KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak och droger. Målet är att minska ungdomars bruk av droger och tobak. Nu har man tröttnat på frosseriet i tobak och droger. Men drar alla verkligen åt samma håll? På Miljö- och hälsoskyddskontoret har man sina funderingar kring ungdomsgårdens sätt att hantera frågan. En god bok Nya biblioteket litet men naggande gott. Erbjuder nya fräscha böcker även om öppettiderna har minskat från tre dagar i veckan till en dag. Låntagarna strömmar till och allt fler hittar dit. Sidan 5 Sidan 6 Ledningsfunktionärer Under dom senaste veckorna har det röjts vid kraftledningen. Detta för att vi ska få vår ström utan avbrott från snötyngda grenar. Vart tionde år röjs det runt kraftledningarna. Sidan 10 Mänskligt att fela Möte med det okända Märkliga saker har inträffat i Torsåker. Det finns berättelser om möten med främmande väsen, hästdragna hölass som kommit längs bygatan mitt i natten utan någon som hållit i tömmarna, samt oförklarliga ljud från kyrkklockorna över en nattsvart kyrkogård. Och vad hände egentligen i smedjan den där märkliga natten då snön låg kall och vit under stjärnbeströdd himmel? Tänk att kunna gå mitt i natten i skogen och höra fiolspel. Torsåkers spelmanslag låter sina toner svepa ut över lite oväntade ställen. Spelglädjen står högt i tak även om takhöjden ibland inte är så stor. Sidan 18 Sidan 13 Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

2 2 KORPÖGAT LEDARE: Vision - inte status quo!hofors kommun har nu avslutat de dialogmöten som ska leda fram till en vision om Hofors tio år framåt. I Folkets hus samlades kommunens företagare för att ge sina versioner av visionerna. Det kändes nästan som en upprepning av tidigare dialogmöten. Här fanns önskemålen om bättre kommunikationer och att bygga nätverk. Det kändes inte som några visioner. I ordet vision ligger en önskan om högre mål inte att behålla status quo eller att bara rätta till sådant som är självklarheter i ett fungerande samhälle. Samtidigt med dialogmötena kommer nya dystra siffror om företagsamheten i Hofors. Det gav upphov till diskussioner på företagarnas möte. Hofors har rasat i företagsligan och ligger nu på 284 plats bland de 288 kommuner som deltagit i undersökningen. Det som dragit ner Hofors till nedflyttningsplats är företagens svaga lönsamhet. En konsekvens är att företagens kreditvärdighet försvagas, de får svårt att låna pengar till investeringar. Ett av de förslag som kom fram var att bilda en företagareförening (det finns förvisso två sen tidigare) där medlemmarna skulle gå i borgen för varandra vid upptagning av lån. Medias roll fanns också med, att påverka media att ge en positiv bild av Hofors Här ifrågasattes Kronblom, August och Lotta som symboler för Hofors. Någon ansåg att de hade sin plats i Hofors men att de inte borde kladda ner hela kommunen. Kronblom anses också vara en lat person som ligger på soffan hela dagarna. Frågan är vilka signaler det ger. Efter förra numret av Korpögat kom ett samtal till redaktionen. Det var en från början ilsken Christer Ekendahl, vd för bland annat Hofors Elverk. Det som hade rört upp hans känslor var artikeln om hur elverket hade spionerat på sina kunder för att kolla varför deras elförbrukning gått ner. Ekendahl menade att artikeln innehöll flera sakfel men kunde inte på en enda punkt specificera dessa. Han var också upprörd över att han som vd inte hade blivit intervjuad i tidningen. Svaret var att vi hade fått tillfredsställande svar på våra frågor av Håkan Wängelin, verksamhetsansvarig för elnätet. Christer Ekendahl hade gärna velat göra ett bemötande i anslutning till artikeln. Korpögat är en öppen tidning, som ställer sina spalter till förfogande för den som vill skriva insändare eller göra genmälen på våra artiklar. Men när det gäller genmälen från politiker och tjänstemän har vi en policy att inte alltid låta dessa få sista ordet. De får reagera på det vi skrivit! Nu erbjöds Christer Ekendahl plats i denna tidning får att ge sina synpunkter på artikeln om elverket. Han avstår dock och därmed får heller inte invånarna i Torsåker ta del av hans synpunkter. Synd tycker vi! Kaffepengar till Korpögat Föreningen Forsby har fattat beslut om att avveckla sin verksamhet. Samtidigt fattade styrelsen beslut om att skänka de pengar som fanns i kassan, kronor, till Torsåkers sockenförening som ger ut tidningen Korpögat. De kronorna är överskottet från Solberga Café, den ideella verksamhet som föreningens medlemmar drev sommaren I Fors bys stadgar står att överskottet ska ges som bidrag till aktiviteter till gagn för Torsåkersborna. Tidigare har ungdomarna i Solbergsskolan fått kronor och pensionärerna på Spelmannen kronor för att genomföra såna aktiviteter. Vi tror att de flesta tycker Korpögat är något som gynnar inevånarna i vår kommundel. Korpögats redaktion tackar ödmjukast för bidraget, vilket gör att vi kan köpa in de datorer som behövs i produktionen samt betala tryck och distribution. I och med bidraget från Fors by är tidningen Korpögats utgivning tryggad i minst ett år framåt. Hej! Har du inte fått förra eller tidigare nummer av Korpögat, så ring till vår redaktion. Telefon: eller KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Lars Pettersson Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel , fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 KORPÖGAT 3 BREV TILL KORPÖGAT Fart utan tjusning Höga hastigheter på Solbergaleden Nu får det vara nog! Det körs alldeles för fort på Solbergaleden mellan macken och 70 skylten. Boende efter vägen har tröttnat på att man inte tar hänsyn till hastighetsbegränsningen, 50 km i timmen. Det finns dom som mist sina kära husdjur på grund av att man inte hinner sakta in eller stanna. Det är även människor som med fara för livet går efter vägen. Bilförare skärp er tänk på era medtrafikanter. Boende efter Solbergaleden Hundägare - skaffa reflexer! Många bilister har hört av sig till Korpögat angående oansvariga hundägare. Det gäller framför allt de hundägare som rastar sina hundar efter Solbergaleden och efter mörkrets inbrott inte har reflexer på sina hundar. Har ni tänkt på hur svårt det är för bilisterna att se era hundar, när ni i mörkret till och med låter hundarna gå närmast trafiken, och inte där de ska gå, på er vänstra sida? Några av er som har två hundar är värst, ni låter dom gå på var sida om er. Om ni vill bli utav med den yttersta hunden, finns det betydligt värdigare sätt att åtgärda det, än att låta någon bilist döda den. Jag har själv hund, och har investerat i ett fantastiskt bra reflexhalsband med blinkande dioder. Dessa är helt oslagbara som livförsäkring för er hund. De finns att köpa hos Granngården i Kungsgården och kostar 169 kronor. Tycker ni att det är dyrt? Fy skäms, har ni råd att ha hund måste ni också ha råd att vårda den på bästa sätt. Billig livförsäkring Det vore inte så dumt om ni också ser till att ni själv bär ordentliga reflexer. Margareta Skogsberg

4 4 KORPÖGAT Budget i balans men mörker längre fram Kommunstyrelsen i Hofors är nu färdig med sitt förslag till budget för nästa år. Och, det är en budget i balans som presenteras, inkomster och utgifter går ihop. Men för de kommande åren ser det mörkare ut. Befolkningsminskningen gör att intäkterna minskar och kommunen tvingas till neddragningar i verksamheten. Från och med sekelskiftet är det lag på att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Hofors kommun har klarat det genom att ompröva verksamheter. Det är ett annat ord för nedskärningar, med två procent. Det betyder att kommunen inte behöver låna pengar för att klara de investeringar som behöver göras. Den balanserade budgeten gör att skatten kan hållas oförändrad Kommunallagen föreskriver att kommunerna också ska ha en plan för ekonomin de tre kommande åren. Här mörknar det för Hofors, ekonomin ser ut att bli sämre. Den främsta orsaken till det är den minskning av befolkningen som skett de senaste åren. Fram till halvårsskiftet 2004 minskade befolkningen med 73 personer. Under den närmaste tioårsperioden beräknas utflyttningen minska ytterligare, med cirka 120 personer per år. Det är värt att notera att Torsåker ökar sin befolkning. Den har för övrigt varit konstant sedan 1960-talet, cirka 2800 invånare. Kommunens utgifter under 2005 beräknas till 500 miljoner kronor. Av detta är två tredjedelar skattemedel. Övriga inkomster är taxor och statliga bidrag. Befolkningsminskningen innebär att skatteinkomsterna också minskar och politikerna tvingas på nytt till omprövning av verksamheterna. Behovet fram till 2007 är att minska dessa med två procent per år. Vilka verksamheter som kommer att drabbas är inte avgjort ännu. Den 29 november fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten. Centern: Redovisa jobb och nyföretagande Hofors kommunstyrelse fortsätter att oroa sig över befolkningsutvecklingen. Den 30 juni hade kommunen invånare vilket är en minskning med 73 invånare sedan årsskiftet. I befolknings-prognosen kommer kommunen år 2007 att ha färre än invånare. Ekonomin under åren kan komma att bli särskilt ansträngd, konstateras i kommunens budgetberedning. Vad gäller skola och barnomsorg skall verksamhetens organisation, lokalisering och inre arbete anpassas efter minskat antal barn. I Torsåker-Bodås är lokalsituationen ansträngd. Behov av permanent lösning för bl.a. förskolan föreligger. I ett yttrande inför beslutet om budgeten kräver Centerpartiet att det görs omrprioriteringar för att skapa framtidstro och engagemang hos kommuninvånarna. Centern, genom Britt Lindgren, vill också att kommunen årligen redovisar hur många arbetstillfällen och nyetableringar som skapats. Även projekt som misslyckats bör redovisas, säger Centern. Partiet vill också att det skapas ett forum där ortens företagare kan visa upp sig. Mest kritisk är Centerparitiet till det bidrag som Hofors ger till Gästriketurism. Vi kan inte låta de stora kommunerna långsamt dränka vår kommun genom att helt satsa våra pengar i Gästriketurism. Centern anser också att kommunen måste öka sin tillgänglighet, att synas på stratagiska platser så att människor inte bara reser förbi Hofors. Text: Staffan Berglind Lars Pettersson

5 KORPÖGAT 5 Nu skärper Hofors kommun tonen mot droger Rökrum för minderåriga i Folkets hus Nu skärper samhället tonen mot tobak, alkohol och narkotika. Hofors kommun behandlar just nu förslag till ett rök- alkohol och drogpolitiskt program i kommunen som främst syftar till att ändra på ungdomars rök- och alkoholvanor. Bestämmelserna för serveringstillstånd ses över. Särskilt tittar man på tillfällig servering till allmänheten vid festivaler och liknande, t.ex. Bessemerfesten eftersom sådan servering ökat mycket kraftigt på senare år. Stor återhållsamhet bör gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. Serveringstillstånd bör inte medges med mindre än att man även kan bli serverad lagad mat vid utskänkningsstället. Målet är att antalet ungdomar under 18 år som använder tobak skall minska. Man vill att samtliga arbetsplatser skall utarbeta en alkoholpolicy. I målsättningen ingår även att försöka minska ungdomars spelande på automatspel och liknande. Kan det vara vettigt att inrätta ett speciellt rökrum för barn och ungdomar i samband med discodanserna på ungdomsgården Zero i Hofors? Det frågar sig Miljö- och hälsoskyddsinspektören Tommy Holmström som skickat en skarpt formulerad skrivelse till Folkets Husföreningen i Hofors. Bakgrunden är att arrangörerna för discot inrättat ett rökrum. Rummet är enligt ungdomsgårdens regler upplåtet för rökande ungdomar som fyllt fjorton år. Flera personer har retat upp sig på åtgärden och hört av sig till Hälsorådet med undran över vad som kan anses vara lämpligt. Eftersom lagstiftningen är knepig har kommunen kontaktat Ola Assarsson på Folkhälsoinstitutet. Assarsson har tittat på fallet och funnit att det aktuella rummet inte kontinuerligt används för barnoch ungdomsverksamhet, varför tobakslagens 2 paragraf om rökförbud inte kan tillämpas. Däremot används rummet ibland som samlingslokal vilket gör att frågan om rökrummet definitivt ligger i gråzonen, skriver Ola Assarsson i sitt svar till kommunen. I Miljö- och hälsoskyddsinspektörens skrivelse till arrangörerna påpekas främst det olämpliga i att inrätta särskilt rökrum med tanke på den låga ålder som discobesökarna vanligtvis har. Man påpekar också att det råder förbud om försäljning av tobak till personer under 18 år samt att kommunen i övrigt försöker motverka rökningens skadeverkningar. Kopia på skrivelsen har skickats till Hofors hälsoråd, socialtjänsten (IFO) samt till kommunalrådet Marie-Louise Dangardt. Jörgen Eliasson är en av dem som ansvarar för verksamheten på ungdomsgården. Han tycker att kommunen överreagerar på rökrummet och vill gärna tona ner hela historien. Även Landstinget agerar i samma riktning och vill profilera sig som ett rökfritt landsting. Ingen landstingsanställd får efter den första januari 2005 röka eller snusa på arbetstid. Förmynderi, tycker vissa landstingsanställda. Men Landstinget står fast vid sitt beslut och menar att deras anställda inte skall lukta cigarrettrök, det är ett ansvar man har mot patienterna. Från och med 1 juni 2005 skall alla restauranger och andra serveringsställen vara helt rökfria. Reglerna var från början att discobesökarna fick röka var som helst utom i själva ungdomslokalen. På det fick vi klagomål från allergiska ungdomar som inte kunde gå på disco på grund av röken i de angränsande lokalerna. Därför hänvisade vi rökarna till ett särskilt rum, säger Jörgen och tillägger att rökrummet inte finns kvar utan att ungdomarna nu uppmanas att gå ut och röka. Uppenbarligen är meningarna delade om vilken rökpolicy som kan vara lämplig i samband med anordnandet av ungdomsdiscon. Men Jörgen oroar sig inte över det. Nej, någon gång under nästa år införs en ny lag om totalt rökförbud i alla offentliga lokaler. Då behöver vi inte ha den här typen av polemik, säger Jörgen. Text: Staffan Berglind 30-års jubileum

6 6 KORPÖGAT Goda böcker för läshungriga Yvonne bredvid sin bokvagn Torsåkers nya bibliotek har slagit upp sina portar. Det här är bara en tillfällig lösning, säger biblioteksassistenten Yvonne Olsson och beklagar att utrymmena inte blivit tillräckligt stora. Kommunen vill så långt som möjligt undvika att hyra in sig externt. Det får vi rätta oss efter, säger Yvonne Olsson som även arbetar vid Hoforsbiblioteket. På onsdagseftermiddagarna tjänstgör Yvonne i Torsåker. Därmed har bibliotekets öppettider ändrats från tre till en dag i veckan. Det beror på ändrade rutiner i skolan. Driften av skolbiblioteket ligger numera på skolan. Det innebär dock att barnen inte längre kan låna hem böcker. De böcker som lånas måste förvaras i skolan, berättar Yvonne. Lånefrekvensen efter nyinvigningen har varit god. Låntagare från gamla biblioteket har inte haft några problem med att hitta till de nya lokalerna. Mona Kjettselberg är något av stamkund på biblioteket. Jag går hit varje onsdag och tycker det är bra att vi får ha biblioteket kvar, säger Mona. Inga datorer Biblioteket i Torsåker har samma servicestandard som Hoforsbiblioteket med undantag för att man inte kan tillhandahålla datorer för allmänheten. De datorer som fanns i gamla biblioteket har man helt enkelt inte plats för. Det som främst slår besökaren är att det är ett mycket litet bibliotek. Biblioteket är nu handikappvänligt. Biblioteksassistenten Yvonne kan glädja sig åt att även om biblioteket blivit mindre har man inte minskat på anslagen för nyinköp. Var fjortonde dag köper man nya böcker och det syns även i bokhyllorna. Nya fräscha böcker skvallrar om att man är mån om hög kvalitet på det lilla man har. Theodor Kallifatides purfärska I hennes blick låg redan på lånedisken vid Korpögats reportage. Fjärrlån förmedlas på samma sätt som på andra bibliotek. Litenheten gör också att det aldrig blir några köer då man genom bibliotekstjänsten vill låna helt nyutkomna böcker. Förutom böcker lånar man även ut filmer och kassettband. Det finns ett förslag om större lokal. Men hur långt det är till ett genomförande vet vi inte, säger Yvonne och tillägger att hon hittills fått mycket god respons från Torsåkersborna för ortens nya bibliotek. Text Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Här ligger Torsåkers nya bibliotek

7 KORPÖGAT 7 Vilken soppa Det kom trettio personer då Torsåkers församlingskår inbjöd till sopplunch på Församlingshemmet. Vi blev förvånade över att det kom så många. Men visst är det trevligt att det kommer folk då man ordnar med något, säger församlingskårens ordförande Berit Bergström. Idén med soppluncher på församlingshemmet föddes för flera år sedan. Men det har liksom aldrig kommit till skott, som man brukar säga. Nu tog Torsåkers församlingskår tag i saken och införde sopplunch klockan tolv första måndagen i varje månad. Syftet med soppluncherna är att folk helt enkelt skall kunna sätta sig ner och äta en enkel lunch tillsammans. Någon underhållning eller annat program blir det inte. Nej det viktiga är att folk skall kunna umgås och att själva lunchen skall vara ett hjälpmedel att kommunicera, säger Berit Bergström och tillägger att nästa gång blir det nog champinjonsoppa även om menyn inte är riktigt spikad än. Under premiärlunchen bjöds på grönsakssoppa. Priset för sopplunchen är 25 kronor. po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker Christina överklagar I förra numret av Korpögat rapporterade vi om Christina Häger som enligt kommunens beslut inte kan få något parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nu överklagar Christina beslutet. I sina kommentarer kring överklagandet säger kommunens Miljö- och byggnadsnämnd att man mot bakgrund av Christinas läkarutlåtande ej kan fatta några andra beslut än vad som redan har gjorts. Kommunen överlämnar därmed hela ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning. Älgkadaver i sjön Tolven Vem är det som slänger bitar från döda älgar vid sjön Tolven? Det frågar sig kommunens hälsovårdsinspektörer efter att fått in en anmälan om nedskräpning. Någon eller några personer har uppenbarligen använt sjön Tolven för att göra sig av med slaktavfall från årets älgjakt. Bland annat har 31 skelettdelar kastats ut i vattnet. Tilltaget är ett brott mot Miljöbalkens 15 kap 30 och har av kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor anmälts till Åklagarkammaren i Gävle.

8 8 KORPÖGAT Fel färger på kulturhus En signal om kvinnligt konstnärskap och framtidstro i de ljusa färgernas tecken, eller en estetisk våldtäkt på en byggnad i kulturmiljö? Ja, meningarna är minst sagt delade om hur Hönshuset i Torsåker På spännande uppdrag skall se ut. På ena sidan står två kvinnliga entusiaster med sinne för färg och konst. På andra sidan står byråkraten med paragrafer som han är satt att följa. Hönshuset drivs idag av konstnärerna Cina Autio och Maj-Lis Alm. Cina målar i olja och bygger modeller till teaterkulisser. Maj-Lis målar tavlor och tillverkar skulpturer av järnskrot. I Hönshuset finns deras ateljéer och utställningar. Där finns även ett café med hembakad tårta och persikopaj. Cina och Maj-Lis är för sin försörjning beroende av att folk hittar till Hönshuset. Annonspelare Huset behövdes målas om. Cina och Maj-Lis ville att huset skulle locka till nyfikenhet. Därför målades fasaden i olika fält med gult och rosa, för att göra huset till en annonspelare för konstnärlig verksamhet. Toppen, tyckte Cina och Maj-Lis. Allt var frid och fröjd tills någon uppmärksammade kommunarkitekten på vad som hade hänt. Vi visste inte att man måste ha bygglov, säger Maj-Lis Alm. Färgglatt Hönshus Kommunarkitekten Leif Holmqvist skrev ett skarpt formulerat brev till Hönshuset där han menade att ett hus i centrala Torsåker inte får se ut som Villa Villerkulla. Han stöder sig både på Länsstyrelsen och Länsmuseet. I en förnyad skrivelse till Hönshuset påpekar Leif Holmqvist att huset ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och att den nuvarande färgsättningen på ett mycket markant sätt bryter mot ortens karaktär och byggnadstradition. Han grundar sin åsikt på att centrala Torsåker till sitt utseende präglas av kyrkan och skolan. Därför måste alla byggnader i området harmonera med varandra. Han stöder sig även på Länsmuseets yttrande om att en starkt avvikande kulör kan leda till disharmoni. Bygglov behövs Sök bygglov, men inte med den här färgsättningen, är budskapet från kommunarkitekten. Vi måste ju rätta oss efter överheten, säger Maj-Lis Alm och tillägger att luften gick ur lite grann när deras roliga färgsättning inte kunde behaga makthavarna. Nu har Cina och Maj-Lis skrivit till kommunarkitekten och bett om hans hjälp med att lösa frågan om Hönshusets framtida färgsättning. Experten får väl tala om hur det skall vara. Samtidigt måste vi kräva förståelse för våra problem. Vi vill att besökare i Torsåker skall få upp ögonen för vår verksamhet genom huset. Då kan inte huset se ut som vilket kommunalhus som helst, säger Maj-Lis Alm. Nu väntar Torsåkersborna med spänning på resultatet när två konstnärliga entusiaster och en kommunal byråkrat skall blanda sina färger i samma pyts. Text: Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Gammelstillavägen TORSÅKER

9 Håll Sverige rent från jordbruksskrot Plogar, harvar, räfsor och andra uttjänta jordbruksredskap ska nu samlas in. Det är kampanjen, Håll Sverige Rent, som efter insamlingen av skrotbilar, då nästan bilar fick en sista vila, får sin fortsättning inom jordbruket. Kampanjen riktar sig främst till jordbrukare som genom att ringa ett avgiftsfritt nummer kan få sina lantbruksmaskiner hämtade av kampanjen. Under den tid som kampanjen drivits i Halland har mer än 2500 ton skrot i form av harvar, skördetröskor, traktorer och andra maskiner samlats in. Samtliga var sånt som inte omfattas av något producentansvar för återvinning och som bonden har svårt att själv frakta till någon skrotanläggning. I första hand ska kampanjen bidra till ett renare landskap och i andra hand återvinna de resurser som finns i metallskrotet. Under våren 2005 kommer ytterligare information från Håll Sverige Rent om insamlingen. Valfläsk bygger 68:an. Ombyggnad av riksväg 68 ser ut att dröja. Det finns inga pengar, vi har annat som är viktigare, säger Rolf Widmark, projektledare på Vägverkets region mitt. I dagsläget siktar man in sig på att byggstarten blir 2007, men att det eventuellt kan bli tidigare. Det är ett valår innan och då brukar det hända saker, säger Rolf Widmark. Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt tycker inte om Vägverkets resonemang. Hon har vänt sig till näringsdepartementet och påtalat hur viktig en ombyggnad av 68:an är för vår region. Men hittills har inget gensvar kommit på detta. Ett akut stödpaket för vägsatsningar har regeringen nyligen presenterat. Men det gick till Trollhättan. Äntligen bredband! Nu kommer bredbandet. Det är i alla fall vad man tror. I slutet av nästa år skall 98 procent av kommunens hushåll kunna anslutas till bredbandsnätet. De flesta ansluts med fiberkabel utom Kalvsnäs där man får hålla tillgodo med radiolänk. En av Torsåkers byar blir dock utan bredband. Det är Skommarhyttan som i fiberoptikens tidevarv betraktas som en så pass avlägsen ort att tekniken inte räcker till. Radiolänk är heller inte att tänka på för Skommarhyttans del. Dock räknar kommunen med att även fortsättningsvis kunna leverera ström till vägbelysningen. GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördagar STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 Söndagar stängt 9 SOPPLUNCH Måndag 6 dec kl Församlingshemmet Soppa, smör, bröd, dricka samt kaffe och kaka 25:- Alla är varmt välkomna Torsåkers Församlingskår PLANNJA TP20 & TEGELPROFIL - alltid i lager Beställ gärna i exakta längder HÄNGRÄNNOR - TAKBRYGGOR TAKSTEGAR - SNÖRASSKYDD M.M. Vi utför takläggningar till fasta priser Öppet vardagar BR.NORLING I HOFORS AB Tel www. brodernanorling.se

10 10 KORPÖGAT Vad är det som händer utmed den stora kraftledningen undrar säkert många. Jo, nu är det dags för breddning av gatan. Det händer ungefär vart tionde år, och dom som fixar det hela är Engvalls skogstransporter. Arbetslaget består av ägaren Lage Engvall och Mattias Berglund som har jobbat åt Lage i tre år. Mattias började köra i skogen För att lära sig köra sådana här maskiner, ska man gå natur- och skogsbruksgymnasium. Mattias fick sin utbildning i Ljusdal Ny maskin färre folk Lage har kört efter kraftledningar sedan 1982 och det är tredje gången den här breddas. Dom kör en skogsmaskin som kan både kapa av och lägga upp träden på maskinen och sedan köra ut dem till vägen. För några år sedan fick man ha flera maskiner, en skördare och en skotare för att kunna göra samma jobb. Nu arbetar dom båda i tretimmars pass. Dom ligger borta i veckorna och jobbar långa skift, oftast från halv sex på morgonen till halv elva på kvällen. När den ena kör så vilar den andra eller också går han märker ut de träd som märkningen gått bort på. Alla träd som ska tas ner är märkta med orange pluttar. Höjden på träden styr gatans bredd och ju högre de är desto bredare gata. Det är andra som gör utmärkningen. Det kan gå flera år mellan utmärkning och avverkning. Nu är Elbrist ingen risk Röjning för att förebygga elavbrott. Lage och Mattias på väg upp mot Ockelbo. Dom startade i Horndal. Det tar ca sex veckor från Horndal till Torsåker och det som tar den mesta tiden är att det blir långa sträckor att skota. Det kan vara en kilometer ut till vägen där allt ska lossas. Det är sällan det finns vägar att köra på, utan man får köra i dålig terräng. Lages maskin har åtta stora hjul. På dom sitter det fyra band som skyddar marken. Det gör att den tar sig fram bättre, men det hjälper inte alltid. Vid Hästbo-berget satt dom fast två gånger och fick skaffa hjälp för att dra upp maskinen. Det är en äldre man från Skärplinge som har en specialmaskin med vinsch som då kommer och hjälper till. Han har hållit på sedan början av åttiotalet och har bara lämnat två maskiner kvar i skogen. Det är företaget Eltel Networks skog och maskin, som hyr in Engvalls skogstransporter. Arbetsteamet Lage och Mattias Text och foto: Bodil Landin 27 november Lasse P.

11 Fullmäktiges frågestund: Var är Toråkersborna? Torsåkersborna måste bli bättre på att närvara vid kommunfullmäktiges frågestunder. Det är Pär Åslund (fht) som tycker att Torsåkersborna är dåliga på att utnyttja förmånen av att kommunfullmäktige två gånger om året kommer till Torsåker. Tidigare var det tradition att ett av årets sammanträden skulle vara i Torsåker. Efter förslag från (fht) beslutade kommunen att två årliga sammanträden skulle förläggas till Torsåker. Men var är Torsåkersborna, frågar Pär Åslund och tillägger att frågestunderna borde utnyttjas bättre. En halvtimme före sammanträdet är det frågestund där allmänheten kan ställa frågor direkt till sina kommunala makthavare. Den som ställer en fråga får vanligtvis svaret direkt från den som från kommunens sida bäst kan svara på frågan. Vad som många inte känner till är att man kan begära besked om vad övriga politiska partier har för uppfattning. Dessa är då skyldiga att redovisa sina synpunkter, så långt de nu är kända. Den möjligheten borde kunna utnyttjas bättre och vara grunden för debatt, säger Pär. Under allmänhetens frågestund kan man även lämna in medborgarförslag. Dessa måste dock inlämnas skriftligt och vara upprättade enligt särskilda regler. Den som vill lämna ett medborgarförslag och är osäker på reglerna, kan kontakta kommunen innan förslaget lämnas för att allt skall gå så smidigt som möjligt. Förmånen med enskild förslagsrätt omfattar alla kommunens medborgare. Även barn kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Givetvis är det lättare att motivera kommunfullmäktige att komma till Torsåker om Torsåkersborna kommer till mötena, säger Pär Åslund. KORPÖGAT Tim 30 år Tim Sandberg fyller 30 år och firar det med öppet hus lördagen den 27 november från kl i Pålsbo C Välkomna RAMSHOPEN Övre Storviksvägen 1, STORVIK Tel Inramning - Presenter - Hemslöjd Rolf Lidbergs tomtar och troll Tygblöjor för dig som tänker på ditt barn och miljön Villaolja - Diesel & Pellets RING OSS! Staffans krönikor som radioföljetong Staffans krönikor är Staffan Berglinds berättelser från Torsåker, publicerade i Korpögat. Dessa berättelser spelades in på CD-skiva med Lasse Pettersson, tidigare medarbetare på Radio Gävleborg, som uppläsare. Av de elva historierna, där gamla tider och människor från förr skildras, har Sveriges Radio Gävleborg valt ut fem avsnitt som kommer att sändas under senhösten. Varje måndag klockan fram till jul sänds varje del. Här får vi bland andra möta drängen Simon som gifte sig med sin husbondes dotter Hilda. Vi får också höra om Guds predikant och om gamla tiders julfirande. P4 Radio Gävleborg, måndagar Välkommen till öppet hus Gammelstillavägen 7 Lördag den 4 december klockan Lotteri & Loppis Vi bjuder på kaffe Torsåker Röda korskrets Dalgränsens Mekaniska

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Oktober 2004 Pris 10:- Förfäderna återuppstår Att rekonstruera Torsåkers sockendräkt är ett sätt att bevara traditioner och lära sig hur förfäderna

Läs mer

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand.

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand. K T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Augusti 2004 Pris 10 kronor Ett fall i EU-sand Barn har i alla tider gillat att gunga och leka med sand. Men efter EU-inträdet är allt inte lika enkelt

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

ARBETSMARKNADSLÄGET HOPP FÖR LESSEBO OVÄNTAT INTRESSE

ARBETSMARKNADSLÄGET HOPP FÖR LESSEBO OVÄNTAT INTRESSE lördag 12 januari LÖRDAG Jessica från Växjö blev champagnebonde i Frankrike 20 SIDOR HELGLÄSNING SCHLEGEL: Den obevekliga kärleken till Bowie REPORTAGE Per Henrik Ling lade grunden för dagens gymnastik

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Rekordlånga köer i trafiken

Rekordlånga köer i trafiken 4 SEPTEMBER 2007 ÅRG 18, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NYHETER 8 Byggarbetare fick bo i industrilokal NACKA 16 Ny forskning på äldre patienter

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Hård kritik när prästgård säljs ut

Hård kritik när prästgård säljs ut 5-11 JUNI 2007 ÅRG 18, NR 23 Vi ökar upplagan! +2.144 ex Nu 66.800 ex! Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 24 Langby tar hand om EU-miljoner VÄRMDÖ

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Plogvallar har växt sig för höga

Plogvallar har växt sig för höga 28 DECEMBER 2010 ÅRG 21, NR 52 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 12 I helgen höjer Nacka p-böterna KULTUR 18-19 Avklätt

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Så länge får du vänta på räddningstjänsten

Så länge får du vänta på räddningstjänsten 27 DECEMBER 2012 ÅRG 23, NR 52 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 16 VM-kocken: Det blir guld LÄSARSIDAN 20 Här är det

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker 2 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 5 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 16 Lokalt derby i Vi i femman FAMILJE 28 Pigg 102-åring

Läs mer