Reserapport. Lärresa till München oktober Text av Charlotta Franklin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport. Lärresa till München. 20-22 oktober 2014. Text av Charlotta Franklin"

Transkript

1 0 (16) Reserapport Lärresa till München oktober 2014 Text av Charlotta Franklin Arena för Tillväxt - en oberoende plattform för lokal och regional tillväxt. Ett samarbete mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

2 1 (16) Arena för Tillväxts styrelse och kansli genomförde en lärorik tre dagar lång studieoch benchmarkresa till München, Tyskland. Syftet med resan var att få erfarenheter kring den utveckling som sker i München och regionen Bayern kopplat till ekonomi, företagande, handel och politik. Under tre intensiva dagar träffade vi entreprenörer inom handel-, bank- och hotellverksamhet, opinionsbildare och representanter från offentliga verksamheter. "Tyskland är verkligen lokomotivet i Europa det är så tydligt! Det är en stor marknad i ett välmående land. Att besöka Bayern och särskilt München och få se på plats hur de stora tyska företagen BMW, Audi, Siemens och Allianz m fl präglar stadsbilden och även näringslivet var imponerande. Men, det är nog att få se det tyska lärlingsprogrammet, dualsystemet, i verkligheten som jag tycker har gett mig mest. Jag förstår nu hur väl förankrat systemet är bland näringsliv, fackliga organisationer, skolväsendet och myndigheter. Den gamla traditionen kring lärlingar bäddar för god samverkan mellan alla parter, men det är också det som gör att det är svårt att rakt av kopiera till våra svenska förhållanden. I Sverige avskaffade vi skrån med tillhörande lärlingssystem i mitten av 1800-talet, men i Tyskland levde det kvar och moderniserades. Vi kan dock inspireras och dra lärdomen att samverkan lönar sig. Det var också väldigt intressant att få knyta kontakten med den tyska handelskammaren i München och det tyska branschförbundet för detaljhandel. Även att träffa VD:n för Basic-kedjan som består av över 50 butiker som endast säljer ekologiska livsmedel var jättespännande. Om igen slås jag över hur stor den tyska marknaden är som gör detta möjligt. Allt som allt en trevlig och inspirerande resa! - Elisabeth Due, styrelseledamot i Arena för Tillväxt

3 2 (16) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Möten under resan... 4 Måndag 20 oktober... 4 Munich Metropolitan Region... 4 Det duala systemet, Handelskammaren och Hagebau... 5 Tisdag 21 oktober... 8 Branschförbundet för detaljhandel i Bayern (Handelsverband Bayern)... 8 Den ekologiska livsmedelskedjan BASIC... 9 Bayerisches Staatsministerium - Bayerns Näringslivsdepartement Fidor Bank AG BMW-Welt Konsert: David Garrett Onsdag, 22 Oktober Hotellkonceptet MotelOne Övergripande reflektioner Bilaga: Om München, Bayern, Tyskland... 16

4 3 (16) Bakgrund Syfte Arena för Tillväxts kansli och styrelse genomför årligen en lärresa till en plats som är intressant att studera ur ett tillväxtperspektiv. Hösten 2014 gick resan till München i södra Tyskland. Syftet med årets resa var att: samla erfarenheter och öka förståelsen för den utveckling som sker i Bayern och i synnerhet München. I första hand kring områdena arbetsmarknad, ekonomi, företagande, politik och handel. styrelsen gemensamt ska få chans att reflektera och värdera sina intryck och erfarenheter. -Skapa relevanta kontaktytor och kontaktpersoner - deltagarna ska föra dessa erfarenheter vidare inom respektive organisation. - stärka styrelsens sammanhållning och arbetsformer genom gemensamma upplevelser Deltagare Arena för Tillväxt styrelse Jan Oldebring, ordförande, etableringsdirektör ICA Sverige AB Elisabeth Due, Head of Policy and Public Affairs ICA-Handlarnas Förbund Eva Lilja, näringslivschef Örebro Kommun Ulf Ejelöv, regionchef, Norra Regionen Swedbank Arena för Tillväxt kansli Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef Stefan Wing, analytiker Charlotta Franklin, projektledare Reseledare, Kulturellt och språkligt stöd Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren

5 4 (16) Möten under resan Måndag 20 oktober Munich Metropolitan Region - Wolfgang Wittmann, VD. Metropolregion München 1 är en frivillig medlemsorganisation för städer, kommuner, handelskammare, företag, samhällsorganisationer och akademi. Metropolregionen utgör ungefär hälften av Bayerns yta och omfattar 6 av de drygt 12 miljoner människor som bor i Bayern. München är storstaden, utöver den finns ytterligare 5 större städer i regionen, som tillsammans formar en funktionell arbetsmarknadsregion. Organisationen erbjuder en plattform för aktörer där de kan finna nya samarbeten med målet att öka södra Bayerns attraktionskraft genom gemensamma projekt. Långsiktigt vill de att samarbetet ska leda till en gemensam identitet för stad och land. Denna organisation påminner i mångt och mycket om en större variant på Arena för Tillväxt, med ett kansli på 6 personer och över 150 medlemmar. Dessa medlemmar betalar en avgift vars storlek bestäms av antalet anställda hos medlemmen. Wolfgang berättar om regionens strategiskt viktiga läge i Europa. Han berättar att deras näringslivssammansättning påminner om Hamburgs, men att Hamburg har sitt fokus på norra Europa medan München fokuserar på södra. Vi frågar vilka regioner de ser som sina konkurrenter, varpå han svarar regionerna runt Wien, Paris, London och Zürich. Även de skandinaviska huvudstadsregionerna nämns, likväl som både Berlin och Hamburg. Wolfgang berättar också mycket om deras vision att bevara the quality of life, en fras som upprepas under fler möten under resan. Vidare berättar han att en av regionens stora utmaningar är att unga människor flyttar från landsbygden in till storstäderna, och de lyckas inte möta denna demografiska omfördelning så bra som de önskar. Men regionen i stort växer, han räknar med att de ska bli fler de närmaste 15 åren. En annan utmaning de ser i regionen är att de behöver höja den akademiska nivån hos sina invånare, vilket inte borde vara omöjligt då det i regionen finns hela fem universitet och 21 högskolor. Han berättar att de i Metropolregionen arbetar mycket med att dessa ska komplettera varandra snarare än konkurrera, och att forskning och utveckling är en potential för regionen. En annan av regionens utmaningar är 1

6 5 (16) bostadsbristen, detta är ett problem som vi får höra fler gånger under resan, samtidigt som byggkranar och byggarbetsplatser vittnar om att det byggs på många håll i ganska centrala delar av staden. Wolfgang menar att tillväxten skapar nya vanor hos befolkningen och gör att de då vill bo allt större. Detta, tillsammans med inflyttningen till mer urbana miljöer från landsbygden, gör att bostadsbristen är ett reellt problem. Men, marken är inte slut i München utan det finns fortfarande central mark att exploatera. Metropolregion München satsar mycket på varumärkesbyggande och marknadsföring av regionen. De försöker bygga en gemenskap runt sin logotype, och försöker göra deras stämpel så fylld av kvalitet att medlemmarna är beredda att betala för att få använda sig utav loggan. Detta är en idé som styrelsen ska arbeta vidare med även för Arenan. Från vänster: Jan Oldebring, Elisabeth Due, Wolfgang Wittmann, Ulf Ejelöv, Eva Lilja, Stefan Wing, Katrien Vanhaverbeke och Charlotta Franklin

7 6 (16) Det duala systemet, Handelskammaren och Hagebau - Jörg Engelmann, avdelningschef för området utbildningspolitik- och juridik, Industrioch handelskammaren (IHK) för München och Oberbayern. - Herr Wengert, personalchef Hagebaumarkt - Maximilian, representant för eleverna i den duala utbildningen på Hagebau. Hagebau 2 är en stor tysk bygghandelskedja, bestående av 360 små- och medelstora franchisetagare vilka tillsammans har över byggmarknader i Tyskland och grannländerna. Hagebau har idag 25 procent av trävaruhandeln i landet. Industri- och handelskammaren, IHK 3, är med sina medlemsbolag (där bland annat BMW, MAN, Audi och Siemens finns) den största av de 80 regionala handelskamrarna i Tyskland. Handelskammarens verksamhet omfattar områden som juridik, skattefrågor, export, innovations- och miljöfrågor och företagsstöd. Det duala systemet innebär att ungdomar på yrkesinriktade utbildningar varvar skolarbete med lärlingsarbete hos ett företag. I regel är eleverna tre dagar i skolan och två dagar på arbetsplatsen men även andra varianter finns. Idag rör sig det sig om cirka 350 olika utbildningar som varar runt tre år, men utbildningar läggs till eller tas bort och förändras ständigt för att följa behoven på arbetsmarknaden. Traditionen av lärlingssystem och så kallad växelutbildning (ett dualt system) har funnits sedan slutet av 1800-talet. Systemet med hantverkskammare, vilket går ända tillbaka till medeltidens skråväsende, har levt kvar och spelade en roll i skapandet av systemet än idag är det hantverkskamrarna och de regionala handelskamrarna som är representanter för arbetsgivarsidan. I juli i år hade det slutits totalt nya lärlingskontrakt i Tyskland, och undersökningar visar att en hög andel av eleverna också slutför utbildningen. Den duala utbildningen regleras genom statlig lagstiftning och kollektivavtal (men ansvar för kvalitetssäkring och utveckling ligger hos en statlig institution). Lärlingsutbildningen finansieras av företagen och delstaten och indirekt av eleven själv genom den lägre lönen som första året ligger runt euro per månad. För att få en lärlingsplats söker man direkt till företaget där lärlingsanställningen sedan sker, och det är upp till företaget vilka de tar in. Modellens framgångar förklaras ofta av dess bredd och att metoden underlättar en övergång från skola till yrkesliv genom sin direkta koppling till näringslivet. När ungdomar är klara med utbildningen har de redan etablerat kontakter inom det företag där de utbildats och få företagare behöver låta unga, duktiga medarbetare 2 3 https://www.muenchen.ihk.de/de/home/

8 7 (16) försvinna någon annanstans. Att ta hand om de elever som gjort praktik är också ett sätt att säkra företaget för framtiden. Vi förstår under mötet att det i Tyskland finns en annan tradition än i Sverige att vara sitt företag troget. Jämfört med tyskarna får vi uppfattningen av att vi svenskar har lätt för att byta arbetsgivare eller till och med helt byta bransch. Enligt Hagebau är det ungefär 70 procent av lärlingarna som stannar/får stanna inom företaget efter utbildningen. Att Tyskland är ett land med en tradition av att medarbetare är sina arbetsgivare trogna på detta sätt ökar incitamenten för att denna typ av lärlingssystem ska lyckas, då man är mer benägen att investera i varandra. På motsvarande sätt tycks det nämligen även vara så att företagen är sina anställda trogna i större grad i tysk kultur än vad vi är i Sverige. Möjligheten att kunna klättra från en lärlingsutbildning upp till exempelvis varuhuschef känns självklar för de representanter vi möter. I bilen därifrån reflekterar vi över skillnaderna mellan Tyskland och Sverige när det kommer till möjligheter för anställda att avancera inom bolaget. Vi enas om att detta inte alltid är lika självklart inom våra svenska organisationer, på gott och ont. I Sverige är det kanske vanligare än i Tyskland att man tittar utanför den egna personalstyrkan när det är dags att rekrytera till tjänster högre upp i hierarkin, vilket vi tror kan hänga ihop med det faktum att svenskar inte är sina arbetsgivare likna trogna. Vet man att de högre tjänsterna tillsätts externt, måste man själv söka sig externt när man vill klättra i sin karriärstege. Detta kan även tänkas påverka individens incitament att visa framfötterna på sin position. Däremot är det så att den typen av mer dynamisk och mobil arbetsmarknad som vi har i Sverige har helt andra fördelar mot den tyska varianten. Vidare är deltagarna på lärresan överens om att en viktig del i framgångarna i detta system är förankringen i näringslivet - att det är näringslivet själva som driver och bekostar systemet. Vi är alla imponerade av det duala systemet, men vi tror att det krävs väldigt mycket för att förankra ett liknande på den svenska marknaden. Eva Lilja och Katrien Vanhaverbeke Charlotta Franklin och Ulf Ejelöv Jörg Engelmann, IHK

9 8 (16) Tisdag 21 oktober Branschförbundet för detaljhandel i Bayern (Handelsverband Bayern) - Alexander Spickenreuther, VD näringsliv och konsumentpolitik. Handelsverband Bayern 4 är en intresseorganisation som omfattar över anställda från 8000 medlemsbolag från alla olika områden inom den bayerska detaljhandeln. Förbundet motsvaras i Sverige av arbetsgivarförbundet Svensk Handel. Organisationen driver bland annat frågor rörande arbetsrätt, lönesättning, men också frågor kring exempelvis trafikplanering, etablering av stormarknader, kampanjer för att handla i centrum. Till medlemmarna erbjuds rådgivning kring prismärkning, skattelagstiftning, arbetsrätt, utbildning och finansiella frågor. Handeln är idag den tredje största branschen i landet, men har i stort sett noll-tillväxt. Internethandeln däremot ökar dramatiskt. Under 2014 växte den med ungefär 17 procent. Vi får veta att de fem största aktörerna på den tyska livsmedelsmarknaden har ca 85 procent av den totala marknaden, och att den totala omsättningen i dagligvaruhandeln år 2012 var 233,5 mdr euro. Alexander berättar vidare att trenden går mot en mer homogen marknad, där lågpris-varianterna Lidl och Aldi tar in nya sortiment för att närma sig de mer traditionella Edeka och Rewe. Samtidigt ökar pressen på de traditionella aktörerna för att kunna möta konsumenteras krav på lägre priser, även om trenden tycks vara att det är lågprisaffärerna som trycks tillbaka. En av de stora utmaningarna för detaljhandeln i Bayern är kompetensförsörjningen. Alexander berättar att handeln som bransch har svårt att hitta arbetskraft, även inom det duala systemet. Konkurrensen från industrin är för stor då de kan erbjuda bättre villkor och arbetstider. Han berättar att handeln försöker värva ny arbetskraft från länder som Italien och Spanien med hjälp av språkkurser och hjälp till bostad där arbetslösheten är hög bland ungdomar. Vi förstår att det är ett problem för tillväxten i branschen att det är svårt att hitta personal, och att det på grund av den prisnivå som råder i staden också kan vara svårt att attrahera arbetskraft utifrån. Det som förvånade oss mest under detta möte är att handeln överlag har stängt under söndagarna i regionen och att detta inte verkar vara på väg att förändras. Söndag är en vilodag enligt den katolska kyrkan, vilket verkar vara en viktig bakomliggande faktor. Det skiljer sig mellan olika regioner i Tyskland hur de får ha öppet; i vissa delstater har handeln stängt alla årets söndagar och i vissa får de hålla öppet några söndagar om året. Caféer och restauranger och den tyska varianten av convenience stores får däremot ha öppet om söndagarna. Det var även här som flera av oss verkligen insåg hur konservativ regionen är och att federalismen 4

10 9 (16) verkligen är så stark i Tyskland att regioner som Bayern har ett eget branschförbund med egna regler och avtal. Den ekologiska livsmedelskedjan BASIC - Stephen Paulke, VD. - Alexander Spickenreuther, Branschförbundet för detaljhandel i Bayern. Livsmedelskedjan Basic 5 har sedan starten år 1997 blivit ett av de största på ekomarknaden i Tyskland, och finns idag på 26 platser fördelade på 15 städer i Tyskland. Omsättningen (2012) låg på cirka 11 miljoner euro. Efterfrågan på ekologiskt och närproducerat är stark, och växer för var år. Detta studiebesök var ett av de som gjorde störst positivt intryck på styrelsen och kansliet. Basic är utformat som en vanlig livsmedelsbutik i det övre prissegmentet, de har samma struktur och samma utbud vilket vi alla upplevde som väldigt inspirerande. Flera av oss älskade tanken på att slippa vrida och vända på förpackningar för att se märkning eller ursprungsland för att hämta kunskap om varan man planerar att köpa, och huruvida den är ekologisk. Basic marknadsför sig med filosofin harmoni mellan människa, djur och natur, miljö, djurskydd och mångfald. På frågan hur lång tid det tar för varje ny butik att bli lönsam och visar upp svarta siffror berättar Stephen att det totalt rör sig om en pay-back tid på ungefär 6-7 år. Han berättar vidare om deras målgrupp och hur den har utvecklats från att för några år sedan bestå av de som bryr sig om miljön och hållbarhet, till att denna nu har kompletterats med de som bryr sig om vad de själva och deras nära stoppar i sig. Vi bryr oss exempelvis allt mer om eventuella medicinrester i kött eller gifter nere i skalet på vinddruvor. Hela intrycket av affären var väldigt fräscht och vi var alla imponerade av bredden och variationen i sortimentet. Alla grönsaker var färska och fina, det stod små fat med smakprov på olika produkter och färskvarudisken var imponerande vad gäller utbud och presentation. Efter lunchen på Basic passade vi på att smita in på två mer vanliga tyska mataffärer, och skillnaden var verkligen markant. 5

11 10 (16) Ulf Ejelöv, Jan Oldebring, Stephen Paulke och Elisabeth Due. Smakprov, livsmedelsbutiken Basic. Jan Oldebring. Stefan Wing och Stephen Paulke.

12 11 (16) Bayerisches Staatsministerium - Bayerns Näringslivsdepartement - Bernhard Klein, Referat Strukturpolitische Grundsatzfragen Staatsministeriumet 6 leds av Ilse Aigner, tidigare konsumentminister i den tyska regeringen I Bayerns näringslivsdepartement ingår även media-, energi- och teknologifrågor. Det primära målet för departementet är att Bayern ska fortsätta att vara det betydande och konkurrenskraftigt tillväxtmotor som det är idag. Ett centralt mål är att säkerställa miljövänlig och stabil energitillförsel i Bayern. Under mötet berättade Bernhard om Bayerns prioriterade EU-arbete och deras strategier kring regionala frågor. Han berättade hur Bayern arbetar med strukturfonderna och om regionens betydelse för EU likväl som EU:s betydelse för regionen, och vi får veta att om Bayern skulle vara en egen nation skulle de vara den sjunde starkaste staten i EU. Bayernregionen är mycket noga med den kompetens som de skickar till Bryssel. Bernhard är tydlig med att personerna behöver vara inflytelserika på och lojala mot sin hemmaplan för att vara intressanta som representanter. Han menar att detta skiljer Bayern från många andra regioner i Tyskland. Intressant nog poängterar han också att federalismen är ett problem för Tyskland i EU-sammanhang, de har helt enkelt svårigheter att enas i frågor som skulle vara gynnsamma att ha en helhetssyn i. Vidare poängterar han hur viktig det är för EU-representanterna från det konservativa Bayern att alltid ifrågasätta om frågan ens bör placeras på EU-nivå. Precis som tidigare under resan blev det under detta möte tydligt hur polariserade Tysklands olika regioner är. Bernhard pratar om Berlin som någon form av yttre beslutande, snarare än en huvudstad för hans egen region. 6 https://www.stmi.bayern.de/ Längst bak: Bernhard Klein, Ulf Ejelöv och Stefan Wing. Mitten: Ninni Löwgren, Jan Oldebring, Katrien Vanhaverbeke och Eva Lilja. Längst fram: Elisabeth Due och Charlotta Franklin

13 12 (16) Fidor Bank AG - Matthias Kröner, VD. Fidor Bank 7 grundades med mål att förnya bankväsendet och vara en digital bank. Nyckelorden för företaget är öppenhet och transparens kopplat till utvecklingen av internet och en digital livsstil. Fidor Bank har mottagit flera priser för sitt sätt att förnya bankbranschen. Grundarna har bakgrund från spelbranschen vilket märks både i bankens funktioner och det i synsätt som genomsyrar verksamheten. Det som utmärker Fidor är tonvikten på att lösa saker gemensamt med kunder (Banking mit Freunden ungefär bankärenden med vänner ). De har skapat en egen plattform för sina kunder, där man efter registrering kan interagera med varandra och/eller med banken (Finanz Community). Banken fungerar alltså lite grann som ett nätverk, med alla för- och nackdelar det för med sig. Här kan man sköta allt från sina bankärenden till att få svar på sina bankfrågor, diskutera öppet för att uppnå bra villkor eller helt enkelt vara med och utforma bankens produkter och erbjudanden. Man kan som sagt även interagera med varandra fristående från själva banken. Detta möjliggör en tjänst där man kan låna pengar peer-to-peer, alltså från privatperson till privatperson. Banken är även öppnare mot alternativa valutor som Bitcoin än vad traditionella banker är. Den uppfattning som vi fick från Fidor är att dessa plattformar i huvudsak används för snabba smålån - dels från bank till konsument men även från konsument till konsument. Matthias berättar att tyska bankkunder ofta har flera banker. Uppfattningen vi får är att det är väldigt få kunder som är helkunder i Fidor Bank. På en svensk marknad skulle man likna Fidor vid en progressiv/rebellisk variant på Nordnet eller Skandia, snarare än en storbank. Efter besöket förde vi på kansliet och styrelsen en diskussion kring huruvida Fidors affärsmodell är helt i linje med de etiska regler som präglar de svenska bankaffärerna. Fidors inställning till bankverksamheten var överlag väldigt lättsam, de erbjöd plattformar för betting-spel på aktie- och råvarumarknad och de löste folks snabba-pengar behov till höga räntor. Alla vi som deltog vid besöket var oavsett överens om att det var ett väldigt inspirerade möte kring digitaliseringens möjligheter, inte minst Ulf Ejelöv från Swedbank fick med sig flera idéer hem. 7 https://www.fidor.de/

14 13 (16) BMW-Welt och konsert med David Garrett När den andra dagen led mot sitt slut begav vi oss mot BMW:s stora utställningshall 8 där vi tittade på bilar, tillsammans åt middag och summerade dagens spännande möten. I detta moderna bygge visar BMW sina senaste modeller och den senaste tekniken. Därefter begav vi oss mot Olympiahallen från OS 1972 för en konsert med stjärnviolinisten David Garrett 9. Det hela var egentligen mer av en show än en konsert, vi bjöds på många förvånade skratt. David har fått epiteten fiolrebell för sitt sätt att ta sig an den klassiska musiken och förena den med modern musik. Vi bjöds på allt från pyroteknik, Beethoven, Metallica, Aerosmith, till vindmaskiner. Denna upplevelse gav oss en känsla för det tyska kulturlivet, som i det här segmentet kändes något mer bombastiskt än hemmavid. I möte med Matthias Kröner. Stefan, Eva, Ulf, Katrien, Charlotta, Eva och Jan

15 14 (16) Onsdag, 22 Oktober 2014 Hotellkonceptet MotelOne - Daniel Müller, operativ VD MotelOne. - Nina Kramer, Marknadschef Under vistelsen i München bodde vi på MotelOne 10, en innovativ hotellkedja från Bayern. Kedjan grundades för 14 år sedan och konceptet med sparsamma men modernt och snyggt inredda rum till ett lågt pris har visat sig vara mycket framgångsrikt. MotelOne expanderar väldigt snabbt och har fortfarande en stark tillväxtpotential. I år öppnar det hotell nummer 53 och de kommer att öppna 25 nya hotell de närmaste två åren. En majoritet av de nya hotellen befinner sig på den utländska marknaden, främst i grannländerna och London. Deras idé är att främst etablera sig i storstädernas centrala delar, på marknader där det finns många tyska turister och där de flesta tyska resenärer redan är bekanta med MotelOne och deras koncept. Därför är de skandinaviska huvudstäderna särskilt intressanta för företaget nu när hotellkedjan allt mer börjar titta bredare på utländska marknader. När vi lyssnar till representanterna för bolaget är det flera av oss deltagare som får en ny förståelse för hur marknaden för fastigheter ser ut i Stockholm. Enligt dem finns det i princip ingen mark alls för hotell att kunna etablera sig centralt i Stockholm, vilket på ett sätt gör det till en dyrare marknad än både Bryssel och London. Han berättar att ur deras synvinkel är det lite av en fördel att Tyskland varit i krig, för det innebär att det på ett annat sätt finns mark att exploatera där. Bristen på arbetskraft är liksom för andra företagare ett reellt problem för MotelOne. De har en egen nyöppnad akademi för hotellets lärlingar i det duala systemet, vilken de hoppas ska underlätta för kompetensförsörjningen. Precis som handeln i Tyskland upplever hotellbranschen att konkurrensen från industrin är väldigt stor då hotellen i sin verksamhet exempelvis inte kan förhandla om arbetstider utan måste ha personal dygnet runt och inte kan erbjuda samma lönenivå som inom industrin. Det som under mötet imponerade mest på oss i gruppen är att företagets samtliga hotell går med vinst, och att det går så snabbt att tjäna in investeringskostnaderna. Daniel Müller, som är hotellkedjans operativa VD, berättar att om de får hyra marken de etablerar sig på, kommer de i regel att gå med vinst redan första året. I genomsnitt räcker det att de på en anläggning har en beläggning på 43 % för att de ska bli svartsiffriga i redovisningen. 10

16 15 (16) Övergripande reflektioner och slutsatser Vid den avslutande lunchen före transporten till flygplatsen sammanfattade deltagarna sina övergripande intryck av resan och alla möten. - Samtliga deltagare från styrelsen och kansliet förvånades över den starka federalismen i Tyskland och den inverkan den har på samhällsutvecklingen. Federalismen är tydligt märkbar i politiken likväl som i vardagen, att Bayern har egna avtal om öppettider, egna arbetsgivarföreningar och en så stark egen representation i Bryssel är bara några exempel. - Flera av oss förvånades över hur konservativt det är i Bayern, både religiöst och kulturellt. Utöver den formella affärskulturen märks det också på jämställdhetsområdet. På flera av de studiebesök vi genomförde presenterades knappt de kvinnor som deltog, även om det hade betydande positioner i företagen. Den konservativa synen blir även tydlig i synen på öppettiderna i andra delar av Europa är det långt ifrån självklart att affärer ska hållas stängda om söndagar. - I kontrast till det var flera av oss imponerade över hur långt fram regionen låg i synen på ekologiska livsmedel och implementeringen. Att driva hela kedjor med fullutbud av ekologiska varor är långt fram i utvecklingen jämfört med Sverige. - En annan reflektion är den stora betydelsen som traditioner tycks ha för hur de formella institutionerna fungerar och är uppbyggda, något som exempelvis är tydligt i det duala utbildningssystemet. I den politiska debatten om ungdomsarbetslösheten i Sverige hänvisas ofta till Tyskland och Österrike som förebilder när det gäller lärlingssystem. I dessa sammanhang diskuteras traditionens och kulturens roll för hur dessa system fungerar väldigt lite, vilket vi efter besöket upplever har en enorm betydelse för hur sådana system kan anpassas för att fungera i Sverige. - Någon reflekterade även över hur viktig bilindustrin är som en bas för utvecklingen i södra Bayern. Här arbetar en av tio anställda i regionen och bilindustrin tenderar att ha en stor betydelse för tjänstebranscher, andra industribranscher samt FoU. I ett långsiktigt perspektiv skulle denna produktiva specialisering kunna vara en sårbarhet för området, om man ser till vad som hände i exempelvis Detroit. - Den stora hemmamarknaden: Vi var alla överens om vilka häftiga möjligheter som storleken på Tysklands marknad skapar.

17 16 (16) Bilaga: Om München, Bayern, Tyskland Samtliga siffror kommer från Utrikespolitiska institutets Landguiden. Officiellt namn Förbundsrepubliken Tyskland Statsskick Republik, förbundsstat Statschef President Joachim Gauck Regeringschef Förbundskansler Angela Merkel Viktigaste partier + mandat i valet 2013 CDU/CSU 311, SPD 192, Vänstern 64, De Gröna 63 Bayern är Tysklands största förbundsland till ytan och det näst folkrikaste med sina nästan 13 miljoner invånare. I Bayern är invånarna i huvudsak katoliker, medan det i Tyskland i stort är ganska jämt fördelat mellan protestanter och katoliker. München är Bayerns huvudstad, och största stad med invånare (2,5 miljoner invånare i hela storstadsområdet). Detta kan jämföras med andra tyska städer som Berlin med sina invånare, Hamburg med , eller Frankfurt med I Bayern har det konservativt kristdemokratiska CSU varit i regerande ställning sedan De har haft egen majoritet sedan 1962, med undantag av en mandatperiod då de var i koalition med det liberala partiet FDP. Det högt industrialiserade och exportstarka Tyskland är världens fjärde största ekonomi efter USA, Kina och Japan. Tyskland var 2011 världens tredje största handelsnation efter USA och Kina. Vad gäller varuexporten blev Tyskland åter ledande i världen 2003 efter en nedgång under drygt ett decennium till följd av den tyska återföreningen. Landet svarade 2011 för 7,5 procent av världens totala export. Arbetslösheten i Tyskland har ända sedan återföreningen 1990 varit ett allvarligt problem med stora ekonomiska och sociala konsekvenser. Sommaren 2013 låg arbetslösheten på 6,9 procent, den lägsta siffran sedan Bayern är ett av Tysklands stora tillväxtområden med en rad olika industrier inom industri- och tjänstesektorerna. Bayern har flera av Tysklands stora verkstadsindustrier, bland annat har MAN, Siemens, Audi och BMW sina huvudkontor och tillverkning i Bayern.. Sverige Tyskland BNP per capita USD (2013) Total BNP - miljoner USD BNP-tillväxt (2012) o,8 % 2,0 % Industrins andel av BNP (2010) 26,5 % 28,2 % Inflation 2,0 % 1,5 % (2013) Tysklands viktigaste exportvaror Tysklands största handelspartners fordon och andra verkstadsprodukter, kemiska produkter, elektronik Frankrike, USA, Nederländerna, Storbritannien, Kina

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Studieresa Byggemenskaper Tyskland

Studieresa Byggemenskaper Tyskland Deutsch-Schwedische Handelskammer Tysk-Svenska Handelskammaren Studieresa Byggemenskaper Tyskland I samarbete med och med stöd av PROGRAM Följ med Tysk-Svenska Handelskammaren och Föreningen Byggemenskaper

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren 1 Kapitel 2012-03-26 1 Nya affärsmöjligheter i Tyskland Västerbottens

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Ett specifikt önskemål från utskottets sida var att få en god inblick i och förståelse för Tysklands system för lärlingsutbildningar.

Ett specifikt önskemål från utskottets sida var att få en god inblick i och förståelse för Tysklands system för lärlingsutbildningar. Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 11 juni 2015 att göra en studieresa till Berlin i september 2015 för att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska reformer i Tyskland, bl.a. lärlingssystemet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer