). Född Se tabell 31. Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). Född Se tabell 32. Tabell 26 (generation 7) (Från Tabell 25) Hammarhjelm, Bengt (1:371). 11aa1. Överstelöjtnant och f.ch P 7 Visby, Gotland. Född i Kristianstad. Gift med Flach, Ulla (1:426). Född Hammarhjelm, Carin (1:428). Född Se tabell 27. Hammarhjelm, Anna (1:433). Född Se tabell 28. Hammarhjelm, Carl (1:669). Född Se tabell 29. Tabell 27 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carin (1:428). 12d1. undersköterska. Född Gift med Engström, Tomas (1:429). Född Engström, Frida (1:431). Född Engström, Jessica (1:432). Född Tabell 28 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Anna (1:433). 12d2. Född Gift med Ahlberg, Åke (1:434). Född Ahlberg, Wendela (1:436). Född Ahlberg, Martin (1:437). Född Ahlberg, Lina (1:438). Född Tabell 29 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carl (1:669). Civilingenjör. Född Gift med Eriksson, Anna (1:764). Född Hammarhjelm, Gustav (1:766). Född

19 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 16 Hammarhjelm, Fredrik (1:767). Född Tabell 30 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). 11aa2. Admin.chef. Född Gift Skild med Orrung, Oddvar (1:439). Ingenjör. Född Orrung, Thomas (1:441). Banktjänsteman i Stockholm. Född Orrung, Christer (1:442). Barchef i Stockholm. Född Orrung, Anneli (1:443). Född i Korea. Adopterad. Tabell 31 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). 11aa3. Major P6 och Fo 14. Född Gift med Björner, Anna (1:444). Sjukgymnast. Född Stevenberg, Therese (1:446). Född Stevenberg, Helene (1:447). Född Stevenberg, Johan (1:448). Född Tabell 32 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). 11aa4. Pol mag, Adm.Ch.Elektrolux Stockholm. Född Gift med Berglund, Lena (1:449). Tandläkare. Född Stevenberg, Sandra (1:451). Född i Columbia. Adopterad. Stevenberg, Maria (1:452). Född i Columbia. Adopterad. Tabell 33 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). 10a3. Född i Kristianstad. Överste. Begravd i Stockholm på Skogskykogårdens minneslund. Minnestavla i Kristianstad. Student i Kristianstad 1927, fänrik vid Norra skånska infanteriregementet (I 6) Genomgick Strömsholms Ridskola, Krigshögskolan Kapten i generalstabskåren 1943 med placering vid VI militärbefälsstaben i Boden och på Försvarsstabens arméavdelning. Major vid Svea Livgarde 1950, där han tjänstgjorde som regementsstabschef. Under senare delen av sin aktiva tid var han stabschef vid Fo 44 och kommendantstaben i Stockholm var han chef för den svenska övervakningskontinggenten i Korea. Han utnämndes till överstelöjtnant 1969 och till överste i östra militärområdets reserv i februari 1975.

20 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 17 Han blev den 6:e och siste fideikommissarien efter faderns kusin Ulrik. Lagen om avveckling av fideikommissen hade trätt i kraft vid Gunnars död Död i Västerled (AB). Gift 1:o 1939 i Göteborg med Risberg, Inga-Kajsa (1:89). Född Död Areskoug, Gunilla (1:90). Född Se tabell 34. Areskoug, Eva (1:91). Född i Luleå. Död i Lidingö (AB). Se tabell 35. Gift 2:o med Nordin, Birgit (1:92). Född Gymnastikdirektör konstnär. Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). Född i Bromma kbfd (AB). Se tabell 36. Tabell 34 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Gunilla (1:90). 11a1. Född Jur Kand. I FN-tjänst WHO i Geneve. Administrativ chef för FN:s Aidsdelegation i Geneve. Gift med Ernberg, Johan (1:342). Född Civilingenjör. Verksam inom Internationella Teleunionen, ITU, i Geneve. Ernberg, Patrik Olof (1:343). Född Civilingenjör. Ernberg, Jens Jakob (1:344). Född Civilingenjör. Ernberg, Erik Tobias (1:345). Universitetsstuderande Född Tabell 35 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Eva (1:91). 11a2. Född i Luleå. Bankkamrer i SE-Banken. Död i Lidingö (AB). Gift med Skagerling, Bo (1:768). Född Konsult. Tabell 36 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). 11a3. Född i Bromma kbfd (AB). Skådespelare, dansare, koreograf. Sambo med Ahrreman, Staffan (1:663). Mimdansör, skådespelare. Född Ahrreman, Daniel (1:665). Född Ahrreman, Einar (1:666). Född 1991.

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet bars av honom eller antogs av hans son. Många

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) Tabell 1, Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet bars av honom eller antogs av hans son.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2012-07-06 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING SIDA 1 Tabell 1, Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för

Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för 1 Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för att göra boken mer lättläst. Sidnumrering har införts

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Urban Murray valdes till ordförande för dagens släktråd. Tobias Murray valdes till protokollförare.

Urban Murray valdes till ordförande för dagens släktråd. Tobias Murray valdes till protokollförare. Protokoll fört vid Murrayska Släktfondens släktråd på Södertuna slott den 25 augusti 2012. Släktrådet öppnades av styrelsens ordförande Urban Murray, som hälsade de närvarande släktrådsmedlemmarna hjärtligt

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal.

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal. EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET 1944 kunde man i tidningen Röster i Radio läsa en artikel som hette 600 år i Åtvidaberg. Artikeln bygger till stor del på bilder som speglar Åtvidabergs utveckling från bruksort

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer