ORDFÖRANDEBREV DECEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDFÖRANDEBREV DECEMBER 2012"

Transkript

1 ORDFÖRANDEBREV DECEMBER 2012 GOLFTINGET 2012 Årets Golfting hölls den november i Stockholm. Ett viktigt möte för att främja samverkan mellan GK, GDF och SGF. Ett 70-tal delegater från hela Golfsverige deltog vilket är ungefär som vid ett förbundsmöte. Det var många företrädare för golfklubbar och företrädare för nästan alla GDF. Deltagandet speglade också mandatfördelningen vid ett FM, vilket innebar att de stora distrikten hade bredare representation. Golftinget byggde på att diskutera fem av sex målområden i den verksamhetsinriktning för SGF som antogs vid FM Golftinget byggde vidare på att delegaterna i totalt 15 grupper i grupparbeten skulle komma fram till vad inom respektive målområde som SGF ska Utveckla vidare, Börja med och Sluta med. Resultatet av Golftinget är nu en lång lista förslag på strategier och aktiviteter som SGF föreslås göra. För att hela Golfsverige ska få del av vad som avhandlades på Golftinget finns dokumentation att hitta på golf.se/sgf/om-sgf/golftinget. Där finns också råkopior av alla grupparbeten, om någon vill granska materialet ytterligare. Ett tydligt inspel från flera grupper är att SGF kan förbättra kommunikationen ytterligare, bland annat efterlyses en mer regelbunden kommunikation via ordförandebrevet. Jag avser därför att skriva ett månadsbrev i fortsättningen som kommer runt den 20:e i varje månad och börjar härmed med det som blir 2012 års sista. SGF:s VERKSAMHETSINRIKTNING 2014 FS har påbörjat arbetet med Verksamhetsinriktning för 2014 och vi kommer ta stort intryck av de synpunkter som framkom vid Golftinget. Ett utkast till ny verksamhetsinriktning skickas ut den 31 januari enligt den nya tidtabell för samverkan i Golfsverige som fastställdes vid FM Vi kommer att ha beredningsmöte med GDF den februari för en första diskussion, sedan kommer förslaget till ny verksamhetsinriktning för SGF den 28 februari till alla, för diskussion på vårmötena i GDF. SLUTRAPPORT MEDLEMMAR OCH BOKNINGAR 2012 Antalet slutligt bokade ronder minskade marginellt 2012 jämfört med Det bokades totalt 5,8 miljoner golfronder på 378 bokningsbara anläggningar. Medlemsbokningarna ökade med 3,9 procent till i snitt per anläggning. Gästbokningarna minskade med 3,9 procent till i genomsnitt I december fanns golfmedlemmar med handicap Av dessa hade , 53 procent, registrerat minst en handicappåverkande rond. Endast 23 procent av spelarna med registrerade handicapronder är kvinnor. Av de totalt aktiva golfspelarna är det bara 47 procent som administrerat sin handicap under året. Övriga har inga noteringar i handicapregistret. Endast av de handicapsatta golfspelarna, 32 procent, kommer att tilldelas EGA Tävlingshandicap vid inledningen av nästa års säsong. Övriga golfspelare med

2 handicap 0-36 får EGA Exakt handicap. Notabelt är också att spelare med låg handicap har många fler registrerade ronder än höghandicapare. Golfspelare med handicap 15 eller bättre har i genomsnitt tio registrerade ronder, medan gruppen är nere på fyra ronder. Etablerade golfare (handicap 0-25) snittar runt poäng per rond. I gruppen handicap är nivån 26,6 poäng på tävling men 31,9 vid sällskapsspel. STYRELSE- OCH VERKSAMHETSSEMINARIERNA Vi genomförde totalt 25 seminarier under hösten. De flesta var välbesökta och upplägget med ett mer jordnära programinnehåll uppskattades. Utvärderingen efter det avslutade passet gav det samlade betyget 4,1 på en femgradig skala. Nästan en tredjedel av deltagarna gav högsta betyg. Verksamhetsseminarierna, 16 till antalet, börjar redan den 29 januari i Malmö och fortsätter fram till veckan innan FM. Det blir i stort samma upplägg som tidigare år, dock att vi minskar storgruppsföreläsningarna till förmån för samtal och diskussioner i de fyra olika grupperna (bana/ledning/idrott/administration). ELITVERKSAMHETEN Åtta herrar med full spelrätt spelar på PGA-touren 2013, det är rekord för Sverige. Flera av dessa spelare är unga och har många år framför sig. Tittar vi på PGA-touren där Jonas Blixt, David Lingmerth, Henrik Norlander nu tagit plats så är det landslagsspelare som gått igenom den svenska tävlingstrappan, vidare ut i college och genom diverse tourer i USA som nu tagit en plats på PGA-touren. På herrsidan säkrade också fem spelare sina kort för spel på ET 2013 via kval, där nu 14 herrar har spelrätt Henrik Stenson, Robert Karlsson och Peter Hanson ingår i båda grupperna med spelrätt i såväl USA som i Europa. På damernas LPGA-tour spelar sex spelare med full spelrätt Något som är riktigt positivt på damsidan är den nya unga generation som just nu spelar LET-kvalet. Vi kan få ett rekordantal spelare på LET nästa år med ett gäng hårt satsande tjejer vi tror har goda chanser att vara med och prestera på topp. I skrivande stund avvaktar vi damernas LETkval som spelas i Marocko och avslutas 17 december. I förkvalen var Sverige den nation med flest deltagare 26 spelare där 15 gick vidare till slutkvalet. Även i slutkvalet är Sverige största nation med 20 spelare som slåss om ett fullt kort Det som är positivt inför nästa år är att vi har en generation unga spelare som tar sig in på de tourer som är viktiga och tongivande för världsrankingen. I övrig verksamhet jobbar vi på med verksamhetsplanering och varje ansvarig coach har tagit fram en verksamhetsplan för respektive landslag. I tillägg till det jobbar vi med individuella utvecklingsplaner, allt för att spetsa verksamheten generellt och för varje enskild spelare. Uttagning av spelare är inte klar i skrivande stund men när den är gjord lägger vi ut information på vår hemsida. Vi har en del tävlingsuppdrag kvar för året som sträcker sig ända in i julhelgen. Under damernas tourfinal i Dubai var Performance Team på plats för arbete med våra spelare. Flera toppspelare vill använda sig av Performance Team i sina satsningar och vi jobbar för fullt för att få den här verksamheten att möta krav och behov från våra spelare. RF ELITDIALOG Den 10 december var SGF på en elitdialog med RF. Vi redovisade 2012 års utfall i olika delar inom landslagsstödet från RF, där vi bland annat gick igenom vår talang- och

3 elitplan och hur vi skattar oss själva inom de olika områdena. Vi fick feedback på vårt arbete och även frågor och tankar kring hur vi framåt kan utveckla vissa delar. Vi önskar en bra och vidare dialog med RF i olika frågor och vi uttalade även till RF att vi tycker att det är intressant att vara i olika forum med andra SF för att utveckla vår verksamhet på bästa sätt. RF tar vår dialog vidare till SOK för att inom det riktade stödet 2013 kunna samverka på ett för golfen optimalt sätt. RF har en vilja att stödja oss i våra strategier med Performance Team och undersöker om det är möjligt att göra det tillsammans med SOK. Sammanfattningsvis redovisades följande till RF: Uppföljning och planering av landslagsstödet Självvärdering av talang- och elitplan Senaste version av golfens kravprofil och utvecklingstrappa. SAMARBETE SOK Avsikten var att genomföra en talangselektering av våra spelare vecka 51, men SOK drog sig tyvärr ur den selekteringen med motiveringen att vi som förbund inte bör särbehandlas. Det ordinarie testtillfället var 4-5 december vilket inte fungerade för våra spelare som då var i full gång med tävlingsspel. Anledningen till önskat eget datum handlar delvis om att det är svårt att samla våra spelare vid ett tillfälle, och delvis att vi arbetar för att få vara mer delaktiga i testsituationen, då vi har ett utvecklat och bra system för att testa spelare som är golfspecifikt. Det är viktigt att de tester våra spelare utsätts för är relevanta för vår idrott och så ser det inte riktigt ut enligt våra erfarenheter. Vi kommer också att få en ny sportchef när SOK gör ändringar i sin organisation. DISTRIKTSAMVERKAN KRING TEMAT JUNIORUTVECKLING Inför hösten ville Göteborgs GDF genomföra en ledarträff med temat juniorutveckling i västra Sverige. De ville samla ledare från Göteborg, Halland, Bohuslän-Dal och Västergötland. En fråga som de stod inför var hur ska vi få med tränarna? Efter några samtal med PGA:s distriktsansvariga i väst började bitarna falla på plats. I november genomfördes en träff tillsammans med PGA väst. Vi använde deras sedvanliga utbildningsdagar och det blev mycket bra. Cirka 30 tränare och 30 ideella ledare samlades på Halmstad Golf Arena, där valet av plats för konferensen var viktig då den skulle fungera som en utvecklande och barriärbrytande miljö. Innehållet på träffen var en blandning av spel/övning, kunskapsförmedling, socialt umgänge och mycket diskussionstid där utfallet blev en väldigt bra träff med mycket energi. Detta var ett projekt som gärna fler PGA/distrikt och GDF bör prova, där Skåne förhoppningsvis redan är på gång till hösten MINI CAMPS 2012 (EN SAMLAD REFLEKTION) Under 2012 har SGF tillsammans med distriktens juniorledare genomfört 12 Mini Camps. Det har varit bra deltagarantal i de flesta distrikt med spelare och sju-tio ledare per läger. Skillnaden mot 2011 är att SGF nu tagit ett mycket tydligare ansvar för lägrens upplägg och innehåll. Vi har under 2012 nått cirka 300 ungdomar och cirka 50 ledare genom dessa Mini Camps. Syftet är att nå ut med information om träning på olika nivåer och att praktiskt jobba med utvecklingstrappan i de faserna spelarna är i. Gensvaret och återkopplingen har varit väldigt positiv från spelare och ledare i distrikten. Det är också mycket bra att lägren sker i samarbete med distrikten och deras juniortalangverksamhet, då de enkelt tar in Mini Camp som en del i befintlig verksamhet, alternativt för de distrikt

4 som inte har en aktiv verksamhet möjliggör ett stöd och eventuellt en start att dra igång verksamhet. US MASTERS I SVT Sveriges Television har skrivit avtal med Augusta National för US Masters , där det också finns en option för Troligen blir det sändningar simultant med SvT och Viasat Golf SvT har också för avsikt att sända en del inslag veckan före tävlingen, vilket borde borga för ett större intresse själva tävlingsdagarna. Diskussioner pågår också mellan IEC in Sports och SvT angående livesändning från Helsingborg Open på LET i september. EN BRA MEDIEDAG! Måndag den 17 december blev en bra mediedag. Jonas Blixt som ska fira jul hemma i Värmland spenderade hela dagen tillsammans med SGF Kommunikation i Golfens Hus, där Viasat, TT, Dagens Nyheter, Radiosporten och Svenska Dagbladet fick intervjuer och kunde också fotografera och filma. Jonas var också planerad för morgonssoffan i TV4 men tyvärr kom USA-flighten in med lite för snäv marginal. GOLF & AFFÄRER NR Årets sista nummer av Golf & Affärer beräknas landa i brevlådorna i mellandagarna. Huvudnumret är Bredared GK:s Flexipointsystem som visar sig fungera väldigt väl för de medlemmar som spelar mindre golf och inte ser värdet av att betala ett fullvärdigt medlemskap. Vi skriver också om en nyhet i Golfens IT-system, där sifferkoden symboliserar nya möjligheter att styra priset på greenfee. Slutligen kommer Bosse Bengtsson att reda ut begreppen kring olika medlemskap. ANNONSFÖRSÄLJNING INFÖR 2013 Annonsförsäljningen inför 2013 har börjat med fyra bra besked från stora aktörer. Acushnet och Dormy lägger samma mängd som i år och Golf Store har aviserat en ökning. Dessutom lägger Danske Bank samma summa på bokningsmejlen. Detta är styrkebesked i en tid som vi tror kan bli ganska tuff med mer utdragna diskussioner om satsningar och så vidare. I branschen sker det också en del personalförändringar som på sikt betyder färre viktiga beslut kommer att tas i Sverige och mer kommer att koncentreras till huvudkontoren. TÄVLING Hösten är en period då tävlingar för kommande år fördelas ut på distrikt och klubbar. De aktiviteter vi avser är det Nationella Seriespelet, HandiGolf Tour och SGF Junior Golf. Tyvärr får vi signaler från de tävlingsansvariga i distrikten om svårigheter att hitta värdar och arrangörer för de idrottsliga arrangemangen. Klubbar/anläggningar vill delta med sina lag och spelare, men vill inte ta det idrottsliga ansvaret för arrangerandet man vill vara gäst men inte mer. Genom åren har detta agerande eskalerat så till den grad att det behövts läggas ner väldigt omfattande tid och arbete, centralt och i distrikten, för att lösa arrangörsproblemen. Jag tror att det åter är dags att ta upp detta till allmän diskussion för att hitta en lösning, för nuvarande situation är inte hållbar i längden då det är ett mycket otacksamt uppdrag för de tävlingsansvariga att försöka lösa detta varje år.

5 NY HANDBOK OM SKÖTSEL AV GOLFBANANS DAMMAR Under senare år har golfanläggningar fått ett bättre rykte, både hos myndigheter och allmänhet, tack vare forskningsprojekt som visar att golfbanor har många värdefulla naturtyper som bidrar till biologisk mångfald. Flera forskningsprojekt visar att småvatten är viktiga boplatser för fåglar, grodor, paddor, vattensalamandrar och andra sötvattenslevande djur. Dammarna blir allt färre, och i stockholmsområdet ligger så många som en fjärdedel av dessa på just golfbanor. Fem golfanläggningar i Stockholm medverkade i ett populärt forskningsprojekt som visar att det finns fler vattenlevande organismer i golfbanedammar än i de kringliggande naturreservatens dammar. Resultaten har gett golfen positiv publicitet i tv, radio och dagspress. Baserat på resultat från STERF:s projekt om livet i golfbanedammar har vi skapat en praktisk handbok för skötsel och anläggning av dammar. Dammhandboken finns att läsa på: ENKÄT NYBÖRJARUTBILDNINGEN GRÖNT KORT I år liksom tidigare år har vi skickat ut en webbenkät till alla nya golfare, totalt drygt nya golfare har fått ett mejl med ett antal frågor. Av dessa har hela personer svarat på enkäten vilket ger oss bra feedback på utbildningen på klubbarna. För att ge klubbarna extra hjälp för framtiden har alla klubbar som haft fler än tio svar fått en egen utvärdering av klubbens svar i jämförelse med riket kompletterat med alla kommentarer från egna klubben. Utifrån alla dessa synpunkter kommer vi nu titta över om något behöver förändras inför Det vi dock tydligt redan nu kan utläsa är att de flesta klubbar har tagit hand om sina nya golfare på ett mycket bättre sätt i år mot tidigare år. Undersökningen finns att läsa här. GOLFENS IT-SYSTEM INTEGRERAS MED IDROTTONLINE OCH TURISTBOKNINGSMOTORN GOLFSWITCH Genom en kontinuerlig och professionell vidareutveckling av Golfens IT-system, har vi under de senaste åren säkerställt att GIT håller branschstandard vad gäller bland annat plattformen, databasen och stödet för integration till och från andra IT-system. Sedan flera år tillbaka fungerar GIT med åtta olika ekonomisystem, OnTag, kundenkätslösningar, verktyg för nyhetsbrev, hemsideslösningar, mobila/digitala scorekort och Intern-TV. Under 2012 har en mobil webbapplikation av Min Golf utvecklats som fungerar i alla så kallade smarta telefoner oavsett märke. Det går därmed att i mobilen boka och betala starttider, registrera hcp-ronder och anmäla sig till tävlingar samt visa start- och resultatlistor.

6 Dagarna innan jul blir GIT det första externa verksamhetssystemet som integreras med RF:s IT-system IdrottOnline. Därmed kommer SGF att som första idrottsförbund uppfylla de krav på fullständig redovisning av alla föreningar och enskilda utövare/klubbmedlemmar som från och med 2015 blir obligatoriska för att erhålla det statliga idrottsstödet. För golfklubbarna innebär integrationen bland annat att klubben får full tillgång till alla RF:s verktyg för hemsidor, kommunikation, skapa träningsgrupper, kalla till dessa, registrera deltagarnas närvaro och på så sätt mycket enklare kunna söka LOK-stöd och andra idrotts- och utbildningsersättningar. Uppgifterna om alla aktiva medlemmar i GIT kommer att per automatik även finnas upplagda i IdrottOnline. Integrationen hanterar såväl registrering av nya medlemmar som utträden. GIT är numera även fullt integrerat med den amerikanska bokningsmotorn GolfSwitch som gör banor från hela världen bokningsbara ibland annat olika nätverk och webbsajter. Genom GolfSwitch kan researrangörer, men även golfkonsumenter, boka starttider i realtid på de deltagande banorna. Standardupplägget är att banan anger önskat pris (via GIT i vårt fall), att GolfSwitch tar 10 % av priset i provision samt en administrativ avgift på 1,50 Euro. Vid bokning betalar golfspelaren enbart GolfSwitch andel och avgiften. Resterande 90 % erläggs på plats vid spel. På sajten används GolfSwitch-lösning och där återfinns i nuläget Kungsängen som första anläggning. Mer information om denna nya turistkanal kommer i januari. TILL SIST NÅGRA RADER KRING ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER I GIT Reglerna för hur personuppgifterna i GIT får behandlas beslutas av Förbundsmötet. Det nuvarande regelverket är från 2007 och innehåller bland annat ett generellt förbud mot direkt marknadsföring och ett förbud mot att använda andra klubbars medlemsuppgifter för egna utskick. Varje klubb äger sitt medlemsregister och äganderätten går före intresset för värdklubben att kunna kontakta sina gäster/kunder. Inget hindrar dock värdklubben från att samla in tillexempel e-postadresser från gästerna genom att be dem fylla i en blankett, lämna visitkort eller annan liknande lösning. Det finns möjlighet att via GIT skicka e-post till gästspelare. Syftet med denna funktion är att klubben ska kunna skicka information innan eller efter greenfeespel eller tävlingsspel. Gränsdragningen mellan information och marknadsföring kan dock vara svår att avgöra. I praxis har vi från SGF:s sida tolkat reglerna som att det inte är tillåtet att skicka medlemserbjudanden till gästerna, men väl att exempelvis tacka för besöket, önska välkommen tillbaka och informera om greenfeepaket. Under hösten har ett par golfklubbar på olika sätt, men med hjälp av GIT, skickat medlemserbjudanden till gästspelare. Flera drabbade klubbar samt golfspelare har anmält dessa utskick till SGF. Att döma av reaktionen från klubbar och golfspelare finns ett starkt önskemål att personuppgifterna i GIT inte ska användas för att bedriva medlemsvärvarkampanjer, men att det är allmänt accepterat att marknadsföra greenfeespel. Ett annat aktuellt problem är

7 att golfspelare på olika sätt, tillexempel genom att epostadresser avslöjats genom icke hemlig kopia i mottagarraden, fått kontrollen över klubbens alla epostadresser till medlemmarna. Dessa har sedan använts för att exempelvis bedriva kampanjer mot styrelsens förslag och beslut. Det är naturligtvis viktigt att det är högt i tak och att medlemmarna får komma till tals, men medlemsregistret tillhör klubben och inte dess medlemmar. Klubben är enligt Personuppgiftslagen ansvarig för hur personuppgifterna i GIT behandlas, och i det ansvaret ingår att hindra att uppgifter sprids vind för våg. Det är därmed också klubben som bestämmer vem som får göra vad, och hur uppgifterna får användas inom ramen för det gemensamma regelverket som Förbundsmötet beslutat om. En medlem som på något sätt får tillgång till adresser eller andra personrelaterade uppgifter får inte använda dessa. GOD JUL & GOTT NYTT GOLFÅR 2013 Christer Bergfors Ordförande Gunnar Håkansson Generalsekreterare

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Dokumenttyp Legalt dokument Utarbetat av Område/sändlista Datum Version Bo Bengtsson Allmän handling 2008-09-18 2.1 SGF Golfsystem AB Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Version

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 HELSINGBORG OPEN Nu är det en vecka kvar till det att vår nya stortävling ska genomföras i Helsingborg på Vasatorps TC-bana. Som ni läst är det ett intressant startfält med

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013- VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-1. INLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse och

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 12 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2 svenska golfförbundet verksamhetsberättelse 2012 3 framgångar Det har varit ett spännande golfår. Många nya stjärnor har dykt upp och många framgångar har våra svenska

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård!

Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golf - Idrott, folkrörelse och friskvård! Golfen i Sverige 450 golfklubbar 574 471 medlemmar Ökar med ca 25 000 aktiva per år Näst största idrotten totalt i Sverige Största individuella idrotten Bara England

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA. Upprättad av Svenska Golfförbundet / Bo Bengtsson Datum 22 november 2010 Ämne Utvecklarlicens GIT API Dokumentversion 1.0b GIT Utvecklarlicens Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

ORDFÖRANDEBREV MAJ 2011

ORDFÖRANDEBREV MAJ 2011 ORDFÖRANDEBREV MAJ 2011 ÅTERBLICK PÅ FÖRBUNDSMÖTET Årets Förbundsmöte hölls på Elite Marina Tower i Nacka. Efter en rad FM som varit ganska turbulenta, blev det i år raka motsatsen. Vi genomförde ett rådslag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016

Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016 Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016 Jakten på medaljer. 2016 tar golfen plats på världens största idrottsliga scen OS i Rio de Janeiro. Den 11 augusti 2016 slås det första olympiska golfslaget sedan

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Handicapregler 2012-2015 En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Några av de viktigaste nyheterna Klubbhandicap 54-37 återinförs Obligatorisk föranmälan av handicaprond kommer att gälla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Beslutad vid FM 2014 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF.

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2013-06-07/08 Förslag till Dagordning

STYRELSEMÖTE 2013-06-07/08 Förslag till Dagordning Styrelsemöte 2013-06-07/08 86-105 Start 22.00/09.00 Plats Stadshotellet, Skellefteå Närvarande Michael Sikström Ordförande Adrian Bordeianu Ungdom Bo Elmgren Kassör Börje Jonsson Bana KE Smedetun Seniors

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 Upplands Golfförbund har diskuterat styrgruppens förslag i ett extra ordförandemöte och i styrelsen. Svaret har på grundval av förda diskussioner

Läs mer

Golftjej Sverige Hej!

Golftjej Sverige Hej! Golftjej Sverige 2015 Hej! här kan du läsa om vilka aktiviteter och tjejsatsningar som är på gång 2 GOLFTJEJ SVERIGE 2015 2015 GOLFTJEJ SVERIGE 3 Största tjejlägret Den 13 17 maj hålls landslagets största

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004.

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004. Beställning av startkit till klubbkvalet i Bankboken Cup 2004. Startkit till klubbkvalen i Bankboken Cup 2004 skickas ut först sedan denna beställning sänts in till: Expressbyrån Hans Persson Fax: 011

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Handicap ansvariga i distriktet STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

Handicap ansvariga i distriktet STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Handicap ansvariga i distriktet Program Introduktion Hur har det fungerat? Paus Erfarenheter från säsongen Årets revision Exempel och Frågor Hur har det fungerat? Har vi Rätt Handicap Föranmäla Sällskapsronder

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29 Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2013 I distriktet ingår följande klubbar Funäsdalsfjällens GK Klövsjö-Vemdalens GK Sandnäset GK Norderöns GK Rossöns GK Sonfjällets GK Storsjöbygdens

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001 1 2001-12-18 BW/AE FS 13/2001 PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen Tid 17 december 2001 Plats Golfens Hus Deltagande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Per Malmrup Mia Reich-Sjögren

Läs mer

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år Bilaga 1 Medlemskategorier och avgifter 2016 Medlemskategori Fullvärdig - med spelbevis - utan spelbevis 2000 2000 Medlemskapsavgift Spelavgift 4995 5995 Totalt 6995 7995 Kortfattad beskrivning Fritt spel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2017 2018 Utkast 160131 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet 2007-02-01 2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet Medlemskap M2 SGF lägger stor vikt vid att skapa sig en bild av den nybildade golfklubbens

Läs mer

Golfens Ledarutbildning (GL1) Från? till!

Golfens Ledarutbildning (GL1) Från? till! Golfens Ledarutbildning (GL1) Från? till! Mål med passet Informera om GolfÄventyret Informera om GL1 material & utbildningar Diskutera kring hur vi når ut och fram med stor effekt Svara på frågor Bakgrunden

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Smålands Golfförbund

Smålands Golfförbund Smålands Golfförbund Inbjudan Smålands Golfförbunds Golfting & Höstmöte Ekerums Resort Öland den 21 22 oktober = två betydelsefulla dagar Vi har glädjen att få bjuda in till ett Golfting med ett program

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem Svar har inkommit från följande GDF: Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten,

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Följande omsättning i en GK är inte momspliktig omsättning enligt betänkandet.

Följande omsättning i en GK är inte momspliktig omsättning enligt betänkandet. Svenska golfklubbars påverkan av regeringens betänkande om Mervärdeskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Komplement till Riksidrottsförbundets (RF:s) remissvar Inledning Sveriges Riksidrottsförbund

Läs mer