Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06"

Transkript

1 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big techology student unions of Sweden KORK Kårordföranden inom Reftec Presidents within Reftec VORK Vice kårordföranden inom Reftec Vice presidents within Reftec RUBIK Reftecs utbildnings- och internationaliseringsansvariga Education and internationalisation cooperation within Reftec STORK Studiesocialt ansvariga inom Reftec Cooperation for student support within Reftec ARG TORK Arbetsmarknadsansvarigas samarbetsorgan inom Reftec Tidningsredaktörernas samarbetsorgan inom Reftec The corporate relation cooperation within Reftec The Editor-In-Chief cooperation within Reftec SFS Sveriges förenade studentkårer The national association of student unions LUST LiU-kårernas samarbetsorgan Cooperation between the LiU student unions LUST-U Utbildningsansvariga inom LUST Education cooperation within LUST LUSTIG Informationsansvariga inom LUST Head of information within LUST SATAN Studiesocialt ansvariga inom LUST Cooperation for student support within LUST TFK Tekniska fakultetskansliet The office of the technical faculty ESN Erasmus-studenternas förening Erasmus students cooperation SAINT LiUs internationaliseringsgrupp LiUs group for internationalisation SLV Strategigruppen för lika villkor på Group for equal conditions on LiU LiU HSV Högskoleverket National association of higher education LiQA Projektgrupp för Project for quality system on LiU kvalitetssäkringssystem LGU Ledningsgruppen för grundutbildning Board for undergrad. education POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

2 2 VA ECIU Utskott inom nämnden som hanterar mindre, mer akuta ärenden Ett finare ERASMUS, där LiU är med Committee within the program board that handles minor problems Exchange program where LiU participates CUL Centrum för utbildning och lärande Centrum for education and learning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

3 3 Svensk/engelsk ordlista med mötesord Svenska Acklamation Adjungeringar Bordläggning Dagordning Fakultet Fullmäktige Handuppräckning Institution Justeringsperson Kårobligatoriet Motion / Motionär Måldokument Omröstning Ordinarie Ordningsfråga Programnämnd Proposition Protokollsanteckning Reglementen och policys Replik Reservation Röstprotokoll Rösträkning Sakupplysning Stadga Streck i deben Studentkår Studeranderepresentant Styrdokument Engelska Acclamation Co-options Table (tabling) Agenda Faculty Council Vote by show of hands Department Member to check the minutes Student union mandatory Member's bill / Mover The document of objectives Voting Ordinary Point of order Programme board Bill Statement entered in the minutes Regulations and policies Reply Reservation Minutes Vote count Factual information Statute End of discussion/debate Student union Student representative Steering documents POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

4 4 Styrelse Suppleant Talarlista Talman Vakant / Vakans Verksamhetsplan Yrkanden Åsiktsprogram Åsiktstorg Board Deputy, substitute List of speakers Speaker Vacant / Vacancy The operational plan Pleading The opinion program POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

5 5 Rapporter och meddelanden Martin Nyström Kårordförande Sedan jag började den 8 juni har jag haft fullt upp med stort och smått. Till stor del har arbetet handlat om få en god övergripande bild över verksamheten och hur denna skulle kunna förändras inför kårobligatoriets avskaffande 1 juli Det kommer bli ett tufft, intressant och mycket utmanande år men med gott förberedelsearbete och utbildning tycker jag vi nu har kommit igång på ett lovande sätt. Vi som arvoderade ser tillsammans med spänning fram mot årets kommande utmaningar! Teambuilding Den 30 juli till 2 augusti var de arvoderade iväg på teambuilding. En lyckad tillställning med VParbete, forsränning, mycket skr och djupa samtal. Kårutbildning I två omgångar får de arvoderade åka iväg på utbildning i LiUs regi. Vi har nu varit på första delen där organisation, framtidsvisioner, juridik, ledarskap och mycket annat stod på programmet. Utbildningen har gett en oss en bra grund stå på i påverkansarbetet och det dagliga styrelsearbetet. Märkesbackesmålning De arvoderade delade upp sig mellan Norrköping och Linköping för måla märkesbacken i respektive stad. Med strålande väder och korvutdelning var målningen en riktig fest och märkena målades med utmärkt slutresultat. Nolle-P Jag har under Nolle-P, förutom medverka i en film och hålla tal på Folkets park försökt synas så mycket som möjligt på olika sektionsaktiviteter och på campus. Vi har också hängt upp lakan och vepor för välkomna de nya studenterna lite extra, och sätta in LinTek på den mentala campuskartan. Tillsammans har vi träffat alla nya studenter minst en gång, och ibland betydligt fler. Jag har även promotat LinTek på München Hoben. KORK Jag har även varit iväg och träffat kårordförande på Chalmers, KTH, Lund, Uppsala, Umeå och Luleå i vårt samarbetsorgan KORK. Det var skönt få utbyta idéer och jag tror KORK kommer bli ett mycket bra forum under året. Jag har även varit i Uppsala för undersöka deras organisation som är synnerligen intressant i samband med obligatoriets avskaffande. Verksamhetsplan Ett stort gemensamt jobb för styrelsen och de arvoderade, har varit konkretisera verksamhetsplanen. Kårservice POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

6 6 Jag har inlett omställningsarbetet med Kårservice tillsammans med de andra kårordförandena och Kårservice styrelse. Arbetet med bolagisera Kårservice kommersiella verksamhet har ss igång. Medlemsundersökning Jag och styrelsen har utformat en medlemsundersökning som ska stödja oss i omställningsarbetet och eventuell renodling av verksamheten. Stor uppslutning med cirka 1000 svarande och nu återstår analysera resultatet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

7 7 Tobias Ohlsson Vice kårordförande Överlämning Under juni månad genomfördes en 3 veckors lång överlämning tillsammans 08/09 års styrelse. Utbildningspass om LinTeks verksamhet samt möten med inflytelserika personer på universitetet blandades med trevliga kvällsaktiviteter för bättre lära känna varandra. Sommaren De heltidsarvoderade körde igång med full fart från början och under sommaren har det utöver den dagliga verksamheten bland annat städats på kontoren och nere i A-husförrådet samt målats lakan. Arbetsmoralen har varit mycket hög och de gemensamma aktiviteterna har även bidraget till forma gruppen som känns mycket homogen. Teambuilding Sista helgen i juli åkte alla arvoderade utom Magnus som tyvärr var tvungen jobba, upp till Idre för en mycket lyckad teambuilding. Dagarna spenderades med konkretisera verksamhetsplanen, diskutera gruppkontrakt, kolla på renar samt forsränna i Trysil. Nolle-P Under Nolle-P har alla arvoderade marknadsfört LinTek så mycket som möjligt genom bland annat pubrundor, hajker, tal i Hörsalen och Folkets park under första dagen samt deltagit och delat ut diplom till phadderierna på alla avslutningssittningar. Möten Kalendern har så sakteligen börjat fyllas på med möten och jag har i skrivande stund avverkat det första för i alla fall de flesta av de grupper och styrelser jag kommer sitta med i under året. Till skillnad från tidigare år kommer i år Martin Nyström sitta i Kårservice-styrelse medan jag är huvudansvarig för BokAB samt tillsammans med Pontus sitter i LiTH-styrelsen. Jag sitter även med som representant för alla 3 kårer i SHGO:s-styrelse. I början av augusti var jag på mitt första VORK-möte uppe på KTH i Stockholm. Det diskuterades medlemssystem och Mats Fredriksson från Mecenat kom och framförde hans syn på hur Mecenat ska kunna hjälpa kårerna. LinTek har via Kårservice medlemssystemet STURE, något som såväl Mecenat som vissa av de andra Reftec-kårerna kollar på. Kårobligatoriet Martin Nyström och jag har påbörjat det omfande arbetet med omställningen inför kårobligatoriet genom bland annat börja se över ekonomin, tjänstestrukturen och framför allt s ihop den medlemsundersökningen som genomfördes under vecka 35 med mycket bra och hög svarsfrekvens. Materialet från denna kommer utgöra en grund för det kommande arbetet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

8 8 Pontus Stenberg Utbildningsansvarig, ordförande för Utbildningsutskottet CDIO-konferens Under min första vecka av överlämningen var jag på CDIO-konferens (www.cdio.org) tillsammans med min företrädare Jacqueline Simonsson. Det var lärorikt och jag hoppas man tar upp CDIO-gruppen vid LiTH igen. Överlämning Det var gemensamma informations- och diskussionspass under överlämningen, vilka lade en god grund för det kommande arbetet. Vi beslutade även inom gruppen jag sitter med i PEF, PIL och LiTH-stryrelsen. Det innebär ett reglementesbrott jag inte sitter med i 3 nämnder utan endast 2, men förhoppningen är det ska gangna medinflytandet då Kersti har erfarenhet av PKB sedan förra året. Uppstart Sommarlovsperioden bestod mest av styrelsegemensamt arbete och inte så mycket utbildningsspecifikt. Utbildningsutskottet Studienämndsordförandena har haft några läxor. Själva arbetet kommer startas upp under den kommande perioden. LGU Tillsammans med UAs har jag närvarat på LGU-möten som hållits veckovis. Här träffas bl.a. utbildningsledare, nämndordföranden och dekan för diskutera grundutbildningsfrågor. Under dessa tillfällen har det hittills mest handlat om antagningen och mottagningen av de nya studenterna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

9 9 Kjersti Claesson Utbildningsansvarig med studenranderepresentantansvar Överlämning Under juni månad jobbade vi parallellt med förra årets styrelse. Gemensamma informationspass och personlig överlämning med den egna företrädaren varvades. Vi var även under två dagar i Stockholm tillsammans med de andra kårerna inom Reftec, detta för lära känna våra respektive arbetsgrupper, i mitt fall Rubik, och ta del av vad som gjorts tillsammans under det gångna året. Under överlämningen s vi utbildningsansvariga tillsammans med våra företrädare och beslutade vilka programnämnder vi skulle sitta i. Jag kommer sitta i DM-, MD- och KBnämnden. Denna fördelning passade av praktiska skäl för oss under året, trots detta inte är reglementsenliga. Till skillnad från föregående år kommer jag dock inte sitta som ordinarie i LiTHs styrelse. Istället kommer UAo inneha denna plats medan jag kommer sitta som suppleant. Detta innebär arbetsbelastningen inte kommer skilja så mycket mellan våra poster. Gemensamt arbete under sommaren Under sommaren har vi tillsammans i styrelsen gjort ett antal praktiska saker. Vi har städat LinTeks förråd, möblerat om på kontoren, städat kontoren och målat lakan inför nolle-p. Under sommaren har vi även deltagit på universitetets styrelseutbildning på vårdnäs. Under mottagningen har vi visat oss under välkomstshowen, hajker och pubrundor. LGU Tillsammans med UAo har jag närvarat på LGU-möten som hållits veckovis. Här träffas bl.a. utbildningsledare, nämndordföranden och dekan för diskutera grundutbildningsfrågor. Under dessa tillfällen har det hittills mest handlat om antagningen och mottagningen av de nya studenterna. Nämnderna Jag har löpande varit med på Va-möten i de olika programnämnderna. Här sitter jag med som studenternas representant. Här beslutas kring mindre ändringar i kurs- och programplaner, och enskilda studentärenden. Studeranderepresentanter Jag har påbörjat årets arbete tillsammans med studeranderepresentanterna. I år skall vi försöka öka kontakten mellan LinTeks styrelse och studeranderepresentanterna kontinuerligt under året. Vi skall i mitten av september träffas för ha en utbildningskväll. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

10 10 Åsa Hansson Studiesocialt ansvarig Överlämning De tre sista veckorna i juni gick åt till överlämning, var vi i två dagar var på KTH och Reftec överlämning. Teambuilding Sista helgen i juli åkte vi till Idre var vi under två dagar konkritiserade verksamhetsplanen och sedan roade oss med bl.a. forsränning. Mottagning Har planerat mycket inför sittningar, skolvandringar, lakansmålning och hajker. Aktiviteterna har varit väldigt uppskade. Alla fadderierna har skött sig utan större problem dock har jag tillsammans med mottagningsansvariga varit tvungen stänga av tre faddrar i Norrköping och fyra i Linköping. Har varit lite oklarheter vad som är Nolle-öl och inte med Trappan så vi i SATAN ska nu under september försöka få ihop den kårhuspolicy som påbörjades förra året. CAMO Vi har nu löst problemet med vi inte har haft någon CAMO på två av våra Campus. Per Wretman kommer sitta kvar från förra året på Campus US. Och under hösten även ansvara för campus Norrköping tills Linus som var CAMO där förra året kommer tillbaka till Sverige. På Campus Valla kommer Niklas Andersson vara CAMO, han har tidigare varit AMO i fyra år och gick CAMO utbildningen i höstas. Sexdagarna Ett nytt projekt som kommer arrangeras av RFSU i november med kårerna som medarrangörer. Kommer vara under två dagar på Campus Valla med föreläsare och en mindre mässa. Så det har varit en del planering och bokning av lokaler inför det. Festerier Ska gå på FF-möte 31/8 och informera, tillsammans med StuFF och Consensus, om vad vi kårer kan göra för dem. Håller just nu även på ta upp anmälan till utbildningen Ansvarsfull alkoholhantering som kommer vara i september. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

11 11 Emma Abrahamsson Projektledare LARM Gemensamt för kansliet Jag har deltagit i en givande och rolig överlämning samt tillsammans med resten av kansliet varit på teambuilding i Idre där vi konkretiserade verksamhetsplanen, utformade ett gruppkontrakt och åkte forsränning. Jag har deltagit i första omgången av LiU:s kårutbildning och städat kontoren, förrådet och arkivet, kom gärna och titta, det är jättefint! Nolle-P Jag har tillsammans med de andra i LinTek spridit information om LinTek:s verksamhet till de nya studenterna på bl.a. hajker, skolvandringar, München Hoben och KALAS. Jag har medverkat på två nollesittningar för hålla tal och dela ut diplom till fadderierna. ARG Gruppen inom Reftec för arbetsmarknadsansvariga och mässprojektledare heter ARG. Jag har varit på Jätte-ARG på Gotland, Jätte-ARG är ARG:s överlämning. Där tog vi fram en verksamhetsplan för året med ARG samt var på företagsbesök tillsammans med Venfall. I juni hade vi ett till ARG möte i Göteborg där vi diskuterade ARG:s gemensamma anmälningssystem till arbetsmarknadsdagarna, ARGast, samt hur vi ska arbeta vidare med ta fram ett eget utvärderingssystem till mässorna. LARM-kommittén Jag har utsett en kommitté med 13 personer som tillsammans med mig kommer arbeta med LARM Vi hade ett upp starts möte innan sommaren och kommittén kommer sätta igång med arbetet på allvar i september. Under sommaren har de läst in sig på sina respektive poster. LARM Arbetet med LARM är annars i full gång. Ett system för taxibokningsservicen under LARM är utformat, hemsidan arbetas med för fullt och kommer komma upp i mitten av september och LARM 2010:s grafiska profil har tagits fram. Priset för grundpaketet är SEK, samma som förra året, jag ville inte höja priset på grund av det rådande konjunkturläget. Anmälan till mässan öppnas i september och inbjudan kommer skickas ut i samband med öppnandet. Mer information om mässan finns på Huvudsamarbetspartner till LARM ÅF och Siemens kommer vara huvudsamarbetspartner på LARM HS kommer lägga stora resurser på LARM i form av kontanter men också i form av tips, idéer och stöd till mig och kommittén. De kommer också medverka på olika event, föreläsningar och aktiviteter innan och under LARM samt sponsra värd-kickoffen. Både ÅF och Siemens är väldigt peppade på vara HS och jag tror det kommer bli hur bra som helst! Företagsevent Ett event med underklädesföretaget Björn Borgs har planeras. Det är en fototävling mellan sektionerna där den vinnande sektionen vinner en sponsrad fest. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

12 12 Sandra Olt Informationsansvarig Föreberedelse, planering inför året, tjänstestruktur. Sett över, planerat hur året ska fungera på bästa sätt med infoansvarig på 25%. Gjort en prioriteringslista tillsammans med KO och bestämt vilka projekt som skall genomföras under året. Fixat tröjor till styrelsen samt hjälpt till fota styrelsen. Utformat och i samarbete med vko gjort straffregister och visitkort. Planerat synliggörande under Nolle-P. Varit på kick-off med styrelsen då jag höll i ett informationspass samt kårutbildning med LIU. Utskottet Rekryterat 6 av 8 utskottsledamöter; två hemsideansvariga, två projektledare/informatörer samt två grafiker. Vi har haft fyra officiella möten och jag har träffat dem separat i de olika projekten. Främst har arbetet rört förberedelser till synliggörande under mottagningen. Jag har involverat dem mycket i mottagningen och de har hjälpt till på München Hoben, KALAS och LinTeks pysselkväll i Norrköping som LinTek-representanter. Materialmässigt har vi gjort fadderpins (som alla LinTek faddrar fått), byggt stora bokstäver samt sett över infofoldern. Jag har även börjat ta fram en ny modell till så funkar LinTek. Informationsstrategidokument Påbörjat arbetet genom researcha samt skrivit ett utkast på 9 sidor. Upplägg och struktur på dokumentet är bestämt och klart. Har haft ett möte med KO där detta har gåtts igenom och dokumentets vidare arbetsprocess samt innehåll har diskuterats. Hemsida/nätet En ny hemsida har kommit upp i sommar. Denna har efter lanseringen setts över; buggar och småfel har rättats till, engelska sidor har lagts till m.m. Med hjälp av vko har bilder på styrelsen och nyheter kommit upp. Vidare utveckling av hemsidan pågår just nu. Ett Twitter konto är skapat och KO har twittrat ett par gånger. Hemsideansvariga undersöker just nu hur man kan länka till hemsidan. Samarbeten Träffat LUSTIG tre gånger och i samarbete med dessa planerat synliggörande under KALAS. Vi skall ha en monter ihop; gemensam vepa samt folder. Vi har även diskuterat övriga samarbeten och hur vi eventuellt skulle jobba gemensamt med marknadsföring vid kårobligatorieavskaffandet. Nolle-P -sammanfning Under kickoffen på infopasset fick alla i styrelsen ta fram och öva på en kort presentation av LinTek samt sin egen post. Denna har vi alla fått användning av under Nolle-P. På olika arrangemang vi haft har vi berättat om kåren och delat ut tygmärken samt de gnuggisar som fanns kvar sen förra året. Grafisk profil Efter ha börjat med det strategiska informationsarbetet och efter samtal inom styrelsen fades beslutet kolla upp möjligheter för anlita en extern konsult göra en grafisk profil till LinTek. Jag har haft ett möte med Pr byrån Jerhammar & Co i Norrköping samt fått en offert från dem. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

13 13 Martin Nyberg Chefredaktör LiTHanian LiTHanian-redaktionen Jag har nyligen börjat jobbat skarpt med få igång redaktionen, arbetet tar tid men resultatet kommer bli riktigt bra! Ekonomi Jag har gått igenom LiTHanians budget och har fört en bra dialog med både tryckeri och annonsbyrå, dock måste vi fortfarande sälja en hel den annonser själva vilket verkar bli ett tufft uppdrag. Jag har även skissat på några åtgärder för spara många av de kostnader som tidningen har, bland annat i tryck och porto. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

14 14 Magnus Söderberg Näringslivsansvarig Sammanfning Mycket av mitt arbete har hittills bestått av komma in i arbetet, planera inför året och anpassa mig för kunna studera vid sidan av arbetet med LinTek. Näringslivsutskottet Arbetet med rekrytera folk till näringslivsutskottet är inte färdigt ännu och i dagsläget sökes två nya medlemmar som vill jobba med oss under året. Event Ett projekt tillsammans med bla Mjärdevi Science Park, LiU och NuLink har påbörjats. Eventet går under namnet Oss tekniktjejer emellan och ska bli en inspirationsdag för tjejer som läser på LiTH eller funderar på välja läsa med teknisk inriktning. Detaljplanering och finansiering diskuteras just nu och går allt som det ska genomförs eventet i mitten på november. TvärNäru Terminens första TvärNärumöte hålls den 31/8 och förhoppningarna är vi ska få ett bra och nära samarbete med sektionerna under året som kommer. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

15 15 Beslutsuppföljning Beslut Beslutat Genomfört Kommentar Diskussionsunderlag om nationell påverkan Gemensamt kårval mellan LinTek och StuFF 2010? Pågående Styrelsen har förberett ett underlag som skall diskuteras under FUM Styrelsen skulle lägga en proposition till FUM men har valt skjuta upp punkten pga tidsbrist. Detta har inte genomförts Avslutat LinTeks valnämnd och StuFFs valråd träffades innan sommaren och det blir inget gemensamt kårval 2010 men diskussion ska fortsätta föras inför framtiden. Bidrag till UF Pågående LinTeks styrelse får kr disponera väl mot UF i form av PR. Detta har ännu inte delats ut. Nytt reglemente BokAB Avslutad Nytt reglemente tillkommit och har lags upp på de ställen som krävs. Renovering av [hg]s kök Avslutad Har valt erbjuda ett räntefritt lån som Kårservice valt säga nej till. De väljer låta studentbostäder ta hela kostnaden. Val av talman Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren Val av vice talman Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren Val av sektreterare för FUM Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren MH undersöka sänka biljettpris från 70 kr till 60 kr Beslut om nytt åsiktsprogram Avslutad Diskussion har förts och München Hobenbiljetterna såldes för 70 kr Bordlagd Ska tas upp på första mötet efter sommaren. Övrig kommentar: Detta är beslut tagna av fullmäktige fram till och överförs till nästkommande verksamhetsår. Beslut som tagits under året som avslutats tas bort efter hand. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

16 16 Nominering av Sara Hellberg till talman för fullmäktige 2009/2010 Jag vill sprida lite värme på mötena. Sara Hellberg har tagit examen från Teknisk Biologi och hon har under sin studietid engagerat sig i olika föreningar och projekt. Vad det gäller projekt drivna av LinTek har hon suttit i LARMkommittén, arrangerat SOF och München Hoben samt hon under två år varit ledamot i fullmäktige. Utöver detta har hon även varit kassör i sektionens fadderi, varit dagsansvarig på Kårallen samt varit Kalasgeneral. Eftersom hon själv varit ledamot i fullmäktige har hon god inblick i hur arbetet där går till och hon ser fram emot få vara med och styra upp det hela. Hon anser talmannens uppgift under mötena är göra dem så effektiva som möjligt, utan för den skull kväva diskussionerna och låta alla som vill få komma till tals. Förutom en bra struktur vill hon också bidra till skapa en god stämning i möteslokalen som främjar fullmäktiges arbete och uppmuntrar ledamöterna till ta egna initiativ. Nominering av Caroline Johansson till sekreterare för fullmäktige 2009/2010 Ordning och reda! Caroline Andersson läser sitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen Teknisk Biologi och har hunnit engagera sig en del under sin studietid. De uppdrag som hon har haft som har varit mest lika det som sekreterare i fullmäktige är sekreterare på TBI-sektionen samt hon varit klassrådsrepresentant. Nu söker hon posten som sekreterare eftersom hon tror det kommer bli en rolig och bra erfarenhet av mötessituationen. Som sekreterare kommer hennes ledord vara ordning och reda och hon ser fram emot ett gott och givande samarbete med fullmäktige, talman och vice talman. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

17 17 Nominering av Emanuel Stenius till vice talman för fullmäktige 2009/2010 En talman får gärna vara lite hård och tråkig. Emanuel Stenius läser första terminen på programmet för Personal- och arbetsvetenskap, men har tidigare läst tre terminer på Sjuksköterskeprogrammet på HU och han har en lång och bred erfarenhet av styrelsearbete. Han var kårordförande för Consensus 08/09 och har även suttit Kårservice styrelse samt haft diverse styrelseuppdrag inom scoutkåren. Han är även ins i hur fullmäktige arbetar då han varit ledamot i Consensus fullmäktige samt deltagit på SFS-FuM. Han ser fram emot arbeta med fullmäktige då han anser studentinflytandet är viktigt och han ser en utmaning i, en för honom, ny roll inom styrelsearbetet. Emanuel tror på ha en tydlig struktur på fullmäktigemötena, men också på använda sig av alternativa mötesformer så som åsiktstorg. Som vice talman vill han bidra till fullmäktige tar genomtänkta beslut samt finna en balans mellan fa snabba och fa bra beslut. Kommentar Eftersom både Emanuel och Sara påbörjar ett nytt stadium i sina liv, Emanuel har precis börjat på en ny utbildning och Sara söker jobb, räknar de med ett tätt samarbete och har redan diskuterat hur detta ska se ut. De har dessutom arbetat tillsammans tidigare under Kalasmottagningen 2008 och hade då ett väl fungerande samarbete. Jag tror de kommer kunna komplettera varandra väl och hjälpas åt i deras arbete. Min förhoppning och min tro är dessa tre nominerade kommer leda fullmäktige 09/10 på ett framgångsrikt och föredömligt sätt. ANNA-KARIN SALMI FÖR LINTEKS VALBEREDNING 09/10 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

18 18 Proposition angående utökad budget anknuten till LinTeks grafiska profil Styrelsen har under sommaren uppmärksammat vissa behov som inte faller under verksamhetsårets budget. Bakgrund Ett av LinTeks stående problem har varit synas hos medlemmarna. Arbetet har under åren haft skiftande kontinuitet och flera av våra projekt och bolag, såsom LARM och Bokakademin, förknippas sällan med LinTek. Enligt verksamhetsplanen bör vi arbeta med strukturerat med synliggörandet av Lintek för säkra god verksamhet vid avskaffandet av kårobligatoriet. Styrelsen anser ett viktigt steg i synliggörandet är få en sammanhållen, fullständig grafisk profil för lyfta fram våra verksamheter och kopplingen till LinTek. I samband med obligatorieavskaffandet kan detta vara en nyckelfråga vid medlemsrekrytering. Dagens ofullständiga grafiska profil (den svart-, röd-, grön-, gula varianten) känns föråldrad och har låg igenkänningsfaktor. Styrelsen ser ett stort behov av bli enhetligare och mer säljande och ser dessutom symbolvärde i medlemmarna presenteras för ett nytt och förändrat LinTek vid avskaffandet. Förslag Arbetet med en fullständig grafisk profil är relativt omfande och något som LinTeks informationsutskott inte har möjlighet genomföra. Efter utvärdering av flera olika alternativ har styrelsen fastnat för en modernisering av vår befintliga logotyp med en grafisk profil som kan implementeras i samtliga projekt och verksamheter. Förslaget ska lanseras under sen vår eller till mottagningsperioden nästkommande höst. Företaget Jerhammar & Co har stor erfarenhet av grafisk profilering och är partner i bland annat utbildningsprogrammet GDK. Via goda kontakter har styrelsen lyckats ta fram ett kostnadsförslag som ligger cirka 50 % under marknadspris. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att utöka budgeten med kr i enlighet med offertunderlag, se bilaga. LINTEKS STYRELSE 09/10 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

19 19 Bordlagd proposition angående revidering av LinTeks åsiktsprogram LinTeks åsiktsprogram brister i kvalitet då den inom många områden är dåligt uppdaterad. LinTeks styrelse lägger här fram ett förslag på en ny reviderad LÅP, som förhppningsvis kommer bli ett mer användbart verktyg i den dagliga verksamheten. Instruktion för genomläsning av dokumentet: Rdigeringar är gulmarkerade. Vissa redigeringar tror styrelsen kan anses som mer kontroversiella, dessa är markerade i lila. Bifogat i handlingarna finns också det gamla åsiktsprogrammet, text som är bortlyft i det nya programmet är där rödmarkerade. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att revidera LinTeks åsiktsprogram enligt bifogat förslag LINTEKS STYRELSE 08/09 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

20 20 Motion angående Klimatveckan 2010 Vad? För lyfta klimatfrågan bland Linköpings teknologstudenter anordnades LinTeks första Klimatvecka i april Resultatet av veckan kan ses i bifogad sammanställning. Varför? Klimatfrågan håller på bli en självklar del i det beslutsfande som vi i vårt framtida yrkesliv kommer styra över, och det finns ett allmänt stigande intresse för frågor som rör hållbar utveckling och klimat. Detta syns bland annat i de olika klimatinitiativ som finns på de stora svenska tekniska universiteten (Chalmers, Lund, KTH) och inte minst på det intresse som tidningar och TV visade årets Klimatvecka. Klimatveckan tillför något som tidigare saknats på LiTH och studenternas intresse är nu väckt för detta projekt. Framtiden Årets arbete genomfördes med ett återkommande projekt i tanken och intresset från föreläsare och företag anses vara mer än tillräckligt för fortsätta på samma koncept. I framtiden ser vi i årets projektgrupp en Klimatvecka de år det inte är SOF, och en föreläsningsserie övriga år. Detta för få en kontinuitet i projektet och i projektgruppen. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att LinTek anordnar en Klimatvecka under april/maj Att Att LinTek tillsätter en projektledare för Klimatveckan under september, med ansvar rekrytera en projektgrupp och genomföra Klimatveckan. LinTek avsätter kr för Klimatveckans genomförande. Projektgruppen för Klimatveckan 2009 Genom projektledarna Eva Lengquist Niklas Mair Malin Wadsby POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST LINKÖPING

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer