Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006"

Transkript

1 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före skattesänkningar. En röd ros med budskap Anna Wallén, 25, delar ut rosor med vidhängande budskap om (s)-politiken under valrörelsen. Själv kandiderar hon till Västerås kommunfullmäktige för att göra come back i kommunpolitiken. Hennes egna viktiga budskap handlar om sociala frågor och jämställdhet. I det sociala handlar det om människor som har det sämst i samhället. Då måste både själ och hjärta vara med, säger Anna Wallén. Se sidan 26 Foto: Jörgen Eklund Maxtaxan i förskolan för barnfamiljer med låga inkomster ska sänkas, utlovar Socialdemokraterna i Västerås. En lägre maxtaxa för barnfamiljer med låga inkomster ger ett rejält tillskott i plånboken. Med ett barn i förskolan kan det bli upp till kronor mera om året att röra sig med. Vi satsar hellre på att sänka maxtaxan för familjer med låga inkomster än en blygsam sänkning av kommunalskatten, säger kommunalrådet Britt Sandström (s). En skattesänkning med 5 öre ger bara en 100- lapp eller mindre om året för den här gruppen. Se sidan 4 Ulla kämpar för (s) och för Västerås För två år sedan tog Ulla Persson vid efter Åke Hillman som ordförande för Västerås kommunstyrelse. Där kämpar Ulla Persson både för de socialdemokratiska värderingarna och för Västerås. Hon är första kvinnan med uppdrag att vara KS-ordförande. Att hon arbetar målrinriktat med att uppnå resulta - ja, det vet även den socialdemokratiska regeringen. Ulla Persson drev frågan om en utbyggnad av E 18 Sagån - Enköping mycket starkt. Till slut släppte regeringen loss de pengar som behövdes. Och när Göran Persson besökte Västerås berömde även han Ulla Perssons engagemang för E 18 och Västerås. Se sidan Satsning på äldre Ett nytt servicehus och seniorboenden för att minska äldres ensamhet ingår i (s)- politiken för äldre i Västerås. Nu höjer även kommunen och landstinget ambitionen i äldreomsorgen. Den kommande ökningen av antalet äldre ska mötas. Se sidan 6 Nu ska väntetiderna bort Landstingets ekonomi har utvecklats positivt, och de senaste åren har det varit plussiffror i bokslutet. En av de viktigaste framtidsfrågorna är att tillgängligheten ska öka och att väntetiderna, särskilt i vardagssjukvården, ska bort. Se sidan 18 Förnybart för bra miljö Klimatet är den viktigaste miljöfrågan. Därför har (s) bestämt sig för att arbeta för en omställning till förnyelsebar energi i Västerås. Det gäller för investeringar i Kraftvärmeverket, och det gäller för de fordon som används i trafiken. Se sidan 22 Göran Persson skriver om valet - Sidan 2 Foto: Linda Håkansson En kram partivänner emellan på Torgscenen. När Göran Persson besökte Västerås i augusti pekade han bland annat på Ulla Perssons engagemang i E 18-frågan och för Västerås.

2 Göran Persson skriver om valet Jag blir ibland anklagad för att skryta när jag talar om hur bra det går för Sverige. Jag skryter gärna med det Sverige som vi som lever och bor här har skapat tillsammans. Det är vårt gemensamma slit och hårda arbete som tagit oss dit vi är idag. Vi har inget att skämmas för - tvärtom. Vi får gå tillbaka till 1960-talet för att hitta en längre sammanhängande period av positiv utveckling än den vi just nu upplever i Sverige. Nu kommer också jobben. Det senaste året har antalet jobb ökat med Det är 500 nya jobb varje arbetsdag. Fyra av tio nya jobb går till ungdomar. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden innebär en enastående chans att få med även dem som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Den ska vi ta. Vi kommer att nå delmålet om fyra procents öppen arbetslöshet i höst. Nu är uppdraget att fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten ned mot 3 procent utan att inflationen tar fart. Målet om arbete åt alla äventyras i den stund som en oansvarig ekonomisk politik får räntorna att stiga och den goda utvecklingen avstannar. Den positiva utvecklingen ska förstärkas och förlängas med fortsatt målmedvetna och konsekventa satsningar på industri, företagande, forskning och utbildning - men också på välfärd och trygghet. Vi vet att trygga människor vågar. Vi socialdemokrater väljer välfärd före stora skattesänkningar, och vi lovar inte fler reformer än vad samhällsekonomin tål. Här går skiljelinjen mellan vänster och höger i politiken. Vi vill göra tandvården gratis för alla upp till 24 års ålder. Ingen ska behöva betala mer än 200 kronor för en tandundersökning och ett rejält högkostnadsskydd ska införas. Vi vill satsa på de äldre genom att bygga fler äldrebostäder och anställa fler i äldreomsorgen. Vi vill också höja bostadstilläggen för pensionärer och förtidspensionärer. Vi vill höja taket i a-kassan så att de allra flesta får ut 80 procent av lönen, och vi vill stärka anställningsskyddet. Vi vill öka insatserna för att få med också dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi vill sänka maxtaxan i förskolan med 300 kronor, satsa på matematik och svenska i skolan och anställa fler på fritids så att barngrupperna kan minska. Vi vill bygga ut högskolan och yrkesutbildningen, och underlätta studier mitt i livet. Vi vill se till att småföretagen har möjligheter att växa, och vi vill satsa på framtidsbranscher i industrin. Vi vill satsa en procent av BNP på forskning och göra stora investeringar för att bryta Sveriges oljeberoende till år Vi kommer att slå vakt om biståndet och vill satsa en biståndsmiljard på fredsarbete. Vi tror på Sveriges möjligheter. Vi vill att Sverige ska fortsätta gå före på viktiga områden. Så kan vi både ta vårt ansvar för en tryggare värld och ligga långt framme i den globala konkurrensen. Den svenska välfärdsmodellen med sin kombination av trygghet och utveckling är både modern och konkurrenskraftig. Det är vår höga tillväxt och sjunkande arbetslöshet ett tydligt bevis för. Alla vinner på att vi stöttar varandra. Ingen vinner på att några slås ut. Därför tar vi strid mot högerns förslag om att sänka a-kassan, urholka sjuk- och föräldraförsäkringen, försämra förtidspensionärernas trygghet och införa en särskild pensionärsskatt. När det går bra för Sverige ska vi öka rättvisan, inte minska den. Vårt mål är tydligt: Alla ska med. Det gäller också dig som arbetar för socialdemokraterna ute i valrörelsen. Du gör en fantastisk insats, men ännu har vi inte nått mållinjen. Tillsammans kan vi vinna valet den 17:e september! Göran Persson 2

3 Morgondagens kontor har inte uppfunnits än. Men det har morgondagens multifunktionella fullfärgssystem. Den nya MX-plattformen från Sharp är en serie kraftfulla multifunktionssystem med fullfärgsfunktion. Den ger dig otrolig färgkvalitet på både utskrifter och kopior. Detta är morgondagens teknologi, idag. Varför investera i mindre? Sharps nya MX-serie Ängsgärdsgatan 12,

4 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Bättre villkor för barnfamiljer med låga inkomster utlovas i det lokala valmanifestet för Socialdemokraterna i Västerås. I det nationella valmanifestet utlovas samtidigt att Socialdemokraterna även ska arbeta för att sänka den högsta avgiften för maxtaxan. I det lokala valmanifestet säger Socialdemokraterna i Västerås att man ska arbeta för en successiv höjning av den lokala undre gränsen där föräldrarna ska börja betala förskole- eller fritidshemsavgift. Målet är att avgift ska börja tas ut från en hushållsinkomst på kr per månad mot kr som det är idag. Kommunalrådet Britt Sandström (s), som är ordförande för barn- och ungdomsnämnden, är nöjd med (s)-förslaget. Hon säger: När maxtaxan i förskolan infördes förbättrades barnfamiljernas ekonomi. Här i Västerås handlar det om över 50 miljoner kr varje år. Redan då såg vi maxtaxan som ett steg mot en avgiftsfri förskola. Nu vill vi ta ytterligare ett steg som i första hand gynnar familjer med låga inkomster. För oss socialdemokrater är det viktigt att använda de gemensamma resurserna till dem som behöver det bäst. Därför vill vi hellre sänka maxtaxan för familjer med låga inkomster än en blygsam sänkning av kommunalskatten. En lägre maxtaxa ger barnfamiljer med låga inkomster ett rejält tillskott i plånboken. En skattesänkning med 5 öre ger Foto: Jörgen Eklund Förskolan har fått rejält ökade resurser. Det har blivit färre barn i barngrupperna och många nya förskoleavdelnigar som i Barkarö har tillkommit. Enligt kommunalrådet Britt Sandström vill (s) gå vidare med att bl.a. sänka maxtaxan för barnfamiljerna med låga inkomster. Så mycket vill (s) sänka maxtaxan i Västerås Månads- Nuv. S-förslag Skillnad inkomst avgift ny avgift månad/år / / / / / Den undre gränsen för maxtaxan i Västerås ska höjas successivt enligt (s) lokala valmanifest i Västerås. Tabellen visar när hela förändringen är genomförd, och bygger på att det finns två barn i hushållet, varav ett i förskolan och ett i fritidshem. Hushåll med inkomster mellan kr kommer också att få en sänkning om (s) får bestämma. I det nationella (s)-manifestet utlovas en sänkning av övre gränsen för maxtaxan med 300 kr till 960 kr för förskolan och med 340 kr till 500 kr för fritidshem. bara en 100-lapp eller mindre om året för den här gruppen, säger Britt Sandström. Hushåll med inkomster mellan kr berörs inte av den lokala förändringen av maxtaxan. Barnfamiljerna i dessa inkomstlägen kommer ändå få en sänkning av maxtaxan om Socialdemokraterna får bestämma. I socialdemokraternas nationella valmanifest utlovas nämligen att partiet på riksplanet ska arbeta för att sänka taket för maxtaxan. Får (s) som man vill minskas högsta maxtaxan i förskolan med 300 kr från till 960 kr. För fritidshem sänks högsta avgiften med 340 kr från 840 till 500 kr. En förbättring för de barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd utlovas också i det lokala (s)-manifestet för Västerås. När barnbidraget höjs måste även de barnfamiljer som får försörjningsstöd få del av höjningen, säger Britt Sandström och fortsätter: Därför ska ett riksdagsbeslut om höjning av barnbidraget slå igenom i stadens försörjningsstöd för barn. Satsning på förskola och fritids Fortsatt ökade resurser till förskolan och en satsning på fritidshemmen finns med bland det som (s) i Västerås kommer att arbeta med framöver. Självklart ska vi ha en bra förskola med hög kvalitet. Därför vill vi nu fortsätta och fullfölja den stora förskolesatsningen, säger kommunalrådet Britt Sandström (s). Det ska finnas tillräckligt många platser i förskolan för att möta behovet. Vi ska även arbeta för en allmän och avgiftsfri förskola från 3 års ålder. Socialdemokraterna vill också höja kvaliteten i fritidshemmen i Västerås. Fler fritidspedagoger och andra medarbetare i fritidshemmen ska bidra till kvalitetshöjningen, säger Britt Sandström. Sagt och gjort: Förskolan Sagt och gjort: Skolan Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att öka personaltätheten i förskolan och att det skulle bli färre barn i förskolans barngrupper. Förskolan har sedan dess successivt fått ökade resurser till att förbättra kvaliteten. Från år 2005 till år 2006 ökade resurserna till förskolan exempelvis med över 10 procent eller med 52,2 miljoner kr. Det har medfört att antalet barn per årsarbetare successivt sjunkit från 6,7 till 5,3 barn per årsarbetare läsåret 2005/06. Läsåret 2006/07 ökar personaltätheten ytterligare genom att fler förskollärare och andra medarbetare anställs. Antalet barn i barngrupperna har också minskat successivt. Läsåret 2005/06 var det genomsnitt 17 barn per grupp i Västerås förskolor. Läsåret 2006/07 kommer det genomsnittliga antalet barn per grupp bli ännu lägre. Glädjande nog föds det fler barn, och därmed blir det fler barn som söker sig till förskolan. För att klara den ökade efterfrågan har ett stort antal nya platser tillskapats. Många nya förskoleavdelningar har därför kommit till samtidigt som antalet barn i barngrupperna minskat. Under 2006 till januari 2007 handlar det om beräknade 75 nya avdelningar. Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att öka lärartätheten och antalet vuxna i skolan. Sedan dess har lärartätheten ökat. År fanns det 7,7 lärare per 100 elever i grundskolan. Läsåret 2005/ 06 fanns det 8,1 lärare per 100 elever i grundskolan. Motsvarande för gymnasieskolan var 7,2 lärare per 100 elever år 2002/03 och 7,5 lärare per 100 elever läsåret 2005/06. Det har även blivit flera vuxna i skolorna från 2000/ 2001, då de statliga så kallade Wärnerssonpengarna började att fördelas. Då fanns det 9,59 vuxna, lärare och andra medarbetare, per 100 elever i skolorna. Läsåret 2005/06 fanns det 10,70 vuxna per 100 elever. 4

5 Från år 2003 har skolbudgeten i Västerås förstärkts med 276 miljoner kronor till totalt 2,3 miljarder kronor idag. Lärartätheten har ökat i Västerås skolor samtidigt som det blivit flera vuxna i våra skolor. Skolan i Västerås kan också räkna med ökade resurser till bland annat flera lärare framöver om Socialdemokraterna får som de vill. Vi är stolta över den skola vi har i Västerås men vi ser också att mer behöver göras för att möta de nya utmaningarna, säger Britt Sandström, kommunalråd (s) och ordförande för barn- och ungdomsnämnden. En av de främsta utmaningarna under de kommande åren är enligt Britt Sandström att minska klyftor och segregation mellan skolor. Barn är olika och har olika behov En mycket stor andel av alla elever som misslyckas i grundskolan finns nämligen i ett litet antal skolor i stadsdelar som bland annat kännetecknas av hög andel invånare med utländsk bakgrund och utanförskap, säger Britt Sandström och fortsätter: Ökade resurser till barn i behov S:t Ilians skola på Pettersberg åter invigdes 8 september efter en stor upprustning. Skolan finns även med i IDA-projektet. Barn är olika och har olika behov och vitt skilda förutsättningar. Därför kan resurserna inte fördelas lika för alla barn. Det är också därför som vi vill fortsätta öka resurserna till elever i behov av särskilt stöd. Riktade insatser ska också göras för de förskolor, skolor och elever som har det tuffast. IDA-projektet IDA-projektet som startar hösten 2006 är ett exempel på detta. IDA står för Integration, Delaktighet och Arbete, och projektet ska pågå några år framåt. Redan under hösten 2006 hoppas Britt Sandström på att resurspersoner kan vara på plats. Den sammanlagda kostnaden under projekttiden blir cirka 70 miljoner kronor. Projektet riktas till 10 förskolor och skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund, vilket främst berör de västra stadsdelarna. Ett syfte är att förbättra studieresultaten. Men IDA-projektet riktar sig även till barnens familjer, bland annat för att stödja föräldrarna och öka möjligheterna för invandrare att få ett arbete, säger Britt Sandström Bland partierna i Västeråsalliansen har det inte varit en helt positiv syn på IDA-projektet. Särskilt undrar jag om moderaterna egentligen är intresserade av de skolor och de elever som har det tuffast?, frågar Britt Sandström. Frågan måste ställas med tanke på moderaternas negativa hållning när besluten togs om IDA-projektet. Skolk och oro Britt Sandström pekar även ut skolk och oro i skolan som en annan utmaning för framtiden. Så här säger hon: Det är ett problem som måste tas på stort allvar. Det är ju också i de skolor som har det tuffast som stöket och oron är som mest utbredd. Skolk är nästan alltid symtom på något annat; på inlärningssvårigheter och framför allt på social otrygghet. Jag tycker att en del borgerliga skolpolitiker gör det lätt för sig när de ser skolk och stök som ett rent ordningsproblem. Det är fel förhållningssätt. Kan inte straffas bort Skolk och stök kan inte straffas bort. Vi måste angripa orsakerna och hjälpa eleverna i stället för att straffa dem. Det är även därför vi vill satsa mera på barn i behov av särskilt stöd och rikta insatser till skolor och elever som har det svårast. Sannolikt har ordningsbetyg också den minsta effekten i de skolor som har de största svårigheterna. Det är knappast någon mening alls att skicka ett underkänt ordningsbetyg till ett hem i kaos. Vi socialdemokrater vill ha en skola där alla elever får samma förutsättningar trots att behoven och förutsättningarna kan vara väldigt olika. Forskning med internationella jämförelser visar också att just detta - den sammanhållna skolan - är en av framgångsfaktorerna för den svenska skolan. Vi vill fortsätta att göra en bra skola ännu bättre. En skola där alla barn får plats och kan vara med, avslutar Britt Sandström. Besök vår systerkrog vid Östra Hamnen REAL REAL Restaurant & bar vid kajkanten i östra hamnen. staurantreal.se En modern kvarterskrog med internationell prägel. Baravdelning med egen matsal. Styrelserum för avskilda möten och middagar. Fri parkering vid tullhuset. Utvald för tredje året i rad av restaurangguiden Sveriges bästa bord. Tel

6 Servicehus byggs för äldre Vi socialdemokrater vill höja ambitionsnivån inom äldreomsorgen så att Västerås stad är väl förberett inför den kommande ökningen av andelen äldre. Det säger Kent Ryberg, kommunalråd för Socialdemokraterna och bland annat ordförande för äldrenämnden. En utveckling av äldreomsorgen handlar enligt Kent Ryberg om både kvantitet och om kvalitet. Det är viktigt att vi bygger fler äldreboenden, men också att vi arbetar för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Kent Ryberg. Ökade resurser Socialdemokraterna kommer enligt Kent Ryberg att arbeta för att de samlade resurserna till äldreomsorgen ska öka under den kommande mandatperioden fram till år Ett nytt servicehus med omkring 100 lägenheter och seniorboenden för äldre är ett av löftena i det lokala (s)-manifestet. Arosfixare Äldre ska ha rätt att bo bra. De som vill och kan ska kunna bo kvar hemma med stöd och service från kommunen. Äldre ska även kunna få hjälp med hushållsnära tjänster av god kvalitet till rimliga priser, säger Kent Ryberg. Många äldre klarar sig bra på egen hand. Eller så finns de i ett eget boende med visst stöd och service från exempelvis den kommunala hemtjänsten. Från i höst kan de äldre även få hjälp med enklare sysslor av Arosfixarna. Två Arosfixare anställdes under augusti och två till anställs i december. Men även om man klarar sig bra på egen hand vet jag att många äldre känner sig ensamma och isolerade i eget boende, säger Kent Ryberg. Social samvaro Människor vill och behöver ha social samvaro med andra. Ska man må bra behöver man någon att prata med eller att göra något tillsammans med. Vi vill därför öka byggandet av äldrebostäder som servicehus och seniorboenden med tillgång till gemenskapslokaler och olika former av service. Vi vill också satsa mera på mötesplatserna. Särskilda boenden Vi behöver även fler särskilda boenden, bland annat för äldre invandrare och dementa med tillgång till specialutbildad personal. Just nu planerar vi för att bygga cirka 100 lägenheter i särskilda boenden. 24 av dessa är för äldre finskspråkiga västeråsare. Det är första satsningen på våra äldre med utländsk bakgrund. Vi tänker att arbeta för att få fram fler särskilda boenden för dessa grupper. Demensvården för alla med annat modersmål än svenska måste förbättras. Framöver blir det även fler och fler äldre med utländsk bakgrund som behöver vård och omsorg. En pargaranti behövs i äldreomsorgen. Ingen ska behöva flytta isär efter ett liv tillsammans bara för att livskamraten har blivit sjuk, säger Kent Ryberg. Kompetensutveckling Kvaliteten i äldreomsorgen behöver också höjas enligt (s) i Västerås, bland annat med ökad personaltäthet. Medarbetarna ska få möjlighet till kompetensutveckling genom kompetensstegen. Kunskap är en färskvara som ständigt behöver förbättras och förnyas, säger Kent Ryberg. Mentorsprogram Många som arbetat en stor del av yrkeslivet i äldreomsorgen har haft ett fysiskt krävande arbete. De känner sig oroade för att de inte kommer att orka ända till pensionen. Vi vill också ta vara på den kunskap som den erfarna personalen inom äldreomsorgen besitter, säger Kent Ryberg. Därför kommer vi att sträva efter att den erfarna personalen ska kunna arbeta som mentorer för den nyanställda personalen. Anhörigstödet Anhörigstödet har förbättrats och byggts ut under senare år. De anhöriga gör en utomordentligt viktig insats inom äldreomsorgen. Vi vill därför gå vidare och fortsätta med att förbättra stödet till de anhöriga. Även frivilligorganisationerna gör betydelsefulla insatser och samarbetet med dem bör utvecklas, säger Kent Ryberg. Har vi råd? Har vi råd med att satsa på äldreomsorgen? Visst har vi råd om vi väljer att sätta äldreomsorgen framför stora skattesänkningar, säger Kent Ryberg med eftertryck. Vi socialdemokrater står för den generella välfärdsmodellen. Det är inte tjockleken på den egna plånboken som ska avgöra vilken trygghet vi ska ha när vi åldras. Våra äldre som har slitit för att skapa det här samhället har en självklar rätt att känna sig trygga inför sitt åldrande. Vården och omsorgen ska finnas där den dagen man behöver det. Och den ska vara av högsta kvalitet, slutar Kent Ryberg. Foto: Jörgen Eklund Denise Bergström och Kent Ryberg, landstingsråd respektive kommunalråd för (s), tar i hand på att landstinget och staden gemensamt ska arbeta för en högre kvalitet i äldreomsorgen. Bästa länet att åldras i Västmanland ska bli världens bästa län att åldras i. Det säger socialdemokraterna i sin äldreplattform som presenterades i slutet av augusti. Den som behöver vård ska inte behöva bekymra sig för vem som utför den. Socialdemokrater i kommuner och landsting ska verka för att samarbetet flyter smärtfritt och bra, framgår det av äldreplattformen. En allt större del av befolkningen blir äldre. För att vården och omhändertagandet ska flyta utan gnissel måste samarbetet fungera. I äldreplattformen står det att socialdemokrater i landstinget och kommuner i Västmanland ska verka för: Kommunfixare i alla kommuner. Fler servicetjänster till äldre utan individuell behovsprövning. Sagt och gjort: Anhörigstödet Utökat samarbete mellan den kommunala sjukvården och landstingets sjukvård. Kommunen ska kunna ha egna sjuksköterskor på sjukhusen, för att den fortsatta vårdplaneringen ska fungera smidigt. Detta praktiserar redan Västerås stad med stor framgång. Äldre ska regelbundet få besök av sjukvårdskunnig personal. På så vis kan problem upptäckas i tid och besök på akuten undvikas. Satsningar på olika boendeformer. Flexiblare lösningar. Satsningar på personalens kompetens. Alla anställda inom vården av äldre i kommuner och landsting ska ha motsvarande undersköterskeutbildning. Personal som saknar det ska erbjudas vidareutbildning. Arbetsutbyte. Personal i kommuner och landsting ska kunna praktisera hos varandra. Landsting och kommuner ska kunna ha gemensam personal för hem- och äldresjukvård. Nytt rehab på Bäckby Ett nytt rehabiliteringscentrum på Bäckby är senaste tillskottet inom äldreomsorgen i Västerås. Det är gamla Vattenfalls lokaler som byggts om kompletterats för cirka 88 miljoner kr. 6 Bryggan, Bojen och korttidsboendet på Eriksborg flyttar till nya huset i början av september. Bryggan och Bojen har 23 respektive 21 platser för rehabilitering och drivs gemensamt av staden och landstinget. Det kommunala korttidsboendet Fyren har 36 platser. Inför valet år 2002 hade (s) i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att förbättra anhörigstödet inom äldreomsorgen. Sedan dess har anhörigstödet förbättrats successivt inom äldreomsorgen i Västerås. Från 2005 har som exempel stödet till närstående utvecklats med 12 timmars avgiftsfri avlösning i månaden. En trygghetsplats har inrättats på ett gruppboende för dementa. Nu finns det 15 mötesplatser i staden. De har också fått ett ansvar för att stödja närstående och anhöriga som vårdar, bland annat genom samverkan med frivilligorganisationer. Även kommunens rehabiliteringsansvar genomgår en verksamhetsutveckling för att svara upp mot de önskemål som målgruppen och deras närstående efterfrågar. Inför år 2007 planeras ytterligare förstärkningar av anhörigstödet inom äldreomsorgen, bland annat genom ett IT-baserat närståendestöd. För att nå goda resultat för personer med funktionshinder behöver samarbetet med och stödet till anhöriga utvecklas även för personer med psykiska funktionshinder.

7 Ett möte med idéer ger oss lust Vår idé Genom våra tre verksamhetsområden och ett nätverk med kompetenta medarbetare kan vi erbjuda våra kunder: entreprenad byggservice projektutveckling Det är ett friskt nytänkande inom byggbranschen då vi kombinerar gammal tradition med nya arbetsmetoder och upphandlingsformer. Genom vår breda erfarenhet kan vi i samspel med våra kunder nå fram till kostnadseffektiva och enkla lösningar. Vår yrkesskicklighet kopplat med ett personligt engagemang ger kvalitet på det vi gör. Ett bra resultat är en självklarhet och i allt samarbete med oss kan du känna trygghet. ångström & mellgren, Telefon , Pilgatan 8c, Västerås

8 UPPLEVELSE Så här inför hösten, och för den delen även valtider, känns det naturligt att presentera nuläget för ett av Västerås mest spännande framtidsprojekt utveckla Ångkraftverket till upplevelsecentrat Kokpunkten. Under 2006 har ytterligare steg tagits för idén att utveckla Ångkraftverket till ett unikt och spännande upplevelsecentrum. Men vi ska också vara ärliga och säga att det återstår viktiga punkter innan projektet kan bli verklighet. Under projektets gång har vi hittills bockat av följande delar från att göra -listan; en grundläggande analys- och förstudie har genomförts, dispens har lämnats från Länsstyrelsen gällande byggnadsminnets skyddsföreskrifter, en presentation av projektet har gjorts för Västerås stad som den 9 mars sa JA till projektet i kommunfullmäktige. Under året har vi också fört ingående och spännande diskussioner med staten, investorer, sponsorer, leverantörer och övriga intressenter. Gott så. Men mycket återstår. Under hösten 2006 är ambitionen att teckna ett slutligt avtal med Västerås stad och samtidigt intensifiera samtalen med investorer, sponsorer och leverantörer för detta projekt som kan locka mer än en miljon besökare till Västerås per år. Låt oss alla hoppas på ett mer spännande Västerås! Vad innehåller Kokpunkten? Kokpunkten är ett upplevelsecentra med sex olika delar: Mälarfallet: här skapar vi Nordens häftigaste äventyrsbad. Knutpunkten: här hittar besökarna ett interaktivt, upplevelsebaserat energimuseum samt science center. Energitekniskt centrum: innehåller forskning och utbildningsmöjligheter inom energi- och miljöteknik. Aqua Science: tar med besökarna från livets ursprung till Mälaren av i dag, en spännande resa i tiden. Digitala rummet: ett storslaget digitalt rum med många användningsområden. Kommersiella lokaler: nytt attraktivt handelsområde som blir Mälarstaden Västerås nya ansikte.

9

10 Väl godkänt av Standard & Poor s Väl godkänt. Det betyget fick Västerås stads ekonomi av det stora och internationellt erkända kreditvärderingsföretaget Standard & Poor s i somras. Då uppgraderade Standard & Poor s Västerås stads betyg från AA- till AA, ett betyg som betyder att Standard & Poor s bedömer stadens ekonomi som stark, stabil och välskött. Vi socialdemokrater är både glada och stolta över Standard & Poor s uppgradering, säger kommunalrådet Ulla Persson (s). Det är en bekräftelse på att vi har skött Västerås och kommunens ekonomi på ett bra sätt. En lång rad av år har kommunen haft bokslut som visat på överskott. Västerås stad har klarat det statliga balanskravet mer än väl. Sedan flera år har staden även byggt upp en egen en balansfond. Den har nu 146 miljoner kr, pengar som kan användas om kommunen skulle gå back någon gång i framtiden. Därtill finns en pensionsfond med omkring 180 miljoner kronor för att möta framtida pensionskostnader. Inga lån Faktum är att Västerås stad har en urstark och stabil ekonomi som står sig mycket väl i de flesta jämförelser som går att göra, menar Ulla Persson. Staden har heller inga lån i de skattefinansierade verksamheterna. Vi har istället kunnat låna ut åtskilliga miljoner kronor till Vägverket för att komma igång med utbyggnaden av E 18 såväl öster som väster om Västerås års budget för Västerås stad beslutades redan i juni. Den ligger på över 5 miljarder kr. Barnen och de unga är på många sätt i centrum i budgeten. Vi kan satsa mera på barnen och de äldre De senaste årens förskolesatsning fullföljs. Stödet till barn i behov av särskilt stöd ska förbättras. De barn som har det svårast ska prioriteras. Både i år och nästa år får nära nog alla kommunala verksamheter kompensation för löneoch prisökningar. I nästa års budget finns det även över 40 miljoner kronor i olika reserver. Tack vare att staden har en stark ekonomi kan vi nu satsa mera på barnen, de äldre och de funktionshindrade liksom på miljön. Vi kan också klara de kommande årens stora investeringar utan att behöva låna pengar, säger Ulla Persson. Kommunalskatten i Västerås ligger på 20,49 procent. Det är under riksgenomsnittet. I stort sett har nivån på kommunalskatten varit densamma sedan 1978, det vill säga i 28 år. Är det inte dags att fundera på att sänka skatten med tanke på stadens starka ekonomi? Sagt och gjort: Låga taxor Tre bokslut för åren med stabilt höga överskott. Årets bokslut blir klart i mars 2007, men hittills ser det bra ut. Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att Västerås ska ha låga taxor för fjärrvärme, elnät, vatten och avfall. Taxorna är låga. År 2006 hamnade Västerås på första plats som landets billigaste kommun i den riksomfattande s.k. Nils Holgerssonundersökningen där taxor och avgifter räknades ihop för en genomsnittlig lägenhet i alla landets 290 kommuner. Undersökningen görs av Hyresgäströrelsen, HSB med flera bostadsorganisationer. Även för åren hade Västerås en topplacering bland de kommuner i landet som hade de allra lägsta taxorna och avgifterna. Visst kan vi socialdemokrater fundera över om det är möjligt att sänka kommunalskatten eller inte. En viss nivå på kommunalskatten är ju inget självändamål, säger Ulla Persson och fortsätter: Som socialdemokrater är vi stolta över Västerås. Men vi är inte nöjda. Kommunalskatten handlar ju om att kommunen ska få tillräckliga inkomster till förbättringar av stadens verksamheter och till de utmaningar som väntar framför oss. Vill vi ha färre barn i förskolans barngrupper, fler lärare i skolan och fler inom vård och omsorg får vi också räkna med att det kostar. Därför är en sänkt kommunalskatt ingen prioriterad fråga hos oss socialdemokrater. Hellre förbättringar än skattesänkning I den kommunalpolitiska debatten finns ett förslag om att sänka kommunalskatten med 5 öre till 20,44 procent nästa år - om det visar sig i november att den kommunala ekonomin är stark nog för detta. En skattesänkning med 5 öre motsvarar ett par hundralappar om året för ett vanligt hushåll i Västerås, säger Ulla Persson. Men för staden betyder det cirka 10 miljoner kronor i minskade inkomster. Vi använder hellre 10 miljoner kronor till förbättringar inom förskolan, skolan och omsorgerna än att genomföra näst intill obetydliga sänkningar av kommunalskatten, slutar Ulla Persson. Arbete och företagande lyfts fram i Socialdemokraternas lokala valmanifest för Västerås. Fler i arbete betyder även ökade skatteinkomster till staden, pengar som i sin tur kan användas till förbättringar i skola och äldreomsorg. Vi vill arbeta för en ökad sysselsättning, bland annat genom aktivt stöd till små och medelstora företag, säger kommunalrådet Ulla Persson (s). Sagt och gjort: Oförändrad kommunalskatt Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för en oförändrad kommunalskatt. Kommunalskatten har också varit oförändrad 20:49 per skattekrona under hela mandatperioden Det är en skattenivå som ligger en bit under riksgenomsnittet. Kollektivtrafik på sjön, från exempelvis Öster Mälarstrand till Elbakajen, är något som (s) vill utreda. Satsning på turismen Turism- och upplevelseindustrin är en växande framtidsbransch med stor potential, står det i det lokala (s)-manifestet för Västerås. Idrotts- och evenemangsområdet Rocklunda, Konserthuset, upplevelsecentrat Kokpunkten, äventyrsbad, Anundshög med flera verksamheter ger möjlighet till en satsning på besöksnäringen och på evenemang och upplevelser, säger Ulla Persson. Båtlivet med nya marina centra kan ge ytterligare innehåll åt Även för år 2007 kommer kommunalskatten att vara oförändrad. År 2007 har kommunalskatten i Västerås i princip legat på en oförändrad nivå i 29 år. Detta om man bortser ifrån skatteväxlingar och den blygsamma skattesänkning som genomfördes av den dåvarande borgerliga majoriteten under åren begreppet Västerås Mälarstaden. Vi vill att staden ska utveckla båttrafiken på Mälaren så att fler öar blir tillgängliga för västeråsarna, säger Ulla Persson. Kollektivtrafik till sjöss står också på önskelistan. Vi vill även utreda frågan om reguljär båttrafik som en del av kollektivtrafiken från exempelvis Öster Mälarstrand till Elbakajen vid Östra hamnen, säger Ulla Persson. En "väg in" i stadshuset för företagen Foto: Jörgen Eklund Mindre företag kan räkna med stöd av (s) i Västerås. Idag finns flera 1000-tals ensamföretagare i Västerås. De senaste tio åren har nyföretagandet ökat samtidigt som företagskonkurserna har halverats. Vi vill se flera småföretag, och att de ska kunna växa och utvecklas. Därför vill vi att staden ska medverka aktivt till att det blir enklare att starta företag, och lättare för företag att växa, säger Ulla Persson. Företagen ska ha "en väg in" i stadens förvaltning. Ett telefonsamtal och en kontakt ska räcka oavsett om det handlar om markköp, bygglov, miljötillstånd eller något annat. Staden ska också aktivt ha goda kontakter med, lyssna till och hjälpa de företag som finns i Västerås, säger Ulla Persson.

11 Från vänster: Ulla Persson, Mona Sahlin, Åke Hillman och Murat Ermis. Jobb skapas när vi håller ihop. Inte när några lämnas i sticket. Alla ska vara med. Bli medlem nu! Namn:... Adress:... Tel:... Skickas till: Socialdemokraterna i Västerås, Olof Palmes torg 4, , Västerås

12 Äventyrsbad är på G Nu är byggandet av en ny fotbollsstadion påbörjad. Första spadtaget togs fredagen den 8 september. Därmed har Socialdemokraterna i Västerås infriat ett löfte från valet år 2002, nämligen att just det påbörja en ny fotbollsarena under mandatperioden Det känns väldigt bra att vi nu har kommit så långt att stadionbygget har kunnat påbörjas, säger Åke Hillman (s). I sin tidigare roll som kommunalråd (s) var Åke Hillman drivkraften för att få fram bygget. Han var också en av dem som tog första spadtaget till den nya fotbollsarenan. Vallöfte 2002 Frågan om en ny fotbollsstadion har stötts och blötts i många år. Arosvallen är från början av 1930-talet. Trots en successiv modernisering klarar Arosvallen inte morgondagens krav om inget görs. 12 Sagt och gjort: Fotbollsstadion Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att påbörja en ny fotbollsstadion under mandatperioden Fredagen den 8 september 2006 påbörjades byggandet av den nya fotbollsarenan på Rocklundaområdet. Den beräknas bli färdig under år Foto: Jörgen Eklund Åke Hillman möter en boll på samma plats där fotbollsstadion ska byggas. Som kommunalråd för (s) var han drivkraften för att få fram den nya fotbollsarenan. Nu börjar bygget av en ny fotbollsarena Inför förra valet utlovade därför Socialdemokraterna i Västerås att en ny fotbollsstadion skulle påbörjas senast år Vänsterpartiet var också med på detta i den politiska uppgörelse som kom till stånd efter valet Våren 2006 såldes Rocklunda idrottsområde till ett privat byggföretag. Kommunen hyr sedan anläggningen under 25 år och upplåter anläggningarna till idrottsföreningarna med flera på samma villkor som idag. I affärsavtalet ingår dels ett nytt fotbollsstadion, en fullstor inomhushall för bandy och en omfattande upprustning av Rocklundahallen. Den så kallade månskensrinken förses med väggar och tak. Just nu kan det kännas som kaos på Rocklundaområdet. Det är full fart på omdaningen av området. År 2008 ska Rocklunda se ut som på planskissen här ovan. Många turer Sedan dess har det varit många turer i stadionfrågan. Flera utredningar har gjorts om var en arena skulle lokaliseras. Det har också varit många juridiska spetsfundigheter kring stadionbygget, särskilt ifråga om lagen om offentlig upphandling. I den politiska oppositionen fanns kritiska och negativa röster. Unik affär Först efter flera års arbete löstes alla mer eller mindre svåra knutar kring stadionbygget. Resultatet blev att Västerås stad sålde hela Rocklundaområdet till det privata företaget ArosMotet Fastigheter AB. Det unika affärsupplägget innebär även att ArosMotet bygger en ny fotbollsstadion, en ny fullstor inomhushall för bandy och rustar upp Rocklundahallen med en ny arenarestaurang, flera omklädningsrum och ytterligare en konstgräsplan. Och allt detta får staden för ungefär samma pengar som det hittills har kostat att driva de befintliga anläggningarna på Rocklunda, säger Åke Hillman. Staden hyr tillbaka Det privata företaget tar även över driftansvaret för Rocklunda, Blåsbo och Arosvallen. Staden hyr sedan tillbaka det sålda området på ett 25-årskontrakt. Därefter hyr staden precis som nu ut de olika anläggningarna till föreningarna. Det är också staden som bestämmer taxorna gentemot föreningslivet. Sedan försäljningen blev klar i våras har det varit full fart på Rocklundaområdet. Resningen av bandyhallen är påbörjad, men blir fullt klar först till säsongen 2007/08. Rocklundahallen är ommålad och nya stolar är på väg in i hallen. En jumbotron och ett nytt tak kommer på plats till nästa säsong hösten Hakonplan är flyttad och helt klar. Den nu påbörjade fotbollsarenan ska vara helt klar till år Ett handslag med idrotten i Västerås De senaste åren har Socialdemokraterna i Västerås arbetat för en upprustning av idrottsplatser i hela kommunen, bland annat med konstgräsplaner. Den nu påbörjade omdaningen av Rocklundaområdet är ett led i detta. Men idrottsrörelsen behöver även stöd utöver de nya arenorna. Den stora förnyelsen av Rocklundaområdet är bra både för idrotten och för staden, säger Åke Hillman. Fotbollen och bandyn får helt nya huvudarenor med mycket god standard. Ishockeyn får en moderniserad och upprustad hall med bra kvaliteter. Evenemang Genom de nya arenorna ökar också möjligheterna för oss i Västerås att arrangera större idrottstävlingar och att ta emot stora evenemang som exempelvis rockkonserter. Det har vi saknat hittills, men nu får vi chansen att satsa mera på evenemang i Västerås. De 12 idrottsklubbar som finns på Rocklunda har också bildat ett evenemangsbolag, Rocklunda Sport och Event. Åke Hillman har tillfrågats och accepterat att vara ordförande i bolagets styrelse. Grundtanken är att evenemangsbolaget ska kunna arrangera själva eller hyra ut anläggningarna till andra arrangörer. I båda fallen handlar det om att bolaget ska tjäna pengar på den kommersiella verksamhet som nu blir möjlig med de nya arenorna. Bolagets vinst ska sedan gå tillbaka till idrotten, slutar Åke Hillman. I det lokala valmanifestet säger (s) att man är beredd att tillföra idrottsrörelsen ytterligare resurser. Därför kommer vi att bjuda in idrottsrörelsen för att se vad som kan göras mera för Västerås många idrottsintresserade ungdomar, står det i det lokala valmanifestet. Kokpunkten i det gamla ångkraftverket kan bli Västerås nästa stora attraktion med bland annat äventyrsbad, akvarium och många andra aktiviteter. Det är fastighetsägaren Peab som driver arbetet med Kokpunkten. Stadens insats är att garantera ett driftbidrag till äventyrsbadet med 12,5-15 miljoner kr per år i 25 år. Stadens stöd behövs om Kokpunkten ska förverkligas. Men vi behöver inte investera och vi får ut mera än bara ett kommunalt äventyrsbad, säger kommunalrådet Ulla Persson (s). I Kokpunkten ska det inrymmas ett äventyrsbad och spa. Det ska också finnas ett stort akvarium och ett digitalt rum med plats för t.ex. konserter och konferenser. Detta plus museum, science center och energitekniskt centrum. Antalet besökare till Kokpunkten uppskattas till cirka en miljon per år. Den totala kostnaden är beräknad till omkring 900 miljoner kr, men ännu är finansieringen inte helt löst. I oktober 2006 ska alla knutar vara lösta. Vi är angelägna om projektet, och räknar helt med att Kokpunkten ska bli av, säger Ulla Persson. Ett äventyrsbad är efterlängtat av många västeråsare. Vad händer med äventyrsbadet om Kokpunkten ändå inte blir av? Då kommer vi socialdemokrater att arbeta för att staden bygger ett eget separat äventyrsbad. Det blir i så fall vid Lögarängsbadet. Redan nu finns det skisser framme på hur det skulle kunna se ut, säger Ulla Persson. Kokpunkten är ett jätteprojekt med bl.a. äventyrsbad och akvarium. Anläggningen beräknas få 1 miljon besökare.

13 Fler bostäder behövs för funktionshindrade Under de senaste åren har det gjorts en kraftfull satsning på de funktionshindrade i Västerås. Jag är särskilt glad över att vi fått fram så många nya lägenheter till personer med funktionshinder. Många människor med funktionshinder har fått en bättre vardag, säger Aila Rasimus, ordförande (s) i nämnden för funktionshindrade. Nämnden för funktionshindrade bildades 1 november Avsikten var att sätta ökat fokus på de funktionshindrades behov av stöd och service. Så har det också blivit. År 2003 hade nämnden för funktionshindrade en budget på 325 miljoner kr. Nästa år 2007 får nämnden en budget på 461,5 miljoner kr. Det är en ökning med över 136 miljoner kr eller med 42 procent. Ingen kommunal verksamhet är ens i närheten av en sådan ökningstakt. En stor del av de nya resurserna har använts till att få fram fullvärdiga lägenheter i gruppboenden för personer med funktionshinder och som omfattas enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS). Sagt och gjort: Tillgänglighet Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att kartlägga tillgängligheten. En tillgänglighetsguide har upprättats. Där redovisas tillgängligheten i omkring 600 lokaler dit allmänheten har tillträde. Sedan årsskiftet 2006 har tillgänglighetsprojektet permanentats fanns det 54 fullvärdiga LSS-bostäder i Västerås. Fram till i år har det blivit ytterligare 81 nya och fullvärdiga LSSbostäder. Efter utbyggnaden år 2006 finns det därmed 135 LSSbostäder i Västerås, en ökning med 150 procent på bara fyra år. Nämnden för funktionshindrade har också tagit fram många tiotals lägenheter med personalstöd. Lägenheterna finns i vanliga hus, men är förstås anpassade utifrån den funktionshindrade personens behov. Den ursprungliga kön för LSS-bostäder som fanns när Adacta har fått i uppdrag att fortsätta inventeringen av allmänna lokaler samt hålla tillgänglighetsguiden uppdaterad. Byggnadsnämnden har planer på ett projekt som handlar om att studera och kartlägga tillgängligheten i Västerås bostadsområden inom ramen för det s.k. hissprojektet. Ett tillgänglighetsprojekt har påbörjats på Skiljebo. Centrum är nästa område som står på tur för att inventeras. Foto: Jörgen Eklund Aila Rasimus är ofta ute och inviger gruppbostäder med LSSlägenheter. Sista augusti invigde hon en gruppbostad för barn och unga vid Eriksborg. nämnden startade 2002 är numera borta. Alla i den kön har fått erbjudande om en fullvärdig lägenhet i en gruppbostad. Men det finns fortfarande stora behov av ännu flera lägenheter både i gruppboenden och självständigt boende. LSS är en mycket viktig lag för personer med svåra funktionshinder, säger Aila Rasimus. Mycket har också gjorts för att det ska bli bättre. Men vi socialdemokrater är ändå inte nöjda förrän alla personer med funktionshinder som behöver en bostad också har fått det. En egen bostad är en väldigt viktig förutsättning för att man ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Därför är det mycket positivt med den snabba utbyggnad av LSS-bostäder som skett de senaste åren. Men vi är ännu inte färdiga. Fortfarande behöver vi bygga flera LSS-bostäder i gruppboende och fortfarande behöver vi få fram flera anpassade lägenheter med personalstöd. Aila Rasimus berättar att en fortsatt utbyggnad av LSSbostäder planeras framöver. Flera bostäder, antingen i gruppbostad eller lägenheter med personalstöd, behövs som exempel för personer med psykiska funktionshinder blir det tre nya gruppboenden med 15 LSS-lägenheter. År 2008 planeras två nya gruppboenden med 10 lägenheter. Båda åren kommer även lägenheter att anpassas, säger Aila Rasimus. 13

14 Kontakta Din lokala byggare MJP Bygg i Västerås AB Stansargränd Västerås

15 Tele Fax

16 För två år sedan i oktober 2004 blev Ulla Persson (s) ordförande för Västerås kommunstyrelse. Sedan dess har hon gjort sig känd som en lyssnande och resultatinriktad politiker som gärna söker en kompromiss när det går. Det vet även regeringen. Och regeringen lyssnar. När statsminister Göran Persson valtalade i Västerås i början av augusti berömde han Ulla Persson för hennes engagemang för att få en motorväg mellan Sagån och Enköping. Ulla Persson blev förtroendevald för Socialdemokraterna Första uppdraget var att bli ersättare i byggnadsnämnden. Enligt Ulla Persson tillkom ett nytt perspektiv på samhällsfrågorna i och med att dottern Lina föddes Som alla andra föräldrar vill jag förstås att Lina och andra barn ska få goda förutsättningar för ett bra liv. Jag tänkte att jag skulle klara mycket av det jag ville göra för Lina helt på egen hand. Men jag insåg också att samhällets stöd behövdes till mycket. Vi kan inte klara allt detta utan att samarbeta. Värderingar Vill vi ha ett gott samhälle med bra förskolor, skolor, äldreomsorg etcetera - ja, då behövs en politisk vilja att klara det och skatteinkomster för att betala vad det kostar. I grunden handlar det om värderingar och om människosyn. En människosyn där människors behov går före storleken på plånboken. Partiets slogan om att alla ska ska vara med stämmer Utbyggnaden av E 18 handlar om två vägsträckor, både väster om Västerås och Österut från Sagån till Enköping. 1 september togs första spadtaget för en utbyggnad av E 18 västerut från Västerås till Västjädra och avfarten till Eskilstuna. I utbyggnaden ingår även det så kallade Västerledsmotet och första etappen av Västerleden från E 18 ned mot Köpingsvägen. Därmed underlättas bl.a. trafiken till och från Hacksta. Byggtiden för E 18 västerut och första delen av Västerleden beräknas till cirka månader. Det betyder att vägarna bör kunna tas i drift under försommaren Västerås stad förskotterar ett stort antal miljoner till Vägverket för att finansiera utbyggnaden 16 Foto: Jörgen Eklund Ulla Persson på hemmeaplan tillsammans med katten Rassmus och hunden Penny. Djur och natur är hennes stora I vårt Västerås ska alla vara med väl med vad vi socialdemokrater står för i Västerås. Precis så enkelt, och ibland så svårt, är det, säger Ulla Persson. Kom efter Åke Hillman Sedan 1991 har Ulla Persson suttit i kommunstyrelsen. Efter valet 1994 blev hon kommunalråd, kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande för byggnadsnämnden. När Ulla Persson blev ordförande för kommunstyrelsen tog hon vid efter Åke Hillman. E 18 byggs ut till Västjädra och mellan Sagån - Enköping av E 18 västerut. Så småningom får staden tillbaka pengarna. 7 september togs första spadtaget för att bygga ut E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg. Utbyggnaden är komplicerad och dyr eftersom det ingår bygget av flera tunnlar och broar bland annat över Sagån. Västerås stad och Enköpings kommun har förskotterat vardera 12 miljoner kr för att påbörja arkeologiska utgrävningar. Dessa pengar ska senare återbetalas till kommunerna. Därtill har regeringen gett Vägverket tillstånd att utnyttja den så kallade anslagskrediten med upp till 1 miljard kr. Bygget av E 18 Enköping - Sagån beräknas bli klart till sommaren fritidsintresse vid sidan av politiken. Ulla Persson är också ordförande för Stiftelsen Djursjukhuset i Strömsholm. Det var ansvarsfullt och hedrande att ta vid efter honom, säger Ulla Persson. Åke var och är en stark och välkänd profil, inte bara här hemma i Västerås utan i hela kommun-sverige. Stark ekonomi Under de två år som hon varit ordförande för Västerås kommunstyrelse har det hänt mycket. Västerås stads goda ekonomi har blivit ännu bättre, vilket bland annat gjort det möjligt med en stor satsning på förskolan. En ny fotbollsarena, en fullstor inomhushall för bandy med mera ska förverkligas på Rocklunda. Ett upplevelsecentrum Kokpunkten med äventyrsbad är på väg att skapas i gamla ångkraftverket. Vill uppnå resultat Som socialdemokrat är Ulla Persson inriktad på att uppnå resultat. Det gäller även när hon håller Västerås fana högt i många olika sammanhang. Det har även den socialdemokratiska regeringen och statliga organ fått känna på. Fakta om Ulla Persson Ålder: 55 år i somras. Född och uppväxt: I Fagersta och Västerås. Yrke: Speciallärare/särskolelärare. Familj: Sambon Anders och hans barn sedan tidigare och dottern Lina. Och hunden Penny samt katten Rassmus. Bor: Villa på Skallberget. Fritidsintressen vid sidan av politiken: Allt levande som människor, hundar och katter och blommor. Är även orddförande för Strömsholms djursjukhus. Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Västerås för Socialdemokraterna.

17 Ulla Persson drev till exempel en hård kampanj både mot regeringen och Vägverket för att få igång en utbyggnad av E 18 mellan Sagån och Enköping, en sträcka som är en av de mest olycksdrabbade i hela landet. Kanske hade utbyggnaden av E 18 öster om Västerås skjutits långt fram i tiden om inte Ulla Persson hade krigat för motorvägen. När första spadtaget togs den 7 september var det en glädjens dag både för Västerås och för Ulla Persson. Kritiserar SJ Hon har också haft ett stort engagemang för att få ordning på tågförbindelserna utmed Mälarbanan och på linjen Uppsala - Västerås - Eskilstuna - Norrköping. SJ-ledningen, SJ-styrelsen och näringsdepartementet är väldigt väl medvetna om vad Ulla Persson anser om hur SJ sköter sitt uppdrag. Det fungerar inte bra som det är nu. SJ lovar och lovar att det ska bli bättre. Men det blir det inte. Därför kan jag tänka mig andra operatörer än SJ, säger Ulla Persson. Första kvinnan i ledningen för Västerås Fram till 1994 företräddes socialdemokratisk kommunpolitik i Västerås av tre män; Gustaf Olsson, Erik Svensson och Åke Hillman. För första gången är det nu en kvinna som leder Västerås "regering". Vad har det betytt och vad kommer det att betyda för den socialdemokratiska kommunpolitiken? Ulla ler igenkännande när frågan kommer. I det korta perspektivet betyder det inte så mycket. Men i det längre perspektivet tror jag ändå att jag som kvinna kommer att betona de mjuka frågorna som exempelvis förskola, skola och äldreomsorg mera än vad männen kanske gör, säger Ulla Persson. Men oavsett om vi är kvinnor eller män har vi ju en gemensam politik i partiet. Och vi inom (s) i Västerås har politiska riktlinjer för kommunpolitiken. Sedan 19 augusti har vi också ett valmanifest med 10 konkreta vallöften som vi ska arbeta med att genomföra till år Det ska bli kul att arbeta för alla dessa god idéer!, säger Ulla Persson. "Idrotten lär unga att hantera konflikter" Ända sedan Asim Zilic kom som flykting till Sverige för 12 år sedan har Socialdemokraterna varit ett självklart val. Bakgrunden från Sarajevo, idrotten och jobbet har lett till det. I landstingspolitiken vill han främst arbeta för en effektivare rehabilitering. Genom mitt jobb på försäkringskassan vet jag att saker kan bli bättre för att få människor tillbaka i arbete, säger han. Asim Zilic är född och uppvuxen i Sarajevo i Bosnien och bodde där fram till 1994 då han flydde från kriget och hamnade i Sala. Då hade redan hustrun Zada och sonen Anel, som då var fem varit i Sverige i ett år och hunnit få permanent uppehållstillstånd. Kriget raserade allt I Sarajevo hade Asim, som är utbildad civilekonom och marknadsförare, varit egenföretagare och sysslat med allt från uthyrning av flipperspel, biljard, import och export och nattklubbsverksamhet. Men under kriget raserades allt. Jag drev en kaffebar på slutet för att kunna försörja mig och mina föräldrar. Högskolestudier I Sala började ett liv på skolbänken igen med Svenska för invandrare, komvux och till sist högskola. Zada blev den som först började arbeta när hon 1999 åter kunde öppna frisersalong. År 2000 gick Asim på Mälardalens högskola. En lärare sa till mig: Vad gör du här, du kan ju redan Foto: Carin Lidman Fakta om Asim Zilic Ålder: 44 år. Född och uppväxt: I Sarajevo i Bosnien. Yrke: Samordnare vid länskontoret för Försäkringskassan Västmanland. Familj: Hustrun Zada, sonen Anel, 17 år, och dottern Ada, 10 år. Asim Zilic tog saken i egna händer och såg till att den övergivna tennisplanen gjordes om till basketplan. I sitt yrke arbetar Asim med att få långtidssjukskrivna tillbaka i jobb. Det är något som han vill arbeta för i politiken också. allting, du borde söka jobb. Så Asim sökte jobb, var på intervjuer, skrev säkert över 100 ansökningar, innan det äntligen blev napp. Traineeprogram Tack vare ett traineeprogram för invandrare med akademisk bakgrund fick Asim praktik på Försäkringskassan. Efter två månaders praktik blev jag anställd: den 12 februari Det datumet glömmer jag aldrig. Det är jobbet som är nyckeln till integrationen, menar han. Idrottare hela livet Något som Asim genast tog upp igen när han flyttade till Sverige var idrotten. Jag har varit idrottsman hela livet och var basketdomare när jag bodde i Sarajevo. Bor: I radhus på Hammarby. Fritidsintressen vid sidan av politiken: Basket, fotboll, löpning och styrketräning. Kandiderar till: Landstingsfullmäktige i Västmanland för Socialdemokraterna. I dag är Asim elitdomare i basket och förbundsdomare i fotboll och ledamot i domarkommittén. Sonen som också spelar basket har precis börjat spela på seniornivå i division 1. Idrott och politik Idrott och politik hör ihop tycker Asim. Det ligger i samhällets intresse att stödja idrotten, menar han. Särskilt ungdomsidrotten: Ungdomarna är vårt gemensamma ansvar och idrotten gör en frisk i kropp och själ. Då hamnar man inte på fel spår med att röka, dricka och hänga framför tv:n. Idrotten ger också kamratskap, lär unga att fungera i grupp och hantera konflikter. Genom att stödja idrotten minskar man kostnaderna för om unga hamnar fel. Det är väl satsade pengar. Tennisplan blev kvarterets basketplan Själv tycker han att basket är en idealisk sport. På kvarterets basketplan kan alla mötas. På 70- och 80-talen under Björn Borgs storhetstid byggdes tennisplaner överallt. Nu har många blivit överväxta med ogräs och lämnade åt sitt öde. Så även den på Hammarby där Asim bor. Han tyckte att den skulle bli basketplan i stället och tog kontakt med kommunen. Bostadssamfälligheten, där Asim sitter i styrelsen, har stått för arbetet. Nu är ogräset borta, en ny basketkorg är på plats och halva planen målad med gula linjer för basketspel. Färgen jag fick räckte inte längre, skrattar Asim. Teknik- och idrottsförvaltningen har lovat att det ska komma ytterligare en basketkorg under hösten. Alla är lika mycket värda Men varför blev Asim aktiv i socialdemokraterna? Jag är uppväxt med socialismen. Jag har inte ändrat mitt sätt att tänka: alla är lika mycket värda oavsett vad man har för bakgrund, hudfärg eller religion. Det handlar om solidaritet, att hjälpa varandra när man behöver. Asim och Zada har inga släktingar i Sverige. Föräldrar och syskon bor kvar i Sarajevo förutom en syster som bor i Tyskland. Men för Asim och hans fru är det Sverige och Västerås som är hemma nu: Vi har arbete och vänner här, våra barn har växt upp här. Det är här vi har våra liv. 17

18 Landstingets ekonomi på plus - nu ska väntetiderna bort Glenn Andersson, 58, från Sala har varit landstingsstyrelsens ordförande i åtta år. Nu kandiderar han för ytterligare en period. Varför vill du fortsätta att vara landstingsstyrelsens ordförande? Främst av två skäl. För det första för att jag vill vara med och utveckla sjukvården nu när det går bra för landstinget. Det andra är att få vara med och skapa de regioner och nya landsting som växer fram under mandatperioden och börjar gälla från Stora förändringar har gjorts i landstinget Västmanland sedan förra valet. Hur har det påverkat verksamheten och ekonomin? Sjukvården har förändrats för att bättre kunna möta de krav och förändringar som sker inom det medicinska området. Inte minst för att säkra kvalitén och patientsäkerheten. Därför koncentrerades akutsjukvården till Västerås och Köping och lasaretten i Fagersta och Sala gjordes om till närsjukhus. Nu har landstinget en organisation som vi kan finansiera och har fått en ekonomi i balans. Landstinget är lånefritt, har haft överskott två år i rad och prognosen pekar på ett överskott även i år. Det ger oss resurser att möta de nya utmaningar som sjukvården står inför. Foto: Carin Lidman Att förbättra tillgängligheten till vården, särskilt vardagssjukvården, är en av de viktigaste framtidsfrågorna för landstinget, säger landstingsstyrelsens ordförande Glenn Andersson (s). Man ska kunna komma i kontakt med sjukvården direkt. Väntetiderna ska bort. Vilka är de största satsningarna som gjorts sedan förra valet? Under mandatperioden har sjukvården tillförts resurser på 300 miljoner kronor. Närmare 100 personer har anställts. Den nationella vårdgarantin har införts vilket har inneburit att sedan 1 november förra året har fler blivit opererade än året innan. Närsjukvården börjades bygga ut i länet under mandatperioden, men det är ett långsiktigt arbete som ska vara klart Vi har även öppnat två nya familjeläkarmottagningar, en i Västerås och en i Köping. Landstinget är som en riesenschnauzer, enligt Glenn Andersson. Lugn och besinning ihop med framåtanda. Internet har börjat införas för receptförnyelse och avbokning av tider hos familjeläkarna. Vi samarbetar även med Sörmland för att hitta gemensamma lösningar mellan Centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Centrallasarettet ska byggas om. Är det inte lyx att patienterna ska ha enkelrum? Landstinget har krav från arbetsmiljöverket och facket på att förbättra arbetsmiljön. Patientsäkerheten måste bli bättre. Det blir den genom enkelrum. Då kan man lättare hindra till exempel vinterkräksjukans framfart. Dessutom finns det belägg för att patienter blir friskare fortare när de har enkelrum och för att de då sover bättre. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för landstinget? Att förbättra tillgängligheten till vården, särskilt vardagssjukvården. Man ska kunna komma i kontakt med sjukvården direkt. Väntetiderna ska bort. Ett viktigt utvecklingsområde är att förbättra samarbetet mellan kommuner och landsting. Svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka måste få kontinuerlig vård. Ingen ska "ramla mellan stolarna". Rekrytera fler familjeläkare är något landstinget ständigt måste jobba med. Alla som önskar ska kunna välja eller byta läkare. Men landstinget har också ett ansvar tillsammans med övriga samhället att jobba för att folk håller sig friska. Landstinget kan bidra med rådgivning, information, hälsosamtal, hälsoundersökningar och att motivera folk att ändra sina levnadsvanor. Du är känd för att likna människor och företeelser vid hundar. Vilken sorts hund är Landstinget Västmanland? En Riesenschnauzer. En hund med framåtanda i kombination med lugn och besinning. Det är en allroundhund som på många områden är framgångsrik, men också trotsig, tapper och respektingivande. 18 Billigare för alla att gå till tandläkaren I dag är det gratis för alla barn och ungdomar upp till 19 år att gå till tandläkaren. I framtiden ska det vara gratis till man är 24 år. I alla fall om socialdemokraterna får bestämma. Under många år har barns tandhälsa blivit allt bättre, men under senare år har man märkt att den positiva trenden har vänt. Små barn drabbas allt oftare av karies. Vi måste mer aktivt stödja föräldrar att se till att deras barn har en bra tandhälsa. Det gäller bland annat information om tandborstning och småätande, säger landstingsrådet Elisabeth Löf (s), vars egna pojkar borstar tänderna två gånger om dagen och får fluorskölja regelbundet. Tandvårdsreformen och att barn får bättre tandhälsa är två av valets viktigaste frågor, anser Elisabeth Löf. Hon vill se en riktad satsning i områden där problemen är störst. Förr hade vi fluortanten i skolan. Men istället för fluorsköljning skulle läraren kunna dela ut fluortabletter i skolan. De är faktiskt riktigt goda, säger Elisabeth Löf. Det är inte bara tandvården till de unga vuxna som ska bli billigare. Ingen ska behöva betala mer än 200 kronor för en undersökning, enligt socialdemokraternas valmanifest. Ett högkostnadsskydd mot höga tandvårdskostnader ska införas för alla. Kostnader för behandlingar som överstiger kronor ska subventioneras med 70 procent och kostnader över kronor ska subventioneras med 90 procent. Allt fler barn får hål i tänderna. Det oroar landstingsrådet Elisabeth Löf (s), som vill arbeta för en bättre tandhälsa. Foto: Carin Lidman

19 ETC Räkna själv ut vad Reinfeldt kostar dig Det tar bara en minut Prova själv på Prova själv på

20 Västerås växer - fler bostäder behöver byggas Västerås växer och utvecklas. Därför måste vi ha ett högt bostadsbyggande de närmaste trefyra åren. Och vi måste också se till att det finns mark och en planering så att vi kan fortsätta att bygga bostäder även längre fram. Anna Grön, ordförande (s) i byggnadsnämnden, är mycket bestämd om behovet av framförhållning när det gäller byggande. De senaste tio åren har staden ökat med invånare. Sedan år 2000 har Västerås vuxit med i genomsnitt nära nya invånare för varje år. Enbart fram till i augusti i år har vi blivit över 800 fler västeråsare, säger Anna Grön. Attraktiv stad Det är jättekul eftersom det tydligt visar att Västerås är en attraktiv stad dit människor gärna flyttar. Men de nya västeråsarna måste också få någonstans att bo. Sedan 1995 har det byggts cirka nya bostäder i Västerås. De senaste fyra åren 20 har det handlat om knappt 500 nya bostäder varje år. De nya bostäderna sedan 1995 är fler än vad som finns i flera av de äldre områdena som exempelvis Gideonsberg, centrala staden, Bäckby, Jakobsberg/Pettersberg och Önsta- Gryta. Det mesta tyder på att Västerås kommer att fortsätta att växa. Blickar vi tio år framåt kan det bli ytterligare cirka nya västeråsare som ska ha någonstans att bo. För att klara detta behövs cirka nya bostäder. Många planer Enligt Anna Grön är det därför som (s) vill få fram planer för många olika områden. I nuläget finns det färdiga planer för att klara bostadsbyggandet två-tre år framåt. Därtill pågår planläggning av Mälarstranden, Skälby, Billsta, Barkarö, Skultuna, Dingtuna, Gäddeholm och många flera områden. Vi vill att Västerås ska fortsätta att växa och utvecklas. Därför måste vi också se till att det finns mark och planer för bostadsbyggandet. Framförhållningen är viktig. Enligt Anna Grön är det vanligt att byggplaner överklagas, och Lokalt valmanifest för (s) i Västerås Även inför valet söndagen den 17 september har Socialdemokratenra i Västerås presenterat att lokalt valmanifest med 10 konkreta punkter. Förbättringar för familjer med låga inkomster, av äldreomsorgen och en satsning på en långsiktigt hållbar utveckling har hög prioritet för (s) i Västerås i partiets lokala valmanifest. Här är de 10 konkreta punkterna som finns i Socialdemokraternas lokala valmanifest i Västerås och som (s) lovar att arbeta för att genomföra fram till år 2010:. Sänkt maxtaxa till förskolan för familjer med låga inkomster. Förbättrat stöd till idrottsrörelsen och studieförbunden. Nya servicehus och seniorboenden för äldre. Ett högt bostadsbyggande och satsning på hyresrättsbostäder. Fortsatt omställning från oljeberoendet och energisparande åtgärder. "En väg" in i stadshuset för småföretagen. Satsning på evenemang och upplevelser. Ökade insatser för integration. Likvärdiga avtalsvillkor för alla utförare och anbudsgivare vid upphandlingar. Oförändrad kommunalskatt och låga taxor för teknisk service som exempelvis fjärrvärme. Läsa mera om Socialdemokraternas kommunpolitik för Västerås på nätet: Fler bostäder behövs då Västerås växer med drygt nya invånare varje år. Anna Grön, ordförande (s) i byggnadsnämnden, framhåller behovet av planering för att få fram nya bostäder.. då kan det många år från idé till verklighet. Eftersom vi blir ler västeråsare går det inte att skjuta detta framför sig, säger Anna Grön. Gäddeholm behövs Gäddeholm är ett omdiskuterat nytta bostadsområde. Ska vi få fram tillräckligt med nya bostäder behövs Gäddeholm. Där kommer det att bli småhus, men även flerbostadshus. 30 procent av de nya bostäderna ska vara hyresrätt, säger Anna Grön. Genom att kommunen äger marken blir det lättare att komma fram. Det var ju just bristen på mark som stoppade byggplanerna väster om fjärden kring Johannisberg. Behov av upprustning De närmaste åren finns det enligt Anna Grön även ett behov av att rusta upp ett stort antal bostäder i Västerås. Genom kompletterande bebyggelse och upprustning kan vi förbättra boendemiljöer och stärka stadsdelarna. Vi får också chans att spara energi och tillgänglighetsanpassa. Anna Grön pekar också på att (s) gärna vill ha fler blandade boendeformer i små kvarter för integration och gemenskap. När vi förnyar en stadsdel bör vi se om vi kan föra in boendeformer som saknas i det aktuella området, exempelvis småhus i flerbostadskvarter och flerbostadshus i småhuskvarter, säger Anna Grön. Sagt och gjort: Bostadsbyggande Inför valet år 2002 hade Socialdemokraterna i Västerås 10 löften i det lokala valmanifestet. Ett av vallöftena var att (s) skulle arbeta för att bygga 700 nya bostäder varje år under mandatperioden. Riktigt så många nya bostäder blev det dock inte. Det blev ett genomsnitt med knappt 500 nya bostäder om året, eller nya bostäder under mandatperioden. Krav på avtal för privata utförare Västerås stad ska ställa krav på att privata utförare har kollektivavtal vid upphandling och entreprenader. Det framgår av det lokala valmanifestet för (s) i Västerås. Samma villkor ska gälla privata och offentliga utförare och då är det kollektivavtal som gäller enligt (s) Privata utförare är välkomna. De kan tillföra olika kvaliteter som en annorlunda pedagogik i förskolan eller andra arbetsformer inom äldreomsorgen, står det i (s)-manifestet. Insatserna för barn- och ungdomskulturen behöver stärkas. Kulturskolans verksamheter ska vidareutvecklas, står det i det lokala valmanifestet för (s) i Västerås. Där framgår det också att (s) vill att biblioteksverksamheten ska utvecklas och förnyas. Men för att undvika osund konkurrens ska det vara samma villkor oavsett vem som är utförare. Privata utförare ska redan nu uppfylla samma krav på kvalitet, insyn, miljöhänsyn med mera som gäller för offentlig verksamhet. Staden ska även ställa krav på att utförarna betalar skatt och sociala avgifter liksom att man uppfyller villkor likvärdiga de som finns i kollektivavtal. Samma villkor som gäller för stadens verksamhet i egen regi ska gälla för all verksamhet som staden betalar för. Ökat stöd till studieförbunden Resurserna för inköp av media ska fortsätta att öka. Även i fortsättningen vill (s) ha kostnadsfri utlåning från biblioteken och fri entré till stadens museer. Socialdemokraterna vill också satsa på studieförbunden, folkhögskolorna och folkrörelserna. Därmed kan fler människor bli delaktiga i samhällets utveckling. Antalet nya bostäder de senaste fyra åren motsvarar nästan halva Gideonsberg. Den förhållandevis omfattande nybyggnationen beror på att Västerås växer och utvecklas. De senaste åren har Västerås vuxit med i omkring nya invånare för varje år. Det visar att Västerås är en attraktiv stad dit människor gärna flyttar. För att klara detta behövs cirka nya bostäder de närmaste 10 åren.

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer