ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough"

Transkript

1 ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894 Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug Den tredje publicerades i Släktboken över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar Sammanställd av Sigvard Areskoug 1996

2 Innehållsförteckning Förord Stamfaderns familj 1 Oligerus Första grenen 5 Andra grenen 64 Araskoga by 78 Tredje grenen 79 Areskogs väg 111 Fjärde grenen 112 Femte grenen 113 Kiviks Äsperöd 141 Yngsta huvudstammen 142 Inga-Greta 144 Index över personer i släktboken 145 Simrishamn Index över orter i släktboken 183 Nils-Holger och Johan 188 Historik över släktföreningen 189 Stadgar för släktföreningen 192 Hedersmedlemmar 195 Släktkrönika 196 Inför årsmötet Änkan med de många barnen 204 Simrishamns kyrka 209 I Are skog Arreskows släktsaga 210 Vapensköldar 211 Efterforskning av Arreskoware 212 Arreskow slott 218

3 Förord En ny utgåva av släktboken är nu klar. Som tur är/tyvärr blir den aldrig komplett! Som tur är, att det ständigt kommer nya Arreskoware som ser dagens ljus eller gifter sig och släkten därmed fortlever. Tyvärr, därför att vissa med åldern rätt får ett nytt årtal tillagt i vår släktbok. Det arbete som Heribert och Sigvard genomfört har under 2005 kompletterats av styrelsen. Alla medlemmar, men även de som ej varit medlemmar men där vi hittat en adress, har haft möjlighet att komplettera släktboken. Vid släktmötet på Öland förelåg den första reviderade versionen där deltagarna kunde komplettera uppgifterna i boken. Därefter har bokens innehåll kompletterats med den information vi hittat i Sveriges Dödbok, samt Sveriges befolkning Fortfarande finns det personer som vi inte lyckats spåra till rätt gren eller familj, och här tar vi gärna emot hjälp från Dig som vet något om dessa personer. I ett sista steg har alla medlemmar med adress erhållit sin gren för kontroll. De som ej har dator har haft möjlighet att begära utdrag ur släktboken från styrelsen. Förhoppningsvis har dessa kontroller säkerställt att all information är korrekt i boken. Att det har blivit lite mer historia bakom namnen vet vi och vi i styrelsen hoppas att Du skall ha stor glädje av Arreskows släktbok utgåva 2005

4 Tabell 1 Arreskow, Oligerus Magni (1:1). 2. Född 1633 eller Kyrkoherde. Genomgick katedralskolan i Lund 1645, inskriven vid universitet i Köpenhamn Promoverad i Lund till Dansk kyrkoherde i Simrishamn och Järrestad Hans porträtt daterat 30.aug 1664 (till 30-årsdagen?) hänger i den medeltida kyrkan. Genom donation av Martha och Hugo Pihl restaurerades detta Ett senare porträtt målat 1683 (inför 50-årsdagen?) går i arv till släktens huvudman inom äldsta eller första grenen. Ett samtidigt målat porträtt ägdes 1970 av Erik Falck i Göteborg. Han vigdes till kyrkoherde i Simrishamns och Järrestad den 6 maj 1657 vid en ceremoni i Lunds domkyrka. Utdrag ur "Svensk Historia II" av Alf Henriksson sid 600, "Språkbyte i Skåne." Under 1680-talet förekom en rätt stark invandring norrifrån till prästgäll och klockarebefattningar i Skåne, men flertalet andans män var förstås ändå kvar i den danska tiden, och dessa fick vänja sig vid varjehanda nymodigheter. De måste till exempel lägga av den danska prästdräkten med pipkrage, vilket de ogärna gjorde. Svårare var ändå för dem att byta språk, ty principiellt krävde överheten, att de skulle liturgera och predika på svenska. Att läsa upp de liturgiska styckena ur den svenska kyrkohandboken föll sig väl ej så svårt, man kunde alltid läsa innantill och härma det svenska uttalet någorlunda. Men att själv författa och hålla en predikan på svenska var ju något helt annat för personer med danska som modersmål, i synnerhet om de var födda väster om Öresund. Det fanns de som sökte göra svenska av danskan genom att ändra alla e-na till a-n i ordsluten, men flertalet predikade säkert på danska som de var vana vid, och på denna punkt tycks myndigheterna varit tämligen toleranta. Däremot tilläts inga avsteg på den påbjudna liturgien, helst som det var ganska stor skillnad på svensk och dansk ritual. Åtskilliga präster och klockare suspenderades för tredska på denna punkt, och den gamle prosten Arreskov i Simrishamn, som kunde den danska handboken utantill och sade sig vara ur stånd att läsa innantill i den svenska för sina dåliga ögons skull, fick befallning att hålla kaplan.---" Oligerus begravdes vid sin död i slutet av 1687 under golvet i Simrishamns kyrka. Vid restaurering av kyrkan flyttades Oligerus kista några cm och befanns då vara intakt. Oblatasken förevisades då. Bodde som ung i 2:a kvarteret 39 A. ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 1 Gift 1657 med Mörke, Susanna Maria (1:112). Död 1702 i Simrishamn. Gravvård invid koret och dopfunten i kyrkan i Simrishamn. Familjen Mörke bekostade ett krucifix och ett Epitaphium till Simrishamns kyrka Areschoug, Måns (1:4). Född 1660 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Se tabell 2. Areschoug, Eric (1:5). Född 1662 i Simrishamn. Död 1675 i Järrestad (L). Areschoug, Matts (1:6). Född 1664 i Simrishamn. Död i Simrishamn. Se tabell 5. Areschoug, Jöns (1:7). Född 1666 i Simrishamn. Död 17??. Köpman. Student i Lund Köpman i Simrishamn Bostad 1:a roten nr 19. Omkom under en sjöresa till Karlshamn eller Köpenhamn. Areschoug, Welum (1:8). Född 1668 i Simrishamn. Stamfar för den YNGSTA HUVUDSTAMMEN. Död 1719 i Simrishamn. Kunde enligt protokoll 27/ varken läsa eller skriva Areschoug, Dorothea (1:9). Född 1670 i Simrishamn. Död Begravd i Järrestad.

5 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 2 Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Måns (1:4) Född 1660 i Simrishamn. Handlande. Död i Simrishamn. Begravd i Simrishamn (gravvård i golvet invid dopfunten i kyrkan). Avlade borgared den 25/ Verkade som handlande och medlem av kemnersrätten under rådstuvurätten. Gravsten i långhuset i Simrishamns kyrka. Inskriptionen på gravvården är: "4:o Si haerlighetens krona af Herrans hand den får, som kiaempat har i trona, naer han af Jord upstår. Så för Thronen prydd med Kronan får förklarad kropp Sjaehl parad. Fordom aehreborne och waehlförnaeme Handelsman, salige Måns Hålgerson Areschough, som dödde, 1728 d.24 Jan. Udi sit 69 alders år, tillika med sin kiaera Hustru, aehreborna och Gudfrucktige, Carna Castens dotter Rickard, som dödde 1735 d. 1 Jan i sit ålders 75 år". Duvan över dopfunten är skänkt av dottern Barbro Bodde 1706 i Kocken nr 23. Måns Holgersson Arreskow var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. STAMFAR för ÄLDSTA HUVUDSTAMMEN (som lever vidare i 5 grenar). Gift med Richardt, Carina (karna) Castensdotter (1:10). Född 1660 i Ystad (M). Död i Simrishamn (L). Far: Hermansson, Casten (1:874). Handlande. Död Månsdotter, Barbro (1:11). Född Död i Simrishamn. Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:12). Född 1690 i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Se tabell 4. Areschoug, Hans (1:13). Handlande. Född 1691 i Simrishamn. Stamfar för ANDRA GRENEN. Död 1737 i Simrishamn. Areschoug, Casten (1:14). Född 1693 i Simrishamn. Handlande i Ystad. Död 1753 i Ystad. Stamfar för den TREDJE GRENEN. Måns Holgersson Arreskow, Castens far, var den siste i vår gren att verka i Simrishamn. Casten Arreskow flyttade tidigt till Ystad där han var snörmakare och handelsman. Han gifte sig den 4/5 (14/6 enligt andra källor) år 1721 med Ystaddottern Sine Gülich. Deras son Eric Areskog var handlande i Ystad. Han gifte sig med prästdottern Eleonora Östman år Deras son Magnus verkade även han i Ystad som rådman och handelsman. Hans söner, Anders Jacob och Jonas Ludvig, båda bagare, lämnade dock Ystad för Kalmar under 1800-talets början. Areschoug, Severin (1:15). Född 1695 i Simrishamn. Handlande i Simishamn. Stamfar för den FJÄRDE GRENEN. Död i Simrishamn. Areschoug, Lars (1:16). Född 1697 i Simrishamn. Köpman i Simrishamn. Levde ogift. Död 1756 i Simrishamn. Areschoug, Carl (1:17). Född 1698 i Simrishamn. Guldsmed och handlande i Simrishamn. Stamfar för den FEMTE GRENEN. Död 1771 i Simrishamn. Övertog faderns gård i Simrishamn. Månsdotter, Maja (1:18). Född 1700 i Simrishamn. Ogift. Död 1777 i Simrishamn. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Månsdotter, Barbro (1:11). 4a1. Född Gravvården över Barbro och hennes make Lorentz Mains är en mycket vacker målad kalkstensrelief. Denna bär inga namn eller data, men man får godta Arvid Holmströms uppgift härom i en magisteravhandling av 1759, betitlad "Dissertatio historica de Cimbrishmniana", anser Gotthard Gustafsson, författare till en skrift om S:t Nicolai kyrka i Simrishamn. Denna relief utgör en vacker fond till dopfunten med den konstnärligt utformade baldakin herrskapet Mainz skänkte kyrkan 1729, enligt en fullt läslig inskription på

6 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 3 densamma. Man kan därför tänka sig att reliefen, som ju är helt utan personliga data eller plats för sådana, inte alls är deras egen gravvård, utan att den ingick i deras tempelskänk tillsammans med baldakinen och - antagligen - det skulpterade funtlocket. Harmonien i det hela talar för denna teori. Död i Simrishamn. Gift med Mains, Lorentz (1:19). Handlande och rådman i Simrishamn. Handlande och ilitterat rådman i Simrishamn Bodde 1750 i 2:a kvarteret nr 43 Tabell 4 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Gift med sin syssling Wilhelm (5f1). Död 1792 i Ystad. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Gästgivare i Stiby. Död 1815 i Kristianstad. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 5 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Matts (1:6) Född 1664 i Simrishamn. Handlande och bryggare. Död i Simrishamn. Matts avlade borgared i Simrishamn Han var sedan handlande och maltgörare i Simrishamn.

7 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 4 Ur Byahornet nr 1/1972 "En annan sevärdhet från svunnen tid är den Kochska gården uppe vid g:a tullbommen. En handelsträdgård av de äldre stammande från början av 1700-talet.- - -Förutom handelsman Koch, som själv givit den sitt namn, har den ägts och brukats av många andra bemärkta personligheter. Namnkunnigast torde prosten Areschoug vara, han som givit sitt svårstavade namn åt en vitt utgrenad släkt. Ett vackert epitafium i kyrkans mittskepp minner om den vördige 1700-tals-prästen och hans stora familj." Gården gränsar till Bergengrenska gården (med berömd trädgård). I mantalslängd 1698 börjar andra roteln med Mats Holger Areschoug, nu ungefär Kocken nr 3. Dess boningshus beläget vid "Bommen" där landsvägen spärrades av en tullbom i stadens `stadgeret är täckt av ett säreget uppsvenskt präglat säteritak. Det är stadens äldsta profana hus, uppfört under 1700-talets första hälft. Vid seklets mitt var det stadens borgmästargård och senare hemvist för tre generationer Areskoug. Gården med dess väldiga vårdträd och stora trädgård är tillgänglig för allmänheten. Gift med Bagge, Maria Larsdotter (1:678). Som änka gifte hon sig med rådman Gustav Hammar i Simrishamn. Areschoug, Holger (1:680). Född Areschoug, Lars (1:681). Tullnär. Född 1697 i Simrishamn. Död 1756 i Simrishamn. Inneboende hos rådman Hammar, rote 2: och hos Gunnar Beckman 1738, rote 2:16. Dödsdag obekant men han levde liksom syskonen Holger och Marna vid bouppteckningen Areschoug, Marna (1:682). Född Detta porträtt av Oligerus är målat 1683, sannolikt inför hans femtioårsdag. Porträttet går i arv och förvaras av släktens huvudman

8 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 5 Tabell 1 Areschoug, Holger (1:12). handlande. 4a2. Född 1690 i Simrishamn (L). Köpman i Simrishamn. Stamfar för 1:a eller äldsta grenen. År 1750 bodde Holger Areschoug i en gård som låg i samma kvarter som kyrkan i Simrishamn. Den låg väster om kyrkan, intill nuvarande Stora Rådmansgatan men är numera riven. Död i Simrishamn (L). Gift 1:o med Paradis, Cecilia (1:23). Född Död Areschoug, Måns (1:25). Född Död Gift 2:o 1732 med Sture, Ana Greta Persdotter (1:24). Död Far: Sture, Peder (Petrus) (1:911). Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). Född i Simrishamn (L). Död 1798 i Simrishamn. Se tabell 2. Areschoug, Peter (1:27). Född Död 1736 i Simrishamn. Areschoug, Peter (1:28). Född i Simrishamn. Död Areschoug, Dorothea Catarina (1:29). Född i Simrishamn. Död 1792 i Ystad. Se tabell 215. Areschoug, Peter Holgersson (1:30). Född i Simrishamn. Död 1815 i Kristianstad. Se tabell 216. Areschoug, Barbro Christina (1:31). Född i Simrishamn. Ogift. Död 1816 i Ystad. Areschoug, Ingeborg Fredrika (1:32). Född Död 1749 i Simrishamn. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Areschoug, Magnus Holgersson (1:26). 5a2. Född i Simrishamn (L). Rådman och handlande i Simrishamn. Efter skolgång i Simrishamn blev han 1785 student av Skånska nationen vid Lunds universitet, men torde utan examen ha avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Instiftade genom testamente det Areskougska fideikommisset i Järrestads härad bestående av: Karlaby gård i Wemmerlöf, Stiby gård i Stiby, Tommarps Nygård i Tommarp och Viarp i Simris socken. Enligt anteckningar i Ystad skall han ha varit Simrishamns rikaste man. Köpmansfamiljen bodde i hörnet av nuvarande Storgatan och Stortorget på "Samuelsonska gården", mitt emot kyrkan i Simrishamn. Död 1798 i Simrishamn. Gift 1:o 1756 med Sjöbohm, Ludowica (Lovisa) (1:33). Född i Simrishamn. Död i Simrishamn. Far: Sjöblom, David (1:377). Handlande i Simrishamn. Född Död Utöver Lovisa fanns ytterligare 8 barn i familjen. Mor: Ludvigsdotter Praetorius, Engela (1:379). Född Död Areschoug, Engela (1:34). Född 1757 i Simrishamn (L). Död Areschoug, Engela (1:35). Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Se tabell 3. Areschoug, Holger (1:36). Född i Simrishamn (L). Död i

9 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 6 Simrishamn (L). Areschoug, Holger (1:37). Född i Simrishamn (L). Död i Simrishamn (L). Areschoug, Greta Stina (1:38). Född Död Areskoug, Holger (1:39). Född i Simrishamn (L). Död i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 5. Gift 2:o med Pletz, Ulrica Eleonora (1:380). Född :a kvarteret nr:2. Död 1797 i Simrishamn. Far: Pletz, Christian (1:871). Mor: Holm, Johanna (1:872). Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Areschoug, Engela (1:35). 6a2. Född i Simrishamn (L). Död 1801 i Simrishamn (L). Gift 1775 med Ovenius, Niclas Petter (1:382). Köpman i Simrishamn. Född Död Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Död 1850 i Simrishamn (L). Se tabell 4. Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Areschoug, Lovisa (1:384). Född 1775 i Simrishamn (L). Gift med sin mors tremänning Carl Areschoug se (6h2). Död 1850 i Simrishamn (L). Gift 1797 med Areschoug, Carl (1:385). Handlande i Simrishamn. Född Död Tabell 5 (generation 2) (Från Tabell 2) Areskoug, Holger (1:39). Köpman. 6a6. Född i Simrishamn (L). Efter skolgång i Simrishamn inskrevs han 1785 som student vid Skånska Nationen vid Lunds Universitet, men torde utan ha avlagt examen avbrutit sina studier och återfinnes 1794 som handlande i Ystad. Förste innehavare av fideikommisset vid faderns död Satsade sin förmögenhet på ett handelsfartyg som emellertid blev kapat av engelsmännen omkring Bodde i kvarteret Kocken nr 6. Familjen ägde en stor handelsgård vid Stora Östergatan i Ystad. Den låg på norra sidan av gatan i hörnet vid Österportstorg. Gården revs År 1805 stod Holger Areschoug också som ägare till sin fars gård, "Samuelsonska gården", vid nuvarande Storgatan i Simrishamn. För 200 år sedan låg handelsgårdarna tätt vid Övre Storgatan och de flesta ägdes av Areskogar. På södra sidan, väster om Holgers Gård låg "Sjögrenska Gården" ägd av Carl Areschoug (6h2). Sedan följde "Aspelinska Gården" ägd av C Kemner, "Malmgrenska Gården" ägd av Henric Areschoug (6g1) och "Kocksa Gården" ägd av Johan Arndt Areschoug (6h1). På norra sidan, mitt emot Kockska Gården, låg "Thulinska Gården" ägd av Måns Carlsson Areschoug (5e1). År 1816 flyttade familjen till Karlaby Gård i Östra Vemmerlöv. Död i Östra Vemmerlöv (L).

10 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 7 Gift 1790 med Krumlinde, Gertrud Catharina (1:40). Född i Ystad. Bodde på Karlaby Gård. Begravd på Ö.Wemmerlöf. Död 1831 i Östra Vemmerlöv (L). Far: Krumlinde, Johannes (Johan, Jean) (1:403). Handlande i Ystad. Född Bodde i kvarteret Ester på södra sidan av Stortorget. Huset revs när nuvarande Sparbankshuset byggdes Som gäster i huset har bland annat prinsessan Sofia Albertina 1794 och 1797 konung Gustav IV Adolf övernattat. Familjen hade sex barn utöver Gertrud. Mor: Friis, Christina Maria (1:405). Född Areskoug, Magnus Ulric (1:41). Född i Ystad (M). Död 1859 i Ystad (M). Se tabell 6. Areskoug, Anna Christina (1:42). Född i Ystad (M). Död 1876 i Östra Vemmerlöv (L). Se tabell 82. Areskoug, Johan Ludvig Holgersson (1:43). Född Död Se tabell 85. Areskoug, Christian (1:44). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Ulrica Eleonora (1:45). Född Död i Stockholm. Se tabell 94. Areskoug, Hans Christian Holgersson (1:46). Född i Ystad (M). Död Se tabell 95. Areskoug, Lovisa (1:47). Skolmamsell. Född 1803 i Ystad (M). Död 1867 i Östra Vemmerlöv (L). Enligt husförhörslängden svagsint. Moder till Frans Oscar, se systern Anna Christina. Areskoug, Carolina Fredrica (1:48). Född Död Se tabell 109. Areskoug, Gustav Theodor (1:49). Född i Ystad (M). Handlande i Ystad, arrenderade Tommarps gård. Död i Ystad (M). Areskoug, Carl Mattias (1:50). Född i Ystad. Död Se tabell 110. Areskoug, Jacob Lorentz (1:51). Född Köpman i Ystad. Död Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 5) Areskoug, Magnus Ulric (1:41). 7a1. Född i Ystad (M). V.kronofogde, kronolänsman i Ljunits härad, handlande i Ystad. Lämnade hemmet efter faderns konkurs Han tog sig till Göteborg och ägnade sig först åt affärsverksamhet och sedan vidare till kontinenten, där han tog värvning i det Engelska "Braunschweiger Jägerregiment" troligen de s k Svarta Husarerna. Efter 3 år och 4 mån i Napoleonkriget fick han i Spanien avsked från krigstjänsten i april 1816 efter väl vitsordad tjänst. Han tog sig nu på egen hand genom Europa fram till Östersjön och med båt till Karlshamn och vidare till Ystad. Fick efter hemkomsten en förtroendetjänst vid Krageholms gods hos greve Piper. Han lämnade Krageholm efter några år och flyttade i början av 1820-talet till Ystad för att ägna sig åt handelsverksamhet. Han utnämndes till kronolänsman i Ljunits härad och fick senare hederstiteln v.kronofogde. Han hade framgång i sina affärer och efterlämnade vid sin död en avsevärd förmögenhet. Efter hans död donerade hans efterlevande medel för ett fattighus i Södra Wallösa. (Se biografin efter hustrun Anna Helena). Tillträdde fideikommisset vid faderns död Han var medlem av kyrkorådet och det finns en lustig episod om den försvunna dopfunten, som återbördades av brodern Gustaf Teodor. Styrelseledamot i Ystads ångfartygs AB. Han ägde en egen skonert "Fredrika." Död 1859 i Ystad (M). Gift 1823 med Ekberg, Anna Helena (1:52). Född i Skårby Hos kyrkvärden Per Svensson i S.Wallösa, Rydsgård har Gunvor Areskoug funnit nedanstående donationsbrev;

11 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 8 Jag Anna Helena Areskoug, född Ekberg, har i samråd med mina barn beslutat följande: Wäl vetande att i S. Wallösa, där jag och min man, nu avlidne vice kronofogden Magnus Ulrik Areskoug, tillbringat många lyckliga år och där vi under ömsesidigt arbete och sparsamhet erhöllo största delen av den icke obetydliga förmögenhet, som vi lämnat till våra barn, ännu icke finnas fattiga till det antal, att ett fattighus därstädes är av nöden, har likväl jag och mina barn, förutseende att till följd av den allt mer och mer tilltagande hemmansklyfningen snart nog skall inträffa den tid, då i S. Wallösa skola räknas flera ålderstigna och icke arbetsföra i behov ej mindre av daglig föda än även husvarelse, beslutat att till nämnda by skänka medel för uppbyggande av ett fattighus, och till den ändan överlämna vi härmedelst till Pastor i Sjörup dels Tre Hundra Riksdaler Riksmynt, insatta uti härvarande sparbank enligt hosgående motbok under rubrik Areskougska fonden för uppförande av ett fattighus inom Södra Wallösa by av Sjörups socken, dels ock ett av Herr Carl August Hemberg härstädees den 21 maj innevarande år till innehavaren utgifit och först den 1 Oktober 1863 till betalning förfallet skuldebrev å Ettusen Rikjsdaler Riksmynt till säkerhet varför inteckning är meddelat i gården nr: 473 och 474 här i staden, föreskrivande vi följande villkor: 1. De kontante penningarne bliver uti Sparbanken innestående. Även skall därstädes årliga räntan å detta kapital detsamma tilläggas och även den årliga räntan å de R.R., varå förenämnda skuldebrev lyder, på Sparbanken insättas, och får icke något av kapitalet eller räntan lyftas och för vad det vara må användas förr än hösten 1863, då vederbörande böra göra anstalt om läggningen av grunden till ifrågavarande fattighus. 2. Fattighuset, vilket skall byggas inom Södra Wallösa bys ägor och såvitt möjligt är å så kallade kalvhagen till kronolänsmansbostället, varom ansökning bör avgå till vederbörande, skall påföljande år uppbyggas och iordningställas samt på framsidan anbringas en flat sten med inskription. Fattighus för Södra Wallösa, skänkt av stärbhusdelägarna efter vice Befallningsman Magnus Ulric Areskoug, uppbygdt Pastor i församlingen, två av Södra Wallösa byamän, valda å allmän sockenstämma, samt de av oss, som sådant önska, skola antaga den ritning, varefter fattighuset skall byggas ävensom efter detsammas uppbyggande och inredning revidera räkenskaperna. 4. Skulle, sedan byggnaden blivit färdig, penningar till något belopp vara över, så skola dessa genast insättas i Ystads Sparbank och kvarstå till de tillsammans med räntan uppgå till 1000 R.Rmt, då årliga räntan mellan fattighjonen skall fördelas för uppköp av födoämnen. 5. För inträde i fattighuset skall sökandens behof vitsordas å allmän sockenstämma och skall härvid iakttagas att företrädesrätt lämnas först åt dem som är födda i byn och sedermera åt dem vilka kunde hafva dit inflyttat. Finnes ej sådana, kunna i fattighuset jämväl intagas fattiga från övriga byar i Sjörups socken. Flera villkor anse vi oss icke kunna eller böra föreskriva, men slutligen uppmanas tjänsteförrättande Pastor och fattigvårdsstyrelse att tillse, att fattighuset varje år ordentligt underhålles och att däri icke inrymmes andra än sådana, som äro behöfvande och hvilkas vård icke tillkommer personer i stånd att denna vård lämna. Ystad den 14 november 1859 Anna Helena Areskoug Magn. Holg. Areskoug, Joh. Areskoug, C. Gust. Areskoug J. Eksteen, gift med Gertrud Charlotta Areskough. Joh. Borg gift med Johanna Sofia Emilia Areskoug. G. Schönbeck gift med Carolina Fredrika Areskoug. Egenhändiga namnteckningar bevittnas av G.W. Leopold Carl Grav Jor Död 1867 i Ystad. Far: Ekberg, Anders (1:878). Kantor i Skårby. Mor: Hanström, Johanna (1:879). Areskoug, Gertrud Charlotta (1:53). Född Död 1824.

12 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 9 Areskoug, Magnus Holger (1:54). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Se tabell 7. Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Se tabell 13. Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). Född Död Se tabell 14. Areskoug, Carolina Fredrica (1:57). Född Död Areskoug, Johan Anders (1:58). Född i Södra Wallösa. Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården. Se tabell 15. Areskoug, Carl Gustav (1:59). Född Död i Ystad (M). Se tabell 79. Areskoug, Carolina Fredrica (1:60). Född 1832 i Sjörup (M). Död 1910 i Ystad (M). Se tabell 80. Areskoug, Hans Christian (1:61). Född Död Areskoug, Anna Christina (1:62). Född Död Tabell 7 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Magnus Holger (1:54). Handlande och fabrikör i Ystad. 8a2. Född i Ystad (M). RVO. Fideikommissarie efter faderns död Syskonen tvistade om vilka gårdar som skulle ingå i fideikommisset. De som inköpts under stiftarens första hustrus (Lovisa Sjöblom) levnad skulle vara arvegods som inte var del i fideikommisset. Magnus Holger löste tvisten. Han var en driftig ledare av ett såpsjuderi. Han var ledamot i Ystads första Stadsfullmäktigeförsamling. Det är Magnus Holger som fått ge namn till de två kvarteren "Areskoug norra" och "Areskoug södra" i Östra förstaden i Ystad. Gårdskomplexet "Klintehus" vid Västerportstorg kallades på Magnus Holgers tid för "Areskougska gården". Död i Ystad (M). Gift 1855 med Schwabe, Sophie Maria (1:63). Född Död Far: Schwabe, Adolf Magnus (1:881). Mor: Lindström, Augusta Carolina (1:882). Areskoug, Holger Magnus (1:64). Underlöjtnant. Född i Ystad (M). Antogs till kadett vid Krigsskolan å Karlberg med nummer 167. Han var då volontär vid Kungl.Wendes art.reg. Utexaminerades från Karlberg och utnämndes till underlöjtnant vid Wendes Artilleriregemente. Vid ridolycka under övningar på Näsby fält i Kristianstad skadades han så svårt att han inte kunde återgå i tjänst och fick 1883 avsked. Han tillbringade sina sista 40 år som sjukling. Efter faderns död tillträdde han fideikommisset Enligt uppgift skall han ha medgivit att en av hans underlydande fick antaga namnet Areskoug.(Se utdrag ur Österlen.) Död Areskoug, Adolph Magnus (1:65). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Augusta Helena Sophia (1:66). Född i Ystad (M). Död i Ystad (M). Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). Född i Ystad. Död i Kristianstad. Se tabell 8. Areskoug, Herman Adolf Magnus (1:68). Född Död i Ystad (M). Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). Född i Ystad. Död 194?. Se tabell 9. Areskoug, Augusta Sophia (1:70). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 10.

13 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 10 Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 11. Tabell 8 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Hedvig Ulrica Sophia (1:67). 9a4. Född i Ystad. Död i Kristianstad. Gift med Lundström, Gustaf Adolph (1:406). Överste. Född Död i Kristianstad. Tabell 9 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Tora Göthilda Sophia (1:69). 9a6. Född i Ystad. Död 194?. Gift med Scherstén, (1:1138). Läkare. Scherstén, Bertil (1:1140). Musikdirektör. Scherstén, (1:1139). Stadsläkare i Karlskrona. Tabell 10 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Augusta Sophia (1:70). 9a7. Född i Ystad (M). Död i Södra Mellby (L). Begravd på Södra Mellby kyrkogård liksom brodern Ulrik (9a8) o h.h. Flyttade hösten 1924 från Kanarieöarna in på övervåningen på Kiviks Äsperöd. Efter makens död uppfördes Skogshyddan på Äsperöds utmarker. Gift 1906 med Berg, Edvard (1:1142). Godsägare på Bergdala. Död Tabell 11 (generation 5) (Från Tabell 7) Areskoug, Gustav Ulric Magnus (1:71). Agronom, överkontrollör. 9a8. Född i Ystad (M). Agronom och examen som tysk diplomingenjör i kemi. Brännvinskontrollant vid Tockarps bränneri i Ballingslöv. Tillträdde fideikommisset efter sin äldre broders död Det var helt utarrenderat. Mycket botaniskt intresserad. Planterade exotiska växter i av en tät granhäck omgärdad stor villatomt i Skogsdala (lilla Äsperöd, senare benämnt Ulriksdal) utanför Kivik. Han fotograferade blommor i färg på specialplåtar redan på 1920-talet. Han var mycket musikalisk och hade ett stort urval av musikinstrument som han trakterade med stor skicklighet. I hemmet fanns det piano, orgel, fiol, cello, fagott, oboe, klarinett, dragbasun, valthorn m m. Med sin systerson Bertil? Schersten som studerade till musikdirektör hade han ofta samspel med varierande instrument. Var en av huvudmännen i Södra mellby, Vitaby och Sankt Olofs sparbank. Död i Södra Mellby (L). Gift med Berg, Ida Hedvig Charlotta (1:263). Född i Malmö Sankt Pauli

14 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 11 (M). Död i Södra Mellby (L). Areskoug, Greta (1:264). Född i Danderyd (AB). Död i Södra Mellby (L). Se tabell 12. Tabell 12 (generation 6) (Från Tabell 11) Areskoug, Greta (1:264). sjuksköterska. Född i Danderyd (AB). Adopterad. Bosatte sig efter pensioneringen 1975 på Ullriksdal (tidigare benämnt lilla Äsperöd och Skogsdala). Såldes Död i Södra Mellby (L). Gift med Rosberg, Malte (1:701). Röntgenöverläkare. Född i Älmhult (G). Död i Södra Mellby (L). Rosberg, Bengt (1:1162). Rosberg, Bo (1:1163). Rosberg, Guje (1:1164). Rosberg, Per (1:1165). Rosberg, Lars (1:1166). Tabell 13 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johanna Sophie Emilia (1:55). Köpmansenka. 8a3. Född i Sjörup (M). Död i Ystad (M). Begravd i gamla kyrkogården. Gift med Borg, Johan (1:683). Köpman i Ystad. Född Död Borg, Emil Anton (1:1120). Grosshandlare. Född 1857 i Ystad. Tabell 14 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Gertrud Charlotte (1:56). 8a4. Född Död Gift med Eksteen, Claes Johan (1:685). Godsägare Vollsjö. Född Död Eksteen, Anna Magna Kerstin (1:687). Född Tabell 15 (generation 4) (Från Tabell 6) Areskoug, Johan Anders (1:58). 8a6. Född i Södra Wallösa. Jur kand. Hovrättsnotarie 1865, häradshövding i V. Göinge härad Död i Kristianstad. Begravd i Kristianstad på Nya Kyrkogården.

15 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 12 Gift 1867 med Olsson, Henriette Elisabeth Maria (1:72). Född i Kristianstad. Död i Jönköping. Far: Olson, Carl Arcadius (1:325). Född 1818 i Halmstad. Landssekreterare 1850 i Kristianstad län. Död 1889 i Kristianstad. Mor: Tengmark, Henriette (1:326). Född 1816 i Landskrona. Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Se tabell 16. Areskoug, Carl Holger (1:74). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Se tabell 24. Areskoug, Maria Sophia Thomasine (1:75). Född i Kristianstad. Död 1962 i Göteborg. Se tabell 55. Areskoug, Johan Gustav (1:76). Född 1872 i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, John Magnus (1:77). Född i Stoby (L). Död i Göteborgs Vasa (O). Se tabell 60. Areskoug, Bror Knut (1:78). Född i Kristianstad. Död i Biskopsgården (O). Tabell 16 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Anna Elisabeth Henriette (1:73). 9b1. Född i Kristianstad. Död i Göteborg. Gift med Stålhös, Eric Gustaf Bernhard (1:459). Överstelöjtnant vid Göta art.reg Göteborg. Född Död i Göteborg. Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Se tabell 17. Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Född i Stockholm. Se tabell 18. Stålhös, Hilding (1:796). Född Död Se tabell 19. Stålhös, Folke (1:797). Född i Kristianstad. Se tabell 22. Tabell 17 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Emma Brita Henrietta (1:792). Född i Kristianstad. Gift med Åstrand, Helge (1:793). Bankdirektör. Född i Visselfjärda. Åstrand, Sven Gustav (1:854). Tabell 18 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Carl-Erik Johan (1:795). Försäljningschef Göteborg. Född i Stockholm. Gift 1:o omkring 191? med Christiansen, Ingrid (Ester) Halvarda (1:826). Född i Norge. Skild omkring 1934.

16 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 13 Stålhös, Carl Christian Gustav (1:827). Född Stålhös, Gunvor Elisabeth (1:828). Född i Göteborg. Stålhös, Ingalill Sofia (1:829). Född i Göteborg. Gift 2:o 1935 med Bengtson, Karin (1:836). Tabell 19 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Hilding (1:796). Affärsman i Göteborg. Född Död Gift med Rathke, Tora (1:830). Född i Vislanda. Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Se tabell 20. Stålhös, Göran (1:801). Född i Göteborg. Se tabell 21. Tabell 20 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Ingrid Brita (1:800). Född i Göteborg. Gift med Osterman, Gösta (1:832). Tabell 21 (generation 7) (Från Tabell 19) Stålhös, Göran (1:801). Docent. Född i Göteborg. Gift med Carlsson, Marianne (1:802). Fil mag. Född i Örnsköldsvik. Stålhös, Ulf (1:833). Född i Uppsala. Stålhös, Jan Valter Hilding (1:834). Född i Sollentuna. Tabell 22 (generation 6) (Från Tabell 16) Stålhös, Folke (1:797). Bankkamrer Stockholm. Född i Kristianstad. Gift med Reuterswärd, Eva Maria (1:838). Född i Jönköping. Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född Se tabell 23. Tabell 23 (generation 7) (Från Tabell 22) Stålhös, Gunilla Marianne (1:839). Född

17 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 14 Gift med Bellander, Jan Olof (1:841). Tabell 24 (generation 5) (Från Tabell 15) Areskoug, Carl Holger (1:74). 9b2. Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Landsfogde i Kristianstads län. Student i Kristianstad Jur.kand i Lund. Tingsmeritering i Västra Göinge domsaga Hässleholm (fadern Häradshövding) länsnotarie vid länsstyrelsen i Kristianstad. Kronofogde 1912 i Västra Göinge Härad, Hässleholm , Ordf i Hässleholms stadsstyrelse Landsfogde Han var auditör och sedermera Krigsdomare vid A 3, I 24 K? m.fl. Vid den stora skogs- och mossbranden i Loshult 1931 var han släckningsledare. Tillfrågad vid samma tidpunkt om kommendering till Ådalen som polischef. Han hade då förhinder och slapp på så vis vara med om kravallerna. Egen advokatbyrå i Kristianstad RVO. Begravd i Kristianstads nya kyrkogård. Gift i Träne (L) med Laveson, Thyra Gunilla (1:79). Född Död i Kristianstad. Sorg i Lavessons familj efter morfaderns, Lave Olssons, Skepparslöv, död Bröllopet hölls i våningen Ö.Storgatan 6 i Kristianstad hos Holgers mormor Henriette, änka efter landssekreterare Carl Arcadius Olson, enligt den då 7-åriga tärnan Gurli Warmark, (Holgers systerdotter). Far: Laveson, Per (1:821). spannmålshandlare och arrendator. Född 1849 i Skepparslöf. Död 1902-??-?? i Kristianstad. Mor: Nilsson, Hanna (1:822). Född 1848 i Skepparslöf. Död 1921 i Broby. Areskoug, Johan Holger (1:80). Född i Kristianstad. Död i Kristianstad. Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). Född i Kristianstad. Se tabell 25. Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). Född i Kristianstad. Död i Västerled (AB). Se tabell 33. Areskoug, Thyra Gunvor Elisabeth (1:83). Född i Kristianstad. Se tabell 37. Areskoug, Sigvard Carl Holger (1:84). Född i Kristianstad. Se tabell 39. Areskoug, Karin Hillevi Sofie (1:85). Född i Kristianstad. Död i Malmö. Begravd i Malmö,Östra kyrkogården. Se tabell 46. Areskoug, Ruth Gertrud (1:86). Född i Hässleholm (L). Sekreterare. Död i Julita (D). Begravd i Kristianstad. Omkom i en bilolycka. Areskoug, Carl Arcadius (1:87). Född i Kristianstad. Se tabell 49. Areskoug, Ingrid Louise (1:88). Född i Kristianstad. Se tabell 50. Tabell 25 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Hanna Margit Henrietta (1:81). 10a2. Född i Kristianstad. Gift 1:o 1924 med Hammarhjelm, Bengt (1:369). Major. Född Död Hammarhjelm, Bengt (1:371). Född i Kristianstad. Se tabell 26. Gift 2:o med Stevenberg, Ingmar (1:372). Överstelöjtnant inf.bef Göteborg. Född Död i Åhus (L). Begravd i Kristianstad.

18 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 15 Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). Född Se tabell 30. Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). Född Se tabell 31. Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). Född Se tabell 32. Tabell 26 (generation 7) (Från Tabell 25) Hammarhjelm, Bengt (1:371). 11aa1. Överstelöjtnant och f.ch P 7 Visby, Gotland. Född i Kristianstad. Gift med Flach, Ulla (1:426). Född Hammarhjelm, Carin (1:428). Född Se tabell 27. Hammarhjelm, Anna (1:433). Född Se tabell 28. Hammarhjelm, Carl (1:669). Född Se tabell 29. Tabell 27 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carin (1:428). 12d1. undersköterska. Född Gift med Engström, Tomas (1:429). Född Engström, Frida (1:431). Född Engström, Jessica (1:432). Född Tabell 28 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Anna (1:433). 12d2. Född Gift med Ahlberg, Åke (1:434). Född Ahlberg, Wendela (1:436). Född Ahlberg, Martin (1:437). Född Ahlberg, Lina (1:438). Född Tabell 29 (generation 8) (Från Tabell 26) Hammarhjelm, Carl (1:669). Civilingenjör. Född Gift med Eriksson, Anna (1:764). Född Hammarhjelm, Gustav (1:766). Född

19 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 16 Hammarhjelm, Fredrik (1:767). Född Tabell 30 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Barbro Elisabeth (1:374). 11aa2. Admin.chef. Född Gift Skild med Orrung, Oddvar (1:439). Ingenjör. Född Orrung, Thomas (1:441). Banktjänsteman i Stockholm. Född Orrung, Christer (1:442). Barchef i Stockholm. Född Orrung, Anneli (1:443). Född i Korea. Adopterad. Tabell 31 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Björn Ingmar Holger (1:375). 11aa3. Major P6 och Fo 14. Född Gift med Björner, Anna (1:444). Sjukgymnast. Född Stevenberg, Therese (1:446). Född Stevenberg, Helene (1:447). Född Stevenberg, Johan (1:448). Född Tabell 32 (generation 7) (Från Tabell 25) Stevenberg, Bo Gustaf Ingmar (1:376). 11aa4. Pol mag, Adm.Ch.Elektrolux Stockholm. Född Gift med Berglund, Lena (1:449). Tandläkare. Född Stevenberg, Sandra (1:451). Född i Columbia. Adopterad. Stevenberg, Maria (1:452). Född i Columbia. Adopterad. Tabell 33 (generation 6) (Från Tabell 24) Areskoug, Per Johan Gunnar Holger (1:82). 10a3. Född i Kristianstad. Överste. Begravd i Stockholm på Skogskykogårdens minneslund. Minnestavla i Kristianstad. Student i Kristianstad 1927, fänrik vid Norra skånska infanteriregementet (I 6) Genomgick Strömsholms Ridskola, Krigshögskolan Kapten i generalstabskåren 1943 med placering vid VI militärbefälsstaben i Boden och på Försvarsstabens arméavdelning. Major vid Svea Livgarde 1950, där han tjänstgjorde som regementsstabschef. Under senare delen av sin aktiva tid var han stabschef vid Fo 44 och kommendantstaben i Stockholm var han chef för den svenska övervakningskontinggenten i Korea. Han utnämndes till överstelöjtnant 1969 och till överste i östra militärområdets reserv i februari 1975.

20 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING 17 Han blev den 6:e och siste fideikommissarien efter faderns kusin Ulrik. Lagen om avveckling av fideikommissen hade trätt i kraft vid Gunnars död Död i Västerled (AB). Gift 1:o 1939 i Göteborg med Risberg, Inga-Kajsa (1:89). Född Död Areskoug, Gunilla (1:90). Född Se tabell 34. Areskoug, Eva (1:91). Född i Luleå. Död i Lidingö (AB). Se tabell 35. Gift 2:o med Nordin, Birgit (1:92). Född Gymnastikdirektör konstnär. Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). Född i Bromma kbfd (AB). Se tabell 36. Tabell 34 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Gunilla (1:90). 11a1. Född Jur Kand. I FN-tjänst WHO i Geneve. Administrativ chef för FN:s Aidsdelegation i Geneve. Gift med Ernberg, Johan (1:342). Född Civilingenjör. Verksam inom Internationella Teleunionen, ITU, i Geneve. Ernberg, Patrik Olof (1:343). Född Civilingenjör. Ernberg, Jens Jakob (1:344). Född Civilingenjör. Ernberg, Erik Tobias (1:345). Universitetsstuderande Född Tabell 35 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Eva (1:91). 11a2. Född i Luleå. Bankkamrer i SE-Banken. Död i Lidingö (AB). Gift med Skagerling, Bo (1:768). Född Konsult. Tabell 36 (generation 7) (Från Tabell 33) Areskoug, Margareta Yvonne (MY) (1:93). 11a3. Född i Bromma kbfd (AB). Skådespelare, dansare, koreograf. Sambo med Ahrreman, Staffan (1:663). Mimdansör, skådespelare. Född Ahrreman, Daniel (1:665). Född Ahrreman, Einar (1:666). Född 1991.

SLÄKTBOKEN över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar. sammanställd av Sigvard Areskoug Den första publicerades i Svenska Ättartal för år 1894,

SLÄKTBOKEN över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar. sammanställd av Sigvard Areskoug Den första publicerades i Svenska Ättartal för år 1894, SLÄKTBOKEN över kyrkoherden Oligerus Arreskowius ättlingar. sammanställd av Sigvard Areskoug Den första publicerades i Svenska Ättartal för år 1894, Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet bars av honom eller antogs av hans son. Många

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) Tabell 1, Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet bars av honom eller antogs av hans son.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Ättlingar Anders Nilsson

Ättlingar Anders Nilsson Ättlingar Anders Nilsson Anders Nilsson. Lantbrukare och Bygdeforskare. Född 1859-04-11 Vanstad. Bosatt 1920-09-24 Gladsax. Bosatt 1921-04-30 Vanstad. Död 1937-10-02 Vanstad. Familj med Johanna Åkesdotter

Läs mer

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6 Stamtavla för Johan Krakau Trolig sonson(son) till Mårten Krakow, men vem var fadern? Tabell 1 Johan Krakau. Kaptenlöjtnant. Född omkring 1635. Död 1690. Hypotetisk släktrelation för den enligt en från

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn:

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn: 2010-04-18 Sida 1 Tabell 1 John Lyon (300:2198). Född 1757. Död 1812-06-28 i Göteborgs Kristine (O). Gift 1:o med Magdalen Myln (300:2199). Död 1791. Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2012-07-06 ARRESKOWS SLÄKTFÖRENING SIDA 1 Tabell 1, Måns (Magnus) (1). Född omkring 1600. Äldste kände stamfadern Magnus (Måns) levde redan i första början av 1600-talet. Ovisst är, huruvida släktnamnet

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 2009 Sida 1 Tabell 1 Heinrich Julius Willerding. Pastor premorius, S:t Petri Kirche i Hamburg. Född 1748. Död 1834. Gift med Margareta Juliane Riese. Född 1751. Död 1835. Christian Friedrich Wilhelm Willerding.

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Född den 5 november 1934 i Temuco, Chile. Son till banktjänsteman Felix Pantoja och hans hustru Emma, född Schmidt. Köpman. Sjöman. Arbete i Hamburg,

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar.

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. 2009 Sida 1 Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. Emerentia Weijdling. Född 1678 i Kalmar. Michael Weijdling.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Ättlingar Jean Pira. Generation 1. Generation 2. Jean Pira. Hammarsmed vid Västlands bruk. Född Belgien 1). Död 1679-07-14 Film fs Österbybruk 2).

Ättlingar Jean Pira. Generation 1. Generation 2. Jean Pira. Hammarsmed vid Västlands bruk. Född Belgien 1). Död 1679-07-14 Film fs Österbybruk 2). Ättlingar Jean Pira Jean Pira. Hammarsmed vid Västlands bruk. Född Belgien 1). Död 1679-07-14 Film fs Österbybruk 2). Arbetade i Finspång 1626-29. Under 30-talet flyttade familjen till Leufsta. 1638 till

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för

Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för 1 Texten från Heriberts släktsbok har skannats under 2012. Viss rad- och textbrytning har genomförts liksom utskrift av nedflyttningstecken, allt för att göra boken mer lättläst. Sidnumrering har införts

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson född 18/10 döpt 19/10 1780 Vallby död 18/9 begravd 26/9 1864 Lillkyrka, häradsbokhållare, orgelbyggare gift 1805 med Catharina Magdalena Montelius född 24/8 döpt

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - )

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) Wallin Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 2016-05-29 Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 1 Mayne Kristina Wallin. Född 1948-03-01 i Järfälla, Skälby (AB). (Sveriges Befolkning 1990). Född på en måndag.

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer