Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014"

Transkript

1 Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram ) "Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt" Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring, håller nyval och sedan klubbar vi igenom det efter valet, om folket stödjer det och oss. Vi tror att om vi vinner valet är det snabbaste sättet att lägga grundlagsförslaget i riksdagen och sedan hålla nyval. I båda fallen får ju folket säga sitt. Fortsatt stöd för oss innebär ju att folket vill gå ur EU. Ett utträde som är nödvändigt för att resten av vår politik ska kunna genomföras. 2.) "Vi vill verka för att Sveriges Riksbank avvecklas. Det är genom den bankirerna får grepp om landet" Med det menar vi att bankirerna haft kontrollen över Sveriges Riksbank sedan länge. Man ser det genom de märkliga ageranden de gör ibland. Novemberrevolutionen är ett tydligt sådant exempel. Det gynnade bankerna men skadade både Sverige som nation och medborgarna som drabbades svårt ekonomiskt. Vi lider än av sviterna efter det. Ett annat tydligt exempel är att Riksbanken lånar pengar av Federal Reserve, dvs USAs centralbank, en privatägd bank ägd av nio kända finansmarodörer. Varför ska Sverige låna pengar utomlands när Riksbanken kan mynta pengar själv? Varför just av Federal Reserve? Idioti. Genom att skrota Riksbanken och låta riksdagen ge ut pengar samt betala av på statsskulden så har vi eliminerat behovet av en riksbank/centralbank och ett Riksgäldskontor. Genom att riksdagen fortsättningsvis kommer att ge ut pengar så försvinner statsskulden så småningom för att aldrig mer återkomma. 3.) "Vi vill verka för att bankernas skapande av pengar ur tomma intet förbjuds. Vi kräver 100 % kapitaltäckning för alla banklån" Med det menar vi att bankerna i dag skapar pengar genom att slå in ett lånebelopp på kundens konto och vips finns pengarna där, skapade ur tomma intet. Skulden skapar alltså pengarna. Inte tvärt om. Utan fullständig kontroll på den totala penningsumman så är detta inflationsdrivande. Vad bankerna gör är således att likt falskmyntare späda ut den totala penningmängden. De stjäl lite av alla som har svensk valuta genom varje transaktion, de minskar värdet på framtida löner. Vi har alla drabbats och fått lida för det här. Dessutom innebär det en enorm räntekostnad som vi betalar till bankerna helt i onödan. Genom att riksdagen istället skapar de pengar som behövs, så uppkommer ingen räntekostnad till bankerna. Riksdagen kan sedan skapa pengar för att täcka sina kostnader, d.v.s. man kan ta bort alla skatter för individer.

2 4.) "Vi vill verka för att riksdagen får exklusiv rätt att ge ut pengar" Med det menar vi att vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet och återge kontrollen till folket. I Sverige har bankirerna haft kontrollen över Riksbanken sedan länge, en kontroll de har kvar än i dag. Novemberrevolutionen 1985 bevisar det t.ex. Den gagnade varken medborgarna eller Sverige som nation. Numera så skapas nästan alla pengar, 97 %, genom fractional reserve banking, d.v.s. bankerna har endast täckning för 3-4 % av det utlånade beloppet och då endast på pappret. I själva verket är kapitaltäckningen närmast noll. En låntagare kommer in på banken och vill låna en miljon kronor. Efter en kreditbedömning beviljar banken lånet. De trycker då in ,00 på kundens konto och vips så har banken skapat pengarna ur luften och utan att ha täckning för mer än 3-4 % det heller och då enbart på pappret. Alltså; Lånet skapade pengarna, pengarna skapade inte lånet. Håll det i minnet eftersom det här har stor betydelse längre fram. Dagens penningskapande, d.v.s. att skulden skapar pengarna gör att befolkningen hela tiden måste öka för att hålla jämna steg. Pengar skapade ur skuld ger nämligen hela tiden minus på kontot i form av att räntan som det inte skapas pengar för, hela tiden fattas. Man kan säga att det är som ett jättelikt pyramidspel där man hela tiden måste dra in fler och fler deltagare annars faller pyramiden ihop. Detta är problemet med pengar skapade ur skuld. Förr eller senare brister bubblan. Pengar skapade utan skuld, dvs räntefria pengar skapade av riksdagen, medför inte detta ständigt återkommande problem. Det faktum att vi fortfarande sitter kvar i detta system, som kan liknas vid ett ekorrhjul, efter flera ekonomiska kollapser är egentligen bevis nog för att det är bankerna som har den egentliga kontrollen över Sveriges ekonomi och i förlängningen över hela landet. Enda anledningen till att folket inte förstått det här är att skolan, politiker, massmedia, ALLA, har mörkat detta. Många av dem som inte sagt sanningen har dock inte ljugit medvetet. T.o.m. bland ekonomer har inte alla förstått det här. Det hette vackert att bankerna skulle ha 10 % kapitaltäckning för alla lån, numera är det dock endast 3-4 %, men ett barn kan räkna ut att täckningen är nästan noll. Det beror på att det ena lånet kan användas för att skapa nya pengar i all oändlighet tills täckningen är nere i närmast noll kr i insättning ger i lån som sätts in som ger i lån som sätts in som ger i lån som ger i lån som ger ,000 som ger i lån som ger i lån osv. i all oändlighet. Kapitaltäckningen i botten är fortfarande bara kr men man har snabbt skapat 10 miljarder här som ni kan se.

3 All fractional reserve banking ger de här effekterna som är inflationsdrivande och leder till att allt blir dyrare. Likt falskmyntare späder bankirerna ut valutan skapar inflation, högkonjunkturer och depressioner. Man kan säga att bankerna stjäl lite grann av var och en av oss när de skapar nya pengar eftersom våra pengar då blir lite mindre värda för varje gång det sker. Bankirer kan låta högkonjunkturer övergå i depressioner genom att strypa penningmängden så kan de sedan köpa fastigheter och företag för en spottstyver. Det skedde t ex På så sätt har de sakta men säkert roffat åt sig alla tillgångar likt en monopolspelare som sitter med hotell på Norrmalmstorg. Alla som spelat det spelet vet att när en spelare väl fått upp ett hotell på Norrmalmstorg så är det bara en tidsfråga innan han tagit allt. Samma sak i verkligheten men här är det inte ett hotell på Norrmalmstorg som gäller utan här är det en bank med rätt att mynta egna pengar som ger total dominans över tiden. All form av fractional reserve hos banker ger den här effekten. Utan 100% kapitaltäckningskrav, d.v.s. att de kan bara låna ut sitt egna kapital samt vad de lånar in, så blir kapitaltäckningen snart närmast noll efter ett tag. En förklaring till att detta kunnat fortgå är att ytterst få har förstått att det fungerar som beskrivits ovan. Ekonomer får i skolan lära sig att fractional reserve innebär att banker bara får låna ut delar, fractions, av det de lånar in! Om en bank t.ex. får en insättning på kr så kan de bara låna ut 900 kr av dessa får de felaktigt lära sig. Det här är alltså vad många skolor lär ut att 10 % reserv (som nu är nere i ung 3 %) betyder. Att bankirerna även kontrollerar bokförlag som ger ut läromedel behöver väl knappt ens nämnas... Politiker, domare, eko-poliser m.fl. lever också i denna villfarelse. Få tidningar har vågat skriva om det. Därför har det förblivit okänt för en stor del av befolkningen. Hur bryter man då upp ett sånt här skadligt system? Hur får man systemet att verka till medborgarnas fördel i stället? Det första steget är att komma bort ifrån EU som fungerar som bankirernas förlängda arm. Fortsatt medlemskap i EU skulle kraftigt försvåra vad vi föreslår; Man stiftar en ny grundlag. Man går ur EU. Man skrotar Riksbanken som ändå är under bankirernas kontroll. Man förändrar grundlagen så att fractional reserve banking förbjuds. Man förstärker den fria nationen Sverige genom att förbjuda medlemskap i EU och liknande unioner. Då är man skyddad i framtiden. Gärna samarbeten men inga unioner. Man beslutar att alla banker måste ha 100 % kapitaltäckning. Man skriver in att enbart riksdagen får ge ut pengar och prägla mynt i de svenska valörerna, SEK och Daler.

4 Man inför en parallell valuta, Dalern, som blir fristående och som grundas på platina, guld, silver och koppar. Inga värden anges utan de anges i vikt. Man beslutar att riksdagen måste ha 66 % majoritet, varav minst 20 % av oppositionen, alternativt 75 % majoritet för att få ge ut pengar. Man beslutar att nödutgivning får dock ske efter enkel majoritet i riksdagen för att täcka statens akuta löner och åtaganden. Så enkelt är det att ta sig ur bankirernas grepp. Genom att låta oppositionen ha vetorätt har man försäkrat sig om att regeringen inte ensam kan besluta om utgivning av pengar för att göra sig populär inför val och genom nödutgivningsklausulen har man samtidigt försäkrat sig om att staten i alla lägen klarar sina akuta åtaganden. Det bäddar även för breda politiska uppgörelser och breda samarbeten som stora delar av folket stödjer. Dalern blir den valuta som medborgarna kan spara i relativt värdebeständigt. Mynten kommer inte att anges i värde utan i vikt. De kommer att finnas i guld, silver och koppar. Värdet bestäms av dagspriset på metallerna. Man kommer att kunna ha dubbla konton på banken där man sedan fritt kan föra över värden från det ena kontot till det andra efter gällande dagskurs, ungefär som USD och EURO-konton hanteras idag. Sverige kommer att samla på sig en ansenlig mängd ädelmetaller att ha som buffert när omvärldens konjunkturer faller. Dessutom ska vi hämta hem allt svenskt guld som enligt Riksbanken förvaras utomlands. Varför det finns där är både ologiskt och utan vettig förklaring. Finns det över huvud taget? Eftersom nu staten kan ge ut pengar själv för sina behov finns inte längre behov att beskatta medborgarna. Även punktskatter och moms kan tas bort. Människorna blir friare i och med att dessa ekonomiska ok lyfts från axlarna. Man får i genomsnitt en förbättrad köpkraft på ca 350 % i och med de här reformerna. Det innebär att man kan gå ner i arbetstid, vara hemma med sina barn, har råd att hemskola dem t.ex. får råd att följa sina drömmar på ett helt annat sätt än tidigare. När bankerna förbjuds skapa pengar ur luft, utan täckning och utan något som backar upp krediterna så skapas ett vakuum på marknaden. Staten måste således ge ut pengar motsvarande all kreditgivning av alla svenska banker (minus de amorteringar som görs, ca 5 %). Eftersom det inte kostar riksdagen många kronor att hantera detta, kostnaden är försumbar, så kan man säga att pengarna ges ut utan kostnad för staten/riksdagen. Hur man släpper ut pengarna på marknaden är således mindre viktigt ur nationalekonomisk synvinkel. Det viktiga är att pengarna kommer ut. Bostadslån, socialförsäkringskostnader, sjukförsäkringskostnader, stöd för kollektivtrafiken,

5 utbildningskostnader, utbyggnad av infrastruktur, m.m. är således inga kostnader för staten eller medborgarna. Det är bara olika kanaler genom vilka staten släpper ut pengarna på marknaden, inget annat. På samma sätt som bankerna har skapat pengar genom krediter utan backning skapar nu riksdagen de pengarna i stället. Skillnaderna blir tre; 1. Riksdagen skapar inte pengar utan täckning. Sverige och dess medborgare står bakom valutan. Det har de gjort till viss del tidigare också men då utan att få något för det av bankerna förutom skulder och bankräddningsaktioner. När det gått bra har de behållit vinsten. 2. Pengarna skapas utan skuld och ränta, två inflationsdrivande faktorer. 3. Hela landet får nytta av åtgärden. Det som tidigare tillfallit bankerna tillfaller nu folket. Staten ska ge ut ränte- och amorteringsfria bostadslån till medborgarna. De förfaller först när bostaden säljs eller låntagaren avlider. Till företag kan staten ge ut lån på marknadsmässiga grunder. Kom ihåg att staten skapar nu och måste skapa alla pengar som bankerna tidigare skapade genom skuld. Annars blir det deflation vilket heller inte är bra. Att ge ut bostadslån är ingen kostnad för staten. Den är bara en kanal att få ut pengar på marknaden. Staten har tre styrmedel i detta. Mängden bostadslån och andra lån som beviljas. Ett lånetak per invånare måste dock inrättas. Skatten på företag. Där kan nivån sättas mellan noll till 100 % av nuvarande nivå. Takten på utbyggnad av infrastruktur. Med dessa tre styrmedel kan staten hela tiden hålla balans i ekonomin och se till att det råder ständig högkonjunktur men utan att ekonomin överhettas. Det finns dock ett stort problem med att låta riksdagen överta penningutgivningen också. I och med den här reformen så har man flyttat makten från bankerna till riksdagen. Alla förutsättningar finns således för att man skapat en än mer maktfullkomlig bjässe. Man kan tänkas att man tillsätter ett medborgarråd av bl.a. kvalificerade ekonomer som måste ge sitt godkännande innan pengar får ges ut. Politiker vill bara ge och ge inför valen. Kostnaden, i form av inflation ser man först 3 6 månader senare. Man måste således göra en grundlagsförändring och lägga in spärrar mot att staten blir för mäktig. Man specificerar vilka områden staten får verka inom. Man begränsar antalet byråkrater och andra anställda staten får ha inom varje område. Då kan den inte växa.

6 Man decentraliserar allt som går, i stora drag låter man bara staten behålla ett reformerat rättsväsende, försvaret, tullen och UD. Resten flyttas ner på kommunnivå eller kommundelsnivå i medborgarnas egen regi. Man lägger alltså inte ner något av samhällsservicen, det är bara statens byråkrater man gör sig av med och låter medborgarna själva ta över och organisera verksamheterna på bästa sätt. Budgeten, som staten/riksdagen betalar, blir ungefär lika stor som tidigare. Syftena är flera. Dels ser man till så de som är beroende av servicen inte far illa genom att byråkrater sitter och beslutar långt över huvudet på dem på någon centralort vilket är vanligt idag, utan alla beslut sker i närområdet av folk man känner och dels har man tagit så mycket makt från staten att den nu blivit mer hanterbar. Alla politiker ska avlönas av medborgarna i respektive distrikt så att politikerna aldrig glömmer för vilka de jobbar. Staten betalar pengarna till statsdelarna/kommunerna som sedan avlönar folk i offentlig tjänst från området oavsett om de arbetar i närområdet eller på annan ort, t.ex. Stockholm. Verksamheter som helt och hållet sköts av medborgarna får i stället en klumpsumma av staten baserat på budgeten. Därifrån betalas sedan löner ut till de anställda. Det här kanske låter som en utopi men det är det faktiskt inte. Ön Guernsey hade ett liknande system på 1800-talet som funkade i femtio år innan bankirerna åter fick kontroll. Andrew Jackson lyckades krossa USAs Andra Centralbank och sedan blomstrade USAs ekonomi i nästan 30 år tills inbördeskriget bröt ut. Den första vågen av svenska utvandrare skedde under denna period. Även Tyskland blomstrade en kort period från sedan man slängt ut bankirerna från Tyskland. Sedan fick de dock storhetsvansinne, ville ha mera "lebensraum" och resten är (en ledsam) historia. Det finns således en hel del exempel från historien och alla visar på att ekonomierna blomstrat när bankirerna satts på undantag. Samtidigt kan vi ju se facit av en bankirkontrollerad ekonomi. Island, Grekland, Spanien, Portugal, Irland m.fl. har alla känt på bankernas oresonliga krav. Endast Island har haft modet att gå emot bankerna och till och med satt en del av dom i fängelse. De blev terroriststämplade på kuppen! Det visar vilken enorm kontroll bankirerna har. De hör alla hemma i fängelse för den bedrägliga verksamhet de bedriver.vi vill gå längre än Island. Vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet. Det är nyckeln till verklig frihet. Det blir en tuff resa, det blir det. Vi kommer antagligen att terroriststämplas vi med. I varje fall ett tag innan övriga länders folk också vaknat. Genom att vara först visar vi vägen för de andra och de lär följa efter. Island kommer sannolikt först efter eftersom de redan kommit halvvägs, sedan följer nog Grekland och sedan de andra i snabb följd hoppas vi.

7 Det kan bli startskottet till ett nytt Europa byggt på samarbete och handel mellan människorna i stället för den koloss byggd på byråkrati och bankkontroll som EU är nu. Faller bankerna, faller EU. Upp stiger ett nytt fritt Europa och ur det kan sedan en ny fri värld skapas. 5.) "Vi vill verka för ett Sverige där medborgaren sätts i centrum och där staten tjänar medborgarna - inte tvärt om" Med det menar vi att allt för ofta struntar politiker i vad medborgarna tycker, staten och byråkraterna sätter sig själva i centrum medan medborgarna reducerats till de som endast får betala notan. Det vill vi ändra på. Inget ska göras eller bekostas utan att medborgarna är delaktiga i besluten. Det görs genom att decentralisera det mesta. Att flytta besluten nära medborgarna så de kan säga sitt i olika frågor genom t ex direktdemokrati. Lätt att ordna i via internet t.ex. 6.) "Vi vill ha ett oerhört starkt grundlagsskydd som skyddar medborgarna mot övergrepp" Med det menar vi att Sverige inte ens följer de svaga lagar som finns. Individen har inte ens det skydd i praktiken som lagarna ska garantera. Enskilda körs över av polis, åklagare, domstolarna och ofta även den egna advokaten. Det här gäller oavsett om den enskilde är misstänkt för brott eller målägande. Statens intressen går alltid först. Det vill vi ändra på. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål. 7.) "Vi vill decentralisera polisväsendet och återgå mer mot kvarterspolis med lokalkännedom. En polis av folket för folket" I detta ingår det att åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även se över rättsväsendet i övrigt. Vi vill t.ex. ta bort alla lagar utan brottsoffer, t.ex. att köra MC utan hjälm, att köra bil utan bälte, o.s.v.

8 8.) "Vi vill förändra rättsväsendet så att brott mot medborgarna prioriteras" Med det menar vi att medborgarna har länge, alltid, fått stå tillbaka till förmån för statens, kommunernas och storföretagens intressen. Vi vill ändra det så att den enskilde medborgarens intressen kommer i centrum och prioriteras. Våldsbrott, stölder och skadegörelse som drabbar enskilda ska prioriteras. Staten ska ej längre lägga energi på att utreda brott mot företag vad gäller t.ex. påstådda immaterialrättsbrott och liknade. De får utreda själva, begära handräckning av polis enbart när sådan krävs samt driva åtalen själva. Staten behöver ej heller lägga ner så mycket tid på eko-brott eftersom skattebrott, insiderbrott, m.m. i stort sett kommer att elimineras när vi stiftat nya lagar och ändrat skattereglerna för företag. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål. 9.) "Vi vill förenkla skattereglerna för företag" Med det menar vi att vi vill eliminera byråkratin och den konstlade bokföring som uppstått på grund av skattereglerna. Vi vill att alla företag betalar en skatt baserad på omsättningen i stället. I dag är skatten 30 % av vinsten efter alla avdrag. Det gör att företagen inte drivs med största möjliga effektivitet eftersom avdragen medför minskad skatt i så stor utsträckning. En skatt baserad på omsättningen gör att alla kostnader drabbar företaget fullt ut medan besparingar gynnar företagen fullt ut. Intresset att maximera resultaten höjs till gagn för både anställda och aktieägare. Den här reformen gör att det kommer att gå åt ytterst lite tid åt att både sköta skattebokföringen och att gå igenom den. Skatteverket kan minska sin personal med 95 % när inkomstskatten för enskilda och småföretag försvunnit och bolagsskatten förenklats dramatiskt. Skattesatserna sätts branschvis, initialt så att staten får samma skatteintäkter som tidigare från bolagen. Den förskjutning som sker är förmodligen att stora företag får betala mer i skatt medan mindre bolag får betala mindre. Detta eftersom mindre bolag har inte haft samma möjlighet som stora bolag att undgå skatter. Små bolag har inte råd att hålla med en stab skattejurister. Det blir rättvisare skatt med det här systemet. Skattesatserna kommer att bli lägre i de allra flesta fall. Exakta siffror får vi räkna ut senare. Målsättningen är att sänka bolagsskatten till hälften mot vad den är idag, med bibehållen samhällsservice. Små bolag med upp till tre anställda kommer att skattebefrias helt. De är oftast familjeföretag eller egna rörelser med en eller två anställda.

9 10.) "Vi vill verka för ett fritt Sverige där medborgarna bestämmer allt, byråkraterna inget" Vi menar exakt vad som står här. 11.) "Vi vill flytta alla beslut till människornas närområden där man lättare kan påverka" Med det menar vi vad som framgår av de två punkterna nedan. 12.) "Vi vill verka för kraftigt minskad byråkrati" Med det menar vi att vi vill minska antalet byråkrater, statliga verk, statliga och kommunala bolag till ett minimum. Lägga ner allt som inte är absolut nödvändigt. I dag förs statistik på allt. Staten ska inte ha sådan kontroll på oss. Vi har skapat staten, staten har inte skapat oss. Alltså är staten till för oss inte tvärt om. Som det är nu känner de flesta att det är staten som kontrollerar dem. Det vill vi ändra på genom att staten minskar betydligt i storlek och att allt som kan flyttas till medborgarna ska göra det. Vi vill koppla bort stat och kommun ur så mycket som möjligt och låta medborgarna själva arrangera samhällsservicen på det sätt som passar dem bäst. Alla beslut kommer då att fattas i invånarnas närhet. Äldreomsorg, sjukvård, sjukförsäkring, pensioner, A-kassa, barnomsorg, skola, m.m. är sådant som kommer att omfattas. Varje område får en budget på samma nivå som idag men de väljer själva hur den ska spenderas. Finansieringen får de av staten men statens byråkrater har inte och ska inte ha kontroll över hur pengarna spenderas. Det är medborgarna som ensamma och utan inskränkningar avgör det. 13.) "Vi vill decentralisera så mycket det går" Med det menar vi att allt som kan flyttas till medborgarna ska göra det. Vi vill koppla bort stat ur så mycket som möjligt och låta medborgarna själva arrangera samhällsservicen på det sätt som passar dem bäst. Äldrevården, sjukvård, sjukförsäkring, pensioner, A-kassa, barnomsorg, skola, m.m. är sådant som kommer att omfattas. Alla beslut kommer då att fattas i invånarnas närhet. Vård, skola och omsorg skulle t.ex kunna ha kommunvolontärer som får en klumpsumma för att t.ex laga god hemlagad mat till patienter och äldreboende. Varje område får en budget på samma nivå som idag men de väljer själva hur den ska spenderas. Finansieringen får de av staten men statens byråkrater har inte och ska inte ha kontroll över hur pengarna spenderas. Det är medborgarna som ensamma och utan inskränkningar avgör det. 14.) "Vi vill införa fullt tjänstemannaansvar" Med det menar vi att om en tjänsteman begår fel/brott i tjänsten ska tjänstemannen hållas ansvarig fullt ut för det. Preskriptionstiderna ska också förlängas. I vissa fall är de bara två år. Därför går internutredningar ofta långsamt. När utredningen är klar har eventuella brott ofta hunnit preskriberas. Vi vill dessutom att en fristående enhet utreder de påstådda brotten. Polisen ska t.ex. inte utreda misstänkta brott utförda av poliser.

10 15.) "Vi vill ha folkomröstning i de frågor som folk anser angelägna" Vi vill låta folket bestämma om vad det ska röstas om på både lokal och nationell nivå. Med det menar vi att folket ska vara de som avgör vad som diskuteras i samhället, inte politikerna. Folket avgör vilka frågor de anser viktiga, inte politikerna. Det är folket som avgör vad samhällsdebatten ska handla om, inte politikerna. Det anser vi är det minsta man kan begära i en demokrati. Ingen mera toppstyrning av samhällsdebatten. Ingen fråga ska kunna undantas från folkomröstning. Folket bestämmer. 16.) "Vi vill ge våra pensionärer full valfrihet" Med det menar vi att pensionärer ska själva välja var de vill bo, vårdformer, var de ska vårdas om de behöver det. Om man på ålderns höst väljer att flytta till ett varmare klimat ska man kunna ta med sig hela pensionen oavsett var i världen man väljer att slå sig ner. 17.) "Vi vill verka för att alla medborgare ska få amorteringsfria bostadslån av riksdagen" Med det menar vi vad som står i punkten nedan. 18.) "Vi vill att staten startar medicinsk forskning" Med det menar vi att de stora läkemedelsbolagen är mera intresserade i att få fram symtomlindring än rena botemedel eftersom de tjänar mest på symtomlindring. Dessutom vill de inte forska kring ämnen som de inte kan få patent på. Därför behöver vi en egen forskning utan vinstintressen som styr forskningen utan som har folkets bästa för ögonen. De botande läkemedlen kan sedan bli exportvaror eftersom de stora läkemedelsbolagen styr forskningen världen över. Vi blir ganska ensamma om att ta fram botemedel. 19.) "Vi vill låta patienten själv välja behandlingsmetod och att Försäkringskassan inte ska diskriminera någon utan ge full ersättning oavsett metod" Med det menar vi att det finns många alternativbehandlingar och staten ska inte styra vilka metoder som ska användas vid behandling av sjukdomar. Det ska endast patienten och läkaren avgöra. Utan inblandning och styrning.

11 20.) "Vi höja kraven på vaccin och dess tillverkare innan de får användas i Sverige" Med det menar vi att det framkommit så många skandaler på sistone att vi inte längre har förtroende för läkemedelsbolagen. De tycks mest vara ute efter att tjäna pengar utan att bry sig om folks hälsa. Det vill vi åtgärda genom att dels göra egna tester av vacciner, dels höja ersättningar för de som skadats av läkemedel och dels införa personligt ansvar för de anställda i läkemedelsbolagen. 21.) "Vi vill att staten ska driva eget energibolag och har som mål att ge gratis elström till medborgarna." Med det menar vi att de privata energibolagen saknar intresse av att ta fram ren billig energi för folket. Den finns t.ex. ren kärnkraft. Man klyver då inte uran utan man använder Thorium i stället, ett ämne som det finns gott om lite överallt. Det ger mycket mindre radioaktivt avfall och ingen olycksrisk som med urankraftverk. Vi vill bygga Thoriumkraftverk och ersätta alla urandrivna kraftverk med Thoriumkraftverk i stället. Vi vill forska om andra energikällor, t.ex. vätgas, solenergi, m.m. Målet är att erbjuda medborgarna gratis el, rent billigt drivmedel till fordon t.ex. vätgas som bara ger vattenånga i avgasröret samt att vi ska kunna exportera el och våra andra energiprodukter. 22.) "Vi vill ta hem våra svenska soldater från utlandet och sedan aldrig mer skicka styrkor utomlands" Med det menar vi att vi ska vara helt alliansfria från EU, NATO (ej ens samarbete), inte delta i FN's "fredsbevarande" styrkor o.s.v. Inga svenska soldater på utländsk mark. Vi utesluter inte ett samarbete med de nordiska länderna. Vi vill ha en försvarsmakt inte en krigsmakt. 23.) "Vi vill ha ett starkt hemvärn med frivilliga som ingår i ett invasionsförsvar" Med det menar vi att alla, både kvinnor och män som vill och kan ingår i hemvärnet. Det blir en folklig och viktig stöttepelare i försvaret. Bakom varje tuva, bakom varje träd, bakom varje knut kan den lede fi vänta sig att en tungt beväpnad hemvärnsman ligger på lur. Ett starkt invasionsförsvar är vår viktigaste försäkring för att behålla friheten och med ett stort hemvärn stärks samhörigheten och kamratskapet. Få kommer att välja att stå utanför men medlemskapet ska vara frivilligt. Sveriges försvar skall aldrig kunna användas mot befolkningen, som det är idag får den det(!) man har t.o.m haft övningar mot fingerade svenska milisgrupper. Detta är nåt vi kommer ändra direkt vi får tillräcklig mandat. Ett folkligt förankrat försvar garanterar att ett nytt Ådalen -31 aldrig kommer inträffa. Hemvärnssoldaten är frivillig och lokalt rekryterad. Soldaten känner starkt för sitt närområde och är därför mycket motiverad för sin uppgift. Inom hemvärnsplutonen är de flesta väl bekanta med varandra sedan tidigare. De kan vara grannar eller arbetskamrater och de träffas ofta på föräldramöten i skolan, vid idrottsplatsen och i många andra sammanhang. Hemvärnet utvecklar ett mycket gott kamratskap eftersom man svetsas samman

12 genom förbandsövningar, utbildningar och olika gemensamma aktiviteter. Inom hemvärnet är sociala relationer och starka vänskapsband ett bra komplement till militära förordningar och reglementen. De yngsta kan vara 18 år och de äldsta upp till pensionsåldern. Några kan springa 100 meter under 18 sekunder med full utrustning. Andra är goda skyttar. Alla springer inte lika snabbt eller skjuter lika bra. Men alla känner sin hemort och människorna som lever och bor där. Alla har civila utbildningar och erfarenheter - en kompetens som de också har nytta av i sin hemvärnsverksamhet! Invasionsförsvaret vi vill bygga upp kommer också kräva att vi tar tillbaka värnplikten och i kombination med ett utökat hemvärn kan dessa båda faktorer ge positiv effekt på integrationen av nya medborgare hitflyttade från andra länder. 24.) "Vi vill skrota FRA-lagen och kraftigt begränsa datalagringen" Med det menar vi att Sverige med denna lag har sålt ut sig till USA och Storbritanien med allierade. Dessutom bryter den mot Europakonventionen på flera punkter. Även om om integritetsskyddet har stärkts jämfört med det ursprungliga förslaget så bryter den ändå mot Europakonventionen. Vi vill inte att myndigheterna för mer än absolut nödvändiga register över landets medborgare. Vi anser inte att myndigheterna ska snoka i medborgarnas privatliv över huvud taget utan mycket bra skäl och då endast efter domstolsbeslut. 25.) "Vi är för yttrandefrihet utan inskränkningar" Med det menar vi att ingen får hindras att säga sin mening, att komma till tals och göra sin stämma hörd om vad helst det må vara och oavsett hur populärt det som sägs anses vara. Yttrandefrihet är en av grundvalarna i en demokrati. Barnpornografi är och ska vara förbjudet och är det enda undantaget anser vi ) "Vi vill ha en skolform som inte är kollektivistisk utan som tar tillvara på varje elevs förutsättningar och intressen" "Vi vill införa en kunskapsskola där eleverna lär sig kritiskt tänkande" "Vi vill införa kunskapsplikt i stället för närvaroplikt." Med dessa tre punkter menar vi att skolundervisningen är under all kritik. Eleverna lär sig inte tänka längre. Vi vill att eleverna lär sig kritiskt tänkande, att de lär sig ifrågasätta allt, att de lär sig hitta egna lösningar på problem, att de hellre lär sig förstå sammanhang än att lära sig formler utantill. En kunskapsskola ända upp på universitetsnivå där sammanhangen lärs ut, inte bara hur det ser ut i labbet. Där ser man en del men missar oftast "the big picture", annat som ämnen integrerar och växelverkar med. Kort sagt eleverna ska lära sig bli kritiskt tänkande människor med kapacitet att finna egna lösningar, i skolan såväl som i livet. Vi vill att läroböckerna ses över och där all form av kollektivism, felaktigheter och osanningar plockas bort. Skolan ska inte indoktrinera eleverna politiskt. Vi vill ta bort närvaroplikten eftersom det är inte statens sak att diktera hur man förvärvar

Partiet De Frias Officiella Partiprogram

Partiet De Frias Officiella Partiprogram Partiet De Frias Officiella Partiprogram " Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt " Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring, håller

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se Kristna Värdepartiets ekonomiska politik Frihet och värden FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se 1 2 [...] det är ett stort misstag att

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma stora förändringar, inte bara i förd politik, utan även

Läs mer

Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april 2015. Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet

Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april 2015. Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet Vårt program För alla som vill leva i frihet och trygghet Mittenpartiet Folkets parti på riktigt Ugglan sitter högt och ser allt som händer. Ugglan är klok och reflekterande. Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kapitalismen avslöjad!

Kapitalismen avslöjad! Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri Problemets lösning Del III i en trilogi Per Lundgren - 2013 Denna bok är en gåva Det betyder att du

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014.

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. 1 Innehåll Inledning sid 3 Världsbild och principer sid 4 Ett samhälle fritt från massövervakning sid

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Piratpartiets partiprogram

Piratpartiets partiprogram Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande december 2013 2 Inledning Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vad innebär Ränta? Inledning

Vad innebär Ränta? Inledning 1 Vad innebär Ränta? Vad är ränta? 2 / Pengarnas rörelsemönster/cirkulation 3 / Fyra missuppfattningar om ränta; enligt Margrit Kennedy 3 / Gesell och en alternativ penningteori 5 / Värderingar och ränta

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer