KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak och droger. Målet är att minska ungdomars bruk av droger och tobak. Nu har man tröttnat på frosseriet i tobak och droger. Men drar alla verkligen åt samma håll? På Miljö- och hälsoskyddskontoret har man sina funderingar kring ungdomsgårdens sätt att hantera frågan. En god bok Nya biblioteket litet men naggande gott. Erbjuder nya fräscha böcker även om öppettiderna har minskat från tre dagar i veckan till en dag. Låntagarna strömmar till och allt fler hittar dit. Sidan 5 Sidan 6 Ledningsfunktionärer Under dom senaste veckorna har det röjts vid kraftledningen. Detta för att vi ska få vår ström utan avbrott från snötyngda grenar. Vart tionde år röjs det runt kraftledningarna. Sidan 10 Mänskligt att fela Möte med det okända Märkliga saker har inträffat i Torsåker. Det finns berättelser om möten med främmande väsen, hästdragna hölass som kommit längs bygatan mitt i natten utan någon som hållit i tömmarna, samt oförklarliga ljud från kyrkklockorna över en nattsvart kyrkogård. Och vad hände egentligen i smedjan den där märkliga natten då snön låg kall och vit under stjärnbeströdd himmel? Tänk att kunna gå mitt i natten i skogen och höra fiolspel. Torsåkers spelmanslag låter sina toner svepa ut över lite oväntade ställen. Spelglädjen står högt i tak även om takhöjden ibland inte är så stor. Sidan 18 Sidan 13 Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

2 2 KORPÖGAT LEDARE: Vision - inte status quo!hofors kommun har nu avslutat de dialogmöten som ska leda fram till en vision om Hofors tio år framåt. I Folkets hus samlades kommunens företagare för att ge sina versioner av visionerna. Det kändes nästan som en upprepning av tidigare dialogmöten. Här fanns önskemålen om bättre kommunikationer och att bygga nätverk. Det kändes inte som några visioner. I ordet vision ligger en önskan om högre mål inte att behålla status quo eller att bara rätta till sådant som är självklarheter i ett fungerande samhälle. Samtidigt med dialogmötena kommer nya dystra siffror om företagsamheten i Hofors. Det gav upphov till diskussioner på företagarnas möte. Hofors har rasat i företagsligan och ligger nu på 284 plats bland de 288 kommuner som deltagit i undersökningen. Det som dragit ner Hofors till nedflyttningsplats är företagens svaga lönsamhet. En konsekvens är att företagens kreditvärdighet försvagas, de får svårt att låna pengar till investeringar. Ett av de förslag som kom fram var att bilda en företagareförening (det finns förvisso två sen tidigare) där medlemmarna skulle gå i borgen för varandra vid upptagning av lån. Medias roll fanns också med, att påverka media att ge en positiv bild av Hofors Här ifrågasattes Kronblom, August och Lotta som symboler för Hofors. Någon ansåg att de hade sin plats i Hofors men att de inte borde kladda ner hela kommunen. Kronblom anses också vara en lat person som ligger på soffan hela dagarna. Frågan är vilka signaler det ger. Efter förra numret av Korpögat kom ett samtal till redaktionen. Det var en från början ilsken Christer Ekendahl, vd för bland annat Hofors Elverk. Det som hade rört upp hans känslor var artikeln om hur elverket hade spionerat på sina kunder för att kolla varför deras elförbrukning gått ner. Ekendahl menade att artikeln innehöll flera sakfel men kunde inte på en enda punkt specificera dessa. Han var också upprörd över att han som vd inte hade blivit intervjuad i tidningen. Svaret var att vi hade fått tillfredsställande svar på våra frågor av Håkan Wängelin, verksamhetsansvarig för elnätet. Christer Ekendahl hade gärna velat göra ett bemötande i anslutning till artikeln. Korpögat är en öppen tidning, som ställer sina spalter till förfogande för den som vill skriva insändare eller göra genmälen på våra artiklar. Men när det gäller genmälen från politiker och tjänstemän har vi en policy att inte alltid låta dessa få sista ordet. De får reagera på det vi skrivit! Nu erbjöds Christer Ekendahl plats i denna tidning får att ge sina synpunkter på artikeln om elverket. Han avstår dock och därmed får heller inte invånarna i Torsåker ta del av hans synpunkter. Synd tycker vi! Kaffepengar till Korpögat Föreningen Forsby har fattat beslut om att avveckla sin verksamhet. Samtidigt fattade styrelsen beslut om att skänka de pengar som fanns i kassan, kronor, till Torsåkers sockenförening som ger ut tidningen Korpögat. De kronorna är överskottet från Solberga Café, den ideella verksamhet som föreningens medlemmar drev sommaren I Fors bys stadgar står att överskottet ska ges som bidrag till aktiviteter till gagn för Torsåkersborna. Tidigare har ungdomarna i Solbergsskolan fått kronor och pensionärerna på Spelmannen kronor för att genomföra såna aktiviteter. Vi tror att de flesta tycker Korpögat är något som gynnar inevånarna i vår kommundel. Korpögats redaktion tackar ödmjukast för bidraget, vilket gör att vi kan köpa in de datorer som behövs i produktionen samt betala tryck och distribution. I och med bidraget från Fors by är tidningen Korpögats utgivning tryggad i minst ett år framåt. Hej! Har du inte fått förra eller tidigare nummer av Korpögat, så ring till vår redaktion. Telefon: eller KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Lars Pettersson Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel , fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 KORPÖGAT 3 BREV TILL KORPÖGAT Fart utan tjusning Höga hastigheter på Solbergaleden Nu får det vara nog! Det körs alldeles för fort på Solbergaleden mellan macken och 70 skylten. Boende efter vägen har tröttnat på att man inte tar hänsyn till hastighetsbegränsningen, 50 km i timmen. Det finns dom som mist sina kära husdjur på grund av att man inte hinner sakta in eller stanna. Det är även människor som med fara för livet går efter vägen. Bilförare skärp er tänk på era medtrafikanter. Boende efter Solbergaleden Hundägare - skaffa reflexer! Många bilister har hört av sig till Korpögat angående oansvariga hundägare. Det gäller framför allt de hundägare som rastar sina hundar efter Solbergaleden och efter mörkrets inbrott inte har reflexer på sina hundar. Har ni tänkt på hur svårt det är för bilisterna att se era hundar, när ni i mörkret till och med låter hundarna gå närmast trafiken, och inte där de ska gå, på er vänstra sida? Några av er som har två hundar är värst, ni låter dom gå på var sida om er. Om ni vill bli utav med den yttersta hunden, finns det betydligt värdigare sätt att åtgärda det, än att låta någon bilist döda den. Jag har själv hund, och har investerat i ett fantastiskt bra reflexhalsband med blinkande dioder. Dessa är helt oslagbara som livförsäkring för er hund. De finns att köpa hos Granngården i Kungsgården och kostar 169 kronor. Tycker ni att det är dyrt? Fy skäms, har ni råd att ha hund måste ni också ha råd att vårda den på bästa sätt. Billig livförsäkring Det vore inte så dumt om ni också ser till att ni själv bär ordentliga reflexer. Margareta Skogsberg

4 4 KORPÖGAT Budget i balans men mörker längre fram Kommunstyrelsen i Hofors är nu färdig med sitt förslag till budget för nästa år. Och, det är en budget i balans som presenteras, inkomster och utgifter går ihop. Men för de kommande åren ser det mörkare ut. Befolkningsminskningen gör att intäkterna minskar och kommunen tvingas till neddragningar i verksamheten. Från och med sekelskiftet är det lag på att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Hofors kommun har klarat det genom att ompröva verksamheter. Det är ett annat ord för nedskärningar, med två procent. Det betyder att kommunen inte behöver låna pengar för att klara de investeringar som behöver göras. Den balanserade budgeten gör att skatten kan hållas oförändrad Kommunallagen föreskriver att kommunerna också ska ha en plan för ekonomin de tre kommande åren. Här mörknar det för Hofors, ekonomin ser ut att bli sämre. Den främsta orsaken till det är den minskning av befolkningen som skett de senaste åren. Fram till halvårsskiftet 2004 minskade befolkningen med 73 personer. Under den närmaste tioårsperioden beräknas utflyttningen minska ytterligare, med cirka 120 personer per år. Det är värt att notera att Torsåker ökar sin befolkning. Den har för övrigt varit konstant sedan 1960-talet, cirka 2800 invånare. Kommunens utgifter under 2005 beräknas till 500 miljoner kronor. Av detta är två tredjedelar skattemedel. Övriga inkomster är taxor och statliga bidrag. Befolkningsminskningen innebär att skatteinkomsterna också minskar och politikerna tvingas på nytt till omprövning av verksamheterna. Behovet fram till 2007 är att minska dessa med två procent per år. Vilka verksamheter som kommer att drabbas är inte avgjort ännu. Den 29 november fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten. Centern: Redovisa jobb och nyföretagande Hofors kommunstyrelse fortsätter att oroa sig över befolkningsutvecklingen. Den 30 juni hade kommunen invånare vilket är en minskning med 73 invånare sedan årsskiftet. I befolknings-prognosen kommer kommunen år 2007 att ha färre än invånare. Ekonomin under åren kan komma att bli särskilt ansträngd, konstateras i kommunens budgetberedning. Vad gäller skola och barnomsorg skall verksamhetens organisation, lokalisering och inre arbete anpassas efter minskat antal barn. I Torsåker-Bodås är lokalsituationen ansträngd. Behov av permanent lösning för bl.a. förskolan föreligger. I ett yttrande inför beslutet om budgeten kräver Centerpartiet att det görs omrprioriteringar för att skapa framtidstro och engagemang hos kommuninvånarna. Centern, genom Britt Lindgren, vill också att kommunen årligen redovisar hur många arbetstillfällen och nyetableringar som skapats. Även projekt som misslyckats bör redovisas, säger Centern. Partiet vill också att det skapas ett forum där ortens företagare kan visa upp sig. Mest kritisk är Centerparitiet till det bidrag som Hofors ger till Gästriketurism. Vi kan inte låta de stora kommunerna långsamt dränka vår kommun genom att helt satsa våra pengar i Gästriketurism. Centern anser också att kommunen måste öka sin tillgänglighet, att synas på stratagiska platser så att människor inte bara reser förbi Hofors. Text: Staffan Berglind Lars Pettersson

5 KORPÖGAT 5 Nu skärper Hofors kommun tonen mot droger Rökrum för minderåriga i Folkets hus Nu skärper samhället tonen mot tobak, alkohol och narkotika. Hofors kommun behandlar just nu förslag till ett rök- alkohol och drogpolitiskt program i kommunen som främst syftar till att ändra på ungdomars rök- och alkoholvanor. Bestämmelserna för serveringstillstånd ses över. Särskilt tittar man på tillfällig servering till allmänheten vid festivaler och liknande, t.ex. Bessemerfesten eftersom sådan servering ökat mycket kraftigt på senare år. Stor återhållsamhet bör gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. Serveringstillstånd bör inte medges med mindre än att man även kan bli serverad lagad mat vid utskänkningsstället. Målet är att antalet ungdomar under 18 år som använder tobak skall minska. Man vill att samtliga arbetsplatser skall utarbeta en alkoholpolicy. I målsättningen ingår även att försöka minska ungdomars spelande på automatspel och liknande. Kan det vara vettigt att inrätta ett speciellt rökrum för barn och ungdomar i samband med discodanserna på ungdomsgården Zero i Hofors? Det frågar sig Miljö- och hälsoskyddsinspektören Tommy Holmström som skickat en skarpt formulerad skrivelse till Folkets Husföreningen i Hofors. Bakgrunden är att arrangörerna för discot inrättat ett rökrum. Rummet är enligt ungdomsgårdens regler upplåtet för rökande ungdomar som fyllt fjorton år. Flera personer har retat upp sig på åtgärden och hört av sig till Hälsorådet med undran över vad som kan anses vara lämpligt. Eftersom lagstiftningen är knepig har kommunen kontaktat Ola Assarsson på Folkhälsoinstitutet. Assarsson har tittat på fallet och funnit att det aktuella rummet inte kontinuerligt används för barnoch ungdomsverksamhet, varför tobakslagens 2 paragraf om rökförbud inte kan tillämpas. Däremot används rummet ibland som samlingslokal vilket gör att frågan om rökrummet definitivt ligger i gråzonen, skriver Ola Assarsson i sitt svar till kommunen. I Miljö- och hälsoskyddsinspektörens skrivelse till arrangörerna påpekas främst det olämpliga i att inrätta särskilt rökrum med tanke på den låga ålder som discobesökarna vanligtvis har. Man påpekar också att det råder förbud om försäljning av tobak till personer under 18 år samt att kommunen i övrigt försöker motverka rökningens skadeverkningar. Kopia på skrivelsen har skickats till Hofors hälsoråd, socialtjänsten (IFO) samt till kommunalrådet Marie-Louise Dangardt. Jörgen Eliasson är en av dem som ansvarar för verksamheten på ungdomsgården. Han tycker att kommunen överreagerar på rökrummet och vill gärna tona ner hela historien. Även Landstinget agerar i samma riktning och vill profilera sig som ett rökfritt landsting. Ingen landstingsanställd får efter den första januari 2005 röka eller snusa på arbetstid. Förmynderi, tycker vissa landstingsanställda. Men Landstinget står fast vid sitt beslut och menar att deras anställda inte skall lukta cigarrettrök, det är ett ansvar man har mot patienterna. Från och med 1 juni 2005 skall alla restauranger och andra serveringsställen vara helt rökfria. Reglerna var från början att discobesökarna fick röka var som helst utom i själva ungdomslokalen. På det fick vi klagomål från allergiska ungdomar som inte kunde gå på disco på grund av röken i de angränsande lokalerna. Därför hänvisade vi rökarna till ett särskilt rum, säger Jörgen och tillägger att rökrummet inte finns kvar utan att ungdomarna nu uppmanas att gå ut och röka. Uppenbarligen är meningarna delade om vilken rökpolicy som kan vara lämplig i samband med anordnandet av ungdomsdiscon. Men Jörgen oroar sig inte över det. Nej, någon gång under nästa år införs en ny lag om totalt rökförbud i alla offentliga lokaler. Då behöver vi inte ha den här typen av polemik, säger Jörgen. Text: Staffan Berglind 30-års jubileum

6 6 KORPÖGAT Goda böcker för läshungriga Yvonne bredvid sin bokvagn Torsåkers nya bibliotek har slagit upp sina portar. Det här är bara en tillfällig lösning, säger biblioteksassistenten Yvonne Olsson och beklagar att utrymmena inte blivit tillräckligt stora. Kommunen vill så långt som möjligt undvika att hyra in sig externt. Det får vi rätta oss efter, säger Yvonne Olsson som även arbetar vid Hoforsbiblioteket. På onsdagseftermiddagarna tjänstgör Yvonne i Torsåker. Därmed har bibliotekets öppettider ändrats från tre till en dag i veckan. Det beror på ändrade rutiner i skolan. Driften av skolbiblioteket ligger numera på skolan. Det innebär dock att barnen inte längre kan låna hem böcker. De böcker som lånas måste förvaras i skolan, berättar Yvonne. Lånefrekvensen efter nyinvigningen har varit god. Låntagare från gamla biblioteket har inte haft några problem med att hitta till de nya lokalerna. Mona Kjettselberg är något av stamkund på biblioteket. Jag går hit varje onsdag och tycker det är bra att vi får ha biblioteket kvar, säger Mona. Inga datorer Biblioteket i Torsåker har samma servicestandard som Hoforsbiblioteket med undantag för att man inte kan tillhandahålla datorer för allmänheten. De datorer som fanns i gamla biblioteket har man helt enkelt inte plats för. Det som främst slår besökaren är att det är ett mycket litet bibliotek. Biblioteket är nu handikappvänligt. Biblioteksassistenten Yvonne kan glädja sig åt att även om biblioteket blivit mindre har man inte minskat på anslagen för nyinköp. Var fjortonde dag köper man nya böcker och det syns även i bokhyllorna. Nya fräscha böcker skvallrar om att man är mån om hög kvalitet på det lilla man har. Theodor Kallifatides purfärska I hennes blick låg redan på lånedisken vid Korpögats reportage. Fjärrlån förmedlas på samma sätt som på andra bibliotek. Litenheten gör också att det aldrig blir några köer då man genom bibliotekstjänsten vill låna helt nyutkomna böcker. Förutom böcker lånar man även ut filmer och kassettband. Det finns ett förslag om större lokal. Men hur långt det är till ett genomförande vet vi inte, säger Yvonne och tillägger att hon hittills fått mycket god respons från Torsåkersborna för ortens nya bibliotek. Text Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Här ligger Torsåkers nya bibliotek

7 KORPÖGAT 7 Vilken soppa Det kom trettio personer då Torsåkers församlingskår inbjöd till sopplunch på Församlingshemmet. Vi blev förvånade över att det kom så många. Men visst är det trevligt att det kommer folk då man ordnar med något, säger församlingskårens ordförande Berit Bergström. Idén med soppluncher på församlingshemmet föddes för flera år sedan. Men det har liksom aldrig kommit till skott, som man brukar säga. Nu tog Torsåkers församlingskår tag i saken och införde sopplunch klockan tolv första måndagen i varje månad. Syftet med soppluncherna är att folk helt enkelt skall kunna sätta sig ner och äta en enkel lunch tillsammans. Någon underhållning eller annat program blir det inte. Nej det viktiga är att folk skall kunna umgås och att själva lunchen skall vara ett hjälpmedel att kommunicera, säger Berit Bergström och tillägger att nästa gång blir det nog champinjonsoppa även om menyn inte är riktigt spikad än. Under premiärlunchen bjöds på grönsakssoppa. Priset för sopplunchen är 25 kronor. po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker Christina överklagar I förra numret av Korpögat rapporterade vi om Christina Häger som enligt kommunens beslut inte kan få något parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nu överklagar Christina beslutet. I sina kommentarer kring överklagandet säger kommunens Miljö- och byggnadsnämnd att man mot bakgrund av Christinas läkarutlåtande ej kan fatta några andra beslut än vad som redan har gjorts. Kommunen överlämnar därmed hela ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning. Älgkadaver i sjön Tolven Vem är det som slänger bitar från döda älgar vid sjön Tolven? Det frågar sig kommunens hälsovårdsinspektörer efter att fått in en anmälan om nedskräpning. Någon eller några personer har uppenbarligen använt sjön Tolven för att göra sig av med slaktavfall från årets älgjakt. Bland annat har 31 skelettdelar kastats ut i vattnet. Tilltaget är ett brott mot Miljöbalkens 15 kap 30 och har av kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor anmälts till Åklagarkammaren i Gävle.

8 8 KORPÖGAT Fel färger på kulturhus En signal om kvinnligt konstnärskap och framtidstro i de ljusa färgernas tecken, eller en estetisk våldtäkt på en byggnad i kulturmiljö? Ja, meningarna är minst sagt delade om hur Hönshuset i Torsåker På spännande uppdrag skall se ut. På ena sidan står två kvinnliga entusiaster med sinne för färg och konst. På andra sidan står byråkraten med paragrafer som han är satt att följa. Hönshuset drivs idag av konstnärerna Cina Autio och Maj-Lis Alm. Cina målar i olja och bygger modeller till teaterkulisser. Maj-Lis målar tavlor och tillverkar skulpturer av järnskrot. I Hönshuset finns deras ateljéer och utställningar. Där finns även ett café med hembakad tårta och persikopaj. Cina och Maj-Lis är för sin försörjning beroende av att folk hittar till Hönshuset. Annonspelare Huset behövdes målas om. Cina och Maj-Lis ville att huset skulle locka till nyfikenhet. Därför målades fasaden i olika fält med gult och rosa, för att göra huset till en annonspelare för konstnärlig verksamhet. Toppen, tyckte Cina och Maj-Lis. Allt var frid och fröjd tills någon uppmärksammade kommunarkitekten på vad som hade hänt. Vi visste inte att man måste ha bygglov, säger Maj-Lis Alm. Färgglatt Hönshus Kommunarkitekten Leif Holmqvist skrev ett skarpt formulerat brev till Hönshuset där han menade att ett hus i centrala Torsåker inte får se ut som Villa Villerkulla. Han stöder sig både på Länsstyrelsen och Länsmuseet. I en förnyad skrivelse till Hönshuset påpekar Leif Holmqvist att huset ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och att den nuvarande färgsättningen på ett mycket markant sätt bryter mot ortens karaktär och byggnadstradition. Han grundar sin åsikt på att centrala Torsåker till sitt utseende präglas av kyrkan och skolan. Därför måste alla byggnader i området harmonera med varandra. Han stöder sig även på Länsmuseets yttrande om att en starkt avvikande kulör kan leda till disharmoni. Bygglov behövs Sök bygglov, men inte med den här färgsättningen, är budskapet från kommunarkitekten. Vi måste ju rätta oss efter överheten, säger Maj-Lis Alm och tillägger att luften gick ur lite grann när deras roliga färgsättning inte kunde behaga makthavarna. Nu har Cina och Maj-Lis skrivit till kommunarkitekten och bett om hans hjälp med att lösa frågan om Hönshusets framtida färgsättning. Experten får väl tala om hur det skall vara. Samtidigt måste vi kräva förståelse för våra problem. Vi vill att besökare i Torsåker skall få upp ögonen för vår verksamhet genom huset. Då kan inte huset se ut som vilket kommunalhus som helst, säger Maj-Lis Alm. Nu väntar Torsåkersborna med spänning på resultatet när två konstnärliga entusiaster och en kommunal byråkrat skall blanda sina färger i samma pyts. Text: Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Gammelstillavägen TORSÅKER

9 Håll Sverige rent från jordbruksskrot Plogar, harvar, räfsor och andra uttjänta jordbruksredskap ska nu samlas in. Det är kampanjen, Håll Sverige Rent, som efter insamlingen av skrotbilar, då nästan bilar fick en sista vila, får sin fortsättning inom jordbruket. Kampanjen riktar sig främst till jordbrukare som genom att ringa ett avgiftsfritt nummer kan få sina lantbruksmaskiner hämtade av kampanjen. Under den tid som kampanjen drivits i Halland har mer än 2500 ton skrot i form av harvar, skördetröskor, traktorer och andra maskiner samlats in. Samtliga var sånt som inte omfattas av något producentansvar för återvinning och som bonden har svårt att själv frakta till någon skrotanläggning. I första hand ska kampanjen bidra till ett renare landskap och i andra hand återvinna de resurser som finns i metallskrotet. Under våren 2005 kommer ytterligare information från Håll Sverige Rent om insamlingen. Valfläsk bygger 68:an. Ombyggnad av riksväg 68 ser ut att dröja. Det finns inga pengar, vi har annat som är viktigare, säger Rolf Widmark, projektledare på Vägverkets region mitt. I dagsläget siktar man in sig på att byggstarten blir 2007, men att det eventuellt kan bli tidigare. Det är ett valår innan och då brukar det hända saker, säger Rolf Widmark. Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt tycker inte om Vägverkets resonemang. Hon har vänt sig till näringsdepartementet och påtalat hur viktig en ombyggnad av 68:an är för vår region. Men hittills har inget gensvar kommit på detta. Ett akut stödpaket för vägsatsningar har regeringen nyligen presenterat. Men det gick till Trollhättan. Äntligen bredband! Nu kommer bredbandet. Det är i alla fall vad man tror. I slutet av nästa år skall 98 procent av kommunens hushåll kunna anslutas till bredbandsnätet. De flesta ansluts med fiberkabel utom Kalvsnäs där man får hålla tillgodo med radiolänk. En av Torsåkers byar blir dock utan bredband. Det är Skommarhyttan som i fiberoptikens tidevarv betraktas som en så pass avlägsen ort att tekniken inte räcker till. Radiolänk är heller inte att tänka på för Skommarhyttans del. Dock räknar kommunen med att även fortsättningsvis kunna leverera ström till vägbelysningen. GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördagar STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 Söndagar stängt 9 SOPPLUNCH Måndag 6 dec kl Församlingshemmet Soppa, smör, bröd, dricka samt kaffe och kaka 25:- Alla är varmt välkomna Torsåkers Församlingskår PLANNJA TP20 & TEGELPROFIL - alltid i lager Beställ gärna i exakta längder HÄNGRÄNNOR - TAKBRYGGOR TAKSTEGAR - SNÖRASSKYDD M.M. Vi utför takläggningar till fasta priser Öppet vardagar BR.NORLING I HOFORS AB Tel www. brodernanorling.se

10 10 KORPÖGAT Vad är det som händer utmed den stora kraftledningen undrar säkert många. Jo, nu är det dags för breddning av gatan. Det händer ungefär vart tionde år, och dom som fixar det hela är Engvalls skogstransporter. Arbetslaget består av ägaren Lage Engvall och Mattias Berglund som har jobbat åt Lage i tre år. Mattias började köra i skogen För att lära sig köra sådana här maskiner, ska man gå natur- och skogsbruksgymnasium. Mattias fick sin utbildning i Ljusdal Ny maskin färre folk Lage har kört efter kraftledningar sedan 1982 och det är tredje gången den här breddas. Dom kör en skogsmaskin som kan både kapa av och lägga upp träden på maskinen och sedan köra ut dem till vägen. För några år sedan fick man ha flera maskiner, en skördare och en skotare för att kunna göra samma jobb. Nu arbetar dom båda i tretimmars pass. Dom ligger borta i veckorna och jobbar långa skift, oftast från halv sex på morgonen till halv elva på kvällen. När den ena kör så vilar den andra eller också går han märker ut de träd som märkningen gått bort på. Alla träd som ska tas ner är märkta med orange pluttar. Höjden på träden styr gatans bredd och ju högre de är desto bredare gata. Det är andra som gör utmärkningen. Det kan gå flera år mellan utmärkning och avverkning. Nu är Elbrist ingen risk Röjning för att förebygga elavbrott. Lage och Mattias på väg upp mot Ockelbo. Dom startade i Horndal. Det tar ca sex veckor från Horndal till Torsåker och det som tar den mesta tiden är att det blir långa sträckor att skota. Det kan vara en kilometer ut till vägen där allt ska lossas. Det är sällan det finns vägar att köra på, utan man får köra i dålig terräng. Lages maskin har åtta stora hjul. På dom sitter det fyra band som skyddar marken. Det gör att den tar sig fram bättre, men det hjälper inte alltid. Vid Hästbo-berget satt dom fast två gånger och fick skaffa hjälp för att dra upp maskinen. Det är en äldre man från Skärplinge som har en specialmaskin med vinsch som då kommer och hjälper till. Han har hållit på sedan början av åttiotalet och har bara lämnat två maskiner kvar i skogen. Det är företaget Eltel Networks skog och maskin, som hyr in Engvalls skogstransporter. Arbetsteamet Lage och Mattias Text och foto: Bodil Landin 27 november Lasse P.

11 Fullmäktiges frågestund: Var är Toråkersborna? Torsåkersborna måste bli bättre på att närvara vid kommunfullmäktiges frågestunder. Det är Pär Åslund (fht) som tycker att Torsåkersborna är dåliga på att utnyttja förmånen av att kommunfullmäktige två gånger om året kommer till Torsåker. Tidigare var det tradition att ett av årets sammanträden skulle vara i Torsåker. Efter förslag från (fht) beslutade kommunen att två årliga sammanträden skulle förläggas till Torsåker. Men var är Torsåkersborna, frågar Pär Åslund och tillägger att frågestunderna borde utnyttjas bättre. En halvtimme före sammanträdet är det frågestund där allmänheten kan ställa frågor direkt till sina kommunala makthavare. Den som ställer en fråga får vanligtvis svaret direkt från den som från kommunens sida bäst kan svara på frågan. Vad som många inte känner till är att man kan begära besked om vad övriga politiska partier har för uppfattning. Dessa är då skyldiga att redovisa sina synpunkter, så långt de nu är kända. Den möjligheten borde kunna utnyttjas bättre och vara grunden för debatt, säger Pär. Under allmänhetens frågestund kan man även lämna in medborgarförslag. Dessa måste dock inlämnas skriftligt och vara upprättade enligt särskilda regler. Den som vill lämna ett medborgarförslag och är osäker på reglerna, kan kontakta kommunen innan förslaget lämnas för att allt skall gå så smidigt som möjligt. Förmånen med enskild förslagsrätt omfattar alla kommunens medborgare. Även barn kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Givetvis är det lättare att motivera kommunfullmäktige att komma till Torsåker om Torsåkersborna kommer till mötena, säger Pär Åslund. KORPÖGAT Tim 30 år Tim Sandberg fyller 30 år och firar det med öppet hus lördagen den 27 november från kl i Pålsbo C Välkomna RAMSHOPEN Övre Storviksvägen 1, STORVIK Tel Inramning - Presenter - Hemslöjd Rolf Lidbergs tomtar och troll Tygblöjor för dig som tänker på ditt barn och miljön Villaolja - Diesel & Pellets RING OSS! Staffans krönikor som radioföljetong Staffans krönikor är Staffan Berglinds berättelser från Torsåker, publicerade i Korpögat. Dessa berättelser spelades in på CD-skiva med Lasse Pettersson, tidigare medarbetare på Radio Gävleborg, som uppläsare. Av de elva historierna, där gamla tider och människor från förr skildras, har Sveriges Radio Gävleborg valt ut fem avsnitt som kommer att sändas under senhösten. Varje måndag klockan fram till jul sänds varje del. Här får vi bland andra möta drängen Simon som gifte sig med sin husbondes dotter Hilda. Vi får också höra om Guds predikant och om gamla tiders julfirande. P4 Radio Gävleborg, måndagar Välkommen till öppet hus Gammelstillavägen 7 Lördag den 4 december klockan Lotteri & Loppis Vi bjuder på kaffe Torsåker Röda korskrets Dalgränsens Mekaniska

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande Bilaga 1 - Problemen Kollektivet ett spel om inflytande 1. Rökning Hosta har på senare tid drabbat några av er, och ni tror att det beror på att det finns medlemmar i kollektivet som röker inomhus. Inga

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. Datum: 2010-04-12 Tid: 19.00 20.50 Plats: Hembygdsgården, Tidersrum Deltagare: 14 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er.

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 10 Oktober 2013 SOLDATHEMMET INFORMERAR Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30 Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Gäller endast

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer