Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06"

Transkript

1 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big techology student unions of Sweden KORK Kårordföranden inom Reftec Presidents within Reftec VORK Vice kårordföranden inom Reftec Vice presidents within Reftec RUBIK Reftecs utbildnings- och internationaliseringsansvariga Education and internationalisation cooperation within Reftec STORK Studiesocialt ansvariga inom Reftec Cooperation for student support within Reftec ARG TORK Arbetsmarknadsansvarigas samarbetsorgan inom Reftec Tidningsredaktörernas samarbetsorgan inom Reftec The corporate relation cooperation within Reftec The Editor-In-Chief cooperation within Reftec SFS Sveriges förenade studentkårer The national association of student unions LUST LiU-kårernas samarbetsorgan Cooperation between the LiU student unions LUST-U Utbildningsansvariga inom LUST Education cooperation within LUST LUSTIG Informationsansvariga inom LUST Head of information within LUST SATAN Studiesocialt ansvariga inom LUST Cooperation for student support within LUST TFK Tekniska fakultetskansliet The office of the technical faculty ESN Erasmus-studenternas förening Erasmus students cooperation SAINT LiUs internationaliseringsgrupp LiUs group for internationalisation SLV Strategigruppen för lika villkor på Group for equal conditions on LiU LiU HSV Högskoleverket National association of higher education LiQA Projektgrupp för Project for quality system on LiU kvalitetssäkringssystem LGU Ledningsgruppen för grundutbildning Board for undergrad. education POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

2 2 VA ECIU Utskott inom nämnden som hanterar mindre, mer akuta ärenden Ett finare ERASMUS, där LiU är med Committee within the program board that handles minor problems Exchange program where LiU participates CUL Centrum för utbildning och lärande Centrum for education and learning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

3 3 Svensk/engelsk ordlista med mötesord Svenska Acklamation Adjungeringar Bordläggning Dagordning Fakultet Fullmäktige Handuppräckning Institution Justeringsperson Kårobligatoriet Motion / Motionär Måldokument Omröstning Ordinarie Ordningsfråga Programnämnd Proposition Protokollsanteckning Reglementen och policys Replik Reservation Röstprotokoll Rösträkning Sakupplysning Stadga Streck i deben Studentkår Studeranderepresentant Styrdokument Engelska Acclamation Co-options Table (tabling) Agenda Faculty Council Vote by show of hands Department Member to check the minutes Student union mandatory Member's bill / Mover The document of objectives Voting Ordinary Point of order Programme board Bill Statement entered in the minutes Regulations and policies Reply Reservation Minutes Vote count Factual information Statute End of discussion/debate Student union Student representative Steering documents POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

4 4 Styrelse Suppleant Talarlista Talman Vakant / Vakans Verksamhetsplan Yrkanden Åsiktsprogram Åsiktstorg Board Deputy, substitute List of speakers Speaker Vacant / Vacancy The operational plan Pleading The opinion program POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

5 5 Rapporter och meddelanden Martin Nyström Kårordförande Sedan jag började den 8 juni har jag haft fullt upp med stort och smått. Till stor del har arbetet handlat om få en god övergripande bild över verksamheten och hur denna skulle kunna förändras inför kårobligatoriets avskaffande 1 juli Det kommer bli ett tufft, intressant och mycket utmanande år men med gott förberedelsearbete och utbildning tycker jag vi nu har kommit igång på ett lovande sätt. Vi som arvoderade ser tillsammans med spänning fram mot årets kommande utmaningar! Teambuilding Den 30 juli till 2 augusti var de arvoderade iväg på teambuilding. En lyckad tillställning med VParbete, forsränning, mycket skr och djupa samtal. Kårutbildning I två omgångar får de arvoderade åka iväg på utbildning i LiUs regi. Vi har nu varit på första delen där organisation, framtidsvisioner, juridik, ledarskap och mycket annat stod på programmet. Utbildningen har gett en oss en bra grund stå på i påverkansarbetet och det dagliga styrelsearbetet. Märkesbackesmålning De arvoderade delade upp sig mellan Norrköping och Linköping för måla märkesbacken i respektive stad. Med strålande väder och korvutdelning var målningen en riktig fest och märkena målades med utmärkt slutresultat. Nolle-P Jag har under Nolle-P, förutom medverka i en film och hålla tal på Folkets park försökt synas så mycket som möjligt på olika sektionsaktiviteter och på campus. Vi har också hängt upp lakan och vepor för välkomna de nya studenterna lite extra, och sätta in LinTek på den mentala campuskartan. Tillsammans har vi träffat alla nya studenter minst en gång, och ibland betydligt fler. Jag har även promotat LinTek på München Hoben. KORK Jag har även varit iväg och träffat kårordförande på Chalmers, KTH, Lund, Uppsala, Umeå och Luleå i vårt samarbetsorgan KORK. Det var skönt få utbyta idéer och jag tror KORK kommer bli ett mycket bra forum under året. Jag har även varit i Uppsala för undersöka deras organisation som är synnerligen intressant i samband med obligatoriets avskaffande. Verksamhetsplan Ett stort gemensamt jobb för styrelsen och de arvoderade, har varit konkretisera verksamhetsplanen. Kårservice POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

6 6 Jag har inlett omställningsarbetet med Kårservice tillsammans med de andra kårordförandena och Kårservice styrelse. Arbetet med bolagisera Kårservice kommersiella verksamhet har ss igång. Medlemsundersökning Jag och styrelsen har utformat en medlemsundersökning som ska stödja oss i omställningsarbetet och eventuell renodling av verksamheten. Stor uppslutning med cirka 1000 svarande och nu återstår analysera resultatet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

7 7 Tobias Ohlsson Vice kårordförande Överlämning Under juni månad genomfördes en 3 veckors lång överlämning tillsammans 08/09 års styrelse. Utbildningspass om LinTeks verksamhet samt möten med inflytelserika personer på universitetet blandades med trevliga kvällsaktiviteter för bättre lära känna varandra. Sommaren De heltidsarvoderade körde igång med full fart från början och under sommaren har det utöver den dagliga verksamheten bland annat städats på kontoren och nere i A-husförrådet samt målats lakan. Arbetsmoralen har varit mycket hög och de gemensamma aktiviteterna har även bidraget till forma gruppen som känns mycket homogen. Teambuilding Sista helgen i juli åkte alla arvoderade utom Magnus som tyvärr var tvungen jobba, upp till Idre för en mycket lyckad teambuilding. Dagarna spenderades med konkretisera verksamhetsplanen, diskutera gruppkontrakt, kolla på renar samt forsränna i Trysil. Nolle-P Under Nolle-P har alla arvoderade marknadsfört LinTek så mycket som möjligt genom bland annat pubrundor, hajker, tal i Hörsalen och Folkets park under första dagen samt deltagit och delat ut diplom till phadderierna på alla avslutningssittningar. Möten Kalendern har så sakteligen börjat fyllas på med möten och jag har i skrivande stund avverkat det första för i alla fall de flesta av de grupper och styrelser jag kommer sitta med i under året. Till skillnad från tidigare år kommer i år Martin Nyström sitta i Kårservice-styrelse medan jag är huvudansvarig för BokAB samt tillsammans med Pontus sitter i LiTH-styrelsen. Jag sitter även med som representant för alla 3 kårer i SHGO:s-styrelse. I början av augusti var jag på mitt första VORK-möte uppe på KTH i Stockholm. Det diskuterades medlemssystem och Mats Fredriksson från Mecenat kom och framförde hans syn på hur Mecenat ska kunna hjälpa kårerna. LinTek har via Kårservice medlemssystemet STURE, något som såväl Mecenat som vissa av de andra Reftec-kårerna kollar på. Kårobligatoriet Martin Nyström och jag har påbörjat det omfande arbetet med omställningen inför kårobligatoriet genom bland annat börja se över ekonomin, tjänstestrukturen och framför allt s ihop den medlemsundersökningen som genomfördes under vecka 35 med mycket bra och hög svarsfrekvens. Materialet från denna kommer utgöra en grund för det kommande arbetet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

8 8 Pontus Stenberg Utbildningsansvarig, ordförande för Utbildningsutskottet CDIO-konferens Under min första vecka av överlämningen var jag på CDIO-konferens (www.cdio.org) tillsammans med min företrädare Jacqueline Simonsson. Det var lärorikt och jag hoppas man tar upp CDIO-gruppen vid LiTH igen. Överlämning Det var gemensamma informations- och diskussionspass under överlämningen, vilka lade en god grund för det kommande arbetet. Vi beslutade även inom gruppen jag sitter med i PEF, PIL och LiTH-stryrelsen. Det innebär ett reglementesbrott jag inte sitter med i 3 nämnder utan endast 2, men förhoppningen är det ska gangna medinflytandet då Kersti har erfarenhet av PKB sedan förra året. Uppstart Sommarlovsperioden bestod mest av styrelsegemensamt arbete och inte så mycket utbildningsspecifikt. Utbildningsutskottet Studienämndsordförandena har haft några läxor. Själva arbetet kommer startas upp under den kommande perioden. LGU Tillsammans med UAs har jag närvarat på LGU-möten som hållits veckovis. Här träffas bl.a. utbildningsledare, nämndordföranden och dekan för diskutera grundutbildningsfrågor. Under dessa tillfällen har det hittills mest handlat om antagningen och mottagningen av de nya studenterna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

9 9 Kjersti Claesson Utbildningsansvarig med studenranderepresentantansvar Överlämning Under juni månad jobbade vi parallellt med förra årets styrelse. Gemensamma informationspass och personlig överlämning med den egna företrädaren varvades. Vi var även under två dagar i Stockholm tillsammans med de andra kårerna inom Reftec, detta för lära känna våra respektive arbetsgrupper, i mitt fall Rubik, och ta del av vad som gjorts tillsammans under det gångna året. Under överlämningen s vi utbildningsansvariga tillsammans med våra företrädare och beslutade vilka programnämnder vi skulle sitta i. Jag kommer sitta i DM-, MD- och KBnämnden. Denna fördelning passade av praktiska skäl för oss under året, trots detta inte är reglementsenliga. Till skillnad från föregående år kommer jag dock inte sitta som ordinarie i LiTHs styrelse. Istället kommer UAo inneha denna plats medan jag kommer sitta som suppleant. Detta innebär arbetsbelastningen inte kommer skilja så mycket mellan våra poster. Gemensamt arbete under sommaren Under sommaren har vi tillsammans i styrelsen gjort ett antal praktiska saker. Vi har städat LinTeks förråd, möblerat om på kontoren, städat kontoren och målat lakan inför nolle-p. Under sommaren har vi även deltagit på universitetets styrelseutbildning på vårdnäs. Under mottagningen har vi visat oss under välkomstshowen, hajker och pubrundor. LGU Tillsammans med UAo har jag närvarat på LGU-möten som hållits veckovis. Här träffas bl.a. utbildningsledare, nämndordföranden och dekan för diskutera grundutbildningsfrågor. Under dessa tillfällen har det hittills mest handlat om antagningen och mottagningen av de nya studenterna. Nämnderna Jag har löpande varit med på Va-möten i de olika programnämnderna. Här sitter jag med som studenternas representant. Här beslutas kring mindre ändringar i kurs- och programplaner, och enskilda studentärenden. Studeranderepresentanter Jag har påbörjat årets arbete tillsammans med studeranderepresentanterna. I år skall vi försöka öka kontakten mellan LinTeks styrelse och studeranderepresentanterna kontinuerligt under året. Vi skall i mitten av september träffas för ha en utbildningskväll. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

10 10 Åsa Hansson Studiesocialt ansvarig Överlämning De tre sista veckorna i juni gick åt till överlämning, var vi i två dagar var på KTH och Reftec överlämning. Teambuilding Sista helgen i juli åkte vi till Idre var vi under två dagar konkritiserade verksamhetsplanen och sedan roade oss med bl.a. forsränning. Mottagning Har planerat mycket inför sittningar, skolvandringar, lakansmålning och hajker. Aktiviteterna har varit väldigt uppskade. Alla fadderierna har skött sig utan större problem dock har jag tillsammans med mottagningsansvariga varit tvungen stänga av tre faddrar i Norrköping och fyra i Linköping. Har varit lite oklarheter vad som är Nolle-öl och inte med Trappan så vi i SATAN ska nu under september försöka få ihop den kårhuspolicy som påbörjades förra året. CAMO Vi har nu löst problemet med vi inte har haft någon CAMO på två av våra Campus. Per Wretman kommer sitta kvar från förra året på Campus US. Och under hösten även ansvara för campus Norrköping tills Linus som var CAMO där förra året kommer tillbaka till Sverige. På Campus Valla kommer Niklas Andersson vara CAMO, han har tidigare varit AMO i fyra år och gick CAMO utbildningen i höstas. Sexdagarna Ett nytt projekt som kommer arrangeras av RFSU i november med kårerna som medarrangörer. Kommer vara under två dagar på Campus Valla med föreläsare och en mindre mässa. Så det har varit en del planering och bokning av lokaler inför det. Festerier Ska gå på FF-möte 31/8 och informera, tillsammans med StuFF och Consensus, om vad vi kårer kan göra för dem. Håller just nu även på ta upp anmälan till utbildningen Ansvarsfull alkoholhantering som kommer vara i september. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

11 11 Emma Abrahamsson Projektledare LARM Gemensamt för kansliet Jag har deltagit i en givande och rolig överlämning samt tillsammans med resten av kansliet varit på teambuilding i Idre där vi konkretiserade verksamhetsplanen, utformade ett gruppkontrakt och åkte forsränning. Jag har deltagit i första omgången av LiU:s kårutbildning och städat kontoren, förrådet och arkivet, kom gärna och titta, det är jättefint! Nolle-P Jag har tillsammans med de andra i LinTek spridit information om LinTek:s verksamhet till de nya studenterna på bl.a. hajker, skolvandringar, München Hoben och KALAS. Jag har medverkat på två nollesittningar för hålla tal och dela ut diplom till fadderierna. ARG Gruppen inom Reftec för arbetsmarknadsansvariga och mässprojektledare heter ARG. Jag har varit på Jätte-ARG på Gotland, Jätte-ARG är ARG:s överlämning. Där tog vi fram en verksamhetsplan för året med ARG samt var på företagsbesök tillsammans med Venfall. I juni hade vi ett till ARG möte i Göteborg där vi diskuterade ARG:s gemensamma anmälningssystem till arbetsmarknadsdagarna, ARGast, samt hur vi ska arbeta vidare med ta fram ett eget utvärderingssystem till mässorna. LARM-kommittén Jag har utsett en kommitté med 13 personer som tillsammans med mig kommer arbeta med LARM Vi hade ett upp starts möte innan sommaren och kommittén kommer sätta igång med arbetet på allvar i september. Under sommaren har de läst in sig på sina respektive poster. LARM Arbetet med LARM är annars i full gång. Ett system för taxibokningsservicen under LARM är utformat, hemsidan arbetas med för fullt och kommer komma upp i mitten av september och LARM 2010:s grafiska profil har tagits fram. Priset för grundpaketet är SEK, samma som förra året, jag ville inte höja priset på grund av det rådande konjunkturläget. Anmälan till mässan öppnas i september och inbjudan kommer skickas ut i samband med öppnandet. Mer information om mässan finns på Huvudsamarbetspartner till LARM ÅF och Siemens kommer vara huvudsamarbetspartner på LARM HS kommer lägga stora resurser på LARM i form av kontanter men också i form av tips, idéer och stöd till mig och kommittén. De kommer också medverka på olika event, föreläsningar och aktiviteter innan och under LARM samt sponsra värd-kickoffen. Både ÅF och Siemens är väldigt peppade på vara HS och jag tror det kommer bli hur bra som helst! Företagsevent Ett event med underklädesföretaget Björn Borgs har planeras. Det är en fototävling mellan sektionerna där den vinnande sektionen vinner en sponsrad fest. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

12 12 Sandra Olt Informationsansvarig Föreberedelse, planering inför året, tjänstestruktur. Sett över, planerat hur året ska fungera på bästa sätt med infoansvarig på 25%. Gjort en prioriteringslista tillsammans med KO och bestämt vilka projekt som skall genomföras under året. Fixat tröjor till styrelsen samt hjälpt till fota styrelsen. Utformat och i samarbete med vko gjort straffregister och visitkort. Planerat synliggörande under Nolle-P. Varit på kick-off med styrelsen då jag höll i ett informationspass samt kårutbildning med LIU. Utskottet Rekryterat 6 av 8 utskottsledamöter; två hemsideansvariga, två projektledare/informatörer samt två grafiker. Vi har haft fyra officiella möten och jag har träffat dem separat i de olika projekten. Främst har arbetet rört förberedelser till synliggörande under mottagningen. Jag har involverat dem mycket i mottagningen och de har hjälpt till på München Hoben, KALAS och LinTeks pysselkväll i Norrköping som LinTek-representanter. Materialmässigt har vi gjort fadderpins (som alla LinTek faddrar fått), byggt stora bokstäver samt sett över infofoldern. Jag har även börjat ta fram en ny modell till så funkar LinTek. Informationsstrategidokument Påbörjat arbetet genom researcha samt skrivit ett utkast på 9 sidor. Upplägg och struktur på dokumentet är bestämt och klart. Har haft ett möte med KO där detta har gåtts igenom och dokumentets vidare arbetsprocess samt innehåll har diskuterats. Hemsida/nätet En ny hemsida har kommit upp i sommar. Denna har efter lanseringen setts över; buggar och småfel har rättats till, engelska sidor har lagts till m.m. Med hjälp av vko har bilder på styrelsen och nyheter kommit upp. Vidare utveckling av hemsidan pågår just nu. Ett Twitter konto är skapat och KO har twittrat ett par gånger. Hemsideansvariga undersöker just nu hur man kan länka till hemsidan. Samarbeten Träffat LUSTIG tre gånger och i samarbete med dessa planerat synliggörande under KALAS. Vi skall ha en monter ihop; gemensam vepa samt folder. Vi har även diskuterat övriga samarbeten och hur vi eventuellt skulle jobba gemensamt med marknadsföring vid kårobligatorieavskaffandet. Nolle-P -sammanfning Under kickoffen på infopasset fick alla i styrelsen ta fram och öva på en kort presentation av LinTek samt sin egen post. Denna har vi alla fått användning av under Nolle-P. På olika arrangemang vi haft har vi berättat om kåren och delat ut tygmärken samt de gnuggisar som fanns kvar sen förra året. Grafisk profil Efter ha börjat med det strategiska informationsarbetet och efter samtal inom styrelsen fades beslutet kolla upp möjligheter för anlita en extern konsult göra en grafisk profil till LinTek. Jag har haft ett möte med Pr byrån Jerhammar & Co i Norrköping samt fått en offert från dem. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

13 13 Martin Nyberg Chefredaktör LiTHanian LiTHanian-redaktionen Jag har nyligen börjat jobbat skarpt med få igång redaktionen, arbetet tar tid men resultatet kommer bli riktigt bra! Ekonomi Jag har gått igenom LiTHanians budget och har fört en bra dialog med både tryckeri och annonsbyrå, dock måste vi fortfarande sälja en hel den annonser själva vilket verkar bli ett tufft uppdrag. Jag har även skissat på några åtgärder för spara många av de kostnader som tidningen har, bland annat i tryck och porto. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

14 14 Magnus Söderberg Näringslivsansvarig Sammanfning Mycket av mitt arbete har hittills bestått av komma in i arbetet, planera inför året och anpassa mig för kunna studera vid sidan av arbetet med LinTek. Näringslivsutskottet Arbetet med rekrytera folk till näringslivsutskottet är inte färdigt ännu och i dagsläget sökes två nya medlemmar som vill jobba med oss under året. Event Ett projekt tillsammans med bla Mjärdevi Science Park, LiU och NuLink har påbörjats. Eventet går under namnet Oss tekniktjejer emellan och ska bli en inspirationsdag för tjejer som läser på LiTH eller funderar på välja läsa med teknisk inriktning. Detaljplanering och finansiering diskuteras just nu och går allt som det ska genomförs eventet i mitten på november. TvärNäru Terminens första TvärNärumöte hålls den 31/8 och förhoppningarna är vi ska få ett bra och nära samarbete med sektionerna under året som kommer. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

15 15 Beslutsuppföljning Beslut Beslutat Genomfört Kommentar Diskussionsunderlag om nationell påverkan Gemensamt kårval mellan LinTek och StuFF 2010? Pågående Styrelsen har förberett ett underlag som skall diskuteras under FUM Styrelsen skulle lägga en proposition till FUM men har valt skjuta upp punkten pga tidsbrist. Detta har inte genomförts Avslutat LinTeks valnämnd och StuFFs valråd träffades innan sommaren och det blir inget gemensamt kårval 2010 men diskussion ska fortsätta föras inför framtiden. Bidrag till UF Pågående LinTeks styrelse får kr disponera väl mot UF i form av PR. Detta har ännu inte delats ut. Nytt reglemente BokAB Avslutad Nytt reglemente tillkommit och har lags upp på de ställen som krävs. Renovering av [hg]s kök Avslutad Har valt erbjuda ett räntefritt lån som Kårservice valt säga nej till. De väljer låta studentbostäder ta hela kostnaden. Val av talman Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren Val av vice talman Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren Val av sektreterare för FUM Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren MH undersöka sänka biljettpris från 70 kr till 60 kr Beslut om nytt åsiktsprogram Avslutad Diskussion har förts och München Hobenbiljetterna såldes för 70 kr Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren. Övrig kommentar: Detta är beslut tagna av fullmäktige fram till och överförs till nästkommande verksamhetsår. Beslut som tagits under året som avslutats tas bort efter hand. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

16 16 Nominering av Sara Hellberg till talman för fullmäktige 2009/2010 Jag vill sprida lite värme på mötena. Sara Hellberg har tagit examen från Teknisk Biologi och hon har under sin studietid engagerat sig i olika föreningar och projekt. Vad det gäller projekt drivna av LinTek har hon suttit i LARMkommittén, arrangerat SOF och München Hoben samt hon under två år varit ledamot i fullmäktige. Utöver detta har hon även varit kassör i sektionens fadderi, varit dagsansvarig på Kårallen samt varit Kalasgeneral. Eftersom hon själv varit ledamot i fullmäktige har hon god inblick i hur arbetet där går till och hon ser fram emot få vara med och styra upp det hela. Hon anser talmannens uppgift under mötena är göra dem så effektiva som möjligt, utan för den skull kväva diskussionerna och låta alla som vill få komma till tals. Förutom en bra struktur vill hon också bidra till skapa en god stämning i möteslokalen som främjar fullmäktiges arbete och uppmuntrar ledamöterna till ta egna initiativ. Nominering av Caroline Johansson till sekreterare för fullmäktige 2009/2010 Ordning och reda! Caroline Andersson läser sitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen Teknisk Biologi och har hunnit engagera sig en del under sin studietid. De uppdrag som hon har haft som har varit mest lika det som sekreterare i fullmäktige är sekreterare på TBI-sektionen samt hon varit klassrådsrepresentant. Nu söker hon posten som sekreterare eftersom hon tror det kommer bli en rolig och bra erfarenhet av mötessituationen. Som sekreterare kommer hennes ledord vara ordning och reda och hon ser fram emot ett gott och givande samarbete med fullmäktige, talman och vice talman. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

17 17 Nominering av Emanuel Stenius till vice talman för fullmäktige 2009/2010 En talman får gärna vara lite hård och tråkig. Emanuel Stenius läser första terminen på programmet för Personal- och arbetsvetenskap, men har tidigare läst tre terminer på Sjuksköterskeprogrammet på HU och han har en lång och bred erfarenhet av styrelsearbete. Han var kårordförande för Consensus 08/09 och har även suttit Kårservice styrelse samt haft diverse styrelseuppdrag inom scoutkåren. Han är även ins i hur fullmäktige arbetar då han varit ledamot i Consensus fullmäktige samt deltagit på SFS-FuM. Han ser fram emot arbeta med fullmäktige då han anser studentinflytandet är viktigt och han ser en utmaning i, en för honom, ny roll inom styrelsearbetet. Emanuel tror på ha en tydlig struktur på fullmäktigemötena, men också på använda sig av alternativa mötesformer så som åsiktstorg. Som vice talman vill han bidra till fullmäktige tar genomtänkta beslut samt finna en balans mellan fa snabba och fa bra beslut. Kommentar Eftersom både Emanuel och Sara påbörjar ett nytt stadium i sina liv, Emanuel har precis börjat på en ny utbildning och Sara söker jobb, räknar de med ett tätt samarbete och har redan diskuterat hur detta ska se ut. De har dessutom arbetat tillsammans tidigare under Kalasmottagningen 2008 och hade då ett väl fungerande samarbete. Jag tror de kommer kunna komplettera varandra väl och hjälpas åt i deras arbete. Min förhoppning och min tro är dessa tre nominerade kommer leda fullmäktige 09/10 på ett framgångsrikt och föredömligt sätt. ANNA-KARIN SALMI FÖR LINTEKS VALBEREDNING 09/10 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

18 18 Proposition angående utökad budget anknuten till LinTeks grafiska profil Styrelsen har under sommaren uppmärksammat vissa behov som inte faller under verksamhetsårets budget. Bakgrund Ett av LinTeks stående problem har varit synas hos medlemmarna. Arbetet har under åren haft skiftande kontinuitet och flera av våra projekt och bolag, såsom LARM och Bokakademin, förknippas sällan med LinTek. Enligt verksamhetsplanen bör vi arbeta med strukturerat med synliggörandet av Lintek för säkra god verksamhet vid avskaffandet av kårobligatoriet. Styrelsen anser ett viktigt steg i synliggörandet är få en sammanhållen, fullständig grafisk profil för lyfta fram våra verksamheter och kopplingen till LinTek. I samband med obligatorieavskaffandet kan detta vara en nyckelfråga vid medlemsrekrytering. Dagens ofullständiga grafiska profil (den svart-, röd-, grön-, gula varianten) känns föråldrad och har låg igenkänningsfaktor. Styrelsen ser ett stort behov av bli enhetligare och mer säljande och ser dessutom symbolvärde i medlemmarna presenteras för ett nytt och förändrat LinTek vid avskaffandet. Förslag Arbetet med en fullständig grafisk profil är relativt omfande och något som LinTeks informationsutskott inte har möjlighet genomföra. Efter utvärdering av flera olika alternativ har styrelsen fastnat för en modernisering av vår befintliga logotyp med en grafisk profil som kan implementeras i samtliga projekt och verksamheter. Förslaget ska lanseras under sen vår eller till mottagningsperioden nästkommande höst. Företaget Jerhammar & Co har stor erfarenhet av grafisk profilering och är partner i bland annat utbildningsprogrammet GDK. Via goda kontakter har styrelsen lyckats ta fram ett kostnadsförslag som ligger cirka 50 % under marknadspris. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att utöka budgeten med kr i enlighet med offertunderlag, se bilaga. LINTEKS STYRELSE 09/10 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

19 19 Bordlagd proposition angående revidering av LinTeks åsiktsprogram LinTeks åsiktsprogram brister i kvalitet då den inom många områden är dåligt uppdaterad. LinTeks styrelse lägger här fram ett förslag på en ny reviderad LÅP, som förhppningsvis kommer bli ett mer användbart verktyg i den dagliga verksamheten. Instruktion för genomläsning av dokumentet: Rdigeringar är gulmarkerade. Vissa redigeringar tror styrelsen kan anses som mer kontroversiella, dessa är markerade i lila. Bifogat i handlingarna finns också det gamla åsiktsprogrammet, text som är bortlyft i det nya programmet är där rödmarkerade. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att revidera LinTeks åsiktsprogram enligt bifogat förslag LINTEKS STYRELSE 08/09 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

20 20 Motion angående Klimatveckan 2010 Vad? För lyfta klimatfrågan bland Linköpings teknologstudenter anordnades LinTeks första Klimatvecka i april Resultatet av veckan kan ses i bifogad sammanställning. Varför? Klimatfrågan håller på bli en självklar del i det beslutsfande som vi i vårt framtida yrkesliv kommer styra över, och det finns ett allmänt stigande intresse för frågor som rör hållbar utveckling och klimat. Detta syns bland annat i de olika klimatinitiativ som finns på de stora svenska tekniska universiteten (Chalmers, Lund, KTH) och inte minst på det intresse som tidningar och TV visade årets Klimatvecka. Klimatveckan tillför något som tidigare saknats på LiTH och studenternas intresse är nu väckt för detta projekt. Framtiden Årets arbete genomfördes med ett återkommande projekt i tanken och intresset från föreläsare och företag anses vara mer än tillräckligt för fortsätta på samma koncept. I framtiden ser vi i årets projektgrupp en Klimatvecka de år det inte är SOF, och en föreläsningsserie övriga år. Detta för få en kontinuitet i projektet och i projektgruppen. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att LinTek anordnar en Klimatvecka under april/maj Att Att LinTek tillsätter en projektledare för Klimatveckan under september, med ansvar rekrytera en projektgrupp och genomföra Klimatveckan. LinTek avsätter kr för Klimatveckans genomförande. Projektgruppen för Klimatveckan 2009 Genom projektledarna Eva Lengquist Niklas Mair Malin Wadsby POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

Rapporter och Meddelanden

Rapporter och Meddelanden 2015-09-07 1 (4) Rapporter och Meddelanden Kårstyrelsen Kårstyrelsen har sedan början av augusti haft kontinuerliga träffar, två styrelsemöten och en strategihelg. Arbetet har präglats av diskussioner

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Sidnummer 1(6) 2011-09-28

Sidnummer 1(6) 2011-09-28 1(6) Ett arkiv består av ett urval av de handlingar som uppstår i en viss verksamhet. Att skapa arkiv handlar om att analysera, värdera, relatera och systematisera den information verksamheten avsätter.

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING Antagen under stormöte 2010-05-14 Policy för sjuksköterskesektionen Linköping Syftet med detta dokument är att beskriva de verksamheter och uppgifter som de

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige

Handlingar till LinTeks fullmäktige Handlingar till LinTeks fullmäktige Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big techology

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet.

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet. Mötesprotokoll: Logopedstyrelsen, 2012-10-25 Närvaro: Hanna Persson, Rasmus Pettersson, Anna Karlsson, Josefin Berglund, Ronja Nikkanen Johansson, Marie-Louise Henriksson, Frida von Eichwald 1 Mötet öppnas

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2015-04-22 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna Witting John Gunell Adam Dahrén Simon Fjellner

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer