KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak och droger. Målet är att minska ungdomars bruk av droger och tobak. Nu har man tröttnat på frosseriet i tobak och droger. Men drar alla verkligen åt samma håll? På Miljö- och hälsoskyddskontoret har man sina funderingar kring ungdomsgårdens sätt att hantera frågan. En god bok Nya biblioteket litet men naggande gott. Erbjuder nya fräscha böcker även om öppettiderna har minskat från tre dagar i veckan till en dag. Låntagarna strömmar till och allt fler hittar dit. Sidan 5 Sidan 6 Ledningsfunktionärer Under dom senaste veckorna har det röjts vid kraftledningen. Detta för att vi ska få vår ström utan avbrott från snötyngda grenar. Vart tionde år röjs det runt kraftledningarna. Sidan 10 Mänskligt att fela Möte med det okända Märkliga saker har inträffat i Torsåker. Det finns berättelser om möten med främmande väsen, hästdragna hölass som kommit längs bygatan mitt i natten utan någon som hållit i tömmarna, samt oförklarliga ljud från kyrkklockorna över en nattsvart kyrkogård. Och vad hände egentligen i smedjan den där märkliga natten då snön låg kall och vit under stjärnbeströdd himmel? Tänk att kunna gå mitt i natten i skogen och höra fiolspel. Torsåkers spelmanslag låter sina toner svepa ut över lite oväntade ställen. Spelglädjen står högt i tak även om takhöjden ibland inte är så stor. Sidan 18 Sidan 13 Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

2 2 KORPÖGAT LEDARE: Vision - inte status quo!hofors kommun har nu avslutat de dialogmöten som ska leda fram till en vision om Hofors tio år framåt. I Folkets hus samlades kommunens företagare för att ge sina versioner av visionerna. Det kändes nästan som en upprepning av tidigare dialogmöten. Här fanns önskemålen om bättre kommunikationer och att bygga nätverk. Det kändes inte som några visioner. I ordet vision ligger en önskan om högre mål inte att behålla status quo eller att bara rätta till sådant som är självklarheter i ett fungerande samhälle. Samtidigt med dialogmötena kommer nya dystra siffror om företagsamheten i Hofors. Det gav upphov till diskussioner på företagarnas möte. Hofors har rasat i företagsligan och ligger nu på 284 plats bland de 288 kommuner som deltagit i undersökningen. Det som dragit ner Hofors till nedflyttningsplats är företagens svaga lönsamhet. En konsekvens är att företagens kreditvärdighet försvagas, de får svårt att låna pengar till investeringar. Ett av de förslag som kom fram var att bilda en företagareförening (det finns förvisso två sen tidigare) där medlemmarna skulle gå i borgen för varandra vid upptagning av lån. Medias roll fanns också med, att påverka media att ge en positiv bild av Hofors Här ifrågasattes Kronblom, August och Lotta som symboler för Hofors. Någon ansåg att de hade sin plats i Hofors men att de inte borde kladda ner hela kommunen. Kronblom anses också vara en lat person som ligger på soffan hela dagarna. Frågan är vilka signaler det ger. Efter förra numret av Korpögat kom ett samtal till redaktionen. Det var en från början ilsken Christer Ekendahl, vd för bland annat Hofors Elverk. Det som hade rört upp hans känslor var artikeln om hur elverket hade spionerat på sina kunder för att kolla varför deras elförbrukning gått ner. Ekendahl menade att artikeln innehöll flera sakfel men kunde inte på en enda punkt specificera dessa. Han var också upprörd över att han som vd inte hade blivit intervjuad i tidningen. Svaret var att vi hade fått tillfredsställande svar på våra frågor av Håkan Wängelin, verksamhetsansvarig för elnätet. Christer Ekendahl hade gärna velat göra ett bemötande i anslutning till artikeln. Korpögat är en öppen tidning, som ställer sina spalter till förfogande för den som vill skriva insändare eller göra genmälen på våra artiklar. Men när det gäller genmälen från politiker och tjänstemän har vi en policy att inte alltid låta dessa få sista ordet. De får reagera på det vi skrivit! Nu erbjöds Christer Ekendahl plats i denna tidning får att ge sina synpunkter på artikeln om elverket. Han avstår dock och därmed får heller inte invånarna i Torsåker ta del av hans synpunkter. Synd tycker vi! Kaffepengar till Korpögat Föreningen Forsby har fattat beslut om att avveckla sin verksamhet. Samtidigt fattade styrelsen beslut om att skänka de pengar som fanns i kassan, kronor, till Torsåkers sockenförening som ger ut tidningen Korpögat. De kronorna är överskottet från Solberga Café, den ideella verksamhet som föreningens medlemmar drev sommaren I Fors bys stadgar står att överskottet ska ges som bidrag till aktiviteter till gagn för Torsåkersborna. Tidigare har ungdomarna i Solbergsskolan fått kronor och pensionärerna på Spelmannen kronor för att genomföra såna aktiviteter. Vi tror att de flesta tycker Korpögat är något som gynnar inevånarna i vår kommundel. Korpögats redaktion tackar ödmjukast för bidraget, vilket gör att vi kan köpa in de datorer som behövs i produktionen samt betala tryck och distribution. I och med bidraget från Fors by är tidningen Korpögats utgivning tryggad i minst ett år framåt. Hej! Har du inte fått förra eller tidigare nummer av Korpögat, så ring till vår redaktion. Telefon: eller KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Lars Pettersson Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel , fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 KORPÖGAT 3 BREV TILL KORPÖGAT Fart utan tjusning Höga hastigheter på Solbergaleden Nu får det vara nog! Det körs alldeles för fort på Solbergaleden mellan macken och 70 skylten. Boende efter vägen har tröttnat på att man inte tar hänsyn till hastighetsbegränsningen, 50 km i timmen. Det finns dom som mist sina kära husdjur på grund av att man inte hinner sakta in eller stanna. Det är även människor som med fara för livet går efter vägen. Bilförare skärp er tänk på era medtrafikanter. Boende efter Solbergaleden Hundägare - skaffa reflexer! Många bilister har hört av sig till Korpögat angående oansvariga hundägare. Det gäller framför allt de hundägare som rastar sina hundar efter Solbergaleden och efter mörkrets inbrott inte har reflexer på sina hundar. Har ni tänkt på hur svårt det är för bilisterna att se era hundar, när ni i mörkret till och med låter hundarna gå närmast trafiken, och inte där de ska gå, på er vänstra sida? Några av er som har två hundar är värst, ni låter dom gå på var sida om er. Om ni vill bli utav med den yttersta hunden, finns det betydligt värdigare sätt att åtgärda det, än att låta någon bilist döda den. Jag har själv hund, och har investerat i ett fantastiskt bra reflexhalsband med blinkande dioder. Dessa är helt oslagbara som livförsäkring för er hund. De finns att köpa hos Granngården i Kungsgården och kostar 169 kronor. Tycker ni att det är dyrt? Fy skäms, har ni råd att ha hund måste ni också ha råd att vårda den på bästa sätt. Billig livförsäkring Det vore inte så dumt om ni också ser till att ni själv bär ordentliga reflexer. Margareta Skogsberg

4 4 KORPÖGAT Budget i balans men mörker längre fram Kommunstyrelsen i Hofors är nu färdig med sitt förslag till budget för nästa år. Och, det är en budget i balans som presenteras, inkomster och utgifter går ihop. Men för de kommande åren ser det mörkare ut. Befolkningsminskningen gör att intäkterna minskar och kommunen tvingas till neddragningar i verksamheten. Från och med sekelskiftet är det lag på att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Hofors kommun har klarat det genom att ompröva verksamheter. Det är ett annat ord för nedskärningar, med två procent. Det betyder att kommunen inte behöver låna pengar för att klara de investeringar som behöver göras. Den balanserade budgeten gör att skatten kan hållas oförändrad Kommunallagen föreskriver att kommunerna också ska ha en plan för ekonomin de tre kommande åren. Här mörknar det för Hofors, ekonomin ser ut att bli sämre. Den främsta orsaken till det är den minskning av befolkningen som skett de senaste åren. Fram till halvårsskiftet 2004 minskade befolkningen med 73 personer. Under den närmaste tioårsperioden beräknas utflyttningen minska ytterligare, med cirka 120 personer per år. Det är värt att notera att Torsåker ökar sin befolkning. Den har för övrigt varit konstant sedan 1960-talet, cirka 2800 invånare. Kommunens utgifter under 2005 beräknas till 500 miljoner kronor. Av detta är två tredjedelar skattemedel. Övriga inkomster är taxor och statliga bidrag. Befolkningsminskningen innebär att skatteinkomsterna också minskar och politikerna tvingas på nytt till omprövning av verksamheterna. Behovet fram till 2007 är att minska dessa med två procent per år. Vilka verksamheter som kommer att drabbas är inte avgjort ännu. Den 29 november fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten. Centern: Redovisa jobb och nyföretagande Hofors kommunstyrelse fortsätter att oroa sig över befolkningsutvecklingen. Den 30 juni hade kommunen invånare vilket är en minskning med 73 invånare sedan årsskiftet. I befolknings-prognosen kommer kommunen år 2007 att ha färre än invånare. Ekonomin under åren kan komma att bli särskilt ansträngd, konstateras i kommunens budgetberedning. Vad gäller skola och barnomsorg skall verksamhetens organisation, lokalisering och inre arbete anpassas efter minskat antal barn. I Torsåker-Bodås är lokalsituationen ansträngd. Behov av permanent lösning för bl.a. förskolan föreligger. I ett yttrande inför beslutet om budgeten kräver Centerpartiet att det görs omrprioriteringar för att skapa framtidstro och engagemang hos kommuninvånarna. Centern, genom Britt Lindgren, vill också att kommunen årligen redovisar hur många arbetstillfällen och nyetableringar som skapats. Även projekt som misslyckats bör redovisas, säger Centern. Partiet vill också att det skapas ett forum där ortens företagare kan visa upp sig. Mest kritisk är Centerparitiet till det bidrag som Hofors ger till Gästriketurism. Vi kan inte låta de stora kommunerna långsamt dränka vår kommun genom att helt satsa våra pengar i Gästriketurism. Centern anser också att kommunen måste öka sin tillgänglighet, att synas på stratagiska platser så att människor inte bara reser förbi Hofors. Text: Staffan Berglind Lars Pettersson

5 KORPÖGAT 5 Nu skärper Hofors kommun tonen mot droger Rökrum för minderåriga i Folkets hus Nu skärper samhället tonen mot tobak, alkohol och narkotika. Hofors kommun behandlar just nu förslag till ett rök- alkohol och drogpolitiskt program i kommunen som främst syftar till att ändra på ungdomars rök- och alkoholvanor. Bestämmelserna för serveringstillstånd ses över. Särskilt tittar man på tillfällig servering till allmänheten vid festivaler och liknande, t.ex. Bessemerfesten eftersom sådan servering ökat mycket kraftigt på senare år. Stor återhållsamhet bör gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. Serveringstillstånd bör inte medges med mindre än att man även kan bli serverad lagad mat vid utskänkningsstället. Målet är att antalet ungdomar under 18 år som använder tobak skall minska. Man vill att samtliga arbetsplatser skall utarbeta en alkoholpolicy. I målsättningen ingår även att försöka minska ungdomars spelande på automatspel och liknande. Kan det vara vettigt att inrätta ett speciellt rökrum för barn och ungdomar i samband med discodanserna på ungdomsgården Zero i Hofors? Det frågar sig Miljö- och hälsoskyddsinspektören Tommy Holmström som skickat en skarpt formulerad skrivelse till Folkets Husföreningen i Hofors. Bakgrunden är att arrangörerna för discot inrättat ett rökrum. Rummet är enligt ungdomsgårdens regler upplåtet för rökande ungdomar som fyllt fjorton år. Flera personer har retat upp sig på åtgärden och hört av sig till Hälsorådet med undran över vad som kan anses vara lämpligt. Eftersom lagstiftningen är knepig har kommunen kontaktat Ola Assarsson på Folkhälsoinstitutet. Assarsson har tittat på fallet och funnit att det aktuella rummet inte kontinuerligt används för barnoch ungdomsverksamhet, varför tobakslagens 2 paragraf om rökförbud inte kan tillämpas. Däremot används rummet ibland som samlingslokal vilket gör att frågan om rökrummet definitivt ligger i gråzonen, skriver Ola Assarsson i sitt svar till kommunen. I Miljö- och hälsoskyddsinspektörens skrivelse till arrangörerna påpekas främst det olämpliga i att inrätta särskilt rökrum med tanke på den låga ålder som discobesökarna vanligtvis har. Man påpekar också att det råder förbud om försäljning av tobak till personer under 18 år samt att kommunen i övrigt försöker motverka rökningens skadeverkningar. Kopia på skrivelsen har skickats till Hofors hälsoråd, socialtjänsten (IFO) samt till kommunalrådet Marie-Louise Dangardt. Jörgen Eliasson är en av dem som ansvarar för verksamheten på ungdomsgården. Han tycker att kommunen överreagerar på rökrummet och vill gärna tona ner hela historien. Även Landstinget agerar i samma riktning och vill profilera sig som ett rökfritt landsting. Ingen landstingsanställd får efter den första januari 2005 röka eller snusa på arbetstid. Förmynderi, tycker vissa landstingsanställda. Men Landstinget står fast vid sitt beslut och menar att deras anställda inte skall lukta cigarrettrök, det är ett ansvar man har mot patienterna. Från och med 1 juni 2005 skall alla restauranger och andra serveringsställen vara helt rökfria. Reglerna var från början att discobesökarna fick röka var som helst utom i själva ungdomslokalen. På det fick vi klagomål från allergiska ungdomar som inte kunde gå på disco på grund av röken i de angränsande lokalerna. Därför hänvisade vi rökarna till ett särskilt rum, säger Jörgen och tillägger att rökrummet inte finns kvar utan att ungdomarna nu uppmanas att gå ut och röka. Uppenbarligen är meningarna delade om vilken rökpolicy som kan vara lämplig i samband med anordnandet av ungdomsdiscon. Men Jörgen oroar sig inte över det. Nej, någon gång under nästa år införs en ny lag om totalt rökförbud i alla offentliga lokaler. Då behöver vi inte ha den här typen av polemik, säger Jörgen. Text: Staffan Berglind 30-års jubileum

6 6 KORPÖGAT Goda böcker för läshungriga Yvonne bredvid sin bokvagn Torsåkers nya bibliotek har slagit upp sina portar. Det här är bara en tillfällig lösning, säger biblioteksassistenten Yvonne Olsson och beklagar att utrymmena inte blivit tillräckligt stora. Kommunen vill så långt som möjligt undvika att hyra in sig externt. Det får vi rätta oss efter, säger Yvonne Olsson som även arbetar vid Hoforsbiblioteket. På onsdagseftermiddagarna tjänstgör Yvonne i Torsåker. Därmed har bibliotekets öppettider ändrats från tre till en dag i veckan. Det beror på ändrade rutiner i skolan. Driften av skolbiblioteket ligger numera på skolan. Det innebär dock att barnen inte längre kan låna hem böcker. De böcker som lånas måste förvaras i skolan, berättar Yvonne. Lånefrekvensen efter nyinvigningen har varit god. Låntagare från gamla biblioteket har inte haft några problem med att hitta till de nya lokalerna. Mona Kjettselberg är något av stamkund på biblioteket. Jag går hit varje onsdag och tycker det är bra att vi får ha biblioteket kvar, säger Mona. Inga datorer Biblioteket i Torsåker har samma servicestandard som Hoforsbiblioteket med undantag för att man inte kan tillhandahålla datorer för allmänheten. De datorer som fanns i gamla biblioteket har man helt enkelt inte plats för. Det som främst slår besökaren är att det är ett mycket litet bibliotek. Biblioteket är nu handikappvänligt. Biblioteksassistenten Yvonne kan glädja sig åt att även om biblioteket blivit mindre har man inte minskat på anslagen för nyinköp. Var fjortonde dag köper man nya böcker och det syns även i bokhyllorna. Nya fräscha böcker skvallrar om att man är mån om hög kvalitet på det lilla man har. Theodor Kallifatides purfärska I hennes blick låg redan på lånedisken vid Korpögats reportage. Fjärrlån förmedlas på samma sätt som på andra bibliotek. Litenheten gör också att det aldrig blir några köer då man genom bibliotekstjänsten vill låna helt nyutkomna böcker. Förutom böcker lånar man även ut filmer och kassettband. Det finns ett förslag om större lokal. Men hur långt det är till ett genomförande vet vi inte, säger Yvonne och tillägger att hon hittills fått mycket god respons från Torsåkersborna för ortens nya bibliotek. Text Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Här ligger Torsåkers nya bibliotek

7 KORPÖGAT 7 Vilken soppa Det kom trettio personer då Torsåkers församlingskår inbjöd till sopplunch på Församlingshemmet. Vi blev förvånade över att det kom så många. Men visst är det trevligt att det kommer folk då man ordnar med något, säger församlingskårens ordförande Berit Bergström. Idén med soppluncher på församlingshemmet föddes för flera år sedan. Men det har liksom aldrig kommit till skott, som man brukar säga. Nu tog Torsåkers församlingskår tag i saken och införde sopplunch klockan tolv första måndagen i varje månad. Syftet med soppluncherna är att folk helt enkelt skall kunna sätta sig ner och äta en enkel lunch tillsammans. Någon underhållning eller annat program blir det inte. Nej det viktiga är att folk skall kunna umgås och att själva lunchen skall vara ett hjälpmedel att kommunicera, säger Berit Bergström och tillägger att nästa gång blir det nog champinjonsoppa även om menyn inte är riktigt spikad än. Under premiärlunchen bjöds på grönsakssoppa. Priset för sopplunchen är 25 kronor. po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker Christina överklagar I förra numret av Korpögat rapporterade vi om Christina Häger som enligt kommunens beslut inte kan få något parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nu överklagar Christina beslutet. I sina kommentarer kring överklagandet säger kommunens Miljö- och byggnadsnämnd att man mot bakgrund av Christinas läkarutlåtande ej kan fatta några andra beslut än vad som redan har gjorts. Kommunen överlämnar därmed hela ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning. Älgkadaver i sjön Tolven Vem är det som slänger bitar från döda älgar vid sjön Tolven? Det frågar sig kommunens hälsovårdsinspektörer efter att fått in en anmälan om nedskräpning. Någon eller några personer har uppenbarligen använt sjön Tolven för att göra sig av med slaktavfall från årets älgjakt. Bland annat har 31 skelettdelar kastats ut i vattnet. Tilltaget är ett brott mot Miljöbalkens 15 kap 30 och har av kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor anmälts till Åklagarkammaren i Gävle.

8 8 KORPÖGAT Fel färger på kulturhus En signal om kvinnligt konstnärskap och framtidstro i de ljusa färgernas tecken, eller en estetisk våldtäkt på en byggnad i kulturmiljö? Ja, meningarna är minst sagt delade om hur Hönshuset i Torsåker På spännande uppdrag skall se ut. På ena sidan står två kvinnliga entusiaster med sinne för färg och konst. På andra sidan står byråkraten med paragrafer som han är satt att följa. Hönshuset drivs idag av konstnärerna Cina Autio och Maj-Lis Alm. Cina målar i olja och bygger modeller till teaterkulisser. Maj-Lis målar tavlor och tillverkar skulpturer av järnskrot. I Hönshuset finns deras ateljéer och utställningar. Där finns även ett café med hembakad tårta och persikopaj. Cina och Maj-Lis är för sin försörjning beroende av att folk hittar till Hönshuset. Annonspelare Huset behövdes målas om. Cina och Maj-Lis ville att huset skulle locka till nyfikenhet. Därför målades fasaden i olika fält med gult och rosa, för att göra huset till en annonspelare för konstnärlig verksamhet. Toppen, tyckte Cina och Maj-Lis. Allt var frid och fröjd tills någon uppmärksammade kommunarkitekten på vad som hade hänt. Vi visste inte att man måste ha bygglov, säger Maj-Lis Alm. Färgglatt Hönshus Kommunarkitekten Leif Holmqvist skrev ett skarpt formulerat brev till Hönshuset där han menade att ett hus i centrala Torsåker inte får se ut som Villa Villerkulla. Han stöder sig både på Länsstyrelsen och Länsmuseet. I en förnyad skrivelse till Hönshuset påpekar Leif Holmqvist att huset ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och att den nuvarande färgsättningen på ett mycket markant sätt bryter mot ortens karaktär och byggnadstradition. Han grundar sin åsikt på att centrala Torsåker till sitt utseende präglas av kyrkan och skolan. Därför måste alla byggnader i området harmonera med varandra. Han stöder sig även på Länsmuseets yttrande om att en starkt avvikande kulör kan leda till disharmoni. Bygglov behövs Sök bygglov, men inte med den här färgsättningen, är budskapet från kommunarkitekten. Vi måste ju rätta oss efter överheten, säger Maj-Lis Alm och tillägger att luften gick ur lite grann när deras roliga färgsättning inte kunde behaga makthavarna. Nu har Cina och Maj-Lis skrivit till kommunarkitekten och bett om hans hjälp med att lösa frågan om Hönshusets framtida färgsättning. Experten får väl tala om hur det skall vara. Samtidigt måste vi kräva förståelse för våra problem. Vi vill att besökare i Torsåker skall få upp ögonen för vår verksamhet genom huset. Då kan inte huset se ut som vilket kommunalhus som helst, säger Maj-Lis Alm. Nu väntar Torsåkersborna med spänning på resultatet när två konstnärliga entusiaster och en kommunal byråkrat skall blanda sina färger i samma pyts. Text: Staffan Berglind Foto: Jenny Johansson Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Gammelstillavägen TORSÅKER

9 Håll Sverige rent från jordbruksskrot Plogar, harvar, räfsor och andra uttjänta jordbruksredskap ska nu samlas in. Det är kampanjen, Håll Sverige Rent, som efter insamlingen av skrotbilar, då nästan bilar fick en sista vila, får sin fortsättning inom jordbruket. Kampanjen riktar sig främst till jordbrukare som genom att ringa ett avgiftsfritt nummer kan få sina lantbruksmaskiner hämtade av kampanjen. Under den tid som kampanjen drivits i Halland har mer än 2500 ton skrot i form av harvar, skördetröskor, traktorer och andra maskiner samlats in. Samtliga var sånt som inte omfattas av något producentansvar för återvinning och som bonden har svårt att själv frakta till någon skrotanläggning. I första hand ska kampanjen bidra till ett renare landskap och i andra hand återvinna de resurser som finns i metallskrotet. Under våren 2005 kommer ytterligare information från Håll Sverige Rent om insamlingen. Valfläsk bygger 68:an. Ombyggnad av riksväg 68 ser ut att dröja. Det finns inga pengar, vi har annat som är viktigare, säger Rolf Widmark, projektledare på Vägverkets region mitt. I dagsläget siktar man in sig på att byggstarten blir 2007, men att det eventuellt kan bli tidigare. Det är ett valår innan och då brukar det hända saker, säger Rolf Widmark. Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt tycker inte om Vägverkets resonemang. Hon har vänt sig till näringsdepartementet och påtalat hur viktig en ombyggnad av 68:an är för vår region. Men hittills har inget gensvar kommit på detta. Ett akut stödpaket för vägsatsningar har regeringen nyligen presenterat. Men det gick till Trollhättan. Äntligen bredband! Nu kommer bredbandet. Det är i alla fall vad man tror. I slutet av nästa år skall 98 procent av kommunens hushåll kunna anslutas till bredbandsnätet. De flesta ansluts med fiberkabel utom Kalvsnäs där man får hålla tillgodo med radiolänk. En av Torsåkers byar blir dock utan bredband. Det är Skommarhyttan som i fiberoptikens tidevarv betraktas som en så pass avlägsen ort att tekniken inte räcker till. Radiolänk är heller inte att tänka på för Skommarhyttans del. Dock räknar kommunen med att även fortsättningsvis kunna leverera ström till vägbelysningen. GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördagar STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 Söndagar stängt 9 SOPPLUNCH Måndag 6 dec kl Församlingshemmet Soppa, smör, bröd, dricka samt kaffe och kaka 25:- Alla är varmt välkomna Torsåkers Församlingskår PLANNJA TP20 & TEGELPROFIL - alltid i lager Beställ gärna i exakta längder HÄNGRÄNNOR - TAKBRYGGOR TAKSTEGAR - SNÖRASSKYDD M.M. Vi utför takläggningar till fasta priser Öppet vardagar BR.NORLING I HOFORS AB Tel www. brodernanorling.se

10 10 KORPÖGAT Vad är det som händer utmed den stora kraftledningen undrar säkert många. Jo, nu är det dags för breddning av gatan. Det händer ungefär vart tionde år, och dom som fixar det hela är Engvalls skogstransporter. Arbetslaget består av ägaren Lage Engvall och Mattias Berglund som har jobbat åt Lage i tre år. Mattias började köra i skogen För att lära sig köra sådana här maskiner, ska man gå natur- och skogsbruksgymnasium. Mattias fick sin utbildning i Ljusdal Ny maskin färre folk Lage har kört efter kraftledningar sedan 1982 och det är tredje gången den här breddas. Dom kör en skogsmaskin som kan både kapa av och lägga upp träden på maskinen och sedan köra ut dem till vägen. För några år sedan fick man ha flera maskiner, en skördare och en skotare för att kunna göra samma jobb. Nu arbetar dom båda i tretimmars pass. Dom ligger borta i veckorna och jobbar långa skift, oftast från halv sex på morgonen till halv elva på kvällen. När den ena kör så vilar den andra eller också går han märker ut de träd som märkningen gått bort på. Alla träd som ska tas ner är märkta med orange pluttar. Höjden på träden styr gatans bredd och ju högre de är desto bredare gata. Det är andra som gör utmärkningen. Det kan gå flera år mellan utmärkning och avverkning. Nu är Elbrist ingen risk Röjning för att förebygga elavbrott. Lage och Mattias på väg upp mot Ockelbo. Dom startade i Horndal. Det tar ca sex veckor från Horndal till Torsåker och det som tar den mesta tiden är att det blir långa sträckor att skota. Det kan vara en kilometer ut till vägen där allt ska lossas. Det är sällan det finns vägar att köra på, utan man får köra i dålig terräng. Lages maskin har åtta stora hjul. På dom sitter det fyra band som skyddar marken. Det gör att den tar sig fram bättre, men det hjälper inte alltid. Vid Hästbo-berget satt dom fast två gånger och fick skaffa hjälp för att dra upp maskinen. Det är en äldre man från Skärplinge som har en specialmaskin med vinsch som då kommer och hjälper till. Han har hållit på sedan början av åttiotalet och har bara lämnat två maskiner kvar i skogen. Det är företaget Eltel Networks skog och maskin, som hyr in Engvalls skogstransporter. Arbetsteamet Lage och Mattias Text och foto: Bodil Landin 27 november Lasse P.

11 Fullmäktiges frågestund: Var är Toråkersborna? Torsåkersborna måste bli bättre på att närvara vid kommunfullmäktiges frågestunder. Det är Pär Åslund (fht) som tycker att Torsåkersborna är dåliga på att utnyttja förmånen av att kommunfullmäktige två gånger om året kommer till Torsåker. Tidigare var det tradition att ett av årets sammanträden skulle vara i Torsåker. Efter förslag från (fht) beslutade kommunen att två årliga sammanträden skulle förläggas till Torsåker. Men var är Torsåkersborna, frågar Pär Åslund och tillägger att frågestunderna borde utnyttjas bättre. En halvtimme före sammanträdet är det frågestund där allmänheten kan ställa frågor direkt till sina kommunala makthavare. Den som ställer en fråga får vanligtvis svaret direkt från den som från kommunens sida bäst kan svara på frågan. Vad som många inte känner till är att man kan begära besked om vad övriga politiska partier har för uppfattning. Dessa är då skyldiga att redovisa sina synpunkter, så långt de nu är kända. Den möjligheten borde kunna utnyttjas bättre och vara grunden för debatt, säger Pär. Under allmänhetens frågestund kan man även lämna in medborgarförslag. Dessa måste dock inlämnas skriftligt och vara upprättade enligt särskilda regler. Den som vill lämna ett medborgarförslag och är osäker på reglerna, kan kontakta kommunen innan förslaget lämnas för att allt skall gå så smidigt som möjligt. Förmånen med enskild förslagsrätt omfattar alla kommunens medborgare. Även barn kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Givetvis är det lättare att motivera kommunfullmäktige att komma till Torsåker om Torsåkersborna kommer till mötena, säger Pär Åslund. KORPÖGAT Tim 30 år Tim Sandberg fyller 30 år och firar det med öppet hus lördagen den 27 november från kl i Pålsbo C Välkomna RAMSHOPEN Övre Storviksvägen 1, STORVIK Tel Inramning - Presenter - Hemslöjd Rolf Lidbergs tomtar och troll Tygblöjor för dig som tänker på ditt barn och miljön Villaolja - Diesel & Pellets RING OSS! Staffans krönikor som radioföljetong Staffans krönikor är Staffan Berglinds berättelser från Torsåker, publicerade i Korpögat. Dessa berättelser spelades in på CD-skiva med Lasse Pettersson, tidigare medarbetare på Radio Gävleborg, som uppläsare. Av de elva historierna, där gamla tider och människor från förr skildras, har Sveriges Radio Gävleborg valt ut fem avsnitt som kommer att sändas under senhösten. Varje måndag klockan fram till jul sänds varje del. Här får vi bland andra möta drängen Simon som gifte sig med sin husbondes dotter Hilda. Vi får också höra om Guds predikant och om gamla tiders julfirande. P4 Radio Gävleborg, måndagar Välkommen till öppet hus Gammelstillavägen 7 Lördag den 4 december klockan Lotteri & Loppis Vi bjuder på kaffe Torsåker Röda korskrets Dalgränsens Mekaniska

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

prästen med blått hår

prästen med blått hår Prästen PRÄ STE N MED Bert Ceder är präs t ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Martin Palmqvis t prästen ORDLISTA gå i pension (s 5, rad 4) vara gammal och inte behöva jobba mer församling (sid 5, rad 6) de som

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra.

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra. Den hemliga roboten Asta, Bea och Cesar har fått ett uppdrag av deras lärare Olle. Uppdraget var att de skulle hitta en bok i skolbiblioteket som Olle skulle läsa som högläsning på morgonen i klassrummet.

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET Kapitel 1 HEJ! Hej! Jag heter Mandy och jag är 10 år. Jag går på Himlaskolan. Jag bor i Alafors.Rebecka är min bästa vän, hon bor också i Alafors. Hon är 10 år hon med. Vi leker varje dag i skolan. Rebecka

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande Bilaga 1 - Problemen Kollektivet ett spel om inflytande 1. Rökning Hosta har på senare tid drabbat några av er, och ni tror att det beror på att det finns medlemmar i kollektivet som röker inomhus. Inga

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Hans Peterson ORDLISTA avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök kommit till världen (s 3, rad 13) var född värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst kakelugn (s

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN sid 2 KAPITEL 2 HEMLIGA KOJAN sid 4 KAPITEL 3 BROTTET sid 6 KAPITEL 4 ORMEN OCH ÖRNEN sid 7 KAPITEL 5 FEL MISSTÄNKTA sid 8 KAPITEL 6 AVSLÖJAD sid 10 KAPITEL

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer